JURISTkontakt. Sjef for 2500 vektere. NAV med privat saksbehandling. Kan skjerpe straffene før ny straffelov. Nordmenn bak lås og slå i utlandet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "JURISTkontakt. Sjef for 2500 vektere. NAV med privat saksbehandling. Kan skjerpe straffene før ny straffelov. Nordmenn bak lås og slå i utlandet"

Transkript

1 Magasinet for hele jus-norge NR ÅRGANG JURISTkontakt NAV med privat saksbehandling Nordmenn bak lås og slå i utlandet Kan skjerpe straffene før ny straffelov Advokater utreder sharia-finans Juristen Heine Wang Sjef for 2500 vektere

2 Juristforeningens hovedsponsor Juristforeningen inviterer til Staldthing 10. oktober 2009 kl Gamle Logen Antrekk: Galla Billettpris: 990 kroner Påmelding innen 21/9 til Betaling til kontonr Testamentarisk gave til hjerteforskningen! Nasjonalforeningen for folkehelsen er den største humanitære bidragsyteren til norsk hjerteforskning. Vårt arbeid finansieres med innsamlede midler. Hjerte- og karsykdommer er årsak til flest dødsfall i Norge. Hver dag dør 47 mennesker på grunn av hjerte- og karsykdommer. Dagens behandling er resultatet av tidligere forskning. En testamentarisk gave går direkte til hjerteforskningen og er en investering for framtidige generasjoner. Gaven er fritatt for arveavgift og kommer derfor i sin helhet forskningen til gode. Postboks 7139 Majorstuen, 0307 Oslo Tlf: Faks:

3 Innhold Leder Heine Wang Siden sist 6 Sikkerhetssjef Juristen Heine Wang er sjef i Norges nest største sikkerhetsselskap. 14 NAVs saksbehandling Fengslet i utlandet Straffeutmåling Jurister på Stortinget 14 Privat saksbehandling NAV outsourcer saksbehandling. Nå skal vedtakene gjennomgås. 28 Jurister i styrer Juristenes kaffekopper Sharia-finans Jus på bilstereoen 26 På Tinget Michael Tetzschner er ny jurist på Tinget. 39 Beate Sire Dagslett 40 Fag / Meninger / Debatt Geir Høin og Kjetil Edvardsen Carl Bore Dag Harlem Stenersen Fredrik S. Heffermehl Merethe Sunde Roar Thun Wægger 30 Om litt er kaffen klar Se juristenes kaffekopper. 48 Stilling ledig 54 Nytt om navn 38 Trafikk og lite musikk For tredve år siden skulle det være jus på bilstereoen. Geir Deler av advokatmiljøet her i landet ber om salærer som ikke står i samsvar med det de presterer; advokatene være seg fra den tredje verden eller ei Høin og Kjetil Edvardsen på side 40

4 NJ-Forum Hvileskjær eller økt satsing på forskning? Norges Juristforbund inviterer deg til nytt NJ-Forum: Tidspunkt: Torsdag 12. november kl (Frokost serveres fra 08.30) Tema: Forskningspolitikk, med fokus på hva den rødgrønne regjeringen vil gjøre i denne valgperioden. Samt fokus på hva opposisjonen, forskningsmiljøene og velgerne vil kreve av Regjeringen. Sted: Oslo Kongressenter, Samfunnssalen Inviterte deltakere: Gry Hellberg Munthe, utredningssjef Norges Juristforbund Representant fra Høyre Representant fra Abelia Representant fra Regjeringen Med forbehold om endringer Påmelding sendes til: NORGES JURISTFORBUND PRIVAT

5 Privat saksbehandling og private vedtak i statlig instans Juristkontakt Redaktør: Ole-Martin Gangnes Journalist: Henrik Pryser Libell Design/layout: Inge Martinsen, 07 Gruppen AS Annonsesjef: Dagfrid Hammersvik MediaFokus AS Telefon: Telefaks: Abonnement: Kr 420,- pr. år (9 utgivelser) Redaksjonen forbeholder seg retten til å redigere eller forkorte innlegg. Innsendt stoff til neste nummer må være redaksjonen i hende innen 19. oktober Teknisk produksjon: 07 Gruppen AS, Aurskog Redaksjonen avsluttet 22. september 2009 Forsidefoto: Thomas Haugersveen Juristkontakt arbeider etter redaktørplakaten og er en del av Fagpressen. Utgiver: Tips redaksjonen: eller mob For annonser: tlf.: Regjeringen er sterkt imot private løsninger i justissektoren, det være seg fangetransport eller analyse av DNA-prøver. Men når det kommer til NAV, er virkeligheten en annen. Og da snakker vi til og med om å saksbehandle og å gjøre vedtak på vegne av en statlig etat. Hvis du søker Arbeids- og velferdsetaten (NAV) om en ytelse, og ringer fordi du har et spørsmål til saksbehandleren din, kan det godt hende du blir satt over til et privat firma. Det kan i alle fall ikke være umulig at det fungerer på den måten, for NAV har outsourcet en del av saksbehandlingen sin til private selskaper. Det kan vi fortelle om i denne utgaven av Juristkontakt. Ifølge assisterende arbeids- og velferdsdirektør Yngvar Åsholt er det flere fylker som har brukt private firmaer til saksbehandling. Åsholt er nøye med å presisere at det dreier seg om saksbehandling og ikke vedtaksfatting. Der går grensen. Men ifølge flere kilder i NAV som Juristkontakt har snakket med, går ikke grensen der. Private skal også ha fattet vedtak. Private underskriver på etatens brevark. Da er det interessant å få vite om hvilken tilknytning firmaet har til NAV, men det vil ikke NAV ut med. Når det gjelder den formelle tilknytningen, må vi vise til at avtalen er unntatt offentlighet. Firmaet sender faktura, sier Åsholt. Han vil heller ikke ut med noen opplysninger om kontrakten NAV har gjort med private, eller hvor mye de får betalt for saksbehandlingen. Hvor mye penger NAV har brukt på dette totalt eller om saksbehandlingen har vært ute på anbud, er også uklart, ifølge NAV. De ansattes organisasjoner har reagert, og man kan selvfølgelig mistenke dem for å tenke på egne arbeidsplasser når de skyver argumentet om rettssikkerhet foran seg. For kan ikke saksbehandlingen de private har utført være vel så bra som annen saksbehandling? Jo, det er klart. Men det blir likevel helt feil å privatisere den rene saksbehandlingen i en offentlig etat. Når man søker det offentlige om ytelser, må man kunne regne med at det er en person i nettopp denne offentlige etaten som ser på saken din og som fatter vedtaket. Dessuten kan det vel være hårfine grenser mellom saksbehandling og vedtak? Juristforbundets utredningssjef Gry Hellberg Munthe har et stort poeng når hun sier at det er rettssikkerhetsmessig problematisk at private firmaer brukes til å saksbehandle saker for NAV. Vi lever i et demokrati hvor lovbestemte rettigheter ikke skal håndheves av private virksomheter, sier hun. NAV har da også sett dette poenget. Et privat firma kan ikke gjøre vedtak på vegne av NAV. Vi har nå en gjennomgang av aktuelle saker for å undersøke om private firma har vært involvert i vedtaksfatting. Hvis sakene ikke har vært håndtert på en tilfredsstillende måte, vil vi vurdere hvordan dette skal følges opp. Vi har presisert overfor alle NAVs fylkeskontorer at eksterne ikke kan fatte vedtak, sier NAVs Yngvar Åsholt. Det er ikke noe feil med private løsninger. Overhodet ikke. Men det blir helt feil å gjøre det på denne måten. Man må skjønne hvor grensen går, og det har man ikke gjort her. I en stat der nær sagt alt av private løsninger er tabu om dagen, er det pussig at man har valgt dette. Kanskje man begynner å se resultater av en av-jusifisering av NAV. Ifølge en undersøkelse Akademikerne har utført, synes bare tre prosent av akademikere det er svært eller ganske attraktivt å jobbe som saksbehandler i NAV. Hele 77 prosent mener det ikke er attraktivt. Vi må si oss enig med Akademikernes leder Knut Aarbakke, som sier at feilutbetalinger, enten det dreier seg om for mye eller for lite, i mange tilfeller kan sies å henge sammen med manglende kompetanse i forvaltningsapparatet. Ole-Martin Gangnes redaktør Juristkontakt

