FOKUS på tre. Massivtre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FOKUS på tre. Massivtre"

Transkript

1 Nr. 20 FOKUS på tre Massivtre Egenskaper Byggemetoder Bruksområder Prosjektering Teknologi

2 Massivtre nye muligheter for tre. Vår tids behov for nye rasjonelle og miljøeffektive konstruksjonsløsninger har ført til utvikling av nye byggesystemer. Ett av disse er bygging med massivtreelementer. Utviklingen begynte tidlig på 1990-tallet i Mellom-Europa og spredte seg videre til Norden. I dag er bygging med massivtreelementer en anerkjent byggemetode som benyttes i bolighus, fleretasjes hus, næringsbygg, barnehager og skoler. Erfaringer viser at massivtre som byggemetode og systemløsning er konkurransedyktig på en rekke områder, som for eksempel bolig- og næringsbygg i 3-6 etasjer. Hvorfor massivtreelementer? Det er flere gode grunner til å velge massivtre. Mange arkitekter og utbyggere vurderer massivtre til å være et arkitektonisk, miljømessig og estetisk godt utgangspunkt for ulike typer bygg. Massivtre er også et miljømessig godt valg. Dette gjelder i forhold til CO 2, energibruk, innemiljø og ressursbruk. Bygging med massivtreelementer har flere fordeler: Stor fleksibilitet ved formgivning, planløsning og konstruksjon Kort byggetid og god totaløkonomi Enkelt å kombinere med andre materialer Lav vekt og enkel montering av tekniske installasjoner Godt arbeidsmiljø og ryddig arbeidsplass Positive miljøegenskaper God råstoffutnyttelse og utnyttelse av trevirkets egenskaper tykkelse og antall sjikt er avhengig av elementets funksjon og bruksområde. Dersom elementene benyttes innendørs med eksponerte overflater, anbefales det en trefuktighet mellom 8-12 % i yttersjiktet mot varm side. Massivtreelementene deles inn i følgende hovedkategorier: Kantstilte elementer Krysslagte elementer Kantstilte elementer er en fellesbetegnelse for elementer som er satt sammen av stående lameller. Forbindelsesmiddel i disse elementene er skruer, spiker, tredybler eller stålstag. Krysslagte elementer er en fellesbetegnelse for elementer som Krysslagte elementer sammenføyd med lim. er satt sammen av lameller i forskjellige sjikt. Som regel er sjiktene lagt 90 eller 45 grader i forhold til hverandre. Forbindelsesmiddel i disse elementene er lim eller tredybler. Kantstilte elementer sammenføyd med skruer eller spiker Kantstilte elementer sammenføyes i en jigg med skruer eller spiker og er enkle å produsere. Trefuktigheten til plankene, dimensjon og senteravstand mellom skruene avhenger av bruksområdet. Krysslagte elementer sammenføyd med lim Krysslagte elementer framstilles ved å krysslegge sjiktene 90 grader i forhold til hverandre og påføre lim mellom hvert sjikt. Enkelte produsenter limer også plankene kant i kant. Dette kan gi et tettere element. Ved brann kan dette føre til noe redusert innbrenningshastighet. Tykkelsen på elementene varierer mellom 60 mm og 240 mm. Lengde oppimot 14 m. Antall sjikt varierer mellom 3 og 9. Tester etter europeisk standard [8] har vist at elementer produsert med formaldehydholdig lim tilfredsstiller kravene til den strengeste emisjonsklassen E1 med god margin. Hva er massivtre? Massivtreelementer er lameller satt sammen til elementer ved bruk av spiker, skruer, tredybler, lim eller stålstag. Både elementets 2 Norsk Treteknisk Institutt Trefokus

3 Krysslagte elementer sammenføyd med tredybler Krysslagte elementer sammenføyd med tredybler. Krysslagte elementer med tredybler som forbindelsesmiddel bygges opp med krysslagte sjikt, som også går diagonalt. Antall sjikt og tykkelsen på sjiktene varierer etter bruksområde og statiske behov. Etter at elementsjiktene er på plass, forborres hull i elementet og dyblene presses inn. Avstand mellom dyblene i elementet er avhengig av belastningssituasjon. Tredyblene som brukes er vanligvis av bøk, som er tørket helt ned til 3-5 % trefuktighet. Dyblene vil trekke til seg fuktighet fra trevirke og lufta omkring og svelle. Derved forbindes lamellene og statisk samvirke oppnås. Rask montering. Opaker Gård. Dimensjonsstabilitet Krysslagte massivtreelementer er meget dimensjonsstabile. Krysslegging av sjiktene vil medføre at trefibrene vekselvis vil ligge i lengderetning og på tvers av dette. Dette medfører at elementet i tverretning vil ha meget begrenset tverrsnittsendring pga. fuktendring. I lengderetning vil elementet ha dimensjonsendring lik tradisjonelt konstruksjonsvirke i fiberretning. Bruksområder Massivtreelementer kan brukes som bærende eller ikke-bærende elementer i gulv, vegger og tak. De benyttes i alle typer bygg som boliger, fleretasjeshus og næringsbygg. Hele bæresystemet kan bygges opp av massivtreelementer, eller kombineres med andre materialer. Svalganger og balkonger har vist seg å være et meget utbredt anvendelsesområde. Massivtreelementer kan produseres i alle fasonger. Overflaten kan brukes ubehandlet, eller slipes og overflatebehandles. For å oppnå spesielle egenskaper, kan elementene suppleres med himlingsplater, isolasjon, kledning eller påstøp. Massivtre brukt som balkonger og svalganger har vist seg å være meget praktisk. I krysslagte elementer benyttes vanligvis virke av høy kvalitet i yttersjiktene for å oppnå ønskede spennvidder og tiltalende overflater. Foruten gran kan yttersjiktene også bestå av andre treslag som furu, osp, bjørk og eik. Bruk av avansert høyteknologisk bearbeidingsutstyr gir meget høy presisjon ved utfresing av spor for tekniske installasjoner, utsparinger for vinduer, søyler eller bearbeiding av elementene på annen måte. Massivtre kan klare store punktlaster, noe som gir muligheter for fleksible bygninger, spesielt i forbindelse med asymmetrisk plassering av vegger. Lav vekt gir positive effekter på andre bærende bygningsdeler og fundamenter. Elementene kan også brukes som stabiliserende eller avstivende skiver. Bygging med massivtre Prosjektering Når man skal bygge med massivtreelementer, er det viktig å legge dette til grunn tidlig i pro- Norsk Treteknisk Institutt Trefokus 3

4 sjekteringsarbeidet. Da får man utnyttet massivtreets muligheter og konkurranseevne på en god måte. Mange like elementer vil gi god repeterbarhet og lønnsomhet under produksjon og ved montasje. Planlegg bruksområdet for elementene i forhold til slitestyrke, holdbarhet og synlige overflater. Benyttes vannbåren varme i gulvene, vil ikke elementene bli synlige fra oversiden. Det stilles derfor ikke samme krav til overflate som for et element med synlig gulvoverflate. Slike faktorer har innvirkning på produksjon, materialvalg og pris. Fra produksjon til byggeplass Produksjonen foregår innendørs under tørre og kontrollerbare omgivelser. Ved ankomst til byggeplass vil elementene være emballert for beskyttelse mot regn, tilsmussing og sollys. Formen på elementene gjøres ferdig på fabrikk. Montasje Elementene monteres som regel med kran. Sørg for kvalitetssikring av detaljtegninger på skjøter og forankringer, montasjetegninger, elementtegninger, Elementmontasje. pakklister for elementene og heiseutstyr. Fuktsikker byggeprosess I dag blir de aller fleste bygg plassbygget under åpen himmel. Dette medfører at tre og andre byggematerialer blir utsatt for regn, snø og høy relativ fuktighet. Det er derfor svært viktig at bygget reises og tettes raskt. For en normal enebolig bygget med massivtreelementer vil montasjetiden være 1-5 dager. For større byggeprosjekter bør man så tidlig som mulig i prosjektet tenke fuktsikker byggeprosess. Værbeskyttet bygging, for eksempel ved bruk av teltbaserte systemer, vil gi en fuktsikker byggeprosess. Den største gevinsten ved bruk av slike systemer er jevnere og bedre kvalitet på utført arbeid, økt produktivitet og bedre arbeidsmiljø [13]. Lyd Forskriften anses som oppfylt dersom det kan dokumenteres at bygningens lydtekniske egenskaper er minst like gode som grenseverdiene anvist i lydklasse C i NS 8175 [10]. 4 Norsk Treteknisk Institutt Trefokus

5 Lydoverføring Lydoverføring skjer enten som direktetransmisjon eller som flanketransmisjon. I praksis vil overføring av all lyd i en bygningskonstruksjon skje på begge måter. Ved direkte transmisjon vil lyden overføres direkte gjennom skillekonstruksjonen. Generelt sett vil økt tyngde i skillekonstruksjonen øke lydisolasjonsevnen. Dette gjelder både for luftlydisolasjon og trinnlydnivå. Massivtreelementer har derfor et større potensial som lydisolatør enn tradisjonelle trebjelkelag og stendervegger. Montasjen blir best under tak. Luftlydisolasjon Luftlydisolasjon er isolasjon mot luftbåret lyd, som for eksempel fra stereoanlegg, TV og tale. Når lydbølger treffer en bygningsdel, en skillekonstruksjon, vil de sette denne i svingninger. Noe av den innfallende lyden vil da stråle ut på baksiden. Forskjellen i utstrålt effekt på baksiden i forhold til innfallende effekt på framsiden gitt i db, kalles lydreduksjonstallet, R. Det vil si at jo høyere lydreduksjonstallet til en skillekonstruksjon er, desto bedre isolerer den mot luftlyd. Et massivtreelement anvendt som etasjeskille med eksponert over- og underside vil oppnå, R w = db, avhengig av type element og tykkelse. Trinnlydnivå Trinnlyd er strukturbåret lyd, og betegnelsen på vibrasjoner i faste strukturer (konstruksjoner) som sekundært utstråler lyd. Gangtrafikk er den vanligste årsak til slike vibrasjoner. Ved trinnlydmålinger måles det faktiske lydtrykksnivået man registrerer i mottakerrommet. Dette lydtrykket ønskes lavest mulig og betegnes L. Et massivtreelement anvendt som etasjeskille med eksponert over- og underside vil oppnå, L n,w = db, avhengig av type element og tykkelse. Lyddempende list. Brann Den funksjonsbaserte forskriften (TEK) til Plan- og bygningsloven som kom i 1997, har gitt større fleksibilitet i forhold til materialbruk og valg av løsninger. Dette har ført til gode muligheter for økt bruk av tre i bygg, spesielt i fleretasjes trehus. Dette gjelder i bærekonstruksjonen og overflater, både innvendigog utvendig. På grunn av sin massive og tette oppbygging vil massivtreelementer ha meget gode egenskaper mht. brannpåkjenning. Massivtreelementer vil i en brann gradvis forkulles fra brannpåkjent side og innover i elementet. Dette vil beskytte de bakenforliggende sjikt, som dermed får en meget liten temperaturøkning og tilnærmet uendret fasthet- og stivhetsegenskaper. For limte krysslagte elementer kan det benyttes en nominell innbrenningshastighet lik 0,7 mm/min. For dyblede krysslagte elementer kan det benyttes en nominell innbrenningshastighet lik 0,8 mm/min. Elementene kan dimensjoneres for å bevare bæreevne (R), integritet (E) og isolasjon (I) i høyeste brannklasse. Det vil være forbindelsesmidler og Norsk Treteknisk Institutt Trefokus 5

6 Brannforsøk utført ved brannlaboratorier kan dokumentere at et etasjeskille av massivtreelementer med tykkelse 160 mm krysslagt element med 5 sjikt med eksponert over- og underside oppfyller funksjonskravene REI 90. Massivtreelementene var forbelastet med 3 kn/m 2. beskyttelse av disse som kan være det kritiske i den sammenheng [8] og [9]. Brannbelastning Ved beregning av brannbelastning har forsøk vist at det kun er relevant å regne med den delen av massivtrekonstruksjonen som vil bli involvert i brannforløpet. Dette betyr at for f.eks. en massivtrevegg med total tykkelse på 200 mm som skal motstå en brannbelastning på 60 minutter, tas bare ca. 50 mm av tykkelsen til massivtreveggen med i beregningen av brannbelastningen, og ikke hele den potensielle energien som et 200 mm massivtreelement representerer. og/eller limtrebjelker i statisk samvirke, kan vi oppnå spennvidder opptil ca. 14 m. Ribbe/ kasssetverrsnitt vil også øke spennvidden. Ved bruk av massivtreelementer som stabiliserende elementer i vegg, dekke eller tak, er det sammenføyning og forbindelsesmidlene mellom elementene som blir dimensjonerende for den stabiliserende effekten i bygningen. Krysslagte massivtreelementer kan lett dimensjoneres med nødvendig antall sjikt og total tykkelse for å oppnå tilstrekkelig styrke og stivhet. Det er krav til nedbøyning og vibrasjon (statisk og dynamisk stivhet) som vanligvis vil være dimensjonerende for elementene. Ved beregning av stivhet og styrke til et krysslagt massivtreelement, kan det forenklet antas at kun de sjiktene som er bærende i den retning elementet belastes tas med i beregningen. Forskjell i E-modul til bærende yttersjikt og innersjikt tas med i beregningen. For beregning av bøyestivhet på tvers av elementplanet vil da kun de tverrgående sjikt gi et armbidrag. På grunn av kryssleggingen av sjiktene og den lave E-modulen på tvers av fiberretning, kan skjærdeformasjoner ved et lavt forhold mellom spennvidde og elementtykkelse få en del innvirkning på deformasjonen og maksimal nedbøyning. Når forholdet mellom spennvidde (L) og elementtykkelse (t) overstiger 30 (L/t > 30), kan det ses bort fra innvirkningen av skjærdeformasjoner. Ved stor skjærbelastning på tvers av elementplanet, bør det også tas hensyn til trevirkets lave skjærfasthet på tvers av fiberretning, såkalt rulleskjær. Skjærfastheten på tvers av fiberretning er ca. halvparten av skjærfastheten i fiberretning. Tre og miljø Massivtre i kombinasjon med limtre. Viken Skog BA. Tre er et naturmateriale basert på et fornybart råstoff, og har i utgangspunktet ingen negativ innvirking på miljøet. Trevirke er et av de mest miljøvennlige byggematerialene vi har tilgjengelig i Norge. Treprodukter har følgende sentrale miljøegenskaper: Basert på et bærekraftig skogbruk og fornybare ressurser Lite energikrevende fremstillingsprosesser Statikk Et krysslagt massivtreelement anvendt som etasjeskille, vil pga. av begrensninger i dynamisk og statisk stivhet klare et fritt spenn på opptil 7,0-7,5 m. Ved bruk av massivtreelementer i kombinasjon med f.eks. betong 6 Norsk Treteknisk Institutt Trefokus

7 Reduserer CO 2 -utslippene til atmosfæren Godt innemiljø og -klima Resirkulering og gjenbruk er enkelt Bruk av massivtreelementer vil bidra til reduksjon av CO 2 - tilførsel til atmosfæren. Treprodukter krever lite fossil energi i fremstillingsprosessen, og mye av den energien som benyttes er klimanøytral bioenergi. Produksjon av treprodukter er basert på råstoff fra skogbruk som er bærekraftig. Rundt 90 % av alle Norges skoger er sertifisert i henhold til internasjonale standarder for bærekraftig skogbruk. Treets hovedbestanddel, karbon, inngår i naturens eget kretsløp. Karbon utveksles naturlig mellom jordens økosystemer og atmosfæren. Dette skjer gjennom en prosess med fotosyntese, respirasjon, nedbrytning og forbrenning som utgjør en karbonsyklus. Tre er derfor en fornybar ressurs som går tilbake i naturens store kretsløp etter endt levetid, uansett om materialet brennes eller brytes ned naturlig. Treprodukter kan gjenvinnes til energi gjennom CO 2 -nøytral bioenergi, eller materialgjenvinnes til andre trebaserte produkter, som for eksempel spon- og fiberplater. I noen sammenhenger kan heltre også gjenbrukes til Det utvidete kretsløpet bidrar til at karbon lagres lengre i trevirket enn ved en naturlig syklus. Dermed bidrar det til å redusere CO 2 -innholdet i Tre er et naturmateriale basert på et fornybart råstoff, og har ingen negativ innvirking på miljøet. nye produkter. Med massivtreelementer oppnås ofte færre sjikt i konstruksjonene, noe som medfører enklere kildesortering og økte muligheter for gjenbruk. Tre er et naturmateriale og bidrar til å skape et godt innemiljø. Å oppholde seg i hus med synlige treoverflater gir en spesiell følelse av komfort. Dette kan skyldes følelsesmessige inntrykk og akustikk, men også evnen en trekonstruksjon har til å jevne ut variasjoner i relativ luftfuktighet og temperatur. Ved å utnytte denne fordelen vil dette kunne gi en gevinst i forhold til energi og innemiljø. Nye energiregler I 2007 ble Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK) endret. De mest omfattende endringene gjelder energikravene, som trådte i kraft 1. februar Bygninger oppført med massivtreelementer vil etter formålet ha behov for tilleggsisolasjon. Det er også mulig å oppfylle kravene til U-verdi med tilstrekkelig tykke elementer. Det normale er imidlertid å dimen- Norsk Treteknisk Institutt Trefokus 7

8 Yttervegg: 100 mm krysslimt element, 125 mm isolasjon (mineralull), vindsperre, sløyfer, lekter, stående utvendig kledning. U-verdi: 0,22 W/(m 2 K). sjonere elementene ut fra statiske krav og eventuelt brannkrav, og supplere med isolasjon for varmekomfort. Nødvendig isolasjonstykkelse avhenger av massivtreelementenes tykkelse, utvendig vindtetting, klimaskjerm, isolasjonsmateriale og hvilken U-verdi som skal oppnås. Ved å benytte de muligheter som Teknisk forskrift inviterer til, vil massivtreelementer kunne ivareta de krav som stilles til energibruk. Figurene viser eksempler på ulike veggkonstruksjoner og deres U-verdi. Litteratur Håndbøker Lover og forskrifter [5] Plan- og bygningsloven (PBL) [6] Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven. [7] Veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven Standarder [8] NS-EN 717-1:2004, Trebaserte platematerialer, Bestemmelse av formaldehydutslipp, Del 1: Formaldehydutslipp ved kammermetode. [9] NS-EN Prosjektering av trekonstruksjoner. Beregnings- og konstruksjonsregler. Del 1: Allmenne regler. [10] NS-EN Prosjektering av trekonstruksjoner. Beregnings- og konstruksjonsregler. Del 2: Brannteknisk dimensjonering. [11] NS 8175 Lydforhold i bygninger. Lydklassifisering av ulike bygningstyper. Yttervegg: 185 mm krysslagt element m/tredybler, 100 mm trefiberplate, sløyfer, liggende utvendig kledning. U-verdi: 0,22 W/(m 2 K). [1] - bygge med Massivtreelementer Treteknisk, [2] Industrikonsortiet Massivträ, 2002 Massivträ handboken [3] Massivtræ i byggeriet Associerede Ingeniører Aps, 2001 Træbranchens Oplysningsråd ISBN [4] Træhuse af massive træelementer Peder Fynholm, Teknologisk institutt Træteknik i Danmark, 2000 ISBN Håndbok - Fleretasjes trehus SINTEF Byggfosk Rapporter [12] Værbeskyttet bygging med Weather Protection Systems (WPS), Knut Noreng, Byggforsk [13] Massivtreelementer, typer og bruksområder, Byggdetaljblad nr NBI [14] Parkeringshus i tre, Rapport , Treteknisk. Webadresser Forfatter Finansiering Foto Jarle Aarstad og Geir Glasø, Treteknisk Aasmund Bunkholt, TreFokus AS TreFokus AS og Treteknisk Moelven MassivTre AS Holz100 Norge AS David Grandorge Tore Andre Sines Treteknisk TreFokus AS Wood Focus Norway Postboks 13 Blindern, 0313 Oslo Telefon Telefaks Forskningsveien 3 B, Postboks 113 Blindern, 0314 Oslo Telefon Telefaks ISSN /08 web 2011

FOKUS på tre. Massivtre

FOKUS på tre. Massivtre Nr. 20 FOKUS på tre Massivtre REVIDERT UTGAVE Egenskaper Byggemetoder Bruksområder Økonomi Ressursbruk Massivtre nye muligheter for tre Vår tids behov for miljøeffektive og rasjonelle løsninger har ført

Detaljer

Bruk av tre i store bygg og konstruksjoner

Bruk av tre i store bygg og konstruksjoner Bruk av tre i store bygg og konstruksjoner Hvorfor? Hvordan? 2. feb. 2012 Jarle Aarstad Treteknisk Håkons Hall (3-ledds bue) Forskriftskrav TEK 10 Forskriften er funksjonsbasert! Hva betyr så

Detaljer

Urbane trebygg Systemer og løsninger Jarle Aarstad, Treteknisk

Urbane trebygg Systemer og løsninger Jarle Aarstad, Treteknisk Urbane trebygg Systemer og løsninger Jarle Aarstad, Treteknisk 7. sept Bergen treseminar 115 deltagere, arrangør: Fylkesmannen 25. sept Kr.Sand Trebinnalen 110 deltagere Agder wood, tredriver sørlandet

Detaljer

FOKUS på tre. Etasjeskiller med gitterbjelker

FOKUS på tre. Etasjeskiller med gitterbjelker Nr. 57 FOKUS på tre Etasjeskiller med gitterbjelker Bruksområder Utførelse Prosjektering Egenskaper Gitterbjelke er en fagverksbjelke som er satt sammen med spikerplater. Bjelkene produseres av takstolfabrikker.

Detaljer

Komfort-egenskaper for etasjeskillere i TRE

Komfort-egenskaper for etasjeskillere i TRE Komfort-egenskaper for etasjeskillere i TRE Lydisolering * luft- og trinnlydisolering Vibrasjoner * Akseptable rystelser i forhold til spennvidder 1 Lydisolering Krav og anbefalinger Typer konstruksjoner

Detaljer

FOKUS på tre. Tre og lyd

FOKUS på tre. Tre og lyd Nr. 36 FOKUS på tre Lydkilde Tre og lyd JANUAR 2011 Forutsetninger for gode lydløsninger Etasjeskillere med gode egenskaper Lydskillevegg mellom boenheter Reduksjon av flanketransmisjon Tre og lyd Tre

Detaljer

Trepoteten. Bergen 16. 06. 09. Jarle Aarstad Treteknisk

Trepoteten. Bergen 16. 06. 09. Jarle Aarstad Treteknisk Trepoteten Bergen 16. 06. 09 Jarle Aarstad Treteknisk Norsk Treteknisk Institutt Bransjeinstitutt for norsk treindustri Frittstående forskningsforening eid av industrien Etablert 1949 Årlig omsetning ca.

