Årsmelding Sandnes Menighetråd 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding Sandnes Menighetråd 2014"

Transkript

1 Årsmelding Sandnes Menighetråd 2014

2 Innholdsfortegnelse 2 Oversikt over ansatte pr Regnskap Kirkelig statistik 6 Detaljerte årsmeldinger for de enkelte avdelinger 7 Byggelklossen åpen barnehage 7 Gjenbruksbutikken Om Igjen Trosopplæring 10 Barne og ungdomsarbeid Zone 11 Søndagsskolen 12 Kor i kirken: Mini- og Barnegospel samt Sandnes Kirkekor 12 Diakoni 13 Misjon 14 Gudstjenesteutvalget 15 Årsmelding Møtepunkt Smeaheia Årsmelding Nærvær bypresten

3 Årsmelding Sandnes menighetsråd 2014 Sandnes menighetsråd har i løpet av året sammen med stab og frivillige arbeidet for at visjonen til Sandnes menighet: Nær Gud nær mennesket og målene våre: Sandnes menighet vil se det enkelte menneske og være et åpent og inkluderende trosfellesskap som gir mennesker mot og håp i hverdagen skal virkeliggjøres. Det har vært avholdt 10 ordinære møter og behandlet 64 saker. Det er svært mye vi er glad for: Gudstjenestene på søndager og onsdager er grunnleggende viktige, og får fortsette uten at noe eller noen hindrer dem. Det samme gjelder søndagsskolen. Dette er jo ingen selvfølge i vår verden. Ellers er vi svært glad for å ha fått nye salmebøker. Deretter: Menighetsbladet «Invitasjon» - er «oppe og står» igjen! Dette hadde ikke latt seg gjøre uten en gruppe frivillige også fra Smeahei - som i løpet av året har lagt ned svært mange timer for å få dette til. Kvinnefrokostene: To deilige formiddager i løpet av året som gir påfyll av åndelig og kroppslig mat av høy kvalitet. Mange frivillige bidrar og lager godt og inkluderende fellesskap takk. Barnearbeidet med Zone og barnekorene som gir gode møteplasser for barn, ungdom, voksne ledere og foreldre. Trosopplæringsarbeidet Stadig flere spor aktiveres. Om Igjen: Fortsatt har vi denne gaven i menigheten vår. Arbeidet som drives der gir oss fortsatt en økonomi uten særlige bekymringer. Den gir også gode muligheter for å møtes og ta en kopp kaffe og en prat. Diakoniarbeidet med blant annet Forbønnstjenesten: Daglig forbønn for menigheten, byen og landet og verden fortsetter. Også flere andre diakonale aktiviteter og tjenester. Økonomi: Bruktbutikken vår gir i år enda større tilskudd til menighetens inntekter og er et helt avgjørende bidrag for at økonomien skal gå i balanse. Vi kan redusere antall ofringer som går til egen virksomhet. Menigheten har allikevel en stram økonomi. Menighetens medlemmer utfordres nok en gang til deltakelse i den faste givertjenesten på den måten kan vi kanskje i nær framtid la alle ofringer gå til ekstern virksomhet. Stab: Vi er glad for å ha tatt imot to nye medlemmer av stab: Daglig leder Kjersti Kvaløy og kantor Tim Rishton. Vi får tilbakemeldinger om god samhandling og godt arbeidsmiljø. Andre ting vi har arbeidet med: Initiativ til felles ungdomsarbeid med flere menigheter: Dette arbeidet har ikke gitt konkrete resultater

4 Initiativ for å gå i gang med prosjektarbeid for menighetsutvikling: På bakgrunn av at stab og råd hadde forskjellig oppfatning av hva et slik prosjekt ville kunne tilføre menigheten ble ikke dette prosjektet igangsatt. Vi takker for all forbønn, omtanke og oppmuntring. For Sandnes menighetsråd Kari Torbjørnsen Oversikt over ansatte per : Prester: - Sokneprest, Ottar Almås (100%) - Menighetsprest/Prost, Ludvig Bjerkreim (50/50 %) - Prostiprest med særlig fokus på Møtepunkt Smeaheia, Aud Utbø Strandmyr (60%) Menighetsstab: - Daglig leder, Kjersti Kvaløy (100%) - Kantor, Ghislain Gourvennec (Vikar i 100%) ny kantor Tim Rishton fra (100%) - Menighetspedagog, Kristoffer Hodne Haugen (100%) - Diakon, Gunnlaug Hidle Sigmundsen (100%) - Trosopplæringsmedarbeider, Kristin Henriksen (60%) Barnehage: - Administrasjonsleder, Inger Else Erevik (70%) - Styrer/Fagutvikler, Maria Tharcious (60%) - Musikkpedagog, Maria Hellum Mjaaland (50%) svangerskapspermisjon - Vikar for musikkpedagog Christina Andersen (50%) - Renholder, Eli Thorsen (19%) - 4 -

5 Regnskap 2014 Tekst Akk. hittil i år Regnskap Budsjett I fjor INNTEKTER Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter Refusjoner/Overføringer Statlige tilskudd Rammeoverføring/ Tilskudd fra egen komm Tilskudd fra fellesråd /menighetsråd Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler SUM DRIFTSINNTEKTER UTGIFTER Lønn- og sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester Refusjoner/Overføringer, Merverdiavgift Tilskudd og gaver SUM DRIFTSUTGIFTER BRUTTO DRIFTSRESULTAT Renteinntekter og utbytte NETTO FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER NETTO DRIFTSRESULTAT INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd) Bruk av disposisjonsfond SUM BRUK AV AVSETNINGER Avsatt til disposisjonsfond SUM AVSETNINGER Utregnet mindre-/merforbruk Bokført regnskapsmessig mindreforbruk Bokført regnskapsmessig merforbruk

6 Givertjenesten 2014 i kroner pr måned Total kr ,- Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Vi takker alle våre faste givere og ønsker nye velkomne. Penger fra vår givertjeneste kommer godt med til drift av menighetssenteret. Det er på menighetssenteret ting skjer, både innenfor barne- og ungdomsarbeid, men også diakoni ved sorggrupper o.a. som benytter seg av våre lokaler. Lokalene må være i god stand og krever sitt vedlikehold. Flere av våre frivillige er allerede med og bidrar, og jeg håper at flere av våre flittige kirkegjengere dukker opp når vi holder dugnader og annet slik at vi kan holde kostnadene nede. I 2015 vil prosteboligen stå i fokus med tanke på oppgradering. UTDRAG AV STATSITIKKEN FOR SANDNES MENIGHET Kirkelig statistikk Kirkelig årsstatistikk Døpte med nr Døpte i menigheten Vigde Forbønn borg. ekteskap Gravferd Innmeldte i DNK Utmeldte i DNK Utmeldt annet samfunn Konfirmanter Forordna gudstj. totalt Gudstjen. søn/helligdag Andre gudstjenester Familiegudstjenester Musikkandakt, konsert Gudstjeneste m/nattverd Deltakere totalt Deltakere gudstjen. søn/helligdag Nattverdgjester totalt Statistikk skal man alltid ta med en klype salt. Det kan det være flere grunner til. Noen ganger kan man spørre om tallene virkelig stemmer. Hvis tallene først er riktige, er kanskje noe av det viktigste å kunne sammenligne tallene fra år til år. Da er første forutsetning at tallene er sammenlignbare. Antall deltakere på gudstjenester er avhengig av antall gudstjenester. Det er verdt å merke seg at i 2012 er gudstjenestene på Smeaheia med for første gang. Det virker med en gang inn på statistikken. I 2011 begynte vi å registrere hverdagsmessene på onsdager med nattverd. Det gir et betydelig større antall gudstjenester med nattverd, men drar samtidig ned på gjennomsnitt nattverddeltagelse pr. gudstjeneste totalt. Det som da kan være interessant er gjennomsnittlig frammøte og nattverddeltagelse pr. gudstjeneste på søn- og helligdager

7 Detaljerte årsmeldinger fra de enkelte avdelinger ÅRSMELDING BYGGEKLOSSEN ÅPEN BARNEHAGE 2014 Dessverre er ikke årsrapport kommet meg i hende til denne rapport gikk i trykken. I 2014 har Byggeklossen åpen barnehage vært åpen i 39 uker Vi har hatt tilbud i babysang 1 som er fra 3-9 måneder på tirsdager og babysang 2 som er fra 9 mnd -1år på torsdager, dette er en del av trosopplæringen i Sandnes menighet. Vi har hele høsten slitt med dårlig fremmøte på disse samlingene. Viser til tall under. Prestene informerer om tilbudet i dåpssamtaler, invitasjoner er sendt ut til alle barn i nabolaget og det er blitt delt ut brosjyrer på helsestasjonene. Barnehagen har i hele høst slitt med dårlig fremmøte og dette har preget arbeidet i barnehagen. Hva gjør vi, hvordan skal vi få flere brukere? Vi arbeider kontinuerlig med dette. Flere av våre brukere er innvandrere og har utfordringer med tanke på språk og kultur. Som dere ser av tallene under så er nedgangen fra vår til høst merkbar og vi kan bare be om at trenden vil snu våren Kjersti Kvaløy Mandag byggekl. Mandag babysang Tirsdag byggekl. Tirsdag babysang Onsdag byggekl. Onsdag babysang Torsdag byggekl. Frammøte totalt Antall dager Vår Høst Total Snitt pr dag Byggeklossen vår er 17,9 Snitt pr dag Babysang vår er 9,4 Snitt pr dag Byggeklossen høst er 5 Snitt pr dag Babysang høst er 3,5-7 -

8 Regnskap Byggeklossen 2014 Tekst Akk. hittil i år Regnskap Budsjett I fjor INNTEKTER Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter Refusjoner/Overføringer Rammeoverføring/ Tilskudd fra egen komm Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler SUM DRIFTSINNTEKTER UTGIFTER Lønn- og sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester Refusjoner/Overføringer, Merverdiavgift Tilskudd og gaver SUM DRIFTSUTGIFTER BRUTTO DRIFTSRESULTAT Renteinntekter og utbytte NETTO FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER NETTO DRIFTSRESULTAT INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd) Bruk av disposisjonsfond SUM BRUK AV AVSETNINGER SUM AVSETNINGER Utregnet mindre-/merforbruk Bokført regnskapsmessig mindreforbruk Bokført regnskapsmessig merforbruk

9 Årsmelding for Om Igjen 2014 Året startet med en stor flyttedugnad fra de gamle lokalene i Langgt 94 til de nye lyse og store lokalene i Storgt.52 a Mange hadde svart ja på spørreskjemaet til å være med på flyttingen. På en av dagene var ca. 40 stk. innom. De andre dagene var der fra 10 til 20 stk. med på utpakking, vasking og plassering av varer. Alt var godt planlagt, og på 10 dager var alt på plass. 13 jan. hadde vi orienteringsmøte for butikkmedarbeiderne med opplæring i nye rutine. Åpningsdagen var 14 jan, med snorklipping av ordfører Virak, kaffe og stor bløtkake. Mye folk og god stemning. I løpet av året har lederne for de 3 gjenbruksbutikkene i Sandnes hatt flere møte. Resultatet av det er en felles brosjyre/flyveblad med fasade bilder, adresser og åpningstider. 9 sep. hadde alle 3 butikker Superlørdag med Supertilbud. Dette ble så vellykket at det kommer til å gjentas. Vi forandret våre åpningstider for mer å følge sentrums tidene, og fra mars har vi også åpent om mandagene. Nye åpningstider er: Mandag til fredag kl til Lørdag til Der er avholdt 5 styremøter og to «firmafester» Fra høsten av fikk vi to nye i styret: Brit Munthe fra menighetsrådet og Monica Kristiansen fra butikken. Omsetningen har vært over forventning. Etter 11 mnd. og en uke rundet vi millionen. Årsomsetningen ble kr ,- Styret består av: Gerd Pedersen butikkleder, Bjørg Meberg sekretær Grete Fiksdal, Karen Thorsen, Brit Munthe, Monica Kristiansen. Gerd Pedersen 9

10 Årsmelding 2014 Trosopplæring 369 barn har vært i kirken i forbindelse med trosopplæringsarbeidet dette året (dåpssamtaler og konfirmasjon inkludert). Vi har startet 4 nye tiltak (Spor 6: Safari, Spor 9: MissionPossible, Spor 12: Juniorkonfirmanter, Spor 10: Basic II). Følgende spor har teams: Spor 4, Spor 7, Spor 8 og Spor 12. Vi ønsker teams rundt følgende spor: Spor 5, Spor 9, Spor 11 og konfirmantarbeidet. Spor 1: dåp, dåpsamtale: 26 jenter og 37 gutter (100%), 0 frivillige Spor 2: Babysang: 48 jenter og 38 gutter (137%), 0 frivillige Spor 4: 4 årsfest og bok: 23 jenter og 13 gutter (55 %) på Smeaheia og i Sandnes. 14 frivillige. Spor 5: Klubb i advent: 19 jenter og 3 gutter (31%), 2 frivillige Spor 6: Safari: 15 jenter og 13 gutter (28%), 1 frivillig Spor 7: Dåpsskole:21 jenter og 8 gutter (37%), 3 frivillige Spor 8: Tårnagentene: 15 jenter og 23 gutter (40%), 7 frivillige Spor 9: MissionPossible (Misjonsdag): 5 jenter og 4 gutter (8%), 1 frivillig Spor 10: Basic I: 4 jenter og 2 gutter (6%), 0 frivillige Spor 10: Basic II: 4 jenter og 5 gutter (10%), 0 frivillige Spor 11: Lys Våken: 10 jenter og 4 gutter (15%), 2 frivillige Spor 12: Juniorkonfirmanter: 2 jenter og 3 gutter, 2 frivillige Konfirmantåret i Sandnes menighet: 31 jenter og 29 gutter (63%), 5 frivillige 10

11 Årsmelding 2014 Zone Ca barn i alderen klasse kommer på Zone skoleåret 2014/ er betalende medlemmer, men det er som regel ca barn som kommer trofast hver gang. Det er en super gruppe barn med mye glede og energi. Vi har fire ungdomsledere i 9. og 10.klasse som betyr mye for barna og for klubben. Disse har fått og får oppfølging av Kristoffer Haugen og Gunnlaug Sigmundstad, så det er vi også veldig glade for. Vi har en ressursperson som lager kveldsmat (hadde to før jul), og tre uunnværlige voksenledere. Ansatte i Sandnes menighet tar ansvar for å holde andakt, og det er vi veldig takknemlige for. KM-styret (KFUK/KFUM) bidrar økonomisk, og det er ingen økonomiske bekymringer i klubben. I løpet av de siste to årene har vi fått oss bl.a. egen bålpanne og ordentlig bingoutstyr. Vi har en fast ramme for klubben. Vi starter med samlingsstund og andakt, fortsetter med ett tema for aktivitet og koser oss med kveldsmat til slutt. Aktiviteter vi har brukt, er f.eks. bingo, film, quiz, formingsaktiviteter, matlaging, tur til skøytebane mm. Barna synes å stortrives og gleder seg til klubbkveldene ut fra det vi får høre. I samlingsstundene er mange av barna aktive med spørsmål og innspill. I januar i år gjorde det inntrykk å ha besøk av Mariann Nygård, som fortalte om sønnen Adrian som ble helbredet ved bønn fra en alvorlig lidelse med matintoleranse og han satt i rullestol mm. Det var sterkt å høre om at Gud hadde gjort en så alvorlig syk gutt i nabolaget (Trones) fullstendig frisk. Adrian fungerer i dag normalt på ungdomsskolen. Ett høydepunkt barna gleder seg til nå er "FINALE ZONE" 13.mai med mulighet for overnatting i Melsheia. Denne overnattingsturen er mulig takket være Kristoffer Haugen og Gunlaug Sigmundstad som har tilbudt ZONE å være med på å arrangere denne. Det er utrolig sprekt og flott av dem! Det blir åpen Gudstjeneste for alle 14.mai og da håper vi mange, både små og store, kommer! :-) Zone har en utfordring med at det ikke er en klubb det er naturlig å rekruttere fra før barna er i 5.klasse og kan starte på ZONE. Mange av barna som går på ZONE kommer fra en klasse hvor to av ledernes barn går i. Vi er glade for at vi har barnegospel og søndagsskolen, men skulle gjerne også hatt flere tilbud, og gjerne en form for "klubb". Vi skulle også gjerne sett at det kunne vært en ungdomsklubb som barna kan fortsette i etter at de er blitt for store for ZONE. Vi skulle ønske at barn i nærmiljøet kunne bli vant med å gå fast på kirkelige aktiviteter. Vi som er ledere i klubben brenner for ett levende barne- og ungdomsarbeid i Sandnes menighet, og ser potensialet i en menighet i nærmiljøet, jf misjonsbefalingen. Hvis vi ønsker at kirken skal ha betydning for barna som vokser opp i vårt nærmiljø i dag, er det viktig at vi som ser betydningen av dette prioriterer dette på ulike måter nå. Vi håper og ber om at flere må se det som en utfordring å være leder for barn og ungdom i menigheten. Vi trenger også at flere rekrutterer barn til ZONE fra nærmiljøet. De som kommer pleier å trives. Vi registrerer at en del kristne familier velger andre menigheter for at barna skal finne seg til rette i en menighet med flere tilbud for flere aldersgrupper, og det kan gjøre at det er færre foreldre å spille på i menigheten etter hvert. ZONE og fremtiden: Det er stadig en utfordring å være nok voksne og flere å dele på oppgavene. Vi har stadig vært bekymret for om vi vil være nok voksne, men det har likevel hele tiden ordnet seg. Akkurat nå skulle vi gjerne hatt noen som kunne bidratt på kjøkkenet med kveldsmat. Det ideelle ville også være at vi var flere ledere, slik at det var lettere å be seg fri ved behov. En styrke for ZONE er det gode samarbeidet med de ansatte i menigheten. Det er veldig godt å merke støtte og hjelp derfra. 11

12 Rut Karin Nessa Årsmelding fra Søndagsskolen i Sandnes menighet 2014 Søndagsskolen i Sandnes menighet møtes hver søndag hvor det ikke er familiegudstjenester, langhelger eller ferier. Vi åpner skattekisten i kirken og går til menighetssenteret hvor vi starter med en felles samling ut fra Sprell Levende. Det er sang, lystenning, bønn, fortelling og kollekt til kirkens misjonsprosjekt i Thailand. Barna deler seg etter alder og løser oppdrag. Vi avslutter felles med velsignelsen. Det er stor variasjon i antall barn: 7-23 per gang. Høsten 2014 var gjennomsnittet 11 barn av ca. 30 betalende medlemmer. Dette er en nedgang i antall fremmøtte. Vi har opprettet en smstjeneste for å minne medlemmer og potensielle nye om søndagsskolen. Vi fokuserer på å invitere venner. Årsmelding Mini- og Barne gospel Dessverre er ikke årsrapport kommet meg i hende til denne rapport gikk i trykken. Det vært øvelser hele 2014 både i Mini- og Barnegospel. Ansvarlige har vært Kristin Henriksen og Stine Bore. Ludvig Bjerkreim pianist og medhjelper og Tim Rishton startet opp som pianist desember Årsmelding Sandnes Kirkekor Våren mars 2014 ble det avholdt årsmøte hjemme hos Bjørg Almås. Ghislain Gourvennec vikarierte i Gro Årsvolls stilling som organist fram til sommeren. Koret sang ved gudstjenesten 9. mars, 1. søndag i faste. "Kyrie" fra "Missa in simplicitate" av Jean Langlais ble framført. Ghislain Gourvennec hadde laget en korsats til "Ingen vinner frem til den evige ro". Denne ble også sunget sammen med menigheten. 2. påskedag, 21. april, var det Oppstandelsesfest i Sandnes kirke kl. 18. Kirkekoret, barnegospel og minigospel deltok. Dessuten var det et sammensatt orkester av strykere, blåsere, pauker og orgel. Det ble framført en motett av Kjell Mørk Karlsen: Fred være med dere og Nils Henrik Asheim: Høsten 2014 Gro Årsvoll sa opp som organist. Det ble tilsatt ny organist ut på høsten. Tim Rishton begynte i sin stilling desember 2014, koret hadde derfor ingen aktivitet denne høsten Det ble avholdt et styremøte i løpet av Styret 2014: Bjørg Almås - leder Marit Haugneland - kasserer Åse Meling - sekretær Wilhelm Pedersen - styremedlem Ghislain Gourvennec - kantor, vår 12

13 Årsmelding for diakoniutvalget 2014 Diakoniarbeidet i Sandnes menighet er et stort og flott arbeid som menigheten kan være stolt av. Det er ikke til å stikke under en stol at det aller viktigste diakonale arbeidet er det som skjer i møtet med enkeltmennesker. At vi alle kan bli møtt med respekt og bli verdsatt for den vi er, er utrolig viktig. Vi ønsker jo alle å bli sett og ivaretatt. Diakoniutvalget har i 2014 bestått av Reidun Riskedal, Marit Hauge, Kjetil Sande og diakonen. Kjetil Sande trakk seg i høst og Marit Meling fra menighetsrådet kom inn. Det har vært 2 møter. 1 representant var med i den praktiske tilretteleggingen av Alle Helgens samlingen i nov. TV-aksjonen 2014 gikk i år til Kirkens Nødhjelp. Diakonen ble tidlig kontaktet av kommunens koordinator med spørsmål om å ta ansvar for Trones og sentrum bydel. Utfordringen ble tatt på strak arm og det var et flott arbeid å være med på. Menigheten ble utfordret til å være i praktisk komite og som bøssebærere og stilte opp. Da dagen for innsamling kom var det faktisk mer enn nok bøssebærere. Resultatet steg med over fra 2013 til Tusen takk! Ektepararbeidet er vi sammen om i Styringsgruppa for «To på samme kurs». Diakonen er med i styringsgruppa som representant for prostiet. Det ble arrangert kurs for ca 12 par på Holmavatn i februar. Høsten satte styringsgruppa i gang arbeid med nytt kurs for Forbønnstjenesten går sin vante gang, hver dag kommer det noen og ber for alt og alle i Sandnes menighet. Flott for hele menigheten og bli ivaretatt i bønn. Det er nå 25 år siden Margot Aarstad startet opp dette arbeidet. Vi feiret 25-årsjubileet med en fin fest i november der alle bønnevaktene og staben var invitert. Kvinnenes internasjonale bønnedag fredag 7 mars ble arrangert i Metodistkirka sammen med de forskjellige kirkesamfunna i byen. Diakonen tok fatt i et arbeid som hadde vært nede noen år. Arbeidet for 2015 er alt i gang på førjulsvinteren. Sorgarbeidet gjennom grupper og temakvelder går sin vante gang og er et viktig og livgivende arbeid for de som er berørte. Det er også noen som får individuell oppfølging i korte perioder. Vi hadde i ulike grupper som hadde lokaler i menighetssenteret. De frivillige sorggruppelederne blir også ivaretatt med temakveld, oppmuntring og samlinger etter behov. Medarbeiderteamet har oversikt over alle frivillige medarbeidere og fortsetter tradisjonen med å sende julebrev til alle frivillige. Sommerfest for hele menigheten ble arrangert i mai, og her ble alle frivillige takket av for god tjeneste i løpet av siste året. Ellers arrangerte vi på våre Lekekveld for alle ledere i barne-ungdomsarbeidet og i høst hadde vi medarbeidersamling for alle gudstjenestemedarbeidere. Fine og gode samlinger. Rusarbeid og hverdagsmesser. Sokneprest og diakon er fortsatt med i arbeidet sammen med byprestene om hverdagsmessene som er hver onsdag i kirken. Sokneprest og diakon har ansvar for en hverdagsmesse i mnd. Det oppleves verdifullt å kunne være med i denne tjenesten. Sandnes menighet har fortsatt ansvar for kirkekaffen og vi har fått flere frivillige til å være med i denne viktige tjenesten. Kirkekaffen blir satt utrolig stor pris på, både den gode maten og det gode bordfellesskapet som vi har etter hverdagsmessa bakerst i kirkerommet. Ellers har diakonen sammen med byprest Ingeborg Krager vært med i komitearbeidet for Messe for verdighet som ble arrangert i Domkirken i Stavanger. MILK-minilederkurs som startet høsten 2013 med 10 deltakere har hatt avslutning våren Vi avsluttet med overnattingstur til gapahuken til speiderne i Melsheia rundt Kristi Himmelfartsdag. De hadde da ansvar for friluftsgudstjenesten og naturstien på denne dagen. Kjekk tur og ikke minst flott med friluftsgudstjenesten og alt det sosiale i etterkant. Menighetspedagog og diakon har ansvar for dette prosjektet. 13

14 Fasteaksjonen 2014 ble gjennomført som vanlig. Konfirmanter og foreldre var på tur i menigheten. Vi tangerte såvidt resultatet fra «Om igjen» er et viktig diakonalt tiltak. Her møtes mange forskjellige både for å gjøre dugnad og for å kikke på de flotte varene. Kaffekroken med kaffe og småkaker er alltid klar. Takk til de som sørger for at kakebommene aldri er tomme Det er mange frivillige som legger ned tid og krefter av seg selv for at alt går på skinner dag inn og dag ut året gjennom. Forbønnstjenesten, og besøkene på alle institusjonene og eldresentrene er viktige hendelser som skjer året gjennom. Brukerne på institusjonene er dårlige, og det er svært tidkrevende for personalet å organisere dette. I samarbeid med alle institusjonene har vi nå andakt med nattverd minst en gang i halvåret som en del av våre institusjonsbesøk. Det vil også være mulig å få besøk med nattverd for de som ikke kan komme seg til ukens/månedens andaktsbesøk. Åremålsbesøkene, 100-åringene får besøk av prest. Slush, lederkurs for store barn fra 12 årsalder. Ca 8 kjekke ungdommer fullførte samlingene våren Nå i høst har det vært 7 som har fortsatt på enkeltsamlinger. Disse flott ungdommene er med som leder i trosopplæringstiltakene. Ansvarlige for Slush har vært menighetspedagog og diakon Åpen kirke, Mandagsbønn. Hver mandag fra kl er det stille time, uvabrutt av en tidebønnslesning ca halvveis i tidsrommet. Det er flott å være sammen for å løfte fram hele menigheten i bønn og ikke minst å være i kirkerommet sammen i stillhet. Strikkekafè: Prostiprest og diakon fortsatte med Strikkekafeèn på Om igjen på dagtid våren Flere strikkeglade damer møter opp til samlingene annenhver onsdag. Vi strikker, spiser formiddagsmat, drøser og deler et Gudsord sammen. Strikking er populært og salonghjørnet i annen etg i Om igjen er en flott plass. Diakonen er fortsatt med i konfirmantarbeidet. I Diakonen har også gått inn i Trosopplæringstiltakene og tatt ansvar for SPOR 12- Juniorkonfirmanter sammen med øvrig stab i Trosopplæringen. Gunnlaug Hidle Sigmundsen Diakon Misjonsengasjementet - Menighetens to misjonsengasjement for henholdsvis NMS (Thailand) og NORMISJON (Kambodsja) har fått flere kirkeofringer og overskudd fra arrangement. - Ikke minst er menigheten bevisstgjorte sitt misjonskall og forhåpentligvis misjonsglede! - Totalt overført til NMS (Thailand) kr ,- - Totalt overført NORMISJON kr ,- 14

15 ÅRSMELDING FOR GUDSTJENESTEUTVALGET I SANDNES MENIGHET 2014 Utvalgets medlemmer: Fra stab: sokneprest og kantor Øvrige: Fride Holhjem, Roger Bakke, Olaug Brådland Bjelland, Irene Ottøy Kristiansen. Utvalget har hatt tre møter i Situasjonen var dette året preget av overgangen til ny kantor. Ny kantor, Tim Rishton, deltok på de to møtene i høstsemesteret etter at han hadde tatt imot stillingen. Ny salmebok ble kjøpt inn og tatt i bruk, og det ble planlagt salmekvelder for våren Justert utgave av lokal grunnordning for gudstjenester i Sandnes menighet ble behandlet og sendt over til menighetsråd og biskop for godkjenning. Det anbefalte inventaret (nattverdbord i fire deler med mer), tilpasset gudstjenestereformen ble godkjent av menighetsråd og biskop og satt i produksjon. Ottar Almås 15

16 Årsmelding 2014 Møtepunkt Smeaheia Menighetsutvalget Menighetsutvalget har hatt 7 møter i perioden. Møtene er avholdt på menighetskontoret og det er behandlet 15 saker (til og med 13. januar 2015). Oversikten over økonomien har i denne perioden ikke vært god nok. Det har vært skifte av daglig leder og først mot slutten av perioden ble økonomien gjennomgått og det ble satt opp budsjett for Møtepunkt Smeaheia trenger å øke den faste givertjenesten for å holde forpliktelsen med delvis å lønne prest. Menighetsutvalget har søkt å markere Møtepunkt Smeaheia som en menighet tilknyttet Sandnes Menighet, men som skal høres og pleies på linje med Sandnes Menighet. En hovedsak for Menighetsutvalget i denne perioden har vært å få til vekst gjennom etablering av flere cellegrupper. Tre cellegrupper for voksne og en cellegruppe for barn er nå i drift. Aud Utbø Strandmyr har, blant annet i samarbeid med Bogafjell menighet vært med på å utarbeide cellegruppeopplegg. Følgende har sittet i perioden: Otto Voldsund (leder) Brit Jorunn Stangeland Enge Inger Marie Slettebø Fra Kirken har vår egen prest, Aud Utbø Strandmyr, vært fast medlem. Tjenestegrupper Følgende tjenestegrupper vært i funksjon i 2014: Grupper Ansvar Tilsynsvakt Rita Voldsund Vertskap Kyrre Olsen Meberg Tekniker / lyd Jone Tytlandsvik Pynting Anne Turid Vestbakke Kirkekaffe Brit Jorunn Stangeland Enge Otto Voldsund, leder MU Gudstjenester Det ble totalt feiret 20 gudstjenester, derav 13 med nattverd. Både høsten og våren deltok Smeaheia-konfirmanter i gudstjenester. Tjenestegruppene gjør en viktig jobb i Møtepunkt Smeaheia ved å legge til rette for et godt gudstjenestefellesskap. Både tjenestegruppene og søndagsskolen kunne gjerne hatt enda flere frivillige, men vi gleder oss over to nye medarbeidere i år, både i vertskapsgruppa og søndagsskole. Det var ingen dåp i Møtepunkt Smeaheia i Menighetsutvalget ønsker å finne mer ut av hva årsaken kan være, og presten vil forsøke å sette av tid til en enkel spørreundersøkelse. Som en støtte til menighetsarbeidet på Smeaheia stilte Sandnes menighet også i år inntil kr til disposisjon for vikarpianist, når våre frivillige pianister ikke kunne stille. Dette gjorde at vi leide inn vikarer til enkelte gudstjenester. Friluftsgudstjenester Det var to friluftsgudstjenester: 15. juni var det som vanlig friluftsgudstjeneste ved «bøka» i Smeaheia. Det var gledelig at også noen beboere med pleiere fra Lura boas kom. 14. september var det friluftsgudstjeneste på Horve 2. 10:14 bidro med drama, lesing av bønner og innsamling av offer. Etterpå ble det både grilling og kano-padling. Statistikk År

17 Antall gudstjenester Gudstj.deltakere, gj.snitt Gudstj. m søndagsskole x Søndagsskole: fremmøte, gj.snitt x Antall døpte Antall gudstj med nattverd Nattverdgjester, gj.snitt Misjonsprosjekt Menigheten har i 2014 fortsatt samarbeidet med NMS om å støtte 2 ulike misjonsprosjekter i Brasil. Vi støtter her både menighetsbygging og lederutvikling med fokus på barn og unge. Cellegrupper Møtepunkt Smeaheia hadde våren 2014 bare en aktiv cellegruppe for voksne. Vi startet høstsemesteret med å utfordre alle i menigheten til å bli med i cellegruppe, med det resultat at 3 nye cellegrupper startet opp. Cellegruppene har brukt et temabasert gudstjeneste-/cellegruppeopplegg som ble utarbeidet av flere menigheter i distriktet. 2 av gudstjenestene i høst tok utgangspunkt i temaer fra heftet. Det ble startet 1 barnecellegruppe for gutter i 4. og 5. klasse. 6 gutter er med. De møtes 1 gang pr måned hjemme hos hverandre. Foreldrene bytter på å lede gruppa. Det er planer om å starte 1 gruppe for jenter i 4. klasse i Inger Marie Slettebø Bønnesamlinger Bønnesamlingene var også i 2014 i Maurholen 51. Det var 9 samlinger i vårsemesteret og 4 samlingen i løpet av høsten. Fremmøtet har variert noe. Det lages et program for hvert semester med oversikt over datoer for bønnesamlingene. Barne- og ungdomsarbeid Søndagsskolen i Smeaheia Søndagsskolen har benyttet Sprell Levende. Søndagsskolen har hatt tre ledere, fordelt på to team. Ved slutten av 2014 meldte det seg en ekstra leder, slik at vi går inn i 2015 med to ledere på hvert team. Alle barna er i samme gruppe. Det kan være utfordrende å treffe alle aldersgruppene med opplegget vi driver, men vi jobber for å inkludere alle. Da alle er med på første del av gudstjenesten, og vi har tilgang på gymsal, blir samlingene for søndagsskolen beregnet til å vare i ca minutter. Etterpå brukes gymsalen av barna, og det er ingen tvil om at barna trives i gymsalen. I løpet av 2014 har vi hatt søndagsskole totalt 10 søndager, 5 om våren og 5 om høsten Antall barn registrert totalt, uansett antall oppmøter: 35 Antall barn møtt i gjennomsnitt: 16 Totalt antall betalende barn: 21 Det har vært 3 (4) medarbeidere i søndagsskolen, fordelt på 2 team. Torunn Haugland Hillestad, leder Søndagsskolen 17

18 Smeaheia 10:14 Smeaheia 10:14 hadde 13 samlinger for aldersgruppen år. Samlingene er annenhver fredag i skoleåret og 11 av disse har foregått på Smeaheia skole. De andre har vært utendørs på Smeaheia. 10:14 hadde en meget vellykket ski-weekend til Omlid leirsted i Sirdalen mars, der rundt 30 ungdommer var med, med mulighet for slalåm og langrenn september arrangerte 10:14 overnattingstur til Horve 2 (se under avsnitt «friluftsgudstjenester»). Noen sov innendørs andre i lavvo. Mange kjekke aktiviteter, bl.a. kanopadling og leirbål. Nytt av året var Hallovenn-arrangementet den 31.okt. Dette ble en stor suksess med 135 unger og 70 voksne på besøk. I alt 35 voksne og ungdommer stilte opp som arrangører. Her var det mange aktiviteter fordelt på gymsalen og amfiet med godteri i premie. Tilbakemeldingene fra deltakerne var svært gode. Fremmøtet har ikke vært så stort som året før, men i gjennomsnitt 30 per gang. Totalt har 129 ungdommer vært innom i De aller fleste deltakerne kommer fra Smeaheia. Totalt 49 har betalt medlemskap i Dette er omtrent samme tall som året før. Antall ledere pr kveld har vært 5 7. Det var stort sett presten vår, Aud Utbø Strandmyr, som hadde bibeldykkene, men også menighetspedagog i Sandnes, Kristoffer Hodne Haugen og representanter fra Acta har vært med. Vi ser tilbake på et år med mye liv og sprell og et 10:14 som i høyeste grad har hatt en viktig funksjon for Smeaheia, både i samfunnsmessig og åndelig sammenheng. Torgeir Øvstebø, leder 10:14 Trosopplæringstiltak 4-åringer 18 4-åringer sammen med foresatte og noen søsken deltok på til 4-årfesten på lørdagen og familiegudstjenesten på søndagen, der det ble delt ut 4-årsbøker. Frivillige fra 6. og 7. klasse gjorde en flott jobb som medhjelpere! De nylagde englene pyntet søndagens gudstjeneste. Trosopplæringsmedarbeider Kristin hadde preken. Sandnes Minigospel deltok med sang. Også 4- åringene sang, før de fikk utdelt 4-årsbøkene. 165 var til stede på søndagens gudstjeneste. 6-åringer Lørdag 5. og søndag 6. april deltok 14 6-åringer på 6-årsfest og familiegudstjeneste. «Påsken» var også temaet for alle aktivitetene på 6-årsfesten. Det ble laget palmegreiner og blomster i papp, en enkel grav, og alt ble brukt på søndagens familiegudstjeneste. 6-åringene fikk utdelt 6-årsbok. Det var eget 6-årskor, som opptrådte med herlig sangglede på søndagen. Sammen med prest og trosopplæringsmedarbeider ble det holdt ett komitemøte i forkant. Prestetjenesten på Smeaheia I tillegg til et knirkefritt samarbeid med alle i tjenestegruppene og søndagsskolen, har det vært en styrke i prestetjenesten å kunne samarbeide med den øvrige staben ved menighetskontoret om gudstjenestene; prost, sokneprest, diakon, kantor, menighetspedagog og trosopplæringsmedarbeider. Gjennom to de trosopplæringstiltakene (for 4- og 6-åringer) når vi bredt ut på Smeaheia, og vi har erfaring med at foreldre/foresatte støtter positivt opp om disse tiltakene. Dette gir gode muligheter til å møte flere som er bosatt på Smeaheia. I tillegg opplever jeg det positivt å møte dåpsforeldrene til dåpssamtale, de fleste fant sted i hjemmene. Jeg deltar jevnlig på 10:14. 10:14 gir gode muligheter til å bli bedre kjent med de unge på Smeaheia. Jeg også setter stor pris på samarbeidet med lederteamet i 10:14. I forbindelse med oppstart av cellegruppe for barn, har jeg brukt en del tid på samarbeid med Bogafjell og NMS for å redigere/ferdigstille et barnecellegruppe-opplegg til bruk på Smeaheia. Aud Utbø Strandmyr, prostiprest 18

19 Møtepunkt Smeaheia Regnskap 2014 Tekst INNTEKTER Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter Akk. hittil i år Regnskap Budsjett I fjor Refusjoner/Overføringer Statlige tilskudd Rammeoverføring/ Tilskudd fra egen komm. Tilskudd fra fellesråd /menighetsråd Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler SUM DRIFTSINNTEKTER UTGIFTER Lønn- og sosiale utgifter Kjøp av varer og tjenester Refusjoner/Overføringer, Merverdiavgift Tilskudd og gaver SUM DRIFTSUTGIFTER BRUTTO DRIFTSRESULTAT Renteinntekter og utbytte NETTO FINANSINNTEKTER/- UTGIFTER NETTO DRIFTSRESULTAT

20 VEDLEGG INTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJ ONER Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd) Bruk av disposisjonsfond SUM BRUK AV AVSETNINGER Avsatt til disposisjonsfond SUM AVSETNINGER Utregnet mindre-/merforbruk Bokført regnskapsmessig mindreforbruk Bokført regnskapsmessig merforbruk Møtepunkt Smeaheia, disposisjonsfond Søndagsskolen, disposisjonsfond Smeaheia 10:14, disposisjonsfond : kr : kr : kr : kr : kr

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

ÅRSMELDING 2011 RISKA MENIGHET

ÅRSMELDING 2011 RISKA MENIGHET DEN NORSKE KIRKE Riska menighet Amboltvn 2, 4311 Hommersåk ÅRSMELDING 2011 RISKA MENIGHET 2011 har vært preget av høyt aktivitetsnivå. Både ansatte og frivillige har hatt fokus på arbeid i tråd med vår

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Overordnet mål / visjon: Tilhørighet, tro og tjeneste Østenstad menighet har vedtatt følgende som sine overeordnede mål/ visjoner

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Sak 1: Virksomhetsplan kapittel 2.2: Diakoni omsorg og samfunnsengasjement Innspill som fremkom under behandling

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig NESTEKJÆRLIGHET Hilsen til jubilanter på 75-, 80-, 85-, 90-, 95-årsdag og alle dager deretter. Vise omsorg og omtanke. Bokgave ved: - 75: Gode ord på vandringen - 80: Syng Med - deretter blomster Til åremålsdager

Detaljer

Trosopplæring Olsvik menighet

Trosopplæring Olsvik menighet Trosopplæring Olsvik menighet Arbeidsmåter 0-4 år Trygghet og tro 4-6 år Tro og opplevelse 7-9 år Opplevelse og kunnskap 10-13 år Kunnskap og fellesskap 14 år KonQirmasjon Mitt valg og min vei 15-18 år

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2011

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2011 28. Årsstatistikk for Den norske kirke 20 Opplysninger om soknet. Kommunenummer 2 Fellesrådets navn SOLA KIRKELIGE FELLES Soknets navn.2 TANANGER SOKN Soknets adresse.3 Postboks 20 Navn skjemaansvarlig.

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet

Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 Veiledning til utfylling av skjemaet Skjemaet fokuserer på kirkelig tjenesteproduksjon og aktivitet i soknet. Opplysninger om årsstatistikken fylles ut av menighetsrådets

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2011 2013. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET 2015-2018 MER HIMMEL MER JORD Kirken på Frogner - Rom for tro og tilhørighet Vedtatt på MR-møte 11/10-16 1. FLERE DELTAR I GUDSTJENESTEN OG MØTER GUD I FELLESSKAPET Høymessen

Detaljer

Saksliste soknera d 23.04.2014

Saksliste soknera d 23.04.2014 Saksliste soknera d 23.04.2014 Sak Emne 24/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste Forslag til vedtak: Godkjennes 25/2014 Referater Sokneråd 26.3.2014 Forslag til vedtak: Godkjennes 26/2014 Orienteringer

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni Kjære menighet!

Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni Kjære menighet! Visitasforedrag ved bispevisitas i Nygård 19. juni 2016 Kjære menighet! Takk for en flott og inspirerende visitas! Jeg gleder meg over alt jeg har sett av godt arbeid for Guds rike i Nygård! Det har vært

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN Strusshamn menighet ÅRSMELDING - VEDLEGG I MENIGHETPROFIL / PLAN 2017 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2013-2016. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 SYKKYLVEN SOKNERÅD Sykkylven sokneråd bestod av følgende: Sokneprest: Helge Standal Leder: Svein Erik Kampenes Nestleder: Tove Aarsnes Skauvik Sekretær:

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke 2012

Årsstatistikk for Den norske kirke 2012 Årsstatistikk for Den norske kirke 2012 1 Opplysninger om soknet 1.1 Kommunenummer Fellesrådets navn 1.2 Soknets navn Organisasjonsnummer 1.3 Soknets adresse Postnummer Poststed 1.4 Navn skjemaansvarlig

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 RISKA MENIGHET

ÅRSMELDING 2014 RISKA MENIGHET DEN NORSKE KIRKE Riska menighet Amboltvn 2, 4311 Hommersåk ÅRSMELDING 2014 RISKA MENIGHET Visjon Vår visjon: Å vinne for Jesus og vokse i tro - er den røde tråden for alt arbeidet som drives i menigheten.

Detaljer

Referater fra sokneråd og MU. Brev fra diakonistiftelsen

Referater fra sokneråd og MU. Brev fra diakonistiftelsen Innkalling soknera d 28.5.2014 kl. 19.00 Saksnr Sak Vedlagg 30/2014 Godkjenning av referat og innkalling Forslag til vedtak: Godkjennes 31/2014 Div referater Referater fra SR og MUF Referater fra sokneråd

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2009

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2009 8. Årsstatistikk for Den norske kirke 009 Opplysninger om soknet. Kommunenummer 00 Fellesrådets navn ASKER KIRKELIGE FELLES. Soknets navn ØSTENSTAD SOKN Organisasjonsnummer 976986458.3 Soknets adresse

Detaljer

Hverdagskirken. Innhold Frivillighet... 2 Diakoni... 4 Barne-, ungdomsarbeid og trosopplæring... 7 Kor... 9 Konserter og kulturarrangementer...

Hverdagskirken. Innhold Frivillighet... 2 Diakoni... 4 Barne-, ungdomsarbeid og trosopplæring... 7 Kor... 9 Konserter og kulturarrangementer... Hverdagskirken Kirken er mer enn søndagens gudstjenester og kirkelige handlinger ved livets store overganger. I menigheter over hele landet er tusenvis av mennesker engasjert både frivillig og i ulike

Detaljer

Årsmelding 2012. Styret:

Årsmelding 2012. Styret: Årsmelding 2012 Styret: Arne Landmark Haslum Heidi Holstad Oslo Thor Even Tomter Brøttum Olav Thorstad Rolf Messenlien Lillehammer Reidun Holten Oslo Toril Johnsen Hans Tjernæs Gaupen Bergljot Urdahl Lillehammer

Detaljer

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet

Forslag Diakoniplan Erdal Menighet Kirkemøtet har vedtatt en definisjon på diakoni: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og

Detaljer

Lokal diakoniplan. Sverresborg menighet. Sverresborg menighets visjon: Nær og hellig. Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste:

Lokal diakoniplan. Sverresborg menighet. Sverresborg menighets visjon: Nær og hellig. Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste: Lokal diakoniplan Sverresborg menighet Sverresborg menighets visjon: Nær og hellig Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste: Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 50 KOMMENDE UKE Søndag 6. desember kl. 11.00: Søndag 6. desember kl. 11.00 Søndag 06. desember Kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Sneltorp) Offer til: Kirkens

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Feda Menighet

DEN NORSKE KIRKE Feda Menighet Møtebok for sråd Møtedato: 05.04.2017 Møtetid: kl. 20:00 Møtested: Huset på Feda Tilstede: Åse Tønnessen Sæbø, Kari Mathilde Netland, Christa Van Den Hooven, Elin Anette Omland, Marit Granlund, Anita Egeland,

Detaljer

Fokusområder: Inkluderende fellesskap Nestekjærlighet Vern om skaperverket Kamp for rettferdighet

Fokusområder: Inkluderende fellesskap Nestekjærlighet Vern om skaperverket Kamp for rettferdighet DEN NORSKE KIRKE Erdal menighet Diakoniutvalget Kirkemøtet har vedtatt en definisjon på diakoni: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Konfirmantposten!! G O D T N Y T T Å R : ) R e k e f e s t ( M E D M E R )! Da nærmer det seg semesterstart! Dere skal møte slik: Husk å følge nøye

Konfirmantposten!! G O D T N Y T T Å R : ) R e k e f e s t ( M E D M E R )! Da nærmer det seg semesterstart! Dere skal møte slik: Husk å følge nøye Konfirmantposten!! G O D T N Y T T Å R : ) V I K T I G E D A T O E R 12.F E B - R E K E F E S T 6-8 OG 13-1 5. M A R S K O N F L E I R 24.M A R S I N N S A M - L I N G T I L K I R K E N S N Ø D H J E L

Detaljer

Stavern menighetsråd REFERAT

Stavern menighetsråd REFERAT Stavern menighetsråd REFERAT Møtested: Trollvn 9 Møtedato: TIRSDAG 040613 Møtetid: Kl. 1800 Saksliste 05/13 Til stede på møtet: Kari Dahle Halvorsen, Hanne Bustnes, Nils Bondevik Haga, Kristi Marie Hilde,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Uke: 13 Lørdag 21. mars kl. 16.00 Søndag 22.mars kl.11.00 Konsert i Glemmen kirke. «Vi synger med Maria» Glemmen kirkes kor. NMS-Gudstjeneste. (Knut Hallen.

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet. 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke

Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet. 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke Spørreundersøkelse MUV Gjerdrum og Heni menighet 1. Det er vanskelig å få informasjon om hva som foregår i min lokale kirke Mine erfaringer med den lokale kirken På en skala fra 1-6, hvor enig eller uenig

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Sviland kapell. Vi kan tilby et spennende og lærerikt år med mange

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2013

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2013 28. Årsstatistikk for Den norske kirke 213 1 Opplysninger om soknet Soknets kommunenummer 1.1 723 1.2 Fellesrådets navn TJØME KIRKELIGE FELLESRÅD Fellesrådets organisasjonsnummer 9798431 1.3 Soknets navn

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015.

Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015. Diakoniplan for Tveit menighet 2012 2015. Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for

Detaljer

Årsrapport Barn og Unge i Sandar menighet 2016

Årsrapport Barn og Unge i Sandar menighet 2016 Årsrapport Barn og Unge i Sandar menighet 2016 Rødt = Høst 2016, ny kateket eller vikar må føre inn i årsrapporten. Vår 2016: Kateket Randi Withbro Høst 2016: Randi Withbro har vikariert mye for kateketens

Detaljer

DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET

DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET Planen legger følgende definisjon til grunn: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og utttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap,

Detaljer

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014

HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 HEMNE MENIGHET ÅRSMELDING 2014 PRESENTERES PÅ MENIGHETSMØTE 22. februar 2015. RÅD OG UTVALG Sammensetningen av menighetsrådet i år 2011: Medlemmer: Medlemmer: Brigt Inge Lie Anne Mette Strand Jorunn Eldbjørg

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

Hverdagskirken. Innhold

Hverdagskirken. Innhold Hverdagskirken Kirken er mer enn søndagens gudstjenester og kirkelige handlinger ved livets store overganger. I menigheter over hele landet er tusenvis av mennesker engasjert både frivillig og i ulike

Detaljer

DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013

DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013 1 DIAKONIPLAN 2014-2018 Revisjon av plan 2009-2013 INNLEDNING I 2007 vedtok Kirkerådet ny Plan for diakoni. Planen trådte i kraft 01.01.08. Definisjonen i planen gir uttrykk for ønsket retning i det diakonale

Detaljer

Årsrapport Trosopplæringen i Sandar menighet 2016

Årsrapport Trosopplæringen i Sandar menighet 2016 Årsrapport Trosopplæringen i Sandar menighet 2016 Vår 2016. Trosopplærer Wenche Moe Aasmundtveit. Her er bare tall på antall oppmøtte. Høst 2016. Trosopplærer Randi-Elizabeth Withbro Trosopplæringen i

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Overskriften i visitasmeldingen er: Hva er det å være kirke på Askøy? Og her kommer altså fasiten.

Overskriften i visitasmeldingen er: Hva er det å være kirke på Askøy? Og her kommer altså fasiten. VISITASFOREDRAG PÅ ASKØY 10. MAI 2015 Kjære menigheter! Takk for flotte dager her på Askøy. Jeg er imponert over det jeg har sett og hørt om arbeidet i Strusshamn, Erdal, Tveit, Ask og Herdla. Jeg er stolt

Detaljer

Visjonsdokument 2014 Menighetsprofil Mål Tiltak

Visjonsdokument 2014 Menighetsprofil Mål Tiltak Siljan - Min kirke - Min menighet Full av Gud gjennom forkynnelse og med mennesker som viser omsorg og varme Åpen for alle mennesker i alle livets faser I min kirke er det godt å være. Her kjenner jeg

Detaljer

BARN, UNGE og VOKSNE

BARN, UNGE og VOKSNE Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Høst - advent - jul 2016 DØVEKIRKE - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

Kirkelig årsstatistikk for 2005

Kirkelig årsstatistikk for 2005 Page 1 of 7 Kirkelig årsstatistikk for 2005 Skjemanummer Skjema navn Veiledning... 28 Årsstatistikk for Den norske kirke Skjemaet omfatter virksomhet i soknet kalenderåret 2005 Hjemmel og funksjon: Fra

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

SATT FRI TIL Å TJENE

SATT FRI TIL Å TJENE Molde Indremisjon Strategiplan frem mot 2020 Vår visjon: SATT FRI TIL Å TJENE Våre verdier: Inkluderende, troverdig, oppsøkende og omsorgsfull Generasjonsforsamling: MÅL: Vi vil være en generasjonsforsamling

Detaljer

Saker. Møtebok for Hakadal menighetsråd. Møtedato: 12.11.2012 Møtetid: kl. 19:00 Møtested: Hakadal kirkestue

Saker. Møtebok for Hakadal menighetsråd. Møtedato: 12.11.2012 Møtetid: kl. 19:00 Møtested: Hakadal kirkestue Møtebok for Hakadal menighetsråd Møtedato: 12.11.2012 Møtetid: kl. 19:00 Møtested: Hakadal kirkestue Tilstede: Anne Hammer, Ingvar Jostein Svegården, Trine Nickoline Rogne Møller, Gunvor Støle Melsom,

Detaljer

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!!

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!! Actas satsning for barn mellom 4-10 år Dåpsopplæring med misjonsperspektiv Hvem er vi? Amigos er Actas satsning for barn mellom 4-10 år. Amigos er synlig gjennom lagsvirksomhet, leirer, Amigosfestivalen,

Detaljer

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2015

28. Årsstatistikk for Den norske kirke 2015 8. Årsstatistikk for Den norske kirke Opplysninger om et Soknets kommunenummer. 73. Fellesrådets navn TJØME KIRKELIGE FELLESRÅD Fellesrådets organisasjonsnummer 979843.3 Soknets navn TJØME SOKN Soknets

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 44 31.Okt 1.-4 Nov 45 7.-11 Nov 46 14.-18 Nov 47 21.-25 Nov Granitt tur uke Skifer prosjekt Skifer tur uke Granitt prosjekt Nora Sofie 4 år (6. nov) Granitt tur

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon i Nordby Kirke

Velkommen til konfirmasjon i Nordby Kirke Velkommen til konfirmasjon i Nordby Kirke 2018 Lurer du? Året sommerferie er over og du har akkurat startet i 9.klasse. Du er i en alder hvor du blir religiøst myndig, og du er kanskje litt usikker på

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2012

Barn og ungdom i kirken Høsten 2012 Barn og ungdom i kirken Høsten 2012 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. For 0-1

Detaljer

Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014-2016

Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014-2016 Diakoniplan for Tjøme og Hvasser menigheter 2014 2016 Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste: Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste. Diakoni

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Tveit menighetsråd. Råd Møtedato Tidspunkt Tveit menighetsråd Kl Møtested: Haugland Bedehus

Tveit menighetsråd. Råd Møtedato Tidspunkt Tveit menighetsråd Kl Møtested: Haugland Bedehus Møteprotokoll Tveit menighetsråd Råd Møtedato Tidspunkt Tveit menighetsråd 18.05.2016 Kl.19.00-21.30 Møtested: Haugland Bedehus Neste Menighetsrådsmøte blir onsdag 22.juni kl.1900 på Haugland bedehus Tilstede:

Detaljer

Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet

Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet Velkommen som konfirmant i Bergen domkirke menighet Kjære konfirmanter og konfirmantforeldre. Vi som jobber i Bergen domkirke menighet gleder oss til å bli kjent med deg som er ny konfirmant i vår menighet,

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter.

Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd. Her kommer noen smakebiter. SMSO-NYTT Mai 2009 Blad1/09 E-mail: kontakt@smso-agder.no www.smso-agder.no VÅREN 2009 Vårsemesteret har gått fort og det er allerede blitt mai. Det har vært en aktiv vår og det er mye som har skjedd.

Detaljer

Overordnede utfordringer i perioden

Overordnede utfordringer i perioden Heggedal menighets Strategiplan 2014-2017 1. Innledning Heggedal menighet er en av fem menigheter i Asker prosti, med drøyt 4000 medlemmer i soknet. Menighetsrådet treffer avgjørelser og opptrer på vegne

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2016 2016 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Menighetsrådets adresse Postnr Poststed

Menighetsrådets adresse Postnr Poststed Kirkelig årsstatistikk for 2006 Skjemanummer 28 Skjemanavn Årsstatistikk for Den norske kirke Skjemaet omfatter virksomhet i soknet kalenderåret 2006. Skjemaet sendes direkte til SSB. Kopi skal sendes

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2012 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.

Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede. Årsmelding 2012 Menighetens årsmøte 14.april 2013. «Tveit menighet ønsker å være en inkluderende menighet der vi tjener Herren med glede.» Først vil vi takke alle medarbeidere, frivillige og ansatte, som

Detaljer

Årsstatistikk for Den norske kirke 2015

Årsstatistikk for Den norske kirke 2015 Årsstatistikk for Den norske kirke 201 1 Opplysninger om soknet 1.1 Soknets kommunenummer 1.2 1.3 1.4 1. Fellesrådets navn Fellesrådets organisasjonsnummer Soknets navn Soknets organisasjonsnummer Soknets

Detaljer

Til deg som er født i 2003 m /foresatte VIL DU VÆRE KONFIRMANT I KIRKEN ?

Til deg som er født i 2003 m /foresatte VIL DU VÆRE KONFIRMANT I KIRKEN ? Til deg som er født i 2003 m /foresatte VIL DU VÆRE KONFIRMANT I KIRKEN 2017 2018? Vi inviterer til felles innskriving og pilegrimsvandring for alle kirkelige konfirmanter i Alstahaug kommune. Velkommen

Detaljer

Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet.

Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet. DEN NORSKE KIRKE Hedalen menighetsråd Et inkluderende fellesskap i tro, med håp og av kjærlighet. Dato : 26.03.15 Arkiv : Deres ref. : Vår ref. : LISTE OVER SAKER BEHANDLET I MENIGHETSRÅDET I 2014: 16.01.2014:

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

DIAKONIPLAN FOR VÅGSBYGD MENIGHET

DIAKONIPLAN FOR VÅGSBYGD MENIGHET DIAKONIPLAN FOR VÅGSBYGD MENIGHET Med fokus på: inkludende fellesskap, nestekjærlighet, kamp for rettfdighet og vn om skapvket Godkjent august 2009 Revidt vår 2013 1 Inkludende fellesskap Tiltak Målsetting

Detaljer

Møteprotokoll. Hinna menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72

Møteprotokoll. Hinna menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72 Den norske kirke Hinna menighet Møteprotokoll Hinna menighetsråd Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 12.06.2014 14/507-15 1569/14 012.1 Katrine Pedersen, 51 90 57 72 Møtested: Møterom i underetasje i

Detaljer

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse Årsmelding for 2013 Bakgrunn Før jul i 2010 vedtok menighetsrådet i Øvre Rælingen Menighet å legge ned alt arbeidet i Blystadlia, og å si opp leien av lokalet Kirkestua i sokkelen til høyblokka i Blystadlia.

Detaljer

Velkommen som konfirmant i Høvik!

Velkommen som konfirmant i Høvik! Velkommen som konfirmant i Høvik! Medarbeidere Leir Miks Tilr MØRK, ANJA Ungdomsleder RØ, TRYGVE Sokneprest Hvorfor konfirmasjon? Tradisjon Jeg vil finne ut mer om troen og livet Jeg vil vite mer om kirken

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2015 2015 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

Årsmelding for Hana Menighet 2014

Årsmelding for Hana Menighet 2014 Årsmelding for Hana Menighet 2014 Daglig leders oppsummering Hana Menighets visjon: I Kristus, nær livet i Hana en bekjennende, misjonerende, tjenende og åpen folkekirke. Hana Menighets visjon er identisk

Detaljer

Og det er godt mulig du skal gjøre noe som enda ikke står på denne oversikten. Hva har Gud lagt på hjertet ditt? Snakk med oss!

Og det er godt mulig du skal gjøre noe som enda ikke står på denne oversikten. Hva har Gud lagt på hjertet ditt? Snakk med oss! Oslo misjonskirke Betlehem består av alle mulige slags mennesker i fellesskap rundt Jesus. Med alle mulige slags talenter, nådegaver og engasjement! Kirken er også Jesu kropp, og mye mer enn møter og arrangementer

Detaljer

Møteprotokoll. Gausel menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 25.11.2014 14/992-7 3106/14 012.1 Eli Thorset Våge, 51 81 06 33

Møteprotokoll. Gausel menighetsråd. Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 25.11.2014 14/992-7 3106/14 012.1 Eli Thorset Våge, 51 81 06 33 Den norske kirke Gausel menighet Møteprotokoll Gausel menighetsråd Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 25.11.2014 14/992-7 3106/14 012.1 Eli Thorset Våge, 51 81 06 33 Møtested: Gausel bydelshus Møtedato:

Detaljer

Råd Møtedato Tidspunkt Tveit menighetsråd Kl Møtested: Haugland bedehus

Råd Møtedato Tidspunkt Tveit menighetsråd Kl Møtested: Haugland bedehus Møteprotokoll Råd Møtedato Tidspunkt Tveit menighetsråd 15.03.2017 Kl.18.30-20.00 Møtested: Haugland bedehus Neste Menighetsrådsmøte blir onsdag 19. april kl.19.00 Tilstede: Medlemmer: Erita Gangdal, Peter

Detaljer