EIERS HÅNDBOK IFØLGE DIREKTIV 94/25/EU ENDRET AV EUROPEISK DIREKTIV 2003/44/EU OVNI 445 BÅTKLASSE A

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EIERS HÅNDBOK IFØLGE DIREKTIV 94/25/EU ENDRET AV EUROPEISK DIREKTIV 2003/44/EU OVNI 445 BÅTKLASSE A"

Transkript

1 EIERS HÅNDBOK IFØLGE DIREKTIV 94/25/EU ENDRET AV EUROPEISK DIREKTIV 2003/44/EU BÅTKLASSE A Denne håndbok omfatter 86 sider, nummerert fra - 35 pluss 5 sider med plansjer, skjemaer og tegninger Side av 03

2 Deres selger Navn Adresse Er representant for SAS CHANTIER ALUBAT og gir deg all mulig nødvendig hjelp for å løse deg problemer du måtte ha ved sjøsetting og seilsetting, og ved tekniske kontroller og ved vedlikehold av båten din. Han vil også bistå deg når du skal få båten registrert. Med en gang du blir eier av båten, bør du sette deg inn denne håndboken, datere og signere kvitteringer under og gi (eller sende) disse til selger Garantibevis : se side 34 Klipp etter prikketlinje Kvittering for å ha mottat denne håndbok Jeg undertegnende: Navn Adresse Eier av nr Erklærer å ha mottatt denne eierhåndbok for inneholdende: - sikkerhetsgaranti om konformitet - konformitetsbevis for rom og størrelse for et serieprodusert forlystelsesfartøy. Dette forlystelsesfartøy er dekket av de garantiforhold som står beskrevet på side 34 i denne Eierhåndbok Denne garantien begynner ( dato) Underskrift Side 2 av 03

3 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning. Klassifisering 2. Tekniske opplysninger 3. Elektriske systemer 4. Gassinstallasjon Side 4 Side 5 Side 6 Side 8 Side 5. Indre innredning Side 3 6. Kloakk og sanitære anlegg Side8 7. Oversvømmelse Side Beskyttelse mot brann Side 2 9. Motor Side Drivstoffinstallasjon Side 26. Styresystem Side Navigering Side Beskyttelse mot lynnedslag Side Miljøbeskyttelse Side Sikkerhetsutstyr Side Vedlikehold, transport, tørrlegging Side30 7. Kjøl Side3 8. Skrog- vedlikehold av aluminium Side32 9. Garanti og overføring av eiendom Side Regelverk for hav og elver Side 36 2 SNSM (Fransk nasjonal forening for livredding til sjøs) Side37 PLANSJER OG TEGNINGER Presentasjon Side 39 2 Innredning Side 4 3 Nyttlast Side 44 4 Seilføring Side 46 5 Fall og heisetaukrets Side v strøm Side 50 7 Laste og kraftkrets Side v elektrisk tavle Side 54 9 Kjøl Side v elektrisk installasjon Side v elektrisk installasjon Side 60 2 Styreinnretning Side 62 Side 3 av 03

4 3 Gasskretsløp 4 Evakuering av båt 5 Ferskvannskretsløp 6 Tørke kretsløp 7 Stell av skrog 8 Mekaniske installasjoner 9 Circuit G.O 20 Sort og grått vann 2 Holding tank 22 Plan for heving 23 Liste over vedlagte dokument Side 64 Side 66 Side 68 Side 70 Side 72 Side 74 Side 76 Side 78 Side 80 Side 82 Side 84 INNLEDNING Kjære båteier, Velkommen om bord og velkommen i familien av glade eiere av OVNI båter. Båtbyggerne NAVAL ALUBAT har laget denne håndboken slik at det skal bli lettere for dere å bruke seilbåten og slik at dere kan unngå farer ved bruk av forlystelsesfartøy. Les særlig nøye kapitlene for å unngå brann, oversvømmelse og havari, og bli godt kjent med båten før dere tar den i bruk. Denne eierhåndbok gir deg detaljkunnskap om båten, dens utstyr og innredninger og hvordan alt skal brukes. Les alt nøye før dere begynner å bruke båten. Forsikre dere om at vind- og havforhold passer til en båt av denne klassen, og at dere virkelig er i stand til å manøvrere båten under disse forhold. Selv om båten er laget og utstyrt for hav- og vindforhold som svarer til båtklasse A, B og C, helt opp til sterk storm og svært høy sjø med farer for unormal bølgehøyde og kraftig kastevind, så kan bare et godt trenet mannskap føre båten tilfredsstillende bra under slike forhold. Denne håndbok gir deg ingen opplæring i hvordan du sikkert kan føre båten. Hvis dette er den første dere eier, eller hvis dere har byttet til denne og ikke er vant til denne type båt, så for deres egen komfort og sikkerhet, bruk god til med å bli kjent med den. Din båtforhandler, din seilforening eller yacht klubb vil sikkert gjerne sette deg i forbindelse med seilskoler eller andre dyktige instruktører der du bor. Denne håndbok er heller ikke en detaljert veiledning i reparasjon og vedlikehold. Hvis du har problemer bør du kontakte båtkonstruktør eller hans representant. Bruk alltid en faglært ekspert for vedlikehold og montering av utstyr. Endringer som kan påvirke båtens sikkerhet bør bli evaluert, utført og dokumentert av faglærte. Båtkonstruktør kan ikke holdes ansvarlig for endringer som ikke slik er blitt godkjente. Side 4 av 03

5 OPPBEVAR DENNE HÅNDBOK PÅ ET SIKKERT STED OG OVERLEVER DEN TIL NY EIER HVIS DU SELGER BÅTEN. ADVARSEL: Våre båter blir stadig utbedret etter kunders erfaringer og forskning gjort av verftet, derfor er ikke de spesifikasjoner dom er gitt bindende og kan endres uten varsel og uten forpliktelse til å blir rettet opp. Denne håndbok har som mål å ddekke et maksimum av opplysninger, derfor kan det skje at utstyr og avsnitt i boka ikke angår din båt. I tvilstilfelle, sjekk den inventarlisten du fikk da de bestilte båten., Side 5 av 03

6 .BÅTKLASSEN Deres båt går inn i klassen for havseilere (kategori A). Under normal bruk, er båten velegnet til seilas i opptil 7 meter høye bølger og inntil vindstyrke 0 på Beauforts skala, og kan tåle enda hardere forhold. Men dette er selvsagt også avhengig av mannskapets kompetanse og evne til å føre båten, mannskapets fysikk, båtens vedlikehold og utstyr. Derfor er det viktig å være påpasselig og nøye før båten blir satt på sjøen. Verftet NAVAL kan garantere at båten oppfører seg perfekt selv under ekstreme forhold (voldsomt uvær, orkan, syklon, osv) Båtklasse Type seilas Båtklasse A Båtklasse B Båtklasse C Båtklasse D Havseilas Åpen sjø Nær kysten Beskyttete farvann Vindstyrke (Beaufort) Inntil styrke 0 Inntil styrke 8 Inntil styrke 6 Inntil styrke 4 Vindhastighet Bølgehøyde Inntil 28 m/sek Inntil 2 m/ sek Inntil 7 m/ sek Inntil 3 m / sek Inntil 7m Inntil 4 m Inntil 2m Inntil 0,5 m INNTA HAVET, MEN TA IKKE RISKER Hør på værvarslingen før du drar ut. I havna blir det hver dag slått opp værvarsler for dagen og de kommende dager. VHF: Via kanal 6 får man hver dag inn værvarsler. Sertifisering: Naval Alubat har valgt Institut pour la Certification et la Normalisation dans le Nautisme som kontrollorgan for å kontrollere at båten oppfylller kravene i EU- direktiv 94/ 25. Identifisering Du finner skrogets identifiseringsnummer på en tavle på styrbord side bak på båten. Det består av en kombinasjon av bokstaver og tall som begynner med FR- ALU. Side 6 av 03

7 .. Faregrenser FARE Indikerer at det er en virkelig stor fare for at det vil oppstå en ubotelig skade eller død hvis en ikke tar visse forholdsregler. ADVARSEL Indikerer at det er stor fare for skade eller død hvis en ikke tar visse forholdsregler. PASS PÅ Indikerer at en må passe på visse sikkerhetstiltak eller farlig praksis som kan føre til skade på person eller båt hvis en ikke følger visse råd. 2. TEKNISKE OPPLYSNINGER OM BÅTEN. 2.. Generelle opplysninger. Model Arkitekt Båtklasse Nr. Gitt av klassifiseringsselskap Nr CIN Skroglengde Flytelengde Største bredde Høyde flytende Høyde over vannet Ballast : Kjøl Vekt tom Flateinnhold storseil Flateinnhold Genuafokk Vannbeholdning (ekskl. Varmtvannsbeholder) Dieseltank (omtrent) Holding tank Motorbatteri Tjenestebatteri Fremste framkomstmåte Maksimal motorkraft ombord Marc Lombard A CE/0607 FR -ALU 3.80 m 2.66 m 4.29 m.05/3.5 m 9.50 m kg 382 kg 0426 kg m² 53,90 m² 24,50 m² 540 L +(00 L) 500 L 75 L x 2 90 Ah x 90Ah x 3 Seil 40,4 kw / 75 cv NOTA den maksimale lastekapasitet må veies mot de montasjevalg verftet gjør. Den må senkes hvis en velger å gjøre andre montasjer. Side 7 av 03

8 Konstruktørtavle ZI Les Plesses LE CHATEAU D' OLONNE Catégorie de Design : A B C Max. Max D Du finner denne tavlen i styrhuset Her finner du viktig informasjon. 4 (kg) Båtklasse A- Havseiler (voir.) Maks. Antall personer = 8 Maks. tilleggsvekt = 3000 kg CE 0607 : Anbefalt antall personer ombord når båten seiler under forhold den er bygget for. Utstyr for 8 personer (ikke medregnet tanker for vann og diesel ). : EU- merke som viser at den oppfyller krav i EUdirektiv:Tall fra sertifiseringsselskap. I dette tilfelle ICNN (Institut pour la Certification de la Normalisation dans le Nautisme), Brussel. Side 8 av 03

9 3. ELEKTRISKE SYSTEMER 3. Sikkerhetsråd ved bruk av elektriske systemer. Alltid Sjekk batterienes tilstand og batterinivå før du seiler ut. Koble fra og sett bort batteriene ved vinteropplag Hold en spenning på min. 0,5 v under vinteropplag Ha alltid med reservepærer for alle navigeringslamper og lamper om bord. Vær særlig oppmerksom på styrken. Sjekk at alle navigeringsapparater fungerer Sjekk navigeringslamper før seiling om natten Aldri: Arbeid ikke med en elektrisk installasjon under spenning Endre en installasjon og tilhørende skjema med unntak av hvis dette er gjort av en faglært person i marin elektrisitet Endre kapasiteten som skal beskytte mot overbelastning Erstatte elektriske apparater og materiell med ekstra deler La båten seile uten overoppsyn mens en holder på å installere elektrisk utstyr under spenning Hvis en sikring eller bryter hele tiden slår ut, så bør du kontakte en spesialist får å finne årsakene til denne kortslutningen. 3.2 Nytt utstyr. Siden. januar 996 har elektrisk utstyr vært underlagt EU- direktivet elektronisk kompatibilitet. Derfor er det nødvendig å installere nytt utstyr som følger EU- normene. Båten må leveres med et dokument som beviser at alt følger disse regler. Bruk bare apparater som er dobbelt isolert hvis en installerer 220V strøm. Følg derfor de råd som er gitt m.h.t installasjon av slikt utstyr. For å unngå vedlikeholdsproblemer, så bør det nevnes i håndboka om det gjøres endringer på det elektriske skjema. Side 9 av 03

10 3.3 Batterier Batteriene gir tilstrekkelig kraft og energi til alt utstyr om bord. Men det er selvsagt nødvendig å vedlikeholde dette nøye. Gruppe med tjenestebatterier på 95Ah under deksel bak babord. batteri på 95A for å starte motoren Hovedknapp motor Hovedknapp tjenestekrets Hovedknapp vinsjkrets Sikring vinsj Nødknapp unipolarkrets Knapp GE krets i opsjon Strømbrytere og sikringer for vinsj, kjøl som befinner seg bak på babord side. PASS PÅ Når dere installerer nytt elektrisk utstyr, så pass på at det totale forbruk forblir innenfor det batteriene tåler. Koble alltid fra negativ polklemme før den positive Mens en holder på med batteriene, så må en unngå all lekkasje av elektrolysevæske ved å holde dem horisontalt. Ha på hansker og klær som beskytter deg mot eventuell for å unngå kontakt med elektrolysevæske i tilfelle lekkasje - Skulle du likevel komme i kontakt med slik væske, så bør du veldig godt disse kroppsdelene og ta kontakt med lege. - Pass på at de to polklemmene ikke kommer i kontakt med hverandre eller med strømførende metall. 3.4 Elektrisk vinsj PASS PÅ Når du bruker en elektrisk vinsj, så er det absolutt nødvendig å akselerere motoren litt Installasjon av 220v FARE Installasjon av 220 v ombord er beskyttet av en bryter og en differentialblokk. En slik installasjon bør en absolutt overlate til fagfolk. Side 0 av 03

11 Båtens hovedbryter ved opplag Differentialblokk i styrhuset babord. Hovedbryteren 220 v er plassert i boksen bak i cockpit babord side. Pass på! når båten er til kai, sett bryteren i åpen posisjon. FARE Båten din blir levert uten tilførselskabel båt/kai og uten stikkontaktuttak for å tilkopling på kaia. Kabelen må være ment for utendørsbruk. Dens seksjon må være tilpasset lengden og styrken til hovedbryter (Se elektrisk tabell). Stikkontakten må være tilpasset stikkontaktuttaket på kaia (Rådfør deg med fagfolk om nødvendig). Det er den typen som nærmest passer til IP 67/IEC Kutt strømmen på kaien før en kobler til/ fra forsyningskabelen mellom båt og kai. Koble denne forsyningskabelen til båten før en kobler den til kaien. Koble fra forbindelsen kai/ båt før en kobler fra kabelen på båten. Husk å lukke beskyttelsen for strømanlegget på kaien. Panel220 v med lys over strømtilkopling Side av 03

12 4. INSTALLASJON AV GASS 4. Råd om bruk - Les nøye bruksanvisning for komfyr og regulator - Forsikre deg at gassflasken og regulator følger de regler som gjelder det land den skal brukes i. - Slike apparater bruker kabinens oksygen og slipper ut forbrente produkter på båten. Derfor er det nødvendig med en viss ventilasjon når en bruker slike apparater. Åpne koøyene i roofen når du lager mat. - Gassflasken bør alltid settes i det rom det er beregnet at den skal stå. Komfyr Gasskran under komfyr - La aldri båten være ubevoktet når en bruker gassapparater - Steng alle kranene i kretsløpet når det ikke er noen om bord, selv ikke når en mener at gassflasken er tom. - Røyk aldri når du går ned i en båt når denne er lukket, forsikre deg om at det ikke er noen lukt av gass. - Hvis du kjenner gasslukt, så steng alle kraner og luft ut båten. Finn ut hvor lekkasjen er før du igjen begynner å bruke gass. ADVARSEL Ventilene i kretsløpet bør stenges med en gang det oppstår en faresituasjon. Side 2 av 03

13 4.2. Kontroll av kretsløp. En bør av og til kontrollere gasskretsløpet. - Steng alle kraner til komfyren Åpne til stekeplatene og åpne for gassflasken Kontroller at alt er tett, at det ikke er mulig at det lekker ut noe gass eller at vann kan komme til. PASS PÅ! Bruk ikke oppløsninger som inneholder ammoniakk Bruk aldri flamme for å søke lekkasjer Reparasjoner må bare foretas av faglærte personer. De bøyelige rørne må: - Regelmessig kontrolleres, minst en gang i året - De må straks byttes ut dersom holdningsdato er utløpt - Byttes ut senest fem år etter fabrikasjonsdato, denne er markert på rørne. - Byttes ut ved skade 4.3 Bytte av gassflaske. FARE Lukk alle kraner Det er viktig at en ikke røyker eller bruker åpen ild mens en bytter flaske Gassflaskerom bak styrbord Side 3 av 03

14 5. INDRE INNREDNING I TRE KAHYTTER Alt av treverk er av massivt eik, med marint kryssfiner. Skillevegger og avlukker er skrudd og limt til skroget eller til broen. Alt treverk er beskyttet av flere lag med polyeruthan lakk. Dørken er av lagvis lys kryssfiner 5.. Hovedtrapp Glidende deksel i røykfarget pleksiglass To-delt dør i pleksiglass med lufteluke og lås i rustfritt stål Karm i massivt tre, teak Gelender begge sider, teak Trinn i massivt tre med antisklibånd Nederst en luke for brannslukningsapparat vendt mot motor. I tilfelle brann Luke for brannslukningsapparat 5.2. Styrhus Draftbord 780 x 550 mm Bokhylle og annen hylle/skapplass Elektrisk tavle 2 v : 20 funksjoner 220 v : 5 funksjoner fleksibelt draftbord Lyssetting med en spot Plass til å ordne ting under styresete Kontrollpanel for kart stikkontakt2 v + stikkontakt 220 v Drivstoffmåler, ferskvannsmåler Kontrollbord for elektronikk 5.3. Messe Benk babordside og benk rett over kjølen Puter og rygger har stofftrekk På sidene er det benker med ryddeplass Teakimitert dørk med hvite tråder Lufting og lyssetting ved fastmonterte koøyer og 2 luker med gardin 4 spotter Innerkledning i hvitt stoff i tak og eik på kantene Ryddeplass under sidebenker og midtbenk Side 4 av 03

15 Messebord 5.4. Bysse Funksjonell disponering Stor arbeidsbenk og mye hylleplass Oppvaskkum i inox, 2 kummer Blandekran kaldt og varmtvann under trykk Kokeapparat 2 bluss av rustfrittstål montert på kardang, beskyttelse av rustfritt stål Kjøleskap 60 L Skap til kjøkkenutstyr 2 hyller med dører Lufting og lys ved koøye fast i skroget, og luke med gardin Fotpumpe for sjøvann Arbeidsbenken har marint dekor. Lufting plass for kjøkkenbatteri Dørk i teak med hvite tråder uttak 220v, spot Side 5 av 03

16 5.5. Kahytte foran Dobbelseng på siden som standard (opsjon i midten) med kompakt skummadrass. Det er enkelt å skifte trekk. Ryddeplass under seng Garderobeskap i korridor luke med gardin ( nødutgang i tilfelle brann ) Skilledører med messen 2 spotter Teakimitert dørk med hvite tråder spot for leselys Ryddeplass 5.6. Dusjrom foran Adgang gjennom dør med lås Skillevegger dekket med laminat Marin WC skap med hyller speil Vask med kran/dusj kaldt og varmtvann elektrisk pumpe for tømming av dusj, rist i teak Lys og lufting via luke med gardin Møbel i hvit laminat med et bonet garderobeskap spot, 220v stikkontakt 5.7. Kahytt bak styrbord Dobbelseng med kompakt skummadrass. Det er enkelt å skifte trekk. stort luftig garderobeskap Ryddeplass under sengen Ryddeplass langs kanter Tavler for lufting og lysing, og fra cockpit (med gardin som tilleggsuttstyr) Inngangsdør til messe med lås Inngangsluke til motor og teknisk sone (GE og avsaltningsapparat som tillegg) spot og 2 justerbare leseslys Tank på 75 L (bak garderobeskap) Side 6 av 03

17 5.8. Kahytt bak babord Dobbelseng med kompakt skummadrass. Det er enkelt å skifte trekk. stort luftig garderobeskap Ryddeplass i fotenden under seng Ryddeplass langs kanter Tavler for lufting og lysing, og fra cockpit med gardin Inngangsdør med lås Inngangsluke til motor spot og 2 justerbare leselys Lagringsplass for batteri Elektrisk hovedbryter 2 v under sengeplass ( tilgang ved hodeenden av seng) 5.9. Dusj og WC bak ( standard ) Inngangsdør med lås Laminerte skillevegger Marint WC skap med hyller speil Vask med kran/dusj kaldt og varmtvann elektrisk pumpe for tømming av dusj, rist av teak Lys og lufting fra luke med gardin Møbel i hvit laminat med et bonet garderobeskap spot, prise 220v Side 7 av 03

18 5.0. Motorrom Motor 55 CV diesel isolert bipolar Lydisolert del og ventilert ved inngang / utgang 4 batterier 2v- 90 Ah ( 3 vanlige og motor ) Batterilader og fordeler av ladning Varmvannstank på 22 liter ; tilførsel 220v og ved fordeler fra motortemperaturen elektrisk lasteromspumpe Fullstendig motorpanel på kolonne ; gasskommando på enkel pedal Trevingers propell, stamme med positive elektrode Ø 30 mm Fordeler av last Anti-hevert Sjøvannsfilter Første del er tilgjengelig bak stigen Andre lydisolerte del Sjøvannsluse GE (opsjon) Sjøvannsluse kontakt motor Lokalisering under dørk bak bakre kahytt babord side Side 8 av 03

19 6. KRETSLØP FOR KLOAKK OG SANITÆRANLEGG 6. Data for kloakkanlegg Pumpetype Manuell hovedpumpe Styrke Mulig kapasitet 39 L / 60 slag mn 6 l / mn Les nøye anvisning for bruk og vedlikehold av dekkspumpe som du har på båten. Lokalisering av elektrisk pumpe og system for pumpevalg, under sidedørk, hovednedgang babord ADVARSEL! -Sjekk at dekkspumper fungerer bra før dere går ut - Finn håndpumpen og spaken - Finn bryter for den elektriske dekkspumpe på den elektriske tavlen - Rengjør regelmessig tanken og pumpefiltrene - Dekkspumpesystemet er ikke ment å holde båten flytende i tilfelle havari. Den er ment å temme det vannet som kommer av sjøsprøyt, ventillekkasje eller annen mindre lekkasje. Side 9 av 03

20 Lokalisering for håndpumpe på babordside i cockpit Vaskene får ferskvann ved en elektrisk pumpe. Filteret må rengjøres regelmessig. Elektrisk pumpe til dusj Vanngruppe under trykk Filter Vannmåler Bryter for valg av vanntank babord eller styrbord La aldri pumpene gå når beholderne er tomme. Det er mulig å sterilisere tankene ved hjelp av en clonazone tablette (til salgs i apotek). Hvert år, ta opp lukene for å rense de ved å fylle på vann tilsatt et bakteriedrepende rensemiddel. La produktet virke noen timer, deretter rens 2 til 3 ganger. Ved vinteropplag, fyll tankene helt opp for å unngå oppblomstring av alger eller bakterier eller tøm tankene hvis det ikke er fare for frost. Bruk aldri frostvæske. Varmtvannsproduksjonen sikres ved en varmtvannsbeholder er koplet på motorkjøler og det elektriske uttaket ved kai. Etter tømming av varmtvannstanken, følg med at motstanden er under vann før man kopler til strøm 6.3 Ventiler Ventilen er ÅPEN når håndtaket er parallelt med ventilen Ventil er LUKKET når håndtaket står diagonalt på ventilen. Side 20 av 03

21 Vanne ouverte åpen ventil Vanne fermée lukket ventil PASS PÅ! - Rør aldri ventilers lukkemekanisme på skroget Oppstår det lekkasje, oppsøk fagfolk - I dårlig vær eller når du skal forlate båten, steng alle ventiler for sanitæranlegg - Hold ventilene lukket når de ikke er i bruk. - Ved vinteropplag, rengjør alle ventiler. Sjekk tilbehøret. Ved alvorlig skade, henvend deg til selger. 6.4 Hvordan toalettene fungerer. - Åpne ventil som slipper inn sjøvann - Åpne ventil for tømming av klosettskål - Sett spaken på Flush - Sett i gang pumpe - For å tømme klosettskål og for å unngå vann som kan gi slagside, sett spaken på Dry bowl. - Hold pumpen i gang helt til skålen er tørr. - Gjenta gjerne dette flere ganger inntil du er sikker på at rørene er tømte. - Når toalettene ikke er i bruk, sett spaken på dry bowl, eller for noen modeller i posisjon clef - Steng ventilene etter bruk En må regelmessig skifte toalettets pakninger Side 2 av 03

22 I tilfelle montering av lagertank, så pass på å skru den 3-veis ventilen til «Evacuation tank» for å unngå tømming ved vannvare. 7. OVERSVØMMELSE Ved fare for oversvømmelse av båten: - Sjekk at alle koøyer og vinduer på brua og alle andre mulige åpninger er godt stengte før alle avganger med båten. - Når en bruker seil, så må en særlig passe på å lukke alle ventiler med unntak av den som åpner for vann til motoren. Sjekk regelmessig: - elastisiteten til alle rør, ledninger, ventiler. - At styrrommet lett kan tømmes - Elastisiteten til alle pakninger. ADVARSEL Alle lokk og deksler i styrrommet må være godt stengte før en drar ut med båten. Dette er særlig viktig overalt der en oversvømmelse kan starte. 8. BESKYTTELSE MOT ILD. 8. Installasjon Brannslokningsapparater er underlagt nasjonale regler, det betyr at båten blir levert uten brannslokningsapparat. Men vi råder til å utstyre båten med utstyr svarende til ISO- norm 9094-: a) Minste kapasitet: 5A/ 34B(*) b) Min. kombinert kapasitet 0A/ 68B (*)Suivant Normes ISO/WD c) En slukker maks 2 m fra - m for båt<0 m eller 2 m for båt> 0m fra cockpit - 2 m fra hull for motor d) En slokker maks 2 m fra varmeapparat e) En slokker maks 5 m fra sengeplass f) Slokker med karbondioksid kan bare plassere der noen skal bo eller der en har ildsfarlige væsker (f.eks kjøkken) eller der en har elektrisk utstyr under trykk. En bør ikke ha mer enn en slik slukker per risikosone og hver slukker bør ikke veie mer enn 2 kg Bare kompatible reservedeler må brukes i brannsikringssystemet. De må ha samme merking og være helt tilsvarende teknisk sett. ADVARSEL Side 22 av 03

23 Hvis en slukker fungerer på CO2 er installert, følgende informasjon må vises nær dens plassering : «Denne slukkeren inneholder CO2 Bruk den kun for å slukke flammer som er grunnet elektrisitet eller flammer fra kjøkken. For å unngå kveling etter tømming, forlat sonen umiddelbart. Luft godt før man går inn.» - Etter slukking av flamme, vent med å åpne motorrommet for å unngå giftig røykspredning og beskyttelse for oppflammende produkt (olje, vann) sikkerhetsråd PASS PÅ Det er eiers/ sjefens ansvar å : - At alt utstyr til brannbekjempelse er i overensstemmelse med de regler gitt av konstruktør eller av myndighetene i landet der du er. - Å erstatte alt ødelagt eller skadet brannutstyr med noe som har minst det samme kapasitet. - Å vise mannskapet: Hvor brannutstyret er og hvordan det fungerer. Hvor en finner åpningen til tømming av motorrom (som befinner seg foran hovedtrappen ned.) Å sikre at en alltid har lett adgang til alt brannutstyr. Aldri: - Sette hindringer i veien for nødutganger (som vinduer på brua) - Sette hinder for sikkerhetsutstyr (ventiler for vann, gass, drivstoff og elektriske brytere) - Hindre adgang til brannslokkere - La en komfyr eller et varmeapparat stå ubevoktet. - Bruke gasslampe på båten - Fylle drivstoff på båten eller skifte gassflaske når komfyr, motor eller oppvarming er tent - Røyke når en behandler drivstoff eller gass - Henge opp gardiner like ved komfyr eller annet apparat med åpen flamme. - Lagre brennbare artikler i motorrommet. - Alltid ha rent dekk og sjekk at det ikke er noe damp av drivstoff eller gass. Side 23 av 03

24 Side 24 av 03

25 - SJEKKLISTE NÅR MOTOREN SKAL STARTES Åpne motorens luftventil Åpne drivstoffventil sjekk oljenivået sjekk frostvæske sjekk batterivæske Håndtaket for gass på 0, girspak også på 0- punkt Få kontakt og oppvarming i 0 s Start Kontroller vannutgang Slukking av alarmer og lys Varm motoren ved sakte fart i 5-6 minutter Kontroller elastisiteten til alle kretsløp som angår avkjøling, forbrenning og eksos Er du i tvil, så slå opp i håndbok, eller se på alle tekniske notat eller kontakt selger. NÅR MOTOR SKAL STANSES: La motoren gå sakte i min 5 minutter Sett startknapp på stans/ stopp Bryt kontakt Steng alle ventiler Er du i tvil, så slå opp i håndbok, eller se på alle tekniske notat eller kontakt selger. FYLLING AV BEHOLDERE ha brannslokker i nærheten Motor må være slukket Elektrisk utstyr må være av Vinduer og koøyer må være stengte Ikke fyll beholderne helt opp, slik at drivstoffet kan utvide seg. Er du i tvil, så slå opp i håndbok, eller se på alle tekniske notat eller kontakt selger. Side 25 av 03

26 FØR DU FORLATER HAVN Værvarsel Proviant Klær for turen Dokumenter og obligatorisk utstyr om bord Sikkerhetsutstyr Sikkerhetsråd til mannskapet og anvisning av sikkerhetsutstyr At dekkspumpe er i stand At navigasjonslykter er i stand Fulle drivstofftanker Full vanntank Elastisiteten til alle kretsløp Sjekke nivå på kjølevæske At ratt og ror fungerer bra At dieselfiltre er rene og i stand Nivå på motorolje Nivå på batteri Riggen er i orden (at spantene er i orden) Alt utstyr for å regulere seilene er i orden At seilene er i orden Stenge koøyer og vindu på brua VED RETUR. At båt er forsvarlig og korrekt fortøyd At seil er tørre og ordnet Sikkerhetsutstyr ryddet og tørt Båten skylt med ferskvann At spantene henger atskilt, at de ikke vikler seg inn i hverandre. Rull de forskjellige endene sammen ikke lekkasje fra forbrenning ikke lekkasje fra sanitæranlegg Ventiler lukket Kjøleskap lukket Stengt elektrisk kretsløp Hvis du er i tvil, se etter på i håndbok, bruksanvisninger, tegninger eller kontakt forhandler. Side 26 av 03

27 9. MOTOR Det er nødvendig med et regelmessig vedlikehold av motor. Les nøye bruksanvisningen for motor som følger båten. Nøl ikke med å kontakte selger eller annen faglært person. Det er spesielt viktig å følge anvisningene ang vinteropplag. Er ikke annet presisert, så kan en følge dette: - Steng vanninntaket for motoren - Koble fra rør til vanninntaket for motoren - Tøm saltvannskretsløp - Legg røret i en beholder som konstant holder La motoren gå til avstøtning av væske gjennom eksosen - Koble til igjen røret til ventilen - Sett opp en plakat på den elektriske tavlen som forteller at - vanninntaket for motoren er stengt. - PASS PÅ Å ikke seile verken med seil eller med motor med under 0 graders klaring til vannet All endring av motorkapasitet må gjøres av en som er faglært innen marin mekanikk. 9. Sjøsetting/justering PASS PÅ Etter den første sjøsetting og spenning av rigg, sjekk nøye drivaksel eller kragen på sail drive. Forsikre seg om at vannventil og at kjølevæskekretsløp er åpent, og at vann kommer ut av båtens eksosrør. Båter som er utstyrt med trykk drev: renser luft fra trykk drev etter hver sjøsetting. - En bør også foreta en rask kontroll på at propellen er godt festet ved sjøsetting. Er propellen dårlig festet, vil det føre til vibrasjoner. Sjekk også tennpluggene og at de er tilpasset båtens miljø (om de er til saltvann eller ferskvann). Bytt dem hvert år. Oppgaven til tennpluggene er å skape en balanse mellom aluminium og de andre metallene (rustfritt stål, bronse osv.) Varigheten til de 3 tennpluggene er mellom til 2 år. Disse pluggene er av sink. Unngå bruk av tennplugger av magnesium. Beskyttelsessystem mot korrosjon er å anbefale. Side 27 av 03

28 Hvis tennpluggene ikke er ødelagt, sjek om: De ikke er malte, De er korrekt festet og i kontakt med skroget, De er av sink 9.2 Eksosutslipp FARE Forbrenningsmotorer produserer kullos. Utsettes en lenge for gassen kan det føre til alvorlige ettervirkninger til og med død. 9.3 Sikkerhet FARE! Motoren bør ikke være i gang når det er badende rundt båten for å hindre skader med propellen. Motoren bør helst være stanset når en kontrollerer den eller fortar vedlikeholdsarbeid. Ellers bør en utvise stor forsiktighet med alt som gjelder båtens bevegelse (propellstang, drivreim, osv) for å unngå alle skader. Styring av gassmotor med rød nødknapp Lokalisering på rorpinne 0. INSTALLASJON AV DRIVSTOFF De bøyelige rørne for drivstoff bør bli: - Erstattet av rør av samme merke - Erstattet i tilfelle skade PASS PÅ! En kan aldri bruke hele den nominelle drivstoffmengde. For sikkerhetsskyld bør en beregne en reserve på omtent 20%. Aldri : - Ha brennbart materiale i rom uten ventilasjon - Røyke mens en fyller tanker - Lage hindringer for ventilasjoner - Endre installasjonen unntatt hvis dette blir gjort av faglært person. Side 28 av 03

29 . STYRESYSTEM Styresystemet er et vesentlig element for sikkerheten og komforten i båten din.. Ror er utstyrt med et ror med mekanisk overføring via aksel og kardang. Den endelige forbindelse med rorstamme skjer ved en dobbel drivaksel. Regelmessige kontroller å utføre: - Sjekk samspillet mellom de forskjellige elementene (rorstamme rorflate/ring, lås til helheten av akslene )..2 Sikkerhetsstang PASS PÅ! - er utstyrt med en sikkerhetsstang som må være lett tilgjengelig, vi råder deg til å oppbevare den i en kasse nær plugghullet. - Det er tilrådelig å seile i redusert fart i tilfelle skade på styrestang For å bruke den: - Skru opp pluggkorken som befinner seg under gangplankene nederst i styrrommet, nøkkel Sett på plass stangen på tuppen til lenken til kjøllenke. Side 29 av 03

30 2. SEILING ADVARSEL - I alle tilfeller må du tilpasse båtens fart til forholdene og hold alltid en sikkerhetsmargin. Pass særlig på: Havets tilstand, vindhastighet og strømmer Annen trafikk Manøver i havn Seiling ved ankringsplass - Pass særlig på forkjørsregler - Pass alltid på å holde god avstand slik at du alltid kan svinge unna eller stanse for å unngå kollisjon. - respekter soner med fartsgrense - Av hensyn til og for andre båters sikkerhet, pass på å ikke å lage kraftig kjølvann i nærheten av andre fartøy. ADVARSEL - Du bør utstyre båten med livliner. Til det er det festeanordninger på brua.. Båtens stabilitet prøvd etter krav fra båtbygger. Enhver endring av massen om bord (f eks en ekstra radar eller en ny motor kan påvirke båtens stabilitet og yteevne) - Å manøvrere en båt med en stor overlast har en stor negativ innvirkning på båtens stabilitet. - Aldri: Løft aldri en større vekt ved hjelp av båtens bom. Side 30 av 03

USER S MANUAL BRUKERMANUAL BRUKSANVISNING

USER S MANUAL BRUKERMANUAL BRUKSANVISNING USER S MANUAL BRUKERMANUAL BRUKSANVISNING KAP. I Innledning Kjære kunde, Du har nettopp mottatt din nye CAMPING-CAR Takk for at du valgte nettopp denne bobilen. Vi anbefaler deg å lese denne brukermanualen

Detaljer

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode mase mase GEERATORS Modello / Modelo matricola / Matrìcula Codice / Còdigo IS 2.6 Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 BRUKSAVISIG Modell Serie nummer Kode - 2 Denne manualen skal bevares og følge aggregatet

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA PLENTRAKTOR HF2315SBE, HF2315HME, HF2415SBE, HF2417HME, HF2417HTE, HF2620HME, HF2620HTE INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen 2 FORORD

Detaljer

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Instruksjonsmanual Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren. Ta

Detaljer

Sjøfartsdirektoratet. Norwegian Maritime Directorate

Sjøfartsdirektoratet. Norwegian Maritime Directorate Sjøfartsdirektoratet Norwegian Maritime Directorate S I K K E R H E T O M B O R D T E M A H E F T E 2 2 T E M A H E F T E 2 : S I K K E R H E T O M B O R D B ÅT OG UTSTYR INNHOLDSFORTEGNELSE BÅT OG UTSTYR..............

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig ny eier av produktet. Håndboken

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID LISTE OVER FORKORTELSER Forkortelser API ASTM CECE DIN EN

Detaljer

Kapittel 1: Båten. Den store norske. Båtførerprøven. av skipper Jon Warhuus. Komplett pensum til båtførerprøven med eksamensoppgaver

Kapittel 1: Båten. Den store norske. Båtførerprøven. av skipper Jon Warhuus. Komplett pensum til båtførerprøven med eksamensoppgaver Den store norske Båtførerprøven av skipper Jon Warhuus Komplett pensum til båtførerprøven med eksamensoppgaver 1 Copyright 2009 by Jon Warhuus ALL RIGHTS RESERVED Copyright Monstro bok 2009 1. opplag 2009

Detaljer

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER MAXI 31 MAXI 32 MAXI 34-serien MAXI 38 MAXI 40 Engbo MAXI ankervinsjer kan tilpasses de fleste båtmodeller Rev. 7-2010-01-04 I h.t NS-EN ISO 9001:2000 Art. nr. 117-00036

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK STRØMAGGREGAT. EU20i INSTRUKSJONSBOK HONDA GRESSKLIPPERE HRS 536C HRG 536C HRG 465C. Importør: Importør:

INSTRUKSJONSBOK STRØMAGGREGAT. EU20i INSTRUKSJONSBOK HONDA GRESSKLIPPERE HRS 536C HRG 536C HRG 465C. Importør: Importør: HONDA GRESSKLIPPERE STRØMAGGREGAT HRS 536C HRG 536C HRG 465C EU20i INSTRUKSJONSBOK INSTRUKSJONSBOK Importør: Importør: Importør: 1 Et selskap i Atlas Copco-gruppen Et selskap i Atlas Copco-gruppen 1 FORORD

Detaljer

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Norsk - Norwegian QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP V3300DI V3800DI-T QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Instruksjonsbok...5 Kretsskjema...91

Detaljer

Bruksanvisning MZ28T. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning MZ28T. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning MZ28T Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk For å implementere forbedringer, kan spesifikasjoner og konstruksjoner endres

Detaljer

Brannvern. Hva er brann? Hvorfor brenner det? Hva skal du gjøre når det brenner?

Brannvern. Hva er brann? Hvorfor brenner det? Hva skal du gjøre når det brenner? Brannvern Hva er brann? Hvorfor brenner det? Hva skal du gjøre når det brenner? Utarbeidet av Norsk brannvernforening i samarbeid med Tryg Forsikring. Illustrasjon/foto: Elisabeth Moseng/Marit Klewe Trykk:

Detaljer

250127_cop 18-06-2007 10:14 Pagina 1

250127_cop 18-06-2007 10:14 Pagina 1 507_cop 8-06-007 0:4 Pagina Husqvarna Outdoor Products Italia S.p.A. Via Como 7-868 Valmadrera (LC) - ITALY Tel. + 9 04 0 - Fax +9 04 5867 PN. 507 REV. 00 (06/07) G G7 G9 G0 G8 4 6 5 H I I I I 4 5 6 T

Detaljer

FORMULA 60. 250127_cop 18-06-2007 10:14 Pagina 1

FORMULA 60. 250127_cop 18-06-2007 10:14 Pagina 1 507_cop 8-06-007 0:4 Pagina FORMULA 60 PN. 5008 REV. 00 (06/07) Husqvarna Outdoor Products Italia S.p.A. Via Como 7-868 Valmadrera (LC) - ITALY Tel. + 9 04 0 - Fax +9 04 5867 G G7 G9 G0 G8 4 6 5 H I I

Detaljer

XA146 Dd XAS146 Dd XAHS106 Dd

XA146 Dd XAS146 Dd XAHS106 Dd +PUVTWEVKQP/CPWCNCPF2CTVU.KUV HQT2QTVCDNG%QORTGUUQTU XA146 Dd XAS146 Dd XAHS106 Dd PAGE Instruction manual...3 Instructieboek...33 Manuel d instructions...63 Bedienungsanleitung...93 Libro de instrucciones...123

Detaljer

Denne grillen er bare beregnet på utendørs bruk og skal aldri brukes i garasjer og på overbygde balkonger, eller verandaer.

Denne grillen er bare beregnet på utendørs bruk og skal aldri brukes i garasjer og på overbygde balkonger, eller verandaer. Denne grillen er bare beregnet på utendørs bruk og skal aldri brukes i garasjer og på overbygde balkonger, eller verandaer. Påfør serienummeretikett fra kartong Serie # XXXXXX000000 Modell # PRO285 FARE

Detaljer

INSTRUKSJONS- OG SERVICEBOK SVERIGE NORGE DANMARK FINLAND UK

INSTRUKSJONS- OG SERVICEBOK SVERIGE NORGE DANMARK FINLAND UK INSTRUKSJONS- OG SERVICEBOK SVERIGE NORGE DANMARK FINLAND UK NORGE INNHOLDSFORTEGNELSE FORBEREDELSER Når du skal av gårde første gang 4 Sjekkliste før avreise 4 Lasting 4 Kopling til bil 4 Under kjøring

Detaljer

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071

Din bruksanvisning LG GW-L227-HNNK http://no.yourpdfguides.com/dref/3913071 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL E0 ORIGINAL E0 ORIGINAL E0 ORIGINAL Takk for at du kjøpte en Weber -grill. Du har gjort en klok investering. Bruk noen få minutter på å beskytte den ved å registrere produktet

Detaljer

Norsk. Absorpsjonskjøleskap for bobiler. Bruksanvisning

Norsk. Absorpsjonskjøleskap for bobiler. Bruksanvisning Norsk Bruksanvisning Absorpsjonskjøleskap for bobiler RM 8400 RM 840 RM 8405 RM 8500 RM 850 RM 8505 RM 8550 RM 855 RM 8555 RMS 8400 RMS 840 RMS 8405 RMS 8460 RMS 846 RMS 8465 RMS 8500 RMS 850 RMS 8505

Detaljer

KGG5201-B1 KGG6201-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1

KGG5201-B1 KGG6201-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1 Bruksanvisning på komfyrmodellene Basic og De Luxe: KGG501-B1 KGG601-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1 Bruk ikke komfyren før du har lest bruksanvisningen Cod:0040300987 KJÆRE KUNDE INNHOLDSFORTEGNELSE. Komfyren

Detaljer

TELESKOPISK MOBILKRAN MED EGEN FREMDRIFT

TELESKOPISK MOBILKRAN MED EGEN FREMDRIFT 240 TELESKOPISK MOBILKRAN MED EGEN FREMDRIFT DRIFT VEDLIKEHOLD 1 INTRODUKSJON...4 2 TRANSPORTDIMENSJONER...5 3 LØFTING AV PERSONLØFTEREN MED LØFTEKROK...6 4 SPESIFIKASJON...7 5 TEKNISK INFORMASJON...9

Detaljer

MIN LILLE HMS. En kilde til et stadig bedre liv på jobben

MIN LILLE HMS. En kilde til et stadig bedre liv på jobben MIN LILLE HMS En kilde til et stadig bedre liv på jobben Innholdsfortegnelse: Vårt mål: 0 ulykker og skader 100 % trygghet og trivsel Denne boken tilhører: Navn: Telefon: e-post: Andre viktige numre: BRANN

Detaljer

Norsk SIBIR. Bruksanvisning. Absorpsjonskjøleskap T 150 GE. Skriv ned følgende data her: Modellnummer... Produktnummer... Serienummer...

Norsk SIBIR. Bruksanvisning. Absorpsjonskjøleskap T 150 GE. Skriv ned følgende data her: Modellnummer... Produktnummer... Serienummer... Norsk Bruksanvisning Absorpsjonskjøleskap T 50 GE Skriv ned følgende data her: Modellnummer... Produktnummer... Serienummer... N MBA /0 NO Innholdsfortegnelse.0 Generelt..............................................

Detaljer

BRUKSANVISNING KOMFYRER

BRUKSANVISNING KOMFYRER BRUKSANVISNING KOMFYRER GENERELLE ADVARSLER Takk for at du valgte et av våre produkter. For at du skal få størst mulig glede av komfyren, anbefaler vi at du gjør følgende: Les denne bruksanvisningen nøye.

Detaljer

CM2.16 og CM3.27. Instruksjonsbok. Crafted with craftsman marine

CM2.16 og CM3.27. Instruksjonsbok. Crafted with craftsman marine CM2.16 og CM3.27 Instruksjonsbok Crafted with craftsman marine Framdrift 2 Crafted with CRAFTSMAN MARINE Bemerk: Denne manualen gjelder modellene CM2.16 og CM3.27. Det kan derfor hende at tegningene eller

Detaljer

Blend-In-Cup (BIC) drikkevaresystem Oversatte instruksjoner

Blend-In-Cup (BIC) drikkevaresystem Oversatte instruksjoner Blend-In-Cup (BIC) drikkevaresystem Oversatte instruksjoner Manual for installering, bruk & stell Denne håndboken oppdateres når ny informasjon og nye modeller blir lansert. Besøk vår hjemmeside for å

Detaljer

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS Egenskaper For din komfort og energisparing INTELLIGENT

Detaljer

BRUKSANVISNING LONCIN STRØMAGGREGATER LC2500D/-DDC - LC3800D/-DDC LC5000D/-DDC LC6500D/-DDC LC8000D/-DDC

BRUKSANVISNING LONCIN STRØMAGGREGATER LC2500D/-DDC - LC3800D/-DDC LC5000D/-DDC LC6500D/-DDC LC8000D/-DDC BRUKSANVISNING LONCIN STRØMAGGREGATER LC2500D/-DDC - LC3800D/-DDC LC5000D/-DDC LC6500D/-DDC LC8000D/-DDC Røykenveien 70-1386 Asker - tlf. 66753000 - faks 66753001 www.kcl.no Takk for at du valgte et Loncin

Detaljer