SØKNAD OM STØTTE TIL FRIVILLIG AKTIVITET SAGENE-TORSHOV ELDREUNIVERSITET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SØKNAD OM STØTTE TIL FRIVILLIG AKTIVITET 2013 - SAGENE-TORSHOV ELDREUNIVERSITET"

Transkript

1 /%" Einar Thu Grimstadgata Oslo Bydel Sagene Kulturseksjonen PB 4200 Nydalen 0401 Oslo Oslo, 30. januar 2013 SØKNAD OM STØTTE TIL FRIVILLIG AKTIVITET SAGENE-TORSHOV ELDREUNIVERSITET Formålet med Sagene-Torshov Eldreuniversitet er å være et tilbud til engasjerte mennesker over 60 år, uansett yrke og utdanning. Eldreuniversitet arbeider for utdyping og utveksling av kunnskap og menneskelig kontakt. Det blir arrangert forelesninger, studiesirkler og turer. Se vedlagte vedtekter. Styret søker om støtte, stor, Kr ,- til aktivitetene i eldreuniversitet i 2013, se vedlagte program for 1. halvår Programmene for 1. og 2. halvår 2012 er vedlagt som illustrasjon av virksomheten i Vedlagt følger også regnskap med balanse pr og revisjonsberetning. Vedlagt: Utfylt søknadsskjema Vedtekter Program for 1. halvår 2013 Programmene for 1. og 2. halvår 2012 Regnskap med balanse pr Revisjonsberetning Vennlig hilsen Einar Thu Leder SAGENE-TORSHOV ELDREUNIVERSIT

2 ik's...'".. Bydel Sagene Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst &I fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at man ved innsendelse av søknaden er innforstått med våre retningslinjer for tilskudd. Disse er tilgjengelig på eller ved henvendelse på telefon eller e-post til Søknadsdato Søkerens navn Sagene-Torshov Eldreuniversitet Kontonummer Organisasjonsnummer Postadresse Sandakerveien Oslo E-postadresse Telefonnumre In vil.falch kui.oslo.kommune Leders navn og e-postadresse Telefonnumre Einar Thu e-post: Eventuell annen kontaktperson Arild Svendsen, Inger Hofmo, Ingvil Falch, Andre man har søkt støtte, oppgi navn og beløp Funks-on Sekretær Kasserer Avdelingsleder, Torshov filial Antall medlemmer pr : 75 Av disse, antall bosatt i bydelen: 85% DBI, Den vedlagte søknaden SKAL inneholde: en beskrivelse av organisasjonen en beskrivelse av formål (aktivitet, målgrupper etc) siste års regnskap med balanse og årsmelding søknadsbeløp og kontonummer* for eventuell utbetaling

3 SAGENE TORSHOV ELD.REUNIVERSITET Vedtekter Formål Sagene Torshov eldreuniversitet er en frittstående og uavhengig organisasjon hvis formål er å arbeide for utveksling og utdyping av kunnskaper og menneskelig kontakt, basert på foredrag, studiesirkler, seniorkino og utflukter. Eldreuniversitetet er et tilbud til engasjerte mennesker over 60 år, uansett yrke og utdanning. Medlemskap Medlemskap kan tegnes av enkelt personer som gjelder for kalenderåret. Medlemskontingenten fastsettes av styret. Eldreuniversitetets møter og aktiviteter er åpen også for ikke-medlemmer mot en,avgift fastsatt av styret. Årsmøte Eldreuniversitetets årsmøte holdes 1 tilknytning til medlemsmøte i mars hvert år og innkalles med minst 4 ukers varsel. Årsmøte behandler/godkjenner organisasjonens: Regnskap Beretning Valg av styre Valg av valgkomite _Aktivitetsplan (til orientering) Vedtekter/vedtektsendringer Innkomne forslag Endringer i tillegg til vedtektene krever 2/3 flertall av de fremmøtte. Forslag om slike endringer/tillegg må være styret i hende senest 2 måneder før årsmøte. Ekstraordinært årsmøte holdes når 2/3 av styret eller '1/3 av medlemmene krever det. Regnskapet skal før behandling på årsmøte være revidert av revisor. Styret Eldreuniversitets styre skal minst bestå av 7 medlemmer, herunder: Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlemmer 2 av de ansatte ved biblioteket tiltrer styret. Styret konstituerer seg selv. Valget foretas for 2 år av gangen slik at kontinuitet i styret opprettholdes. På første årsmøte velges 4 medlemmer for 2 år, de øvrige for 1 år. På etterfølgende årsmøter velges styremedlemmer for 2 år av gangen. Styret har ikke stemmerett ved årsmøtets behandling av årsberetning og regnskap. Oppløsning av organisasjonen Dersom eldreuniversitetet blir oppløst og ikke gjenopptar virksomheten Innen 3 år; tiifaller organisasjonens eiendeler og kapital Deichmanske bibliotek, Torshov filial. Vedtatt på årsmøtet 25. februar 2009

4 Sagene Torshov Eldreuniversitet Regnskap for 2012 Inntekter Kontingent Tilskudd bydelen Andre inntekter 5457 Sum inntekter Utgifter Drift Arrangement Tilbakebetalt lån 2174 Sum utgifter Overskudd 5335 Eiendeler Post 5208 Kasse 4457 Sum eiendeler 9664 Egenkapital pr Egenkapital pr Balanse 5335

5 Revisjonsberetning Til årsmøtet i Sagene-Torshov eldreuniversitet Revisjonen har gjennomgått og revidert regnskaper og protokoller for Sagene- Torshov eldreuniversitet for Kassebeholdningen er kontrolltelt og funnet i orden. Bankkonto stemmer med bankens utskrift. Det utarbeidede regnskapet og status som legges fram for årsmøtet er kontrollert og stemmer med bøkene. Bøkene er forskriftsmessig ført. Revisjonen har ikke noe å bemerke til styrets disposisjoner, som er foretatt i samsvar med lagets vedtekter og vedtak. Revisjonen anbefaler at regnskapet godkjennes og styret gis ansvarsfrihet. Oslo, 30. januar 2013, Ranveig Gjerde

6 Bydel Sagene I vår bydel finner du gamle trehus, store bygårder, kulturslottet Soria Moria, grønne parker og Akerselva. Sagene er preget av gammel arbeiderkultur. Her sto industrialisrnens vugge i Norge. Oskar Braaten hentet stoffet sitt fra dette miljøet, der nestekjærlighet, tross elendighet og fattigdom, blomstret blant folk. Innen kulturområdet har bydelen tatt mål av seg til å bli en urban og integrerende bydel, som på flere måter fortsetter der Oskar Braaten slapp. SAGENE - TORSHOV ELDREUNIVERSITET Et tilbud til engasjerte mennesker over 60 år, uansett yrke og utdanning PROGRAM HØSTEN VISSTE DU AT BIBLIOTEKET HAR: 2012 stor samling bøker, lydbøker og dvd dagsaviser og tidsskrifter språkkurs lokalhistorisk samling offentlig informasjon informasjon om bydelens aktiviteter kopimaskin, skanner og faks kunstutstilling utleielokale barneteater leseplasser litteraturgruppe trådløst nettverk DAISY-bøker og DAISY-spillere datamaskiner for publikum, hvor en av maskinene har: leselist for blinde som oversetter alt fra skjermen til punkskrift forstørrelsesprogram syntetisk tale (leser høyt alt fra skjermen) vi kan skanne tekst, for å trykke den i blindeskrift eller storskrift vi har også lese-tv som forstørrer tekst og bilder, samt en lesemaskin som skanner og leser tekst høyt utstyret ovenfor står på et hevog senkebord Formålet med SAGENE - TORSHOV ELDREUNIVERSITET er å arbeide for utdyping og utveksling av kunnskap og menneskelig kontakt. Det blir arrangert forelesninger, studiesirkler og turer Møtene finner sted siste onsdag i måneden fra kl DEICHMANSKE BIBLIOTEK, TORSHOV FILIAL Sandakerveien 59 Tlf.: Det er selvfølgelig mulig med veiledning i bruk av utstyret vårt Deichmanske bibliotek, Torshov filial Det tilgjengelige bibliotek Kontaktpersoner ved biblioteket: Ingvil Falch, Frode Sørskaar eller Fredrik Wilhelmsen

7 FORELESNINGER ÅRSAVGIFT: kr. 250,- Ikke medl.: kr. 50,- pr. møte Postgiro Onsdag 28. november klokka IDA FOSSUM TØNNESEN Om Oslos elver og bekker Ida Fossum Tønnesen er landskapsarkitekt, har drevet eget kontor, vært medlem av bystyret i Oslo og av Oslo Byes Vels styre, vært park- og idrettsjef i Oslo kommune, seniorrådgiver i Byrådsavdelingen for miljø og samferdsel for Groruddalsprosjektet.og er leder av Oslo Elveforum. Onsdag 29. august klokka KARL SUNDBY OG LINDA PEDERSEN Bedre halvdel søkes "Bedre halvdel søkes" er en munter cabaret om kjærlighet i parforhold og alt det medfører av glede og sorg. Her vil det gå slag i slag med masse humor og hyppige kostymeskift. Onsdag 26. september klokka WENCHE WANGEN Kvinner på sokkel Wenche M.Wangen er historiker med master fra Ui0. Hun er utdannet lektor, autorisert Oslo-guide og innehaver av og daglig leder i Historiehuset. «Kvinner på sokkel» er et lysbildeforedrag om kjente og berømte kvinner som har fått en byste eller statue i Oslo sentrum. Hvem var de, og hva har de gjort for å komme på sokkel? Onsdag 31. oktober PER TOFTE «Alle har et syskjenbån... i Amerika» Utvandringen til Amerika er et viktig kapittel i norsk historie. Av en befolkning på to millioner dro fra landet i løpet av mindre enn hundre år. I et rikt illustrert program forteller Per Tofte om etterkommerne til disse nordmennene. Skuespilleren Per Tofte var fram til våren 2011 ansatt på Nationaltheatret. Som pensjonist er han fortsatt aktiv som skuespiller både i film og på teatrene ved siden av at han er foredragsholder. Onsdag 12. desember klokka PER ARIANSEN Hva er dannelse? En og begrepshistorisk vandring. Dannelse. Tenkning - modning - refleksjon I diskusjoner om dannelse kommer det ofte innlegg med spørsmålet "e ikke dette dannelse, da". Og svaret er som oftest at det er det. I sitt foredrag vil filosof Per Ariansen prøve å vise at man kan ha en rimelig enhetlig forståelse av hva dannelse er, og samtidig se at dannelse vise seg på svært forskjellige måter og på mange områder. UTFLUKTER Onsdag 12. september Omvisning på Akershus universitetssykehus (Ahus) i Lørenskog Akershus universitetssykehus sto ferdig i 2008, og er Norges største akuttsykehus. Her er spennende løsninger med automatiserte laboratorier og automatisert varetransport. Kanskje møter vi en robot i gangene? Ahus har stor kunstsamling integrert i bygningen. Vi avslutter omvisningen med en kopp kaffe med mer i sykehusets kantine.

8 Vi tar buss 401 fra Bussterminalen. Oppmote der klokka eller utenfor sykehusets hovedinngang klokka Hver betaler e en bussbillett o ev. bevertnin. Onsdag 7. november Omvisning på Akershus slott klokka Omvisningen tar ca 1,5 time. Vi møtes av omviser utenfor inngangen til selve slottet. Omvisningen er gratis for medlemmer. (Forslag til reisemåte: Trikk 12 til Christiania torv.) Det tas forbehold om endringer i programmet.

9 liii Bydel Sagene I vår bydel finner du gamle trehus, store bygårder, kulturslottet Soria Moria, grønne parker og Akerselva. Sagene er preget av gammel arbeiderkultur. Her sto industrialismens vugge i Norge. Oskar Braaten hentet stoffet sitt fra dette miljøet, der nestekjærlighet, tross elendighet og fattigdom, btomstret blant folk. Innen kulturområdet har bydelen tatt mål av seg til å bli en urban og integrerende bydel, som på flere måter fortsetter der Oskar Braaten slapp. SAGENE - TORSHOV ELDREUNIVERSITET Et tilbud til engasjerte mennesker over 60 år, uansett yrke og utdanning PROGRAM VÅR 2012 VISSTE DU AT BIBLIOTEKET HAR: stor samling bøker, lydbøker og dvd dagsaviser og tidsskrifter språkkurs lokalhistorisk samling offentlig informasjon informasjon om bydelens aktiviteter kopimaskin, skanner og faks kunstutstilling utleielokale barneteater leseplasser litteraturgruppe trådløst nettverk DAISY-bøker og DAISY-spillere datamaskiner for publikum, hvor en av maskinene har: leselist for blinde som oversetter alt fra skjermen til punkskrift forstørrelsesprogram syntetisk tale (leser høyt alt fra skjermen) vi kan skanne tekst, for å trykke den i blindeskrift eller storskrift vi har også lese-tv som forstørrer tekst og bilder, samt en lesemaskin som skanner og leser tekst høyt utstyret ovenfor står på et hevog senkebord Formålet med SAGENE TORSHOV ELDREUNIVERSITET er å arbeide for utdyping og ufveksling av kunnskap og menneskelig kontakt. Det blir arrangert forelesninger, studiesirkler og turer Møtene finner sted siste onsdag i måneden fra kl DEICHMANSKE BIBLIOTEK, TORSHOV FILIAL Sandakerveien 59 Tlf.: Kontaktpersoner ved biblioteket: Ingvil Falch eller Silie Grøtan Torp Det er selvfølgelig mulig med veiledning i bruk av utstyret vårt Deichmanske bibliotek, Torshov filial Det tilgjengelige bibliotek ARSAVGIFT: kr. 250,- Ikke medl.: kr. 50,- pr. møte Postgiro

10 FORELESN1NGER Onsdag 25. januar kl ODD GEORG MURUD Fridtjofflansen, idrettsmann og polforsker, humanist og fredsprisvinner Murud er en ofte benyttet foredragsholder. Nansen ble født i oktober Vår avtale ble gjort i oktober Vi får et 150-årsminne. Onsdag 29. februar kl INGER M. HOFM0 og ODD WIVEGH i samtale med Arild Svendsen Om flukten til Sverige og om Det norske gymnas i Uppsala Våre to medlemmer har mye å fortelle fra krigens dager. Onsdag 28. mars kl BJØRN HANEBERG Tuberkulose er det noe å bry seg om? Professor emeritus Haneberg har omfattende kunnskaper om vaksineutvikling og om tuberkulose i verden i dag. NB Arsmøte etter forelesningen! Onsdag 25. april kl BENT SOFUS TRANØY Økonomi i urolige tider Forfatter og statsviter Tranøy har utdannelse fra Ui0 og London School of Economics. Han har blant annet gitt ut den prisbelønte boka Markedets makt over sinnene. Sammen med andre har han gitt ut økonomisk globalisering og politisk styring. UTFLUKTER Tirsdag 13. mars klokka Besøk i lokalene til DEN NORSKE FR1MURERORDEN Oppmøte Nedre Vollgate 19, ca. kl Gratis inngang! (Mulighet for å kjøpe lunsj i kantina) Påmelding senest på februarmøtet eller på telefon eller Tirsdag 17. april klokka Avreise fra biblioteket klokka Besøk på Grinimusdet, Jøssingveien 31, 1359 Eiksmarka. Vi får omvisning og film. Kaffe-/lunsjpause på Bærums værk etterpå. Inngangspenger kr 50,- per person. I tillegg kommer.reisepenger. Mer informasjon kommer. Påmeldingsfrist 28. mars. Lørdag 9. juni Sommertur til Løiten Brænderi med bl.a. forestillingen "En akevisitt". Mer informasjon senere. Hold av dagen! Det tas forbehold om endringer i programmet. Onsdag 30. rnai NB Medlemsmøte på Hovedøya LEIF GJERLAND Noen emner fra Hovedøyas historie Informasjonssjefen i bydelen vår forteller biter fra HovedøyaS historie.

11 SAGENE-TORSHOV ELDREUNIVERSITET DE1CHMRNSKE ET TILBUD TIL ENGASJERTE MENNESKER OVER 60 ÅR, UANSETT YRKE OG UTDANNING P,ISLICITEK Formålet med Sagene-Torshov Eldreuniversitet er å arbeide for utdyping og utveksling av kunnskap og menneskelig kontakt. Det blir arrangert forelesninger, studiesirkler og turer. Møtene finner sted på Deichmanske bibliotek, Torshov filial, siste onsdag i måneden fra kl (Merk at unntak forekommer) For påmelding til utflukter eller spørsmål om medlemskap, kontakt Inger Hofmo. ÅRSAVGIFT: kr. 300,- Ikke medl.: kr. 50,- pr. møte Postgiro DEICHMANSKE BIBLIOTEK, TORSHOV FILIAL Sandakerveien 59, 0477 Oslo Tlf: Kontaktpersoner ved biblioteket: Ingvil Falch, Frode Sørskaar eller Fredrik Wilhelmsen Styremedlemmer: Inger Hofmo Einar Thu Else Halle Olsen Gro Fossen Laila Andersen Hogne Hatlegjerde Arild Svendsen PROGRAM VÅREN2013 SAGENE-TORSHOV ELDREUNIVERSITET BYDEL SAGENE - I vår bydel finner du gamle trehus, store bygårder, kulturslottet Soria Moria, grønne parker og Akerselva. Sagene er preget av gammel arbeiderkultur. Her sto industrialismens vugge i Norge. Oskar Braaten hentet stoffet sitt fra dette miljøet, der nestekjærlighet, tross elendighet og fattigdom, blomstret blant folk. Innen kulturområdet har bydelen tatt mål av seg til å bli en urban og integrerende bydel, som på flere måter fortsetter der Oskar Braaten slapp...

12 FOREDRAG Onsdag 30. januar ALEXANDER WISTING kl Polarhelten Hjalmar Johansen Filmskaper og forfatter Alexander Wisting, oldebarnet til Oscar Wisting fra Sydpolsekspedisjonen, forteller om Hjalmar Johansen som var med på ekspedisjoner både med Fridtjov Nansen ( ) og Roald Amundsen ( ). Oscar Wisting var med Fram til Antarktis på samme reise, og gjennom Nordøstpassasjen Onsdag 27. februar PER DØVING ki Om oppveksten rundt Hegermanns plass «Muntre historier fra barndom like etter krigen. Noen av historiene kan være mer sanne enn andre», sier Per Døving. Han snakker til og samtaler med de fremmøtte om for eksempel kokostransport og Lilleborg fabrikker, Myrens verksted, Sagene skole, Skeid, trolleybuss osv. Onsdag 20. mars kl JAN STRØM-LARSEN Om pøisemakermester STRØM-LARSEN Jan Strøm-Larsen forteller løst og fast om STRØM-LARSEN. NB. Årsmøte etter forelesningen! Onsdag 24. april kl TORILD LØFWANDER Vekst- og produksjonssenteret «Quo Vadis?» «Quo Vadis?» ble etablert i 1991 etter initiativ fra Torild Løfwander, som fortsatt leder senteret. Lefwander underviste på Kvinneundervisningen Lakkegata, og så at mange elever hadde behov for et sted å lære om norsk arbeidsliv. Det ble starten på tekstilbedriften "Quo Vadis?" som består blant annet av grunnopplæring i norsk med samfunnsfag, data og matematikk, tekstilverksted, catering/kantine og jobbsøkerkurs. «Quo Vadis?» retter seg mot analfabeter, og de med lite eller ingen utdanning. De får være i Quo Vadis-systemet i ti måneder, før de skal ut i det vanlige arbeidslivet. I utgangspunktet var det bare undervisning for kvinner, men senere har det også kommet tilbud om undervisning for menn. Onsdag 29. mai kl EG1L FOSSUM Hos de kristne i Midtøsten Egil Fossum er statsviter. På slutten av 70-tallet var han redaktør av Klassekampen en kort periode, og deretter i mange år førsteamanuensis i journalistikk ved Høgskolen i Oslo. Fossum har bodd i så vel Egypt som i Libanon og har reist rundt i Midtøsten over en 30-års periode. Han siste bok er «Hos de kristne i Midtøsten», utvidet og revidert utgave Fossum er nå pensjonist. UTFLUKTER Onsdag 6. februar OMVISNING I MUNCH-MUSEET kl «Det moderne øye» Utstillingen «Det moderne øye» er en omfattende Frammøte i museet presentasjon av Edvard Munchs senere arbeider, kl malerier, foto og film. Utstillingen har satt publikumsrekord flere steder i Europa. Den er til nå sett av mer enn en million mennesker. Sigrun Rafter er omviser. Vi betaler selv inngangspenger. Påmelding på møtet i januar eller til Inger Hofmo på tlf Onsdag 5. juni Avreise fra Åsengata kl EKSKURSJON TIL SANDBAKKEN «Østmarka fra da til nå» Bestyrer Even Saugstad holder foredraget «Østmarka fra da til nå» rikt illustrert med lysbilder. Pris for turen: kr. 350,- pr. pers. som inkl, transport, foredrag og varmt karbonadesmørbrød, eplekake og kaffe. Betaling på bussen som har avreise fra Åsengata klokka Påmelding i april-møtet eller til Inger Hofmo på tif SAGENE-TORSHOV ELDREUNIVERSITET VÅREN 2013

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst én fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at man ved innsendelse

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Lederen har ordet: DIS-Østfolds vedtekter sier at årsmøtet skal avholdes innen utgangen av mars måned.

Lederen har ordet: DIS-Østfolds vedtekter sier at årsmøtet skal avholdes innen utgangen av mars måned. Østfolddis Digitalt medlemsblad nr. 2 - mars 2010 INNHOLD: Windows-Hjørnet side 2 Årsmøtets dagsorden side 4 Årsberetning side 5 Regnskap side 8 Hvor ble det av mor? side 10 Å bruke svenske SVAR side 13

Detaljer

Januar 2009 Medlemsblad for Pensjonistuniversitetet I Ålesund Nr 19 1/ 2009

Januar 2009 Medlemsblad for Pensjonistuniversitetet I Ålesund Nr 19 1/ 2009 Newsletter Title Pensjonistuniversitetet i Ålesund Januar 2009 Medlemsblad for Pensjonistuniversitetet I Ålesund Nr 19 1/ 2009 I denne utgaven Årsberetningen for året 2008 Vedtektene som gjelder Nytt medlemsforslag

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12 Til: Hyperion Oslos medlemsforeninger Fra: Styret i Hyperion Oslo Oslo, 19. november 2010 2. innkalling til årsmøte for Hyperion Oslo 2010 Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted:

Detaljer

DIS-Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 20. FEB. 2013 Kl. 18:30 på Statsarkivet i Stavanger. ÅRSBERETNING DIS- Rogaland 2012

DIS-Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 20. FEB. 2013 Kl. 18:30 på Statsarkivet i Stavanger. ÅRSBERETNING DIS- Rogaland 2012 1 DIS-Rogaland INNKALLING TIL ÅRSMØTE ONSDAG 20. FEB. 2013 Kl. 18:30 på Statsarkivet i Stavanger Program: 1. Årsmøte 2. Pause/bevertning 3. Foredrag v/birger Lindanger Om Rogaland Historielag Forslag til

Detaljer

INNHOLD. SE HER 52. årgang 2015

INNHOLD. SE HER 52. årgang 2015 SE HER 52. årgang 2015 Oslo Døveforening er en interesse-forening for tegnspråklige i Oslo og Akershus fylke. Stiftet 17.11.1878 Tilsluttet: Norges Døveforbund FFO-Oslo Medlemstall: 512 medlemmer pr 31.12.2014

Detaljer

FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND

FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND BF INVITASJON TIL STIFTELSESMØTET FOR BIBLIOTEKARFORBUNDET Alle medlemmer i Prosjekt Bibliotekarforbund inviteres til å delta på stiftelsesmøtet for Bibliotekarforbundet lørdag

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2005... 4 Nøkkelpersoner i NFF i perioden 23.04.2005 22.04.2006... 7 Nøkkeltall i 2005... 8 Diverse aktiviteter... 8 Sak

Detaljer

Det Norske Orgelselskap Årsmøtesamling Oslo 9.-11. mars 2012 (her er dei papira som er klare pr 9.3.012)

Det Norske Orgelselskap Årsmøtesamling Oslo 9.-11. mars 2012 (her er dei papira som er klare pr 9.3.012) Det Norske Orgelselskap Årsmøtesamling Oslo 9.-11. mars 2012 (her er dei papira som er klare pr 9.3.012) Fredag 9. mars VIKTIG: Fredags-programmet er endra Fagerborg kirke er opptatt med generalprøve til

Detaljer

VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK

VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK VEDTEKTER FOR DISPOSISJONS- OG RESERVEFOND INSTRUKSER FOR: * HOVEDTILLITSVALGT MED EVENTUELT ARBEIDSUTVALG, LOKAL TILLITSVALGT MED EVENTUELT LOKALT UTVALG * FULLMAKTSKOMITEEN

Detaljer

INNHOLD. SE HER 51. årgang 2014

INNHOLD. SE HER 51. årgang 2014 SE HER 51. årgang 2014 Oslo Døveforening er en interesse-forening for tegnspråklige i Oslo og Akershus fylke. Stiftet 17.11.1878 Tilsluttet: Norges Døveforbund FFO-Oslo Medlemstall: 505 medlemmer pr 31.12.2013

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014 ELVANE MØTAST Elvane møtest, frå kvar sitt fjell. Grip kvarandre i hendene. Blandar sin song og sitt blod. Held fram einige, sterkare, snåvarikkje so lett i steinane: Turrskodd skal ingen vassa oss no!

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Bibliospettboka 1. utgave - 2012

Bibliospettboka 1. utgave - 2012 Bibliospettboka 1. utgave - 2012 Utgitt av Norsk Bibliotekforening Postboks 6540 Etterstad, 0606 Oslo Malerhaugveien 20, 0661 Oslo 23 24 34 30 nbf@norskbibliotekforening.no norskbibliotekforening.no Redaktør

Detaljer

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21 2. innkalling og sakspapirer Akershus Miljøpartiet De Grønnes årsmøte 2015 28. februar kl. 10.00 18.30 Askerveien 47, Asker Innkalling, dagsorden og tidsplan 2 Forslag til forretningsorden 5 Årsberetning

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015

INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 OSLO AKERSHUS Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus INNKALLING til ÅRSMØTE 2015 Dato: Tirsdag 27. januar kl 18-19 Sted: Scandic Victoria Hotell, Rosenkrantzgate 13 (Nedenfor Stortinget) DAGSORDEN 1. Velkommen

Detaljer

Medlemsblad for Sarpsborgs Amcar klubb. Detroit Cars. Etb, 08-09-1982. 1970 Ford Mustang Convertible Eier, Per Åge Brenne

Medlemsblad for Sarpsborgs Amcar klubb. Detroit Cars. Etb, 08-09-1982. 1970 Ford Mustang Convertible Eier, Per Åge Brenne Medlemsblad for Sarpsborgs Amcar klubb Detroit Cars Etb, 08-09-1982 1970 Ford Mustang Convertible Eier, Per Åge Brenne Klubbens Adresse. Edvard Strandsvei 46, 1734 Hafslundsøy www.detroitcars.net Member

Detaljer

3 Lokallag og mediene... 4. 4 Verving og økonomi... 7 4.1 Lokallagsøkonomi... 7 4.2 Regnskap/rapportering... 8 4.3 Verving... 8 4.4 Purring...

3 Lokallag og mediene... 4. 4 Verving og økonomi... 7 4.1 Lokallagsøkonomi... 7 4.2 Regnskap/rapportering... 8 4.3 Verving... 8 4.4 Purring... HÅNDBOK FOR ATTAC-LOKALLAG Hvordan starte lokallag? Hva skal lokallagene gjøre? Hvordan ordner man økonomien? Dette og mange andre spørsmål om lokallagsaktivitet får du svar på i denne lille håndboka.

Detaljer

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid)

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Vi får lære om hva frivillighet er, om frivillig arbeid,

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

Nummer 1 2007 13. årgang

Nummer 1 2007 13. årgang Nummer 1 2007 13. årgang Sonja Karine Lerdal og Miriam Synnøve Syversen fikk RP-foreningens oppmuntringsstipend. Begge jobber med ERG-undersøkelser på Ullevål universitetssykehus. INNHOLD 2007 - Året for

Detaljer

Lettlest om folkestyret i Norge

Lettlest om folkestyret i Norge Lettlest om folkestyret i Norge Innhold Demokrati... 3 Folkestyre... 3 Demokratiske tradisjoner... 3 Deltakelse i demokratiet... 4 Valget... 5 Stortingsvalget... 5 Valgdistrikter... 5 Partiene... 5 Stortinget...

Detaljer

INNKALLING til ÅRSMØTE 2012

INNKALLING til ÅRSMØTE 2012 OSLO AKERSHUS Til medlemmene i F2F Oslo og Akershus INNKALLING til ÅRSMØTE 2012 Tirsdag 31. januar kl. 18:00-19:00 Rica Victoria Hotell Rosenkrantzgt. 13 (rett nedenfor Stortinget) DAGSORDEN 1. Velkommen

Detaljer