EIERS HÅNDBOK IFØLGE DIREKTIV 94/25/EU ENDRET AV EUROPEISK DIREKTIV 2003/44/EU OVNI 445 BÅTKLASSE A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EIERS HÅNDBOK IFØLGE DIREKTIV 94/25/EU ENDRET AV EUROPEISK DIREKTIV 2003/44/EU OVNI 445 BÅTKLASSE A"

Transkript

1 EIERS HÅNDBOK IFØLGE DIREKTIV 94/25/EU ENDRET AV EUROPEISK DIREKTIV 2003/44/EU BÅTKLASSE A Denne håndbok omfatter 86 sider, nummerert fra - 35 pluss 5 sider med plansjer, skjemaer og tegninger Side av 03

2 Deres selger Navn Adresse Er representant for SAS CHANTIER ALUBAT og gir deg all mulig nødvendig hjelp for å løse deg problemer du måtte ha ved sjøsetting og seilsetting, og ved tekniske kontroller og ved vedlikehold av båten din. Han vil også bistå deg når du skal få båten registrert. Med en gang du blir eier av båten, bør du sette deg inn denne håndboken, datere og signere kvitteringer under og gi (eller sende) disse til selger Garantibevis : se side 34 Klipp etter prikketlinje Kvittering for å ha mottat denne håndbok Jeg undertegnende: Navn Adresse Eier av nr Erklærer å ha mottatt denne eierhåndbok for inneholdende: - sikkerhetsgaranti om konformitet - konformitetsbevis for rom og størrelse for et serieprodusert forlystelsesfartøy. Dette forlystelsesfartøy er dekket av de garantiforhold som står beskrevet på side 34 i denne Eierhåndbok Denne garantien begynner ( dato) Underskrift Side 2 av 03

3 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning. Klassifisering 2. Tekniske opplysninger 3. Elektriske systemer 4. Gassinstallasjon Side 4 Side 5 Side 6 Side 8 Side 5. Indre innredning Side 3 6. Kloakk og sanitære anlegg Side8 7. Oversvømmelse Side Beskyttelse mot brann Side 2 9. Motor Side Drivstoffinstallasjon Side 26. Styresystem Side Navigering Side Beskyttelse mot lynnedslag Side Miljøbeskyttelse Side Sikkerhetsutstyr Side Vedlikehold, transport, tørrlegging Side30 7. Kjøl Side3 8. Skrog- vedlikehold av aluminium Side32 9. Garanti og overføring av eiendom Side Regelverk for hav og elver Side 36 2 SNSM (Fransk nasjonal forening for livredding til sjøs) Side37 PLANSJER OG TEGNINGER Presentasjon Side 39 2 Innredning Side 4 3 Nyttlast Side 44 4 Seilføring Side 46 5 Fall og heisetaukrets Side v strøm Side 50 7 Laste og kraftkrets Side v elektrisk tavle Side 54 9 Kjøl Side v elektrisk installasjon Side v elektrisk installasjon Side 60 2 Styreinnretning Side 62 Side 3 av 03

4 3 Gasskretsløp 4 Evakuering av båt 5 Ferskvannskretsløp 6 Tørke kretsløp 7 Stell av skrog 8 Mekaniske installasjoner 9 Circuit G.O 20 Sort og grått vann 2 Holding tank 22 Plan for heving 23 Liste over vedlagte dokument Side 64 Side 66 Side 68 Side 70 Side 72 Side 74 Side 76 Side 78 Side 80 Side 82 Side 84 INNLEDNING Kjære båteier, Velkommen om bord og velkommen i familien av glade eiere av OVNI båter. Båtbyggerne NAVAL ALUBAT har laget denne håndboken slik at det skal bli lettere for dere å bruke seilbåten og slik at dere kan unngå farer ved bruk av forlystelsesfartøy. Les særlig nøye kapitlene for å unngå brann, oversvømmelse og havari, og bli godt kjent med båten før dere tar den i bruk. Denne eierhåndbok gir deg detaljkunnskap om båten, dens utstyr og innredninger og hvordan alt skal brukes. Les alt nøye før dere begynner å bruke båten. Forsikre dere om at vind- og havforhold passer til en båt av denne klassen, og at dere virkelig er i stand til å manøvrere båten under disse forhold. Selv om båten er laget og utstyrt for hav- og vindforhold som svarer til båtklasse A, B og C, helt opp til sterk storm og svært høy sjø med farer for unormal bølgehøyde og kraftig kastevind, så kan bare et godt trenet mannskap føre båten tilfredsstillende bra under slike forhold. Denne håndbok gir deg ingen opplæring i hvordan du sikkert kan føre båten. Hvis dette er den første dere eier, eller hvis dere har byttet til denne og ikke er vant til denne type båt, så for deres egen komfort og sikkerhet, bruk god til med å bli kjent med den. Din båtforhandler, din seilforening eller yacht klubb vil sikkert gjerne sette deg i forbindelse med seilskoler eller andre dyktige instruktører der du bor. Denne håndbok er heller ikke en detaljert veiledning i reparasjon og vedlikehold. Hvis du har problemer bør du kontakte båtkonstruktør eller hans representant. Bruk alltid en faglært ekspert for vedlikehold og montering av utstyr. Endringer som kan påvirke båtens sikkerhet bør bli evaluert, utført og dokumentert av faglærte. Båtkonstruktør kan ikke holdes ansvarlig for endringer som ikke slik er blitt godkjente. Side 4 av 03

5 OPPBEVAR DENNE HÅNDBOK PÅ ET SIKKERT STED OG OVERLEVER DEN TIL NY EIER HVIS DU SELGER BÅTEN. ADVARSEL: Våre båter blir stadig utbedret etter kunders erfaringer og forskning gjort av verftet, derfor er ikke de spesifikasjoner dom er gitt bindende og kan endres uten varsel og uten forpliktelse til å blir rettet opp. Denne håndbok har som mål å ddekke et maksimum av opplysninger, derfor kan det skje at utstyr og avsnitt i boka ikke angår din båt. I tvilstilfelle, sjekk den inventarlisten du fikk da de bestilte båten., Side 5 av 03

6 .BÅTKLASSEN Deres båt går inn i klassen for havseilere (kategori A). Under normal bruk, er båten velegnet til seilas i opptil 7 meter høye bølger og inntil vindstyrke 0 på Beauforts skala, og kan tåle enda hardere forhold. Men dette er selvsagt også avhengig av mannskapets kompetanse og evne til å føre båten, mannskapets fysikk, båtens vedlikehold og utstyr. Derfor er det viktig å være påpasselig og nøye før båten blir satt på sjøen. Verftet NAVAL kan garantere at båten oppfører seg perfekt selv under ekstreme forhold (voldsomt uvær, orkan, syklon, osv) Båtklasse Type seilas Båtklasse A Båtklasse B Båtklasse C Båtklasse D Havseilas Åpen sjø Nær kysten Beskyttete farvann Vindstyrke (Beaufort) Inntil styrke 0 Inntil styrke 8 Inntil styrke 6 Inntil styrke 4 Vindhastighet Bølgehøyde Inntil 28 m/sek Inntil 2 m/ sek Inntil 7 m/ sek Inntil 3 m / sek Inntil 7m Inntil 4 m Inntil 2m Inntil 0,5 m INNTA HAVET, MEN TA IKKE RISKER Hør på værvarslingen før du drar ut. I havna blir det hver dag slått opp værvarsler for dagen og de kommende dager. VHF: Via kanal 6 får man hver dag inn værvarsler. Sertifisering: Naval Alubat har valgt Institut pour la Certification et la Normalisation dans le Nautisme som kontrollorgan for å kontrollere at båten oppfylller kravene i EU- direktiv 94/ 25. Identifisering Du finner skrogets identifiseringsnummer på en tavle på styrbord side bak på båten. Det består av en kombinasjon av bokstaver og tall som begynner med FR- ALU. Side 6 av 03

7 .. Faregrenser FARE Indikerer at det er en virkelig stor fare for at det vil oppstå en ubotelig skade eller død hvis en ikke tar visse forholdsregler. ADVARSEL Indikerer at det er stor fare for skade eller død hvis en ikke tar visse forholdsregler. PASS PÅ Indikerer at en må passe på visse sikkerhetstiltak eller farlig praksis som kan føre til skade på person eller båt hvis en ikke følger visse råd. 2. TEKNISKE OPPLYSNINGER OM BÅTEN. 2.. Generelle opplysninger. Model Arkitekt Båtklasse Nr. Gitt av klassifiseringsselskap Nr CIN Skroglengde Flytelengde Største bredde Høyde flytende Høyde over vannet Ballast : Kjøl Vekt tom Flateinnhold storseil Flateinnhold Genuafokk Vannbeholdning (ekskl. Varmtvannsbeholder) Dieseltank (omtrent) Holding tank Motorbatteri Tjenestebatteri Fremste framkomstmåte Maksimal motorkraft ombord Marc Lombard A CE/0607 FR -ALU 3.80 m 2.66 m 4.29 m.05/3.5 m 9.50 m kg 382 kg 0426 kg m² 53,90 m² 24,50 m² 540 L +(00 L) 500 L 75 L x 2 90 Ah x 90Ah x 3 Seil 40,4 kw / 75 cv NOTA den maksimale lastekapasitet må veies mot de montasjevalg verftet gjør. Den må senkes hvis en velger å gjøre andre montasjer. Side 7 av 03

8 Konstruktørtavle ZI Les Plesses LE CHATEAU D' OLONNE Catégorie de Design : A B C Max. Max D Du finner denne tavlen i styrhuset Her finner du viktig informasjon. 4 (kg) Båtklasse A- Havseiler (voir.) Maks. Antall personer = 8 Maks. tilleggsvekt = 3000 kg CE 0607 : Anbefalt antall personer ombord når båten seiler under forhold den er bygget for. Utstyr for 8 personer (ikke medregnet tanker for vann og diesel ). : EU- merke som viser at den oppfyller krav i EUdirektiv:Tall fra sertifiseringsselskap. I dette tilfelle ICNN (Institut pour la Certification de la Normalisation dans le Nautisme), Brussel. Side 8 av 03

9 3. ELEKTRISKE SYSTEMER 3. Sikkerhetsråd ved bruk av elektriske systemer. Alltid Sjekk batterienes tilstand og batterinivå før du seiler ut. Koble fra og sett bort batteriene ved vinteropplag Hold en spenning på min. 0,5 v under vinteropplag Ha alltid med reservepærer for alle navigeringslamper og lamper om bord. Vær særlig oppmerksom på styrken. Sjekk at alle navigeringsapparater fungerer Sjekk navigeringslamper før seiling om natten Aldri: Arbeid ikke med en elektrisk installasjon under spenning Endre en installasjon og tilhørende skjema med unntak av hvis dette er gjort av en faglært person i marin elektrisitet Endre kapasiteten som skal beskytte mot overbelastning Erstatte elektriske apparater og materiell med ekstra deler La båten seile uten overoppsyn mens en holder på å installere elektrisk utstyr under spenning Hvis en sikring eller bryter hele tiden slår ut, så bør du kontakte en spesialist får å finne årsakene til denne kortslutningen. 3.2 Nytt utstyr. Siden. januar 996 har elektrisk utstyr vært underlagt EU- direktivet elektronisk kompatibilitet. Derfor er det nødvendig å installere nytt utstyr som følger EU- normene. Båten må leveres med et dokument som beviser at alt følger disse regler. Bruk bare apparater som er dobbelt isolert hvis en installerer 220V strøm. Følg derfor de råd som er gitt m.h.t installasjon av slikt utstyr. For å unngå vedlikeholdsproblemer, så bør det nevnes i håndboka om det gjøres endringer på det elektriske skjema. Side 9 av 03

10 3.3 Batterier Batteriene gir tilstrekkelig kraft og energi til alt utstyr om bord. Men det er selvsagt nødvendig å vedlikeholde dette nøye. Gruppe med tjenestebatterier på 95Ah under deksel bak babord. batteri på 95A for å starte motoren Hovedknapp motor Hovedknapp tjenestekrets Hovedknapp vinsjkrets Sikring vinsj Nødknapp unipolarkrets Knapp GE krets i opsjon Strømbrytere og sikringer for vinsj, kjøl som befinner seg bak på babord side. PASS PÅ Når dere installerer nytt elektrisk utstyr, så pass på at det totale forbruk forblir innenfor det batteriene tåler. Koble alltid fra negativ polklemme før den positive Mens en holder på med batteriene, så må en unngå all lekkasje av elektrolysevæske ved å holde dem horisontalt. Ha på hansker og klær som beskytter deg mot eventuell for å unngå kontakt med elektrolysevæske i tilfelle lekkasje - Skulle du likevel komme i kontakt med slik væske, så bør du veldig godt disse kroppsdelene og ta kontakt med lege. - Pass på at de to polklemmene ikke kommer i kontakt med hverandre eller med strømførende metall. 3.4 Elektrisk vinsj PASS PÅ Når du bruker en elektrisk vinsj, så er det absolutt nødvendig å akselerere motoren litt Installasjon av 220v FARE Installasjon av 220 v ombord er beskyttet av en bryter og en differentialblokk. En slik installasjon bør en absolutt overlate til fagfolk. Side 0 av 03

11 Båtens hovedbryter ved opplag Differentialblokk i styrhuset babord. Hovedbryteren 220 v er plassert i boksen bak i cockpit babord side. Pass på! når båten er til kai, sett bryteren i åpen posisjon. FARE Båten din blir levert uten tilførselskabel båt/kai og uten stikkontaktuttak for å tilkopling på kaia. Kabelen må være ment for utendørsbruk. Dens seksjon må være tilpasset lengden og styrken til hovedbryter (Se elektrisk tabell). Stikkontakten må være tilpasset stikkontaktuttaket på kaia (Rådfør deg med fagfolk om nødvendig). Det er den typen som nærmest passer til IP 67/IEC Kutt strømmen på kaien før en kobler til/ fra forsyningskabelen mellom båt og kai. Koble denne forsyningskabelen til båten før en kobler den til kaien. Koble fra forbindelsen kai/ båt før en kobler fra kabelen på båten. Husk å lukke beskyttelsen for strømanlegget på kaien. Panel220 v med lys over strømtilkopling Side av 03

