Suksess i Lødingen med farlig avfallsinnlevering! Vi minner om tømmedager og åpningstider i jule- og nytt årshøytiden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Suksess i Lødingen med farlig avfallsinnlevering! Vi minner om tømmedager og åpningstider i jule- og nytt årshøytiden"

Transkript

1 Miljømagasinet fra Reno-Vest 3/2008 naturligvisoffentlig Tas vare på! informasjon Suksess i Lødingen med farlig avfallsinnlevering! Vi minner om tømmedager og åpningstider i jule- og nytt årshøytiden Møt engasjerte skoleelever som lærer om kildesortering og gjenvinning Svar på våre spørsmål vinn flotte premier

2 Roar har ordet Det første jeg lærte da jeg begynte i Reno-Vest, var at det aller viktigste er å ta vare på det farlige avfallet. I det farlige avfallet er det innhold som er skadelig for mennesker, dyr og naturen, nådeløst farlig, og noe av det dødelig. Dette avfallet må ikke havne i naturen. Likevel tonn farlig avfall havner i naturen bare i Norge hvert år. Vi ønsker å gjøre det enklest mulig for våre kunder i Vesterålen å kvitte seg med det farlige avfallet. Derfor prøve ordning med røde bokser i Lødingen. En prøveordning som ble en suksess og som blir permanent og videreført i de andre fem kommunene i Vesterålen. Men selvfølgelig er det også viktig å sortere resten av av fallet slik at mest mulig kan gjenvinnes og bli til nye pro dukter, eller brukes som råstoff til energiproduksjon i forbrennings anlegg. Slik blir minst mulig av avfallet lagt på deponi til ingen nytte. Vi har lagt bak oss nok et spennende år for avfallsbransjen, eller skal vi kalle det gjenvinningsbransjen. Nå omtales avfall ofte også som ressurser på avveie dersom ikke det blir utnyttet til gjenvinning eller energiutvinning (forbrenning). Det er mye energi i avfall og mange muligheter for gjenvinning. Blant annet derfor startet vi for 10 år siden, ja nesten elleve år siden, med kildesortering basert på fargede poser og optisk sortering i Vesterålen. Vi var først ute med denne formen for sortering i Norge. Og som et apropos kan det være morsomt likevel å konstatere at selv om vi har drevet med kildesortering, og i stor grad sendt avfallet ut av Vesterålen i alle disse årene, er det fortsatt noen som tror at det ikke er vits i sortere i poser fordi alt likevel blir lagt på deponiet på Bremnes. En prøveordning som ble en suksess og som blir permanent og videreført i de andre fem kommunene i Vesterålen. Farlig avfall, det andre avfallet og litt til Kildesortering i 10 år til tross. Vi har fortsatt en vei å gå. Det er en utfordring at alt for mye brennbart avfall blir lagt i de hvite posene i kjøkkenbenken. Det aller meste av avfallet som kommer inn i de hvite posene, skulle vært i de oransje posene. Vi vurderer nå å anbefale husholdningene å fjerne den hvite posen fra kjøkkenbenken fordi det er så lite som skal i den. Økt bruk av den oransje posen er viktig fordi det fra neste sommer blir enda strengere regler for hva som kan legges på deponi. Og mye av det som i dag legges i hvite poser, skal ikke legges på deponi fra sommeren Så hjelp oss til å bedre kildesorteringen ved å bruke den oransje posen. Vi var tidlig ute med kildesortering og optisk sortering i Vesterålen. Reno-Vest har hatt for vane å være tidlig ute og langt framme i avfallshåndeteringen. Det vil vi fortsette med. Derfor er vi engasjert i prosjekter som har som mål å få til framtidsrettet behandling av avfallet. Vi deltar i arbeidet rundt etablering av mulig forbrenningsanlegg på Børøya i Hadsel sammen med industriaktører som Skretting, Norlaks, Løvold, og selvfølgelig Trollfjordkraft. Vi samarbeider med andre nordnorske avfallsselskaper for om mulig å etablere biogassanlegg for å håndtere matavfallet, eller det våtorganiske avfallet, dvs de grønne posene. I dag komposteres matavfallet hos Lofoten Avfallsselskap og blir til jordforbedringsprodukter og ny jord. I framtiden blir kanskje matavfallet til gass og kan energiutnyttes på ulike måter. Begge disse prosjektene er svært spennende. Så vi ser fram til fortsatt spennende år i avfallsbransjen. Årets julehilsen overlater jeg til neste side i Naturligvis. AHA!! DU LURER SIKKERT PÅ HVA SOM ER VITSEN MED GJENVINNING. MANGE TROR AT DET SOM GJENVINNES, TIL SLUTT HAVNER PÅ SAMME PLASS SOM ALT ANNET AVFALL. DET ER IKKE RIKTIG. UNDER SER DU EKSEMPLER PÅ HVA DITT AVFALL KAN BLI TIL. METALLBOKSER SMELTES OM TIL NYE METALLBOKSER GAMLE DATAMASKINER OG ELEKTRISKE ARTIKLER BLIR NYE DATAMASKINER Ansvarlig Kundevennlig Omtenksom Åpen Utgiver: Reno-Vest IKS Ansvarlig redaktør og tekstforfatter: Torunn A. Ulriksen Kundesenter Tlf.: E-post: Opplag: stk. Design og produksjon: Forsidefoto: Stian Klaussen, Vizuelli Trykk: K. Nordahls Trykkeri

3 Julehilsen fra oss i Reno-Vest Julepapir Ved første avfallstømming etter jul kan julegavepapir leveres i egen rød sekk. Dette papiret er ikke egnet for papirgjenvinning, og må derfor ikke blandes med annet papir som kastes i rød sekk. Sekkene med kun julepapir sorteres ut og går til forbrenning. Vi tar juletreet helt gratis! Vi tar treet når jula er over helt gratis! Juletreet leveres på nærmeste gjenvinningsstasjon. Åpningstider på gjenvinnings stasjonene i jule- og nyttårshøytiden: Andøy: TIRS 23/12: 09 16, MAN 29/12: 10 14, TIRS 30/12: Bø: MAN 29/12: Hadsel: TIRS 23/12: 09 16, MAN 29/12: 10 14, TIRS 30/12: Lødingen: TIRS 30/12: Sortland: TIRS 23/12: , MAN 29/12: 10 14, TIRS 30/12: Øksnes: MAN 22/12: 09 16, MERK: TIRS 23/12 Stengt, MAN 29/12: MERK: ALLE GJENVINNINGSSTASJONENE ER STENGT PÅ JUL- OG NYTTÅRSAFTEN! Tenk grønne tanker, si grønne ord, gjør grønne handlinger og det grønne gror. Vi ønsker deg og dine en fredfull jul og et spennende nytt år! Hilsen Roar Stenkløv, adm. direktør Naturligvis 3

4 Flere utbryter: Du, de grove kjeksene med lite sukker som du har med var nydelige De må vi kjøpe! En gutt sier; Tenk omslaget på denne notatblokka har vært bildekk! Hvis bare alle voksne k like mye om avfalls som disse flinke skole Engasjerte elever fulgte spent med på undervisningen fra Reno-Vest. Ei jente utbryter: Vet du, mamma kasta en ødelagt bærbar pc i den hvite restavfallsposen, men jeg visste at det var galt så jeg tok den opp igjen. Jeg leverte den til en butikk som selger pcèr En gutt sier entusiastisk: Dette var mye mer artig enn en vanlig skoletime, det er såå spennende å få besøk! 4 Naturligvis

