BOARDING BERGEN_ny cruiseskiphavn i Bergen for 2020.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BOARDING BERGEN_ny cruiseskiphavn i Bergen for 2020."

Transkript

1 BOARDING BERGEN_ny cruiseskiphavn i Bergen for Dette heftet inneholder en liten introduksjon til oppgaven vår. Vi forklarer hovedgrepene og viser illustrasjoner og deler av tegningsmaterialet (nedskalert). Alt innlevert materialet nner du på den digitale versjonen. Det er re workshophefter, et studieturhefte samt selv oppgaven i form av plansjer. Kommentar til forarbeidet: Utgangspunktet for oppgaven var ønske om en snuskiphavn i Bergen. I prosessen under forarbeidet hadde vi god dialog med Havnevesenet i Bergen, samt andre aktører innen cruisenæringen. Blant annet kontakter vi kk under studietur til Amsterdam, Hamburg og Barcelona. Vi programmerte oppgaven og romprogrammet etter erfaringer gjort ved andre terminaler, og etter samtaler med Bergen kommune og hva de ønsket fokusering på. Viktigst av alt i oppgaven mener vi er sambruken. Sambruken av verdifull havnetomt midt i Bergen sentrum! Under arbeidet med diplomen har dette vokst seg sterkere, og vårt ønsket om å la by og cruiseskipturisme spille mot hverandre og utfordre faste rammer har fasinert oss. Endringer som har kommet underveis i diplomen går i hovedsak på romprogrammet. I utgangspunktet mente vi at et hotell var en god kombinasjon i samspill med terminalen. Dette har vi likevel fjernet fra romprogrammet. Det er ere årsaker til dette: -romprogrammet ble for stort for den ønskete utnyttelsen av tomten -hotellet med sine private hotelrom kom i kon ikt med hovedønsket om offentlig tilgjengelige araler og et levende sambruk på tomten -cruiseskip er ytende hotel! I stedet for å tenke hotel som i sin tradisjonelle form kan man utfordre dette og åpne for at fremtidige midlertidige hotel kan ligge ytende i havnen. (Vi har ikke fokusert på dette i denne diplomoppgaven.) Svein Øvsthus og Nicca Gade Christensen Trondheim 26/02-09

2 BOARDING BERGEN Masteroppgave Arkitektur NTNU, våren 2009 Svein Øvsthus Nicca Gade Christensen

3 innledning Bilde: hovedinngang

4 dagens situasjon I dag ligger norges største cruiseskiphavn sentralt på Skoltegrunnskaien midt i Bergen sentrum. Bergen er Fjordenes hovedstad og utgangspunkt for mange store internasjonale cruiseskipturer nordover. I dag fungerer havnen som besøkshavn der skip kun kommer innom for en dag eller to. Havnen har likevel hatt status som snuhavn siden 1990, men mangler en terminal som kan håndtere en slik operasjon. Snuhavn innebærer at et skip starter og ender sin reise i samme havn. Det er stor vekst i cruisenæringen og for hvert år kommer det ere og ere skip til byen. Dagens havn har en del begrensninger på grunn av korte kaier og for grunt havnivå. Samtidig diskuteres det om skipene dominerer for mye i bybildet og krever for verdifull tomt i byen Cruiseskipene varier voldsom i størrelse. (Høyden på dagens Askøybro forhindrer de aller største skipene å anløpe Bergen.) Det største skipet som har vært i byen er Queen Mary II som er 345 meter lang og 45 meter høy og tar 4000 mennesker. Gjennomsnittsstørrelsen på skipene til Bergen er derimot rundt meter lang og tar mennesker. En ny terminal må kunne håndtere alle variasjonene i størrelse.

5 situasjonsgrep cruiseskip Nordnes tomten hurtigruten biloppstilling cruiseskip cruiseskip «danskebåten» Hurtigruteterminalen cruiseskip Bontelabo biloppstilling Festningskaien Håkonshallen privat båter, lastebåter, ferger Statsraad Lehmkuhl Skuteviken småbåter sightseeingbåter hurtigbåter Bryggen fisketorget Torgallmenningen I 2004 ble ny sikkerhetsregler introdusert i alle verdens havner; ISPS. Formålet er å forhindre og virke prevangtivt mot sikkerhetstrusler mot skip og havn. I Bergen i dag kommer disse reglene til uttrykk med høye sikkerhetsgjerder rundt og langs hele kaifronten på tomten og nabokaiene. De samme gjerdene sperrer av Hurtigrute- og containerhavnen lenger sør i byen (markert med grått i kartene). Dagens cruiseskiphavn er ikke lenger tilgjengelig for publikum. Bergen er en havneby og har gjennom historien vært preget av skip og deres aktiviteter. Dagens skip er ikke lenger handelsskip, men turistskip og ferger. Vi mener derfor at cruiseskipene og turistene skal være synlig i bybildet, og det er på tide å utfordre ISPS sikkerhetsgjerdene langs kaikanten. containerhavn cruiseskip cruiseskip cruiseskip cruiseskip tomten småbåter Bontelabo Festningskaien småbåter Skuteviken Lille Lungårdsvannet I tråd med kommunedelplanen yttes utenlandsfergene ( danskebåten ) fra Skoltegrunnskaien til Jektevikskaien i samspill med den nye Hurtigruteterminalen. Dette frigir Festningskaien fra biloppstilling og sikkerhetsgjerder. I reguleringsplanen beskrives dette som fremtidig rekreasjons- og offentlig tilgjengelig område. Nordnes «danskebåten» hurtigruten containerhavn Hurtigruteterminalen biloppstilling Håkonshallen privat båter, lastebåter, ferger Statsraad Lehmkuhl småbåter sightseeingbåter hurtigbåter Bryggen fisketorget Torgallmenningen Lille Lungårdsvannet På tomten legger vi til to bipirer på nordsiden av Skoltegrunnskaien ut i havrommet. Ved å legge cruiseskipene side om side langs pirene kan sikkerheten lett håndteres ved kortenden av pirene, og dermed frigi mesteparten av Skoltegrunnskaien. Kaikanten langs hele Vågen blir igjen offentlig tilgjengelig. Cruiseskip har en dimensjon som er fasinerende, såvel som dominerende. Skipene vil spille kraftige kulisser i bybildet, samtidig som plasseringen på utsiden av Skoltegrunnskaien signaliserer at de er på besøk og ikke tar over havnen. Vi mener at dette situasjonsgrepet skaper nye og unike rom mellom båtsidene, og med skrogene som sterke fondmotiver mot terminalen. Vågens form og utstrekning blir tydeligere og åpnes ut mot havet uten langsiden på cruiseskipene som visuelle barriærer. Mindre båter uten ISPS krav kan benytte seg av hele den indre havnen.

6 inspirasjon fra New York Cruise Terminal; Norwegian spirit, Norwegian Dawn og Carnivel Victory

7 tomtegrep cruiseskip Den nye utvidelsen og utformingen av havnen gir oss større mulighet for offentlig tilgjengelighet, økt kapasitet, og effektiv og enkel innseiling for skipene. Grepet skaper tre hovedsoner; cruiseskipene, menneskene og tra kken. mennesker busser/biler Cruiseskipene tar nordsiden av Skoltegrunnskaien ut mot det åpne havrommet. Dypere hav gir mulighet for alle skip å anløpe havnen og innseilingen er enkel og effektiv. Kapasiteten har økt betraktelig og rette pirer gir en enklere logistikk. Det eksisterende næringslokalet Bontelabo spiller en størrelsesmessig overgang fra store skip til trebebyggelsen i Skuteviken. Ved dannelse av to bipirer kan skipene ligge trygt iht ISPS kravene og la terminalbygningen fungere som et sikkerhets lter.behov for sikkerhetsgjerder er minimert til en hovedport og en biport. ankomst ankomst økonomisone offentlig byrom sikkerhetsfilter trafikkavvikling Menneskene får tilgang til Skoltegrunnskaien og hele kaifronten og piren i sør. Piren blir et nytt byrom som skal inkludere og være åpent tilgjengelig for alle. Kaifronten har gode solforhold og havnen i sør er beskyttet av selve piren. Kaikanten kan benyttes av mindre båter, kajakker, ytebrygger og badeanlegg. Kontakten ned mot sjøen er viktig. Sammen med den nye frigielsen av Festningskaien gir dette publikum tilgang til sjøen og kontinuerlig ferdsel langs hele Vågen! økonomiinngang innkjørsel utkjørsel Tra kken avvikles som i dag langs festningsmuren. En felles avkjørsel leder inn mot kortenden av bygget. Ankomst for brukere av terminalen blir i den brede delen av piren i øst. Kiss & ride, taxi og handicapparkering er tett ved hovedinngangen. Cruisenæringen genererer mye busstra kk og bussoppstilling avvikles langs veien på Festningskaien. Varelevering og økonomisone legges helt i nord i forlengelsen med Bontelabos varelevering og tett opp mot båtene. Bipirene er brede nok for varebiler å snu. Utkjørsel er felles for alle i forbindelse med innkjørselen. bussoppstilling utkjørsel

8 terminalen brukes kun av cruiseskippassasjerer terminalen kan brukes av andre brukere enn cruiseskippassasjerende antall skip mange ingen sesongen sambruk vinter vår sommer høst vinter Cruiseskipnæringen er sesongbetont. I dagens situasjon ankommer det rundt 250 skip mellom april og september (forventet anløp i 2020 er ca 300 skip). I de resterende seks månedene er det ingen cruiseskip i havnen! Denne eksplosive sesongen gir oss muligheter til å skape en terminal som er eksibel gjennom sesongene og skifter karakter og funksjon etter sine muligheter. En terminal som skaper rom for ulike brukere, de med og uten billett. «sambruksgrense» vinter vår sommer høst vinter Vi ser på hvilke arealer som kreves i terminalen. Hovedfunksjonen er å frakte passasjerer fra skip til by og fra by til skip på en effektiv og god måte. Samtidig skal opplevelsen av å ankomme/reise fra Bergen være spennende og artikulert. Tomtens beliggenhet i hjerte av byen gir et unikt utgangspunkt. Hva kan disse gitte og krevde arealene i terminalen gi tilbake til byen? Hva kan byen bidra med for å skape en levende havn hele året og hele døgnet; med og uten skip i havnen. Program terminal Program by Brukere Innsjekking Toll Bagasjehåndtering Lager Cafè/Restaurant Kontor Venteareal Landganger Parkering Bussoppstilling Uteområde (kai) Basketballbane Kino Ishockey Tennisbane Dykking Seilforening Kunstutstilling Konsert Badmingtonbane Volleyballbane Akvarium Badeanlegg Teater Løpebane Museum Bibliotek Bordtennis Konferranse Skateanlegg Bilshow Bryllup Turist Ansatt Bergenser

9 Hovedintensjonene i konseptet er: - å skape en effektiv og sikker terminal. - å inkludere alle ved å skape et lav terskel idretts- og kulturtilbud i havnen. - å skape tilfeldige møter; mellom bergenser og turist, og mellom bergenser og bergenser. - å skape en levende havn gjennom hele året. I en cruiseskipterminal kreves det store, generelle arealer som kan romme køer, oppsamling av mennesker, bagasjeutlevering og ventearealer. Dette er rom som andre kan bruke når skipene har dratt. Og like viktig, det er arealer som potensielt kan deles av ere samtidig. Når passasjerene kommer av båten skal de møte bergenserne og byen med en gang. Byen skal være på piren og ikke noe de kommer til etter å ha forlatt havnen. De store cruiseskipene kan skape nye og utfordrene kulisser for aktivitetene. Havnen og piren kan benyttes av andre enn cruiseskipene og deres passasjerer. Andre skip og båter kan bruke havnen utenom cruiseskipsesongen. Landgangene/pirene kan åpnes opp for løpebaner, 200 meter kunstutstilling, dykking, sking og så videre.

10 byen sikkerhetsfilter cruiseskip konsept terminal paraply adm OFFENTLIG TILGJENGELIG BYGULV ankomst havneteknisk konseptbeskrivelse: havneteknisk havneteknisk e havneteknisk ek niskhavneteknisk snitt skisse bjelke varelevering ve varelevering Vi etablerer hovedpiren som et offentlig gulv. Dette gulvet strekker seg fra sørkanten av piren og inn i terminalen. Gulvet danner en stor åpen sone før det mot nordsiden skifter karakter. Noen steder trapper gulvet opp i en åpen tribune og skaper rom for havnetekniske operasjoner under seg. Tribunen tilbyr sitteplasser for brukerne av terminalen, samtidig som det gir muligheten for å komme opp og nærme skipene i nord. Noen steder knekker gulvet opp i kjerner og bærer en bjelke som hviler over tribunen. Andre steder knekker pirgulvet opp i rom som, toalett, tekniske rom og lignende. På taket av disse boksene oppstår soner for opphold i terminalen. På denne måten får gulvet ulike karakterer gjennom den lange bygningskroppen. Det offentlige pirgulvet skal håndtere ankomst, ventearealer, innsjekk, bagasjeutlevering og avgang for passasjerene. Samtidig skal det tilby passasjerer, ansatte og bergensere muligheten for ulike opplevelser. Forskjellige soner er etablert til idrettsbaner, lek, ballspill, konferanse og lignende. Sammen med tribuner og forskjellige nivåer i ryggen skaper de en leken og eksibel bygning.

11 halvklimatisert klimatisert Over deler av pirgulvet ruver en paraply som skal beskytte mot bergensregnet og kraftig sol. Sammen med gulvet utgjør de en halvklimatisert sone som er eksibel og åpen med hensyn på de ulike sesongene. Forskjellige soner i terminalen har artikulert forskjellige paraplyer. Dette gir spenning i fasaden og skiftende lysog skyggeforhold i romforløpet. Et sikkerhets lter skiller gulvet fra ankomst/avgangslandgangene. Først her blir passasjerer silt ut fra de andre brukerne av terminalen. Sikkerhets lteret håndterer billett og sikkerhetskontroll. Når det ikke er skip i havnen kan dette lteret fjernes. Landgangene får muligheten til å spille nye roller. Kragende over tribunen hviler administrasjon og er. Konstruksjonen er en bjelke som blir båret av pirens betongkjerner langs nordsiden. Kontorene har oversikt utover havnen og havet,og samtidig inn i terminalen. Konstruksjonen gir et eksibelt plan. Konseptet ivarertar intensjonen om å la skipene og byen spille mot hverandre. Inne i terminalen går siktlinjene mot byen, og samtidig opp mot skipenes skarpe skrog. Møte mellom skip og by blir direkte og ærlig. Publikum kan komme tett på skipene uten å bryte sikkerhetsreglene, og passasjerene entrer byen allerde i terminalen. vått fritt intimt i mellom samspill retning beskyttet bevegelse luftig observere hvile utsikt kontroll effektivt lavt kontrast stort åpent Siden piren er bred og lang danner vi ullike soner gjennom bygget; både i langsnittet og kortsnittet. Overgangene ute-inne er viktige. Variasjon i pirgulvet og paraplyene danner ulike soner i lengderetningen. Kortsnittet vil endre karakter utover piren. Det er kontraster mellom skjermete soner i nord og mer åpne og offentlige i sør. Det er mulighet for å delta i byrommet, samtidig trekke seg tilbake; opp mot skipene eller det åpne havet.

12 Bilde: fra hovedvolum, sett tilbake til hovedinngangen og landgang til første pir prosjektet

13 situasjonsplan 1 (nedskalert fra 1:1000)

14 kaldkjøkken toalett avfall garderobe bar toaletter toaletter HC-toalett vaskesentral varelevering vektere/fremmedpoliti for cruiseskipene bagasjetransport c+3,9 tollstasjon (grønn)/kaffebar tollstasjon (rød)/kiosk for rengjøringsmaskin møbler/idrettsutstyr elektronisk rom c+3,9 avfall/sortering innkjøing av kofferter /maskiner C varmepumpe c+3,9 vvs-teknisk stellerom vaskesentral toaletter HC-toalett toaletter vaskesentral stellerom bagasjetransport B bagasjebånd D uteservering varmkjøkken anretning frys/ tørr skrubb c+3,9 bagasjetransport bagasjebånd c+3,9 vask innsjekking baggage drop B E uteservering pauserom C baggage drop D info forrom/førstesjekk venterom toalett wc kontroll forhør kontrollrom visitering pauserom/ for vektere/fremmedpoliti vektere/fremmedpoliti baggage drop baggage drop anretning ankomstpost toll havnepoliti hunderom toalett garderobe A A toaletter HC-toalett varelevering toaletter c+3,9 spesialavfall langsnitt EE (nedskalert fra 1:200) plan 1 (nedskalert fra 1:200) kiosk turistinfo kjøle E

15 c+6,60 "skipsspotting" "skipsspotting" "skipsspotting" "skipsspotting" c+5,90 c+5,60 c+6,60 c+6,60 c+5,90 F E T Y S O c+5,30 c+5,90 SA AF FETY YS restaurant c+5,00 c+5,30 c+5,90 c+4,40 c+5,00 opphold bordtennis konferanserom/ stillerom/cafe 0 c+4,40 0 opphold 0 klatrevegg inne klatrevegg ute lek c+5, c+5,00 c+6,60 plan 2 (nedskalert fra 1:200)

16 resepsjon utleie glassboks møterom print pauserom kaffekrok kaffekrok pauserom print landskap glassboks møterom garderobe resepsjon utleie print kaffekrok pauserom glassboks møterom glassboks møterom landskap landskap resepsjon utleie kopi kopi landskap kopi skillevegg skillevegg skillevegg skillevegg Branntrapp Balkong kaffekrok pauserom landskap print resepsjon utleie garderobe Skipsspotting Skipsspotting garderobe print havnevesenet resepsjon resepsjon havnevesenet utleie Branntrapp pauserom glassboks møterom møterom møterom print Balkong kaffekrok plan 3 (nedskalert fra 1:200) kopi kopi kopi

17 kortsnitt AA (nedskalert fra 1:200)

18 kortsnitt BB (nedskalert fra 1:200)

OMEGA 3 - DOK 2007 ARKITEKTUR 6 - PROSJEKTERING AV STØRRE BYGG. Vår 2007. Informasjon: www.ab.ntnu.no/ark6

OMEGA 3 - DOK 2007 ARKITEKTUR 6 - PROSJEKTERING AV STØRRE BYGG. Vår 2007. Informasjon: www.ab.ntnu.no/ark6 OMEGA 3 - DOK 2007 OMEGA 3 - DOK 2007 ARKITEKTUR 6 - PROSJEKTERING AV STØRRE BYGG Vår 2007 Informasjon: www.ab.ntnu.no/ark6 Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning Fakultet for Arkitektur

Detaljer

Å skifte status : trosnøytralt seremonibygg på Nyhavna

Å skifte status : trosnøytralt seremonibygg på Nyhavna Å skifte status : trosnøytralt seremonibygg på Nyhavna Marie Sætre og Line Myrenget. Master i arkitektur NTNU vår 2012 Veiledere: Ole Jørgen Bryn, Fredrik Shetelig Overgangsriter Prosjektet tar utgangspunkt

Detaljer

Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad. Evalueringsrapport. Side 1 av 23

Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad. Evalueringsrapport. Side 1 av 23 Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad Evalueringsrapport Side 1 av 23 Innhold Forord Ti bud for kystbyen Brekstad Utdyping av de ti bud Anbefaling for veien videre Parallelloppdraget Generell

Detaljer

INNHOLD. KAP 1: BYEN I BYEN s. 4. KAP 2: PARK OG BAD s. 8. KAP 3: SKOLE OG FRITID s. 16. KAP 4: DET URBANE LIV s. 20. KAP 5. BOLIGER s.

INNHOLD. KAP 1: BYEN I BYEN s. 4. KAP 2: PARK OG BAD s. 8. KAP 3: SKOLE OG FRITID s. 16. KAP 4: DET URBANE LIV s. 20. KAP 5. BOLIGER s. INNHOLD KAP 1: BYEN I BYEN s. 4 KAP 2: PARK OG BAD s. 8 KAP 3: SKOLE OG FRITID s. 16 KAP 4: DET URBANE LIV s. 20 KAP 5. BOLIGER s. 24 KAP 6. TURISME s. 32 KAP 7. BUSINESS s. 36 KAP 8. FAKTA OG FORSKJELLER

Detaljer

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 KRITERIER FOR JURYENS BEDØMMELSE... 5 3 Spesielle utfordringer... 6 4 GENERELLE VURDERINGER... 7 4.1 Helhetsgrep...

Detaljer

SENTRUMSPLANEN 2014 INSPIRASJONSPLAN FOR BERGEN SENTRUM

SENTRUMSPLANEN 2014 INSPIRASJONSPLAN FOR BERGEN SENTRUM SENTRUMSPLANEN 2014 INSPIRASJONSPLAN FOR BERGEN SENTRUM 1 1. INNLEDNING 4 2. HVA VIL VI MED BERGEN SENTRUM? 6 INNHOLD: 3. NI SENTRUMSOMRÅDER, SÆRPREG OG TILTAK 8 3.1 SKOLTEGRUNNSKAIEN/BERGENHUS FESTNING/KOENGEN

Detaljer

Nye Gjemselund stadion. Sett fra nordøst.

Nye Gjemselund stadion. Sett fra nordøst. 2814: Gjemselund videreutvikling GJEMSELUND UTBYGGING Den foreslåtte utviklingen av tomten er delt i to hoveddeler. Disse to kan bygges ut uavhengig av hverandre. I tillegg legges det opp til en alternativ

Detaljer

ALLIANCE ARKITEKTER - ARKITEKTUR FRA IDÉ TIL FERDIGSTILLING!

ALLIANCE ARKITEKTER - ARKITEKTUR FRA IDÉ TIL FERDIGSTILLING! Alliance arkitekter AS / org nr 988 437 433 MVA / www.allark.no / e: post@allark.no Kristian Augusts gate 13 / 0164 Oslo / tlf: 22 36 40 44 / Ryfylkegata 22 / 4014 Stavanger / tlf: 45036218 PORTFOLIO ALLIANCE

Detaljer

Universell utforming - en utfordring

Universell utforming - en utfordring Universell utforming - en utfordring Forord Universell utforming, eller planlegging for alle, er et begrep som blir stadig mer brukt både internasjonalt og i Norge. Samtidig er det langt igjen før dette

Detaljer

67 + Aalborg Universitet, Arkitektur og Design, Arkitektur, Januar 2011, Lill-Ann Sildelid, MA4-ARK4

67 + Aalborg Universitet, Arkitektur og Design, Arkitektur, Januar 2011, Lill-Ann Sildelid, MA4-ARK4 67 + Aalborg Universitet, Arkitektur og Design, Arkitektur, Januar 2011, Lill-Ann Sildelid, MA4-ARK4 Aalborg Universitet 2011 Arkitektur og Design Arkitektur Ma 4-Ark 4 Forfatter: Lill-Ann Sildelid Hovedveileder:

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN Pasienthotell. Forprosjektrapport. Endelig utgave, 08.06.2012

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN Pasienthotell. Forprosjektrapport. Endelig utgave, 08.06.2012 Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN Pasienthotell Endelig utgave, 08.06.2012 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 1 Endelig utgave 08.06.2012 Prosjektnr: Arkivnr.:

Detaljer

FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering

FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering 1 FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering Forslagsstiller: Rom Eiendom og Oslo Havn 10.05.12 INNHOLD 1. Innledning 2 2. Grunneiernes hovedbegrunnelse for forslaget 2 3. Beskrivelse

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Nye Deichmanske hovedbibliotek

KONKURRANSEGRUNNLAG Nye Deichmanske hovedbibliotek Plan- og designkonkurranse Deichmanaksen KONKURRANSEGRUNNLAG Nye Deichmanske hovedbibliotek 1. INNLEDNING...3 2. MÅL MED PLAN- OG DESIGNKONKURRANSEN...5 2.1 Overordnet mål...5 2.2 Kulturpolitiske mål...5

Detaljer

Rom for historie. Charlotte Lande Andersen

Rom for historie. Charlotte Lande Andersen Rom for historie Rom for historie Charlotte Lande Andersen 2 3 Innholdsfortegnelse 6 Innledning 78 10 Bakgrunn 82 8 12 14 15 16 17 20 22 28 33 35 39 41 48 50 53 55 56 58 63 65 67 70 73 74 4 Byggene Prosjektets

Detaljer

Havneutbygging i Longyearbyen del 1, byggetrinn 1 19.05.15

Havneutbygging i Longyearbyen del 1, byggetrinn 1 19.05.15 Havneutbygging i Longyearbyen del 1, byggetrinn 1 19.05.15 I Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... I 1. OPPSUMMERING OG ANBEFALING... 1 2. BAKGRUNN, POLITISKE VEDTAK... 1 3. STATUS... 2 Longyearbyen

Detaljer

Sykkelløsninger for Bergen sentrum - idèprosjekt

Sykkelløsninger for Bergen sentrum - idèprosjekt Bergen kommune: Sykkelløsninger for Bergen sentrum - idèprosjekt 21.desember 2010 VISTA Utredning AS 2 Forord Bergen kommune har utlyst et parallelloppdrag, der 3 konsulentfirmaer har fått samme oppgave,

Detaljer

aktivitetsbarnehage i Trondheim av Kine Djupevåg Fristad

aktivitetsbarnehage i Trondheim av Kine Djupevåg Fristad aktivitetsbarnehage i Trondheim av Kine Djupevåg Fristad I en aktivitetsbarnehage er aktivitetene det bærende strukturelementet i barnas hverdag. Barna har ikke faste baser, men barnehagen består av definerte

Detaljer

Uterom for en billig penge

Uterom for en billig penge Uterom for en billig penge Tittel: Uterom for en billig penge Forfattere: Romy Ortiz, Marry- Anne Karlsen og Benjamin Haffner Arbeidet er utført av Senter for byøkologi på oppdrag fra Norsk Form Stiftelsen

Detaljer

Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Inger M. Evensen, Per Gisle Rekdal og Eva Hagen

Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Inger M. Evensen, Per Gisle Rekdal og Eva Hagen Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-76/2006 Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Inger M. Evensen, Per Gisle Rekdal og Eva Hagen Arkivkode: 113 Saksnummer: 2004/262 Dato:

Detaljer

ALLIANCE ARKITEKTER AS / WWW.ALLARK.NO / E: POST@ALLARK.NO / TLF 22 36 40 44 / MOB 450 36 218

ALLIANCE ARKITEKTER AS / WWW.ALLARK.NO / E: POST@ALLARK.NO / TLF 22 36 40 44 / MOB 450 36 218 2 ALLIANCE ARKITEKTER AS / WWW.ALLARK.NO / E: POST@ALLARK.NO / TLF 22 36 40 44 / MOB 450 36 218 OM ALLIANCE ARKITEKTER Alliance arkitekter startet i Oslo 2005 og i Stavanger 2009, og har i dag 35 medarbeidere

Detaljer

Etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus

Etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus LØRENSKOG KOMMUNE KULTURTJENESTEN Etablerings- og driftsplan for Lørenskog hus Med vedlegg: Tall og budsjett Det er rom for alle i Lørenskog hus www.lorenskoghus.no INNHOLD: Etablerings- og driftsplan

Detaljer

BUSKERUD MEASURING MODEL beta. Manual. Petter von Krogh. Buskerud fylkesbibliotek

BUSKERUD MEASURING MODEL beta. Manual. Petter von Krogh. Buskerud fylkesbibliotek BUSKERUD MEASURING MODEL beta Manual Petter von Krogh Buskerud fylkesbibliotek BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Postboks 3563 N-3007 Drammen Telefon: 32 80 85 00 postmottak@bfk.no www.bfk.no Layout: Petter von Krogh

Detaljer

R ailconsult. Mulighetsanalyse for Torp Øst. Railconsult AS Skippergata 31 0154 Oslo

R ailconsult. Mulighetsanalyse for Torp Øst. Railconsult AS Skippergata 31 0154 Oslo R ailconsult Railconsult AS Skippergata 31 0154 Oslo org. nr. 985 377 189 Telefon: 22336633 www.railconsult.no Faks: 22336634 post@railconsult.no Sertifi sert ISO 9001, ISO 14001, OHS AS 18001 Forord I

Detaljer

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE FOR VEITVET SENTERET. Bydel Bjerke/Groruddalssatsingen og Veitvet Senteret DA 15.03.2011

MULIGHETSSTUDIE FOR VEITVET SENTERET. Bydel Bjerke/Groruddalssatsingen og Veitvet Senteret DA 15.03.2011 MULIGHETSSTUDIE FOR VEITVET SENTERET Bydel Bjerke/Groruddalssatsingen og Veitvet Senteret DA 15.03.2011 2 MULIGHETSSTUDIE FOR VEITVET SENTERET INNLEDNING FORORD Veitvet senteret må igjen bli en spennende

Detaljer

Samferdselspakke fase 2. Forside Rapport 7. KVU Kristiansandsregionen. rapport. Gående i vestre del av Kvadraturen

Samferdselspakke fase 2. Forside Rapport 7. KVU Kristiansandsregionen. rapport. Gående i vestre del av Kvadraturen Samferdselspakke fase 2 for Kristiansandsregionen KVU Forside Rapport 7 KVU Kristiansandsregionen rapport Gående i vestre del av Kvadraturen 1 Her befinner vi oss: Vest-Agder fylke Kristiansand kommune

Detaljer

ÅRNES. - landsbyen mellom elvene. Øvre Årnes Eiendom A/S, Åfjord kommune. Rapport fra plansmie i Åfjord kommune 6. til 10.sept.

ÅRNES. - landsbyen mellom elvene. Øvre Årnes Eiendom A/S, Åfjord kommune. Rapport fra plansmie i Åfjord kommune 6. til 10.sept. Rapport fra plansmie i Åfjord kommune 6. til 10.sept. 2009 ÅRNES Årnes i Åfjord 2029 - landsbyen mellom elvene Årnes i Åfjord 2009 Øvre Årnes Eiendom A/S, Åfjord kommune INNHOLD: 1. Bakgrunn og motivasjon

Detaljer

NYTT KNUTEPUNKT LEIRVIK

NYTT KNUTEPUNKT LEIRVIK Oktober 214 NYTT KNUTEPUNKT LEIRVIK Rapporten er utarbeidet av Rambøll på oppdrag fra Skyss og samferdselsavdelinga i Hordaland fylkeskommune Foto: Tommy Næss Beregnet til Hordaland fylkeskommune, samferdselsavdelinga

Detaljer

Oslo kommune Oslo Havn KF

Oslo kommune Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Hotel Kämp møterom «Paavo Nurmi» Møtetid: 18.09.2013 kl. 09.00 Forfall meldes til utvalgssekretær Anne Kjersti Steffensen tlf. 908 91 258.

Detaljer

VEDLEGG OPERA- OG KULTURHUSET I KRISTIANSUND

VEDLEGG OPERA- OG KULTURHUSET I KRISTIANSUND VEDLEGG OPERA- OG KULTURHUSET I KRISTIANSUND FORPROSJEKT 01.02.2013 Oppdragsgiver: Kristiansund kommune Prosjekt: Opera- og kulturhuset i Kristiansund Forprosjektrapport 01.02.13 NYTT OPERA- OG KULTURHUS

Detaljer