Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum. - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen. Revidert tirsdag, 7.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum. - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen. Revidert tirsdag, 7."

Transkript

1 Sameiet Indre Vågen et godt liv i sentrum 1 - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen Revidert tirsdag, 7. april 2009

2 Innhold Velkommen... 3 Sameiemøtet... 3 Forretningsfører... 3 Web-sider... 3 Salg/Utleie av leilighet... 3 Ringeklokke/porttelefon... 4 Postkasse/postkasseskilt... 4 Nøkler... 4 Brannvern... 4 Sikkerhet... 4 Avlesing av målere for gass, varmt vann og gulvvarme... 5 Ordensregler... 5 Vedtekter... 5 Parkering... 5 Gjesteparkering... 6 Garasjeport... 6 Heis... 6 Vedlikehold... 6 Renhold... 7 Avfallshåndtering... 7 Oppslagstavler... 7 Parabol... 7 Forsikring... 7 Strøm... 8 Internett... 8 TV... 8 Telefon... 8 Ofte stilte spørsmål (FAQ)... 9 ORDENSREGLER

3 Velkommen Som ny beboer i Sameiet Indre Vågen ønsker vi deg hjertelig velkommen. Sameiet vårt ble etablert i november Dette skrivet er laget for å presentere sameiet for deg og tar deg igjennom en del praktiske ting som er nyttig for nye beboere å vite. Det er derfor viktig at dersom du selger eller leier ut din bolig presenterer dette skrivet for de nye beboerne. En oppdatert versjon av skrivet vil til enhver tid være tilgjengelig på nettsiden til Sameiet Indre Vågen. Sameiemøtet Sameiets øverste organ er Sameiemøtet som blir avholdt hvert år tidlig på vårparten, hvor hver eierseksjon har en stemme. Det oppfordres sterkt at alle seksjonseiere er representert på dette møtet. Sameiemøte velger sitt Styret etter gjeldene vedtekter for sameiet. Oppdaterte vedtekter for Sameiet ligger til enhver tid ute på nettportalen Styrets sammensetting per dags dato: Styreleder: Tron Endresen, Havnegt. 11, H0601, tlf.: Styremedlem: Rakel Sand, Havnegt. 13, H0602, tlf.: Styremedlem: John Sverre Frøyland, Havnegt. 13, H0402, tlf.: Styremedlem: Tore Martinsen, Havnegt. 13, H0401, tlf.: Forretningsfører Sameiet sin forretningsfører er Resultat24 AS ved Knut Inge Dale som kan nås på tlf.: eller epost: Det er svært viktig at forretningsfører til en hver tid har oppdatert informasjon om hvem som bor i leilighetene for at forbruk av gass, varmt vann og gulvarme skal bli registrert på riktig måte. Oppdatert kontaktinformasjon til vår forretningsfører finner du på Sameiets nettportal. Web-sider Sameiet har utviklet en egen nettportal. Adressen til denne portalen er Her vil du til en hver tid finne oppdatert informasjon om Sameiet. Nettportalen har en egen innloggingstjeneste med brukernavn og passord. Her får du tilgang til protokoller fra sameieog styremøter samt mulighet til å registrere forbruk av gass, varmt vann og gulvvarme. Brukernavn og passord får du av vår forretningsfører. Salg/Utleie av leilighet Forretningsfører og Styret må til enhver tid ha nøyaktig oversikt over eierskap og hvem som bebor de enkelte leiligheter, se Sameiets vedtekter, 4, 4. avsnitt. Vi ber derfor alle seksjonseiere om å melde fra til forretningsfører i tilfelle salg eller utleie. I de tilfellene hvor leiligheten leies ut til et firma, eller andre som i henhold til leieavtalen vil ha rett til fremleie, må vi ha informasjon om hvem som er den egentlige beboer av leiligheten. Vi ber om at en bestemmelse om informasjon til Styret, om hvem som er den egentlige beboer av leiligheten, også tas inn i leiekontrakten. 3

4 Ringeklokke/porttelefon Dersom du ønsker å skifte navn på porttelefonen tar du kontakt med styremedlem Tore Martinsen. For andre spørsmål eller problemer med porttelefonen kan også Tore Martinsen kontaktes. Postkasse/postkasseskilt Postkassene er lokalisert ved inngangsdørene, helt nede i trapperommet. Nøkkelen du skal bruke til postkassen er den samme som nøkkelen til leiligheten du bor i. Dersom du ønsker nytt navneskilt til postkassen din kan dette kjøpes hos skomakeren på kjøpesenteret Amfi Vågen (tidl. Vågen 33). Skomakeren er lokalisert rett innenfor den nordre inngangen som vender ut mot Dolly Dimples. HUSK Å BESTILL SKILT AV TYNN TYPE. Vennligst ikke bruk egenproduserte lapper over lengre tid, da det ser penere ut når alle har like skilt. Nøkler Sameiet har et eget nøkkelsystem hvor alle leilighetene inngår. Å kopiere opp nøkler til leilighetene er derfor ikke mulig å gjøre uten at man går via styremedlem Tore Martinsen som er ansvarlig rekvirent ovenfor nøkkelprodusent. Trenger du en ny nøkkel skal du ta kontakt med Tore Martinsen. Har du låst deg ute kan du ta kontakt med G4S som har hovednøkkel. Kun person hvis navn står oppført på inngangsdøren kan rekvirere denne tjenesten. Identitetspapirer vil være nødvendig. Tjenesten vil bli fakturert av G4S. Skulle det være nødvendig å ta seg inn i en leilighet i en nødssituasjon (sykdom, brann) finnes det en nøkkel i forseglet konvolutt tilgjengelig hos Styret. Brannvern Blokkene har eget brannvarslingsanlegg med sensorer som dekker fellesarealene. Denne brannvarsling er tilknyttet brannvesenet. Hver leilighet er egen branncelle og skal være utstyrt med det nødvendige antall røykvarslere og slukkingsutstyr. Sameiet har utarbeidet egen branninstruks som er gjort tilgjengelig for alle leiligheter. Les den! Dersom brannalarmen går er det kun brannvesenet som kan slå den av. Ved falsk alarm skal allikevel brannvesenet bli varslet om dette. Vedkommende som er ansvarlig for brannalarmen vil bli fakturert utgifter knyttet til utrykking fra brannvesenet. Sikkerhet Havnegata ligger sentralt i Sandnes. Det er derfor ikke til å unngå at blokkene kan være utsatt for innbruddsforsøk. Vi har allerede hatt flere innbrud i bilene i garasjen, men sikkerheten er blitt vesentlig bedre etter at vi fikk ny garasjeport. Pass på at utgangsdørene alltid går i lås etter deg! Ser du en åpen dør: Lukk den! Har du behov for å holde en inngangsdør åpen over lenger tid (for eksempel, ved innflytting/utflytting) skal der alltid stå vakt ved åpen dør. Ikke lukk opp inngangsdøren for folk du ikke kjenner. 4

5 Avlesing av målere for gass, varmt vann og gulvvarme Registreringen av forbruket skal fortrinnsvis foregå via Sameiets nettportal Dersom du ikke har tilgang på internett kan du avtale alternativ registrering med vår forretningsfører. Kontakt forretningsfører for å få tilsendt bruksanvisning eller gå inn på Sameiets nettportal Avlesningsperiodene pr termin er følgende: januar-februar ( ), mars-april ( ) mai juni ( ) juli-august( ) september-oktober ( ) november-desember ( ) Dersom avlesning ikke gjennomført innenfor angitte frister pr termin påløper det et gebyr på 100,- for første purring og kr. 200 for eventuelle senere purringer. Unntak: Dersom det ikke er praktisk mulig å gjennomføre avlesning (f.eks på grunn av ferie eller annet fravær) skal det sendes begrunnet varsel til sameiet i forkant av avlesningsperioden. Varsel sendes i slike tilfeller til: eller pr brev til Resultat24 AS, havnegt 11, Sandnes Dersom det skulle være problemer ved registrering av målerstand ring eller send mail til Ordensregler Sameiet har utarbeidet egne ordensregler som er vedtatt av Sameiemøtet. For at vi skal kunne leve sammen på en fredelig og konfliktfri måte skal enhver beboer sette seg inn i disse reglene og overholde dem. Oppdaterte ordensregler finner du på Sameiets nettportal eller fås ved å kontakte Styret. Se også vedlegg bakerst i dette skrivet. Vedtekter Sameiet har egne vedtekter som er bindende for alle seksjonseiere og beboere. Disse vedtektene er tilgjengelig på vår nettportal. Parkering Parkering skje på den parkeringsplassen som tilhører din egen leilighet. For de leilighetene som ikke har egen parkeringsplass, men som er en del av vår pool- ordning, kan Robert Keogh kontaktes på tlf eller Moren Haualand på tlf for anskaffelse av parkeringsoblat. Enhver som parkerer på plasser merket med POOL må ha en slik oblat synlig i bilens frontrute. Brudd på dette reglementet skal rapporteres til Styret. 5