5 Ei jente sier begeistret: Ei sånn skål av resirkulert glass kunne jeg gi til mamma i julegave! unne Klasse 6A og 6B på Sortland Barneskole har jobbet med natur og miljø en tid, og hva er vel da mer naturlig enn å be markedssjefen i Reno-Vest på besøk? sortering elevene Markedssjef hos Reno-Vest, Torunn A. Ulriksen, sammen med entusiastiske kildesorteringseksperter i 6A og 6B. Foto: Magnus Dahl, Bladet Vesterålen Vi i Reno-Vest strekker oss langt for å få til å besøke skoleklasser som ønsker det. Det er en av de hyggeligste oppgaver med jobben som markedssjef! Det er viktig for oss å jobbe for å øke kunnskapen om avfall som ressurs, og da er ungene våre en viktig målgruppe. De lærer fort og er en takknemlig forsamling å jobbe med! På avtalt dag i slutten av november hadde jeg forberedt meg på å undervise i kildesortering og gjenvinning, jeg hadde handlet til forfriskningspause og funnet frem små gaver som elevene skulle få. Etter en hjertelig velkomst, startet vi med å se på en film som viser hva Reno-Vest jobber med. Etter litt disku sjon gikk vi videre med å se på hvordan vi skal sortere heime, om hva som skal i de ulike posene, og hva som skjer med posene etter at renovasjonsbilen har tømt avfallsdunken. Så snakket vi om resirkulering, og mange bilder av avfall som er omgjort til nye produkter ble vist. Etter en forfriskningspause, ble forskjellige resirkulerte ting sendt rundt i klasserommet. De to timene vi hadde sammen, gav tydeligvis mersmak. En gutt sier høyt i klassen: Vi vil komme på besøk til Ramnflauget og se hvordan det er der! Ja og vi kan sykle slik at det ikke koster noe å komme oss dit. Dette syntes både lærerne og jeg var så positivt at nå har vi en avtale til våren kommer elevene på besøk for å få en omvisning i optibag-anlegget og de ulike sorterings hallene. Ja kjære elever i 6A og 6B, tusen takk for meg - nå kan dere være miljøagenter, dere kan mer om avfall og sortering enn mange voksne. Oi,oi se på denne fresbee`n, den er laget av plastemballasje! Tenk dere en skrivepost laget av resirkulert drikkekartong også med bilde av ei ku! Naturligvis 5

6 Suksess i Lødingen Foto: Stian Klaussen, Vizuelli Vi i Reno-Vest valgte ut Lødingen som testkommune for å høste erfaringer ved bruk av gratis rød boks for innsamling av farlig avfall fra husholdningene. Det var et klokt valg! Etter god respons vil vi nå innføre ordningen i hele Vesterålen! En stor takk til kommunen ved ordfører, som sørget for utdeling av røde bokser fra rådhuset og som gikk ut i pressa med lovord om ordningen! Fra venstre: Knut Blengsli i fellestjenesten, kundekonsulent Øyvind Østingsen i Reno-Vest og ordfører i Lødingen Vibeke Tveit. VISSTE DU AT: vi daglig omgir oss med mange typer farlig avfall? Mye av det farlige avfallet inneholder bly, kadmium, kvikksølv, PCB og bromerte flammehemmere. Dette er stoffer som kan gjøre stor skade på planter, dyr og mennesker. BLY skader nervesystem, hjerne og nyrer, og kan føre til redusert læreevne og atferdsendringer hos barn. KADMIUM kan gi kreft, skader og smerter i skjellettet, beinskjørhet, økt blodtrykk, redusert spermiekvalitet og lavere kroppsvekt hos nyfødte. KVIKKSØLV kan gi skader på nervesystem, hjerne og nyrer, misdannelser hos fostre, lammelser, redusert læreevne og ulike former for psykiske lidelser. PCB er kreftfremkallende, kan medføre endret adferd, redusert læreevne, tap av korttidshukommelse, sen motorisk utvikling, skader på nervesystem, nedsatt forplantningsevne, svekket immunforsvar og hormonforstyrrelser. BROMERTE FLAMMEHEMMERE har mange likhetstrekk med PCB, og kobles til hjerneskader, misdannelser og hormonforstyrrelser. 6 Naturligvis

7 Bakgrunn for prøveprosjektet i Lødingen: Vi jobber kontinuerlig med å forbedre de tjenestene vi yter til våre husholdningskunder. Ut fra et miljøhensyn er det viktig å skille farlig avfall fra husholdningsavfallet. Farlig avfall forurenser i langt sterkere grad enn vanlig avfall og kan være skadelig både for mennesker og natur. Vår fokus er å finne den optimale løsning når det gjelder en brukervennlig tjeneste for kundene, som også er kostnadseffektiv. Målsetting: Målsettingen var å teste ut om den røde boksen er en god måte å skille ut farlig avfall fra husholdnings avfallet på. Vi besluttet å teste ut ordningen i en kommune først, for å gi oss erfaringer og beslutningsgrunnlag før vi eventuelt skulle innføre ordningen i hele Vesterålen. Vi sendte ut brev i sommer til alle husstander i Lødingen med tilbud om gratis rød boks med barnesikring for oppsamling av farlig avfall. Vi informerte om at innlevering kan skje både på gjenvinningsstasjonen på Strand og på Lødingen Bilservice AS (ESSO) i sentrum. Hva er så erfaringene våre i Lødingen? I løpet av fem måneder har vi delt ut ikke mindre enn 363 røde bokser noe som er ca 43 % av alle husstandene i Lødingen. Vi har fått inn 200 røde bokser med forskjelig farlig avfall. Over 80 % er farlig avfall, og dette er veldig bra. Vi forventer litt annet avfall også. Dersom folk er usikker på om noe er farlig avfall, skal de legge det i den røde boksen. Et så godt resultat betyr at folk tar ansvar for sitt farlige avfall i hjemmet og leverer det inn til oss på en forsvarlig måte. Med blest i media og i vårt kundemagasin Naturligvis, regner vi med at enda flere vil benytte seg av ordningen. De tilbakemeldinger vi har fått viser at kundene er meget godt fornøyd med beholderen og innleveringssystemet. Her er eksempler på farlig avfall: Rengjøringsmidler Bilprodukter Lysstoffrør, lyspærer og sparepærer Maling, lakk og lim Spraybokser og gass Knappcellebatteri Batteri Plantevernmidler med mer Løsemidler Elektrisk og elektronisk avfall alt som går på strøm eller batteri. (EE-avfall) Bildet viser eksempler på farlig avfall og småelektronikk. Naturligvis 7

8 Hjemme sorteres avfallet i fargede poser På en fast dag annenhver uke tømmes avfallsbeholderen Først i landet I år er det 10 år siden Reno-Vest innførte optisk sortering og da var vi først i Norge med å ta i bruk en maskin som via kamera sorterer husholdningsavfall etter farge på posene! Det gjorde at vi bare har behov for èn avfallsbeholder for husholdningsavfallet. I løpet av disse 10 årene er det mange renovasjonsselskaper som har innført optisk sortering for sine innbyggere, og vi har bidratt med vår erfaring og gode råd som pioner på området i Norge! Vi planlegger markering av 10-årsjubileet til våren, når lyset er tilbake og ryddeiveren bobler i de vesterålske hjem! Følg med i neste Naturligvis for informasjon om tiltak for å markere 10-årsjubileet. Avfallet tømmes på Optibagtransportbandet Hva er optisk sortering Det optiske sorteringsanlegget vårt er en maskin som automatisk sorterer avfallet etter farge på posene. De grønne, oransje og hvite posene og de røde sekkene havner i hver sin container. VISSTE DU AT: De grønne matavfallsposene sendes til Lofoten for kompostering. Matavfallet blir dermed til jord. De oransje posene sendes til forbrenningsanlegg i Kiruna. Det brennbare avfallet blir altså til energi. De røde sekkene med resirkulerbart innhold rives opp av en maskin før innholdet blir tømt på et transportband, og sortert for hånd. Papp, papir, drikkekartonger, emballasjekartong etc sorteres i egne containere mens det som eventuelt er uegnet til resirkulering kastes i en container som går til forbrenning. Det som kan resirkuleres, fraktes til egnede anlegg for videre behandling. Det er kun de hvite vrengte handlenettene som sendes til Bremnes for deponering, det vil si at de dermed ender opp på fyllinga. Posene leses optisk (via kamera) og en arm slår hver farge i en egen container 8 Naturligvis Nå er containeren med grønne poser med matavfall klar til å fraktes til Lofoten for kompostering Kanskje nettopp ditt matavfall blir til næringsrik jord for blomster?

