Suksess i Lødingen med farlig avfallsinnlevering! Vi minner om tømmedager og åpningstider i jule- og nytt årshøytiden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Suksess i Lødingen med farlig avfallsinnlevering! Vi minner om tømmedager og åpningstider i jule- og nytt årshøytiden"

Transkript

1 Miljømagasinet fra Reno-Vest 3/2008 naturligvisoffentlig Tas vare på! informasjon Suksess i Lødingen med farlig avfallsinnlevering! Vi minner om tømmedager og åpningstider i jule- og nytt årshøytiden Møt engasjerte skoleelever som lærer om kildesortering og gjenvinning Svar på våre spørsmål vinn flotte premier

2 Roar har ordet Det første jeg lærte da jeg begynte i Reno-Vest, var at det aller viktigste er å ta vare på det farlige avfallet. I det farlige avfallet er det innhold som er skadelig for mennesker, dyr og naturen, nådeløst farlig, og noe av det dødelig. Dette avfallet må ikke havne i naturen. Likevel tonn farlig avfall havner i naturen bare i Norge hvert år. Vi ønsker å gjøre det enklest mulig for våre kunder i Vesterålen å kvitte seg med det farlige avfallet. Derfor prøve ordning med røde bokser i Lødingen. En prøveordning som ble en suksess og som blir permanent og videreført i de andre fem kommunene i Vesterålen. Men selvfølgelig er det også viktig å sortere resten av av fallet slik at mest mulig kan gjenvinnes og bli til nye pro dukter, eller brukes som råstoff til energiproduksjon i forbrennings anlegg. Slik blir minst mulig av avfallet lagt på deponi til ingen nytte. Vi har lagt bak oss nok et spennende år for avfallsbransjen, eller skal vi kalle det gjenvinningsbransjen. Nå omtales avfall ofte også som ressurser på avveie dersom ikke det blir utnyttet til gjenvinning eller energiutvinning (forbrenning). Det er mye energi i avfall og mange muligheter for gjenvinning. Blant annet derfor startet vi for 10 år siden, ja nesten elleve år siden, med kildesortering basert på fargede poser og optisk sortering i Vesterålen. Vi var først ute med denne formen for sortering i Norge. Og som et apropos kan det være morsomt likevel å konstatere at selv om vi har drevet med kildesortering, og i stor grad sendt avfallet ut av Vesterålen i alle disse årene, er det fortsatt noen som tror at det ikke er vits i sortere i poser fordi alt likevel blir lagt på deponiet på Bremnes. En prøveordning som ble en suksess og som blir permanent og videreført i de andre fem kommunene i Vesterålen. Farlig avfall, det andre avfallet og litt til Kildesortering i 10 år til tross. Vi har fortsatt en vei å gå. Det er en utfordring at alt for mye brennbart avfall blir lagt i de hvite posene i kjøkkenbenken. Det aller meste av avfallet som kommer inn i de hvite posene, skulle vært i de oransje posene. Vi vurderer nå å anbefale husholdningene å fjerne den hvite posen fra kjøkkenbenken fordi det er så lite som skal i den. Økt bruk av den oransje posen er viktig fordi det fra neste sommer blir enda strengere regler for hva som kan legges på deponi. Og mye av det som i dag legges i hvite poser, skal ikke legges på deponi fra sommeren Så hjelp oss til å bedre kildesorteringen ved å bruke den oransje posen. Vi var tidlig ute med kildesortering og optisk sortering i Vesterålen. Reno-Vest har hatt for vane å være tidlig ute og langt framme i avfallshåndeteringen. Det vil vi fortsette med. Derfor er vi engasjert i prosjekter som har som mål å få til framtidsrettet behandling av avfallet. Vi deltar i arbeidet rundt etablering av mulig forbrenningsanlegg på Børøya i Hadsel sammen med industriaktører som Skretting, Norlaks, Løvold, og selvfølgelig Trollfjordkraft. Vi samarbeider med andre nordnorske avfallsselskaper for om mulig å etablere biogassanlegg for å håndtere matavfallet, eller det våtorganiske avfallet, dvs de grønne posene. I dag komposteres matavfallet hos Lofoten Avfallsselskap og blir til jordforbedringsprodukter og ny jord. I framtiden blir kanskje matavfallet til gass og kan energiutnyttes på ulike måter. Begge disse prosjektene er svært spennende. Så vi ser fram til fortsatt spennende år i avfallsbransjen. Årets julehilsen overlater jeg til neste side i Naturligvis. AHA!! DU LURER SIKKERT PÅ HVA SOM ER VITSEN MED GJENVINNING. MANGE TROR AT DET SOM GJENVINNES, TIL SLUTT HAVNER PÅ SAMME PLASS SOM ALT ANNET AVFALL. DET ER IKKE RIKTIG. UNDER SER DU EKSEMPLER PÅ HVA DITT AVFALL KAN BLI TIL. METALLBOKSER SMELTES OM TIL NYE METALLBOKSER GAMLE DATAMASKINER OG ELEKTRISKE ARTIKLER BLIR NYE DATAMASKINER Ansvarlig Kundevennlig Omtenksom Åpen Utgiver: Reno-Vest IKS Ansvarlig redaktør og tekstforfatter: Torunn A. Ulriksen Kundesenter Tlf.: E-post: Opplag: stk. Design og produksjon: Forsidefoto: Stian Klaussen, Vizuelli Trykk: K. Nordahls Trykkeri