6 Gjesteparkering Gjesteparkering skal i all hovedsak skje på anvist plass øst for Havnegata 7, på området mot lagerbygget til Bøndenes Innkjøpslag. Her er det egne oppmerkede plasser for gjesteparkering til Indre Vågen. Vennligst bidra til at gjeldene parkeringsregler i gata utenfor bygningene blir overholdt. Husk at reglene for soneparkering i sentrum gjelder her! Garasjeport Det er viktig at alle ser til at garasjeporten lukker seg automatisk etter inn- og utkjøring. Dette for at ikke uvedkommende skal kunne ta seg inn i parkeringskjelleren. Pass godt på fjernkontrollen. Det er dyrt å kjøpe seg ny fjernkontroll, samtidig er det viktig at en fjernkontroll skal komme i uvedkommendes hender. Dersom du mister en fjernkontroll MÅ dette rapporteres til Styret umiddelbart! Det kan da bli nødvendig å kode om alle fjernkontroller for å sikre adkomsten. Fjernkontrollen drives av et batteri. Dersom fjernkontrollen din skulle slutte å virke er det mest sannsynlig batteriet som er brukt opp. Nytt batteri kan kjøpes av forretningsfører eller direkte hos Portteknikk som holder til på Mariero. Heis Riktig bruk av heisene er viktig for å unngå unødvendig høye vedlikeholdskostnader og personlig ubehag om heisen skulle stanse. Som beboer er det viktigste du kan gjøre i den forbindelse å ikke tvinge eller holde heisdøren åpen med makt. Dersom du har behov for å holde døren åpen skal dette gjøres ved å blokkere for sensorene som registrerer om noe er til hinder for lukking av døren. Bruk for eksempel en post-it lapp, litt tape el. l. Dersom du holder døren åpen ved hjelp av makt ødelegges dørens lukkemekanisme raskt. Dette var et stort problem under førstegangs innflytting da beboerne ikke var blitt gjort oppmerksom på problemet. Vedlikehold Alt vedlikehold av fasader, beplantning, tekniske anlegg og andre fellesareal besørges av Styret. Nødvendig vedlikehold vil bli diskutert på sameiemøtet og inkludert i årlig budsjett. Vedlikehold innen hver enkelt leilighet er selvsagt den enkelte sameiers ansvar. Hver leilighet har fått utdelt en mappe som inneholder beskrivelse av det utstyr som er levert og hvilke vedlikeholdsintervaller som er anbefalt. Her vil vi likevel minne om følgende: 1. Husk å skifte batterier i brann/røykvarslere. 2. Husk å kontrollere/etterfylle brannslukningsapparatene. 3. Husk at vedlikehold/oljing av håndrekken på balkongene må gjøres regelmessig; flere ganger pr. år. 4. Leiligheter med balansert ventilasjon må skifte filter minst en gang pr. år, helst to ganger pr. år. 6

7 Renhold Sameiet har leid inn BoService til renhold av Sameiets fellesarealer både ute og inne. Disse fellesområdene består hovedsakelig av mellomgangen utenfor leilighetene, trapperom, garasjeanlegg og et mindre område rundt bygningene. Klager på renhold kan rettes til styremedlem Odd Tjelta. Videre oppfordres alle beboere om å hjelpe til å holde disse områdene rene og pene. Slitasje og tilgrising utover det normale vil den aktuelle beboer eller leilighetseier bli holdt ansvarlig for. Avfallshåndtering Avfall skal sorteres etter gjeldene regler gitt fra kommunen. Både på øst- og vestsiden av bygningene er det plassert ut tre avfallsnedfall som betjenes ved hjelp av en elektronisk nøkkel. For ytterligere spørsmål og problemer knyttet til disse avfallnedfallene kan styremedlem John Sverre Frøyland kontaktes. John Sverre har også reserve nøkler dersom du har mistet din elektroniske nøkkel. I tillegg er det satt ut røde dunker til spesialavfall i hvert trapperom i nærheten av postkassene. Oppslagstavler I hvert trapperom ved postkassene er det montert opp oppslagstavle. Denne kan fritt brukes av alle beboerne. Vennligst vær med på å bidra til at denne holder seg ryddig og fin ved å ta ned gamle oppslag som er hengt opp. Parabol Det er ikke anledning til å montere parabolantenner på bygningene. Beboerne henvises til Lyse for å få dekket sitt behov for TV-kanaler. Dette for å sikre at bygningenes fasade ikke ødelegges av paraboler. Forsikring Selve bygningene og sameiets fellesarealer og utstyr som er felleseie er brannforsikret hos KLP. Dermed er selve leiligheten din også forsikret her. Alt fastmontert utstyr betraktes som en del av leiligheten og er derfor dekket av sameiets huseierforsikring. Forsikringsvilkårene er tilgjengelig via vår nettportal. Innbo må den enkelte beboer forsikre selv. Vi har undersøkt hos KLP hvordan vi skal forstå begrepet fastmontert og hvorvidt individuelle påkostninger i den enkelte leilighet også er dekket av huseierforsikringen. Her følger eksemplene: 1. Påkostet parkett. 2. Kjøleskap med vann/isdispenser. Kjøleskapet er tilknyttet vannledning. 3. Downlights i alle rom i taket 4. Fastmonterte hvitevarer. 5. Hva om fastmonterte hvitevarer er av merket Gaggenau til trippel pris?? 6. Trådløs regulering av taklys 7. Kostnader forbundet med ekstra sikring av leiligheten (alarmanlegg, ekstra låser, bolter). 8. Utvendige persienner 9. Gasspeis (tilknyttet naturgassnettet) 7

8 Til dette svarte KLP: Vi anser alt med unntak av kjøleskap med vann/isdispenser som å være en del av det bygningsmessige. Det vil dermed være dekket av huseierforsikringen. Kjøleskap med vann/isdispenser er noe som mest sannsynlig er montert på en slik måte at det kan tas med hvis vedkommende flytter. Det er derfor ikke en del av det bygningmessige og vil ikke være dekket. Strøm Hver leilighet har en egen måler for forbruk av strøm. Denne avleses og forbruk rapporteres inn til LYSE på vanlig måte. Enhver beboer/eier er selv ansvarlig for at dette blir gjort. Internett Det er lagt inn fiberoptikk i bygningene og leverandør av internett er LYSE. For ytterligere spørsmål knyttet til internett vennligst kontakt LYSE sin kundetelefon eller gå inn på TV Sameiet har en egen avtale med LYSE om levering av en grunnpakke med 22 kanaler. Denne betales som en del av fellesutgiftene og blir fakturert hver leilighet kvartalsvis sammen med andre felleskostnader. De seksjonseiere som ønsker et utvidet TV tilbud kan alternativt bestille hvilket som helst tilleggspakke som Lyse leverer, for eksempel filmpakke, sportspakke, HD pakke eller annet. Se oversikt på Lyses hjemmesider. For spørsmål knyttet til bruk av selve TV- løsningen kan LYSE kontaktes. Telefon LYSE kan også levere vanlig hustelefon til leilighetene. For ytterligere spørsmål om denne tjenesten kontakt LYSE på telefon eller gå inn på 8

9 Ofte stilte spørsmål (FAQ) Hvem gjør hva, spørsmål og svar? Hvem kontakter jeg hvis heis har stoppet? Svar: I Havnegata 13 skal John Sverre Frøyland kontaktes. Gjelder problemet i nummer 11 er det Tron B. Endresen som skal kontaktes. Hvem kontakter jeg dersom det er problemer med garasjeport? Svar: John Sverre Frøyland Hvem kontakter jeg når det er problemer med søppelanlegg? Svar: John Sverre Frøyland Hvem kontakter jeg for å bestille ekstra nøkler? Svar: Tore Martinsen Spørsmål vedrørende faktura? Svar: Forretningsfører Resultat 24 Hvem kontakter jeg for å bestille navneskilt til ringeklokke? Svar: Tore Martinsen Hvem kontakter jeg for å bestille navneskilt til postkasse? Svar: Nøkkelsliper helt nord i Vågen 33, mot Dolly Dimples. Husk å bestill tynn type. Hvem kontakter jeg for å få oblater til poolparkeringen? Svar: Robert A. Keogh eller Morten Haualand. Hvem kontakt jeg hvis jeg har låst meg ute? Svar: G4S (tidligere Falken) Tlf: Når skal jeg lese av gass/varmtvann/gulvvarme? Svar: Avlesningsperiodene pr termin : Januar-februar - (avleses innenfor følgende tidsrom ) mars-april - (avleses innenfor følgende tidsrom ) mai-juni - (avleses innenfor følgende tidsrom ) juli-august - (avleses innenfor følgende tidsrom ) september-oktober - (avleses innenfor følgende tidsrom ) november-desember - (avleses innenfor følgende tidsrom ) Når forfaller min faktura til sameiet? Svar: Faktura skal betales innen den 10. i hvert kvartal, det blir da følgende forfallsdatoer: 1.kvartal forfall kvartal forfall kvartal forfall kvartal forfall

10 ORDENSREGLER Generelt vises til vedtekter som er vedtatt av sameierne på stiftelsesmøtet for sameiet. For å skape og opprettholde et best mulig bomiljø henstilles til samtlige beboere å følge etterfølgende ordensregler: 1. Generelle plikter Sameierne plikter å holde sin seksjon med terrasse/balkong og bod i ryddig stand, slik at det ikke oppstår skade, ulempe eller sjenanse for andre. Sameierne er erstatningsansvarlige for forhold som manglende vedlikehold og renhold måtte forårsake for andre. 2. Støyende aktiviteter Det skal utvises hensyn i forbindelse med aktiviteter som medfører støy. Dette gjelder spesielt i tidsrommet mellom kl og kl Låsing og lukking av dører. Nøkler Samtlige beboere skal påse at hovedinngangsdører, og dører og port til parkeringskjeller, holdes avlåst til enhver tid, når det ikke er tilsyn med disse. Innvendige dører i trapperom fungerer som branndører og skal derfor normalt være lukket. Ved tap av nøkkel kan vaktselskapet Falck kontaktes for assistanse til åpning av gatedør og dør til leilighet. Beboeren må da vise identifikasjon med identitet som navn på inngangsdør til leilighet. 4. Avfallshåndtering Kildesortert avfall (restavfall, papir og organisk avfall) skal plasseres i avfallsmottak som er plassert utenfor østveggen til Havnegata 11 og vestveggen til Havnegata 13. Nedkastsjaktene åpnes med brikke som tildeles den enkelte sameier. Glass-, metall- og plastavfall plasseres i containere på kommunale miljøstasjoner, som for eksempel ved Mega Brueland. Spesialavfall plasseres i rød boks, plassert i trappeoppgang, eller leveres direkte til IVAR`s gjenvinningsstasjon på Stokka/Forus. 5. Renhold av fellesarealer Styret i sameiet organiserer renhold av fellesarealer, så som trappeoppganger, mellomgang, parkeringskjeller og utomhusarealer. Tilsvarende gjelder for rengjøring av tilhørende vinduer. 6. Lagring Lagring av private effekter skal skje innenfor leiligheten eller i bod i parkeringskjeller. I denne forbindelse må en utvise hensyn til ryddighet, sikkerhet og luktavgivelse. 7. Bruk av felles anlegg og arealer Felles anlegg må ikke nyttes på en slik måte at bruken er til hinder eller ulempe for andre. Dette gjelder f. eks. bruk av heis, hvor heisen ikke kan reserveres for den enkelte bruker. Felles gang skal ikke nyttes som garderobe, men kan møbleres og nyttes til opphenging av bilder (kunst) dersom samtlige beboere som sogner til mellomgangen er enig om dette. Røyking i trappeoppgang, heis og parkeringskjeller er ikke tillatt. Videre er det ikke tillatt å parkere egne sykler eller sykler tilhørende gjester i hovedinngang. 8. Bruk av Balkonger 10

11 Ved bruk av og opphold på balkonger må en utvise hensyn til naboer. Risting av tepper og mating av fugler tillates således ikke! Grilling tillates såfremt det nyttes elektrisk grill eller gassgrill, og grillingen utføres på en slik måte at den ikke er til sjenanse for andre. Det er ikke tillatt å lufte/tørke tøy eller sengklær ut av vinduer eller på rekkverk. Tørking av klær på stativ tillates såfremt stativet er lavere enn rekkverket og plasseringen er lite iøynefallende, sett fra tilstøtende gate eller brygge. Dette gjelder også annet utstyr, møbler etc. som måtte bli plassert på terrassen/balkongen. I forbindelse med jul er opphenging av guirlanderer med/eller uten blinklys og flere farger ikke tillatt. Det samme gjelder oppstilling av figurer el.l. over rekkverket. Hvite lys og juletrær med diskret hvit belysning er tillatt. 9. Parkering Parkering skal kun skje på anviste plasser. Pool-plasser kan kun benyttes av eiere eller beboere av følgende leiligheter: Havnegata 11: H0101, H0103, H0106, H0201, H0203, H0206, H0301, H0303, H0306, H0401, H0403, H0501, H0503 og H0506. Havnegata 13: H0103, H0104, H0106, H0205, H0305, H0405, og H0505. Alle biler som står på pool-plass skal ha synlig oblat i frontruta. Dersom biler står feilparkert, og en ikke vet hvem eieren er, kan dette rapporteres til styret. 10. Solavskjerming Ved ønske om montering av utvendig solavskjerming skal en benytte type og farge som anvises av styret i sameiet. Det er i denne forbindelse mottatt tilbud fra firma Espenes AS. 11. Dyrehold Hunde- og kattehold er tillatt, men kun dersom dette ikke er til ulempe eller sjenanse for andre beboere. 12. Vedlikehold Vedlikehold av fellesarealer organiseres av styret etter forutgående vedtak i sameiemøte. Den enkelte beboer kan kun foreta vedlikehold og endring av overflater innenfor egen leilighet. Det vises i denne forbindelse til vedtektenes paragraf Sanksjoner Sameierne plikter å etterkomme styrets anvisninger i forhold til ordensreglene og vedtektene for øvrig. Dersom slike anvisninger ikke etterkommes har styret fullmakt til å ilegge et gebyr på kr Dette forutsetter imidlertid et enstemmig styrevedtak. Denne sanksjonsmulighet kommer i tillegg til andre sanksjoner som styret måtte ha i henhold til vedtektene og/eller norsk lov og regelverk. 14. Utleie Seksjonseiere som leier ut sin leilighet plikter å påse at beboerne er kjent med og etterlever ordensreglene og vedtektene for øvrig. Sandnes den

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011 Mars 2011 BLÅBOKA Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Mellomåsveien 134 org.no: 975 466 809 1414 Trollåsen kontonummer: 6030 05 35189 nettsted: home.no.net/mellomas Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse

Detaljer

TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23

TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23 www.skogtunbrl.no TIL ALLE BEBOERE OG ANDELSEIERE I SKOGTUN BORETTSLAG AL SMØRBUKKVEGEN 1-23 1. DESEMBER: SKIFT BATTERI I RØYKVARSLER OG VEND PÅ BRANNSLUKKER PRAKTISK INFORMASJON Styret Styrets mobil:

Detaljer

HUSORDENSREGLER EIERSEKSJONSSAMEIET HAGEBYEN 2 INNHOLD

HUSORDENSREGLER EIERSEKSJONSSAMEIET HAGEBYEN 2 INNHOLD HUSORDENSREGLER EIERSEKSJONSSAMEIET HAGEBYEN 2 INNHOLD Husordensregler Eierseksjonssameiet Hagebyen 2... 1 1. Generelt... 2 2. Ro og orden... 2 3. Bruk av leiligheten... 3 4. Balkonger og Terrasser...

Detaljer

Organisasjonsplan og Styringsdokument for Kvam Terrasse borettslag ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG

Organisasjonsplan og Styringsdokument for Kvam Terrasse borettslag ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG ORGANISASJONSPLAN OG STYRINGSDOKUMENT FOR KVAM TERRASSE BORETTSLAG 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Historikk... 4 Borettslagets formål... 4 Borettslagets Organisasjon... 4 Generalforsamlingen...

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Lørenplatået

Til seksjonseierne i Sameiet Lørenplatået 1 Sameiet Lørenplatået Til seksjonseierne i Sameiet Lørenplatået Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i, avholdes onsdag 21. mars 2007, kl. 18:00 i salgslokalet i A7, Messepromenaden 2. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

ST. HANSHAUGEN ANKERSGATE 8, 3513 HØNEFOSS Priser fra kr 1 780 000,- + omk.

ST. HANSHAUGEN ANKERSGATE 8, 3513 HØNEFOSS Priser fra kr 1 780 000,- + omk. ST. HANSHAUGEN ANKERSGATE 8, 3513 HØNEFOSS Priser fra kr 1 780 000,- + omk. flott leilighetsprosjekt på solsiden av Sankthanshaugen. 42 selveierleiligheter fordelt på to bygg. P-rom fra 45 til 136 m² BRA

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Side 1 Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Dette

Detaljer

HÅNDBOK FOR BEBOERE I VESTLIFARET BOLIGSAMEIE (V B S)

HÅNDBOK FOR BEBOERE I VESTLIFARET BOLIGSAMEIE (V B S) Håndbok for beboere i Vestlifaret Boligsameie 1 HÅNDBOK FOR BEBOERE I VESTLIFARET BOLIGSAMEIE (V B S) DENNE HÅNDBOK ER MENT SOM ET HJELPEMIDDEL. FOR AT DEN SKAL FUNGERE ER DET VIKTIG AT DU OPPDATERER DEN

Detaljer

Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim. Dalatunet 8. telefon 72 59 22 00. post@ringvegen.no. www.ringvegen.no

Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim. Dalatunet 8. telefon 72 59 22 00. post@ringvegen.no. www.ringvegen.no Borettslagets postadresse: Ringvegen Borettslag Postboks 9617, Saupstad 7478 Trondheim Borettslagets besøksadresse: Dalatunet 8 Kontor telefon 72 59 22 00 E-post: post@ringvegen.no Hjemmeside: www.ringvegen.no

Detaljer

Ollebakken Studentboliger. Informasjonsmappe

Ollebakken Studentboliger. Informasjonsmappe Ollebakken Studentboliger Informasjonsmappe Studentsamskipnaden i Vestfold SIV er en velferdsorganisasjon for studenter i Vestfold. Studentboliger er et av våre velferdstilbud og vi har 474 studentboliger

Detaljer

Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag

Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag 1 Heimdalsgata 4 borettslag Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

VELKOMMEN SOM LEIETAKER!

VELKOMMEN SOM LEIETAKER! VELKOMMEN SOM LEIETAKER! Praktiske opplysninger Rengjøring Dersom du har noe å bemerke til rengjøringen ved innflytting, ber vi om at du tar kontakt med oss omgående, slik at vi kan få rettet opp dette.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Innledning 4. 2. Betaling av andel felleskostnader 5. 3. Adgangssikkerhet 6

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Innledning 4. 2. Betaling av andel felleskostnader 5. 3. Adgangssikkerhet 6 SAMEIET ST.OLAV PROSEDYRER OG ORDENSREGLER INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Innledning 4 2. Betaling av andel felleskostnader 5 3. Adgangssikkerhet 6 3.1 Adgangssikkerhet generelt 6 3.2 Nøkler og nøkkelkort

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag 23. april 2009, kl. 19.00 i Samlingssalen, Kjelsås skole. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

INFORMASJON TIL BEBOERNE I ZONE 5.

INFORMASJON TIL BEBOERNE I ZONE 5. INFORMASJON TIL BEBOERNE I ZONE 5. I dette heftet er det meste av nødvendig informasjon som gjelder Zone 5 samlet. INNHOLD: 1. Praktisk informasjon: Infotavle Regler for bruk av fellesarealer Renhold og

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØVLIA BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER FOR LØVLIA BOLIGSAMEIE Vedtekter for Løvlia Boligsameie, vedtatt på sameiermøte 23/4-2014 1 Løvlia Boligsameie Siden 1989................................................ VEDTEKTER FOR LØVLIA BOLIGSAMEIE Vedtatt i sameiermøte

Detaljer

for 1. utg. mars 2009

for 1. utg. mars 2009 1 for 1. utg. mars 2009 2 Bo-guide Når vi i Ringvegen Borettslag nå har laget en ny bo-guide, så er dette for å gjøre et forsøk på å samle viktig informasjon om borettslaget. Informasjon om formelle regler,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2012

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2012 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2012 Ordinært sameiermøte i Sameiet Tærudparken 1, avholdes torsdag 26.04.2012, kl. 18.00 på Fagerborg Hotel, Lillestrøm TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 15 18. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 19 26

INNHOLDSFORTEGNELSE. - Årsregnskap 2011 og budsjett 2012 SIDE 15 18. - Noter til årsregnskap 2011 SIDE 19 26 TVERRBAKKEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 24. MAI 2012 SIDE 1 4 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2011 SIDE 5 12 REVISJONSBERETNING SIDE 13 14 ÅRSREGNSKAP FOR 2011 MED NOTER

Detaljer

Hoff Terrasse Sameie ÅRSMØTE 2013 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap

Hoff Terrasse Sameie ÅRSMØTE 2013 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Hoff Terrasse Sameie ÅRSMØTE 2013 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Tid: Torsdag 25. april kl 18:00 Sted: Vismabygget, 3. etg. Karenslyst Allé 56 Kjære seksjonseier! Du holder nå innkallingen til

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11

INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 TVERRBAKKEN BORETTSLAG INNHOLDSFORTEGNELSE SAKSLISTE GENERALFORSAMLINGEN DEN 27. MAI 2010 SIDE 1 3 ÅRSMELDING FRA STYRET FOR 2009 SIDE 4 10 REVISJONSBERETNING SIDE 11 ÅRSREGNSKAP FOR 2009 MED NOTER / BUDSJETT

Detaljer

SAMEIET SINSENTOPPEN II ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2013 PROTOKOLL VEDTEKTER HUSORDENSREGLER ORDENSREGLER FOR GARASJEN

SAMEIET SINSENTOPPEN II ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2013 PROTOKOLL VEDTEKTER HUSORDENSREGLER ORDENSREGLER FOR GARASJEN SAMEIET SINSENTOPPEN II ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2013 PROTOKOLL VEDTEKTER HUSORDENSREGLER ORDENSREGLER FOR GARASJEN VEDTEKTER for Sameiet Sinsentoppen II fastsatt på konstituerende sameiermøte 13.september

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling 19. mai 2009

Detaljer

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag!

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Dette skrivet er til deg som er nyinnflyttet i Enga borettslag. Skrivet tar for seg mange av de spørsmålene som dukker opp den første tiden en bor på et

Detaljer

Spørsmål kan stilles til Amund Stokke på telefon: 900 49 600. www.spatind.no. Ditt eget sted på fjellet fra kr. 299.000,- prospekt.

Spørsmål kan stilles til Amund Stokke på telefon: 900 49 600. www.spatind.no. Ditt eget sted på fjellet fra kr. 299.000,- prospekt. Spørsmål kan stilles til Amund Stokke på telefon: 900 49 600 www.spatind.no Ditt eget sted på fjellet fra kr. 299.000,- prospekt Spåtind Fritid AS Design: Ink Design & Interiør AS v/thomas Riise Trykk:

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling tirsdag 12. mai

Detaljer

O R D E N S R E G L E R GRØNLANDSHAGEN Innhold

O R D E N S R E G L E R GRØNLANDSHAGEN Innhold O R D E N S R E G L E R GRØNLANDSHAGEN Innhold 1. Generelt Formål Plikter og håndheving 2. Ny seksjonseier/leietaker Salg/utleie Skilting 3. Flytting & Transport Flytting, heisbruk og tralleutlån Parkering

Detaljer

Til andelseierne i Borettslaget 4 Blocks

Til andelseierne i Borettslaget 4 Blocks Borettslaget 4 Blocks Til andelseierne i Borettslaget 4 Blocks Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 3. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer