Bladet for medlemmer av Kjekstad Golfklubb

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bladet for medlemmer av Kjekstad Golfklubb"

Transkript

1 Bladet for medlemmer av Kjekstad Golfklubb

2 Formannen har ordet... I skrivende stund er en ny golfsesong godt i gang på Kjekstad. Etter et par «magre» år er baneforholdene i år bedre enn noen gang. Noe skyldes nok den milde vinteren, men jeg vil gjerne rette en stor takk til Per Gunnar og hans mannskap som ved iherdig innsats gjennom de siste to årene har det meste av æren for årets fantastiske banetilstand. Vi har ansatt ny daglig leder og jeg vil benytte anledningen til å ønske Hans Christian Gulvik hjertelig velkommen til Kjekstad GK. Jeg har i de siste månedene hatt tett kontakt med Hans Christian og jeg har lært ham å kjenne som en kompetent leder med ett sterkt ønske om å videreføre Kjekstad GKs utvikling som en attraktiv klubb med gode baneforhold og høy sportslig aktivitet. Et viktig arbeid i denne sammenheng er å ferdigstille virksomhetsplanen for Virksomhetsplanen vil selvsagt dekke alle klubbens aktivitetsområder, men med spesiell fokus på oppgradering av hovedbanen. Fortsatt god sommer! Med vennlig hilsen Dag Kirchoff formann 2

3 Kjekstad Golfklubb STYRET Dag Kirchoff, Reistadjordet Nesbru Tlf: Vidar Launy, Nilsemarka 1E 1390 Vollen Tlf: Sverre F Dahl, Løkkebergveien Drammen Tlf: Edith Grande, Øvre Storgt Drammen Tlf: Egil A. Maier, Pers vei Vollen Tlf: Svein Robert Stenbro, Apalvegen Lier Tlf: Vararepr: Hanne Larsen, Damstubben Lier Tlf: Vararepr: Jens Otto Martinsen, Nybruveien 8B 3400 Lier Tlf: Daglig leder: Hans Chr. Gulvik, Skanseveien Heer Klubbsekretær: Jessica Lankhof, Damveien Hyggen Seniorer: Egil A. Maier, Pers vei Vollen Tlf: Damer: Turid Johnsen, Korsplassen Tranby Tlf: Juniorer/Elite: Anders Fløistad, Torsvei Bødalen Tlf: Hcp/Turnering: Gunnar Hagen, Bjerkebakken 65B 0756 Oslo Tlf: Opplæring: Kjekstad Golfklubb P.B: 101, 3441 Røyken Tlf: Domsutvalg: Magne Holmen, Brastadveien Lier Tlf: Greenkeeper: Per Gunnar Dagslet, Spikkestadveien Spikkestad Trenere: Douglas D. Craig & Alan Maxwell, Pb. 101, 3441 Røyken Tlf: Redaktør: Gunnar Hagen, Bjerkebakken 65D 0756 Oslo Tlf: Fax: Mail: Bladet trykkes hos: Fokus Trykk AS Omsetningsråd Kjell Høgberg, Ankerveien Oslo WEB-Master: Jarle Midtskogen, Høymyrmarka Vollen Tlf: Kontorets adresse: Kjekstad Golfklubb, Pb. 101, 3441 Røyken Tlf: Fax: Mail: De oppgitte telefonnummere kan være private eller til arbeidet, avhengig av hvor personene enklest kan treffes. Dagens golf vits... Golfballer? En lokal slakter hadde begynt å spille golf, og ved et tilfelle hadde et par golfballer blitt liggende på disken bak i butikken. Fru Hansen kjente ikke til golf, så da hun handlet i butikken og fikk se de to ballene på disken spurte hun slakteren hva det var som lå der. - Å, det. Det er to golfballer, svarte han. - Å ja, svarte fru Hansen. Et par uker senere var fru Hansen igjen hos slakteren for å kjøpe noe godt til lørdagskvelden. Tilfeldigheten ville at det også denne dagen lå to golfballer på benken i slakterbutikken. - Jeg ser du har slaktet en golf i dag også, sa fru Hansen til slakteren. Red. 3

4 Redaktøren... Hei igjen. Nå har vi kommet langt ut i sesongen og vi har lagt en lang vinter bak oss og startet opp en etterlengtet golfsesong. En kan vel ikke si at det har vært en strålende start, selv om banen vel er bedre en på flere år, så har vi jo nesten både fryst og regnet bort. Selv kan jeg jo fortelle at mitt første år som trekkfugl til Spania ble en spesiell opplevelse. Der nede hadde vi da den kaldeste vinteren på 40 år. Nå er det 63 år siden det tok så lang tid før vi opplevde over 20 grader på østlandet som det har vært denne sommeren, mens det igjen er 60 år siden det har regnet så lite og vært en så varm forsommer i Spania. Ja hvem kan følge med på dette kjøret lengre. Det er jo ingenting som er som det har vært og om det kommer til å bli det igjen, ja ikke vet jeg. Det eneste jeg har fått med meg er at min helse er blitt dårligere sammen med golfspillet og det er vel to ting som henger sammen og er naturlig, ja da er det jo noe som stemmer, så en kan jo da håpe at ting vil bli som de en gang var. Når det gjelder vår klubb og dens bane så er det jo også her skjedd radikale forandringer. «VI HAR BLITT EN ORDENTLIG GOLFBANE» Vi har ingen faste matteutslag lengre GRATULERER!! Ny «innsjø» på hull 14 - nydelig anlagt spør du meg! Og så fin som banen er i år - det er jo en fryd å gå rundt å spille. Oppryddingene i vinter med tynning av skog og kratt har gjort banen enda triveligere og lysere - hvor Gunnar Hagen Denne golfkaken blir utdelt i bladet til den personen som har utmerket seg. For å bli vurdert må en enten ha gjort noe som har betydning for det sosiale i klubben, en ekstra innsats til glede for klubbens medlemmer eller utmerket seg på annet vis - ja kort sagt noe som en fortjener ros for! Dette nummerets kake går denne gangen til: Asbjørn Holtet Kaken er for hans utrettelige innsats på alle fronter. Han er den av oss som er høyt og lavt til enhver tid slik at alle skal trives i vår klubb! Per Gunnar Dagslet Kaken er for hans innsats for at banen til en hver tid er i den beste stand slik at vi medlemmer kan gjøre det vi liker best - å spille golf! Redaktøren gratulerer 4

5 Kjære Kjekstadmedlemmer... Ja nå er sesongen godt i gang, vi er blitt velsignet med en tidlig vår og fine baneforhold. Jeg har vært her nå siden januar og fått mulighet til å være med på en hektisk og morsom tid fra snø og is til åpne baner. Jeg må få takke alle som har tatt så godt imot meg. Jeg har møtt enormt mange hyggelige og engasjerte mennesker i klubben og jeg håper vi kan ha en positiv og god kommunikasjon i tiden fremover. Klubben har et unikt miljø med store muligheter og jeg håper at vi sammen kan utvikle klubben videre. Dette Kjekstadnytt kommer en del senere enn hva dere har vært vant med, årsaken er at det har vært viktig for meg å få vurdert ulike sider ved klubbens virksomhet for så å kunne benytte anledningen i Kjekstadnytt til å informere om de tingene som jeg synes det er viktig å ha fokus på i tillegg til konkrete endringer som er eller skal gjennomføres. Av konkrete ting det jobbes med for tiden, i tillegg til ordinær drift, vil jeg fremheve vårt arbeide med en virksomhetsplan, gjeldende for perioden Denne planen vil være fundamentet i alle aktiviteter og tiltak som planlegges og gjennomføres i perioden inklusiv baner, marked, medlemstilbud m.m. Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette når vi har et godt utkast tilgjengelig litt utpå høsten. Kommunikasjon: Kommunikasjon er viktig, faktisk veldig viktig, i en klubb som vår. Med utgangspunkt i tilgjengelig teknologi og kommunikasjonsbehov vil det være vår hjemmeside på internett, som vil være den viktigste kommunikasjons kanalen. Hjemmesiden gir oss mulighet til raskt å nå de fleste av våre medlemmer med aktuell informasjon som f. eks. banestatus, turneringer, arrangementer, m.m.m. Jeg anmoder dere alle om å gå inn på hjemmesiden vår og gjøre dere kjent med den. Spesielt vil jeg fremheve muligheten til å registrere seg for så å få tilsendt løpende alle nyheter som legges ut på hjemmesiden rett i E- postkassen din. I tillegg til at dere via vårt bookingsystem, Teeplay, selv får full oversikt over tilgjengelige starttider og der du kan booke starttider direkte. Se egen artikkel på side 22 om Teeplay og bookingregler. Kjekstadnytt vil vi beholde som en alternativ kommunikasjonskanal, men muligens i en litt annen form enn i dag. Dette jobbes det med og konklusjonene vil være klare over sommeren. Medlemmer I løpet av de siste 3 årene har klubben mistet ca 300 medlemmer. I rene penger utgjør dette et sted mellom 1-1,2 mill. kroner i driftsinntekter til klubben, med mindre denne trenden ble snudd umiddelbart ville mulighetene våre til å utvikle baner og anlegg raskt forsvinne. Det har derfor vært en prioritert oppgave for administrasjonen og styret å iverksette tiltak for å skape vekst i medlemsantallet igjen. Med bakgrunn i de vedtak som ble fattet på årsmøtet er 5

6 det derfor drevet aktiv markedsføring av medlemskap i Kjekstad GK. Så langt ser det ut som vi har klart å snu trenden, vi har i skrivende stund registrert over 130 nye medlemmer, men jobben er definitivt ikke gjort ennå. Et medlemsantall på over 1700 vil være optimalt med tanke på den ønskede oppgradering av baner og anlegg vi står ovenfor. Det lanseres nå også en vervekampanje blant medlemmene, med fine premier, som jeg håper dere alle vil være med på. Mer informasjon om vervekampanjen finner dere på side 11. Det er viktig for oss som arbeider med den daglige driften i klubben, og ikke minst som innspill til virksomhetsplanen nevnt ovenfor, å få tilbakemelding fra dere medlemmer om hvordan dere opplever det tilbudet klubben gir dere. Benytt derfor muligheten til å gi dine innspill via den medlemsundersøkelsen som er vedlagt bladet. Du må gjerne svare anonymt om du vil. Bane og anlegg Banen(e) og øvrige anlegg er fundamentet i en vel fungerende golfklubb. De siste sesongers banekvalitet har satt sine spor, men slik anlegget fremstår i dag kan vi legge dette bak oss, forhåpentligvis for godt. Det er tatt enormt mye lærdom og erfaring av de siste sesongers problemer, og vi har i dag et mye større nettverk av kompetansepersoner tilgjengelig skulle problemer oppstå. Dette, i tillegg til forbedrede rutiner og en generell kvalitetsheving på innsatsfaktorene i banen (gress, frø, sand, med mer), gjør meg rimelig trygg på at vi unngår å havne i en tilsvarende situasjon igjen. Vi høster masse lovord fra medlemmer og gjestespillere for banens kvalitet, noe vi gleder oss veldig over. Per Gunnar og hans mannskaper skal ha stor honnør for det arbeidet de har lagt ned og de resultatene de har fått til på banen så langt i år. Et program for oppgradering av banen er satt på agendaen og vil bli utarbeidet i løpet av sommeren og høsten. Gjestespillere / Greenfee Gjestespillere er en viktig del av klubbens inntekstgrunnlag. Med gode baneforhold og en effektiv «jungeltelegraf» har vi en jevn og god strøm av gjestespillere til vårt anlegg. Vi har derfor en berettiget forhåpning om at vi vil få inntekter over budsjett når vi gjør opp status etter sesongen. Fortsatt er det god plass på banen midt på dagen på hverdager så her er det potensial for ytterligere inntekter. Vi har greenfeepriser som er klart konkurransekraftige, og det er dere medlemmer som er klubbens beste «selgere» når dere spiller sammen med spillere fra andre klubber på andre baner. Sportslig tilbud: I tillegg til bane og anlegg, er klubbens sportslige tilbud noe av det viktigste vi tilbyr våre medlemmer. I dette ligger turneringer, treningstilbud (sommer og vinter) individuelt og i grupper. Jeg tror aldri jeg har møtt en eneste golfspiller som ikke har hatt et ønske om å bli bedre som golfspiller. Derfor er det et tankekors for meg at det faktisk er ganske få av våre medlemmer som regelmessig benytter seg av det treningstilbudet som våre trenere/proer tilbyr. Med henvisning til tidligere nevnte medlemsundersøkelse er det viktig for oss å få innspill på hvilket sportslig tilbud dere savner eller ønsker. Med konstruktive tilbakemeldinger fra dere kan vi sørge for å tilpasse vårt tilbud slik at det passer flest mulig. Bedriftsmarkedet / sponsorer: Her er det masse ting å ta tak i. De siste sesongers banekvalitet, samt markante innstramminger i bedriftenes sponsorbudsjetter har medført at vi ikke er i rute på dette området. 6

7 Med korthullsbanen som et alternativ for nybegynnere og en forbedret arrangementstjeneste står vi nå bedre rustet til å imøtekomme bedriftenes behov enn tidligere. Vi vil derfor gjennomføre en del turneringsarrangement i høst for ulike firma med en forventning om en sponsoravtale i forlengelsen av dette. Vi vil også forsøke å øke belegget midt på dagen på hverdager med små firmapakker bestående av en kombinasjon av møtelokaler (klubbhuset) og golfaktiviteter. Ta kontakt med meg om dere selv jobber i en bedrift som dette kunne være aktuelt for, eller om du kun har tips om bedrifter vi burde kontakte. Jeg er takknemlig for all hjelp jeg kan få i dette arbeidet. Til sist vil jeg si at jeg føler meg enormt privilegert som kan arbeide med en så positiv aktivitet som golf til daglig, og jeg tar ikke for hardt i når jeg sier at jeg har en av kommunens vakreste arbeidsplasser. Vi har startet en prosess der målet er kontinuerlig forbedring. Jeg gleder meg til fortsettelsen og håper dere alle vil hjelpe til med positive og konstruktive bidrag. Ha en riktig god fortsettelse på sommeren og vi ses vel på tunet?! Hans Christian Gulvik Daglig leder Årets ballplasering... Jeg vet ikke om noen har greid det samme, men ballplasseringen er ganske spesiel. Ballen ble liggende der når Bjørn Høyer- Andreassen skulle spille opp fra «Dødens dal» og inn på fairway på hull 9. Det største problemet kom når han ifølge regelverket skal «spille ballen der den ligger» Hole in One... Vi gratulerer: Marius Snilsberg Hull 17 3 wood Yngvar Helgesen Hull 17 Driver 7

8 Jente Golf... 8 Referat Jentegolfdag Kjekstad Golfklubb 18. juni 2005 Her er vårt referat fra en fantastisk jentedag på Kjekstad GK. Lørdagen kom med et strålende vær, og 74 forventningsfulle jenter stilte til start. Vi var i gang klokken med en liten velkommenhilsen, før vår innleide airobicinstruktør fra Elixia i Asker (som var kjempeflink og fikk masse skryt fra jentene) satte i gang med en forrykende oppvarming. (Selvfølgelig gikk undertegnedes memorycard i kameraet i error, så denne begivenheten ble ikke dokumentert.) Det var en stor opplevelse å se alle jentene stå på drivingrangen til full musikk, og hun fikk med seg samtlige på diverse finmotoriske øvelser i særdeles samstemt takt. Det er mulig at de som hadde sin starttid i Peugot Challange Cup ikke synes det var like stort å slå ut på hull en til Wig Wam s GP sang, men da har de i alle fall en god unnskyldning, de som ikke fikk de resultater de håpet på. Etter oppvarmingen ble jentene inndelt i flighter, 28 stykker i pitch & put og 46 stykker til Scramble. De heldige pitch & put deltakerne ble trygt geleidet av 7 juniorgutter fra klubben som velvilling stilte opp når de hørte om antallet unge frøkner som var ventet, og de gjorde alle en fantastisk jobb som markører for jentene. Scrambleturneringen gikk over all forventning, og det var fantastiske resultater som ble oppnådd med høye score. Innimellom var det tilrettelagt for noen andre aktiviteter, som sminking, negledesign og frisering. Det var til og med jenter igjen etter at vi hadde avsluttet arrangementet for å gjøre seg lekrere. Grillene var satt opp på tunet så jentene fikk hamburgere med tilhørende drikke etter hvert som sulten meldte seg. Vi avsluttet klokken med premieutdeling og fellesbilde. Eiker GK ble premiert med hver sin solskjerm, da de var den klubben som stilte med flest deltakere. Dagen var kjempeflott, standen med effekter fra jentegolf konfeksjonen gikk unna som varmt hvetebrød, og vi gleder oss allerede til neste år!!

9 Juniorsidene... Junioravdelingen har hittil i år hatt en meget stor tilstrømning med ca. 100 nye medlemmer. Gledelig at veldig mange av disse er med på den organiserte treningen. Vi har nå flere grupper enn noen gang. Bare på knøttetreningen er vi 50 spillere. Dette har gjort det nødvendig å ha 4 treningskvelder. Det hadde antagelig vært ønskelig med ennå flere grupper. Imidlertid er prokapasiteten fullt utnyttet, slik at det er en umulighet. For å gi den enkelte mest mulig utbytte av treningen, deltar spillerne fra elite- og satsningsgruppen som assistenter til proen. En person alene greier naturlig nok ikke å holde styr på en gruppe på knøtter og samtidig gi meningsfull undervisning. Etter Alan og Douglas mening fungerer assistentene bra. Årsaken til den store tilstrømningen av knøtter er nok at styret fastsatte kontingenten til første års knøtter til kr Derved er det nok flere foreldre som gir barna en mulighet til å prøve golf. Får håpe de fleste blir tente golfere og ikke minst trekker med ikkespillende foreldre inn i miljøet. For de etablerte juniorene kjører vi etter samme mal som tidligere, med inndeling både etter alder og ferdighet. Gledelig nok ser vi at de yngste i satsningsgruppen viser stor fremgang og nærmer seg med stormskritt et meget godt nivå. Det trenger vi, i og med at vi etter denne sesongen mister de fleste spillerne i dagens elitegruppe da de går opp til seniornivå. En stor utfordring for klubben neste år blir å ta vare på disse. I de siste årene har vi som kjent ikke hatt organisert tilbud til herre og dame elite. Neste år får en fin stamme som vi kan bygge en elitesatsning på seniornivå rundt. Håper alle i klubben er med på dette, da en klubb som Kjekstad etter komiteens oppfatning også bør være langt fremme på seniornivå. På juniornivå har vi som kjent gjennom flere år vært blant de beste i landet. For juniorene og oss i komiteen er vi svært tilfreds med at Douglas i år har anledning til å bruke mye tid på juniorene sammen med Alan. Disse to tar hånd om alle gruppene med unntak av elite- og satsningsgruppen som blir trent av Per Gullberg utlånt fra Holtsmark. Per hadde ansvaret for disse gruppe under innendørssesongen og har opparbeidet seg et meget godt forhold til sine elever. Som tidligere landslagstrener på juniornivå har han helt klart mye å tilføre våre beste spillere. Spillere som når dette skrives bare har en uke igjen til de skal ut i lag NM og forsvare bronsemedaljen fra i fjor. Anders Fløistad Leder juniorkomiteen. 9

10 Fair Ladies... Hei alle damegolfere i Kjekstad Golfklubb! Ja nå er golfsesongen i full gang og vi gledet oss til å starte. Mange av dere har vel allerede spilt i utlandet i vinter og noen har vel også funnet veien til Fornebu Golfsenter for å holde «svingen» ved like. Vi ønsker å gi dere litt informasjon om «Damedag» og «Tirsdagsklubb». Vi tok sikte på å starte første «Damedag» tirsdag 10. mai. Helt avhengig av «vær og føreforhold». Hver tirsdag fra mai til september spiller vi på Kjekstad med start fra kl Det blir satt opp påmeldingslister på tavlen i kafeterian hver tirsdag etter at dagens spill er ferdig. Listen blir tatt ned den påfølgende fredag etter kl Startliste blir deretter satt opp og du kan også ringe startboden for din starttid. Vi kommer også i år til å ha «vennskapsturneringer» med andre klubber. Hvilket er veldig morsomt og lærerikt, Vi har etterhvert fått mange gode «golfvenner» fra andre klubber. Vi ønsker at så mange som mulig kan treffes på tirsdagen til spill og en hyggelig dag på banen med etterfølgende premieutdeling og selvfølgelig en «god kaffekopp og en vaffel» etter endt spill. Hvis du ikke kan spille på formiddagen kan du melde deg på som ettermiddagsspiller i «Tirsdagsklubben» her er det også plass til enda flere spillere. Påmeldingslister for «Tirsdagsklubben» er på samme måte som for «Formiddagsdamene». Program for damedagene legges ut i damegarderoben. Vi håper med dette at vi får se mange nye damer på tirsdagene. Vi gleder oss til å se dere og dere er hjertlig velkommen. For Kjekstad Damegruppe 10

11 Old Boys... Eldrespretten. Terminlisten for sesongen er klar og satt opp. Den viser de tradisjonelle aktiviteter og turneringer med hovedvekt på den såkalte Eldrespretten som går hver mandag fra klokken 9.00 på Kjekstad. Det vil som vanlig bli lagt vekt på at dette skal være en hyggelig turnering å delta i, åpen for medlemmer over 50/55 med minst grønt kort. Startkontingenten er i år satt til 50 kroner som dekker utgifter til premier, i denne sammenhengen nevnes at vi viser en viss diskresjon med resultater og score idet det bare er navnene på vinnerne i hver klasse som blir offentliggjort. Som tidligere henges skjema for påmelding opp på seniortavlen hver mandag og tas ned fredag lunsj. Da settes startlisten opp, en kopi finnes også i startboden så man kan ringe og få sin starttid. Terminlisten vil finnes på tavlen med navn og telefonnummer til den ansvarlige som også tar imot påmeldinger. Hvis man ikke har fått meldt seg på tidligere og bare møter opp mandag morgen vil det gjerne ordne seg, men man må være forberedt på å vente litt. Det er plass til alle som vil være med og vi ønsker velkommen til en hyggelig Eldresprett-sesong. Lions på Kjekstad... Lørdag 4. juni, i regn og litt sur vind, ble årets Lionsgolf avviklet på en Kjekstadbane i meget god stand. Til tross for værgudenes mangel på samarbeide, var det bare glade og tilfredse golfere som stilte til start, 56 i tallet. Mange av golferne ga ved avsluttet runde uttrykk for at de satte stor pris på mulighetene for varm kaffe og nystekte vafler ved pumpehuset på hull 10. Vi, altså Lionsmedlemmer fra Lions Club Røyken Myrahvarf, Lions Club Bjerkås og Lions Club Røyken takker Kjekstad Golfklubb for at vi også i år fikk arrangere Lions golfdag. Vi vil spesielt takke Sverre Dahl, som ledet turneringen på en fin, sikker og særdeles hyggelig måte. Inntektene fra startkontingenten vil de tre klubbene bruke til beste for lokalsamfunnet. Vi ser frem til å få nok en Lionsgolfdag på Kjekstad, - i 2006! Etter premieutdelingen var godt og vel 20 golfere fra tidligere golfturer til nord Thailand samlet i kantinen. Der serverte Karina som vanlig- en velsmakende middag. TAKK!! LC Røyken LC Røyken Myrahvarf LC Bjerkås Asbjørn Taraldsen Inger-Sofie Reithe Marius Snilsberg Vervekampanje... Klubben trenger fortsatt flere medlemmer, kanskje du kjenner noen som kunne være aktuell? Fra 1. juli til 30. november arrangerer vi en vervekampanje der målet er 50 nye seniormedlemmer. Beste verver hver måned vil få mulighet til å velge seg tre greenfeebilletter blant et stort antall baner på Østlandet. Topp 3 totalt pr. 30. november vil motta henholdsvis 3, 2 og 1 overnatting på Holmsbu spa i tillegg til 5 greenfeebilletter. Mer detaljert informasjon om kampanjen vil være tilgjengelig på vår hjemmeside fra 15. juli. Bli med på kampanjen, vinn fine premier og hjelp oss til å gi DEG et bedre medlemstilbud. 11

12 Norsk Seniorgolf... Kjekstad s medlemmer i Norsk Senior Golf har startet sesongen i god tråd med det som skjedde ifjor. Vi har nå fått flere spillere i klasse 1 på Senior Touren (hcp 0-12) og de har allerede vist å bite fra seg. Av resultater i vårsesongen kan nevnes at både Alf Sveen og Asbjørn Holtet har seire på henholdsvis Tjøme og Onsøy. Kjell Saastad vant som ifjor, åpningsturneringen i Stavanger i klasse 2, (hcp 12-16), mens Henrik Frõlich har to seire i klasse 3 (hcp 16-24) på Skjeberg og Solum og Einar Larsen vant klasse 4 på Onsøy. Damene våre ligger helt i toppen på landsbasis og Jean Campbell, Edith Grande og Tove Finne Røed skal representere de norske farver i en cup for landslag i Spania i slutten av juni. Asbjørn Holtet, Jan M Carlsen og Kjell Saastad er tatt ut på det norske landslaget som møter Danmark på Evje tidlig i juli. Asbjørn ligger forøvrig godt an til det norske EM-laget som skal spille i Gøteborg senere i sommer. Her ligger også Alf Sveen i sjiktet. I den norske lagserien for klubblag som Kjekstad vant ifjor, stiller vi i år med to likeverdige lag og efter snart halvspilt serie, så er vi fortsatt med og kjemper om seier i de gruppene hvor vi er med. Landet er delt i kretser og grupper med 4 klubber i hver gruppe. Vinnerne i hver gruppe går videre til semifinaler og finaler ved slutten av sesongen. 1. juli kommer Senior Touren til Kjekstad og gir vår NSG medlemmer anledning til å hevde seg på hjemmebane , TCN Prosiden... Kjære venner og medlemmer! Velkommen til en ny og spennende golfsesong! Drivingrangen er nå åpen alle dager, korthullsbanen er åpnet og for øvrig ser baneforholdene meget lovende ut! I år kommer vi til å ha et spesielt treningstilbudet til alle som ønsker å forbedre svingen sin, senke sitt handicap eller som rett å slett har et ønske om å bli en bedre golfspiller. Personlig trener. Det er sikkert mange som kjenner uttrykket «Personlig trener» fra Sats, Elexia eller annen idrett. Nå kan du få din personlige trener på Kjekstad! Da vil vi legge opp til en individuell trening for alle typer slag med hensikt å bedre kunnskapsnivået, forbedre golfspillet og senke handicappet. Det blir spill på banen med analyse av spillet blant annet ved hjelp av videokamera. Videre blir det trening med driver, putter, pitching, chipping og bunkerslag. I utgangspunktet tar vi sikte på 10 halve timer fordelt over 5 til 6 uker. (Dette er et kursopplegg som du gjerne kan ta sammen med en venn eller en i familien.) Dersom du ønsker din «Personlige trener» til et slikt kursopplegg, er det bare å ta kontakt med ProShoppen. Da gjenstår det bare for oss i ProShoppen å ønske alle velkommen til en ny golfsesong på Kjekstad, og vi håper at vi med disse kurstilbudene kan hjelpe til med å finne «the optimal golfing potensial» for hver og en av dere! 12 Hilsen Douglas og Alan

13 Ingrid var dens navn. Reiseskildring... Golftur til Pitlochry i Skottland med Douglas april 2005 Den lille «birdie-skotten» ble svært populær, Properly dressed i kilt, snaut med underbenklær. Han vandret rundt til både herrer og kvinner, Naughty and nice he was the price Til dagens birdie-vinner. Hver dag var det samling til et glass med sherry før middag Med info fra Douglas, og program for neste dag. Dette har vi ikke vært med på før Golftur til Skottland, til vind og nedbør. Ganske riktig, i Stavanger skinte solen, I Aberdeen var det regn, Tåken lå tjukk, godt at bussen fant veien. Men kjære vene, hva gjør vel det, Pitlochry er et sjarmerende sted, Og Douglas er med. På Green Park Hotell, Alistar hilser med hendene i været, Han har drillet sin stab til å løfte og bære Kofferter og bagger og alt vårt pikk pakk Opp på rommet vi sier tusen, tusen takk. Hotellet slutter ikke med å imponere, 5-retters gourmet-middag, kan vi ønske mer, Og so om det ikke er nok, Fikk vi packed lunch smurt av kokk, Pluss litt varme og kos, nemlig suppe på thermos. Neste dag, tro det eller ei, da skinte solen, Og Skottland i sol er en helt annen verden, Til Aberfeldy golfklubb gikk ferden, Her begynte Douglas den lærerike Golfskolen. Han fulgte hver flight over flere hull, Hans observasjoner og gode råd var verdt sin vekt i gull. Positiv korrigering er av det beste, Han roste for det meste, og oppmuntret de fleste. Så kom også den første birdie n vel i havn, Han sjonglerte med oss alle atten, Stadig nye flighter dukket opp av hatten, Han ristet oss sammen og blandet oss godt, Slik ble alle gode venner innen uken var gått. «Jeg velger meg april» det gjorde Douglas og, Han valgte Pitlochry et vakkert sted å tenke på. - alle våre reisemål, med våren i emning - alle tusenvis av lam dansende omkring - alle de fem førsteklasses baner - alle de fargerike fasaner - alle påskeliljer i lange baner har gjort et fantastisk inntrykk, sikkert mer enn vi aner. - alle de hyggelige golfere vi nå kjenner for ALT dette, Douglas, til deg den største TAKKEN vender. Hilsen Anne-Ma og Arvid, Erna og Kjell 13

14 Revidert: 6. mars 1990, Revidert: 1. desember 1990, Revidert: 30. november 1991, Revidert: 16. desember 1995, Revidert: 20. november 1999, Revidert: 7. februar 2005 L O V E R F O R K J E K S T A D G O L F K L U B B 1. FORMÅL Kjekstad Golfklubb har til formål å arbeide for golfsportens utvikling. Klubben er tilsluttet Norges Idrettsforbund gjennom Norges Golfforbund og Buskerud Idrettskrets. Kjekstad Golfklubb har sete i Røyken Kommune og er medlem av Røyken Idrettsråd. 2. MEDLEMMER Enhver som innordner seg klubbens og overordnede idrettsmyndigheters lover kan tas opp som medlem. Ved søknad om medlemskap oppgis alder og bopel, og om søkeren tidligere har eller er medlem av lag tilsluttet Norges Idrettsforbund. Et medlem kan ikke tas opp hvis forhold til lag tilsluttet idrettsforbundet ikke er ordnet (jfr. Norges Idrettsforbunds lov 3). Medlemskap gir fulle rettigheter fra den dag fastlagt beløp er betalt. Ethvert medlem plikter å overholde Norges Idrettsforbunds- særforbunds- og klubbens lover og bestemmelser. Etter innstilling fra styret kan årsmøtet med 2/3 flertall utnevne æresmedlemmer av klubben. Disse betaler ingen kontingent, men har de samme rettigheter som klubbens aktive medlemmer. Antall æresmedlemmer må ikke overstige 5. Styret kan begrense opptak av aktive medlemmer hvis det er fare for at trafikken blir for stor i forhold til banens kapasitet, med derav følgende kødannelse. Søkere som ønsker det blir satt på venteliste. Aktive medlemmer kan melde seg passive og søke om å bli aktive ved en senere anledning, etter de av styret til enhver tid fastsatte retningslinjer. Hvis det på grunn av for stor søknad til klubben er ventelister, går tidligere aktive foran i køen. 3. MEDLEMSKONTINGENT, AVGIFTER OG LÅN. Kontingent og innmeldingsavgift gir medlemsrettigheter iht. 2. Spilleavgift (herunder lån fra medlemmene) gir spillerett iht. 4. Årsmøtet fastsetter kontingent og innmeldingsavgift etter innstilling fra styret og bestemmer forhold vedrørende lån etter innstilling fra omsetningsrådet. Det graderes som følger: Seniorer f.o.m. det året man fyller 22 år Juniorer t.o.m. det året man fyller 18 år Ungdom f.o.m. 19 t.o.m. det året man fyller 21 år. Militærtj./Student t.o.m. det året man fyller 28 år Pensjonister f.o.m. det året man fyller 67 år Bedriftsmedlemskap Styret kan likeledes, mot betaling, inngå avtaler med hoteller eller andre. Pliktig til full kontingent for året er enhver som ikke innen 1. januar samme år har meldt fra om opphør av medlemskap, eller har søkt om passivt medlemskap. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn 1 ett - år, mister sine rettigheter og kan strykes av klubben. 14

15 Strykes et medlem kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent og andre forpliktelser er ordnet. Styret har anledning til å sette ned eller frafalle kontingent ved sykdom, arbeidsløshet, militærtjeneste eller andre gyldige grunner. 4. ADGANG TIL SPILL PÅ BANEN Aktive medlemmer som har betalt forfalt kontingent og spilleavgift og har ferdighetskort, har rett til å spille på banen. Spilleavgift kan være: - for en runde, for en uke, for en måned eller et år (for de som ikke har ytet lån til klubben). - motytelse for lån fra enkeltmedlem som gir fritt spill. 1 Angående gjestespillere, se SPILLEREGLER Under spill følges «The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrew s» regler. Styret v/turneringskomiteen fastsetter de lokale regler som det måtte finne nødvendig. Ethvert medlem, æresmedlem, frimedlem og gjester er forpliktet til å rette seg etter de gjeldende bestemmelser og regler for utøvelse av spillet på banen og overholde ordensforskriftene for så vel banen som for klubbhuset og øvrige anlegg. Det er ethvert medlems plikt å påtale overtredelser av de regler og bestemmelser som klubben har. Medlemmer er også forpliktet til å hjelpe med å bevare banen i best mulig stand. Enhver som overtreder disse bestemmelser og regler eller på annen måte viser uverdige opptreden, kan av domsutvalget straffes overensstemmende med Norges Idrettsforbunds straffebestemmelser. Straff eller avgjørelser foretatt av domsutvalget i henhold til ovenstående kan av berørte parter forlanges overprøvd ihht NIF s straffebestemmelser. 6. ÅRSMØTE Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet. Ordinær årsmøte innkalles av styret med melding til medlemmene med én måneds varsel. Sakslisten skal være satt opp senest 1 uke før. Årsmøtet, og skal inneholde: - årsberetning - revidert regnskap pr. 31 desember - budsjettforslag - valgkomiteens innstilling - styrets forslag til kontingent og eventuelle andre ytelser - revisjonsberetning - kontrollkomiteens beretning - eventuelt innsendte forslag Årsmøtet behandler: 1. Valg av dirigent 2. Årsberetning 3. Revidert regnskap 4. Styrets forslag til kontingent og avgifter 5. Budsjettforslag 6. Innkomne forslag 7.a. Valg av formann, nestformann og øvrige styremedlemmer samt to varamenn. Det foretas særskilt valg på hvert medlem 15

16 7.b. 7.c. 7.d. 7.e. 7.f. 7.g. Valg av revisor Valg av valgkomité, som består av tre medlemmer Valg av representanter til idrettens kontaktutvalg i Røyken Idrettsråd Valg av domsutvalg, som består av tre medlemmer samt to varamenn Valg av kontrollkomité, som består av to medlemmer samt to varamenn Valg av to medlemmer til omsetningsrådet. Foreligger mer enn et forslag, skal valget foretas skriftlig. Medlemmers forslag til årsmøte må oversendes styret minst 2 uker i forveien. Styrets medlemmer er på valg hvert annet år. 7. EKSTRAORDINÆR ÅRSMØTE Ekstraordinær årsmøte holdes når styret bestemmer det, eller når minst en tredjedel av de stemmeberettigete forlanger det. Det kunngjøres på samme måte som ordinær årsmøte og med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinær årsmøte kan bare behandle den eller de saker kravet om årsmøte omfatter og som er kunngjort i innkallingen. 8. STEMMERETT Stemmeberettigete er alle medlemmer som har fylt 15 år som har oppfylt sine forpliktelser til klubben, og som har vært medlem minst 1 måned. 9. VALGKOMITÉ Valgkomiteen gir innstilling til de valg som foretas av årsmøtet. Komiteens medlemmer velges av årsmøtet for inntil 3 år. Minst ett medlem skal uttre hvert år, om nødvendig ved loddtrekning. Komiteens innstilling oversendes styret innen en måned før årsmøtet. 10. DOMSUTVALG Domsutvalg behandler saker som faller innenfor NIF s straffebestemmelser. 11. REVISJON Den engasjerte revisor skal utføre sin revisjon i samsvar med gjeldende bestemmelser gitt i lov om revisjon og revisorer av 14 mars 1964, samt i henhold til god revisjonsskikk. Den engasjerte revisor skal gi kontrollkomiteen alle ønskete opplysninger om den foretatte revisjon og kontrollhandlinger. 12. KONTROLLKOMITÉ Medion TV LCD 30" Kontrollkomiteen skal påse at foretatt disposisjoner i driftsåret er i samsvar med organisasjonens vedtekter og beslutninger, og skal sammen med den engasjerte revisor gjennomgå organisasjonens regnskaper etter at disse er revidert av revisor. Kontrollkomiteen møter så ofte som MD7330TJ det er påkrevet 30" 16/9 for LCD, å sikre 1280x768, tilstrekkelig 450cd/m2 tilsyn. 13. OMSETNINGSRÅDET Omsetningsrådet skal gi årsmøtet, styret og administrasjonen råd i saker som direkte og / eller indirekte har med omsetning av de andelsobligasjoner klubben har utstedt for salg til klubbens medlemmer. Tlf: mail: 16

17 14. STYRET, DETS FUNKSJONER OG FUNKSJONSTID Klubben ledes av et styre på 6 medlemmer, hvorav en formann og en nestformann. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstede. Styrets beslutninger må fattes med minst alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er formannens stemme avgjørende. Styret sammenkalles av formannen, eller i hans fravær, av nestformannen. Minst tre av styrets medlemmer kan også forlange styremøte. Styret er klubbens høyeste myndighet mellom hvert årsmøte. Det har ikke adgang til å foreta vidtgående disposisjoner som f.eks. salg av fast eiendom eller større formuesdisposisjoner. Heller ikke kan styret på egen hånd foreta arbeider som vesentlig grad endrer banens karakter. Styret kan meddele prokura. Alle styremøter skal protokolleres. Daglig leder møter i styret med tale- og forslagsrett. De nødvendige underkomiteer velges av styret. 15. DAGLIG LEDER Daglig leder er ansvarlig for alle administrative funksjoner i Kjekstad Golfklubb og utfører de pålegg og setter i verk de tiltak som er truffet av styret. Forøvrig arbeider daglig leder etter instruks utarbeidet av styret. 16. FORHOLD TIL SPILLERE FRA ANDRE KLUBBER Medlemmer av andre golfklubb har adgang til å spille på banen mot betaling av greenfee. Størrelsen av denne fastlegges av styret for hvert år. Midlertidig medlemskap kan søkes for spillere fra andre klubber som oppholder seg i distriktet for kortere tid. De må da betale minst vanlig årskontingent og spilleavgift. De har i så tilfelle like rettigheter og plikter som klubbens ordinære medlemmer. 17. LOVENDRINGER Endringer i disse lover kan bare foretas på ordinær eller ekstraordinær årsmøte etter å ha vært oppført på sakslisten. Det kreves 2/3 flertall blant de fremmøtte for å forandre på lovene. 18. OPPLØSNING AV KLUBBEN Oppløsning kan bare vedtas på ordinær årsmøte med 2/3 flertall. Forslag herom må være satt opp på sakslisten og tilstilt medlemmene minst 14 dager før møtet. Blir oppløsningen vedtatt, avholdes ekstraordinær årsmøte en måned senere og for at klubben skal oppløses må vedtaket gjentas med 2/3 flertall. I tilfelle oppløsning, tilfaller klubbens eiendeler Norges Idrettsforbund eller formål godkjent av dette, dog slik at avtalen med Kjekstad Bruk er oppfylt 19. «MOOSE IN ONE» Spiller som feller elg med ett slag (moose in one) plikter å servere elgstek med champagne til samtlige spillere som er tilstede på banen. (Footnotes) 1 Medlemmer som valgte ikke å kjøpe andelsobligason i 2001 eller senere, beholder den spilleretten de hadde før revisjon av lovene i februar

18 Proshop... Butikken flyter over av varer og vi gir deg «SOMMERTILBUD» Alt i Callaway utstyr som: Driver, jern, Hybrid, Bager: 10% 18 20% Alt i klær fra: Daily, Ashworth, Rukka: Hilsen Pro Shop

19 Kjekstad Golfkafè... Hei alle sammen! Vi er nå allerede godt igang med årets sesong, og med den tidlige åpningen og den gode banen, tyder alt på at dette blir den beste sesongen for oss hittil. Masse aktivitet på juniorsiden gjør også sitt til at vi har det travelt om dagen. Mange nye fjes har vært innom, og vi har allerede blitt kjent med mange nye medlemmer av klubben.det synes vi er veldig hyggelig. Som mange av dere sikkert vet, er en famileforøkelse nært forestående, men vi har mange flinke ansatte til å hjelpe oss, så vi tror vi skal komme oss greit i gjennom denne sesongen også. Vi ønsker alle våre kunder, venner og kjente en riktig god sommer! RIV UT OG TA MED TIL KAFEÈN «SPAR EN TIER» Hilsen Karl og Karina! Åpningstider i sommer: Mandag - Torsdag kl Fredag - Søndag kl Hole in One på kafeèn: Kaffe & Vaffel Kr. 25,- 19

20 Turneringskomiteen... Turneringslederen og hans team ønsker alle velkommen til en ny sesong med konkurranser. Nå er det bare å melde seg på så skal vi gjøre vårt beste for at ting skal fungere og at konkurransene skal forløpe uten alt for store problemer. Vi har i år byttet premieleverandør og håper dette vil falle i de flestes smak med litt andre premier enn vi har hatt de siste 2-3 årene, så her blir det kamp om de beste plassene og som du ser på bilde - nå begynner de tidlig - ikke glem å melde deg på du også. Teamleder: Gunnar Hagen tlf: Team 1: Roger Sand, tlf.: Team 2: Bjørn Høyer-Andreassen, tlf.: Team 3: Sverre Dahl, tlf.: Dag Dato Arrangement Fredag 01.jul Norsk Senior Golf Lørdag 02.jul Maraton Golf Mandag 04.jul Eldrespretten Tirsdag 05.jul Damedag Mandag 11.jul Eldrespretten Tirsdag 12.jul Damedag Mandag 18.jul Eldrespretten Tirsdag 19.jul Damedag Mandag 25.jul Eldrespretten Tirsdag 26.jul Damedag Lørdag 30.jul Tannlege Bjørn Høyer s Reguleringskonkurranse Mandag 01.aug Eldrespretten Tirsdag 02.aug Damedag Lørdag 06.aug Golfpremier Mix Søndag 07.aug Douglas Day Mandag 08.aug Eldrespretten Tirsdag 09.aug Damedag Vennskapsturn. Kongsberg Lørdag 13.aug KM junior D 1. Søndag 14.aug KM junior D 2. Mandag 15.aug Eldrespretten Tirsdag 16.aug Damedag Lørdag 20.aug KM Damer & Herrer Dag 1. Søndag 21.aug KM Damer & Herrer Dag 2. Mandag 22.aug Eldrespretten Lørdag 27.aug KM Fair ladies & Old boys, dag1 Søndag 28.aug KM Fair ladies & Old boys, dag 2 20

HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010

HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010 ! # # " # $ % &! & & Innkalling til årsmøtet Lagt ut på www.hakadalgolf.no under nyheter 18.02.11 HAKADAL GOLFKLUBB - ÅRSMØTE 2010 Styret i Hakadal Golfklubb innkaller med dette til årsmøte for 2010. Sted:

Detaljer

Bryne Kro & Hotell 19 februar 2009 kl. 1800-2000

Bryne Kro & Hotell 19 februar 2009 kl. 1800-2000 Årsmøte i Jæren Golfklubb Bryne Kro & Hotell 19 februar 2009 kl. 1800-2000 SAKER: 1. Konstituering av årsmøtet fastsettelse av stemmeantall 2. Valg av møteleder. 3. Valg av referent. 4. Godkjenning av

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 12. FEBRUAR 2014 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 25. FEBRUAR 2015 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

Årsberetning 2012. Det innkalles til årsmøte på. Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 13. februar 2013 kl 18.00

Årsberetning 2012. Det innkalles til årsmøte på. Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 13. februar 2013 kl 18.00 Årsberetning 2012 Det innkalles til årsmøte på Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 13. februar 2013 kl 18.00 Innholdsfortegnelse Innkalling til Årsmøte side 3 Styrets beretning for 2012

Detaljer

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb Årsmøte 2015 Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00 Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10 Side 1 av 46 Samarbeidspartnere 2014 Trondheim Golfklubb takker alle samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent

Detaljer

- Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel

- Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel - Årsmøte 2010- Torsdag 28. januar 2010 Klokken 19.00 Britannia Hotel Trondheim Golfklubb takker alle samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer medlemmene til å benytte seg av disse ved kjøp av

Detaljer

Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK. Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall

Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK. Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall Agenda: 1 Godkjennelse av stemmeberettigede 2 Godkjennelse av innkalling, saksliste og forretningsorden 3 Valg av

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

ÅRSMØTE 2013. Torsdag 27. februar 2014 kl. 1800 Frogn Rådhus Kommunestyresalen «Fraunar» Rådhusveien 6 1443 Drøbak

ÅRSMØTE 2013. Torsdag 27. februar 2014 kl. 1800 Frogn Rådhus Kommunestyresalen «Fraunar» Rådhusveien 6 1443 Drøbak ÅRSMØTE 2013 Torsdag 27. februar 2014 kl. 1800 Frogn Rådhus Kommunestyresalen «Fraunar» Rådhusveien 6 1443 Drøbak Innhold Side 3 Fullstendig saksliste Side 3 Konstituering av årsmøtet Side 3 Valg av dirigent,

Detaljer

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.

Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014. Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19. Årsmøtedokumentasjon Larkollen Idrettslag 2014 Saksliste: Det avholdes ÅRSMØTE I LARKOLLEN IDRETTSLAG Torsdag 27.03.2014 kl. 19.00 Klubbhuset Godkjenning av innkalling Valg av møteleder og referent Valg

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 16. MAI 2011 Årsmøte avholdt 12. april 2011. Sted Sportellet Fritidsparken. Frammøtte: 44 Jan Tore

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012 Årsmelding 2012 Styrets årsberetning 2012 Medlemskomiteens årsberetning 2012 Turneringskomiteens årsberetning 2012 Banekomiteens årsberetning 2012 Seniorgruppens årsberetning 2012 Damegruppens årsberetning

Detaljer

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Dokumenter for Årsmøtet i Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.2009 Sted: Hull 19 Tid: 19.00 2 FORRETNINGSORDEN Årsmøtet ledes av den valgte møteleder.

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb. (Komiterapporter til årsmøte 2015)

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb. (Komiterapporter til årsmøte 2015) Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2015 (Komiterapporter til årsmøte 2015) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 12. februar 2015, kl 1900 Side 1 av 26 Innholdsfortegnelse Banedrift og tekniske innretninger...

Detaljer

Veien til golf Veiledning for klubbene

Veien til golf Veiledning for klubbene Veien til golf Veiledning for klubbene Veien til Golf Bestemmelser, retningslinjer og veiledning for nybegynneropplæring i Norge fra 2012 1. Innledning side 2 2. Visjon, verdigrunnlag, mål og virkemidler

Detaljer

Innhold. Dagsorden årsmøte 18.2.2015

Innhold. Dagsorden årsmøte 18.2.2015 Årsmøte 2015 Innhold Dagsorden årsmøte Side 1 Styrets årsberetning Side 2 Årsrapporter komitèer og grupper Side 10 Innkomne saker Side 18 Kontigenter 2015 Side 19 Regnskap 2014/Budsjett 2015 Side 20 Organisasjonsplan

Detaljer

ÅRSBERETNINGER 2013 BANE / HUS TURNERING SPORT DAME SENIOR ØSG NSG

ÅRSBERETNINGER 2013 BANE / HUS TURNERING SPORT DAME SENIOR ØSG NSG ÅRSBERETNINGER 2013 BANE / HUS TURNERING SPORT DAME SENIOR ØSG NSG ÅRSBERETNING BANE- OG HUS KOMITEEN 2013 Komiteens sammensetning 2013 Bane: Oddvar P. Kjøs - leder + plangruppa Finn Harald Ellingsen felles

Detaljer

SPAR SLAG! GOLFSKOLEN STJERNETRENEREN JENTEGOLF SOLHEIM CUP BANEDESIGN NYHETER UTSTYR TESTER SKODUELL MYTER GPS. www.norskgolf.no

SPAR SLAG! GOLFSKOLEN STJERNETRENEREN JENTEGOLF SOLHEIM CUP BANEDESIGN NYHETER UTSTYR TESTER SKODUELL MYTER GPS. www.norskgolf.no 58. årgang. Utgave 5-2013. Løssalg kr 65 www.norskgolf.no UTSTYR TESTER SKODUELL MYTER GPS GOLFSKOLEN SPAR SLAG! Erik Bertrand Larssen STJERNETRENEREN JENTEGOLF SOLHEIM CUP BANEDESIGN NYHETER RETURUKE

Detaljer

Medlemsblad for Sarpsborgs Amcar klubb. Detroit Cars. Etb, 08-09-1982. 1970 Ford Mustang Convertible Eier, Per Åge Brenne

Medlemsblad for Sarpsborgs Amcar klubb. Detroit Cars. Etb, 08-09-1982. 1970 Ford Mustang Convertible Eier, Per Åge Brenne Medlemsblad for Sarpsborgs Amcar klubb Detroit Cars Etb, 08-09-1982 1970 Ford Mustang Convertible Eier, Per Åge Brenne Klubbens Adresse. Edvard Strandsvei 46, 1734 Hafslundsøy www.detroitcars.net Member

Detaljer

Klubbsjekken 2014 Tromsø Golfklubb. Standardrapport

Klubbsjekken 2014 Tromsø Golfklubb. Standardrapport Klubbsjekken 2014 Tromsø Golfklubb Standardrapport Innhold Innledning... 3 Generelt... 4 Den Norske Golfspilleren... 12 Klubbens golfaktiviteter... 14 Trener... 21 Arrangement/turneringer... 27 Anlegg...

Detaljer

PROGRAM OG HANDLINGER FOR 2012 ÅRSMØTET I BMW CAR CLUB NORWAY. Thon Oslo Airport Hotel

PROGRAM OG HANDLINGER FOR 2012 ÅRSMØTET I BMW CAR CLUB NORWAY. Thon Oslo Airport Hotel PROGRAM OG HANDLINGER FOR 2012 ÅRSMØTET I BMW CAR CLUB NORWAY Thon Oslo Airport Hotel Fredag 27. april 2012: Årsmøteforhandlinger Lørdag 28. april 2012: Årsmøteforhandlinger og Årsmøte Søndag 29. april

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Årsmøte i Klanen 2014

Årsmøte i Klanen 2014 Årsmøte i Klanen 2014 Vallhall 06. mars 2014 kl 1800 Sidefortegnelse Dagsorden Forretningsorden Klansstyrets årsmelding 2013-2014 Medlemskontingent, budsjett og regnskap Resultat 2013 / Budsjett 2014 Balanse

Detaljer

Håndball for alle, - i KIF. KIF Håndball mot 2018. Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1

Håndball for alle, - i KIF. KIF Håndball mot 2018. Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1 KIF Håndball mot 2018 Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1 KIF Håndball er en tradisjonsrik klubb. Prestasjonene har svingt sportslig og organisasjonsmessig. Fra å være den første klubb som under siste

Detaljer

AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992

AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 1. Registrering av frammøtte og stemmeberettigede medlemmer 2. Åpning av møtet 3. Valg av Møteleder, Møtesekretær og tellekorps 4. Godkjenning

Detaljer