12 4. INSTALLASJON AV GASS 4. Råd om bruk - Les nøye bruksanvisning for komfyr og regulator - Forsikre deg at gassflasken og regulator følger de regler som gjelder det land den skal brukes i. - Slike apparater bruker kabinens oksygen og slipper ut forbrente produkter på båten. Derfor er det nødvendig med en viss ventilasjon når en bruker slike apparater. Åpne koøyene i roofen når du lager mat. - Gassflasken bør alltid settes i det rom det er beregnet at den skal stå. Komfyr Gasskran under komfyr - La aldri båten være ubevoktet når en bruker gassapparater - Steng alle kranene i kretsløpet når det ikke er noen om bord, selv ikke når en mener at gassflasken er tom. - Røyk aldri når du går ned i en båt når denne er lukket, forsikre deg om at det ikke er noen lukt av gass. - Hvis du kjenner gasslukt, så steng alle kraner og luft ut båten. Finn ut hvor lekkasjen er før du igjen begynner å bruke gass. ADVARSEL Ventilene i kretsløpet bør stenges med en gang det oppstår en faresituasjon. Side 2 av 03

13 4.2. Kontroll av kretsløp. En bør av og til kontrollere gasskretsløpet. - Steng alle kraner til komfyren Åpne til stekeplatene og åpne for gassflasken Kontroller at alt er tett, at det ikke er mulig at det lekker ut noe gass eller at vann kan komme til. PASS PÅ! Bruk ikke oppløsninger som inneholder ammoniakk Bruk aldri flamme for å søke lekkasjer Reparasjoner må bare foretas av faglærte personer. De bøyelige rørne må: - Regelmessig kontrolleres, minst en gang i året - De må straks byttes ut dersom holdningsdato er utløpt - Byttes ut senest fem år etter fabrikasjonsdato, denne er markert på rørne. - Byttes ut ved skade 4.3 Bytte av gassflaske. FARE Lukk alle kraner Det er viktig at en ikke røyker eller bruker åpen ild mens en bytter flaske Gassflaskerom bak styrbord Side 3 av 03

14 5. INDRE INNREDNING I TRE KAHYTTER Alt av treverk er av massivt eik, med marint kryssfiner. Skillevegger og avlukker er skrudd og limt til skroget eller til broen. Alt treverk er beskyttet av flere lag med polyeruthan lakk. Dørken er av lagvis lys kryssfiner 5.. Hovedtrapp Glidende deksel i røykfarget pleksiglass To-delt dør i pleksiglass med lufteluke og lås i rustfritt stål Karm i massivt tre, teak Gelender begge sider, teak Trinn i massivt tre med antisklibånd Nederst en luke for brannslukningsapparat vendt mot motor. I tilfelle brann Luke for brannslukningsapparat 5.2. Styrhus Draftbord 780 x 550 mm Bokhylle og annen hylle/skapplass Elektrisk tavle 2 v : 20 funksjoner 220 v : 5 funksjoner fleksibelt draftbord Lyssetting med en spot Plass til å ordne ting under styresete Kontrollpanel for kart stikkontakt2 v + stikkontakt 220 v Drivstoffmåler, ferskvannsmåler Kontrollbord for elektronikk 5.3. Messe Benk babordside og benk rett over kjølen Puter og rygger har stofftrekk På sidene er det benker med ryddeplass Teakimitert dørk med hvite tråder Lufting og lyssetting ved fastmonterte koøyer og 2 luker med gardin 4 spotter Innerkledning i hvitt stoff i tak og eik på kantene Ryddeplass under sidebenker og midtbenk Side 4 av 03

15 Messebord 5.4. Bysse Funksjonell disponering Stor arbeidsbenk og mye hylleplass Oppvaskkum i inox, 2 kummer Blandekran kaldt og varmtvann under trykk Kokeapparat 2 bluss av rustfrittstål montert på kardang, beskyttelse av rustfritt stål Kjøleskap 60 L Skap til kjøkkenutstyr 2 hyller med dører Lufting og lys ved koøye fast i skroget, og luke med gardin Fotpumpe for sjøvann Arbeidsbenken har marint dekor. Lufting plass for kjøkkenbatteri Dørk i teak med hvite tråder uttak 220v, spot Side 5 av 03

16 5.5. Kahytte foran Dobbelseng på siden som standard (opsjon i midten) med kompakt skummadrass. Det er enkelt å skifte trekk. Ryddeplass under seng Garderobeskap i korridor luke med gardin ( nødutgang i tilfelle brann ) Skilledører med messen 2 spotter Teakimitert dørk med hvite tråder spot for leselys Ryddeplass 5.6. Dusjrom foran Adgang gjennom dør med lås Skillevegger dekket med laminat Marin WC skap med hyller speil Vask med kran/dusj kaldt og varmtvann elektrisk pumpe for tømming av dusj, rist i teak Lys og lufting via luke med gardin Møbel i hvit laminat med et bonet garderobeskap spot, 220v stikkontakt 5.7. Kahytt bak styrbord Dobbelseng med kompakt skummadrass. Det er enkelt å skifte trekk. stort luftig garderobeskap Ryddeplass under sengen Ryddeplass langs kanter Tavler for lufting og lysing, og fra cockpit (med gardin som tilleggsuttstyr) Inngangsdør til messe med lås Inngangsluke til motor og teknisk sone (GE og avsaltningsapparat som tillegg) spot og 2 justerbare leseslys Tank på 75 L (bak garderobeskap) Side 6 av 03

17 5.8. Kahytt bak babord Dobbelseng med kompakt skummadrass. Det er enkelt å skifte trekk. stort luftig garderobeskap Ryddeplass i fotenden under seng Ryddeplass langs kanter Tavler for lufting og lysing, og fra cockpit med gardin Inngangsdør med lås Inngangsluke til motor spot og 2 justerbare leselys Lagringsplass for batteri Elektrisk hovedbryter 2 v under sengeplass ( tilgang ved hodeenden av seng) 5.9. Dusj og WC bak ( standard ) Inngangsdør med lås Laminerte skillevegger Marint WC skap med hyller speil Vask med kran/dusj kaldt og varmtvann elektrisk pumpe for tømming av dusj, rist av teak Lys og lufting fra luke med gardin Møbel i hvit laminat med et bonet garderobeskap spot, prise 220v Side 7 av 03

18 5.0. Motorrom Motor 55 CV diesel isolert bipolar Lydisolert del og ventilert ved inngang / utgang 4 batterier 2v- 90 Ah ( 3 vanlige og motor ) Batterilader og fordeler av ladning Varmvannstank på 22 liter ; tilførsel 220v og ved fordeler fra motortemperaturen elektrisk lasteromspumpe Fullstendig motorpanel på kolonne ; gasskommando på enkel pedal Trevingers propell, stamme med positive elektrode Ø 30 mm Fordeler av last Anti-hevert Sjøvannsfilter Første del er tilgjengelig bak stigen Andre lydisolerte del Sjøvannsluse GE (opsjon) Sjøvannsluse kontakt motor Lokalisering under dørk bak bakre kahytt babord side Side 8 av 03

19 6. KRETSLØP FOR KLOAKK OG SANITÆRANLEGG 6. Data for kloakkanlegg Pumpetype Manuell hovedpumpe Styrke Mulig kapasitet 39 L / 60 slag mn 6 l / mn Les nøye anvisning for bruk og vedlikehold av dekkspumpe som du har på båten. Lokalisering av elektrisk pumpe og system for pumpevalg, under sidedørk, hovednedgang babord ADVARSEL! -Sjekk at dekkspumper fungerer bra før dere går ut - Finn håndpumpen og spaken - Finn bryter for den elektriske dekkspumpe på den elektriske tavlen - Rengjør regelmessig tanken og pumpefiltrene - Dekkspumpesystemet er ikke ment å holde båten flytende i tilfelle havari. Den er ment å temme det vannet som kommer av sjøsprøyt, ventillekkasje eller annen mindre lekkasje. Side 9 av 03

20 Lokalisering for håndpumpe på babordside i cockpit Vaskene får ferskvann ved en elektrisk pumpe. Filteret må rengjøres regelmessig. Elektrisk pumpe til dusj Vanngruppe under trykk Filter Vannmåler Bryter for valg av vanntank babord eller styrbord La aldri pumpene gå når beholderne er tomme. Det er mulig å sterilisere tankene ved hjelp av en clonazone tablette (til salgs i apotek). Hvert år, ta opp lukene for å rense de ved å fylle på vann tilsatt et bakteriedrepende rensemiddel. La produktet virke noen timer, deretter rens 2 til 3 ganger. Ved vinteropplag, fyll tankene helt opp for å unngå oppblomstring av alger eller bakterier eller tøm tankene hvis det ikke er fare for frost. Bruk aldri frostvæske. Varmtvannsproduksjonen sikres ved en varmtvannsbeholder er koplet på motorkjøler og det elektriske uttaket ved kai. Etter tømming av varmtvannstanken, følg med at motstanden er under vann før man kopler til strøm 6.3 Ventiler Ventilen er ÅPEN når håndtaket er parallelt med ventilen Ventil er LUKKET når håndtaket står diagonalt på ventilen. Side 20 av 03

21 Vanne ouverte åpen ventil Vanne fermée lukket ventil PASS PÅ! - Rør aldri ventilers lukkemekanisme på skroget Oppstår det lekkasje, oppsøk fagfolk - I dårlig vær eller når du skal forlate båten, steng alle ventiler for sanitæranlegg - Hold ventilene lukket når de ikke er i bruk. - Ved vinteropplag, rengjør alle ventiler. Sjekk tilbehøret. Ved alvorlig skade, henvend deg til selger. 6.4 Hvordan toalettene fungerer. - Åpne ventil som slipper inn sjøvann - Åpne ventil for tømming av klosettskål - Sett spaken på Flush - Sett i gang pumpe - For å tømme klosettskål og for å unngå vann som kan gi slagside, sett spaken på Dry bowl. - Hold pumpen i gang helt til skålen er tørr. - Gjenta gjerne dette flere ganger inntil du er sikker på at rørene er tømte. - Når toalettene ikke er i bruk, sett spaken på dry bowl, eller for noen modeller i posisjon clef - Steng ventilene etter bruk En må regelmessig skifte toalettets pakninger Side 2 av 03

22 I tilfelle montering av lagertank, så pass på å skru den 3-veis ventilen til «Evacuation tank» for å unngå tømming ved vannvare. 7. OVERSVØMMELSE Ved fare for oversvømmelse av båten: - Sjekk at alle koøyer og vinduer på brua og alle andre mulige åpninger er godt stengte før alle avganger med båten. - Når en bruker seil, så må en særlig passe på å lukke alle ventiler med unntak av den som åpner for vann til motoren. Sjekk regelmessig: - elastisiteten til alle rør, ledninger, ventiler. - At styrrommet lett kan tømmes - Elastisiteten til alle pakninger. ADVARSEL Alle lokk og deksler i styrrommet må være godt stengte før en drar ut med båten. Dette er særlig viktig overalt der en oversvømmelse kan starte. 8. BESKYTTELSE MOT ILD. 8. Installasjon Brannslokningsapparater er underlagt nasjonale regler, det betyr at båten blir levert uten brannslokningsapparat. Men vi råder til å utstyre båten med utstyr svarende til ISO- norm 9094-: a) Minste kapasitet: 5A/ 34B(*) b) Min. kombinert kapasitet 0A/ 68B (*)Suivant Normes ISO/WD c) En slukker maks 2 m fra - m for båt<0 m eller 2 m for båt> 0m fra cockpit - 2 m fra hull for motor d) En slokker maks 2 m fra varmeapparat e) En slokker maks 5 m fra sengeplass f) Slokker med karbondioksid kan bare plassere der noen skal bo eller der en har ildsfarlige væsker (f.eks kjøkken) eller der en har elektrisk utstyr under trykk. En bør ikke ha mer enn en slik slukker per risikosone og hver slukker bør ikke veie mer enn 2 kg Bare kompatible reservedeler må brukes i brannsikringssystemet. De må ha samme merking og være helt tilsvarende teknisk sett. ADVARSEL Side 22 av 03

23 Hvis en slukker fungerer på CO2 er installert, følgende informasjon må vises nær dens plassering : «Denne slukkeren inneholder CO2 Bruk den kun for å slukke flammer som er grunnet elektrisitet eller flammer fra kjøkken. For å unngå kveling etter tømming, forlat sonen umiddelbart. Luft godt før man går inn.» - Etter slukking av flamme, vent med å åpne motorrommet for å unngå giftig røykspredning og beskyttelse for oppflammende produkt (olje, vann) sikkerhetsråd PASS PÅ Det er eiers/ sjefens ansvar å : - At alt utstyr til brannbekjempelse er i overensstemmelse med de regler gitt av konstruktør eller av myndighetene i landet der du er. - Å erstatte alt ødelagt eller skadet brannutstyr med noe som har minst det samme kapasitet. - Å vise mannskapet: Hvor brannutstyret er og hvordan det fungerer. Hvor en finner åpningen til tømming av motorrom (som befinner seg foran hovedtrappen ned.) Å sikre at en alltid har lett adgang til alt brannutstyr. Aldri: - Sette hindringer i veien for nødutganger (som vinduer på brua) - Sette hinder for sikkerhetsutstyr (ventiler for vann, gass, drivstoff og elektriske brytere) - Hindre adgang til brannslokkere - La en komfyr eller et varmeapparat stå ubevoktet. - Bruke gasslampe på båten - Fylle drivstoff på båten eller skifte gassflaske når komfyr, motor eller oppvarming er tent - Røyke når en behandler drivstoff eller gass - Henge opp gardiner like ved komfyr eller annet apparat med åpen flamme. - Lagre brennbare artikler i motorrommet. - Alltid ha rent dekk og sjekk at det ikke er noe damp av drivstoff eller gass. Side 23 av 03

24 Side 24 av 03

25 - SJEKKLISTE NÅR MOTOREN SKAL STARTES Åpne motorens luftventil Åpne drivstoffventil sjekk oljenivået sjekk frostvæske sjekk batterivæske Håndtaket for gass på 0, girspak også på 0- punkt Få kontakt og oppvarming i 0 s Start Kontroller vannutgang Slukking av alarmer og lys Varm motoren ved sakte fart i 5-6 minutter Kontroller elastisiteten til alle kretsløp som angår avkjøling, forbrenning og eksos Er du i tvil, så slå opp i håndbok, eller se på alle tekniske notat eller kontakt selger. NÅR MOTOR SKAL STANSES: La motoren gå sakte i min 5 minutter Sett startknapp på stans/ stopp Bryt kontakt Steng alle ventiler Er du i tvil, så slå opp i håndbok, eller se på alle tekniske notat eller kontakt selger. FYLLING AV BEHOLDERE ha brannslokker i nærheten Motor må være slukket Elektrisk utstyr må være av Vinduer og koøyer må være stengte Ikke fyll beholderne helt opp, slik at drivstoffet kan utvide seg. Er du i tvil, så slå opp i håndbok, eller se på alle tekniske notat eller kontakt selger. Side 25 av 03

26 FØR DU FORLATER HAVN Værvarsel Proviant Klær for turen Dokumenter og obligatorisk utstyr om bord Sikkerhetsutstyr Sikkerhetsråd til mannskapet og anvisning av sikkerhetsutstyr At dekkspumpe er i stand At navigasjonslykter er i stand Fulle drivstofftanker Full vanntank Elastisiteten til alle kretsløp Sjekke nivå på kjølevæske At ratt og ror fungerer bra At dieselfiltre er rene og i stand Nivå på motorolje Nivå på batteri Riggen er i orden (at spantene er i orden) Alt utstyr for å regulere seilene er i orden At seilene er i orden Stenge koøyer og vindu på brua VED RETUR. At båt er forsvarlig og korrekt fortøyd At seil er tørre og ordnet Sikkerhetsutstyr ryddet og tørt Båten skylt med ferskvann At spantene henger atskilt, at de ikke vikler seg inn i hverandre. Rull de forskjellige endene sammen ikke lekkasje fra forbrenning ikke lekkasje fra sanitæranlegg Ventiler lukket Kjøleskap lukket Stengt elektrisk kretsløp Hvis du er i tvil, se etter på i håndbok, bruksanvisninger, tegninger eller kontakt forhandler. Side 26 av 03

27 9. MOTOR Det er nødvendig med et regelmessig vedlikehold av motor. Les nøye bruksanvisningen for motor som følger båten. Nøl ikke med å kontakte selger eller annen faglært person. Det er spesielt viktig å følge anvisningene ang vinteropplag. Er ikke annet presisert, så kan en følge dette: - Steng vanninntaket for motoren - Koble fra rør til vanninntaket for motoren - Tøm saltvannskretsløp - Legg røret i en beholder som konstant holder La motoren gå til avstøtning av væske gjennom eksosen - Koble til igjen røret til ventilen - Sett opp en plakat på den elektriske tavlen som forteller at - vanninntaket for motoren er stengt. - PASS PÅ Å ikke seile verken med seil eller med motor med under 0 graders klaring til vannet All endring av motorkapasitet må gjøres av en som er faglært innen marin mekanikk. 9. Sjøsetting/justering PASS PÅ Etter den første sjøsetting og spenning av rigg, sjekk nøye drivaksel eller kragen på sail drive. Forsikre seg om at vannventil og at kjølevæskekretsløp er åpent, og at vann kommer ut av båtens eksosrør. Båter som er utstyrt med trykk drev: renser luft fra trykk drev etter hver sjøsetting. - En bør også foreta en rask kontroll på at propellen er godt festet ved sjøsetting. Er propellen dårlig festet, vil det føre til vibrasjoner. Sjekk også tennpluggene og at de er tilpasset båtens miljø (om de er til saltvann eller ferskvann). Bytt dem hvert år. Oppgaven til tennpluggene er å skape en balanse mellom aluminium og de andre metallene (rustfritt stål, bronse osv.) Varigheten til de 3 tennpluggene er mellom til 2 år. Disse pluggene er av sink. Unngå bruk av tennplugger av magnesium. Beskyttelsessystem mot korrosjon er å anbefale. Side 27 av 03

28 Hvis tennpluggene ikke er ødelagt, sjek om: De ikke er malte, De er korrekt festet og i kontakt med skroget, De er av sink 9.2 Eksosutslipp FARE Forbrenningsmotorer produserer kullos. Utsettes en lenge for gassen kan det føre til alvorlige ettervirkninger til og med død. 9.3 Sikkerhet FARE! Motoren bør ikke være i gang når det er badende rundt båten for å hindre skader med propellen. Motoren bør helst være stanset når en kontrollerer den eller fortar vedlikeholdsarbeid. Ellers bør en utvise stor forsiktighet med alt som gjelder båtens bevegelse (propellstang, drivreim, osv) for å unngå alle skader. Styring av gassmotor med rød nødknapp Lokalisering på rorpinne 0. INSTALLASJON AV DRIVSTOFF De bøyelige rørne for drivstoff bør bli: - Erstattet av rør av samme merke - Erstattet i tilfelle skade PASS PÅ! En kan aldri bruke hele den nominelle drivstoffmengde. For sikkerhetsskyld bør en beregne en reserve på omtent 20%. Aldri : - Ha brennbart materiale i rom uten ventilasjon - Røyke mens en fyller tanker - Lage hindringer for ventilasjoner - Endre installasjonen unntatt hvis dette blir gjort av faglært person. Side 28 av 03

29 . STYRESYSTEM Styresystemet er et vesentlig element for sikkerheten og komforten i båten din.. Ror er utstyrt med et ror med mekanisk overføring via aksel og kardang. Den endelige forbindelse med rorstamme skjer ved en dobbel drivaksel. Regelmessige kontroller å utføre: - Sjekk samspillet mellom de forskjellige elementene (rorstamme rorflate/ring, lås til helheten av akslene )..2 Sikkerhetsstang PASS PÅ! - er utstyrt med en sikkerhetsstang som må være lett tilgjengelig, vi råder deg til å oppbevare den i en kasse nær plugghullet. - Det er tilrådelig å seile i redusert fart i tilfelle skade på styrestang For å bruke den: - Skru opp pluggkorken som befinner seg under gangplankene nederst i styrrommet, nøkkel Sett på plass stangen på tuppen til lenken til kjøllenke. Side 29 av 03

30 2. SEILING ADVARSEL - I alle tilfeller må du tilpasse båtens fart til forholdene og hold alltid en sikkerhetsmargin. Pass særlig på: Havets tilstand, vindhastighet og strømmer Annen trafikk Manøver i havn Seiling ved ankringsplass - Pass særlig på forkjørsregler - Pass alltid på å holde god avstand slik at du alltid kan svinge unna eller stanse for å unngå kollisjon. - respekter soner med fartsgrense - Av hensyn til og for andre båters sikkerhet, pass på å ikke å lage kraftig kjølvann i nærheten av andre fartøy. ADVARSEL - Du bør utstyre båten med livliner. Til det er det festeanordninger på brua.. Båtens stabilitet prøvd etter krav fra båtbygger. Enhver endring av massen om bord (f eks en ekstra radar eller en ny motor kan påvirke båtens stabilitet og yteevne) - Å manøvrere en båt med en stor overlast har en stor negativ innvirkning på båtens stabilitet. - Aldri: Løft aldri en større vekt ved hjelp av båtens bom. Side 30 av 03

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame.

Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame. Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame. Behold denne instruksjonsboken gjennom hele livet til produktet. Dette produktet kan bare selges med den tilhørende

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911

Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911 Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911-1 - Kjære bruker: Takk for at dere kjøpte dusjkabinett hos oss. For din sikkerhet, vær vennlig og les manualen nøye før montering og bruk av dusjkabinettet Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6.

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6. Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN Type gass L.P.G. /PROPAN Dimensjon H X B X D(mm) 110 X 545 X 305 Gassforbruk (kg/t) 0.43 Vekt (kg) 6.5 Tenning Gasstilførsel Piezo-elektrisk Gummislange,

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Clatronic Espressomaskin ES2612

Clatronic Espressomaskin ES2612 Clatronic Espressomaskin ES2612 Generelle forsiktighetsregler - Les bruksanvisningen nøye før du tar i bruk apparatet, og behold denne, samt garantien og kvitteringen. Behold også originalemballasjen om

Detaljer

BRUKERMANUAL CLIWI AIR SYSTEMS 200/300. 1 www.heatwork.com

BRUKERMANUAL CLIWI AIR SYSTEMS 200/300. 1 www.heatwork.com BRUKERMANUAL CLIWI AIR SYSTEMS 200/300 1 www.heatwork.com Agent: HeatWork As Skarvenesveien 6, 8514 NARVIK Norway 2 Contents 1 CliWi air systems... 4 1.1 Bruksområder... 4 2 Teknisk data... 5 3 Deleliste...

Detaljer

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Baderomsovn Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Dette bildet er kun til referansebruk. Produktet i denne pakningen kan se noe annerledes ut. Les denne instruksjonen nøye før du

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

STERING POWER MANUAL STEERING POWER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING

STERING POWER MANUAL STEERING POWER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING STEERING POWER HYDRAULISKE STYRESYSTEMER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING 1 MONTERING AV SYLINDER. For ror: Sylinderen skal monteres på en sterk og stabil flate, på skroget eller en brakett som

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170 Bruksanvisning Snøfreser Prod.nr. STG1170 Innhold Beskrivelse... 3 1. Sikkerhetsanvisninger og forberedelser... 3 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 8 Problemløsning... 9 Tekniske data... 10 Bilder...

Detaljer

Trygg med varsel i båt

Trygg med varsel i båt Trygg med varsel i båt 1.juli 2013 Brannvesenet Sør- Rogaland IKS anbefaler gassvarsler, CO-varsler og røykvarsler i båt med overnattingsmuligheter. Med dette om bord går du en trygg sommer i møte, enten

Detaljer

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning Dampkoker FF-0401 Bruksanvisning Innholdsoversikt 1. Introduksjon om dampkokeren 2. Bruk 3. Rengjøring og vedlikehold 4. Tips og informasjon 5. Sikkerhetsanvisninger Tekniske data Modell: FF-0401 Inngangsspenning:

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING

KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING Viktig: les denne brukerveiledningen nøye før utstyret settes i drift. Behold denne brukerveiledningen for fremtidig referanse. Installasjon av kjøleboks.

Detaljer

Brukerhåndbok Campingvogn

Brukerhåndbok Campingvogn Brukerhåndbok Campingvogn Side 1 Nøkkel til spikertelt finner du i svart boks montert i hjørne av spikertelt på elvesiden. Eierne av plassen, Henning og Maria Haukeland har også nøkkel og kan være behjelpelig

Detaljer

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin

Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Espresso-, cappuccino- og kaffemaskin Oversikt over komponenter Se bilde side 2 i den originale bruksanvisningen for oversikt. A. Deksel for vannbeholder B. Vannbeholder C. Øvre beholder D. Knott E. Nedre

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX S3778KA8 http://no.yourpdfguides.com/dref/602764 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX S3778KA8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX S3778KA8 i bruksanvisningen

Detaljer

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 12361 11/01 bt 1 Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

Industristøvsuger Modellnr. GV502

Industristøvsuger Modellnr. GV502 Bruksanvisning Industristøvsuger Modellnr. GV502 Viktige sikkerhetsanvisninger Når du bruker elektriske apparater må du alltid følge sikkerhetsanvisningene. Les hele bruksanvisningen før du tar i bruk

Detaljer

Sjekkliste, seilbåt * i venstre marg for aksjonspunkter

Sjekkliste, seilbåt * i venstre marg for aksjonspunkter Status Group No. * G 1 G 2 G 3 G 4 G 5 G 6 G 7 G 8 G 9 G 10 G 11 Produsent Modell Navn Generelt Lengde, fot/m Byggeår Akterkabin Forpigg Antall soveplasser Vekt Bredde Lystall Sjekkliste, seilbåt * i venstre

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Husbrannslange åpne vannkranen to ganger i året og sjekk at vanntrykket er tilfredsstillende samt at slangen ikke lekker.

Husbrannslange åpne vannkranen to ganger i året og sjekk at vanntrykket er tilfredsstillende samt at slangen ikke lekker. BRANNSIKKERHET 3 E Seksjonseiers ansvar Hver leilighet skal i henhold til 2-5 i Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn ha minst én godkjent røykvarsler plassert slik at den høres tydelig på alle

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Pakken inneholder: 1. ELHEAT varmer 1 item 2. T kobling 1 item 3. Slangeklemmer 2 items 4. Bruksanvisning 1 item

Pakken inneholder: 1. ELHEAT varmer 1 item 2. T kobling 1 item 3. Slangeklemmer 2 items 4. Bruksanvisning 1 item Brukermanual 1 Innhold 1. Innhold p. 1 2. Pakkens innhold p. 2 3. Grunnleggende virkemåte p. 3 4. Typer av varmere p.4 5. Teknisk p. 5 6. Intern struktur p. 6 7. Installasjon p. 6 8. Instalasjons diagram

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426. Assembly Instructions

LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426. Assembly Instructions 00426 rev. juni. 07 1 Assembly Instructions GRILL CHEF LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426 L Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk.

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Bruksanvisning for Tradie

Bruksanvisning for Tradie Bruksanvisning for Tradie BETEGNELSE: TRADIE EN 1004 3 4/4 XXXD CEN angivelse av denne bruksanvisningen EN 1298 IM en Rev 00 QUALITY & STRENGTH YOU CAN TRUST Tradie er et tårnstillassystem for mobil tilgang

Detaljer

BRANNSTIGE 4,5M / 7,5M

BRANNSTIGE 4,5M / 7,5M BRANNSTIGE 4,5M / 7,5M no-flame BRANNSTIGE 4,5M / 7,5M INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 4 STUDER INSTRUKSJONSBOK/BRUKSANVISNING... 4 SPESIFIKASJONER

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

Egenkontroll av sikkerhet

Egenkontroll av sikkerhet Egenkontroll av sikkerhet Innledning Den enkelte andelseier/beboer er ansvarlig for at boligen er i forsvarlig stand, og at den brukes og vedlikeholdes på en slik måte at det ikke oppstår fare for beboere

Detaljer

Hitra Marine AS Dolmøy Øyregionen s mest komplette Båtsenter .401

Hitra Marine AS Dolmøy Øyregionen s mest komplette Båtsenter .401 Hitra Marine AS Dolmøy Øyregionen s mest komplette Båtsenter.401 1. Kundeinformasjon (alle linjer må fylles ut) Navn: Adresse: Postnummer: Poststed: Tlf Mobil: Telefon nummer : E-post: 2. Informasjon om

Detaljer

Montering og bruksanvisning.

Montering og bruksanvisning. Renseanlegg PATRONFILTER Fabrikat: GRE AR125 HENGENDE SKIMMER Montering og bruksanvisning. Foretaksregisteret / 1 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: NR KODE BESKRIVELSE AR125 AR125S AR125M

Detaljer

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere.

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. A. Av/på bryter. (TV/Radio) B. Sendingsbryter Radio: UKW/MW TV: VL/VH/UHF

Detaljer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388S-0 Printed in U.S.A. kundebetjeningsnummer Som en del av Rexairs kundebetjeningsprogram får hver Rainbow AquaMate et serienummer for

Detaljer

TT250 Bruksanvisning BENEVNELSE: TT250 EN /7.1 XXXD. CEN-benevnelse for denne bruksanvisningen. EN 1298 IM no Rev-01

TT250 Bruksanvisning BENEVNELSE: TT250 EN /7.1 XXXD. CEN-benevnelse for denne bruksanvisningen. EN 1298 IM no Rev-01 TT250 Bruksanvisning BENEVNELSE: TT250 EN 1004 3 7.1/7.1 XXXD CEN-benevnelse for denne bruksanvisningen. EN 1298 IM no Rev-01 ADVARSEL Aldri stå oppreist på en ubevoktet plattform Denne monteringsanvisningen

Detaljer

Kompetansevurdering for praktisk utsjekk av fritidsbåtførere (D5L)

Kompetansevurdering for praktisk utsjekk av fritidsbåtførere (D5L) Kompetansevurdering for praktisk utsjekk av fritidsbåtførere (D5L) KUNNSKAP, FORSTÅELSE OG DYKTIGHET METODER FOR Å DEMONSTRERE KRITERIER FOR EVALUERING AV A Vedlikehold og drift. Rutiner for forebygging

Detaljer

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 AKSEPTANSERKLÆRING FOR MOTTAK AV MASKINEN 1. Vi bekrefter at maskinen er levert i god stand, og hvis montert, med flyttbar beskyttelse montert. 2. Vi bekrefter at maskinen

Detaljer

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner ESSE FIREWALL Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39 Bruker- og service instruksjoner Disse instruksene skal overleveres til sluttkunden 0120 DENNE PEISE MØTER KRAVENE TIL DET EUROPEISKE

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk Avalon MONTASJE og BRUKERVEILEDNING INFRARØD BADSTU 2007-11 INNHOLD SIDE MONTERING MONTERING 2 FORHOLDSREGLER 6 RENGJØRING 6 BRUKERVEILEDNING 7 SPESIFIKASJONER 7 Reg. No. 2006-C141-1-EMC 2004/108/EC Reg.

Detaljer

Vinterpreservering av båt. Hvordan konservere motor, vannsystem, elektrisk utstyr og båt under vinteropplaget?

Vinterpreservering av båt. Hvordan konservere motor, vannsystem, elektrisk utstyr og båt under vinteropplaget? Vinterpreservering av båt Hvordan konservere motor, vannsystem, elektrisk utstyr og båt under vinteropplaget? Langturseilerkurs på FaceBook Arrangerer 3 t og 20 t langturseilerkurs Følg siden så får du

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner Omgivelseskontroll Dokumentasjon for Picomatic DA300 døråpner Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk

For å sikre en riktig og sikker bruk av dette produkt vennligst les denne montasje- og brukerveiledning nøye før bruk MONTASJE og BRUKERVEILEDNING INFRARØD BADSTU 2008-02 INNHOLD SIDE MONTERING MONTERING 2 FORHOLDSREGLER 7 RENGJØRING 7 BRUKERVEILEDNING 8 SPESIFIKASJONER 8 Reg. No. 2006-C141-1-EMC 2004/108/EC Reg. No.

Detaljer

12 V Muttertrekker. IW12BX

12 V Muttertrekker. IW12BX 12 V Muttertrekker. IW12BX BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene og bruk

Detaljer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Detaljer

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom!

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom! BLÅ EGM-100A SERVOMOTOR Vær oppmerksom! Spjeldmotoren EGM-100A MÅ ALDRI ÅPNES OPP. Skjønt at det er mulig å justere grensebryterne til EGM-100A på fremsiden, er det ikke tillatt å prøve å reparere justeringsknappen

Detaljer

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25

Elektra H ... 13 ... 7 GB... 9 NO... 11 ... 15 ... 21 ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7 GB... 9 NO... 11 FR... 13 RU... 15 DE... 17 PL... 19 FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELH623, ELH633, ELH933 445 375 430 min 300 mm min 300 mm min 500 mm Fig. 1 2 c-c 350/274 9 50 16 10 405/465

Detaljer

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no BRUKER INSTRUKS For fan coil type FCX - U www.novema.no Novema kulde as Bruker instruks Side 2 Innhold Brukerveiledning fan coils anlegg.... 3 Komponenter... 3 Tekniske data.... 4 Regulator type PXB....

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Denne brukerveiledning henviser til alle modeller i G9000-serien

Denne brukerveiledning henviser til alle modeller i G9000-serien MASSASJEBAD MONTASJEVEILEDNING BRUKERVEILEDNING 2009-12 G9000- SERIEN INNHOLD SIDE G9000-serien inkluderer alle massasjebad med modellnummer fra G9001 til og med G9095 inkludert benevnelse "B" og "E".

Detaljer

Brannslokking Ring brannvesenet 110 ved brann. Brannslage i tekniske rommet i kjelleren. Brannteppe montert på døra i skapet over komfyren.

Brannslokking Ring brannvesenet 110 ved brann. Brannslage i tekniske rommet i kjelleren. Brannteppe montert på døra i skapet over komfyren. Brukerveiledning Nuten 1 og Nuten 2 Brannvarsling Alle røkvarslerne vil gi lyd dersom èn løser ut. Ved utløsning finn sentral i garderoben i 1. etasje. For å deaktivere hold inne svart knapp på Elotek

Detaljer

Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58

Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58 Produkt Zinc Air-batteri Modellnavn IEC Nominell Nominell Diameter Høyde Vekt Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Detaljer

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle

Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle Håndbok for Birdie1 Lithium-Ion Golftralle 2 Innhold: 1. Beskrivelse, deleliste 2. Monteringsanvisning 3. Drift og vedlikehold 4. Bruksanvisning for Lithium-Ion batteriet 5. Servicetilbud Beskrivelse,

Detaljer

OG VARMEBOKS TERMO- KJØLE

OG VARMEBOKS TERMO- KJØLE OG VARMEBOKS TERMO- KJØLE E TERMOELEKTRISK KJØLE OG VARMEBOKS INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Les denne manualen grundig før bruk NORSK BRUKSANVISNING - 1 - Innholdsregister INNLEDNING... 2 GENERELL SIKKERHETSANVISNING...

