- Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen Atrium

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "- Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen Atrium"

Transkript

1 - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen Atrium

2 Innhold Velkommen... 3 Kontaktinformasjon og hvem du kontakter... 3 Sameiemøtet, styrende organ... 3 Forretningsfører... 3 Felleskostnader... 3 Nettportal... 4 Salg/Utleie av leilighet... 4 Innglasset terrasse/vinterstue... 4 Solskjerming... 4 Ringeklokke/porttelefon... 4 Postkasse/postkasseskilt... 4 Nøkler... 5 Brannvern... 5 Avlesing av målere for gass, varmt vann og strøm... 5 Ordensregler... 5 Vedtekter... 5 Parkering... 5 Gjesteparkering... 6 Garasjeport... 6 Heis... 6 Vedlikehold... 6 Renhold... 7 Avfallshåndtering/søppelnedkast... 7 Oppslagstavler... 7 Parabol... 7 Forsikring... 7 Strøm... 7 Internett... 7 TV... 8 Telefon... 8 Vedlegg 1: ORDENSREGLER... 9 Vedlegg 2: Vedtekter

3 Velkommen Som ny beboer i Sameiet Indre Vågen Atrium ønsker vi deg hjertelig velkommen. Sameiet vårt ble etablert i oktober Dette skrivet er laget for å presentere sameiet for deg og tar deg igjennom en del praktiske ting som er nyttig for nye beboere å vite. Det er derfor viktig at du dersom du selger eller leier ut din bolig, presenterer dette skrivet for de nye beboerne. En oppdatert versjon av skrivet vil til enhver tid være tilgjengelig på nettsiden til Sameiet Indre Vågen Atrium. Kontaktinformasjon og hvem du kontakter Oppdatert kontaktinformasjon til styret vil til enhver tid ligge tilgjengelig på Hvis noe er galt i fellesarealet kontakter du vår vaktmester, BATEs Bo- og Eiendomservice AS på telefon eller epostadresse Utbedringer knyttet til bygningsmessige ting utenfor leiligheten dekkes av sameiet. Utover dette er du selv som bestiller av vaktmester, ansvarlig økonomisk, men er du i tvil om dette er noe som sameiet vil dekke, kan du be vaktmester avklare det med styret på forhånd. Alle spørsmål om faktura og innbetaling rettes til vår forretningsfører, BATE, på telefon eller epostadresse Mer informasjon finner du på BATE sine nettsider. Sameiemøtet, styrende organ Sameiets øverste organ er Sameiemøtet som blir avholdt hvert år tidlig på vårparten, hvor hver eierseksjon har en stemme. Det oppfordres sterkt til at alle seksjonseiere er representert på dette møtet. Sameiemøtet velger Styret etter gjeldende vedtekter for sameiet. Oppdaterte vedtekter for Sameiet ligger til enhver tid ute på nettportalen Forretningsfører Sameiet sin forretningsfører er BATE byggelag som kan nås på tlf.: eller epost: Felleskostnader Styret i sameiet jobber hele tiden for at fellesutgiftene i sameiet skal være så lave som mulig. Vær derfor vennlig å behandle dører, heis og fellesområdene generelt på en forsiktig og fin måte for å unngå unødvendig slitasje. Dette gjelder spesielt ved flytting inn og ut av leiligheter. Gi også raskt beskjed til styret dersom du oppdager slitasje eller svikt hvor vi kan spare penger ved å forebygge og være raskt ute med feilrettende tiltak. Fellesutgiftene skal betales periodisk til sameiet, via vår forretningsfører. Her tilbys avtalegiro/efaktura for å gjøre det enklest mulig. 3

4 Nettportal Sameiet har utviklet en egen nettportal. Adressen til denne portalen er Her vil du til en hver tid finne oppdatert informasjon om Sameiet. Salg/Utleie av leilighet Forretningsfører og Styret må til enhver tid ha nøyaktig oversikt over eierskap, se Sameiets vedtekter, 5. Vi ber derfor alle seksjonseiere om å melde fra ved salg. Ved utleie skal styret informeres skriftlig. I de tilfellene hvor leiligheten leies ut til et firma, eller andre som i henhold til leieavtalen vil ha rett til fremleie, må vi ha informasjon om hvem som er den egentlige beboer av leiligheten. Vi ber om at en bestemmelse om informasjon til Styret om hvem som er den egentlige beboer av leiligheten, samt ordensreglene, tas inn i leiekontrakten. Det er svært viktig at styret til en hver tid har oppdatert informasjon om hvem som bor i leilighetene. Innglasset terrasse/vinterstue Sameiet har valgt leverandør Balkongglass AS som leverandør av glass og løsning for å lage vinterstue og innglassing. Ingen andre leverandører eller løsninger skal benyttes, og alle endringer på fasade skal i henhold til sameiets vedtekter søkes om. Ingen skal foreta bygningsmessige endringer uten tillatelse fra styret. Innglasset terrasse er fortsatt å anse som uteområde og faller inn under ordensreglene sitt punkt om bruk av balkong. Dette gjelder både hva som er lov i forhold til bruk og møblering. Se vedtektene for mer informasjon, og ta kontakt med styret om du har spørsmål. Solskjerming Solskjerming utover persienner eller gardiner anses som fasadeendring. Det er ikke lov å installere solfilm på vinduer og dører uten godkjenning fra styret. Ingen former for solskjerming skal monteres på balkongens glassrekkverk eller på ettermontert vinterstue/innglassing. Balkongen, inkludert innglassing, er å anse som uteområde og sol må her påregnes. Ringeklokke/porttelefon Dersom du ønsker å skifte navn på porttelefonen, tar du kontakt med vaktmester. For andre spørsmål eller problemer med porttelefonen kan også vaktmester kontaktes. Postkasse/postkasseskilt Nøkkelen du skal bruke til postkassen er den samme som nøkkelen til leiligheten du bor i. Ønsker du nytt navneskilt til postkassen, se informasjonen på innsiden av døren til postkassen. 4

5 Nøkler Sameiet har et eget nøkkelsystem hvor alle leilighetene inngår. Å kopiere opp nøkler til leilighetene er derfor ikke mulig å gjøre uten at man går via forretningsfører, BATE, som er ansvarlig rekvirent ovenfor nøkkelprodusent. Brannvern Blokkene har eget brannvarslingsanlegg med manuelle punkter for å varsle brann i fellesarealene. Punkt for å varsle brann finnes ved inngangen til hver oppgang og i garasjen ved porten. Denne brannvarslingen er tilknyttet brannvesenet som vil rykke ut når alarmen går. Hver leilighet er egen branncelle og skal være utstyrt med det nødvendige antall røykvarslere og slukkingsutstyr. Sameiet har utarbeidet egen branninstruks som er gjort tilgjengelig for alle leiligheter. Dersom brannalarmen går, er det kun brannvesenet som skal slå den av. Ved falsk alarm skal likevel brannvesenet bli varslet om dette. Vedkommende som er ansvarlig for brannalarmen vil bli fakturert utgifter knyttet til utrykking fra brannvesenet. Avlesing av målere for gass, varmt vann og strøm Avlesing av forbrukt varmt tappevann og forbrukt vannbåren varme gjøres automatisk via fjernavlesere. Strøm skal leses av og meldes inn til Lyse. Dette er ikke en del av sameiets system. Ordensregler Sameiet har utarbeidet ordensregler som er vedtatt av Sameiemøtet. For at vi skal kunne leve sammen på en fredelig og konfliktfri måte, skal enhver beboer sette seg inn i disse reglene og overholde dem. Oppdaterte ordensregler finner du på Sameiets nettportal eller fås ved å kontakte Styret. De er også vedlagt dette skrivet. Vedtekter Sameiet har vedtekter som er bindende for alle seksjonseiere og beboere. Disse vedtektene er tilgjengelige på vår nettportal og ligger også som vedlegg til dette dokumentet. Parkering Parkering skal skje på den parkeringsplassen som tilhører din leilighet. 5

6 Gjesteparkering Gjesteparkering skal skje på området mellom Havnegata 3 og 5. Her er det oppmerkede plasser for gjesteparkering til Indre Vågen og Indre Vågen Atrium. Vennligst bidra til at gjeldende parkeringsregler i gata utenfor bygningene blir overholdt. Husk at reglene for soneparkering i sentrum gjelder her. Parkering på brygge/promenade er ikke lov, og trafikk på nordsiden av bygningene kan skape farlige situasjoner. Garasjeport Det er viktig at alle ser til at garasjeporten lukker seg automatisk etter inn- og utkjøring. Dette for at ikke uvedkommende skal kunne ta seg inn i parkeringskjelleren. Pass godt på fjernkontrollen. Det er dyrt å kjøpe seg ny fjernkontroll, samtidig er det viktig at en fjernkontroll ikke komme i uvedkommendes hender. Dersom du mister fjernkontrollen, MÅ dette rapporteres til styret. Det kan da bli nødvendig å kode om alle fjernkontrollene for å sikre adkomsten. Fjernkontrollen drives av et batteri. Dersom fjernkontrollen din skulle slutte å virke, er det mest sannsynlig batteriet som er brukt opp. Nytt batteri kan kjøpes av portleverandøren GAPO v/ Kongeparken. Opplever du problemer med garasjeporten eller hører uvanlige lyder fra den, skal du kontakte vaktmesteren. Heis Gi alltid beskjed om heisen ikke fungerer. Vi har personer i bygningene som er helt avhengige av heis for å komme seg ut og inn til leilighetene. Derfor er det ytterst viktig at vaktmesteren eller styret får beskjed om problemer så fort som mulig. Alarmknappen inne i heisen skal ikke benyttes til å melde feil på heis, den skal kun brukes i nødssituasjoner. Riktig bruk av heisene er viktig for å unngå unødvendig høye vedlikeholdskostnader. Det viktigste er at du ikke tvinger eller holder heisdøren åpen med makt. Dersom du har behov for å holde døren åpen, skal dette gjøres ved å blokkere for sensorene som registrerer om noe er til hinder for lukking av døren. Bruk for eksempel en post-it lapp eller liknende. Dersom du holder døren åpen ved hjelp av makt, ødelegges dørens lukkemekanisme raskt. Ved feil på heis, gi beskjed til vaktmesteren. Vedlikehold Alt vedlikehold av fasader, beplantning, tekniske anlegg og andre fellesareal besørges av Styret. Nødvendig vedlikehold vil bli diskutert på sameiemøtet og inkludert i årlig budsjett. Vedlikehold innen hver enkelt leilighet er den enkelte eiers ansvar. Hver leilighet har fått utdelt en mappe som inneholder beskrivelse av det utstyr som er levert og hvilke vedlikeholdsintervaller som er anbefalt. Her vil vi likevel minne om å kontrollere/etterfylle brannslukningsapparatene. 6

7 Renhold Sameiet har leid inn BATEs Bo- og Eiendomservice AS til renhold av Sameiets fellesarealer både ute og inne. Disse fellesområdene består hovedsakelig av mellomgangen utenfor leilighetene, trapperom, garasjeanlegg og et mindre område rundt bygningene. Klager på renhold kan rettes til styreleder. Videre oppfordres alle beboere om å hjelpe til å holde disse områdene rene og pene. Slitasje og tilgrising utover det normale vil den aktuelle beboer eller leilighetseier bli holdt ansvarlig for. Avfallshåndtering/søppelnedkast Avfall skal sorteres etter gjeldene regler gitt fra kommunen. På vestsiden av blokk K5 er det plassert avfallsnedfall som betjenes ved hjelp av en elektronisk nøkkel. Dersom du mister denne nøkkelen, kan ny kjøpes på Sandnes Kommunes Servicekontor. Oppslagstavler I hvert trapperom er det oppslagstavle ved postkassene. Denne kan fritt brukes av alle beboerne. Vennligst hjelp til med å holde denne ryddig og fin ved å ta ned foreldete oppslag. Parabol Det er ikke anledning til å montere parabolantenner på bygningene. Beboerne henvises til Lyse for å få dekket sitt behov for TV-kanaler. Dette for å sikre at bygningenes fasade ikke ødelegges av paraboler. Forsikring Selve bygningene og sameiets fellesarealer og utstyr som er felleseie, er brannforsikret hos IF. Dermed er selve leiligheten din også forsikret her. Alt fastmontert utstyr betraktes som en del av leiligheten og er derfor dekket av sameiets huseierforsikring. Innbo må den enkelte beboer forsikre selv. Strøm Hver leilighet har en egen måler for forbruk av strøm. Denne avleses og forbruk rapporteres inn til Lyse på vanlig måte. Enhver beboer/eier er selv ansvarlig for at dette blir gjort. Internett Det er lagt inn fiberoptikk i bygningene og leverandør av internett er Lyse. For ytterligere spørsmål knyttet til internett vennligst kontakt Lyse sin kundetelefon eller gå inn på 7

8 TV Sameiet har en egen avtale med Lyse om levering av en grunnpakke med 24 kanaler. Denne betales som en del av fellesutgiftene og blir fakturert hver leilighet sammen med andre felleskostnader. De seksjonseiere som ønsker et utvidet TV tilbud, kan bestille hvilken som helst tilleggspakke som Lyse leverer, for eksempel filmpakke, sportspakke, HD pakke eller annet. Se oversikt på Lyses hjemmesider. For spørsmål knyttet til bruk av selve TVløsningen kan Lyse kontaktes. Telefon Lyse kan også levere vanlig hustelefon til leilighetene. For ytterligere spørsmål om denne tjenesten kontakt Lyse på telefon eller gå inn på 8

9 Vedlegg 1: ORDENSREGLER Generelt vises til vedtektene. For å skape og opprettholde et best mulig bomiljø henstilles til samtlige beboere om å følge etterfølgende ordensregler: 1. Generelle plikter Sameierne plikter å holde sin seksjon med terrasse/balkong og bod i ryddig stand, slik at det ikke oppstår skade, ulempe eller sjenanse for andre. Sameierne er erstatningsansvarlige for forhold som manglende vedlikehold og renhold måtte forårsake for andre. 2. Støyende aktiviteter Det skal utvises hensyn i forbindelse med aktiviteter som medfører støy. Dette gjelder spesielt i tidsrommet mellom kl og kl Låsing og lukking av dører. Nøkler Samtlige beboere skal påse at hovedinngangsdører, og dører og port til parkeringskjeller, holdes avlåst til enhver tid, når det ikke er tilsyn med disse. Innvendige dører i trapperom fungerer som branndører og skal derfor normalt være lukket. 4. Avfallshåndtering Kildesortert avfall skal plasseres i avfallsmottak som er plassert mellom Havnegata 3 og 5. Nedkastsjaktene åpnes med brikke som er tildelt den enkelte sameier. Spesialavfall plasseres i rød boks, plassert ved garasjeport, eller leveres direkte til IVAR`s gjenvinningsstasjon på Stokka/Forus. 5. Renhold av fellesarealer Styret i sameiet organiserer renhold av fellesarealer, så som trappeoppganger, mellomgang, parkeringskjeller og utomhusarealer. Tilsvarende gjelder for rengjøring av tilhørende vinduer. 6. Lagring Lagring av private effekter skal skje innenfor leiligheten eller i boden i parkeringskjelleren. I denne forbindelse må en utvise hensyn til ryddighet, sikkerhet og luktavgivelse. 7. Bruk av felles anlegg og arealer Felles anlegg må ikke nyttes på en slik måte at bruken er til hinder eller ulempe for andre. Dette gjelder f. eks. bruk av heis, hvor heisen ikke kan reserveres for den enkelte bruker. Røyking i trappeoppgang, heis og parkeringskjeller er ikke tillatt. Videre er det ikke tillatt å parkere egne sykler eller sykler tilhørende gjester i hovedinngangen. 8. Bruk av Balkonger Ved bruk av og opphold på balkonger må en utvise hensyn til naboer. Risting av tepper og mating av fugler tillates således ikke! Grilling tillates såfremt det nyttes elektrisk grill eller gassgrill, og grillingen utføres på en slik måte at den ikke er til sjenanse for andre. Det er ikke tillatt å lufte/tørke tøy eller sengetøy ut av vinduer eller på rekkverk. Tørking av klær på stativ tillates såfremt stativet er lavere enn rekkverket og plasseringen er lite iøynefallende, sett fra tilstøtende gate eller brygge. Dette gjelder også annet utstyr, møbler etc. som måtte bli plassert på terrassen/balkongen. 9

10 I forbindelse med jul er opphenging av girlander med/eller uten blinklys og flere farger ikke tillatt. Det samme gjelder oppstilling av figurer el.l. over rekkverket. Hvite lys og juletrær med diskret hvit belysning er tillatt. 9. Parkering Parkering skal kun skje på anviste plasser. 10. Solavskjerming Se punkt om solskjerming i informasjonsheftet. 11. Dyrehold Hunde- og innekattehold kan tillates etter søknad til styret på vedlagte skjema med erklæring vedrørende spesielle ordensregler. Lufting i atriet er ikke tillatt. 12. Vedlikehold Vedlikehold av fellesarealer organiseres av styret. Den enkelte beboer kan kun foreta vedlikehold og endring av overflater innenfor egen leilighet. 13. Sanksjoner Sameierne plikter å etterkomme styrets anvisninger i forhold til ordensreglene og vedtektene, jfr.vedtektenes Utleie Seksjonseiere som leier ut sin leilighet, plikter å påse at beboerne er kjent med og etterlever ordensreglene og vedtektene. Sandnes den

11 Vedlegg 1a: Skjema for søknad om dyrehold 11

12 Vedlegg 2: Vedtekter VEDTEKTER for INDRE VÅGEN ATRIUM BOLIGSAMEIE Adresse: Havnegata 3 fastsatt ved seksjoneringen i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31 med endringer vedtatt i sameiemøte 20.oktober Navn Sameiets navn er Indre Vågen Atrium 2 Hva sameiet omfatter Eierseksjonssameiet (heretter sameiet) omfatter gnr 38, bnr 1884 i Sandnes kommune, med påstående bygninger. Den enkelte sameier har en sameieandel i eiendommen med tilknyttet enerett til bruk av den, eventuelt de bruksenheter vedkommende sameier har grunnbokshjemmel til. De enkelte bruksenheter består av en hoveddel samt eventuelt en eller flere tilleggsdeler. Hoveddelen består av en klart avgrenset og sammenhengende del av bebyggelsen på eiendommen. Tilleggsdelene omfatter uteareal for seksjoner på bakkeplan. Balkonger og terrasser inngår i bruksenhetene. Hver seksjon har bruksrett til 1 parkeringsplass og tilhørende bod i parkeringsanlegget eller bod i fellesarealet i 1. etasje. Parkeringsplassene og bodene i underetasjene på hver av blokkene er fellesareal, unntatt 20 stk parkeringsplasser som er næringsseksjoner, jfr. 3. Den enkelte seksjonseier er ved kjøp av seksjon fra utbygger blitt tildelt parkeringsplass og bod. Styret har kompetanse til å endre tildelingen, jfr. 9 nedenfor. De deler av eiendommen som ikke inngår i de enkelte bruksenheter, er fellesareal. Til fellesarealene hører således blant annet hele bygningskroppen med vegger, dekker og konstruksjoner (også for balkonger og terrasser) samt inngangsdører, vinduer, trapperom med heis, ganger, andre fellesrom, det meste av utearealet og eventuelle utvendige biloppstillingsplasser på tomten. Stamledningsnettet for vann og avløp frem til avgreiningspunktene til de enkelte bruksenhetene og elektrisitet fram til bruksenhetenes sikringsskap er også fellesanlegg. Det samme er andre innretninger og installasjoner skal tjene sameiernes felles behov. Det er fastsatt en sameiebrøk for hver eierseksjon som uttrykker sameieandelens størrelse basert på den enkelte bruksenhets bruksareal (dvs. eksklusiv balkong/terrasse/uteareal). I 12

13 forbindelse med seksjoneringen er det lagt til grunn at en næringsparkeringsplass har en teller på 5 i sameiebrøken. Inndelingen i hoveddeler og tilleggsdeler, samt sameiebrøkens størrelse, fremgår av seksjonsbegjæringen. Sameiet Indre Vågen Atrium er en del av den fremtidige bebyggelsen innenfor bebyggelsesplan vedtatt av Sandnes kommune i oktober Innenfor bebyggelsesplanens grenser skal det bygges blokkleiligheter fordelt på tre bygg med felles parkeringskjeller under. Innenfor bebyggelsesplanens grenser blir det liggende areal (veier, ramper, grøntarealer, parkområde, lekeplasser, sykkel- og parkeringsplasser) som skal eies av sameiet. Sameiet vil stå som eier av og holde nevnte arealer ved like. 3 Formål Seksjonenes formål fremgår av seksjoneringsbegjæringen. Formålet kan bare endres til annet formål ved reseksjonering i henhold til eierseksjonslovens 13. I sameiet er det 152 boligseksjoner, samt 20 næringsseksjoner. Næringsseksjonene er 20 innvendige parkeringsplasser, som i utgangspunktet er forbeholdt Indre Vågen Utbyggingsselskap. Dersom Indre Vågen Utbyggingsselskap velger å ikke benytte seg av alle 20 parkeringsplassene, vil eventuelt ledige parkeringsplasser bli solgt av Skanska Bolig AS til utvalgte leilighetskjøpere. 4 Fysisk bruk av eierseksjonene Den enkelte sameier har enerett til bruk av sin bruksenhet og rett til å nytte fellesarealene til det de er beregnet eller vanligvis brukt til, og annet som er i samsvar med tiden og forholdene. Fellesarealene må ikke brukes slik at andre sameiere hindres i å bruke dem. Styret kan gi bestemmelser om hvordan fellesarealene kal brukes. Styrets avgjørelse kan bringes inn for sameiemøtet. Selv om den enkelte sameier har enerett til bruk av sin bruksenhet, plikter sameieren å stille bruksenheten til disposisjon når dette er nødvendig av hensyn til vedlikeholdsarbeider o.l. Dette gjelder så vel bruksenhetens hoveddel som tilleggsdel. Bruksenheten kan bare nyttes i samsvar med formålet, jf. 4. Bruken av bruksenheten og fellesarealene må ikke på en urimelig eller unødvendig måte være til skade eller ulempe for andre sameiere. 5 Rettslig rådighet over eierseksjonene Med unntak av de begrensninger som følger av disse vedtekter og av eierseksjonsloven, har seksjonseierne full rettslig rådighet over sine seksjoner. Seksjonseierne kan fritt pantsette, selge og leie ut sine seksjoner Ethvert salg eller bortleie av seksjoner skal meldes skriftlig til sameiets styre med opplysning om hvem som er ny eier/leietaker. Det samme gjelder for bortleie av tilleggsdel til seksjon. 13

14 Sameierne har ikke forkjøps- eller innløsningsrett. Oppløsning av Sameiet krever tilslutning fra samtlige sameiere. 6 Sameiemøtet Den øverste myndighet i sameiet utøves av sameiemøtet. Alle sameiere har rett til å delta i sameiemøte med forslags-, tale-, og stemmerett. Sameiers ektefelle, samboer eller annet husstandsmedlem har møte- og talerett. En sameier kan møte ved fullmektig, og har også rett til å ta med en rådgiver til sameiemøtet. Rådgiver har talerett dersom sameiemøtet gir tillatelse til dette med alminnelig flertall. Styremedlemmer, forretningsfører og revisor har rett til å delta i sameiemøte med forslags- og talerett. Styreleder og forretningsfører har plikt til å være tilstede. Ordinært sameiemøte holdes hvert år innen utgangen av april. Styret skal på forhånd varsle sameierne om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som ønskes behandlet. Sameiemøtet innkalles skriftlig av styret med minst 8 og høyst 20 dagers varsel. Styret skal tilstrebe å sende innkalling 20 dager før avholdelse av sameiemøtet. Innkallingen skal angi tid og sted for møtet, samt bestemt angi de saker som skal behandles. Dersom et forslag som etter loven eller vedtektene må vedtas med minst 2/3 flertall skal behandles, må hovedinnholdet i forslaget være angitt i innkallingen. Bortsett fra saker nevnt i neste avsnitt kan sameiemøtet bare treffe beslutning om saker som er angitt i innkallingen på denne måten. Uten hensyn til om sakene er nevnt i innkallingen skal det ordinære sameiemøtet behandle: styrets årsberetning styrets regnskaps- evt. regnskapsoversikt valg av styre budsjett for kommende år årlig vedlikeholdsprogram Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning skal senest en uke før ordinært sameiemøte sendes ut til alle sameiere med kjent adresse. Dokumentene skal dessuten være tilgjengelige i sameiemøtet. 7 Ekstraordinært sameiemøte Ekstraordinært sameiermøte skal holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst to sameiere som til sammen har minst en tiendedel av stemmene fremsetter skriftlig krav om det, og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet. Styret innkaller skriftlig til ekstraordinært sameiemøte med minst 3 og høyst 20 dagers varsel. Innkallingen skal skje på samme måte som for ordinært sameiemøte, jf

15 8 Sameiemøtets vedtak Hver boligseksjon stemme vektes som en stemme. Hver næringsseksjons stemme vektes som 1/20 stemme. Ved avstemninger regnes flertallet etter avgitte stemmer. Med mindre annet følger av vedtektene eller lov om eierseksjoner, gjelder som sameiemøtets beslutning det som flertallet av stemmene er avgitt for. Blanke stemmer anses som ikke avgitt. Står stemmene likt, avgjøres saken ved loddtrekning. Det kreves minst to tredjedeler av de avgitte stemmer i sameiemøtet for vedtak om bl.a.: a) endring av vedtektene b) ombygging. Påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som etter forholdene i sameiet går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold c) omgjøring av fellesarealer til nye bruksenheter eller utvidelse av eksisterende bruksenheter d) salg, kjøp, bortleie eller leie av fast eiendom, inkludert seksjon i sameiet som tilhører eller skal tilhøre sameierne i fellesskap e) andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går ut over vanlig forvaltning f) samtykke til endring av formål for en eller flere bruksenheter fra boligformål til et annet formål g) samtykke til reseksjonering som nevnt i eierseksjonsloven 12 annet ledd annet punktum h) tiltak som har sammenheng med sameiernes bo- eller bruksinteresser og som går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold, når tiltaket fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for sameierne på mer enn fem prosent av de årlige fellesutgiftene Følgende beslutninger krever tilslutning fra de sameiere det gjelder: a) at eierne av bestemte seksjoner skal ha plikt til å holde deler av fellesarealet ved like b) innføring av vedtektsbestemmelser som begrenser den rettslige rådigheten over seksjonen c) innføring av vedtektsbestemmelse om en annen fordeling av felleskostnadene enn bestemt i 15 Ingen kan selv eller ved fullmektig eller som fullmektig delta i avstemning om avtale med seg selv eller nærstående eller om sitt eget eller nærståendes ansvar. 9 Styret Sameiet skal ha et styre på 3-5 medlemmer og inntil 2 varamedlemmer som velges av sameiemøtet. 15

16 Styremedlemmene tjenestegjør i to år med mindre en kortere eller lengre tjenestetid blir bestemt av det sameiemøtet som foretar valget. Styret skal ha en styreleder som velges særskilt av sameiemøtet. Ved valgene anses den eller de kandidater som oppnår flest stemmer som valgt, selv om den enkelte ikke oppnår vanlig flertall av de avgitte stemmer. Styremedlemmene og varamedlemmene behøver ikke å være sameiere eller tilhøre noen sameiers husstand. Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen, og ellers sørge for forvaltningen av sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i sameiemøtet. Styret kan ansette forretningsfører og andre funksjonærer, gi instruks for dem, fastsette deres lønn, føre tilsyn med at de oppfyller sine plikter, samt si dem opp eller gi dem avskjed. Innvendig parkeringsareal og boder i underetasje og i 1.etasje i blokkene er fellesareal, men unntak av 20 parkeringsplasser med tilhørende boder som er næringsareal.. Parkeringsplassene og boder er første gangs overdragelse av seksjon tildelt av utbygger. I parkeringskjeller er det 9 stk parkeringsplasser som er dimensjonert for forflytningshemmede. 0 Dersom en seksjonseier, husstandsmedlem til seksjonseier eller leietaker som leier en seksjon, av Sandnes kommune i samsvar med vilkårene i forskrift av 15. mars nr 222 om parkering for forflytningshemmede, er tildelt særskilt parkeringsbevis for forflytningshemmede, kan styret etter søknad tildele en plass dimensjonert for forflytingshemmede samt eventuelt bod i tilknytning til nevnte parkeringsplass til vedkommende. Styret kan samtidig pålegge den som inntil slik tildeling finner sted har benyttet plassen, å ta i bruk den parkeringsplass med eventuelt tilhørende bod som den forflytningshemmede tidligere disponerte. Ved utførelsen av sitt oppdrag kan styret treffe vedtak og sette i gang ethvert tiltak som ikke etter loven eller vedtektene skal vedtas av sameiemøte. Avgjørelser som kan tas av et vanlig flertall i sameiemøte, kan også tas av styret om ikke annet følger av loven eller vedtektene eller sameiemøtets vedtak i det enkelte tilfelle. Styret er vedtaksført når minst 3 styremedlemmer eller varamedlemmer er til stede. Vedtak treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for. Uansett må minst to styremedlemmer stemme for et vedtak. Et styremedlem kan ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål som medlemmet selv eller nærstående har en framtredende personlig eller økonomisk særinteresse i. Styret skal føre protokoll over sine forhandlinger. Protokollen skal underskrives av de fremmøtte styremedlemmene 16

17 10 Styrets adgang til å forplikte sameiet Styret representerer sameierne og forplikter dem med underskrift av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap i saker som gjelder sameiernes felles rettigheter og plikter, herunder gjennomføringen av vedtak truffet av sameiemøtet eller styret, og plikter som angår fellesareal og fast eiendom for øvrig I saker som gjelder vanlig forvaltning og vedlikehold, kan forretningsfører representere sameierne på samme måte som i styret. 11 Ordensregler Sameiemøtet kan med alminnelig flertall fastsette eller endre ordensreglement for sameiet. 12 Vedlikehold Den enkelte sameier skal fullt ut og for egen regning holde sin egen (hoveddel som tilleggsdel) forsvarlig ved like slik at det ikke oppstår skade eller ulempe for de andre sameierne. Dette omfatter også vedlikeholdsansvaret for vann- og avløpsledninger fra forgreningspunktet på stamledningsnettet inn til bruksenheten, og for sikringsskapet og elektriske ledninger og opplegg i bruksenheten. Dersom en sameier misligholder sin vedlikeholdsplikt, kan sameiemøtet med to tredjedels flertall beslutte at sameieren pålegges vedlikeholdet. Dersom pålegget ikke etterkommes, kan sameiemøtet med tre fjerdedels flertall beslutte at vedlikeholdsarbeidet skal utføres for vedkommende sameiers regning. 13 Vedlikehold av fellesareal Fellesarealet skal holdes forsvarlig ved like. Sameiemøtet kan med vanlig flertall vedta avsetning til fond til framtidig vedlikehold. Med to tredjedels flertall kan sameiemøte vedta avsetning til påkostningsfond til bruk for bestemte tiltak for standardhevning. Styret kan gjennomføre pålegg gitt av offentlige myndigheter vedrørende eiendommen. 14 Felleskostnader Kostnader med eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet er felleskostnader. Disse skal fordeles på sameierne etter sameiebrøken, med mindre 17

18 særlige grunner taler for å fordele kostnadene etter nytten for den enkelte bruksenhet eller etter forbruk. Som felleskostnader anses blant annet: a) eiendomsforsikring, jf. 17 b) kostnader ved forretningsførsel og revisjon, samt styrehonorar c) kostnader til drift og vedlikehold av fellesarealer/felles installasjoner, herunder heiser og adkomstarealer d) kostnader til vaktmestertjenester e) strøm i fellesarealer og felles kommunale avgifter Kostnader til kabel-tv fordeles med lik del på hver seksjon Dersom en eier/bruker av en seksjon driver virksomhet eller iverksetter tiltak som påfører sameiet særlig høye kostnader, kan vedkommende eier/bruker pålegges å dekke en større andel av kostnadene enn fordeling etter dette punkt skulle tilsi. Slik dekning kan pålegges av sameiemøtet med 2/3 flertall. 15 Betaling av felleskostnader Styret skal påse at alle fellesutgifter blir dekket av sameiet slik at det unngås at kreditorer gjør krav gjeldende mot den enkelte sameier for sameiets forpliktelser. Den enkelte sameier skal innen den 17. i hver måned forskuddsvis innbetale et á konto beløp til dekning av sin andel av de årlige felleskostnadene. Beløpets størrelse fastsettes av sameiemøtet eller styret, slik at de samlede á konto beløp med rimelig margin dekker de felleskostnader som antas å ville påløpe i løpet av et år. Eventuelt overskudd skal ikke tilbakebetales, men skal hensyntas ved fastsettelse av á konto beløp for neste periode. Unnlatelse av å betale fastsatt andel av fellesutgifter anses som mislighold fra sameiernes side. 16 Ansvar utad For sameiernes felles ansvar og forpliktelser hefter den enkelte sameier i forhold til sin sameierbrøk 17 Forsikring Eiendommen skal til enhver tid holdes betryggende forsikret i godkjent selskap. Styret er ansvarlig for at forsikring tegnes og at forsikringspremie betales. Påkostninger på den enkelte bruksenhet som ikke omfattes av sameiets fellesforsikring, må den enkelte sameier selv forsikre på betryggende måte. Innboforsikring må tegnes av den enkelte sameier. 18

19 18 Midlertidige bestemmelser i byggetiden Det må påregnes at enkelte leiligheter kan benyttes som visningsleilighet av Skanska Bolig, inntil samtlige boliger i området er solgt og fullført. Dette kan medføre skilting og noe økt aktivitet i trappegang/heis i sammenheng med visning. 19 Mislighold og fravikelse Hvis en seksjonseier til tross for skriftlig advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan styret pålegge vedkommende å selge seksjonen, jf eierseksjonsloven 26. Advarsel skal gis skriftlig og opplyse om at vesentlig mislighold gir styret rett til å kreve seksjonen solgt. Medfører en sameiers oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av eiendommen, eller er sameierens oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommens øvrige brukere, kan styret kreve fravikelse av seksjonen etter bestemmelsene i tvangsfullbyrdelsesloven kapittel Lov om eierseksjoner Lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31 kommer til anvendelse i den utstrekning ikke annet følger av disse vedtekter. 19

Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum. - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen. Revidert 25. august 2014

Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum. - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen. Revidert 25. august 2014 Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum 1 - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen Revidert 25. august 2014 Innhold Velkommen... 3 Kontaktinformasjon og hvem du kontakter... 3 Sameiemøtet,

Detaljer

Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum. - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen. Revidert tirsdag, 7.

Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum. - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen. Revidert tirsdag, 7. Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum 1 - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen Revidert tirsdag, 7. april 2009 Innhold Velkommen... 3 Sameiemøtet... 3 Forretningsfører... 3 Web-sider...

Detaljer

for EIERSEKSJONSSAMEIET HAGEBYEN 2 Sist endret i sameiermøte 20.04.2015. 1 Navn Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Hagebyen 2 heretter kalt Sameiet.

for EIERSEKSJONSSAMEIET HAGEBYEN 2 Sist endret i sameiermøte 20.04.2015. 1 Navn Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Hagebyen 2 heretter kalt Sameiet. VEDTEKTER for EIERSEKSJONSSAMEIET HAGEBYEN 2 Sist endret i sameiermøte 20.04.2015. 1 Navn Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Hagebyen 2 heretter kalt Sameiet. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av

Detaljer

SAMEIET SINSENTOPPEN II ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2013 PROTOKOLL VEDTEKTER HUSORDENSREGLER ORDENSREGLER FOR GARASJEN

SAMEIET SINSENTOPPEN II ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2013 PROTOKOLL VEDTEKTER HUSORDENSREGLER ORDENSREGLER FOR GARASJEN SAMEIET SINSENTOPPEN II ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2013 PROTOKOLL VEDTEKTER HUSORDENSREGLER ORDENSREGLER FOR GARASJEN VEDTEKTER for Sameiet Sinsentoppen II fastsatt på konstituerende sameiermøte 13.september

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET HEGDEHAUGSVEIEN NR 2

VEDTEKTER FOR SAMEIET HEGDEHAUGSVEIEN NR 2 VEDTEKTER FOR SAMEIET HEGDEHAUGSVEIEN NR 2 1 Navn Sameiets navn er Sameiet Hegdehaugsveien nr 2. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av de respektive eierseksjoner i eiendommen gnr 209 bnr 66 i Oslo

Detaljer

VEDTEKTER for Sameiet Kolbotnveien 42-44

VEDTEKTER for Sameiet Kolbotnveien 42-44 VEDTEKTER for Sameiet Kolbotnveien 42-44 1 Navn Sameiets navn er Sameiet Kolbotnveien 42-44. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av 42 eierseksjoner i eiendommen gnr 40 bnr 284 i Oppegård kommune. Seksjonene

Detaljer

VEDTEKTER for Hans Nordahls Gate 98 Boligsameie. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av 38 boligseksjoner på eiendommen gnr. 76 bnr. 274 i Oslo.

VEDTEKTER for Hans Nordahls Gate 98 Boligsameie. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av 38 boligseksjoner på eiendommen gnr. 76 bnr. 274 i Oslo. VEDTEKTER for Hans Nordahls Gate 98 Boligsameie 1 Navn Sameiets navn er Hans Nordahls Gate 98 Boligsameie 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av 38 boligseksjoner på eiendommen gnr. 76 bnr. 274 i Oslo.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET HUSEBY TERRASSE

VEDTEKTER FOR SAMEIET HUSEBY TERRASSE VEDTEKTER FOR SAMEIET HUSEBY TERRASSE Vedtatt i sameiermøte 03.11.1994, 19.11.07, 15.05.08, 22.10.08 og 17.04.12 1 Formål Sameiet omfatter gnr. 29 bnr. 162, seksjon 1-60 i Oslo med påstående bygninger.

Detaljer

informasjon INFORMASJON TIL EIERE/BEBOERE I DYRE HALSESGT. 9 OG 11

informasjon INFORMASJON TIL EIERE/BEBOERE I DYRE HALSESGT. 9 OG 11 informasjon INFORMASJON TIL EIERE/BEBOERE I DYRE HALSESGT. 9 OG 11 INFORMASJON INNHOLD Bakgrunn... 3 Til deg som eier... 4 Til deg som leietaker... 5 Søppelhåndtering... 6 Heiser og heisstans... 7 Boder...

Detaljer

Vedtekter. for eierseksjonssameiet Tulipanhagen I. eiere og hjemmelshavere til disse eiendommene.

Vedtekter. for eierseksjonssameiet Tulipanhagen I. eiere og hjemmelshavere til disse eiendommene. Vedtekter for eierseksjonssameiet Tulipanhagen I Vedtatt i sameiermøte den xx. måned 201x i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 3. 1 NAVN OG FORMÅL Sameiets navn er eierseksjonssameiet Tulipanhagen

Detaljer

Til beboerne i Tiedemannsbyen Hagekvart. 1 SE

Til beboerne i Tiedemannsbyen Hagekvart. 1 SE 1 Tiedemannsbyen Hagekvart. 1 SE Til beboerne i Tiedemannsbyen Hagekvart. 1 SE Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

VEDTEKTER. for. SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE C og D. 1 Navn. Sameiets navn er Sameiet Elvehavn Brygge C og D. 2 Hva sameiet omfatter

VEDTEKTER. for. SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE C og D. 1 Navn. Sameiets navn er Sameiet Elvehavn Brygge C og D. 2 Hva sameiet omfatter VEDTEKTER for SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE C og D Vedtatt i sameiermøte den 26.03.07, sist revidert 22.03.2010 1 Navn Sameiets navn er Sameiet Elvehavn Brygge C og D. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET VERKET FELT 4

VEDTEKTER FOR SAMEIET VERKET FELT 4 VEDTEKTER FOR SAMEIET VERKET FELT 4 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 Vedtatt 05.10.11, endret 10.10.12 Sist endret på sameiermøte 31.03.14 1. Navn / formål / eiendommen Sameiets navn

Detaljer

VEDTEKTER. for. Jesperud Boligsameie Org nr 971 285 923

VEDTEKTER. for. Jesperud Boligsameie Org nr 971 285 923 VEDTEKTER for Jesperud Boligsameie Org nr 971 285 923 Endret i samsvar med reglene i lov av 23. mai 1997 nr 31, endret i sameiermøte 27. april 1999, sameiermøte 29. april 2004, sameiermøte 26. april 2007,

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET ELVELUNDEN

VEDTEKTER FOR SAMEIET ELVELUNDEN VEDTEKTER FOR SAMEIET ELVELUNDEN Vedtatt i konstituerende sameiermøte den 17.09.2014 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 1. Navn Sameiets navn er Sameiet Elvelunden og har adresse Fernanda

Detaljer

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET JESSHEIM HAGEBY 1

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET JESSHEIM HAGEBY 1 VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET JESSHEIM HAGEBY 1 Vedtatt i konstituerende sameiermøtet 19.06.2007. Endret i ordinært sameiermøtet 22.03.2012, 21.03.2013, 18.03.2014 og 12.03.2015. 1. Boligsameiets navn Boligsameiets

Detaljer

V E D T E K T E R for Sameiet Røa Terrasse side 1

V E D T E K T E R for Sameiet Røa Terrasse side 1 V E D T E K T E R for Sameiet Røa Terrasse side 1 1 Navn og opprettelse Sameiets navn er Sameiet Røa Terrasse. Sameiet opprettes ved oppdelingsbegjæring som tinglyses. 2 Eiendommen Bebyggelsen og tomten

Detaljer

UTKAST TIL VEDTEKTER FOR SAMEIET DOCKSIDE

UTKAST TIL VEDTEKTER FOR SAMEIET DOCKSIDE UTKAST TIL VEDTEKTER FOR SAMEIET DOCKSIDE 1 fastsatt i forbindelse med seksjonering i medhold av lov om eierseksjoner av 23.mai 1997 nr 31 [Det vises til de forbehold som er tatt i prospekt] Utarbeidet

Detaljer

FORSLAG TIL VEDTEKTER for Yes Heim boligsameie 2 fastsettes i forbindelse med seksjonering iht. lov om eierseksjoner av 23.

FORSLAG TIL VEDTEKTER for Yes Heim boligsameie 2 fastsettes i forbindelse med seksjonering iht. lov om eierseksjoner av 23. FORSLAG TIL VEDTEKTER for Yes Heim boligsameie 2 fastsettes i forbindelse med seksjonering iht. lov om eierseksjoner av 23.mai 1997 nr 31 1 Eiendommen - formål Yes Heim boligsameie 2 (heretter sameiet)

Detaljer

V E D T E K T E R for Boligsameiet Frydenlund Hage

V E D T E K T E R for Boligsameiet Frydenlund Hage Side 1 1 Navn og opprettelse V E D T E K T E R for Boligsameiet Frydenlund Hage Sameiets navn er Frydenlund Hage. Sameiet opprettes ved oppdelingsbegjæring som tinglyses. 2 Eiendommen Tomten og bebyggelsen

Detaljer

VEDTEKTER for ELVEBREDDEN ØVRE BOLIGSAMEIE (vedtatt ved seksjonering) Lillogata 5 - gnr 223 bnr 60 i Oslo. Endret på sameiermøtet 31.03.

VEDTEKTER for ELVEBREDDEN ØVRE BOLIGSAMEIE (vedtatt ved seksjonering) Lillogata 5 - gnr 223 bnr 60 i Oslo. Endret på sameiermøtet 31.03. VEDTEKTER for ELVEBREDDEN ØVRE BOLIGSAMEIE (vedtatt ved seksjonering) Lillogata 5 - gnr 223 bnr 60 i Oslo. Endret på sameiermøtet 31.03.11 1 Sameiets navn Sameiets navn er Elvebredden Øvre Boligsameie

Detaljer

Boligsameiet Kløverenga Terrasse VEDTEKTER

Boligsameiet Kløverenga Terrasse VEDTEKTER Boligsameiet Kløverenga Terrasse VEDTEKTER Revidert i sameiermøtene 08.05.2007, 12.04.2012 og 15.04.2015 VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET KLØVERENGA TERRASSE (vedtatt revidert i forbindelse med sameiermøte 08.05.2007

Detaljer

VEDTEKTER for. Sognsveien 66 Sameie. Vedtatt i fbm. seksjonering 02.10.2009. Endret på ekstraordinært sameiermøte 01.03.2010.

VEDTEKTER for. Sognsveien 66 Sameie. Vedtatt i fbm. seksjonering 02.10.2009. Endret på ekstraordinært sameiermøte 01.03.2010. VEDTEKTER for Sognsveien 66 Sameie Vedtatt i fbm. seksjonering 02.10.2009. Endret på ekstraordinært sameiermøte 01.03.2010. 1 Sameiets navn Sameiets navn er Sognsveien 66 Sameie. 2 Hva sameiet omfatter

Detaljer

V E D T E K T E R for Sameiet Bergsjø Høyfjellsleiligheter

V E D T E K T E R for Sameiet Bergsjø Høyfjellsleiligheter V E D T E K T E R for Sameiet Bergsjø Høyfjellsleiligheter (revidert etter reseksjonering fastsatt i sameiermøte 20.03.2008) (revidert etter endring i driftsmodell, vedtatt i sameiermøtet 03.04.2015) 1

Detaljer

UTKAST TIL VEDTEKTER for. SAMEIET SJØFRONT fastsatt i forbindelse med seksjonering i medhold av lov om eierseksjoner av 23.

UTKAST TIL VEDTEKTER for. SAMEIET SJØFRONT fastsatt i forbindelse med seksjonering i medhold av lov om eierseksjoner av 23. UTKAST TIL VEDTEKTER for SAMEIET SJØFRONT fastsatt i forbindelse med seksjonering i medhold av lov om eierseksjoner av 23.mai 1997 nr 31 Utarbeidet den 25.04.2013 1 Eiendommen - formål Sameiet Sjøfront

Detaljer

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER Vedtekter for Sameiet Ilsetra Leiligheter, revidert 20. februar 2015 1 Navn og opprettelse Sameiets navn er Sameiet Ilsetra Leiligheter. Sameiet er opprettet ved oppdelingsbegjæring tinglyst 25.06.2003

Detaljer

Vedtekter for eierseksjonssameie - mer enn minimum

Vedtekter for eierseksjonssameie - mer enn minimum Vedtekter for eierseksjonssameie - mer enn minimum VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET TYRIFJORDEN PANORAMA Dersom disse vedtektene skal innføres ved vedtektsendring i eksisterende eierseksjonssameier krever

Detaljer

VEDTEKTER for Lillohøyden 2 Sameie fastsatt i forbindelse med seksjonering i medhold av lov om eierseksjoner av 23.mai 1997 nr 31

VEDTEKTER for Lillohøyden 2 Sameie fastsatt i forbindelse med seksjonering i medhold av lov om eierseksjoner av 23.mai 1997 nr 31 VEDTEKTER for Lillohøyden 2 Sameie fastsatt i forbindelse med seksjonering i medhold av lov om eierseksjoner av 23.mai 1997 nr 31 1 Eiendommen - formål Lillohøyden 2 Sameie er et eierseksjonssameie i eiendommen

Detaljer

VEDTEKTER FOR TIEDEMANNSBYEN HAGEKVARTALET GARASJESAMEIE

VEDTEKTER FOR TIEDEMANNSBYEN HAGEKVARTALET GARASJESAMEIE VEDTEKTER FOR TIEDEMANNSBYEN HAGEKVARTALET GARASJESAMEIE Gnr. 428 bnr. 1 i Oslo kommune 1 Navn Sameiets navn er Tiedemannsbyen Hagekvartalet Garasjesameie. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet omfatter et garasjeanlegg,

Detaljer

VEDTEKTER SAMEIET SAGAVEIEN 13 Fastsatt i forbindelsen med opprettelsen av Sameiet Sagaveien 13 Sist endret på sameiermøte 20.04.

VEDTEKTER SAMEIET SAGAVEIEN 13 Fastsatt i forbindelsen med opprettelsen av Sameiet Sagaveien 13 Sist endret på sameiermøte 20.04. VEDTEKTER SAMEIET SAGAVEIEN 13 Fastsatt i forbindelsen med opprettelsen av Sameiet Sagaveien 13 Sist endret på sameiermøte 20.04.2015 1. NAVN OG OPPRETTELSE Sameiets navn er Sameiet Sagaveien 13. Sameiet

Detaljer