Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum. - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen. Revidert 19. mai 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum. - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen. Revidert 19. mai 2016"

Transkript

1 Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum 1 - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen Revidert 19. mai 2016

2 Innhold Velkommen... 3 Kontaktinformasjon og hvem du kontakter... 3 Sameiermøtet, Styrende organ... 3 Forretningsfører... 3 Felleskostnader... 3 Sameiets Nettside... 4 Salg/Utleie av leilighet... 4 Innglasset terrasse/vinterstue... 4 Solskjerming... 4 Ringeklokke/porttelefon... 5 Postkasse/postkasseskilt... 5 Nøkler... 5 Brannvern... 5 Avlesing av målere for gass, varmt vann og gulvvarme... 6 Ordensregler... 6 Vedtekter... 6 Parkering... 6 Gjesteparkering... 7 Garasjeport... 7 Heis... 7 Slamsuger... 8 Vedlikehold... 8 Renhold... 8 Avfallshåndtering/søppel nedkast... 8 Oppslagstavler... 9 Forsikring... 9 Strøm... 9 Internett... 9 TV Telefon Renovering/Utbedringer/Bygningsmessige Endringer Ofte stilte spørsmål (FAQ) Vedlegg 1: ORDENSREGLER Vedlegg 2: Vedtekter Vedlegg 3: Forskrifter for POOL-parkering Vedlegg 4: Regelverk for vinterhage/innglasset terrasse/balkong Vedlegg 5: Fordeling av kostnader mellom den enkelte seksjonseier og fellesskapet Vedlegg 6: Branninstruks

3 Velkommen Som ny beboer i Sameiet Indre Vågen ønsker vi deg hjertelig velkommen. Sameiet ble etablert i november Dette skrivet er laget for å presentere Sameiet for deg og tar deg igjennom en del praktiske ting som er nyttig både for nye og "gamle" beboere å vite. Det er derfor viktig at dersom du selger eller leier ut din bolig må du presentere dette skrivet for de nye beboerne. En oppdatert versjon av skrivet vil til enhver tid være tilgjengelig på nettsiden til Sameiet Indre Vågen, Kontaktinformasjon og hvem du kontakter Oppdatert kontaktinformasjon til Styret vil til enhver tid ligge tilgjengelig på Dette er Sameiets nettside som du også kan få innlogging og tilgang til via vår forretningsfører, Resultat 24 AS. Hvis du ikke har tilgang til internett kan du kontakte Resultat 24 AS for oppdatert kontakt informasjon om Styret. Resultat24 AS. kan nås via e- mail: eller via telefon: Hvis noe er galt i leiligheten eller i fellesareal kontakter du Styre representant som har ansvar for aktuelt området. Se vår hjemmeside for kontakt oversikt. Trenger du hjelp til noe i leiligheten så kan også vår vaktmester, Boservice AS, på telefon , vakttelefon: eller e-post adresse være behjelpelig. Mer informasjon om vår vaktmester finner du på Utbedringer knyttet til bygningsmessige forhold dekkes av Sameiet, inklusive gulvvarme og rørsystemet i leilighetens rørskap. Utover dette er du selv ansvarlig i din leilighet. Er du i tvil om dette er noe som Sameiet vil dekke kan du be vaktmester avklare spørsmålet med Styret på forhånd. Alle spørsmål om faktura og innbetalinger rettes til vår forretningsfører, Resultat 24 AS. Mer informasjon finner du på Sameiermøtet, Styrende organ Sameiets øverste organ er Sameiermøtet som blir avholdt hvert år, tidlig på vårparten. Hver eierseksjon har en stemme. Alle seksjonseiere oppfordres til å være representert på dette møtet. Sameiermøtet velger Styre etter gjeldene vedtekter for Sameiet. Oppdaterte vedtekter for Sameiet ligger til enhver tid ute på nettportalen Forretningsfører Sameiet sin forretningsfører er Resultat24 A.S., ved Knut Inge Dale, kan nås på tlf.: eller epost: Det er eiers plikt å påse at forretningsfører til en hver tid har oppdatert informasjon om hvem som bor i leilighetene. Dette for at forbruk av gass, varmt vann og gulvarme skal bli registrert på riktig måte. Forretningsfører skal umiddelbart informeres dersom leiligheten leies ut eller leieboer endres. Felleskostnader Styret i Sameiet jobber hele tiden for at fellesutgiftene i Sameiet skal være så lave som mulig, samtidig som byggene til enhver tid skal holdes skikkelig vedlike og fremstå i god stand. Vær derfor vennlig å behandle dører, heis og fellesområdene generelt på en forsiktig og fin måte, 3

4 for å unngå unødvendig slitasje. Dette gjelder spesielt ved flytting inn og ut av leiligheter. Gi også raskt beskjed til Styret dersom du oppdager slitasje eller svikt hvor Sameiet kan spare penger ved å forebygge og være raskt ute med feilrettende tiltak. Fellesutgiftene skal betales månedlig til Sameiet, via vår Forretningsfører. Styret ber alle seksjonseiere om å etablere avtalegiro for å redusere administrasjonen til et minimum. Sameiets Nettside Sameiet har utviklet en egen nettside. Adressen til denne portalen er Her vil du til en hver tid finne oppdatert informasjon om Sameiet. Nettportalen har en egen innloggingstjeneste med brukernavn og passord. Her får du tilgang til protokoller fra Sameiermøter samt mulighet til å registrere forbruk av gass. Brukernavn og passord får du av vår forretningsfører. Salg/Utleie av leilighet Forretningsfører og Styret må til enhver tid ha nøyaktig oversikt over eierskap og hvem som bebor de enkelte leiligheter, se Sameiets vedtekter, 4, 4. avsnitt. Alle seksjonseiere må derfor straks melde fra til Forretningsfører i tilfelle salg eller utleie. I de tilfellene hvor leiligheten leies ut til et firma, eller andre som i henhold til leieavtalen vil ha rett til fremleie, må forretningsfører ha informasjon om hvem som er den egentlige beboer av leiligheten. Forretningsfører gir informasjon til Styret om hvem som er den egentlige beboer og eier av leiligheten. Seksjonseier skal se til at ordensreglene tas inn i leiekontrakten. Seksjonseier vil alltid være den som til sist står ansvarlig overfor Sameiet for at vedtekter og ordensregler overholdes. Innglasset terrasse/vinterstue Sameiet har valgt leverandør Vest Montasje AS som leverandør for å lage vinterstue og innglassing. Ingen andre leverandører eller løsninger skal benyttes, og alle endringer på fasade skal det i henhold til Sameiets vedtekter søkes om. Seksjonseier som ønsker innglassing kontakter Styret som vil gi mer informasjon om dette. Ingen kan foreta bygningsmessige endringer uten tillatelse fra Styret. Innglasset terrasse/balkong er fortsatt å anse som uteområde og faller inn under ordensreglenes punkt om bruk av balkong. Dette gjelder både hva som er tillatt i forhold til bruk og møblering. Se vedtektene samt regelverk for vinterhage/innglasset terrasse, begge vedlagt dette dokument. Ta kontakt med Styret om du har spørsmål. Solskjerming Solskjerming utover innvendige persienner eller gardiner, anses som fasadeendring og skal søkes om til Styret. Det er ikke lov å installere solfilm på vinduer og dører uten godkjenning fra Styret. Sameiet har to godkjente løsninger for utvendig solskjerming. En som innebærer utvendige persienner og en som innebærer en utvendig duk som kan trekkes ned over vinduene ved 4

5 behov. Begge disse løsningene er fastmonterte løsninger som er tilpasset bygningen og ikke vil se skjemmende ut. Ingen former for solskjerming skal monteres på balkongens glassrekkverk eller på ettermontert vinterstue/innglassing. Balkongen, inkludert innglassing, er å anse som uteområde og sol må her påregnes. Ringeklokke/porttelefon Dersom du ønsker å skifte navn på porttelefonen tar du kontakt med ansvarlig Styremedlem, se Sameiets nettside for navn og telefonnummer. For andre spørsmål eller problemer med porttelefonen, kontakter du ansvarlig Styremedlem Se Sameiets nettside. Kostnader ifm. navneskifte dekkes av seksjonseier Postkasse/postkasseskilt Postkassene er lokalisert ved inngangsdørene. Nøkkelen du skal bruke til postkassen er den samme som nøkkelen til leiligheten du bor i. Dersom du ønsker nytt navneskilt til postkassen, kontakter du ansvarlig Styremedlem. Se Sameiets nettside. Kostnader ifm. navneskifte dekkes av seksjonseier Nøkler Sameiet har et eget nøkkelsystem hvor alle leilighetene inngår. Å kopiere opp nøkler til leilighetene er derfor ikke mulig uten at man går via Styret som er ansvarlig rekvirent ovenfor nøkkelprodusent. Kontakt ansvarlig Styremedlem, se Sameiets nettside hvor du finner navn og telefonnummer. Har du låst deg ute, kan du ta kontakt med ansvarlig Styremedlem, se Sameiets nettside hvor du finner navn og telefonnummer. Kun person, hvis navn står oppført på inngangsdøren, kan rekvirere denne tjenesten. Identitetspapirer vil være nødvendig. Skulle det være nødvendig å ta seg inn i en leilighet i en nødssituasjon (sykdom, brann), finnes det en hovednøkkel tilgjengelig hos Styret. Egen instruks er laget for bruk av denne nøkkelen. Brannvern Blokkene har varslingsanlegg med røykdetektor plassert i slusene foran leilighetene i 3. etasje i begge trapperommene og i garasjen v/port. Brannvarslingen er tilknyttet brannvesenet som vil rykke ut når alarmen går. Hver leilighet er egen brann celle og skal være utstyrt med nødvendig antall røykvarslere og slukkingsutstyr. Sameiet har utarbeidet egen branninstruks som er gjort tilgjengelig for alle leiligheter. Branninstruksen finner du på våre hjemmesider og er vedlagt dette dokument. Dersom brannalarmen går er det kun brannvesenet som kan slå den av. Ved falsk alarm skal allikevel brannvesenet bli varslet om dette. Vedkommende som er ansvarlig for utløsing av brannalarm, vil bli fakturert utgifter knyttet til utrykking fra brannvesenet. 5

6 Avlesing av målere for gass, varmt vann og gulvvarme Avlesing av forbrukt varmt tappevann og forbrukt vannbåren varme til gulv, gjøres automatisk via fjernavlesere. En gang i året vil seksjonseier bli tilsendt avlesningen som er gjort og bli bedt om å sjekke at denne er riktig. Forbruk faktureres sammen med fellesutgiftene via vår forretningsfører. For de som har gass skal forbruket registreres via Sameiets nettportal Kontakt forretningsfører for å få tilsendt bruksanvisning, brukernavn og passord, eller gå inn på Sameiets nettportal Avlesingsperiodene pr termin er følgende: januar-februar ( ), mars-april ( ) mai juni ( ) juli-august( ) september-oktober ( ) november-desember ( ) Dersom avlesning ikke er gjennomført innenfor angitte frister pr. termin påløper det et gebyr. Er det ikke praktisk mulig å gjennomføre avlesning (f.eks på grunn av ferie eller annet fravær) skal det sendes begrunnet varsel til Sameiets forretningsfører i forkant av avlesningsperioden. Strøm leses automatisk av din strømleverandør. Strømleveranse er ikke en del av Sameiets system. Ordensregler Sameiet har utarbeidet egne ordensregler som er vedtatt av Sameiermøtet. For at vi skal kunne leve sammen på en fredelig og konfliktfri måte, skal enhver beboer sette seg inn i disse reglene og overholde dem. Oppdaterte ordensregler finner du på Sameiets nettportal eller fås ved å kontakte Styret. Ordensreglene er også vedlagt dette dokumentet. Vedtekter Sameiet har egne vedtekter som er bindende for alle seksjonseiere og beboere. Vedtektene er tilgjengelig på vår nettportal og ligger som vedlegg til dette dokument. Parkering Parkering av bil skal kun skje på den parkeringsplassen som tilhører din leilighet. For de leilighetene som ikke har egen parkeringsplass, men som er en del av Sameiets pool-ordning skal bilen være utstyrt med en parkeringsoblat. Enhver som parkerer på plasser merket med POOL må ha en slik oblat synlig i bilens frontrute. Brudd på dette reglementet skal rapporteres til Styret. Regelverket er vedlagt dette dokument. Oblat til poolparkering får du ved henvendelse til Styrets ansvarshavende for pool parkering. Parker smart! Sett alltid bilen lengst inntil veggen på passasjersiden slik at det blir lett å komme seg ut og inn. Kjør eller rygg bilen inn slik at passasjersiden vender mot tilstøtende vegg, slik at det blir stor nok plass mellom bilene til at sjåføren kan komme seg inn og ut. I eksempelet på bildet 6

7 under ser du at den røde bilen står med fronten inn og helt inntil veggen, mens den sorte bilen er rygget inn så nær veggen som mulig. På denne måten får man god plass mellom bilene til å gå inn/ut. Enden på de hvite markeringene på gulvet er også enden på parkeringsplassen. Parker bilen så nær inntil bodene at hele bilen er innenfor markeringene. Gjesteparkering Kommunal Parkering er opparbeidet på området mellom Havnegata 3 og 5. Dvs. gratis på kveldstid / helger (se skilting for dette) Parkering på brygge/promenade er ikke tillatt. Trafikk på nordsiden av bygningen kan skape farlige situasjoner. Garasjeport Det er viktig at alle ser til at garasjeporten lukker seg automatisk etter inn- og utkjøring. Dette for at ikke uvedkommende skal kunne ta seg inn i parkeringskjelleren. Pass på at ikke uvedkommende "smetter inn" bak bilen før garasjeporten er lukket. Meld umiddelbart fra til Styret dersom garasjeporten blir stående åpen. Pass godt på fjernkontrollen. Det er dyrt å kjøpe ny fjernkontroll. Samtidig er det viktig at en fjernkontroll ikke må komme i uvedkommende hender. Dersom du mister en fjernkontroll, MÅ dette rapporteres til Styret. Det kan da bli nødvendig å kode om alle fjernkontroller for å sikre adkomsten. Fjernkontrollen drives av et batteri. Dersom fjernkontrollen din skulle slutte å virke er det mest sannsynlig batteriet som er brukt opp. Nytt batteri kan kjøpes f.eks på Clas Ohlson eller direkte hos Port Teknikk AS (telefon , Årsvollveien Sandnes. Opplever du problemer med garasjeporten eller hører uvanlige lyder fra den, skal du kontakte ansvarlig Styremedlem. Se Sameiets nettside. Heis Gi alltid beskjed til Styret om heisen ikke fungerer. Det er personer i byggene som er helt avhengig av heis for å komme seg ut og inn til leilighetene. Derfor er det ytterst viktig at Styrets ansvarshavende får beskjed om problemer så fort som mulig. Alarmknappen inne i heisen skal ikke benyttes til å melde feil på heis, kun brukes i nødssituasjoner. 7

8 Riktig bruk av heisene er viktig for å unngå unødvendig høye vedlikeholdskostnader. Som beboer er det viktigste du kan gjøre i den forbindelse, ikke tvinge eller holde heisdøren åpen med makt. Dersom du har behov for å holde døren åpen skal dette gjøres ved å blokkere for sensorene som registrerer om noe er til hinder for lukking av døren. Bruk for eksempel en post-it lapp eller liknende. Dersom du holder døren åpen ved hjelp av makt ødelegges dørens lukkemekanisme raskt. Ved inn- og utflytting av leilighetene eller ved leveranse av større kolli, gi beskjed til flyttefolkene om hvordan heisen skal behandles. Styret forbeholder seg retten til å fakturere eiere/beboere som forårsaker feil ved heisen. Feil på heis meldes i første omgang til "heisansvarlig" i Havnegata 11: respektive Havnegata 13. Se Sameiets nettside for navn og telefonnummer på heisansvarlig. Slamsuger Sameiet har en slamsuger til fri disposisjon. Den står nede i garasjen ved utgangsdøren vest i bygningen. Denne er enkel i bruk og kan benyttes til å suge vann opp på balkong eller rundt bilen i garasjen ved snøsmelting. Ta kontakt med Styremedlem om du har spørsmål knyttet til denne. Husk å tømme etter bruk. Den kan enkelt tømmes i sluk/kum i Havnegaten og se i den anledning til at det ikke ligger mye skit og graps igjen etter deg. Vedlikehold Alt vedlikehold av fasader, beplantning, tekniske anlegg og andre fellesareal administreres av Styret. Nødvendig vedlikehold vil bli diskutert på Sameiermøtet og inkludert i årlig budsjett. Vedlikehold innen hver enkelt leilighet er den enkelte sameiers ansvar. Hver leilighet har fått utdelt en mappe som inneholder beskrivelse av det utstyr som er levert og hvilke vedlikeholds intervaller som er anbefalt. Her vil Styret minne om følgende: 1. Husk å skifte batterier i brann/røykvarslere. 2. Husk å kontrollere/etterfylle brannslukningsapparatene. 3. Husk at vedlikehold/oljing av håndrekken på balkongene må gjøres regelmessig; flere ganger pr. år. 4. Eiere av leiligheter med balansert ventilasjon må skifte filter minst en gang pr. år, helst to ganger pr. år. Renhold Sameiet har leid inn Boservice A.S. til renhold av Sameiets fellesarealer, både ute og inne. Disse fellesområdene består hovedsakelig av mellomgangen utenfor leilighetene, trapperom, garasjeanlegg og et mindre område rundt bygningene. Klager på renhold kan rettes til Styreleder. Videre oppfordres alle beboere om å hjelpe til å holde disse områdene rene og pene. Hjelp til å plukke opp boss hvis du ser noe. Reklame el. skal ikke legge på toppen av postkassene eller annen plass i fellesarealet. Dette skal i dedikert avfallsnedkast plassert på utsiden av bygningen. Slitasje og tilgrising av fellesarealer, utover det normale, vil den aktuelle beboer eller leilighetseier bli holdt ansvarlig for. Avfallshåndtering/søppel nedkast Avfall skal sorteres etter gjeldene regler gitt fra kommunen. Både på øst- og vestsiden av bygningene er det plassert ut tre avfalls nedkast som betjenes ved hjelp av en elektronisk 8

9 nøkkel. Dersom du mister denne nøkkelen kan ny kjøpes på Sandnes Kommunes Servicekontor, Haakon 7 s gt. 8. Plastavfall hentes den første torsdag i måneden. Plast samles i henhold til kommunens regelverk i plastsekker. Disse legges ut ved siden av nedkastene klar til henting første torsdag i måneden. Vær oppmerksom på at vind er et problem. Knytt sekken fast i metallringen på toppen av søppel nedkast slik at dette ikke tas av vinden. Alternativt kan plast legges i eget plast nedkast ved Havnegata 3. Her finner du også nedkast for flasker og metall. Oppslagstavler I hvert trapperom, ved postkassene er det montert oppslagstavle. Denne kan fritt brukes av alle beboere. Vennligst vær med på å bidra til at denne holdes ryddig og fin, ved å ta ned gamle oppslag som er hengt opp. Oppslagstavlene skal ikke brukes til reklame. Forsikring Bygningene og Sameiets fellesarealer og utstyr som er felleseie er forsikret hos selskapet KLP. Dermed er selve leiligheten din også forsikret her. Forsikringsvilkårene er tilgjengelig via vår nettportal. Alt fastmontert utstyr betraktes som en del av leiligheten og er dermed dekket av Sameiets huseierforsikring. Innbo må den enkelte beboer forsikre selv. Vi har undersøkt hos KLP hvordan vi skal forstå begrepet fastmontert og hvorvidt individuelle påkostninger i den enkelte leilighet også er dekket av huseierforsikringen. Her følger eksempler på hva som er inkludert i KLPs forsikring: 1. Påkostet parkett. 2. Downlights i alle rom i taket 3. Fastmonterte hvitevarer. 4. Fastmonterte hvitevarer, selv om disse er av spesielt eksklusive. 5. Trådløs regulering av taklys 6. Kostnader forbundet med ekstra sikring av leiligheten (alarmanlegg, ekstra låser, bolter). 7. Utvendige persienner 8. Gasspeis (tilknyttet naturgassnettet) Strøm Hver leilighet har en egen måler for forbruk av strøm. Denne avleses automatisk av strømleverandør. Internett Det er lagt inn fiberoptikk i bygningene og leverandør av internett er LYSE. For ytterligere spørsmål knyttet til internett vennligst kontakt LYSE sin kundetelefon eller gå inn på 9

10 TV Det er ikke anledning til å montere parabolantenner på bygningene. Dette for å sikre at bygningenes fasade ikke ødelegges av paraboler. Sameiet har opprettet egen avtale med Lyse. Hver enkelt beboer kan bestille tilleggskanaler etter eget ønske. Sameiet har egen avtale med LYSE om levering av en grunnpakke med 22 kanaler. Denne betales som en del av fellesutgiftene og blir fakturert hver leilighet månedlig sammen med andre felleskostnader. De seksjonseiere som ønsker et utvidet TV tilbud kan alternativt bestille hvilket som helst tilleggspakke som Lyse leverer, for eksempel filmpakke, sportspakke, HD pakke eller annet. Se oversikt på Lyses hjemmesider. For spørsmål knyttet til bruk av selve TV- løsningen kan LYSE kontaktes på telefon eller Telefon LYSE kan også levere vanlig hustelefon til leilighetene. For ytterligere spørsmål om denne tjenesten kontakt LYSE på telefon eller gå inn på Renovering/Utbedringer/Bygningsmessige Endringer Etterhvert som bygningene blir eldre kan det bli behov for oppussing inne i den enkelte leilighet. Dette er den enkelte eiers rett og ansvar så lenge det her dreier seg om utskifting av løst utstyr, maling, tapetsering o.l. Ingen seksjonseier må foreta bygningsmessige endringer som kan ha innvirkning på byggets integritet eller funksjonalitet. ALLE ENDRINGER av utvendig fasade, inkludert alle endringer på balkonger/terrasser er å anse som bygningsmessige endringer og krever skriftlig tillatelse fra Styret. Seksjonseiere som på egen hånd gjør bygningsmessige endringer, uten tillatelse, vil bli holdt økonomisk ansvarlig for eventuelle følgeskader. Er du i tvil: Spør først! 10

11 Ofte stilte spørsmål (FAQ) Hvem gjør hva, spørsmål og svar? Hvem kontakter jeg hvis heis har stoppet? Svar: Ansvarlig Styremedlem. Se Sameiets nettside, i innholdsfortegnelsen Se kapittel Heis lengre oppe i dokumentet. Hvem kontakter jeg dersom det er problemer med garasjeport? Svar: Ansvarlig Styremedlem. Se Sameiets nettside. Hvem kontakter jeg når det er problemer med søppelanlegg? Svar: Sandnes Kommunes Servicekontor. Hvem kontakter jeg for å bestille ekstra nøkler? Svar: Ansvarlig Styremedlem. Se Sameiets nettside. Spørsmål vedrørende faktura? Svar: Forretningsfører Resultat 24 AS. Hvem kontakter jeg for å bestille navneskilt til ringeklokke? Svar: Ansvarlig Styremedlem. Se Sameiets nettside. Hvem kontakter jeg for å bestille navneskilt til postkasse? Svar: Ansvarlig Styremedlem. Se Sameiets nettside. Hvem kontakter jeg for å få oblater til poolparkeringen? Svar: Ansvarlig Styremedlem. Se Sameiets nettside. Hvem kontakt jeg hvis jeg har mistet nøkkel? Svar: Ansvarlig Styremedlem. Se Sameiets nettside. Når skal jeg lese av gass/varmtvann/gulvvarme? Svar: Varmt forbruksvann og gulvvarme leses av automatisk og dette trenger du ikke tenke på. Gass må du selv lese av og registrere pr termin: Januar-februar - (avleses innenfor følgende tidsrom ) mars-april - (avleses innenfor følgende tidsrom ) mai-juni - (avleses innenfor følgende tidsrom ) juli-august - (avleses innenfor følgende tidsrom ) september-oktober - (avleses innenfor følgende tidsrom ) november-desember - (avleses innenfor følgende tidsrom ) 11

12 Vedlegg 1: ORDENSREGLER Generelt vises til vedtekter som er vedtatt av sameierne på stiftelsesmøtet for Sameiet. For å skape og opprettholde et best mulig bomiljø, henstilles til samtlige beboere å følge etterfølgende ordensregler: 1. Generelle plikter Sameierne plikter å holde sin seksjon med terrasse/balkong og bod, i ryddig stand, slik at det ikke oppstår skade, ulempe eller sjenanse for andre. Sameierne er erstatningsansvarlige for forhold som manglende vedlikehold og renhold måtte forårsake for andre. 2. Støyende aktiviteter Det skal utvises hensyn i forbindelse med aktiviteter som medfører støy. Dette gjelder spesielt i tidsrommet mellom kl og kl Låsing og lukking av dører. Nøkler Samtlige beboere skal påse at hovedinngangsdører, og dører og port til parkeringskjeller, holdes avlåst til enhver tid, når det ikke er tilsyn med disse. Innvendige dører i trapperom fungerer som branndører og skal normalt være lukket. Ved tap av nøkkel kan du kontakte ansvarlig Styremedlem. Se Sameiets nettside, for assistanse til åpning av gatedør og dør til leilighet. Beboeren må da vise identifikasjon med identitet som navn på inngangsdør til leilighet. 4. Avfallshåndtering Kildesortert avfall (restavfall, papir og organisk avfall) skal plasseres i avfallsmottak som er plassert utenfor østveggen til Havnegata 11 og vestveggen til Havnegata 13. Nedkastene åpnes med brikke som tildeles den enkelte sameier. Glass-, metall- og plastavfall plasseres i containere på kommunale miljøstasjoner, som for eksempel ved Mega Brueland. Spesialavfall plasseres i rød boks, plassert i trappeoppgang, eller leveres direkte til IVAR`s gjenvinningsstasjon på Stokka/Forus. 5. Renhold av fellesarealer Styret i Sameiet organiserer renhold av fellesarealer, som trappeoppganger, mellomgang, parkeringskjeller og utomhusarealer. Tilsvarende gjelder for rengjøring av tilhørende vinduer. 6. Lagring Lagring av private effekter skal skje innenfor leiligheten eller i bod i parkeringskjeller. I denne forbindelse må en utvise hensyn til ryddighet, sikkerhet og luktavgivelse. 7. Bruk av felles anlegg og arealer Felles anlegg må ikke benyttes på en slik måte at bruken er til hinder eller ulempe for andre. Dette gjelder f. eks. bruk av heis, hvor heisen ikke kan reserveres for den enkelte bruker. Felles gang skal ikke nyttes som garderobe, men kan møbleres og nyttes til opphenging av bilder (kunst), dersom samtlige beboere i felles mellomgang er enig om dette. Røyking i trappeoppgang, heis og parkeringskjeller er ikke tillatt. Videre er det ikke tillatt å parkere egne sykler eller sykler tilhørende gjester i hovedinngang. 12

13 8. Bruk av Balkonger Ved bruk av og opphold på balkonger må en utvise hensyn til naboer. Risting av tepper og mating av fugler tillates således ikke! Grilling tillates såfremt det nyttes elektrisk grill eller gassgrill, og grillingen utføres på en slik måte at den ikke er til sjenanse for andre. Det er ikke tillatt å lufte/tørke tøy eller sengklær ut av vinduer eller på rekkverk. Tørking av klær på stativ tillates såfremt stativet er lavere enn rekkverket og plasseringen er lite iøynefallende, sett fra tilstøtende gate eller brygge. Dette gjelder også annet utstyr, møbler etc. som måtte bli plassert på terrassen/balkongen. I forbindelse med jul er opphenging av guirlander med/eller uten blinklys og flere farger ikke tillatt. Det samme gjelder oppstilling av figurer el. over rekkverket. Hvite lys og juletrær med diskret hvit belysning er tillatt. 9. Parkering Parkering skal kun skje på anviste plasser. Pool-plasser kan kun benyttes av eiere eller beboere av følgende leiligheter: Havnegata 11: H0101, H0103, H0106, H0201, H0203, H0206, H0301, H0303, H0306, H0401, H0403, H0501, H0503 og H0506. Havnegata 13: H0103, H0104, H0106, H0205, H0305, H0405, og H0505. Alle biler som står på pool-plass skal ha synlig oblat i frontruta. Dersom biler står feilparkert, og en ikke vet hvem eieren er, kan dette rapporteres til Styret. 10. Solavskjerming Ved ønske om montering av utvendig solavskjerming skal en benytte type og farge som anvises av Styret i Sameiet. Det er i denne forbindelse mottatt tilbud fra firma Espenes AS. 11. Dyrehold Hunde- og kattehold er tillatt, men kun dersom dette ikke er til ulempe eller sjenanse for andre beboere. 12. Vedlikehold Vedlikehold av fellesarealer organiseres av Styret etter forutgående vedtak i Sameiermøte. Den enkelte beboer kan kun foreta vedlikehold og endring av overflater innenfor egen leilighet. Det vises i denne forbindelse til vedtektenes paragraf Sanksjoner Sameierne plikter å etterkomme Styrets anvisninger i forhold til ordensreglene og vedtektene for øvrig. Dersom slike anvisninger ikke etterkommes har Styret fullmakt til å ilegge et gebyr på kr Dette forutsetter imidlertid et enstemmig Styrevedtak. Denne sanksjonsmulighet kommer i tillegg til andre sanksjoner som Styret måtte ha i henhold til vedtektene og/eller norsk lov og regelverk. 14. Utleie Seksjonseiere som leier ut sin leilighet plikter å påse at beboerne er kjent med og etterlever ordensreglene og vedtektene for øvrig. Sandnes den

14 Vedlegg 2: Vedtekter VEDTEKTER FOR SAMEIET INDRE VÅGEN 1. Eierandelene Eiendommen, gnr. 38, bnr i Sandnes kommune er i overensstemmelse med oppdelingsbegjæring delt opp i 58 selveierseksjoner. Selveierandelen og deltagerinteressen i Sameiet kan ikke skilles. Ervervelse av selveierandel medfører rett og plikt til å være medlem av Sameiet. Alle bestemmelser som er inntatt i kjøpekontrakten og skjøtet, oppdelingsbegjæringen og gjeldende husordensregler er bindende for Sameiet og de enkelte sameiedeltagere og overdragelse av selveierandeler må kun finne sted på de vilkår som er inntatt der og i disse sameievedtekter. 2. Alminnelige bestemmelser Sameiets virksomhet og forholdet mellom sameierne reguleres av lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr.31, med tillegg av disse vedtekter. 3. Området Sameiets formål er å ivareta sameiernes fellesinteresser, administrasjon av hele eiendommen med tilhørende anlegg av enhver art og å sørge for en forsvarlig drift av eiendommen. For felles ansvar, forpliktelser og rettigheter hefter den enkelte sameier i forhold til sin sameiebrøk. Det samme gjelder for Sameiets rettigheter. Sameierne gir avkall på eventuell forkjøpsrett og/eller rett til å kreve Sameiet oppløst, som de etter norsk lov og rett måtte ha i forhold til de øvrige eiere. 4. Eiendomsrett / bruksrett / omsetning Hver sameiers andel tilhører denne med full eiendomsrett og med eksklusiv bruksrett til den leilighet med boder og eventuell uteplass som er beskrevet i hans/- hennes kjøpekontrakt. Leiligheten som han/hun således har eksklusiv bruksrett til er senere kalt seksjonen. Hver sameier har rett til å disponere over sin selveierandel sammen med sin seksjon bestemt i skjøtet ved salg, gave, arv, bortleie mv. Likeledes har hver sameier rett til å pantsette sin selveierandel sammen med seksjonen uten de øvrige sameiernes samtykke. De øvrige sameiere har ikke forkjøpsrett, innløsningsrett, utløsningsrett eller oppløsningsrett til seksjonen. Med hensyn til bruken av seksjonen er den enkelte eier forpliktet til å følge vanlige regler og god husorden, og de til enhver tid gjeldende offentlige bestemmelser. En seksjon må ikke nyttes slik at det er til unødig eller urimelig ulempe for brukerne av de øvrige seksjoner. Fellesanlegg må ikke nyttes slik at andre brukere unødig eller urimelig hindres i den bruk av anlegget som er avtalt eller forutsatt. Den enkelte seksjon kan fritt utleies. Forpliktelser og rettigheter etter disse vedtak kan ikke skilles fra eierandelen. Biloppstillingsplass kan kun leies ut til medlemmer av Sameiet Indre Vågen Trinn 1. Overdragelse og bortleie skal av registreringshensyn skriftlig meddeles Sameiets Styre. Slik meddelelse skal være innkommet senest 14 dager etter at avtale om overdragelse eller bortleie er inngått. Utbygger kan fritt leie ut sine seksjoner til boligformål uten hensyn til denne bestemmelse. 5. Vedlikehold / bruk av fellesanlegg Sameiets utgifter (fellesutgiftene), så som forsikringspremie, kommunale avgifter, utgifter til drift og vedlikehold av fellesanlegg, skal fordeles på sameierne i henhold til den sameiebrøk sameierne har ifølge oppdelingsbegjæringen. Fastsettelse av sameiebrøkene bygger på bruksenhetenes areal. 14

15 Det ytre vedlikehold besørges og bekostes av eierne av seksjonene og fordeles etter andelenes størrelse i henhold til sameiebrøken. Vedlikehold og drift av bodanlegget, besørges og bekostes av Sameiet. Hver seksjonsinnehaver skal være ansvarlig for alt innvendig vedlikehold. Det samme gjelder tekniske installasjoner som den enkelte seksjonseier monterer på egen terrasse/balkong. Styret utarbeider hvert år et budsjett for antatte fellesutgifter. Disse vedtas av Sameiermøtet. På grunnlag av dette betaler sameierne inn et à konto forskuddsbeløp som innbetales den 1. i hvert kvartal av den enkelte sameier. Endelig oppgjør finner sted etter at regnskap er gjort opp. Unnlatelse av å betale de utlignende andeler av fellesutgiftene etter at påkrav er forkynt, ansees som vesentlig mislighold. Alt som kommer inn under felles vedlikehold skal til enhver tid utføres så ofte som det etter sin art er påkrevet for eiendommens bevarelse og utseende. 6. Ordensregler / mislighold Sameierne og eventuelle leietakere plikter å følge de til enhver tid fastsatte ordensregler, og er innforstått med at brudd på disse regler anses som brudd på sameiernes forpliktelser overfor Sameiet. Seksjonen skal behandles med tilbørlig aktsomhet og all skade må seksjonseieren besørge utbedret uten opphold. Hvis dette ikke skjer innen rimelig frist er dette å betrakte som vesentlig mislighold av disse vedtekter. En seksjon må ikke nyttes slik at det er til unødig eller urimelig ulempe for brukerne av andreseksjoner. Det samme gjelder hvis seksjonens beboere etter gjentatte muntlige og skriftlige oppfordringer ikke retter seg etter husordensreglene. 7. Sameierenes rett til forandring av egen fasade mv. Sameierne må ikke uten godkjennelse av Styret sette opp radio- og TV-antenne eller gjøre bygningsmessige forandringer vedrørende boligene. Innvendige forandringer er tillatt i den utstrekning dette ikke kommer i strid med offentlige bestemmelser, eller kan være til skade for andre sameiere. Av hensyn til den felles interesse i penest mulig fasade, kan Styret treffe bestemmelser om forhold av eksteriørmessig betydning, slik som vedrørende markiser, vinterhager, utebelysning og lignende. 8. Organisering av Sameiet Sameiet ledes av et Styre som har fullmakt til å opptre på samtlige medlemmers vegne i alle forhold som går inn under Sameiets formål. Utad forplikter Styret Sameiet ved underskrift av Styrets leder og ett Styremedlem i fellesskap. Styret kan meddele fullmakt. Den daglige virksomhet utøves imidlertid av forretningsfører, dersom slik er ansatt av Styret. Styret fastsetter forretningsførerens godtgjørelse og betingelser forøvrig. Styret skal sørge for ordentlig og tilstrekkelig regnskapsførsel og revisjon i henhold til eierseksjonslovens bestemmelser. Styret skal ha minimum 3 og maksimum 5 medlemmer som velges på Sameiets årsmøte. Styret ledes av en Styreleder som velges særskilt på Sameiermøtet. Tjenestetiden opphører ved avslutningen av det ordinære Sameiermøtet i det år tjenestetiden utløper. Styret fungerer i alle tilfelle inntil nytt Styre er valgt. Styremedlemmer kan gjenvelges. Styret er bemyndiget til alt som er knyttet til den ordinære drift av eiendommen. Disposisjoner som medfører vesentlige utgifter eller ansvar, skal forelegges sameierne med mindre en slik forsinkelse kan resultere i skade på eiendommen. Styrets vedtak treffes ved alminnelig flertall. Styret skal føre protokoll over sine møter og denne underskrives av de fremmøtte Styremedlemmer. 9. Sameiets øverste organ Sameiermøte er Sameiets øverste organ. Medlemmer av Sameiermøte er samtlige seksjonseiere. I sameiermøte har seksjonseierne en stemmerett for hver seksjon de eier. Alle beslutninger, med unntak for de vedtak hvor eierseksjonsloven krever større flertall, treffes med simpelt flertall i forhold til de avgitte stemmer. 15

16 Ordinært Sameiermøte (årsmøte) holdes hvert år innen utgangen av april måned. Styret innkaller skriftlig til årsmøte med varsel på minst 8, høyst 20 dager. Innkallelse skal angi tid og sted for møte samt dagsorden, herunder forslag som skal behandles på møte. Med i innkallelsen skal også følge Styrets årsrapport med revidert regnskap. Skal et forslag som etter loven eller vedtektene må vedtas med minst to tredjedels flertall kunne behandles, må hovedinnholdet være angitt i innkallingen. På årsmøtet behandles: 1. Styrets årsberetning. 2. Det reviderte årsregnskap. 3. Fastsettelse av bidrag til fellesutgifter. 4. Valg av Styremedlemmer. 5. Valg av revisor og fastsettelse av dennes godtgjørelse. 6. Øvrige saker som er nevnt i innkallelsen. 10. Valg Valg av Styre og revisor foregår ved simpelt flertall. Styrets leder velges særskilt. Endring av vedtekter og likeledes vedtak som vil påføre den enkelte seksjonseier ekstrautgifter- og/eller ansvar på over 5% av de årlige fellesutgiftene krever to tredjedels flertall, jfr. 30 i Lov om eierseksjoner. 11. Mislighold av fellesomkostninger Hvis en sameier ikke betaler de i Sameiermøtet fastsatte bidrag til driften til fastsatt tid og ikke innen 14 dager etter skriftlig påkrav, er dette å anse som mislighold av sameiekontrakten og gir Sameiet rett til å inndrive forfalne beløp hos vedkommende etter tvangsfullbyrdelseslovens regler. I gjentagelsestilfelle og forøvrig hvis sameieren begår vesentlig brudd på sameieavtalen, kan Sameiet på samme måte anse avtalen for brutt, og la vedkommende sameiers seksjon selges på tvangsauksjon. Tvistemål i sameieforhold mellom sameierne hører under tingretten. 12. Overvåking Sameiet felles areal overvåkes av kamera og Styret har anledning til å vurdere/justere overvåking slik at den til enhver tid gir den nødvendige trygghet og forebygger kriminalitet. All overvåking som iverksettes skal være i samsvar med Datatilsynets krav/retningslinjer. Sandnes, den

17 Vedlegg 3: Forskrifter for POOL-parkering Sameiet Indre Vågen Forskrifter for parkering på Pool-plasser 1. Seksjonseiere i Sameiet Indre Vågen er enten tildelt privat eiet parkeringsplass eller andel i et bestemt antall pool-parkeringsplasser, heretter benevnt Poolplass. Poolplassene er således privat eiendom tilhørende 22 leiligheter som har andel i disse parkeringsplassene. Disse leilighetene er heretter benevnt Poolseksjoner. Ingen andre seksjonseiere har rett eller anledning til å ta i bruk disse plassene. 2. De 22 leilighetene som har andel i poolparkeringsplassene er følgende: Leilighet 103, 104, 106, 205, 305, 405 og 505 i Havnegata 13 Leilighet 101, 103, 106, 201, 203, 206, 301, 303, 306, 401, 403, 406, 501, 503 og 506 i Havnegata Ovennevnte leiligheter disponerer til sammen et antall poolparkeringsplasser i parkeringsanlegget i Havnegata 11/13. Disse plassene er alle merket med skilt Pool 4. Hver Poolseksjon har anledning til å parkere 1- ett motorkjøretøy (personbil eller motorsykkel) på en Poolplass. Hvert slikt kjøretøy skal ha en synlig oblat i kjøretøyet som tydelig dokumenterer rettigheten til å parkere på en Poolplass. 5. Oblaten skal være merket med Poolseksjonens leilighetsnummer samt årstall. Arbeidsgruppen (se punkt 9 nedenfor) kan bestemme at oblatene skal skiftes ut årlig. 6. Det er en forutsetning at kjøretøy som benytter seg av Poolplassene er kjøretøy som er i regelmessig bruk. Således skal Poolplassene ikke brukes til parkering i langtidsfravær, over 4 uker om gangen. Poolplassene kan heller ikke benyttes av kjøretøy som ikke er behørig offentlig registrert (altså har gyldig nummerskilt). 7. Det er videre en forutsetning at Poolplassene benyttes av kjøretøy som disponeres av Poolseksjonene selv. Det er således ikke anledning til å overdra parkeringsrettighetene (evt. leie ut) til andre. 8. Dersom et ikke-autorisert kjøretøy legger beslag på en Poolplass i strid med ovennevnte forskrifter, kan vedkommende eier ilegges et gebyr på kr. 200 per dag. Dette gebyret faktureres av Forretningsfører og tilfaller Sameiet Indre Vågen. Advarsel gis ved første gangs overtredelse. 9. Styret har utnevnt et Styremedlem til å administrere ovennevnte forskrifter slik som utstede oblater, foreta kontroller, melde gebyrplikt til Forretningsfører etc. 10. Poolseksjoner som leier ut sin leilighet er pliktig å meddele disse forskrifter til leietaker. Utleier er ansvarlig for at leietaker overholder forskriftene. 17

18 Vedlegg 4: Regelverk for vinterhage/innglasset terrasse/balkong Sameiet Indre Vågen: Innglassing av Terrasser/balkonger 1. Godkjent leverandør for innglassing er Vest Montasje AS 2. Den enkelte eier blir formell eier av innglassingen. Sameiet overtar ansvaret for forsikring. (Forsikringsselskapet har allerede bekreftet at innglassing ikke vil føre til høyere forsikringspremie). Den enkelte sameier vil være ansvarlig for vedlikehold, reparasjoner og renhold av egen innglassing. Den enkelte eier vil bli belastet egenandelen i tilfelle skade belastes Sameiets forsikring. Styret kan pålegge den enkelte sameier å utføre vedlikehold/reparasjon/renhold som Styret finner nødvendig. Dersom slike pålegg ikke etterkommes kan Styret la arbeidet utføres for eiers regning. 3. Innglassede terrasser skal ikke møbleres på annen måte enn terrasser uten innglassing. Terrassene forblir uteområder og skal møbleres som sådan. Ordensreglene endres ikke. Dette betyr bl.a.: ingenting skal henge fra taket (overliggende bakong), ingen møbler/utstyr skal stikke over høyden på rekkverket). Kort sagt så skal ikke terrassen møbleres med innemøbler. Den enkelte aksepterer å følge Styrets anvisninger i så måte. 4. Utførelse skal så langt praktisk mulig være identisk. Kun en entreprenør og en teknisk løsning. Størrelsen på den delen av terrassen som kan innglasses begrenses av størrelsen på ovenfor liggende terrasse. For 5 etasje vil løsningen være identisk med underliggende leiligheter. (Innglassing i 5 etasje vil kreve nye glasstak) 18

19 Vedlegg 5: Fordeling av kostnader mellom den enkelte seksjonseier og fellesskapet Fordeling av kostnader mellom den enkelte seksjonseier og fellesskapet. Følgende prinsipp gjelder: Alle vedlikeholds- og utbedringskostnader som gjelder fellesarealet dekkes av og besørges utført av Styret for fellesskapets regning og risiko. Alle vedlikeholds- og utbedringsarbeider som gjelder den enkelte seksjon besørges og betales direkte av den enkelte seksjonseier for vedkommendes regning og risiko. Hva angår grensen mellom fellesareal og seksjonsareal gjelder følgende prinsipper: Bygningskroppen utvendig, tak, fasader med dører (inklusive låser), vinduer og porter utgjør Sameiets fellesareal. Vedlikehold av terrasser og balkonger regnes også som fasade og dermed som fellesskapets ansvar. Som fellesareal regnes videre ikke-seksjonert areal i parkeringsgarasjen, heiser, trappeoppganger samt utvendig areal og beplantning langs bygningene. 1. Skade forårsaket av seksjonseier/leietaker Vedlikehold og reparasjoner på fellesareal som er nødvendig på grunn av feil bruk eller på annen måte forårsaket av en enkelt seksjonseier må dekkes av denne seksjonseier. 2. Porttelefoner Alle feil og mangler angående porttelefonen og dørklokken dekkes av Sameiet, også innenfor egen eierseksjon. 3. Vannbåren gulvvarme Alle feil og mangler angående vannbåren gulvvarme dekkes av Sameiet, også feil innenfor egen eierseksjon. (Termostater ansees ikke inkludert her og må dekkes av den enkelte). 4. Ventilasjon Vedlikehold på installerte ventilasjonsaggregat for de som har installert dette anses som seksjonseiers ansvar. 19

20 5. Innglassing av terrasser og andre påbygg/gjenstander montert innenfor rekkverk Den enkelte eier blir formell eier av innglassingen og andre påbygg/gjenstander montert innenfor rekkverk. Sameiet har ansvaret for forsikring. Den enkelte sameier vil være ansvarlig for vedlikehold, reparasjoner og renhold av egen innglassing. Den enkelte eier vil bli belastet egenandelen i tilfelle skade belastes Sameiets forsikring. Styret kan pålegge den enkelte sameier å utføre vedlikehold/reparasjon/renhold som Styret finner nødvendig. Dersom slike pålegg ikke etterkommes kan Styret la arbeidet utføres for eiers regning. 6. Forsikring Sameiet besørger forsikring av bygningsmassen. Den enkelte seksjonseier besørger forsikring av eget innbo og løsøre. 20

21 BRANNINSTRUKS FOR BEBOERE I SAMEIET INDRE VÅGEN Sameiet Indre Vågen (Havnegt. 11/13) er bygget med følgende felles brannsikringstiltak: Brannalarmanlegg i trapperom og parkeringskjeller. Ved alarmsignal i trapperom varsler dette røyk i felles parkeringsanlegg eller i mellomgang mellom leilighet og trapp. Ved deteksjon av røyk vil overtrykksventilasjon starte. Dette minimerer risiko for videre røykinntrenging i trapperommet. Brannklassifiserte vegger og dører mellom boenhetene og trapperom, samt mellom parkering og trapperom. Fasadesprinklingsanlegg for å redusere risiko for brannspredning via fasade. I tillegg skal hver leilighet være utstyrt med minst en håndslokker og røykvarsler. Det er beboernes ansvar å sørge for at dette utstyret er tilgjengelig, samt fungerer i egen leilighet. Følgende branninstruks skal følges i Sameiet Indre Vågen: VED BRANN / BRANNTILLØP Varsle personer i umiddelbar fare. Mindre branner slukkes med håndslokker. Ved brann i elektriske apparater, dra ut støpsel. Ikke utsett deg selv eller andre for unødig risiko. Følg rømningsveiene ut av bygget. Varsle brannvesen på tlf. 110 og møt brannvesenet på gatenivå. FOREBYGGENDE OPPGAVER Alle selvlukkende dører til trapperom skal lukkes skikkelig og skal ikke være kilt i åpen stilling. Rømningsveier skal til enhver tid holdes fri for blokkeringer og brennbart opplag. Røykvarslere i leilighetene kontrolleres av beboerne minst 1 gang pr. år. Husk å skifte batteri! Håndslokkeapparat i leilighetene vendes minst 1 gang pr. år og trykkmåler på håndslokkeapparat må visuelt kontrolleres. Rapportere branntekniske feil og avvik til brannvernleder. Det anbefales at det benyttes tidsur for elektriske apparater som TV, kaffetraktere, vannkokere og lignende. Trekk ut kontakter ved lengre fravær. Vær forsiktig med levende lys og åpen flamme. Vis varsomhet ved lagring av eventuelle brennbare væsker eller gasser. VED FEIL, MANGLER ELLER OBSERVASJONER VEDRØRENDE BRANNSIKKERHET KONTAKT: Brannvernleder John Sverre Frøyland, telefon / , leilighet 402 i Havnegt. 13 (Sandnes, 7. september 2007) 21

VEDTEKTER FOR SAMEIET GEILENESET.

VEDTEKTER FOR SAMEIET GEILENESET. VEDTEKTER FOR SAMEIET GEILENESET. Gnr. 8, bnr. 460 i Ulstein kommune. 1. Navn, forretningskontor og formål. Sameiets navn er Sameiet Geileneset. Sameiet har forretningskontor i Ulstein. Sameiet består

Detaljer

Sameievedtekter Endret siste gang på sameiermøte 03.04.2001 Endret siste gang på sameiermøte 23.04.2012

Sameievedtekter Endret siste gang på sameiermøte 03.04.2001 Endret siste gang på sameiermøte 23.04.2012 Sameievedtekter Endret siste gang på sameiermøte 03.04.2001 Endret siste gang på sameiermøte 23.04.2012 VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET HAUKÅSEN IV 1. EIENDOMMEN - FORMÅL Eierseksjonssameiet (heretter kalt

Detaljer

Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum. - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen. Revidert tirsdag, 7.

Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum. - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen. Revidert tirsdag, 7. Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum 1 - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen Revidert tirsdag, 7. april 2009 Innhold Velkommen... 3 Sameiemøtet... 3 Forretningsfører... 3 Web-sider...

Detaljer

Vedtekter for Strandliveien Boligsameie. Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31

Vedtekter for Strandliveien Boligsameie. Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 Vedtekter for Strandliveien Boligsameie Vedtatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 1. EIENDOMMEN - FORMÅL Eierseksjonssameiet (heretter sameiet) omfatter gnr 40 bnr

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE Del 2 Vedtekter Rev. 05.05.12. Sameiet LERVIG MARITIM A Breivikveien 17 4014 Stavanger. Org. Nr. 885 195 822

INFORMASJONSHEFTE Del 2 Vedtekter Rev. 05.05.12. Sameiet LERVIG MARITIM A Breivikveien 17 4014 Stavanger. Org. Nr. 885 195 822 INFORMASJONSHEFTE Del 2 Vedtekter Rev. 05.05.12 Sameiet LERVIG MARITIM A Breivikveien 17 4014 Stavanger Org. Nr. 885 195 822 KAP. 1 Navn og formål 1-1 Navn Sameiets navn er Sameiet Lervig Maritim A. Sameiet

Detaljer

Utkast til vedtekter for SAMEIET HEIMHUG. Gnr.: 21 bnr.:8 i Bergen Kommune

Utkast til vedtekter for SAMEIET HEIMHUG. Gnr.: 21 bnr.:8 i Bergen Kommune Utkast til vedtekter for SAMEIET HEIMHUG Gnr.: 21 bnr.:8 i Bergen Kommune 1 Navn Sameiets navn er SAMEIET HEIMHUG og omfatter 3 bygningsrekker bestående av totalt 18 rekkehus/eierseksjoner med adresse

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOLSIDEN 4 BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER FOR SOLSIDEN 4 BOLIGSAMEIE VEDTEKTER FOR SOLSIDEN 4 BOLIGSAMEIE (fastsatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr 31) 1 Eiendommen formål Eierseksjonssameiet (heretter kalt "Sameiet") omfatter de

Detaljer

SAMEIET STRAEN TERRASSE VEDTEKTER

SAMEIET STRAEN TERRASSE VEDTEKTER SAMEIET STRAEN TERRASSE VEDTEKTER Av 23.10.2000 1. Definisjoner Sameiet Straen Terrasse består av 85 seksjoner, på til sammen 8.854m2, av eiendommen gnr. 59, bnr. 1635 i Stavanger kommune, med totalt areal

Detaljer

UTKAST TIL VEDTEKTER FOR SAMEIET RYDBERGSGATE 7

UTKAST TIL VEDTEKTER FOR SAMEIET RYDBERGSGATE 7 UTKAST TIL VEDTEKTER FOR SAMEIET RYDBERGSGATE 7 Utarbeidet den 09.09.14 1 Navn, forretningskontor og formål Eierseksjonssameiets navn er Sameiet Rydbergsgate 7. Sameiet omfatter 17 boligseksjoner i eiendommen,

Detaljer

2 Rettslig rådighet En boligseksjon består av en sameieandel i eiendommen med enerett til bruk av en tilhørende leilighet med garasjeplass og bod.

2 Rettslig rådighet En boligseksjon består av en sameieandel i eiendommen med enerett til bruk av en tilhørende leilighet med garasjeplass og bod. VEDTEKTER FOR SAMEIET VESTSIDEN 1 Vedtatt av sameiermøtet 13.april 2010 samt endret i ekstraordinært sameiemøte 18. november 2010. Siste endring i sameiemøte 6. april 2011 (Husordensreglene) 1 Om sameiet

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Blakstadlia Boligsameie

VEDTEKTER FOR. Blakstadlia Boligsameie VEDTEKTER FOR Blakstadlia Boligsameie Vedtatt på konstituerende sameiermøte den 30. oktober 1997 Endret og revidert etter fullmakt fra ordinært årsmøte 20. April 1999 iht. Eierseksjonsloven 23. mai 1997.

Detaljer

VEDTEKTER. for STEINSVIKHAGEN SAMEIE. 1. Navn.

VEDTEKTER. for STEINSVIKHAGEN SAMEIE. 1. Navn. VEDTEKTER for STEINSVIKHAGEN SAMEIE Sameiets navn er: Steinsvikhagen Sameie. 1. Navn. 2. Hva sameiet omfatter. Sameiet består av de respektive bruksenheter (seksjoner) i eiendommen gnr. 120, bnr. 435 og

Detaljer

Boligsameiet Fearnleysgate 2B - Vedtekter pr 2/5-2012 VEDTEKTER

Boligsameiet Fearnleysgate 2B - Vedtekter pr 2/5-2012 VEDTEKTER s1 VEDTEKTER for Boligsameiet Fearnleysgate 2 B Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 10/12-1975, med senere endringer, senest i ekstraordinært sameiermøte 2/5-2012 1. Sameiets betegnelse og regelgrunnlag

Detaljer

VEDTEKTER FOR FRYDENLUND TINGSRETTSLIG SAMEIE

VEDTEKTER FOR FRYDENLUND TINGSRETTSLIG SAMEIE VEDTEKTER FOR FRYDENLUND TINGSRETTSLIG SAMEIE Endret 30.11.2010 og på ordinært sameiermøte 15.04.2015. Sist endret ordinært sameiermøte 25.04.2016. Gnr. 217 bnr. 516, Oslo kommune 1 Navn Sameiets navn

Detaljer

Bruksenheten må ikke nyttes slik at det er til unødig eller urimelig ulempe for brukerne av de øvrige seksjoner.

Bruksenheten må ikke nyttes slik at det er til unødig eller urimelig ulempe for brukerne av de øvrige seksjoner. VEDTEKTER FOR SAMEIET TORSHOV KV. X Vedtatt i sameiermøte første gang den 1.12.1988, endret den 8. juni 1998 i medhold av Lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31 og sist endret på årsmøte i sameiet

Detaljer

Vedtekter for Sameiet Lunden 7-17

Vedtekter for Sameiet Lunden 7-17 Vedtekter for Sameiet Lunden 7-17 Vedtatt i sameiermøte den 08.04.1999 Endret på sameiermøte den 04.04.2005 Endret på sameiermøte den 04.04.2006 Endret på sameiermøte den 11.04.2007 Endret på sameiermøte

Detaljer

Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum. - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen. Revidert 25. august 2014

Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum. - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen. Revidert 25. august 2014 Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum 1 - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen Revidert 25. august 2014 Innhold Velkommen... 3 Kontaktinformasjon og hvem du kontakter... 3 Sameiemøtet,

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRENNINGHAUGEN GARASJELAG

VEDTEKTER FOR BRENNINGHAUGEN GARASJELAG VEDTEKTER FOR BRENNINGHAUGEN GARASJELAG Fastsatt på generalforsamling 18. april 2013. GENERELLE BESTEMMELSER 1 Formål Garasjelagets formål er å ivareta felles interesser, herunder en forsvarlig forvaltning,

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET HERREGÅRDSVEIEN 8 A OG B

VEDTEKTER FOR SAMEIET HERREGÅRDSVEIEN 8 A OG B VEDTEKTER FOR SAMEIET HERREGÅRDSVEIEN 8 A OG B Vedtatt i sameiemøtet den 21. mars 2000 i medhold av lov om eierseksjoner av 23.mai 1997 nr. 31 Endret i sameiemøte 18.04.02 Endret i sameiemøte 24.04.03

Detaljer

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET OLAV NYGARDS VEG 212-214-216

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET OLAV NYGARDS VEG 212-214-216 VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET OLAV NYGARDS VEG 212-214-216 Vedtatt i sameiemøte den 26. april 1999 i medhold av lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr 31 7 endret på sameiemøte 15. april 2008 7 endret på

Detaljer

Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum. - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen. Revidert mandag, 28.

Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum. - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen. Revidert mandag, 28. Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum 1 - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen Revidert mandag, 28. mars 2011 Innhold Velkommen... 3 Sameiemøtet... 3 Forretningsfører... 3 Felleskostnader...

Detaljer

SAMEIET Aadnøygaarden VEDTEKTER

SAMEIET Aadnøygaarden VEDTEKTER SAMEIET Aadnøygaarden VEDTEKTER Av 05.05.2003 1. Definisjoner Sameiet Aadnøygaarden består av 39 seksjoner, 36 boligseksjoner og 3 næringsseksjoner, på til sammen 3.810 kvm, av eiendommen gnr. 59, bnr.

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET K1 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 2334 I TROMSØ KOMMUNE

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET K1 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 2334 I TROMSØ KOMMUNE SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET K1 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 2334 I TROMSØ KOMMUNE 1 NAVN Sameiets navn er Boligsameiet K1. 2 EIENDOMMEN Bebyggelsen på eiendommen gnr 200 bnr 2334 er oppdelt i følgende

Detaljer

VEDTEKTER for Ullernparken Boligsameie 1 NAVN, FORRETNINGSKONTOR OG FORMÅL

VEDTEKTER for Ullernparken Boligsameie 1 NAVN, FORRETNINGSKONTOR OG FORMÅL VEDTEKTER for Ullernparken Boligsameie Vedtatt på ordinært sameierøte 14.04.86 Endret i sameiermøte 30.06.1993 Revidert i sameiermøte den 11. mars 1999 Endret ved presisering av 3 i sameiermøte 20. april

Detaljer

Utarbeidet i medhold av lov om eierseksjoner av 23. Mai 1997 nr. 31 og tidligere lov av 4. Mars 1983 nr. 7. Vedtatt på konstituerende møte den

Utarbeidet i medhold av lov om eierseksjoner av 23. Mai 1997 nr. 31 og tidligere lov av 4. Mars 1983 nr. 7. Vedtatt på konstituerende møte den 1/5 VEDTEKTER FOR GNR. 20, BRNR. 564- EINERVEIEN 2 BOLIGSAMEIE Utarbeidet i medhold av lov om eierseksjoner av 23. Mai 1997 nr. 31 og tidligere lov av 4. Mars 1983 nr. 7. Vedtatt på konstituerende møte

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMBO BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER FOR SAMBO BOLIGSAMEIE 1 VEDTEKTER FOR SAMBO BOLIGSAMEIE Vedtektene ble vedtatt på konstituerende sameiermøte 07.10.83 og sist endret 30.04.2009 i samsvar med reglene i lov av 23.mai 1997 nr. 3, på årsmøtet 27.04.2011 og på

Detaljer

Vedtekter for hyttesameiet Vangen

Vedtekter for hyttesameiet Vangen Vedtekter for hyttesameiet Vangen Vedtekter for Vangen hyttesameie vedtatt ved seksjoneringen, den 27.03.2013 ihht lov om eierseksjoner av 23. mai nr 31 1997 1 Sameiets navn Sameiets navn er Vangen, adresse

Detaljer

VEDTEKTER SAMEIET FRØLICH HAGE

VEDTEKTER SAMEIET FRØLICH HAGE VEDTEKTER FOR SAMEIET FRØLICH HAGE Endret senest 15.03.2016 1. Navn / formål / eiendommen Sameiets navn er Sameiet Frølich Hage, beliggende på eiendommen gnr. 13 bnr. 205 i Nittedal Kommune. Sameiet består

Detaljer

VEDTEKTER FOR HELSET BOLIGSAMEIE. Vedtatt på sameiermøte 22. april 1998. Sist endret på sameiermøte 16. mars 2009 og 18. mars 2014.

VEDTEKTER FOR HELSET BOLIGSAMEIE. Vedtatt på sameiermøte 22. april 1998. Sist endret på sameiermøte 16. mars 2009 og 18. mars 2014. VEDTEKTER FOR HELSET BOLIGSAMEIE Vedtatt på sameiermøte 22. april 1998. Sist endret på sameiermøte 16. mars 2009 og 18. mars 2014. 1. INNLEDNING Eiendommen gnr. 116, bnr. 42, er i overensstemmelse med

Detaljer

Vedtekter for Sameiet Wessel Atrium Org nr. 992 02 3384

Vedtekter for Sameiet Wessel Atrium Org nr. 992 02 3384 Vedtekter for Sameiet Wessel Atrium Org nr. 992 02 3384 Vedtatt på konstituerende sameiermøte 17. oktober 2007 i medhold av lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31 Sist endret på sameiermøte 14. april

Detaljer

S A M E I E V E D T E K T E R F O R SAGBO BOLIGSAMEIE 1. SAMEIETS NAVN HVA SAMEIET OMFATTER

S A M E I E V E D T E K T E R F O R SAGBO BOLIGSAMEIE 1. SAMEIETS NAVN HVA SAMEIET OMFATTER S A M E I E V E D T E K T E R F O R SAGBO BOLIGSAMEIE 1. SAMEIETS NAVN HVA SAMEIET OMFATTER Sameiets navn er Sagbo Boligsameie, og er en direkte fortsettelse av Sagbo Borettslag. Sameiet omfatter eiendommen

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER. for TOKERUDKOLLEN BOLIGSAMEIE

SAMEIEVEDTEKTER. for TOKERUDKOLLEN BOLIGSAMEIE SAMEIEVEDTEKTER for TOKERUDKOLLEN BOLIGSAMEIE Vedtatt på konstituerende sameiemøte den 15. mars 1999. Endret på ordinært sameiermøte 18. april 2002, 3. april 2003, 29. april 2004 og 29. april 2010. 1 Innledning

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKITUNET BOLIGSAMEIE. Vedtatt på konstituerende sameiermøte 19.02.2008. Sist revidert 2. mars 2016. 1. Navn

VEDTEKTER FOR SKITUNET BOLIGSAMEIE. Vedtatt på konstituerende sameiermøte 19.02.2008. Sist revidert 2. mars 2016. 1. Navn VEDTEKTER FOR SKITUNET BOLIGSAMEIE Vedtatt på konstituerende sameiermøte 19.02.2008 Sist revidert 2. mars 2016 Boligsameiets navn er Skitunet Boligsameie 1. Navn 2. Hva sameiet omfatter Eierseksjonssameiet

Detaljer

V E D T E K T E R FOR. SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201. 1 Formål. 2 Sameier fysisk råderett. 3 Sameier rettslig råderett

V E D T E K T E R FOR. SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201. 1 Formål. 2 Sameier fysisk råderett. 3 Sameier rettslig råderett V E D T E K T E R FOR SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201 Reviderte vedtekter vedtatt på ordinært sameiermøte 22.04.03, sist endret 21.04.05, sist endret på ordinært årsmøte 30.04.2012. Sameiet

Detaljer

V E D T E K T E R. For. Sameiet Vormsund Brygge

V E D T E K T E R. For. Sameiet Vormsund Brygge V E D T E K T E R For Sameiet Vormsund Brygge Fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet. Justert avsnitt 9.2. vedtatt av sameiemøtet 25. april 2016. 1 Navn Sameiets navn er Sameiet Vormsund Brygge.

Detaljer

Vedtekter for Øvre Tåsen Boligsameie

Vedtekter for Øvre Tåsen Boligsameie ØVRE TÅSEN BOLIGSAMEIE Vedtekter for Øvre Tåsen Boligsameie Vedtatt på sameiermøte 28.april 1999 i medhold av Lov om eierseksjoner (Eierseksjonsloven) av 23.mai 1997 nr. 31, i kraft 1.januar 1998. Denne

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINGNES PARK ØST GARASJESAMEIE

VEDTEKTER FOR RINGNES PARK ØST GARASJESAMEIE VEDTEKTER FOR RINGNES PARK ØST GARASJESAMEIE Revidert på sameiermøte 26.04.2012 Revidert på ordinært sameiermøte 03.05.2010 Endret i ekstraordinært sameiermøte 21.11.07. Opprinnelig vedtatt i ekstraordinært

Detaljer

VEDTEKTER for SELJEVEIEN 23 OG 27 BOLIGSAMEIE PÅ FRYDENBERG. Seljeveien 23 og 27, 0575 OSLO

VEDTEKTER for SELJEVEIEN 23 OG 27 BOLIGSAMEIE PÅ FRYDENBERG. Seljeveien 23 og 27, 0575 OSLO Arkiv 423.2 VEDTEKTER for SELJEVEIEN 23 OG 27 BOLIGSAMEIE PÅ FRYDENBERG Adresse: Seljeveien 23 og 27, 0575 OSLO fastsatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 1 Navn Sameiets

Detaljer

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET MARIES VEI

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET MARIES VEI VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET MARIES VEI Vedtatt i konstituerende sameiermøte 19.03.2013 med senere endringer Sist endret i ordinært sameiermøte 12.04.2016 1. Navn Boligsameiets navn er Boligsameiet Maries

Detaljer

VEDTEKTER FOR LINDELEIKEN BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER FOR LINDELEIKEN BOLIGSAMEIE LBS Lindeleiken boligsameie Haugjordet 4-18 1336 Sandvika www.lindeleiken.no styret@lindeleiken.no VEDTEKTER FOR LINDELEIKEN BOLIGSAMEIE Vedtatt i sameiermøte den 31. mars 1998 i medhold av lov om eierseksjoner

Detaljer

KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE

KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE VEDTEKTER S. 6091 c:\fab\frode beyer files\kjelsåshaugen bs\vedtekter husorden hms\6091 kjelsåshaugen boligsameie - vedtekter.doc KJELSÅSHAUGEN BOLIGSAMEIE Kjelsåshaugen Boligsameie

Detaljer

FORSLAG TIL VEDTEKTER for SAMEIET Villblomsten. i medhold av Lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31, revidert 21. juni 2013 nr.

FORSLAG TIL VEDTEKTER for SAMEIET Villblomsten. i medhold av Lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31, revidert 21. juni 2013 nr. FORSLAG TIL VEDTEKTER for SAMEIET Villblomsten i medhold av Lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31, revidert 21. juni 2013 nr. 61 1. NAVN, FORRETNINGSKONTOR OG FORMÅL Sameiets navn er "Sameiet Villblomsten"

Detaljer

V E D T E K T E R F O R SAMEIET BRINKEN I OSLO

V E D T E K T E R F O R SAMEIET BRINKEN I OSLO V E D T E K T E R F O R SAMEIET BRINKEN I OSLO (vedtatt på ordinært sameiemøte 10.03.99) (endret på ordinært sameiemøte 24.03.04) (endret på ordinært sameiermøte 16.04.15) Eiendommen Brinken, gnr. 231,

Detaljer

VEDTEKTER for Sameiet Nordre Jarlsberg Brygge Utsikten Trinn 1 (Vedtatt i ekstraordinært sameiermøte 15. oktober 2012)

VEDTEKTER for Sameiet Nordre Jarlsberg Brygge Utsikten Trinn 1 (Vedtatt i ekstraordinært sameiermøte 15. oktober 2012) VEDTEKTER for Sameiet Nordre Jarlsberg Brygge Utsikten Trinn 1 (Vedtatt i ekstraordinært sameiermøte 15. oktober 2012) 1 NAVN, EIENDOMMEN, M.V. Eierseksjonssameiets navn er Sameiet Nordre Jarlsberg Brygge

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR A1 SLOTTET BOLIGSAMEIE (heretter kalt sameiet)

SAMEIEVEDTEKTER FOR A1 SLOTTET BOLIGSAMEIE (heretter kalt sameiet) SAMEIEVEDTEKTER FOR A1 SLOTTET BOLIGSAMEIE (heretter kalt sameiet) Gnr 125 og bnr 447 i Ski kommune Vedtatt ved seksjoneringen Endret på ordinært sameiermøte 21042015 1 Navn, opprettelse og formål Eiendommen

Detaljer

Vedtekter. for. Sameiet Wessel Atrium Org nr 992023384

Vedtekter. for. Sameiet Wessel Atrium Org nr 992023384 Vedtekter for Sameiet Wessel Atrium Org nr 992023384 Vedtatt på sameiermøte 14. april 2011 i medhold av lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr 31 1.0 Navn Sameiet Wessel Atrium omfatter gnr 208, bnr 57

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER for Holthagan boligsameie

SAMEIEVEDTEKTER for Holthagan boligsameie SAMEIEVEDTEKTER for Holthagan boligsameie 1. Navn Sameiets navn er Holthagan boligsameie. 2. Innledende bestemmelser 2.1. Formål Boligsameiets formål er å ivareta og koordinere sameiernes felles interesser

Detaljer

V E D T E K T E R. for. Sameiet Storgata 18

V E D T E K T E R. for. Sameiet Storgata 18 KAP. 1 NAVN OG FORMÅL V E D T E K T E R for Sameiet Storgata 18 Vedtatt på sameiermøte 10.04.97 Endret på sameiermøte 27.04.05 1-1 Navn Sameiets navn er SAMEIET STORGATA 18. Sameiet består av 7 boligseksjoner

Detaljer

for Sameiets navn er Sameiet Beito Apartments II. Sameiet er opprettet ved oppdelingsbegjæring tinglyst 19.09.02.

for Sameiets navn er Sameiet Beito Apartments II. Sameiet er opprettet ved oppdelingsbegjæring tinglyst 19.09.02. V E D T E K T E R for Sameiet Beito Apartments II (opprinnelige vedtekter vedtatt 24.03.03, endret i sameiermøte 05.04.06 i samsvar med reglene i lov av 23. mai 1997 nr 31, gjeldende fra 01.01.02) 1 Navn

Detaljer

UTKAST V E D T E K T E R. for. Sameiet Ystenesgata nr (BTR 1) (org. nr. xxxxxxxxx) Vedtektene er fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet.

UTKAST V E D T E K T E R. for. Sameiet Ystenesgata nr (BTR 1) (org. nr. xxxxxxxxx) Vedtektene er fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet. UTKAST Dette er et foreløpig utkast til vedtekter, utarbeidet i forbindelse med salgsstart av boliger på Fagervikplassen. Disse er kun ment å gi et bilde av de rettigheter og forpliktelser som følger av

Detaljer

VEDTEKTER For Kornmoenga Sameie 3

VEDTEKTER For Kornmoenga Sameie 3 VEDTEKTER For Kornmoenga Sameie 3 Vedtatt ved seksjonering i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 Sist endret av sameiermøte 14.4.2016 1. EIENDOMMEN FORMÅL Eierseksjonssameiet (heretter kalt

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR LUTVANN BOLIGSAMEIE

SAMEIEVEDTEKTER FOR LUTVANN BOLIGSAMEIE SAMEIEVEDTEKTER FOR LUTVANN BOLIGSAMEIE (Vedtatt på stiftelsesmøte for sameiet 13. juni 1984) (Revidert i 1988, 1994, 1998, 1999 og 2014) 1. SAMEIETS NAVN ER LUTVANN BOLIGSAMEIE. Sameiet består av 227

Detaljer

VEDTEKTER. for Sameiet. KONGSBERG BRUK II (leiligheter i hus 4-12) i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31

VEDTEKTER. for Sameiet. KONGSBERG BRUK II (leiligheter i hus 4-12) i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 VEDTEKTER for Sameiet KONGSBERG BRUK II (leiligheter i hus 4-12) i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 1 NAVN OG FORMÅL Sameiets navn er Kongsberg Bruk II (heretter Sameiet eller Sameiet

Detaljer

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET MELLOMVEGEN 33

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET MELLOMVEGEN 33 1. Eierseksjonssameiet VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET MELLOMVEGEN 33 Sameiets navn er Boligsameiet Mellomvegen 33. Sameiet består av eiendommen gnr 200 bnr 809 i Tromsø kommune. Sameiet består av 61 seksjoner,

Detaljer

Vedtekter for Sameiet Lørenplatået, Oslo Org.nr. 992 104 104 Sist endret i sameiermøte 29.04.2015.

Vedtekter for Sameiet Lørenplatået, Oslo Org.nr. 992 104 104 Sist endret i sameiermøte 29.04.2015. Vedtekter for Sameiet Lørenplatået, Oslo Org.nr. 992 104 104 Sist endret i sameiermøte 29.04.2015. 1 Navn, forretningskontor, formål, antall seksjoner Eierseksjonssameiets navn er Sameiet Lørenplatået

Detaljer

Gnr 508 bnr. 11, Oslo kommune. 1 Navn. 2 Hva sameiet omfatter

Gnr 508 bnr. 11, Oslo kommune. 1 Navn. 2 Hva sameiet omfatter VEDTEKTER FOR FREDENSBORG GARASJESAMEIE (Vedtatt på ekstraordinært sameiemøte 20.06.05, endret 03.11.05, 27.4.06 og på ekstraordinært sameiermøte 10.12.09) Gnr 508 bnr. 11, Oslo kommune Sameiets navn er

Detaljer

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Skullerudhøgda II Boligsameie

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Skullerudhøgda II Boligsameie VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Skullerudhøgda II Boligsameie Tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 23. mars 1999 i medhold av Lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31. Endret på ekstraordinært sameiermøte

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTLIBAKKEN BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER FOR VESTLIBAKKEN BOLIGSAMEIE VEDTEKTER FOR VESTLIBAKKEN BOLIGSAMEIE Vedtatt i sameiermøte den 29.04.2004, med siste endring i sameiermøte 02.04.2014 og i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 1 Navn og opprettelse Sameiets

Detaljer

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5 VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5 tilpasset og vedtatt i ekstraordinært sameiermøte den 27.11.2000 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31. Sist endret 27.04.2011 1

Detaljer

V E D T E K T E R. for. Boligsameiet Åsen Hageby (org. nr. <organisasjonsnummer>)

V E D T E K T E R. for. Boligsameiet Åsen Hageby (org. nr. <organisasjonsnummer>) V E D T E K T E R for Boligsameiet Åsen Hageby (org. nr. ) Vedtektene er fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet. Sist endret 14.04.16 1. Navn 1-1 Navn og opprettelse Sameiets

Detaljer

VEDTEKTER for SAMEIET BAKKEBYGRENDA

VEDTEKTER for SAMEIET BAKKEBYGRENDA Vedtatt i sameiermøte den 26.09.2016 VEDTEKTER for SAMEIET BAKKEBYGRENDA Sameiets navn er SAMEIET BAKKEBYGRENDA. Sameiet består av 12 bygg hvorav 4 bygg har 4 enheter og 8 bygg har 2, tilsammen 32 seksjoner

Detaljer

(Revidert på Sameiets årsmøte den 26.april 2001 i samsvar med reglene i lov av 23. mai 1997 nr. 31.)

(Revidert på Sameiets årsmøte den 26.april 2001 i samsvar med reglene i lov av 23. mai 1997 nr. 31.) 1. VEDTEKTER 1 NAVN OG FORRETNINGSKONTOR Sameiets navn er Sameiet Kurlandsåsen med forretningskontor i Lørenskog. Sameiet består av 108 boligseksjoner, 1 garasjeseksjon (seksjon 109) med 88 garasjer og

Detaljer

VEDTEKTER for SAMEIET St. Mariegt. 46

VEDTEKTER for SAMEIET St. Mariegt. 46 VEDTEKTER for SAMEIET St. Mariegt. 46 Org.nr. 997 677 811 Vedtatt på sameiemøte 26. april 2012 Sameiets navn er Sameiet St. Mariegt. 46. 1 Sameiets navn 2 Eiendommen Sameiet St. Mariegt. 46 omfatter gnr.

Detaljer

VEDTEKTER FOR HYTTESAMEIET FUNKELIA III. Vedtatt i sameiermøte Den 28. mars 2015 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr.

VEDTEKTER FOR HYTTESAMEIET FUNKELIA III. Vedtatt i sameiermøte Den 28. mars 2015 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. VEDTEKTER FOR HYTTESAMEIET FUNKELIA III Vedtatt i sameiermøte Den 28. mars 2015 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 1. NAVN OG OPPRETTELSE Sameiets navn er Hyttesameiet Funkelia III og

Detaljer

VEDTEKTER for Sameiet Elveparken Vest 1

VEDTEKTER for Sameiet Elveparken Vest 1 VEDTEKTER for Sameiet Elveparken Vest 1 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 Vedtatt på konstituerende sameiermøte 23.04.2012 Endret 10.04.2013 1 NAVN OG FORMÅL Sameiets navn er Sameiet

Detaljer

Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29

Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29 Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29 tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 21. april 1999 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 Sist endret på ordinært sameiermøte 21.

Detaljer

SAMEIET HOVINBEKKEN 1 H U S O R D E N S R E G L E R

SAMEIET HOVINBEKKEN 1 H U S O R D E N S R E G L E R SAMEIET HOVINBEKKEN 1 H U S O R D E N S R E G L E R Husordensreglene kommer som et tillegg til vedtekter fra sameiermøtet 21.1.2014. Disse er endret i sameiermøte den 18.04.2017. Husordensreglene inneholder

Detaljer

(Revidert på Sameiets årsmøte den 26.april 2001 i samsvar med reglene i lov av 23. mai 1997 nr. 31.)

(Revidert på Sameiets årsmøte den 26.april 2001 i samsvar med reglene i lov av 23. mai 1997 nr. 31.) 1. VEDTEKTER 1 NAVN OG FORRETNINGSKONTOR Sameiets navn er Sameiet Kurlandsåsen med forretningskontor i Lørenskog. Sameiet består av 108 boligseksjoner, 1 garasjeseksjon (seksjon 109) med 88 garasjer og

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER. for. Boligsameiet Sognsveien 4

SAMEIEVEDTEKTER. for. Boligsameiet Sognsveien 4 SAMEIEVEDTEKTER for Boligsameiet Sognsveien 4 Vedtatt på ordinært sameiermøte 12.04.11. (Erstatter vedtekter av 03.04.2003.) 1 «Boligsameiet Sognsveien 4» Sameiets navn er «Boligsameiet Sognsveien 4».

Detaljer

Vedtekter BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE

Vedtekter BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE Adresse Vedtekter BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE 1. Sameiets navn er "BOLIGSAMEIET FRYDENDAL SØNDRE". Sameiet består av 120 seksjoner i blokk, oppført på gnr. 14, bnr. 5 i Asker. Oppdelingsbegjæring for

Detaljer

Vedtekter for AS Observatoriegaten 10

Vedtekter for AS Observatoriegaten 10 Vedtekter for AS Observatoriegaten 10 1 Firma Selskapets navn er AS Observatoriegaten 10. (Vedtatt av generalforsamlingen 28. mars 2001) 2 Forretningskontor Selskapets forretningskontor er i Oslo. 3 Virksomhet

Detaljer

Vevelstadåsen Boligsameie

Vevelstadåsen Boligsameie V E D T E K T E R (vedtatt 08.03.99) (Endret 1, 5, 15, 16, 17 og 18 i sameiermøte 19. april 2010) (Endret 11 og 17, 20 flyttet fra 18 og nye 16 og 19 i sameiermøte 15. mars 2011) 1 Sameiets navn er "Vevelstadåsen

Detaljer

VEDTEKTER FOR HJELLEMARKA II B10 EIERSEKSJONSSAMEIE

VEDTEKTER FOR HJELLEMARKA II B10 EIERSEKSJONSSAMEIE Foreløpig utkast til vedtekter for Hjellemarka II B10 eierseksjonssameie. Side 1 av 6 VEDTEKTER FOR HJELLEMARKA II B10 EIERSEKSJONSSAMEIE Vedtatt på stiftelsesmøte den:??? 1 Navn, forretningskontor og

Detaljer

Seksjonseier er ansvarlig for at bruksenheten har nødvendige røykvarslere og brannslukningsutstyr og at disse er i forskriftsmessig stand.

Seksjonseier er ansvarlig for at bruksenheten har nødvendige røykvarslere og brannslukningsutstyr og at disse er i forskriftsmessig stand. VEDTEKTER FOR SAMEIET LILLEBORG B5 G.NR. 224 B.NR. 381 I OSLO KOMMUNE VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 27. APRIL 2009 MED ENDRINGER PÅ ÅRSMØTE 25. APRIL 2012 1 Navn Sameiets navn er Sameiet Lilleborg B5, og omfatter

Detaljer

- Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen Atrium

- Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen Atrium - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen Atrium Innhold Velkommen... 3 Kontaktinformasjon og hvem du kontakter... 3 Sameiemøtet, styrende organ... 3 Forretningsfører... 3 Felleskostnader...

Detaljer

A/L ELGTRÅKKET BORETTSLAG HUSORDENSREGLER

A/L ELGTRÅKKET BORETTSLAG HUSORDENSREGLER A/L ELGTRÅKKET BORETTSLAG HUSORDENSREGLER Husordensreglene inneholder bestemmelser om bruk av boligen og fellesarealene, og skal bidra til å fremme orden, trivsel og sikkerhet i borettslaget. Det er i

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINGNES PARK ØST GÅRDSROMSAMEIE GNR 225, BNR 283. Revidert på sameiermøte 26.04.2012. Revidert på ordinært sameiermøte 03.05.

VEDTEKTER FOR RINGNES PARK ØST GÅRDSROMSAMEIE GNR 225, BNR 283. Revidert på sameiermøte 26.04.2012. Revidert på ordinært sameiermøte 03.05. VEDTEKTER FOR RINGNES PARK ØST GÅRDSROMSAMEIE GNR 225, BNR 283 Revidert på sameiermøte 26.04.2012 Revidert på ordinært sameiermøte 03.05.210 INNHOLD: Kapittel I. Innledning 1 Sameiegjenstand og vedtektenes

Detaljer

DØNSKITOPPEN BOLIGSAMEIE Stiftet 13. juni 1984 V E D T E K T E R

DØNSKITOPPEN BOLIGSAMEIE Stiftet 13. juni 1984 V E D T E K T E R DØNSKITOPPEN BOLIGSAMEIE Stiftet 13. juni 1984 V E D T E K T E R Sist endret 19. april 2012 1 Boligsameiets navn er Dønskitoppen Boligsameie. Det består av 65 eierseksjoner på eiendommen gnr. 80, bnr.

Detaljer

UTKAST (med forbehold om endringer) VEDTEKTER. Nordviken rekkehus trinn 2

UTKAST (med forbehold om endringer) VEDTEKTER. Nordviken rekkehus trinn 2 UTKAST (med forbehold om endringer) VEDTEKTER for eierseksjonssameiet Nordviken rekkehus trinn 2 1 Sameiets navn Eierseksjonssameiet (heretter sameiet) sitt navn er Nordviken rekkehus trinn 2. 2 Eiendommen

Detaljer

*************************************************************

************************************************************* ************************************************************* Vedtekter for Wessel Parkeringssameie vedtatt på konstituerende sameiermøte den 24. juni 2008 1. Sameiets navn Sameiets navn er Wessel Parkeringssameie.

Detaljer

Ullernparken Boligsameie

Ullernparken Boligsameie Ullernparken Boligsameie Husordensregler for Ullernparken Boligsameie Vedtatt på ordinært sameiermøte 27. mai 1982 med endringer i 1986, 1991, 1995, 2005 og 2011. Man skal ikke plage andre, man skal være

Detaljer

VEDTEKTER. for. Eierseksjonssameiet Brinken 9-13

VEDTEKTER. for. Eierseksjonssameiet Brinken 9-13 VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Brinken 9-13 tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 16. juni 2011 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 1 Eiendommen - formål Eierseksjonssameiet (heretter

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR EIERSEKSJONSAMEIET SAGA SENTER

HUSORDENSREGLER FOR EIERSEKSJONSAMEIET SAGA SENTER HUSORDENSREGLER FOR EIERSEKSJONSAMEIET SAGA SENTER Vedtatt på sameiermøte 9. april 2014 1 BEBOERNES PLIKT Beboerne plikter å følge husordensreglene, og er ansvarlige for at de overholdes av husstanden

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR LOKALER. Mellom. Leietaker:

LEIEKONTRAKT FOR LOKALER. Mellom. Leietaker: LEIEKONTRAKT FOR LOKALER Mellom Leietaker: Rita Strand Høvik, 7740 Steinsdalen heretterkalt leier og Utleier: OSEN KOMMUNE Organisasjonsnummer/Fødselsnummer: 944350675 7740 STEINSDALEN -heretter kalt utleier

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER. for SAMEIET SØNDRE NES

SAMEIEVEDTEKTER. for SAMEIET SØNDRE NES SAMEIEVEDTEKTER for SAMEIET SØNDRE NES Disse vedtektene er vedtatt på sameiermøtet den 20.mars 2002. Endret på ordinært sameiermøte den 17. april 2007 og 28. april 2009. 1 Innledning Eiendommen gnr.3,

Detaljer

VEDTEKTER FOR TORSHOVDALEN I SAMEIE Vedtatt i forbindelse med seksjonering

VEDTEKTER FOR TORSHOVDALEN I SAMEIE Vedtatt i forbindelse med seksjonering VEDTEKTER FOR TORSHOVDALEN I SAMEIE Vedtatt i forbindelse med seksjonering 1. EIENDOMMEN - FORMÅL Eierseksjonssameiet, Torshovdalen I sameie, (heretter Sameiet ) omfatter eiendommen gnr 79 bnr 104, i Hans

Detaljer

VEDTEKTER FOR SUNDBY BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER FOR SUNDBY BOLIGSAMEIE 1 VEDTEKTER FOR SUNDBY BOLIGSAMEIE Endret på ordinært sameiermøte 17.04.2013. 22.04.2014 og 15.04.2015. Sist endret på ordinært sameiermøte 07.04.2016 KAP. 1 NAVN og FORMÅL 1-1 Navn Sameiets navn er Sundby

Detaljer

BOLIGREGLEMENTET. Studentsamskipnaden i Bergen, SiB Bolig

BOLIGREGLEMENTET. Studentsamskipnaden i Bergen, SiB Bolig BOLIGREGLEMENTET, SiB Bolig KAPITTEL 1: INNLEDNING Dette reglement omhandler boliger eiet og drevet av (SiB), og regulerer forhold som ikke er omtalt i leieavtalen. Reglementet er et tillegg til leieavtalen.

Detaljer

1. Hvilket boligsameie disse vedtekter gjelder for

1. Hvilket boligsameie disse vedtekter gjelder for 1. Hvilket boligsameie disse vedtekter gjelder for 2. Sameiernes fysiske rådighet 3. Sameiernes rettslige rådighet 4. Fellesutgifter 5. Vedlikeholdsfond 6. Ansvar for sameiets forpliktelser 7. Ettersyn

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET KJØRBOKOLLEN 19-29

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET KJØRBOKOLLEN 19-29 HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET KJØRBOKOLLEN 19-29 Vedtatt i ordinært sameiermøte den 22.03.2007 Endret i sameiermøte 22.04.2010 Endret i sameiermøte 20.03.2012 Generelt Disse husordensregler er en veiledning

Detaljer

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frydenhagen Sameie, Ekebergvn. 19 A-G, 0196 Oslo

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frydenhagen Sameie, Ekebergvn. 19 A-G, 0196 Oslo VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frydenhagen Sameie, Ekebergvn. 19 A-G, 0196 Oslo tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 26.04.99 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997, nr 31 Endret i sameiermøte

Detaljer

Vedtekter Lysaker Brygge Sameiet 2, SIST ENDRET 27.04.2011-1 -

Vedtekter Lysaker Brygge Sameiet 2, SIST ENDRET 27.04.2011-1 - VEDTEKTER FOR LYSAKER BRYGGE SAMEIET 2 1. Eiendommen Eiendommen Strandveien 40, gnr. 41, bnr. 47 i Bærum kommune, er delt opp i 146 boligseksjoner og 3 næringsseksjoner, til sammen 149 seksjoner. Seksjonene

Detaljer

VEDTEKTER Sist endret 14. mars 2016

VEDTEKTER Sist endret 14. mars 2016 VEDTEKTER Sist endret 14. mars 2016 1. Hvilket boligsameie disse vedtekter gjelder for 2. Sameiernes fysiske rådighet 3. Sameiernes rettslige rådighet 4. Fellesutgifter 5. Vedlikeholdsfond 6. Ansvar for

Detaljer

HUSORDENSREGLER for Skullerudhøgda II Boligsameie

HUSORDENSREGLER for Skullerudhøgda II Boligsameie HUSORDENSREGLER for Skullerudhøgda II Boligsameie Sist endret i ekstraordinært sameiermøte 28.10.2003, ndret på ordinært sameiermøte 26.04.2010. Sist endret på ordinært sameiermøte 17. mars 2015. 1. INNLEDNING

Detaljer

Forslag til VEDTEKTER for Sameiet Garasjeanlegg Svertingstad Gard f_phu3

Forslag til VEDTEKTER for Sameiet Garasjeanlegg Svertingstad Gard f_phu3 1 Forslag til VEDTEKTER for Sameiet Garasjeanlegg Svertingstad Gard f_phu3 fastsatt på konstituerende sameiermøte / - 2014 1 Navn og formål Sameiets navn er Sameiet Garasjeanlegg Svertingstad Gard f_phu3.

Detaljer

VEDTEKTER for SØNDRE KRAGSKOGEN BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER for SØNDRE KRAGSKOGEN BOLIGSAMEIE VEDTEKTER for SØNDRE KRAGSKOGEN BOLIGSAMEIE Tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 19. april 99 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 Fra samme dato opphører vedtekter av 1988 å gjelde Sist

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOLSKRENTEN BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER FOR SOLSKRENTEN BOLIGSAMEIE VEDTEKTER FOR SOLSKRENTEN BOLIGSAMEIE Revidert i sameiermøte den 19. april 2006, 11. mars 2013 og 11. mars 2015, 10.mars 2016 Sameiets navn er Solskrenten Boligsameie. Sameiet har forretningskontor i Oslo.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET LAURA GUNDERSENSGT. 4, OSLO

VEDTEKTER FOR SAMEIET LAURA GUNDERSENSGT. 4, OSLO VEDTEKTER FOR SAMEIET LAURA GUNDERSENSGT. 4, OSLO Vedtatt i konstiturende sameiemøte 29. april 1985, endret i ordinært sameiemøte 29. april 1993, endret i ordninært sameiemøte 6. april 1995 endret i ordinært

Detaljer

VEDTEKTER. for Boligsameiet Jotunet Frøystad Gård, gnr. 14, bnr i Stavanger kommune. Vedtatt

VEDTEKTER. for Boligsameiet Jotunet Frøystad Gård, gnr. 14, bnr i Stavanger kommune. Vedtatt VEDTEKTER for Boligsameiet Jotunet Frøystad Gård, gnr. 14, bnr. 1106 i Stavanger kommune.. Vedtatt 8.5.2012 1 - Sameiets navn Sameiets navn er Boligsameiet Jotunet. 2 - Sameiets gjenstand Gjenstand for

Detaljer

UTKAST TIL V E D T E K T E R FOR KRUTTVERKET BOLIGSAMEIE B8-1. fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet

UTKAST TIL V E D T E K T E R FOR KRUTTVERKET BOLIGSAMEIE B8-1. fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet UTKAST TIL V E D T E K T E R FOR KRUTTVERKET BOLIGSAMEIE B8-1 fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet 1. Navn og opprettelse 1.1 Sameiets navn er Kruttverket B8-1 Boligsameie. Sameiet er opprettet

Detaljer