Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2012"

Transkript

1 Årsmelding og regnskap 2012 Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2012 Årsmøte i Coop Innlandet avholdes den 20. mars 2013 kl på Quality Hotel & Resort Hafjell. (Her møter de valgte årsmøterepresentantene). 1

2 Tillitsvalgte 2012 Regionråd Region 1 Gudbrandsdal, medlemsvalgte: Hans Rudiløkken Willy Heimstad Ester Midtli Anna Ulmo Bente Gjerset Torbjørn Thøring Åse Kraabøl Rune Randen Brede Holdbrekken Toril Strangstadstuen Kjetil Rognerud Region 1 Gudbrandsdal, ansattes representanter: Sørine Melgård Jon Arne Øverjordet Ann Kristin Rudiløkken Helge Hysjulien Torill Fossmo John Trygve Kulstad Region 2 Hedmark, medlemsvalgte: Jan Erik Lillejordet Ottar Korsnes Marianne Bjerke Finn Kolden Knut Erik Villumstad Vigdis Bragstad Ivar Skåden Grete Mikkelsen Andborg Solberg Kai Smeby Mona Byenstuen Eivind Edvardsen Region 2 Hedmark, ansattes representanter: Geir Kristianson Juliane Bergersen Aina Haukåssveen Rita Gunhildberget Ståle Westerhagen Region 3 Vest-Oppland medlemsvalgte: Kjell Borglund Ole Strand Ona Elisabeth Steinstad Brit Turid Vingebakken Reidun Hillestad Kjell Hagen Tore Kalrasten Anne Hilde Ekren Ragnhild Nordengen Region 3 Vestoppland, ansattes representanter: Tove Skiaker Laila Sørum Solbakken Kjell Prøven Anita Bergum Årsmøte Medlemsvalgte: Hans Rudiløkken Willy Heimstad Anna Ulmo Ester Midtli Åse Kraabøl Torbjørn Thøring Kjetil Rognerud Jan Erik Lillejordet Marianne Bjerke Ottar Korsnes Knut Erik Villumstad Grete Mikkelsen Ivar Skåden Kai Smeby Mona Byenstuen Kjell Borglund Ole Strand Ona Elisabeth Steinstad Brit Turid Vingebakken Anne Hilde Ekern Årsmøte, ansattes representanter: Sørine Melgård Jon Arne Øverjordet Ann Kristin Rudiløkken Helge Hysjulien Frank Blystad Juliane Bergersen Aina Haukåsveen Rita Gunhildberget Tove Skiaker Anita Bergum Styre Medlemsrepresentanter valgt av årsmøte : Magnar Linnerud Styreleder Thor Lillehovde Nestleder Inger Berit Heimdal Bjørg Lekve Anne Kløvstad Styret, ansattes representanter: Steinar Åvangen Njål Nyløkken Anita Tørudstad Kontrollkomite Hans Sønsteng Svenn Otto Hjorth Aud Karin Grøtberg 2

3 Årsmelding og regnskap 2012 COOP INNLANDET SA Coop Innlandet SA er eid av medlemmer hvor alle har like stor eierandel og mulighet for påvirkning i de styrende organer. Virksomheten driver økonomisk virksomhet med det formål å skaffe medlemmene gode varer og tjenester til konkurransedyktige priser. ORGANISASJONSKART OVER MEDLEMSORGANISAJONEN. MEDLEMSORGANISASJONEN COOP INNLANDET SA Medlemmer 3 Regionråd Årsmøte 30 representanter (20 medlemsvalgte og 10 ansattvalgte) Kontrollkomite Styret 5 medlemsvalgte og 3 ansattvalgte Valgkomite Virksomheten er organisert med 3 regionråd som er geografisk inndelt; Gudbrandsdalen Hedmark Vestoppland. Regionrådene er satt sammen av tillitsvalgte og ansattvalgte, etter antall medlemmer og utførte timeverk i regionen. Regionrådene fungerer som debatt- og høringsorgan i organisatoriske og driftsmessige saker, samt er bindeledd mellom medlemmene og administrasjon styret og årsmøte. Representantene i årsmøtet har sitt utspring fra regionrådene. Årsmøtet består av 30 representanter, 20 valgt fra de tillitsvalgte og 10 valgt fra de ansatte. Valgene for de medlemsvalgte foregår i butikk og gjennom internett. Hvert medlem har en stemme. Valg på de ansattvalgte, foregår i hver enkelt butikk. Det er implementert butikkråd på noen av de minste butikkene. Butikkrådet skal fungerer som et bindeledd mellom butikken og lokalsamfunnet. 3

4 Årsmelding og regnskap 2012 Medlemmer Ved årsskifte var det registrert medlemmer i Coop Innlandet. Dette er en netto økning på medlemmer (5,0 %) fra forrige år. Den største medlemsveksten finner vi i region Hedmark med en netto vekst på medlemmer (7 %). Medlemsutvikling i perioden Antall Antall Tabellen viser at medlemsutviklingen har vært positiv. Antall medlemmer har vokst fra i 2006 til nærmere i Etablering av flere butikker og mer attraktivt medlemsprogram, vurderes til å være hoved driverne bak denne veksten. Region Medlemmer Gudbrandsdalen Hedemarken Vestoppland Ikke tilordnet Tabellen viser antall medlemmer fordelt på region. Region Hedemarken er den største med medlemmer. Våre medlemmer har totalt fått tilført 18,2 millioner kroner i medlemsfordeler. Summen av medlemsfordeler er en økning på 0,5 millioner kroner fra forrige år. Beløpet fordeler seg på 12,1 millioner kroner i kjøpebonus fra handel i samvirkelag og kr. 6,2 millioner kroner i rabatter fra våre samarbeidspartnere; KappAhl, Esso, Statoil, IF Skadeforsikring, Mastercard og Coop Hotellkupp. Medlemskort med MasterCard Coop Medlemskort 4

5 Årsmelding og regnskap 2012 Forretningsvirksomheten Virksomhetens hovedkontor er lokalisert på Vinstra. Coop Innlandet SA har virksomhet i 17 kommuner i Hedmark og Oppland: Lesja, Dovre, Sel, Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu, Øyer, Gausdal, Lillehammer, Nordre Land, Gjøvik, Vestre Toten, Østre Toten, Hamar, Ringsaker, Stange og Løten. Forretningsvirksomheten består av 47 butikker innen dagligvarer og faghandel. I tillegg eier og driver virksomheten ett kjøpesenter og forvalter en betydelig eiendomsmasse. Dagligvarebutikkene er organisert i kjeder og knyttet til kjedeavtaler mot Coop Norge SA. Faghandelsavdelingene er drevet etter franchiseavtaler, etter avtaler mot Coop Norge SA og som selvstendige bransjebutikker i Coop Innlandet. I virksomheten inngår et heleid selskap innen eiendom; Rudshøgda Kjøpesenter AS. Selskapet eier eiendommen hvor Obs! Hypermarked Rudshøgda er lokalisert. For øvrig har Coop Innlandet 83 % eierandel i Nordbohus Vinstra AS, samt 4 tilknyttede selskaper innen ulike bransjer. Organisasjonsplan Coop Innlandet SA pr. 1.februar 2012 Adm.direktør Olav Rønningen Personalsjef Bjørn Neverlien Økonomi/Adm.sjef John Bekken Eiendomssjef Egil Nysæther Driftssjef Geir Kristianson Regnskapssjef Eivind Rønshaugen Hypermarkedssjef Obs! Rudshøgda Geir Kristianson It sjef Espen Rønningen Hypermarkedssjef Obs! Olrud Frode Vikholt Lønn Inger Bekken Driftsoppfølger Arve Sandsengen Driftsoppfølger Ane Mølstad Driftsoppfølger Steinar Åvangen 5

6 Årsmelding og regnskap 2012 Dagligvareprofiler Dagligvareprofiler Coop Prix finner vi på følgende steder: Tretten Fåvang Follebu Sør-Fron Biri Coop Lena Prix Vestre finner Gausdal vi på følgende Børstad steder: (Hamar) Tretten og Åker Fåvang (utenfor Follebu Hamar). Sør-Fron- Biri Lena Vestre Gausdal Børstad (Hamar) og Åker (utenfor Hamar) Coop Prix er er en en lavpriskjede som som kjennetegnes ved faste ved faste lave priser lave priser på hele på vareutvalget. hele vareutvalget. Coop Prix har i flere år vært Coop blant Prix Norges har i flere billigste år vært lavpriskjeder. blant Norges For kunden billigste betyr lavpriskjeder. det at en alltid For får kunden det trenger betyr det til faste at en lave priser hele året, alltid i tillegg får det til en kjøpebonus trenger til til faste medlemmer. lave priser hele året, i tillegg til kjøpebonus til medlemmer. Coop Prix er er enkle enkle og og effektive, effektive, og har og har ett sortiment ett sortiment av dagligvarer av dagligvarer som dekker som dekker behovet behovet til både hverdag til og helg. På både landsbasis hverdag er og det helg. 296 Coop På landsbasis Prix butikker. det 296 Coop Prix butikker. Kjeden har har gjennom gjennom året posisjonert året posisjonert seg seg i i lavprissegmentet gjennom «månedens deal», deal», ved ved at at kunden får får ett ett spesifisert produkt produkt gratis gratis ved kjøp ved kjøp av et av annet annet spesifisert spesifisert produkt. produkt. Coop Innlandet har 9 Coop Prix i sin portefølje. Disse butikkene er geografisk spredd i hele vårt markedsområde. Det har ikke vært noen endring i antall butikker innen profilen. Butikkene omsatte totalt for kr. 201,2 millioner i Dette er på samme nivå som året før. Butikkene Coop Innlandet innen profilen har 9 Coop har hatt Prix en i variabel sin portefølje. utvikling, Disse fra butikkene vekst på 10,0 er geografisk % til en nedgang spredd på i hele 8,0 %. Det vårt er markedsområde. grunn til å tro at noen Det har av butikkene vært med noen nedgang, endring har i antall mistet butikker noe omsetning innen til profilen. nye butikker som er Butikkene etablert i omsatte Coop Innlandet totalt for i samme kr. 201,2 markedsområde. millioner i Dette er på samme nivå som året før. Butikkene innen profilen har hatt en variabel utvikling, fra en vekst på 10,0 % til en nedgang på 8,0 %. Det er grunn til å tro at noen av butikkene med nedgang, har mistet noe omsetning til nye butikker som er etablert i Coop Innlandet i samme markedsområde. Coop Prix Tretten. Coop Prix Tretten. 6

7 Årsmelding og regnskap 2012 Coop Mega finner vi på følgende steder: Dombås Lillehammer Vinstra Otta Løten Dokka- Stange Raufoss- Storhamar Ringebu og Hafjell. Coop Mega finner vi på følgende steder: Dombås Lillehammer Vinstra Otta Løten Dokka- Stange Raufoss- Storhamar Ringebu og Hafjell. Coop Mega er supermarkedet med bredt og dypt vareutvalg med fokus på middag og Coop Mega er supermarkedet med bredt og dypt vareutvalg med fokus på middag og matglede. Kjeden har ukentlige middagstips Kjeden og gode har oppskrifter. ukentlige Middagstipsene middagstips kan og lastes gode ned oppskrifter. som applikasjon Middagstipsene eller i butikk gjennom kan lastes data- matglede. ned skjermer som hvor applikasjon det er mulighet eller for i å butikk finne inspirasjon gjennom blant dataskjermer enn 3000 hvor oppskrifter. det er Middagstipsene mulighet for kan å finne også fås inspirasjon på e-post. blant mer enn 3000 oppskrifter. Middagstipsene kan også fås på e-post. Supermarkedet har manuelle avdelinger innen ferskvarer med kvalifiserte medarbeidere som gir råd og veiledning innen matlaging. Dette kombineres med ukentlige tilbud innen tørrvarer og ferskvarer. Kjeden består av 107 butikker spredt i hele landet. Supermarkedet har manuelle avdelinger innen ferskvarer med kvalifiserte medarbeidere som gir råd og veiledning innen matlaging. Dette kombineres med ukentlige tilbud innen tørrvarer og ferskvarer. Kjeden består av 107 butikker spredt i hele landet. Coop Innlandet har 11 Coop Mega. Disse er lokalisert i hele vårt markedsområde. Butikkene omsatte i fjor for kr. Coop Innlandet har 11 Coop Mega. Disse er lokalisert i hele vårt markedsområde. Butikkene 556,1 millioner. Noe som er en nedgang på 1,6 %. Nedgangen skyldes at Coop Mega Stange var stengt i 10 uker i forbindelse med utvidelse og renovering. I tillegg opplever vi at supermarkedssegmentet taper terreng mot lavpris. Coop Våre butikker Mega innen Stange kjedene var har stengt variabel i 10 uker utvikling. i forbindelse Vi ser et trekk med i at utvidelse store butikkene og renovering. klarer seg bra I tillegg i konkurranse med andre vi at supermarkeder supermarkedssegmentet og lavprisbutikker, taper mens terreng de små mot Megaene lavpris. er mer sårbare. opplever Foruten Coop Mega Stange er det ikke foretatt noen vesentlige endringer på butikkene. omsatte i fjor for kr. 556,1 millioner. Noe som er en nedgang på 1,6 %. Nedgangen skyldes at Våre butikker innen kjedene har en variabel utvikling. Vi ser et trekk i at de store butikkene klarer seg bra i konkurranse med andre supermarkeder og lavprisbutikker, mens de små Megaene er mer sårbare. Foruten Coop Mega Stange er det ikke foretatt noen vesentlige endringer på butikkene. Coop Mega Stange ble i løpet av året total renovert. Butikken fremstår som ett nytt og attraktivt supermarked. Coop Mega Stange ble i løpet av året total renovert. Butikken fremstår som ett nytt og attraktivt supermarked. 7

8 Årsmelding og regnskap 2012 Coop Extra finner vi på følgende steder: Vikasenteret (utenfor Hamar) og Kallerud (Gjøvik). Coop Extra er et lavpriskonsept med bredt vareutvalg og innslag av faghandel. Sortimentet består av 5500 artikler innen dagligvarer til markedets laveste faste priser. I tillegg til faste lave priser, bygger konseptet på et bredt utvalg innen ferskvarer og frukt/grønt. Sortimentet er i antall artikler på nivå med Coop Mega. Prisnivået tilsier at konseptet må drives med høy effektivitet og lave kostnader. Det er etablert 52 Coop Extraer i Norge. Coop Extra var den kjeden med størst sammenlignbar vekst blant landets dagligvarekjeder. Coop Innlandet har 2 Coop Extra i sin portefølje. Coop Extra Vikasenteret ble omprofilert til Coop Extra i desember Coop Extra Kallerud på Gjøvik ble etablert i oktober 2012, mens Coop Extra Brumunddal ble avviklet våren Coop Innlandet har hatt en svak markedsandel på Gjøvik. Med etableringen av Coop Extra er forventningen at vi etter hvert vil nå en markedsandel i tråd med gjennomsnittet til Coop Innlandet i de øvrige kommunene hvor vi har virksomhet. Etablering sammen med Coop Obs! Bygg og to andre aktører innen faghandel, gjør at Kallerud fremstår som ett nytt og attraktivt handelsområde på Gjøvik. Coop Marked er etablert i nærheten til Kallerud etableringene. Det ser så langt ut til at denne butikken ikke har merket nevneverdig til denne nyetableringen. Fra åpningen av Coop Extra Kallerud. 8

9 Skåbu Sel Biristrand Dovre Lora. Lesjaverk Heidal Kolbu Bybrua (Gjøvik) Dovreskogen Ilseng Bøverbru Snertingdal og Fåberg. Årsmelding og regnskap 2012 Coop Marked er nærbutikken som har et Coop lokalt Marked tilpasset finner sortiment vi på følgende med steder: konkurransedyktige priser. Butikkene er lokalisert i mindre Skåbu bygdesamfunn. Sel Biristrand Flere Dovre av butikkene Lora utfører servicetjenester i lokalsamfunnet som post Lesjaverk i butikk, Heidal salg Kolbu av apotekvarer Bybrua (Gjøvik) etc. Kjeden består av 324 butikker på landsbasis og er spredt Dovreskogen rundt i Norge. Ilseng Disse Bøverbru butikkene Snertingdal viderefører ofte tradisjonen fra det første samvirkelaget. og Service Fåberg. og nærhet er viktig det skal være hyggelig å handle i Coop Marked. Butikkene har god forankring i sine lokalmiljøer. Ofte er Coop Marked siste butikken i lokalsamfunnet og er ofte et naturlig møtested for lokalsamfunnet. Coop Marked er nærbutikken som har et lokalt tilpasset sortiment med konkurransedyktige priser. Butikkene er lokalisert i mindre bygdesamfunn. Flere av butikkene utfører servicetjenester i lokalsamfunnet som post i butikk, Coop salg av Innlandet apotekvarer har etc. Kjeden totalt 14 består Coop av 324 Markeder butikker på i butikkporteføljen. landsbasis og er spredt Innen rundt i denne Norge. Disse profilen butikkene finner viderefører vår minste ofte tradisjonen butikk, Coop fra det Marked første samvirkelaget. Lora, med Service en omsetning og nærhet på er viktig kr. 2,6 det millioner. skal være hyggelig Det er ingen å endring handle i Coop i denne Marked. portefølje fra forrige år. Salgsutviklingen Butikkene har god forankring innen Coop i sine lokalmiljøer. Marked ble Ofte på er kr. Coop 113,8 Marked millioner siste butikken eks. mva.. i lokalsamfunnet Dette er nedgang og er ofte et naturlig møtested for lokalsamfunnet. på 6,4 % fra forrige år. Nærmarkedssegmentet hadde på landsbasis nedgang på 4,2 %. Vår omsetningsutvikling viser samme trend som landet for øvrig. Dette er andre året hvor Coop Innlandet har totalt 14 Coop Markeder i butikkporteføljen. Innen denne profilen finner vi vår minste butikk, nærmarked butikkene taper andeler i dagligvaremarkedet. Coop Marked Lora, med en omsetning på kr. 2,6 millioner. Det er ingen endring i denne portefølje fra forrige år. Omsetningsnedgangen må ses i sammenheng med økt konkurranse fra lavprisbutikker i små Salgsutviklingen innen Coop Marked ble på kr. 113,8 millioner eks. mva.. Dette er nedgang på 6,4 % fra forrige markeder. år. Nærmarkedssegmentet I tillegg er hadde flere på nærbutikker landsbasis nedgang avviklet på 4,2 på %. landsbasis. Vår omsetningsutvikling viser samme trend som landet for øvrig. Dette er andre året hvor nærmarked butikkene taper andeler i dagligvaremarkedet. Omsetningsnedgangen må ses i sammenheng med økt konkurranse fra lavprisbutikker i små markeder. I tillegg er flere nærbutikker avviklet på landsbasis. Coop Marked Skåbu. Coop Marked Snertingdal. Butikken har høyest omsetning av våre markeds-butikker. Coop Marked Skåbu. Coop Marked Snertingdal. Butikken har høyest omsetning av våre markedsbutikker. 9

10 Årsmelding og regnskap 2012 Coop Obs! er et konsept innen hypermarkedsegmentet. Enhetene er store og har et bredt sortiment innen dagligvarer og faghandel med en felles kassarekke. Konseptet kjennetegnes ved faste lave priser på et bredt vareutvalg innen dagligvarer, kombinert med gode ukentlige Coop Obs! er et konsept innen hypermarkedsegmentet. Enhetene er store og har et bredt sortiment innen tilbud innen dagligvarer og faghandel. Kommunikasjonsplattformen for konseptet er: dagligvarer og faghandel med en felles kassarekke. Konseptet kjennetegnes ved faste lave priser på et bredt vareutvalg innen dagligvarer, kombinert med gode ukentlige tilbud innen dagligvarer og faghandel. Kommunikasjonsplattformen for konseptet er: «billig storhandel» «lave priser og tilbud er «gigantisk utvalg» «billig storhandel» «lave billigere» priser og tilbud «gigantisk utvalg» er billigere» Coop Obs! Bygg er basert på samme konseptuelle tankegang som Coop Obs! Hypermarked. Konseptet henvender seg til «gjør det selv» markedet med kjente merkevarer. Coop Obs! Bygg har lange åpningstider og gratis parkering. Butikkene Coop Obs! har selvbetjening Bygg er basert og er på effektive samme å konseptuelle handle i. tankegang som Coop Obs! Hypermarked. Coop Konseptet Innlandet henvender har 2 Coop seg Obs! til Hypermarked «gjør det selv» og 2 markedet Coop Obs! med Bygg. kjente På Coop merkevarer. Obs! Hypermarked Coop Obs! på Rudshøgda er Coop Bygg Obs! har Bygg lange lokalisert åpningstider under og samme gratis tak. parkering. Dette Butikkene den største salgsenheten har selvbetjening i Coop og Innlandet er effektive med en å omsetning handle på kr. 281,6 i. millioner eks mva. Coop Coop Obs! Innlandet Olrud hadde har sitt 2 Coop første Obs! hele driftsår Hypermarked i Coop og 2 Obs! Coop Olrud Obs! og Bygg. Coop På Obs! Coop Rudshøgda Obs! hadde til sammen Hypermarked en vekst i på markedet Rudshøgda på 33,4 er %. Coop Denne Obs! veksten Bygg ga lokalisert disse to enhetene under samme en betydelig tak. Dette økning er i den markedsandel. største salgsenheten i Coop Innlandet med en omsetning på kr. 281,6 millioner eks mva. Coop Coop Obs! Obs! Bygg Olrud Kallerud hadde på Gjøvik sitt første ble hele åpnet driftsår i oktober. i Byggevarehuset Coop Obs! er Olrud på 6500 og kvadratmeter Coop Obs! og er lokalisert sammen Rudshøgda med Coop hadde X-tra til og sammen to andre en store vekst forretninger. i markedet Denne på 33,4 delen %. av Denne Kallerud veksten er nyutviklet ga disse for to handel og inngår i fase enhetene 1 av utviklingen betydelig for området. økning i markedsandel. Coop Obs! Bygg Kallerud på Gjøvik ble åpnet i oktober. Byggevarehuset er på 6500 kvadratmeter og er lokalisert sammen med Coop X-tra og to andre store forretninger. Denne delen av Kallerud er nyutviklet for handel og inngår i fase 1 av utviklingen for området. Fra åpningen på Kallerud. Fra åpningen på Kallerud. 10

11 Årsmelding og regnskap 2012 Øvrig faghandel Innen øvrig faghandel driver Coop Innlandet 3 Coop ByggMix, 1 Coop Elektro og 3 butikker innen klær; 2. Etage Dombås, Tekstil/Sko Ringebu og Wagner/Savoy Vinstra. For Wagner/Savoy på Vinstra er Coop Innlandet franchisetager. Total omsetning innen øvrig faghandel ble på kr. 33,7 millioner eksklusive merverdiavgift, en nedgang på 2,4 %. Utviklingen er variabel innen faghandelsbutikkene. Størst vekst hadde Elektro Ringebu og Tekstil/Sko Ringebu. Eiendom Coop Innlandet eier og forvalter 29 eiendommer i Hedmark og Oppland. Eiendommene er organisert som egne avdelinger innen virksomheten. Unntaket er Rudshøgda Kjøpesenter AS. Selskapet er organisert som eget selskap under Coop Innlandet. Eiendommene brukes primært til drift av egne butikker. På Sødorptunet Kjøpesenter, Vinstra, er egne virksomheter komplettert med flere eksterne leietagere innen ulike bransjer. I Kjøpesenteret var det ingen ledige arealer ved utgangen av året. Coop Senter på Dombås ble i løpet av året solgt til Dombås Eiendomsutvikling AS. Dombås Eiendomsutvikling AS er eid av LOT Eiendom AS med 50 %, Sander Invest AS med 12,5 %, Frich AS med 12,5 % og Coop Innlandet SA med 25 %. I selskapet inngår Coop Senter, Dombås Senter og Frich Gården. Eiendommen på Fåvang er i løpet av året solgt ut av porteføljen. STYRET ÅRSMØTE KONTROLLKOMITE Styret har avholdt 8 styremøter og behandlet til sammen 70 saker. Årsmøtet har avholdt 2 møter og behandlet 14 saker. Kontrollkomiteen har avholdt 2 møter og behandlet 11 saker. De tre regionrådene har avholdt 3 møter. I tillegg kommer regionrådene sine møter i forbindelse med valg i butikk.. De viktigste sakene som har vært behandlet i styret og årsmøtet, er etableringen av Coop Extra og Coop Obs! Bygg på Kallerud. Det er benyttet mye tid på strategiplan og prosjekt , effektivisering og strukturendringer for å være best mulig rustet til å møte de utfordringene som kommer i årene fremover. I tillegg er virksomhetens salg-/resultatutvikling behandlet fortløpende. 11

12 Årsmelding og regnskap 2012 Våre medarbeidere og HMS-arbeid Ved årsskiftet hadde bedriften totalt 742 ansatte, fordelt på heltid og deltid. Dette er en økning i forhold til forrige årsskifte og henger sammen med åpningen av Coop Extra og Coop Obs! Bygg på Kallerud. Det er i løpet av året gjennomført butikksjefmøter og personalmøter i alle butikker og avdelinger i virksomheten. Det er avholdt introduksjonskurs for alle nyansatte. Formelle fora for saker hvor arbeidsmiljø og personale er tatt opp/drøftet og søkt løst er: Samarbeids- og Arbeidsmiljøutvalg (SAMU), Forhandlingsutvalg, ledergruppemøter og øvrig kontakt mellom tillitsvalgte, vernetjenesten, ansatte og ledelsen. Det har gjennom året vært jobbet godt og systematisk for å styrke nærværet og redusere sykefraværet. Dette har gitt resultater i form av at sykefraværet har gått ned 1,43 prosentpoeng. På slutten av året ble det gjennomført en medarbeiderundersøkelse i bedriften. Av alle ansatte responderte 463 ansatte på undersøkelsen. Dette ga en svarprosent på 63. Med utgangspunkt i resultatene fra undersøkelsen, vil det bli arbeidet med målrettede tiltak på hvert enkelt arbeidssted. Det er avholdt to ledersamlinger for alle ledere i bedriften. Hovedtema på ledersamlingene har vært driftsutfordringer, lederskap og tiltak for resultatforbedringer. Lederutviklingsprogram for butikk-og driftssjefer som ble startet opp i 2010 ble avsluttet på høsten. Målet med programmet har vært utvikling av egen lederrolle. Det er gjennomført vernerunder i alle butikker/avdelinger i løpet. Det er registrert 6 yrkesskader i løpet av året. Sykefraværet var 6,49 % av mulige arbeidede timer. Tilsvarende tall i fjor var 7,92 %. Sykefraværet fordeler seg slik, 2011 i parentes: Egenmelding 1,07 % (0,87), inntil 16 dager 1,51 % (1,50), over 16 dager 3,78 % (5,41) og fravær p.g.a. barns sykdom på 0,13 % (0,14). Coop Prix Lena med en reduksjon i sykefraværet fra 10,8 % til 3,5 %. Trygg matopplæring på Coop Mega Storhamar. 12

13 Årsmelding og regnskap 2012 Likestilling Styret og ledelsen er opptatt av at begge kjønn skal ha like muligheter til utvikling og karriere i selskapet. Bedriften skal i sin ansettelsespolitikk søke mangfold i alder og kjønn. Bedriften har en kjønnsfordeling på 76 % kvinner (565) og 24 % menn (177). Av 53 butikk-/salgssjefer er 58 % kvinner og 42 % menn. Ledergruppen består av 5 menn. Styret består av 8 personer hvorav 4 (50 %) er kvinner. Styreleder er mann. Av årsmøtets 30 representanter er 16 kvinner (53,3 %). Ytre miljø og miljøtiltak Coop Innlandet SA s kjernevirksomhet er kjøp og salg av varer. Miljøet påvirkes direkte og indirekte ved energiforbruk, avfall og de effekter våre produkter kan påføre miljøet etter at varene er solgt. Avfallshåndtering skjer på en måte som forurenser miljøet minst mulig ved bl.a. kildesortering. Ved nyetableringer av butikker blir miljøhensyn ivaretatt ved at miljøskadelig kuldemedium blir skiftet ut med miljøvennlige alternativer som CO2 og isvann. Coop har i et stort innslag av økologiske og miljøvennlige varer i sine butikker. Virksomheten har ikke forurensende utslipp som påvirker det ytre miljø utover utslipp fra fyringsanlegg og de utslipp som nødvendig inntransport av varer med bil medfører. I 2012 fortsatte virksomheten det positive arbeidet med energiøkonomisering i butikkene. Flere prosjekter som inngår under støtteordningen til Enova er gjennomført, og vil fortsette inn i nytt år. Diskriminering og tilgjengelighet Selskapet har som mål å være en arbeidsplass hvor det ikke forekommer diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamming, hudfarge, språk, religion, livssyn eller nedsatt funksjonsevne. Utvikling i detaljhandelen og samvirkelagene (Kilde: Coop Norge SA) Konsumprisindeksen steg med 0,8 % fra 2011 til Utviklingen i elektrisitetsprisene var en viktig årsak til den lave veksten i Både kraftpriser og nettleie hadde prisnedgang i Prisene på matvarer økte med 0,8 %, mens alkoholfrie drikkevarer økte med 3,7 % fra 2011 til Tobakksvarer hadde en økning på 3,9 %. Markedsveksten innen dagligvarer var på 3,6 % i Det er spesielt lavprissegmentet som driver veksten. 13

14 Årsmelding og regnskap 2012 Samvirkelagenes utvikling. (Kilde: Coop Norge SA) Samvirkelagenes Ved utgangen av året var utvikling. 113 samvirkelag (Kilde: medlemmer Coop Norge av Coop SA) Norge. Dette tilsvarer en nedgang på 4 lag i Nedgangen skyldes fusjoner. Ved utgangen av 2012 var medlemmer i norske samvirkelag tilknyttet Coop Norge. Nedgangen Dette er skyldes en økning fusjoner. på (3,7 %) medlemmer fra forrige år. Ved utgangen av året var 113 samvirkelag medlemmer av Coop Norge. Dette tilsvarer en nedgang på 4 lag i Ved utgangen av 2012 var medlemmer i norske samvirkelag tilknyttet Coop Norge. Dette Samvirkelagene er en økning på fikk en samlet (3,7 %) omsetning medlemmer på fra ca forrige 38,6 milliarder år. kroner i Dette tilsvarer en økning på 3,3 % fra året før. I tillegg kommer omsetningen fra Smart Club AS, som er eid Samvirkelagene av Coop Norge fikk SA. en samlet Hvis vi omsetning inkluderer på ca Smart 38,6 Club milliarder AS ble kroner samlet i omsetning Dette tilsvarer ca 39,8 en økning på 3,3 % fra milliarder året før. I tillegg kroner. kommer omsetningen fra Smart Club AS, som er eid av Coop Norge SA. Hvis vi inkluderer Smart Innen Club dagligvarer AS ble samlet hadde omsetning Coop en ca vekst 39,8 milliarder på 2,5 %, kroner. mens markedsveksten var på 3,6 %. Det Innen betyr dagligvarer at markedsandelen hadde Coop ble en vekst redusert på 2,5 med %, 0,2 mens prosentpoeng markedsveksten til 23,2 var på %. 3,6 %. Det betyr at markedsandelen ble redusert med 0,2 prosentpoeng til 23,2 %. ØKONOMISK UTVIKLING. Omsetning ØKONOMISK UTVIKLING Coop Extra Brumunddal ble avviklet første tertial i Avviklingen er med på å trekke ned omsetningsutviklin- Omsetningen i 2012 ble på 1,4 milliarder kroner eksklusive merverdiavgift (før kjøpebonus til egne medlemmer). Dette er en økning på 7,4 % fra året før. Utviklingen innen dagligvarer ble på 4,1 %. Vår vekst er høyere enn markedsveksten i de fylkene hvor vi driver vår virksomhet. Det betyr at vi har økt markedsandelen innen dagligvarer i Av konseptene hadde Coop Obs! Hypermarked den største veksten med 33,0 %. Første års drift av Coop Obs! Olrud var driveren bak denne veksten. Obs! Coop Olrud Extra var driveren Brumunddal bak denne ble avviklet veksten. første tertial i Avviklingen er med på å trekke ned omsetningsutviklingen. Etableringen av Coop Extra og Coop Obs! Bygg i oktober bidrar til gen. totalveksten. Etableringen av Coop Extra og Coop Obs! Bygg i oktober bidrar til totalveksten. Coop Mega Stange holdt stengt i 10 uker i forbindelse med renovering av butikken. Omsetningen i 2012 ble på 1,4 milliarder kroner eksklusive merverdiavgift (før kjøpebonus til egne medlemmer). Dette er en økning på 7,4 % fra året før. Utviklingen innen dagligvarer ble på 4,1 %. Vår vekst er høyere enn markedsveksten i de fylkene hvor vi driver vår virksomhet. Det betyr at vi har økt markedsandelen innen dagligvarer i Av konseptene hadde Coop Obs! Hypermarked den største veksten med 33,0 %. Første års drift av Coop Coop Mega Stange holdt stengt i 10 uker i forbindelse med renovering av butikken. Omsetningsfordeling Omsetningsfordeling innen innen virksomheten: virksomheten: Obs! Mega Prix 14

15 Årsmelding og regnskap 2012 Utvikling i omsetningsandeler: Coop Extra Brumunddal ble avviklet første tertial, mens Coop Extra og Coop Obs! Bygg på Kallerud åpnet på høsten. Coop Obs! Hypermarked styrker seg og utgjør større del av bedriftens omsetning. Våre hypermarkeder er strategisk lokalisert i framtidige vekstområder. Årets resultat Årets resultat ble ,- kroner etter skatt. Resultatet er ,- kroner svakere enn i Resultatet påvirkes av omsetningsnedgang på sammenlignbare butikker, strukturering av butikkportefølje og etableringer av nye butikker. Det ble i løpet av en 11 måneders periode fra slutten av 2011 og frem til fjerde kvartal 2012, etablert rundt kvadratmeter ny butikk. Coop Obs! Olrud åpnet november Coop Ekstra og Coop Obs! Bygg åpnet i oktober For disse tre butikkene er det foretatt førstegangs avskrivninger av varelager på linje med øvrige butikker. Dette belaster regnskapet med 2.7 millioner kroner. I tillegg er det investert i markedstiltak i forbindelse med åpningene. Coop Extra Brumunddal ble avviklet i første tertial i Kostnader i forbindelse med avviklingen påvirker resultatet negativt. I regnskapet er det avsatt 8,2 millioner kroner til fremtidige strukturtiltak. Fordelingen av omsetningen mellom profilene har vridd seg fra supermarkedssegmentet til lavpris konsepter som Coop Extra og Coop Obs!. Coop Mega hadde i % andel av selskapets totale omsetning. Denne andelen er redusert til 39,3 % i Dette er en medvirkende årsak til at bruttofortjenesten i prosent har gått ned med 0,9 % poeng. Andre driftsinntekter viser en økning med bakgrunn i økte bonuser fra etablering av nye butikker. Driftskostnadene har en økning på 47,5 millioner kroner i Kostnadsveksten er drevet av etablering av nye butikker. Kostnadsutviklingen på sammenlignbare butikker er lavere enn prisveksten. Det er jobbet aktivt med å effektivisere driften i løpet av året. Lønnstillegget på ca 4,5 % er effektivisert. Netto finansielle poster viser en nedgang på 0,76 millioner kroner. Økte innskudd fra medlemmer og bruk av trekkrettighet i forbindelse med investeringer, påvirker finanskostnadene. Resultatandel fra tilknyttede selskaper økte fra ,- kroner til ,- kroner. 15

16 Årsmelding og regnskap 2011 Investeringer Coop Innlandet har investert 67,1 millioner kroner i løpet av året. De største enkeltstående investeringene er etableringene av Coop Extra og Coop Obs! Bygg på Kallerud, samt renovering av Coop Mega Stange. Kontantstrøm De operasjonelle aktiviteter har gitt bedriften en netto kontantstrøm på 15, 9 millioner kroner i Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter beløper seg til 43,2 millioner kroner. Finansaktivitetene har gitt positiv kontantstrøm på 56,5 millioner kroner siste år. Totalt sett har beholdningen av kontanter og kontantekvivalenter blitt redusert med 2,7 millioner kroner siste år. Kredittrisiko Coop Obs! Bygg, Coop Elektro og Coop ByggMix tilbyr kundene kreditt etter forhåndsgodkjennelse fra eksternt kredittselskap. Kredittselskapet følger opp og er ansvarlig for kundeinnbetalingene. I løpet av året er Coop Bedriftskort lansert. Kortet er et tilbud til selvstendige næringsdrivende og kommuner. Ekstern samarbeidspartner er ansvarlig for fakturering og oppfølging av kundeinnbetalinger. Det er ingen risiko for Coop Innlandet. Låneopptak. I forbindelse med etableringer av nye butikker i 2011 og 2012, er det tatt opp lån i form av trekkrettighet på 75,0 millioner kroner. Det er benyttet 50,0 millioner kroner av denne trekkrettigheten. Likviditetsrisiko Selskapet vurderer likviditeten som tilfredsstillende. Vår største finansieringskilde er låneinnskudd sikret gjennom Samvirkelagenes Garantifond AL. Selskapets låneinnskudd er i regnskapet klassifisert som langsiktige medlemsinnskudd. 16

17 Årsmelding og regnskap 2011 Eierandel i andre foretak Selskapet har en eierandel i følgende selskaper: Dølastugu Eiendom AS eierandel 50 %. Selskapet eier OttaTunet Kjøpesenter på Otta. Balanseført verdi på aksjene er 24,7 millioner kroner. Dombås Bakeri AS eierandel 20 %. Selskapet driver bakeri på Dombås. Balanseført verdi på aksjene er 0,9 millioner kroner. Nordbohus Vinstra AS eierandel 83 %. Nordbohus Vinstra er en entreprenørvirksomhet med hovedkontor på Vinstra. Balanseført verdi på aksjene i 2012 er 8,3 millioner kroner. Innlandsporten Eiendom AS eierandel 25 %. Selskapet har ervervet eiendom ved E-6 på Skavabakken i Stange kommune til utviklingsformål. Balanseført verdi på aksjene i 2012 er 0,8 millioner kroner. TOCO Holding AS eierandel 10 % Selskapet eier eiendom i Gjøvik kommune og har opsjon på kjøp av eiendom i Østre Toten kommune for utvikling av næringsvirksomhet. Rudshøgda Kjøpesenter AS eierandel 100 % Selskapet eier og drifter eiendommen hvor Coop Obs! Hypermarked er etablert. Balanseført verdi på aksjene er 58,9 millioner kroner. Dombås Eiendomsutvikling AS eierandel 25 %. Selskapet eier, drifter og forvalter Coop Senter, Frich Gården og Dombås Senter på Dombås. Balanseført verdi på aksjene er 8,0 millioner kroner. Eierandelen i Kallerud Handelspark AS er solgt i løpet av året. TOCO Holding AS er fisjonert fra Kallerud Handelspark. Eierandelen i Dombås Eiendomsutvikling er ervervet i løpet av året. 17

18 Årsmelding og regnskap 2012 Prosjekter under arbeid Bedriften er gjennom tilknyttede selskaper engasjert i ulike prosjekter. Ingen av prosjektene er planlagt realisert i løpet av Utvikling framover I forbindelse med etablering av 4- felts motorvei fra Oslo og nordover, samt dobbeltsporet jernbane i første omgang fram til Hamar, er det av Statistisk Sentralbyrå fremskrevet en betydelig befolkningsvekst i kommunene på østsiden av Mjøsa. Prognosene for befolkningsveksten er på størrelse med dagens befolkning i Gudbrandsdalen. Denne utviklingen er lagt til grunn i den reviderte strategiplanen som administrasjonen og styret har jobbet med i løpet av året. Butikkstruktur vil de neste årene bli tilpasset befolkningsrike områder og utviklingstrekk i dagligvarebransjen, hvor lavprissegmentet fortsetter å vokse. Bedriften har gjennom flere år effektivisert driften i butikkene. Dette arbeidet vil fortsette fremover. Bedriften har spesielt det siste året etablert seg med store butikker i sentrale områder. Dette for å møte en framtidig befolkningsvekst. Fokus fremover vil være å etablere disse i markedet, samt tilpasse eksisterende butikkportefølje til markedet. Deler av eiendomsporteføljen planlegges skilt ut i eget selskap for å rendyrke eiendomsdrift og utvikle eiendommene ytterligere. Det har vært en jevn vekst av nye medlemmer de siste årene. Bedriften har en høyere vekst av medlemmer enn Coop for øvrig. Snitthandelen til medlemmene er noe lavere enn Coop på landsbasis. Det ligger ett potensiale i å øke salget til egne medlemmer. Det nasjonale samarbeidet med DunnHumby forventes å gi positive effekter på medlemslojalitet Fortsatt drift Styret finner at grunnlaget for fortsatt drift er til stede. Virksomhetens regnskap for 2012 og budsjettet for 2013 er utarbeidet under denne forutsetning. Det er utarbeidet strategiplan med langsiktige prognoser som støtter fortsatt drift. Avslutning Årsmeldingen gir et godt bilde av utviklingen i Coop Innlandet SA gjennom 2012, den viser også de store utfordringene det er å skape gode økonomiske resultater i samme år som vi har tunge nyetableringer og økning i våre markedsandeler. Utfordringen nå blir å skape resultater i årene fremover som gir oss muligheter til videre vekst og økning av våre markedsandeler i innlandet. Styret er svært godt fornøyd med jobben ledelsen og ansatte har gjort for å tilpasse kostnadene og effektivisere driften i året som har gått. Det er fortsatt mange utfordringer å ta tak i før vi når våre mål som ligger i strategiplanen. Styret vil takke ledelse og ansatte for godt utført arbeid i Takk til tillitsvalgte på alle plan i Coop Innlandet for positive bidrag gjennom sine verv. Takken går også til alle våre medlemmer og kunder som slutter opp om våre butikker. 18

19 Årsmelding og regnskap 2012 Vinstra, 26.februar 2013 Styret i Coop Innlandet SA Magnar Linderud Styreleder Thor Lillehovde Nestleder Inger Berit Heimdal Styremedlem Bjørg Lekve Styremedlem Anne Kløvstad Styremedlem Steinar Åsvangen Styremedlem Anita Tørudstad Styremedlem Njål Nyløkken Styremedlem Olav Rønningen Administrerende Direktør 19

20 Resultatregnskap RESULTATREGNSKAP Coop Innlandet SA Konsern 2011 % 2012 % Note Salgsinntekt , ,6 4 Kjøpebonus Netto salgsinntekt , ,1 Varekostnad , , ,3 Bruttofortjeneste , Andre driftsinntekter Netto driftsinntekter ,6 Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler ,16,17 Annen driftskostnad , ,8 Sum driftskostnader , , ,9 Driftsresultat , Inntekt på investeringer Finansinntekter Finanskostnader , ,3 Netto finansielle poster , , ,2 Ordinært resultat før skattekostnad , Skattekostnad på ordinært resultat , ,5 Ordinært resultat , , ,5 Årsresultat , Minoritetetsandel årsresultat Overføringer Overført til/fra fond for vurderingsforskjeller Overført til/fra reservefond Overført til medlemmene som renter av ansvarsinnskudd Overført til/fra annen egenkapital Sum overføringer 20

Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2013

Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2013 Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2013 Årsmøte i Coop Innlandet avholdes den 27. mars 2014 kl. 19.00 På Quality Hotel & Resort Hafjell. (Her møter de valgte årsmøterepresentantene). 1 Tillitsvalgte

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014. Coop Vestfold og Telemark SA

Årsmelding og regnskap 2014. Coop Vestfold og Telemark SA Årsmelding og regnskap 2014 Coop Vestfold og Telemark SA NB NB! Hu! Hu skskatatdudumå måbebe nyny ttette me me dle dle msms koko rterte t dit t dit t for t forå åfåfå gle gle dedeavavdedeuliuli keketiltil

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår Innhold Årsmøtet... 4 Styrets beretning... 5 Lagets organer... 6 Medlemssparing og medlemmer... 7 Lagets drift... 7 Sluttord... 8 Resultatregnskap for Coop Hamarvik 2014... 9 Balanse for Coop Hamarvik

Detaljer

Innhold. 28 Øvrig informasjon 31 Dette er TRONDOS 32 Driftsorganisasjon 33 Medlemsorganisasjon 38 Medlemsfordeler KRETSÅRSMØTER

Innhold. 28 Øvrig informasjon 31 Dette er TRONDOS 32 Driftsorganisasjon 33 Medlemsorganisasjon 38 Medlemsfordeler KRETSÅRSMØTER ÅRSBERETNING 2014 INNHOLD KRETSÅRSMØTER Innhold 3 Kretsårsmøter 4 Kart over butikker 4 Styrets beretning 14 Regnskap og konsern m/kontrollkomiteens melding og revisors beretning 28 Øvrig informasjon 31

Detaljer

Administrasjonens beretning 2014

Administrasjonens beretning 2014 Årsmelding 2014 Administrasjonens beretning 2014 Nytt godt år for bonord BONORD år preget av høyt tempo og positive interne prosesser. Driftsmessig går BONORDkonsernet svært godt. Rutineendringer og økt

Detaljer

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN MEDIEMANGFOLD UNDER PRESS Mediemangfoldet i det norske mediemarkedet er under press. I Berner Gruppen er vi bekymret for eierskapskonsentrasjonen i bransjen.

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 4,0 % 8,7 % 9,6 % Antall utsalgssteder

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2005 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 178 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 2,8 % 4,0 % 8,7 % 9,6

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Sektor Gruppen. Årsrapport

Sektor Gruppen. Årsrapport Sektor Gruppen Årsrapport 2011 B Sektor Gruppen årsrapport 2011 / styrets beretning Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet... 3 Utvikler varige verdier... 4 Butikkmiks og tilgjengelighet

Detaljer

våle Bygg AS Årsrapport 2013

våle Bygg AS Årsrapport 2013 våle Bygg AS Årsrapport 2013 Jarlsø, sommeren 2013 våle bygg as Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Bolig 90 Nygårdveien Montør i stillas, Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Jarlsø trinn 3 Signalbygget Byggherre:

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsberetning 2011 Virksomheten Norsk Luftambulanse AS ble stiftet i 1977 og er et heleid datterselskap av

Detaljer

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2012 3 innhold Leder

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010 Årsrapport 2010 Nøkkeltall 2010 2010 2009 2008 Driftsinntekter 291 457 310 294 032 229 459 203 199 Driftsresultat (EBIT) 5 115 080 16 014 050 29 345 881 Årsresultat før skatt 7 381 692 16 520 186 31 699

Detaljer

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 20 14 ÅRSRAPPORT 2014 1 2014 ble nok et begivenhetsrikt år for BoligPartner og alle selskapets medarbeidere. Gjennom målrettet arbeid i tråd med vår strategi, oppnådde vi en solid volumvekst

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING OG REGNSKAP INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 Samfunnsregnskap... 30 STYRETS BERETNING 2014 For Nord-Salten

Detaljer

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Torshovdalen 2, leiligheter og barnehage i front. Forsiden: Sofienberg ungdomsskole, mellombygg. (Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien) Torshovdalen

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag en enkel og bedre hverdag 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Sarpsborg og Omegns Boligbyggelag STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2013 Vi seiler i medvind. 2013 har vært et godt år for SOBBL. Nå heiser vi seilet igjen,

Detaljer

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper Årsrapport 2011 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS

Årsrapport/2010. Kristiansand. lillesand næringsarealer AS 10 Årsrapport/2010 Kristiansand Næringsselskap AS lillesand næringsarealer AS Årsrapport 2010 2 3 05 Selskapsoversikt 09 Knas Styrets beretning 2010 LINA Styrets beretning 2010 10 26 Knas Regnskap 2010

Detaljer

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling 1 Årsrapport 2011 1 2 Styrets årsberetning Styrets arbeid Arbeidsmiljø og personal Likestilling Fremtidig utvikling Redegjørelse for årsregnskapet Finansiell risiko og risikostyring Disponering Grunneierfond

Detaljer

Det Norske Myntverket Årsrapport 2004

Det Norske Myntverket Årsrapport 2004 Det Norske Myntverket Årsrapport 2004 Innhold side 1 side 2 side 6 side 10 side 16 side 18 Rapport fra administrerende direktør Styrets årsberetning 2004 Regnskap Noter Revisors beretning Mynt- og medaljeproduksjon

Detaljer

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3

INNHOLD 2 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 LEASEPLAN ÅRSRAPPORT 2012 3 ÅRSRAPPORT 2012 INNHOLD 4 Ledergruppen i LeasePlan Norge 5 Innledning 7 I form for fremtiden! Administrerende direktør har ordet 15 Styrets årsberetning 16 Organisasjon og miljø 17 Kommentarer til regnskapet

Detaljer

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank

Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Årsberetning 2007 for Fornebu Sparebank Sammendrag av årets virksomhet 2007 vil inngå som et merkeår i bankens historie. Banken ble etablert i 2003 og har dermed lagt bak seg sitt femte regnskapsår, det

Detaljer

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern Årsrapport 2013 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010

STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Årsberetning 2010 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2010 Strømmen Sparebank driver sin bankvirksomhet fra sitt kontor i Strømsveien 65 på Strømmen. 2010 ble på nytt et meget bra år for banken. Ca. 25 mill. kr av

Detaljer