3 Julehilsen fra oss i Reno-Vest Julepapir Ved første avfallstømming etter jul kan julegavepapir leveres i egen rød sekk. Dette papiret er ikke egnet for papirgjenvinning, og må derfor ikke blandes med annet papir som kastes i rød sekk. Sekkene med kun julepapir sorteres ut og går til forbrenning. Vi tar juletreet helt gratis! Vi tar treet når jula er over helt gratis! Juletreet leveres på nærmeste gjenvinningsstasjon. Åpningstider på gjenvinnings stasjonene i jule- og nyttårshøytiden: Andøy: TIRS 23/12: 09 16, MAN 29/12: 10 14, TIRS 30/12: Bø: MAN 29/12: Hadsel: TIRS 23/12: 09 16, MAN 29/12: 10 14, TIRS 30/12: Lødingen: TIRS 30/12: Sortland: TIRS 23/12: , MAN 29/12: 10 14, TIRS 30/12: Øksnes: MAN 22/12: 09 16, MERK: TIRS 23/12 Stengt, MAN 29/12: MERK: ALLE GJENVINNINGSSTASJONENE ER STENGT PÅ JUL- OG NYTTÅRSAFTEN! Tenk grønne tanker, si grønne ord, gjør grønne handlinger og det grønne gror. Vi ønsker deg og dine en fredfull jul og et spennende nytt år! Hilsen Roar Stenkløv, adm. direktør Naturligvis 3

4 Flere utbryter: Du, de grove kjeksene med lite sukker som du har med var nydelige De må vi kjøpe! En gutt sier; Tenk omslaget på denne notatblokka har vært bildekk! Hvis bare alle voksne k like mye om avfalls som disse flinke skole Engasjerte elever fulgte spent med på undervisningen fra Reno-Vest. Ei jente utbryter: Vet du, mamma kasta en ødelagt bærbar pc i den hvite restavfallsposen, men jeg visste at det var galt så jeg tok den opp igjen. Jeg leverte den til en butikk som selger pcèr En gutt sier entusiastisk: Dette var mye mer artig enn en vanlig skoletime, det er såå spennende å få besøk! 4 Naturligvis

5 Ei jente sier begeistret: Ei sånn skål av resirkulert glass kunne jeg gi til mamma i julegave! unne Klasse 6A og 6B på Sortland Barneskole har jobbet med natur og miljø en tid, og hva er vel da mer naturlig enn å be markedssjefen i Reno-Vest på besøk? sortering elevene Markedssjef hos Reno-Vest, Torunn A. Ulriksen, sammen med entusiastiske kildesorteringseksperter i 6A og 6B. Foto: Magnus Dahl, Bladet Vesterålen Vi i Reno-Vest strekker oss langt for å få til å besøke skoleklasser som ønsker det. Det er en av de hyggeligste oppgaver med jobben som markedssjef! Det er viktig for oss å jobbe for å øke kunnskapen om avfall som ressurs, og da er ungene våre en viktig målgruppe. De lærer fort og er en takknemlig forsamling å jobbe med! På avtalt dag i slutten av november hadde jeg forberedt meg på å undervise i kildesortering og gjenvinning, jeg hadde handlet til forfriskningspause og funnet frem små gaver som elevene skulle få. Etter en hjertelig velkomst, startet vi med å se på en film som viser hva Reno-Vest jobber med. Etter litt disku sjon gikk vi videre med å se på hvordan vi skal sortere heime, om hva som skal i de ulike posene, og hva som skjer med posene etter at renovasjonsbilen har tømt avfallsdunken. Så snakket vi om resirkulering, og mange bilder av avfall som er omgjort til nye produkter ble vist. Etter en forfriskningspause, ble forskjellige resirkulerte ting sendt rundt i klasserommet. De to timene vi hadde sammen, gav tydeligvis mersmak. En gutt sier høyt i klassen: Vi vil komme på besøk til Ramnflauget og se hvordan det er der! Ja og vi kan sykle slik at det ikke koster noe å komme oss dit. Dette syntes både lærerne og jeg var så positivt at nå har vi en avtale til våren kommer elevene på besøk for å få en omvisning i optibag-anlegget og de ulike sorterings hallene. Ja kjære elever i 6A og 6B, tusen takk for meg - nå kan dere være miljøagenter, dere kan mer om avfall og sortering enn mange voksne. Oi,oi se på denne fresbee`n, den er laget av plastemballasje! Tenk dere en skrivepost laget av resirkulert drikkekartong også med bilde av ei ku! Naturligvis 5