Detaljer

VENTILATOR TRIO. METIS, INFINITY BRUKSANVISNING MODELL

VENTILATOR TRIO. METIS, INFINITY BRUKSANVISNING MODELL VENTLATOR TRO. METS, NFNTY BRUKSANVSNNG MODELL 1 3 4 2 8 7 1 3 5 4 6 6 5 7 8 6 5 1-Luftutløpsgap 2-Glass 3-ntern skorstein 4-Ekstern skorstein 5-Hoveddel 6-Kontrollpanel 7-Halogenlampe 8-Kassettfilter

Detaljer

Legg denne på egnet sted inne i båten Bolter og sjakler oppbevares i for eksempel en boks

Legg denne på egnet sted inne i båten Bolter og sjakler oppbevares i for eksempel en boks Ned rigging av masten Forberedelser Spray Hood og eventuell kalesje fjernes Rullerev. tre ut tauet og kveil det opp og fest det på rullerevet Ta av seilet og fest revelinjer til storseilbommen Nedhaler

Detaljer

Norsk utdrag fra engelsk håndbok: HANDBOOK

Norsk utdrag fra engelsk håndbok: HANDBOOK Norsk utdrag fra engelsk håndbok: HANDBOOK POWER TROWEL TLK90 HYDRAULIC WITH HONDA GX690 1 Håndboken skal alltid være tilgjengelig for brukeren. PRODUSENT OG YTTERLIGERE INFORMASJON: TIEPPO Tel +39 0423746008

Detaljer

12524 NO 05/11 JK Bruksanvisning for elektrisk varmer 12524 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116s-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116s-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116s-0 Printed in U.S.A. kundebetjeningsnummer Som en del av Rexairs kundebetjeningsprogram får hver Rainbow RainJet et serienummer for kundebetjening

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ER8898C http://no.yourpdfguides.com/dref/3900412 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

SPEEDSJARK/ØKOSJARK 35/36

SPEEDSJARK/ØKOSJARK 35/36 SPESIFIKASJON STANDARD BÅT PER 01.11.2012 SPEEDSJARK/ØKOSJARK 35/36 1 HOVEDDIMENSJONER OG KAPASITETER, STANDARD Lengde overalt (LOA) ca 10,66/10,99 meter Største bredde (B) ca 3,84 meter Dieseltanker ca

Detaljer

HX-408 / S-8408 HX-409 / S-8409 HX-414 / S-8414 HX-415 / S-8415 BR006 HX-414 / BR006

HX-408 / S-8408 HX-409 / S-8409 HX-414 / S-8414 HX-415 / S-8415 BR006 HX-414 / BR006 2006-08 Avalon INNHOLD SIDE MONTERING MONTERING 2 FORHOLDSREGLER 6 BRUKERVEILEDNING 7 SPESIFIKASJONER OG FEILSØKING 8 Reg. No. AN 5005 0538 0001 15008827 001 LVD 73/23/EEC 93/68/EEC EMC 89/336/EEC HX-408

Detaljer

Vinskap WC 7210. Brukerveiledning

Vinskap WC 7210. Brukerveiledning Vinskap WC 7210 Brukerveiledning I N N H O L D Sikkerhetsanvisninger 1 Oversikt 2 Montering 2 Temperaturinnstilling 3 Virkemåte 4 Feilsøking 4 Tekniske data 5 Garanti 5 SIKKERHETSANVISNINGER Ved bruk av

Detaljer

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

TAKK INNHOLD. På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go!. Go! Nails.

TAKK INNHOLD. På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go!. Go! Nails. BRUKERVEILEDNING TAKK På vegne av alle hos Tvins AB takker vi for at du har valgt å kjøpe Go. Go Nails. Go Go Nails er et helt nytt manikyr- og pedikyrsett som vil gjøre neglene dine vakre og sunne uansett

Detaljer

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave Nokia sykkelladersett 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. utgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia sykkelladersett kan du lade batteriet i en kompatibel

Detaljer

BYGGESPESIFIKASJON Selfa Arctic Kystsjark 35 pr. 01.10.2010

BYGGESPESIFIKASJON Selfa Arctic Kystsjark 35 pr. 01.10.2010 BYGGESPESIFIKASJON Selfa Arctic Kystsjark 35 pr. 01.10.2010 Fiskefartøy bygget i glassfiberarmert plast etter anerkjente prinsipper og gjeldende regler for fiske og fangstfartøy. S1.HOVEDDIMENSJONER OG

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750

Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750 Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750 1. Sensor: Dimensjoner: L 55 x B 40 x H 35 mm Sensor monteres enten direkte i dryppanne eller i dreneringsrør. OBS! Vær påpasselig med å gjøre rent filteret hver

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294 Poseløs støvsuger med vannfiltrering Prod.nr. IT015294 Bruksanvisning Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt... 4 Klargjøring og bruk... 5 Tømming og vedlikehold... 7 Problemløsning... 9 Tekniske

Detaljer

Stopp Kompressor. 1 Stopp kjøleren. 2 Stopp kompressoren med Stopp knappen. 3 Drener kjøler og sikre at alt vann er ute

Stopp Kompressor. 1 Stopp kjøleren. 2 Stopp kompressoren med Stopp knappen. 3 Drener kjøler og sikre at alt vann er ute Stopp Kompressor 1 Stopp kjøleren 2 Stopp kompressoren med Stopp knappen 3 Drener kjøler og sikre at alt vann er ute 4 Drener kompressor og sikre at alt vann er ute (sitter på baksiden av komressoren)

Detaljer

Bruksanvisning. 12 Volts oppvarmede klær for. MC, ATV og snøscooter

Bruksanvisning. 12 Volts oppvarmede klær for. MC, ATV og snøscooter Bruksanvisning 12 Volts oppvarmede klær for MC, ATV og snøscooter Installering av kabler til batteri Før du installer kabler til batteriet, må du velge riktig sikring basert på kombinasjonen av oppvarmede

Detaljer

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon HYDRAULISK STYRING for outboard motorer SP150 Art.Nr 70600 Installasjon STEERING-POWER Page 1 Version 2.0 2004 Tekniske spesifikasjoner Hydraulisk styring Art.Nr 70600: Sylinder: Art. Nr: 71600 Volum:

Detaljer

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER

SIKKERHET OG INSTRUKSJONER SIKKERHET OG INSTRUKSJONER advarsel: For å unngå risiko for alvorlig skade ved bruk av din Gaiavia blender, må grunnleggende sikkerhetsregler følges, inkludert følgende. LES ALLE INSTRUKSJONER, OG ADVARSLER

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer