Asbjørn Kjønstads arbeid hedres med pris Rettssikkerhet til grupper som sjelden når fram

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Asbjørn Kjønstads arbeid hedres med pris Rettssikkerhet til grupper som sjelden når fram"

Transkript

1 JURIST kontakt w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR ÅRGANG Asbjørn Kjønstads arbeid hedres med pris Rettssikkerhet til grupper som sjelden når fram De midlertidig ansatte // Trusselbildet på jobben Grensene for dyreforsøk // EU og Grunnloven

2 Foto: Alexander Hagstadius Kreftforskning nytter! Nå overlever 2 av 3 som får kreft. Det er dobbelt så mange som for 50 år siden. Målet er at færre skal få kreft, at flere skal overleve og bli friske, og at de som må leve med sykdommen skal få det best mulig. Til det trengs mer forskning og nye behandlingsmetoder. Hjelp oss med å nå målet. Arv til Kreftforeningen er unntatt arveavgift. Bidraget kommer derfor i sin helhet kampen mot kreft til gode. Det gis også skattefradrag for gaver til Kreftforeningen. Kreftforeningen forvalter alle testamentariske gaver til beste for kreftsaken. Heidi Kiil Blomhoff, professor ved Universitetet i Oslo, er en av flere hundre forskere som får støtte fra Kreftforeningen til sitt forskningsprosjekt. Postboks 4 Sentrum, 0101 Oslo, tlf: 07877, kreftforeningen.no juristkontakt_halvside_feb13.indd 4 2/8/2013 9:38:49 AM TRENGER DIN KLIENT ØKONOMISK BISTAND I EN VANSKELIG PERIODE Bank2 gir lån til kunder som av ulike årsaker ikke får dekket sitt finansieringsbehov i andre banker. PRIVAT (familierett- skilsmisse og samlivsbrudd) Økonomisk hjelp som del av en konfliktløsning Refinansiering ved fare for tvangssalg Likviditetslån i forbindelse med skilsmisse og samlivsbrudd Mellomfinansiering ved kjøp av ny bolig BEDRIFT (restrukturering og insolvens) Finansiering og refinansiering Prosjektfinansiering Likviditetslån Bank2 tilbyr privatpersoner og bedrifter finansielle løsninger som gir den nødvendige fleksibilitet på kort og lang sikt. Lånet forutsettes sikret med pant i fast eiendom. RING OSS - BE OM Å FÅ SNAKKE MED EN AV VÅRE RÅDGIVERE bank2.no - tlf:

3 Innhold Asbjørn Kjønstad Politidebatt Siden sist 6 Hedres Professor Asbjørn Kjønstad tildeles Rettssikkerhetsprisen for Midlertidig ansatte EU og Grunnloven Sikkerhet på jobben Terrorturisme 14 Midlertidig Viktig å følge opp bruken av midlertidig arbeidskraft, sier tillitsvalgte jurister. 22 Trine Melheim 28 Min arbeidsplass Fagartikkel Doktorgrader Curt A. Lier mener 18 Sikkerhet Advokat Sjak R. Haaheim sier jurister må tenke over nytt trusselbilde og egen sikkerhet. 36 Arbeidslivet Juss-Buss kommenterer Meninger Stilling ledig 22 Dyreforsøk Trine Melheim leder utvalget som vurderer grensene for forsøk på dyr. 50 Nytt om navn 28 Jusbrus Robert Lulek er Coca-Cola Enterprises eneste jurist i Norge. Juristforbundet ber våre kommende regjeringsmedlemmer om å holde avtaleboken klar. Vi har litt av hvert å ta opp med dere Curt A. Lier, side 35

4 Hold av datoene for: JuristForum landet rundt Juristforbundet presenterer også denne høsten en fyldig meny med JuristForum i en rekke byer, attraktive medlemssamlinger for faglig påfyll og nettverksbygging. Gå ikke glipp av et JuristForum nær deg. Jus og sosiale medier Advokat og forfatter Jon Wessel- Aas foredrar: Hva kan du skrive og dele på Facebook eller Twitter? Kan arbeidsgiver regulere hva ansatte gjør i sosiale medier? Kan offentlige etater delta fritt i sosiale medier? Hvordan lede uten personalansvar? Foredrag ved Cecilie Klæbo fra Hartmark Consulting. Graver om etikk Professor dr. juris Hans Petter Graver foredrar om etikk basert på sin egen bok «Hva er rett?». JuristForum høsten 2013 Er det problematisk at storebror og flere ser meg? Om etiske standarder ved spredning av personlig informasjon. Hva er viktigst, personvern eller beskyttelse av andre verdier i samfunnet? Gir eksempelvis åpne skattelister, datalagringsdirektivet og overvåkning av epost og nettbruk et tryggere samfunn? Hvilket samfunn ønsker vi? I samarbeid med Polyteknisk Forening, Innovativt Nettverk og PF Tverrfaglig Sikkerhetsforum. Målstyring eller styring etter mål? Tillit, ledelse og styring i offentlig sektor. I samarbeid med Polyteknisk Forening, Samfunnsviterne og Utdanningsforbundet. Why are medicines not available to all? Introduksjonsforedrag: Professor Ralf Boschek, IMD business school, Switzerland. I panelet: Anne Kjersti Fahlvik, divisjonsdirektør i Forskningsrådet; Karianne Johansen, seniorrådgiver i Legemiddelindustrien; Per A. Foss, direktør i Patentstyret; Inger Berg Ørstavik (bildet), partner i Schjødt. Møteleder: Carl Christian Gilhuus-Mo, styreleder i Oslo Medtech. I samarbeid med Advokatfirmaet Schjødt, IMD Alumni Norway, PF Ledelse, PF Millennium, PF Helse og Den Norske Legeforening. Torsdag 5. september Kl Tromsø Rica Ishavshotel Sosiale medier Torsdag 17. september Kl Bodø PF-bygget Etikk Torsdag 19. september Kl Bergen Radisson SAS Ledelse Torsdag 19. september Kl Oslo Håndverkeren Personvern Torsdag 3. oktober Kl Oslo Håndverkeren Målstyring Torsdag 10. oktober Kl Trondheim Rica Nidelven Sosiale medier Torsdag 24. oktober Kl Stavanger Rica Hotel Ledelse Fredag 15. november Frokost Oslo Dronning Maudsg 11 Medisiner Tirsdag 24. november Kl Oslo Juristenes Hus Ledelse Torsdag 5. desember Kl Harstad Thon Hotel Sosiale medier Torsdag 23. januar 2014 Kl Bergen (kommer senere) Sosiale medier Les mer på