6 Suksess i Lødingen Foto: Stian Klaussen, Vizuelli Vi i Reno-Vest valgte ut Lødingen som testkommune for å høste erfaringer ved bruk av gratis rød boks for innsamling av farlig avfall fra husholdningene. Det var et klokt valg! Etter god respons vil vi nå innføre ordningen i hele Vesterålen! En stor takk til kommunen ved ordfører, som sørget for utdeling av røde bokser fra rådhuset og som gikk ut i pressa med lovord om ordningen! Fra venstre: Knut Blengsli i fellestjenesten, kundekonsulent Øyvind Østingsen i Reno-Vest og ordfører i Lødingen Vibeke Tveit. VISSTE DU AT: vi daglig omgir oss med mange typer farlig avfall? Mye av det farlige avfallet inneholder bly, kadmium, kvikksølv, PCB og bromerte flammehemmere. Dette er stoffer som kan gjøre stor skade på planter, dyr og mennesker. BLY skader nervesystem, hjerne og nyrer, og kan føre til redusert læreevne og atferdsendringer hos barn. KADMIUM kan gi kreft, skader og smerter i skjellettet, beinskjørhet, økt blodtrykk, redusert spermiekvalitet og lavere kroppsvekt hos nyfødte. KVIKKSØLV kan gi skader på nervesystem, hjerne og nyrer, misdannelser hos fostre, lammelser, redusert læreevne og ulike former for psykiske lidelser. PCB er kreftfremkallende, kan medføre endret adferd, redusert læreevne, tap av korttidshukommelse, sen motorisk utvikling, skader på nervesystem, nedsatt forplantningsevne, svekket immunforsvar og hormonforstyrrelser. BROMERTE FLAMMEHEMMERE har mange likhetstrekk med PCB, og kobles til hjerneskader, misdannelser og hormonforstyrrelser. 6 Naturligvis

7 Bakgrunn for prøveprosjektet i Lødingen: Vi jobber kontinuerlig med å forbedre de tjenestene vi yter til våre husholdningskunder. Ut fra et miljøhensyn er det viktig å skille farlig avfall fra husholdningsavfallet. Farlig avfall forurenser i langt sterkere grad enn vanlig avfall og kan være skadelig både for mennesker og natur. Vår fokus er å finne den optimale løsning når det gjelder en brukervennlig tjeneste for kundene, som også er kostnadseffektiv. Målsetting: Målsettingen var å teste ut om den røde boksen er en god måte å skille ut farlig avfall fra husholdnings avfallet på. Vi besluttet å teste ut ordningen i en kommune først, for å gi oss erfaringer og beslutningsgrunnlag før vi eventuelt skulle innføre ordningen i hele Vesterålen. Vi sendte ut brev i sommer til alle husstander i Lødingen med tilbud om gratis rød boks med barnesikring for oppsamling av farlig avfall. Vi informerte om at innlevering kan skje både på gjenvinningsstasjonen på Strand og på Lødingen Bilservice AS (ESSO) i sentrum. Hva er så erfaringene våre i Lødingen? I løpet av fem måneder har vi delt ut ikke mindre enn 363 røde bokser noe som er ca 43 % av alle husstandene i Lødingen. Vi har fått inn 200 røde bokser med forskjelig farlig avfall. Over 80 % er farlig avfall, og dette er veldig bra. Vi forventer litt annet avfall også. Dersom folk er usikker på om noe er farlig avfall, skal de legge det i den røde boksen. Et så godt resultat betyr at folk tar ansvar for sitt farlige avfall i hjemmet og leverer det inn til oss på en forsvarlig måte. Med blest i media og i vårt kundemagasin Naturligvis, regner vi med at enda flere vil benytte seg av ordningen. De tilbakemeldinger vi har fått viser at kundene er meget godt fornøyd med beholderen og innleveringssystemet. Her er eksempler på farlig avfall: Rengjøringsmidler Bilprodukter Lysstoffrør, lyspærer og sparepærer Maling, lakk og lim Spraybokser og gass Knappcellebatteri Batteri Plantevernmidler med mer Løsemidler Elektrisk og elektronisk avfall alt som går på strøm eller batteri. (EE-avfall) Bildet viser eksempler på farlig avfall og småelektronikk. Naturligvis 7

8 Hjemme sorteres avfallet i fargede poser På en fast dag annenhver uke tømmes avfallsbeholderen Først i landet I år er det 10 år siden Reno-Vest innførte optisk sortering og da var vi først i Norge med å ta i bruk en maskin som via kamera sorterer husholdningsavfall etter farge på posene! Det gjorde at vi bare har behov for èn avfallsbeholder for husholdningsavfallet. I løpet av disse 10 årene er det mange renovasjonsselskaper som har innført optisk sortering for sine innbyggere, og vi har bidratt med vår erfaring og gode råd som pioner på området i Norge! Vi planlegger markering av 10-årsjubileet til våren, når lyset er tilbake og ryddeiveren bobler i de vesterålske hjem! Følg med i neste Naturligvis for informasjon om tiltak for å markere 10-årsjubileet. Avfallet tømmes på Optibagtransportbandet Hva er optisk sortering Det optiske sorteringsanlegget vårt er en maskin som automatisk sorterer avfallet etter farge på posene. De grønne, oransje og hvite posene og de røde sekkene havner i hver sin container. VISSTE DU AT: De grønne matavfallsposene sendes til Lofoten for kompostering. Matavfallet blir dermed til jord. De oransje posene sendes til forbrenningsanlegg i Kiruna. Det brennbare avfallet blir altså til energi. De røde sekkene med resirkulerbart innhold rives opp av en maskin før innholdet blir tømt på et transportband, og sortert for hånd. Papp, papir, drikkekartonger, emballasjekartong etc sorteres i egne containere mens det som eventuelt er uegnet til resirkulering kastes i en container som går til forbrenning. Det som kan resirkuleres, fraktes til egnede anlegg for videre behandling. Det er kun de hvite vrengte handlenettene som sendes til Bremnes for deponering, det vil si at de dermed ender opp på fyllinga. Posene leses optisk (via kamera) og en arm slår hver farge i en egen container 8 Naturligvis Nå er containeren med grønne poser med matavfall klar til å fraktes til Lofoten for kompostering Kanskje nettopp ditt matavfall blir til næringsrik jord for blomster?

9 Posen du skal bruke til minst mulig Vi er nødt til å gjøre noe med innholdet i de hvite posene som kommer fra hvert hjem i Vesterålen. Tusenkroners-spørsmålet er hva vi kan gjøre for å nå frem med hvor lite som skal kastes i de hvite posene. Det er nemlig mange som kaster i feil pose, spesiell gjelder dette brennbart avfall som skal i de oransje posene. Av alt husholdningsavfallet vi samler inn i løpet av året, går 64,4 prosent til gjenvinning. De resterende 35,6 prosent er det vi får inn av hvite poser og dermed restavfall. Dette avfallet havner på deponiet vårt på Bremnes. Når vi vet hvor lite som skal kastes i de hvite posene, er det klart at en del bruker posene på feil måte. Deponiforbud fra juli 2009 Hva skal i den hvite posen? Stort sett ingenting - metall/ hermetikkbokser og lokk. Aske, keramitt og porselen. Fra 1. juli 2009 blir det forbudt å deponere nedbrytbart avfall i Norge, det vil si avfall som råtner, som papir, treverk, tekstiler og matrester. Det genereres årlig over fire millioner tonn nedbrytbart avfall her i landet. Mye av dette gjenvinnes eller energiutnyttes allerede, men mer enn tonn gikk i 2005 fortsatt til deponi. For budet vil sikre at avfallet i stedet utnyttes som en ressurs og enten material- eller energiutnyttes. De fleste aktører har vært positive til hensikten med forbudet fordi det vil føre til reduksjon i klimagassutslipp og miljøgifter fra deponier, samt at det gir mulighet for bedre utnyttelse av verdifulle ressurser. Hva betyr dette for oss i Vesterålen? Vi vil gjøre nøye vurderinger nå fremover på hva som må til for å oppfylle deponiforbudet. En ide kan være at hver enkelt av oss flytter den hvite posen ut av benkeskapet og heller har en ekstra oransje pose der. Vi vil vel kaste mindre i hvitposen om den er i boden? Uansett vil vi følge opp denne saken i de neste utgaver av Naturligvis. Og du har du svaret på tusenkroners-spørsmålet så ta kontakt, en flott premie venter! VISSTE DU AT: Husholdningsavfall: Avfall fra normal virksomhet i en husholdning. Dette skal i den hvite posen: Aske Blikkbokser/metall Gjenvinning: Fellesbetegnelse på ombruk, materialgjenvinning og forbrenning med energiutnyttelse og kompostering. Materialgjenvinning: kasserte pro dukter og emballasje blir sortert og gjenvunnet til nye materialer. Keramikk/ porselen Dyreekskrementer/ kattesand Energigjenvinning: Forbrenning med energiutnyttelse - når avfallet blir brent og varmen utnyttet til å skape varmt vann og strøm. Deponere: Legge avfall på fylling Farlig avfall: Avfall som ikke kan behandles sammen med forbruks avfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker og dyr.

10 Snu litt på tingene, så blir avfallet billigere å levere VISSTE DU AT: 100 kilo med sortert avfall som må betales for koster kr 135,- 100 kilo med usortert avfall (som dermed må sorteres av de ansatte) koster kr 360,- Som du ser er det mange penger å spare på å sortere avfallet før du fyller tilhengeren! Noen påstår at det er så dyrt å levere avfallet sitt på gjenvinningsstasjonen, så her skal vi vise deg hvor rimelig det er. De samme personer tenner gjerne bål i fjæra for å kvitte seg med avfallet der og er nå det greit? Se for deg at du kommer med bilen din med en tilhenger full av avfall til gjenvinnings-stasjonen. Det første du gjør er å kjøre til luka for å fortelle hva du har med deg, og for innveiing. Har du sortert, kan du kjøre til sorteringsrampen og kaste alt som er gratis å levere, og det er jo mange ulike avfallstyper. Kunder kaster f.eks. hage-/ parkavfall, EE-avfall (elektrisk og elektronisk avfall), farlig avfall, papp og metaller. Så tar du turen innom kundemottaket, for nå skal du veie det du skal betale for. Etter en ny tur på sorteringsrampen har du kanskje kastet forurenset trevirke og sekker med klær og sko, noe mange kommer med. 10 Naturligvis Når du har kastet avfallet som skal betales for veier du på tur ut av stasjonen. En gjennomsnittlig pris for det fulle hengerlasset med avfall ligger på mellom 100,- og 200,- kroner helt avhengig av hvor mye du har sortert. Hva er så gratis å levere? Se Naturligvis nr. 1 og 2 i 2008, samt på FAKTA OM BÅLBRENNING Det tennes større og mindre bål over hele Vesterålen. Ja, det ryker og lukter og forurenses over en lav sko. Og det er faktisk slik at det ikke er lov å brenne bål i Vesterålen, nettopp fordi det forurenser. De eneste bål vi har lov å tenne, er små bål med den hensikt å kose oss med noen grillpølser og lignende når vi ellers har en rast i naturen. Og selvfølgelig sankthansbål med lovlig innhold. Heldigvis opplever vi en økning med kunder som leverer sitt avfall til gjenvinningsstasjonene, slik at det blir behandlet forsvarlig. Derfor er det så viktig å nå ut med informasjon om hvor rimelig og enkelt det er å levere inn avfallet.

11 Klipp ut og send inn Som kunde hos Reno-Vest er du den viktigste for oss. Vi jobber kontinuerlig med å yte effektive og kundevennlige tjenester og å gi ut god kundeinformasjon. Vi setter stor pris på din tilbakemelding slik at vi kan bli enda bedre. Hjelp oss å bli bedre - vinn flotte premier Tror du folk har oppfattet at i miljømagasinet Naturligvis finner de viktig informasjon fra Reno-Vest? q ja q nei Leser du Naturligvis hver gang du får det i posten? q ja q nei Dersom ja, hva synes du er mest interessant å lese om? Er det noe du savner informasjon om i Naturligvis? Dersom du kun blar fort gjennom Naturligvis, hva skyldes det?.... Hva mener du må til for å få enda flere til å skaffe seg nødvendig informasjon om renovasjonen gjennom miljømagasinet Naturligvis? Vi har mye informasjon om renovasjon etc. på vår internettside: Har du vært inne på nettsiden vår? q ja q nei Dersom ja, hva leter du etter?.... Finner du det du leter etter? q ja q nei Dersom nei, hva er det du ikke finner?... Er det noe du savner informasjon om på vår nettside? Er det noe vi kan gjøre for å øke brukervennligheten på vår nettside?... Dersom du ikke har besøkt oss på internett - hva skyldes det? Dersom du vil være med i trekningen av våre premier, fyller du ut rubrikken nedenfor. Når vi mottar skjemaet, vil vi umiddelbart ta bort adressen slik at du får være anonym. Trekning vil skje blant de innsendte navnene innen 1. mars 09 og de heldige vinnere vil bli kontaktet direkte. Navn.... Adresse Tlf.... Fyll ut dette skjemaet, og send det til oss: Reno-Vest IKS, Ramnflauget, 8400 Sortland eller gå til og fyll ut skjema direkte på internett. Vinn flotte premier: Gavekort á kr 1 000,- og PC-sekker

12 Offentlig informasjon Andøy: Rute I 18/12 kjøres 17/12 Rute E 26/12 kjøres 23/12 Rute J 19/12 kjøres 18/12 Rute H 31/12 kjøres 02/01 Rute A 22/12 kjøres 18/12 Rute I 01/01 kjøres 02/01 Rute C 24/12 kjøres 22/12 Rute J 02/01 kjøres 05/01 Rute D 25/12 kjøres 22/12 Bø: Rute A 22/12 kjøres 19/12 Del av rute B 23/12 kjøres 19/12 (Gjelder området Asterset Skålbrekka Husvågen til Straume. Fra Straume til Veanovakrysset). Resterende rute B 23/12 kjøres 22/12 Rute C 24/12 kjøres 22/12 Rute D 25/12 kjøres 23/12 Hadsel Rute J 19/12 kjøres 18/12 Rute C 24/12 kjøres 22/12 Rute A 22/12 kjøres 19/12 Rute I 01/01 kjøres 02/01 Rute B 23/12 kjøres 19/12 Lødingen Rute D 25/12 kjøres 22/12 Rute I 01/01 kjøres 05/01 Sortland Del av rute J 19 /12 kjøres 18/12. (Gjelder området Vikbrua Jennestad t.o.m. Ramnflauget) Del av rute B 23/12 kjøres 19/12 (Gjelder området Sortland Bru Esso Sigerfjord t.o.m. Langbakken og Kjerringnesdalen) Rute C 24/12 kjøres 19/12 Rute D 25/12 kjøres 22/12 Rute E 26/12 kjøres 23/12 Rute I 01/01 kjøres 02/01 Øksnes Rute J 19/12 kjøres 18/12 Rute C 24/12 kjøres 22/12 Rute E 26/12 kjøres 23/12 Disse endringene ble presentert i Naturligvis nr. 2/2008. Her, og på våre hjemmesider finner du også nærmere områdebeskrivelse av de enkelte rutene. Kundesenter:

Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest

Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest Nyttig informasjon om renovasjonsordningen i kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes Topp innsats for miljøet! Velkommen som ny kunde hos Reno-Vest!

Detaljer

Penger i tomme kartonger 4

Penger i tomme kartonger 4 Offentlig informasjon nr 1 2013 Foto: Margrethe Myhrer Penger i tomme kartonger 4 Farlig avfall 6 Kildesortering på nett 3 LEDER Etter en heftig snøvinter kom sommeren raskere enn vi hadde trodd. Det grønnes

Detaljer

magasinet hva er en miljøgift og hvor kommer den fra? historien om hrs fra kommunalt mottaksanlegg til kommersielt konsern

magasinet hva er en miljøgift og hvor kommer den fra? historien om hrs fra kommunalt mottaksanlegg til kommersielt konsern vår 2011 magasinet ET INFOMAGASIN FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS hva er en miljøgift og hvor kommer den fra? historien om hrs fra kommunalt mottaksanlegg til kommersielt konsern miljøvennlig båtpuss

Detaljer

FJORDTUN SKOLE I RØDT, HVITT OG GRØNT. Fjordtun skole har satt i gang prosjektet Null rest der målet er å få ned restavfallet.

FJORDTUN SKOLE I RØDT, HVITT OG GRØNT. Fjordtun skole har satt i gang prosjektet Null rest der målet er å få ned restavfallet. Informasjonsavis fra Finnmark Ressursselskap AS for Hammerfest og Kvalsund kommuner. FJORDTUN SKOLE I RØDT, HVITT OG GRØNT Fjordtun skole har satt i gang prosjektet Null rest der målet er å få ned restavfallet.

Detaljer

hrs 0 1 ma 08 informasjong Fra h a ÅLOga sinet LanD ressursselskap iks

hrs 0 1 ma 08 informasjong Fra h a ÅLOga sinet LanD ressursselskap iks hrs magasinet informasjon FRA HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS 01 08 2 3 Ekstrasekker til brennbart avfall Avdeling Narvik: Djupvik Miljøpark Djupvikveien 21 Postboks 119 8502 Narvik Telefon: 76 92 20 00

Detaljer

Flere eksempler på resirkulering ser du bak i årsrapporten.

Flere eksempler på resirkulering ser du bak i årsrapporten. årsrapport 2008 2 Forsidebildet viser resirkulering på sitt beste! 12 drikkeflasker er det som skal til for å lage et solid handlenett. Flere eksempler på resirkulering ser du bak i årsrapporten. 3 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Forbruk & AVFALL. Av Gunn Tove Jensen, Hilde Hvoslef, Anita Aanonsen Jernquist, Kirsten Leidal, Elisabeth A. Helle og Sigurd Tvedt

Forbruk & AVFALL. Av Gunn Tove Jensen, Hilde Hvoslef, Anita Aanonsen Jernquist, Kirsten Leidal, Elisabeth A. Helle og Sigurd Tvedt 1 Forbruk & AVFALL Kunnskapsnotat nr 8 - JUNI 2013 Av Gunn Tove Jensen, Hilde Hvoslef, Anita Aanonsen Jernquist, Kirsten Leidal, Elisabeth A. Helle og Sigurd Tvedt INNHOLD La oss slutte å gjemme oss bak

Detaljer

Miljøfarlig å spare strøm?

Miljøfarlig å spare strøm? NR. 3 - september 2008 Side 1 NR. 3 - september 2008 Fulldistribusjon KUNDEAVIS FRA ENVINA, FOSEN RENOVASJON OG HAMOS FORVALTNING Miljøfarlig å spare strøm? ikke om du sorterer riktig Side 2 3 Hjelp barna

Detaljer

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Nittedal sortere alt matavfall i grønn pose! Nittedal

ROAF- posten. Fra 2014 skal vi i Nittedal sortere alt matavfall i grønn pose! Nittedal ROAF- posten Nittedal spesial Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS 2013 / 14 Fra 2014 skal vi i Nittedal sortere alt matavfall i grønn pose! ROAFs nye sorteringsanlegg Startskuddet går

Detaljer

Holder Namdalen ren. Vi kaster mye mat. I Norge kaster vi mat for en verdi av 18 20 milliarder kroner per år. Side 4. Abonnentene

Holder Namdalen ren. Vi kaster mye mat. I Norge kaster vi mat for en verdi av 18 20 milliarder kroner per år. Side 4. Abonnentene Vi kaster mye mat I Norge kaster vi mat for en verdi av 18 20 milliarder kroner per år Side 4 FULLDISTRIBUSJON Holder Namdalen ren Side 9 Abonnentene i MNAområdet er best i landet på kilde - sortering

Detaljer

MNAvisa SETTER PRIS PÅ ENERGI- SEKKEN! Papirgøyen. spanderer Flax-lodd. INFORMASJON TIL VÅRE ABONNENTER Nr. 1/2001 Årgang 5

MNAvisa SETTER PRIS PÅ ENERGI- SEKKEN! Papirgøyen. spanderer Flax-lodd. INFORMASJON TIL VÅRE ABONNENTER Nr. 1/2001 Årgang 5 Frank ble knapt svar skyldig... Hva vet egentlig Frank Jensen om MNA og miljøspørsmål? Vi har stilt lederen i selskapets representantskap til veggs. Han besto prøven... i all hovedsak. SISTE SIDE FULLDISTRIBUSJON

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS

ÅRSRAPPORT 2009 ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS ÅRSRAPPORT 2009 5 3 7 6 4 2 Våre gjenvinningsstasjoner: 1 Gjølstad/Enebakk 2 Heia/Fet 3 Hellen/Gjerdrum 4 Lørenskog/Lørenskog/ Rælingen 5 Hakadal/Nittedal 6 Sørumsand/Sørum 7 Bøler/Skedsmo 1 2 Romerike

Detaljer

ROAF- posten. Vårrydding. Aurskog- Høland & Rømskog. Viktig informasjon om farlig avfall og Miljøbilens rutetider våren 2015 side 4 5

ROAF- posten. Vårrydding. Aurskog- Høland & Rømskog. Viktig informasjon om farlig avfall og Miljøbilens rutetider våren 2015 side 4 5 ROAF- posten Aurskog- Høland & Rømskog Viktig informasjon fra Romerike Avfallsforedling IKS Nr. 1 2015 Vårrydding Viktig informasjon om farlig avfall og Miljøbilens rutetider våren 2015 side 4 5 Hva skjer

Detaljer

Oslo kommune Renovasjonsetaten. Kildesortering av husholdningsavfall i Oslo

Oslo kommune Renovasjonsetaten. Kildesortering av husholdningsavfall i Oslo Oslo kommune Renovasjonsetaten Kildesortering av husholdningsavfall i Oslo PRODUSER MINDRE AVFALL! De store avfallsmengdene er et av tidens miljøproblemer, og det er en stor utfordring for oss alle å redusere

Detaljer

Kommunedelplan for Avfall og miljø

Kommunedelplan for Avfall og miljø Kommunedelplan for Avfall og miljø 2014-2017 for Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen, Stor-Elvdal og Engerdal kommune 8.mai 2013 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning...

Detaljer

Dette skjedde /, ' - ( . + innhold. Bergen bystyre vedtar at et rørbasert avfallssystem skal være løsningen for Bergen sentrum.

Dette skjedde /, ' - ( . + innhold. Bergen bystyre vedtar at et rørbasert avfallssystem skal være løsningen for Bergen sentrum. 2008 Dette skjedde Oppstart plastinnsamling og ny gebyrmodell på Osterøy. Byggestart for ny gjenvinningsstasjon på Askøy. mar Nytt slaggsorteringsanlegg på Mjelstad tas i bruk. sep Plastinnsamling fra

Detaljer

Stor guide til de grønne julegavene

Stor guide til de grønne julegavene NR. 4 - november 2008 Fulldistribusjon KUNDEAVIS FRA ENVINA, FOSEN RENOVASJON OG HAMOS FORVALTNING Stor guide til de grønne julegavene Side 2 4 På tide med nye juletradisjoner? Side 4 Envina: Velkommen

Detaljer

Renovasjonsgebyret se hva du får for pengene

Renovasjonsgebyret se hva du får for pengene Kundeblad Nr. 2 2011 Renovasjonsgebyret se hva du får for pengene Kjendiskokk Inge Johnsen slik lager du noe godt av restene En godt bevart hemmelighet Visste du at vi i Trondheim har et av landets laveste

Detaljer

verdi post KILDESORTERINGSKALENDER 2015 for Sandefjord kommune

verdi post KILDESORTERINGSKALENDER 2015 for Sandefjord kommune verdi post KILDESORTERINGSKALENDER 2015 for Sandefjord kommune Verdien av stillheten over nylagt is. Alle vet at når vi leverer inn det elektriske avfallet så tar vi vare på miljøet. Men hvor er egentlig

Detaljer

Bæringen. Avfall på rett plass. Vi ønsker alle våre lesere en gledelig jul og et godt nytt år!

Bæringen. Avfall på rett plass. Vi ønsker alle våre lesere en gledelig jul og et godt nytt år! Bæringen TORSdag 13. desember 2012 Informasjon til alle husstander i Bærum kommune Nr. 11 Årgang 24 Avfall på rett plass Ung kunst og kultur Første runde i Ungdommens kulturmønstring (UKM) for barn og

Detaljer

Sammen for en god sak!

Sammen for en god sak! Mindre støy, mindre utslipp og bedre miljø. Helt topp for Bergen sentrum. Sammen for en god sak! Då ser ein kor viktig jobb bossbilen gjer! Restavfall dekker strøm for mange husstander... Årsrapport 2012

Detaljer

Helgelandskysten ÅRSMELDING 2013

Helgelandskysten ÅRSMELDING 2013 Helgelandskysten ÅRSMELDING INNHOLD Side 3 Adm. dir. har ordet Side 4 Avfallstatistikk og miljø Side 9 Ytre miljø Side 11 Kvalitet og HMS Side 13 Driftsrapport Side 15 Informasjon Side 17 Nøkkeltall Side

Detaljer

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF.

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. HVA BETYR ORDENE? 1 Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. Prosjektgruppa har bestått av Else Mønnesland, Rigmor Holm og Arja Melteig. Prosjektet

Detaljer

6TIPS TIL MILJØVENNLIG FORBRUKER

6TIPS TIL MILJØVENNLIG FORBRUKER Smart i klesveien Bygg en trendy og miljøvennlig garderobe ANNONSEINNSTIKK UTGITT AV MEDIAPLANET Regnskogen raseres Finn ditt alternativ til tropisk trevirke MILJØVENNLIG No. 8 / Mars 09 FORBRUKER Energimerking

Detaljer

Rislappen. - beboernes egen avis - NR. 2 2008

Rislappen. - beboernes egen avis - NR. 2 2008 Rislappen - beboernes egen avis - NR. 2 2008 Rislappen nr. 2-2008 side 2 Blandtanking med Bioetanol E85 i bensinen Tekst/foto: Arne Langaas En på jobben kan kjøre sin dieselbil på brukt frityrolje eller

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

BBL BODØ LOKAL TRENGER SALTEN BALKONGREVOLUSJON MAGASINET VOKTERNE PÅSKE- ENGASJERTE ØL-SUKSESS DELTAKERE PÅ KURS. Nr.1 / 2015

BBL BODØ LOKAL TRENGER SALTEN BALKONGREVOLUSJON MAGASINET VOKTERNE PÅSKE- ENGASJERTE ØL-SUKSESS DELTAKERE PÅ KURS. Nr.1 / 2015 BBL BALKONGREVOLUSJON Medlemsblad for Bodø Boligbyggelag Nr.1 / 2015 MAGASINET LOKAL ØL-SUKSESS ENGASJERTE DELTAKERE PÅ KURS PÅSKE- VOKTERNE BODØ TRENGER SALTEN Illustrasjon: Øyvind Westgård Siden 1. januar

Detaljer

Prosjekttittel: Hvor stort blir «papirberget» bestående av aviser og reklamer, som

Prosjekttittel: Hvor stort blir «papirberget» bestående av aviser og reklamer, som Årets nysgjerrigper 2008 Prosjekttittel: Hvor stort blir «papirberget» bestående av aviser og reklamer, som «dumper ned» i postkassene våre? Hvor blir det av når vi kvitter oss med det, og hva blir det

Detaljer

JORDEN VÅRT HJEM Miljøprosjekt i Zambia 1. til 3. klasse

JORDEN VÅRT HJEM Miljøprosjekt i Zambia 1. til 3. klasse Undervisningsopplegg til NUKs adventsaksjon 2011: JORDEN VÅRT HJEM Miljøprosjekt i Zambia 1. til 3. klasse Undervisningsopplegg til NUKs adventsaksjon 2011: JORDEN VÅRT HJEM Miljøprosjekt i Zambia Dette

Detaljer