abc for Home Hospitality

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "abc for Home Hospitality"

Transkript

1 abc for Home Hospitality Internasjonal Gjestekomite Røros 2006

2 Home Hospitality Enkelt oversatt betyr det GJESTFRIHET, og det er akkurat hva det hele dreier seg om: VISE GJESTFRIHET OG VÆRE VERTSKAP, i vårt tilfelle for speidere på besøk fra andre land. Dere kan være vertskap før, under og/eller etter en leir, eller bare ha speidere som dere har blitt kjent med tidligere, på besøk hjemme hos dere. Å være vertskap på en leir betyr i hovedsak at dere har en gjestegruppe boende på deres område under leiroppholdet og hjelper dem til rette i de daglige gjøremål for på denne måten å bygge et vennskap mellom dere (jmfr. LEIRPLASS i ABC- en). Å være vertskap før og/eller etter en leir krever mer innsats fra alle i speidergruppen, men muligheten er desto større for å knytte varige vennskapsbånd. Dette anbefales! Denne ABC- en er laget først og fremst for å gjøre det enklere for de gruppene som aldri har opplevd Home Hospitality til å få mer innsyn i hva det egentlig innebærer å være vertskap, og forhåpentligvis gi inspirasjon til å være med på dette i år. Men vi håper den også kan gi råd og tips til de som har vært vertskap tidligere, eller vært gjester hos andre grupper. ABC en er delt inn i fire deler: DEL 1: Innledning DEL 2: ABC en DEL 3: Et eksempel på program for en uke med Home Hospitality DEL 4: Intervju med to som har opplevd Home Hospitality som gjester og vertskap (utdrag av innlegg) DEL 2 i ABC en er satt opp i alfabetisk stikkordsform. Ved noen av stikkordene henvises det til andre stikkord. Dette er gjort for å koble sammen de emnene som på en eller annen måte hører sammen. Noen stikkord har også omtrent samme betydning, men likevel satt opp hver for seg for å få en større bredde i informasjonen (jfr. FORBEREDELSER < > PLANLEGGING). ABC en er laget av Internasjonal gjestekomite for Røros 2006, som gjerne står til disposisjon med råd og tips både før og under leiren. Det er bare å ta kontakt med gjestekomitéens leder, før leiren. På leiren kan dere ta kontakt med infokiosken på hovedtorget. Vi håper denne ABC en kan være til inspirasjon og støtte i det videre arbeidet for vennskap over landegrensene! Lykke til! Hilsen Internasjonal Gjestekomite, RØROS 2006

3 Del 2: Home Hospitality - A B C AKTIVITETER ( se PROGRAM og TIDSRAMME): Det anbefales å ha noen fellesaktiviteter, men sørg for at det settes av god tid til egenaktivitet med gjestefamilien. ALLERGI: Matallergi kan forekomme. Kontakt gjestegruppens ledere for å få informasjon om dette. FORBEREDELSER (se PLANLEGGING og LEIRPLASS): Hvis dere setter av god tid til forberedelser på forhånd, går oppholdet som regel lettere og mye av jobben er da gjort. GRUPPENS ANSVAR (se PLANLEGGING og KOSTNADER) HOME HOSPITALITY: Å være vertskap for en gjestegruppe på en leir eller hjemme. INNKVARTERING (se OVERNATTING): På leiren bør vertsgruppen og gjestegruppen ha felles leirområde. Når dere er hjemme hos dere selv kan innkvartering skje ved at gjestespeiderne fordeles på de speiderfamiliene eller at de har felles overnatting på et speiderhus eller lignende. KOSTNADER (se TRANSPORT og ØKONOMI): Alle kostnader i forbindelse med oppholdet hjemme hos dere(fellesaktiviteter, fellesmåltider o.l.) bør dekkes av vertsgruppen. LEIRAVGIFT: Hver gruppe dekker sine leiravgifter. (vertsgruppen kan evt. hjelpe med det praktiske hvis det er behov) LEIRPLASS (se FORBEREDELSER og PLANLEGGING): Felles leirplass anbefales! Det er vertsgruppens ansvar å sørge for informasjon til leirens ledelse om at dere skal ha med dere en gjestegruppe og hvor mange dere blir totalt (vertsgruppe+ gjestegruppe). Gi beskjed om dette i så god tid før leirstart som mulig. MAT: (se RELIGION,ALLERGI og PLANLEGGING): TIPS: Begynn hjemmeperioden med et felles kveldsmåltid der alle speiderne (inkl. de familier som skal ha gjestespeidere hos seg) er med. Det er en positiv og sosial

4 måte å starte på, samtidig som det er en grei måte å få informere om hvor den enkelte skal bo og eventuelle fellesarrangementer. OVERNATTING: (se LEIRPLASS, INNKVARTERING og PLANLEGGING): På leiren bør vertsgruppen sørge for felles leirplass. I hjemmeperioden har vertsgruppen ansvar for all overnatting. PROGRAM: Lag et programforslag for den tiden dere skal ha gjester hjemme hos dere. Det gjør oppholdet enklere fordi du da har et utgangspunkt å gå etter. Programmet kan da enkelt justeres etter behov / ønsker underveis hvis det er ønskelig ( jmfr. DEL 3) PLANLEGGING: (se FORBEREDELSER og LEIRPLASS og ØKONOMI): Planlegg seriøst. Ta kontakt med ledere i gjestegruppen tidligst mulig for å få den informasjonen dere trenger (matallergi, ønsker m.m.) RELIGION: Husk at muslimer ikke spiser svinekjøtt. Religionstilhørigheten er ofte sterkere i utlandet enn den er i Norge. Derfor er det viktig å ta hensyn til dette i planlegging og gjennomføring av hjemmeoppholdet Gi rom i programmet for evt. ønsker om deltagelse i noen møter / gudstjenester (for eksempel en katolsk messe) hvis dette lar seg praktisk ordne. Det vil også være positivt hvis noen fra vertsgruppen kan følge gjestene på disse arrangementene, hvis det er mulig. Dette kan ikke være noe krav, men heller sees på som en ekstra service for gjestene, som kan bidra til å skape gode relasjoner mellom gruppene. TRANSPORT (se KOSTNADER): Til / fra leiren dekker hver gruppe sine egne utgifter. (Vertsgruppen kan evt. hjelpe til med det praktiske hvis det er behov for det). Vertsgruppen må imidlertid sørge for at de og gjestegruppen reiser sammen til / fra leiren. Det er ofte kretskontoret i den enkelte krets som arrangerer felles leirtransport. Det er da viktig å informere kretsens transportansvarlige om at dere har en gjestegruppe med dere.

5 TIDSRAMME (se PROGRAM og AKTIVITETER): Legg inn pauser i programmet! Det anbefales å legge inn noen pauser i dagsprogrammet dere lager. Gjestene deres er kanskje slitne etter en lang reise og eventuelt med påfølgende leiropphold. Så gi gjestene deres litt rom for å kunne fordøye de nye inntrykkene som dere ønsker å gi de, da får de også mye mer ut av oppholdet! ØKONOMI (se KOSTNADER): Sett opp en økonomiplan så langt dere kan. Søk om økonomisk støtte der det er mulig. Dere kan søke både kulturkontoret i kommunen og menighetsråd/sokneråd. Prøv også det lokale næringsliv om støtte. De fleste sparebankene I Norge setter hvert år av en stor pott til veldedige formål. De er verdt en søknad! På KFUK-KFUM-speidernes webside vil du finne informasjon om flere støtteordninger: FRIFOND, søknad via KFUK-KFUM-speiderne EU sitt utvekslingsprogram Youth for Europe, LNU : På ungnett sin webside går du inn på : Støtteordninger og deretter Internasjonale eller Nasjonale. Vær kreativ når du skriver søknadene. Det er viktig at de som mottar søknaden får et godt inntrykk av at dette går på å skape gode relasjoner på tvers av religion og politikk.

6 Del 3: Home Hospitality i Stryn for speidarar frå London og Bratislava, 2002 Dette programmet vart gjennomført i etterkant av landsleiren på Valebø i juli Dei to speidargruppene i Stryn hadde då kvar si venskapsgruppe på besøk: Stryn I KFUK hadde 10 jenter frå London, og 1. Stryn KFUM hadde ei gruppe med 10 jenter og gutar frå Bratislava på besøk. Speidarane i Stryn samarbeida om eit felles program for ei veke med HH etter leiren. Merknad: Dette er eit omfattande program over ei heil veke, med mange deltakarar. Grunnen til at vi kunne slå til så stort, var at vi hadde søkt om prosjektstøtte på førehand gjennom EU sitt utvekslingsprogram Youth for Europe. Dette gav oss nærmast frie tøylar til å legge inn alle dei aktivitetane vi ynskte i programmet, rom for å leige buss til fleire utflukter og ha felles middag gratis for alle speidarane, både gjestene og våre eigne alle dagane unnateke ein. Slik er dette programmet ikkje eit eksempel på kva ein normalt kan forvente av Home Hospitality, men må sjåast på som eit kaldtbord der det er fritt fram for å plukke det ein har lyst til og orkar, og la resten roleg liggje! Dag Program Søndag 7/7 Dagstur til Selje kloster (Seljumannamesse) og Stadlandet. Vi har ledige plassar i bussen til foreldre og sysken som vil vere med! Felles middag på kafé i Selje. Måndag 8/7 Kviledag med lang frukost, så felles rusletur i sentrum frå kl Sandvolley, fotball tur til badestranda. Middag og kvelden heime hos vertsfamiliane. Tysdag 9/7 Briksdalen breføring. Felles middag på pizzarestaurant når vi kjem tilbake. Kvelden hos ein leiarfamilie, med kaker, leikar og planlegging av leirbål og Guides & Scouts Own Onsdag 10/7 Torsdag 11/7 Fredag 12/7 Fjelltur over Årheimsfjellet (1002 m.o.h.) dagstur med innlagte haikeoppgåver undervegs, blanda patruljer med stryningar og gjester. Vi avsluttar turen i Svømmehallen! Leirbålsprogram og grilling ved speidarhuset om kvelden. Dagsutflukt i buss med kulturløype, ridesenter, vi lærer norsk folkedans, felles middag i Fjellvarden, gjestane står for menyen! Nedstryn kyrkje om kvelden: Guides & Scouts Own - gudsteneste med kyrkjekaffi/-saft. Ope for alle. Padling på Strynevatnet, primimat/grilling. Avskjedsmiddag med rømmegraut for gjestane og alle vertsfamiliane heime hos ein leiarfamilie. Speidarane reiser med nattbussen, avskjedsklem og takk for no!

7 Del 4: Home Hospitality Livslangt Speidervennskap! For mange er Home Hospitality ukjent og derfor oppleves det litt vanskelig å være med på. Kanskje det også kan virke litt skremmende å ha en ukjent speidergjest på besøk som til og med er fra utlandet?! Julie O. Skare og Frode E. Brakstad fra speidergruppa Meland KFUK-KFUM-speidere har begge opplevd Home Hospitality. Julie var i 2001 på besøk hos speidere i Sterling i Scotland og Mansfield i England I Sterling bodde speidergruppen samlet på et speidersenter og hadde hver dag en eller flere aktiviteter sammen med den skotske jentespeidergruppen som de var gjester hos. Men i Mansfield bodde Julie hjemme hos en speiderfamilie. - Hvordan synes du det var å bo hos en ukjent familie? - Det var spennande å bu hos ein ukjend speidarfamilie Eg lærte masse engelsk, men maten var ikkje god! Vi budde der ei lita veke. Heile familien reiste til Derby og gjekk i ein park, vi bada i fontenene, besøkte Sherwoodskogen og Robin Hood museet. Etterpå spiste vi middag hjå ein annan engelsk familie. - Har du noen kontakt med de du bodde hos? - Ja, eg skriv framleis brev med familien eg besøkte, sier Julie. Frode har vært med på Home Hospitality både her hjemme, da hadde han to speidere boende hjemme hos seg før og etter Solør 94, og i England der han bodde hos speiderfamilier i Mansfield både i 1995 og Det er veldig flott å komme hjem til noen når du er på tur.bare det å kunne sove i en god seng, ta en dusj Slike ting er jo ofte ikke mulig på en speiderleir. Vanligvis er det mye å være med på, så det er ikke altid så mye tid du bruker hjemme hos familien alene. Det var og veldig kjekt å ha speidere hjemme hos meg! Det var greie folk jeg hadde på besøk. Jeg måtte jo selvfølgelig snakke engelsk med de, men det gikk helt greit. Fikk skjerpet engelsken litt da. En annen sak er at det er veldig kjekt å komme til speidere i et annet land når de først har vært på besøk hos deg. - Hadde dere noe program eller noen aktiviteter når de var hos dere? - Første kvelden hadde vi felles kveldsmat på bedehuset vårt. Da fikk alle speiderne hilse på hverandre og samtidig fikk vi informert om hvem de skulle bo hos. Vi fikk også fortalt dem om hva vi skulle gjøre de neste dagene. Ellers reiste vi på bussturer og vi sørget for litt shopping. I tillegg hadde vi fotturer i nærområdet vårt, bl.a. så hadde vi en fin tur til en av de høyeste fjelltoppene her i kommunen. Både til og fra Solør 94 reiste vi med egen buss. Da fikk vi fin kontakt med alle speiderne.

8 - Har du noen kontakt med de du bodde hos? - Jeg har ikke kontakt med disse i dag, men vi besøkte dem flere ganger etter at de hadde vært her hos oss i Meland. De har også vært til veldig stor hjelp i forbindelse med turer og leirer der vi har vært gjester hos dem. Dette var litt av Julie og Frode sine opplevelser med Home Hospitality. Julie har fått seg gode pennevenner. Og selv om Frode ikke har jevnlig kontakt med de han var hos, så har han fått gode kontakter som er veldig fint å ha når speidergruppen planlegger en utenlandstur. Vi kan trygt anbefale Home Hospitality! Prøv det du også og få deg et LIVSLANGT SPEIDERVENNSKAP! sier Julie og Frode tilslutt. Torstein Vik

DRØBAKS STØRSTE SPEIDERAVIS

DRØBAKS STØRSTE SPEIDERAVIS SEPTEMBER 2007 Inneholder bla: Side 3: Flaskeaksjon Side 4: Flere nye ledere! Side 5: Portrettet Side 8-9: Rapport fra Tolmers Side 10 : Lederportrett Midten : Terminliste for hele gruppa Siste side: Dette

Detaljer

Gruppeinfo nr. 4. Vi blir MANGE! www.stavanger2013.no. januar 2013

Gruppeinfo nr. 4. Vi blir MANGE! www.stavanger2013.no. januar 2013 Norges speiderforbunds landsleir 6.-13. juli i Stavanger Gruppeinfo nr. 4 januar 2013 Vi blir MANGE! Ingen tvil Dette er det store som skjer i år! Nå for-bereder speidere og ledere rundt i landet, og verden,

Detaljer

Innhold. Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre?

Innhold. Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre? Innhold Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre? Et godt sted å bo Best mulig overgang til å bo for seg selv Hva som er viktig for å bo bra Hva vi kan trenge hjelp til

Detaljer

Hvorfor Mission Adventures?

Hvorfor Mission Adventures? Hvorfor Mission Adventures? - bli bedre kjent med Gud og hverandre - se Jesus forandre mennesker via deg - handle på Guds Ord; ikke bare høre, men også gjøre (Jakob 1,22-25) - få nye utfordringer og oppleve

Detaljer

du og jeg og icy introduksjonshefte

du og jeg og icy introduksjonshefte du og jeg og icy introduksjonshefte Du er ikke alene. Du som synes verden i blant kan være blodig urettferdig. Du som vil lære mer om hvorfor det er sånn. Du som vil gjøre noe med det. Du som vil se steder

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

KOM TIL REGIONS- KONFERANSE SE SIDE. 7. nr. 2-2011

KOM TIL REGIONS- KONFERANSE SE SIDE. 7. nr. 2-2011 nr. 2-2011 KOM TIL REGIONS- KONFERANSE SE SIDE. 7 Side 2 RD har ordet Side 3 Alle barn er våre barn Side 4-5 Pressearbeid Side 6 Hvordan nå målene Side 7-10 Alt om Regionkonferansen Side 11-13 Rekruttering

Detaljer

Mini-inkuderingsguide

Mini-inkuderingsguide Mini-inkuderingsguide (Bilde) -hvordan inkludere funksjonshemmede og kronisk syke i din organisasjon? -Hva kan du gjøre, og hvordan? Innhold Mini-inkuderingsguide... 1 Hvorfor skal vår organisasjon tilrettelegge

Detaljer

Økonomiblekke for lokallag i PRESS

Økonomiblekke for lokallag i PRESS Økonomiblekke for lokallag i PRESS Formålet med denne blekka er å gi leseren litt informasjon om hvordan lokallag i PRESS kan styre sin økonomi på en god måte. Her kan du blant annet lære deg hva alle

Detaljer

NUKs leirhåndbok Et dokument til hjelp for planlegging og gjennomføring av en vellykket leir!

NUKs leirhåndbok Et dokument til hjelp for planlegging og gjennomføring av en vellykket leir! Denne håndboken er laget for å samle praktiske opplysninger og erfaringer i forbindelse med NUKs leirarrangementer. Håpet er at vi skal kunne gjøre leirene våre enda bedre, og at vi skal kunne spare tid,

Detaljer

LANDSLEIRBREV 4 > ASKER 2014

LANDSLEIRBREV 4 > ASKER 2014 > ASKER 2014 LANDSLEIRBREV 4 Vi blir over 5000 speidere samlet på Vettre i sommer.! Der skal vi kose oss med et godt program, god musikk, fine gudstjenester, nye venner og nye erfaringer. Som de fleste

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Høgskolen i Sør- Trøndelag 7004 Trondheim Tlf. 73 55 97 40 RAPPORT ETTER UTENLANDSOPPHOLD. Silje M Johansen. Adresse: Oscar Wistingsvei 18

Høgskolen i Sør- Trøndelag 7004 Trondheim Tlf. 73 55 97 40 RAPPORT ETTER UTENLANDSOPPHOLD. Silje M Johansen. Adresse: Oscar Wistingsvei 18 Høgskolen i Sør- Trøndelag 7004 Trondheim Tlf. 73 55 97 40 RAPPORT ETTER UTENLANDSOPPHOLD Navn: Silje M Johansen Adresse: Oscar Wistingsvei 18 Postnr: 7020 E-post: silmaj@online.no Utdanning (sett kryss):

Detaljer

Nytt fra CISV-Rogaland

Nytt fra CISV-Rogaland Nytt fra CISV-Rogaland August 2011 Innhold 1) Post-camp for barneleirer med ledere 2) Foreldremøte 3) JAG i høst? 4) Viktige datoer i høst 5) Give a hand to society 6) Interchange Norge - Frankrike 7)

Detaljer

Gruppeutveksling Et ressurshefte

Gruppeutveksling Et ressurshefte Gruppeutveksling Et ressurshefte 1 I dette heftet har vi samlet en del nyttig informasjon og materiale for dere som har lyst å lære mer om hvordan man kan arrangere en gruppeutveksling. Dersom dere ikke

Detaljer

IFYE-nytt 03-08. Til:

IFYE-nytt 03-08. Til: Retur: Kari Syverstuen Langenga 1 2380 Brumunddal Til: IFYE-nytt 03-08 Følgende lesestoff venter deg i dette nr.: *Innformasjon om høsttreff *Konkurranse.. *Møt de innreisende IFYEne *minner fra sommerens

Detaljer

BLADET nr. 2/2013 11. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne

BLADET nr. 2/2013 11. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne SPEIDER BLADET nr. 2/2013 11. årgang. medlemsblad for kfuk-kfum-speiderne kmspeider.no Unge og engasjerte speidere ENGASJEMENT får blodet til å bruse i kroppen din. Det gjør at hjertet ditt banker litt

Detaljer

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF.

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. HVA BETYR ORDENE? 1 Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. Prosjektgruppa har bestått av Else Mønnesland, Rigmor Holm og Arja Melteig. Prosjektet

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

BLI FLERE! ET HEFTE OM VEKST

BLI FLERE! ET HEFTE OM VEKST BLI FLERE! ET HEFTE OM VEKST 1 Innhold Forord 3 Bli flere - et hefte om vekst KFUK-KFUM-speiderne 2011 Utgiver: Norges KFUK-KFUM-speidere Postboks 6810 St. Olavs plass 0130 OSLO Tlf: 22 99 15 50 Faks:

Detaljer

ÅRSPLAN FOR HELLEMYR ÅPNE BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR HELLEMYR ÅPNE BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR HELLEMYR ÅPNE BARNEHAGE BARNEHAGEÅRET 2011 /2012 Innhold: HVA ER ÅPEN BARNEHAGE? 3. PLANLEGGING 3. ÅPNINGSIDER 3. FERIE OG FRIDAGER 4. BARNEHAGENS MÅL 4. RAMMEPLANEN. FAGOMRÅDER OG SOSIAL LÆRNING

Detaljer

Utvekslingsrapport ESC Rennes School of Business

Utvekslingsrapport ESC Rennes School of Business Utvekslingsrapport ESC Rennes School of Business Av Rakel Foss Aass og Ida Seljeskog Våren 2010 reiste vi to bachlorstudenter fra NHH til Rennes, nordvest i Frankrike. Begge valgte skolen på grunn av dens

Detaljer

Søknadsfrist for deltakere

Søknadsfrist for deltakere Mallorca 30. august 13. september 2014 Søknadsfrist for deltakere 25. april 2014 Søknadsfrist ansvarlig reiseleder 15. februar 2014 Søknadsfrist øvrige team medlemmer 15. mars 2014 Til deg som leser denne

Detaljer

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet!

Bud-guiden. Lykke til på jobb! Hilsen oss i Dørsalg. En god start på arbeidslivet! Bud-guiden Som Dagblad-bud bidrar du til at folk kan lese Dagbladet Helgeavisa i helgen. Det er en viktig jobb. Uten deg er alt arbeidet som er lagt ned i å lage avisa forgjeves, for en avis trenger lesere.

Detaljer

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE. Nr. 1/2014 12. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne KFUK-KFUM

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE. Nr. 1/2014 12. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne KFUK-KFUM KFUK-KFUM SPEIDERNE LEDER FORUM Nr. 1/2014 12. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne kmspeider.no 3 4 8 OPPLEVELSER FOR LIVET Leder LANDSLEIR: ASKER 2014 Påmeldingen til sommerens landsleir har åpnet!

Detaljer

Hvordan inkludere synshemmede barn i en menighet?

Hvordan inkludere synshemmede barn i en menighet? Hvordan inkludere synshemmede barn i en menighet? Hanssen, Bjørn Kristnet Arbeid Blant Blinde og svaksynte har laget et forslag som menighetene kan arbeide videre ut ifra Gjennom Trosopplærings reformen

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

AU PAIR. Nøye utvalgte vertsfamilier Lønn og betalt ferie Egen kontaktperson Forberedelseskurs i New York eller Auckland. USA England.

AU PAIR. Nøye utvalgte vertsfamilier Lønn og betalt ferie Egen kontaktperson Forberedelseskurs i New York eller Auckland. USA England. AU PAIR JOBB SOM AU PAIR FOR DEG MELLOM 18 OG 30 ÅR WWW.STS-EDUCATION.NO Nøye utvalgte vertsfamilier Lønn og betalt ferie Egen kontaktperson Forberedelseskurs i New York eller Auckland USA England Frankrike

Detaljer

Guide for Fairtrade-klubber

Guide for Fairtrade-klubber Guide for Fairtrade-klubber Fairtrade Max Havelaar Norge Storgata 11 0155 OSLO Tlf: 23 01 03 30 Faks: 23 01 03 31 E-post: info@fairtrade.no Internett: www.fairtrade.no Ungdom & Fritid Grønland 10 0188

Detaljer