9 Posen du skal bruke til minst mulig Vi er nødt til å gjøre noe med innholdet i de hvite posene som kommer fra hvert hjem i Vesterålen. Tusenkroners-spørsmålet er hva vi kan gjøre for å nå frem med hvor lite som skal kastes i de hvite posene. Det er nemlig mange som kaster i feil pose, spesiell gjelder dette brennbart avfall som skal i de oransje posene. Av alt husholdningsavfallet vi samler inn i løpet av året, går 64,4 prosent til gjenvinning. De resterende 35,6 prosent er det vi får inn av hvite poser og dermed restavfall. Dette avfallet havner på deponiet vårt på Bremnes. Når vi vet hvor lite som skal kastes i de hvite posene, er det klart at en del bruker posene på feil måte. Deponiforbud fra juli 2009 Hva skal i den hvite posen? Stort sett ingenting - metall/ hermetikkbokser og lokk. Aske, keramitt og porselen. Fra 1. juli 2009 blir det forbudt å deponere nedbrytbart avfall i Norge, det vil si avfall som råtner, som papir, treverk, tekstiler og matrester. Det genereres årlig over fire millioner tonn nedbrytbart avfall her i landet. Mye av dette gjenvinnes eller energiutnyttes allerede, men mer enn tonn gikk i 2005 fortsatt til deponi. For budet vil sikre at avfallet i stedet utnyttes som en ressurs og enten material- eller energiutnyttes. De fleste aktører har vært positive til hensikten med forbudet fordi det vil føre til reduksjon i klimagassutslipp og miljøgifter fra deponier, samt at det gir mulighet for bedre utnyttelse av verdifulle ressurser. Hva betyr dette for oss i Vesterålen? Vi vil gjøre nøye vurderinger nå fremover på hva som må til for å oppfylle deponiforbudet. En ide kan være at hver enkelt av oss flytter den hvite posen ut av benkeskapet og heller har en ekstra oransje pose der. Vi vil vel kaste mindre i hvitposen om den er i boden? Uansett vil vi følge opp denne saken i de neste utgaver av Naturligvis. Og du har du svaret på tusenkroners-spørsmålet så ta kontakt, en flott premie venter! VISSTE DU AT: Husholdningsavfall: Avfall fra normal virksomhet i en husholdning. Dette skal i den hvite posen: Aske Blikkbokser/metall Gjenvinning: Fellesbetegnelse på ombruk, materialgjenvinning og forbrenning med energiutnyttelse og kompostering. Materialgjenvinning: kasserte pro dukter og emballasje blir sortert og gjenvunnet til nye materialer. Keramikk/ porselen Dyreekskrementer/ kattesand Energigjenvinning: Forbrenning med energiutnyttelse - når avfallet blir brent og varmen utnyttet til å skape varmt vann og strøm. Deponere: Legge avfall på fylling Farlig avfall: Avfall som ikke kan behandles sammen med forbruks avfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker og dyr.

10 Snu litt på tingene, så blir avfallet billigere å levere VISSTE DU AT: 100 kilo med sortert avfall som må betales for koster kr 135,- 100 kilo med usortert avfall (som dermed må sorteres av de ansatte) koster kr 360,- Som du ser er det mange penger å spare på å sortere avfallet før du fyller tilhengeren! Noen påstår at det er så dyrt å levere avfallet sitt på gjenvinningsstasjonen, så her skal vi vise deg hvor rimelig det er. De samme personer tenner gjerne bål i fjæra for å kvitte seg med avfallet der og er nå det greit? Se for deg at du kommer med bilen din med en tilhenger full av avfall til gjenvinnings-stasjonen. Det første du gjør er å kjøre til luka for å fortelle hva du har med deg, og for innveiing. Har du sortert, kan du kjøre til sorteringsrampen og kaste alt som er gratis å levere, og det er jo mange ulike avfallstyper. Kunder kaster f.eks. hage-/ parkavfall, EE-avfall (elektrisk og elektronisk avfall), farlig avfall, papp og metaller. Så tar du turen innom kundemottaket, for nå skal du veie det du skal betale for. Etter en ny tur på sorteringsrampen har du kanskje kastet forurenset trevirke og sekker med klær og sko, noe mange kommer med. 10 Naturligvis Når du har kastet avfallet som skal betales for veier du på tur ut av stasjonen. En gjennomsnittlig pris for det fulle hengerlasset med avfall ligger på mellom 100,- og 200,- kroner helt avhengig av hvor mye du har sortert. Hva er så gratis å levere? Se Naturligvis nr. 1 og 2 i 2008, samt på FAKTA OM BÅLBRENNING Det tennes større og mindre bål over hele Vesterålen. Ja, det ryker og lukter og forurenses over en lav sko. Og det er faktisk slik at det ikke er lov å brenne bål i Vesterålen, nettopp fordi det forurenser. De eneste bål vi har lov å tenne, er små bål med den hensikt å kose oss med noen grillpølser og lignende når vi ellers har en rast i naturen. Og selvfølgelig sankthansbål med lovlig innhold. Heldigvis opplever vi en økning med kunder som leverer sitt avfall til gjenvinningsstasjonene, slik at det blir behandlet forsvarlig. Derfor er det så viktig å nå ut med informasjon om hvor rimelig og enkelt det er å levere inn avfallet.

11 Klipp ut og send inn Som kunde hos Reno-Vest er du den viktigste for oss. Vi jobber kontinuerlig med å yte effektive og kundevennlige tjenester og å gi ut god kundeinformasjon. Vi setter stor pris på din tilbakemelding slik at vi kan bli enda bedre. Hjelp oss å bli bedre - vinn flotte premier Tror du folk har oppfattet at i miljømagasinet Naturligvis finner de viktig informasjon fra Reno-Vest? q ja q nei Leser du Naturligvis hver gang du får det i posten? q ja q nei Dersom ja, hva synes du er mest interessant å lese om? Er det noe du savner informasjon om i Naturligvis? Dersom du kun blar fort gjennom Naturligvis, hva skyldes det?.... Hva mener du må til for å få enda flere til å skaffe seg nødvendig informasjon om renovasjonen gjennom miljømagasinet Naturligvis? Vi har mye informasjon om renovasjon etc. på vår internettside: Har du vært inne på nettsiden vår? q ja q nei Dersom ja, hva leter du etter?.... Finner du det du leter etter? q ja q nei Dersom nei, hva er det du ikke finner?... Er det noe du savner informasjon om på vår nettside? Er det noe vi kan gjøre for å øke brukervennligheten på vår nettside?... Dersom du ikke har besøkt oss på internett - hva skyldes det? Dersom du vil være med i trekningen av våre premier, fyller du ut rubrikken nedenfor. Når vi mottar skjemaet, vil vi umiddelbart ta bort adressen slik at du får være anonym. Trekning vil skje blant de innsendte navnene innen 1. mars 09 og de heldige vinnere vil bli kontaktet direkte. Navn.... Adresse Tlf.... Fyll ut dette skjemaet, og send det til oss: Reno-Vest IKS, Ramnflauget, 8400 Sortland eller gå til og fyll ut skjema direkte på internett. Vinn flotte premier: Gavekort á kr 1 000,- og PC-sekker

12 Offentlig informasjon Andøy: Rute I 18/12 kjøres 17/12 Rute E 26/12 kjøres 23/12 Rute J 19/12 kjøres 18/12 Rute H 31/12 kjøres 02/01 Rute A 22/12 kjøres 18/12 Rute I 01/01 kjøres 02/01 Rute C 24/12 kjøres 22/12 Rute J 02/01 kjøres 05/01 Rute D 25/12 kjøres 22/12 Bø: Rute A 22/12 kjøres 19/12 Del av rute B 23/12 kjøres 19/12 (Gjelder området Asterset Skålbrekka Husvågen til Straume. Fra Straume til Veanovakrysset). Resterende rute B 23/12 kjøres 22/12 Rute C 24/12 kjøres 22/12 Rute D 25/12 kjøres 23/12 Hadsel Rute J 19/12 kjøres 18/12 Rute C 24/12 kjøres 22/12 Rute A 22/12 kjøres 19/12 Rute I 01/01 kjøres 02/01 Rute B 23/12 kjøres 19/12 Lødingen Rute D 25/12 kjøres 22/12 Rute I 01/01 kjøres 05/01 Sortland Del av rute J 19 /12 kjøres 18/12. (Gjelder området Vikbrua Jennestad t.o.m. Ramnflauget) Del av rute B 23/12 kjøres 19/12 (Gjelder området Sortland Bru Esso Sigerfjord t.o.m. Langbakken og Kjerringnesdalen) Rute C 24/12 kjøres 19/12 Rute D 25/12 kjøres 22/12 Rute E 26/12 kjøres 23/12 Rute I 01/01 kjøres 02/01 Øksnes Rute J 19/12 kjøres 18/12 Rute C 24/12 kjøres 22/12 Rute E 26/12 kjøres 23/12 Disse endringene ble presentert i Naturligvis nr. 2/2008. Her, og på våre hjemmesider finner du også nærmere områdebeskrivelse av de enkelte rutene. Kundesenter:

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter Foto bleie: LOOP Forbruk og avfall Kildesortering: Det er lurt å sortere! Hvis vi er flinke til å sortere avfallet vårt kan det brukes på nytt. På den måten slipper vi å lage nye materialer hver gang.

Detaljer

Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest

Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest Nyttig informasjon om renovasjonsordningen i kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes Topp innsats for miljøet! Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest!

Detaljer

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2

RfDs avfallshåndtering i 2012 bidro totalt sett til en utslippsbesparelse tilsvarende 96 145 tonn CO 2 MIlJørEGnsKap RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert livsløpsanalyse (LCA). En livsløpsanalyse ser på utslippene

Detaljer

MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES?

MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES? ! MILJØGIFTER FINNES I MER ENN DU TROR HVOR SKAL DET KASTES? MENY - ingen roll over MENY - roll over LYSPÆRER SPRAYBOKSER KABLER OG LEDNINGER MALING OG LØSEMIDLER BATTERIER SMÅ EL-APPARATER ELEKTRISKE

Detaljer

vi gir deg mer tid FolloRen mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan!

vi gir deg mer tid FolloRen mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan! vi gir deg mer tid mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan! FolloRen 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 3 Opptatt av å gjøre det rette, men for opptatt til å sortere alt? Follo ren sin nye

Detaljer

TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere. FolloRen

TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere. FolloRen TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere FolloRen 2 OPPTATT AV Å GJØRE DET RETTE, MEN FOR OPPTATT TIL Å SORTERE ALT? FOLLO REN SIN NYE LØSNING SORTERER RESTAVFALLET

Detaljer

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS

Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS Miljøregnskap ÅRSRAPPORT 2015 RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS MILJØREGNSKAP RfDs miljøregnskap for innsamling og behandling av avfall fra Drammens regionen baserer seg på en modell for konsekvensorientert

Detaljer

Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse. Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse

Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse. Fredrikstad kommune - renovasjonsundersøkelse Tabell 1 Hvilken type bolig bor dere i? ant % Rekkehus -------------------------------- 27 5 Enebolig (også i kjede) -------------- 393 79 Leilighet i blokk ------------------------ 36 7 Flermannsbolig

Detaljer

VELKOMMEN! Ås skole 10. juni 2010

VELKOMMEN! Ås skole 10. juni 2010 VELKOMMEN! Ås skole 10. juni 2010 ØRAS Avfallshåndtering for kommunene: Nannestad, Eidsvoll, Hurdal, Ullensaker 63 321 innbyggere pr. 1.1.20101 (27 930 abonnenter) Anlegget Dal Skog Kundemottak Vekta Rundellen

Detaljer

Renovasjonsetaten Utvidet kildesortering

Renovasjonsetaten Utvidet kildesortering utendørs Trinnvis innføring av utvidet kildesortering i Oslo 01.10.09 31.12.11. Et permanent prosjekt i regi av. Matavfall i grønn pose, plastemballasje i blå og restavfall i vrengt handlepose. Trinnvis

Detaljer

Avfall er. Kundeblad Nr. 3 2013. Julefri flytter. tømmetid. Vi gir deg tipsene for å unngå overfylte dunker. Informasjon til husstandene i Trondheim

Avfall er. Kundeblad Nr. 3 2013. Julefri flytter. tømmetid. Vi gir deg tipsene for å unngå overfylte dunker. Informasjon til husstandene i Trondheim Avfall er Kundeblad Nr. 3 2013 Julefri flytter tømmetid Vi gir deg tipsene for å unngå overfylte dunker Informasjon til husstandene i Trondheim Glade jul, hellige jul I år faller romjulens helligdager

Detaljer

En skattekiste med søppel

En skattekiste med søppel Lærerveiledning En skattekiste med søppel Passer for: Varighet: 3. 4. trinn 60 minutter En skattekiste med søppel er et skoleprogram om kildesortering. Vi ser nærmere på hva det er vi kaster i søpla, og

Detaljer

Askjellrud Huseierforening har nå fått montert nedgravde avfallsløsninger fordelt på tre miljøtorg.

Askjellrud Huseierforening har nå fått montert nedgravde avfallsløsninger fordelt på tre miljøtorg. Innledning Askjellrud Huseierforening har nå fått montert nedgravde avfallsløsninger fordelt på tre miljøtorg. I den hensikt å oppnå en best mulig bruk og forståelse av torgene velger vi å sende ut dette

Detaljer

VELKOMMEN! Vilberg U skole 10.klasse 27 Mai 2010

VELKOMMEN! Vilberg U skole 10.klasse 27 Mai 2010 VELKOMMEN! Vilberg U-skole 10.klasse 27. Mai 2010 ØRAS Avfallshåndtering for kommunene: Nannestad, Eidsvoll, Hurdal, Ullensaker 63 321 innbyggere pr. 1.1.20101 (27 930 abonnenter) Anlegget Dal Skog Kundemottak

Detaljer

HVORDAN DU BRUKER HÅRSPRAYEN ER OPP TIL DEG HVOR DU KASTER SPRAYBOKSEN ANGÅR OSS ALLE. Avfall er. Informasjon til husstandene i Trondheim

HVORDAN DU BRUKER HÅRSPRAYEN ER OPP TIL DEG HVOR DU KASTER SPRAYBOKSEN ANGÅR OSS ALLE. Avfall er. Informasjon til husstandene i Trondheim Avfall er Kundeblad Nr. 1 2014 HVORDAN DU BRUKER HÅRSPRAYEN ER OPP TIL DEG HVOR DU KASTER SPRAYBOKSEN ANGÅR OSS ALLE Informasjon til husstandene i Trondheim Hvordan du kaster ditt miljøfarlige avfall angår

Detaljer

ROAF- posten. Velkommen til ROAF! Fra 2015 blir Aurskog- Høland og Rømskog en del av Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) Aurskog- Høland & Rømskog

ROAF- posten. Velkommen til ROAF! Fra 2015 blir Aurskog- Høland og Rømskog en del av Romerike Avfallsforedling IKS (ROAF) Aurskog- Høland & Rømskog ROAF- posten Aurskog- Høland & Rømskog Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2014 / 15 Velkommen til ROAF! Matavfallet ditt blir til miljøvennlig drivstoff. Side 4 Hva er nytt hva fortsetter

Detaljer

naturligvis Nå blir plasten gjenvunnet :-) Vrakpant på fritidsbåter fra 1. oktober Gratis kildeboks og handlenett på gjenvinningsstasjonen

naturligvis Nå blir plasten gjenvunnet :-) Vrakpant på fritidsbåter fra 1. oktober Gratis kildeboks og handlenett på gjenvinningsstasjonen naturligvis KUNDEMAGASINET fra Reno-Vest 2/2017 Tas Offentlig informasjon vare på! Nå blir plasten gjenvunnet :-) Vrakpant på fritidsbåter fra 1. oktober Gratis kildeboks og handlenett på gjenvinningsstasjonen

Detaljer

naturligvis Lær om sortering av ditt avfall Penger å spare - les hvordan! Endringer i tømmedager. Første dag: 25. april Nye åpningstider fra 1.

naturligvis Lær om sortering av ditt avfall Penger å spare - les hvordan! Endringer i tømmedager. Første dag: 25. april Nye åpningstider fra 1. naturligvis Miljømagasinet fra Reno-Vest 1/2008 Tas vare på! Offentlig informasjon Lær om sortering av ditt avfall Penger å spare - les hvordan! Endringer i tømmedager. Første dag: 25. april Nye åpningstider

Detaljer

Nå er det din tur! Spørsmål om kildesortering i Oslo? Ring 02 180. This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.

Nå er det din tur! Spørsmål om kildesortering i Oslo? Ring 02 180. This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten. This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no Nå er det din tur! Foto: Torkil Stavdal, Karl Henrik Børseth, Frode Larsen, Scanpix, Renovasjonsetaten. Innføringen skjer gradvis,

Detaljer

Hva kaster du. hvor? SORTERINGSGUIDE STAVANGER KOMMUNE

Hva kaster du. hvor? SORTERINGSGUIDE STAVANGER KOMMUNE Hva kaster du hvor? SORTERINGSGUIDE STAVANGER KOMMUNE Hvorfor sortere? De forskjellige avfallstypene som mottas, går alle til gjenvinning eller annen forsvarlig disponering. Forutsetningen er at avfallet

Detaljer

Forbered dere på å bli eksperter på avfall! Årets oppdrag

Forbered dere på å bli eksperter på avfall! Årets oppdrag I årets oppdrag skal Jr.FLL lagene se nærmere på redusering, gjenbruk og resirkulering, og hvilken betydning avfallet vi produserer har på hverdagen vår og miljøet rundt oss. Forbered dere på å bli eksperter

Detaljer

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av Bruk handlenett Det er greit å ha noe å bære i når man har vært på butikken. Handlenett er det mest miljøvennlige alternativet. Papirposer er laget av trær, plastposer av olje. Dessuten går posene fort

Detaljer

Sorteringsguide. Slik kildesorterer du i Drammensregionen

Sorteringsguide. Slik kildesorterer du i Drammensregionen Sorteringsguide Slik kildesorterer du i Drammensregionen Finn dine hentedager Få varsel om dine hentedager rett på mobilen. Bestill SMS-varsling på www.rfd.no eller last ned appen «Hentedager». SMS Du

Detaljer

Hentekalender 2016. I dette heftet finner du informasjon om renovasjonstjenester og hentedager for husholdningsavfall i Bærum

Hentekalender 2016. I dette heftet finner du informasjon om renovasjonstjenester og hentedager for husholdningsavfall i Bærum Hentekalender 2016 I dette heftet finner du informasjon om renovasjonstjenester og hentedager for husholdningsavfall i Bærum Offentlig informasjon Du sorterer, vi gjenvinner! Ved å kildesortere kan hver

Detaljer

ANBUDSKONKURRANSE RENOVASJON

ANBUDSKONKURRANSE RENOVASJON Rådmannen MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalget for plan, miljø og kommunaltekniske saker Møtested: Rådhusgt. 5,2.etg Møtedato: 09.12.2016 Klokkeslett: 09:00 Dokumentene legges ut på www.vadso.kommune.no.

Detaljer

------------------------------------------------------ klipp ut

------------------------------------------------------ klipp ut Avsender: HIM IKS, Haraldseidvågen, 5574 Skjold, telefon: 52 76 50 50 www.him.as B MILJØMERKET 241 600 Trykksak HIM jobber for avfallsreduksjon og ombruk på Haugalandet I tillegg til å stimulere til økt

Detaljer

Kildesorteringen i Oslo stopper ikke. Nå skal matavfallet ditt i grønn pose og plastemballasje i blå.

Kildesorteringen i Oslo stopper ikke. Nå skal matavfallet ditt i grønn pose og plastemballasje i blå. Kildesorteringen i Oslo stopper ikke Nå skal matavfallet ditt i grønn pose og plastemballasje i blå. Matavfallet blir til biogjødsel og drivstoff til busser og biler. Plastemballasjen gir nye plastprodukter

Detaljer

Gratulerer! 1. Steg for steg. 3. Miniordbok. 2. Spar miljø og penger

Gratulerer! 1. Steg for steg. 3. Miniordbok. 2. Spar miljø og penger Gratulerer! Om litt er ditt arrangement den heldige mottaker av Recyclomaten, installasjonen som hjelper deg å kommunisere hvorfor kildesortering er viktig. Du har forpliktet deg til gjøre en innsats og

Detaljer

Viktig informasjon om Kildesortering, stoffer i endring

Viktig informasjon om Kildesortering, stoffer i endring Lærerveiledning Kildesortering, stoffer i endring, 3.-4. trinn Viktig informasjon om Kildesortering, stoffer i endring Vi ønsker at lærere og elever er forberedt når de kommer til VilVite. Lærerveiledningen

Detaljer

Renovasjonsetaten, pb 4533 Nydalen, 0404 Oslo. Kundeservice: 23 48 36 50. Du kan følge utviklingen i prosjektet på www.renovasjonsetaten.

Renovasjonsetaten, pb 4533 Nydalen, 0404 Oslo. Kundeservice: 23 48 36 50. Du kan følge utviklingen i prosjektet på www.renovasjonsetaten. Foto: Torkil Stavdal, Karl Henrik Børseth, Frode Larsen, Scanpix, Renovasjonsetaten. This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no Innføringen skjer gradvis, og alle husholdninger

Detaljer

Handling lokalt resultater nasjonalt. Håkon Jentoft Direktør i Avfall Norge

Handling lokalt resultater nasjonalt. Håkon Jentoft Direktør i Avfall Norge Handling lokalt resultater nasjonalt Håkon Jentoft Direktør i Avfall Norge Avfall Norge Interesseorganisasjon for avfallsbransjen Stiftet i 1986 Dekker 95% av Norges befolkning gjennom medlemmene (kommuner

Detaljer

ROAF- posten. Gledelig Jul! Endrede kjøreruter i julen og ellers nyttig informasjon til deg. Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS

ROAF- posten. Gledelig Jul! Endrede kjøreruter i julen og ellers nyttig informasjon til deg. Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS ROAF- posten Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS Nr. 4 2014 Gledelig Jul! Endrede kjøreruter i julen og ellers nyttig informasjon til deg Henting av papp og papir i 2015 side 4 5 Henting

Detaljer

Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030

Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030 Oslo kommune Renovasjonsetaten Avfallshåndtering i Oslo nå og fram mot 2030 E2014 Sektorseminar kommunalteknikk 13.02.2014 Avd.dir. Toril Borvik Administrasjonsbygget på Haraldrud Presentasjon Renovasjonsetatens

Detaljer

ROAF- posten. Det nytter! Det nye sorteringsanlegget er i full gang! TAKK for at du kildesorterer matavfall i grønn pose

ROAF- posten. Det nytter! Det nye sorteringsanlegget er i full gang! TAKK for at du kildesorterer matavfall i grønn pose ROAF- posten Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS Nr. 2 2014 Det nytter! Det nye sorteringsanlegget er i full gang! TAKK for at du kildesorterer matavfall i grønn pose Åpningstider på gjenvinnings

Detaljer

husk å måke og strø Spar renovatørene for glattisen!

husk å måke og strø Spar renovatørene for glattisen! Kundeblad Nr. 3 2012 Konkurranse Vinn et juletre! SIDE 7 husk å måke og strø Spar renovatørene for glattisen! Informasjon til husstandene i Trondheim Ubudne gjester? Vinteren har atter tatt grep om byen

Detaljer

SE OPP FOR DISSE BOKSENE

SE OPP FOR DISSE BOKSENE SUPERHELTENE KÅRE-KARTONG, RESIRKULINE, LYN-LARS OG SUPERLÆRER BOR PÅ PLANETEN RESIRKULUS TELLUS. PLANETEN ER KJENT FOR SIN VAKRE OG GRØNNE NATUR, MEN NÅ ER GALAKSEN TRUET AV FORURENSNING! HJELP SUPERHELTENE

Detaljer

Høringsuttalelse om innsamling av våtorganisk avfall i Grenland

Høringsuttalelse om innsamling av våtorganisk avfall i Grenland Renovasjon i Grenland Skien kommune Postboks 3004 3707 Skien Oslo, 16.02.04 Høringsuttalelse om innsamling av våtorganisk avfall i Grenland Norges Naturvernforbund støtter innføring av kildesortering av

Detaljer

Nå er det din tur! This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no

Nå er det din tur! This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no This information is available in other languages at www.renovasjonsetaten.no Nå er det din tur! Foto: Torkil Stavdal, Karl Henrik Børseth, Frode Larsen, Scanpix, Renovasjonsetaten. Innføringen skjer gradvis,

Detaljer

Fremtiden er fornybar. Strategidokument for Vesar 2012-2016

Fremtiden er fornybar. Strategidokument for Vesar 2012-2016 Fremtiden er fornybar Strategidokument for Vesar 2012-2016 1 2 5 4 6 8 12 11 3 7 9 10 1. Hof 2. Holmestrand 3. Horten 4. Re 5. Lardal 6. Andebu 7. Tønsberg 8. Stokke 9. Nøtterøy 10. Tjøme 11. Sandefjord

Detaljer

Står kildesortering for fall i Salten?

Står kildesortering for fall i Salten? Står kildesortering for fall i Salten? 03.10.2009 1 Er det riktig å kildesortere matavfall og kompostere det når vi ikke klarer å nyttiggjøre komposten vi produserer? Er det fornuftig å sende yoghurtbegre

Detaljer

Aurskog-Høland kommune (eierdag) Enkelt for deg bra for miljøet!

Aurskog-Høland kommune (eierdag) Enkelt for deg bra for miljøet! Aurskog-Høland kommune (eierdag) Enkelt for deg bra for miljøet! Øivind Brevik adm.dir. 1 Bestilling fra AHK Presentasjon av virksomheten bør inneholde: Status Drift Nøkkeltall Strategier 2 Avfallspyramiden

Detaljer

Nytt system. for husholdningsrenovasjon i Råde

Nytt system. for husholdningsrenovasjon i Råde Nytt system for husholdningsrenovasjon i Råde Nytt innsamlingssystem I denne brosjyren finner du alt du trenger å vite om det nye innsamlingssystemet. Dette skal fortsatt kildesorteres: Papp, papir og

Detaljer

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Gjerdrum sortere alt matavfall i grønn pose! spesial Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2013 / 14

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Gjerdrum sortere alt matavfall i grønn pose! spesial Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2013 / 14 ROAF- posten Gjerdrum spesial Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2013 / 14 ROAFs nye sorteringsanlegg Startskuddet går i januar! Hva er nytt hva fortsetter som før? Ordfører i Gjerdrum

Detaljer

Sortering av mat, glas og metall heime hos deg

Sortering av mat, glas og metall heime hos deg Informasjon Sortering av mat, glas og metall heime hos deg Alt du sorterer blir til noko nytt. Snart får du to nye avfallsdunkar ein til matavfall og ein til glas- og metallemballasje. Les om det nye tilbodet.

Detaljer

«Har vi avfall i 2030»

«Har vi avfall i 2030» «Har vi avfall i 2030» Synnøve Bjørke Adm. direktør Roaf IKS synnove.bjorke@roaf.no 1 Vår visjon Enkelt for deg bra for miljøet! 2 Bakteppet sirkulærøkonomi 3 Jordas tåleevne Befolkningsvekst og økt forbruk

Detaljer

AVFALL. Innhold. Avfallshåndtering

AVFALL. Innhold. Avfallshåndtering AVFALL Innhold Kildesortering og gjenvinning Farlig avfall Oppbevaring av farlig avfall Levering av farlig avfall Elektrisk og elektronisk avfall Papp og papir Plastemballasje Metallemballasje Glassemballasje

Detaljer

Spennende klassetur med fokus på avfall

Spennende klassetur med fokus på avfall Spennende klassetur med fokus på avfall Torsdag 30. oktober fikk elevene fra 3. trinn ved Flå skole oppfylt sitt ønske om å få sett med egne øyne hva som foregår på forbrenningsanlegget til Heimdal Varmesentral

Detaljer

plastavfall papiravfall restavfall

plastavfall papiravfall restavfall KJØKKENAVFALL plastavfall I hovedsak gjelder dette kjøkkenavfall som f.eks.: middagsrester, kjøtt, fisk, potetskrell, eggeskall, rester av grønnsaker, frukt, teposer, mel og bakevarer, kaffefilter, samt

Detaljer

Resultater og fremtidsutsikter

Resultater og fremtidsutsikter Resultater og fremtidsutsikter Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD) George Fulford, styreleder Utfordrende og spennende år Ny eierstrategi Nye IT-løsninger Oppstart ny innsamlingskontrakt

Detaljer

Miljøsvin eller ren mat? Miljøgiftene i elektrisk avfall kan skade mennesker og dyr. Det hindrer du enkelt og gratis.

Miljøsvin eller ren mat? Miljøgiftene i elektrisk avfall kan skade mennesker og dyr. Det hindrer du enkelt og gratis. Miljøsvin eller ren mat? Miljøgiftene i elektrisk avfall kan skade mennesker og dyr. Det hindrer du enkelt og gratis. Renere produksjon renere produkter Elektriske og elektroniske produkter, også kalt

Detaljer

VIP-møteskjema. Møte: Møtets beskrivelse:

VIP-møteskjema. Møte: Møtets beskrivelse: VIP-møteskjema VIP presentasjon Navn: Marikken H.Bratlie og Marvin Melås Yrke/rolle i samfunnet: Profesjonelle instruktører og dansere. Hvorfor valgte vi denne personen: Et tilbud fra Den kulturelle skolesekken

Detaljer

MEF avfallsdagene 7 8 mars. Ny avfallsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå. Eva Vinju Seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk 1

MEF avfallsdagene 7 8 mars. Ny avfallsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå. Eva Vinju Seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk 1 1 MEF avfallsdagene 7 8 mars Ny avfallsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå Eva Vinju Seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk 1 Avfallsstatistikk Historikk Nyeste statistikk Enkeltstatistikker Metoder

Detaljer

Hvorfor skal vi kildesortere? Hva vil KING bety for din butikk? Fordeler med KING. Hvordan skal vi sortere?

Hvorfor skal vi kildesortere? Hva vil KING bety for din butikk? Fordeler med KING. Hvordan skal vi sortere? K. Ekrheim, 2016 Hvorfor skal vi kildesortere? Avfallsmengden i Norge er doblet siden tidlig på 70-tallet, noe som henger sammen med et stadig større forbruk. Hvis vi fortsetter i samme tempo som i dag,

Detaljer

Rapport kildesortering og avfall 2011/2012.

Rapport kildesortering og avfall 2011/2012. Rapport kildesortering og avfall 2011/2012. Miljøråd: I dette prosjektet satte vi et miljøråd som bestod av en representant fra hver avdeling samt daglig leder, dvs 4 representanter i rådet. Vi har i løpet

Detaljer

Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen.

Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen. nå SORTERER VI og Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen. Visste du at......vi sparer to kilo råolje ved å gjenvinne en kilo

Detaljer

Esval Miljøpark KF 2

Esval Miljøpark KF 2 Oktober 2017 Esval Miljøpark KF 2 Nes kommune Grete Sjøli Esval Miljøpark KF 3 Nes kommune har et totalareal på 637 km2. Kommunen har totalt registrert på 19.118 daa med naturtypeareal fordelt på 316 registrerte

Detaljer

Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen.

Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen. nå SORTERER VI og Fra 31. oktober sorterer vi plastemballasje i Sandefjord. Her finner du alt du trenger å vite om den nye ordningen. Visste du at......vi sparer to kilo råolje ved å gjenvinne en kilo

Detaljer

Utfordringer med innsamling av avfall

Utfordringer med innsamling av avfall Oslo kommune Renovasjonsetaten Utfordringer med innsamling av avfall E2014 Sektorseminar ressursutnyttelse 28.08.2014 Overingeniør Ingunn Dale Samset Presentasjon Renovasjonsetatens tjenesteproduksjon

Detaljer

Har du pusset opp? * * * ** * * JULE. ... eller ryddet litt i boden? KALENDEREN RIG.NO. rig.no

Har du pusset opp? * * * ** * * JULE. ... eller ryddet litt i boden? KALENDEREN RIG.NO. rig.no KILDESORTERING / AVFALL SOM RESSURS / PRAKTISK INFORMASJON DESEMBER 2016 RIGPOSTEN3/16 KILDESORTERING NYTTER DET DU SORTERER BLIR TIL NOE! Har du pusset opp?... eller ryddet litt i boden? SLIK KVITTER

Detaljer

Noen er faringer fra innsamling av matavfall i Oslo

Noen er faringer fra innsamling av matavfall i Oslo Noen er faringer fra innsamling av matavfall i Oslo Andreas Dalen 16-12-11 Oslo : Norges hovedstad 650 000 innbyggere, vokser med 2 % per år 330 000 husholdninger 65 % bor i flerbolighus, 53 % av husholdningene

Detaljer

Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest!

Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest! Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest! Nyttig informasjon om renovasjonsordningen i kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes Oppdatert: 1.oktober 2017 40 år med interkommunalt samarbeid!

Detaljer

Kildesorteringsguide Tømmedager papir Nye avvikslapper. Offentlig informasjon

Kildesorteringsguide Tømmedager papir Nye avvikslapper. Offentlig informasjon Kildesorteringsguide Tømmedager papir Nye avvikslapper Offentlig informasjon Beholdertømming hos privatpersoner: Restavfallsbeholder: Matavfall Plastemballasje (all plast det har vært mat/drikke/husholdningsartikler

Detaljer

Hentekalender 2015 INFORMASJON

Hentekalender 2015 INFORMASJON Hentekalender 2015 INFORMASJON - Ikke mer futt i denne, nei. Da leverer jeg den inn der jeg kjøpte den, til innsamlingsbilen for farlig avfall eller til miljøstasjonen. 1 2 JANUAR 2015 UKE MANDAG TIRSDAG

Detaljer

Opplysningene som skal gis, gjelder følgende virksomhet:

Opplysningene som skal gis, gjelder følgende virksomhet: Opplysningene som skal gis, gjelder følgende virksomhet: Navn SKIFTUN OG HERDLA Avdeling Virksomhetens organisasjonsnummer 91888137 Beliggenhet Stangnesterminalen 3 949 HARSTAD Var virksomheten i drift

Detaljer

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Enebakk sortere alt matavfall i grønn pose! Enebakk

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Enebakk sortere alt matavfall i grønn pose! Enebakk ROAF- posten Enebakk spesial Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2013 / 14 Fra 2014 skal vi i Enebakk sortere alt matavfall i grønn pose! ROAFs nye sorteringsanlegg Startskuddet går i

Detaljer

Gjenglemt tøy - et problem for dere, en ressurs for oss?

Gjenglemt tøy - et problem for dere, en ressurs for oss? Gjenglemt tøy - et problem for Mal for Fretex-presentasjoner dere, en ressurs for oss? Formål Attføring Bidra aktivt til at mennesker får arbeid gjennom ressurskartlegging, arbeidsrettet rehabilitering,

Detaljer

Møteinnkalling styremøte nr 1/13

Møteinnkalling styremøte nr 1/13 Thomas Sjøvold Kari Agnor Halvor Glenne Nina Ramberg Gudmund Nyrud Tom Gross styreleder nestleder ansattes representant Dato: 18.januar 2013 Møteinnkalling styremøte nr 1/13 Sted: Kveldroveien 4, Vinterbro

Detaljer

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Sørum sortere alt matavfall i grønn pose! Sørum

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Sørum sortere alt matavfall i grønn pose! Sørum ROAF- posten spesial Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2013 / 14 Sørum ROAFs nye sorteringsanlegg Startskuddet går i januar! Hva er nytt hva fortsetter som før? Fra 2014 skal vi i Sørum

Detaljer

Velkommen som abonnent hos Innherred Renovasjon. Hovedkontoret vårt på Verdal

Velkommen som abonnent hos Innherred Renovasjon. Hovedkontoret vårt på Verdal Velkommen som abonnent hos Innherred Renovasjon Hovedkontoret vårt på Verdal Hvem er Innherred Renovasjon Interkommunalt selskap Eies av 9 kommuner Er kommunenes redskap for å oppfylle pålegget om renovasjonstjeneste

Detaljer

Veileder for avfall i Sameiet Hovinbekken I Les dette heftet, for det er ditt ansvar at vi kildesorterer riktig og holder Sameiet ryddig.

Veileder for avfall i Sameiet Hovinbekken I Les dette heftet, for det er ditt ansvar at vi kildesorterer riktig og holder Sameiet ryddig. S i d e 1 Veileder for avfall i Sameiet Hovinbekken I Les dette heftet, for det er ditt ansvar at vi kildesorterer riktig og holder Sameiet ryddig. S i d e 2 AVFALL SAMEIET HOVINBEKKEN I De nedgravde avfallsbeholdere,

Detaljer

AVTALE OM LEVERING AV SORTERT AVFALL ETTER AVHOLDT LOPPEMARKED

AVTALE OM LEVERING AV SORTERT AVFALL ETTER AVHOLDT LOPPEMARKED AVTALE OM LEVERING AV SORTERT AVFALL ETTER AVHOLDT LOPPEMARKED Avtalen gjelder levering av sortert avfall fra: Dato for loppemarked: Avfallet vil bli levert til følgende gjenvinningsstasjon: Arrangør:

Detaljer

Foto: Marion Haslien KILDESORTERING PÅ BYGGEPLASS

Foto: Marion Haslien KILDESORTERING PÅ BYGGEPLASS Foto: Marion Haslien KILDESORTERING PÅ BYGGEPLASS 1 Lukket container (lift). 8-10m 3 Åpen container (lift) sertifisert for kranløft. 8m 3 Åpen container (lift). 10m 3 Avfallsbeholder 140L Avfallsbeholder

Detaljer

Kildesorteringskalender

Kildesorteringskalender Renovasjonsselskapet 2014 Kildesorteringskalender HUSK! Ønsker du neste års kalender, må du bestille den. Les mer på baksiden. Informasjon om hentedager får du også i RfD-appen «Hentedager» eller som SMS-varsling.

Detaljer

Norsk avfallshåndtering, historisk, nå og i framtiden

Norsk avfallshåndtering, historisk, nå og i framtiden 1 Norsk avfallshåndtering, historisk, nå og i framtiden Avfallskonferansen 2013 Ålesund Kari B. Mellem, Statistisk sentralbyrå 5.6.13 1 Innhold Kort om SSB og seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk

Detaljer

Innlegg fra ØG AS Miljø og klima 13.4.15. Bjørn Rosenberg administrerende Direktør

Innlegg fra ØG AS Miljø og klima 13.4.15. Bjørn Rosenberg administrerende Direktør Innlegg fra ØG AS Miljø og klima 13.4.15 Bjørn Rosenberg administrerende Direktør Kort om ØG Litt om bransjen og utviklingen i bransjen Kommentarer til kommunedelplan for miljø og klima Kort om ØG (Retura)

Detaljer

Svein Erik Strand Rødvik Fagansvarlig plast husholdning. Avfall Norge 14.06.07. Optisk Sortering fremtiden?

Svein Erik Strand Rødvik Fagansvarlig plast husholdning. Avfall Norge 14.06.07. Optisk Sortering fremtiden? Svein Erik Strand Rødvik Fagansvarlig plast husholdning Avfall Norge 14.06.07 Optisk Sortering fremtiden? Marked og fraksjoner Fraksjonene Markedene Husholdning Næringsliv 1. Drikkekartong Melk, juice

Detaljer

Plukkanalyse UiO, oktober 2014 Rapport dato: 10. november 2014

Plukkanalyse UiO, oktober 2014 Rapport dato: 10. november 2014 Plukkanalyse UiO, oktober 2014 Rapport dato: 10. november 2014 Analyse/stikkprøver av restavfall fra beholdere/sekker og containere Formål Plukkanalyse UiO, oktober 2014 o Kartlegge sammensetningen av

Detaljer

Miljøstatus Pilestredet Park 2006 Kildesortering gir resultater

Miljøstatus Pilestredet Park 2006 Kildesortering gir resultater Miljøstatus Pilestredet Park 2006 Kildesortering gir resultater Beboerne i Pilestredet Park har i løpet av det første driftsåret med kildesortering sortert ut og samlet inn plastemballasje tilsvarende

Detaljer

Avfallsplan UiO spørreundersøkelse

Avfallsplan UiO spørreundersøkelse Avfallsplan UiO spørreundersøkelse 28.10.2014 Eiendomsavdelingen skaper rom for et fremragende universitet hver dag Omfang 72 invitasjoner 41 leverte svar 1 påbegynt 3 1. Bygninger og type virksomhet Mange

Detaljer

VELKOMMEN TIL SVARHEFTET

VELKOMMEN TIL SVARHEFTET DETTE KLIPPE- SYMBOLET BETYR AT DERE SKAL KLIPPE UT TILBEHØRET FRA HEFTET VELKOMMEN TIL SVARHEFTET HER FINNER DERE SVAR PÅ ALLE SPØRSMÅLENE I OPPGAVE- HEFTET, SAMMEN MED ALT DET SUPERKULE TILBEHØRET SOM

Detaljer

Overgang til avfallsbeholdere enklere avfallshverdag

Overgang til avfallsbeholdere enklere avfallshverdag FULLDISTRIBUSJON LØSNING I MNA-KOMMUNENE FRA 1.OKTOBER 2016 Overgang til avfallsbeholdere enklere avfallshverdag 2 www.mna.no Avfallsbeholderne Alle husholdningene har fått erstattet de gamle sekkestativene

Detaljer

Vedlegg 4 Pris- og tilbudsskjema

Vedlegg 4 Pris- og tilbudsskjema Vedlegg 4, Pris- og tilbudsskjema Innhold 1 ANBUDSSAMMENDRAG... 4 1.1 Anbudssammendraget prisskjema for entreprise 1 og 2... 4 1.2 Anbudssammendraget prisskjema for entreprise 3 og 4... 4 2 PRIS- OG TILBUDSSKJEMA,

Detaljer

info NÅ ENDRES INNSAMLINGSORDNINGEN informasjon nr side 2, 3 og 4 RENGJORT PLAST ER BEST side 7 KASTER 900 TONN GRUS I MATAVFALLET side 5

info NÅ ENDRES INNSAMLINGSORDNINGEN informasjon nr side 2, 3 og 4 RENGJORT PLAST ER BEST side 7 KASTER 900 TONN GRUS I MATAVFALLET side 5 info informasjon nr. 1-2018 NÅ ENDRES INNSAMLINGSORDNINGEN side 2, 3 og 4 RENGJORT PLAST ER BEST side 7 KASTER 900 TONN GRUS I MATAVFALLET side 5 GI TØY NYTT LIV side 6 REKORD-SORTERING PÅ HEDMARKEN side

Detaljer

Kildesortering! Hvorfor kildesortering? Utfordringer med å få folk til å kildesortere avfall 24.04.2012. Bente Flygansvær

Kildesortering! Hvorfor kildesortering? Utfordringer med å få folk til å kildesortere avfall 24.04.2012. Bente Flygansvær Oslo kommune Renovasjonsetaten Kildesortering! Utfordringer med å få folk til å kildesortere avfall Bente Flygansvær Prosjektleder, Renovasjonsetaten Forsker, BI Handelshøyskolen Hvorfor kildesortering?

Detaljer

Emballasje til besvær Erfaringer fra ROAFs sorteringsanlegg. 6. november 2015 Emballasjedagene Øivind Brevik

Emballasje til besvær Erfaringer fra ROAFs sorteringsanlegg. 6. november 2015 Emballasjedagene Øivind Brevik Emballasje til besvær Erfaringer fra ROAFs sorteringsanlegg 6. november 2015 Emballasjedagene Øivind Brevik ROAF IKS: Hvem er ROAF? Hva gjør vi? Hva er vår utfordring? Hvorfor? 2 ROAF i tall 2014/2015

Detaljer

Fredrikstad kommune virksomhet ik renovasjon. Forundersøkelse plastinnsamling. Mars 2010

Fredrikstad kommune virksomhet ik renovasjon. Forundersøkelse plastinnsamling. Mars 2010 Fredrikstad kommune virksomhet ik renovasjon Forundersøkelse plastinnsamling Mars 2010 Renovasjonsundersøkelse Metode og gjennomføring I denne rapporten presenterer Norfakta resultatene fra en undersøkelse

Detaljer

9459 tonn elektriske verktøy. 11 067 tonn kabler og ledninger. 3827 tonn elektromotorer. Dette er bare noe av elektroavfallet som ble levert til

9459 tonn elektriske verktøy. 11 067 tonn kabler og ledninger. 3827 tonn elektromotorer. Dette er bare noe av elektroavfallet som ble levert til 9459 tonn elektriske verktøy. 11 067 tonn kabler og ledninger. 3827 tonn elektromotorer. Dette er bare noe av elektroavfallet som ble levert til gjenvinning i fjor. Derfor er miljørapporten for 2002 et

Detaljer

INFORMASJON OM ROAF FROKOSTMØTE. 14. mai 2013 Øivind Brevik og Terje Skovly

INFORMASJON OM ROAF FROKOSTMØTE. 14. mai 2013 Øivind Brevik og Terje Skovly INFORMASJON OM ROAF FROKOSTMØTE 14. mai 2013 Øivind Brevik og Terje Skovly Kort om ROAF IKS for 8 kommuner,167.240 innbyggere (1. januar 2013, SSB) (3.000 økn pr år) (Enebakk, Fet (10.810), Gjerdrum, Lørenskog,

Detaljer

Grønt Flagg miljøgjennomgang for barnehager

Grønt Flagg miljøgjennomgang for barnehager Grønt Flagg miljøgjennomgang for barnehager Denne miljøgjennomgangen er utarbeidet på en slik måte at de største barna i barnehagen kan delta. De skal kunne være med på å finne ut hva som foregår i barnehagen,

Detaljer

Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest!

Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest! Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest! Oppdatert: 9. mai 2017 Nyttig informasjon om renovasjonsordningen i kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes 40 år med interkommunalt samarbeid! Velkommen

Detaljer

Kretsløpbasert avfallssystem i Oslo

Kretsløpbasert avfallssystem i Oslo Kretsløpbasert avfallssystem i Oslo 17.08.2016 Håkon Jentoft Renovasjonsetaten Oslo : Hovedstad i Norge 650,000 innbyggere, befolkningen øker med 2% per år 300 000 husholdninger 65% bor i blokker. 53 %

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Gjenvinn spenningen!

Gjenvinn spenningen! Lærerveiledning Gjenvinn spenningen! Passer for: Varighet: 5.-7. trinn 90 minutter Gjenvinn spenningen! er et skoleprogram hvor elevene får lære hvordan batterier fungerer og hva de kan gjenvinnes til.

Detaljer

La meg få ein sjanse til...

La meg få ein sjanse til... La meg få ein sjanse til... Frå 10. oktober Vi vil ha plastemballasjen din! Du gjer ein viktig miljøinnsats når du sorterer ut plasten du har brukt. La oss gjenvinne meir. Kvifor skal eg sortere ut plastemballasjen?...og

Detaljer

Nytt system for husholdningsrenovasjon i Rygge

Nytt system for husholdningsrenovasjon i Rygge Nytt system for husholdningsrenovasjon i Rygge Nytt innsamlingssystem I denne brosjyren finner du alt du trenger å vite om det nye innsamlingssystemet. Dette skal fortsatt kildesorteres: Papp/papir og

Detaljer

Først vil jeg gjerne få takke for invitasjonen til å komme hit til Bellonas Ressursforum.

Først vil jeg gjerne få takke for invitasjonen til å komme hit til Bellonas Ressursforum. Først vil jeg gjerne få takke for invitasjonen til å komme hit til Bellonas Ressursforum. Det er spennende å snakke til en så mangfoldig forsamling innenfor avfallsfeltet, som sitter på mye kunnskap og

Detaljer

Avfallsbehandling. Innholdsfortegnelse. Side 1 / 9

Avfallsbehandling. Innholdsfortegnelse.  Side 1 / 9 Avfallsbehandling Innholdsfortegnelse 1) Avfallsdeponering 2) Avfallsforbrenning 3) Biologisk behandling av avfall http://test.miljostatus.no/tema/avfall/avfall-og-gjenvinning/avfallsbehandling/ Side 1

Detaljer

Den ledende leverandøren av maskiner og utstyr til kildesortering

Den ledende leverandøren av maskiner og utstyr til kildesortering Den ledende leverandøren av maskiner og utstyr til kildesortering Effektive avfallsrom dimensjonering, beliggenhet og utstyr Morten Tønseth EnviroPac AS Hva er vi for hvem? Med utgangspunkt i ledende og

Detaljer

MILJØ- OG AVFALLSLØSNING GALLERI OSLO

MILJØ- OG AVFALLSLØSNING GALLERI OSLO MILJØ- OG AVFALLSLØSNING GALLERI OSLO Miljø- og avfallsløsning på Galleri Oslo Sameiet v/ Malling & Co Forvaltning vil informere alle leietakere om hvilke muligheter og løsninger på renovasjon finnes på

Detaljer

En informasjonsbrosjyre om kildesortering. Informasjonen gjelder kun privathusholdninger

En informasjonsbrosjyre om kildesortering. Informasjonen gjelder kun privathusholdninger En informasjonsbrosjyre om kildesortering Informasjonen gjelder kun privathusholdninger Hva og hvordan skal du kildesortere? Avfall som kildesorteres kan brukes på nytt. Når vi gjenvinner avfallet forurenser

Detaljer