Detaljer

Bruk av massivtre i Norge

Bruk av massivtre i Norge Bruk av massivtre i Norge 20. november 2008 Jarle Aarstad Treteknisk Norsk Treteknisk Institutt Bransjeinstitutt for norsk treindustri Frittstående forskningsforening eid av industrien Etablert 1949 Årlig

Detaljer

Tre for fremtiden trebyggeri i klimasammenheng. Aslak Mygland Dato: 01.06.11

Tre for fremtiden trebyggeri i klimasammenheng. Aslak Mygland Dato: 01.06.11 Tre for fremtiden trebyggeri i klimasammenheng Aslak Mygland Dato: 01.06.11 Innledning SBE ble på senvinteren 2009 prekvalifisert sammen med tre andre til å være med i dialogfasen som skulle ende ut i

Detaljer

FOKUS på tre. Fleretasjes trehus

FOKUS på tre. Fleretasjes trehus Nr. 32 FOKUS på tre Fleretasjes trehus Konkurransedyktig Nye forskrifter gir nye muligheter Enkel fundamentering Kort byggetid Trehus i by og tettsted Bakgrunn Tre som byggemateriale har sterke tradisjoner

Detaljer

Klimatesting av massivtreelementer

Klimatesting av massivtreelementer Norsk Treteknisk Institutt 3 Klimatesting av massivtreelementer Climate testing of solid wood elements Saksbehandler: Karl Harper og Knut Magnar Sandland Finansiering: Norges forskningsråd Dato: Juni 2009

Detaljer

Dimensjonering av fleretasjes trehus. Harald Landrø, Tresenteret

Dimensjonering av fleretasjes trehus. Harald Landrø, Tresenteret Dimensjonering av fleretasjes trehus Harald Landrø, Tresenteret Mange takk til Sigurd Eide, Treteknisk Rune Abrahamsen, Sweco Kristine Nore, Moelven Massivtre For bruk av bilder og tekst som underlag til

Detaljer

FOKUS på tre. Trekonstruksjoner med spikerplater

FOKUS på tre. Trekonstruksjoner med spikerplater Nr. 52 FOKUS på tre Trekonstruksjoner med spikerplater Bruksområder Muligheter Prosjektering Belastninger Transport Montering Tradisjonelt ble takstoler kun brukt i bolighus, men brukes nå også i store

Detaljer

Veiledning - bygge med Massivtreelementer

Veiledning - bygge med Massivtreelementer Veiledning - bygge med Massivtreelementer Veiledningen beskriver sentrale punkter i forbindelse med prosjektering og bygging med massivtreelementer. Veiledningen er inndelt i hovedoverskriftene: Arkitekt

Detaljer

FOKUS på tre. Yttervegger i tre med passivhuskrav

FOKUS på tre. Yttervegger i tre med passivhuskrav Nr. 55 FOKUS på tre Yttervegger i tre med passivhuskrav NS 3700 Passivhus Energikrav Løsninger Detaljer Strengere energikrav og innføring av NS 3700:2010 Kriterier for passivhus og lavenergihus, Boligbygninger

Detaljer

9.52 Monteringsanvisning/ Branndokumentasjon. B60 (REI 60) Bærende og skillende sperretak. 1. Løsningen bygges som en sperretakskonstruksjon

9.52 Monteringsanvisning/ Branndokumentasjon. B60 (REI 60) Bærende og skillende sperretak. 1. Løsningen bygges som en sperretakskonstruksjon B60 (REI 60) Bærende og skillende sperretak 9.52 Monteringsanvisning/ Branndokumentasjon MATERIALSPESIFIKASJON Type Produktnavn Dimensjon Sperrer Styrkesortert trelast Iht. tabell Undertak Papp, kartong,

Detaljer

DIMENSJONERING AV FLERETASJES TREHUS. Sigurd Eide, Splitkon AS

DIMENSJONERING AV FLERETASJES TREHUS. Sigurd Eide, Splitkon AS DIMENSJONERING AV FLERETASJES TREHUS Sigurd Eide, Splitkon AS SPLITKON AS Limtre og massivtre 15 ansatte Ligger i Modum 90 km fra Oslo Omsetning ca 50 Mill. Prosjekter: -Prosjektering Dimensjonering, Tegning

Detaljer

Massivtreproduksjon i Norge

Massivtreproduksjon i Norge Massivtreproduksjon i Norge Tidslinje Ny massivtrefabrikk på Åmot Merarbeid i forbindelse med finansiering har ført til at gjennomføringen er forsinket. 2017: Budsjett, ny-ansettelser, planlegging og prosjektering

Detaljer

B30 (REI 30) Bærende og skillende etasjeskiller i tre. 9.48 Monteringsanvisning/ Branndokumentasjon

B30 (REI 30) Bærende og skillende etasjeskiller i tre. 9.48 Monteringsanvisning/ Branndokumentasjon B30 (REI 30) Bærende og skillende etasjeskiller i tre 9.48 Monteringsanvisning/ Branndokumentasjon Rockwool Flexi A-plate Gulv Trebjelker Trelekter 13 mm gipsplate 1. Etasjeskiller bygges med trebjelker

Detaljer

9.49 Monteringsanvisning/ Branndokumentasjon. B60 (REI 60) Bærende og skillende etasjeskiller i tre

9.49 Monteringsanvisning/ Branndokumentasjon. B60 (REI 60) Bærende og skillende etasjeskiller i tre B60 (REI 60) Bærende og skillende etasjeskiller i tre 9.49 Monteringsanvisning/ Branndokumentasjon Rockwool Flexi A-plate Gulv Trebjelker Trelekter 13 mm gipsplate 1. Etasjeskiller bygges med trebjelker

Detaljer

Pilotprosjekt : Studentboliger i massivtre

Pilotprosjekt : Studentboliger i massivtre Pilotprosjekt : Studentboliger i massivtre Hvorfor massivtre? Målsetting pilotprosjekt Prosjektering Kompetanseheving Planlegging /logistikk Brann / Lyd Bygningfysikk Framdrift Erfaringer Hvorfor massivtre?

Detaljer

MONTERINGSANVISNING. Silencio 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36. Sjekk alltid hunton.no for den sist oppdaterte versjonen! TG 2330

MONTERINGSANVISNING. Silencio 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36. Sjekk alltid hunton.no for den sist oppdaterte versjonen! TG 2330 MONTERINGSANVISNING silencio 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 Sjekk alltid hunton.no for den sist oppdaterte versjonen! TG 2330 Silencio 1 Før oppstart Akklimatiser Silencio-platene innendørs på plant underlag

Detaljer

itre - nettverk BAS arkitekter Konsulenter Energi og tekniske fag Roar Jørgensen as Utvikling for bruk av tre Konseptene prosjektledelse og utvikling

itre - nettverk BAS arkitekter Konsulenter Energi og tekniske fag Roar Jørgensen as Utvikling for bruk av tre Konseptene prosjektledelse og utvikling Bjørn Nordermoen Hva er massivtre? Krysslagte bord, satt sammen til en plate Som kryssfinèr-plate, alt i mm er i cm Bygger et bygg som et pepperkakehus Det er et produkt som påvirker byggemetoden i stor

Detaljer

Brannsikkerhet i høye byggverk med trekonstruksjoner Har vi tilstrekkelig grunnlag for preaksepterte ytelser?

Brannsikkerhet i høye byggverk med trekonstruksjoner Har vi tilstrekkelig grunnlag for preaksepterte ytelser? Brannsikkerhet i høye byggverk med trekonstruksjoner Har vi tilstrekkelig grunnlag for preaksepterte ytelser? Vidar Stenstad, Direktoratet for byggkvalitet 29.09.2017 Forum Wood Building Nordic, Trondheim

Detaljer

MONTERINGSANVISNING 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 SILENCIO TRINNLYD TG 2330

MONTERINGSANVISNING 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 SILENCIO TRINNLYD TG 2330 MONTERINGSANVISNING TRINNLYD 4 / 6 / 8 / 12 / 24 / 36 TG 2330 TRINNLYD Hvordan får du best mulig lydisolasjon? Betong og hullbetongelementer Lydisolasjonen i etasjeskillere av betong er svært avhengig

Detaljer

Bjelkelag- og sperretabeller S-bjelken

Bjelkelag- og sperretabeller S-bjelken Bygg med imtre Bjelkelag- og sperretabeller S-bjelken Desember 2014 Ferdig kappet og tilpasset, klart til montering Hvorfor velge S-bjelken? Flere dimensjoner/lengder på lager fastlengder i 5, 6 og 15

Detaljer

9.51 Monteringsanvisning/ Branndokumentasjon. B30 (REI 30) Bærende og skillende sperretak. 1. Løsningen bygges som en sperretakskonstruksjon

9.51 Monteringsanvisning/ Branndokumentasjon. B30 (REI 30) Bærende og skillende sperretak. 1. Løsningen bygges som en sperretakskonstruksjon B30 (REI 30) Bærende og skillende sperretak 9.51 Monteringsanvisning/ Branndokumentasjon MATERIALSPESIFIKASJON Type Produktnavn Dimensjon Sperrer Styrkesortert trelast Iht. tabell Undertak Papp, kartong,

Detaljer

Hvordan øke treandelen i urbant byggeri? 11.12.2012 TTFs julemøte - Exporama

Hvordan øke treandelen i urbant byggeri? 11.12.2012 TTFs julemøte - Exporama Hvordan øke treandelen i urbant byggeri? Leder Klikk for innovasjon for å redigere og teknikk, undertittelstil Helge Hollerud, i malen Moelven Wood AS 11.12.2012 TTFs julemøte - Exporama Urbant byggeri

Detaljer

Økonomisk og miljøvennlig

Økonomisk og miljøvennlig din leverandør av hulldekker vi reduserer byggetiden Økonomisk og miljøvennlig Økonomisk og miljøvennlig Stor spennvidde variert bruksområde Hulldekkets maksimale spennvidde er ca. 17 meter og anvendes

Detaljer

9.50 Monteringsanvisning/ Branndokumentasjon. B60 Bærende og skillende sperretak. 1. Løsningen bygges som en sperretakskonstruksjon med c/c 600 mm.

9.50 Monteringsanvisning/ Branndokumentasjon. B60 Bærende og skillende sperretak. 1. Løsningen bygges som en sperretakskonstruksjon med c/c 600 mm. B60 Bærende og skillende sperretak 9.50 Monteringsanvisning/ Branndokumentasjon MATERIALSPESIFIKASJON Type Produktnavn Dimensjon Bjelkelag Trebjelker, styrkesortert 36x198 mm Undertak Papp, kartong, trefiber

Detaljer

Brannproblematikk i fleretasjes trebygg. Harald Landrø TreSenteret/NTNU

Brannproblematikk i fleretasjes trebygg. Harald Landrø TreSenteret/NTNU Brannproblematikk i fleretasjes trebygg Harald Landrø TreSenteret/NTNU Brann som ulykkeshendelse Termisk last medfører konsekvenser; - for mennesker for eiendom for miljø LAST RESPONS TEK Bæreevne og stabilitet

Detaljer

Nordisk massivtre- hvem er vi

Nordisk massivtre- hvem er vi Nordisk massivtre- hvem er vi Fabrikk på Kongsvinger I produksjon fra 1 juni Krysslimte massivtreelementer 10000 m3 årlig kapasitet med dagens utstyr. Sterke eiere i norsk treindustri: Hunton fiber as,

Detaljer

FOKUS på tre. Konstruktiv trebeskyttelse

FOKUS på tre. Konstruktiv trebeskyttelse Nr. 53 FOKUS på tre Konstruktiv trebeskyttelse Fuktsikring Tak Kledning Valg av treslag Bygg fornuftig Med konstruktiv trebeskyttelse menes de tiltak som gjøres for å sikre god beskyttelse av trevirket

Detaljer

Etasjeskillere i betong. Spenncon Home. Etasjeskillere i betong Det beste alternativet også i trehus

Etasjeskillere i betong. Spenncon Home. Etasjeskillere i betong Det beste alternativet også i trehus Etasjeskillere i betong Spenncon Home Etasjeskillere i betong Det beste alternativet også i trehus Spenncon etasjeskillere i betong Det beste alternativet også i trehus Betong er et naturmateriale som

Detaljer

Akustikk-konsult AS har på oppdrag fra Norsjø Arkitekter SA foretatt vurderinger av støy og akustiske forhold ved bygging av Bø kro og barnehage.

Akustikk-konsult AS har på oppdrag fra Norsjø Arkitekter SA foretatt vurderinger av støy og akustiske forhold ved bygging av Bø kro og barnehage. NOTAT Aku 1 Til: Fra: Norsjø Arkitekter SA v/ Håvard Gjernes v/ Ånund Skomedal Dato: 22. november 2011 Bø kro og barnehage LYDFORHOLD - PROBLEMOMRÅDER 1. Orientering har på oppdrag fra Norsjø Arkitekter

Detaljer

Brannmotstand REI 30 REI 60. U. verdi U. verdi U. verdi U. verdi

Brannmotstand REI 30 REI 60. U. verdi U. verdi U. verdi U. verdi T - 01.12.06 11mm umalt/ ferdigmalt Huntonit veggplater mm diff.sperre Trestendere Utlekting Huntonit vindtette plater Utvendig kledning Yttervegg av tre Stender cc 600mm Kledning K10 Trafikkstøyreduksjonstall

Detaljer

Nye Energikrav i bygg, hvilke muligheter kan det gi treindustrien

Nye Energikrav i bygg, hvilke muligheter kan det gi treindustrien Nye Energikrav i bygg, hvilke muligheter kan det gi treindustrien Sigurd Eide Norsk Treteknisk Institutt, www.treteknisk.no Hvem er Sigurd: Sivilingeniør UMB 1997 Erfaring som: -Byggteknisk konsulent -Prosjektleder

Detaljer

Slissegulv - reduserer trinnlyden

Slissegulv - reduserer trinnlyden Slissegulv - reduserer trinnlyden Kr til lydisolering mellom boenheter: lydkr I byggeforskriftene er kret til trinnlyd mellom boenheter: L n,w 53dB Kr til lydisolering Luftlyd Trinnlyd mellom boenheter.

Detaljer

4.4.5 Veiledning i valg av søyledimensjoner I det følgende er vist veiledende dimensjoner på søyler for noen typiske

4.4.5 Veiledning i valg av søyledimensjoner I det følgende er vist veiledende dimensjoner på søyler for noen typiske A HJELPEMIDLER TIL OVERSLAGSDIMENSJONERING Verdier for β er angitt for noen typiske søyler i figur A.. Verdier for β for andre avstivningsforhold for søyler er behandlet i bind B, punkt 1.2... Veiledning

Detaljer

REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV

REV. DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KONTROLLERT AV GODKJENT AV NOTAT OPPDRAG Grindbakken skole DOKUMENTKODE 511990 RIBfy NOT 0001 EMNE TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER OPPDRAGSLEDER KONTAKTPERSON SAKSBEH Trond Schult Ulriksen KOPI ANSVARLIG ENHET 1065 Oslo Energibruk

Detaljer

Forfatter Per Arne Hansen

Forfatter Per Arne Hansen - Fortrolig Vurderingsrapport Iso3-stender i vegger med brannmotstand Brannteknisk vurdering. Forfatter Per Arne Hansen SINTEF NBL as Testing og dokumentasjon 2012-03-27 Underlagsmateriale \1\ Prøvingsrapport

Detaljer

Basiskomponenter i et komplett byggesystem med tilnærmet null varmeutslipp. Daglig leder og grunder Per Knut Mølstad

Basiskomponenter i et komplett byggesystem med tilnærmet null varmeutslipp. Daglig leder og grunder Per Knut Mølstad Basiskomponenter i et komplett byggesystem med tilnærmet null varmeutslipp Daglig leder og grunder Per Knut Mølstad 1 Polymerhus - hvordan er det mulig å bygge boliger med Polymerisolasjon 2 Vi støtter

Detaljer

Bygg i tre! Lars Erik Borge, itre as. Bjørn Lier, Trebruk as

Bygg i tre! Lars Erik Borge, itre as. Bjørn Lier, Trebruk as Bygg i tre! Lars Erik Borge, itre as Bjørn Lier, Trebruk as Trebruk as Øke bruken av tre i Østfold, Oslo og Akershus Tredriver for Innovasjon Norge itre as Utvikle og forvalte byggekonsepter i tre. Hvordan

Detaljer

Ask for FSC certified products. Ask for PEFC certified products.

Ask for FSC certified products. Ask for PEFC certified products. Ask for FSC certified products. Ask for PEFC certified products. NO OM BEDRIFTEN Formål - levere løsninger som øker produktets verdi for kunden. Visjon - å være den ledende produsenten av trebaserte plater

Detaljer

D4 BRANNTEKNISK DIMENSJONERING AV ELEMENTER

D4 BRANNTEKNISK DIMENSJONERING AV ELEMENTER D4 BRANNTEKNISK DIMENSJONERING AV ELEMENTER 21 4.1 HULLDEKKER Hulldekker er enveis dekkekonstruksjoner, normalt med fritt dreibare opplegg. Slakkarmeringen som legges i fugene bidrar til å sikre dekkekonstruksjonens

Detaljer

4.2 Brannbeskyttelse

4.2 Brannbeskyttelse Brannbeskyttelse .1 Begreper Følgende avsnitt viser bl.a. vanlige begreper iht. Byggeforskriften, nye Euroklasser samt gipsplatens brannbeskyttende egenskaper. Utover dette se respektive konstruksjoners

Detaljer

Tre i fasader. Midt-Norsk Forum for Brannsikkerhet 2007-11-14. Per Jostein Hovde NTNU Institutt for bygg, anlegg og transport

Tre i fasader. Midt-Norsk Forum for Brannsikkerhet 2007-11-14. Per Jostein Hovde NTNU Institutt for bygg, anlegg og transport 1 Tre i fasader Midt-Norsk Forum for Brannsikkerhet 2007-11-14 Per Jostein Hovde NTNU Institutt for bygg, anlegg og transport 2 Vi har lange tradisjoner med bruk av tre i fasader 1 3 Nye byggeregler har

Detaljer

Nr. 27. FOKUS på tre. Trebaserte konstruksjonselementer. Homogene produkter Flere egenskaper ivaretas av samme produkt Lav vekt i forhold til bæreevne

Nr. 27. FOKUS på tre. Trebaserte konstruksjonselementer. Homogene produkter Flere egenskaper ivaretas av samme produkt Lav vekt i forhold til bæreevne Nr. 27 FOKUS på tre Trebaserte konstruksjonselementer JANUAR 2011 Homogene produkter Flere egenskaper ivaretas av samme produkt Lav vekt i forhold til bæreevne Trebaserte bygningsmaterialer, ofte omtalt

Detaljer

Utdrag av tabeller for smalt limtre

Utdrag av tabeller for smalt limtre tdrag av tabeller for smalt limtre Desember 2014 Vi er medlemmene i Norske imtreprodusenters Forening: Telefon: 38 28 83 40 E-post: firmapost@sorlaminering.no Moelven imtre AS Telefon: 06 123 www.moelven.no

Detaljer

Energieffektive løsninger Veggoppbygging

Energieffektive løsninger Veggoppbygging Energieffektive løsninger Veggoppbygging Sigurd Eide Norsk Treteknisk Institutt, www.treteknisk.no Hvem er Sigurd Eide: Ansatt på Treteknisk Institutt, avdeling Bygg-og Marked Arbeidsområder: Trekonstruksjoner,

Detaljer

NS 3420-BE:2014 Eksempel på poster med bruk av NS 3420 BE Bygningelementer Side Postnr NS-kode / Spesifikasjon Enh.

NS 3420-BE:2014 Eksempel på poster med bruk av NS 3420 BE Bygningelementer Side Postnr NS-kode / Spesifikasjon Enh. Eksempel på poster med bruk av NS 3420 BE Bygningelementer Side 12-1 12 Tømrerarbeider 12 Tømrerarbeider Denne beskrivelsen er basert på NS 3420:2017. 12.23 Yttervegger 12.23.1 BE3.211243288841188812 YTTERVEGG

Detaljer

Snekker. vedlegg og sjekkliste

Snekker. vedlegg og sjekkliste vedlegg og sjekkliste Fukt og energisikring av Kompaktmur tek10 med inntrukket bjelkelag VEDLEGG 1 198 100 5048 Permanent svill 198 mm monteres før sprøyting Sponplate VEGGPLATE 13 mm DAMPSPERRE SOM FESTES

Detaljer

MONTERINGSANVISNING silencio THERMO 24 / 36. Sjekk alltid hunton.no for den sist oppdaterte versjonen! TG 2330

MONTERINGSANVISNING silencio THERMO 24 / 36. Sjekk alltid hunton.no for den sist oppdaterte versjonen! TG 2330 MONTERINGSANVISNING silencio THERMO 24 / 36 Sjekk alltid hunton.no for den sist oppdaterte versjonen! TG 2330 SILENCIO thermo Hvordan får du best mulig lydisolasjon? Betong og hullbetongelementer Lydisolasjonen

Detaljer

NOTAT Nr. AKU 01. Oslo,

NOTAT Nr. AKU 01. Oslo, Ryensvingen 1, 0680 OSLO Tlf: 91 91 61 11 Email: firmapost@unionconsult.no Web: www.unionconsult.no NOTAT Nr. AKU 01 Frogn kommune Oslo, 21.09.2015 Vedr. Akustikk Kopås Dette notatet gir en oppsummering

Detaljer

Trekonstruksjoner egnet for passivhus

Trekonstruksjoner egnet for passivhus Trekonstruksjoner egnet for passivhus Passivhus Norden, Trondheim 22. 23. oktober 2012 Michael Klinski, Trond Bøhlerengen, Tor Helge Dokka 1 Utredning i samarbeid med Trefokus Støtte: Innovasjon Norge

Detaljer

Tre og energieffektive konstruksjoner

Tre og energieffektive konstruksjoner Tre og energieffektive konstruksjoner Sigurd Eide, Norsk Treteknisk Institutt Krav Energikrav er gitt i PBL med forskrift: TEK 10 U-Verdi krav NS 3700 Passivhusstandard 2010 Frivillig Tilpasset norske

Detaljer

Nordisk massivtre- hvem er vi

Nordisk massivtre- hvem er vi Nordisk massivtre- hvem er vi Fabrikk på Kongsvinger I produksjon fra 1 juni Krysslimte massivtreelementer 5000 m3 årlig kapasitet med dagens utstyr pr. skift Eierne: Hunton fiber as, Stangeskovene as,

Detaljer

FOKUS på tre. Broer i tre

FOKUS på tre. Broer i tre Nr. 12 FOKUS på tre Broer i tre NOVEMBER 2007 Miljøvennlig og estetisk Enkelt vedlikehold Kort monteringstid Konkurransedyktig For lett og tung trafikk Historikk Broer har i alle tider stått som symbol

Detaljer

Kontroll for knekkings- og vippingseffekter (instabilitet) på bjelker og søyler

Kontroll for knekkings- og vippingseffekter (instabilitet) på bjelker og søyler Etterutdanningskurs i prosjektering av moderne trekonstruksjoner http://www.hib.no/studietilbud/studieprogram/b-tre/ Søknadsskjema for å delta - https://fsweb.no/soknadsweb/login.seam?inst=hib Del 1. Samling

Detaljer

Nærmere om materialer og konstruksjoner

Nærmere om materialer og konstruksjoner Nærmere om materialer og konstruksjoner Byggeforskriften krever at bygningsmaterialer og bygningsdeler tilfredsstiller bestemte klasser. Hvilke klasser som finnes fremgår ovenfor i kapittel 30:22. Hvor

Detaljer

FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE FORSKALINGSBLOKKER 01-04-2011 1 (10) Oppdragsgiver Multiblokk AS

FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE FORSKALINGSBLOKKER 01-04-2011 1 (10) Oppdragsgiver Multiblokk AS 1 (10) FORSKALINGSBLOKKER Oppdragsgiver Multiblokk AS Rapporttype Dokumentasjon 01-04-2011 FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE PROSJEKTERING OG UTFØRELSE 2 (10) Oppdragsnr.:

Detaljer

Beregning og vurdering av behov for isolasjonstykkelse i veggkonstruksjon. Helge Furnes Samuelsen

Beregning og vurdering av behov for isolasjonstykkelse i veggkonstruksjon. Helge Furnes Samuelsen Oppdragsrapport Beregning og vurdering av behov for isolasjonstykkelse i veggkonstruksjon Kristine Nore og Dimitrios Kraniotis Oppdragsgiver: Kontaktperson: Oppdragsgivers ref.: Bosunt AS Helge Furnes

Detaljer

For vegg, tak og gulv

For vegg, tak og gulv konstruksjonsguide For vegg, tak og gulv konstruksjonsguide Innhold: Innledning... 3 Hvorfor Hunton... 4 Vegg... 6 Tak... 8 Innvendig vegg... 10 Etasjeskiller... 14 2 Innledning Dette heftet er ment som

Detaljer

fra Systemblokk ta turen innom:

fra Systemblokk ta turen innom: 3Selementer fra Systemblokk ta turen innom: www.systemblokk.no Gode grunner for bruk av betongelementer 3S elementet fra Systemblokk produseres nøyaktig etter tegninger og spesifikasjoner. Elementene benyttes

Detaljer

FOKUS på tre. Konstruksjonsvirke

FOKUS på tre. Konstruksjonsvirke Nr. 43 FOKUS på tre Konstruksjonsvirke Bruksområder Egenskaper Standarder Sortering De vanligste anvendelsene for konstruksjonsvirke er som bjelkelag, takbjelker, taksperrer og stendere samt limtre og

Detaljer

For vegg, tak og gulv

For vegg, tak og gulv konstruksjonsguide For vegg, tak og gulv konstruksjonsguide Innhold: Innledning... 3 Hvorfor Hunton... 4 Vegg... 6 Tak... 8 Innvendig vegg... 10 Etasjeskiller... 14 2 Innledning Dette heftet er ment som

Detaljer

Norske Takstolprodusenters Forening Tilsluttet Takstolkontrollen

Norske Takstolprodusenters Forening Tilsluttet Takstolkontrollen Norske Takstolprodusenters Forening Tilsluttet Takstolkontrollen I DETTE HEFTET er vist anbefalte retningslinjer for ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende for takkonstruksjonen i større bygg.

Detaljer

Kjersti Folvik. Norwegian Wood - konferansen Stavanger, 14. November 2008. SINTEF Byggforsk

Kjersti Folvik. Norwegian Wood - konferansen Stavanger, 14. November 2008. SINTEF Byggforsk Kjersti Folvik Norwegian Wood - konferansen Stavanger, 14. November 2008 SINTEF Byggforsk 1 MIKADO i et nøtteskall Dokumentere miljøegenskapene til tre og trebaserte produkter Miljøvurdering Miljødeklarasjoner

Detaljer

Brød & Miljø 02.mars.2016

Brød & Miljø 02.mars.2016 Brød & Miljø 02.mars.2016 ü u4ordringen: effek

Detaljer

Rapport. Beregnede U-verdier for vegger og tak med Air Guard reflekterende dampsperre. Forfatter Sivert Uvsløkk

Rapport. Beregnede U-verdier for vegger og tak med Air Guard reflekterende dampsperre. Forfatter Sivert Uvsløkk - Fortrolig Rapport Beregnede U-verdier for vegger og tak med Air Guard reflekterende dampsperre Forfatter Sivert Uvsløkk SINTEF Byggforsk Byggematerialer og konstruksjoner 2015-01-07 SINTEF Byggforsk

Detaljer

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - Q: (2014) Tømrerarbeider Side 1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh.

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - Q: (2014) Tømrerarbeider Side 1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh. Side 1 12 Tømrerarbeider 12.231 Bærende yttervegg 12.231.1 QK1.1224 UTLEKTING PÅ VEGG - INNVENDIG - AREAL Areal m 2 75,00 0,00 0,00 Formål : Plater Lokalisering: Innside yttervegg i kjeller, se figur A.2

Detaljer

e tt b å et p v - Norsk k PEVA 45 SPARER ARBEID, TID OG PENGER

e tt b å et p v - Norsk k PEVA 45 SPARER ARBEID, TID OG PENGER it l a v - Norsk k si å et p e! t s e tt b PEVA 45 SPARER ARBEID, TID OG PENGER PEVA 45 Er en profilert, sinkbelagt og lakkert plate som representerer en ny måte å bygge etasjeskille på. Den forener støpeform

Detaljer

Brannhemmende malingssystem

Brannhemmende malingssystem Gode rom OKTOBER 2011 Brannhemmende malingssystem www.moelven.no Moelven Wood Brannbeskyttet tre Moelven Wood kan levere brannhemmende trebeskyttelser, i form av brannmaling. Denne brosjyren vil presentere

Detaljer

Fuktkontroll i lavenergi- og passivhus

Fuktkontroll i lavenergi- og passivhus Fuktkontroll i lavenergi- og passivhus Arkitekt Michael Klinski SINTEF Byggforsk Hva er et passivhus? Tysk definisjon: Tysk definisjon: Komfortabelt inneklima kan oppnås uten spesielt oppvarmingssystem

Detaljer

Idrettsparken boliger Rena sentrum. Gardermoen 01.06.2011 Knut Andersen

Idrettsparken boliger Rena sentrum. Gardermoen 01.06.2011 Knut Andersen Rena sentrum Gardermoen 01.06.2011 Knut Andersen 20 kollektivleiligheter fordelt på 6 bygg med 3 og 4 etasjer Parkeringskjeller på 1000 m2 med plass til 40 biler. Hver leilighet på 149m2 BTA. Prosjektkostnad

Detaljer

HUNTON FINERBJELKEN. Teknisk håndbok for gulv og tak FINERBJELKEN

HUNTON FINERBJELKEN. Teknisk håndbok for gulv og tak FINERBJELKEN HUNTON FINERBJELKEN Teknisk håndbok for gulv og tak FINERBJELKEN Kvalitet og effektivitet HUNTON FINERBJELKEN Hunton Finerbjelken produseres av MLT Ltd i Torzhok i Russland. Produktet er et konstruksjonsprodukt

Detaljer

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Martinsons KL-trä

SINTEF Byggforsk bekrefter at. Martinsons KL-trä SINTEF Byggforsk bekrefter at Martinsons KL-trä SINTEF Certification Nr. 20100 Utstedt: 02.11.2011 Revidert: 04.09.2013 Gyldig til: 02.11.2016 Side: 1 av 5 tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon

Detaljer

SILENCIO TRINNLYD 4 SILENCIO TRINNLYD 6 SILENCIO TRINNLYD 12 SILENCIO TRINNLYD 24 SILENCIO TRINNLYD 36 LEGGEANVISNING.

SILENCIO TRINNLYD 4 SILENCIO TRINNLYD 6 SILENCIO TRINNLYD 12 SILENCIO TRINNLYD 24 SILENCIO TRINNLYD 36 LEGGEANVISNING. SILENCIO TRINNLYD 4 SILENCIO TRINNLYD 6 SILENCIO TRINNLYD 12 SILENCIO TRINNLYD 24 SILENCIO TRINNLYD 36 LEGGEANVISNING www.hunton.no Hvordan får du best mulig lydisolasjon? Betong og hullbetongelementer

Detaljer

Forbedring av lydisolasjonen i trebjelkelag Bjerkeløkkja

Forbedring av lydisolasjonen i trebjelkelag Bjerkeløkkja Anders Homb SINTEF NOTAT Forbedring av lydisolasjonen i trebjelkelag Bjerkeløkkja 15 Forord Arbeidet i denne prosjektrapporten er utført på oppdrag fra SpareBank 1 SMN og Christian Berner AS. SINTEF Byggforsk

Detaljer

AQUAPANEL CEMENT BOARD

AQUAPANEL CEMENT BOARD AQUAPANEL CEMENT BOARD TIL FASADE, GULV OG VÅTROM AQUAPANEL På grunnlag av mer enn 25 års erfaring med fremstilling av sementplater, er Aquapanel bygningsplater blitt utviklet av Knauf USG Systems spesielt

Detaljer

Finnes i tre formater papir, CD og web. SINTEF Byggforsk

Finnes i tre formater papir, CD og web. SINTEF Byggforsk Kunnskapssystemer Teknisk vinteruke 2007: NYE ENERGIKRAV TIL BYGNINGER Byggdetaljer som oppfyller energikravene - Britt Galaasen Brevik, programleder Byggforskserien - Ole Mangor-Jensen Leder Kunnskapssystemer

Detaljer

Frokostmøte Husbanken

Frokostmøte Husbanken Frokostmøte 23.04.13 Husbanken Presentasjon SiÅs Pentagon II byggetrinn 1 Energi og miljø Sosiale og fysiske løsninger Økonomi hvordan ligge innenfor ramme på 600 Utfordringer itre - nettverk Arkitekter

Detaljer

15/ Høring nye energikrav til bygg SETT FOKUS PÅ HELHETEN - IKKE BARE ENERGI I DRIFTSFASEN! TEK 15?

15/ Høring nye energikrav til bygg SETT FOKUS PÅ HELHETEN - IKKE BARE ENERGI I DRIFTSFASEN! TEK 15? Høringsuttalelse til 15/1311 - Nye energikrav til : SETT FOKUS PÅ HELHETEN - IKKE BARE I DRIFTSFASEN! 15 15 15 20 20 20 20 20 TOMTEVALG UTEOMRÅDER TRANSPORT MATERIALER NISKE EFASE RIVING ANLEGG Målet for

Detaljer

Limtre Bjelkelags- og sperretabeller

Limtre Bjelkelags- og sperretabeller Pb 142 2391 Moelv www.limtre.no pr juni 2005 Forutsetninger for bjelkelags- og sperretabeller Tabellene bygger på følgende norske standarder og kvaliteter: NS 3470-1, 5.utg. 1999, Prosjektering av trekonstruksjoner

Detaljer

FOKUS på tre. Konstruksjonsvirke

FOKUS på tre. Konstruksjonsvirke Nr. 43 FOKUS på tre Konstruksjonsvirke OKTOBER 2012 Bruksområder Egenskaper Standarder Sortering De vanligste anvendelsene for konstruksjonsvirke er som bjelkelag, takbjelker, taksperrer og stendere samt

Detaljer

Teaktona. Teaktona. Leggeanvisning for Teaktona heltre parkettgulv. Generelt. Viktige forutsetninger før legging av massivt tregulv

Teaktona. Teaktona. Leggeanvisning for Teaktona heltre parkettgulv. Generelt. Viktige forutsetninger før legging av massivt tregulv Leggeanvisning for heltre parkettgulv Generelt For best mulig resultat, bør leggeanvisningen studeres før arbeidet begynner og instruksene følges nøye. Det er to hovedmetoder et gulv kan legges på. Flytende

Detaljer

Isolering av stålplatetak og nye EU-brannklasser

Isolering av stålplatetak og nye EU-brannklasser Isolering av stålplatetak og nye EU-brannklasser Nye EU-brannklasser og ny standard for isolasjon... Gjeldende byggeforskrift stiller krav til at all bygningsisolasjon skal kunne fremvise brannteknisk

Detaljer

11-7. Brannseksjoner

11-7. Brannseksjoner 11-7. Brannseksjoner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.02.2016 11-7. Brannseksjoner (1) Byggverk skal deles opp i brannseksjoner slik at brann innen en brannseksjon ikke gir urimelig store

Detaljer

Jostein Byhre Baardsen

Jostein Byhre Baardsen Trebruk for bedre klima og verdiskaping Jostein Byhre Baardsen Adm. direktør Treteknisk Styreleder Treforsk Medlem Scientific Council, Forest Based Technology Platform Medlem av Skognæringens forskningsgruppe

Detaljer

A7 ELEMENTTYPER OG TEKNISKE DATA

A7 ELEMENTTYPER OG TEKNISKE DATA A7 ELEMENTTYPER OG TEKNISKE DATA 103 I tabell A 2.1 er vist en oversikt over betongelementer til tak og dekker. I tillegg finnes på markedet betongelementer med lett tilslag som har modulbredde 0 mm og

Detaljer

Gyptone akustikkveggløsninger

Gyptone akustikkveggløsninger Gyptone akustikkveggløsninger Lavere etterklangstid, mindre flutterekko og bedre taletydelighet Akustisk regulering av nye og eksisterende rom. Gyptone akustikkveggløsninger benyttes til akustisk regulering

Detaljer

7.2 RIBBEPLATER A7 ELEMENTTYPER OG TEKNISKE DATA 109

7.2 RIBBEPLATER A7 ELEMENTTYPER OG TEKNISKE DATA 109 A7 ELEMENTTYPER OG TEKNISKE DATA 19 7.2 RIBBEPLATER Generelt DT-elementer har lav egenlast og stor bæreevne, med spennvidder inntil 24 m. Elementene brukes til tak, dekker, bruer, kaier og enkelte fasadeløsninger.

Detaljer

Vakkert utenpå smart inni

Vakkert utenpå smart inni Vakkert utenpå smart inni ISOLAFT BYGGESYSTEM Helt fra ideen om en komplett løsning for isolert laft oppsto, har målet vært å forene det vakre uttrykket i et tradisjonelt laftet bygg, med moderne krav

Detaljer

informerer Nr 2-2002 Lavtbyggende varmegolv. Temperaturnivå og sikkerhetsrisiko. Krav om ubrennbart sjikt mot brennbart underlag.

informerer Nr 2-2002 Lavtbyggende varmegolv. Temperaturnivå og sikkerhetsrisiko. Krav om ubrennbart sjikt mot brennbart underlag. informerer Nr 2-2002 Lavtbyggende varmegolv. Temperaturnivå og sikkerhetsrisiko. Av Arne Nesje, SINTEF/ Byggkeramikkforeningen. Det finnes flere typer golvvarmesystemer med liten byggehøyde. Systemer med

Detaljer

Norske Takstolprodusenters Forening

Norske Takstolprodusenters Forening Norske Takstolprodusenters Forening I DETTE HEFTET er vist anbefalte retningslinjer for ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende for takkonstruksjonen i større bygg. Momenter som har avgjørende

Detaljer

Brannsikkerhet og prosjektering. Knut Erik Ree, Gardermoen

Brannsikkerhet og prosjektering. Knut Erik Ree, Gardermoen Brannsikkerhet og prosjektering Knut Erik Ree, Gardermoen 12.11.2012 Brannprosjektering Forutsetninger: tiltaksklasse, brannklasse og risikoklasse. Prosjektering i samsvar med preaksepterte ytelser eller

Detaljer

FOKUS på tre. Trykkimpregnering

FOKUS på tre. Trykkimpregnering Nr. 21 FOKUS på tre Trykkimpregnering AUGUST 2008 Midler Prosesser Klasser og merking Bestandighet Avfallshåndtering Trykkimpregnering Trykkimpregnering av tre er en industriell prosess der impregneringsmidlene

Detaljer

?+@!A!2%+BC3!%D%!2!EFA4EGBH%1&I!EA&3@&3F%CF%B3A1&F&++GI+3AJJ% KG2IA2F%L< ;

?+@!A!2%+BC3!%D%!2!EFA4EGBH%1&I!EA&3@&3F%CF%B3A1&F&++GI+3AJJ% KG2IA2F%L< ; ?+@A2%+BC3%D%2EFA4EGBH%1&IEA&3@&3F%CF%B3A1&F&++GI+3AJJ% KG2IA2F%L< ; %G+A2F%2@AEC212I&3%4GMFI+ ""#$%&'()*#(*#'%&+%,-%.),/0'(/%12&3%45'6%+/%+78#9% :/%90)%; Byggherre: TRONDHEIM KOMMUNE Totalentreprenør:

Detaljer

Bygg passivhus med gode løsninger fra Moelven

Bygg passivhus med gode løsninger fra Moelven Kerto Bygg passivhus med gode løsninger fra Moelven IQUS Draget Kristiansund v/al Kristiansund Boligbyggerlag Moelven-produkter gir et robust og enkelt byggeri for passivhus Passivhusstandarden, eller

Detaljer

E9 FAKTORER SOM PÅVIRKER LYD- FORHOLDENE

E9 FAKTORER SOM PÅVIRKER LYD- FORHOLDENE 56 E9 FAKTORER SOM PÅVIRKER LYD- FORHOLDENE 9.1 KONSTRUKSJONSPRINSIPPER Valg av hovedbæresystem vil innvirke på lydisolasjon i ferdig bygg. I utgangspunktet kan hovedbæresystem deles i to typer: Skive-/dekkeløsning

Detaljer