5 Prisen for rettssikkerhet For åttende gang skal Rettssikkerhetsprisen deles ut. 15. oktober deles prisen ut under Rettssikkerhetskonferansen i Oslo og vi har i denne utgaven intervjuet årets vinner Asbjørn Kjønstad. Prisen begynner å bli veletablert og det er en stolt prisvinner vi har snakket med. Den første prisvinneren var Anders Bratholm i Deretter Trygve Lange-Nielsen, Gatejuristen ved Cathrine Moksnes, Ada Sofie Austegard og Stine Sofies Stiftelse, Carsten Smith og Tore Sandberg. I fjor gikk prisen til alle de studentdrevne rettshjelptiltakene. Juryen for prisen peker på at årets vinner Asbjørn Kjønstad, gjennom sitt arbeid som Norges ledende jurist innen trygde- sosial- og helserett, har bidratt til å gi rettssikkerhet til grupper som sjelden når fram i det offentlige ordskiftet. I intervjuet med Juristkontakt sier Kjønstad at det var en helt nødvendig utvikling med rettsliggjøring av disse områdene helt fundamentale rettigheter. Men han har også sett en annen utvikling de siste ti, femten årene. Det ene er at økningen av enkeltregler har gjort lovområdet uoversiktlig og vanskelig å orientere seg i. Rettssikkerheten trues når folk ikke skjønner de reglene som gjelder som selv. Det andre er tendens til at økonomiske termer tas inn i lovgivningen - borgerne skal ha insentiver til å handle på bestemte måter. Kjønstad sier dette er en ny måte å tenke på i forhold til den gamle juridiske metoden for styring, nemlig tanken om at samfunnet lar seg styre gjennom lovgivning. Folk har ikke lenger klare rettigheter, sier han. Han er også skeptisk til NAV slik det har blitt. Han sier at reformen var for omfattende og at etaten er blitt for stor, noe som også kan true rettssikkerheten. Les intervjuet med Kjønstad lenger bak i bladet. Vi skriver også om en annen form for sikkerhet denne gang. Juristene, som skal passe på borgernes rettssikkerhet, tenker ikke nok på sin egen fysiske sikkerhet på arbeidsplassen advarer advokat Sjak R Haaheim. Tidligere i år døde en kvinnelig NAV-ansatt i Oslo etter å blitt knivstukket gjentatte ganger av en klient på sitt kontor og en arbeidsgruppe kartlegger nå sikkerheten i etaten. Sjak R. Haaheim mener det er et tankekors at NAV, som har som oppgave å hjelpe borgere, nå vurderer sikkerheten for de ansatte - mens domstolene, som ofte straffer borgerne, ikke gjør det samme. De tillitsvalgte for juristene i NAV forteller om sjokk i etaten etter drapet på en ansatt. Og sier at sikkerhet også har en ressursside. Vi vil utfordre politikerne til å ta ansvar for den reformen de selv har satt i gang, sier de. Ole-Martin Gangnes redaktør JURISTKONTAKT Redaktør: Ole-Martin Gangnes Annonsesjef: Dagfrid Hammersvik MediaFokus AS Telefon: Telefaks: Abonnement: Kr 500,- pr. år (9 utgivelser) Redaksjonen forbeholder seg retten til å redigere eller forkorte innlegg. Forsidefoto: Thomas Haugersveen Teknisk produksjon: 07 Media 07.no Juristkontakt arbeider etter redaktørplakaten og er en del av Fagpressen. Journalist: Henrik Pryser Libell Design/layout: Inge Martinsen, 07 Media Utgiver: Innsendt stoff til neste nummer må være redaksjonen i hende innen 14. oktober Redaksjonen avsluttet 17. september Tips redaksjonen: eller mob For annonser: tlf.:

6 Rettssikkerhetsprisen Bidratt til å gi rettssikkerhet til grupper som sjelden når frem i det offentlige ordskiftet 6 Juristkontakt

7 Den lavmælte tungvekteren Professor Asbjørn Kjønstad er tildelt Rettsikkerhetsprisen for En lavmælt akademiker som snakker med tyngde og som er preget av redelighet og saklighet, sier juryen om Norges ledende jurist innen trygde- sosial- og helserett. Av Henrik Pryser Libell Foto: Thomas Haugersveen Fra før av er den produktive og erfarne jusprofessoren æresdoktor ved Universitetet i Lund og København Universitet og har vunnet helsedirektør Karl Evangs pris og Røykfri-prisen. Og Rettsikkerhetsprisen, sier han, den er på mange måter kronen på verket. Det er jo den ene store prisen som årlig deles ut av norske jurister, og hvis man ser på rekken av tidligere mottakere, som Anders Bratholm og Carsten Smith, to store navn i vår juridiske tradisjon, er jeg stolt, sier en ydmyk Asbjørn Kjønstad (70) til Juristkontakt. Smith vant prisen i 2010 og Bratholm i Trygve Lange-Nielsen har også mottatt prisen, som i fjor gikk felles til rettshjelptiltakene JURK, Juss-Buss, Jushjelpa i Midt- Norge, Jusformidlingen i Bergen og Jusshjelpa i Nord-Norge. Juryen skriver i sin begrunnelse for årets pris at Asbjørn Kjønstad får den for sitt arbeid som Norges ledende jurist innen trygde- sosial- og helserett i en tid hvor velferdstjenestene har økt enormt. Som forsker, lovutreder, forfatter, foreleser, formidler og debattant har han vært en sentral premissleverandør for utvikling av sosialretten i Norge. Hans mangeårige juridisk virksomhet har bidratt til større rettssikkerhet», skriver juryen, som i år har bestått av Tromsø-dekan Hege Brækhus, lagmann Hanne Sophie Greve, tidligere justisminister Knut Storberget, advo- kat Pål Lorentzen og Curt A. Lier, president i Juristforbundet. Videre legger juryen vekt på at Kjønstad har «løftet og utvidet fagdisiplinen sosial- og trygderett som en vital del av jussen» og «pekt på nye utfordringer og behov for nye regler». Det pekes også på hans tiår som redaktør av tidsskriftet Lov og Rett, og hans redelige måte å føre debatt på. Kjønstad er en lavmælt akademiker som snakker med tyngde». Han beskrives som dannet og «preget av redelighet, saklighet». Hans innsats opp gjennom årene har «bidratt til å gi rettssikkerhet til grupper som sjelden når frem i det offentlige ordskiftet», sier juryen. I glass og ramme Da jeg leste begrunnelsen ble jeg ydmyk og sterkt rørt. Jeg håper prisen kommer i form av et diplom. Det har nemlig de andre gjort, og da har jeg satt dem i glass og ramme, og på baksiden av rammen klistrer jeg arket med begrunnelsene. Det har jeg gjort for at barn og barnebarn som senere ser på disse, skal se hva jeg har fått dem for, og hva juryen har vektlagt. Og det er jo ikke lite du har utrettet. Du har vært virksom som jurist siden 1970, og professor siden Hva mener du selv er det viktigste du har utrettet? Nå som jeg har rundet 70, og man har mer av livet bak seg enn foran seg, har jeg sett meg en del tilbake og svaret må helt klart være utbyggingen Juristkontakt

8 av det nye faget trygderett og helserett. Der mine forgjengere ved de juridiske fakultetene ikke forholdt seg til denne type lovgivning i det hele tatt, var på tide at noen begynte å skrive om dette og gjennomdrøfte de rettslige problemstillingene. Det var en krevende oppgave å begynne å formulere nye rettslige problemstillinger og utvikle hensiktsmessig begreper for å kunne foreta fruktbare analyser. Det har vært viktig at disse fagene er blitt utbygd; trygdebudsjettet tar 1/3 av statens inntekter og en tredel av befolkningen lever av trygd. Vi ser jo for eksempel av den siste valgkampen at helsespørsmål og hva som skjer med trygdeordningene er viktig for oss. Hvorfor ble det akkurat dette feltet for deg? Jeg fikk en flying start på feltet, etter at mine to første år som praktiserende jurist var i Rikstrygdeverket, fra 1970 til Den andre inngangen til feltet var muligheten jeg fikk til å være sekretær for et lovutvalg som skrev utkastet til en ny tannlegelov og legelov, som siden ble innført i Hvordan har utviklingen vært på helse- og sosialrettsfeltet de 40 år som har gått siden? Det har vært en rivende utvikling. At spørsmål om trygderettigheter skulle bli vernet av Grunnloven var overhodet ingen debatt eller problemstilling den gang. Ei heller var det en problemstilling om domstolene var i stand til å ivareta rettssikkerheten til folk på dette området. Det var jo nesten ikke en advokat i disse sakene. Nå har vi hatt trygderett som fag i 40 år og det er mange advokater som behersker velferdslovgivningen. Er det kanskje for mange advokater på feltet, og for mange helsejurister? Når det gjelder trygd, er det jo ikke tilnærmet så mange trygdeadvokater som det er skatteadvokater, som forsvarer borgerne mot skattekrav. Trygd og skatt er jo de to store pengestrømmene ut og inn av statskassen. Når det gjelder helse, er det riktig nok mange jurister i helsesektoren, men mange av dem arbeider med selskapsrett, hvordan man styrer sykehusene og arbeidsrett. Innen det som handler om pasientenes situasjon, ser jeg ikke en syndflod av advokater. Folk har ikke lenger klare rettigheter Pensjon og politikere Men kanskje en syndflod av lovtekst? Du har jo blant annet uttalt at den nye pensjonslovgivningen er så komplisert at de den gjelder ikke kan forstå den og nyttiggjøre seg rettighetene sine. Det er bra at folk har fått flere rettigheter, at de er nedtegnet i lovtekst og at de håndheves av henholdsvis Trygderetten og Statens helsetilsyn. Den utviklingen vi så på 1970, -80 og -90- tallet var en helt nødvendig rettsliggjøring av disse områdene. Det ville vært merkelig for vår stat om alle andre områder, som bygningsrett og skatterett, skulle være rettsliggjort, men ikke de helt fundamentale rettighetene borgeren trenger. I løpet av de ti, femten siste årene har det skjedd en utvikling i med to viktige tendenser. Den ene er økningen av mengden av enkeltregler, og lovområdet er blitt uoversiktlig. Man har beveget seg inn i et detaljeringsnivå som er uakseptabelt. Loven skal jo være lesbar for folk flest, så de kan orientere seg i de rettigheter de har. Den andre tendensen knytter seg til økonomiske termer som tas inn i lovgivningen. Folk skal ha «insentiver» til å handle på bestemte måter. Det er en ny måte å tenke på i forhold til den gamle juridiske metoden for styring, tanken om at samfunnet lar seg styre gjennom lovgivning. Nå skal det gis handlingsrom for den enkelte person og kommune til å velge løsninger. Den økonomiske tenkningen kommer inn på bekostning av rettssikkerhetstenkingen. Folk har ikke lenger klare rettigheter, for eksempel til uførepensjon. De skal først forsøke arbeidstrening, attføring, arbeidsavklaringspenger, i det uendelige nærmest, og da blir det ofte avslag som er vanskelig å etterprøve. Denne tenkingen preger velferdslovgivningen. Det finnes rettigheter som har gått tapt i den nye typen lovgivning, sier Kjønstad; Det er klart at det er en avveining mellom økonomi og helse på samfunnsnivå, og man må se på helsegevinst i forhold til kostnaden. Men den økonomiske tenkningen kommer nå sterkere inn i avgjørelser som angår enkeltindivider, sier han. Men selv om pensjonslovgivning er komplisert, så var ikke loven om stortingspolitikernes pensjon komplisert, har du sagt. Du har ledet åtte utvalg, og et av dem var utvalget som gransket stortingsrepresentantenes pensjon. Ja, det er jo en kort lov. Det var fullt ut mulig å vurdere de 50 stortingsrepresentantene vi vurderte. Merket du en grådighetskultur blant politikerne i den saken? Vi snakket med 50 stortingsrepresentanter. De gjenspeilte holdninger som er som hos folk flest. Noen er griske og noen vil ikke ha et øre mer enn de har rett til. Det var en stor variasjonsbredde. Bondevett En annen av dine meritter er Røykeloven. Hva betyr arbeidet ditt med den for deg? Røykeloven er en av de alle viktigste lover i vårt samfunn som regulerer forhold mellom enkeltindivider i lokaler der to eller flere oppholder seg. I nesten hundre år var det en slags sedvanerett at hvem som helst skulle kunne tenne seg en røyk overalt. De fleste lokaler var jo mer eller mindre fylt med røyk. Det var røy- 8 Juristkontakt

9 Hardt arbeid har jeg lært av min familie. Det at alle skal gjøre innsats, at det alltid skal være nyttig det man gjør kerne som bestemte hva som skulle være felles luft, og med loven ble dette snudd. Asbjørn Kjønstad kom inn i arbeidet gjennom sitt arbeid for lovutvalget som på 1970-tallet utredet forbud mot tobakksreklame. Det er glemt i dag hvor revolusjonerende dette tiltaket dengang var. Det var jo en stor og pengesterk industri som skulle fratas retten til driver reklame for sitt produkt. Det var tobakksreklame overalt og landets kjendiser reklamerte for tobakk. Ukebladene og avisene hadde jo også stor interesse her, så det var en tøff kamp å slåss. Neste skritt var Røykeloven av 1988, og så kom forbudet mot røy- king i restauranter i Det siste var bare et tillegg. Var det en selvfølge at det skulle bli jus for deg? Nei, på ingen måte. Jeg kommer jo fra tjukkeste bondeslekta. Men jeg hadde ingen odelsrett, så jeg visste jeg ville studere. Der jeg vokste opp, i Levanger, pleide min far og bestefar å hjelpe andre bønder med å skrive kontrakter. Man gikk jo ikke til advokat den gang. Det var min første befatning med jus. Du har sammenliknet juristvirket med det å dyrke jorda? Ja, det er jo samme prinsipp. Det gjelder å investere sin arbeidskraft på de steder hvor det blir mest vekst. Det gjelder å så i fruktbar jord, luke ugresset om sommeren, avle det gyldne korn om høsten og ta vare på settepotetene og såkornet til neste vår. Tilsvarende må man finne de gode setningene og formuleringene som trengs i juridiske resonnementer og ta bort dårlige setninger og avsnitt. Hardt arbeid har jeg også lært av min familie. Det at alle skal gjøre innsats, at det alltid skal være nyttig det man gjør og at man nesten alltid kan yte, selv når man har ferie, er noe av det jeg har tatt med meg, sier han. Nå som han skal flytte ut av sitt «kremkontor» fra et hjørnekontor på Institutt for offentlig rett med utsikt til Universitetshagen og Universitetsplassen til et emeritus-kontor delt med tre andre akter han å bygge et drivhus hjemme i hagen. Jeg vil gjerne vise mine barnebarn at vekstene vi spiser ikke bare kommer fra et supermarked, og lære dem bli glad i markens grøde. NAV for omfattende En annen av dine meritter var å reformere jusstudiet som prodekan Advisor CMS Advisor CMS i skyen opplev en enklere kontordag telefon: e-post: Juristkontakt

10 og dekan på 1980-tallet. Strykprosenten var jo på prosent. Strykprosenten var enorm. På mange måter kan man si at Det juridiske fakultetet var et slags konkursbo. Vi greide ikke å få avkastning på investeringene, og store deler av studentenes arbeidsinnsats ga seg ikke utslag i form av å lykkes ved eksamen. Det var tragisk for fakultetet, men også for studentene, som kastet bort store summer og mye av sin ungdom. Noen ble sittende med stor gjeld. Fakultetet hadde slått seg til ro med situasjonen, og fungerte i stor utstrekning bare som et eksamensapparat. Det var viktig med reformer på studiesiden den gang. Det vi gjorde var blant annet å få flere lærere tilsatt, innføre eksamen for hvert år, få til mer toveiskommunikasjon og undervisning i mindre grupper, samt adgangsbegrensning til studiet. Det var også meget viktig at vi skaffet oss herredømme over lokalene her i sen- Man har beveget seg inn i et detaljeringsnivå som er uakseptabelt trum da medisinerne flyttet ut. Den gang var vi jo bare tolv jusprofessorer; nå er vi rundt femti, sier Kjønstad. I hans dekanperiode ble også den første «doktorgradsskolen» innført, noe som var viktig for å få god og forskningsbasert undervisning. Så du har gjort det fortjent til dette kremkontoret kan en si? Vel, jeg har ikke dårlig samvittighet. Men det går på ansiennitet. Nå skal Eivind Smith overta. Hvordan var det å være redaktør for Lov og Rett? Lov og Rett er et veldig viktig tidsskrift i norsk jus. Min forgjenger Anders Bratholm bygget det opp. Det var et privilegium å lede, og gøy. Det kommer artikler fra hele jussen og man er i kontakt med forfattere fra alle rettsområder. Du har uttalt deg kritisk til NAV-reformen? Jeg er skeptisk til NAV slik det har blitt. Det gamle Rikstrygdeverket, som jeg selv jobbet i en gang, var i ferd med å bli for gammeldags. Fornying var det bruk for, men det å kaste hele verket på båten var etter min vurdering feil. Reformen var for omfattende. Det var for eksempel ingen grunn til å inkludere kommunene og sosialkontorene. Det var nok med trygd og arbeid, det er felt som henger sammen. Sosialhjelpen, det er en annen gate. Etaten er blitt altfor stor, den lider av en slags elefantsyke. Hvis det ikke var akademia, hva slags jurist ville du virket som? Det kunne vært så mye. Advokatyrket, kanskje. Og hvis du hadde valgt en annen del av jussen enn trygde- og sosialrett? Da hadde det blitt erstatningsretten, sier Asbjørn Kjønstad. Deler ut prisen under Rettssikkerhetskonferansen Det er under Rettssikkerhetskonferansen den 15. oktober at prisen deles ut til Asbjørn Kjønstad. Rettssikkerhetskonferansen arrangeres hvert år av Juristforbundet, og det er i forbindelse med denne konferansen at Rettssikkerhetsprisen (Norges Juristforbunds pris for rettssikkerhet og likhet for loven) deles ut. Årets vinner er professor Asbjørn Kjønstad, og juryen skriver blant annet: Hans mangeårige juridiske virksomhet har bidratt til større rettsik- kerhet, det være seg innenfor erstatningsretten, barns rettigheter eller sosial-, trygde- og helseretten. Kjønstads lange virke ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo har bidratt til å løfte og utvide fagdisiplinen sosial- og trygderett som en vital del av jussen. Prisvinneren har lost studenter, politikere, beslutningstakere og mange andre gjennom et utall juridiske utfordringer knyttet til velferdssamfunnet. Kjønstad har aktivt pekt på nye utfordringer og behov for nye regler og endringer. Prisvinneren har bl.a. i utvalg og i offentlige debatter nasjonalt og internasjonalt bidratt til rettspolitisk virksomhet i stor grad. Kjønstad har løftet jussens potensiale for utsatte grupper; de som har rett, men som ikke får rett. Slik har han bidratt til å gi rettsikkerhet til grupper som sjelden når frem i det offentlige ordskiftet. Konferansen og prisutdelingen skjer i Oslo 15. oktober. Blant bidragsyterne under konferansen er barneombud Anne Lindboe, professor Jan Fridthjof Bernt, professor Inga Bostad, president i Juristforbundet Curt A. Lier, forfatter Knut Faldbakken og Gro Lindstad, leder for Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål. Fra Sverige kommer Marie Tuma, direktør ved Raoul Wallenberg instituttet. 10 Juristkontakt

11 Politidebatt på UiO Vi må erkjenne at forebygging innebærer at vi må inn i privatsfæren Hans Sverre Sjøvold, politimester i Oslo, ønsker at debatten i kjølvannet av politianalysen blir en sterkere verdidebatt. Av Ole-Martin Gangnes Det var under en politidebatt på Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo at politimester Hans Sverre Sjøvold tok til orde for en sterkere verdidebatt. Noen må definere nasjonale standarder for beredskap i Norge. Men vi må også tilbake til en verdidebatt om politiet - om hva slags samfunn vi ønsker, sa Sjøvold. Han la ikke skjul på at politiet i Oslo for tiden sitter i vanskelige diskusjoner om hvor avstengt hovedstaden skal være av sikkerhetsgrunner. Jeg frykter at vi kan ende med kostbare kvasiløsninger dersom vi ikke satser på å forebygge. Men da må vi erkjenne at forebygging også innebærer at vi må inn i menneskers privatsfære. Vi må blant annet få ut de dataene vi trenger, sa han. Beredskap handler både om operasjonssentraler og størrelsen på enheter. Systemet i dag er ikke bygget på Liv Finstad Hans Sverre Sjøvold kriseledelse. Skalerbare operasjonssentraler må til. Og når det gjelder størrelse på politidistrikter: Det må en viss størrelse til på enhetene for å klare å levere kvalitet. Men det er klart at vi da utfordres på nærheten til publikum. Positive kontaktpunkter er viktig for politiet. Sjøvold sa at det aller viktigste nå blir tydelig politisk styring. Han fikk spørsmål fra salen om hvem som skal komme med forventningsavklaring til hva politiet kan gjøre. Det er jo blant annet meg. Men da må jeg være forberedt på å skrive et svar som kan brukes til spørretimen på Stortinget ti minutter etterpå, sa han med et skjevt smil. Han var klar på at anbefalinger i politianalysen innebærer at politikere fratas noe makt ved at det flyttes fullmakter. Hvordan blir det tatt imot politisk? Noen departementer kan være opptatt av å beholde makten. Sjøvold var også spent på hvilke insentiver som skal gjelde for å fremme god ledelse. I dag får alle politimestere bonus, det spiller jo ingen rolle hva man leverer. Det er ingen skikkelige intensiver på plass, sa han. Pose og sekk Kriminologiprofessor Liv Finstad deltok også under debatten. Finstad har skrevet om 22 juli-kommisjonens rapport, og spurte om problemet kun handler om beredskap, eller om noe mer. Hvorfor er det så vanskelig for oss å lære av feil?, spurte hun, og dro paralleller til det som kom fram i etterkant av romfergeulykken i USA. Granskingen av den hendelsen viste hvordan avvik kan bli normalisert. Såkalt akseptabel risiko blir tøyd for hva skal den akseptable risikoen være? Hvem sier noe om hvor det skal ligge? Systematiske årsaker til feil ble reprodusert. Konklusjonen var at konformitet og ikke avvik var årsaken til feilen. Når det gjelder politianalysen, mener hun det er oppsiktsvekkende at man ikke har sett mer på hva man har gjort i andre land, som i Danmark. Spørsmålet er om man tror man kan få i både pose og sekk både det å spisse kjerneoppgaver og sentralisere samtidig som man skal ha et mer tilgjengelig politi. Juristforeningen presenterer Hoppeball 2013 Lordag 12. oktober kl på Ballroom PRISER: Student: kr. 850,- Kandidat: kr. 1100,- Påmelding til e-post: Frist for påmelding er 1. oktober Antrekk: Studentgalla På ballet vil Juristforeningens nye Storebror, Professor dr.juris. Trine-Lise Wilhelmsen, formelt bli innsatt i rollen. Velkommen! Juristkontakt

12 Ytringsfrihet er selve grunnlaget for demokratiet Denne høsten gikk Per Edgar Kokkvold av som leder for Norsk Presseforbund. Ytringsfrihet var tema på et avslutningsseminar for presseveteranen. Civita-leder Kristin Clemet var blant talerne seminaret for avgått generalsekretær i Presseforbundet, Per Edgar Kokkvold. Ytringsfrihet er selve grunnlaget for demokratiet. I et diktatur trenger man det jo ikke. Det er betingelsen for et godt sivilsamfunn og det hindrer vold og store konflikter. Det danner grunnlaget for alle de andre menneskerettighetene, sa Clemet. Ytringsfriheten må være så vid som mulig, men i dag er det de sosiale sanksjonene som er mest problematiske, ikke de juridiske begrensningene. Clemet mener ytringsfrihetsdebatten i kjølvannet av Muhammed-karikaturene har ført til at temaet har kommet skikkelig på dagsorden. Jeg tror det ville være vanskeligere for en regjering i dag å behandle noen slik som redaktør Vebjørn Selbekk ble den gang. Men fortsatt har vi argumenter om ytringsansvar, forslag om blasfemilover osv. Debatten er hardere. Likevel vil jeg hevde at ytringsfriheten står sterkere. Forsvarerne av den må nå begrunne den, og det er bra. Debattklimaet er endret. Hun mener Per Edgar Kokkvold er blant dem som har bidratt til god ytringskultur. Han bruker ikke stråmenn og han ser på budskapet og ikke avsenderen. Per Edgar Kokkvold Kristin Clemet (Foto: Civita) Riksadvokat Tor Aksel Busch deltok også på seminaret. Han viste til at pressens privilegier har blitt større og bedre opp gjennom årene. Man står også i liten grad til ansvar for ekstern håndheving. Derfor er det viktig at pressen viser seg tilliten verdig over tid, sa han. Redaktør Vebjørn Selbekk var blant talerne, og han mintes tilbake til da det kokte rundt ham i forbindelse med karikaturene. Han var den gang redaktør for avisen Magazinet, i dag er han redaktør for avisen Dagen. De som før hadde vist disse tegningene akkurat som oss satt stille i båten den gang, mens landets statsminister og utenriksminister kjørte på mot meg og beklaget ytringsfriheten. De ga beskjed til ambassader om å unnskylde. Den som ikke sviktet den gang var Per Edgar Kokkvold. Han advarte mot en halv ytringsfrihet og at man ikke kunne ha det slik at det var ytringsfrihet om alle temaer utenom religionen islam. Han har også advart mot den selvpåførte sensuren og hva som skjer med oss når vi blir redde for trusler. Det som skjedde løftet debatten opp på et høyere plan og det brakte en ytringsfrihetsdebatt ut til folket. Tror fylkeskommunen er historie Fylkeskommunene blir historie i løpet av neste stortingsperiode, mener Anders Todal Jenssen, professor i statsvitenskap ved NTNU. Høyre har lenge sagt at fylkeskommunene skal legges ned. Det tror jeg de vil klare. Det er en del forhold som bremser en slik prosess: arbeidsgiveransvaret må overføres og en del må nok sies opp. De videregående skolene havner antagelig i kommunene, sier Todal Jenssen til NRK. Jeg frykter for arbeidsplasser og jeg ville selv vært bekymret hvis jeg var ansatt i fylkeskommunen, sier Ap-politiker Ingalill Olsen. Nordiske juristforbund møttes i Estland Juristforbundet i Estland var vertskap for juristforbundene fra Norge, Danmark, Sverige og Finland under et Nordisk møte i september. Der fikk de blant annet en orientering fra Estlands justisminister Hanno Pevkur (bildet) om landets satsning på IT-løsninger, ikke minst innen justissektoren. Landet har prioritert nett i flere år og har elektronisk parlamentsvalg og for en stor del digitalisert statsforvaltning. Om Cabaret Intime: Juristkontakt retter I vår artikkel om Justivalen i forrige utgave, var det dessverre noen feil: Cabaret Intime ble ikke stiftet i forbindelse med Justivalen, men har mye lengre historiske røtter. Tidligere skuespiller og kunstnerisk ansvarlig i Cabaret Intime, Magnus Forsberg, minner om at Cabaret Intime er en av de mest tradisjonsrike hendelser på jussen, og ble arrangert for første gang allerede i Siden den gang har Cabaret vært avholdt med jevne mellomrom, vært hjem til tverrfaglige storheter som Ellen Holager Andenæs og Espen Eckbo, og underholdt tusenvis av mennesker med forsettlig tøv. Det bør også nevnes at det var medlemmer av jussens kulturelle alibi som i sin tid startet jusstudentens humanitære alibi HumAk på slutten av 80-tallet. Vi håper dere snarest oppklarer dette for deres lesere, og selvsagt at alle besøker Cabaret Intime til våren. Det er herved gjort. 12 Juristkontakt

Grensen mot media flyttet Kan endre fremtidige saker

Grensen mot media flyttet Kan endre fremtidige saker JURIST kontakt w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 6 2012 46. ÅRGANG Sorenskriver Geir Engebretsen etter terrorsaken Grensen mot media flyttet Kan endre fremtidige saker Karriereråd for jurister //

Detaljer

Når kan man dele et bilde? kontakt. Jon Wessel-Aas om sosiale medier

Når kan man dele et bilde? kontakt. Jon Wessel-Aas om sosiale medier JURIST kontakt w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 3 2013 47. ÅRGANG Jon Wessel-Aas om sosiale medier Når kan man dele et bilde? Forslag om bachelor i jus // Klomsæt kjemper videre Tøff jakt på talenter

Detaljer

Sykler, svømmer og løper til topps

Sykler, svømmer og løper til topps JURIST kontakt w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 5 2013 47. ÅRGANG Advokat Line Foss deltar i Norseman Sykler, svømmer og løper til topps Kjemper for embetet // Vanskelig lovspråk // Grunnlovens

Detaljer

Tett på klientene. kontakt. Bistandsadvokat Trine Rjukan

Tett på klientene. kontakt. Bistandsadvokat Trine Rjukan JURIST kontakt w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 9 2012 46. ÅRGANG Bistandsadvokat Trine Rjukan Tett på klientene PST-sjef Marie Benedicte Bjørnland // Fra Kripos til OL Vil stoppe grunnlovsendringer

Detaljer

Balanserer butikk og alkoholpolitikk

Balanserer butikk og alkoholpolitikk JURIST k o n t a k t w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 3 2010 Pris til Carsten Smith Jobber som advokat og tannlege Curt A. Lier nyvalgt leder av Juristforbundet Namsfunksjonen utfordrer rettssikkerheten

Detaljer

NR 2 2014 48. ÅRGANG. Guro Slettemark Åpenhet som våpen mot korrupsjon og maktmisbruk. Forsvareren i Kongo // Hanne Kristin Rohde

NR 2 2014 48. ÅRGANG. Guro Slettemark Åpenhet som våpen mot korrupsjon og maktmisbruk. Forsvareren i Kongo // Hanne Kristin Rohde W W W. J U R I S T K O N T A K T. N O NR 2 2014 48. ÅRGANG Guro Slettemark Åpenhet som våpen mot korrupsjon og maktmisbruk Forsvareren i Kongo // Hanne Kristin Rohde Overvåker barnekonvensjonen // Juristen

Detaljer

Stud. Jur. jubilerer. Hanne Sophie Greve om dårlig bevissikring. Finanskrisen i Europa. Jurister trues på livet. Møt 22/7-enheten

Stud. Jur. jubilerer. Hanne Sophie Greve om dårlig bevissikring. Finanskrisen i Europa. Jurister trues på livet. Møt 22/7-enheten JURIST k o n t a k t w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 8 2011 45. ÅRGANG Hanne Sophie Greve om dårlig bevissikring Jurister trues på livet Stud. Jur. jubilerer Finanskrisen i Europa Møt 22/7-enheten

Detaljer

Juristforbundets nyvalgte president

Juristforbundets nyvalgte president JURIST kontakt w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 1 2013 47. ÅRGANG Curt A. Lier Juristforbundets nyvalgte president Pressen og Vågå-saken // Juristkongressen Sakkyndighet til utredning // På jobb

Detaljer

Jusens portrettør KONTAKT. Domstolene taper budsjettkamp // Justitia Roklubb Barneombudet // De tillitsvalgte // Statsadvokatene

Jusens portrettør KONTAKT. Domstolene taper budsjettkamp // Justitia Roklubb Barneombudet // De tillitsvalgte // Statsadvokatene JURIST KONTAKT W W W. J U R I S T K O N T A K T. N O NR 8 2013 47. ÅRGANG Rettstegner Harald Nygård Jusens portrettør Domstolene taper budsjettkamp // Justitia Roklubb Barneombudet // De tillitsvalgte

Detaljer

JURISTkontakt. Lovens lange arm. Helge Ingstad jurist og helt. Rettssikkerhetsprisen. Advokatene frykter A- og B-lag innen rettshjelp.

JURISTkontakt. Lovens lange arm. Helge Ingstad jurist og helt. Rettssikkerhetsprisen. Advokatene frykter A- og B-lag innen rettshjelp. Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no NR 3 2008 42. ÅRGANG JURISTkontakt Ingelin Killengreen: Lovens lange arm Helge Ingstad jurist og helt Rettssikkerhetsprisen 2008 til Gatejuristen Advokatene

Detaljer

Punger ut etter legetabber

Punger ut etter legetabber JURIST kontakt w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 2 2010 44. ÅRGANG Juridisk satsning på fornybar energi Gro Hillestad Thune om menneskerettigheter på hjemmebane Oppsummerer etter tilsynet av advokatbransjen

Detaljer

JURISTkontakt. Likestillings- og diskrimineringskonstabelen. Beate Gangås. Han gir Condoleezza Rice juridiske råd. Jurist er byombud i Kristiansand

JURISTkontakt. Likestillings- og diskrimineringskonstabelen. Beate Gangås. Han gir Condoleezza Rice juridiske råd. Jurist er byombud i Kristiansand Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no NR 8 2007 41. ÅRGANG JURISTkontakt Beate Gangås Likestillings- og diskrimineringskonstabelen Han gir Condoleezza Rice juridiske råd Jurist er byombud i

Detaljer

JURISTkontakt. Flyselskapenes skrekk. Forbrukerombud Bjørn Erik Thon. Student diktet jusoppgave. Jurist på piratjakt i Somalia. Dommerfullmektiger

JURISTkontakt. Flyselskapenes skrekk. Forbrukerombud Bjørn Erik Thon. Student diktet jusoppgave. Jurist på piratjakt i Somalia. Dommerfullmektiger Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no NR 6 2009 43. ÅRGANG JURISTkontakt Student diktet jusoppgave Stortingsvalget: Jurister om hjertesaker Advokataction på TV Jurist på piratjakt i Somalia

Detaljer

Påtroppende sivilombudsmann Skal fornye ombudsrollen. Siler syriske flyktninger // Kamp om patentmarkedet Usunt karakterjag // Rettskommentatorene

Påtroppende sivilombudsmann Skal fornye ombudsrollen. Siler syriske flyktninger // Kamp om patentmarkedet Usunt karakterjag // Rettskommentatorene W W W. J U R I S T K O N T A K T. N O NR 3 2014 48. ÅRGANG Påtroppende sivilombudsmann Skal fornye ombudsrollen Siler syriske flyktninger // Kamp om patentmarkedet Usunt karakterjag // Rettskommentatorene

Detaljer

Jurister på topp i frivillighet

Jurister på topp i frivillighet JURIST k o n t a k t w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 4 2010 44. ÅRGANG Arne Fliflet har vært folkets ombudsmann i 20 år Kjersti Berg Sand studerer barnebortføring Jus-Norge splittet om datalagringsdirektivet

Detaljer

JURISTkontakt. En helt vanlig dag på jobben. Tore Schei og livet i Høyesterett. Nå driver Jan Erik Langangen advokatpraksis på låven

JURISTkontakt. En helt vanlig dag på jobben. Tore Schei og livet i Høyesterett. Nå driver Jan Erik Langangen advokatpraksis på låven Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no NR 5 2007 41. ÅRGANG JURISTkontakt 15 år siden UNI-Storebrand Nå driver Jan Erik Langangen advokatpraksis på låven Juristmangel ved NAV-kontorer Akademikernes

Detaljer

Hverken sjelesørger eller talsmann

Hverken sjelesørger eller talsmann JURIST k o n t a k t w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 1 2011 45. ÅRGANG Schjødt med egen granskingsgruppe Ønsker flere jurister til eiendomsmekling Tar juridisk krafttak i NVE Humoristen som aldri

Detaljer

Oppgrader medlemskortet ditt i dag!

Oppgrader medlemskortet ditt i dag! W W W. J U R I S T K O N T A K T. N O NR 8 2014 48. ÅRGANG Scandinavian Star Mordbrannens siste gransking Høyesteretts nyere historie // Bondens advokat Tilregnelighetsutvalget // Sender studenter ut i

Detaljer

Forbereder bevisføringen i terrorsaken. Statsadvokatene. kontakt

Forbereder bevisføringen i terrorsaken. Statsadvokatene. kontakt JURIST kontakt w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 2 2012 46. ÅRGANG Statsadvokatene Forbereder bevisføringen i terrorsaken Studentenes ulike lønnsforventninger // Vil ha bachelorene inn i Juristforbundet

Detaljer

JURIST. Stiller opp som mentor for studentene KONTAKT. Næringslivsleder Frode Preber Ettesvoll. Innocence Network åpen for norsk samarbeid

JURIST. Stiller opp som mentor for studentene KONTAKT. Næringslivsleder Frode Preber Ettesvoll. Innocence Network åpen for norsk samarbeid JURIST KONTAKT W W W. J U R I S T K O N T A K T. N O NR 9 2010 44. ÅRGANG Innocence Network åpen for norsk samarbeid Hvem kan kalle seg «juridisk rådgiver»? Siri S. Frigaard med internasjonalt blikk Curt

Detaljer

JURISTkontakt. Professor med rett til å provosere. Ståle Eskeland: Jurister sier ja til humanitært arbeid. Slaget om Svalbard

JURISTkontakt. Professor med rett til å provosere. Ståle Eskeland: Jurister sier ja til humanitært arbeid. Slaget om Svalbard Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no NR 1 2007 41. ÅRGANG JURISTkontakt Ståle Eskeland: Professor med rett til å provosere Jurister sier ja til humanitært arbeid Ny studie: Kriminelle uten

Detaljer

JURISTkontakt. Høyesterettsdommer Ketil Lund snart pensjonist Vurderer å bli «bestefarsdemonstrant» Interpols Kristin Kvigne jakter på overgripere

JURISTkontakt. Høyesterettsdommer Ketil Lund snart pensjonist Vurderer å bli «bestefarsdemonstrant» Interpols Kristin Kvigne jakter på overgripere Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no NR 6 2008 42. ÅRGANG JURISTkontakt Interpols Kristin Kvigne jakter på overgripere Karadzic tatt nå venter rettssaken En dag på jobben med sorenskriveren

Detaljer

Mobiliserer for asylbarn

Mobiliserer for asylbarn W W W. J U R I S T K O N T A K T. N O NR 9 2014 48. ÅRGANG Aina Heldal Bøe Mobiliserer for asylbarn Snowden-journalist om varsling // Jurist i fengsel Internadvokatenes rolle // ESA-direktør tilbake i

Detaljer

JURISTkontakt. Cathrine Grøndahl Med i juristenes forfatterforening. Asbjørn Strandbakken etterlyser jusengasjement. Inge Lorange Backer lovenes konge

JURISTkontakt. Cathrine Grøndahl Med i juristenes forfatterforening. Asbjørn Strandbakken etterlyser jusengasjement. Inge Lorange Backer lovenes konge Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no NR 8 2009 43. ÅRGANG JURISTkontakt Asbjørn Strandbakken etterlyser jusengasjement Inge Lorange Backer lovenes konge NRK-advokatene klare for Grand Prix

Detaljer

JURIST. Advokaten med politikerambisjoner. Møt tre prisvinnende jurister. Juristene sender sensitiv informasjon på vanlig e-post

JURIST. Advokaten med politikerambisjoner. Møt tre prisvinnende jurister. Juristene sender sensitiv informasjon på vanlig e-post Magasinet for hele jus-norge www.juristkontakt.no JURIST NR 1 2008 42. ÅRGANG JURISTkontakt Abid Q. Raja Advokaten med politikerambisjoner De arbeider med eple og appelsinjuss Juristene sender sensitiv

Detaljer

uristkontakt Vi vil ha partnerbytte Når kan politiet skyte? Meninger: Jurist, homo eller homojurist? NOKAS-saken aktualiserer debatt:

uristkontakt Vi vil ha partnerbytte Når kan politiet skyte? Meninger: Jurist, homo eller homojurist? NOKAS-saken aktualiserer debatt: MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 7 2005 39. ÅRGANG uristkontakt NOKAS-saken aktualiserer debatt: Når kan politiet skyte? Kvinner ønsker kvinner i advokatbransjen: Vi vil ha partnerbytte Meninger:

Detaljer

uristkontakt Maktmisbruk for nybegynnere Nettverksbygging: Landssvikoppgjøret: Den siste vi dømte til døden

uristkontakt Maktmisbruk for nybegynnere Nettverksbygging: Landssvikoppgjøret: Den siste vi dømte til døden MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 7 2004 38. ÅRGANG uristkontakt Nettverksbygging: Maktmisbruk for nybegynnere Landssvikoppgjøret: Den siste vi dømte til døden 3M Skjermfilter til bærbar PC med privat

Detaljer

Jus i femtegir. kontakt. Studenter går jurister etter i sømmene. Øivind Amundsen er Børsens nyeste investering. Obama en av mange taleføre jurister

Jus i femtegir. kontakt. Studenter går jurister etter i sømmene. Øivind Amundsen er Børsens nyeste investering. Obama en av mange taleføre jurister JURIST kontakt w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 1 2010 44. ÅRGANG Studenter går jurister etter i sømmene Øivind Amundsen er Børsens nyeste investering Obama en av mange taleføre jurister NAF-jurist

Detaljer

uristkontakt Knut Storberget ny justissjef Trøbbel i skatteparadis Start heller eget firma Erling Grimstad: Etisk regelverk ikke nok

uristkontakt Knut Storberget ny justissjef Trøbbel i skatteparadis Start heller eget firma Erling Grimstad: Etisk regelverk ikke nok MEDLEMSBLAD FOR NORGES JURISTFORBUND NR 8 2005 39. ÅRGANG uristkontakt EU presser mikrostater: Trøbbel i skatteparadis Oppfordrer kvinnelige jurister: Start heller eget firma Hedmarking på hugget: Knut

Detaljer

JURISTkontakt. Fritz Moen-saken slapp aldri taket i meg. Tore Sandberg: Saddams advokat på norgesbesøk. Jurister inntok gatene!

JURISTkontakt. Fritz Moen-saken slapp aldri taket i meg. Tore Sandberg: Saddams advokat på norgesbesøk. Jurister inntok gatene! Magasinet for hele jus-norge NR 7 2006 40. ÅRGANG JURISTkontakt Tore Sandberg: Fritz Moen-saken slapp aldri taket i meg Saddams advokat på norgesbesøk Jurister inntok gatene! Christiania blir LOVLYDIG

Detaljer