Kartlegging juni 2013 ALLE INNLEGGELSER GRØNN DEL AV SKJEMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kartlegging juni 2013 ALLE INNLEGGELSER GRØNN DEL AV SKJEMA"

Transkript

1 Kartlegging juni 2013 ALLE INNLEGGELSER GRØNN DEL AV SKJEMA

2 Inn fra Antall Andel Annet sykehus 60 7,7 % Hjem ,2 % Komm instit 40 5,1 % Poliklin. 26 3,3 % Ulykkessted 58 7,4 % Åpen retur 7 0,9 % Ikke angitt 2 0,3 % Totalsum ,0 %

3 Fordeling på kommuner Antall innleggelser Andel innleggesler Bosted 1 periode 2 periode Begge perioder 1 periode 2 periode Begge perioder Arendal ,9 % 43,3 % 41,2 % Grimstad ,1 % 14,2 % 16,1 % Froland ,1 % 4,7 % 4,5 % Tvedestrand ,0 % 5,0 % 6,9 % Risør ,0 % 4,9 % 4,9 % Vegårshei ,1 % 1,7 % 1,4 % Gjerstad ,9 % 3,2 % 3,0 % Åmli ,0 % 1,7 % 1,8 % Østre Agder ,1 % 78,7 % 79,9 % Agder ellers ,3 % 8,1 % 8,7 % Ikke Agder ,0 % 10,4 % 8,8 % (tom) ,6 % 2,8 % 2,7 % Totalt ,0 % 100,0 % 100,0 %

4 Innleggelser etter pasientens bosted 12,0 Innleggelser pr innbygger i perioden 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Arendal Grimstad Froland Tvedestran d Risør Vegårshei Gjerstad Åmli 1 periode, April ,4 6,0 5,5 10,5 5,1 4,1 8,1 7,7 6,4 2 periode; juni ,9 5,2 7,0 6,5 5,5 6,7 10,1 7,1 6,9 Begge perioder 7,1 5,6 6,3 8,5 5,3 5,4 9,1 7,4 6,7 Østre Agder

5 Innleggelser etter pasientens bosted Fordelt etter ansvar for innleggelse Fastlege LA-lege Lege i sykehuslegevakt Ikke angitt Totalt Arendal Grimstad Froland Tvedestrand Risør Vegårshei Gjerstad Åmli Østre Agder Rest A-Agder V-Agder Ikke Agder Ikke angitt Totalt

6 Innleggelser etter pasientens bosted Fordelt etter ansvar for innleggelse. Bare juni-data Østre Agder Innleggelser pr innbygger i perioden fordelt etter innleggelsesinnstans Åmli Gjerstad Vegårshei Risør Tvedestrand Froland Grimstad Arendal 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 Fastlege Lege i sykehus Legevakt Ikke angitt

7 Innleggelser etter pasientens bosted Fordelt etter ansvar for innleggelse. Begge perioder Østre Agder 2 per Østre Agder 1 per Åmli 2 per Åmli 1 per Gjerstad 2 per Gjerstad 1 per Vegårshei 2 per Vegårshei 1 per Risør 2 per Risør 1 per Tvedestrand 2 per Tvedestrand 1 per Froland 2 per Froland 1 per Grimstad 2 per Grimstad 1 per Arendal 2 per Arendal 1 per Innleggelser pr innbygger i perioden fordelt etter innleggelsesinnstans 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 Fastlege Lege i sykehus Legevakt Ikke angitt

8 Fordeling alder Alle Antall Andel ,3 % ,3 % ,9 % ,0 % ,3 % > ,0 % Ikke angitt 1 0,1 % Totalsum ,0 %

9 Fordeling alder og kommune > 80 Totalt Arendal Grimstad Froland Tvedestrand Risør Vegårshei Gjerstad Åmli Østre Agder Rest A-Agder V-Agder Ikke Agder Ikke angitt Totalt

10 Fordeling alder og kommune Innleggelser pr innbygger i perioden fordelt etter alder uten å ta hensyn til alderssammensettingen i befolkningen Østre Agder Åmli Gjerstad Vegårshei Risør Tvedestrand Froland Grimstad Arendal 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 Aldersgruppe > 80

11 Tid på døgn og ukedag i mottak, alle innleggelser Ukedag Klokkeslett Man Tir Ons Tors Fre Lør Søn Totalt Andel Fra 0 til ,8 % Fra 1 til ,3 % Fra 2 til ,2 % Fra 3 til ,9 % Fra 4 til ,5 % Fra 5 til ,9 % Fra 6 til ,9 % Fra 7 til ,8 % Fra 8 til ,6 % Fra 9 til ,1 % Fra 10 til ,9 % Fra 11 til ,1 % Fra 12 til ,1 % Fra 13 til ,1 % Fra 14 til ,8 % Fra 15 til ,5 % Fra 16 til ,7 % Fra 17 til ,2 % Fra 18 til ,9 % Fra 19 til ,1 % Fra 20 til ,2 % Fra 21 til ,1 % Fra 22 til ,1 % Fra 23 til ,3 % Totalt ,0 % Andel 16,0 % 16,8 % 13,9 % 16,4 % 14,0 % 11,7 % 11,2 % 100,0 %

12 Tid på døgn og ukedag, innleggelser fra fastleger Ukedag Man Tir Ons Tors Fre Lør Søn Totalt Andel Fra 8 til ,4 % Fra 9 til ,1 % Fra 10 til ,9 % Fra 11 til ,6 % Fra 12 til ,8 % Fra 13 til ,6 % Fra 14 til ,6 % Fra 15 til ,3 % Fra 16 til ,3 % Fra 17 til ,8 % Fra 18 til ,9 % Fra 19 til ,3 % Fra 22 til ,5 % Totalt ,0 % Andel 19,2 % 22,5 % 17,4 % 23,9 % 16,4 % 0,0 % 0,5 % 100,0 %

13 Tid på døgn og ukedag, innleggelser fra legevakt Ukedag Man Tir Ons Tors Fre Lør Søn Totalt Andel Fra 0 til ,2 % Fra 1 til ,2 % Fra 2 til ,1 % Fra 3 til ,2 % Fra 4 til ,5 % Fra 5 til ,7 % Fra 6 til ,7 % Fra 7 til ,7 % Fra 8 til ,8 % Fra 9 til ,1 % Fra 10 til ,8 % Fra 11 til ,2 % Fra 12 til ,8 % Fra 13 til ,4 % Fra 14 til ,8 % Fra 15 til ,3 % Fra 16 til ,9 % Fra 17 til ,0 % Fra 18 til ,2 % Fra 19 til ,5 % Fra 20 til ,6 % Fra 21 til ,0 % Fra 22 til ,9 % Fra 23 til ,2 % Totalt ,0 % Andel 10,8 % 9,4 % 12,9 % 14,3 % 12,9 % 21,3 % 18,5 % 100,0 %

14 Opphold i mottak Antall Andel Under 1 time ,2 % Mellom 1 og 2 timer ,5 % Mellom 2 og 3 timer ,2 % Mellom 3 og 4 timer ,9 % Mellom 4 og 6 timer 73 9,4 % Mellom 6 og 8 timer 16 2,1 % Mellom 8 og 12 timer 5 0,6 % Mellom 12 og 24 timer 0 0,0 % Over 24 timer 1 0,1 % Totalt ,0 %

15 Opphold i mottak fordelt på hvor de går fra mottak Ut av akuttmottak Annet sykehus Hjem Komm. inst Post Totalt Andel Under 1 time ,2 % Mellom 1 og 2 timer ,5 % Mellom 2 og 3 timer ,2 % Mellom 3 og 4 timer ,9 % Mellom 4 og 6 timer ,4 % Mellom 6 og 8 timer ,1 % Mellom 8 og 12 timer ,6 % Mellom 12 og 24 timer ,0 % Over 24 timer ,1 % Totalt ,0 %

16 Fordeling av legeinvolvering på pasientens adresse LEGEROLLE PÅ PAS.ADRESSE TELEFONISK LEGEROLLE PÅ PAS.ADRESSE TILSTEDE LEGEROLLE PÅ PAS.ADRESSE MEDIKAMENT BEHANDLING GITT LEGEROLLE PÅ PAS.ADRESSE RESEPT BEHANDLING GITT LEGEROLLE PÅ PAS.ADRESSE ANNEN LEGE BEHANDLING Sum 5 angitte kategorier LEGEROLLE PÅ PAS.ADRESS E (nei her er ingen rolle) Ja Nei Totalt Andel ja 7,8 % 13,5 % 2,4 % 0,9 % 5,4 % 30,0 % 29,4 %

17 Fordeling ankomstmåte til sykehus Antall Andel Ambulanse ,1 % Luftambulanse 8 1,0 % Privat transport ,9 % Ikke angitt 0 0,0 % Totalsum ,0 %

18 Triage Triage Fordeling triage, koblet mot innleggelsesinstans Innleggelsesinstans Antall Fastlege LA-lege Lege i sykehus Legevakt Totalsum Grønn Gul Orange Rød Ikke angitt Totalsum Innleggelsesinstans Andelsmessig fordeling Fastlege LA-lege Lege i sykehus Legevakt Totalsum Grønn 10 % 0 % 12 % 5 % 9 % Gul 46 % 0 % 29 % 37 % 36 % Orange 33 % 27 % 28 % 34 % 32 % Rød 10 % 73 % 29 % 23 % 22 % Ikke angitt 0 % 0 % 3 % 1 % 1 % Totalsum 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % På den neste foilen ser vi nærmere på de 107 pasientene med grønn eller gul triage som ble lagt inn av lege i sykehus

19 Triag e Pasienter med grønn eller gul triage innlagt av lege i sykehus Fordelt etter ankomstmåte Innleggelses instans Ankomstsmå te Ambulan se Luftambul anse Lege i sykehus Privat transport Ikke angitt Totalt Andel privat transport Grønn % Gul % Sum %

20 Triage Triage Fordeling triage, koblet mot ankomstmåte Ankomstsmåte Antall Ambulanse Luftambulanse Privat transporttotalsum Grønn Gul Orange Rød Ikke angitt Totalsum Ankomstsmåte Andelsmessig fordeling Ambulanse Luftambulanse Privat transporttotalsum Grønn 7 % 0 % 10 % 9 % Gul 25 % 0 % 47 % 36 % Orange 34 % 25 % 30 % 32 % Rød 32 % 75 % 13 % 22 % Ikke angitt 2 % 0 % 0 % 1 % Totalsum 100 % 100 % 100 % 100 %

21 DE SOM BLE VURDERT I MOTTAK GUL DEL AV SKJEMA

22 ESS-algoritme Hvor stor andel av pasientmassen som skilles ut i gul registrering Totalt er det 247 pasienter som skilles ut i gul registering. Kontaktårsak symptomi hht ESS Grønn registrering Alle Ø.hjelp innleggelser Tiltak i gul registrering: ABSOLUTT behov for Spesialisthelsetjeneste Til blå registrering RELATIVT behov for spesialisthelsetjeneste Sirkulasjon/Lunge Nevrologisk Infeksjon Skader Mage/tarm Urologi/Kjønnsorg Stoffskifte Uklare problemstillinger Annet Ikke angitt Uklar/ingen problemstilling Ikke angitt Totalsum

23 Hvilke hovedprosedyrer gjør at pasientene skilles ut i gul registrering TEAM NEI KIRURGI NEI PROSEDYR E GASTRO INGEN PROS SIRK INGEN PROS LUFTVEI INGEN PROS ANNET INGEN UT TIL ENHET NEI Sum Nei på en eller flere, skilt ut i gul Nei Ja Totalt Andel ja 9,5 % 9,1 % 1,8 % 3,6 % 4,2 % 1,7 % 14,6 % 31,7 %

24 Hvor stor andel av pasientmassen som skilles ut i gul registrering Fra forrige foil så vi at det totalt er 247 pasienter som skilles ut i gul registering. Hvor mange scorer på en enkel linje, og hvor mange to og hvor mange scorer på tre osv Her er det bare tatt med de som scorer på enkeltpros. Antall prosedyrer Antall Andel ,1 % ,3 % ,7 % 4 6 0,8 % 5 2 0,3 % 8 1 0,1 % Totalt med pros ,2 % ,8 % Totalsum ,0 %

25 På de neste foilene har jeg lagt inn to bilder pr. foil

26 Frekvens av ulike prosedyrer- Team TEAM TRAUME TEAM HJ TEAM MED TEAM PED TEAM NEVR Sum Ikke team (nei angir ikke behov) Ja Nei Totalt Andel ja 3,3 % 0,4 % 3,1 % 0,1 % 3,0 % 9,9 % 9,5 % TEAM TRAUME TEAM HJ TEAM MED TEAM PED TEAM NEVR Ja Nei Totalt Andel ja 3,3 % 0,4 % 3,1 % 0,1 % 3,0 %

27 Frekvens av ulike prosedyrer- Kirurgi KIRURGI OPR KIRURGI BLOTTLEGGING Ikke kirurgi KIRURGI THORAXDREN Sum (nei angir ikke behov) Ja Nei Totalt Andel ja 8,7 % 0,1 % 0,3 % 9,1 % 9,1 % KIRURGI OPR KIRURGI BLOTTLEGG ING KIRURGI THORAXDR EN Ja Nei Totalt Andel ja 8,7 % 0,1 % 0,3 %

28 Frekvens av ulike prosedyrer- Gastro pros PROSEDYRE GASTRO VENTR PROSEDYRE GASTRO GA- SKOPI PROSEDYRE GASTRO RECTOSKOPI Sum Ikke gastopros (nei angir ikke behov) Ja Nei Totalt Andel ja 0,5 % 1,2 % 0,1 % 1,8 % 1,8 % PROSEDYR E GASTRO VENTR PROSEDYR E GASTRO GA-SKOPI PROSEDYR E GASTRO RECTOSKO Ja Nei Totalt Andel ja 0,5 % 1,2 % 0,1 %

29 Frekvens av ulike prosedyrer- Sirk PROS SIR KEKKO PROS SIRK EL.KONV/PACE PROS SIRK TRANSF SAG/FFP PROS SIRK ÅPNE VAP/CVK Sum Ikke sirkpros (nei angir ikke behov) Ja Nei Totalt Andel ja 1,8 % 0,8 % 1,2 % 0,3 % 4,0 % 3,6 % PROS SIR KEKKO PROS SIRK EL.KONV/P ACE PROS SIRK TRANSF SAG/FFP PROS SIRK ÅPNE VAP/CVK Ja Nei Totalt Andel ja 1,8 % 0,8 % 1,2 % 0,3 %

30 Frekvens av ulike prosedyrer- Luftveier PROS LUFTVEI BAG/MASKE PROS LUFTVEI BIPAP PROS LUFTVEI INTUB Sum Ikke sirkpros (nei angir ikke behov) Ja Nei Totalt Andel ja 1,7 % 1,3 % 0,8 % 3,7 % 4,2 % PROS LUFTVEI BAG/MASK PROS LUFTVEI BIPAP PROS LUFTVEI INTUB Ja Nei Totalt Andel ja 1,7 % 1,3 % 0,8 %

31 Frekvens av ulike prosedyrer- Andre prosedyrer PROS ANNET SP.PUNKSJ PROS ANNET ARTERIEKRAN PROS ANNET BLOKKADE Sum Ikke andre pros (nei angir ikke behov) Ja Nei Totalt Andel ja 0,4 % 0,9 % 0,0 % 1,3 % 1,7 % PROS ANNET SP.PUNKSJ PROS ANNET ARTERIEKR PROS ANNET BLOKKADE Ja Nei Totalt Andel ja 0,4 % 0,9 % 0,0 %

32 Hvor mange pasienter som fordeler seg til de enkelte spesialenheter UT TIL ENHET PCI UT TIL ENHET TR.LYSE- SLAG UT TIL ENHET INT UT TIL ENHET CORONAR Sum Ja Nei Totalt Andel ja 3,5 % 2,6 % 4,0 % 4,6 % 14,6 %

33 Ut av akuttmottak Antall Andel Annet sykehus 8 1,0 % Hjem 45 5,8 % Komm. inst 2 0,3 % Post ,9 % Ikke angitt 0 0,0 % Totalsum ,0 %

34 VURDERINGEN AV PASIENT I MOTTAK LYSEBLÅ DEL AV SKJEMA

35 Frekvens av diagnostiske tiltak DIAGNOSTIKK I AKUTTMOTTA K RTG-TRAD DIAGNOSTIKK I AKUTTMOTTAK CT/MR DIAGNOSTIKK I AKUTTMOTTA K ULTRALYD DIAGNOSTIK K I AKUTTMOTT AK LAB- COR.MARKØ R DIAGNOSTIKK I AKUTTMOTTAK LAB-BLODGASS DIAGNOSTI KK I AKUTTMOT TAK LAB- INFEKSJ.PR ØV Ja Nei Totalt Andel ja 39,1 % 13,3 % 6,0 % 17,7 % 27,3 % 17,5 %

36 Behandling- IV og IV- kanyle IV INFUSJON GLUCOSE IV INFUSJON EL LYTTER IV INFUSJON KOLLOIDER Ja Nei Totalt Andel ja 1,5 % 33,5 % 1,3 % IV KANYLE Ja 412 Nei 120 Totalt 532 Andel ja 77,4 %

37 Behandling- Smertelindring SMERTELINDRI SMERTELINDRIN SMERTELINDRI NG IV G SC/IM NG SUPP/PO Ja Nei Totalt Andel ja 7,5 % 1,3 % 9,2 %

38 Behandling- Sed/ Antibiotika SED. V/UTAGERING IV SED. V/UTAGERING PO Ja 2 6 Nei Totalt Andel ja 0,4 % 1,1 % ANTIBIOTIKA IV ANTIBIOTIKA PO Ja 52 6 Nei Totalt Andel ja 9,8 % 1,1 %

39 Behandling- Insulin,luftveier og blærekatar INSULIN IV INSULIN SC Ja 4 6 Nei Totalt Andel ja 0,8 % 1,1 % LUFTVEI INHALASJON LUFTVEI CPAP/BIPAP LUFTVEI SUG I LUFTVEI LUFTVEI O2- KAT/BRILLE LUFTVEI HJEMMERESP Ja Nei Totalt Andel ja 3,2 % 0,9 % 0,2 % 7,5 % 0,2 % BLÆREKATETE R ENGANGSKAT BLÆREKATETER PERM.KAT Ja 7 18 Nei Totalt Andel ja 1,3 % 3,4 %

40 Overvåking PUST OG LUFTVEI RESPFREKV PUST OG LUFTVEI SAT O2 Ja Nei Totalt Andel ja 56,8 % 65,0 % SIRKULASJON PULS SIRKULASJON BTxFLERE SIRKULASJON HBxFLERE Ja Nei Totalt Andel ja 66,9 % 59,6 % 0,9 % PSYKISK ANGST PSYKISK AGGR/AGITASJ ON Ja 5 5 Nei Totalt Andel ja 0,9 % 0,9 %

41 Pleie og omsorg PLEIE PSYKISK Ja 0 Nei 525 Totalt 525 Andel ja 0,0 % MAGE-TARM KVALME MAGE-TARM OPPKAST MAGE-TARM DIARRE Ja Nei Totalt Andel ja 9,0 % 3,8 % 2,4 % BEVEGELSESAP PARAT PARESER BEVEGELSESAPP ARAT SMERTER BEVEGELSESAP PARAT IMMOBILISERT Ja Nei Totalt Andel ja 0,9 % 14,7 % 3,9 % HYGIENE AKUTT HYGIENE KRONISK Ja 8 24 Nei Totalt Andel ja 1,5 % 4,5 %

42 Timer i OBS -Post Antall Andel 1 3 0,6 % 2 2 0,4 % 3 5 0,9 % 4 7 1,3 % 5 3 0,6 % 6 3 0,6 % 7 3 0,6 % 8 2 0,4 % 9 3 0,6 % ,9 % ,6 % ,6 % ,8 % ,2 % ,9 % ,6 % ,1 % ,1 % ,7 % ,7 % ,8 % ,6 % ,2 % ,6 % ,8 % ,2 % Sum med timer i OBS-post ,0 % Ikke angitt timer 6 1,1 % Innlagt i OBS-post ,1 % Ikke innlagt i OBS-post ,9 % Totalt ,0 % Timer i obs post NB, her er ikke de 247 Pasientene skilt ut i gul registering med Timer totalt Antall senger belagt i gj snitt ,08

43 To nivåer Vi har laget to nivåer når det gjelder behov for eller gjennomførte tiltak innenfor Diagnostikk; Behandling; Overvåkning ;Pleie/omsorgstiltak i akuttmottak presentert så langt. Pasienter uten noen av tiltakene Pasienter uten noen av de utvalgte tiltakene De utvalgte er alle utenom IV KANYLE, SMERTELINDRING SUPP/PO, SED. V/UTAGERING PO, PUST OG LUFTVEI SAT O2,SIRKULASJON PULS, PSYKISK ANGST, PSYKISK AGGR/AGITASJON samt alle registerte pleie- og omsorgstiltak. Neste foil viser hvor mange tiltak pasientene hadde ut fra denne inndelingen.

44 60 pasienter uten noen av tiltakene, 81pasienter uten noen av de utvalgte tiltakene Nivå 2, et utvalg Antall pasienter med alle ulike antall tiltak tiltak Nivå 1, alle tiltak Alle

45 ESS-algoritme Hvor stor andel av pasientmassen skilles ut i lyseblå registrering Gruppert etter innleggelsesårsak. Kontaktårsak symptomi hht ESS Grønn registrering Alle Ø.hjelp innleggelser Tiltak i gul registrering: ABSOLUTT behov for Spesialisthelsetjeneste Til blå registrering RELATIVT behov for spesialisthelsetjeneste Tiltak i Akuttmottak Diagnostikk; Behandling; Overvåkning; Pleie/omsorgstiltak Et utvalg tiltak Ingen utvalgte Alle tiltak registrert Ingen tiltak registrert Sirkulasjon/Lunge Nevrologisk Infeksjon Skader Mage/tarm Urologi/Kjønnsorg Stoffskifte Uklare problemstillinger Annet Ikke angitt Uklar/ingen problemstilling Ikke angitt Totalsum

46 Hvor stor andel av pasientmassen skilles ut i lyseblå registrering Fordelt på triage Grønn registrering Alle Ø.hjelp innleggelser Til blå registrering RELATIVT behov for spesialisthelsetjeneste Tiltak i Akuttmottak Diagnostikk; Behandling; Overvåkning; Pleie/omsorgstiltakIngen Tiltak i Akuttmottak Diagnostikk; Behandling; Overvåkning; Pleie/omsorgstiltak Ingen utvalgte tiltak registrert tiltak registrert Antall Andel Antall Andel Antall Andel Antall Andel Grønn 69 8,9 % 56 10,5 % 13 16,0 % 10 16,7 % Gul ,1 % ,6 % 44 54,3 % 32 53,3 % Orange ,7 % ,4 % 17 21,0 % 13 21,7 % Rød ,1 % 56 10,5 % 4 4,9 % 3 5,0 % Ikke angitt 10 1,3 % 5 0,9 % 3 3,7 % 2 3,3 % Totalsum ,0 % ,0 % ,0 % ,0 %

47 Hvor stor andel av pasientmassen skilles ut i lyseblå registrering Fordelt etter hvor de kommer inn fra Grønn registrering Alle Ø.hjelp innleggelser Til blå registrering RELATIVT behov for spesialisthelsetjeneste Tiltak i Akuttmottak Diagnostikk; Behandling; Overvåkning; Pleie/omsorgstiltakIngen Tiltak i Akuttmottak Diagnostikk; Behandling; Overvåkning; Pleie/omsorgstiltak Ingen utvalgte tiltak registrert tiltak registrert Antall Andel Antall Andel Antall Andel Antall Andel Annet sykehus 60 7,7 % 30 5,6 % 5 6,2 % 3 5,0 % Hjem ,2 % ,3 % 67 82,7 % 50 83,3 % Komm instit 40 5,1 % 27 5,1 % 2 2,5 % 1 1,7 % Poliklin. 26 3,3 % 14 2,6 % 2 2,5 % 1 1,7 % Ulykkessted 58 7,4 % 29 5,5 % 4 4,9 % 4 6,7 % Åpen retur 7 0,9 % 5 0,9 % 1 1,2 % 1 1,7 % Ikke angitt 2 0,3 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % Totalsum ,0 % ,0 % ,0 % ,0 %

48 Hvor stor andel av pasientmassen skilles ut i lyseblå registrering Fordelt etter alder Grønn registrering Alle Ø.hjelp innleggelser Til blå registrering RELATIVT behov for spesialisthelsetjeneste Tiltak i Akuttmottak Diagnostikk; Behandling; Overvåkning; Pleie/omsorgstiltakIngen Tiltak i Akuttmottak Diagnostikk; Behandling; Overvåkning; Pleie/omsorgstiltak Ingen utvalgte tiltak registrert tiltak registrert Antall Andel Antall Andel Antall Andel Antall Andel ,3 % 13 2,4 % 3 3,7 % 3 5,0 % ,3 % 10 1,9 % 3 3,7 % 3 5,0 % ,9 % ,7 % 17 21,0 % 13 21,7 % ,0 % ,5 % 28 34,6 % 21 35,0 % ,3 % ,4 % 17 21,0 % 10 16,7 % > ,0 % ,0 % 13 16,0 % 10 16,7 % Ikke angitt 1 0,1 % 1 0,2 % 0 0,0 % 0 0,0 % Totalsum ,0 % ,0 % ,0 % ,0 %

49 Hvor stor andel av pasientmassen skilles ut i lyseblå registrering Fordelt etter ansvar for innleggelse Grønn registrering Alle Ø.hjelp innleggelser Til blå registrering RELATIVT behov for spesialisthelsetjeneste Tiltak i Akuttmottak Diagnostikk; Behandling; Overvåkning; Pleie/omsorgstiltakIngen Tiltak i Akuttmottak Diagnostikk; Behandling; Overvåkning; Pleie/omsorgstiltak Ingen utvalgte tiltak registrert tiltak registrert Antall Andel Antall Andel Antall Andel Antall Andel Fastlege ,3 % ,5 % 28 34,6 % 23 38,3 % LA-lege 11 1,4 % 5 0,9 % 2 2,5 % 2 3,3 % Lege i sykehus ,6 % ,3 % 20 24,7 % 11 18,3 % Legevakt ,8 % ,7 % 30 37,0 % 23 38,3 % Ikke angitt 6 0,8 % 3 0,6 % 1 1,2 % 1 1,7 % Totalsum ,0 % ,0 % ,0 % ,0 %

50 Hvor stor andel av pasientmassen skilles ut i lyseblå registrering Fordelt etter hvor de går fra mottak Grønn registrering Alle Ø.hjelp innleggelser Til blå registrering RELATIVT behov for spesialisthelsetjeneste Tiltak i Akuttmottak Diagnostikk; Behandling; Overvåkning; Pleie/omsorgstiltakIngen Tiltak i Akuttmottak Diagnostikk; Behandling; Overvåkning; Pleie/omsorgstiltak Ingen utvalgte tiltak registrert tiltak registrert Antall Andel Antall Andel Antall Andel Antall Andel Annet sykehus 8 1,0 % 7 1,3 % 7 8,6 % 7 11,7 % Hjem 45 5,8 % 42 7,9 % 42 51,9 % 42 70,0 % Komm. inst 2 0,3 % 2 0,4 % 2 2,5 % 2 3,3 % Post ,9 % ,4 % 30 37,0 % 9 15,0 % Ikke angitt 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % Totalsum ,0 % ,0 % ,0 % ,0 %

51 VURDERING AV PERSONELL I MOTTAK GRÅ DEL AV SKJEMA

52 Behov for spesialisthelsetjeneste etter ak.mot. Lege er spurt. Vurdert i akuttmottak BEHOV NEI BEHOV DIAGNOSTI KK BEHOV TERAPEUTIS K BEHOV OVERVÅ KNING BEHOV PLEIE BEHOV ISOLAT Nei Ja Totalt Hvis nei Hvis ja BEHOV NEI BEHOV DIAGNOSTI KK BEHOV TERAPEUTIS K BEHOV OVERVÅ KNING BEHOV PLEIE BEHOV ISOLAT Alder > Sum med alder Alder ikke angitt Totalt

53 Legens vurdering i forhold til hvor mange pasienter som skilles ut i lyseblå registrering Grønn registrering Alle Ø.hjelp innleggelser Til blå registrering RELATIVT behov for spesialisthelsetjeneste Tiltak i Akuttmottak Diagnostikk; Behandling; Overvåkning; Pleie/omsorgstiltakIngen utvalgte tiltak registrert tiltak registrert Antall Andel Antall Andel Antall Andel Antall Andel Ja 33 4,2 % 33 6,2 % 4 4,9 % 1 1,7 % Nei ,8 % ,8 % 77 95,1 % 59 98,3 % Totalt ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % Legen spurt i mottak mener at 33 av pasientene ikke har behov for spes helsetjeneste (angitt med ja). Av disse 33 er bare 1 av de pasienter med ingen registrerte tiltak og bare 4 av dem pasienter med ingen registrerte utvalgte tiltak Tiltak i Akuttmottak Diagnostikk; Behandling; Overvåkning; Pleie/omsorgstiltak Ingen NB, nei kan også bety ikke besvart???

54 Sy pl vurdering sett i forhold til hvor mange pasienter som skilles ut i lyseblå registrering Gitt det du vet som sykepleier, antar du at pasienten kunne vært behandlet i et KØH-tilbud Grønn registrering Alle Til blå registrering RELATIVT Tiltak i Akuttmottak Diagnostikk; Behandling; Tiltak i Akuttmottak Diagnostikk; Behandling; Ø.hjelp behov for spesialist- Overvåkning; Overvåkning; Antall Andel Antall Andel Antall Andel Antall Andel Ja, helt sikkert 4 0,5 % 4 0,8 % 1 1,2 % 1 1,7 % Ja, trolig 30 3,9 % 30 5,6 % 3 3,7 % 0 0,0 % Neppe 47 6,0 % 47 8,8 % 2 2,5 % 0 0,0 % Sikkert ikke ,3 % ,4 % 21 25,9 % 6 10,0 % Usikkert 46 5,9 % 46 8,6 % 2 2,5 % 1 1,7 % (tom) ,4 % 52 9,8 % 52 64,2 % 52 86,7 % Totalsum ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % Sykepleierne mener at 34 pasienter enten helt sikkert eller trolig kunne vært behandlet i et KØH-tilbud Av disse 34 er bare 1 av de pasienter med ingen registrerte tiltak og bare 4 av dem pasienter med ingen registrerte utvalgte tiltak. Hele 52 pasienter med ingen registrerte tiltak er ikke gitt en slik vurdering av sykepleier.

Svekker offentlig helsetjeneste hvis kommunehelsetjenesten er uforberedt (samt umotivert og dårlig finansiert)

Svekker offentlig helsetjeneste hvis kommunehelsetjenesten er uforberedt (samt umotivert og dårlig finansiert) Samhandlingsreformen Svekker offentlig helsetjeneste hvis kommunehelsetjenesten er uforberedt (samt umotivert og dårlig finansiert) Styrker offentlig helsetjeneste hvis kommunehelsetjenesten er forberedt

Detaljer

Harry Svendsen, prosjektleder kommunene i Østre Agder. Oslo 4. desember 2012

Harry Svendsen, prosjektleder kommunene i Østre Agder. Oslo 4. desember 2012 Kartlegging av pasienter i Akuttmottak Kompetanseheving av sykepleiere Samarbeidsprosjekt mellom 8 kommuner i Østre Agder og Sørlandet sykehus, Arendal Harry Svendsen, prosjektleder kommunene i Østre Agder

Detaljer

Hvordan sikre kompetanse rundt akuttsengene i forkant og underveis i pilotperioden?

Hvordan sikre kompetanse rundt akuttsengene i forkant og underveis i pilotperioden? SAMARBEID PÅ TVERS I ØSTRE AGDER Hvordan sikre kompetanse rundt akuttsengene i forkant og underveis i pilotperioden? Kompetansetiltak for sykepleier i KØH prosjektet. Kartlegging i Akuttmottak av pasientgrupper

Detaljer

Veileder til spørreskjema for oppfølgingssamtale med dagkirurgiske pasienter via telefon første postoperative dag

Veileder til spørreskjema for oppfølgingssamtale med dagkirurgiske pasienter via telefon første postoperative dag Veilederen er utarbeidet for å bidra til nøyaktig og mest mulig ensartet bruk av spørreskjemaet. Det henvises til prosedyre (Dok-ID: 83707) og spørreskjema (Dok-ID: 83719). Hver enkelt avdeling må ha eget

Detaljer

Ambulerende team - sykehjem og åpen omsorg. Fagsykepleier Birgitte Torp Korttidsposten SØF

Ambulerende team - sykehjem og åpen omsorg. Fagsykepleier Birgitte Torp Korttidsposten SØF Ambulerende team - sykehjem og åpen omsorg Fagsykepleier Birgitte Torp Korttidsposten SØF Bakgrunnen Prosjekt mellom sykehuset og Fredrikstad kommune i 2005/2006. Utarbeidet metodebok og observasjonsskjema.

Detaljer

Pasientforløp Cholecystitt

Pasientforløp Cholecystitt Cholecystitt For pasient Utredning Behandling Kontroll Oppfølging Kontakter For henviser Administrative opplysninger Mål og resultatoppfølging Cholecystitt For pasient Helsebiblioteket Cholecystitt For

Detaljer

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan.

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Individuell plan Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Informasjon til pasienter, pårørende og helsepersonell om Individuell

Detaljer

Åpen kontakt. ved Stavanger Universitetssjukehus

Åpen kontakt. ved Stavanger Universitetssjukehus Åpen kontakt ved Stavanger Universitetssjukehus Hva er åpen kontakt? Åpen kontakt er et tilbud til deg som på grunn av sykdom eller sykdomsutvikling, kan forvente behov for akutt innleggelse i sykehuset.

Detaljer

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege/sykehuset og gi beskjed til helsepersonell om at du har individuell plan

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege/sykehuset og gi beskjed til helsepersonell om at du har individuell plan Individuell plan Ta med individuell plan når du skal til lege/sykehuset og gi beskjed til helsepersonell om at du har individuell plan Versjon 12, 11. september januar 211 27 Planen er utarbeidet ved Nordlandssykehuset,

Detaljer

Bruk av Ø-hjelpsenger sett med fastlegens øyne

Bruk av Ø-hjelpsenger sett med fastlegens øyne Bruk av Ø-hjelpsenger sett med fastlegens øyne Kommunale øhj senger Resultat av samhandlingsreformen Kommuner får finansiell støtte til øhj plasser, men må medfinansiere sykehusinnleggelser Delavtale 4

Detaljer

Prosjekt - Sammen Om. Sykehuset Østfold - Ambulerende team Fredrikstad kommune Åpen omsorg Holmen. Helsetjenester til eldre - NSH konferanse 26.09.

Prosjekt - Sammen Om. Sykehuset Østfold - Ambulerende team Fredrikstad kommune Åpen omsorg Holmen. Helsetjenester til eldre - NSH konferanse 26.09. Prosjekt - Sammen Om Sykehuset Østfold - Ambulerende team Fredrikstad kommune Åpen omsorg Holmen Sammen Om - 50 minutter Bakgrunn om prosjektet Prosjekt Sammen Om Legevisitt for hjemmeboende Gevinstrealisering

Detaljer

«Prosjekt Hoftepost»

«Prosjekt Hoftepost» «Prosjekt Hoftepost» Inspirasjon og Idé- grunnlaget Trine Sjøberg og Katja Lund. Bakgrunn for og intensjonen med.. Veien frem mot åpningen av hofteposten. Mottak av pasienter ved hofteposten Bakgrunn for

Detaljer

KØH Vennesla/Iveland kommune

KØH Vennesla/Iveland kommune KØH Vennesla/Iveland kommune Status etter drift siden 10.des 2012 Gunnar Mollestad, KØH-lege og fastlege Vennesla legesenter Status pr 18.aug 2014 KØH=Kommunal øyeblikklig hjelp.. KØH status Oppstart 10.des

Detaljer

Hvem er trombolysesykepleieren? Hvordan jobber trombolysesykepleieren på S103? Hva gjør en trombolysesykepleier?

Hvem er trombolysesykepleieren? Hvordan jobber trombolysesykepleieren på S103? Hva gjør en trombolysesykepleier? Hvilke oppgaver har en trombolysesykepleier? Praktisk tilnærming Av fagsykepleier Anette Halseth Carlmar Disposisjon Hvem er trombolysesykepleieren? Hvordan jobber trombolysesykepleieren på S103? Hva gjør

Detaljer

Er det meningsfylt å ta i mot en potensielt alvorlig skadd pasient ved et sykehus uten døgnkontinuerlig kirurgi? Olav Røise

Er det meningsfylt å ta i mot en potensielt alvorlig skadd pasient ved et sykehus uten døgnkontinuerlig kirurgi? Olav Røise Er det meningsfylt å ta i mot en potensielt alvorlig skadd pasient ved et sykehus uten døgnkontinuerlig kirurgi? Olav Røise Bevegelsesdivisjonen -bevegelse er helse Hva jeg skal snakke om Hva er det en

Detaljer

Triage i den akuttmedisinske kjede

Triage i den akuttmedisinske kjede Triage i den akuttmedisinske kjede 1 ERFARINGER FRA ET AKUTTMOTTAK OVERLEGE VIVVI BJØRNØ Tilbakeblikk hvorfor triage Sentral driver Helsetilsynets landsomfattende akuttmottakene 2007. kjede ikke lenger!?

Detaljer

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege/sykehuset og gi beskjed til helsepersonell om at du har individuell plan

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege/sykehuset og gi beskjed til helsepersonell om at du har individuell plan Individuell plan Ta med individuell plan når du skal til lege/sykehuset og gi beskjed til helsepersonell om at du har individuell plan Versjon 11. september 27 Individuell plan Formålet med individuell

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN FOR

INDIVIDUELL PLAN FOR Kommunene i Telemark INDIVIDUELL PLAN FOR Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Versjon 4, febr 215 Informasjon om Individuell

Detaljer

VERKTØY FOR VURDERING OG PRIORITERING AV PASIENTER I DEN AKUTTMEDISINSKE BEHANDLINGSKJEDEN

VERKTØY FOR VURDERING OG PRIORITERING AV PASIENTER I DEN AKUTTMEDISINSKE BEHANDLINGSKJEDEN VERKTØY FOR VURDERING OG PRIORITERING AV PASIENTER I DEN AKUTTMEDISINSKE BEHANDLINGSKJEDEN Heidi S. Brevik, Avdelingssjef Akuttmottak, Haukeland universitetssjukehus 19.03.13 Verktøy for vurdering og prioritering

Detaljer

Bør sykehus ha observasjonsposter? Hans Ole Siljehaug Klinikksjef klinikk for anestesi og akuttmedisin St. Olavs Hospital

Bør sykehus ha observasjonsposter? Hans Ole Siljehaug Klinikksjef klinikk for anestesi og akuttmedisin St. Olavs Hospital Bør sykehus ha observasjonsposter? 130907 Hans Ole Siljehaug Klinikksjef klinikk for anestesi og akuttmedisin St. Olavs Hospital 1 Bør sykehus ha observasjonsposter? Skal vi få ned liggetiden og antall

Detaljer

SU Vestfold 05.02.2105 Utfordringer. Per G. Weydahl, klinikksjef kirurgi, SiV

SU Vestfold 05.02.2105 Utfordringer. Per G. Weydahl, klinikksjef kirurgi, SiV SU Vestfold 05.02.2105 Utfordringer Per G. Weydahl, klinikksjef kirurgi, SiV 3 hovedutfordringer 1. Overordnet samarbeid Slagkraftig SU, med delegert beslutningsmyndighet? Færre deltakere representativt?

Detaljer

Utarbeidet i samarbeid mellom Helse Bergen og kommunene Fjell, Sund, Fusa, Os og (Askøy)

Utarbeidet i samarbeid mellom Helse Bergen og kommunene Fjell, Sund, Fusa, Os og (Askøy) MONITORERINGSVERKTØY FOR KOMMUNALE ØH-SENGER Utarbeidet i samarbeid mellom Helse Bergen og kommunene Fjell, Sund, Fusa, Os og (Askøy) Erfaringskonferanse Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud 25. nov

Detaljer

Ambulant KØH. Fase 1: 03.05 29.05.15 Fase 2: 01.09 31.12.15 Fase 3: 01.01 31.12.16. Erfaringer og prosess

Ambulant KØH. Fase 1: 03.05 29.05.15 Fase 2: 01.09 31.12.15 Fase 3: 01.01 31.12.16. Erfaringer og prosess Ambulant KØH Fase 1: 03.05 29.05.15 Fase 2: 01.09 31.12.15 Fase 3: 01.01 31.12.16 Erfaringer og prosess Presentasjon til OSS på Agder 03.12.2015 ved Nina E. Smith, leder av KØH tilbudet i Østre Agder Mål

Detaljer

Erfaringer etter ett år

Erfaringer etter ett år Kommunal ø-hjelp døgnopphold i Halden & Aremark Erfaringer etter ett år Institusjonsoverlege Anders Schönbeck Helsehuset for Halden & Aremark anders.schonbeck@halden.kommune.no Helsehuset i Halden Nov

Detaljer

INTRAVENØSE SYKEHJEM. Fra tanke til handling. STHF: Lisbeth Østby 25.09.2009

INTRAVENØSE SYKEHJEM. Fra tanke til handling. STHF: Lisbeth Østby 25.09.2009 INTRAVENØSE SYKEHJEM Fra tanke til handling 25.09.2009 STHF: Lisbeth Østby Utfordringen ligger ikke i å se det ingen ser, men å tenke det ingen har tenkt om det alle ser. Schopenhauer FILM Fra tanke til

Detaljer

BJARKØYMODELLEN SYKEPLEIERNES DELTAKELSE I AKUTTE HENDELSER

BJARKØYMODELLEN SYKEPLEIERNES DELTAKELSE I AKUTTE HENDELSER En 3 årig registrering av alle utrykningene som akutteamet har deltatt i Frank Hilpüsch, allmennlege, Petra Parschat, allmennlege, Sissel Fenes, pleie- omsorgsleder Ivar Aaraas, prof. UiT Mads Gilbert,

Detaljer

samhandlingen mellom kommuner og

samhandlingen mellom kommuner og Utfordringer og muligheter i samhandlingen mellom kommuner og helseforetak - hva viser forskningen? Anders Grimsmo Professor, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU Helsefaglig rådgiver, Norsk Helsenett norskhelsenett

Detaljer

Sykepleie er bærebjelken i eldreomsorg!

Sykepleie er bærebjelken i eldreomsorg! Sykepleie er bærebjelken i eldreomsorg! Utviklingen i helsevesenet medfører større og nye krav til sykepleierens rolle og kompetanse 1 av 42 God virksom sykepleie utgjør en forskjell for pasienten! Vi

Detaljer

PASIENTTILFREDSHETS- UNDERSØKELSE Dagkirurgisk senter, Ahus 2010

PASIENTTILFREDSHETS- UNDERSØKELSE Dagkirurgisk senter, Ahus 2010 PASIENTTILFREDSHETS- UNDERSØKELSE Dagkirurgisk senter, Ahus 2010 Ansvarlige for gjennomføring, bearbeiding av data og presentasjon av resultater: Anne Sofie Midthaug, Intensivsykepleier Beate Kongsrud,

Detaljer

Triage. Akuttdagene Tromsø 17.10.2007. Ole Christian Langlo

Triage. Akuttdagene Tromsø 17.10.2007. Ole Christian Langlo Triage Akuttdagene Tromsø 17.10.2007 Ole Christian Langlo Utgangspunkt Antallet pasienthenvendelser i akuttmottakene øker hvert år. Det kommer, og oppholder seg flere pasienter i akuttmottak, enn vi klarer

Detaljer

Individuell plan i kreftomsorg og palliasjon

Individuell plan i kreftomsorg og palliasjon Individuell plan i kreftomsorg og palliasjon Ta med individuell plan når du skal til lege/sykehus. Gi beskjed til lege/sykepleier om at du har individuell plan og vis dem planen. Planen er ditt dokument.

Detaljer

Mottaksklinikk og grenseoppgang til kommunale øyeblikkelig hjelpsenger. Johannes Kolnes Prosjektleder

Mottaksklinikk og grenseoppgang til kommunale øyeblikkelig hjelpsenger. Johannes Kolnes Prosjektleder Mottaksklinikk og grenseoppgang til kommunale øyeblikkelig hjelpsenger Johannes Kolnes Prosjektleder Prosjekt Mottaksklinikken Bakgrunn Dagens sykehusfunksjon fra et fugleperspektiv Elektiv strøm 1/3

Detaljer

Influensasymptomene 1. Har du hatt influensalignende sykdom før denne siste episoden, men etter juni 2009? Nei Ja Vet ikke

Influensasymptomene 1. Har du hatt influensalignende sykdom før denne siste episoden, men etter juni 2009? Nei Ja Vet ikke Appendix I IV Institutt for samfunnsmedisinske fag Allmennmedisinsk forskningsenhet Unifob Helse Svarskjema Studie etter influensasykdom 2009/2010 Vennligst svar på alle spørsmålene. På enkelte av spørsmålene

Detaljer

Gjennomgang av KØH prosjektet i Østre Agder

Gjennomgang av KØH prosjektet i Østre Agder Gjennomgang av KØH prosjektet i Østre Agder Risør kommune, Helse og omsorgskomiteen 13. august 2015 Samhandlingskoordinator i Østre Agder Harry Svendsen Arendal Froland Åmli Tvedestrand Vegårshei Gjerstad

Detaljer

Innleggelser. Utvikling i antall konsultasjoner 1. og 2. tertial 2010-2012. Utvikling i antall pasienter 1. og 2.

Innleggelser. Utvikling i antall konsultasjoner 1. og 2. tertial 2010-2012. Utvikling i antall pasienter 1. og 2. Årgang 1, nummer 2 Som vi ser av graf 1 er det stadig flere pasienter fra Sarpsborg som behandles i spesialisthelsetjenesten. Det har vært en økning både i 1. og 2. ial for perioden. Spesielt er økningen

Detaljer

Individuell plan - senter for lindrende behandling (SLB) Individuell plan

Individuell plan - senter for lindrende behandling (SLB) Individuell plan Skjema Kreftavdelingen Individuell plan - senter for lindrende behandling (SLB) Individuell plan Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har

Detaljer

Prosjekt Samarbeid og kompetanseoverføring mellom første- og andrelinjetjenesten

Prosjekt Samarbeid og kompetanseoverføring mellom første- og andrelinjetjenesten Prosjekt mellom første- og andrelinjetjenesten Vidar Kårikstad, prosjektleder Kristine Braastad, prosjektmedarbeider Bakgrunn En økende tendens til at sykehjemsbeboere blir innlagt ved Medisinsk divisjon.

Detaljer

Veien frem til helhetlig pasientforløp

Veien frem til helhetlig pasientforløp Veien frem til helhetlig pasientforløp Anders Grimsmo Professor, Medisinsk faglig rådgiver, NHN Verdikjeden i helsetjenesten: Pasientforløpet Sykehus Sykehjem Fastlegebesøk Hjemmetjeneste Utfordringer

Detaljer

Askim Indre Østfold Fremtidens helsetjenester. Samhandlingskonferansen 1.12.2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

Askim Indre Østfold Fremtidens helsetjenester. Samhandlingskonferansen 1.12.2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Askim Indre Østfold Fremtidens helsetjenester Samhandlingskonferansen 1.12.2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Helsehuset med akuttleger KAD i Indre Østfold Virtuell avdeling i Eidsberg og Askim Fremtidens

Detaljer

Værnesregionen. Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud 2013

Værnesregionen. Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud 2013 Værnesregionen Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud 2013 Øyeblikkelig Hjelp Etablert 19.11.2012 Stjørdal, Meråker, Selbu, Tydal (30.000) 4 døgnplasser basert på et forarbeid som er presentert i en vitenskapelig

Detaljer

Logo XX kommune. Delavtale d2) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om planer for den akuttmedisinske kjede

Logo XX kommune. Delavtale d2) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om planer for den akuttmedisinske kjede Logo XX kommune Delavtale d2) mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om planer for den akuttmedisinske kjede Revidert juli 2015 Versjon Dato Kapittel Endring Behandlet 2 Juli 2015

Detaljer

Sør-Trøndelag fylkeskommune http://sortrondelag.ksys.no Fakturamottak Pb. 2375 Sluppen, 7004 TRONDHEIM Erling Skakkesgate 14,

Sør-Trøndelag fylkeskommune http://sortrondelag.ksys.no Fakturamottak Pb. 2375 Sluppen, 7004 TRONDHEIM Erling Skakkesgate 14, Tir 10. nov. 2015 kl. 09:10 Rockheim trinn: 1, antall: 22, buss tur: 08:30 retur: 10:10 7010 TRONDHEIM Tir 10. nov. 2015 kl. 12:10 Rockheim trinn: 1, antall: 22, buss tur: 11:30 retur: 13:10 Ons 11. nov.

Detaljer

Skal skal ikke? Bredspektret antibiotikabehandling til eldre i sykehus. 29.09.2011 Even Reinertsen Medisinsk avdeling SI-Gjøvik

Skal skal ikke? Bredspektret antibiotikabehandling til eldre i sykehus. 29.09.2011 Even Reinertsen Medisinsk avdeling SI-Gjøvik Skal skal ikke? Bredspektret antibiotikabehandling til eldre i sykehus 29.09.2011 Even Reinertsen Medisinsk avdeling SI-Gjøvik 1 Bakgrunn Generell indremedisin / infeksjonsmedisin (Gjøvik, Lillehammer,

Detaljer

Etablering og drift av Kommunal akutt døgnenhet i Oslo

Etablering og drift av Kommunal akutt døgnenhet i Oslo Etablering og drift av Kommunal akutt døgnenhet i Oslo Seksjonsoverlege Bjørn Sletvold "Akuttmottak og legevakt for eldre", 19. januar 2016 Kommunal akutt døgnenhet Helsearena Aker KAD dekker Oslos 15

Detaljer

Rett Pasient Til Rett Plass Til Rett Tid Et lokalsykehus sin rolle i Traumemottak og behandling.

Rett Pasient Til Rett Plass Til Rett Tid Et lokalsykehus sin rolle i Traumemottak og behandling. Rett Pasient Til Rett Plass Til Rett Tid Et lokalsykehus sin rolle i Traumemottak og behandling. En retrospektiv studie. Anne Marie Sæther Anestesisykepleier MSc Sykehuset Levanger Klinisk Helsevitenskap,

Detaljer

Stolt over å jobbe på sykehjem. Når skal sykehjemspasienten innlegges på sykehus?

Stolt over å jobbe på sykehjem. Når skal sykehjemspasienten innlegges på sykehus? Stolt over å jobbe på sykehjem Når skal sykehjemspasienten innlegges på sykehus? Rebecca Setsaas Skage kommuneoverlege Sarpsborg kommune 09.09.10 Hvem er sykehjemspasienten? Gjennomsnittsalder 84 år 6-7

Detaljer

Avklarende samtaler Eva Markset Lia Kreftsykepleier Ronny Dalene Lege Familie og pårørende Etikk ØKT behandlingstilbud i sykehjem.øker behovet for kommunikasjon med pasient og pårørende Å VELGE å behandle

Detaljer

Turn plan: Jugendfeber/ Mal din by - H16

Turn plan: Jugendfeber/ Mal din by - H16 Man 17. okt. 2016 trinn: 5, antall: 28 Kontakt 6400 Б7Љ4 70 10 49 70 Man 17. okt. 2016 antall: 28 Kontakt Tir 18. okt. 2016 trinn: 6, antall: 27 Kontakt Tir 18. okt. 2016 trinn: 5, antall: 29 Kontakt http://nasjonalmuseet.ksys2.comingsoon.no/turne/94491

Detaljer

Commonwealth Fund-undersøkelsen i 2011 blant utvalgte pasientgrupper: Resultater fra en komparativ undersøkelse i 11 land

Commonwealth Fund-undersøkelsen i 2011 blant utvalgte pasientgrupper: Resultater fra en komparativ undersøkelse i 11 land Commonwealth Fund-undersøkelsen i 2011 blant utvalgte pasientgrupper: Resultater fra en komparativ undersøkelse i 11 land Rapport fra Kunnskapssenteret nr 18 2011 Kvalitetsmåling Bakgrunn: Norge deltok

Detaljer

Aktivitet i kommunale øyeblikkelig hjelp døgntilbud 2017

Aktivitet i kommunale øyeblikkelig hjelp døgntilbud 2017 Aktivitet i kommunale øyeblikkelig hjelp døgntilbud 217 Brukerveiledning Administrative data antall innleggelser Innleggelser etter hvor pasient kommer fra og hvem som har henvist Innleggelser etter tid

Detaljer

Mottak for seksuelle overgrep (MSO) ved SSHF. Regionale samarbeidsutvalg - RS

Mottak for seksuelle overgrep (MSO) ved SSHF. Regionale samarbeidsutvalg - RS Mottak for seksuelle overgrep (MSO) ved SSHF Regionale samarbeidsutvalg - RS Mandat Resultatmål: Vaktordninger for leger og sykepleiere Rekruttering Sikre kompetanse for i vaktordninger for leger og sykepleiere

Detaljer

1. Bakgrunn Begrepsavklaringer Formål

1. Bakgrunn Begrepsavklaringer Formål Rutiner for samhandling mellom kommuner, Haraldsplass Diakonale Sykehus og Helse Bergen HF innen somatisk sektor 2009-2012 1. Bakgrunn 1.1 Avtalen bygger på Overordnet samarbeidsavtale om samhandling mellom

Detaljer

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehus

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehus PasOpp 2007 Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehus Høst 2007 Hensikten med undersøkelsen Hensikten med denne undersøkelsen er å få vite mer om hvordan pasienter med en kreftdiagnose vurderer

Detaljer

Ambulante akutteam, nasjonale anbefalinger

Ambulante akutteam, nasjonale anbefalinger Ambulante akutteam, nasjonale anbefalinger Ved leder av arbeidsgruppa Victor Grønstad Overlege på ambulant akutteam i Ålesund Holmen 241011 Et alternativ til pasienter som er så syke at de uten AAT ville

Detaljer

Helseregion Sør-Gudbrandsdal. Haakon B. Ludvigsen

Helseregion Sør-Gudbrandsdal. Haakon B. Ludvigsen Helseregion Sør-Gudbrandsdal Haakon B. Ludvigsen Samarbeid om utvikling og oppfølging av felles tiltak i tråd med Samhandlingsreformen Sammensatt av fem parter Lillehammer kommune Gausdal kommune Øyer

Detaljer

Datagrunnlag og analysebehov i Samhandlingsreformen hva kan Helsedirektoratet tilby?

Datagrunnlag og analysebehov i Samhandlingsreformen hva kan Helsedirektoratet tilby? Datagrunnlag og analysebehov i Samhandlingsreformen hva kan Helsedirektoratet tilby? Seniorrådgiver Lars Rønningen 08.03.2012 Tema for presentasjonen 1 Datagrunnlag og analysebehov i Samhandlingsreformen

Detaljer

Agenda Greit å bli kikket i kortene Klinikkoverlege Kristian Heldal Medisinsk klinikk Sykehuset Telemark HF Beskrive hendelse som førte til tilsyn fra utrykningsgruppa Administrative vurderinger/tiltak

Detaljer

Sørlandets sykehus HF 08. Delavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Sørlandets sykehus HF 08. Delavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus I Delavtale 3 Søgne kommune gjeldende fra 01.01.2015 Delavtale mellom e- Sørlandets sykehus HF 08 Søgne kommune Delavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus 1 Delavtalc 3 Søgne kommune gjeldende

Detaljer

KAD: (kommunalt akutt døgnopphold) - tilbud til brukere hvor hovedproblemet er psykisk lidelse eller rusavhengighet

KAD: (kommunalt akutt døgnopphold) - tilbud til brukere hvor hovedproblemet er psykisk lidelse eller rusavhengighet KAD: (kommunalt akutt døgnopphold) - tilbud til brukere hvor hovedproblemet er psykisk lidelse eller rusavhengighet Anne Kristine Nitter, kommuneoverlege i Fredrikstad Føringer i veilederen Pasienter med

Detaljer

«Den gode død i sykehjem»

«Den gode død i sykehjem» «Den gode død i sykehjem» soerbye@diakonhjemmet.no http://www.nrk.no/rogaland/halvparten-dorpa-pleiehjem-1.7610544 Bakgrunn Ca 60 % av alle dødsfall skjer i kommunehelsetjenesten (43 % sykehjem, 15 % i

Detaljer

Sykestuemedisin skusler vi bort arven?

Sykestuemedisin skusler vi bort arven? Sykestuemedisin skusler vi bort arven? Antall sengeplasser i sykestuer i Norge (Statistisk sentralbyrå) År Senger Institusjoner -------------------------------------------------------- 1972 1 005 64 1981

Detaljer

Kommunale døgnplasser for øyeblikkelig hjelp. Drammen Helsehus En veileder for innleggende lege

Kommunale døgnplasser for øyeblikkelig hjelp. Drammen Helsehus En veileder for innleggende lege Kommunale døgnplasser for øyeblikkelig hjelp Drammen Helsehus En veileder for innleggende lege Kortversjonen for innleggelse på kommunal ø-hjelpsplass 1 2 3 Vurdér om pasienten er aktuell for innleggelse

Detaljer

Alltid tilstede... En informasjonsbrosjyre om anestesisykepleie

Alltid tilstede... En informasjonsbrosjyre om anestesisykepleie Alltid tilstede... En informasjonsbrosjyre om anestesisykepleie Hva er historien? Allerede på slutten av 1800 tallet startet sykepleiere å gi anestesi. Den gang var det kirurgen som hadde det medisinske

Detaljer

Hvordan tilrettelegge helsetjenester for den akutt syke eldre pasient?

Hvordan tilrettelegge helsetjenester for den akutt syke eldre pasient? Helse Sør-Øst Hvordan tilrettelegge helsetjenester for den akutt syke eldre pasient? Dato.. Ingerid Risland dir. Tjenesteutvikling og samhandling Helse Sør-Øst Når jeg blir pasient ønsker jeg at. jeg blir

Detaljer

Uttalelse fra kommuneoverlegefellesskapet i Indre Østfold vedrørende ressursgjennomgang ved Helsehuset

Uttalelse fra kommuneoverlegefellesskapet i Indre Østfold vedrørende ressursgjennomgang ved Helsehuset Uttalelse fra kommuneoverlegefellesskapet i Indre Østfold vedrørende ressursgjennomgang ved Helsehuset Konklusjon: Den foreløpige rapporten gir ikke grunnlag for å vurdere dagens situasjon ved Helsehuset

Detaljer

Bjarkøymodellen. Akuttmedisinsk teamtrening i en distriktskommune

Bjarkøymodellen. Akuttmedisinsk teamtrening i en distriktskommune Bjarkøymodellen Akuttmedisinsk teamtrening i en distriktskommune Frank Hilpüsch, allmennlege, Petra Parschat, allmennlege, Sissel Fenes, pleie- omsorgsleder Bjarkøy kommune, Troms Ivar Aaraas, prof. UiT

Detaljer

Nasjonal kjernejournal - helsepersonell og pasient på samme arena

Nasjonal kjernejournal - helsepersonell og pasient på samme arena Nasjonal kjernejournal - helsepersonell og pasient på samme arena Ingeborg Berge Sykepleier i avd. Kjernejournal Eresept Kjernejournal i pilot: Fastlegen ny pasient trenger resept på medisin hun ikke husker.

Detaljer

Helsetjeneste på tvers og sammen

Helsetjeneste på tvers og sammen Helsetjeneste på tvers og sammen Pasientsentrert team Monika Dalbakk, prosjektleder, Medisinsk klinikk UNN HF -etablere helhetlige og koordinerte helse-og omsorgstjenester -styrke forebyggingen - forbedre

Detaljer

Pasientinformasjon til deg som skal opereres for brudd i hoften. Kirurgisk og Akuttmedisinsk avdeling Seksjon for ortopedi

Pasientinformasjon til deg som skal opereres for brudd i hoften. Kirurgisk og Akuttmedisinsk avdeling Seksjon for ortopedi Pasientinformasjon til deg som skal opereres for brudd i hoften Kirurgisk og Akuttmedisinsk avdeling Seksjon for ortopedi Hvordan oppstår hoftebrudd: Med hoftebrudd mener vi vanligvis et brudd i øvre del

Detaljer

Forundringspakken. ..eller Twistposen i akuttmotaket. Geriatrisk seksjon Arendal. Geir Rørbakken, seksjonsoverlege

Forundringspakken. ..eller Twistposen i akuttmotaket. Geriatrisk seksjon Arendal. Geir Rørbakken, seksjonsoverlege Forundringspakken..eller Twistposen i akuttmotaket Kasus 1 85 år gammel aleneboende kvinne, glemsk og går med rullator. Hjemmesykepleie x 1, og hjelp av datter til handling, men ellers klarer hun seg selv.

Detaljer

Kommunal akutt døgnenhet KAD Samhandlingsarena Aker, Aker Sykehus

Kommunal akutt døgnenhet KAD Samhandlingsarena Aker, Aker Sykehus Samhandlingsarena Aker, Aker Sykehus Oslo kommune Nye Aker Sone 2 Sone 1 Sone 2 Sone 2: 53.000 kvm 200 senger 12 operasjonsstuer Tilbudet som etableres skal: være bedre eller like godt som et alternativt

Detaljer

STATUS KAD. Oppstart 1 oktober 2013.

STATUS KAD. Oppstart 1 oktober 2013. STATUS KAD Oppstart 1 oktober 2013. Kriterier for innleggelse KAD Ø-hjelpsenger nytt tilbud ved Øya Helsehus - Revidert 23/9-13 Fra 1. oktober 2013 opprettes 10 kommunale døgnplasser for øyeblikkelig

Detaljer

På sporet av fremtidige løsninger? KS Østfold Strategikonferanse Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

På sporet av fremtidige løsninger? KS Østfold Strategikonferanse Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim På sporet av fremtidige løsninger? KS Østfold Strategikonferanse 3.3.2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Befolkningsutvikling og sykdomsbilde Helsehuset med akuttleger KAD i Indre Østfold Virtuell

Detaljer

Særavtale til Tjenesteavtale 4.

Særavtale til Tjenesteavtale 4. Særavtale til Tjenesteavtale 4. Mellom Haugesund kommune og Helse Fonna HF Avtale om kommunen sitt tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Innhold 1 Parter... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Formål... 3 4 Lokalisering

Detaljer

Verdikjeden i helsetjenesten: Pasientforløpet

Verdikjeden i helsetjenesten: Pasientforløpet Verdikjeden i helsetjenesten: Pasientforløpet Pasientforløpet Fastlegebesøk Sykehus Sykehjem Hjemmetjenester Viktige mål: Sømløs Integrerte tjenester Kontinuitet Effektiv Kommunehelsetjenesten Spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Interkommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud i Glåmdalsregionen (IKØ) Kommuneoverlegemøte 29. mai 2013 Hafjell

Interkommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud i Glåmdalsregionen (IKØ) Kommuneoverlegemøte 29. mai 2013 Hafjell Interkommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud i Glåmdalsregionen (IKØ) Kommuneoverlegemøte 29. mai 2013 Hafjell Bakgrunn: * Helse- og omsorgstjenestelovens 3-5 tredje ledd: Kommunen skal sørge for døgnopphold

Detaljer

Innhold. Statsbudsjett 2014 hva gir dette for SSHF?

Innhold. Statsbudsjett 2014 hva gir dette for SSHF? Innhold KMF forbruk DRG mot HSØ og landet 2013 vs 2012 KMF forbruk DRG pr kommune totalt og for alder 67+ KMF kommunal medfinansiering 2013 mot 2012 i kr KMF økonomi 2013 forventet Budsjett KMF 2014? Utskrivningsklare

Detaljer

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Palliativ enhet Sykehuset Telemark Liv til livet NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Ørnulf Paulsen, overlege,

Detaljer

Akuttutvalgets mandat

Akuttutvalgets mandat Akuttutvalgets mandat Befolkningsperspektivet Skole, arbeidsplasser, idrett Andre etaters rolle Frivillig sektors rolle Den akuttmedisinske kjeden (somatikk, psykisk helse og rus): Legevakt (forslag til

Detaljer

Akuttbehandling av KOLS

Akuttbehandling av KOLS Akuttbehandling av KOLS Denne behandlingslinjen er laget for akuttbehandling av KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom) Ved å følge behandlingslinjen får pasient og pårørende den beste behandling, pleie,

Detaljer

DEN AVKLARENDE SAMTALEN

DEN AVKLARENDE SAMTALEN DEN AVKLARENDE SAMTALEN 19.NOVEMBER Kurs i «Livets siste dager plan for lindring i livets sluttfase» Karin Hammer Kreftkoordinator Gjøvik kommune Palliasjon Aktiv behandling, pleie og omsorg for pasienter

Detaljer

Program. Innlegg ved Marit Myklebust, leder Gatehospitalet, Oslo

Program. Innlegg ved Marit Myklebust, leder Gatehospitalet, Oslo Program Velkommen, Arnt Egil Ydstebø Stokka sykehjem Utviklingssenter for sykehjem Innlegg ved Marit Myklebust, leder Gatehospitalet, Oslo Presentasjon av prosjektet, Aart Huurnink prosjektleder og Ingrid

Detaljer

Utfordringer ved pleie og behandling av narkomane

Utfordringer ved pleie og behandling av narkomane Utfordringer ved pleie og behandling av narkomane Av Stig Bratlie Sykepleier på ortopedisk avdeling Aker Universitetssykehus HF Utfordringer ved behandling av den narkomane pasient Medisinsk behandling

Detaljer

If you can`t count it, it doesn`t count

If you can`t count it, it doesn`t count If you can`t count it, it doesn`t count Hvordan vi registrerer, kvalitetssikrer og bruker prevalensdata ved Sørlandet sykehus Grethe Ørnevik, Hygienesykepleier Siri Johanne Boye, Smittevernoverlege Nasjonal

Detaljer

Mistanke om snoking i kjernejournal

Mistanke om snoking i kjernejournal Mistanke om snoking i Dette skjemaet benytter du hvis du mistenker at noen har snoket i din. I et behandlingsforløp vil det kunne være flere helsepersonell som har tjenestelig behov for oppslag i din,

Detaljer

Evaluering av SATS Norge

Evaluering av SATS Norge Mottaksklinikken, Helse Bergen HF Evaluering av SATS Norge Rapport Merete Eide 1.1.215 Bakgrunn Akuttmottak ved Haukeland Universitetssjukehus fikk i 212 lokale kvalitetsutviklingsmidler for å identifisere

Detaljer

Kartleggingsverktøy og medikamentskrin. v/ Gry Buhaug seksjonsleder / palliativ sykepleier

Kartleggingsverktøy og medikamentskrin. v/ Gry Buhaug seksjonsleder / palliativ sykepleier Kartleggingsverktøy og medikamentskrin v/ Gry Buhaug seksjonsleder / palliativ sykepleier Palliativ enhet, Drammen sykehus, Vestre Viken 14.05. 2014 Skjematisk? Vurderingskompetanse Hvordan har du det?

Detaljer

Nasjonal prehospital akuttmedisin i støpeskjeen?

Nasjonal prehospital akuttmedisin i støpeskjeen? Nasjonal prehospital akuttmedisin i støpeskjeen? Innlegg på kommunelegemøtet 5. februar 2015 Utvalgsleder Ann-Kristin Olsen Det er mye på gang. Akuttutvalget Ny akuttforskrift Kvalitetsindikatorer AMK-sentralene

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV MEDIKAMENTSKRIN TIL SYMPTOMLINDRING AV DØENDE PASIENTER

RETNINGSLINJER FOR BRUK AV MEDIKAMENTSKRIN TIL SYMPTOMLINDRING AV DØENDE PASIENTER RETNINGSLINJER FOR BRUK AV MEDIKAMENTSKRIN TIL SYMPTOMLINDRING AV DØENDE PASIENTER Lindrende enhet, DGKS og Palliativ enhet, Drammen sykehus. Revidert okt 2014, gyldig til okt 2015. BAKGRUNN FOR BRUK AV

Detaljer

WWW.HARALDSPLASS.NO. Erfaringer med oppstart av kommunale øyeblikkelig hjelp døgnplasser

WWW.HARALDSPLASS.NO. Erfaringer med oppstart av kommunale øyeblikkelig hjelp døgnplasser Erfaringer med oppstart av kommunale øyeblikkelig hjelp døgnplasser Dato 25.11.2014 Bakgrunn Haraldsplass Diakonale Sykehus (HDS) er et privat ideelt somatisk sykehus, med ca. 170 senger totalt. Lokalsykehusfunksjon

Detaljer

Særavtale vedr. Stavanger kommunes tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp

Særavtale vedr. Stavanger kommunes tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp VEDLEGG til delavtale nr. 4 Særavtale vedr. Stavanger kommunes tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og Stavanger kommune 1 Innhold 1 Parter 3 Bakgrunn

Detaljer

PASIENTSENTRERT TEAM TETT PÅ FOR BEDRE KVALITET

PASIENTSENTRERT TEAM TETT PÅ FOR BEDRE KVALITET PASIENTSENTRERT TEAM TETT PÅ FOR BEDRE KVALITET PASIENTEN I SENTRUM? PASIENTSENTRERT HELSETJENESTETEAM - ET SAMHANDLINGSPROSJEKT Harstad Kommune Tromsø kommune UNN HF OSO PSHT - TREDELT PROSJEKT Tjenesteutvikling

Detaljer

av brukerstyrte plasser

av brukerstyrte plasser Etablering, drift og evaluering av brukerstyrte plasser Hamar 28.-29.11.12 Bård Bakke Enhetsleder og psykiatrisk i k sykepleier Per Jonas Øglænd Overlege Jæren Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Lokalsykehus

Detaljer

KORTVERSJON AV KRITERIENE: Er pasienten aktuell for innleggelse ved øyeblikkelig hjelp plasser ved Drammen helsehus?

KORTVERSJON AV KRITERIENE: Er pasienten aktuell for innleggelse ved øyeblikkelig hjelp plasser ved Drammen helsehus? Madli Indseth, 12/2014 Kriterier for innleggelse i Drammen kommunes døgnplasser for øyeblikkelig hjelp ved Drammen helsehus. Revidert 12/2014 KORTVERSJON AV KRITERIENE: Er pasienten aktuell for innleggelse

Detaljer

Arendal; implementering og evaluering

Arendal; implementering og evaluering Triage i akuttmottaket Sørlandet sykehus Arendal; implementering og evaluering Prosjektmedlemmer: Torunn Vatnøy fagutviklingssykepleier; g Prosjektleder Nina Smith enhetsleder Akuttmottaket Mariann Sundseth

Detaljer

Palliasjon i sykehjem. Anne-Marthe B. Hydal 22.9.11

Palliasjon i sykehjem. Anne-Marthe B. Hydal 22.9.11 Palliasjon i sykehjem Anne-Marthe B. Hydal 22.9.11 Kongsbergmodellen i palliasjon Kommunen har de siste årene jobbet systematisk for å sikre en helhetlig behandlingskjede for alvorlig syke og døende. 2002

Detaljer

LINDRENDE (PALLIATIV) BEHANDLING

LINDRENDE (PALLIATIV) BEHANDLING Verdal kommune Informasjon LINDRENDE (PALLIATIV) BEHANDLING Tilbud til alvorlig syke og deres pårørende 1 Lindrende behandling vil si aktiv behandling, pleie og omsorg for pasienter med kort forventet

Detaljer

Pasientstrømmer for innleggelser som øyeblikkelig hjelp for lokale sykehusområder i 2014

Pasientstrømmer for innleggelser som øyeblikkelig hjelp for lokale sykehusområder i 2014 Til: Kopi: Helse og Omsorgsdepartementet, ved Kristin Lossius Olav Valen Slåttebrekk, Lars Rønningen Dato: 0.0.0 Saksnr: [Saksnr.] Fra: Avdeling Økonomi og analyse Saksbehandler: Birgitte Kalseth Ansvarlig:

Detaljer

Nasjonal helse- og omsorgsplan

Nasjonal helse- og omsorgsplan Nasjonal helse- og omsorgsplan Kommunene skal få en utvidet rolle i den samlede helse- og omsorgstjenesten Hvilke pasienter gjelder det? Hvilke tjenester må etableres? Hvilken kompetanse vil det bli bruk

Detaljer