Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum. - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen. Revidert 25. august 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum. - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen. Revidert 25. august 2014"

Transkript

1 Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum 1 - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen Revidert 25. august 2014

2 Innhold Velkommen... 3 Kontaktinformasjon og hvem du kontakter... 3 Sameiemøtet, styrende organ... 3 Forretningsfører... 3 Felleskostnader... 3 Sameiets Nettside... 4 Salg/Utleie av leilighet... 4 Innglasset terrasse/vinterstue... 4 Solskjerming... 4 Ringeklokke/porttelefon... 5 Postkasse/postkasseskilt... 5 Nøkler... 5 Brannvern... 5 Avlesing av målere for gass, varmt vann og gulvvarme... 5 Ordensregler... 6 Vedtekter... 6 Parkering... 6 Gjesteparkering... 7 Garasjeport... 7 Heis... 7 Slamsuger... 8 Vedlikehold... 8 Renhold... 8 Avfallshåndtering/søppelnedkast... 8 Oppslagstavler... 9 Forsikring... 9 Strøm... 9 Internett... 9 TV Telefon Renovering/Utbedringer/Bygningsmessige Endringer Ofte stilte spørsmål (FAQ) Vedlegg 1: ORDENSREGLER Vedlegg 2: Vedtekter Vedlegg 3: Forskrifter for POOL-parkering Vedlegg 4: Regelverk for vinterhage/innglasset terrasse Vedlegg 5: Branninstruks

3 Velkommen Som ny beboer i Sameiet Indre Vågen ønsker vi deg hjertelig velkommen. Sameiet ble etablert i november Dette skrivet er laget for å presentere sameiet for deg og tar deg igjennom en del praktiske ting som er nyttig både for nye og "gamle" beboere å vite. Det er derfor viktig at dersom du selger eller leier ut din bolig må du presentere dette skrivet for de nye beboerne. En oppdatert versjon av skrivet vil til enhver tid være tilgjengelig på nettsiden til Sameiet Indre Vågen, Kontaktinformasjon og hvem du kontakter Oppdatert kontaktinformasjon til styret vil til enhver tid ligge tilgjengelig på Dette er sameiets nettside som du også kan få innlogging og tilgang til via vår forretningsfører Resultat 24 A.S.. Hvis du ikke har tilgang til internett kan du kontakte Resultat 24 for oppdatert kontaktinformasjon om styret. Reslutat24 A.S. kan du kontakte via eller via telefon: Hvis noe er galt i leiligheten eller i fellesareal kontakter du vår vaktmester, Boservice AS, på telefon , vakttelefon: eller e-post adresse Mer informasjon om vår vaktmester finner du på Utbedringer knyttet til bygningsmessige forhold dekkes av sameiet, inklusive gulvvarme og rørsystemet i leilighetens rør skap. Utover dette er du selv ansvarlig økonomisk når du bestiller vaktmester, Er du i tvil om dette er noe som sameiet vil dekke kan du be vaktmester avklare spørsmålet med styret på forhånd. Alle spørsmål om faktura og innbetalinger rettes til vår forretningsfører, Resultat 24 A.S.. Mer informasjon finner du på Sameiemøtet, styrende organ Sameiets øverste organ er Sameiemøtet som blir avholdt hvert år tidlig på vårparten, hvor hver eierseksjon har en stemme. Alle seksjonseiere oppfordres sterkt til å være representert på dette møtet. Sameiemøtet velger styre etter gjeldene vedtekter for Sameiet. Oppdaterte vedtekter for Sameiet ligger til enhver tid ute på nettportalen Forretningsfører Sameiet sin forretningsfører er Resultat24 A.S., ved Knut Inge Dale, kan nås på tlf.: eller epost: Det er eiers plikt å påse at forretningsfører til en hver tid har oppdatert informasjon om hvem som bor i leilighetene for at forbruk av gass, varmt vann og gulvarme skal bli registrert på riktig måte. Forretningsfører skal umiddelbart informeres dersom leiligheten leies ut eller leieboer endres. Felleskostnader Styret i Sameiet jobber hele tiden for at fellesutgiftene i Sameiet skal være så lave så mulig samtidig som byggene til enhver tid skal holdes skikkelig vedlike og fremstå i god stand.. Vær derfor vennlig å behandle dører, heis og fellesområdene generelt på en forsiktig og fin måte for å unngå unødvendig slitasje. Dette gjelder spesielt ved flytting inn og ut av 3

4 leiligheter. Gi også raskt beskjed til Styret dersom du oppdager slitasje eller svikt hvor Sameiet kan spare penger ved å forebygge og være raskt ute med feilrettende tiltak. Fellesutgiftene skal betales periodisk til Sameiet, via vår Forretningsfører. Vi ber alle seksjonseiere om å etablere avtalegiro for å redusere administrasjonen til et minimum. Sameiets Nettside Sameiet har utviklet en egen nettside. Adressen til denne portalen er Her vil du til en hver tid finne oppdatert informasjon om Sameiet. Nettportalen har en egen innloggingstjeneste med brukernavn og passord. Her får du tilgang til protokoller fra sameiemøter samt mulighet til å registrere forbruk av gass. Brukernavn og passord får du av vår forretningsfører. Salg/Utleie av leilighet Forretningsfører og Styret må til enhver tid ha nøyaktig oversikt over eierskap og hvem som bebor de enkelte leiligheter, se Sameiets vedtekter, 4, 4. avsnitt. Alle seksjonseiere må derfor straks melde fra til Forretningsfører i tilfelle salg eller utleie. I de tilfellene hvor leiligheten leies ut til et firma, eller andre som i henhold til leieavtalen vil ha rett til fremleie, må vi ha informasjon om hvem som er den egentlige beboer av leiligheten. Vi ber om at en bestemmelse om informasjon til Styret om hvem som er den egentlige beboer av leiligheten, samt ordensreglene tas inn i leiekontrakten. Seksjonseier vil alltid være den som til sist står ansvarlig ovenfor sameiet forøvrig for at vedtekter og ordensregler overholdes. Innglasset terrasse/vinterstue Sameiet har valgt leverandør Balkong Glass AS som leverandør for å lage vinterstue og innglassing. Ingen andre leverandører eller løsninger skal benyttes og alle endringer på fasade skal i henhold til Sameiets vedtekter søkes om. Seksjonseier som ønsker innglassing kontakter styret som vil gi mer informasjon om dette. Ingen kan foreta bygningsmessige endringer uten tillatelse fra Styret. Innglasset terrasse/balkong er fortsatt å anse som uteområde og faller inn under ordensreglenes punkt om bruk av balkong. Dette gjelder både hva som er lov i forhold til bruk og møblering. Se vedtektene samt regelverk for vinterhage/innglasset terrasse, begge vedlagt dette dokument. For mer informasjon og ta kontakt med styret om du har spørsmål. Solskjerming Solskjerming utover innvendige persienner eller gardiner anses som fasadeendring og skal søkes om til Styret. Det er ikke lov å installere solfilm på vinduer og dører uten godkjenning fra styret. Sameiet har to godkjente løsninger for utvendig solskjerming, en som innebærer utvendige persienner og en som innebærer en utvendig duk som kan trekkes ned over vinduene ved behov. Begge disse løsningene er fastmonterte løsninger som er tilpasset bygningen og ikke vil se skjemmende ut. 4

5 Ingen former for solskjerming skal monteres på balkongens glassrekkverk eller på etter montert vinterstue/innglassing. Balkongen, inkludert innglassing, er å anse som uteområde og sol må her påregnes. Ringeklokke/porttelefon Dersom du ønsker å skifte navn på porttelefonen tar du kontakt med ansvarlig styremedlem, se Sameiets nettside for navn og telefonnummer. For andre spørsmål eller problemer med porttelefonen kan også vaktmester kontaktes. Postkasse/postkasseskilt Postkassene er lokalisert ved inngangsdørene. Nøkkelen du skal bruke til postkassen er den samme som nøkkelen til leiligheten du bor i. Dersom du ønsker nytt navneskilt til postkassen din kontakter du ansvarlig styremedlem, se Sameiets nettside. Nøkler Sameiet har et eget nøkkelsystem hvor alle leilighetene inngår. Å kopiere opp nøkler til leilighetene er derfor ikke mulig å gjøre uten at man går via styret som er ansvarlig rekvirent ovenfor nøkkelprodusent. Kontakt ansvarlig styremedlem, se Sameiets nettside hvor du finner navn og telefonnummer. Har du låst deg ute kan du ta kontakt med Falck på tlf som har hovednøkkel. Kun person hvis navn står oppført på inngangsdøren kan rekvirere denne tjenesten. Identitetspapirer vil være nødvendig. Tjenesten vil bli fakturert av Falck (Stavanger). Skulle det være nødvendig å ta seg inn i en leilighet i en nødssituasjon (sykdom, brann) finnes det en hovednøkkel i forseglet konvolutt tilgjengelig hos Styret. Brannvern Blokkene har varslingsanlegg med røykdetektor plassert i slusene foran leilighetene i 3. etasje i begge trapperommene og i garasjen v/port. Brannvarslingen er tilknyttet brannvesenet som vil rykke ut når alarmen går. Hver leilighet er egen brann celle og skal være utstyrt med nødvendig antall røykvarslere og slukkingsutstyr. Sameiet har utarbeidet egen branninstruks som er gjort tilgjengelig for alle leiligheter. Branninstruksen finner du på våre hjemmesider og er vedlagt dette dokument. Dersom brannalarmen går er det kun brannvesenet som kan slå den av. Ved falsk alarm skal allikevel brannvesenet bli varslet om dette. Vedkommende som er ansvarlig for utløsing av brannalarm vil bli fakturert utgifter knyttet til utrykking fra brannvesenet. Avlesing av målere for gass, varmt vann og gulvvarme Avlesing av forbrukt varmt tappevann og forbrukt vannbåren varme til gulv gjøres automatisk via fjernavlesere. En gang i året vil seksjonseier bli tilsendt avlesningen som er gjort og bli bedt om å sjekke at denne er riktig. Forbruk faktureres sammen med fellesutgiftene via vår forretningsfører. 5

6 For de som har gass skal forbruket registreres via Sameiets nettportal Kontakt forretningsfører for å få tilsendt bruksanvisning, brukernavn og passord eller gå inn på Sameiets nettportal Avlesnings periodene pr termin er følgende: januar-februar ( ), mars-april ( ) mai juni ( ) juli-august( ) september-oktober ( ) november-desember ( ) Dersom avlesning ikke er gjennomført innenfor angitte frister pr termin påløper det et gebyr. Er det ikke praktisk mulig å gjennomføre avlesning (f.eks. på grunn av ferie eller annet fravær) skal det sendes begrunnet varsel til sameiets forretningsfører i forkant av avlesnings perioden. Strøm leses av og meldes inn til din strømleverandør. Strømleveranse er ikke en del av Sameiets system. Ordensregler Sameiet har utarbeidet egne ordensregler som er vedtatt av Sameiemøtet. For at vi skal kunne leve sammen på en fredelig og konfliktfri måte skal enhver beboer sette seg inn i disse reglene og overholde dem. Oppdaterte ordensregler finner du på Sameiets nettportal eller fås ved å kontakte Styret. Ordensreglene er også vedlagt bakerst i dette dokumentet. Vedtekter Sameiet har egne vedtekter som er bindende for alle seksjonseiere og beboere. Disse vedtektene er tilgjengelig på vår nettportal og ligger som vedlegg til dette dokumentet. Parkering Parkering av egen bil skal kun skje på den parkeringsplassen som tilhører din leilighet. For de leilighetene som ikke har egen parkeringsplass, men som er en del av Sameiets pool-ordning må bilen være utstyrt med en parkeringsoblat. Enhver som parkerer på plasser merket med POOL må ha en slik oblat synlig i bilens frontrute. Brudd på dette reglementet skal rapporteres til Styret og både gebyr og borttauing må forventes. Regelverket er vedlagt dette dokumentet. Oblat til poolparkering får du ved henvendelse til Forretningsfører. Parker smart! Sett alltid bilen lengst inntil veggen på passasjersiden slik at det blir lett å komme seg ut og inn. Kjør eller rygg bilen inn slik at passasjersiden vender mot tilstøtende vegg, slik at det blir stor nok plass mellom bilene til at sjåføren kan komme seg inn og ut. I eksempelet på bildet under ser du at den røde bilen står med fronten inn og helt inntil veggen, mens den røde bilen er rygget inn så nær veggen som mulig. På denne måten får man god plass mellom bilene til å gå inn/ut. Enden på de hvite markeringene på gulvet er også enden på parkeringsplassen. Parker bilen så nær inntil bodene at hele bilen er innenfor markeringene. 6

7 Gjesteparkering Gjesteparkering er opparbeidet på området mellom Havnegata 3 og 5. Her er det felles gjesteparkering for Havnegata Vennligst bidra til at gjeldene parkeringsregler i gata utenfor bygningene blir overholdt. Husk at reglene for soneparkering i sentrum gjelder her. Parkering på brygge/promenade er ikke tillat og trafikk på nordsiden av bygningen kan skape farlige situasjoner. Det er ikke tillat å parkere egne biler på gjesteparkeringen. Gjesteparkeringen er forbeholdt nettopp: Gjester! Garasjeport Det er viktig at alle ser til at garasjeporten lukker seg automatisk etter inn- og utkjøring. Dette for at ikke uvedkommende skal kunne ta seg inn i parkeringskjelleren. Pass på at ikke uvedkommende "smetter inn "bak bilen før garasjeporten er lukket. Meld umiddelbart fra til Boservice dersom garasjeporten blir stående åpen. Pass godt på fjernkontrollen. Det er dyrt å kjøpe ny fjernkontroll, samtidig er det viktig at en fjernkontroll ikke må komme i uvedkommendes hender. Dersom du mister en fjernkontroll MÅ dette rapporteres til Styret. Det kan da bli nødvendig å kode om alle fjernkontroller for å sikre adkomsten. Fjernkontrollen drives av et batteri. Dersom fjernkontrollen din skulle slutte å virke er det mest sannsynlig batteriet som er brukt opp. Nytt batteri kan kjøpes av forretningsfører eller direkte hos Port Teknikk AS (telefon , Årsvollveien Sandnes. Opplever du problemer med garasjeporten eller hører uvanlige lyder fra den, skal du kontakte vaktmester. Heis Gi alltid beskjed om heisen ikke fungerer. Det er personer i bygget som er helt avhengig av heis for å komme seg ut og inn til leilighetene. Derfor er det ytterst viktig at vaktmester eller Styret får beskjed om problemer så fort som mulig. Alarmknappen inne i heisen skal ikke benyttes til å melde feil på heis, kun brukes i nødssituasjoner. Riktig bruk av heisene er viktig for å unngå unødvendig høye vedlikeholdskostnader. Som beboer er det viktigste du kan gjøre i den forbindelse å ikke tvinge eller holde heisdøren åpen 7

8 med makt. Dersom du har behov for å holde døren åpen skal dette gjøres ved å blokkere for sensorene som registrerer om noe er til hinder for lukking av døren. Bruk for eksempel en Post-it lapp eller liknende. Dersom du holder døren åpen ved hjelp av makt ødelegges dørens lukkemekanisme raskt. Ved inn- og utflytting av leilighetene eller ved leveranse av større kolli, gi beskjed til flyttefolkene om hvordan heisen skal behandles. Styret forbeholder seg retten til å fakturere eiere/beboere som forårsaker feil ved heisen. Feil på heis meldes i første omgang til "heisansvarlig" i Havnegata 11: respektive Havnegata 13. Se sameiets nettside for navn og telefonnummer på heisansvarlig. Slamsuger Sameiet har en slamsuger til fri disposisjon. Den står nede i garasjen ved utgangsdøren vest i bygningen. Denne er enkel i bruk og kan benyttes til å suge vann opp på balkong eller rundt bilen i garasjen ved snøsmelting. Ta kontakt med styremedlem om du har spørsmål knyttet til denne. Husk å tømme etter bruk. Den kan enkelt tømmes i sluk/kum i Havnegaten og se i den anledning til at det ikke ligger mye skit og graps igjen etter deg. Vedlikehold Alt vedlikehold av fasader, beplantning, tekniske anlegg og andre fellesareal administreres av Styret. Nødvendig vedlikehold vil bli diskutert på sameiemøtet og inkludert i årlig budsjett. Vedlikehold innen hver enkelt leilighet er den enkelte sameiers ansvar. Hver leilighet har fått utdelt en mappe som inneholder beskrivelse av det utstyr som er levert og hvilke vedlikeholds intervaller som er anbefalt. Her vil Styret minne om følgende: 1. Husk å skifte batterier i brann/røykvarslere. 2. Husk å kontrollere/etterfylle brannslukningsapparatene. 3. Husk at vedlikehold/oljing av håndrekken på balkongene må gjøres regelmessig; flere ganger pr. år. 4. Eiere av leiligheter med balansert ventilasjon må skifte filter minst en gang pr. år, helst to ganger pr. år. Renhold Sameiet har leid inn Boservice A.S. til renhold av Sameiets fellesarealer både ute og inne. Disse fellesområdene består hovedsakelig av mellomgangen utenfor leilighetene, trapperom, garasjeanlegg og et mindre område rundt bygningene. Klager på renhold kan rettes til styreleder. Videre oppfordres alle beboere om å hjelpe til å holde disse områdene rene og pene. Slitasje og tilgrising av fellesarealer utover det normale vil den aktuelle beboer eller leilighetseier bli holdt ansvarlig for. Avfallshåndtering/søppel nedkast Avfall skal sorteres etter gjeldene regler gitt fra kommunen. Både på øst- og vestsiden av bygningene er det plassert ut tre avfalls nedkast som betjenes ved hjelp av en elektronisk nøkkel. Dersom du mister denne nøkkelen kan ny kjøpes på Sandnes Kommunes Servicekontor, Haakon 7 s gt. 8. 8

9 Plastavfall hentes den første torsdag i måneden. Plast samles i henhold til kommunens regelverk i plastsekker. Disse legges ut ved siden av søppeldunkene våre klar til henting hver første torsdag i måneden. Vær oppmerksom på at vind er et problem. Knytt sekken fast i metallringen på toppen av søppel nedkast om du er redd den skal blåse bort. Alternativt kan plast legges i eget plast nedkast ved Havnegata 3. Her finner du også nedkast for flasker og metall. Oppslagstavler I hvert trapperom ved postkassene er det montert oppslagstavle. Denne kan fritt brukes av alle beboere. Vennligst vær med på å bidra til at denne holdes ryddig og fin ved å ta ned gamle oppslag som er hengt opp. Oppslagstavlene skal ikke brukes til reklame. Forsikring Bygningene og sameiets fellesarealer og utstyr som er felleseie er brannforsikret hos selskapet KLP. Dermed er selve leiligheten din også forsikret her. Forsikringsvilkårene er tilgjengelig via vår nettportal. Alt fastmontert utstyr betraktes som en del av leiligheten og er dermed dekket av sameiets huseierforsikring. Innbo må den enkelte beboer forsikre selv. Vi har undersøkt hos KLP hvordan vi skal forstå begrepet fastmontert og hvorvidt individuelle påkostninger i den enkelte leilighet også er dekket av huseierforsikringen. Her følger eksempler på hva som er inkludert i KLPs forsikring: 1. Påkostet parkett. 2. Downlights i alle rom i taket 3. Fastmonterte hvitevarer. 4. Fastmonterte hvitevarer, selv om disse er av spesielt eksklusive. 5. Trådløs regulering av taklys 6. Kostnader forbundet med ekstra sikring av leiligheten (alarmanlegg, ekstra låser, bolter). 7. Utvendige persienner 8. Gasspeis (tilknyttet naturgassnettet) Strøm Hver leilighet har en egen måler for forbruk av strøm. Denne avleses og forbruk rapporteres til strømleverandør i henhold til leilighetens avtale.. Enhver beboer/eier er selv ansvarlig for at dette blir gjort. Internett Det er lagt inn fiberoptikk i bygningene og leverandør av internett er LYSE. For ytterligere spørsmål knyttet til internett vennligst kontakt LYSE sin kundetelefon eller gå inn på 9

10 TV Det er ikke anledning til å montere parabolantenner på bygningene. Dette for å sikre at bygningenes fasade ikke ødelegges av paraboler. Sameiet har opprettet egen avtale med Lyse. Hver enkelt beboer kan bestille tilleggskanaler etter eget ønske. Sameiet har egen avtale med LYSE om levering av en grunnpakke med 22 kanaler. Denne betales som en del av fellesutgiftene og blir fakturert hver leilighet kvartalsvis sammen med andre felleskostnader. De seksjonseiere som ønsker et utvidet TV tilbud kan alternativt bestille hvilket som helst tilleggspakke som Lyse leverer, for eksempel filmpakke, sportspakke, HD pakke eller annet. Se oversikt på Lyses hjemmesider. For spørsmål knyttet til bruk av selve TV- løsningen kan LYSE kontaktes på telefon eller Telefon LYSE kan også levere vanlig hustelefon til leilighetene. For ytterligere spørsmål om denne tjenesten kontakt LYSE på telefon eller gå inn på Renovering/Utbedringer/Bygningsmessige Endringer Etterhvert som bygget blir eldre kan det bli behov for oppussing inne i den enkelte leilighet. Dette er den enkelte eiers rett og ansvar så lenge det her dreier seg om utskifting av løst utstyr, maling, tapetsering o.l. Ingen seksjonseier må foreta bygningsmessige endringer som kan ha innvirkning på byggets integritet eller funksjonalitet. ALLE ENDRINGER av utvendig fasade, inkludert alle endringer på balkonger/terrasser er å anse som bygningsmessige endringer og krever skriftlig tillatelse fra styret. Seksjonseiere som på egen hånd gjør bygningsmessige endringer uten tillatelse vil bli holdt økonomisk ansvarlig for eventuelle følgeskader. Er du i tvil: Spør først! 10

11 Ofte stilte spørsmål (FAQ) Hvem gjør hva, spørsmål og svar? Hvem kontakter jeg hvis heis har stoppet? Svar: Boservice skal kontaktes og beboerrepresentant skal kontaktes. Se kapittel Heis lengre oppe i dokumentet. Hvem kontakter jeg dersom det er problemer med garasjeport? Svar: Boservice Hvem kontakter jeg når det er problemer med søppelanlegg? Svar: Sandnes Kommunes Servicekontor.. Hvem kontakter jeg for å bestille ekstra nøkler? Svar: Se Sameiets Nettside. Spørsmål vedrørende faktura? Svar: Forretningsfører Resultat 24 A.S. Hvem kontakter jeg for å bestille navneskilt til ringeklokke? Svar: Se Sameiets Nettside. Hvem kontakter jeg for å bestille navneskilt til postkasse? Svar: Se Sameiets Nettside. Hvem kontakter jeg for å få oblater til poolparkeringen? Svar: Kontakt vår forretningsfører, Resultat 24 A.S., telefon Hvem kontakt jeg hvis jeg har låst meg ute? Svar: Falck på Når skal jeg lese av gass/varmtvann/gulvvarme? Svar: Varmt forbruksvann og gulvvarme leses av automatisk og dette trenger du ikke tenke på. Gass må du selv lese av og registrere pr termin : Januar-februar - (avleses innenfor følgende tidsrom ) mars-april - (avleses innenfor følgende tidsrom ) mai-juni - (avleses innenfor følgende tidsrom ) juli-august - (avleses innenfor følgende tidsrom ) september-oktober - (avleses innenfor følgende tidsrom ) november-desember - (avleses innenfor følgende tidsrom ) 11

12 Vedlegg 1: ORDENSREGLER Generelt vises til vedtekter som er vedtatt av sameierne på stiftelsesmøtet for sameiet. For å skape og opprettholde et best mulig bomiljø henstilles til samtlige beboere å følge etterfølgende ordensregler: 1. Generelle plikter Sameierne plikter å holde sin seksjon med terrasse/balkong og bod i ryddig stand, slik at det ikke oppstår skade, ulempe eller sjenanse for andre. Sameierne er erstatningsansvarlige for forhold som manglende vedlikehold og renhold måtte forårsake for andre. 2. Støyende aktiviteter Det skal utvises hensyn i forbindelse med aktiviteter som medfører støy. Dette gjelder spesielt i tidsrommet mellom kl og kl Låsing og lukking av dører. Nøkler Samtlige beboere skal påse at hovedinngangsdører, og dører og port til parkeringskjeller, holdes avlåst til enhver tid, når det ikke er tilsyn med disse. Innvendige dører i trapperom fungerer som branndører og skal derfor normalt være lukket. Ved tap av nøkkel kan vaktselskapet Falck kontaktes for assistanse til åpning av gatedør og dør til leilighet. Beboeren må da vise identifikasjon med identitet som navn på inngangsdør til leilighet. 4. Avfallshåndtering Kildesortert avfall (restavfall, papir og organisk avfall) skal plasseres i avfallsmottak som er plassert utenfor østveggen til Havnegata 11 og vestveggen til Havnegata 13. Nedkastsjaktene åpnes med brikke som tildeles den enkelte sameier. Glass-, metall- og plastavfall plasseres i containere på kommunale miljøstasjoner, som for eksempel ved Mega Brueland. Spesialavfall plasseres i rød boks, plassert i trappeoppgang, eller leveres direkte til IVAR`s gjenvinningsstasjon på Stokka/Forus. 5. Renhold av fellesarealer Styret i sameiet organiserer renhold av fellesarealer, så som trappeoppganger, mellomgang, parkeringskjeller og utomhus arealer. Tilsvarende gjelder for rengjøring av tilhørende vinduer. 6. Lagring Lagring av private effekter skal skje innenfor leiligheten eller i bod i parkeringskjeller. I denne forbindelse må en utvise hensyn til ryddighet, sikkerhet og luktavgivelse. 7. Bruk av felles anlegg og arealer Felles anlegg må ikke nyttes på en slik måte at bruken er til hinder eller ulempe for andre. Dette gjelder f. eks. bruk av heis, hvor heisen ikke kan reserveres for den enkelte bruker. Felles gang skal ikke nyttes som garderobe, men kan møbleres og nyttes til opphenging av bilder (kunst) dersom samtlige beboere som sogner til mellomgangen er enig om dette. Røyking i trappeoppgang, heis og parkeringskjeller er ikke tillatt. Videre er det ikke tillatt å parkere egne sykler eller sykler tilhørende gjester i hovedinngang. 12

13 8. Bruk av Balkonger Ved bruk av og opphold på balkonger må en utvise hensyn til naboer. Risting av tepper og mating av fugler tillates således ikke! Grilling tillates såfremt det nyttes elektrisk grill eller gassgrill, og grillingen utføres på en slik måte at den ikke er til sjenanse for andre. Det er ikke tillatt å lufte/tørke tøy eller sengklær ut av vinduer eller på rekkverk. Tørking av klær på stativ tillates såfremt stativet er lavere enn rekkverket og plasseringen er lite iøynefallende, sett fra tilstøtende gate eller brygge. Dette gjelder også annet utstyr, møbler etc. som måtte bli plassert på terrassen/balkongen. I forbindelse med jul er opphenging av guirlanderer med/eller uten blinklys og flere farger ikke tillatt. Det samme gjelder oppstilling av figurer o.l. over rekkverket. Hvite lys og juletrær med diskret hvit belysning er tillatt. 9. Parkering Parkering skal kun skje på anviste plasser. Pool-plasser kan kun benyttes av eiere eller beboere av følgende leiligheter: Havnegata 11: H0101, H0103, H0106, H0201, H0203, H0206, H0301, H0303, H0306, H0401, H0403, H0501, H0503 og H0506. Havnegata 13: H0103, H0104, H0106, H0205, H0305, H0405, og H0505. Alle biler som står på pool-plass skal ha synlig oblat i frontruta. Dersom biler står feilparkert, og en ikke vet hvem eieren er, kan dette rapporteres til styret. 10. Solavskjerming Ved ønske om montering av utvendig solavskjerming skal en benytte type og farge som anvises av styret i sameiet. Det er i denne forbindelse mottatt tilbud fra firma Espenes AS. 11. Dyrehold Hunde- og kattehold er tillatt, men kun dersom dette ikke er til ulempe eller sjenanse for andre beboere. 12. Vedlikehold Vedlikehold av fellesarealer organiseres av styret etter forutgående vedtak i sameiemøte. Den enkelte beboer kan kun foreta vedlikehold og endring av overflater innenfor egen leilighet. Det vises i denne forbindelse til vedtektenes paragraf Sanksjoner Sameierne plikter å etterkomme styrets anvisninger i forhold til ordensreglene og vedtektene for øvrig. Dersom slike anvisninger ikke etterkommes har styret fullmakt til å ilegge et gebyr på kr Dette forutsetter imidlertid et enstemmig styrevedtak. Denne sanksjonsmulighet kommer i tillegg til andre sanksjoner som styret måtte ha i henhold til vedtektene og/eller norsk lov og regelverk. 14. Utleie Seksjonseiere som leier ut sin leilighet plikter å påse at beboerne er kjent med og etterlever ordensreglene og vedtektene for øvrig. Sandnes den

14 Vedlegg 2: Vedtekter VEDTEKTER FOR SAMEIET INDRE VÅGEN 1. Eierandelene Eiendommen, gnr. 38, bnr i Sandnes kommune er i overensstemmelse med oppdelingsbegjæring delt opp i 58 selveierseksjoner. Selveierandelen og deltager interessen i sameiet kan ikke skilles. Ervervelse av selveierandel medfører rett og plikt til å være medlem av sameiet. Alle bestemmelser som er inntatt i kjøpekontrakten og skjøtet, oppdelings begjæringen og gjeldende husordensregler er bindende for sameiet og de enkelte sameiedeltagere og overdragelse av selveierandeler må kun finne sted på de vilkår som er inntatt der og i disse sameievedtekter. 2. Alminnelige bestemmelser Sameiets virksomhet og forholdet mellom sameierne reguleres av lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr.31, med tillegg av disse vedtekter. 3. Området Sameiets formål er å ivareta sameiernes fellesinteresser, administrasjon av hele eiendommen med tilhørende anlegg av enhver art og å sørge for en forsvarlig drift av eiendommen. For felles ansvar, forpliktelser og rettigheter hefter den enkelte sameier i forhold til sin sameiebrøk. Det samme gjelder for sameiets rettigheter. Sameierne gir avkall på eventuell forkjøpsrett og/eller rett til å kreve sameiet oppløst, som de etter norsk lov og rett måtte ha i forhold til de øvrige eiere. 4. Eiendomsrett / bruksrett / omsetning Hver sameiers andel tilhører denne med full eiendomsrett og med eksklusiv bruksrett til den leilighet med boder og eventuell uteplass som er beskrevet i hans/- hennes kjøpekontrakt. Leiligheten som han/hun således har eksklusiv bruksrett til er senere kalt seksjonen. Hver sameier har rett til å disponere over sin selveierandel sammen med sin seksjon bestemt i skjøtet ved salg, gave, arv, bortleie mv. Likeledes har hver sameier rett til å pantsette sin selveierandel sammen med seksjonen uten de øvrige sameiernes samtykke. De øvrige sameiere har ikke forkjøpsrett, innløsningsrett, utløsningsrett eller oppløsningsrett til seksjonen. Med hensyn til bruken av seksjonen er den enkelte eier forpliktet til å følge vanlige regler og god husorden, og de til enhver tid gjeldende offentlige bestemmelser. En seksjon må ikke nyttes slik at det er til unødig eller urimelig ulempe for brukerne av de øvrige seksjoner. Fellesanlegg må ikke nyttes slik at andre brukere unødig eller urimelig hindres i den bruk av anlegget som er avtalt eller forutsatt. Den enkelte seksjon kan fritt utleies. Forpliktelser og rettigheter etter disse vedtak kan ikke skilles fra eierandelen. Biloppstillingsplass kan kun leies ut til medlemmer av sameiet Indre Vågen Trinn 1. Overdragelse og bortleie skal av registreringshensyn skriftlig meddeles sameiets styre. Slik meddelelse skal være innkommet senest 14 dager etter at avtale om overdragelse eller bortleie er inngått. Utbygger kan fritt leie ut sine seksjoner til boligformål uten hensyn til denne bestemmelse. 5. Vedlikehold / bruk av fellesanlegg Sameiets utgifter (fellesutgiftene), så som forsikringspremie, kommunale avgifter, utgifter til drift og vedlikehold av fellesanlegg, skal fordeles på sameierne i henhold til den sameiebrøk sameierne har ifølge oppdelings begjæring. Fastsettelse av sameiebrøkene bygger på bruksenhetenes areal. 14

15 Det ytre vedlikehold besørges og bekostes av eierne av seksjonene og fordeles etter andelenes størrelse i henhold til sameiebrøken. Vedlikehold og drift av bod anlegget, besørges og bekostes av sameiet. Hver seksjonsinnehaver skal være ansvarlig for alt innvendig vedlikehold. Det samme gjelder tekniske installasjoner som den enkelte seksjonseier monterer på egen terrasse/balkong. Styret utarbeider hvert år et budsjett for antatte fellesutgifter. Disse vedtas av sameiemøtet. På grunnlag av dette betaler sameierne inn et à konto forskuddsbeløp som innbetales den 1. i hvert kvartal av den enkelte sameier. Endelig oppgjør finner sted etter at regnskap er gjort opp. Unnlatelse av å betale de utlignende andeler av fellesutgiftene etter at påkrav er forkynt, ansees som vesentlig mislighold. Alt som kommer inn under felles vedlikehold skal til enhver tid utføres så ofte som det etter sin art er påkrevet for eiendommens bevarelse og utseende. 6. Ordensregler / mislighold Sameierne og eventuelle leietakere plikter å følge de til enhver tid fastsatte ordensregler, og er innforstått med at brudd på disse regler anses som brudd på sameiernes forpliktelser overfor sameiet. Seksjonen skal behandles med tilbørlig aktsomhet og all skade må seksjonseieren besørge utbedret uten opphold. Hvis dette ikke skjer innen rimelig frist er dette å betrakte som vesentlig mislighold av disse vedtekter. En seksjon må ikke nyttes slik at det er til unødig eller urimelig ulempe for brukerne av andreseksjoner. Det samme gjelder hvis seksjonens beboere etter gjentatte muntlige og skriftlige oppfordringer ikke retter seg etter husordensreglene. 7. Sameierenes rett til forandring av egen fasade mv. Sameierne må ikke uten godkjennelse av styret sette opp radio- og TV-antenne eller gjøre bygningsmessige forandringer vedrørende boligene. Innvendige forandringer er tillatt i den utstrekning dette ikke kommer i strid med offentlige bestemmelser, eller kan være til skade for andre sameiere. Av hensyn til den felles interesse i penest mulig fasade, kan styret treffe bestemmelser om forhold av eksteriørmessig betydning, slik som vedrørende markiser, vinterhager, utebelysning og lignende. 8. Organisering av sameiet Sameiet ledes av et styre som har fullmakt til å opptre på samtlige medlemmers vegne i alle forhold som går inn under sameiets formål. Utad forplikter styret sameiet ved underskrift av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap. Styret kan meddele fullmakt. Den daglige virksomhet utøves imidlertid av forretningsfører, dersom slik er ansatt av styret. Styret fastsetter forretningsførerens godtgjørelse og betingelser forøvrig. Styret skal sørge for ordentlig og tilstrekkelig regnskapsførsel og revisjon i henhold til eierseksjonslovens bestemmelser. Styret skal ha minimum 3 og maksimum 5 medlemmer som velges på sameiets årsmøte. Styret ledes av en styreleder som velges særskilt på sameiemøtet. Tjenestetiden opphører ved avslutningen av det ordinære sameiemøtet i det år tjenestetiden utløper. Styret fungerer i alle tilfelle inntil nytt styre er valgt. Styremedlemmer kan gjenvelges. Styret er bemyndiget til alt som er knyttet til den ordinære drift av eiendommen. Disposisjoner som medfører vesentlige utgifter eller ansvar, skal forelegges sameierne med mindre en slik forsinkelse kan resultere i skade på eiendommen. Styrets vedtak treffes ved alminnelig flertall. Styret skal føre protokoll over sine møter og denne underskrives av de fremmøtte styremedlemmer. 9. Sameiets øverste organ Sameiemøte er sameiets øverste organ. Medlemmer av sameiemøte er samtlige seksjonseiere. I sameiermøte har seksjonseierne en stemmerett for hver seksjon de eier. Alle beslutninger, med unntak for de vedtak hvor eierseksjonsloven krever større flertall, treffes med simpelt flertall i forhold til de avgitte stemmer. 15

16 Ordinært sameiemøte (årsmøte) holdes hvert år innen utgangen av april måned. Styret innkaller skriftlig til årsmøte med varsel på minst 8, høyst 20 dager. Innkallelse skal angi tid og sted for møte samt dagsorden, herunder forslag som skal behandles på møte. Med i innkallelsen skal også følge styrets årsrapport med revidert regnskap. Skal et forslag som etter loven eller vedtektene må vedtas med minst to tredjedels flertall kunne behandles, må hovedinnholdet være angitt i innkallingen. På årsmøtet behandles: 1. Styrets årsberetning. 2. Det reviderte årsregnskap. 3. Fastsettelse av bidrag til fellesutgifter. 4. Valg av styremedlemmer. 5. Valg av revisor og fastsettelse av dennes godtgjørelse. 6. Øvrige saker som er nevnt i innkallelsen. 10. Valg Valg av styre og revisor foregår ved simpelt flertall. Styrets leder velges særskilt. Endring av vedtekter og likeledes vedtak som vil påføre den enkelte seksjonseier ekstrautgifter- og/eller ansvar på over 5% av de årlige fellesutgiftene krever to tredjedels flertall, jfr. 30 i Lov om eierseksjoner. 11. Mislighold av fellesomkostninger Hvis en sameier ikke betaler de i sameiemøtet fastsatte bidrag til driften til fastsatt tid og ikke innen 14 dager etter skriftlig påkrav, er dette å anse som mislighold av sameiekontrakten og gir sameiet rett til å inndrive forfalne beløp hos vedkommende etter tvangsfullbyrdelseslovens regler. I gjentagelsestilfelle og forøvrig hvis sameieren begår vesentlig brudd på sameieavtalen, kan sameiet på samme måte anse avtalen for brutt, og la vedkommende sameiers seksjon selges på tvangsauksjon. Tvistemål i sameieforhold mellom sameierne hører under tingretten. 12. Overvåking Sameiet felles areal overvåkes av kamera og Styret har anledning til å vurdere/justere overvåking slik at den til enhver tid gir den nødvendige trygghet og forebygger kriminalitet. All overvåking som iverksettes skal være i samsvar med Datatilsynets krav/retningslinjer. Sandnes, den

17 Vedlegg 3: Forskrifter for POOL-parkering Sameiet Indre Vågen Forskrifter for parkering på Pool-plasser 1. Seksjonseiere i Sameiet Indre Vågen er enten tildelt privat eiet parkeringsplass eller andel i et bestemt antall pool-parkeringsplasser, heretter benevnt Poolplass. Poolplassene er således privat eiendom tilhørende 22 leiligheter som har andel i disse parkeringsplassene. Disse leilighetene er heretter benevnt Poolseksjoner. Ingen andre seksjonseiere har rett eller anledning til å ta i bruk disse plassene. 2. De 22 leilighetene som har andel i poolparkeringsplassene er følgende: Leilighet 103, 104, 106, 205, 305, 405 og 505 i Havnegata 13 Leilighet 101, 103, 106, 201, 203, 206, 301, 303, 306, 401, 403, 406, 501, 503 og 506 i Havnegata Ovennevnte leiligheter disponerer til sammen et antall poolparkeringsplasser i parkeringsanlegget i Havnegata 11/13. Disse plassene er alle merket med skilt Pool 4. Hver Poolseksjon har anledning til å parkere 1- ett motorkjøretøy (personbil eller motorsykkel) på en Poolplass. Hvert slikt kjøretøy skal ha en synlig oblat i kjøretøyet som tydelig dokumenterer rettigheten til å parkere på en Poolplass. 5. Oblaten skal være merket med Poolseksjonens leilighetsnummer samt årstall. Arbeidsgruppen (se punkt 9 nedenfor) kan bestemme at oblatene skal skiftes ut årlig. 6. Det er en forutsetning at kjøretøy som benytter seg av Poolplassene er kjøretøy som er i regelmessig bruk. Således skal Poolplassene ikke brukes til parkering i langtidsfravær, over 4 uker om gangen. Poolplassene kan heller ikke benyttes av kjøretøy som ikke er behørig offentlig registrert (altså har gyldig nummerskilt). 7. Det er videre en forutsetning at Poolplassene benyttes av kjøretøy som disponeres av Poolseksjonene selv. Det er således ikke anledning til å overdra parkeringsrettighetene (evt. leie ut) til andre. 8. Dersom et ikke-autorisert kjøretøy legger beslag på en Poolplass i strid med ovennevnte forskrifter, kan vedkommende eier ilegges et gebyr på kr. 200 per dag. Dette gebyret faktureres av Forretningsfører og tilfaller Sameiet Indre Vågen. Ved første gangs overtredelse ilegges dog normalt intet gebyr. 9. Til å administrere ovennevnte forskrifter slik som utstede oblater, foreta kontroller, melde gebyrplikt til Forretningsfører etc., velger Poolseksjonene årlig en Arbeidsgruppe bestående av to personer. Arbeidsgruppen kan også godkjenne avvik til ovennevnte forskrifter dersom de blir forespurt om dette. Det er en forutsetning at alle Poolseksjoner skal delta og bidra til dette arbeidet. Det skal ikke utbetales godtgjørelse for dette arbeidet. 17

18 10. Poolseksjoner som leier ut sin leilighet er pliktig å meddele disse forskrifter til leietaker. Utleier er ansvarlig for at leietaker overholder forskriftene. 18

19 Vedlegg 4: Regelverk for vinterhage/innglasset terrasse Sameiet Indre Vågen: Innglassing av Terrasser 1. Alle eiere som ønsker innglassing deler på felleskostnadene. Kostnadene deles likt per boenhet. Utover dette betaler hver enkelt sameier for kostnadene forbundet med sin terrasse. 2. Det forutsettes at eiere som ønsker innglassing foretar felles bestilling hos felles entreprenør og med felles anleggsperiode. 3. Før endelig beslutning tas skal forslag til utførelse forelegges konstruktør (Skanska) og arkitekt til uttalelse mht. den konstruksjonsmessige og estetiske utførelsen. 4. Prinsipiell beslutning om innglassing skal tillates eller ikke tas av sameiet med 2/3 flertall iht. Eierseksjonsloven 5a. Deretter tas detaljerte beslutninger om utførelse, entreprenør etc. av de eierne som ønsker innglassing på sin terrasse. 5. Det skal søkes om offentlig godkjennelse/byggetillatelse av innglassingen. Eventuelt gjøres dette via entreprenør. 6. De eiere som ønsker innglassing velger en egen gruppe som skal gjennomføre prosjektet. Gruppen rapporterer til styret. 7. Den enkelte eier blir formell eier av innglassingen. Sameiet overtar ansvaret for forsikring. (Forsikringsselskapet har allerede bekreftet at innglassing ikke vil føre til høyere forsikringspremie). Den enkelte sameier vil være ansvarlig for vedlikehold, reparasjoner og renhold av egen innglassing. Den enkelte eier vil bli belastet egenandelen i tilfelle skade belastes sameiets forsikring. Styret kan pålegge den enkelte sameier å utføre vedlikehold/reparasjon/renhold som styret finner nødvendig. Dersom slike pålegg ikke etterkommes kan styret la arbeidet utføres for eiers regning. 8. Innglassede terrasser skal ikke møbleres på annen måte enn terrasser uten innglassing. Terrassene forblir uteområder og skal møbleres som sådan. Ordensreglene endres ikke. Dette betyr bl.a.: ingenting skal henge fra taket (overliggende terrasser), ingen møbler/utstyr skal stikke over høyden på rekkverket.). Ingen bokhyller, ingen gardiner, ingen polster møbler. Den enkelte aksepterer å følge styrets anvisninger i så måte. 9. Utførelse skal så langt praktisk mulig være identisk. Kun en entreprenør og en teknisk løsning. Størrelsen på den delen av terrassen som kan innglasses begrenses av størrelsen på oven forliggende terrasse. For 5 etasje vil løsningen være identisk med underliggende leiligheter.(innglassing i 5 etasje vil eventuelt kreve nye glasstak) For 6. Etasje forutsettes at de 4 eierne her kommer sammen og sammen med entreprenøren blir enige om prinsippene. 10. Eiere som ønsker innglassing på et senere tidspunkt kan gjøre det, men må velge samme løsning/entreprenør. 19

20 BRANNINSTRUKS FOR BEBOERE I SAMEIET INDRE VÅGEN Sameiet Indre Vågen (Havnegt. 11/13) er bygget med følgende felles brannsikringstiltak: Brannalarmanlegg i trapperom og parkeringskjeller. Ved alarmsignal i trapperom varsler dette røyk i felles parkeringsanlegg eller i mellomgang mellom leilighet og trapp. Ved deteksjon av røyk vil overtrykksventilasjon starte. Dette minimerer risiko for videre røykinntrenging i trapperommet. Brannklassifiserte vegger og dører mellom boenhetene og trapperom, samt mellom parkering og trapperom. Fasadesprinklinganlegg for å redusere risiko for brannspredning via fasade. I tillegg skal hver leilighet være utstyrt med minst en håndslokker og røykvarsler. Det er beboernes ansvar å sørge for at dette utstyret er tilgjengelig, samt fungerer i egen leilighet. Følgende branninstruks skal følges i Sameiet Indre Vågen: VED BRANN / BRANNTILLØP Varsle personer i umiddelbar fare. Mindre branner slukkes med håndslokker. Ved brann i elektriske apparater, dra ut støpsel. Ikke utsett deg selv eller andre for unødig risiko. Følg rømningsveiene ut av bygget. Varsle brannvesen på tlf. 110 og møt brannvesenet på gatenivå. FOREBYGGENDE OPPGAVER Alle selvlukkende dører til trapperom skal lukkes skikkelig og skal ikke være kilt i åpen stilling. Rømningsveier skal til enhver tid holdes fri for blokkeringer og brennbart opplag. Røykvarslere i leilighetene kontrolleres av beboerne minst 1 gang pr. år. Husk å skifte batteri! Håndslokkeapparat i leilighetene vendes minst 1 gang pr. år og trykkmåler på håndslokkeapparat må visuelt kontrolleres. Rapportere branntekniske feil og avvik til brannvernleder. Det anbefales at det benyttes tidsur for elektriske apparater som TV, kaffetraktere, vannkokere og lignende. Trekk ut kontakter ved lengre fravær. Vær forsiktig med levende lys og åpen flamme. Vis varsomhet ved lagring av eventuelle brennbare væsker eller gasser. VED FEIL, MANGLER ELLER OBSERVASJONER VEDRØRENDE BRANNSIKKERHET KONTAKT: Brannvernleder John Sverre Frøyland, telefon / , leilighet 402 i Havnegt. 13 (Sandnes, 7. september 2007) 20