6 Sikkerhetsjuristen 6 Juristkontakt

7 Juristen Heine Wang er konsernsjef i en bransje der markedet er verdt syv milliarder kroner og som vokser med tolv prosent i året. Han er gründer av Norges nest største sikkerhetsfirma. Av Henrik Pryser Libell Foto: Thomas Haugersveen Norge er blitt farligere, sier Heine Wang, konsernsjef i selskapet Vakt Service. Etter tjue år i bransjen har samfunnsutviklingen gitt ham liten bekymring for å bli arbeidsledig, men desto mer bekymring for samfunnet. Det er bare et spørsmål om tid før vi ser en utvikling der enkeltpersoner kontakter oss for beskyttelse mot kidnapping og utpressing, sier han. Wang bekrefter at selskapet hans allerede nå får henvendelser om ikke bare å beskytte hus, hytter og banker - men også enkeltpersoner. Det gjelder ikke bare de med mye penger, men også journalister, kjendiser, politikere eller ansatte i barnevernet som er utsatt for sikkerhetstrusler på grunn av sitt yrke eller sin status, sier han til Juristkontakt. Wang har vært i sikkerhetsbransjen siden han ble styreleder for Vakt Service i Den gang var det et lite vekterselskap i Tønsberg, som passet på det lokale museet. Siden har jernteppet falt, terrorisme rammet Vesten, NOKAS vært utsatt for organisert kriminalitet og tusenvis av overvåkingskameraer har blitt en del av folks dagligliv. Sikkerhetsbransjemarkedet, som Wang jobber med, er i dag verdt over syv milliarder norske kroner - og det vokser med 12 prosent i året. Selv etter finanskrisen. Vi møter Heine Wang på Vakt Services hovedkontorer med fjordutsikt på Træleborgodden i Tønsberg. Over bakkenivå virker kontorene som vanlige næringslokaler, trygge på en alminnelig måte med store vinduer og anonyme farger. Under bakkenivå er det «egentlige» vekterkontoret. En godt bevoktet bunker som er bygget ut under bakken. Her ligger operasjonssentralen, som er sikret mot både gassangrep, bombeangrep og annet. Ingenting skal kunne sette denne sentralen ut av drift, forklarer Wang. For å komme inn i operasjonssentralen må man gå gjennom flere sluser av sikkerhetsforanstaltninger, til man endelig står i et rom så fullt av tv-skjermer at det minner mest om en scene fra romfartsfilmer fra Houston eller krigsfilmer fra Pentagon. Vegg i vegg med operasjonssentralen, ligger sjefsrommet. Skulle en større hendelse inntreffe, som et NOKAS-ran, vil alle selskapets ledere samles her for å foreta løpende beslutninger. Selskapet får henvendelser om ikke bare å beskytte hus, hytter og banker men også enkeltpersoner Tyttebær-politi Tradisjonelt har vektere voktet fysiske bygg og fysiske pengetransporter. Men den nye verden har gjort at kriminaliteten flytter seg til stadig større skanser. En ny skanse kan være digitalisert penger. Det kan ramme enkeltpersoner, istedenfor bare de stedene der materielle penger er. Vi så jo i Skottland hvordan ranere tok seg inn i hjemmet til en toppsjef i Bank of Scotland og tvang fra ham passord til digital overføring av store beløp. Det er en utvikling vi risikerer å få også i Norge. Som sagt har vi allerede henvendelser fra enkeltpersoner, sier han. Opplever du at vektere får mer og mer politioppgaver? Nei. Vår jobb er bare å sikre verdier ved å observere og varsle. Politi og vekting er to helt forskjellige ting når det gjelder forhold som innbrud. Vi løser ikke kriminalitet, vi flytter den. Det er politiets oppgave å forebygge kriminaliteten og etterforske. Wang synes sammenlikning av vektere og politi er urettferdig. Det er ingen vits å sammenlikne tallet på vektere, som er , med tallet Heine Wang Konsernsjef i Vakt Service AS siden 1996 Cand. jur: 1989 Juridisk: Undervisning i skatterett, advokatfullmektig , advokatbevilling 1996 Vakt Service er Norges nest største sikkerhetsfirma med en årlig omsetning på ca. 1, 3 milliarder kr. Ansatte: 2500 Antallet jurister: 3 Noen større kunder: Snøvhit, Den norske Opera Flytoget, Norges bank (gjennom NOKAS), Exxon Mobile. på politi som er Vektere gjør mye mer enn politiarbeid. Han peker på arbeidsoppgaver som å sitte i resepsjoner og kjøre verditransporter. Det har politiet aldri gjort. Jeg vil anslå at det ikke er mer enn vekterårsverk i året som gjør noe opp mot det som ligner på politioppgaver. Vår bransje er veldig opptatt av å ikke bevege oss på sidelinjen. Vi får uretteferdig mye negativ pressedekning. Du tenker blant annet på begreper som «tyttebær-politi»? Ja. Særlig Aftenposten har vært aggressiv mot bransjen vår. En gang ringte det en journalist og lurte på om de kunne ta et bilde av en vekter med stor sinna hund. Da skjønner du hva slags bilde de ønsker å formidle. Vi jobbet i ti år for å få lov til å vandelskontrollere våre ansatte, også etter at de har blitt ansatte. For folk kan jo gjøre noe galt også etter at de har blitt ansatt. Men vi fikk ikke lov. Når politiet så endelig lot oss få lov, så slo Aftenposten det stort opp at noen sikkerhetsvakter hadde noe på vandelen. Det var storm i et vannglass. Det var kanskje 400 til 500 av vektere som hadde noe på vandelen. Av dem hadde de fleste fått for ting som kjøring uten bilbelte og slikt. I vårt firma var det ett tilfelle av vandel med ordensforstyrrelse, og det medførte avskjedigelse for vedkommende, sier Wang. Eier NOKAS Du sier dere sikrer verdier ved å observere og rapportere. Med observering mener du vel å overvåke? Juristkontakt

8 I løpet av de siste to tiårene har vi gjennomgått en voldsom endring i folks holdninger til overvåking. Kort tid etter «1984» og da overvåkingskameraer var nye, snakket man om Orwells skrekkvisjon. Våre kunder var den gang bekymret for at uniformerte vektere kunne skremme kundene og de var skeptiske til kameraer, sier Wang. I dag er situasjonen omvendt. Kvinner liker best parkeringshus fordi de har kameraer. Folk har gitt fra seg overvåkingsbekymringen, enda vi i dag blir langt mer registrert enn Orwell noen gang så for deg. På en reise fra Oslo til Tønsberg har veivesenet tatt bilde av deg opptil flere ganger og alt du har kjøpt på veien er registrert. Vi aksepterer dette fordi det gir en trygghetsfølelse. Og det gjør det lettere å oppklare lovbrudd. Det første politiet ser etter på et åsted er jo hva kameraene har sett. Vekterbransjen har vokst kraftig siden du startet Vaktservice. Hvorfor har den det? Bransjen vokser av to hovedgrunner. Fordi kriminaliteten har økt og fordi bedriftene setter ut tjenester for å konsentrere seg om sin kjernevirksomhet. De setter ut sikkerheten på samme måte som de lar vikarbyråer drive kantina og resepsjonen. Kriminaliteten har økt blant annet på grunn av åpningen av Øst-Europa og krigene på Balkan. I tillegg kan vi vi Vi løser ikke kriminalitet, flytter den snakke om at 9/11 ble et nytt hopp for sikkerhetsbransjen, også i Norge. Du ser jo selv hvordan man i dag må stø i kø på Gardermoen for å få fly. Det har vi vent oss til. Om ti år er det slik på togene også, sier Wang. En annen milepæl i utviklingen av sikkerhetsbransjen var NOKAS-ranet i I dag er det faktisk Wang selv, gjennom sitt selskap, som eier NOKAS. Dermed kan du si at vi håndterer 70 % av alle kontanter i Norge daglig, sier han. Så det var dere som ble ranet i 2004? Nei, bankene eide NOKAS i fellesskapet i De hadde etablert det som en måte å unngå ran på tellersentralene på, forklarer han. Det var nemlig en bølge av ran mot tellersentraler på slutten 1990-tallet. NOKAS ble opprettet som en slags bankenes felles «festning». Men så ble selv festningen ranet. Og tre år etter solgte bankene hele kontantansvaret til sikkerhetsbransjen, til Vaktservice og Wang. Men NOKAS er langt på nær det eneste Heine Wang har kjøpt de siste årene. Til sammen har Vakt Service tatt over 44 selskaper. Selskapet satser på å vokse både i Norge og internasjonalt. Og det er kanskje ikke tilfeldig. Skandinavia er verdensledende på sikkerhet. Danske G4S er det største selskapet i verden og svenske Securitas er det nest største. Men det er det mange som ikke vet. Det er jo egentlig ikke logisk at den fredeligste delen av verden har produsert de største sikkerhetsselskapene, i stedet for eksempel steder som Israel eller USA. Hvorfor kommer det så store internasjonale sikkerhetsselskaper fra Skandinavia? Teknologi. Vi er ledere på teknologi. Og det igjen tror jeg skyldes at man har hatt høye lønninger som har gjort at en har blitt nødt til å tenke alternativt. En norsk vekter tjener i snitt tre ganger så mye som en tysk. Sånt blir det teknologiutvikling av. Dessuten har skandinaver en bedre og mer uhierarkisk businessmodell, synes jeg, hvis du vil jobbe med mennesker. Og sikkerhet er å jobbe med mennesker. Wang har i så fall jobbet med mennesker siden før han ble ferdig utdannet jurist. Vakt Service ble startet i april 1987 av Heine Wang, broren og en kamerat av 8 Juristkontakt

9 broren. Dette var mens Wang fortsatt var jusstudent. Jeg husker det godt. Vår første kunde var Vestfold fylkesmuseum på Slottsfjellet. De var veldig opptatt av referanser. Det var da jeg måtte gi mitt første politikersvar, smiler han. I dag er museet på Slottsfjellet utenfor Tønsberg fortsatt kunde, men de er ikke lenger den eneste. Vakt Service er i dag Norges nest største sikkerhetsselskap, med 2500 ansatte og en omsetning i fjor på 1,3 milliarder kroner. Jus og business Hvorfor valgte du egentlig jus? Når jeg skal være helt ærlig, så er bakgrunnen for valget av jus at jeg heller ville studere enn å bli i det militære. Jeg var ung, i starten av tjueårene, og avtjente militærtjenesten i Finnmark. Jeg hadde opprinnelig søkt Krigsskolen. Men, det er et stort men, det ganske kaldt og ganske mørkt i Finnmark. Særlig å stå opp hver morgen klokken seks. En kamerat av meg, som startet på Blindern, fortalte i kontrast om hvordan han ruslet ned på lesesalen klokken elleve. Så selv om jeg kom til opptaket på Krigsskolen, så ble det Blindern. Og da syntes jeg jus virket mer interessant. Jeg har aldri angret på valget av jus. Men når det er sagt, var det bare kameraten min som kunne begynne dagen klokken elleve. Jeg begynte leseda- Vi håndterer 70 % av alle kontanter i Norge daglig gen klokken halv åtte allikevel, sier han. I dag jobber han ikke i en ren juridisk jobb, men sier han likevel har stor glede av faget I vårt arbeid er det mye jus som våre tre jurister jobber med. Både med ledelse, ansettelser og kontrakter. Jus knyttet til selve sikkerhetsfeltet handler mye om fullmakter og om personvernloven, sier Wang. Noe av det viktigste jeg tar med meg fra jus til business, føler jeg er evnen til å gå løs på problemstillinger. Å komme ned til kjernen og finne ut: Hva er det vi egentlig er uenig om her? Men på fest innrømmer ikke Wang ofte at han er jurist. Du får så mange spørsmål av det. Iblant sier jeg at jeg er rørlegger. En gang måtte jeg likevel svare på spørsmål, for karen hadde et rør som var tett! ler han, og legger til at han klarte å foreslå en løsning for røret som faktisk fungerte. Den eneste gangen jeg forsikrer meg å nevne at jeg er jurist, er når jeg treffer andre jurister og advokater. Da kan vi snakke stammespråk, for det er jo det det er. Å kunne jus er å ha forståelse for regelverket og hvordan det brukes, sier Wang. Vi pleier jo å si at ikke-jurister som jobber med jus er det farligste juristene: «vinkelskrivere», ingeniører som lager forskrifter. De er jo bare bokstavtolkere. Jus er jo ikke å tolke lovens bokstav, men å vurdere flere rettskilder opp mot hverandre. Samarbeid politiet Hvordan er samarbeidet mellom sikkerhetsfirmaer og politiet? Vi har mye og godt samarbeid med politiet. Våre folk er ofte tidlig på åsteder der det har skjedd en kriminell handling, og er i stand til å sikre beviser og må sørge for å ikke forspille dem. Vi deler mye informasjon, men vel å merke ikke ting som vi har taushetsplikt overfor kunden med. Rykker vi ut på en alarm til et hus og vekteren oppdager hjemmebrenningsapparater, så rapporterer han ikke det til politiet. Skulle vi derimot oppdage en hel spritfabrikk, da er vi i grenseland. Det samme hvis alarmen går på grunn av husbråk, når det er en situasjon i hjemmet. Det er en oppgave for politiet. I et slik tilfelle vil som regel vekteren rapportere til et høyere nivå og la avgjørelsen bli tatt der. Vi får dessuten løpende trusselvurderinger av politiet, og vi kan be dem om eskorte. Trusselvurderingene er ikke blitt færre med årene. Heine Wang er bekymret over samfunnsutviklingen og kriminaliteten. Juristkontakt

10 Heine Wang har en samling av sjeldne tinnsoldater som teller et sted under ti tusen soldater, så mange at han vurderer å åpne et museum av dem. Dessuten har han startet opp et nytt blad: Militær Historie. Det skulle bare være en hobby, men interessen har tatt helt av. Vi har fått syv tusen lesere på ett år, sier han. De kriminelle er blitt mer profesjonelle, mer brutale og internasjonale. Hva gjelder Norge er det generelt blitt mer verdier å ta av. Det er et hav av forskjell på foreldregenerasjonen vår, som tømte hytta og tok med tv-en og vinflasken etter sesongen, og i dag hvor hytter står tomme vinteren over med flatskjermer og vinkjellere, sier han. At kriminelle gjenger fra for eksempel Romania er en ny gruppe i Norge etter utvidelsen av EU bekymrer ham også. Vakt Service har i følge Wang merket en klar økning i småkriminaliteten de to siste årene. Men én ting er småkriminalitet. Jeg er redd den vil vokse. Jeg er redd det vi ser av småkriminelle fra de nye EU-landene nå, kan være førstegenerasjonen av en ny kriminalitetsbølge. I kjølevannet av amatørene følger ofte de mer profesjonelle. De tiltrekkes av de store verdiene som er i Norge. En ransforsker på BI som Juristkontakt snakket med i våres, sa at ransbølgen er dempet nå, fordi de fleste sitter inne etter NOKAS-oppklaringen og en del andre oppklaringer? Det stemmer det. I Norge mener man det er cirka 100 mennesker som er i stand til å utføre slike ran. De som ikke sitter inne er nå overvåket av politiet. Jeg tror derfor vi er i et skjæringspunkt hvor det kommer en ny generasjon ranere. De nye som er i stand til det samme tar ikke kontakt med de gamle, for da vet de at de havner i politiets søkelys. Noe av det viktigste jeg tar med meg fra jus til business, føler jeg er evnen å gå løs på problemstillinger Privatisering Men hva med at vektere kanskje overtar politioppgaver. Bekymrer den utviklingen deg? Det er forskjell på privatisering. Jeg tror ikke det er noen trussel mot samfunnet at andre enn politibetjente dirigerer trafikken. Før var det bare politi som gjorde det. Nå er det ikke det. Det er ingen som reagerer på det. Hva skal du med en høyt kvalifisert polititjenestemann til å omdirigere trafikken? Eller frakte fanger. Som tidligere lokalpolitiker for Høyre og som vektersjef er han skuffet over Soria Moria- erklæringen, som slo fast at Hafslunds fangetransport igjen måtte overtas av det offentlige. Det må ha stått et forbund bak, når en regjeringserklæring tar inn en så detaljert regel, mener han. Wang spør retorisk om ikke det er bedre at man lar ikke-politifolk ta seg av en slik oppgave, enn å hyre inn «B-politi» til å gjøre det - folk som er ansatt i politiet, men som ikke er politibetjenter. Det samme i passkontrollen, mener han. Flyr du Ryanair til London så møter du på Torp en høyt kompetent polititjenestemann som sjekker at det røde passet er det røde passet. Kommer du til London så møter du en vekter. Hvem er egentlig vekterne? De som arbeider hos oss er et tverrsnitt av befolkningen: Unge, gamle, gutter, jenter, folk fra alle utdanninger og bakgrunner. Vi er ikke opptatt av skulderbredde, heller tvert i mot. Vi er opptatt av mennesker som håndterer konflikter, og ikke øker dem. Han mener sikkerhetsbransjen har fått et ufortjent dårlig rykte, på grunn av det han karakteriserer som enkelthendelser som ikke er representative. Tre selskaper står for 90 % av markedet på 7,3 milliarder kroner i året, og alle er organisert i NHO. Useriøse aktører er det nesten ingen av. Det finnes noen små lokale selskaper, som driver hytteettersyn og slike ting, lokalt. Der kan det nok være mer ymse. Men ellers snakker vi om en seriøs bransje som driver etterrettelig og internasjonalt. Din bransje reguleres mer og mer? Ja, det blir mer og mer regelverk, og det er vi faktisk glad for. Vi kan sutre noen ganger over at det er for mye regulering i Norge, men tross alt er det ofte bra for næringslivet å ha klare spilleregler å forholde seg til. 10 Juristkontakt

11 Sikkerhetsbransjen i Norge Markedsverdi: 7, 3 milliarder kr (2008) Antall vektere: ca Største aktører: Securitas, Vakt Service, G4S (tidl. Falken) har til sammen 85 % av markedet De fleste sikkerhetsfirmaer er organisert i NHO Service. Securitas er det største firmaet, med 1, 4 milliarder i omsetning i Norge og milliarder på verdensbasis. Elektronisk registrering av foretak = enklere Derimot er han litt oppgitt over lovgivningen rundt overvåking. Den utformes altfor langsomt i forhold til teknologiutviklingen, mener han. De reglene Datatilsynet håndhever blir fort uaktuelle og utdaterte for oss. Ta for eksempel reglene om oppbevaring av video-opptak. Her baserer forskriftene seg på hva du skal gjøre for å sikre en videokassett og låse den inn skikkelig. Det er ikke lenger snakk om en videokassett. Bildene er digitale. De kan sendes til et internasjonalt hovedkontor og lagres der på sekunder. Å behandle dette som om det var videokassetter er som å lage trafikkregler for hest og kjerre. Nå er jo bilder digitale og de kan sende hvor som helst, teknisk sett. Men man må ha lov. Hadde bildene av NOKAS-ranet vært overført digitalt til en alarmstasjon, kunne bildene vært overført til politiet og kanskje det hadde medført at de visste mer om hva de gikk til, sier han. Hva som var og kunne ha vært historie fascinerer Heine Wang også på andre vis. Han leser alt han kommer over om annen verdenskrig og om romerkrigene. Hadde jeg lest like mye jus som jeg har lest bøker om krig så hadde jeg vært Norges fremste jurist, sier han. Wang har også en samling av sjeldne tinnsoldater som teller et sted under ti tusen soldater, så mange at han vurderer å åpne et museum av dem. Det har han ikke gjort ennå, men sammen en bekjent som er historiker har han startet opp et nytt blad: Militær Historie. Det skulle bare være en hobby, men interessen har tatt helt av. Vi har fått syv tusen lesere på ett år, sier han. Bladet kommer nå ut ni ganger i året. Hva er det som fascinerer sånn med krig? Det er ikke krig som fascinerer meg. Krig er grusomt og jeg håper jeg aldri får oppleve det og unner ingen å oppleve krig. Det er ikke lidelsen i krig som gjør at jeg leser så mye om det, men hva det får frem i mennesker og samfunn. Krig får frem det beste og det verste i mennesker. Det får frem helter og folk som ofrer seg, og det mobiliserer og omstiller samfunn. De krigene jeg fascineres aller mest av, er andre verdenskrig, den amerikanske borgerkrigen og antikkens kriger. Ingen krig vil noen gang være som andre verdenskrig, fordi det var den siste storkrigen som ble utkjempet med konvensjonelle midler. Den omfattet alle land og ingen som levde i dens tid gikk umerket fra den. Wang synes også det strategiske i krig er spennende. Iblant kan man dra paralleller til næringslivet. Både i krig og diplomati. Hvis du spør meg hvem min største helt er i politikken, tror jeg at jeg ville svart Christian Michelsen. Christian Michelsen klarte å få Norge ut av Sverige uten at det ble avfyrt et eneste skudd. Og også han var jo jurist. Brønnøysundregistrene jobber kontinuerlig med å gjøre all registrering enklere, raskere, sikrere og billigere for deg. Ved å registrere elektronisk på altinn.no unngår du papirbunkene og reduserer risikoen for feil. Brønnøysundregistrene er i dag verdensledende på registrering og digital forvaltning. For deg betyr det trygghet for at alt blir gjort på en korrekt måte. Juristkontakt

12 Siden sist Flere arbeidsrettssaker Domstolene registrerer en eksplosiv økning i antall arbeidsrettssaker på grunn av finanskrisen. En undersøkelse gjort av Domstoladministrasjonen viser at antall rettssaker som omhandler usaklig oppsigelse har økt med 85 prosent. Første halvår i 2008 mottok domstolene 333 slike saker til behandling. De seks første månedene i år var antallet 616 saker, skriver Dagsavisen. Min erfaring er at hele ni av ti slike saker løses utenfor retten, sier advokat Jan Tormod Dege (bildet), som nylig ga ut en ny bok om arbeidsrett hvor blant annet arbeidsrettsavgjørelser gjennomgås. Dege mener bedrifter lett kan føle det legitimt å bruke en finanskrise i et forsøk på å kvitte seg med medarbeidere de ikke er se til å få ny jobb, og setter inn sterkere krefter for å beholde jobben. Dermed ender flere fornøyd med. Jeg tror årsaken til økningen vi ser i arbeidskonflikter nå er at bedriftene ventet for Tall Dagsavisen har innhentet ved landets saker i domstolene, sier Dege. lenge med å gjennomføre tiltak. Bemanningsreduksjoner bør gjøres i gode tider, men i ste 15. september i år hadde mottatt 208 oppsi største domstol, Oslo tingrett, viser at den per det venter bedriftene og handler når de dårlige tidene kommer. Det øker konfliktnivået økning på over 50 prosent fra samme periode i gelsessaker til behandling. Dette var en fordi færre av dem som blir oppsagt har sjan fjor. Vil begrense forhørsdommeres makt Frankrikes president, Nicolas Sarkozy, har foreslått en ny lov som skal begrense de franske forhørsdommernes makt. store avsløringer av korrupsjon, men også medført feil har som i Outreau i Frankrike, der seks uskyldige personer ble kjent skyldige i å ha drevet en pedofiliring og satt flere år i fengsel før de ble frikjent. Hendelsen førte til granskning av ordningen. Arbeidsgruppen som har sett på systemet konkluderte i september med at systemet ikke er tilpasset vår tid og justisminister Michèle Alliot-Marie arbeider nå på en reform av ordningen som er ventet lagt frem i januar neste år. Motstandere av reformer frykter at politikerne ønsker å fjerne de brysomme dommerne. Den franske dommerordningen juge Blant skeptikerne er norsk-franske Eva d instruction - innebærer at dommere selv Joly (bildet), som er tidligere forhørsdommer kan iverksette etterforskning, og har vært en og som i dag sitter for et grønt fransk parti i særegen del av det franske juridiske systemet Europaparlamentet. Joly sier til britiske The siden Napoleon. Frankrikes vel 600 etterforskningsdommere kan på grunnlag av etter på å hindre etterforskninger som skaper pro Economist at hun tror reformen er et forsøk forskningsmaterialet avgjøre hvorvidt siktede blemer for politisk makt. skal stilles for retten. Ordningen har medført OSCE-observatører: Valget hadde små uregelmessigheter Utenlandske observatører fra OSCE-land fant små uregelmessigheter i det norske valget. Etter forrige valg førte slike observasjoner til endringer i valgloven. 28 valgobservatører fra OSCE-land i Øst-Europa og Sentral-Asia overvåket gjennomføringen av Stortingsvalget på 120 valgposter valgdagen. Observatørene reiste i regi av den norske Helsingforskomiteen og med støtte fra Utenriksdepartementet. Observatørene skriver i sin sluttrapport at de er imponert over den høye standarden på det norske demokratiet og at nordmenn har stor tillit til sitt eget system, både til valget og til myndigheter generelt. Likevel blir det pekt på at stemmeurnene ikke alltid var forseglet, at man noen steder krysset av velgere i manntallet med blyant, at ble observert noe uorden i stemmesedler og at funksjonshemmede velgere ikke har like vilkår overalt. Kun i tre tilfeller ble det ifølge rapporten observert til dels store avvik mellom antallet avkryssinger i manntallet og antallet faktisk stemmesedler. Dette er andre gang OSCE-observatører overvåker et norsk Stortingsvalg. Valgobservasjonen i 2005 medførte i ettertid to endringer av den norske valgloven, blant annet den at norske velgere i dag må legitimere seg for å få lov til å stemme. Ett år med DNA 1. september var det ett år siden ny DNA-lovgivning åpnet for utvidet adgang til å registrere personer i politiets DNA-register. Siden da har antall personer i registeret økt med 38 prosent. Pr. i dag ligger personer søkbare i registeret, melder Justisdepartementet. Rettsmedisinsk Institutt behandler mellom 800 og 950 DNA-saker behandles hver måned. Rundt halvparten av sporene som legges inn i registeret, treffer mot registrerte personer. 12 Juristkontakt

13 Russland med hindre for norsk menneskerettighetsstrening Den norske Helsingforskomiteen har fått avslag på sin søknad om å åpne kontor i Murmansk. Organisasjonen føler at russiske myndigheter aktivt motarbeider arbeidet med menneskerettigheter. Menneskerettighetsorganisasjonen Helsingforskomiteen sier at avslaget på et lokalt kontor i Murmansk føyer seg inn i en lang rekke av eksempler på myndigheter som motarbeider deres virke i Nordvest-Russland. Menneskerettighetsarbeidet organisasjonen bedriver består i drive undervisning i menneskerettigheter for utvalgte grupper, blant annet politi og fengselsbetjenter. Motarbeidelsen mener de kommer på flere felt. Noen ansatte nekters for eksempel visum. Jurist og koordinator for menneskerettighetsskoler, Enver Djuliman (bildet), har fått innreisenekt til Russland. Før jul i fjor ble også generalsekretær og jurist Bjørn Engesland anholdt av politi. Det samme ble Enver Djuliman. Det betyr at vi ikke kan reise og møte våre samarbeidspartnere, vi får ikke rapportert fra Russland, vi får ikke drevet undervisning. Alt dette gjør arbeidet vårt svært vanskelig, sier Djuliman til NRK Troms og Finnmark. Den norske Helsingforskomiteen vil likevel fortsette å jobbe med menneskerettigheter i regionen. Brite satt uskyldig fengslet i 27 år Britiske Sean Hodgson satt i 27 år i fengsel for et drap han ikke hadde begått. Nå har politiet i Hampshire endelig slått fast hvem det var som voldtok og drepte 22 år gamle Teresa De Simone i Southhampton i Gjennombruddet kom etter at politiet åpnet en grav, og fikk full treff på DNA-prøver, skriver Aftenposten. Politiets etterforskning førte i 1979 til at den gang 28 år gamle Hodgson ble dømt for drapet. Hogdson skal i politiavhør ha tilstått ugjerningen, men erklærte seg ikke Vi hverken vil eller kan motarbeide russiske myndigheter. De har tatt sin avgjørelse, men vi skal fortsette vår aktivitet i Nordvest Russland, sier Djuliman. skyldig i den første rettsaken mot ham. På grunnlag av tilståelsene, samt at blodtypen hans matchet blod som ble funnet på åstedet, ble Hodgson dømt i Den virkelige gjerningsmannen, David Lace, var bare 17 år da drapet ble begått. I 1988 tok han sitt eget liv. Først i mars i år ble det bevist ved hjelp av DNA-prøver at Sean Hodgson var uskyldig. Da hadde 58-åringen sonet 27 år for ugjerningen. Det er ventet at Hodgson vil få en erstatning på flere hundre tusen pund. Juristkontakt for bare noen tiår siden... Juristkontakt for 40 år siden Diskusjonen var frisk og til tider meget fruktbar, og det må presiseres at prof. Andenæs med sine klare og velformulerte svar på deltagernes spørsmål, gjorde denne delen av kurset til litt av en opplevelse. (Rapport fra kurs der Johs Andenæs presenterer utkast til ny straffelov) Juristkontakt for 30 år siden Statens personaldirektør Nils R. Mugaas hevdet på et møte i Aulakjelleren at juristene er på vikende front i statstjenesten og at dette er et resultat av en bevisst personalpolitikk fra statens side. Han hevdet at det juridiske studium er altfor teoretisk og at det er lite egnet som saksbehandlerutdannelse. (Juristkontakt melder om Kalddusj fra Mugaas i debattmøte) Juristkontakt for 20 år siden For første gang er det nå foretatt opptaksregulering til det juridiske studiet ved Universitetet i Bergen. Det var i alt 787 søkere til jusstudiet, og av disse ble 150 tatt opp. Karaktergrensen fra videregående skole ligger på 4.9. (Vanskeligere å komme inn på jussen i Bergen) Juristkontakt for 10 år siden Som vanlig vakte den høye standarden i fengselet berettiget oppmerksomhet, og man vitset om hvor mange stjerner hotellet skulle få (Tromsø Juristforening har vist russiske jurister Tromsø kretsfengsel) Vi ov ersetter juridiske dokumenter for justisdepartementet, ov er 100 advokatkontorer, rettsinstanser og politidistrikt over hele landet. tlf: , e-post: Juristkontakt

14 privatiserer I flere fylker har NAV brukt private firmaer til saksbehandling. Vi har nå en gjennomgang av aktuelle saker for å undersøke om private firma har vært involvert i vedtaksfatting, sier assisterende arbeids- og velferdsdirektør Yngvar Åsholt. Han vil ikke opplyse om kontrakten NAV har gjort med private eller hvilken tilknytning de har hatt. Dette er en avtale i forretningsforhold som er unntatt offentlighet, sier han. Konsulenter i private selskap behandlet sakene. De skal også ha fattet vedtak. NAV varsler en gjennomgang. Av Ole-Martin Gangnes I flere fylker har Arbeids- og velferdsetaten (NAV) brukt private firmaer til saksbehandling. I det krevende arbeidet med restansenedbygging i NAV, har noen fylker tatt grep i form av å knytte til seg eksterne ressurser for å avhjelpe situasjonen, bekrefter assisterende arbeids- og velferdsdirektør Yngvar Åsholt overfor Juristkontakt. Ifølge Åsholt gjelder det fylkene Rogaland, Hedmark, Akershus og Nord- Trøndelag. Kilder i NAV som Juristkontakt har snakket med, opplyser at de private også har fattet vedtak i saker de har behandlet. Et privat firma kan ikke gjøre vedtak på vegne av NAV. Vi har nå en gjennomgang av aktuelle saker for å undersøke om private firma har vært involvert i vedtaksfatting, sier Åsholt til Juristkontakt. Hvis sakene ikke har vært håndtert på en tilfredsstillende måte, vil vi vurdere hvordan dette skal følges opp. Vi har presisert overfor alle NAVs fylkeskontorer at eksterne ikke kan fatte vedtak. Unntatt offentlighet Omstilling i NAV førte til at etaten brukte milliarder på konsulenter i fjor. Åsholt ønsker ikke å si noe om hvor mye NAV bruker på privat saksbehandling. Det er det enkelte fylke som har inngått avtalene. Vi har ikke en samlet oversikt over kostnadene, sier han. Et av fylkene som har brukt en privat aktør til å behandle saker, er Rogaland. Det private konsulentselskapet Sosialfaglig kompetansetjeneste (SOFAK) ble brukt til å behandle uføresaker. NAV Rogaland inngikk avtale med SOFAK om behandling av et begrenset antall saker. Samarbeidet ble avsluttet etter 70 saker, sier Åsholt. Han vil ikke opplyse om kontrakten NAV har gjort med SOFAK om dette, eller hvor mye de fikk betalt for saksbehandlingen. Dette er en avtale i forretningsforhold som er unntatt offentlighet, sier han. Hvilken formell tilknytning har personene i SOFAK med NAV - er de midlertidig leid inn eller noe annet? Når det gjelder den formelle tilknytningen, må vi igjen vise til at avtalen er unntatt offentlighet. Firmaet sender faktura. 14 Juristkontakt

15 saksbehandling Vi har nå en gjennomgang av aktuelle saker Under anbudskrav Har oppdragene SOFAK utfører vært ute på anbud? Regler for anskaffelser gjelder også på dette området. Så langt vi kjenner til, er kostnadene i de enkelte fylkene et godt stykke under det som utløser krav om anbud, sier Åsholt. Hans Gunnar Glomseth i SOFAK opplyser til Juristkontakt at han ikke ønsker å kommentere selskapets forhold til NAV. Jeg anser disse spørsmålene å angå forhold mellom NAV som oppdragsgiver og vårt foretak. Jeg henviser derfor til NAV, sier han. Hans Gunnar Glomseth har ifølge SOFAKs hjemmeside den kommunale sosialtjenesten og NAV som spesialområde. «Hans Gunnar har hatt det faglige ansvaret for en rekke prosjekter i arbeidsog velferdssektoren over hele landet», heter det i firmaets presentasjon. Glomseth er sosionom med videreutdanning i administrasjon og ledelse. Han har en cand.polit grad med hovedfag i sosialt arbeid og har arbeidet i mottaksog tiltaksfunksjoner i sosialtjenesten. Han har også vært sosialfaglig leder. Fra 1994 til 1997 arbeidet han i trygdeetaten, med et særlig ansvar for oppfølging av sykmeldte, arbeidsgivere og helsevesenet. Barnevernspedagog Erik Aune er også tilknyttet SOFAK NAV skal ha brukt SOFAK rundt omkring i landet, til både opplæring av saksbehandlere og altså til ren saksbehandling. Ifølge firmaets egne hjemmeside, arrangerer SOFAK blant annet utviklingsprogram for ansatte i NAVkontorene. alle våre tiltak til hver enkelt kundes behov. De ansattes organisasjoner skal ha reagert sterkt på bruken av private saksbehandlere, både i et rettssikkerhetsperspektiv og ved at de mener ressursene heller burde brukes til å ansette saksbehandlere i NAV. Kilder i NAV forteller også at den som skal drive saksbehandling må ha tilgang til NAVs datasystem Infotrygd. Dette er en database med en mengde personopplysninger. Hvis eksterne skal ha tilgang til dette må de i så fall ha inngått en databe- TLF handlingsavtale og undertegnet taushetsplikt, sier informasjonsdirektør Ove Skåra i Datatilsynet. Assisterende arbeids- og velferdsdirektør Yngvar Åsholt medgir at man må se nærmere på bruken av konsulenter til ren saksbehandling. Det arbeides nå med et skriv til NAVs fylkeskontorer der regelverket rundt bruk av eksterne klargjøres ytterligere. På denne måten vil vi sikre at alle er godt kjent med hvilke regler som gjelder ved bruk av eksterne firma. Dette skrivet vil være ferdig om kort tid, sier han. Uttalt seg om underforbruk Hans Gunnar Glomseth har tidligere uttalt seg om det offentliges bruk av trygd i forbindelse med SOFAKs prosjekt Rett ytelse. Han uttalte til Kommunal Rapport i 2001 at det var et omfattende underforbruk av trygdeytelser. SOFAK driver ifølge sin egen hjemmeside med veiledning og skreddersyr Juristkontakt

16 Hvem har ansvaret? Lovbestemte rettigheter ikke skal håndheves av private virksomheter. Hvem har det endelige ansvaret?, spør Juristforbundets utredningssjef. Juristforbundets utredningssjef Gry Hellberg Munthe sier det er problematisk at private firmaer brukes til å saksbehandle Forsker saker for Mette NAV. Snertingdal i Statens senter for Dette Russmiddelforskning er lovbestemte rettigheter har og gjennomført skal ikke behandles den første av noen systematiske andre enn forskningsintervjuing kompetente offentlig av ansatte, narkosmuglere sier hun. i Norge. Hun Noen mener smuglere det reiser rettssikkerhetsmessige businessmenn, spørsmål. andre ser på seg seg selv som kyniske som ofre Vi lever for situasjonen, i et demokrati har hvor hun funnet lovbestemte rettigheter ikke skal håndheves av ut. private virksomheter. I tillegg har SOFAK uttalte og sterke meninger om Stikkprøver nivået på antall NAV-pensjonister og kan neppe Både varebiler, betraktes familiebiler, som uhildede campingvognerhandlere. og egentlig Det groveste hva som overtrampet helst brukes er saksbe- til hvis narkotikasmugling. det viser seg at SOFAK-saksbehandlerne går etter, har hatt typer tilgang vi vet til av Infotrygd, erfaring ofte per- I tillegg til profiler vi smugler, sonopplysninger tar vi også og helt andre tilfeldige saksdokumenter uten for å at ha ikke skrevet våre under egne profiler taushetser- skal stikkprøver gjøre klæring, oss blinde, sier hun. sier Selsing. Håndverkerbilen Hun mener også som det er tas grovt inn til hvis sjekk private firmaer gang, viser har gjort seg å vedtak inneholde i de smugle- sakene denne varer de behandlet. av den alminnelige danske typen: for mye Dette tobakk høres og ut alkohol. som en Åtte politisk flasker sak. vin Noen beslaglegges bør stille og spørsmålene: sendes til polet Kan direktoratet skylde for gjenvinning til teknisk på fylkeslinjen? sprit. Hvem har det endelige ansvaret? En tysk bil undersøkes av tollere, men de fant bare noen gram marihuana. Denne gangen slo ikke magefølelsen min inn. Men noen ganger så bare vet du at Vi det lever er noe i et galt. demokrati Og selv hvor om lovbestemte vi leter gjennom rettigheter alt, ikke så leter skal vi håndheves litt til og av litt private til virksomheter, sist, finner stoffet. sier Juristforbundets Det er godt til og så, gjemt. utredningssjef De er dyktige Gry Hellberg de som Munthe. smugler. Vi må være like fantasifulle for å finne det de smugler, sier Selsing. Kan direktoratet Afghanistan skylde og på Balkan fylkeslinjen? Selsing har vært i tollen siden 1989 og sett hvordan Hvem narkotikasmuglingen har det endelige har utviklet seg etter ansvaret? murens fall. Før åpningen i øst var trafikken mindre og det var nordmenn, pakistanere og tyrkere som stor for det meste av heroinimporten. Forklaringen Arbeidsmiljøloven på hvorfor det var de gruppene, Advokatfullmektig er i stor grad det Magnus faktum Buflod Pakistan arbeider med med arbeidsrettslig verdens «kornkammer» rådgivning av og he- er nabo roin: bistand Afghanistan. i Juristforbundet. Og Tyrkia Han var sier den at gang det hovedrute på generelt for grunnlag heroinsmugling også kan være til Vesten. arbeidsrettslig problematisk å outsource permanente arbeidsoppgaver. Rutene endret seg imidlertid etter kommunismens fall i Øst-Europa og etter Dersom krigene det i eks-jugoslavia er slik at man ble har Balkan avsluttet engasjementer transittåre. for å bytte ut dette med innleide Da konsulenter, jeg startet på virker etatsopplæringen det som om i det 1986 er var et permanent det for det behov meste for nederlendere, arbeidskraft belgiere til saksbehandling. og tyskere vi tok Da som skulle kurerer, de engasjerte forteller seksjonssjef ha blitt fast i Oslo ansatt, og sier Akershus advokatfullmektig tolldistrikt Odd Magnus Løkken. Buflod. Så dreide det seg østover og sydover, til Jugoslavia. Etter hvert kom kurerene oftere Dersom og oftere det fra er Polen slik at og man Baltikum, har avsluttet sier engasjementer han. for å bytte ut dette med innleide konsulenter, virker det som om det Albanere et permanent og somaliere behov for arbeidskraft til På saksbehandling. midten av 90-tallet Da skulle kan man de engasjerte si at kosovoalbanere blitt fast ansatt, «overtok» sier han. heroinmarkedet i ha Norge. Uten Albanerne å ha sett som på denne drev med konkrete heroin saken, var svært er det godt et organiserte, spørsmål om og det relativt er anledning mer voldelige til å gjøre enn de dette gruppene etter Arbeidsmiljølovens som hadde stått for bestemmelser handelen på om 80-og vern 70-tallet. mot usaklig Den oppsigelse prosessen ved fortsetter utsetting og av politiet arbeidsoppgaver til oppdragstakere, sier for- Buflod. ADVOKAT- og DOMMERKAPPER for damer og herrer. Omgående fra lager. Pris fra kr ,- inkl. mva. Storgt. 25, 0184 Oslo Tlf Postboks 8744 Youngstorget, 0028 Oslo 16 Juristkontakt Juristkontakt

17 Statsråden: Skal ikke skje Arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen sier han har bedt NAV om en redegjørelse om praksis ved å sette ut saksbehandling til private firmaer. Etter at også leder for Norsk Tjenestemannslag (NTL) Turid Lilleheie har reagert på at private saksbehandler og gjør vedtak i trygdesaker, har Arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen presisert overfor direktoratet at alle som jobber med trygdesaker, også vikarer og midlertidig ansatte, gjør det innenfor NAV. Det er ikke aktuelt å sette ut saksforberedelser til eksterne firmaer, sier han til Dagbladet. Jeg er opptatt av rettssikkerheten til trygdemottakere og gjentar at folk utenfor NAV ikke skal behandle trygdeytelser. Jeg er opptatt av rettssikkerheten til trygdemottakere og gjentar at folk utenfor NAV ikke skal behandle trygdeytelser, sier arbeidsog inkluderingsminister Dag Terje Andersen. Den juridiske kompetansen svært viktig NAV forvalter et viktig samfunnsoppdrag. Den juridiske kompetansen er svært viktig i en etat som NAV, sier leder av Akademikerne, Knut Aarbakke. En undersøkelse Akademikerne har utført blant sine medlemmer viser at bare tre prosent av akademikere synes det er svært eller ganske attraktivt å jobbe som saksbehandler i NAV. Hele 77 prosent mener det ikke er attraktivt. NAV forvalter et viktig samfunnsoppdrag. Den juridiske kompetansen er svært viktig i en etat som NAV som tolker og forvalter regelverk av potensielt svært stor betydning for enkeltmennesker. For brukeren av tjenestene er det viktig å få konkrete og gode svar raskest mulig. Da må også spisskompetansen være godt tilgjengelig ute på de mange lokale kontorene i NAV, for eksempel juridisk kompetanse. Feilutbetalinger, enten det dreier seg om for mye eller for lite, kan i mange tilfeller sies å henge sammen med manglende kompetanse i forvaltningsapparatet, sier Akademikernes leder Knut Aarbakke. Akademikernes medlemsundersøkelse ble foretatt av Respons Analyse i mai. Spørsmålet var: Hvor attraktivt vil det være for deg å jobbe som saksbehandler i NAV? De 700 spurte svarte slik: Svært attraktivt: 1 % Ganske attraktivt: 2 % Mindre attraktivt: 20 % Ikke attraktivt: 77 % Ikke sikker: 1 % Årsakene til at saksbehandlerjobb i NAV er så lite attraktiv kan være delte, tror Akademikerne. Men det er nærliggende å tro at de over tid vanskelige forholdene i etaten bidrar. Det understreker bare behovet for at politiske og administrative myndigheter prioriteter dette og arbeider fokusert med å bedre forholdene, sier Aarbakke. Arbeidstilsynet presenterte i sommer en tilsynsrapport om NAV, der det konkluderes med at det var forhold i NAV som representerte mulige brudd på arbeidsmiljøloven. Dette gjaldt arbeidsbelastninger, utilstrekkelig medvirkning og midlertidig ansettelse. Juristkontakt

18 Når nordmenn fengsles i utlandet begrenset juridisk hjelp fra ambassadene De to nordmennene som ble dømt til døden for drap i Kongo betegnet saken som en rettsfarse. (Foto: Vegar Vatn / Scanpix) 18 Juristkontakt

19 To nordmenn ble nylig dømt til døden av en regional rett i Kongo. Dødsdommer over nordmenn er sjeldent, men det er stadig saker der norske statsborgere dømmes til fengselsstraffer i utlandet. Utenriksdepartementet har per i dag oversikt over 64 norske statsborgere i utenlandske fengsler, men det er mange flere. I motsetning til hva mange nordmenn tror, har ikke ambassadene noen «husadvokat» som kan ta saken fordi man er norsk. Av Henrik Pryser Libell Juristkontakt

20 Han kunne blitt fengslet for drap i Guatemala i Nordmannen Thomas, som ikke ønsker å bruke etternavn, fikk sitt livs skrekk da han som 17-åring opplevde å lese at guatemalske aviser var fulle av historier om hvordan han skulle ha skutt sin meksikanske venn i raseri. Vennens liks ble funnet i en bil full av kulehull, og den drepte viste seg å være sønn av Mexicos ambassadør. Politiet stod uten spor, og fordi det måtte se ut som de klarte finne morderne, mistenkte de i starten meg og to kamerater fra Norge, forklarer Thomas som tror de kunne risikert en drapsdom for et drap de ikke hadde begått hvis påtalemyndigheten hadde bestemt seg for å "ta noen" og "noen" hadde vært dem. Han bodde et år i Guatemala hos sin far da drapet skjedde. Drapsmannen og motivet er ennå ukjent, men der og da var en av politiets teorier at det var Thomas som skjøt. Det var naturligvis skummelt å være i fare for å bli siktet for et drap i et land du vet har så høy grad av korrupsjon og så liten rettsikkerhet. Særlig når politiet er ute etter en syndebukk og vi som hvite utlendinger var en god skyteskive, sier han til Juristkontakt. Jeg tør ikke tenke på hvordan rettsaken hadde vært hvis den guatemalske staten hadde bestemt seg for å bevise at vi var skyldige. Jeg tør ikke tenke på hvordan det ville være å være fengslet der heller, med slåsskamper, drap og voldtekter i fengslene og matrasjoner på sultenivå. Thomas forlot landet med rutefly uten å bli stoppet. Vi ville aldri ha fått noen rettferdig rettssak. Vi var samarbeidsvillige med politiet og vi la igjen videoer med våre forklaringer og sa oss villige til å forklare oss mer, men bare fra Norge. 64 norske Med dom ville Thomas blitt en del av det norske Utenriksdepartementets statistikk over nordmenn fengslet i utlandet. Per i dag teller denne listen 64 nordmenn. Det er viktig å påpeke at dette på ingen måte er en utfyllende liste. Noen nordmenn ønsker ikke å ha kontakt med UD og kommer dermed ikke med på listen, sier kommunikasjonsrådgiver i UD, Marte Lerberg. Listen er sist oppdatert i juni, og da kjente UD til nordmenn fengslet i Aust- Faksimile fra VG, Jeg tør ikke tenke på hvordan rettsaken hadde vært. Jeg tør ikke tenke på hvordan det ville være å være fengslet der heller ralia, Argentina, Abu Dabi, Benin, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Dubai, Finland, Frankrike, Hellas, Hong Kong, India, Irak, Italia, Kongo, Kosovo, Kypros, Pakistan, Peru, Portugal, Somaliland, Sri Lanka, Spania, Storbritannia, Sveits, Thailand, Trinidad og Tobago, Tyskland, Tyrkia, Vanuan og USA. 30 av sakene dreier seg om narkotika. En spesiell dom er gitt for «aggressiv religiøs forkynnelse» i USA. Den alvorligste dommen har French og Moland i Kongo og Osman Omar Osman, som er dømt til døden i Irak. Lengst straffeutmåling har en nordmann som ikke oppgitt på UDs liste, men som ifølge Aftenposten soner 80 års fengselsstraff for seksuelle overgrep i USA. Wien-konvensjon Nordmenn som skal føres for retten i et annet land har etter Wienkonvensjonen rett til å komme i kontakt med sin ambassade, men det er likevel begrenset hva ambassadene har kunnet hjulpet disse nordmennene med rent juridisk. Det er stedets lover og regler som kommer til anvendelse når norske borgere fengsles i utlandet. Dette og folkerett på feltet, setter grensene for utenrikstjenesten, opplyser UD. UD kan i særlige tilfeller være tilstede under rettssaker, men UD kan ikke blande seg inn i rettergang, UD kan ikke gjøre henvendelser som gir uttrykk for en oppfatning av hva som bør være utfallet av en pågående rettsprosess og UD kan ikke betale for en privat engasjert forsvarer. Før en rettssak tar til, kan UD opprette kontakt med familie for å be dem om å bistå med penger. UD kan kontakte arbeidsgiver, folketrygd og andre som den siktede nordmannen mener må kontaktes for å varsles om at hun eller han ikke lenger kan opprettholde sine forpliktelser, informerer Utenriksdepartementet om på sine egne nettsider. UD kan også hjelpe til med å skaffe advokat og eventuelt tolk. Fri rettshjelp fra Norge UD og Justisdepartementet kan hjelpe nordmenn fengslet av politiet i utlandet med søke midler til fri rettshjelp i landet, dersom ordningene finnes. I noen særlige tilfeller kan UD hjelpe til med å søke om norske midler direkte fra Justisdepartementet i Norge. Ifølge Justisdepartementet må norske søkere som søker om fri rettshjelp fra Norge til advokatutgifter i utlandet alltid først ha forsøkt å søke rettshjelp i gjeldende land, og dokumentere at ordningen ikke finnes eller søknaden er avslått. Rettshjelpslovens paragraf 12 er unntaksparagrafen som gjør det mulig for Norge å likevel innvilge rettshjelp til norske borgere i utlandet, når særlige grunner taler for det. Det gjelder blant annet i alvorlige straffesaker Bestemmelsen er ment som et snevert unntak og som en sikkerhetsventil i tilfeller der det fremstår som klart urimelig at en norsk borger ikke får rettshjelp i utlandet, sier Rolf Lynnum Bjerkem i Justisdepartementet til Juristkontakt. Støtten er også avhengig av søkerens inntekt og strafferammen. I fjor var det åtte nordmenn som søkte fri rettshjelp til straffesaker i utlandet. To av dem ble helt eller delvis innvilget. Hjelpen fra Justisdepartementet og UD blir imidlertid vanskeligere å få hvis man har norsk statsborgerskap, men samtidig beholdt et annet statsborgerskap. Da risikerer man å regnes for statsborger av det andre landet og da gjelder ikke automatisk den retten man ellers har til å få bistand fra norske myndigheter. 20 Juristkontakt

JURISTkontakt. Sjef for 2500 vektere. NAV med privat saksbehandling. Kan skjerpe straffene før ny straffelov. Nordmenn bak lås og slå i utlandet

JURISTkontakt. Sjef for 2500 vektere. NAV med privat saksbehandling. Kan skjerpe straffene før ny straffelov. Nordmenn bak lås og slå i utlandet Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no NR 7 2009 43. ÅRGANG JURISTkontakt NAV med privat saksbehandling Nordmenn bak lås og slå i utlandet Kan skjerpe straffene før ny straffelov Advokater utreder

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp

Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp Vår egen rettferdighetssans forteller oss at en person som har begått en urett mot et annet menneske, er skyldig i den uretten han har begått. Det er få som ikke reagerer

Detaljer

Kataloghaier/fakturafabrikker og norske domener

Kataloghaier/fakturafabrikker og norske domener Kataloghaier/fakturafabrikker og norske domener Registrarseminar 17. mars 2015 Thor Martin Abell Bjerke, sikkerhetsrådgiver Tlf. 2254 1794. Mail: t.m.bjerke@virke.no Hovedorganisasjonen Virke Virke er

Detaljer

INFOSKRIV FRA A-KRIM ROGALAND TIL KUNDER/BYGGHERRE. UNNGÅ KJØP AV BYGGETJENESTER FRA KRIMINELLE AKTØRER

INFOSKRIV FRA A-KRIM ROGALAND TIL KUNDER/BYGGHERRE. UNNGÅ KJØP AV BYGGETJENESTER FRA KRIMINELLE AKTØRER INFOSKRIV FRA A-KRIM ROGALAND TIL KUNDER/BYGGHERRE. UNNGÅ KJØP AV BYGGETJENESTER FRA KRIMINELLE AKTØRER Innhold 1. Velg seriøs arbeidskraft 3 1.1.Innledning 3 2. Reduser risiko ved å stille krav til dine

Detaljer

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof.

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof. Magasinet for hele jus-norge NR 6 2006 40. ÅRGANG JURISTkontakt Jobben kan bli din hvis du krysser av i riktig boks Jobbguide Vi viser deg veien til FN! Rettsprosess for 30 år siden Historien om Baader-Meinhof

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Vitne i straffesaker. Trondheim tinghus

Vitne i straffesaker. Trondheim tinghus Vitne i straffesaker Trondheim tinghus Vitne i retten Et vitne hva er det? Et vitne er en som har kunnskap om noe, eller har opplevd noe, som kan gi viktig informasjon i en retts prosess. Også den som

Detaljer

The agency for brain development

The agency for brain development The agency for brain development Hvor er jeg, hvem er jeg? Jeg hører pusten min som går fort. Jeg kan bare se mørke, og jeg har smerter i hele kroppen. Det er en ubeskrivelig smerte, som ikke vil slutte.

Detaljer

Medievaner blant journalister

Medievaner blant journalister Medievaner blant journalister Undersøkelse blant journalister 7. 25. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 7. 25. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn Pressemelding mars LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn I den årlige europeiske referansestudien LoveGeist, gjennomført

Detaljer

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live.

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED - basert på en sann historie I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED handler om

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Aldri for sent å bli et lykkelig barn

Aldri for sent å bli et lykkelig barn Aldri for sent å bli et lykkelig barn Terje Forsberg Lunde Forlag De som sår med gråt, skal høste med fryderop Fra Salmenes bok Innledning I min oppvekst svikta alle rundt meg. Jeg var som en katt som

Detaljer

Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte

Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte 1 Hva er varsling? Å varsle er ikke det samme som å klage. Å varsle er å melde fra om ulovlige, farlige eller andre alvorlige eller kritikkverdige

Detaljer

KAMPEN MOT KAMPFIKSING

KAMPEN MOT KAMPFIKSING KAMPEN MOT KAMPFIKSING En kamp du må avgjøre alene 1 n DETTE HEFTET er utgitt av Norges Fotballforbund. Sammen med heftet hører en presentasjon i Power Point-format som fritt kan lastes ned på fotball.no/

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn Katrine Olsen Gillerdalen Odin En mors kamp for sin sønn Til Odin Mitt gull, min vakre gutt. Takk for alt du har gitt meg. Jeg elsker deg høyere enn stjernene. For alltid, din mamma Forord Jeg er verdens

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Undersøkelse avdekker norske menn og kvinners preferanser: Kvinner mest kritiske på første date

Undersøkelse avdekker norske menn og kvinners preferanser: Kvinner mest kritiske på første date Pressemelding 5.juli Undersøkelse avdekker norske menn og kvinners preferanser: Kvinner mest kritiske på første date Mange kan oppleve det å ta skrittet fra nett til date som nervepirrende. Derfor har

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR. - for barn og unge med et familiemedlem i fengsel

SPØRSMÅL OG SVAR. - for barn og unge med et familiemedlem i fengsel SPØRSMÅL OG SVAR - for barn og unge med et familiemedlem i fengsel For Fangers Parorende (FFP) er en organisasjon for de som kjenner noen som er i fengsel. Ta gjerne kontakt med oss! Hvorfor må noen sitte

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1

Minikurs på nett i tre trinn. Del 1 Minikurs på nett i tre trinn Del 1 Vi er født med forutsetningene for å kunne utføre våre livsoppgaver, enten vi har én stor eller mange mindre. Eller kanskje mange mindre som blir en stor tilsammen. Våre

Detaljer

La din stemme høres!

La din stemme høres! Internserien 5/2015 Utgitt av Statens helsetilsyn La din stemme høres! Unge om tilsyn med tjenestene 14 oktober 2015 Kontaktperson: Bente Smedbråten 2 LA DIN STEMME HØRES! Unge om tilsyn med tjenestene

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 (Bokmål) Du skal IKKE skrive navnet ditt på noen av sidene i dette spørreskjemaet. Vi vil bare vite om du er jente eller gutt og hvilken klasse du går i.

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra,

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, himmelen på jorda. Ja, himmelen begynner egentlig her på jorda, sier Bibelen, når menneskene er glad i hverandre i stedet for å slå hverandre i hjel. Det er

Detaljer

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du?

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du? BLUE ROOM SCENE 3 STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. Hva gjør du? Skriver brev. Ok. Til hvem? Til en mann jeg møtte på dansen/

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

Samling og splittelse i Europa

Samling og splittelse i Europa Samling og splittelse i Europa Gamle fiender blir venner (side 111-119) 1 Rett eller feil? 1 Alsace-Lorraine har skiftet mellom å være tysk og fransk område. 2 Robert Schuman foreslo i 1950 at Frankrike

Detaljer

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70%

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 1. Kjønn Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 60% 50% 40% 30% 25,1% 20% 10% 0% Kvinne Mann 1. Kjønn Navn Kvinne 74,9% Mann 25,1% N 315 2. Alder 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30%

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Et studieopplegg til Kulde av Lars Norèn.

Et studieopplegg til Kulde av Lars Norèn. Et studieopplegg til Kulde av Lars Norèn. Utarbeidet av lektor Øyvind Eide. Noen forslag til enkle spill i klasserommet Noen spørsmål/arbeidsoppgaver i forbindelse med stykket Gode teatergjenger Dette

Detaljer

Høring av NOU 2016: 24 Ny straffeprosesslov

Høring av NOU 2016: 24 Ny straffeprosesslov Høringsinnspill til Justis- og beredskapsdepartementet, fra proffene og Forandringsfabrikken Høring av NOU 2016: 24 Ny straffeprosesslov Forandringsfabrikken er en nasjonal stiftelse som har som mål å

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Gruppepress om barnevernsaker på facebook! (MR-N)

Gruppepress om barnevernsaker på facebook! (MR-N) Gruppepress om barnevernsaker på facebook! (MR-N) Publisert 2014-09-07 11:46 MISFORSTÅELSER OM GRUPPESØKSMÅL FLORERER PÅ FACEBOOK -foreldre oppfordres til å betale flere hundre tusen kroner av forening

Detaljer

193 Høytidsverset: «Han er oppstanden, store bud»

193 Høytidsverset: «Han er oppstanden, store bud» Påskedag 2017 Dette hellige påskeevangeliet stor skrevet hos evangelisten Lukas i det 24. kapitlet. Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som

Detaljer

07/16-20/LDO-311//AAS 11.12.2007

07/16-20/LDO-311//AAS 11.12.2007 Unntatt Offentlighet Offhl 5a jf fvl 13 Dok. ref. Dato: 07/16-20/LDO-311//AAS 11.12.2007 Uttalelse i sak 07/16 Likestillings- og diskrimineringsombudet mottok en henvendelse fra A den 13. mars 2007. I

Detaljer

OM Å HJELPE BARNA TIL Å FORSTÅ TERRORBOMBINGEN OG MASSEDRAPENE. Noen oppsummerte momenter til foreldre, førskolelærere og lærere

OM Å HJELPE BARNA TIL Å FORSTÅ TERRORBOMBINGEN OG MASSEDRAPENE. Noen oppsummerte momenter til foreldre, førskolelærere og lærere 1 OM Å HJELPE BARNA TIL Å FORSTÅ TERRORBOMBINGEN OG MASSEDRAPENE Magne Raundalen, barnepsykolog Noen oppsummerte momenter til foreldre, førskolelærere og lærere Det finnes ingen oppskrift for hvordan vi

Detaljer

Servicekonferansen 2011; 28.10.11. Lene S. Hagen leder av Servicesenteret i Oslo

Servicekonferansen 2011; 28.10.11. Lene S. Hagen leder av Servicesenteret i Oslo Profesjonell service til brukerne Servicekonferansen 2011; Samarbeid for profesjonell service 28.10.11 Lene S. Hagen leder av Servicesenteret i Oslo Bakgrunn for etablering Stor andel utenlandsk arbeidskraft

Detaljer

Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte

Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte 1 Etiske normer og verdigrunnlag Kongsvinger kommune har et eget verdigrunnlag. Kjerneverdiene er livsglede, inkludering, verdsetting, engasjement

Detaljer

Kapittel 12 Sammenheng i tekst

Kapittel 12 Sammenheng i tekst Kapittel 12 Sammenheng i tekst 12.1 vi har har vi har vi har vi 12.2 Anna har både god utdannelse og arbeidserfaring. Anna har verken hus eller bil. Både Jim og Anna har god utdannelse. Verken Jim eller

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

Juridiske problemstillinger ved avskaffelsen av papirskjema

Juridiske problemstillinger ved avskaffelsen av papirskjema Juridiske problemstillinger ved avskaffelsen av papirskjema Dette dokumentet beskriver de juridiske problemstillingene ved overgang til elektronisk avgitt egenerklæring, og avskaffelse av erklæring ved

Detaljer

Medievaner og holdninger

Medievaner og holdninger Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Medievaner og holdninger Undersøkelse blant norsk befal og norske offiserer 24. februar - 24. mars Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.)

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.) Scener fra en arbeidsplass et spill om konflikt og forsoning for tre spillere av Martin Bull Gudmundsen (Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette

Detaljer

KVALIFISERINGSPROGRAMMET

KVALIFISERINGSPROGRAMMET KVALIFISERINGSPROGRAMMET Hvert år kommer mange i jobb takket være deltakelse i Kvalifiseringsprogrammet. Er det din tur nå? Eller kjenner du noen andre dette kan være aktuelt for? Ønsker du å komme i arbeid,

Detaljer

Brev til en psykopat

Brev til en psykopat Brev til en psykopat Det er ikke ofte jeg tenker på deg nå. Eller egentlig, det er riktigere å si at det ikke er ofte jeg tenker på deg helt bevisst. Jeg vet jo at du ligger i underbevisstheten min, alltid.

Detaljer

ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle.

ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle. ET ØYEBLIKKSINTERVJU MED OLE HENRIK KONGSVIK, DAGLIG LEDER OG GRÜNDER I OK FOTO. - Intervjuet (og [amatør]fotografert) av Ole Mads Sirks Vevle. OM NAVNET «OK FOTO».., OK Foto. - Stemmer det. Husker du

Detaljer

Medievaner blant publikum

Medievaner blant publikum Medievaner blant publikum Landsomfattende undersøkelse 28. januar 21. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer:

Detaljer

Medievaner og holdninger til medier

Medievaner og holdninger til medier Medievaner og holdninger til medier Landsomfattende meningsmåling 8. - 22. mars 2005 Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon FORMÅL DATO FOR GJENNOMFØRING DATAINNSAMLINGSMETODE Måle medievaner

Detaljer

Retten til å være anonym Ønsker vi anonyme alternativ, og når er det viktigst for oss?

Retten til å være anonym Ønsker vi anonyme alternativ, og når er det viktigst for oss? Retten til å være anonym Ønsker vi anonyme alternativ, og når er det viktigst for oss? Delrapport 5 fra personvernundersøkelsen 2013/2014 Mai 2014 DATATILSYNET Side 1 av 7 Innhold Innledning og hovedkonklusjon...

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Kvalitativ metode. Sveinung Sandberg, Forelesning 3. april 2008

Kvalitativ metode. Sveinung Sandberg, Forelesning 3. april 2008 Kvalitativ metode Sveinung Sandberg, Forelesning 3. april 2008 Kvale: Metoder for analyse Oppsummering av mening Enkle korte gjenfortellinger Kategorisering av mening Fra enkle faktiske kategorier til

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Vedlegg til klage på brudd på KOMMs etiske retningslinjer

Vedlegg til klage på brudd på KOMMs etiske retningslinjer Vedlegg til klage på brudd på KOMMs etiske retningslinjer Geelmuyden Kiese legger herved ved følgende vedlegg til klagen mot KOMM-medlemmet First House, datert 19. juni, for brudd på KOMMs etiske retningslinjer.

Detaljer

Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN»

Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN» Etterarbeid til forestillingen «stor og LITEN» Beate Børresen har laget dette opplegget til filosofisk samtale og aktivitet i klasserommet i samarbeid med utøverne. Det er en fordel at klassen arbeider

Detaljer

Spørsmål og svar om papirløse

Spørsmål og svar om papirløse Norsk Organisasjon for Asylsøkere Spørsmål og svar om papirløse Hva menes med at en person er papirløs? Med papirløs menes en person som oppholder seg i Norge uten papirer som viser lovlig opphold, med

Detaljer

ASYLSØKERS HVERDAG I FREDRIKSTAD TRO HÅP & KJÆRLIGHET. En fortelling om asylsøkerens hverdag i tekst og bilder. Foto: Christin Olsen - DMpro - 09

ASYLSØKERS HVERDAG I FREDRIKSTAD TRO HÅP & KJÆRLIGHET. En fortelling om asylsøkerens hverdag i tekst og bilder. Foto: Christin Olsen - DMpro - 09 ASYLSØKERS HVERDAG I FREDRIKSTAD TRO HÅP & K KJÆRLIGHET En fortelling om asylsøkerens hverdag i tekst og bilder Veumallen - Norsk Folkehjelp Veumallen - Norsk Folkehjelp Foto: Trond Thorvaldsen Foto: Erik

Detaljer

MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv.

MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv. MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv. HOVEDPUNKTER: Folk ønsker fortsatt å jobbe i privat fremfor offentlig sektor.

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Brukerundersøkelse om medievaktordningen. Januar 2011

Brukerundersøkelse om medievaktordningen. Januar 2011 Brukerundersøkelse om medievaktordningen Januar 2011 Om undersøkelsen Undersøkelsen er en evaluering av medievaktordningen ILKO. Medievaktordningen er en døgnkontinuerlig telefonvakttjeneste som har vært

Detaljer

Hvem er jeg? AFO, Harald Trulsrud

Hvem er jeg? AFO, Harald Trulsrud Hvem er jeg? Har gått på attføring i ca 7 år Har vært leder av AFO siden 1997 Er nå dommer i Oslo Forliksråd (ikke Aetats skyld) Har tidligere vært koordinator i Velferdsalliansen - fra starten i 1997/98

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011

Undersøkelse om svart arbeid. Januar/februar 2011 Undersøkelse om svart arbeid Januar/februar 2011 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen s. 03 Kjøp av svart arbeid s. 04 Vurdering av kjøp av svart arbeid s. 09 Hvem er kjøperen av svart arbeid? s. 16 Hva

Detaljer

INT. BRYGGA. SENT Barbro har nettopp fått sparken og står og venter på brygga der Inge kommer inn med siste ferja. INGE BARBRO INGE BARBRO INGE

INT. BRYGGA. SENT Barbro har nettopp fått sparken og står og venter på brygga der Inge kommer inn med siste ferja. INGE BARBRO INGE BARBRO INGE I DAG OG I MORGEN av Liv Heløe Scene for mann og kvinne Manuset finnes til utlån på NSKI I DAG OG I MORGEN er et stykke som handler om Inge og Barbro som er et par, bosatt på en øy et sted i Norge. Inge

Detaljer

Nr:1. Å høre etter 1. Se på personen som snakker. 2. Tenk over det som blir sagt. 3. Vent på din tur til å snakke. 4. Si det du vil si.

Nr:1. Å høre etter 1. Se på personen som snakker. 2. Tenk over det som blir sagt. 3. Vent på din tur til å snakke. 4. Si det du vil si. Nr:1 Å høre etter 1. Se på personen som snakker. 2. Tenk over det som blir sagt. 3. Vent på din tur til å snakke. 4. Si det du vil si. Nr:2 Å starte en samtale 1. Hils på den du vil snakke med. 2. Begynn

Detaljer

«Litterasitetsutvikling i en tospråklig kontekst»

«Litterasitetsutvikling i en tospråklig kontekst» «Litterasitetsutvikling i en tospråklig kontekst» Hvordan opplever minoritetsspråklige voksne deltakere i norskopplæringen å kunne bruke morsmålet når de skal lære å lese og skrive? Masteroppgave i tilpasset

Detaljer

- Alarmer slik vi kjenner dem er utdatert

- Alarmer slik vi kjenner dem er utdatert - Alarmer slik vi kjenner dem er utdatert Det er kommet en ny aktør på markedet. Han mener forbrukerne blir lurt til å tro at det er smart å leie alarm. Av Elisabeth de Lange Gjesdal For en dag siden.

Detaljer

Fokusintervju. Deltakere tilfeldig utvalg søkere til Boligtjenesten. Innledning

Fokusintervju. Deltakere tilfeldig utvalg søkere til Boligtjenesten. Innledning Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg søkere til Boligtjenesten Innledning Tusen takk for at dere vil sette av en ca. en og en halv time sammen med oss i kveld! Dere har til felles at dere alle har

Detaljer

Anonymisert versjon av uttalelse - spørsmål om forskjellsbehandling på grunn av graviditet

Anonymisert versjon av uttalelse - spørsmål om forskjellsbehandling på grunn av graviditet Vår ref. Deres ref. Dato: 08/1088-18-AAS Feil! Fant ingen flettefelt i 05.05.2009 overskriftsposten til datakilden. Anonymisert versjon av uttalelse - spørsmål om forskjellsbehandling på grunn av graviditet

Detaljer

Del. 3 om Kåre Palmer Holm En sann kriminalhistorie fra virkeligheten

Del. 3 om Kåre Palmer Holm En sann kriminalhistorie fra virkeligheten Del. 3 om Kåre Palmer Holm En sann kriminalhistorie fra virkeligheten Tor Erik Hansen, Sola Historielag Etter at Kåre Palmer Holm hadde begått innbruddet i Sola Postkontor, ble han rask tatt og satt i

Detaljer

Medievaner blant redaktører

Medievaner blant redaktører Medievaner blant redaktører Undersøkelse blant norske redaktører 7. 26. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: Datainnsamlingsmetode: Antall intervjuer:

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

1.2 Brannstatistikk: Tap av menneskeliv

1.2 Brannstatistikk: Tap av menneskeliv Kapittel 1 Brann og samfunn 1.1 Introduksjon I Norge omkommer det i gjennomsnitt 5 mennesker hvert år som følge av brann. Videre blir det estimert et økonomisk tap på mellom 3 og milliarder kroner hvert

Detaljer

Nordlandsungdommers erfaringer fra møter med NAV

Nordlandsungdommers erfaringer fra møter med NAV Nordlandsungdommers erfaringer fra møter med NAV Involveringsprosjektet i Nordland Hildegunn Estensen Seniorrådgiver Tema for ungdommenes vurdering Sosiale tjenester til unge mellom 17 og 23 år Er tjenestene

Detaljer

bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?»

bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?» «Hvorfor velger ikke norsk ungdom bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?» Hva gjøres i dag Øke antall lærebedrifter Aksjon lærebedrift samt Samfunnskontrakten Øke kvaliteten på lærebedriftene I styret

Detaljer

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme?

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Om ungdommer kan ha kjæreste? Om de skal gifte seg? Når de skal gifte seg? Hvem de skal gifte seg med? Familien Sabil Maryams foreldre hører

Detaljer

Dilemma. kan delta på de ulike aktivitetene Hvite Due tilbyr.

Dilemma. kan delta på de ulike aktivitetene Hvite Due tilbyr. Ali er ansatt i kommunen. Han har ansvar for utbetaling av økonomisk støtte til brukere med ulik grad av uførhet. En av brukerne han er ansvarlig for, deltar på flere aktiviteter på et aktivitetssenter

Detaljer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst 1 -Har du kjøpt nok? -Vel, jeg vet ikke. 2 Hva synes du? Bør jeg kjøpe mer? 3 -Er det noen på øya som ikke får? -Ja, én. 4 -Én? -Ja...deg. 5 Jeg er ikke på øya. Du er min øy. 6 Unnskyld! 7 Å, skitt. Vent.

Detaljer

Om å delta i forskningen etter 22. juli

Om å delta i forskningen etter 22. juli Kapittel 2 Om å delta i forskningen etter 22. juli Ragnar Eikeland 1 Tema for dette kapittelet er spørreundersøkelse versus intervju etter den tragiske hendelsen på Utøya 22. juli 2011. Min kompetanse

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Hvordan skal man skrive et godt leserbrev?

Hvordan skal man skrive et godt leserbrev? Hvordan skal man skrive et godt leserbrev? For de fleste av oss vil leserbrev være det mest naturlige hvis vi skal bidra til synlighet for partiet og partiets standpunkter i valgkampen. Leserbrev-sidene

Detaljer

HELP & håndverkerne. November 2015

HELP & håndverkerne. November 2015 HELP & håndverkerne November 2015 Sammendrag Om lag 1,6 millioner nordmenn (20 år +) kjøper håndverkertjenester privat hvert år Mange av disse oppdragene er småoppdrag (ca 40% er 5000 kroner eller lavere),

Detaljer

Undersøkelse om svart arbeid. Gjennomført for Skatteetaten og Samarbeid mot svart økonomi

Undersøkelse om svart arbeid. Gjennomført for Skatteetaten og Samarbeid mot svart økonomi Undersøkelse om arbeid Gjennomført for Skatteetaten og Samarbeid mot økonomi Innhold Bakgrunn s. 3 Bruk av anbudstjenester s. 5 Kjøp av arbeid s. 7 Hvem kjøper arbeid s. 18 Type arbeid og kjøpskanal s.

Detaljer

Årets nysgjerrigper 2007

Årets nysgjerrigper 2007 Årets nysgjerrigper 2007 Prosjekttittel: Hvorfor er godteri billigere i Sverige enn i Norge? Klasse: 5a, 5b og 5c Skole: Vevelstadåsen skole (Ski, Akershus) Antall deltagere (elever): 8 Dato: 02.05.2007

Detaljer

Ombudets uttalelse. Sakens bakgrunn 12 15.03.2013. 26. september 2012 oppsøkte A NAV-kontoret på Stovner.

Ombudets uttalelse. Sakens bakgrunn 12 15.03.2013. 26. september 2012 oppsøkte A NAV-kontoret på Stovner. Vår ref.: Dato: 12 15.03.2013 Ombudets uttalelse Sakens bakgrunn 26. september 2012 oppsøkte A NAV-kontoret på Stovner. A skulle snakke med en veileder om sin arbeidssituasjon, og hun ønsket veiledning

Detaljer