En håndbok for LO og forbundene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "En håndbok for LO og forbundene"

Transkript

1 LOs Student- og elevmedlemskap better safe, than sorry En håndbok for LO og forbundene

2 Innhold FORORD 3 INNLEDNING Et helhetlig medlemskap 3 MEDLEMSKAPENE 3 Elevmedlemskapet 3 Studentmedlemskapet 4 Fradrag av medlemskontingent 4 De reelle kostnader for studentmedlemskapet 4 MEDLEMSFORDELER 5 Stipendordninger 5 LOfavør 5 LOfavør kollektiv hjem 5 Argumentasjonsliste 6 FORMÅL MED SATSING PÅ STUDENTER OG ELEVER 6 Hvorfor trenger studenter LO 6 Hvorfor trenger LO studenter 6 SAMARBEIDSAVTALER 7 RETNINGSLINJER VED INNMELDINGER OG HENVENDELSER Innmelding av nye medlemmer 7 Henvendelser fra medlemmer 7 AKTIVITETER OG KOORDINERING Koordinering av aktiviteter og informasjon mellom LO og forbundene 7 Aktiviteter råd og tips 8 Kartlegging 8 Planlegging 9 Særlig planlegging for møte med elever i videregående skole 10 Særlig planlegging for møte med studenter ved høgskole/universitet 10 Råd til studentverving 11 Gjennomføring 11 Evaluering 11 Oppfølgingsarbeid 12 MATERIELL 12 Dette materiellet er laget av LO 13 ANSVAR Forbundenes ansvar 13 LOs ansvar og tiltak 13 FORKLARING AV RAMMEAVTALEN Hvem kan tegne studentmedlemskap? 14 Hvem kan tegne elevmedlemskap? 14 Hvor skal studenten og eleven være medlem? 14 Tariffavtalen 15 Virksomheter uten tariffavtale 15 Konfliktsituasjon / plassoppsigelse 15 Organisatorisk tilknytning for student- og elevmedlemmet 16 RAMMEAVTALEN 16 NYTTIGE TELEFONNUMRE OG WEB ADRESSER LOs prosjektadministrasjon for student- og elevmedlemskapet 18 LOs distriktskontor 18 Forbundene 19 Universiteter og høgskoler 20 2

3 FORORD Dette er en håndbok for personer som skal informere om og synliggjøre LOs student- og elevmedlemskap og verve student- og elevmedlemmer. Du vil finne nyttig informasjon som både vil hjelpe deg til å kunne presentere de to medlemskapene og til å være forberedt både for spørsmål og aktiviteter. For LO og forbundene vil satsingen rettet mot studenter og langtidsutdannede være en stor utfordring som vi må ta i fellesskap. Det handler om å fange opp nye målgrupper, og om å skape en plattform som gjør at studenter ser på LO som en viktig organisasjon for dem. 1/3 av lønnstakerne i Norge er langtidsutdannede. LO har bare 1/8 av disse som medlemmer. Det er viktig at LO endrer sine tilbud i takt med samfunnet og er en attraktiv organisasjon for de fleste grupper. Medlemskapene må være godt forankret i vår egen organisasjon. Samtidig må ungdom bli godt kjent med at LO ivaretar studenter og elever som har jobb ved siden av studiet eller skolen. En forutsetning er at studenten og eleven holder sitt medlemskap vedlike og søker nødvendig informasjon. Det er dette budskapet vi skal nå ut med. Om vi lykkes avhenger av samarbeid lokalt og sentralt. Rammeavtalen mellom forbundene forplikter på tvers av forbundsgrensene til å samarbeide om student- og elevmedlemskapet. Den forteller om formål, avgrensninger, forbundsplasseringer, ansvar m.m. Rammeavtalen finner du bakerst i håndboka. Lykke til! ET HELHETLIG MEDLEMSKAP I dag har ca 70% av dagens elever i den videregående skolen en eller annen form for lønnet arbeid ved siden av skolen. Det finnes ingen tilsvarende undersøkelse blant studenter ved universitet og høgskoler, men vi har ingen grunn til å tro at det er en lavere andel som jobber ved siden av studiene. Andelen av disse som er student- eller elevmedlemmer i et LO-forbund er lav. Den største utfordringen for LO, er at de fleste studenter og elever ikke er organisert i sin jobbsituasjon. De har dermed ikke noe faglig vern, og heller ikke et forhold til LO som arbeidstakerorganisasjon. Det nye student- og elevmedlemskapet er et tilbud om et helhetlig medlemskap, som gjør det naturlig å bli ordinært medlem i et LO-forbund når man er ferdig med sin utdanning. MEDLEMSKAPENE Alle LO-forbundene har sammen etablert et helhetlig student- og elevmedlemskap. Lærlinger og personer som tar utdanning knyttet til etter- og videreutdanningsreformen omfattes ikke av disse medlemskapene. Elevmedlemskapet (E) Stort sett jobber elever vesentlig mindre enn studenter. Elever i den videregående skole blir tilbudt gratis elevmedlemskap som vil gi en god innføring i arbeidslivets spilleregler, enten man senere tar lærlingplass eller skal bli student. 3

4 I medlemskapet inngår; - Faglig veiledning knyttet til lønns- og arbeidsvilkår. - Rett til å tegne LOfavør-forsikringer. - Kurs og skolering via forbundene, LO og AOF lokalt, regionalt og sentralt. - Forbundets fagblad. Elevmedlemskapet er gratis. Elevmedlemmer har anledning til å tegne studentmedlemskap for å få utvidede rettigheter. LOfavør-kortet innføres som dokumentasjon på medlemskapet. Enkelte forbund har medlemsfordeler utover rammeavtalen. Studentmedlemskap (S) Studentmedlemskapet ivaretar studenter som har jobb ved siden av studiene. Så lenge kontingenten er betalt, og pliktene oppfylt av medlemmet, forplikter vi oss til å hjelpe dem uansett hvor de jobber, og å gi dem LOfavør inkludert kollektiv hjem. I medlemskapet inngår; - Faglig bistand lokalt, knyttet til lønns- og arbeidsvilkår. - Juridisk bistand fra forbund på ordinær måte. - Kollektiv hjemforsikring. - Rett til å tegne LOfavør-forsikringer. - Forbundets fagblad. - Kurs og skolering via forbundene, LO og AOF lokalt, regionalt og sentralt. - Medlemskontingenten er på kr 500,- i året. Dette er meget gunstig. LOfavør-kortet innføres som dokumentasjon på medlemskapet. Enkelte forbund har medlemsfordeler utover rammeavtalen. Fradrag av medlemskontingent For studentmedlemmer som er i lønnet arbeid og betaler skatt, gjelder de samme fradragsregler for fagforeningskontingenten som for ordinære medlemmer. Da de fleste studentmedlemmer ikke er på trekkavtale ved sin arbeidsplass, er det viktig at forbundene gjør sine studentmedlemmer oppmerksom på at de må ta vare på kvittering for betalt medlemskontingent slik at de får dokumentert dette i sin selvangivelse. De reelle kostnader for studentmedlemskapet Studentmedlemskap Kontingent per år 500,- Råd, veiledning og juridisk hjelp 0,- Fagblader 0,- Ordinær innbo forsikring 0,- Tilbud om jobbsøkerkurs og andre kurs 0,- LO Favør konseptet 0,- Skattefradrag - 500,- Reelle utgifter Kr 0,- 4

5 MEDLEMSFORDELER Når man skal selge et medlemskap er det vesentlig å få fram god argumentasjon på hvorfor man skal organisere seg i LO. Å være medlem i en fagforening er en del av et større fellesskap. Man bør da stille spørsmål som - hva er det som har gjort at vi lever i et velferdssamfunn som i dag? Hva er det som gjør at vi har en lønn vi kan leve av, og at vi alle kan ta ferie hvert år, at vi har en lov som gir oss trygghet mot at vi ikke skal arbeide under farlige forhold? At vi har sikret oss en inntekt selv om vi blir syke og ikke kan gå på jobb? For å vise noe av det fellesskapet LO familien står for, nevner vi noen av sakene som fagbevegelsen har kjempet fram gjennom forhandlinger og politisk påvirkning Første loven om syketrygd Stortinget vedtar 8-timers arbeidsdag, og en ukes ferie med lønn Den første hovedavtalen mellom LO og arbeidsgiverne Lovfesting av tre ukers ferie med lønn Avtale om dagpenger under sykdom Kollektiv hjem forsikring innført Stortinget vedtar ny og utvidet arbeidsmiljølov Full lønn under sykdom. Lov om likestilling mellom kjønnene Ved tariffoppgjøret fikk man frivillig pensjonsalder (AFP) fra 62 år Forhandlet fram lengere ferie; 2 dager i 2001 og 2 dager i 2002 til sammen 5 uker ferie. Som eksempel på at det fortsatt er viktig å være organisert, kan vi se på nødvendigheten av så stå sammen når vi utsettes for angrep som kommer på våre opparbeidede rettigheter. For eksempel har det kommet forslag om kutt i sykelønnsordningen. Da gikk fagbevegelsen til felles protest. Tenk gjennom saker som LOs Sommerpatrulje har tatt tak i. De fleste fylker har mange gode eksempler. Bruk dem! I tillegg har vi også andre gode me dlemsfordeler som er viktig å få profilert. Stipendordninger (gjelder ikke student- og elevmedlemskapet) LO har et eget Utdanningsfond som er en del av medlemsfordelene. Fondet yter stipend både til heltids- og deltidsansatte. Du må ha vært ordinært medlem, (gjelder ikke student- og elevmedlemskap) i 3 år før du kan søke om støtte til utdanning. Stipendet størrelse er inntil kr ,- per studieår. LO-medlemmer i offentlig sektor har andre ordninger for støtte til medlemmer som tar utdanning. Sjekk ut forbundets internettsider. LOfavør Både som student- og elevmedlem får man nyte godt av LOfavør. Dette er et medlemskort for LO-medlemmer. Man kan blant annet få medlemsfordeler på bank, forsikring, kredittkort, reiser, elektriske artikler, bensin, boligalarm, hotellrom, strøm, eiendoms megling, kulturopplevelser m.m. LOfavør kollektiv hjem Kollektiv hjem er navnet på innboforsikringen som de fleste LO medlemmer har i sin kontingent. Dette gjelder også studentmedlemmer. Forsikringen har en ubegrenset forsikringssum. Den dekker enkeltgjenstander og samlinger opp til kr ,-. 5

6 Elevmedlemmer har ikke kollektiv hjem i medlemskapet. Dette fordi elever normalt er dekket gjennom sine foreldres forsikringer. Om ønskelig kan elevmedlemmer tegne studentmedlemskap og få de samme rettighetene. For mer informasjon om LOfavør: Medlemsservice telefon: , eller Internett: Argumentasjonsliste hvorfor skal du melde deg inn i LO? 1. Du har jobb ved siden av studiene. 2. Du vil ikke stå alene. 3. Du har merket at det meste går greit helt til det oppstår problemer. 4. Du er engasjert, ung, nysgjerrige og synes at arbeidslivet på mange måter er komplisert og uoversiktlig. 5. Du ønsker trygghet for arbeid og inntekt. 6. Du ønsker beskyttelse mot usaklig oppsigelse. 7. Du vil ha hjelp og støtte på arbeidsplassen av skolerte tillitsvalgte. 8. Du vil ha representasjon og påvirkningsmuligheter på arbeidsplassen. 9. Du vil verne om dagens rettigheter. 10. Du vil ha bedre arbeidstid, ubekvem tillegg og den femte ferieuke. 11. Du ønsker tilbud om skolering, kurs og konferanser. 12. Du ønsker å ha påvirkningsmuligheter nasjonalt og internasjonalt. 13. Du ønsker å benytte deg av LO Favør fordelene. 14. Du ønsker å benytte deg av muligheten til å søke utdanningsstipend i framtida. FORMÅL MED SATSING PÅ STUDENTER OG ELEVER Formålet er å gi studenter og elever bedre faglig vern når de er i deltidsarbeid. De bør på et tidlig tidspunkt få kjennskap til LO som arbeidstakerorganisasjon. LO og forbundene skal i fellesskap sikre at alle studentmedlemmers interesser knyttet til arbeidsplass blir ivaretatt uavhengig av arbeidsforholdets omfang eller varighet. Hvorfor trenger studenter LO? 17 års erfaring med LOs Sommerpatrulje viser at behovet for denne type medlemskap klart er tilstede. Vi har møtt ungdom som har fått lønna utbetalt i pizza og plastikksko. Ungdom er nye i arbeidslivet og mange arbeidsgivere utnytter dessverre deres manglende kompetanse om rettigheter i arbeidslivet. LO ønsker at introduksjonen til arbeidslivet skal være best mulig for den enkelte ungdom. Vi ønsker at de skal føle seg trygge, og LO-medlemskap gir dem ryggdekning, hjelp og støtte dersom de trenger det. Hvorfor trenger LO studenter? LO ønsker at studenter skal ha det bra i jobben ved siden av studiene. Ved at studenter godtar å jobbe for luselønn uten kontrakt, er de med å undergrave rettigheter som er kjempet fram. Studentene tilbys her å være med på laget, slik at alle ivaretar og videreutvikler rettighetene i arbeidslivet. Med vårt nye medlemskap vinner alle! 6

7 SAMARBEIDSAVTALER LO-kongressen i 2001 vedtok at studenter/langtidsutdannede er et prioritert satsingsområde. Da må vi ta dem på alvor. LO har inngått samarbeidsavtaler med Studentenes Landsforbund (StL) og Norsk Studentunion (NSU). Avtalene vil utvikle et samarbeid i gjensidig respekt for organisasjonenes selvstendighet og har som målsetting å; Styrke organisasjonenes innflytelse på samfunnsutviklingen Utveksle informasjon til gjensidig styrking av organisasjonene Samarbeidet kan blant annet utvikles gjennom prioriterte områder som utviklingen av høyere utdanning, studiefinansiering, EVU-reformen, Realkompetansereformen, informasjon/seminarer om rettigheter og plikter i arbeidslivet m.m. Samarbeidsavtalene anbefales også brukt for å skape nettverk lokalt i studentmiljøene. RETNINGSLINJER VED INNMELDINGER OG HENVENDELSER Innmelding av nye medlemmer Innmeldinger skal som hovedregel skje gjennom LOs innmeldingsblanketter eller på internett: Forbundene har egne nettsider for informasjon og innmeldinger. Det nye medlemmet vil etter kort tid motta brev fra LO der man ønskes velkommen og får informasjon om hvilket forbund man tilhører. Innmeldingen vil deretter bli oversendt til forbundet som følger sine rutiner for innmelding av nye medlemmer. Det er viktig at forbundene gir rask tilbakemelding til sine medlemmer. Henvendelser fra medlemmer Student- og elevmedlemmer skal henvende seg til det forbundet de er medlem av. De vil være registrert i forbundenes medlemsregister. Medlemmet må holde forbundet oppdatert om hjemmeadresse og arbeidsplass til en hver tid. LO har ikke eget medlemsregister, men får sine opplysninger fra forbundene. AKTIVITETER OG KOORDINERING Koordinering av aktiviteter og informasjon mellom LO og forbundene Alle forbundene har et ansvar for å aktivt delta i markedsføringen av medlemskapene. For å få dette best mulig til er man avhengig av noen tiltak, aktiviteter og retningslinjer. Tiltak, aktiviteter og retningslinjer: LO og de ulike forbundenes skoleaksjoner bør gjennomføres i alle fylker med målgruppene høgskoler, universiteter og videregående skoler. LOs Ungdomsutvalg i fylkene nedsetter en styringsgruppe for koordinering av LOs og forbundenes arbeid rettet mot utdanningsinstitusjonene. LOs ungdomssekretær koordinerer arbeidet i styringsgruppa. Forbundenes planlagte aksjoner mot målgruppene rapporteres til LOs ungdomssekretær i fylket. 7

8 LOs Ungdomssekretær har ansvar for å skaffe en total oversikt over forbundenes planlagte og gjennomførte besøk ved utdanningsinstitusjonene. Arbeid rettet mot den videregående skole bør i stor grad være besøk i klassene. Informasjon bør være av yrkesrettet karakter og bidra til nyrekruttering av medlemmer til LO og forbundene. Student- og elevaksjoner i LO regi gjennomføres med representanter fra LOs ungdomsutvalg i fylkene i samarbeid med forbundene. Styringsgruppa bør bestå av representanter fra LO og forbundenes lokale ledd. Referat fra møtene i styringsgruppene sendes LOs prosjektadministrasjon for student- og elevmedlemskapet. Aktiviteter råd og tips Dette kapitle er skrevet for å gjøre verving til en enklere oppgave. For å kunne gjøre en bra vervejobb er det viktig å kjenne medlemskapet. En må videre kjenne målgruppen. Den eller de som skal verve må også ha oversikt over hvilke mål som er gitt for vervingen og hvilke hjelpemidler som finnes. Det kan også være nyttig å vite hvem som vet mer om ulike spørsmål, og hvem det kan være lurt å henvise til. For å få kvalitet over arbeidet bør man gå metodisk til verks. I det følgende skal vi gå gjennom kartlegging, planlegging, gjennomføring, evaluering og oppfølging av arbeidet. Kartlegging Før det settes i gang en aksjon rettet mot elever i videregående skoler eller mot studenter ved høgskoler og universiteter, er det viktig å ha gjennomført et godt kartleggingsarbeid. Det er nødvendig å vite hvem vi skal møte, hvor den beste møteplassen er og hvordan vi får innpass. Det er viktig å få kartlagt: Hvilke utdanningsinstitusjoner har vi i området vårt? Hvilke utdanninger gis og hvilke utdanningsretninger har de forskjellige undervisningsstedene? Hvilke studentorganisasjoner finnes på studiestedet? Hvilke LO-forbund er inne på området/studiestedet? Har høgskolen filialer eller avdelinger ulike steder i fylket? Hvor mange elever/studenter finnes det innen de forskjellige studieretningene og på det enkelte undervisningssted? Hvilke steder er besøkt tidligere? Hvilke linjer og trinn/klasser? Hvilke erfaringer har vi fra disse besøkene? Videre er det viktig å kartlegge egne ressurser. Hvilke ressurspersoner har vi som vi kan benytte i dette arbeidet? Det er viktig at de som møter studentene og elevene kjenner noe til det å være student og elev. Alle har vært elev på en eller annen måte, men ikke alle har vært studenter. Det ideelle er at vedkommende (en av dem) som møter har høgskole/universitetsutdanning og kanskje har gått på samme høgskole/universitet. Det er også en fordel hvis vedkommende (en av dem) har samme eller lignende utdanning, men dette er som regel ikke avgørende. Sett av god tid til kartlegging. Dette kan være tidsbesparende. 8

9 Planlegging God planlegging øker sannsynligheten for et godt resultat. Mange fagforbund har ønske om å møte elevene i den videregående skole. Det kan skape noen problemer hvis forbundene ikke vet om hverandre. Skoleaksjonen skal derfor koordineres via LOs ungdomssekretær i fylket og den lokale styringsgruppa. Erfaringer har vist at når hvert enkelt forbund gjennomfører skolebesøk uten koordinering via LO, skaper det problemer for andre. Flere forbund er blitt nektet adgang til skoler og klasser fordi skolen er av den oppfatning at «fagbevegelsen allerede har vært på besøk». Vår anbefaling er derfor at det tas kontakt med LOs ungdomssekretær i fylket, så tidlig som mulig i planleggingsfasen. Erfaringer viser også at det på mange skoler er lettere å «komme inn» gjennom LO-systemet, enn ved at det enkelte forbund henvender seg direkte. Et samarbeid mellom de LO-forbundene som har interesse av å møte studentene ved høgskolene er nødvendig, slik at det ikke oppstår konkurranse og ugreie forhold. Det er mange spørsmål som skal besvares og ting som skal avklares i en planleggingsfase: Hvor omfattende skal aksjonen være? Skal alle som er under utdanning få tilbud om besøk, eller skal det være en selektiv aksjon? Hvilke elever i videregående skal besøkes? Hvilke studenter ved hvilke linjer skal besøkes? Skal aktiviteten rettes mot spesielle områder/undervisningssteder/linjer? Hvordan skal vi profilere oss? Hvilke medlemstilbud er generelle og hvilke er spesielle for de vi skal møte? Hvilke politiske saker er de opptatt av? Hvordan skal det presenteres? Hvilke hjelpemidler skal brukes? Hvordan skal arbeidsoppgavene fordeles? Hvem besøker hvem? Hvilke økonomiske ressurser har vi til rådighet? Å ha en klar målsetting for arbeidet er også viktig. En slik målsetting kan være en generell bevisstgjøring av studenter og elever om fagbevegelsens arbeid og rolle i samfunnet. Dette er også nedfelt i undervisningsplanene. Vi vet av erfaring at det i dag ikke vies nok oppmerksomhet til arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonenes rolle i samfunnet i den videregående skole. For å finne ut hvor vellykket en aksjon har vært, er det viktig også å ha satt seg noen kvantitative mål. Målene bør være så konkrete som mulige. Som eksempel kan nevnes: Verve X antall elevmedlemmer. Verve X antall studentmedlemmer. Gjennomføre X informasjonstimer i klassene. Besøke X antall skoler/ utdanningsinstitusjoner. Ha stands på X undervisningssteder. Lage og distribuere X antall informasjonsskriv. Dele ut X antall løpesedler/vervebrosjyrer. Ta gjerne kontakt med LOs ungdomssekretærer for tips. 9

10 Særlig planlegging for møte med elever i videregående skole Vi har noe å tilby som læreplanen faktisk sier elevene skal gjennom. I læreplanene i videregående skole står det at elevene skal tilegne seg kunnskap nettopp om det vi kan snakke om. Dette er et utdrag fra læreplanen i samfunnslære: - Gjennom faget samfunnslære skal elevene skaffe seg kunnskaper om hvordan samfunnet fungerer, og hvordan de selv kan bidra til å forme framtiden. For nettopp troen på at den enkelte har ansvar og muligheter til å forme samfunnet rundt seg, må være en sentral del av opplæringen. Det skapende mennesket må ha framtidstro og mot til å møte de mange utfordringene, både her hjemme og i det internasjonale samfunnet. Ikke minst stiller miljøproblemene og økende ulikheter i fordelingen av verdens goder krav til hver og en av oss. Elevene vil møte et arbeidsliv i stadig forandring og der arbeid i dag ikke er noen selvfølge. Samfunnslæren vil peke på mulighetene for elevene til selv å være med på å utvikle arbeidsplasser gjerne med utgangspunkt i lokalt ressursgrunnlag. En skriftlig henvendelse til skolene med et telefonnummer som vi kan nås på, er svært viktig. Forvent ikke at alle vil svare i første runde. Legg inn i beregningen at henvendelsen må purres opp. Det er også nødvendig å være åpen i forhold til tidspunkt for når det passer inn i undervisningen at vi kommer. Vær derfor fleksibel i forhold til når skolene kan passe dette inn i undervisningssammenhengen. Forskjellige skoler kan legge opp undervisningen på forskjellig måter, og dette må vi tilpasse oss. Når avtaler er gjort og dere skal inn i klassen, er det viktig å møte godt forberedt og være kjent med det stoffet som skal formidles. Vi har ikke laget noe fast stolpemanuskript i dette heftet fordi alle bør ha gjennomarbeidet sitt eget opplegg for hvordan de ønsker at en undervisningstime skal formidles. Med andre ord; ha laget seg sin egen stil. Særlig planlegging for møte med studenter ved høgskole/universitet Universitet finnes i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. Det er høgskoler i alle fylker. Avdelinger er spredt innenfor fylkene. Det finnes også desentraliserte tilbud. Det er viktig at fylkene kartlegger området sitt. Også med tanke på alle de ulike studiene som den enkelte utdanningsinstitusjon tilbyr. I og med at det er et stort mangfold av både studiesteder og studier er det nødvendig at den enkelte tar stilling til hvor «støtet» skal settes inn. Det betyr at dere kan velge en generell innfallsvinkel til høgskolen/universitet, eller om dere ønsker å gå direkte inn i de studiene der dere mener at vi har noe spesielt å tilby. For å komme i kontakt med studentmassen, er det viktig å være til stede og presentere tilbudet vårt ved starten av studieåret. For å opprettholde tilbudet må det drives fortløpende oppfølging gjennom hele studieåret, og med en ekstra innsats ved hvert høstsemester. Et viktig tidspunkt å være til stede på, er når de nye studentene hilses velkommen ved den offisielle åpningen av studieåret. Det bør opprettes en fast plass (stand) sentralt plassert på høgskolen eller universitetet, hvor de fleste studentene kommer innom i løpet av dagen. Vanligvis er dette også stedet der ulike typer organisasjoner pleier å stå og presentere seg. På en slik plass kan ulikt materiell ligge også i de periodene plassen ikke er betjent. Aktiviteten på plassen er å drive service for alle som kommer og ønsker informasjon om LO, forbund, studiefinansiering, velferd eller lignende. 10

11 Et bra tiltak kan være å arrangere temamøter både for medlemmer og for de som «lukter» på medlemskap. Avhengig av kapasitet kan en ha fast temadag hver måned, hvert kvartal eller en om høsten og en om våren. Det er også mulig å legge slike temadager/stolpetimer til tiden alle studentene er frigjort til møtevirksomhet. I studentmedlemskapet ligger tilbud om jobbsøkerkurs. Et slikt tilbud skal alle studentmedlemmer ha fra sitt fylke. Det anbefales arrangert ved høgskolen/universitetet i februar/mars hvert år. Det bør også være aktuelt å arrangere kurs/konferanser om andre temaer, slik som arbeidsrettigheter. Mulighetene er ma nge. Det går også an å samarbeide med studentorganisasjonene. Det er viktig å sjekke ut hvordan og hva slags tilbud som ellers er på utdanningsinstitusjonen. Råd for studentverving: Vær på høgskolen/universitetet så ofte du kan, minst en gang pr. semester. Gjør avtaler om klassebesøk, og følg opp enkeltklasser. Sikre deg møtepunkter også med deltids studentene. 1. årstudenter prioriteres på høsten. Avgangsstudenter prioriteres på våren. Ta hensyn til praksis og eksamen når du planlegger klasse og skolebesøk. Jobbsøkerkurs for avgangsstudenter bør tilbys i første halvdel av siste semester. Vær raus med reklame-effektene. Sikre deg restopplag av fagbladene. De gir studentene et godt bilde av hva LO er. Etabler samarbeid med studentmedlemmer ved høgskolen/universitetet. Sørg for at studentmedlemmene blir orientert om hva som skjer. Adresselister og etiketter bestilles fra forbundene. En studentrepresentant i fagforeningsstyret beriker både foreningen og studentene. Motiver studentmedlemmene ved høgskolen/universitetet til å delta på verveaksjoner og markeringer. Etabler samarbeid med LO sine ungdomssekretærer, og legg opp stands og verveaksjoner i samarbeid med dem. Gjennomføring Når en plan for arbeidet er vedtatt og målene er satt i styringsgruppa, er det gjennomføringen som står for tur. Et av de viktige punktene her er å få innpass på den enkelte skole og i den enkelte klasse. Spørsmålet om hvem man skal kontakte varierer fra utdanning til utdanning og hvilken utdanningsinstitusjon det er. Ved en videregående skole vil adressaten for slike henvendelser kunne være rektor, inspektør eller faglærer. Også tillitsvalgte fra våre egne rekker ved skolen kan kontaktes. En annen mulighet er å kontakte elevråd på den videregående skolen. For å møte studentene på høgskoler/universiteter er det viktig å ta kontakt med det enkelte studiested. Høgskolen/universitet er delt opp i flere avdelinger, som kan være lokalisert forskjellig steder i byen. Ta kontakt med avdelings-/fakulitetsledelse, driftsavdeling eller informasjon hvis dere ønsker å: låne et klasserom for å ha verve- og kontaktmøte. Et møte hvor dere inviterer alle de som vil, ha stand på fellesarenaer, komme inn i klassene med informasjon. 11

12 Det lokale studentdemokratiet er det også viktig å ha oversikt over og å knytte kontakter med. Med det menes studentparlamentet, studenttinget og studentorganisasjonene (LO har samarbeidsavtaler med studentorganisasjoner, se side 7). Det samme gjelder den eller de tillitsvalgte i klassene dere ønsker å møte. Det er viktig å få diskutert hvilke måter, muligheter og ønsker det er for et treff. De som har gjennomført aksjoner tidligere har muligens opparbeidet seg et kontaktnett på de forskjellige utdanningsinstitusjonene, mens de som skal ut for første gang vil måtte prøve seg fram. Evaluering Evalueringsarbeidet er en viktig fase i arbeidet. Det må settes av tid til å finne ut om målene er nådd. Gjennom evalueringen kan vi lære av eventuelle feil som er gjort, og justere dette til neste gang. Vi må stille oss spørsmål som Hva gikk bra? Hva gikk dårlig? Hva må endres/justeres? Nådde vi våre oppsatte mål? Hvorfor gjorde vi det? Hvorfor gjorde vi det ikke? Gjennom en slik prosess, fra kartlegging til evaluering, er vi sikret at skoleaksjonen blir gjennomf ørt på en mye bedre måte enn om ting skulle bli tatt på sparket. Med en god evaluering vil vi ha et mye bedre grunnlag for neste gang vi skal i gang med en aksjon. Oppfølgingsarbeid Å få til en helhetlig satsing på student- og elevarbeidet i det enkelte fylket er av stor betydning. Verving av nye medlemmer er viktig, men vi må ikke glemme oppfølgingen av de student- og elevmedlemmer vi allerede har. Om vervearbeidet kan vurderes som vellykket er ikke bare knyttet til antall nyinnmeldinger, men også til hvor mange som opprettholder medlemskapet sitt videre. Studenter og elever er en «urolig medlemsmasse» i den forstand at de endrer fokus under utdanninga. Og følgelig kan behovet for hva forbundet skal stille opp med, endre seg. Behovet er også forskjellig for studenter og elever. Oppfølgingsarbeidet og vedlikeholdsarbeidet må ta hensyn til dette. Det er viktig at gamle og nye elevmedlemmer får informasjon fra den organisasjonene de er meldt inn i. Hva skjer generelt, og hva skjer på de områdene som er viktig for elevene eller studentene? Dette kan gjøres gjennom å lage informasjonsskriv, oppslag og/eller temamøter. Det er viktig at medlemsregisteret får hyppige oppdateringer, slik at både adresse og medlemsstatus til en hver tid er riktig. MATERIELL Målet vårt er å synliggjøre LO og tilby unge mennesker et tilbud som beskytter deres faglige rettigheter og kan bidra til å bedre kvalitet på arbeidssituasjonen deres. Ved å fortelle både eksisterende og potensielle medlemmer dette, vil materiellet bli et supplement. 12

13 Vår egen webside, som er en komplett portal for unge, er en viktig del av det å nå ut; Dette materiellet er laget av LO Brosjyrer: Plakater: Postkort: Better safe than sorry student Kort info om medlemskapet med innmeldingsskjema Better safe than sorry elev Kort info om medlemskapet med innmeldingsskjema Better safe than sorry Finnes i størrelsene: 100 x 70 cm og 59 x 42 cm Better safe than sorry Løpeseddel: Huskeliste - Better safe than sorry Det er også produsert to standsvegger og bannere som kan lånes til bruk på arrangement ved å kontakte LOs Organisasjonsavdeling, tlf: Materiell som brosjyrer, plakater og annet papirmateriell, kan bestilles gjennom eller Servicesenteret i Folkets Hus, tlf: ANSVAR Forbundenes ansvar Forbundene har ansvar for sine student- og elevmedlemmer. Dette innebærer innmelding og vedlikehold av medlemskap, herunder innkreving av kontingent og faglig oppfølging. I forbindelse med normal kvartalsrapportering til LO, tas også student- og elevmedlemmer med i medlemsoversikten. Forbundenes tillitsvalgte ved virksomheter som tar inn studenter og elever i arbeidsforhold, har plikt til å yte hjelp til student- og elevmedlemmer når de kan dokumentere medlemsskap (LOfavør-kortet) i et LO-forbund. (Innhold i medlemskapet, se kap. Medlemskapene). At alle forbund tar sitt ansvar for rekruttering gjennom medlemskapet, må sees som en langsiktig investering, og en ressurs som kan være med å styrke fagbevegelsens interesser. LOs ansvar og tiltak LO har det koordinerende ansvar for arbeidet med student- og elevmedlemskapet. Videre har LO ansvar for utvikling og evaluering. LO har etablert en prosjektadministrasjon. LOs ungdomssekretærer i fylkene vil være sentrale i det lokale arbeidet, i samarbeid med forbundenes lokale/regionale ungdomsansvarlige. - LO har ansvaret for generell informasjon om LO i kurs/konferanser samt arbeidsmiljølovens bestemmelser, inkl. jobbsøkerkurs og rettighetseminar. 13

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon

Vanskelig og langvarig arbeide er ungdommens sak. - Platon Trenger ungdom å organisere seg? Det finnes to milliarder mennesker i verden mellom 18 og 35 år. Det betyr at unge mennesker kan ha mye makt, men da må du være organisert i et større fellesskap. Mange

Detaljer

Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no

Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no Vi skal alle dø en gang...... Men i tiden fram til det uunngåelige er det DU som bestemmer hvordan livet ditt skal være! Om du har vært

Detaljer

4.0 LANDSORGANISASJONEN I NORGE (LO)

4.0 LANDSORGANISASJONEN I NORGE (LO) KAPITTEL 4.0 4.0 LANDSORGANISASJONEN I NORGE (LO) 4.0 a) Hva er LO? Landsorganisasjonen i Norge (LO) er Norges største hovedorganisasjon for arbeidstakerorganisasjoner. LO ble stiftet 1. april 1899. Nærmere

Detaljer

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx Fellesforbundet er det største forbundet i privat sektor. Medlemmene her jobber i bygg- og anleggsbransjen, grafisk, verksteder, hotell- og restaurant, skog-, landog havbruk, papir og bekledning. Den viktigste

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS HVORFOR BLI MEDLEM? Hvorfor bli medlem? - Lærerveiledning K O M M U N E V A L G E T 2 0 1 1 FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Hvorfor bli medlem Kaffekurset er et kort kurs, der potensielle

Detaljer

HÅNDBOK FOR studentforum

HÅNDBOK FOR studentforum HÅNDBOK FOR studentforum Innholdsfortegnelse: 1. Fagforbundet for deg... 5 2. Hva er et studentforum?.... 6 3. Aktiviteter... 6 4. Eksempel på handlingsplan... 7 5. Økonomi... 7 6. Hvem kan jeg få hjelp

Detaljer

Fagforbundet organiserer deg i jobben du har, og den du utdanner deg til

Fagforbundet organiserer deg i jobben du har, og den du utdanner deg til Fagforbundet organiserer deg i jobben du har, og den du utdanner deg til omtanke solidaritet samhold BOKMÅL 2 Hvorfor velge Fagforbundet? Fagforbundet er på vei mot 355 000 medlemmer; elever, lærlinger,

Detaljer

www.flr.no LO er størst i luftfarten LO er størst på bakken

www.flr.no LO er størst i luftfarten LO er størst på bakken www.flr.no LO er størst i luftfarten LO er størst på bakken LO er størst på bakken Med over 8.000 medlemmer innen trafikk, kundesentre, billettkontor, bagasjehåndtering, kabin, cockpit, brann og redning,

Detaljer

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert!

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert! Til deg som er Lærling - det lønner seg å være organisert! Litt om oss selv Fellesforbundet er det største LO-forbundet i privat sektor, med over 140.000 medlemmer over hele landet. En av våre viktigste

Detaljer

Etterundersøkelsen januar 2006

Etterundersøkelsen januar 2006 22.02.2006 0:26:45 Etterundersøkelsen januar 2006 Publisert fra 6.0.2006 til 24.0.2006 587 svar (582 unike). Hva er din alder? a 22 eller yngre b 23-24 c 25-26 d 27-28 e 2-30 f 3-32 g 33-34 h 35-36 i 37

Detaljer

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT FAKTA OM NITO 1 NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over 500

Detaljer

Kristine Nergaard og Bård Jordfald. Hvor blir studentmedlemmene av? En kvantitativ analyse av LOs studentmedlemskap

Kristine Nergaard og Bård Jordfald. Hvor blir studentmedlemmene av? En kvantitativ analyse av LOs studentmedlemskap Kristine Nergaard og Bård Jordfald Hvor blir studentmedlemmene av? En kvantitativ analyse av LOs studentmedlemskap Kristine Nergaard og Bård Jordfald Hvor blir studentmedlemmene av? En kvantitativ analyse

Detaljer

2017 FAKTA OM NITO 1

2017 FAKTA OM NITO 1 2017 FAKTA OM NITO 1 NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over

Detaljer

HELT ALENE? Ditt bedriftsnavn inn her. HK i Norge PRODUKSJON: LO MEDIA, 2016 FORSIDEFOTO:

HELT ALENE? Ditt bedriftsnavn inn her. HK i Norge PRODUKSJON: LO MEDIA, 2016 FORSIDEFOTO: HELT ALENE? PRODUKSJON: LO MEDIA, 2016 FORSIDEFOTO: WWW.YAYIMAGES.COM HK i Norge Adresse: Youngsgate 11, 0181 Oslo Telefon: 23 06 11 80, E-post: post@hkinorge.no hkinfo.no Ditt bedriftsnavn inn her - Eller

Detaljer

Velkommen til Fase 1 kurs for tillitsvalgte i Fagforbundet

Velkommen til Fase 1 kurs for tillitsvalgte i Fagforbundet Velkommen til Fase 1 kurs for tillitsvalgte i Fagforbundet Bli kjent Verv i dag Første møte med forbundet Hva brakte deg inn i verv? Formålsparagrafen 2 Når du blir valgt som tillitsvalgt har medlemmene

Detaljer

2018 Fakta om NITO 1

2018 Fakta om NITO 1 2018 Fakta om NITO 1 NITO finner du på 20 steder i landet vårt NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over

Detaljer

Pengestrømmer. Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning

Pengestrømmer. Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning Pengestrømmer Orientering om pengestrømmene i høyere utdanning og forskning Figur 1: Driftsinntekter for statlige universiteter og høyskoler og private høyskoler som mottar statstilskudd, regnskapsåret

Detaljer

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Velkommen til NNN

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Velkommen til NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen til NNN Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

LO er størst i luftfarten. - trygghet i arbeidslivet

LO er størst i luftfarten. - trygghet i arbeidslivet LO er størst i luftfarten - trygghet i arbeidslivet HK og LO i luftfarten Over 8000 ansatte på alle områder i luftfarten har valgt å organisere seg i HK eller et annet LOforbund. Med over 8000 medlemmer

Detaljer

Oversikt over tabeller for 2013

Oversikt over tabeller for 2013 Oversikt tabeller for 2013 NIFU/Hgu 03.12.2014 Professorer P1 Professor i 2013 etter lærestedstype, kjønn og alder P2 Professor i 2013 etter fagområde, kjønn og alder P3 Professor i 2013 etter universitet,

Detaljer

HANDLINGSPLAN. FOR UNGDOMSARBEIDET I EL & IT Forbundet

HANDLINGSPLAN. FOR UNGDOMSARBEIDET I EL & IT Forbundet HANDLINGSPLAN FOR UNGDOMSARBEIDET I EL & IT Forbundet INNHOLD Innledning... 3 Hovedmålsetning... 4 Satsingsområder... 4 Organisatorisk... 4 Politisk... 4 Faglig... 4 Målsetning for den organisatoriske

Detaljer

Din forsikring i arbeidslivet. www.parat.com

Din forsikring i arbeidslivet. www.parat.com Din forsikring i arbeidslivet Din forsikring i arbeidslivet Tør du stå alene? Arbeidslivet er i omstilling. Mange opplever det i form av nye eller endrede arbeidsoppgaver, omorganisering av virksomheten,

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SYNLIGGJØRINGSFRAMSTØT OG REKRUTTERING I FO

ÅRSPLAN FOR SYNLIGGJØRINGSFRAMSTØT OG REKRUTTERING I FO ÅRSPLAN FOR SYNLIGGJØRINGSFRAMSTØT OG REKRUTTERING I FO Rutiner hele året Hvert kvartal - 1.januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober: Utsending av kontingentkrav til ikkeyrkesaktive, pensjonister og, med

Detaljer

Sikkerhet lønner seg også i arbeidslivet. Fagforening for Luftfart og Reiseliv www.flr.no

Sikkerhet lønner seg også i arbeidslivet. Fagforening for Luftfart og Reiseliv www.flr.no Sikkerhet lønner seg også i arbeidslivet Fagforening for Luftfart og Reiseliv www.flr.no Vi er der for deg! Handel og Kontor i Norge (HK) har tariffavtale og organiserer ansatte innen luftfarts- og reiselivsbransjen.

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

Professorer, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1

Professorer, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 Samletabeller 2013 S1 S2 S3 S4 er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre1 Vitenskapelig/faglig

Detaljer

Velkommen til en ny verden.

Velkommen til en ny verden. Velkommen til en ny verden. Innhold Sideoversikt: 1. Jo flere vi er sammen 2. Medlemsfordeler Riktig lønn Korrekt ansettelsesforhold Et liv ved siden av jobben Et liv på jobben Hjelp til videreutdanning

Detaljer

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Lundin

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Lundin 2015 Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Lundin INDUSTRI ENERGI LUNDIN Bransjeavtale i Lundin Industri Energi inngikk i mars 2014 avtale med Lundin som gjelder de landansatte. Det er bransjeavtalen

Detaljer

Håndbok om medlemskap

Håndbok om medlemskap Håndbok om medlemskap Hvem kan bli medlem i NTL? Tilsatte i staten og virksomheter med offentlig tilknytning, for eksempel fristilte statlige institusjoner, og privat virksomhet som mottar grunnfinansiering

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår i Norge

Lønns- og arbeidsvilkår i Norge NORSK Lønns- og arbeidsvilkår i Norge Informasjon til arbeidstakere fra Den tsjekkiske republikk, Estland, Latvia, Litauen, Polen, Slovakia, Slovenia og Ungarn Velkommen som arbeidstaker i Norge Fellesforbundet

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Tidsbruksspørsmålene er de samme i 2015 som i 2014 så tallene er sammenliknbare. Praksis inngår i studentenes anslag om tidsbruk. Tidsbruk nasjonale

Detaljer

Din forsikring i arbeidslivet

Din forsikring i arbeidslivet Din forsikring i arbeidslivet Tør du stå alene? Hva er Parat? Arbeidslivet er i omstilling. Mange opplever det i form av nye eller endrede arbeidsoppgaver, omorganisering av virksomheten, flytting eller

Detaljer

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Wintershall

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Wintershall 2015 Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Wintershall INDUSTRI ENERGI WINTERSHALL Bransjeavtale i Wintershall Industri Energi inngikk i oktober 2013 avtale med Wintershall som gjelder for de landansatte.

Detaljer

lønns- og arbeidsvilkår

lønns- og arbeidsvilkår Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen til NNN Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

Totalt Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 Totalt 100 % 794

Totalt Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 Totalt 100 % 794 Avgangsundersøkelsen NSF 2013 Kjønn Prosent Nummer Mann 9 % 75 Kvinne 91 % 719 10 794 Hvor studerer du? Prosent Nummer Diakonhjemmet Høgskole 21 Haraldsplass Diakonale Høgskole 19 Høgskolen Betanien 1

Detaljer

Vårt fellesskap - din trygghet

Vårt fellesskap - din trygghet Vårt fellesskap - din trygghet LO Stat er en hoved sammenslutning av LO-forbund som organiserer arbeidstakere i Staten og virksomheter tilknyttet Spekter. LO Stat har til formål å virke for medlemmenes

Detaljer

Velkommen til Industri Energi Statoil

Velkommen til Industri Energi Statoil 2015 Velkommen til Industri Energi Statoil INDUSTRI ENERGI STATOIL Til deg som er ansatt i Statoil Bli medlem i Industri Energi, den største og mest betydningsfulle fagforeningen i Statoil, på Norsk Sokkel

Detaljer

Jobbhåndboka. 4. utgave

Jobbhåndboka. 4. utgave Jobbhåndboka 4. utgave 2 Sommerpatruljen LOs Sommerpatrulje reiser rundt i hele Norge om sommeren for å passe på unges rettigheter i arbeidslivet. Over 600 LO-ungdommer er ute på veien, og besøker over

Detaljer

tilfredshet med muligheter til medvirkning ikke tilfreds noe tilfreds verken eller tilfreds svært tilfreds

tilfredshet med muligheter til medvirkning ikke tilfreds noe tilfreds verken eller tilfreds svært tilfreds Flak: studentenes engasjement når det gjelder, og påvirkning Tidligere studier viste at studentenes engasjement til å delta i studentsaker er lunkent 1. Resultater i Studiebarometeret kan tyde på det samme.

Detaljer

Fagforbundet organiserer deg i den jobben du har, og den du utdanner deg til

Fagforbundet organiserer deg i den jobben du har, og den du utdanner deg til Fagforbundet organiserer deg i den jobben du har, og den du utdanner deg til omtanke solidaritet samhald NYNORSK 2 Kvifor velje Fagforbundet? Fagforbundet er på veg mot 355 000 medlemmar; elevar, lærlingar,

Detaljer

4.1 Forslag til handlingsplan

4.1 Forslag til handlingsplan Pkt. 4 Handlingsplan 4.1 Forslag til handlingsplan 2018 2019 LANDSKONFERANSE FOR FAGFORBUNDET UNG bli laget sentralt - Fagforbundet Ung skal være representert i LOs ungdomsutvalg i forbundsregionene og

Detaljer

Flak: Alt i alt-tilfredshet: 1 1

Flak: Alt i alt-tilfredshet: 1 1 Flak: Alt i alt-tilfredshet: 1 1 I gjennomsnitt svarer studentene 4,1 på spørsmålet: «Alt i alt, hvor fornøyd er du med studieprogrammet du går på? Svarskalaen går fra 1 til 5, der 1 indikerer «ikke tilfreds»

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200902852 27.05.2009

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200902852 27.05.2009 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Universiteter Vitenskapelige høgskoler Høgskoler UNIS Deres ref Vår ref Dato 200902852 27.05.2009 Foreløpig tildelingsbrev - Tilleggsbevilgninger til statsbudsjettet

Detaljer

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Realkompetanse Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Forord Samfunnets krav til høyere og mer spesialisert kompetanse gjør at utdanning blir stadig viktigere.

Detaljer

, LARVIK. www.fagforbundet.no

, LARVIK. www.fagforbundet.no www.fagforbundet.no, LARVIK FAGFORBUNDET ET FORBUND FOR ALLE Fagforbundet er den største arbeidstakerorganisasjonen i Norge, med ca. 290.000 medlemmer. Forbundet er i rask vekst, men det er plass til flere!

Detaljer

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN 1 Du er selv det beste argumentet! Du kjenner arbeidsplassen. Du kjenner kolleger og arbeidskamerater.

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Velkommen som tillitsvalgt i NNN

Velkommen som tillitsvalgt i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen som tillitsvalgt i NNN Veiledning for nye tillitsvalgte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NNN er et forbund i LO med 28 500 medlemmer

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen

Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Samarbeidsavtale mellom Fagforbundet og Fellesorganisasjonen Bakgrunn FO og Fagforbundet har som mål at alle arbeidstakere innenfor våre organisasjonsområder skal være organisert i et LO-forbund. Nedslagsfeltet

Detaljer

Fare for streik. - trygghet i arbeidslivet

Fare for streik. - trygghet i arbeidslivet Fare for streik - trygghet i arbeidslivet Vi krever lik lønn for hele bransjen HK har i dag en fullverdig tariffavtale med Hovedorganisasjonen Virke, og den omfatter over 16.000 HK-medlemmer. HKs tariffavtale

Detaljer

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon?

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Av: El isa b e t h Fo u g n e r SAMMENDRAG Fedre som har hele eller deler av sin inntekt som selvstendig

Detaljer

vern under OMSTILLING Det lønner seg...

vern under OMSTILLING Det lønner seg... vern under OMSTILLING Det lønner seg... IKKE GODT NOK NÅ LENGER...? Det du gjorde i går, er ikke nødvendigvis godt nok i morgen. Og samme hvor mye erfaring og kunnskap du har, kan bedriften likevel bestemme

Detaljer

Ungdommens dokument 2014-2015

Ungdommens dokument 2014-2015 2014-2015 Dokumentet består av handlingsplan for 2014-2015, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder og en oversikt over utvalgets medlemmer. Ungdomskonferansen

Detaljer

45 4 Vekst 57,3 % 4 277 35 3 25 25 6 2 15 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 9 8 Vekst 59,5 % 783 7 6 5 491 4 3 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Vestfold Vest-Agder Oppland Hedmark

Detaljer

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett 2013-2014 Ungdommens dokument 2013-2014 Dokumentet består av handlingsplan for 2013-2014, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, Det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder, oversikt over

Detaljer

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter

Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Flak: Tidsbruk på faglige og ikke-faglige aktiviteter Fjorårets data om studentenes tidsbruk skapte en del debatt. En innvending som kom frem var at spørsmålene om tidsbruk ikke var presise nok, og at

Detaljer

52 før du søker 56 søknadsprosessen 58 udirs studiekatalog 66 rektorutdanning

52 før du søker 56 søknadsprosessen 58 udirs studiekatalog 66 rektorutdanning 52 før du søker 56 søknadsprosessen 58 udirs studiekatalog 66 rektorutdanning søk videreutdanning kompetanse for kvalitet Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere. Strategien varer frem til

Detaljer

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader 15. mars: 3671 registrerte søknader fra lærere til frikjøpte og selvvalgte studier Skoleeier kunne innhente flere søknader:

Detaljer

Politisk plattform og handlingsplan for NTL Studentene 2013-14

Politisk plattform og handlingsplan for NTL Studentene 2013-14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Politisk plattform og handlingsplan for NTL Studentene 2013-14 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Detaljer

Som medlem står du aldri alene i saker du ofte kan kjenne deg alene om.

Som medlem står du aldri alene i saker du ofte kan kjenne deg alene om. www.parat.com www.parat.com Som medlem står du aldri alene i saker du ofte kan kjenne deg alene om. ? Hva kan Parat gjøre for deg? Vår jobb er å skape et best mulig grunnlag for at arbeidsplassen fungerer

Detaljer

Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013

Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013 Samletabeller 2012 NIFU/Hgu, 04.11.2013 S1. er, førsteamanuenser, førstelektorer, universitets- og høgskolelektorer og andre vitenskapelige/faglige stillinger etter lærestedstype og aldersgruppe i 2012

Detaljer

Kjære lærling. Lykke til i læretida og med fagbrevet! LO-leder Roar Flåthen Landsorganisasjonen i Norge

Kjære lærling. Lykke til i læretida og med fagbrevet! LO-leder Roar Flåthen Landsorganisasjonen i Norge Lærlinghåndboka Å være lærling er både morsomt og lærerikt. I læretida får du mulighet til å teste ut i praksis den teorien og opplæringen som du fikk på skolen. Samtidig får du verdifull erfaring med

Detaljer

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Riktig lønn blir aldri umoderne Gode arbeidsforhold er helt 2007 Å oppleve at vi får riktig lønn

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen.

Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen. Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen. Solidaritet er ikke en utgift. Det er en lønnsom investering i egen framtid. Medlemskap i Industri Energi lønner seg. Industri Energi er det største

Detaljer

Fagforbundet sjekker lønna di. omtanke solidaritet samhold

Fagforbundet sjekker lønna di. omtanke solidaritet samhold Fagforbundet sjekker lønna di omtanke solidaritet samhold Forord Fagforbundet skal være synlig og nær medlemmene. Det er vi når vi oppsøker medlemmer og verver nye. Hvorfor ikke gi tilbud om en lønns-

Detaljer

Tolkningsavklaring vedrørende begrepet undervisningstime og kravet om introduksjonsprogram på full tid etter introduksjonsloven

Tolkningsavklaring vedrørende begrepet undervisningstime og kravet om introduksjonsprogram på full tid etter introduksjonsloven Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/458 12.01.2015 Tolkningsavklaring vedrørende begrepet undervisningstime og kravet om introduksjonsprogram på full tid etter introduksjonsloven Departementet viser

Detaljer

VELKOMMEN SOM TILLITSVALGT

VELKOMMEN SOM TILLITSVALGT VELKOMMEN SOM TILLITSVALGT EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Velkommen som tillitsvalgt i Delta Gratulerer med den tilliten du har fått fra Deltas medlemmer på din arbeidsplass! Som tillitsvalgt har du

Detaljer

Bli medlem i Tekna. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Bli medlem i Tekna. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Bli medlem i Tekna Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Om Tekna Hva er Tekna? Tekna er foreningen for deg som har utdanning på masternivå innen teknisk-naturvitenskapelige fag. Tekna har over 55

Detaljer

Studentenes oppfatning av ulike sykepleieutdanninger

Studentenes oppfatning av ulike sykepleieutdanninger Studentenes oppfatning av ulike sykepleieutdanninger 43 bachelorutdanninger i sykepleie som er på i utvalget på Studiebarometeret. 33 heltidstilbud, 10 deltid. 3 utdanninger har for få svar/få studenter,

Detaljer

Handlingsplan 2013 Ungdomsutvalget

Handlingsplan 2013 Ungdomsutvalget Handlingsplan Ungdomsutvalget Politikk Færre på uønsket deltidskontrakter, sterkere lovtekst om retten til heltid og bedre definisjon av grunnbemanning. Gjennomføre møter/kontakt med politikere og politisk

Detaljer

Fagforbundets vernepleierkonferanse

Fagforbundets vernepleierkonferanse Fagforbundets vernepleierkonferanse 24. September 2012 Clarion Hotel Oslo Airport Sissel M. Skoghaug Prosjektleder / SHS-sentralt Hvorfor viktig at mange står sammen? - Fagbevegelsen har bl.a. kjempet

Detaljer

evuweb stipend epn kid studentweb person søknadsweb fagpersonweb opptak koder godkjenning rapportering betaling star studieelementer programstudent

evuweb stipend epn kid studentweb person søknadsweb fagpersonweb opptak koder godkjenning rapportering betaling star studieelementer programstudent evuweb stipend epn kid studentweb person søknadsweb fagpersonweb opptak koder godkjenning rapportering betaling star studieelementer programstudent undervisning budsjett semesterregistrering webservice

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

Organisasjons- og evalueringsprosjektet. Organisasjonsfasen: 1. Januar Juli 2008

Organisasjons- og evalueringsprosjektet. Organisasjonsfasen: 1. Januar Juli 2008 Organisasjons- og evalueringsprosjektet Organisasjonsfasen: 1. Januar 2006-1. Juli 2008 ORGANISASJONS- OG EVALUERINGSPROSJEKT I LANDSMØTEPERIODEN 2005-2009 2009 Fase A. Organisasjonsfasen (til 1. Juli

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM AVDELING 108 LEVANGER FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM KAP. 1 EGEN ORGANISASJON. 1.2.1. Avdelingen. Avdelingen har i 2005 til 2009 drevet aktivt for å øke antallet

Detaljer

Rekrutteringshefte. for unge

Rekrutteringshefte. for unge Rekrutteringshefte for unge Synlig unge i LO LO og forbundene skal være synlige på arbeidsplassen, på studiestedet og ellers i samfunnet. LO er landets største arbeidstakerorganisasjon med 870 000 medlemmer.

Detaljer

FAGFORBUNDET for bibliotekansatte

FAGFORBUNDET for bibliotekansatte FAGFORBUNDET for bibliotekansatte omtanke solidaritet samhold Foto: mikkel@speak.st Seksjon kirke, kultur og oppvekst Fagforbundet jobber for bibliotekansatte Fagforbundet tar utfordringen med å styrke

Detaljer

2012 2013 Endring i prosentpoeng. 1.Høgskolen i Nesna 12,2 19,2 +7 2.Høgskolen i Narvik 10,9 16,7 +5,8

2012 2013 Endring i prosentpoeng. 1.Høgskolen i Nesna 12,2 19,2 +7 2.Høgskolen i Narvik 10,9 16,7 +5,8 Prosentandel midlertidige årsverk (*se nederst i dokumentet) i undervisnings- og forskerstillinger, andel av totalt antall årsverk 2012 og 2013. Rangert etter endring i andel fra 2012 til 2013. Statlige

Detaljer

Ungdommens dokument

Ungdommens dokument Ungdommens dokument 2017-2018 Dokumentet består av: handlingsplan for 2017 2018 retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen retningslinjer for det sentrale ungdomsutvalget retningslinjer for utvalgets

Detaljer

Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt.

Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt. NY SOM TILLITSVALGT Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt. Som tillitsvalgt i Parat har du gjennom vårt opplæringsprogram

Detaljer

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø 1 Mandatet: Omfatter det meste Men utvalget skal ikke drøfte: Statlig eierskap av institusjonene Gratisprinsippet Gradsstrukturen

Detaljer

MEF - din organisasjon

MEF - din organisasjon MEF - din organisasjon MEF fremmer bransjens faglige, økonomiske og ideelle interesser MEF hjelper deg når du trenger det MEF-medlemskap sikrer din bedrifts framtid HVA GJØR DU HVIS - oppdragsgiveren nekter

Detaljer

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv.

2. Parat arbeider for å styrke medlemmenes faglige rettigheter, tillitsvalgtes rettigheter og muligheter for å utføre sine verv. Parats vedtekter Vedtatt på landsmøtet 2015. 1 Navn og tilslutning til hovedorganisasjon Parat er en medlemsstyrt, partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon og er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes

Detaljer

Nasjonal satsing på Vurdering for læring. Regionale konferanser i Trondheim, Bergen, Tromsø og Oslo

Nasjonal satsing på Vurdering for læring. Regionale konferanser i Trondheim, Bergen, Tromsø og Oslo Nasjonal satsing på Vurdering for læring Regionale konferanser i Trondheim, Bergen, Tromsø og Oslo Vurdering på dagsorden Vurderingsfeltet er høyt oppe på den politiske agenda Vurdering for læring sentralt

Detaljer

Fagforbundet. teologene. omtanke solidaritet samhold

Fagforbundet. teologene. omtanke solidaritet samhold Fagforbundet teologene omtanke solidaritet samhold Hvorfor skal jeg velge Fagforbundet teologene? Fagforbundet teologene er en landsdekkende fagforening for teologer og prester i offentlig sektor, i statlig,

Detaljer

FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO

FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO 1 DET ER MANGE GRUNNER TIL Å BLI MEDLEM I ABELIA 1. BLI EN MER ATTRAKTIV ARBEIDSGIVER MED BISTAND I HMS, INDIVIDUELL OG KOLLEKTIV ARBEIDSRETT

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer ,, ^^n ^'!"+^ ' ' ^ ^ ^^ / ^ ^ l ^ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Statlige høyskoler Deres ref Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010 Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

Detaljer

LANDSMØTE 2016 ANDRE FORSLAG. Forslag som ikke gjelder vedtektene eller prinsipp- og handlingsprogram

LANDSMØTE 2016 ANDRE FORSLAG. Forslag som ikke gjelder vedtektene eller prinsipp- og handlingsprogram ANDRE FORSLAG som ikke gjelder vedtektene eller prinsipp- og handlingsprogram LANDSMØTE 2016 34. ORDINÆRE LANDSMØTE, OSLO KONGRESSENTER 15.-19. OKTOBER Andre forslag Behandling av Faglige og politiske

Detaljer

Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen.

Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen. Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen. Solidaritet er ikke en utgift. Det er en lønnsom investering i egen framtid. Medlemskap i Industri Energi lønner seg. Industri Energi er det største

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Balestrand Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Musikernes fellesorganisasjon Forbundet for utøvende kunstnere og pedagoger Kontingentreglement gjeldende fra 1. januar 2011

Musikernes fellesorganisasjon Forbundet for utøvende kunstnere og pedagoger Kontingentreglement gjeldende fra 1. januar 2011 Kontingentreglement gjeldende fra 1. januar 2011 F:\01 MFO\04-1 Egen organisasjon\00 Vedtekter og programmer\egne vedtekter\mfo Kontingentreglement 110101.docx Kontingentreglement gjeldende fra 1. januar

Detaljer

Din trygghet. Vårt ansvar. Foto: Anne Lise Norheim

Din trygghet. Vårt ansvar. Foto: Anne Lise Norheim Din trygghet. Vårt ansvar. Foto: Anne Lise Norheim 2017 Solidaritet er ikke en utgift. Det er en lønnsom investering i egen framtid. Solidaritet lønner seg Siden Industri Energi er størst kan vi sammen

Detaljer

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene

Kapittel 2: Tall og statistikk om medlemmene LANDSMØTET 2015 LANDSMØTET 2015 2. 5. november Bakgrunnsdokument til landsmøtesak 6.4/15 Organisasjonen i utvikling Et blikk på organisasjonen Dette bakgrunnsdokumentet er ment å gi et innblikk i organisasjonens

Detaljer

Din forsikring i arbeidslivet

Din forsikring i arbeidslivet Din forsikring i arbeidslivet Tør du stå alene? Arbeidslivet er i omstilling. Det kan være i form av nye eller endrede arbeidsoppgaver, omorganisering av virksomheten, flytting eller nedleggelse. Selv

Detaljer

Anja Engtrø og Ann Øjrebu, StatoilHydro Rotvoll. arb

Anja Engtrø og Ann Øjrebu, StatoilHydro Rotvoll. arb Anja Engtrø og Ann Øjrebu, StatoilHydro Rotvoll arb En organisasjon for eidsfolk Det vil si at vi kjemper for ei skikkelig lønn å leve av, og at vi skal ha det bra på jobb. Det klarer man ikke alene. Eirik

Detaljer

Høgskoler Hva betyr det for et sted å ha en høgskole?

Høgskoler Hva betyr det for et sted å ha en høgskole? Høgskoler Hva betyr det for et sted å ha en høgskole? Porsgrunn 29. august 2014 Knut Vareide 08.01.2015 1 Høgskoler har ansatte og studenter det gir en umiddelbar påvirkning på steder. Først en liten oversikt

Detaljer