Tlf: E-post:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tlf: 51 67 49 94 www.holmentre.no E-post: tonstad@holmentre.no"

Transkript

1 Å R G A N G 4 U K E M A R S Hvor var du da Woodstock konserten ble avholdt i 1969? NYFORELSKET Hvor var du da Oddvar Brå brakk staven i 1982? SIDE 9 I VÅLAND BYENS BESTE SIDE SIDE 31 6 UTSIKT SPILL PÅ LAG MED SIDE 14 KROPPEN BLOMSTER SIDE 13 Hvor er du 31. mai? I KOPPER OG KAR L O K A L A V I S E N H A R S T Ø R S T D I S T R I B U S J O N I R O G A L A N D Nyhet! Glassrekkverk i tre Tlf: E-post: REKKVERK SPROSSER SKODDER DREIING HØVLING

2 2 Juss oppdragsjournalistikk Noen hovedtrekk Det økonomiske forhold mellom ektefeller Det sies at fordelene ved å gifte seg, er at forholdet da blir regulert av rettsregler. Det er på mange måter riktig. Særlig hvis ektefellene senere blir separert eller skilt, vil rettsreglene kunne hindre tvister og gjøre det enklere å dele formuen. De alle fleste ektepar i Norge har felleseie. Regelen er at ektefellene har felleseie dersom de ikke har avtalt at de skal ha særeie. Det er særlig når ekteskapet opphører ved skilsmisse eller død at det får betydning om ektefellene har felleseie eller særeie. Ordet felleseie kunne kanskje tyde på at ektefellene nå eier alle ting sammen. Det er ikke riktig. Hver av ektefellene eier det de eide før ekteskap ble inngått. Videre er det den av ektefellen som har kjøpt, arvet eller fått en eiendel under ekteskapet, som er eier av eiendelen. Det ektefellene anskaffer eller får sammen, blir sameie mellom dem. Sameie betyr at to eller flere personer eier en ting sammen. Hvor stor del hver av dem eier, kan variere, men når to ektefeller eier en ting sammen, vil de som regel eie halvparten hver. slå fast her at bolig og innbo som ektefellene kjøper etter at de er gift, eier de vanligvis sammen. Så lenge ekteskapet består vil altså ektefellene fortsatt være eiere av sine ting ( ene-eie ), med mindre forholdene er slik at tingen må ansees anskaffet i fellesskap; da eies den av begge i et sameie. Hvis ektefellene ikke er fornøyd med de reglene som gjelder for felleseie, kan de opprette særeie. Ektefellene må da inngå en spesiell form for avtale som kalles ektepakt. Ektepakten må være skriftlig og må undertegnes av begge ektefellene i nærvær av to vitner. Den må tinglyses i et eget Ektepaktregister for å være gyldig overfor ektefellenes kreditorer. I ektepakten kan ektefellene bestemme at alt de eier hver for seg og det de siden måtte komme til å eie, skal være særeie. I slike tilfeller vil ektefellene ikke få noe felleseie. Men de kan også bli enige om at f.eks kun huset, eller båten skal være den enes særeie, de har da opprettet delvis særeie. En arvelater eller en giver kan bestemme at arven eller gaven skal være den ene ektefelles særeie. På denne måten kan enkelte gjenstander bli særeie, selv om ektefellene ellers har fullstendig felleseie. Reglene om felleseie og særeie har interesse når ekteskapet skal oppløses i forbindelse med skilsmisse. Hovedregelen er da at verdien av eiendeler som er felleseie skal deles likt mellom ektefellene, mens særeie kan holdes utenfor delingen. Et viktig unntak fra likedelingsregelen er også skjevdelingsregelen. Skjevdeling innebærer at man slipper å dele verdien av eiendeler som man eide før ekteskapet ble inngått. Tilsvarende gjelder for arv eller gave som ektefellen senere har ervervet fra andre enn ektefellen. De gjenstander ektefellene eier i sameie, har ingen av dem i utgangspunktet større rett enn den andre til å overta. Dersom ektefellene ikke blir enige om hvem som skal overta gjenstanden, må gjenstanden selges slik at salgssummen kan deles. Ektefellene har i så fall forkjøpsrett foran utestående kjøpere. Skifte mellom ektefeller kan man ordne selv, eller overlate til skifteretten. De fleste foretrekker å skifte privat, og ofte med hjelp fra advokat. De som oppfyller de økonomiske vilkårene vil kunne søke om fritt rettsråd eller fri saksførsel i en sak som gjelder skifte ved ekteskapsbrudd. Arbeid i hjemmet kan innebære at ting som en av ektefellene har anskaffet ved egen inntekt eller arbeidsinnsats, blir sameie mellom ektefellene. Det fremgår ikke av ekteskapsloven hvor omfattende arbeidet i hjemmet må ha vært, og hvor stor andel av sameiet denne innsatsen kan danne grunnlaget for. Dette må vurderes konkret i den enkelte sak. Vi kan likevel Hillevågsveien 100, 4016 Stavanger Tlf: WEB MAIL FORTJENER DIN BEDRIFT EN SPENNENDE REPORTASJE I LOKALAVISEN TS - RING

3 BIKUBÅ VELVÆRE 20% på klipp og farge hos Design Frisør 30% på full fotbehandling m/ massasje Dyprens 1 time kr. 359,- (450,-) Rygg/nakke massasje kr. 200,- (340,-) DAGER 27. feb 01. mars Massasjestoler LAGERSALG! Photon - behandling OPPTIL 50% Begrenset antall. 99,- (390,-) Tilbudet gjelder under Velværedagene. grossisten Haugåsveien Hillevågsveien Velvære -Grossisten Velvære-Grossisten Hillevågsveien Stavanger telefon: e-post: Åpningstider: Man - fre: Lørdag: 9-16 Massasjestol Solarium Lysterapi Massasjebad Photonterapi vvg.no

4 Det er den gode historien som selger REDAKTØR Svein Kåre Edland MARKEDSSJEF Egil Karlsen MARKEDSKONS. Frank R Olsen KOORDINATOR Tove Richter La oss være positive ART DIRECTOR Fritz H L Fjellaker TEKSTFORFATTER Sveinung Dybvig Lokalavisen er større enn Aftenbladet og RA tilsammen Distribuert med Posten i eksemplarer For annonsering eller oppdragsjournalistisk reportasje, ring/mail: Tlf: / UTGIVER: Lokalavisen TS Hillevågsveien 101, 4016 Stavanger Opplag: aviser. Dekning: Alle husstander og bedrifter i Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Rennesøy, Finnøy, Kvitsøy, Strand, Hjelmeland, Forsand, Gjesdal, Bjerkreim, Time, Hå, Klepp og Egersund. AD-Assistent Martin Tangen MARKEDSKONS. ØNSKES CV til: Redaksjonelt materiale er delvis basert på oppdragsjournalistikk. Distribusjon: Posten Trykk: Edda Trykk AS For de som leser min leder, så er det relativt enkelt å forstå hva jeg er opptatt av. I mange anledninger skriver jeg om raushet, optimisme og jakten på det gode liv. Hva er det gode liv? Svaret på det spørsmålet vil selvfølgelig variere avhengig av hvem du spør, men uansett hvem som svarer, er det viktig å være fornøyd og optimistisk. Ja, ja, jeg vet at det ikke alltid er like lett, og en kan heller ikke gå rundt og være glad hele tiden, men det er min erfaring at det hjelper å prøve. I denne utgaven av Lokalavisen har jeg skrevet en artikkel om Våland Skole, og min begeistring for hva jeg har opplevd med skolen. I dagens mediabilde er det ikke lett å få øye på noen som er positive og det blir for meg helt feil. Det er også farlig overfor ungene dersom mor og far stadig har diskusjoner og klager på skolen mens ungene hører på. Jeg tror imidlertid at de fleste foreldre er positive til det arbeid som skolen utfører, og da er det viktig å si dette til ungene. Gi skryt av skolen når skolen fortjener det, og lær ungene å tenke positive tanker om sin arbeidsplass. Når forhold ikke er slik de bør være, så ta det opp med skolen og lærerne, men spar ungene for den diskusjonen. Og husk at lærerne også er mennesker av kjøtt og blod, som sannsynligvis bruker mer tid med ungene våre enn vi gjør selv. De fortjener den optimisme og anerkjennelse de kan få, for husk at de faktisk bidrar mye til at ungene våre forhåpentligvis blir prektige og flotte borgere. Ha en positiv og strålende dag. Svein Kåre Edland Redaktør

5 LEGG VINTERFERIEN TIL JÆRHAGEN Riktignok kan vi ikke love snø, men vi har en flott isbane som i vinterferien er åpen hver dag fra Har du ikke skøyter, kan du leie i teltet ved siden av isbanen. Vi serverer gratis solbærtoddy og kakao i teltet hele uken. Du bør absolutt ta en tur inn i senteret òg; ved kafèen har vi laget et tegnebord for de minste. Tegn et vinterferiemotiv og bli med i trekningen av 4 gavekort à kr 250,- Tegningene stilles ut i 2. etg. i gangen mellom G-sport og Jo-Jo leker. For de litt større har vi en vinterferie-quiz; hent et oppgaveark i en av butikkene. Det ferdig utfylte arket leveres i den butikken du måtte ønske, senest ved stengetid lørdag. Hovedpremien er gratis leie av bobil en weekend etter avtale. I tillegg trekker vi ut flere heldige som kan vinne gavekort på senteret og gavekort eller premier fra butikkene. Trekning foretas tirsdag 26. februar og vinnere blir kontaktet i løpet av dagen. Ha en fin og annerledes vinterferie i Jærhagen

6 6 Lokal Historie VALBERGSTÅRNET. Foto: Fritz Fjellaker Tobias i tårnet Valbergtårnet ble bygget i årene som utkikkstårn for byens vektere. Det erstattet et nesten to hundre år gammelt falleferdig tretårn. Byggeomkostningene var opprinnelig satt til 3200 spesiedaler, men endte på 9000 som tilsvarte kr ,- etter den tids valuta.. Fra Valbergtårnet hadde vekterne oversikt over hele byen så langt bebyggelsen strakte seg den gang. Herfra kunne de oppdage branntilløp og varsle innbyggerne ved hjelp av klokkeringing og kanonskudd En brann i Stavangers tette trehusbebyggelse kunne få katastrofale følger. Derfor var brannvakten en meget viktig oppgave i byens liv. Det gjaldt å oppdage brannen så tidlig som mulig før vinden fikk tak og spredte brannen til større deler av bebyggelsen. SJELDEN ARKITEKTUR I midten av 1840-årene ble behovet for et nytt tårn påtrengende og en av landets fremste arkitekter, stadsconduktør Chr. Grosch ble kontaktet. Han leverte raskt sine første skisser. Grosch var for øvrig arkitekten som sammen med Linstow tegnet det kongelige slott i Christiania. Den gamle tollboden på Straen i Stavanger er også hans verk. Tårnets åttekantede form er lite representert i norsk arkitektur. Tårnet har en oktogonal form, og er bygget i gneis, og har et kraftfullt uttrykk. Tårnets hovedkropp har små grupperte, rundbuede vinduer høyt oppe, og over dette er et spir kledt i kobber. Stiluttrykket er preget av nyromanske former. Tårnets høyde fra grunnmur til spir er oppgitt til 26,66 meter. Materialet er gråstein (gneis) og til buene rundt vinduer og dører er det benyttet teglstein. Christian Grosch ( ) og Tobias Sandstøl ( ) VEKTERVESENET SOM TRYGGHETSSYMBOL Vektervesenet oppsto da byene vokste fram i middelalderens Europa. I Norge fikk de større byene vekterkorps på 1600-tallet. Deres viktigste oppgaver var å holde ro og orden og i tillegg varsle brann. Tårnvekteren hadde fast plass i eget tårn eller kirketårn, mens nattvekterne gikk runder i gatene og sang vektervers og ropte ut klokkeslett. De var lette å gjenkjenne på grunn av klesdrakt og utstyr. Uniformen kunne være rød eller svart. Vekterstaven med pigget kule sto det respekt av. Håndlykt ble brukt da det ikke fantes gatebelysning. Fire til seks menn gikk vaktrunder etter tur. På 1700-tallet ble det tillatt å stille med stedfortredere. På den måten oppsto et profesjonelt korps av faste vektere som tok seg av brannrundvakten. Vekterne utførte oppgaver som politi og brannvesen senere overtok. For byens borgere var vekterne et symbol på orden og trygghet. I Alexander Kielland s roman Skipper Worse kan vi lese: Eller et barn våknet av en ond drøm og lå og lyttet og pintes av fæle skikkelser, tyver og rokkendreiere som kom inn av vinduet og ville drepe far og mor med kniver. Da hørte de utenfor på hjørnet:, Hør Vekteren. Hør. Klokken er slagen 2. Vinden er stille. Ah, vekteren var der, ja, det var jo sant. Så kunne der ikke komme tyver og rokkendreiere i kjøkkenvinduet. Alle onde mennesker måtte jo holde seg hjemme hos seg selv ellers tok vekteren dem med på Rådstuen. Der var visst ingen onde mennesker, bare snille, gode folk og Vektere... Så sov de inn igjen så trygge og takknemlige og drømte ikke det ringeste grand mere. DEN SISTE VEKTER Den siste vekter i tårnet var Tobias Sandstøl. Han stod og speidet fra tårnet i atten år fra han ble ansatt som vekter i Tobias Sandstøl var en aktet borger i Stavanger. I mange år satt han i bystyret, var formann i byens brannkorps og hadde en rekke andre tillitsverv. Han var filosofisk anlagt og full av gode historier. Vekterne de våker over byens fred, skuer giennem tåke ifra tårnet ned. Vi må gå og glane hvert minutt med flid, ildens røde hane gale kan hver tid.... Torbjørn Egner kjente til Tobias da han skrev historien om Kardemommeby. Man er derfor temmelig sikre på at vår Tobias i tårnet er den ordentlige Tobias i Tårnet.

7 oppdragsjournalistikk Bolig & Interiør 7 En ny og annerledes møbelbutikk Hvis du begynner å bli lei av minimalisme og billige standardmøbler, er Løvens Møbler verd et besøk. Fjernt fra masseproduksjon og flyktige trender, har de satset på klassiske, håndlagede møbler i heltre. Daglig leder, Irina Fotland, fikk idéen da familien flyttet hjem etter å ha bodd i Dubai noen år. De ønsket å supplere sitt eget møblement, som de hadde kjøpt der, men fant snart ut at de ikke lot seg skaffe i Norge. Samtidig begynte venner og kjente å spørre hvordan de kunne få tak i slike møbler, og noen kunne fortelle at de kjente til produsenten og visste at de kunne kjøpes i bl.a England, USA, Hong Kong og Japan. Med så stor interesse, var det kanskje noe å satse på? Tilbake i Dubai fikk hun sporet opp produsenten og inngått en avtale om å få selge møblene i Norge. Kvalitet tvers gjennom - Møblene er laget av heltre - også skuffer og hyller i skap. F.eks. skjenker har også tre på baksiden og kan stå fritt i rommet og brukes som romdelere. Alt er håndverk av meget høy kvalitet. Møblene lages av asiatisk rosentre og er behandlet for å tåle fuktighet. De er meget solide og har gode garantier. Hjem og kontor - I tillegg til møbler for hjemmet, inkludert senger, har vi eksklusive kontormøbler, møtebord det som gjerne kalles styreromsmøbler - og mer spesielle ting, som kortbord og barløsninger. Mye av det vi har er store møbler, og mange av våre kunder sier at de kler store rom fordi mange moderne møbler er lette og små slik at de forsvinner i store rom. Kan lages på mål - Hvis standardmål ikke tilfredsstiller behov og ønsker, kan vi levere på mål, noe som gjerne er aktuelt for kontormøbler. Bokskap, vitrineskap og hjørneskap - Selv om mange møblerer et helt rom med slike møbler, ser vi at for eksempel bokskap med glassdører er populære. Kortbordet, med vendbar plate, er typiske møbler en bridgespiller vil like å ha. Fefco en pionerbedrift Møbelfabrikken Fefco er en 3.- generasjons familiebedrift og er egentlig japansk. For å opprettholde den høye håndverksmessige standarden, er deler av produksjonen lagt til Kina. Ikke pga av lave priser, men fordi det finnes dyktige håndverkere der. For å beholde arbeiderne i sterk konkurranse med europeiske fabrikker har Fefco et høyt lønnsnivå og har bygget ut velferdstilbud som er sjeldne i Kina. Men om møblene er orientalske i inspirasjon er de vestlige i stil. Fabrikken henvender seg til et vestlig marked. FAKTA: LØVENS MØBLER HVA: Ny butikk med håndlagede møbler i heltre HVOR : Luramyrveien 79 KONTAKT: TLF.: e-post: com FORTJENER DIN BEDRIFT EN SPENNENDE REPORTASJE I LOKALAVISEN TS - RING

8 8 B-vitamin beskytter mot brystkreft Magnetisk matlaging med induksjon En stor svensk undersøkelse har vist at kvinner med høyt inntak av B-vitaminet folat har 44 prosent lavere risiko for å utvikle brystkreft, sammenlignet med kvinner med lavt inntak. Et samlet folatinntak på 456 mg pr. dag ga den laveste risikoen for å utvikle brystkreft, ifølge undersøkelsen. Det gjelder både folat fra maten og fra tilskudd kvinner på minst 50 år fra Malmø ble fulgt i ca 10 år. Forskerne regner med at årsaken til den gunstige virkningen ligger i at folat beskytter dna-et mot skader. Det kan nemlig forklare den kreftforebyggende virkningen. Undersøkelsen tyder på folat også virker ekstra kreftforebyggende hos overvektige kvinner, dvs. kvinner med en KMI over gode kilder til folat Kyllinglever (2700), mungbønner (625), brokkoli (239),spinat (220),Hvite bønner (219), kikerter (180), persillerot (180), blomkål (165), rosenkål (130), peanøtter (124) (Kilde: American journal of clinical nutrition 2007) Foto: Colourbox De fleste som skal bygge kjøkken eller pusse opp står overfor valget; skal jeg satse på induksjon eller tradisjonelle platetopper? De ser jo dønn like ut, men under er det vidt forskjellige elektriske prinsipper som får grøten til å koke. Elektrisk motstand er den tradisjonelle måten hvor elektronene i en elektrisk strøm møter motstand i et materiale, og som så blir til friksjonsvarme. Men hvordan virker nå egentlig oppvarmingen ved induksjon? Magnetisk induksjon er et helt annet prinsipp. Her er det ikke først en motstandsspiral som skal varmes opp som så må varme opp glasskeramikken og som til slutt skal lede varmen inn i kokekaret. Her oppstår varmen i selve bunnen av kokekaret direkte. Varmen kommer akkurat dit den skal. Induktor- og kokekar Under den glasskeramiske platen er det en flat spole, ofte kalt en induktor. Poenget med denne er å sette opp et magnetisk felt som strekker seg ut gjennom den glasskeramiske platetoppen og inn i kokekaret. For å sette opp et slikt felt trengs vekselstrøm, men det holder ikke med den som er i strømnettet. Derfor endres strømmen til en høyfrekvent vekselstrøm med stor ytelse. En av ulempene ved induksjons koking er at alle gamle kokekar stort sett ikke kan brukes. Materialet må være ferro magnetisk slik at det kan oppstå magnetisk reaksjon. Gamle jerngryter er perfekte, men aluminiums eller kobbergryter kan ikke brukes. Så vet man det. (Kilde: Teknisk Ukeblad) Bygg om bilen til gass og fyll tanken til lavpris. Bileiere som monterer gassdrift sparer miljøet for prosent av utslippene. Vi innstallerer et ekstra drivstoffsystem for å kjøre bensinbiler på propan (LPG) eller naturgass. Dette er en computer som sender parallelle signaler til dysene om å skifte sømløst mellom bensin- og propaninnsprøyting i hver enkelt sylinder. Tilsvarende system for naturgass. Gjelder også diesel-lastebiler. Eneste rene gassverksted mellom Haugesund og Oslo som bygger om til naturgass- og LPG-drift. 4 sylindere ,- 5/6 sylindere ,- 8 sylindere ,- Dieseltuning fra: 3.990,- til: 4.990,- MILJØ OG ØKONOMI: Propandrift gir 50 prosent miljøbesparelse og driv-stoff til halv pris. Bernt Morten Arnesen i BM Bilgass monterer daglig gassett i biler. Langgaten 92a, SANDNES Tlf Mob: e-post:

9 9 FORNØYDE: Til venstre, energisk administrasjon på Våland skole. Høyre: Blide og fornøyde lærere og elever.. Våland skole: Jeg elsker deg Dette er en erklæring om kjærlighet. Som ca middelaldrende mann og redaktør er det jo ikke akkurat vanlig å rope ut intime betroelser, men når vi nærmest daglig går i et haglregn av elendighetsbeskrivelse om den norske skole, må jeg bare få lov til å fortelle litt om mine opplevelser med det norske skolevesen. I tillegg til ei voksen jente, har jeg to jenter som går på Våland Skole, og la meg bare ta konklusjonen med en gang. Våland skole er fantastisk, og jeg er så glad at mine barn får anledning til å vokse opp i det miljøet skolen tilbyr. GODT KLIMA: Vi har sammen med engasjerte foreldre oppnådd en god arena for læring og utvikling, sier Sigrun Holmeid. Fra første dag har vi blitt møtt av lærere med et brennende engasjement. Jeg har deltatt på omtrent alle foreldremøter og mange ganger har jeg nærmest opplevd å sitte med tårer i øynene når jeg opplever lærernes entusiasme og engasjement. Lærerne flytter ofte undervisning og opplevelser ut av klasserommet, og tar i bruk byens mange museer, attraksjoner og statuer som et viktig ledd i undervisningen. Skolehverdagen blir variert, inspirerende, og lærerik. Jeg opplever en skole som har både fokus på fag og læring, samtidig som det prioriteres folkeskikk og samhold blant elevene. Kanutten SFO er en uhyre viktig del av skolen, og må bare være verdens beste. Maken til opplegg med aktiviteter og energisk personale hadde jeg aldri trodd var mulig. Jeg kan bare nevne at 4. klassingene lager en helt egen spillefilm hvert eneste år, og at det avholdes mange mesterskap som for mange toppes av Stjerner i sikte. Overnattingsturer og båtliv er faste innslag i programmet. Jeg har spurt leder for Kanutten SFO, Steinar Knutsen, og avtroppende rektor Sigrun Holmeid om hvordan hverdagen oppleves. Fritidskelnere - Jeg kjenner meg definitivt ikke igjen i tilstanden som beskrives i media sier Steinar. Min hverdag preges av flotte unger og et personale som er en vannvittig bra gjeng, og som yter langt mer enn det som forventes. Vi ser på ungene som våre hele dagen, og fokuserer mye på å gi et tilbud med variert innhold. Vi kan ikke bare være fritidskelnere som serverer underholdning, karneval og sirkus, men satser på å gi ungene opplevelser som gir trygghet, trivsel og omsorg, sier Steinar Knutsen som har 14 års fartstid ved Kanutten Skole Fritids Ordningen. Sammen er vi sterke - Det er lett å bli satt ut når alt er negativt sier rektor Sigrun Holmeid. Som leder har jeg vært opptatt av å fokusere på at personalet må gjøre hverandre sterke og vi har jobbet systematisk med å bygge hverandre opp. Engasjement og entusiasme er alltid en vinner, og selv under en krevende ombyggingsfase av skolen, greide personalet å levere en kvalifisert og god jobb. Vi er 64 dyktige ansatte ved skolen, som sammen med engasjerte foreldre har oppnådd å utvikle en god arena for læring og utvikling, avslutter Sigrun Holmeid.

10 10 Bolig & Interiør oppdragsjournalistikk Parkett, parkett, parkett og - Vi er en nisjebutikk i parkett, enkelt og greit. Det er det eneste vi har. Vi er parkettens svar på slakter Idsøe og Oste-Johnsen. Vi har det meste og vi har det beste. Har du spørsmål om parkett, har vi svaret. Skal du ha noe helt spesielt har vi utvalget. Skal du ha det siste innen miljøvennlig og bærekraftig parkett er bygg 50 stedet. -Vi har omtrent 50 ulike parketter å vise fram i butikken og ca m2 på lager - og vi elsker å snakke om det. Fra trelast til parkett For 13 år siden var Bygg50 Byggeriet en vanlig trelasthandel. For 5 år siden besluttet Johnny Ringdal og Ove Samuelsen at de ville spesialisere seg på det de likte best og kunne mest om parkett. Og siden har alt handlet om det. I dag forsyner de byggmestre og private over hele fylket og vel så det. De har egen import, der de selv spesifiserer kvalitet og egenskaper, og kan dermed hevde seg i konkurranse med store kjeder. Filosofien er enkel, sier Ove: Vi skal matche prisen, men overgå kvaliteten. Markedsleder i Svolvær - Vi har kunder i hele landet, fra Svolvær i nord til Kristiansand i sør. Kvalitetsbevisste kunder finner veien til Hillevåg via nettbutikken vår, uansett hvor de befinner seg. Miljøvennlig og bærekraftig -Det har skjedd mye på dette området i løpet av de siste årene. Vi innrømmer gjerne at vår bransje har vært syndere i regnskogen, men vi har tatt øksen i en annen hånd, for å si det slik. I dag er vi meget nøye på at trevirket skal komme fra bærekraftig skog. Det nye nå er parkett av bambus. Folk hever øyenbrynene til de får se det flatt og glatt som all annen parkett, men utrolig slitesterkt omtrent dobbelt så hardt som eik - og så kommer det i flere ulike utførelser. enda mer parkett Parkett av gamle whiskey-fat - Innimellom har vi gleden av å hjelpe kunder som vil ha noe helt for seg selv. Håndskrapt eikeparkett er like lekkert som det høres ut: vakkert og behagelig å gå på, gjerne barbent. Eller hva med å innrede baren med parkett som er laget av gamle whiskeytønner? Unike varer som varer - I Norge varierer luftfuktigheten gjerne fra % om vinteren til 70 % om sommeren. Skal parketten vare og ikke sprekke opp, må den ha høy kvalitet. I dag er det beste å velge ordentlige klikksystemer foran lim. Men vi stopper ikke med det når vi bestiller parkett lages den etter våre spesifikasjoner for Norske forhold. FAKTA: BYGG50 BYGGERIET HVA: Spesialister på parkett og legging distriktets største utvalg HVOR : Butikk og utstilling i Sandviksvei 9, Hillevåg Sentrallager i Gml Forusvei 25 KONTAKT: TLF.: e-post: FORTJENER DIN BEDRIFT EN SPENNENDE REPORTASJE I LOKALAVISEN TS - RING

11 11 Stadig flere besøker friluftssenteret Stavanger friluftssenter hadde totalt besøkende i Det utgjør på Dyrsnes friområde, og på Fritidsgården. - Vi har hatt en økende besøksmengde hvert år siden 2003 og det er fortsatt plass til flere, sier Stig Thanke. Besøkstallet er beregnet ut fra automatisk telling, og det er adskillig høyere enn det som ble forsiktig anslått for 2006 ( ved friluftssenteret og på Fritidsgården). Ved hjelp av elektroniske folketellere som ble montert i august i fjor, så har vi nå mulighet til å finne mer reelle besøkstall. Basert på elektronisk telling de siste fire månedene i fjor, skal friluftssenteret ved Stokkavatnet (Dyrsnes friområde) hatt besøkende i Fritidsgården skal ha hatt besøkende. Det tilsvarer et gjennomsnitt på 96 personer per dag ved friluftssenteret og 328 per dag på Fritidsgården. Vel å merke hvis denne perioden er representativ for året i sin helhet. For 2008 vil vi få mer nøyaktige tall, da telleverkene vil være i drift hele dette året. (Kilde: Stavanger Kommune) RA INTERIØR AS JÆRVEIEN 563, 4352 KLEPPE TLF VI ÅPNER NY BUTIKK i Madlandsbygget i Klepp Kom innom og la deg bli inspirert av tidløs lekker design fra Italia. I samarbeid med på spisestuestoler. ULLPLEDD Hvit og hvitoliven. Ord. 598,- 198,- SKAP i lønnetre ,- SPISEBORD FRA12.900,- Stoler kommer i tillegg FLEECE PLEDD Ass. farger 29,- VI HAR UTVALGET: SOFAER SALONGER SKAP/SJENK SPISEBORD/STOLER SMÅMØBLER GAVEARTIKLER TEKSTILER PUTER Saueskinn 40x40 Ord. 299,- 149,- SKINNSOFA ,- Mojito workshop For firma/grupper ÅPENT: FREDAG SOFA Kontakt Rune: Martine: MØBLER LØRDAG Italiensk design på sitt beste! ,- Vi har bilderabstraktkunst av Paul Salte OPPHØR- SALG VI AVVIKLER VÅR BUTIKK I HAVANNASENTERET- SANDNES Gjør et røverkjøp på møbler før 27. februar! JA Møbler AS Sandnes NB! Opphørsalget gjelder kun vår filial i Sandnes. IKKE hovedbutikken i Egersund Havannasenteret vis a vis Mega Telefon: Man.- fred.: Lørdag:

12 12 Kom dere opp av sofaen! Har dere bestemt dere for å tilbringe kvalitetstid sammen? Her er 10 ting dere kan gjøre sammen, enten sola skinner eller snøen laver ned. På snøfulle dager 1. Rydd i garasjen, på loftet eller i skapet - det spiller ingen rolle hvor, så lenge dere gjør det sammen. 2. Gå på shopping sammen. 3. Tren sammen - hva med å svømme eller gå en tur i vinterføyken? 4. Arranger et filmmaraton. Kjøp inn snacks, lei filmer og lek filmanmeldere for hverandre. Bio-jumbo klar for takeoff Flyselskapet Virgin Atlantic blir først ut med å bruke biodrivstoff i tankene. Premiereturen skjer i løpet av februar da en Boeing 747 tar turen mellom London og Amsterdam. Virgin, flyprodusenten Boeing og motorprodusenten 5. Meld dere på et matkurs sammen. 6. Utnytt kulturtilbudene i ditt nærområde. Dere kan for eksempel gå på teater, besøke et galleri, eller se en ishockeykamp. Når sola skinner 7. Gå en tur i solskinnet. 8. Pakk en sekk med snacks (husk appelsin!) og ta en langrennstur sammen. 9. Ta med akebrettet og oppsøk nærmeste bakke. 10. Lytt til ditt dyriske indre og ta med kjæresten i dyrehagen. (Kilde: BBC og kondomeriet) General Eletric har jobbet med prosjektet lenge, og annonserte tidligere at de har fremskyndet den første flygingen med 10 måneder, melder flere amerikanske og britiske medier. - Dette er et gjennombrudd som kan føre til ruteflyging med biodrivstoff om et par år, uttaler Virgin talsmann Paul Charles. Amerikansk veske-sensasjon Vesker, ringpermer og belter laget i bilskilt og korker Vi har også quiltebøker, mønster og utstyr direkte fra USA. Linjaler, puslematter og annet utstyr. Quilting av dine tepper. Vi har mange fine stoffabonnenter og månedsblokker å tilby. Mange spennende nyheter innen Stitchery, bøker, mønster og Minkee stoffer. Kom innom og se vårt store utvalg av andre stoffer også! Vi får hele tiden inn nye helt unike og sensasjonelle produkter og stoffer fra Amerika. Ankerplassen kjøpesenter Skibmannsveien 3, 4056 Tananger Tlf: , QUILTING AV DINE TEPPER Henny Bailine Musegaten Stavanger Tlf Bailinejenter er ikke late - de er smarte! Garanti Økt forbrenning Slankere/fastere figur Redusering av kroppsmål Bailineboken om slanking Skreddersydde programmer Ring for en gratis prøvetime og jubileumstilbud! Du treffer oss på Helsemessen i hall C på Lillestrøm 8-10/2 - Solveig Bailine Kirkegaten Stavanger Tlf Ann Elin Bailine Madlakrossen Tlf Jorunn Bailine Sandnes Tlf

13 Planlegg hagens krukkeflor. Nå har frøkatalogene begynt å dumpe ned i postkassene, og det er alltid spennende og fristende å studere disse. Men før du bestiller frø, tenk deg godt om hvilke farger du vil ha og hvor du skal ha krukkene stående. Velg frø og sett sammen farger og høyder som du selv synes passer fint sammen, men vær oppmerksom på at plantene du velger ut skal ha noenlunde samme vekstvilkår. Hagens krukker skaper sydlandsk stemning i hagene våre. Krukker kan skape atmosfære overalt rundt boligen, selv på den minste flekk. Det finnes et vell av spennende muligheter for tilplanting av krukker. Noen planter elsker sol, så som Pelargonia, georginer,potetblomst spansk margaritt o.s.v. Andre vil ha halvskygge så som Stemor, tagetes,verbena, petunia o.s.v Fuksia, begonia, flittiglise o.s.v. liker skygge/halvskygge Til ampler passer hengefuksia, lobelia hengepetunia o.s.v Lykke til med planleggingen, såingen og plantingen i krukker og kar. Beskjæring av trær og busker. Februar har i mange områder vist seg å være den kaldeste måned. Selv om det i vårt distrikt er og har vært vårdager, kan det enda bli kalde netter. Vent derfor med beskjæring til det er blitt mars måned. Noen tips: Ta frukttrærne først. Beskjær slik at sollyset kommer godt til,også innover på grenene. Unge fruktrær skal beskjæres lite, slik at de stimuleres til å blomstre. Plommer og kirsebær beskjæres etter eple- og pærer er tatt, og når faren for frost er stort sett over. Tidligblomstrende prydbusker som gullbusk, brudespirea og syrin venter du med å beskjære til etter blomstring. Roser kan du vente med til knoppene begynner å bryte. Bli medlem av Hageselskapet. Meld deg inn nå. Det norske hageselskap blir 125 år neste år. I Rogaland er Det norske hageselskap representert med Hageselskapet Rogaland og hagelag i nesten hver kommune og i mange bydeler i Stavanger. Som medlem får du ti nummer av Norsk Hagetidend rett hjem i din postkasse. Du kan benytte deg av Hageselskapets konsulenttjeneste: Hagekonsulentene gir gratis råd og svarer på spørsmål om dyrking og stell av planter,trær og blomster, på e-post, telefon eller brev. Videre har Det norske hageselskap gode kurs- og studietilbud, gode tilbud på, fagbøker om hage og miljø til medlemspris. Spennende temareiser til blomstrende reisemål. Inntil 3 timers hjelp fra hageplanlegger, til medlemspris kr 2000,-inkl.mva, reisetid og kostnader. Du kan også benytte deg av hagelagenes fagmøter, der aktuelle temaer blir tatt opp. Medlemskapet koster kr 495,- honnørmedlemskap kr 330,- Barnas Hageselskap ble startet opp i Frølik og Spira er gjennomgangsfigurene og disse får du bli med på oppdagelsesferd i plantenes forunderlige verden. Medlemskap koster kr 200,- pr år, for søsken kr 150,- Les på internett om Det norske hageselskap og Barnas Hageselskap, her kan du også melde deg inn som medlem.

14 14 Til kamp mot Foto: Colourbox influensaen Vil du styre gjennom vinteren uten å bli slått ut av influensa, trenger du gode gener og god kontroll. Å unngå influensa handler først og fremst om å ha et balansert og oppegående immunsystem. Lettere sagt enn gjort, kanskje, siden immunsystemet reguleres av både genetikk og miljøfaktorer. Et godt, solid kosthold er viktig - Massevis av antioksidanter, sunt fett og proteiner. Stress er også en faktor som ofte påvirker negativt. Stress vipper immunsystemet av pinnen, slik at vi blir fortere syke. Det gjelder også emosjonelt stress, som for eksempel stress som kommer fra destruktive relasjoner. Det gjelder å skape en rytme i livet, sove godt og prioritere litt «off-time». Vær også obs på hva som foregår i magen din. Her ligger nøkkelen til mye av det som gir negativt utslag helsemessig. 70% av immunsystemet sitter i tarmen. Hvis en bretter ut alle tarmer og tarmtotter, blir det på størrelse med en tennisbane, og dette er vårt største immunorgan. Tarmene er kontaktflaten mellom det ytre og det indre. Det er bare en tynn hinne mellom det man spiser og får i seg utenfra og alle immuncellene på innsiden. Matens immunologi er veldig viktig for immunsystemet, og her har man et «sort hull» i vanlig helsearbeid, siden den type problemer ikke vises på vanlige legetester. Hvis unger går rundt og stadig er snørrete, kan det hende at det skyldes at de reagerer negativt på enkelte matvarer, for eksempel at de er melkeintolerante. Skal du holde deg frisk, bør du også tenke på å regulere tarmfloraen, selve økosystemet i magen, for eksempel med melkesyre. Reperasjon Har kroppen din allerede måttet gi etter for influensaviruset, betyr ikke det nødvendigvis at du trenger å ligge til sengs og synes synd på deg selv i en uke - men det er viktig at du setter i gang med eventuell behandling så fort symptomene melder seg. - Tamiflu er en reseptbelagt medisin man kan få av sin lege, og som kan forkorte sykdomsforløpet. Der finnes også mange muligheter fra urtemedisinen, med preparater som inneholder antioksidanter og flavonoider. Svarthyll er en gammel kjenning i så måte. - Det har vært forsket en del på svarthyll, og det viser seg at dette kan ha en Tamiflulignende effekt. Hvitløk, ingefær og chili kan også ha en god effekt på den som er rammet av influensa. - Nå har det også kommet et nytt helsekostpreparat som kan vise seg å være veldig effektivt mot influensa - Coldizin. Det er et kosttilskudd basert på såkalt japansk pagodetre, og det skal kunne stoppe spredningen av influensaviruset i kroppen. Det er derimot viktig at man starter behandlingen tidlig i sykdomsforløpet for at dette skal ha noen effekt. Andre hjelpemidler som kan begrense sykdomsforløpet, enten det dreier seg om influensa eller forkjølelse, er antioksidantcocktailer som fås kjøpt i helsekostforretninger, eller c-vitamin i høydose. All verdens behandling til tross - når influensaen er et faktum, er det viktig at du tar det med ro i noen dager. Influensa varer vanligvis i 5-10 dager, mens en forkjølelse gjerne forsvinner litt fortere. - Unngå stress når du er syk. Legg inn årene for noen dager, og ikke gå på jobb så lenge du kan smitte andre, råder Lokalavisen. Kilde KK Ønsker du å bevare ekte skjønnhet? Til rehabilitering av eldre boliger og bygg er Isospross vinduer og dører det beste alternativet... Vi er de eneste i landet som tilbyr et kittfallsvindu hvor en slipper den ekstra koblede rammen på innsiden. Velger du Isospross for dine vinduer og dører, velger du for fremtiden.

15

16 16 Ta av 6-10 kg på 14 dager med 3 Step! Vi skal år tilbake i tiden for å finne de første myntene. De første myntene vi kjenner til er fra Lydien (nå Tyrkia), og ble produsert omkring 600 år før kristi fødsel. Myntene var laget av elektron, som er en blanding av gull og sølv. Metallstykkene ble stemplet med ulike bilder, slik at folk kunne se at metallstykket hadde en godkjent vekt. Det å stemple en mynt kalles preging. Ulike former Ens for alle myntene, fra de første i Lydien og til dagens mynter, er at de er laget av Karstein Fjellakers myntsamlinger. Foto: Fritz Fjellaker Første mynter og sedler ulike typer metaller, og at det er stemplet inn ulike symboler som vekt, bilder, mennesker eller tall. Men myntene opp gjennom tidene har hatt mange ulike utforminger. Noen har vært runde, noen firkantet, noen ovale og noen har til og med vært utformet som ringer eller delfiner. De første kinesiske myntene (fra 500 f. kr.) var laget av bronse og utformet som ulike typer verktøy. Men verktøyene var ikke egnet til bruk, de var utelukkende ment som et betalingsmiddel. Bare papir Det gikk mange år fra verden så de første myntene, og til sedlene ble oppfunnet. Og da var det kinesene som var først ute. Den kinesiske staten hadde nemlig på 900-tallet gitt ut så tunge metallmynter, at folk var nødt til å veksle dem til håndskrevne kvitteringer hos kjøpmennene. I løpet av 1000-tallet overtok staten denne funksjonen, og begynte å trykke sedler med spesifikke angitte verdier. I Norge fikk vi vår første pengeseddel i Det var kjøpmannen Jørgen Thor Mohlen som trykte de første norske sedlene. (Kilde: din side) 101 Reklamebureau Foto: Colourbox Det legges fokus på korrekt sammensetning av kost til din diet, samt etterfølgende til stabilisering Trenger du parykk? eller bare gode råd? Ta kontakt med Brit Tone som har 40 års erfaring som frisør. Velkommen innom for en prat! Trinn 1: Syre/basekontroll Trinn 2: Fettforbrenning Trinn 3: Pausekost Flere års forskning med fokus på PH, insulin og blodsukker gir resultater på kort tid uten mosjon eller sult. Kom og hør mer! FOREDRAG kl HVER ONSDAG 20. februar Stavanger 27. februar Bryne 5. mars Sandnes 12. mars Egersund 26. mars Haugesund Pris kr. 200,- inkl. Test matr. dietprogram, oppskriftshefte og kaffe/te + vann Påmelding er nødvendig så ring til: Marit eller Møyfrid Mulighet for personlig presentasjon etter avtale: pris 100,- Én gang i uka er nok? Stokkaveien 55, 4024 Stavanger. Tlf Mobil Hvor ofte er det vanlig å ha sex? En undersøkelse utført på vegne av Kondomeriet, viser at de fleste har samleie én til to ganger i uken. - Hvor ofte du har samleie kommer som regel an på hvor gammel du er, om du er singel, og om du er mann eller kvinne, sier seksualrådgiver Kjersti Antonsen i Kondomeriet. Mange kan kanskje miste motet av å lese ukebladartikler der sex fremstilles som noe man har hver dag, flere ganger om dagen. Men frykt ikke, en undersøkelse utført av analysebyrået Visendi på vegne av Kondomeriet, viser nemlig at 1 av 3 nordmenn ikke har samleie oftere enn én eller to ganger i uken. 1 av 4 svarer at de har samleie mellom én og tre ganger i måneden, og nesten like mange har sex sjeldnere enn én gang i måneden. Hyppigst sex har man i aldersgruppen 16 til 24 år. Her svarer 7 prosent at de har sex oftere enn fem ganger per uke. Og mens de fleste gifte har samleie én til to ganger i uken, har de fleste single sex sjeldnere enn én gang i måneden. Når det gjelder sivilstatus, er det samboerne som har samleie oftest. Hele 8 prosent av nordmenn som bor sammen med sin flamme har sex oftere enn fem ganger per uke. (Kilde: Kondomeriet) Foto: Colourbox SPØR OSS OM PRIS PÅ VINDUER! Lagervinduer -45% Bestillingsvinduer -35% Vi har også gode tilbud på inner- og ytterdører Roald Amundsensgt. 113, 4007 Sandnes Tlf.: Mail.:

17 NÅ HASTER DET! Unngå svart skjerm! 4. mars er det slutt på analoge signaler og din nye «TV-verden» begynner Vi tilbyr deg ulike pakker og løsninger Vi hjelper deg slik at du velger riktig Vi hjelper deg med montering og innstilling Hvorfor ikke begynne den nye «TV-verdenen» med et kjempetilbud på flatskjerm? Billig og bra! For deg som ønsker det lille ekstra Kampanjetilbud 7.999, , ,- TATUNG 32 V32MCAK LCD 2xHDMI, 1500:1 kontrast, 8ms responstid! HIFI ELEKTRO KJØKKEN HVITEVARER Vi kjører varene GRATIS hjem til deg apis APIS LG 32 LC56 LCD 2xHDMI, 5000:1 kontrast, 5ms responstid! Gausel Boganesgeilen 7, Stavanger Mandag til fredag: Lørdag: Tlf LG 42 PC55 PLASMA 2xHDMI, 15000:1 kontrast, 100Hz Du finner oss på Gausel

18 18 MOJITO nordmenns nye drinkfavoritt Mojito er Cubas uoffisielle nasjonaldrink. Drinken ble utviklet på Cuba på 1800-tallet på samme tid som Don Facundo Bacardí Massó revolusjonerte romproduksjonen med det runde brennevinet med lett fylde fra byen Santiago de Cuba. Den passet godt sammen med de lett tilgjengelige ingrediensene på øya, lime og mynte. Dermed var oppskriften på plass og drinken ble straks en av Ernest Hemingways favoritter. Da USA hadde alkoholforbud i perioden valfartet amerikanerne over til Cuba. Her ble det amerikanske folket introdusert for de cubanske spesialitetene. Drinken Mojito dukket igjen opp på trendy barer i USA sent på 80-tallet. Til Europa kom de gamle klassikerne sammen med ulike fruktdrinker på 90-tallet. Siden det har etterspørselen bare tatt helt av og i dag fås denne søte, men likevel noe syrlige blandingen av knuste mynteblader, sukker, lime, sodavann og Bacardi sin rennesanse verden over. Vi spør Rune Salomonsen som er leder for Barakademiet, hvorfor nettopp Mojito har blitt så populær? - Det er fordi vi liker smaken av det friske og ekte. Nordmenn er lei av kunstige smaksekstrakter og etterspør kvalitet. - Nordmenn begynner å se helheten i en kulinarisk opplevelse, mat og drikke går hånd i hånd. Det stilles i dag store krav til hva som blir servert og bartendernes kunnskaper. - Vi skal heller ikke undervurdere utseendet på drinken, en Mojito er jo lekker å se på og det er viktig når vi skal gå rundt med et glass i hånden på fest. Smak for kvinner og menn Mojito er en balansert drink, sier Rune Salomonsen. Det vil si at den ikke er for søt eller sur og som dermed blir likt av de fleste og som passer for både menn og kvinner. - I selskaper er bruk av friske råvarer et spennende innslag. Urter, lime og frukt avgir en utrolig god lukt i hele rommet og det gir inntrykk av noe ekstra. Det er spennende å samle seg rundt tillagingen og når man lager drinkene selv blir de jo akkurat slik du vil ha dem. Slik lager du MOJITO 12 mynteblader 3 limebåter, eventuelt saften fra limebåtene 2 ts sukker Knust is 4 cl Bacardi Superior Myntestilk Fremgangsmåte: Ta mynteblader, lime og sukker i et glass og press ingrediensene sammen med en muddler, en liten trestav for mosing. Fyll glasset med knust is og tilsett rom og rør godt. Til slutt skal drinkene toppes med litt Club Soda/ Farris. Pynt drinken med en myntestilk og server med sugerør. Mojito er en litt søt drink, gjør den gjerne surere med limesaft eller søtere med sukker. Balansen bestemmer du. Husk at sukkeret fremhever myntesmaken. Kort prosess! Vårens nyheter i skinn er nå på plass til Kjempepriser! pris eksempler: Kort Damejakke, semsket Vår pris Kr. 990,- Veil. pris butikk kr. 1590,- Kort Herrejakke, semsket Vår pris Kr. 990,- Veil. pris butikk Kr. 1590,- Pluss mye mere Vi har også Herrevester, Damevester, hansker Etc til knall priser! Åpningstider: Man-Ons Tor-Fre Lørdager Søndager Moi Skinnutsalg Haukelandsveien 11, 4460 Moi Telefon: Ring

19 Kultur 19 Årets musikalske høydepunkt Historien er full av begivenheter som blir husket i generasjoner. I Norge er spørsmålet om hvor du var da Brå brakk staven, nærmest som en del av den norske reviderte ordlisten. Fra New York representerer Woodstock festivalen i 1969 et høydepunkt for mange, og her i Stavanger har vi de siste årene hatt mange festivalopplevelser hvor befolkningen i hele distriktet har samlet seg i sentrum. Nå nærmer det seg en ny unik musikalsk opplevelse og i følge arrangørene Henning Aarekol og Jim Jacobsen blir det århundrets musikalske happening, og nærmest alt av nåværende og tidligere artister fra distriktet deltar. Spesiell mimrekonsert - Lørdag 31.mai braker det løs på Vaulen, sier Henning Aarekol i selskapet Rogafest til Lokalavisen. Slik det ser ut nå vil mellom av de fremste rogalandsartistene gjennom mange år skape folkefest for over mennesker. Det blir en fantastisk mimrekonsert som vi håper vil trekke folk fra hele distriktet, og konsertens bredde gjør at den er godt egnet for alle generasjoner. Vi beregner at selve konserten varer mellom 5-6 timer, og vi jobber nå på spreng for å legge forholdene til rette slik at alle kan få en strålende musikkopplevelse. Valget av Vaulen som konsertsted er ikke tilfeldig. Arenaen ligger idyllisk til like utenfor Stavanger sentrum. Badeplassen er rommelig og har en atmosfære som er unik. Her ønsker vi å gi publikum en uforglemmelig opplevelse med artister og band som har, eller har hatt, en spesiell plass i Rogalendingenes hjerter, sier en entusiastisk Henning Aarekol. Hvem kommer? - Vi har allerede solgt mer enn 8000 billetter og har for tiden veldig stor pågang, sier Jim Jacobsen til Lokalavisen. Det er vennegrupper, familier og ikke minst firmaer som kjøper billetter, og ønsker å oppleve denne historiske begivenheten. Spennvidden mellom de forskjellige artistene er stor, og arrangøren kaller arrangementet en unik opplevelse hvor de musikalske høydepunktene Jim Jacobsen og Henning Aarekol setter opp tidenes største musikalske mønstring i Stavanger står i kø. - Aldri før har så mange folkekjære artister stått på samme scene, alt fra Glenn Lyse fra «Idol» til Johnny Band via Sigvart Dagsland, Kristian Valen, Kaizers Orchestra, Leif og kompisane og mange flere. Blir dette vellykket, er planen å lage en årlig tradisjon. Vi har en gigantisk scene, proppfullt av lys og lydanlegg av høyeste kvalitet, og så jobber vi med overraskelser, sier Jim til Lokalavisen. Hvordan får vi kjøpt billetter? - De fleste kjøper billettene direkte via nettstedet www. scanticket.no, sier Henning Aarekol. I tillegg er det mulig å kjøpe på Havanna magasinet i Stavanger Sentrum, avslutter arrangøren av Rogafest 2008, som er stolt av å presentere en så flott konsertopplevelse i kulturåret FORTJENER DIN BEDRIFT EN SPENNENDE REPORTASJE I LOKALAVISEN TS - RING

20 20 21 Hint av svarte Miljø... skyer hos Nero Service... Mat... Spenningen var stor da Biff&Bernaise ruslet inn på Restaurant Nero. Etter Tore Brulands stående konstaterte at byen hadde fått en ny stjerne var det på tide å finne ut om restauranten også behandler anonyme anmelder like bra... det vil si, vanlige gjester. Det gjør de dessverre ikke. Nero restaurant så dagens lys en tidlig høstdag i fjor og ligger i kjelleren til Victoria Hotel, i de samme lokalene som de sagnomsuste cartellmestrene drev fra for noen år siden. -Det er flott at dette lokalet igjen er i bruk som restaurant, kom det fra Biff. Dette er foruten Mortepumpen på Atlantic, det lokalet som har mest sjarm og historie i seg. Biff og Bernaise ble møtt i døren av en høflig og korrekt servitør. Etter litt fram og tilbake fant han oss i bestillingsblokken og insisterte på at vi skulle ta en tur i baren, slik at han kunne forberede kjøkkenet på vår ankomst. Vi fikk raskt servert et glass Spumante på husets regning, men etter 25 minutter måtte Bernaise selv henvende seg og spørre om det var mulig å få satt seg ved bordet. Det er interessant å stå ved det åpne kjøkkenet å se kokker som legger opp de lekreste retter. -Men ikke i all evighet, kom det fra Bernaise, som også la merke til at en av kokkene bar en kokkejakke fra butikkjeden Meny Fra en hyppig skiftende meny, velger man fra tre til sju retter, priset fra kr 525 til 690,-. Det er også satt vinmeny til alle kombinasjonene. Biff og Bernaise gikk for 7 retters meny med vin pakke denne kvelden, noe som også var servitørens anbefaling. For øvrig var dette også informert om da bordet ble reservert. Fra denne stund begynte servicen å bli svært nero, som betyr svart på italiensk Etter å ha unnagjort bestillingen kom det en annen servitør bort til bordet for å ta vår bestilling igjen. -Bernaise svarte høflig at Biff & Bernaise gav Nero 19 av 35 mulige gafler, en god score til å være første restaurant ut. vi hadde bestilt 7 retter og vinpakke over telefon og av hennes kollega. Hun unnskyldte seg og kom raskt med aperitiffen. Disse var både vakre å se til og smakfulle for ganen. De var tydeligvis så gode at Nero ønsket å servere de så mange ganger som mulig. Da nok en ny servitør presterte å sette den samme aperitiffen på bordet, måtte Bernaise ta styring å be om førsterett og en smak av vin. Det tok over 50 minutt før vi fikk fuktet strupen. Den øvrige menyen besto av et fantastisk røykt andebryst, stekte kamskjell, som for anledningen var byttet ut med en velsmakende halv sjøkreps og en fabelaktig lammecarré. Dersom Nero hadde spart seg for Piggvar Raviolien, som smakte utelukkende eggerøre, hadde menyen vært en potensiell høydere. Kanskje litt kjedelig osteutvalg, men en lett og ledig dessert basert på vannmelon veide godt opp. Vi skulle gjerne fortalt mer om vinpakken, men etiketten ble konsekvent Vin... Pris... Totalt av 35 skjult og forklaringen var noe ufullstendig, men vi fikk med oss at det ble servert hvit Soave til 3 retter på rappen, noe som ikke er veldig oppfinnsomt. -Dersom servitørteamet på Nero lærer å kommunisere seg i mellom, kan dette bli bra, kom det fra Biff, men at en får samme rett to ganger, og må bestille meny 3 ganger er ikke akseptabelt. Nero redder seg inn på flotte stilige lokaler, flotte toaletter og servitører som bretter servietten din, dersom du reiser deg fra bordet. Men vi hadde heller foretrukket riktig mat og forklaring til vinene. Alt i alt kom kvelden på 2760 kroner. Ok pris, men for høy med tanke på servicen. Årets pick-up suksess Prøv den hos Bilsenteret i Hillevåg Dette er modul 31b og koster BIFF & BERNAISE EN RESTAURANT TEST DU KAN STOLE PÅ! Hillevågsveien 103, 4016 STAVANGER Tlf: Fax: E-post: 1690 Billigere annonseplass må du lete godt for å finne. Og finner du det, er det sannsynligvis i Lokalavisen. Opplaget for denne avisen er formidable stk For oss som er så heldig å være bosatt i matfylket Rogaland er det lett å gå seg vill i jungelen av restauranter. Bedre blir det ikke, når den meste profilerte matkritikeren vår, Tore Bruland, anmelder restauranter i Stavangerområdet. For det første gjør han ikke dette på en særlig diskré måte, og det finnes vel ingen som har arbeidet i restaurantbransjen som ikke vet hvem han er. Da er det rent utopisk å tro at han får den samme service som du og jeg når vi er ute. En restaurant som vet at den blir anmeldt er dum, dersom den ikke yter det lille ekstra til matanmelderen. Lokalavisen er derfor stolte og glade over å ha knyttet til seg Biff & Bernaise, som er den mer folkelige utgaven av Dagens Næringsliv sine Salt og Pepper anmeldere. Vi er opptatt av å bringe lokalbefolkningen objektive og ærlige betraktninger av restaurantlivet i Rogaland. Da mener vi Rogaland, og ikke bare Stavanger. Resten av Fylket har mange gode smakebiter, og vi skal teste dem alle sammen! Som en start vil dere finne Biff & Bernaise i to teksturer. Vi vil veksle mellom å anmelde restauranter og tipse deg, som er familiefar eller mor og ønsker en ekstra god helgemiddag. I annenhver utgave kommer vi til å sette sammen hjemmegourmet oppskrifter, der vi også legger ved gode vintips. Målet er enkelt, du skal slippe å bruke penger på dårlig service! Dersom dere har ønsker om at vi skal teste spesielle sted, er dere velkommen til å sende en epost til:

KVINNENE KOMMER FJERNER UØNSKET HÅR. Storby-cruise s. 30.31 FORTJENER DIN BEDRIFT EN SPENNENDE REPORTASJE I LOKALAVISEN - RING 40 00 51 53

KVINNENE KOMMER FJERNER UØNSKET HÅR. Storby-cruise s. 30.31 FORTJENER DIN BEDRIFT EN SPENNENDE REPORTASJE I LOKALAVISEN - RING 40 00 51 53 i n f o r m a s j o n U T G A V E 8 2 0 0 7 Å R G A N G 3 O P P L A G 9 5. 0 0 0 KVINNENE KOMMER SIDE 4-5 Tid for bryllup s. 10-11 Lenge siden sist? s. 15 Hvert 5. barn ser for dårlig. 13 Naturstein som

Detaljer

GRETE WAITZ. Løper for livet LEKEPLASS PÅ HINNA LOKALAVISEN HAR STØRST DISTRIBUSJON I ROGALAND 95.000. Stor musikkopplevelse på Gausel INN I FREMTIDEN

GRETE WAITZ. Løper for livet LEKEPLASS PÅ HINNA LOKALAVISEN HAR STØRST DISTRIBUSJON I ROGALAND 95.000. Stor musikkopplevelse på Gausel INN I FREMTIDEN Å R G A N G 4 U K E 4 2 2. J A N U A R 2 0 0 8 130 KM/T GJENNOM LEKEPLASS SIDE 11 SIDE 31 KJAPP, SUNN OG FRISK MAT INN I FREMTIDEN SIDE 24 GRETE WAITZ VELVÆREHORMONER Løper for livet SIDE 33 PÅ HINNA LOKALAVISEN

Detaljer

krutt i kroppen I vesterveg En jornær gutt med M/S Gann Glassrekkverk i tre VI BEHANDLER BLANT ANNET I skilpaddefart Sprek protest

krutt i kroppen I vesterveg En jornær gutt med M/S Gann Glassrekkverk i tre VI BEHANDLER BLANT ANNET I skilpaddefart Sprek protest I samarbeid med TS-avisen ÅRGANG 4 UKE 43 21.OKTOBER 2008 SIDE 24-25 I skilpaddefart SIDE 32 M/S Gann SIDE 35 Sprek protest SIDE 17 En jornær gutt med krutt i kroppen I vesterveg LOKALAVISEN HAR STØRST

Detaljer

HABO-bladet. SIDE 2 Påsketid er høysesong for innbrudd. SIDE 3 Nyheter fra Fordelskortet. SIDE 19 Gode råd fra forsikringsrådgivere

HABO-bladet. SIDE 2 Påsketid er høysesong for innbrudd. SIDE 3 Nyheter fra Fordelskortet. SIDE 19 Gode råd fra forsikringsrådgivere HABO-bladet MEDLEMSBLAD FOR HALDEN BOLIGBYGGELAG NR. 1 MARS 2013 SIDE 2 Påsketid er høysesong for innbrudd SIDE 3 Nyheter fra Fordelskortet SIDE 19 Gode råd fra forsikringsrådgivere Arkitekten bak Brekkerødlia

Detaljer

Storimportøren Bilkilden i Hillevåg:

Storimportøren Bilkilden i Hillevåg: INFORMASJON Nr.5-2005 OPPLAG: 115 000 NORGES STØRSTE GRATISAVIS Storimportøren Bilkilden i Hillevåg: Gass i Vest skal minske eksporten. Side 2 Innovasjon Norge mot blodbad. Side 3 aldri vært billigere

Detaljer

Storimportøren Bilkilden i Hillevåg:

Storimportøren Bilkilden i Hillevåg: INFORMASJON Nr.5-2005 OPPLAG: 115 000 NORGES STØRSTE GRATISAVIS Storimportøren Bilkilden i Hillevåg: Gass i Vest skal minske eksporten. Side 2 Innovasjon Norge mot blodbad. Side 3 aldri vært billigere

Detaljer

Ferieparadis LOKALAVISEN HAR STØRST DISTRIBUSJON I ROGALAND 90.000. Spar tid og penger!

Ferieparadis LOKALAVISEN HAR STØRST DISTRIBUSJON I ROGALAND 90.000. Spar tid og penger! I SAMARBEID MED TS-AVISEN ÅRGANG UKE 14 1.MARS 2009 SIDE 20-21 Nye muligheter SIDE 24-2 Geografisk reise SIDE 9 Ikke typisk norsk Binde renten? SIDE 48-49 Ferieparadis LOKALAVISEN HAR STØRST DISTRIBUSJON

Detaljer

SALG. Humor er vanskelig og nifst PARKETT. Firenze. Kunst. oppgang VI BEHANDLER BLANT ANNET. Nedgang før. Ukjente Hjelpere. Comfort-U SIDE 12-13

SALG. Humor er vanskelig og nifst PARKETT. Firenze. Kunst. oppgang VI BEHANDLER BLANT ANNET. Nedgang før. Ukjente Hjelpere. Comfort-U SIDE 12-13 ÅRGANG 4 UKE 41 23.SEPTEMBER 2008 SIDE 12-13 Ukjente Hjelpere SIDE 33 Kunst SIDE 30-31 Nedgang før oppgang SIDE 34-35 Humor er vanskelig og nifst VI BEHANDLER BLANT ANNET K v i s e r / A c n e FØR ETTER

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

RING OSS! DASSKRUTT EROBRER VERDEN Nå lader jærbuen børsa si med nytt krutt mot grønske og til utedassen. Side 12-13 VEKK MED APPELSINHUD

RING OSS! DASSKRUTT EROBRER VERDEN Nå lader jærbuen børsa si med nytt krutt mot grønske og til utedassen. Side 12-13 VEKK MED APPELSINHUD i n f o r m a s j o n Å R G A N G 2 U T G A V E 9 O P P L A G 1 1 7. 5 0 0 S E P T E M B E R 2 0 0 6 DASSKRUTT EROBRER VERDEN Nå lader jærbuen børsa si med nytt krutt mot grønske og til utedassen. Side

Detaljer

Trenger du elektriker? TEMAAVIS. Lavt stoffskifte. Vakre Essaouira. Hva veier ett kilo? 338,- I DENNE UTGAVEN! HUS &HYTTE

Trenger du elektriker? TEMAAVIS. Lavt stoffskifte. Vakre Essaouira. Hva veier ett kilo? 338,- I DENNE UTGAVEN! HUS &HYTTE Nå som lørdagsavis! Bremen Pisa Zadar t/r fra 338,- LAVPRIS DIREKTE FRA HAUGESUND NR. 7 UKE 13 29. MARS 2014 10. ÅRGANG Lettere biler SIDE 18 19 Lavt stoffskifte SIDE 36 37 Vakre Essaouira SIDE 10 11 HUS

Detaljer

Det gode liv i Lille Skaugum s. 32. Samarbeid med Nordmørskafeen s. 29. Velkommen til passivhus 20. juni s. 30

Det gode liv i Lille Skaugum s. 32. Samarbeid med Nordmørskafeen s. 29. Velkommen til passivhus 20. juni s. 30 Medlemsblad for kristiansund boligbyggelag Nr 2 2013 Foto: Terje Holm Samarbeid med Nordmørskafeen s. 29 Velkommen til passivhus 20. juni s. 30 Det gode liv i Lille Skaugum s. 32 FÅ ET KJØKKEN SOM ER NOE

Detaljer

LINDA. Kildesortering av søppel. God påske! Konfliktløsningssenter Årlig juletrefest. Lekkasje rekkehusveranda

LINDA. Kildesortering av søppel. God påske! Konfliktløsningssenter Årlig juletrefest. Lekkasje rekkehusveranda LINDA Avis for Lindebergskogen borettslag Nr 1/2010 God påske! Kildesortering av søppel Lekkasje rekkehusveranda Konfliktløsningssenter Årlig juletrefest Innhold Leder... Valgkomit éen i arbeid... Nytt

Detaljer

Borgøy Fjord Konferanse AS

Borgøy Fjord Konferanse AS Borgøy Fjord Konferanse AS Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk-administrativ utdanning Av: Camilla Steinsvik kandidatnummer: 32 Tone Mong kandidatnummer: 1 Kjersti H. Markhus

Detaljer

Er det beste godt nok?

Er det beste godt nok? 1 leder Det blir en konkurranse i dag. Spiselig belønning ved løst "oppgave" Madeleine Mysen Holm Er det beste godt nok? Tenk på fremtiden! Lev i nuet! Jobb med lekser! Rydd rommet! Gjør det bedre! Det

Detaljer

Les våre boligannonser på sidene 26 41

Les våre boligannonser på sidene 26 41 3. årgang Nr. 27 29. august 2012 Sørlandet i Asker Det startet med en hytte, men nå har Trosvikodden blitt Hans Petter og Janickes hverdagsparadis. Side 18 Film om film Har du ennå ikke fått med deg Oscarvinneren

Detaljer

Lover høyere boligpris

Lover høyere boligpris Årgang 2 utgave 7 opplag 117.500 april 2006 Lover høyere boligpris Internasjonal ros for utdanning BI, side 4 Mangler arbeidstakere. Adecco, side 5 Norges billigste mopeder Partivarehuset, side 9 Alle

Detaljer

Gode støttespillere for KBK

Gode støttespillere for KBK BO magasinet NR.3 / 2014 Lyhsenga Borettslag side 7 Nye tak i Allanengen side 32 Medlemsblad for KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Tema: Et godt nabolag side 10 Gode støttespillere for KBK side 36 HTH KRISTIANSUND

Detaljer

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud TS-nytt 93 Internproduksjon Nov 2009 Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud - intervju med Tommy Stangeland TS-nytt 93 Nov 2009 3 minutt med sjefen

Detaljer

Lokale perler presenterer PORTÅSEN-WILDENVEYS RIKE

Lokale perler presenterer PORTÅSEN-WILDENVEYS RIKE NBBO ET MEDLEMSBLAD FOR NEDRE BUSKERUD BOLIGBYGGELAG - UTGAVE 2-2014 Vi ønsker alle våre medlemmer en fantastisk sommer! Lokale perler presenterer PORTÅSEN-WILDENVEYS RIKE Side 51-55 13 sider Terrasse,

Detaljer

april Månedens Bedrift Sosialantropogi Musikk Meny Trend Ungdom Hagetips Menighet og litt til

april Månedens Bedrift Sosialantropogi Musikk Meny Trend Ungdom Hagetips Menighet og litt til Månedsmagasinet nr 2-2013 april Månedens Bedrift Sosialantropogi Musikk Meny Trend Ungdom Hagetips Menighet og litt til Foto: Tor Steinar Kristensen Om folk og begivenheter i Farsund kommune til inspirasjon

Detaljer

Gud, du må hjelpe meg jeg er så nervøs

Gud, du må hjelpe meg jeg er så nervøs Din sannhet hjelper meg. Gud, du må hjelpe meg jeg er så nervøs Fanden er løs så jeg setter min lit til deg Du har jo sagt at alt er deg underlagt Du passer på meg uansett hva som skjer når jeg ber Så

Detaljer

En samtale om å få barn

En samtale om å få barn RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 2-2013 - 32. ÅRGANG Beliebers Å leve med hydrocephalus, NF og svaksynthet Koser meg på havets bunn! Les mer side 19 Les mer side 30 Les mer side 33 En samtale

Detaljer

KJØKKENFORNYING KJØKKENFORNYING KJØKKENFORNYING KJØKKENFORNYING KJØKKENFORNYING KJØKKENFORNYING KJØKKENFORNYING

KJØKKENFORNYING KJØKKENFORNYING KJØKKENFORNYING KJØKKENFORNYING KJØKKENFORNYING KJØKKENFORNYING KJØKKENFORNYING 4. årgang Nr. 4 30. januar 2013 Uhellet forandret alt En skade forandret livet til Roy Løberg fra Slependen. Men det tok tid før han forsto hvorfor. Side 10 11 Kos «Hos Anna» Historien sitter i veggene

Detaljer

Det nye Tasta s. 14. Nyt vårens blomster side 4. Rehabiliteringsløftet side 17. Tursjefens oppturer: Kjell Helle-Olsens turtips side 27

Det nye Tasta s. 14. Nyt vårens blomster side 4. Rehabiliteringsløftet side 17. Tursjefens oppturer: Kjell Helle-Olsens turtips side 27 BoInform Magasin for våre medlemmer og boligselskap Nr 1 : 2012 Det nye Tasta s. 14 Nyt vårens blomster side 4 Tursjefens oppturer: Kjell Helle-Olsens turtips side 27 Rehabiliteringsløftet side 17 Etablererboliger:

Detaljer

30ÅR ARTS & CRAFTS 1984-2014 MED NORSK SMYKKEDESIGN 30-ÅRS JUBILEUMSAVIS ARTS & CRAFTS

30ÅR ARTS & CRAFTS 1984-2014 MED NORSK SMYKKEDESIGN 30-ÅRS JUBILEUMSAVIS ARTS & CRAFTS Arts & Crafts 30 år 2014 / GRATIS AVIS 30-ÅRS JUBILEUMSAVIS ARTS & CRAFTS 1984-2014 Norsk 1984-2014 Arts & Crafts 30 års jubileum 30år smykkedesign MØT DESIGNERENE Å designe smykker er en lang og komplisert

Detaljer

Himmel eller PRISING. helvete med aksjer? SALZBURG REEL BOLIG. Glassrekkverk i tre og rustfritt stål. rynkebehandling EGNE ERFARINGER SVIKTER KVINNENE

Himmel eller PRISING. helvete med aksjer? SALZBURG REEL BOLIG. Glassrekkverk i tre og rustfritt stål. rynkebehandling EGNE ERFARINGER SVIKTER KVINNENE I SAMARBEID MED TS-AVISEN ÅRGANG 5 UKE 4 20.JANUAR 2009 Klubbgata 6 Stavanger www.grenes.dk SIDE 30-31 SALZBURG SIDE 38-39 SVIKTER KVINNENE SIDE 10 EGNE ERFARINGER SIDE 17 Himmel eller helvete med aksjer?

Detaljer

FOR HOTELL- OG RESTAURANTNÆRINGEN NR. 1 2013. Frokostchefen. www.hotellmagasinet.no

FOR HOTELL- OG RESTAURANTNÆRINGEN NR. 1 2013. Frokostchefen. www.hotellmagasinet.no FOR HOTELL- OG RESTAURANTNÆRINGEN NR. 1 2013 Frokostchefen www.hotellmagasinet.no Kanskje vi kan hjelpe DERE til økt lønnsomhet? Vår visjon er å bedre lønnsomheten for hoteller og restauranter. Vårt mål

Detaljer

BBL UNIKE STIL REDDER MULIGHETER FOR BODØ BYENS BESTE BORETTSLAG MAGASINET SENTRUM LYSENDE GAMLE RØR SELG MED. Nr.3 / 2014

BBL UNIKE STIL REDDER MULIGHETER FOR BODØ BYENS BESTE BORETTSLAG MAGASINET SENTRUM LYSENDE GAMLE RØR SELG MED. Nr.3 / 2014 BBL MAGASINET BYENS BESTE BORETTSLAG Nr.3 / 2014 REDDER GAMLE RØR Medlemsblad for Bodø Boligbyggelag SELG MED STIL LYSENDE SENTRUM UNIKE MULIGHETER FOR BODØ HUSK Å FORSIKRE TINGENE DINE NÅR DU HAR FLYTTET

Detaljer

Har vi de butikkene vi fortjener? Matpanelene møter kjedene til debatt

Har vi de butikkene vi fortjener? Matpanelene møter kjedene til debatt Matpolitiske forbrukerpaneler Rapport nr. 5 Har vi de butikkene vi fortjener? Matpanelene møter kjedene til debatt Oppsummeringsrapport fra debatt konferansen 10. juni 2005, Clarion Hotell Royal Christiania,

Detaljer