Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2012"

Transkript

1 Årsmelding og regnskap 2012 Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2012 Årsmøte i Coop Innlandet avholdes den 20. mars 2013 kl på Quality Hotel & Resort Hafjell. (Her møter de valgte årsmøterepresentantene). 1

2 Tillitsvalgte 2012 Regionråd Region 1 Gudbrandsdal, medlemsvalgte: Hans Rudiløkken Willy Heimstad Ester Midtli Anna Ulmo Bente Gjerset Torbjørn Thøring Åse Kraabøl Rune Randen Brede Holdbrekken Toril Strangstadstuen Kjetil Rognerud Region 1 Gudbrandsdal, ansattes representanter: Sørine Melgård Jon Arne Øverjordet Ann Kristin Rudiløkken Helge Hysjulien Torill Fossmo John Trygve Kulstad Region 2 Hedmark, medlemsvalgte: Jan Erik Lillejordet Ottar Korsnes Marianne Bjerke Finn Kolden Knut Erik Villumstad Vigdis Bragstad Ivar Skåden Grete Mikkelsen Andborg Solberg Kai Smeby Mona Byenstuen Eivind Edvardsen Region 2 Hedmark, ansattes representanter: Geir Kristianson Juliane Bergersen Aina Haukåssveen Rita Gunhildberget Ståle Westerhagen Region 3 Vest-Oppland medlemsvalgte: Kjell Borglund Ole Strand Ona Elisabeth Steinstad Brit Turid Vingebakken Reidun Hillestad Kjell Hagen Tore Kalrasten Anne Hilde Ekren Ragnhild Nordengen Region 3 Vestoppland, ansattes representanter: Tove Skiaker Laila Sørum Solbakken Kjell Prøven Anita Bergum Årsmøte Medlemsvalgte: Hans Rudiløkken Willy Heimstad Anna Ulmo Ester Midtli Åse Kraabøl Torbjørn Thøring Kjetil Rognerud Jan Erik Lillejordet Marianne Bjerke Ottar Korsnes Knut Erik Villumstad Grete Mikkelsen Ivar Skåden Kai Smeby Mona Byenstuen Kjell Borglund Ole Strand Ona Elisabeth Steinstad Brit Turid Vingebakken Anne Hilde Ekern Årsmøte, ansattes representanter: Sørine Melgård Jon Arne Øverjordet Ann Kristin Rudiløkken Helge Hysjulien Frank Blystad Juliane Bergersen Aina Haukåsveen Rita Gunhildberget Tove Skiaker Anita Bergum Styre Medlemsrepresentanter valgt av årsmøte : Magnar Linnerud Styreleder Thor Lillehovde Nestleder Inger Berit Heimdal Bjørg Lekve Anne Kløvstad Styret, ansattes representanter: Steinar Åvangen Njål Nyløkken Anita Tørudstad Kontrollkomite Hans Sønsteng Svenn Otto Hjorth Aud Karin Grøtberg 2

3 Årsmelding og regnskap 2012 COOP INNLANDET SA Coop Innlandet SA er eid av medlemmer hvor alle har like stor eierandel og mulighet for påvirkning i de styrende organer. Virksomheten driver økonomisk virksomhet med det formål å skaffe medlemmene gode varer og tjenester til konkurransedyktige priser. ORGANISASJONSKART OVER MEDLEMSORGANISAJONEN. MEDLEMSORGANISASJONEN COOP INNLANDET SA Medlemmer 3 Regionråd Årsmøte 30 representanter (20 medlemsvalgte og 10 ansattvalgte) Kontrollkomite Styret 5 medlemsvalgte og 3 ansattvalgte Valgkomite Virksomheten er organisert med 3 regionråd som er geografisk inndelt; Gudbrandsdalen Hedmark Vestoppland. Regionrådene er satt sammen av tillitsvalgte og ansattvalgte, etter antall medlemmer og utførte timeverk i regionen. Regionrådene fungerer som debatt- og høringsorgan i organisatoriske og driftsmessige saker, samt er bindeledd mellom medlemmene og administrasjon styret og årsmøte. Representantene i årsmøtet har sitt utspring fra regionrådene. Årsmøtet består av 30 representanter, 20 valgt fra de tillitsvalgte og 10 valgt fra de ansatte. Valgene for de medlemsvalgte foregår i butikk og gjennom internett. Hvert medlem har en stemme. Valg på de ansattvalgte, foregår i hver enkelt butikk. Det er implementert butikkråd på noen av de minste butikkene. Butikkrådet skal fungerer som et bindeledd mellom butikken og lokalsamfunnet. 3

4 Årsmelding og regnskap 2012 Medlemmer Ved årsskifte var det registrert medlemmer i Coop Innlandet. Dette er en netto økning på medlemmer (5,0 %) fra forrige år. Den største medlemsveksten finner vi i region Hedmark med en netto vekst på medlemmer (7 %). Medlemsutvikling i perioden Antall Antall Tabellen viser at medlemsutviklingen har vært positiv. Antall medlemmer har vokst fra i 2006 til nærmere i Etablering av flere butikker og mer attraktivt medlemsprogram, vurderes til å være hoved driverne bak denne veksten. Region Medlemmer Gudbrandsdalen Hedemarken Vestoppland Ikke tilordnet Tabellen viser antall medlemmer fordelt på region. Region Hedemarken er den største med medlemmer. Våre medlemmer har totalt fått tilført 18,2 millioner kroner i medlemsfordeler. Summen av medlemsfordeler er en økning på 0,5 millioner kroner fra forrige år. Beløpet fordeler seg på 12,1 millioner kroner i kjøpebonus fra handel i samvirkelag og kr. 6,2 millioner kroner i rabatter fra våre samarbeidspartnere; KappAhl, Esso, Statoil, IF Skadeforsikring, Mastercard og Coop Hotellkupp. Medlemskort med MasterCard Coop Medlemskort 4

5 Årsmelding og regnskap 2012 Forretningsvirksomheten Virksomhetens hovedkontor er lokalisert på Vinstra. Coop Innlandet SA har virksomhet i 17 kommuner i Hedmark og Oppland: Lesja, Dovre, Sel, Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu, Øyer, Gausdal, Lillehammer, Nordre Land, Gjøvik, Vestre Toten, Østre Toten, Hamar, Ringsaker, Stange og Løten. Forretningsvirksomheten består av 47 butikker innen dagligvarer og faghandel. I tillegg eier og driver virksomheten ett kjøpesenter og forvalter en betydelig eiendomsmasse. Dagligvarebutikkene er organisert i kjeder og knyttet til kjedeavtaler mot Coop Norge SA. Faghandelsavdelingene er drevet etter franchiseavtaler, etter avtaler mot Coop Norge SA og som selvstendige bransjebutikker i Coop Innlandet. I virksomheten inngår et heleid selskap innen eiendom; Rudshøgda Kjøpesenter AS. Selskapet eier eiendommen hvor Obs! Hypermarked Rudshøgda er lokalisert. For øvrig har Coop Innlandet 83 % eierandel i Nordbohus Vinstra AS, samt 4 tilknyttede selskaper innen ulike bransjer. Organisasjonsplan Coop Innlandet SA pr. 1.februar 2012 Adm.direktør Olav Rønningen Personalsjef Bjørn Neverlien Økonomi/Adm.sjef John Bekken Eiendomssjef Egil Nysæther Driftssjef Geir Kristianson Regnskapssjef Eivind Rønshaugen Hypermarkedssjef Obs! Rudshøgda Geir Kristianson It sjef Espen Rønningen Hypermarkedssjef Obs! Olrud Frode Vikholt Lønn Inger Bekken Driftsoppfølger Arve Sandsengen Driftsoppfølger Ane Mølstad Driftsoppfølger Steinar Åvangen 5

6 Årsmelding og regnskap 2012 Dagligvareprofiler Dagligvareprofiler Coop Prix finner vi på følgende steder: Tretten Fåvang Follebu Sør-Fron Biri Coop Lena Prix Vestre finner Gausdal vi på følgende Børstad steder: (Hamar) Tretten og Åker Fåvang (utenfor Follebu Hamar). Sør-Fron- Biri Lena Vestre Gausdal Børstad (Hamar) og Åker (utenfor Hamar) Coop Prix er er en en lavpriskjede som som kjennetegnes ved faste ved faste lave priser lave priser på hele på vareutvalget. hele vareutvalget. Coop Prix har i flere år vært Coop blant Prix Norges har i flere billigste år vært lavpriskjeder. blant Norges For kunden billigste betyr lavpriskjeder. det at en alltid For får kunden det trenger betyr det til faste at en lave priser hele året, alltid i tillegg får det til en kjøpebonus trenger til til faste medlemmer. lave priser hele året, i tillegg til kjøpebonus til medlemmer. Coop Prix er er enkle enkle og og effektive, effektive, og har og har ett sortiment ett sortiment av dagligvarer av dagligvarer som dekker som dekker behovet behovet til både hverdag til og helg. På både landsbasis hverdag er og det helg. 296 Coop På landsbasis Prix butikker. det 296 Coop Prix butikker. Kjeden har har gjennom gjennom året posisjonert året posisjonert seg seg i i lavprissegmentet gjennom «månedens deal», deal», ved ved at at kunden får får ett ett spesifisert produkt produkt gratis gratis ved kjøp ved kjøp av et av annet annet spesifisert spesifisert produkt. produkt. Coop Innlandet har 9 Coop Prix i sin portefølje. Disse butikkene er geografisk spredd i hele vårt markedsområde. Det har ikke vært noen endring i antall butikker innen profilen. Butikkene omsatte totalt for kr. 201,2 millioner i Dette er på samme nivå som året før. Butikkene Coop Innlandet innen profilen har 9 Coop har hatt Prix en i variabel sin portefølje. utvikling, Disse fra butikkene vekst på 10,0 er geografisk % til en nedgang spredd på i hele 8,0 %. Det vårt er markedsområde. grunn til å tro at noen Det har av butikkene vært med noen nedgang, endring har i antall mistet butikker noe omsetning innen til profilen. nye butikker som er Butikkene etablert i omsatte Coop Innlandet totalt for i samme kr. 201,2 markedsområde. millioner i Dette er på samme nivå som året før. Butikkene innen profilen har hatt en variabel utvikling, fra en vekst på 10,0 % til en nedgang på 8,0 %. Det er grunn til å tro at noen av butikkene med nedgang, har mistet noe omsetning til nye butikker som er etablert i Coop Innlandet i samme markedsområde. Coop Prix Tretten. Coop Prix Tretten. 6

7 Årsmelding og regnskap 2012 Coop Mega finner vi på følgende steder: Dombås Lillehammer Vinstra Otta Løten Dokka- Stange Raufoss- Storhamar Ringebu og Hafjell. Coop Mega finner vi på følgende steder: Dombås Lillehammer Vinstra Otta Løten Dokka- Stange Raufoss- Storhamar Ringebu og Hafjell. Coop Mega er supermarkedet med bredt og dypt vareutvalg med fokus på middag og Coop Mega er supermarkedet med bredt og dypt vareutvalg med fokus på middag og matglede. Kjeden har ukentlige middagstips Kjeden og gode har oppskrifter. ukentlige Middagstipsene middagstips kan og lastes gode ned oppskrifter. som applikasjon Middagstipsene eller i butikk gjennom kan lastes data- matglede. ned skjermer som hvor applikasjon det er mulighet eller for i å butikk finne inspirasjon gjennom blant dataskjermer enn 3000 hvor oppskrifter. det er Middagstipsene mulighet for kan å finne også fås inspirasjon på e-post. blant mer enn 3000 oppskrifter. Middagstipsene kan også fås på e-post. Supermarkedet har manuelle avdelinger innen ferskvarer med kvalifiserte medarbeidere som gir råd og veiledning innen matlaging. Dette kombineres med ukentlige tilbud innen tørrvarer og ferskvarer. Kjeden består av 107 butikker spredt i hele landet. Supermarkedet har manuelle avdelinger innen ferskvarer med kvalifiserte medarbeidere som gir råd og veiledning innen matlaging. Dette kombineres med ukentlige tilbud innen tørrvarer og ferskvarer. Kjeden består av 107 butikker spredt i hele landet. Coop Innlandet har 11 Coop Mega. Disse er lokalisert i hele vårt markedsområde. Butikkene omsatte i fjor for kr. Coop Innlandet har 11 Coop Mega. Disse er lokalisert i hele vårt markedsområde. Butikkene 556,1 millioner. Noe som er en nedgang på 1,6 %. Nedgangen skyldes at Coop Mega Stange var stengt i 10 uker i forbindelse med utvidelse og renovering. I tillegg opplever vi at supermarkedssegmentet taper terreng mot lavpris. Coop Våre butikker Mega innen Stange kjedene var har stengt variabel i 10 uker utvikling. i forbindelse Vi ser et trekk med i at utvidelse store butikkene og renovering. klarer seg bra I tillegg i konkurranse med andre vi at supermarkeder supermarkedssegmentet og lavprisbutikker, taper mens terreng de små mot Megaene lavpris. er mer sårbare. opplever Foruten Coop Mega Stange er det ikke foretatt noen vesentlige endringer på butikkene. omsatte i fjor for kr. 556,1 millioner. Noe som er en nedgang på 1,6 %. Nedgangen skyldes at Våre butikker innen kjedene har en variabel utvikling. Vi ser et trekk i at de store butikkene klarer seg bra i konkurranse med andre supermarkeder og lavprisbutikker, mens de små Megaene er mer sårbare. Foruten Coop Mega Stange er det ikke foretatt noen vesentlige endringer på butikkene. Coop Mega Stange ble i løpet av året total renovert. Butikken fremstår som ett nytt og attraktivt supermarked. Coop Mega Stange ble i løpet av året total renovert. Butikken fremstår som ett nytt og attraktivt supermarked. 7

8 Årsmelding og regnskap 2012 Coop Extra finner vi på følgende steder: Vikasenteret (utenfor Hamar) og Kallerud (Gjøvik). Coop Extra er et lavpriskonsept med bredt vareutvalg og innslag av faghandel. Sortimentet består av 5500 artikler innen dagligvarer til markedets laveste faste priser. I tillegg til faste lave priser, bygger konseptet på et bredt utvalg innen ferskvarer og frukt/grønt. Sortimentet er i antall artikler på nivå med Coop Mega. Prisnivået tilsier at konseptet må drives med høy effektivitet og lave kostnader. Det er etablert 52 Coop Extraer i Norge. Coop Extra var den kjeden med størst sammenlignbar vekst blant landets dagligvarekjeder. Coop Innlandet har 2 Coop Extra i sin portefølje. Coop Extra Vikasenteret ble omprofilert til Coop Extra i desember Coop Extra Kallerud på Gjøvik ble etablert i oktober 2012, mens Coop Extra Brumunddal ble avviklet våren Coop Innlandet har hatt en svak markedsandel på Gjøvik. Med etableringen av Coop Extra er forventningen at vi etter hvert vil nå en markedsandel i tråd med gjennomsnittet til Coop Innlandet i de øvrige kommunene hvor vi har virksomhet. Etablering sammen med Coop Obs! Bygg og to andre aktører innen faghandel, gjør at Kallerud fremstår som ett nytt og attraktivt handelsområde på Gjøvik. Coop Marked er etablert i nærheten til Kallerud etableringene. Det ser så langt ut til at denne butikken ikke har merket nevneverdig til denne nyetableringen. Fra åpningen av Coop Extra Kallerud. 8

9 Skåbu Sel Biristrand Dovre Lora. Lesjaverk Heidal Kolbu Bybrua (Gjøvik) Dovreskogen Ilseng Bøverbru Snertingdal og Fåberg. Årsmelding og regnskap 2012 Coop Marked er nærbutikken som har et Coop lokalt Marked tilpasset finner sortiment vi på følgende med steder: konkurransedyktige priser. Butikkene er lokalisert i mindre Skåbu bygdesamfunn. Sel Biristrand Flere Dovre av butikkene Lora utfører servicetjenester i lokalsamfunnet som post Lesjaverk i butikk, Heidal salg Kolbu av apotekvarer Bybrua (Gjøvik) etc. Kjeden består av 324 butikker på landsbasis og er spredt Dovreskogen rundt i Norge. Ilseng Disse Bøverbru butikkene Snertingdal viderefører ofte tradisjonen fra det første samvirkelaget. og Service Fåberg. og nærhet er viktig det skal være hyggelig å handle i Coop Marked. Butikkene har god forankring i sine lokalmiljøer. Ofte er Coop Marked siste butikken i lokalsamfunnet og er ofte et naturlig møtested for lokalsamfunnet. Coop Marked er nærbutikken som har et lokalt tilpasset sortiment med konkurransedyktige priser. Butikkene er lokalisert i mindre bygdesamfunn. Flere av butikkene utfører servicetjenester i lokalsamfunnet som post i butikk, Coop salg av Innlandet apotekvarer har etc. Kjeden totalt 14 består Coop av 324 Markeder butikker på i butikkporteføljen. landsbasis og er spredt Innen rundt i denne Norge. Disse profilen butikkene finner viderefører vår minste ofte tradisjonen butikk, Coop fra det Marked første samvirkelaget. Lora, med Service en omsetning og nærhet på er viktig kr. 2,6 det millioner. skal være hyggelig Det er ingen å endring handle i Coop i denne Marked. portefølje fra forrige år. Salgsutviklingen Butikkene har god forankring innen Coop i sine lokalmiljøer. Marked ble Ofte på er kr. Coop 113,8 Marked millioner siste butikken eks. mva.. i lokalsamfunnet Dette er nedgang og er ofte et naturlig møtested for lokalsamfunnet. på 6,4 % fra forrige år. Nærmarkedssegmentet hadde på landsbasis nedgang på 4,2 %. Vår omsetningsutvikling viser samme trend som landet for øvrig. Dette er andre året hvor Coop Innlandet har totalt 14 Coop Markeder i butikkporteføljen. Innen denne profilen finner vi vår minste butikk, nærmarked butikkene taper andeler i dagligvaremarkedet. Coop Marked Lora, med en omsetning på kr. 2,6 millioner. Det er ingen endring i denne portefølje fra forrige år. Omsetningsnedgangen må ses i sammenheng med økt konkurranse fra lavprisbutikker i små Salgsutviklingen innen Coop Marked ble på kr. 113,8 millioner eks. mva.. Dette er nedgang på 6,4 % fra forrige markeder. år. Nærmarkedssegmentet I tillegg er hadde flere på nærbutikker landsbasis nedgang avviklet på 4,2 på %. landsbasis. Vår omsetningsutvikling viser samme trend som landet for øvrig. Dette er andre året hvor nærmarked butikkene taper andeler i dagligvaremarkedet. Omsetningsnedgangen må ses i sammenheng med økt konkurranse fra lavprisbutikker i små markeder. I tillegg er flere nærbutikker avviklet på landsbasis. Coop Marked Skåbu. Coop Marked Snertingdal. Butikken har høyest omsetning av våre markeds-butikker. Coop Marked Skåbu. Coop Marked Snertingdal. Butikken har høyest omsetning av våre markedsbutikker. 9

10 Årsmelding og regnskap 2012 Coop Obs! er et konsept innen hypermarkedsegmentet. Enhetene er store og har et bredt sortiment innen dagligvarer og faghandel med en felles kassarekke. Konseptet kjennetegnes ved faste lave priser på et bredt vareutvalg innen dagligvarer, kombinert med gode ukentlige Coop Obs! er et konsept innen hypermarkedsegmentet. Enhetene er store og har et bredt sortiment innen tilbud innen dagligvarer og faghandel. Kommunikasjonsplattformen for konseptet er: dagligvarer og faghandel med en felles kassarekke. Konseptet kjennetegnes ved faste lave priser på et bredt vareutvalg innen dagligvarer, kombinert med gode ukentlige tilbud innen dagligvarer og faghandel. Kommunikasjonsplattformen for konseptet er: «billig storhandel» «lave priser og tilbud er «gigantisk utvalg» «billig storhandel» «lave billigere» priser og tilbud «gigantisk utvalg» er billigere» Coop Obs! Bygg er basert på samme konseptuelle tankegang som Coop Obs! Hypermarked. Konseptet henvender seg til «gjør det selv» markedet med kjente merkevarer. Coop Obs! Bygg har lange åpningstider og gratis parkering. Butikkene Coop Obs! har selvbetjening Bygg er basert og er på effektive samme å konseptuelle handle i. tankegang som Coop Obs! Hypermarked. Coop Konseptet Innlandet henvender har 2 Coop seg Obs! til Hypermarked «gjør det selv» og 2 markedet Coop Obs! med Bygg. kjente På Coop merkevarer. Obs! Hypermarked Coop Obs! på Rudshøgda er Coop Bygg Obs! har Bygg lange lokalisert åpningstider under og samme gratis tak. parkering. Dette Butikkene den største salgsenheten har selvbetjening i Coop og Innlandet er effektive med en å omsetning handle på kr. 281,6 i. millioner eks mva. Coop Coop Obs! Innlandet Olrud hadde har sitt 2 Coop første Obs! hele driftsår Hypermarked i Coop og 2 Obs! Coop Olrud Obs! og Bygg. Coop På Obs! Coop Rudshøgda Obs! hadde til sammen Hypermarked en vekst i på markedet Rudshøgda på 33,4 er %. Coop Denne Obs! veksten Bygg ga lokalisert disse to enhetene under samme en betydelig tak. Dette økning er i den markedsandel. største salgsenheten i Coop Innlandet med en omsetning på kr. 281,6 millioner eks mva. Coop Coop Obs! Obs! Bygg Olrud Kallerud hadde på Gjøvik sitt første ble hele åpnet driftsår i oktober. i Byggevarehuset Coop Obs! er Olrud på 6500 og kvadratmeter Coop Obs! og er lokalisert sammen Rudshøgda med Coop hadde X-tra til og sammen to andre en store vekst forretninger. i markedet Denne på 33,4 delen %. av Denne Kallerud veksten er nyutviklet ga disse for to handel og inngår i fase enhetene 1 av utviklingen betydelig for området. økning i markedsandel. Coop Obs! Bygg Kallerud på Gjøvik ble åpnet i oktober. Byggevarehuset er på 6500 kvadratmeter og er lokalisert sammen med Coop X-tra og to andre store forretninger. Denne delen av Kallerud er nyutviklet for handel og inngår i fase 1 av utviklingen for området. Fra åpningen på Kallerud. Fra åpningen på Kallerud. 10

11 Årsmelding og regnskap 2012 Øvrig faghandel Innen øvrig faghandel driver Coop Innlandet 3 Coop ByggMix, 1 Coop Elektro og 3 butikker innen klær; 2. Etage Dombås, Tekstil/Sko Ringebu og Wagner/Savoy Vinstra. For Wagner/Savoy på Vinstra er Coop Innlandet franchisetager. Total omsetning innen øvrig faghandel ble på kr. 33,7 millioner eksklusive merverdiavgift, en nedgang på 2,4 %. Utviklingen er variabel innen faghandelsbutikkene. Størst vekst hadde Elektro Ringebu og Tekstil/Sko Ringebu. Eiendom Coop Innlandet eier og forvalter 29 eiendommer i Hedmark og Oppland. Eiendommene er organisert som egne avdelinger innen virksomheten. Unntaket er Rudshøgda Kjøpesenter AS. Selskapet er organisert som eget selskap under Coop Innlandet. Eiendommene brukes primært til drift av egne butikker. På Sødorptunet Kjøpesenter, Vinstra, er egne virksomheter komplettert med flere eksterne leietagere innen ulike bransjer. I Kjøpesenteret var det ingen ledige arealer ved utgangen av året. Coop Senter på Dombås ble i løpet av året solgt til Dombås Eiendomsutvikling AS. Dombås Eiendomsutvikling AS er eid av LOT Eiendom AS med 50 %, Sander Invest AS med 12,5 %, Frich AS med 12,5 % og Coop Innlandet SA med 25 %. I selskapet inngår Coop Senter, Dombås Senter og Frich Gården. Eiendommen på Fåvang er i løpet av året solgt ut av porteføljen. STYRET ÅRSMØTE KONTROLLKOMITE Styret har avholdt 8 styremøter og behandlet til sammen 70 saker. Årsmøtet har avholdt 2 møter og behandlet 14 saker. Kontrollkomiteen har avholdt 2 møter og behandlet 11 saker. De tre regionrådene har avholdt 3 møter. I tillegg kommer regionrådene sine møter i forbindelse med valg i butikk.. De viktigste sakene som har vært behandlet i styret og årsmøtet, er etableringen av Coop Extra og Coop Obs! Bygg på Kallerud. Det er benyttet mye tid på strategiplan og prosjekt , effektivisering og strukturendringer for å være best mulig rustet til å møte de utfordringene som kommer i årene fremover. I tillegg er virksomhetens salg-/resultatutvikling behandlet fortløpende. 11

12 Årsmelding og regnskap 2012 Våre medarbeidere og HMS-arbeid Ved årsskiftet hadde bedriften totalt 742 ansatte, fordelt på heltid og deltid. Dette er en økning i forhold til forrige årsskifte og henger sammen med åpningen av Coop Extra og Coop Obs! Bygg på Kallerud. Det er i løpet av året gjennomført butikksjefmøter og personalmøter i alle butikker og avdelinger i virksomheten. Det er avholdt introduksjonskurs for alle nyansatte. Formelle fora for saker hvor arbeidsmiljø og personale er tatt opp/drøftet og søkt løst er: Samarbeids- og Arbeidsmiljøutvalg (SAMU), Forhandlingsutvalg, ledergruppemøter og øvrig kontakt mellom tillitsvalgte, vernetjenesten, ansatte og ledelsen. Det har gjennom året vært jobbet godt og systematisk for å styrke nærværet og redusere sykefraværet. Dette har gitt resultater i form av at sykefraværet har gått ned 1,43 prosentpoeng. På slutten av året ble det gjennomført en medarbeiderundersøkelse i bedriften. Av alle ansatte responderte 463 ansatte på undersøkelsen. Dette ga en svarprosent på 63. Med utgangspunkt i resultatene fra undersøkelsen, vil det bli arbeidet med målrettede tiltak på hvert enkelt arbeidssted. Det er avholdt to ledersamlinger for alle ledere i bedriften. Hovedtema på ledersamlingene har vært driftsutfordringer, lederskap og tiltak for resultatforbedringer. Lederutviklingsprogram for butikk-og driftssjefer som ble startet opp i 2010 ble avsluttet på høsten. Målet med programmet har vært utvikling av egen lederrolle. Det er gjennomført vernerunder i alle butikker/avdelinger i løpet. Det er registrert 6 yrkesskader i løpet av året. Sykefraværet var 6,49 % av mulige arbeidede timer. Tilsvarende tall i fjor var 7,92 %. Sykefraværet fordeler seg slik, 2011 i parentes: Egenmelding 1,07 % (0,87), inntil 16 dager 1,51 % (1,50), over 16 dager 3,78 % (5,41) og fravær p.g.a. barns sykdom på 0,13 % (0,14). Coop Prix Lena med en reduksjon i sykefraværet fra 10,8 % til 3,5 %. Trygg matopplæring på Coop Mega Storhamar. 12

13 Årsmelding og regnskap 2012 Likestilling Styret og ledelsen er opptatt av at begge kjønn skal ha like muligheter til utvikling og karriere i selskapet. Bedriften skal i sin ansettelsespolitikk søke mangfold i alder og kjønn. Bedriften har en kjønnsfordeling på 76 % kvinner (565) og 24 % menn (177). Av 53 butikk-/salgssjefer er 58 % kvinner og 42 % menn. Ledergruppen består av 5 menn. Styret består av 8 personer hvorav 4 (50 %) er kvinner. Styreleder er mann. Av årsmøtets 30 representanter er 16 kvinner (53,3 %). Ytre miljø og miljøtiltak Coop Innlandet SA s kjernevirksomhet er kjøp og salg av varer. Miljøet påvirkes direkte og indirekte ved energiforbruk, avfall og de effekter våre produkter kan påføre miljøet etter at varene er solgt. Avfallshåndtering skjer på en måte som forurenser miljøet minst mulig ved bl.a. kildesortering. Ved nyetableringer av butikker blir miljøhensyn ivaretatt ved at miljøskadelig kuldemedium blir skiftet ut med miljøvennlige alternativer som CO2 og isvann. Coop har i et stort innslag av økologiske og miljøvennlige varer i sine butikker. Virksomheten har ikke forurensende utslipp som påvirker det ytre miljø utover utslipp fra fyringsanlegg og de utslipp som nødvendig inntransport av varer med bil medfører. I 2012 fortsatte virksomheten det positive arbeidet med energiøkonomisering i butikkene. Flere prosjekter som inngår under støtteordningen til Enova er gjennomført, og vil fortsette inn i nytt år. Diskriminering og tilgjengelighet Selskapet har som mål å være en arbeidsplass hvor det ikke forekommer diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamming, hudfarge, språk, religion, livssyn eller nedsatt funksjonsevne. Utvikling i detaljhandelen og samvirkelagene (Kilde: Coop Norge SA) Konsumprisindeksen steg med 0,8 % fra 2011 til Utviklingen i elektrisitetsprisene var en viktig årsak til den lave veksten i Både kraftpriser og nettleie hadde prisnedgang i Prisene på matvarer økte med 0,8 %, mens alkoholfrie drikkevarer økte med 3,7 % fra 2011 til Tobakksvarer hadde en økning på 3,9 %. Markedsveksten innen dagligvarer var på 3,6 % i Det er spesielt lavprissegmentet som driver veksten. 13

14 Årsmelding og regnskap 2012 Samvirkelagenes utvikling. (Kilde: Coop Norge SA) Samvirkelagenes Ved utgangen av året var utvikling. 113 samvirkelag (Kilde: medlemmer Coop Norge av Coop SA) Norge. Dette tilsvarer en nedgang på 4 lag i Nedgangen skyldes fusjoner. Ved utgangen av 2012 var medlemmer i norske samvirkelag tilknyttet Coop Norge. Nedgangen Dette er skyldes en økning fusjoner. på (3,7 %) medlemmer fra forrige år. Ved utgangen av året var 113 samvirkelag medlemmer av Coop Norge. Dette tilsvarer en nedgang på 4 lag i Ved utgangen av 2012 var medlemmer i norske samvirkelag tilknyttet Coop Norge. Dette Samvirkelagene er en økning på fikk en samlet (3,7 %) omsetning medlemmer på fra ca forrige 38,6 milliarder år. kroner i Dette tilsvarer en økning på 3,3 % fra året før. I tillegg kommer omsetningen fra Smart Club AS, som er eid Samvirkelagene av Coop Norge fikk SA. en samlet Hvis vi omsetning inkluderer på ca Smart 38,6 Club milliarder AS ble kroner samlet i omsetning Dette tilsvarer ca 39,8 en økning på 3,3 % fra milliarder året før. I tillegg kroner. kommer omsetningen fra Smart Club AS, som er eid av Coop Norge SA. Hvis vi inkluderer Smart Innen Club dagligvarer AS ble samlet hadde omsetning Coop en ca vekst 39,8 milliarder på 2,5 %, kroner. mens markedsveksten var på 3,6 %. Det Innen betyr dagligvarer at markedsandelen hadde Coop ble en vekst redusert på 2,5 med %, 0,2 mens prosentpoeng markedsveksten til 23,2 var på %. 3,6 %. Det betyr at markedsandelen ble redusert med 0,2 prosentpoeng til 23,2 %. ØKONOMISK UTVIKLING. Omsetning ØKONOMISK UTVIKLING Coop Extra Brumunddal ble avviklet første tertial i Avviklingen er med på å trekke ned omsetningsutviklin- Omsetningen i 2012 ble på 1,4 milliarder kroner eksklusive merverdiavgift (før kjøpebonus til egne medlemmer). Dette er en økning på 7,4 % fra året før. Utviklingen innen dagligvarer ble på 4,1 %. Vår vekst er høyere enn markedsveksten i de fylkene hvor vi driver vår virksomhet. Det betyr at vi har økt markedsandelen innen dagligvarer i Av konseptene hadde Coop Obs! Hypermarked den største veksten med 33,0 %. Første års drift av Coop Obs! Olrud var driveren bak denne veksten. Obs! Coop Olrud Extra var driveren Brumunddal bak denne ble avviklet veksten. første tertial i Avviklingen er med på å trekke ned omsetningsutviklingen. Etableringen av Coop Extra og Coop Obs! Bygg i oktober bidrar til gen. totalveksten. Etableringen av Coop Extra og Coop Obs! Bygg i oktober bidrar til totalveksten. Coop Mega Stange holdt stengt i 10 uker i forbindelse med renovering av butikken. Omsetningen i 2012 ble på 1,4 milliarder kroner eksklusive merverdiavgift (før kjøpebonus til egne medlemmer). Dette er en økning på 7,4 % fra året før. Utviklingen innen dagligvarer ble på 4,1 %. Vår vekst er høyere enn markedsveksten i de fylkene hvor vi driver vår virksomhet. Det betyr at vi har økt markedsandelen innen dagligvarer i Av konseptene hadde Coop Obs! Hypermarked den største veksten med 33,0 %. Første års drift av Coop Coop Mega Stange holdt stengt i 10 uker i forbindelse med renovering av butikken. Omsetningsfordeling Omsetningsfordeling innen innen virksomheten: virksomheten: Obs! Mega Prix 14

15 Årsmelding og regnskap 2012 Utvikling i omsetningsandeler: Coop Extra Brumunddal ble avviklet første tertial, mens Coop Extra og Coop Obs! Bygg på Kallerud åpnet på høsten. Coop Obs! Hypermarked styrker seg og utgjør større del av bedriftens omsetning. Våre hypermarkeder er strategisk lokalisert i framtidige vekstområder. Årets resultat Årets resultat ble ,- kroner etter skatt. Resultatet er ,- kroner svakere enn i Resultatet påvirkes av omsetningsnedgang på sammenlignbare butikker, strukturering av butikkportefølje og etableringer av nye butikker. Det ble i løpet av en 11 måneders periode fra slutten av 2011 og frem til fjerde kvartal 2012, etablert rundt kvadratmeter ny butikk. Coop Obs! Olrud åpnet november Coop Ekstra og Coop Obs! Bygg åpnet i oktober For disse tre butikkene er det foretatt førstegangs avskrivninger av varelager på linje med øvrige butikker. Dette belaster regnskapet med 2.7 millioner kroner. I tillegg er det investert i markedstiltak i forbindelse med åpningene. Coop Extra Brumunddal ble avviklet i første tertial i Kostnader i forbindelse med avviklingen påvirker resultatet negativt. I regnskapet er det avsatt 8,2 millioner kroner til fremtidige strukturtiltak. Fordelingen av omsetningen mellom profilene har vridd seg fra supermarkedssegmentet til lavpris konsepter som Coop Extra og Coop Obs!. Coop Mega hadde i % andel av selskapets totale omsetning. Denne andelen er redusert til 39,3 % i Dette er en medvirkende årsak til at bruttofortjenesten i prosent har gått ned med 0,9 % poeng. Andre driftsinntekter viser en økning med bakgrunn i økte bonuser fra etablering av nye butikker. Driftskostnadene har en økning på 47,5 millioner kroner i Kostnadsveksten er drevet av etablering av nye butikker. Kostnadsutviklingen på sammenlignbare butikker er lavere enn prisveksten. Det er jobbet aktivt med å effektivisere driften i løpet av året. Lønnstillegget på ca 4,5 % er effektivisert. Netto finansielle poster viser en nedgang på 0,76 millioner kroner. Økte innskudd fra medlemmer og bruk av trekkrettighet i forbindelse med investeringer, påvirker finanskostnadene. Resultatandel fra tilknyttede selskaper økte fra ,- kroner til ,- kroner. 15

16 Årsmelding og regnskap 2011 Investeringer Coop Innlandet har investert 67,1 millioner kroner i løpet av året. De største enkeltstående investeringene er etableringene av Coop Extra og Coop Obs! Bygg på Kallerud, samt renovering av Coop Mega Stange. Kontantstrøm De operasjonelle aktiviteter har gitt bedriften en netto kontantstrøm på 15, 9 millioner kroner i Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter beløper seg til 43,2 millioner kroner. Finansaktivitetene har gitt positiv kontantstrøm på 56,5 millioner kroner siste år. Totalt sett har beholdningen av kontanter og kontantekvivalenter blitt redusert med 2,7 millioner kroner siste år. Kredittrisiko Coop Obs! Bygg, Coop Elektro og Coop ByggMix tilbyr kundene kreditt etter forhåndsgodkjennelse fra eksternt kredittselskap. Kredittselskapet følger opp og er ansvarlig for kundeinnbetalingene. I løpet av året er Coop Bedriftskort lansert. Kortet er et tilbud til selvstendige næringsdrivende og kommuner. Ekstern samarbeidspartner er ansvarlig for fakturering og oppfølging av kundeinnbetalinger. Det er ingen risiko for Coop Innlandet. Låneopptak. I forbindelse med etableringer av nye butikker i 2011 og 2012, er det tatt opp lån i form av trekkrettighet på 75,0 millioner kroner. Det er benyttet 50,0 millioner kroner av denne trekkrettigheten. Likviditetsrisiko Selskapet vurderer likviditeten som tilfredsstillende. Vår største finansieringskilde er låneinnskudd sikret gjennom Samvirkelagenes Garantifond AL. Selskapets låneinnskudd er i regnskapet klassifisert som langsiktige medlemsinnskudd. 16

17 Årsmelding og regnskap 2011 Eierandel i andre foretak Selskapet har en eierandel i følgende selskaper: Dølastugu Eiendom AS eierandel 50 %. Selskapet eier OttaTunet Kjøpesenter på Otta. Balanseført verdi på aksjene er 24,7 millioner kroner. Dombås Bakeri AS eierandel 20 %. Selskapet driver bakeri på Dombås. Balanseført verdi på aksjene er 0,9 millioner kroner. Nordbohus Vinstra AS eierandel 83 %. Nordbohus Vinstra er en entreprenørvirksomhet med hovedkontor på Vinstra. Balanseført verdi på aksjene i 2012 er 8,3 millioner kroner. Innlandsporten Eiendom AS eierandel 25 %. Selskapet har ervervet eiendom ved E-6 på Skavabakken i Stange kommune til utviklingsformål. Balanseført verdi på aksjene i 2012 er 0,8 millioner kroner. TOCO Holding AS eierandel 10 % Selskapet eier eiendom i Gjøvik kommune og har opsjon på kjøp av eiendom i Østre Toten kommune for utvikling av næringsvirksomhet. Rudshøgda Kjøpesenter AS eierandel 100 % Selskapet eier og drifter eiendommen hvor Coop Obs! Hypermarked er etablert. Balanseført verdi på aksjene er 58,9 millioner kroner. Dombås Eiendomsutvikling AS eierandel 25 %. Selskapet eier, drifter og forvalter Coop Senter, Frich Gården og Dombås Senter på Dombås. Balanseført verdi på aksjene er 8,0 millioner kroner. Eierandelen i Kallerud Handelspark AS er solgt i løpet av året. TOCO Holding AS er fisjonert fra Kallerud Handelspark. Eierandelen i Dombås Eiendomsutvikling er ervervet i løpet av året. 17

18 Årsmelding og regnskap 2012 Prosjekter under arbeid Bedriften er gjennom tilknyttede selskaper engasjert i ulike prosjekter. Ingen av prosjektene er planlagt realisert i løpet av Utvikling framover I forbindelse med etablering av 4- felts motorvei fra Oslo og nordover, samt dobbeltsporet jernbane i første omgang fram til Hamar, er det av Statistisk Sentralbyrå fremskrevet en betydelig befolkningsvekst i kommunene på østsiden av Mjøsa. Prognosene for befolkningsveksten er på størrelse med dagens befolkning i Gudbrandsdalen. Denne utviklingen er lagt til grunn i den reviderte strategiplanen som administrasjonen og styret har jobbet med i løpet av året. Butikkstruktur vil de neste årene bli tilpasset befolkningsrike områder og utviklingstrekk i dagligvarebransjen, hvor lavprissegmentet fortsetter å vokse. Bedriften har gjennom flere år effektivisert driften i butikkene. Dette arbeidet vil fortsette fremover. Bedriften har spesielt det siste året etablert seg med store butikker i sentrale områder. Dette for å møte en framtidig befolkningsvekst. Fokus fremover vil være å etablere disse i markedet, samt tilpasse eksisterende butikkportefølje til markedet. Deler av eiendomsporteføljen planlegges skilt ut i eget selskap for å rendyrke eiendomsdrift og utvikle eiendommene ytterligere. Det har vært en jevn vekst av nye medlemmer de siste årene. Bedriften har en høyere vekst av medlemmer enn Coop for øvrig. Snitthandelen til medlemmene er noe lavere enn Coop på landsbasis. Det ligger ett potensiale i å øke salget til egne medlemmer. Det nasjonale samarbeidet med DunnHumby forventes å gi positive effekter på medlemslojalitet Fortsatt drift Styret finner at grunnlaget for fortsatt drift er til stede. Virksomhetens regnskap for 2012 og budsjettet for 2013 er utarbeidet under denne forutsetning. Det er utarbeidet strategiplan med langsiktige prognoser som støtter fortsatt drift. Avslutning Årsmeldingen gir et godt bilde av utviklingen i Coop Innlandet SA gjennom 2012, den viser også de store utfordringene det er å skape gode økonomiske resultater i samme år som vi har tunge nyetableringer og økning i våre markedsandeler. Utfordringen nå blir å skape resultater i årene fremover som gir oss muligheter til videre vekst og økning av våre markedsandeler i innlandet. Styret er svært godt fornøyd med jobben ledelsen og ansatte har gjort for å tilpasse kostnadene og effektivisere driften i året som har gått. Det er fortsatt mange utfordringer å ta tak i før vi når våre mål som ligger i strategiplanen. Styret vil takke ledelse og ansatte for godt utført arbeid i Takk til tillitsvalgte på alle plan i Coop Innlandet for positive bidrag gjennom sine verv. Takken går også til alle våre medlemmer og kunder som slutter opp om våre butikker. 18

19 Årsmelding og regnskap 2012 Vinstra, 26.februar 2013 Styret i Coop Innlandet SA Magnar Linderud Styreleder Thor Lillehovde Nestleder Inger Berit Heimdal Styremedlem Bjørg Lekve Styremedlem Anne Kløvstad Styremedlem Steinar Åsvangen Styremedlem Anita Tørudstad Styremedlem Njål Nyløkken Styremedlem Olav Rønningen Administrerende Direktør 19

20 Resultatregnskap RESULTATREGNSKAP Coop Innlandet SA Konsern 2011 % 2012 % Note Salgsinntekt , ,6 4 Kjøpebonus Netto salgsinntekt , ,1 Varekostnad , , ,3 Bruttofortjeneste , Andre driftsinntekter Netto driftsinntekter ,6 Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler ,16,17 Annen driftskostnad , ,8 Sum driftskostnader , , ,9 Driftsresultat , Inntekt på investeringer Finansinntekter Finanskostnader , ,3 Netto finansielle poster , , ,2 Ordinært resultat før skattekostnad , Skattekostnad på ordinært resultat , ,5 Ordinært resultat , , ,5 Årsresultat , Minoritetetsandel årsresultat Overføringer Overført til/fra fond for vurderingsforskjeller Overført til/fra reservefond Overført til medlemmene som renter av ansvarsinnskudd Overført til/fra annen egenkapital Sum overføringer 20

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2011

Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2011 Årsmøte i Coop Innlandet avholdes den 29. mars 2012 kl. 19.00 på Quality Hotel & Resort Hafjell. (Her møter de valgte årsmøterepresentantene).

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp BA Året 2012 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 190 000 142 500 Sum

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 Note 2015 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemsinntekter 9 577 700 8 251 321 9 196 000 Annonsesalg,

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org.

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org. Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Byrået i Son AS Autorisert Regnskapsførerselskap - Org.nr: 857 596 552 Tel: +47 6598 3000

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer