Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2013"

Transkript

1 Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2013 Årsmøte i Coop Innlandet avholdes den 27. mars 2014 kl På Quality Hotel & Resort Hafjell. (Her møter de valgte årsmøterepresentantene). 1

2 Tillitsvalgte 2013 Regionråd Region 1 Gudbrandsdal, medlemsvalgte: Hans Rudiløkken Tove Brendløkken Anna Skreden Lien Anna Ulmo Bente Gjerset Astrid Aspaas Åse Kraabøl Toril Tordhol Motterud Brede Holdbrekken Toril Strangstadstuen Kjetil Rognerud Region 1 Gudbrandsdal, ansattes representanter: Sørine Melgård Venke Helen Sletten Ann Kristin Rudiløkken Helge Hysjulien Torill Blakarstugun John Trygve Kulstad Region 2 Hedmark, medlemsvalgte: Jan Erik Lillejordet Anders Viland Skumsnes Marianne Bjerke James Thomas Cottis Knut Erik Villumstad Vigdis Bragstad Ivar Skåden Truls Wadd Andborg Solberg Kai Smeby Anne Lena Brustad Dragsten Eivind Edvardsen Region 2 Hedmark, ansattes representanter: Geir Kristianson Juliane Bergersen Aina Haukåssveen Rita Gunhildberget Ståle Westerhagen Frank Blystad Region 3 Vestoppland, medlemsvalgte: Kjell Borglund Ole Strand Ona Elisabeth Steinstad Brit Turid Vingebakken Frank Våtsveen Marit Åslund Dahlby Anne Hilde Ekren Ragnhild Nordengen Region 3 Vestoppland, ansattes representanter: Ann Kristin Hanstad Laila Sørum Solbakken Iver Oskar Skjerve Anita Bergum Årsmøte Medlemsvalgte: Hans Rudiløkken Toril Strangstadstuen Anna Ulmo Anna Skreden Lien Åse Kraabøl Astrid Aspaas Kjetil Rognerud Jan Erik Lillejordet Marianne Bjerke Anders Viland Skumsnes Knut Erik Villumstad Vigdis Bragstad Ivar Skåden Kai Smeby James Thomas Cottis Kjell Borglund Ole Strand Ona Elisabeth Steinstad Brit Turid Vingebakken Anne Hilde Ekern Årsmøte, ansattes representanter: Sørine Melgård Torill Blakarstugun Ann Kristin Rudiløkken Helge Hysjulien Frank Blystad Juliane Bergersen Aina Haukåsveen Rita Gunhildberget Ann Kristin Hanstad Anita Bergum Styre Medlemsrepresentanter valgt av årsmøte: Magnar Linnerud Styreleder Thor Lillehovde Nestleder Inger Berit Heimdal Berit Meiningen Anne Kløvstad Styret, ansattes representanter: Anita Tørudstad Steinar Åvangen Njål Nyløkken 2

3 COOP INNLANDET SA Coop Innlandet SA er eid av medlemmer hvor alle har like stor eierandel og mulighet for påvirkning i de styrende organer. Virksomheten driver økonomisk virksomhet med det formål å skaffe medlemmene gode varer og tjenester til konkurransedyktige priser. ORGANISASJONSKART OVER MEDLEMSORGANISAJONEN. MEDLEMSORGANISASJONEN COOP INNLANDET SA Medlemmer 3 Regionråd Årsmøte 30 representanter (20 medlemsvalgte og 10 ansattvalgte) Styret 5 medlemsvalgte og 3 ansattvalgte Valgkomite Virksomheten er organisert med 3 regionråd som er geografisk inndelt; Gudbrandsdalen Hedmark Vestoppland. Regionrådene er satt sammen av tillitsvalgte og ansattvalgte, etter antall medlemmer og utførte timeverk i regionen. Regionrådene fungerer som debatt- og høringsorgan i organisatoriske og driftsmessige saker, som et bindeledd mellom medlemmene og administrasjonen styret og årsmøtet. Representantene i årsmøtet har sitt utspring fra regionrådene. Årsmøtet består av 30 representanter, 20 valgt fra de tillitsvalgte og 10 valgt fra de ansatte. Valgene for de medlemsvalgte foregår i butikk og gjennom internett. Hvert medlem har en stemme. Valg på de ansattvalgte foregår i hver enkelt butikk. Det er etablert butikkråd på noen av de minste butikkene. Butikkrådet skal fungere som et bindeledd mellom butikken og lokalsamfunnet 3

4 Medlemmer Ved årsskiftet var det registrert medlemmer i Coop Innlandet. Dette er en netto økning på medlemmer, (2,5 %), fra forrige år. Den største medlemsveksten finner vi i region Hedmark med en netto vekst på 664 medlemmer (3,0 %). Medlemsutvikling i perioden Antall Antall Tabellen viser at medlemsutviklingen har vært positiv. Antall medlemmer har vokst fra i 2006 til over i Etablering av flere butikker og mer attraktivt medlems- program vurderes å være hoveddriverne bak veksten. Region Medlemmer Gudbrandsdalen Hedemarken Vestoppland Ikke tilordnet Antall Tabellen viser antall medlemmer fordelt på region. Region Hedemarken er den største med medlemmer Våre medlemmer Mill har totalt fått tilført 19,8 millioner kroner i medlemsfordeler. Summen av medlemsfordeler er en økning 2008 på ,5 millioner kroner fra forrige år. I tillegg kommer rabatter Antall på produkter Beløpet 2010 fordeler seg på 12,8 millioner kroner i kjøpebonus fra handel i samvirkelag. Det er en økning på 5,3 % fra forrige år I tillegg får medlemmene 7,0 millioner kroner i rabatter fra våre samarbeidspartnere; KappAhl, Esso, 2012 Statoil, If Skadeforsikring, Mastercard og Coop 2011 Hotellkupp Tabellen viser utviklingen i medlemsfordeler de siste 6 årene Mill 4

5 Medlem nummer mottok blomster og gavekort fra Hypermarkedssjef Frode Vikholt ved Coop Obs! Olrud og Administrerende Direktør i Coop Innlandet Olav Rønningen. Forretningsvirksomheten Virksomhetens hovedkontor er lokalisert på Vinstra. Coop Innlandet SA har virksomhet i 16 kommuner i Hedmark og Oppland; Lesja, Dovre, Sel, Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu, Øyer, Gausdal, Lillehammer, Nordre Land, Gjøvik, Vestre Toten, Østre Toten, Hamar, Ringsaker og Stange. Forretningsvirksomheten består av 44 butikker. Coop Innlandet driver handel innen dagligvarer, byggevarer, elektrisk, klær, sko, sport, bolig og cafeer. Dagligvarebutikkene er organisert i kjeder og er knyttet til kjedeavtaler med Coop Norge SA. Faghandelsbutikkene er drevet etter franchiseavtaler, etter kjedeavtaler med Coop Norge SA og som selvstendige bransjebutikker i Coop Innlandet. I virksomheten inngår 7 deleide selskaper og ett heleid. Disse selskapene er med ett unntak, knyttet til eiendomsvirksomhet hvor Coop Innlandet er leietager, eller er i en utviklingsfase hvor Coop Innlandet vil bli en leietager. Coop Innlandet SA eier sammen med 109 andre samvirkelag, andelslaget Coop Norge SA. Coop Norge SA eier Coop Norge Handel AS, som er distributør av varer til Coop Innlandets butikker. Coop Norge SA eier også eiendomsselskapet Coop Norge Eiendom AS. Medlemskort med MasterCard Coop Medlemskort 5

6 Organisasjonsplan Coop Innlandet SA Adm.direktør Olav Rønningen Personalsjef Bjørn Neverlien Økonomi/Adm.sjef John Bekken Eiendomssjef Driftssjef Frode Stensrud Regnskapssjef Eivind Rønshaugen Hypermarkedssjef Obs! Rudshøgda Anita Tørudstad It sjef Espen Rønningen Hypermarkedssjef Obs! Olrud Frode Vikholt Lønn Inger Bekken Driftsoppfølger Geir Kristianson Driftsoppfølger Ane Mølstad Driftsoppfølger Steinar Åvangen Ledelsen i Coop Innlandet: Administrerende Direktør Olav Rønningen Økonomi-/administrasjonssjef John Bekken Personalsjef Bjørn Neverlien Driftssjef Frode Stensrud 6

7 Dagligvareprofiler Coop Coop Prix Prix finner finner vi på vi følgende på følgende steder: steder: Tretten Tretten Fåvang Fåvang Follebu Follebu Sør-Fron- Sør-Fron- Biri Biri Lena Lena Vestre Vestre Gausdal Gausdal Børstad Børstad (Hamar) (Hamar) - Åker og (utenfor Åker (utenfor Hamar) Hamar) Coop Prix er en lavpriskjede som kjennetegnes ved faste lave priser på hele vareutvalget. Coop Prix har i flere år vært blant Norges billigste lavpriskjeder. For kunden betyr det at en Coop alltid Prix får det er en en lavpriskjede trenger til faste som kjennetegnes lave priser hele ved faste året, lave i tillegg priser til på kjøpebonus hele vareutvalget. til medlemmer. Coop Prix har i flere år vært Coop blant Prix Norges er enkle billigste og effektive, lavpriskjeder. og har For ett kunden sortiment betyr av det dagligvarer at en alltid får som det dekker en trenger behovet til faste til lave priser hele både hverdag og helg. På landsbasis er det 296 Coop Prix butikker. året, i tillegg til kjøpebonus til medlemmer. Coop Prix er enkle og effektive, og har et sortiment av dagligvarer som dekker behovet til både hverdag og helg. På landsbasis er det 246 Coop Prix. Kjeden posisjonerer har gjennom seg i året lavprissegmentet posisjonert seg i gjennom lavprissegmentet bl.a. «månedens gjennom deal», «månedens ved at deal», kunden ved at får kunden ett spesifisert får ett produkt, spesifisert eller produkt valgfritt gratis ett ved av kjøp tre gratis av et ved annet kjøp spesifisert av et annet spesifisert produkt. produkt. Coop Innlandet har 9 Coop Prix i sin portefølje. Disse butikkene er geografisk spredd i hele markedsområdet. Det har ikke vært noen endring i antall butikker innen profilen. Butikkene omsatte totalt for kr. 207,2 millioner i Dette er en vekst på 3,0 % i forhold til året før. Butikkene Coop Innlandet innen profilen har 9 Coop har hatt Prix en i variabel sin portefølje. utvikling. Disse Med butikkene unntak av en er geografisk butikk, har alle spredd vekst i hele mot forrige år. Veksten vårt markedsområde. har variert fra 10,7 Det % har til ikke 0,3 %. vært Bakgrunnen noen endring for den i antall variable butikker utviklingen innen henger profilen. sammen med lokal konkurransesituasjon Butikkene omsatte totalt og lekkasje for kr. til 201,2 andre millioner butikker i i Coop Innlandet. Dette er Spesielt på samme gjelder nivå dette som butikkene året før. rundt Butikkene Hamar innen som antas profilen å ha har mistet hatt kunder en variabel til Coop utvikling, Obs! Olrud. fra en vekst på 10,0 % til en nedgang på 8,0 %. Det er grunn til å tro at noen av butikkene med nedgang, har mistet noe omsetning til nye butikker som er etablert i Coop Innlandet i samme markedsområde. Coop Prix Tretten. 7

8 Coop Mega finner vi på følgende steder: Dombås Lillehammer Vinstra Otta Dokka- Stange Raufoss Storhamar Ringebu og Hafjell. Coop Mega finner vi på følgende steder: Dombås Lillehammer Vinstra Otta Løten Dokka- Stange Raufoss- Storhamar Ringebu og Hafjell. Coop Mega er supermarkedet med bredt og dypt vareutvalg med fokus på middag og Coop Mega er supermarkedet med bredt og dypt vareutvalg med fokus på middag og matglede. Kjeden har matglede. ukentlige middagstips Kjeden og har gode ukentlige oppskrifter. middagstips Middagstipsene og gode kan lastes oppskrifter. ned som applikasjon Middagstipsene eller i butikk kan gjennom lastes ned dataskjermer som applikasjon hvor det er mulig eller å i finne butikk inspirasjon gjennom blant dataskjermer enn 3000 oppskrifter. hvor det Middagstipsene er mulighet for kan å finne også fås på e-post. inspirasjon blant mer enn 3000 oppskrifter. Middagstipsene kan også fås på e-post. Supermarkedet har manuelle avdelinger innen ferskvarer med kvalifiserte medarbeidere som gir råd og veiledning Supermarkedet innen matlaging. Dette har kombineres manuelle med avdelinger ukentlige innen tilbud innen ferskvarer tørrvarer med og ferskvarer. kvalifiserte Kjeden medarbeidere består av 84 butikker som spredt over hele landet. gir råd og veiledning innen matlaging. Dette kombineres med ukentlige tilbud innen tørrvarer og ferskvarer. Kjeden består av 107 butikker spredt i hele landet. Coop Innlandet har 10 Coop Mega. Disse er lokalisert i hele vårt markedsområde. Butikkene omsatte i fjor for kr. 530,3 millioner, er en nedgang på 4,6 %. Nedgangen skyldes i hovedsak avvikling av Coop Mega Løten i februar. I tillegg opplever kjeden en endring i kundeadferden ved at supermarkedene taper terreng mot lavpris. Våre butikker innen kjeden har en variabel utvikling. Vi ser et trekk i at de store butikkene klarer seg bra i konkurranse med andre supermarkeder og lavprisbutikker, mens de små Megaene er mer sårbare. Coop Innlandet har 11 Coop Mega. Disse er lokalisert i hele vårt markedsområde. Butikkene omsatte i fjor for kr. 556,1 millioner. Noe som er en nedgang på 1,6 %. Nedgangen skyldes at Coop Mega Stange var stengt i 10 uker i forbindelse med utvidelse og renovering. I tillegg opplever vi at supermarkedssegmentet taper terreng mot lavpris. Våre butikker innen kjedene har en variabel utvikling. Vi ser et trekk i at de store butikkene Fagbladet Dagligvarehandelen besøker hver uke dagligvarebutikker, kiosker og bensinstasjoner over hele landet. klarer De besøker seg butikkene bra i konkurranse uanmeldt og vurder med andre disse etter supermarkeder 7 kvalitetskriterier; og lavprisbutikker, ferskvarer, frukt/grønt, mens tørrvarer, de små Megaene service/kunnskap, mer renhold, sårbare. orden og varetrykk. Dette legges til grunn for en totalvurdering. Coop Mega Lillehammer ble som en av de få butikkene i landet vurdert med 6 på terningen. Foruten Coop Mega Stange er det ikke foretatt noen vesentlige endringer på butikkene. Coop Mega Stange ble i løpet av året total renovert. Butikken fremstår som ett nytt og attraktivt supermarked. Fra Coop Mega Lillehammer. 8

9 Coop Extra finner vi på følgende steder: Vikasenteret (utenfor Hamar) og Kallerud (Gjøvik). Coop Extra er et lavpriskonsept med bredt vareutvalg og innslag av faghandel. Sortimentet består av 5500 artikler innen dagligvarer til markedets laveste faste priser. I tillegg til faste lave priser, bygger konseptet på et bredt utvalg innen ferskvarer og frukt/grønt. Sortimentet er i antall artikler på nivå med Coop Mega. Prisnivået tilsier at konseptet må drives med høy effektivitet og lave kostnader. Det er etablert 126 stk Coop Extra i Norge. Høy etableringstakt og omprofileringer fra andre konsepter, skal gjøre kjeden til en av de dominerende innen lavpris segmentet. Kjeden har vokst med hele 74 butikker i Kjeden har fått tilført butikker etter omprofileringer fra Coop Mega og Coop Prix, samt nyetableringer. Coop Innlandet har 2 Coop Extra i sin portefølje. Coop Extra Vikasenteret ble omprofilert til Coop Extra i desember Coop Extra Kallerud på Gjøvik ble etablert i oktober 2012 og hadde sitt første hele driftsår i Coop Extra Vikasenteret oppnådde i fjor en vekst over markedsveksten i lavprissegmentet. Coop Extra Kallerud etablerte seg i markedet på Gjøvik uten at det gikk ut over omsetningsutviklingen for våre andre butikker i området. Begge butikkene bidro til vekst i markedsandelene. Coop Innlandet har hatt en svak markedsandel på Gjøvik. Etableringen av Coop Extra er et virkemiddel for at vi etter hvert skal nå en markedsandel i tråd med gjennomsnittet til Coop Innlandet i de øvrige kommunene hvor vi har virksomhet. Fra Coop Extra Kallerud. 9

10 Coop Marked finner vi på følgende steder: Skåbu Sel Biristrand Dovre Lora Lesjaverk Heidal Kolbu Bybrua (Gjøvik) Ilseng Bøverbru Snertingdal og Fåberg. Coop Marked er nærbutikken som har et lokalt tilpasset sortiment med konkurransedyktige priser. Butikkene er lokalisert i mindre bygdesamfunn. Flere av butikkene utfører servicetjenester i lokalsamfunnet som post i butikk, salg av apotekvarer etc. Kjeden består av 309 butikker på landsbasis og er spredt rundt i Norge. Disse butikkene viderefører ofte tradisjonen fra det første samvirkelaget videre. Service og nærhet er viktig det skal være hyggelig å handle i Coop Marked. Butikkene har god forankring i sine lokalmiljøer. Ofte er Coop Marked den siste butikken i lokalsamfunnet og et naturlig møtested for lokalsamfunnet. Coop Innlandet har totalt 13 Coop Marked i butikkporteføljen. Innen denne profilen finner vi vår minste butikk, Coop Marked Lora, med en omsetning på kr. 2,7 millioner. Coop Marked Dovreskogen ble avviklet på slutten av For øvrig er det ingen endring i porteføljen. Salget for Coop Marked butikkene ble på kr. 112,5 millioner eks. mva.. Dette er nedgang på 0,6 % fra forrige år. Sammenlignbar utvikling (eksklusive Coop Marked Dovreskogen), viser en vekst på 0,6 %. Nærmarkedsegmentet hadde på landsbasis nedgang på 5,8 %. Det betyr en mer positiv trend enn landet for øvrig. Omsetningsnedgangen må ses i sammenheng med økt konkurranse fra lavprisbutikker i små markeder. I tillegg er flere nærbutikker avviklet på landsbasis. Av våre 13 Coop Marked har Coop Marked Skåbu åpent på søndager. Coop Marked Dovre var den butikken i Coop Innlandet som opp nådde høyest poengsum i Klar for Kunde målingene. Klar for Kunde undersøkelser foretas av eksternt selskap. Undersøkelsene gjøres uanmeldt gjennom året. Butikkene blir vurdert ut fra definerte kvalitetsstandarder, hvor fokusområdene blir vektet høyt i poenggivingen 10

11 Coop Obs! er et konsept innen hypermarkedsegmentet. Enhetene er store og har et bredt sortiment innen dagligvarer og faghandel med en felles kassarekke. Konseptet kjennetegnes ved faste lave priser på et bredt vareutvalg innen dagligvarer, kombinert med gode ukentlige Coop Obs! er et konsept innen hypermarkedsegmentet. Enhetene er store og har et bredt sortiment innen dagligvarer og faghandel med en felles kassarekke. Konseptet kjennetegnes ved faste lave priser på et bredt vareutvalg tilbud innen dagligvarer og faghandel. Kommunikasjonsplattformen for konseptet er: innen dagligvarer, kombinert med gode ukentlige tilbud innen dagligvarer og faghandel. Totalt er det 31 Coop Obs! i Norge. Kommunikasjonsplattformen for konseptet er: «billig storhandel» «lave priser og tilbud er «gigantisk utvalg» «billig storhandel» «lave billigere» priser og tilbud «gigantisk utvalg» er billigere» Coop Obs! Bygg er basert på samme konseptuelle tankegang som Coop Obs! Hypermarked. Konseptet henvender seg til «gjør det selv» markedet med kjente merkevarer. Coop Obs! Bygg har lange åpningstider og gratis parkering. Butikkene har selvbetjening og er effektive å handle i. Coop Coop Innlandet Obs! Bygg har 2 Coop er basert Obs! på Hypermarked samme konseptuelle og 2 Coop Obs! tankegang Bygg. som På Coop Coop Obs! Obs! Hypermarked Hypermarked. på Rudshøgda Konseptet er Coop henvender Obs! Bygg lokalisert seg til «gjør under det samme selv» tak. markedet Dette er med den kjente største merkevarer. salgsenheten i Coop Coop Obs! Innlandet. Coop Bygg Obs! har Olrud lange hadde åpningstider sitt andre hele og gratis driftsår parkering. i Utviklingen Butikkene til har disse selvbetjening to enhetene, og var er et effektive sterkt bidrag å til markedsandelsvekst handle i. i Ringsaker. Coop Coop Obs! Innlandet Bygg Kallerud har 2 på Coop Gjøvik Obs! hadde Hypermarked sitt første hele og 2 driftsår Coop i Obs! 2013, Bygg. og hadde På sammen Coop Obs! med Coop Obs! Bygg på Rudshøgda Hypermarked en betydelig på Rudshøgda vekst i byggevareomsetningen. er Coop Obs! Bygg lokalisert under samme tak. Dette er den største salgsenheten i Coop Innlandet med en omsetning på kr. 281,6 millioner eks mva. Coop Obs! Olrud hadde sitt første hele driftsår i Coop Obs! Olrud og Coop Obs! Rudshøgda hadde til sammen en vekst i markedet på 33,4 %. Denne veksten ga disse to enhetene en betydelig økning i markedsandel. Coop Obs! Bygg Kallerud på Gjøvik ble åpnet i oktober. Byggevarehuset er på 6500 kvadratmeter og er lokalisert sammen med Coop X-tra og to andre store forretninger. Denne delen av Kallerud er nyutviklet for handel og inngår i fase 1 av utviklingen for området. Fra åpningen på Kallerud. Fra Coop Obs! Hypermarked Olrud. 11

12 Øvrig faghandel Innen øvrig faghandel driver Coop Innlandet 3 Coop ByggMix, 1 Coop Elektro og 3 butikker innen klær; 2. Etage Dombås, Tekstil/Sko Ringebu og Wagner/Savoy Vinstra. For Wagner/Savoy på Vinstra er Coop Innlandet franchisetaker. Total omsetning innen øvrig faghandel ble på kr. 36,0 millioner eksklusive merverdiavgift, en nedgang på 1,9 %. Utviklingen er variabel innen faghandelsbutikkene. Størst vekst hadde Tekstil/Sko Ringebu og Wagner Vinstra. Det er ingen endring innen porteføljen. Eiendom På slutten av året ble 7 eiendommer solgt til Innlandet Eiendomsutvikling AS. Dette selskapet er 50 % eid av Coop Innlandet og 50 % av Coop Norge Eiendom AS. Eiendommene som ble solgt er; Sødorptunet Kjøpesenter, 3 eiendommer på Ringebu, 1 eiendom på Biri, 1 eiendom på Løten og 1 eiendom på Lena. I samme transaksjon solgte Coop Norge Eiendom AS følgende 5 eiendommer til det samme selskapet; Kvitfjelltunet, 1 eiendom på Hafjell, Dokka Kjøpesenter, Fagernes Kjøpesenter og Valdrestunet kjøpesenter. Konsernstrukturen i Innlandet Eiendomsutvikling AS: Coop Innlandet SA 50% 50% Coop Innlandet Eiendom AS Coop Norge Eiendom AS Tilført fra Coop Innlandet SA Ringebu Sentrum Eiendom AS Løten Eiendom AS Birivegen 56 Eiendom AS Hovdesvingen Eiendom AS 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Jernbanegata 1 Eiendom AS Kvitfjelltunet Eiendom AS Valdrestunet Eiendom AS Fagernes Sentrum Eiendom AS Tilført fra Coop Norge Eiendom AS Sødorptunet Eiendom AS 100% Øvrige eiendommer er organisert i tilknyttede selskap, heleid datterselskap eller som en avdeling under Coop Innlandet. 12

13 STYRET ÅRSMØTE Styret har avholdt 8 styremøter. Et av møtene ble holdt som todagers møte, der virksomhetens ledergruppe deltok. Det er behandlet til sammen 71 saker. Ordfører i årsmøtet møter fast i styret. Årsmøtet har avholdt 2 møter og behandlet 15 saker. Daglig leder og styreleder er valgt til å representere Coop Innlandet på årsmøtene i Coop Norge. Regionrådene har avholdt 2 fellesmøter. I tillegg kommer møter i de forskjellige regionene. De viktigste sakene som ble behandlet i styret og årsmøtet er stiftelse av nytt eiendomsselskap sammen med Coop Norge Eiendom AS og vedta nye normalvedtekter for samvirkelag. Det er benyttet mye tid på budsjettet, strategiplan for Coop Innlandet, effektivisering og strukturendringer for å være best mulig rustet til å møte utfordringene som kommer i årene framover. I tillegg er virksomhetens salg-/resultatutvikling behandlet fortløpende. Våre medarbeidere og HMS-arbeid Ved årsskiftet hadde virksomheten 716 ansatte, fordelt på heltid og deltid. Coop Obs! Bygg og Coop Extra Kallerud hadde sitt første hele driftsår i Det var allikevel en nedgang i antall ansatte på 26 i forhold til Effektivisering av driften er hovedårsaken til nedgangen. 2 butikker er avviklet. Håndteringen av de ansatte ved nedleggelsene, er gjort etter forutgående drøftelser og protokoller med de tillitsvalgte. Det er i løpet av året gjennomført butikksjefmøter og personalmøter i alle butikker og avdelinger i virksomheten. Formelle fora for saker hvor arbeidsmiljø og personale er tatt opp/drøftet og søkt løst er: Samarbeids- og arbeidsmiljøutvalg(samu), Forhandlingsutvalg, ledergruppemøter og øvrig kontakt mellom tillitsvalgte, vernetjenesten, ansatte og ledelsen. På slutten av 2012 ble det gjennomført en medarbeiderundersøkelse med meget god oppslutning. Oppfølging og tiltak etter de resultatene som fremkom er iverksatt i alle butikker/avdelinger i løpet av Det er avholdt to ledersamlinger for alle ledere i virksomheten. Hovedtema har vært drift, lederskap og tiltak for resultatforbedringer. I forbindelse med Coop Innlandets 10 års jubileum var alle ansatte invitert til arrangement på Norsk Vegmuseum den 16. juni. 430 ansatte deltok og tilbakemeldingene har vært svært gode. 31 ansatte er tildelt gullklokke og Coops Erkjentlighetsmerke for god og trofast innsats i Coop i over 25 år. 13 ansatte er tildelt Norges Vels Medalje for lang og tro tjeneste i over 30 år. Overrekkelsene ble gjort ved to arrangementer. Det er gjennomført vernerunder i alle butikker/avdelinger. Det er registrert 7 skader i løpet av året. Sykefraværet var 7,47 % av mulige arbeidede timer. Tilvarende tall i fjor var 6,49 %. Fordeling av sykefraværet er følgende, 2012 i parentes: Egenmelding 1,01 % (1,07), inntil 16 dager 1,65 % (1,51), over 16 dager 4,7 % (3,78) og fravær p.g.a. barns sykdom 0,11 % (0,13). 13

14 430 medarbeidere deltok i markeringen av Coop Innlandets 10 års jubileum. Utdeling av gullklokke, Coop Erkjentlighetsmerke og Norges Vels Medalje for lang og tro tjeneste i Coop. Foran fra venstre: Arve Sandsengen, Hans Russ, Tone Ruud, Liv Reidun Rønning, Erna Pauline Hagemo, Ellen Brendbakken, Randi Johansen, Marianne Fangan, Aud Merete Holte,Lillian Skjølås, Magnar Bjøkne, varaordfører Per Prestrud. Bak fra venstre: Adm.direktør Olav Rønningen, Anita Bergum, Irene Sjøenden, Åge Terje Vesthagen, Kari Joten, Inge Johansen, Laila Bårdsløkken, Bjørg Karin Løvlien, Åsta Sønstegård, Roy Fjerdingby, Eivind Rønshaugen, Ann Jorun Lindberg, personalsjef Bjørn Neverlien. Likestilling Styret og ledelsen er opptatt av at begge kjønn skal ha like muligheter til utvikling og karriere i selskapet. Virksomheten skal i sin ansettelsespolitikk søke mangfold i alder og kjønn. Av bedriftens ansatte er 75 % kvinner (534) og 25 % menn (182). Av 55 butikk-/salgssjefer er 58 % kvinner og 42 % menn. Ledergruppen består av 4 menn. Styret består av 8 personer hvorav 4 (50 %) er kvinner. Styreleder er mann. Av årsmøtets 30 representanter er 19 kvinner (63, %). 14

15 Ytre miljø og miljøtiltak Miljøet påvirkes ved energiforbruk, avfall og de effekter våre produkter kan påføre miljøet etter at varene er solgt. Avfallshåndtering skjer på en måte som forurenser miljøet minst mulig ved bl.a. kildesortering. Ved nyetableringer av butikker blir miljøhensyn ivaretatt ved at bl.a. miljøskadelig kuldemedium blir skiftet ut med miljøvennlige alternativer som CO2 og isvann. Coop har økologiske og miljøvennlige varer i sine butikker. Virksomheten har ikke forurensende utslipp som påvirker det ytre miljø utover utslipp fra fyringsanlegg og de utslipp som nødvendig inntransport av varer med bil medfører. I 2013 fortsatte virksomheten det positive arbeidet med energiøkonomisering i butikkene. Flere prosjekter som inngår under støtteordningen til Enova er gjennomført, og vil fortsette i årene fremover. Diskriminering og tilgjengelighet Selskapet har som mål å være en arbeidsplass hvor det ikke forekommer diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamming, hudfarge, språk, religion, livssyn eller nedsatt funksjonsevne. Utvikling i detaljhandelen og samvirkelagene (Kilde: Coop Norge SA) Konsumprisindeksen steg med 2,1 % fra 2012 til Utviklingen i strømprisene inkludert nettleie steg med 16,1 % i 2013 og var hovedgrunnen til den kraftige økningen i konsumprisindeksen. De siste årene har matvareprisene vist et svakere prisforløp enn den gjennomsnittlige prisveksten. Denne trenden fortsatte i Matvareprisene steg samlet med 1,1 % fra 2012 til Høyere priser på frukt og grønnsaker bidro til å trekke matvareprisene opp. Disse matvaregruppene inneholder mange importvarer, og det kan tyde på at økningen i den importveide kronekursen har ført til økte priser for de to nevnte varegruppene. Samvirkelagenes utvikling. (Kilde: Coop Norge SA) Ved utgangen av året var 109 samvirkelag medlemmer av Coop Norge. Det har vært en nedgang på 4 lag i 2013 som følge av 3 fusjoner og 1 avvikling. Ved utgangen av 2013 var medlemmer i norske samvirkelag tilknyttet Coop Norge. Dette er en nettoøkning på (2,6 %) medlemmer fra forrige år. Samvirkelagene fikk en samlet omsetning på ca 39,0 milliarder kroner i 2013, en økning på 1,8 % fra året før. I tillegg kommer omsetningen fra Smart Club AS, slik at den samlede omsetningen til Coop ble på ca 39,9 milliarder kroner, en vekst på 0,9 % fra Innen dagligvarer hadde Coop en vekst på 0,9 % i 2013, mens markedsveksten var på 3,0 %. Det betyr at markedsandelen ble redusert med 0,5 prosentpoeng til 22,8 %. 15

16 36,1 14,1 5,9 7,7 27,2 6,6 2,4 Omsetning Årsmelding og regnskap 2013 ØKONOMISK UTVIKLING Omsetningen i 2013 ble på 1,470 milliarder kroner eksklusive merverdiavgift (før kjøpebonus til egne medlemmer). Dette er en økning på 4,4 % fra året før. Utviklingen innen dagligvarer ble på 2,3 %. Vår vekst er på nivå med markedsveksten i de fylkene hvor vi driver vår virksomhet. Av konseptene hadde Coop Obs! Hypermarked den største sammenlignbare veksten. Coop Mega Løten ble avviklet første tertial i 2013 og Coop Marked Dovreskogen ble avviklet 3. tertial. Avviklingene er med på å trekke ned omsetningsutviklingen. Mens første års drift på Coop Extra Kallerud og Coop Obs! Bygg Kallerud bidro til vekst i omsetningen. Netto- effekten av endringene i butikkporteføljen er 26,0 millioner kroner. Omsetningsfordeling innen virksomheten: Mega Obs! Mega Prix Prix Ekstra Marked Obs! Obs! Bygg Faghandel Utvikling i omsetningsandeler: Mega Prix Ekstra Marked Obs! Obs! Bygg Faghandel Utviklingen i omsetningsandelene viser at lavpriskonseptene øker på bekostning av nærmarkeder og supermarkeder. Omsetningen på byggevarer i Coop Innlandet viser vekst på 34,7 %. Omsetningen er hovedsakelig til forbrukermarkedet. Markedsveksten innen byggevarer er estimert til 0,2 %. 16

17 Året 2013 Året 2103 startet med svak utvikling i detaljhandelen. Spesielt dagligvarebransjen som hadde en vekst første kvartal på kun 0,8 %. Utviklingen bedret seg utover året og veksten i dagligvaremarkedet endte på 3,0 %. Coop Innlandet s salgsutvikling fulgte stort sett dagligvarebransjens profil på omsetningskurven gjennom året. Den svake salgsveksten i starten på året, sammen med en lønnsvekst på rundt 4,0 %, bidro til en negativ resultatutvikling. Resultatet etter skatt ble ,- kroner etter utbetaling av kjøpebonus til medlemmene mot ett underskudd på ,- kroner etter utbetaling av kjøpebonus til medlemmene i Resultatforbedringen knytter seg blant annet til føring av salgsgevinst i 2013 og avsetning til strukturelle tiltak i Driftsresultat korrigert for ekstraordinære poster og nyetableringer, viser en forbedring på rundt 10,0 millioner kroner. Mål bevist arbeid gjennom året med svinnreduserende tiltak og effektivisering, er driverne bak forbedringen. Av butikkprofilene har Coop Mega og Coop Obs! Olrud de beste resultatforbedringene. Store butikketableringer på slutten av 2012 påvirker resultatet negativt. På slutten av året ble Coop Innlandet Eiendom AS stiftet. Selskapet ble stiftet sammen med Coop Norge Eiendom med 50 % eierandel på hver. Formålet med selskapet er å samordne drift og utvikling av felles eiendomsmasse i innlandet. Eiendomsselskapet er organisert som et konsern, hvor hver eiendom er organisert i egne aksjeselskaper med Coop Innlandet Eiendom som morselskap. Coop Innlandet driver butikkvirksomhet i de fleste eiendommene som inngår i selskapet. Coop Mega Løten og Coop Marked Dovreskogen er avviklet i løpet av året. Netto finansielle poster viser en nedgang på 5,0 millioner kroner. Økte innskudd fra medlemmer og avsetning i forbindelse med oppløsning av en rentebytteavtale, er årsaken til nedgangen. Resultatandelen fra tilknyttede selskaper økte fra ,- kroner til ,- kroner. Avskrivning av goodwill i forbindelse med kjøp av aksjer i tilknyttede selskaper, er trukket fra resultatandelen. Medlemsutviklingen og kjøpslojaliteten økte i Det var en vekst innen alle nøkkelfaktorene som netto vekst i medlemmer, andel medlemmer som handler og snitthandel pr medlem. Coop Innlandet deler hvert år ut en omtankepris på ,- kroner. -. Prisen kan gis til en person, lag, foreninger eller skoler/skoleklasser. Sammen med prisen deles det ut diplom. Prisen deles ut årlig hvis regionene finner verdige kandidater til prisen. Statuttene for prisen er at kandidatene; - over tid har jobbet aktivt for å fremme Coop`s ide og verdigrunnlag, lokalt/regionalt ( tiltro til egenarten ) - Har vært aktive i å bevare og utvikle nærmiljø i forhold til aktiviteter, trivsel og miljø. - På en særskilt måte har vist omtanke for andre mennesker - Har vært pådriver i å integrere mennesker fra andre kulturer inn i skoler, arbeidsliv eller nærmiljø Omtankeprisen ble i 2013 gitt til Torsdagsgruppa på Frivillighetssentralen i Nord-Fron, Værestedet Arbeideren i Hamar og pensjonert sogneprest Lasse Gran. 17

18 Lasse Gran får Coop Innlandets omtankepris på Hoffsvangen. Fra venstre: Brit Vingebakken fra regionrådet i Coop Innlandet, Lasse Gran, driftssjef Frode Stensrud i Coop Innlandet og Kjell Borglund, også fra Regionrådet. Foto: Ragnhild Fladsrud Investeringer Coop Innlandet har i løpet av året investert 14,1 millioner kroner. Investeringene er primært knyttet til eiendommer. Kontantstrøm De operasjonelle aktiviteter har gitt bedriften en netto kontantstrøm på 15, 4 millioner kroner i Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter beløper seg til 14,4 millioner kroner. Finansaktivitetene har gitt positiv kontantstrøm på 51,8 millioner kroner siste år. Totalt sett har beholdningen av kontanter og kontantekvivalenter økt med 52,8 millioner kroner, til kroner 132,0 millioner. Kredittrisiko Coop Obs! Bygg, Coop Elektro og Coop ByggMix tilbyr kundene kreditt etter forhåndsgodkjennelse fra eksternt kredittselskap. Kredittselskapet følger opp og er ansvarlig for kundeinnbetalingene. Coop Bedriftskort er et tilbud til selvstendige næringsdrivende og kommuner. Ekstern samarbeidspartner er ansvarlig for fakturering og oppfølging av kundeinnbetalinger. Det er ingen risiko for Coop Innlandet. 18

19 Låneopptak. Det er ikke foretatt låneopptak i løpet av året. Likviditetsrisiko. Selskapet vurderer likviditeten som tilfredsstillende. Vår største finansieringskilde er våre låneinnskudd sikret gjennom Samvirkelagenes Garantifond AL. Selskapets låneinnskudd, er i regnskapet klassifisert som langsiktige medlemsinnskudd. Eierandel i andre foretak. Selskapet har en eierandel i følgende selskaper: Dølastugu Eiendom AS eierandel 50 %. Selskapet eier OttaTunet Kjøpesenter på Otta. Balanseført verdi på aksjene i 2013 er 25,3 millioner kroner. Nordbohus Vinstra AS eierandel 83 %. Nordbohus Vinstra er en entreprenørvirksomhet med hovedkontor på Vinstra. Balanseført verdi på aksjene i 2013 er 9,2 millioner kroner. Innlandsporten Eiendom AS eierandel 25 %. Selskapet har ervervet eiendom ved E-6 på Skavabakken i Stange kommune til utviklingsformål. Balanseført verdi på aksjene i 2013 er 0,5 millioner kroner. Rudshøgda Kjøpesenter AS eierandel 100 % Selskapet eier og drifter eiendommen hvor Coop Obs! Hypermarked er etablert. Balanseført verdi på aksjene i 2013 er 62,4 millioner kroner. Dombås Eiendomsutvikling AS eierandel 25 %. Selskapet eier, drifter og forvalter Coop Senter, Frich Gården og Dombås Senter på Dombås. Balanseført verdi på aksjene i 2013 er 8,5 millioner kroner. Rosenlund Bydelssenter AS eierandel 5,02 % Selskapet eier eiendom på Lillehammer for utvikling av kontorer og handel. Aksjene er ervervet i Aksjene i Dombås Bakeri AS og TOCO Holding AS solgt i løpet av året. 19

20 PROSJEKTER UNDER ARBEID. Bedriften er gjennom tilknyttede selskaper engasjert i ulike prosjekter. Ingen av prosjektene er planlagt realisert i løpet av UTVIKLING FRAMOVER. Coop Innlandets virksomhet er lokalisert i ett geografisk område med stor vekst. Med bakgrunn i ny 4 felts motorvei fra Oslo og nordover, samt dobbeltsporet jernbane fram til Hamar, er det av Statistisk Sentralbyrå fremskrevet en betydelig befolkningsvekst i kommunene rundt Mjøsa. Prognosene for befolkningsveksten er på størrelse med dagens befolkning i Gudbrandsdalen. Denne utviklingen er lagt til grunn i strategiplanen til virksomheten. Butikkstruktur vil de neste årene bli tilpasset befolkningsrike områder og utviklingstrekk i dagligvarebransjen, hvor lavprissegmentet fortsetter å vokse. Bedriften har spisset sine butikketableringer med store butikker i sentrale områder. Dette for å møte en framtidig befolkningsvekst. Fokus fremover vil være å etablere disse i markedet, samt tilpasse eksisterende butikkportefølje til markdsendringer. Deler av eiendomsporteføljen er skilt ut i egne selskaper for å rendyrke eiendomsdrift og utvikle eiendommene ytterligere. Det har vært en jevn vekst av nye medlemmer de siste årene. Veksten av medlemmer er på samme nivå som Coop for øvrig. Snitthandelen til medlemmene er noe lavere enn Coop på landsbasis. Det ligger ett potensiale i å øke salget til egne medlemmer. Det nasjonale samarbeidet med DunnHumby har gitt positive effekter og forventes å gi ytterligere positive effekter på medlemslojaliteten. FORTSATT DRIFT Styret finner at grunnlaget for fortsatt drift er til stede. Virksomhetens regnskap for 2013 og budsjettet for 2014 er utarbeidet under denne forutsetning. AVSLUTNING Årsmeldingen gir et godt bilde av utvikling i Coop Innlandet SA gjennom Den viser også de store utfordringene det er å skape gode økonomiske resultater i de årene der vi har tunge nyetableringer og omstruktureringer. Utfordringen nå blir å skape resultater i årene framover som gir oss økonomisk handlingsrom til videre vekst, og vekst i våre markedsandeler. Styret er svært godt fornøyd med den jobben ledelsen og ansatte har gjort for å tilpasse kostnadene og effektivisere driften i det året som har gått. Dette kommer tydelig frem i årets resultatforbedring og markedsandeler, men det er fortsatt mange utfordringer å ta tak i før vi har nådd våre mål. Styret vil takke ledelse og ansatte for godt utført arbeid i Takk til tillitsvalgte på alle plan i Coop Innlandet for positive bidrag gjennom sine verv. Takken går også til alle våre medlemmer og kunder som trofast slutter opp om våre butikker. 20

21 Vinstra, 26.februar 2014 Styret i Coop Innlandet SA Magnar Linderud Styreleder Thor Lillehovde Nestleder Inger Berit Heimdal Styremedlem Berit Elisabeth Meiningen Styremedlem Anne Kløvstad Styremedlem Steinar Åsvangen Styremedlem Anita Tørudstad Styremedlem Njål Nyløkken Styremedlem Olav Rønningen Administrerende Direktør 21

22 Resultatregnskap RESULTATREGNSKAP Coop Innlandet SA Konsern 2012 % 2013 % Note Salgsinntekt , ,6 4 Kjøpebonus Netto salgsinntekt , ,5 Varekostnad , , ,8 Bruttofortjeneste , ,7 Andre driftsinntekter Netto driftsinntekter ,6 Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler ,16 Annen driftskostnad , ,0 Sum driftskostnader , , ,6 Driftsresultat , Inntekt på investeringer Rentekostnad til foretak i samme konsern Finansinntekter Finanskostnader , ,7 Netto finansielle poster , , ,1 Ordinært resultat før skattekostnad , Skattekostnad på ordinært resultat , ,0 Ordinært resultat , , ,0 Årsresultat , Minoritetetsandel årsresultat Overføringer Overført til/fra fond for vurderingsforskjeller Overført til felleseid andelskapital Overført til/fra reservefond Overført til medlemmene som renter av ansvarsinnskudd Overført til medlemmene som kjøpebonus Overført til/fra utbyttefond Overført til/fra annen egenkapital Sum overføringer 22

23 Balanse pr. 31. desember BALANSE Coop Innlandet SA Konsern Note EIENDELER Anleggsmidler Immatrielle eiendeler Utsatt skattefordel Sum immatrielle eiendeler Varige driftsmidler ,10 Tomter, bygninger og annen fast eiendom Maskiner og anlegg Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende Balanseførte leieavtaler Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskaper Investeringer i tilknyttede selskaper Andelsinnskudd i NKL Investeringer i aksjer og andeler forøvrig Obligasjoner og andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler , ,2 Sum anleggsmidler , Omløpsmidler ,14 Varebeholdning ,15 Kundefordringer Andre fordringer Innskudd i NKL Bankinnskudd, kontanter og lignende utover innskudd i NKL BALANSE , ,8 Sum omløpsmidler , Sum eiendeler Coop Innlandet SA Konsern % % Note EGENKAPITAL OG GJELD % Egenkapital Innskutt egenkapital ,17 Medlemmenes ansvarsinnskudd Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Fond for vurderingsforskjeller Felleseid andelskapital Reservefond Utbyttefond (vedtektsbestemt fond) Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Minoritetens andel egenkapital , ,1 Sum egenkapital ,

24 Balanse pr. 31. desember BALANSE Coop Innlandet SA Konsern % % Note Gjeld % Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Uopptjent inntekt ,8 Andre avsetninger for forpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld , ,7 9 Medlemsinnskudd , ,10 Gjeld til kredittinstitusjoner Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Skyldig kjøpebonus Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld , ,9 Sum gjeld , Sum egenkapital og gjeld Vinstra, 31. desember februar 2014 Vinstra, 31. desember 2013 Styret i Coop 26. februar Innlandet 2014SA Anne Kløvstad Magnar Linnerud Thor Lillehovde Styreleder Inger Berit Heimdahl Berit Elisabeth Meiningen Anita Tørudstad Njål Nyløkken Steinar Åvangen Olav Rønningen Administrerende direktør 24

25 Coop Innlandet SA Kontantstrømoppstilling KONTANTSTRØMOPPSTILLING Coop Innlandet Konsern Note Ordinært resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Gevinst ved salg av anleggsmidler/omløpsmidler Gevinst ved salg av aksjer Ordinære avskrivninger Endring pensjonsforpliktelse Endring i varelager Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Inntekt ved bruk av EK-metode Endring avsetning strukturendringer Endring i andre tidsavgrensninger Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Utbetalinger ved kjøp/tilvirkning av varige driftsmidler Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Netto inn-/utbetaling av medl.innsk/andelsinnskudd Netto endring kassakreditt Endring av egenkapital Utbetalinger av kjøpebonus Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring av kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter pr Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt Disponibel likviditet består av kontanter, bankinnskudd og innskudd NKL. 25

26 Coop Innlandet SA Noter til årsregnskapet for 2013 Noter til årsregnskapet for 2013 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Det er utarbeidet iht. norske regnskapsstandarder og god regnskapsskikk. Oppstillingsplanen er tilpasset i tråd med NKL's retningslinjer. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Enkelte poster er vurdert etter spesielle regler, og disse redegjøres det for nedenfor. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres på opptjeningstidspunktet. Varige driftsmidler Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er som hovedregel fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Aksjer Anleggsaksjer og mindre investeringer hvor Coop Innlandet SA ikke har betydelig innflytelse balanseføres til anskaffelseskost. Investeringene blir nedskrevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke er forbigående. Mottatt utbytte og andre overskuddsutdelinger fra selskapene inntektsføres som finansinntekt. Aksjer i datterselskap/tilknyttet selskap Investeringer i datterselskap Nordbohus Vinstra AS og Rudshøgda Kjøpesenter AS, samt tilknyttede selskaper Coop Innlandet Eiendom AS, Innlandsporten Eiendom AS, Dølastugu Eiendom AS og Dombås Eiendomsutvikling AS, er vurdert etter egenkapitalmetoden. Konsernregnskap Coop Innlandet SA eier 100% i Rudshøgda Kjøpesenter AS og 83,33% i Nordbohus AS og skal således sette opp et konsernregnskap. I konsernregnskapet er intern omsetning i perioden samt fordringer og gjeld mellom konsernselskapene pr eliminert. Merverdi knyttet til oppkjøp av Rudshøgda Kjøpesenter AS er ved oppkjøp allokert til bygg og avskrevet over estimert restlevetid til bygget. Varer Varer er vurdert til laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. 26

27 Coop Innlandet SA Noter til årsregnskapet for 2013 Noter til årsregnskapet for 2013 Pensjoner Coop Innlandet SA har AFP ordning og sikret livrenteordning (1 ansatt). AFP ordningen åpner for at ansatte kan pensjoneres helt eller delvis ved fylte 62 år. I perioden år belastes tidligere arbeidsgiver for 25% av den pensjon den enkelte tidligere ansatte mottar. Pensjoner - Obligatorsk tjenestepensjon Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. Skatter Skatter kostnadsføres det år de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt. Skatt knyttet til egenkapitaltransaksjoner føres mot egenkapitalen. Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets skattepliktige inntekt), formuesskatt og endring i netto utsatt skattefordel. Skattekostnaden fordeles på ordinært resultat og resultat av ekstraordinære poster i henhold til skattegrunnlaget. Fra inntektsåret 2014 er skattesatsen på alminnelig inntekt i Norge redusert til 27 %. Utsatt skatt og utsatt skattefordel pr 31. desember 2013 er beregnet med bruk av en skattesats på 27 %. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Note 2 Sammenslåtte poster i resultatregnskapet Coop Innlandet Konsern Posten finansinntekter består av: Annen renteinntekt Annen finansinntekt Sum finansinntekter Coop Innlandet Konsern Posten finanskostnader består av: Annen rentekostnad Annen finanskostnad Sum finanskostnader Note 3 Salgsinntekter PR VIRKSOMHETSOMRÅDE Kolonial Kafeteria/servering Spesialvarer Sum salgsinntekter Kjøpebonus Netto salgsinntekter Andre driftsinntekter Sum Av posten andre driftsinntekter i 2013 utgjør salgsgevinst ved avgang anleggsmidler kr Beløpet gjelder hovedsakelig gevinst ved salg av eiendommene på Sødorptunet, Biri, Ringebu, Lena og Løten. Tilsvarende tall i 2012 var kr Se ytterligere omtale i note 7. Fordeling av salgsinntekter pr region: Gudbrandsdal Hedmark Vestoppland Sum

28 Coop Innlandet SA Noter til årsregnskapet for 2013 Noter til årsregnskapet for 2013 Note 4 Kjøpebonus egne medlemmer Kjøpebonus er i regnskapet presentert som rabatt og salgsinntekter er ført netto. Note 5 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mv Coop Innlandet Konsern Lønnskostnader Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Gjennomsnittlig antall ansatte Antall årsverk sysselsatt Adm. Dir Styret Ytelser til ledende personer Lønn Annen godtgjørelse Coop Innlandet Konsern Revisor (beløp ekskl. mva.) Revisjonshonorar Andre tjenester Note 6 Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser Selskapet deltar i LO/NHO ordningen som innebærer at alle ansatte kan velge å gå av med førtidspensjon fra og med 62 år. Denne ordningen ble i februar 2010 vedtatt avviklet og det var kun mulig å gå av med førtidspensjon etter den gamle ordningen fram til En gjenværende avsetning gjelder selskapets egenandel for personer som er førtidspensjonister i den gamle ordningen. Ved avviklingen av den gamle AFP-ordningen viste det seg å være en betydelig underdekning i ordningen. Denne underdekningen må medlemsbedriftene dekke opp gjennom fortsat innbetaling av premier for de kommende fire årene. Selskapets andel av denne underdekningen er estimert og avsatt for i regnskapet og utgjør 614 tnok. Som erstatning for den gamle AFP-ordningen er det etablert en ny AFP-ordning. Den nye AFP-ordningen er, i motsetning til den gamle, ikke en førtidspensjonsordning, men en ordning som gir et livslangt tillegg på den ordinære pensjonen. De ansatte kan velge å ta ut den nye AFP-ordningen fra fylte 62 år, også ved siden av å stå i jobb, og den gir ytterligere opptjening ved arbeid fram til 67 år. Den nye AFP-ordningen er en ytelsesbasert flerforetaksordning og finansieres gjennom premier som fastsettes som en prosent av lønn. Foreløpig foreligger ingen pålitelig måling og allokering av forpliktelse og midler i ordningen. Regnskapsmessig blir ordningen behandlet som en innskuddbasert pensjonsordning hvor premiebetalinger kostnadsføres løpende, og ingen avsetninger foretas i regnskapet. Coop Innlandet Konsern Nåverdi av årets pensjonsopptjening gavepensjon Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Pensjonskostnad gammel AFP ordning Netto pensjonskostnad Resultatførte estimatendringer og avvik Periodisert arbeidsgiveravgift Årets pensjonskostnad etter arbeidsgiveravgift Pensjonsforpliktelser før arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift Pensjonsforpliktelser

29 Coop Innlandet SA Noter til årsregnskapet for 2013 Noter til årsregnskapet for 2013 I 2009 ble det inngått avtale om gavepensjon til administrerende direktør. Fra fylte 62 år til fylte 67 år skal han motta 67% lønn. Opptjening i 2013 utgjør 265 tnok og bokført netto forpliktelse utgjør tnok som er inkludert i tallene over. I tillegg har tidligere disponent i et sammenslått lag en tilleggsavtale på livrenteforsikring fra Vital som sikrer han årlige utbetalinger mellom 62 og 67 år forutsatt at han står i sin stilling til han er 62 år. Det er ikke balanseført noen forpliktelse knyttet til denne avtalen. Økonomiske forutsetninger Amortiseringsfaktor (forventet gjenstående tjenestetid) 0,00 0,00 Diskonteringsrente 4,00 % 4,20 % Årlig lønnsvekst 3,75 % 3,50 % Årlig G-regulering 3,50 % 3,25 % Årlig reg. av pensjoner under utbetaling 3,50 % 3,25 % Gjennomsnittelig arbeidsgiveravg.faktor 14,10 % 14,10 % Uttakstilbøyelighet AFP 50,00 % 50,00 % Gjennomsnittelig fratredelsestilbøyelighet 2,50 % 2,50 % Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring. For OTP ordningen er det kostnadsført premier på totalt tnok i Note 7 Varige driftsmidler Tomter, Balanseførte Maskiner og Driftsløsøre, bygninger og leieavtaler Totalt anlegg inventar, annen fast verktøy eiendom Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Akkumulerte nedskrivninger Balanseført verdi Årets avskrivninger Årets nedskrivninger Økonomisk levetid 5-7 år 3-10 år 7-50 år 7 år Avskrivningsplan lineær lineær lineær lineær Konsern Tomter, Balanseførte Maskiner og Driftsløsøre, bygninger og leieavtaler Totalt anlegg inventar, annen fast verktøy eiendom Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Akkumulerte nedskrivninger Balanseført verdi Årets avskrivninger Årets nedskrivninger Økonomisk levetid 5-7 år 3-10 år 7-50 år 7 år Avskrivningsplan lineær lineær lineær 29

30 Coop Innlandet SA Noter til årsregnskapet for 2013 Noter til årsregnskapet for 2013 Det er solgt 5 eiendommer til 5 nystiftede selskaper underlagt Coop Innlandet Eiendom AS som er et tilknyttet selskap med 50% eierandel. Total gevinst ved salget av disse eiendommene er kr og 50% av dette er inntektsført i 2013, kr Resterende er en interngevinst som er ført opp som uopptjent inntekt i regnskapet. Denne vil inntektsføres som en korreksjon til avskrivninger i samme tidshorisont som eiendommene avskrives i de underliggende selskapene eventuelt ved videresalg av eiendommene. Note 8 Datterselskap / tilknyttet selskap Anskaffelses- Forretnings- Stemme- Firma tidspunkt kontor Eierandel andel Nordbohus Vinstra AS / Vinstra 83,33 83,33 Dølastugu Eiendom AS Otta 50,00 50,00 Coop Innlandet Eiendom AS Moss 50,00 50,00 Innlandsporten Eiendom AS Stange 25,00 25,00 Rudshøgda Kjøpesenter AS Rudshøgda 100,00 100,00 Dombås Eiendomsutvikling AS Dombås 25,00 25,00 Dombås Bakeri AS Nordbohus Vinstra AS Dølastugu Eiendom AS Innlandsporten Rudshøgda Eiendom AS Kjøpesenter AS Dombås Eiendomsutvikling AS Inngående balanse Prinsippendring Innl porten Eiendom Kjøp/salg Andel årets resultat Årets avskrivning merverdi inkl uts skatt Utgående balanse Eierandelen i Innlandsporten Eiendom AS er reklassifisert som forpliktelse i balansen. I desember ble Coop Innlandet Eiendom AS stiftet med en eierandel på 50% med kontantinnskudd 200 tnok. Det avgis ikke noe regnskap for 2013 for dette selskapet. Se ellers omtale i note 7 for utsatt inntekt knyttet til interngevinster for dette selskapet. Mellomværende med selskap i samme konsern og tilknyttet selskap: Kundefordringer Leverandørgjeld Nordbohus Vinstra AS Andre fordringer Leverandørgjeld Rudshøgda Kjøpesenter AS Coop Innlandet Eiendom AS Coop Innlandet SA leier lokaler av tilknyttet selskap Dølastugu Eiendom AS, Dombås Eiendomsutvikling AS og konsolidert heleid datter Rudshøgda Kjøpesenter AS for henholdsvis kr , kr og kr Note 9 Langsiktig gjeld Gjeld til medlemmer Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsårets slutt Avdragsprofil: Gjeld til kredittinstitusjoner Deretter Sum

31 Coop Innlandet SA Noter til årsregnskapet for 2013 Noter til årsregnskapet for 2013 Note 10 Pantstillelser og garantier mv Gjeld som er sikret ved pant ol 2013 Pantsikret gjeld Bokført verdi av eiendommer stilt som sikkerhet: Aksjer i Rudshøgda Kjøpesenter AS: Det ble i desember solgt 5 eiendommer til selskaper hvis Coop Innlandet SA indirekte eier 50% av. Salgene er ikke gjort opp i 2013 men vil komme til oppgjør i 2014 ihht finansieringstilsagn hos kjøper der eiendommene stilles som sikkerhet. Formaliteter som overskjøting av eiendommer etc vil bli gjort i Det er bokført en fordring på kr som gjelder salg av eiendommer pr Eiendommene som er solgt er stilt som sikkerhet for pantesikret gjeld pr inntil formaliteter og oppgjør som nevnt over skjer. Coop Innlandet SA har foretatt følgende pantsettelse til fordel for Samvirkelagenes Garantifond A/L. De oppgitte tall er bokførte verdier pr : 2013 Varelager Pantet står som sikkerhet for innskudd medlemmene i Coop Innlandet SA har. Medlemsinnskudd som det er stillet sikkerhet for utgjør kr I konsernet er det en ytterligere sikkerhetsstillelse med sikkerhet i kundefordringer. Kundefordringene i datterselskapet i Nordbohus Vinstra AS utgjør kr pr Coop Innlandet SA har kausjonert for kr som sikkerhet for ethvert mellomværende med Innlandsporten Eiendom AS. Note 11 Skatt Årets skattekostnad fremkommer slik: Coop Innlandet Konsern Betalbar skatt på årets resultat Brutto endring utsatt skatt Årets totale skattekostnad Herav henført til ekstraordinært resultat 0 0 Skattekostnad ordinært resultat Beregnet skatt på formue Resultatført avvik mellom ilignet og kostnadsført skatt tidl. år 0 0 Sum skattekostnad Betalbar skatt i årets skattekostnad fremkommer slik: Ordinært resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Resultatandel fra datter/tilknyttet selskap Endring midlertidige forskjeller Underskudd til fremføring Grunnlag betalbar skatt Skatt 28% Betalbar formuesskatt Sum skattegjeld i balansen Forklaring til årets skattekostnad: Bokført skattekostnad % av årets resultat utgjør Differanse % på permanente forskjeller Effekt av endring skattesats til 27% fra Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt/skattefordel Coop Innlandet Konsern Forskjeller som utlignes: Anleggsmidler Merverdi bygg konsern Omløpsmidler Pensjonsforpliktelse Gevinst /tapskonto Utsatt inntekt interngevinst Avsetninger GRS Underskudd til fremføring Sum Utsatt skattefordel (27%/28%)

32 Coop Innlandet SA Noter til årsregnskapet for 2013 Noter til årsregnskapet for 2013 Note 12 Medlemmenes ansvarsinnskudd Antall Pålydende Balanseført Medlemmer Coop Innlandet SA Ved eventuell utmeldelse vil medlemmene ha krav på å få tilbakebetalt sitt innskudd. Note 13 Skattetrekk Innestående midler til dekning av ansattes skattetrekk er pr kr i Coop Innlandet og kr i konsernet. Note 14 Varelager Handelsvarer Coop Innlandet Note 15 Fordringer Kundefordringer Delkrederavsetning Kundefordringer i balansen Kundefordringer i datterselskap Sum kundefordringer i konsernet Note 16 Leieavtaler Coop Innlandet SA har inngått leieavtaler på 23 eiendommer. Leieavtalenes varighet er på mellom 5 og 20 år. Kostnadsført leie i 2013 utgjør kr

33 Coop Innlandet SA Noter til årsregnskapet for 2013 Noter til årsregnskapet for 2013 Note 17 Egenkapital Medlemmenes- Fond for ansvars- vurderings- Felleseid Annen innskudd forskjeller andelskapital Reservefond Utbyttefond egenkapital Totalt Egenkapital Effekt prinsippendring tilknyttet selskap Innbetaling/overføring Overført til /fra reservefond Overført fond for vurderingsforskjeller Årets resultatdisponering Egenkapital Konsern Egenkapital Effekt prinsippendring tilknyttet selskap Årets resultat i konsernet Innbetaling ansvarsinnskudd Egenkapital i konsernet Minoritetsinteresser Minoritetsinteresser Minorites andel av res i Nordbohus Minoritetsinteresser

34 34 Revisjonsberetning

35 Revisjonsberetning 35

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2012

Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2012 Årsmelding og regnskap 2012 Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2012 Årsmøte i Coop Innlandet avholdes den 20. mars 2013 kl. 19.00 på Quality Hotel & Resort Hafjell. (Her møter de valgte årsmøterepresentantene).

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2014

Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2014 Årsmelding og regnskap 2014 Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2014 Årsmøte i Coop Innlandet avholdes den 26. mars 2015 kl. 19.00 på Scandic Hotel Ringsaker, Kåtorpvegen 1, Olrud. (Her møter de valgte

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org.

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org. Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Byrået i Son AS Autorisert Regnskapsførerselskap - Org.nr: 857 596 552 Tel: +47 6598 3000

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp BA Året 2012 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 190 000 142 500 Sum

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2014 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 373 563 1 988 995 Annen driftsinntekt 42

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer