B1 Kommunenes Hus i Oslo Restaurering av mosaikkene på fasaden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "B1 Kommunenes Hus i Oslo Restaurering av mosaikkene på fasaden"

Transkript

1 NIKU Oppdragsrapport 250/2011 B1 Kommunenes Hus i Oslo Restaurering av mosaikkene på fasaden Susanne Kaun Mosaikk i Håkon VIIs gate under behandling Konservator Ellen Hole, NIKU, bearbeider et område med løse mosaikkstein.

2 Bygning: Kommunenes Hus Emne: Restaurering av mosaikkene på fasaden. Topografisk nr.: B1 Adresse: Håkon VIIs Gate 9, Oslo Gårdsnr. / bruksnr. 209/132 Prosjektnr. v/niku: Oppdragsgiver: Kommunenes Hus AS Prosjektleder: Susanne Kaun, konservator Medarbeider: Konservatorene Hilde Berntsen, Brit Heggenhougen, Ellen Hole og Dagheid Berg Feltarbeidsperiode: 12. september 4. oktober 2011 Innhold 1 Bakgrunn og formål Sammendrag av tilstandsrapporten og prosjektbeskrivelse Behandling Supplering av mosaikkstein Liming av originale mosaikkstein Behandling av sekundære sement- eller gipssuppleringer Supplering av fugemørtel Rensing Anbefalinger for vedlikehold Lister over anvendt materiale Fotodokumentasjon...10 Vedlegg: 1) Kartlegging. Mosaikk i Ruseløkkveien. Øvre halvdel: Tidligere behandling/behandling ) Kartlegging. Mosaikk i Ruseløkkveien. Nedre halvdel: Tidligere behandling/behandling ) Kartlegging. Mosaikk i Håkon VIIs gate. Øvre del: Tidligere behandling/behandling ) Kartlegging. Mosaikk i Håkon VIIs gate. Midtre del: Tidligere behandling/behandling ) Kartlegging. Mosaikk i Håkon VIIs gate. Nedre del: Tidligere behandling/behandling ) Murano Glas sortiment fra mosaikstein.de 7) Joy Mosaik sortiment fra mosaikstein.de 8) Materiale til utførelse av mosaikk mosaikstein.de 9) Epost fra 30. september 2011: Kommunenes Hus vibrasjoner på mosaikkene 10) Utdrag fra historiske dokumenter om oppførelsen av kunstmosaikk Kommunenes Hus Alle bilder i rapporten er tatt av NIKU. NIKU 2 oppdragsrapport 250/2011

3 1 Bakgrunn og formål Kommunenes hus i Oslo er et offentlig bygg, som ble oppført etter tegninger av arkitekt F. S. Platou i På nord- og vestfasaden finnes i alt to mosaikker som strekker seg over henholdsvis 6 og 7 etasjer. Som en del av rehabiliteringen av fasaden i 2011 ble mosaikkene restaurert. Kommunenes hus er registrert på Byantikvarens Gule liste og regnes som bevaringsverdig 1. Mosaikkene er utført av Alf Rolfsen i Restaureringen av mosaikkene ble gjennomført av NIKU på grunnlag av tilstandsvurdering og behandlingsforslag som ble utført av NIKU i mai 2011 (NIKUs oppdragsrapport 129/2011). Den foreliggende rapporten supplerer tilstandsrapporten og dokumenterer behandlingen. Feltarbeidet ble gjennomført av NIKU v/ konservatorene Susanne Kaun, Hilde Viker Berntsen, Brit Heggenhougen, Ellen Hole og Dagheid Berg i perioden 12. september 4. oktober Det var rigget stillas over hele fasadene. 2 Sammendrag av tilstandsrapporten og prosjektbeskrivelse Tilstandsrapporten 3 inneholder beskrivelser av dekoren, anvendt materiale og teknikk, tidligere tiltak, tilstand samt diskusjon om skadeårsaker og behandlingsforslag: «De to mosaikkene befinner seg på nord- (Ruseløkkveien) og på vestfasaden (Håkon VIIs gate). Disse er plassert ytterst langs henholdsvis nord-vest- og syd-vest-kanten og strekker seg over alle etasjer utenom den nederste og øverste etasjen. 4 Begge mosaikkene er i forholdsvis god stand. Overflaten er skitten, og det finnes noen løse stein og noen utfall av mosaikkstein og fugemørtel. Mosaikken i Ruseløkkveien, som er på nordfasaden, er i noe bedre stand enn mosaikken i Håkon VIIs Gate, som er på vestfasaden. Begge mosaikkene er behandlet tidligere. NIKU anbefaler å rense overflatene, konsolidere løse stein og supplere med nye stein der mosaikkstein mangler. De nye mosaikksteinene bør tilsvare nærmest mulig de originale steinene. Det påføres egnet fugemørtel, hvor det er behov for det. 5 1 Bevaringsverdig: Denne betegnelsen brukes om bygninger, miljøer og andre kulturminner som Byantikvaren anser som verneverdige, selv om det ikke er fattet et formelt vernevedtak. Vern er hjemlet i 74.2 og 92 i planog bygningsloven. Se Byantikvarens informasjonsark - Byantikvarens GULE LISTE fra september 2008, s. 2 2 Se vedlegg 10) Utdrag fra historiske dokumenter om oppførelsen av kunstmosaikk Kommunenes Hus 3 Susanne Kaun: Kommunenes hus i Oslo. Tilstandsvurdering av mosaikkene på fasaden. NIKUs oppdragsrapport 129/ NIKUs oppdragsrapport nr. 129/211, s. 4 5 NIKUs oppdragsrapport nr. 129/211, s. 3 NIKU 3 oppdragsrapport 250/2011

4 Figur 1: Mosaikk på nordfasaden i Ruseløkkveien Figur 2: Mosaikk på vestfasaden i Håkon VIIs gate. NIKU 4 oppdragsrapport 250/2011

5 3 Behandling 3.1 Supplering av mosaikkstein Alle mosaikksteiner som har gått tapt, ble erstattet med glassmosaikkstein i en tilnærmet lik farge. I tillegg ble det byttet ut noen eldre, skjemmende suppleringer og reparasjoner med nye mosaikkstein. For supplering med mosaikkstein ble det brukt Murano-glassmosaikkstein og Joymosaikkstein. Dette er fargete glasstein som passer meget bra med hensyn til karakter og farger. Disse er i likhet med originalsteinene 20x20mm. De nye steinene er mer regelmessige i formen og et hakk tykkere. Overflaten har noe mer glans. Overflateglansen kommer til å utjevne seg over tid og er ikke synlig på avstand. Den regelmessige fasongen gjør at de nye steinene kan skilles fra de opprinnelige, som er mer uregelmessige langs kantene. Forskjellen er ikke synlig på avstand. Murano glassmosaikksteiner finnes i 50 ulike farger, pluss 20 marmorerte varianter (se vedlegg nr. 6). Det viste seg at det var vanskelig å finne passende blåfarger. Derfor ble det også brukt en blåfarge fra Joy mosaikk (se vedlegg nr. 7). (se Figur 4 t.o.m. Figur 20) Originalt ble mosaikksteinene lagt direkte i betong uten at det ble brukt ekstra limmasse. 6 For å kunne legge de mye mosaikksteinene på nivå med de originale steinene, måtte vi skaffe noen millimeter mellomrom mellom nye steiner og underlaget. Dette gjorde vi først ved å hugge og slipe ned betongen. Til dette ble det brukt små steinmeisler og et batteridrevent multifunksjonsverktøy (Dremel) med diamantskiver. Under arbeidet oppdaget vi at små vibrasjoner kunne løsne mosaikkstein. Derfor endret vi vår arbeidsmetode til bare bruk av Dremel, og nye utfall kunne begrenses til et forsvarlig nivå. I tillegg slipte vi ned baksiden av de nye mosaikksteinene, slik at det ikke var behov for å bearbeide betongen så mye. (se s. 14, 20, 21, 23 og 25) Mosaikksteinene ble fiksert med Flexkleber H0041. Det er en foredlet mørtel basert på hydraulisk bindemiddel. Den er frostbestandig og fleksibel, slik at den kan utjevne ulike termiske egenskaper i underlaget og mosaikksteinene (se vedlegg 8). 3.2 Liming av originale mosaikkstein Det var en del løse originale mosaikkstein. Under arbeidet på mosaikken i Håkon VIIs gate ble det registrert mange flere løse stein enn tidligere antatt. 7 Spesielt langs kantene var det en del originale stein som løsnet da man kom bort i disse. En del stein løsnet også rundt utfall, mens undergrunnen ble bearbeidet. Trolig var disse steinene allerede litt løse fra før, men det kan ikke utelukkes at også behandlingen førte til at mosaikkstein løsnet. Løse originale mosaikkstein måtte fjernes og limes på igjen. Før steinene ble fjernet ble det tatt et bilde for å kunne legge steinene tilbake på samme plass. Når steinen var fjernet kunne man se fordypninger i betongen etter steinene. For å kunne lime fast igjen de originale steinene, ble fugekantene mellom fordypningene slipt ned, og de originale steinene ble limt på med Flexkleber, på samme måte som nye mosaikkstein. (se s. 13, 14, 15, 17, 18, 19 og 24). 6 Se NIKUs oppdragsrapport nr. 129/211, s. 6 7 Se NIKUs oppdragsrapport nr. 129/211, s. 10 NIKU 5 oppdragsrapport 250/2011

6 I noen tilfeller ble det registrert metallstykker i betongen etter at løse mosaikkstein ble tatt ned (se Figur 72 og Figur 79). Dette er trolig metall som er støpt i betongplatene for å armere disse. Metallet er rustent. Rusten ble fjernet mekanisk før mosaikkstein ble limt på. 3.3 Behandling av sekundære sement- eller gipssuppleringer På mosaikken i Håkon VIIs gate var noen utfall tidligere supplert med sement- og gipsmørtel. Disse lot seg enkelt fjerne. Områdene ble supplert med nye mosaikkstein på samme måte som andre utfall (se kapittel 3.1). (Se s. 16) 3.4 Supplering av fugemørtel Der det ble limt på nye eller originale mosaikkstein, og der den originale fugemørtelen var utvasket, ble det lagt på ny fugemørtel i tilpasset farge (se Figur 25, Figur 35, Figur 40, Figur 57). Også rundt tidligere utbedringer, der supplerte mosaikkstein stikker ut av mosaikken, ble det lagt på fugemørtel, slik at disse ble bedre integrert i mosaikken. Dermed ville smuss ikke har mulighet til å bli liggende rundt disse utbedringer (se Figur 66). Som fugemørtel ble det brukt en hydraulisk mørtel som er tilpasset dette bruksområdet. Fugemørtelen er frostbestandig og meget finkornet, slik at den kan legge seg tett inn til mosaikksteinene. For å tilpasse fargen ble det blandet fugemørtel weiss (H0251), bahamabeige (H0037) og silbergrau (H0035) 8 i forhold 1:1:1. De originale fugene varierer noe i fargen, og denne blandingen ga en egnet farge til ulike områder. 3.5 Rensing Til slutt ble mosaikkene vasket med såpevann og svamp. Resultatet er bra. Noen områder var meget skitne, særlig langs den nederste kanten på mosaikken i Håkon VIIs gate. Der var det ikke mulig å fjerne all smuss. For å beskytte mosaikkene mens byggningsarbeidene på fasaden pågikk, ble mosaikkene tildekket med presenning. Presenningen ble festet med tape langs kantene. 4 Anbefalinger for vedlikehold Mosaikken i Håkon VIIs gate viste seg å være mer utsatt for at stein løsner enn mosaikken i Ruseløkkveien. Både tidligere behandlinger og tilstanden registrert tidligere i 2011 bekrefter dette. De verste områdene var de nederste tre stillasetasjer. Dette kan henge sammen med selve teknikken, eller materialet som ble brukt da mosaikkene ble laget. Mosaikksteinene ligger direkte i betongen uten å bruke tilpasset klister. Tidligere utbedringer, hvor det ble brukt klister, viste seg imidlertid å sitte godt. Mens arbeidene med bl.a. presslufthammer på fasaden og i bygningen pågikk, kunne vi kjenne en vibrasjon på mosaikkene, som også kan være årsaken at mosaikksteiner har løsnet (se vedlegg 9). 8 Se vedlegg 8 NIKU 6 oppdragsrapport 250/2011

7 NIKU gjør oppmerksom på at det kan løsne flere stein, så lenge mosaikkene er utsatt for den type vibrasjon. Over tid behøver mosaikkene et jevnt vedlikehold. Dette innebærer at mosaikkene bør sjekkes for utfall og løse stein med jevne mellomrom, som kan være hvert tiende år. Løse stein limes på igjen og tapte mosaikkstein suppleres med Murano glassmosaikkstein i passende farge. 5 Lister over anvendt materiale Produkt Materiale Type Bruksområde Blanding Murano glassmosaikkstein 9 Farget glass, 20x20x4mm Ulike farger Supplering av mosaikk Joy glassmosaikkstein 10 Farget glass, 20x20x4mm Blå (J21) Supplering av mosaikk Flexkleber 11 Foredlet hydraulisk mørtel Hvit Liming av mosaikkstein Med vann etter anbefaling Fugemørtel 12 Foredlet hydraulisk mørtel Weiss (H0251), bahamabeige (H0037) og silbergrau (H0035) Fuging mellom mosaikksteinene Med vann etter anbefaling Zalo Såpe Rensing I varmt vann 9 Se vedlegg 6 10 Se vedlegg 7 11 Se vedlegg 8 12 Se vedlegg 8 NIKU 7 oppdragsrapport 250/2011

8 Fra Murano-Glas brukte vi følgende farger: Nr. Farge i henhold til Anmerkning katalogen 13 G202 hellgrün G208 bambus G210 seegras G212 anemon G213 lagune litt for sterk i fargen G218 eis G219 apfel G220 irischgrün G221 polareis G232 stahlblau G237 hellblau litt for lyst G241 navi noen steder litt for grønn G242 coralle G243 taubenblau G252 hellgrau G253 nebelgrau litt for kjølig G254 rauchgrau litt for kjølig G255 dunkelgrau litt for kjølig G256 graphit G267 hellbeige G268 orchide G269 lila G270 lavendel G271 flieder G282 creme G283 ockerbraun G284 caramel G285 dunkelbraun G308 rostbraun G309 schwarz Fra Joy-Mosaik brukte vi følgende farger: Nr. J21 Farge i henhold til katalogen 14 pastellblau Anmerkning 13 Se vedlegg nr. 6 og Figur 3 14 Se vedlegg nr. 7 NIKU 8 oppdragsrapport 250/2011

9 Figur 3: Sortiment av Murano glassmosaikkstein i 50 ulike farger fra mosaikstein.de. Svarte prikker markerer fargene NIKU brukte til supplering. NIKU 9 oppdragsrapport 250/2011

10 6 Fotodokumentasjon Figur 4: Tre originale mosaikkstein fra forsiden i rødbrun marmorert, lyselilla og lysegrå. Figur 5: En original mosaikkstein måler 20x20mm. Figur 6: Originale mosaikkstein som i Figur 4, sett fra baksiden. Figur 7: En original mosaikkstein måler nesten 4 mm i høyden. Figur 8: Til venstre: original mosaikkstein, i midten: Murano glassmosaikkstein G269, til høyre: Murano glassmosaikkstein G269 med slipt overflate. Figur 9: Samme stein som i Figur 8, men fra baksiden. NIKU 10 oppdragsrapport 250/2011

11 Figur 10: Til venstre: original mosaikkstein, til høyre: Murano glassmosaikkstein G308. Figur 11: Til venstre: Murano glassmosaikkstein G254, i midten: original mosaikkstein, til høyre: Murano glassmosaikkstein G253. Figur 12: Samme stein som i Figur 10 men med lysrefleks for å sammenligne overflateglansen. Figur 13: Samme stein som i Figur 11 men med lysrefleks for å sammenligne overflateglansen. Figur 14: Samme stein som i Figur 10, men sett fra baksiden. Figur 15: Samme stein som i Figur 11, men sett fra baksiden. NIKU 11 oppdragsrapport 250/2011

12 Figur 16: Murano glassmosaikkstein G269 sammenlignet med originale lilla. G269 passer bra, men er noe mer rød enn de originalsteinene. Figur 17: Murano glassmosaikkstein G308 sammenlignet med originale rødbrune mosaikkstein på stedet. G308 passer utmerket i disse områder. Figur 18: Murano glassmosaikkstein G225 sammenlignet med originale blå mosaikkstein på stedet. G225 er for fargesterk i forhold til de originale blå mosaikksteinene. Figur 19: Murano glassmosaikkstein G243 sammenlignet med originale blå mosaikkstein på stedet. G243 er litt for grønn og litt for mørk i forhold til de originale blå mosaikksteinene. Men den passer bedre enn G225 (se Figur 18) Figur 20: Murano glassmosaikkstein G237 sammenlignet med originale lyseblå mosaikkstein på stedet. G237 er for lys i forhold til de originale lyseblå mosaikksteinene. NIKU 12 oppdragsrapport 250/2011

13 Figur 21 (til venstre): Mosaikk i Håkon VIIs gate, nedre del. Markering viser området hvor følgende bilder er tatt. Figur 22 (til høyre): Under behandlingen. Tre mosaikkstein var tapt (markert sort), og flere stein var løse, og måtte tas ned. Figur 23 (til venstre): Originale mosaikkstein som var løse og er tatt ned. Steinene er fra området vist i Figur 22 over, og er lagt i den originale oppsettingen. Figur 24 (til høyre): Samme utsnitt som i Figur 22. De originale steinene er satt på plass igjen og utfallet ble supplert med nye stein (markert sort). Figur 25: Samme utsnitt som i Figur 22 og Figur 24 etter behandlingen. Løse stein er limt på plass, utfall er supplert og det er lagt på fugemørtel. NIKU 13 oppdragsrapport 250/2011

14 Figur 27: Under behandling. Flere mosaikkstein var tapt (markert sort), og flere stein var løse. Disse måtte tas ned og festes på nytt. Figur 26: Mosaikk i Håkon VIIs gate, nedre del. Markering viser området hvor følgende bilder er tatt. Figur 28: Utsnitt fra område i Figur 27 før behandlingen. Flere mosaikkstein var tapt. Figur 29: Under behandling. Samme utsnitt som i Figur 27. De originale steinene er satt på plass igjen og utfallet ble supplert med nye stein. Bilde viser tilstanden før fuging. Etter fuging blir skaden mer integrert og mindre synlig. Markeringen viser en skjemmende tidligere reparasjon. NIKU 14 oppdragsrapport 250/2011

15 Figur 31: Før behandlingen. Mosaikksteinene er løse (markering). Figur 30: Mosaikk i Håkon VIIs gate, nedre del. Markering viser området hvor følgende bilder er tatt. Figur 32: Under behandling. Løse løse mosaikkstein ble tatt ned. Underlaget ble bearbeidet med Dremel. Figur 34: Under behandling. De originale mosaikksteinene er limt på plass igjen. Figur 33: Mosaikksteinene er løse Figur 35: Etter behandling. NIKU 15 oppdragsrapport 250/2011

16 Figur 37: Før behandlingen. Et utfall ble tidligere supplert med sementmørtel og malt lysegrå. Figur 36: Mosaikk i Håkon VIIs gate, nedre del. Markering viser området hvor følgende bilder er tatt. Figur 38: Under behandling. Sementsuppleringen ble hugget ned, og løse mosaikkstein rundt utfallet ble tatt ned. Underlaget ble bearbeidet med Dremel. Figur 39: Under behandling. De originale steinene er satt på plass igjen og utfallet ble supplert med nye stein. Tilstanden før fuging. Figur 40: Etter behandling. NIKU 16 oppdragsrapport 250/2011

17 Figur 42: Under behandling av et område med mange løse stein. Løse mosaikkstein ble tatt ned. Undergrunnen ble bearbeidet med Dremel. Mosaikksteinene rundt behandlet området ble sikret med tape. Figur 41: Mosaikk i Håkon VIIs gate, nedre del. Markering viser området hvor følgende bilder er tatt. Figur 43: Under behandling. De originale mosaikksteinene er limt på plass igjen. Figur 44: Etter behandling. NIKU 17 oppdragsrapport 250/2011

18 Figur 46: Under behandling. Løse mosaikkstein ble tatt ned. Figur 45: Mosaikk i Håkon VIIs gate, nedre del. Markering viser området hvor følgende bilder er tatt. Figur 47: Originale mosaikkstein som var løse og er tatt ned. Steinene er fra området vist i Figur 46, og er lagt i den originale oppsettingen Figur 48: Under behandling. De originale mosaikkstein ene er limt på plass igjen. NIKU 18 oppdragsrapport 250/2011

19 Figur 51: Før behandling. Flere mosaikkstein var løse (makering). Figur 49: Mosaikk i Håkon VIIs gate, nedre del. Markering viser området hvor følgende bilder er tatt. Figur 52: Under behandling. De originale mosaikksteinene er limt på plass igjen. Figur 50: Under behandlingen. Løse mosaikkstein ble tatt ned. Mosaikkstein rundt behandlet område er mosaikksteinene sikret med tape. I utfallet kom en metallbit frem, som kan være feste eller armering til betongplatene. Figur 53: Etter behandling. Fugene er tettet med fugemørtel i passende farge. NIKU 19 oppdragsrapport 250/2011

20 Figur 55: Før behandling. Flere mosaikkstein har gått tapt. Figur 54: Mosaikk i Håkon VIIs gate, nedre del. Markering viser området hvor følgende bilder er tatt. Figur 56: Før behandling. Flere mosaikkstein rundt utfallet var løse. Figur 57: Etter behandling. Løse mosaikkstein er limt på plass igjen og utfallet ble supplert med nye stein. Fugene ble tettet med fugemørtel i passende farge. NIKU 20 oppdragsrapport 250/2011

21 Figur 59: Etter behandling. Pilene viser nye mosaikkstein. Figur 60: Etter behandling. Pilene viser nye mosaikkstein. Figur 61: Etter behandling. Pilene viser nye mosaikkstein. Figur 58: Mosaikk i Håkon VIIs gate. Markeringene viser områdene hvor følgende bilder er tatt. Figur 62: Etter behandling. Pilene viser nye mosaikkstein. NIKU 21 oppdragsrapport 250/2011

22 Figur 64: Etter behandling. Pilene viser på nye mosaikkstein. Figur 65: Før behandling. Tidligere utbedringer stikker ut av mosaikkenes overflate og har samlet mye smuss rundt seg. Figur 63: Mosaikk i Håkon VIIs gate. Markeringene viser områdene hvor følgende bilder er tatt. Figur 66: Samme utsnitt som i figur ovenfor. Etter behandling. Mosaikkene er vasket og det ble påført fugemørtel rundt de tidligere utbedringer, slik at disse er mindre synlige. NIKU 22 oppdragsrapport 250/2011

23 Figur 68: Før behandling. En mosaikkstein har gått tapt og det er boret et hull, som senere ble kittet. Figur 69: Under behandling. Det er limt på en ny mosaikkstein (pil). Tilstand før fuging. Figur 67: Mosaikk i Ruseløkkveien. Markeringene viser områdene hvor følgende bilder er tatt. NIKU 23 oppdragsrapport 250/2011

24 Figur 71: Før behandling. Flere mosaikkstein var løse (markering). Figur 72: Under behandling. Løse mosaikkstein ble tatt ned. Et metallstykke ble synlig. Figur 70: Mosaikk i Ruseløkkveien. Markeringene viser områdene hvor følgende bilder er tatt. Figur 73: Under behandling. De originale mosaikksteinene er limt på plass igjen. Tilstand før fuging. NIKU 24 oppdragsrapport 250/2011

25 Figur 75: Før behandling. Flere mosaikkstein har gått tapt (piler). Figur 76: Under behandling. Område er supplert med nye mosaikkstein. Tilstand før fuging. Figur 74: Mosaikk i Ruseløkkveien. Markeringene viser områdene hvor følgende bilder er tatt. Figur 77: samme område som i bildene ovenfor, men større utsnitt. Pilene viser supplerte mosaikkstein. Tilstand før fuging. NIKU 25 oppdragsrapport 250/2011

26 Figur 79: Under behandling. Løse mosaikkstein ble tatt ned. Underlaget ble bearbeidet med Dremel. Et metallstykke ble synlig. Figur 80: Etter behandling. Originale mosaikksteiner er limt på igjen, og det ble supplert med en ny mosaikkstein (pil). Området er fuget på nytt. Figur 78: Mosaikk i Ruseløkkveien. Markeringene viser områdene hvor følgende bilder er tatt. Figur 81: Under behandling. Området er behandlet med ny fugemørtel. Tilstand før rensing. NIKU 26 oppdragsrapport 250/2011

27 Under behandling i 2011: Konservatorene Susanne Kaun (øverst til venstre), Hilde Berntsen (til venstre i midten) og Ellen Hole (til høyre, andre bilde ovenfra) bearbeider underlaget der mosaikkstein har gått tapt.hilde Berntsen påfører fugemørtel (til høyre, tredje bilde ovenfra). Konservatorene Dagheid Berg (til venstre nederst) og Brit Heggenhougen (til høyre nederst) vasker mosaikkene. NIKU 27 oppdragsrapport 250/2011

28 0.82m 0.82m 0.82m 0.82m NIKU oppdragsrapport 250/2011 Prosjektnummer v/niku: Vedlegg 01 B1 Topograf. nr. Kommunenes hus Bygning Håkon VIIs gate 9, Oslo Adresse 1.45m Mosaikk i Ruseløkkveien Øvre halvdel Objekt /utsnitt Tidligere behandling/ behandling 2011 Tema 1.53m 1.53m Oversiktsbilde/ plan Målestokk Dato: Bearbeidet av: 1 : 35 September 2011 Hilde Berntsen/ Susanne Kaun Tidligere behandlinger Hull/plugg etter tidligere feste (ikke original) Tidligere mørtelreparasjon Tidligere reparasjon med nye mosaikkstein Behandling 2011 NIKU 2011 Konsolidering av originale mosaikkstein 2011 Suplering med nye glassmosaikkstein 2011 Supplering av fugemørtel Annet Mål

29 0.82m 0.82m 0.82m 0.82m NIKU oppdragsrapport 250/2011 Prosjektnummer v/niku: Vedlegg 02 B1 Topograf. nr. Kommunenes hus Bygning Håkon VIIs gate 9, Oslo Adresse Mosaikk i Ruseløkkveien Nedre halvdel Objekt /utsnitt Tidligere behandling/ behandling 2011 Tema 1.53m 1.54m 1.53m Oversiktsbilde/ plan Målestokk Dato: Bearbeidet av: 1 : 35 September 2011 Hilde Berntsen/ Susanne Kaun Tidligere behandlinger Hull/plugg etter tidligere feste (ikke original) Tidligere mørtelreparasjon Tidligere reparasjon med nye mosaikkstein Behandling 2011 NIKU 2011 Konsolidering av originale mosaikkstein 2011 Suplering med nye glassmosaikkstein 2011 Supplering av fugemørtel Annet Mål

30 NIKU oppdragsrapport 250/2011 Prosjektnummer v/niku: Vedlegg m 0.82m 0.83m 0.82m 0.82m 0.82m B1 Topograf. nr. Kommunenes hus Bygning Håkon VIIs gate 9, Oslo Adresse Mosaikk i Håkon VIIs gate Øvre del Objekt /utsnitt Tidligere behandling/ behandling 2011 Tema Oversiktsbilde/ plan Målestokk Dato: Bearbeidet av: 1 : 35 september 2011 Ellen Hole/ Susanne Kaun 1.53m 1.53m Tidligere behandlinger Hull/plugg etter tidligere feste (ikke original) Tidligere mørtelreparasjon Tidligere reparasjon med nye mosaikkstein Behandling 2011 NIKU 2011 Konsolidering av originale mosaikkstein 2011 Suplering med nye glassmosaikkstein 2011 Supplering av fugemørtel Annet Mål

31 NIKU oppdragsrapport 250/2011 Prosjektnummer v/niku: Vedlegg 04 B1 Topograf. nr. Kommunenes hus Bygning 0.82m Håkon VIIs gate 9, Oslo Adresse Mosaikk i Håkon VIIs gate Midtre del Objekt /utsnitt Tidligere behandling/ behandling 2011 Tema Oversiktsbilde/ plan Målestokk Dato: Bearbeidet av: 1 : 35 september 2011 Ellen Hole/ Susanne Kaun 1.53m Tidligere behandlinger Hull/plugg etter tidligere feste (ikke original) Tidligere mørtelreparasjon Tidligere reparasjon med nye mosaikkstein Behandling 2011 NIKU 2011 Konsolidering av originale mosaikkstein 2011 Suplering med nye glassmosaikkstein 2011 Supplering av fugemørtel Annet Mål

32 NIKU oppdragsrapport 250/2011 Prosjektnummer v/niku: Vedlegg 05 B1 Topograf. nr. Kommunenes hus Bygning Håkon VIIs gate 9, Oslo Adresse Mosaikk i Håkon VIIs gate Nedre del Objekt /utsnitt 0.82m Tidligere behandling/ behandling 2011 Tema Oversiktsbilde/ plan Målestokk Dato: Bearbeidet av: 1 : 25 september 2011 Ellen Hole/ Susanne Kaun 1.53m Tidligere behandlinger Hull/plugg etter tidligere feste (ikke original) Tidligere mørtelreparasjon Tidligere reparasjon med nye mosaikkstein Behandling 2011 NIKU 2011 Konsolidering av originale mosaikkstein 2011 Suplering med nye glassmosaikkstein 2011 Supplering av fugemørtel Annet Mål

Kommunenes hus i Oslo Tilstandsvurdering av mosaikkene på fasaden

Kommunenes hus i Oslo Tilstandsvurdering av mosaikkene på fasaden NIKU Oppdragsrapport 129/2011 Kommunenes hus i Oslo Tilstandsvurdering av mosaikkene på fasaden Susanne Kaun Figur 1: Kommunenes hus i Oslo med mosaikkene i Ruseløkkveien (til venstrte) og Håkon VIIs gate

Detaljer

A 288 UNDREDAL STAVKIRKE

A 288 UNDREDAL STAVKIRKE NIKU OPPDRAGSRAPPORT 57/2013 A 288 UNDREDAL STAVKIRKE Forprosjekt, konservering av limfargedekor Berg, Dagheid Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks 736 Sentrum, 0105 Oslo

Detaljer

Rapport Kunst og inventar nr. 72/2008. A 373 Alstadhaug kirke. Konservering av kalkmalerier. Brit Heggenhougen. Fig 1 Kalkmalerier i korbuen I1KU

Rapport Kunst og inventar nr. 72/2008. A 373 Alstadhaug kirke. Konservering av kalkmalerier. Brit Heggenhougen. Fig 1 Kalkmalerier i korbuen I1KU Rapport Kunst og inventar nr. 72/2008 A 373 Alstadhaug kirke Konservering av kalkmalerier Brit Heggenhougen Fig 1 Kalkmalerier i korbuen I1KU NIKU Kunst og inventar 72/2008 1. Bakgrunn I forbindelse med

Detaljer

Sofienberg skole, Oslo

Sofienberg skole, Oslo Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 23/2014 Sofienberg skole, Oslo Behandling av Robert Clarke Esdailes veggmaleri, «Ukjent tittel» 1973.. Oppdrag Behandling av R.C.Esdaile: okk.00395. «Ukjent tittel» Oppdragssted

Detaljer

Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 12/2014. Domus Medica, UiO. Behandling av S. Westbøs «Veggmaleri»

Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 12/2014. Domus Medica, UiO. Behandling av S. Westbøs «Veggmaleri» Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 12/2014 Domus Medica, UiO Behandling av S. Westbøs «Veggmaleri». Oppdrag Behandling av S.Westbøs «Veggmaleri» Oppdragssted Domus Medica, Sognsvannsvn. 9, Oslo Oppdragsgiver

Detaljer

Bf1 Akershus festning, Fengselskirken

Bf1 Akershus festning, Fengselskirken NIKU Oppdragsrapport 13/2012 Bf1 Akershus festning, Fengselskirken Fargeundersøkelse av eksteriør Foto: Norske kirkebygg Ellen Hole 1 Fengselskirken, fargeundersøkelse av eksteriør Oppdragsgiver: Multiconsult/Nasjonale

Detaljer

Konserveringsarbeidet ble utført i uke 32, 2005 av konservator Brit Heggenhougen.

Konserveringsarbeidet ble utført i uke 32, 2005 av konservator Brit Heggenhougen. nn Dato: 17.02.2006 Til: Riksantikvaren Fra: NIKU Emne: Hove kirke, konservering av veggdekor i våpenhus Oppdragsgiver: Riksantikvaren v/ Harald Ibenholt Topografisk nr: A 291 Vik i Sogn Prosjektnr. NIKU:

Detaljer

A 189 Tromøy kirke, Arendal kommune, Aust-Agder Tilstandsregistrering av kunst og inventar

A 189 Tromøy kirke, Arendal kommune, Aust-Agder Tilstandsregistrering av kunst og inventar NIKU Oppdragsrapport 188/2009 A 189 Tromøy kirke, Arendal kommune, Aust-Agder Mille Stein Tromøy kirkes altertavle trenger behandling. Foto: Iver Schonhowd, Riksantikvaren 2009. Befaringsrapport. Bakgrunn

Detaljer

Fargeundersøkelser av eksteriøret

Fargeundersøkelser av eksteriøret Oppdragsrapport nr. 124/2010 B.359. Røros Kjerkgata 29 Fargeundersøkelser av eksteriøret Jon Brænne Røros. Kjerkgata. 17. mai. Trolig 1912. Kjerkgata 29 under bygging. Dato: 17.6.2010 Til: Riksantikvaren

Detaljer

Vestfoldkonservatorene/ I. Korvald og H. V. Berntsen. Rapport 1/ 2016. Holmestrand kirke. Behandling av draperimaleri

Vestfoldkonservatorene/ I. Korvald og H. V. Berntsen. Rapport 1/ 2016. Holmestrand kirke. Behandling av draperimaleri Vestfoldkonservatorene/ I. Korvald og H. V. Berntsen. Rapport 1/ 2016 Holmestrand kirke Behandling av draperimaleri Oppdrag Behandling av draperimaleri Oppdragssted Holmestrand kirke Oppdragsgiver Kirkevergen

Detaljer

Notat. Dato: 27.06.2015 Til: Tjøme kirkelig fellesråd v/ kirkeverge Brooke Bakken Fra: Mur og Mer v/ konservator NKF-N Hilde Viker Berntsen

Notat. Dato: 27.06.2015 Til: Tjøme kirkelig fellesråd v/ kirkeverge Brooke Bakken Fra: Mur og Mer v/ konservator NKF-N Hilde Viker Berntsen Dato: 27.06.2015 Til: Tjøme kirkelig fellesråd v/ kirkeverge Brooke Bakken Fra: Mur og Mer v/ konservator NKF-N Hilde Viker Berntsen Emne: Tjøme kirke, tårn. Tilstandsvurdering med anbefaling av tiltak

Detaljer

SLIPT BETONG. en verden av muligheter TEKNIKK

SLIPT BETONG. en verden av muligheter TEKNIKK Boligbygg Helsingfors Vanlig grå sement med tilslag av mørk granitt i de smale feltene, blandet tilslag i de brede feltene og i søylen. Overflaten er slipt og polert. SLIPT BETONG en verden av muligheter

Detaljer

Stenkjellerene på Bryggen i Bergen

Stenkjellerene på Bryggen i Bergen NIKU Oppdragsrapport nr 193/2009 Stenkjellerene på Bryggen i Bergen Enkel tilstandsvurdering og forslag til utbedringer Ellen Hole Bygning VI-VII g, vestvegg. 2 Stenkjellere, Bryggen INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

A206 HOLUM KIRKE, MANDAL KOMMUNE, VEST-AGDER

A206 HOLUM KIRKE, MANDAL KOMMUNE, VEST-AGDER NIKU OPPDRAGSRAPPORT 187/2012 A206 HOLUM KIRKE, MANDAL KOMMUNE, VEST-AGDER Tilstandsregistrering av kunst og inventar Anne Apalnes Ørnhøi Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks

Detaljer

Røros. Kjerkgata 54 Matr. 263/264 Fargeundersøkelse av fasaden mot Kjerkgata

Røros. Kjerkgata 54 Matr. 263/264 Fargeundersøkelse av fasaden mot Kjerkgata Kunst og inventar nr. 44/år 2007 Røros. Kjerkgata 54 Matr. 263/264 Fargeundersøkelse av fasaden mot Kjerkgata Jon Brænne Malerikonservator/forsker Kjerkgata 54. 29.6.2007. Foto. J. Brænne. Dato: 30.8.2007

Detaljer

Steinvikholm borgruin, konserveringsarbeid 2014

Steinvikholm borgruin, konserveringsarbeid 2014 B a k k e n & M a g n u s s e n A / S K n u t H a m s u n d s v e g 8 2 6 8 5 G a r m o w w w. r e s t a u r e r i n g s v e r k s t a d. n o Steinvikholm borgruin, konserveringsarbeid 2014 Foto 20061137_005:

Detaljer

Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 11/2014. Tokerud skole. Dokumentasjon og demontering av. OKK 00504 «Geologisk vegg»

Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 11/2014. Tokerud skole. Dokumentasjon og demontering av. OKK 00504 «Geologisk vegg» Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 11/2014 Tokerud skole Dokumentasjon og demontering av OKK 00504 «Geologisk vegg». Oppdrag Dokumentasjon og demontering av «Geologisk vegg» Oppdragssted Tokerud skole.

Detaljer

Leggeanvisning for Litex Våtromsmembran

Leggeanvisning for Litex Våtromsmembran TOPPMEMBRAN Leggeanvisning for LØSNING: TOPPMEMBRAN som toppmembran legges øverst rett under flisene. Monteringen gjøres i én operasjon og gulvet er klart til flislegging samme dag. Underlaget må være

Detaljer

A 128 RINGEBU STAVKIRKE

A 128 RINGEBU STAVKIRKE NIKU OPPDRAGSRAPPORT 169/2013 A 128 RINGEBU STAVKIRKE Konservering av dekor på korets østvegg Delrapport 3 Anne Apalnes Ørnhøi Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks 736

Detaljer

Grip stavkirke. Alterskap, alterduk, antependium og andre interiørdetaljer. Tilstand 2009

Grip stavkirke. Alterskap, alterduk, antependium og andre interiørdetaljer. Tilstand 2009 NIKU Oppdragsrapport 128/2009 Grip stavkirke. Alterskap, alterduk, antependium og andre interiørdetaljer. Tilstand 2009 Tone Olstad 2 Grip stavkirke. Alterskap, alterduk, antependium og andre interiørdetaljer.

Detaljer

A204 SØGNE KIRKE, SØGNE KOMMUNE, VEST-AGDER

A204 SØGNE KIRKE, SØGNE KOMMUNE, VEST-AGDER NIKU OPPDRAGSRAPPORT 189/2012 A204 SØGNE KIRKE, SØGNE KOMMUNE, VEST-AGDER Tilstandsregistrering av kunst og inventar Stein, Mille Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks 736

Detaljer

A 186 Froland kirke, Froland kommune, Aust-Agder Tilstandsregistrering av kunst og inventar

A 186 Froland kirke, Froland kommune, Aust-Agder Tilstandsregistrering av kunst og inventar NIKU Oppdragsrapport 187/2009 A 186 Froland kirke, Froland kommune, Aust-Agder Mille Stein Froland kirke. Foto: Iver Schonhowd, Riksantikvaren 2009. Befaringsrapport. Bakgrunn Sted: A 186 Froland kirke

Detaljer

ALTERSKAPET I HADSEL KIRKE, STOKMARKNES

ALTERSKAPET I HADSEL KIRKE, STOKMARKNES NIKU OPPDRAGSRAPPORT 78/2013 ALTERSKAPET I HADSEL KIRKE, STOKMARKNES Tilstandsvurdering og tiltak Tone Marie Olstad Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks 736 Sentrum, 0105

Detaljer

Notat. 2. Puss- og overflatebehandling utført av murhåndverker 1

Notat. 2. Puss- og overflatebehandling utført av murhåndverker 1 Dato: 11.9.2012 Til: Balestrand kirkelig fellesråd Fra: NIKU v/ konservator Hilde Viker Berntsen Emne: Kvamsøy kirke. Murerarbeid og oppfølging av kalkmalerikonservering 1. Bakgrunn På bakgrunn av NIKUs

Detaljer

Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 9/2014. Bestum skole. Rensing av sementbaserte byster

Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 9/2014. Bestum skole. Rensing av sementbaserte byster Mur og Mer. Prosjekt/ Rapport nr. 9/2014 Bestum skole Rensing av sementbaserte byster. Oppdrag Rensing av sementbaserte byster Oppdragssted Bestum skole, Holgerslystveien 18 Oppdragsgiver Undervisningsbygg

Detaljer

Flislegging av basseng

Flislegging av basseng Flislegging av basseng Denne veiledningen tar ikke mål av seg til å gi en full opplæring i flislegging. Hvis en ikke har lagt fliser før, bør en alliere seg med en som har gjort det. Veiledningen vektlegger

Detaljer

NIKU Oppdragsrapport nr. 56/2010. "Helvete", Røst kommune. Fjerning av tagging i 2009. Terje Norsted 11K

NIKU Oppdragsrapport nr. 56/2010. Helvete, Røst kommune. Fjerning av tagging i 2009. Terje Norsted 11K NIKU Oppdragsrapport nr. 56/2010 "Helvete", Røst kommune. Fjerning av tagging i 2009 Terje Norsted 11K NIKU Oppdragsrapport 56/2010 "Helvete", Røst kommune. Fjerning av tagging i 2009 Terje Norsted, konservator

Detaljer

Så langt vi kjenner tilbake har det vært en god og ærbødig skikk å reise et gravminne over de som har gått bort.

Så langt vi kjenner tilbake har det vært en god og ærbødig skikk å reise et gravminne over de som har gått bort. GRAVMINNER 2 Så langt vi kjenner tilbake har det vært en god og ærbødig skikk å reise et gravminne over de som har gått bort. Hvor på kirkegården avdøde er gravlagt, bør ha betydning for valg av gravminne.

Detaljer

Grip stavkirke. Behandling av hvit himling vest i kirkerommet. Dokumentasjon av interiøret

Grip stavkirke. Behandling av hvit himling vest i kirkerommet. Dokumentasjon av interiøret NIKU Oppdragsrapport 117/2009 Grip stavkirke. Behandling av hvit himling vest i kirkerommet. Dokumentasjon av interiøret Tone M. Olstad 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Vending av limfargen... 5 2.1 Erfaringer

Detaljer

A.F.166 NES KIRKE TILSTANDSVURDERING AV KALKMALERIENE I KORET SAMT BEHANDLINGSFORSLAG

A.F.166 NES KIRKE TILSTANDSVURDERING AV KALKMALERIENE I KORET SAMT BEHANDLINGSFORSLAG NIKU OPPDRAGSRAPPORT 166/2014 A.F.166 NES KIRKE TILSTANDSVURDERING AV KALKMALERIENE I KORET SAMT BEHANDLINGSFORSLAG Nes, Sauherad kommune, Telemark Susanne Kaun NIKU Oppdragsrapport 166/2014 Norsk institutt

Detaljer

Januar 2012 Produktinformasjon GRS Deltron matt klarlakksystem

Januar 2012 Produktinformasjon GRS Deltron matt klarlakksystem GLOBAL REFINISH SYSTEM Januar 2012 Produktinformasjon GRS Deltron matt klarlakksystem PRODUKTER Deltron matt klarlakk Deltron halvblank klarlakk Deltron HS-herdere Deltron tynnere Deltron lav-voc tynnere

Detaljer

Lyse klosterruin, konservering av vestmur i 2014

Lyse klosterruin, konservering av vestmur i 2014 B a k k e n & M a g n u s s e n A / S K n u t H a m s u n d s v e g 8 2 6 8 5 G a r m o w w w. r e s t a u r e r i n g s v e r k s t a d. n o Lyse klosterruin, konservering av vestmur i 2014 Foto 20052208_004:

Detaljer

1. Bakgrunn. Notat. Dato: 01.06.2015 Til: Malermester Roald Larsen A/S v/ Øistein Nicolaisen Fra: Mur og Mer v/ Hilde Viker Berntsen

1. Bakgrunn. Notat. Dato: 01.06.2015 Til: Malermester Roald Larsen A/S v/ Øistein Nicolaisen Fra: Mur og Mer v/ Hilde Viker Berntsen Dato: 01.06.2015 Til: Malermester Roald Larsen A/S v/ Øistein Nicolaisen Fra: Mur og Mer v/ Hilde Viker Berntsen Emne: Herman Fossgt. 4. Oslo Anbefaling av tiltak. Puss- og malingsarbeid 1. Bakgrunn Hovedinngang

Detaljer

Salonglys. Deilig avslappende Salonglys Lys er viktig for stemningen. Denne flotte lyskassen passer perfekt i en behagelig, lun atmosfære.

Salonglys. Deilig avslappende Salonglys Lys er viktig for stemningen. Denne flotte lyskassen passer perfekt i en behagelig, lun atmosfære. Salonglys Deilig avslappende Salonglys Lys er viktig for stemningen. Denne flotte lyskassen passer perfekt i en behagelig, lun atmosfære. 1 Innledning Denne kule lyskassen passer perfekt i en lun stue.

Detaljer

STRIKKEFASTHET. Pinnenr i oppskriften er kun et forslag.

STRIKKEFASTHET. Pinnenr i oppskriften er kun et forslag. 273 Les alltid gjennom oppskriften før du begynner å strikke, for å få en generell forståelse av fremgangsmåten som er brukt. Kun Dalegarn skal brukes til Dalegarns design. Designene er utviklet spesielt

Detaljer

Bf. 1 Akershus festning Fargeundersøkelsen av hovedporten

Bf. 1 Akershus festning Fargeundersøkelsen av hovedporten NIKU Oppdragsrapport nr. 309/2009 Bf. 1 Akershus festning Fargeundersøkelsen av hovedporten Susanne Kaun Edwin Verweij NIKU oppdragsrapport nr. 309/2009 Innhold 1. Bakgrunn...3 2. Metode...3 3. Dokumentasjon...3

Detaljer

A 68 FLESBERG STAVKIRKE

A 68 FLESBERG STAVKIRKE NIKU OPPDRAGSRAPPORT 60 / 2014 A 68 FLESBERG STAVKIRKE Undersøkelse og behandlingsforslag for maling i himlingen Mille Stein og Edwin Verweij Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2,

Detaljer

FERNIES PLASS 2 Kristoffer Andersen, Marius Jensen, Christina Næss, Svenja Wehrend, Suzana Zoric indd

FERNIES PLASS 2 Kristoffer Andersen, Marius Jensen, Christina Næss, Svenja Wehrend, Suzana Zoric indd FERNIES PLASS 2 Kristoffer Andersen, Marius Jensen, Christina Næss, Svenja Wehrend, Suzana Zoric 01.10.2015.indd 1 14.12.2015 15:38:58 01.10.2015.indd 2 14.12.2015 15:39:05 HISTORISK UTVIKLING FOR FERNIES

Detaljer

BEHANDLING AV MURALMALERIENE I OSLO RÅDHUS

BEHANDLING AV MURALMALERIENE I OSLO RÅDHUS NIKU OPPDRAGSRAPPORT 20/2012 BEHANDLING AV MURALMALERIENE I OSLO RÅDHUS Susanne Kaun Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks 736 Sentrum, 0105 Oslo Telefon: 23 35 50 00 www.niku.no

Detaljer

Vel Bevart! B.359. Røros. Bergmannsgata 19 Engzeliusgården. Portrommet Forslag til tiltak. Rapport nr: 16/2017

Vel Bevart! B.359. Røros. Bergmannsgata 19 Engzeliusgården. Portrommet Forslag til tiltak. Rapport nr: 16/2017 Vel Bevart! B.359. Røros. Bergmannsgata 19 Engzeliusgården. Portrommet Forslag til tiltak Rapport nr: 16/2017 Jon Brænne Malerikonservator NKF-N, Professor emeritus 1 B.359. Røros. Bergmannsgata 19. Portrommet

Detaljer

Glasstak. Takhelling minimum 6 = 105 mm/m.

Glasstak. Takhelling minimum 6 = 105 mm/m. Glasstak Takhelling minimum 6 = 105 mm/m. Denne anvisningen skal følges for å oppfylle garantivilkårene. Kontroller alltid at du har fått med riktig antall artikler før du begynner å montere. Se innholdslisten

Detaljer

Veileder GINT. Geografi i Nord-Trøndelag. Brukerveiledning. www.gint.no. (http://a3.gint.no/ før lansering)

Veileder GINT. Geografi i Nord-Trøndelag. Brukerveiledning. www.gint.no. (http://a3.gint.no/ før lansering) Geografi i Nord-Trøndelag Brukerveiledning www.gint.no (http://a3.gint.no/ før lansering) 1 Utarbeidet september 2015 Kristin Bjerke Denstadli, GIS-medarbeider Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Gry Aune Tveten,

Detaljer

Hammerfest rådhus. Tilstandsvurdering av maleriet i bystyresalen.

Hammerfest rådhus. Tilstandsvurdering av maleriet i bystyresalen. NIKU Oppdragsrapport 100/2010 Hammerfest rådhus. Tilstandsvurdering av maleriet i bystyresalen. Nina R. Kjølsen Detalj av bystyremaleriet i Hammerfest rådhus. 03.05.2010, NIKU Til: Hammerfest Kommune,

Detaljer

EIDSFOS HOVEDGÅRD - RESTAURERING AV HOVEDDØR RAPPORT OG ANVISNINGER Bente Bjerknes og Ragnar Kristensen, februar 2010

EIDSFOS HOVEDGÅRD - RESTAURERING AV HOVEDDØR RAPPORT OG ANVISNINGER Bente Bjerknes og Ragnar Kristensen, februar 2010 EIDSFOS HOVEDGÅRD - RESTAURERING AV HOVEDDØR RAPPORT OG ANVISNINGER Bente Bjerknes og Ragnar Kristensen, februar 2010 Revidert... Rapporten vil komplettes med flere foto. 1 TEGNING MED MARKERING AV ULIKE

Detaljer

Selje klosterruin, konservering 2014

Selje klosterruin, konservering 2014 B a k k e n & M a g n u s s e n A / S K n u t H a m s u n d s v e g 8 2 6 8 5 G a r m o w w w. r e s t a u r e r i n g s v e r k s t a d. n o Selje klosterruin, konservering 2014 Foto fra i-phone 2914:

Detaljer

A 285 Urnes stavkirke. Konsolidering av limfargedekoren i koret.

A 285 Urnes stavkirke. Konsolidering av limfargedekoren i koret. NIKU Oppdragsrapport 160/2012 A 285 Urnes stavkirke. Konsolidering av limfargedekoren i koret. Mille Stein og Tone Olstad Koret i Urnes stavkirke fotografert etter behandling. Foto: Birger Lindstad 2011.

Detaljer

Oppbygging av ei bile fra Aust Agder:

Oppbygging av ei bile fra Aust Agder: Oppbygging av ei bile fra Aust Agder: Utgangspunktet for denne analysen er at jeg kom over ei Agder bile og kjøpte denne for bruk som referansemateriell og samling. Den var i ganske dårlig forfatning når

Detaljer

Trinnvise anvisninger Ulike typer maling og lakk

Trinnvise anvisninger Ulike typer maling og lakk Trinnvise anvisninger Ulike typer maling og lakk Underlagstrøk grunnlaget Du får bedre heftevne og dekning hvis du først påfører et underlagstrøk eller grunning. Den har spesielle egenskaper som skiller

Detaljer

Tautra klosterruin, konservering 2014

Tautra klosterruin, konservering 2014 B a k k e n & M a g n u s s e n A / S K n u t H a m s u n d s v e g 8 2 6 8 5 G a r m o w w w. r e s t a u r e r i n g s v e r k s t a d. n o Tautra klosterruin, konservering 2014 Foto 20050723_002: Siste

Detaljer

Til montering trenger en verktøy som: poppnagletang, 5mm bor, drill, skiftenøkkel, vater, unbrakonøkkel, gummihammer, fugemasse og fugesprøyte til

Til montering trenger en verktøy som: poppnagletang, 5mm bor, drill, skiftenøkkel, vater, unbrakonøkkel, gummihammer, fugemasse og fugesprøyte til Til montering trenger en verktøy som: poppnagletang, 5mm bor, drill, skiftenøkkel, vater, unbrakonøkkel, gummihammer, fugemasse og fugesprøyte til takskjøter. 1 2 Veggene låses sammen med poppnagler nedover

Detaljer

Bryggen i Bergen. Bellgården. Bygning 7E Fargeundersøkelse på nordfasaden, 2.etasje

Bryggen i Bergen. Bellgården. Bygning 7E Fargeundersøkelse på nordfasaden, 2.etasje NIKU Oppdragsrapport nr. 196/2009 Bryggen i Bergen. Bellgården. Bygning 7E Fargeundersøkelse på nordfasaden, 2.etasje Tone Marie Olstad Bellgården 7E. Nordfasade. 2009 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...

Detaljer

Servantbenk i puristisk stil

Servantbenk i puristisk stil Servantbenk i puristisk stil Renslig Servantbenk i puristisk stil Mange ønsker seg en minimalistisk stil på badet. En stil denne servanten er et godt eksempel på: Mindre er ofte det beste! 1 Innledning

Detaljer

Les alltid gjennom oppskriften før du begynner å strikke, for å få en generell forståelse av fremgangsmåten som er brukt.

Les alltid gjennom oppskriften før du begynner å strikke, for å få en generell forståelse av fremgangsmåten som er brukt. STRIKKETIPS Les alltid gjennom oppskriften før du begynner å strikke, for å få en generell forståelse av fremgangsmåten som er brukt. For at plagget du strikker skal få riktige mål og fasong, er det viktig

Detaljer

Skilting av kommunale bygninger

Skilting av kommunale bygninger Skilting av kommunale bygninger Utgave III Bakgrunn Dette er den 3. utgave av Trondheim kommunes skiltmal. Malen har vært aktivt i bruk siden 2007 i forbindelse med bygge- og rehabiliteringsprosjekter

Detaljer

SANDAKERVEIEN 11 FASADEREHABILITERING

SANDAKERVEIEN 11 FASADEREHABILITERING Beregnet til AS Sandakerveien 11 Dokument type Rapport Dato Sep 2013 SANDAKERVEIEN 11 FASADEREHABILITERING SANDAKERVEIEN 11 FASADEREHABILITERING Revisjon 2013/09/26 Dato 2013/09/05 Utført av EAL Kontrollert

Detaljer

Ord og begrepsforklaringer Alfabetisk liste med forklaring av sentrale ord som ofte brukes i kulturminneforvaltningen.

Ord og begrepsforklaringer Alfabetisk liste med forklaring av sentrale ord som ofte brukes i kulturminneforvaltningen. Ord og begrepsforklaringer Alfabetisk liste med forklaring av sentrale ord som ofte brukes i kulturminneforvaltningen. Arkeologisk kulturminne Arkeologiske kulturminner er fysiske spor og levninger etter

Detaljer

Miljøsaneringsbeskrivelse

Miljøsaneringsbeskrivelse Statsbygg Nord Miljøsaneringsbeskrivelse Fasadeutbedring Vardø Politihus 2015-05-07 J01 2015-05-07 Intern gjennomgang bakil kmull Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet

Detaljer

Montering & Vedlikehold

Montering & Vedlikehold Montering & Vedlikehold ten av symbolet samme tykkelse på I og midten av symbolet 2/5 av X-høyden 2/5 av X-høyden X-høyden X-høyden Corinor AS, Bergsjøvegen 31, N-2846 Bøverbru T +47 61 19 70 70 www.corinor.no

Detaljer

Lillehammer 12.03.2012 Ole J Holt

Lillehammer 12.03.2012 Ole J Holt Lillehammer 12.03.2012 Ole J Holt Er alle gode råd dyre? Og hvordan kan bygningstiltakene finansieres? Valg av rådgiver avgjør prisen Kvaliteten til objektet Bytte eller reparere? Når er ting dårlige?

Detaljer

Gamlestua, Heierstad. Gbrnr.: 18 / 1. HOF kommune. Askeladden ID 86490-1

Gamlestua, Heierstad. Gbrnr.: 18 / 1. HOF kommune. Askeladden ID 86490-1 Gamlestua, Heierstad Gbrnr.: 18 / 1 HOF kommune Askeladden ID 86490-1 1 Kart som viser Heierstad i Hof kommune, og stuas plassering i forhold til de andre husene på gården. 2 Heierstad Gamlestua, Heierstad

Detaljer

3M VHB. Industritape og lim. VHB tape. Alternativ. til skruer, nagler og sveising

3M VHB. Industritape og lim. VHB tape. Alternativ. til skruer, nagler og sveising 3M VHB Industritape og lim VHB tape Alternativ til skruer, nagler og sveising 30 år med stabil kvalitet 3M VHB tape ble funnet opp av 3M for over 30 år siden. Tapene har vist seg å ha en imponerende styrke

Detaljer

Vennlligst behold for fremtidig rengjøring. Vedlikehold og garanti

Vennlligst behold for fremtidig rengjøring. Vedlikehold og garanti Vennlligst behold for fremtidig rengjøring og garanti Vennligst følg anvisningene for vedlikehold for å sikre at møblene dine holder seg lenge. En normal forandring av utseende på tekstiler, hud og tre

Detaljer

Scotch-Brite. gulvpads og vedlikeholdsprodukter. 3 Idéer og løsninger

Scotch-Brite. gulvpads og vedlikeholdsprodukter. 3 Idéer og løsninger Scotch-Brite gulvpads og vedlikeholdsprodukter 3 Idéer og løsninger 3M har en lang tradisjon med å finne opp nyskapende og effektive produkter som forenkler hverdagen vår. 3Ms produkter berører livet vårt

Detaljer

NOTAT Norconsult AS Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika Pb. 626, NO-1303 Sandvika Tel: +47 67 57 10 00 Fax: +47 67 54 45 76 Oppdragsnr.

NOTAT Norconsult AS Vestfjordgaten 4, NO-1338 Sandvika Pb. 626, NO-1303 Sandvika Tel: +47 67 57 10 00 Fax: +47 67 54 45 76 Oppdragsnr. Til: Lars Nielsen, Norconsult AS Fra: Nick Pedersen, Norconsult AS Dato: 2014-19-02 Vurdering av vindforhold ved Kjerrberget sørvest SAMMENDRAG Notatet beskriver en kvalitativ vurdering av vindforholdene

Detaljer

Installasjon av Alutile Fasade plater

Installasjon av Alutile Fasade plater Installasjon av Alutile Fasade plater Generelt. Alle plater er kvalitetsgodkjent fra fabrikk og blir testet etter mange ulike krevende tester standardisert av Amerikanske ASTM og Britiske Standarder. Alle

Detaljer

Af 377 HUSTAD KIRKE - FORPROSJEKT TIL FJERNING AV KALK PÅ KLEBERSTEINSPORTAL MOT VEST

Af 377 HUSTAD KIRKE - FORPROSJEKT TIL FJERNING AV KALK PÅ KLEBERSTEINSPORTAL MOT VEST NIKU OPPDRAGSRAPPORT 143/2016 Af 377 HUSTAD KIRKE - FORPROSJEKT TIL FJERNING AV KALK PÅ KLEBERSTEINSPORTAL MOT VEST Inderøy kommune i Nord Trøndelag Susanne Kaun NIKU Oppdragsrapport 143/2016 Norsk institutt

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

FDV dokumentasjon GDL takaltan

FDV dokumentasjon GDL takaltan FDV dokumentasjon GDL takaltan PRODUSERT FRA APRIL 2015 Takterrasse type GDL 3066 og 3066L lakkert furu GDL 2066 og 2066L hvitmalt furu Takvinkel 35-53 Utendørs bruk Ja Mål Bredde: 940 mm / Høyde: 2520

Detaljer

1.1) Systemoppbygging Baumit varmeisoleringssystemer. a) Kantvulst-punkt-metode. b) Limt overhele flaten. Forklaring: Merknad:

1.1) Systemoppbygging Baumit varmeisoleringssystemer. a) Kantvulst-punkt-metode. b) Limt overhele flaten. Forklaring: Merknad: 1.1) Systemoppbygging Baumit varmeisoleringssystemer a) Kantvulst-punkt-metode b) Limt overhele flaten 3 Baumit fasadeisoleringsplate system-tekstilglassgitter 5 Baumit systemgrunning 6 Baumit systemytterpuss

Detaljer

STRIKKEFASTHET. Pinnenr i oppskriften er kun et forslag.

STRIKKEFASTHET. Pinnenr i oppskriften er kun et forslag. 314 Les alltid gjennom oppskriften før du begynner å strikke, for å få en generell forståelse av fremgangsmåten som er brukt. Kun Dale Garn skal brukes til Dale Garns design. Designene er utviklet spesielt

Detaljer

STRIKKEFASTHET. Pinnenr i oppskriften er kun et forslag.

STRIKKEFASTHET. Pinnenr i oppskriften er kun et forslag. 290 Les alltid gjennom oppskriften før du begynner å strikke, for å få en generell forståelse av fremgangsmåten som er brukt. Kun Dale Garn skal brukes til Dale Garns design. Designene er utviklet spesielt

Detaljer

DALE GARN NORGESGENSEREN VOKSEN - BARN - TILBEHØR FALK - HEILO NR 299

DALE GARN NORGESGENSEREN VOKSEN - BARN - TILBEHØR FALK - HEILO NR 299 NR 299 DALE GARN NORGESGENSEREN VOKSEN - BARN - TILBEHØR FALK - HEILO DALE GARN Nr 299 NORGESGENSER Norsk inspirasjon nattehimmel - nordlys fjell - snøkrystaller hav - blomster Dette er vinnerdesignet

Detaljer

Hvordan bruke vaskenøtter

Hvordan bruke vaskenøtter Hvordan bruke vaskenøtter Ta 4 6 skall i bomullsposen og putt posen inn i vaskemaskinen sammen med klærne dine. Vask klærne på programmene du bruker til vanlig. (Nøttene fungerer fra alt mellom 30 90 grader.)

Detaljer

Diodekart: Opplegg av: Tormod Ludvigsen, Kjeldås Skole 2008. www.kjeldas.skole.no

Diodekart: Opplegg av: Tormod Ludvigsen, Kjeldås Skole 2008. www.kjeldas.skole.no Diodekart: Opplegg av: Tormod Ludvigsen, Kjeldås Skole 2008 www.kjeldas.skole.no Steg for steg hva du bør gjøre for å lage et diodekart: 1. Lag en tegning som du skal bruke, og finn en plastplate. 2. Stek

Detaljer

Vedlegg B Bilder fra befaring. Bilde 1: Dagens redskapshus er plassert sørvest på eiendommen, langt fra vei.

Vedlegg B Bilder fra befaring. Bilde 1: Dagens redskapshus er plassert sørvest på eiendommen, langt fra vei. Bilde 1: Dagens redskapshus er plassert sørvest på eiendommen, langt fra vei. Bilde 2: Forslag til plassering av eventuelt nytt redskapshus. Bilde 3: Originalt søylefundament, bestående av stein lagt på

Detaljer

En fordypning i performancekunstneren Kurt Johannessen - oppgaver i barnehage og omvisning i Bergen Kunsthall fra utstillingen BLU.

En fordypning i performancekunstneren Kurt Johannessen - oppgaver i barnehage og omvisning i Bergen Kunsthall fra utstillingen BLU. KURT JOHANNESSEN En fordypning i performancekunstneren Kurt Johannessen - oppgaver i barnehage og omvisning i Bergen Kunsthall fra utstillingen BLU. - Den Kulturelle Bæremeisen - Høsten 2010 - Mia Øquist

Detaljer

Fargeundersøkelse av eksteriøret på hovedbygningen

Fargeundersøkelse av eksteriøret på hovedbygningen Oppdragsrapport nr. 130/2012 B.359. Røros landsogn Mattisvollen Fargeundersøkelse av eksteriøret på hovedbygningen Jon Brænne Røros. Landsogn. Mattisvollen. Hovedfasaden mot sør. Boligdelen til høyre,

Detaljer

Faste partier og malskårne partier.

Faste partier og malskårne partier. Faste partier og malskårne partier. Karmytterbredde/høyde = hullmål i konstruksjonen Toleranse bredde: +10-10 mm (per parti) Toleranse høyde: +7-7 mm Kontroller alltid at du har fått med riktig antall

Detaljer

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETSANVISNINGER

BESKRIVELSE AV APPARATET INSTALLASJON SIKKERHETSANVISNINGER NO Les følgende instruksjoner nøye før du installerer og bruker apparatet. Det er bare på denne måten at du oppnår de beste resultatene, og maksimal driftssikkerhet. BESKRIVELSE AV APPARATET (se figuren

Detaljer

Designmanual. Parat. Designmanual. Parat. www.parat.com 1

Designmanual. Parat. Designmanual. Parat. www.parat.com 1 1 Innholdsfortegnelse s 3 Liten og stor logo s 4 Beskyttelsessone (logo) s 5 Positiv/negativ logo s 6 Fargepalett: pms og cmyk-verdier s 7 Fargepalett: pms og rgb-verdier s 8 Typografi s 9 Papirkvalitet

Detaljer

AKEPOX 2030. Teknisk merkeblad 1/5

AKEPOX 2030. Teknisk merkeblad 1/5 AKEPOX 2030 Teknisk merkeblad 1/5 Karakteristikk AKEPOX 2030 er et kremaktig, fyllstoffholdig, løsemiddelfritt to-komponentlim på epoksybasis med en modifisert polyaminherder. Produktet utmerker seg ved

Detaljer

Vågsalmenning 8, Bergen kommune, Hordaland

Vågsalmenning 8, Bergen kommune, Hordaland Vågsalmenning, Bergen kommune, Hordaland Arkeologisk tilsyn ved etablering av vannledning Katharina Lorvik NIKU prosjektnummer/årstall 124/2012 Berørt område Vågsalmenning Gnr/Bnr 166/52 Oppdragets art

Detaljer

Hvordan lage et sammensatt buevindu med sprosser?

Hvordan lage et sammensatt buevindu med sprosser? Hvordan lage et sammensatt buevindu med sprosser? I flere tilfeller er et vindu som ikke er standard ønskelig. I dette tilfellet skal vinduet under lages. Prinsippene er de samme for andre sammensatte

Detaljer

Temainfo. Denne temainfo omhandler fuging av keramiske gulvfliser, naturstein mv., når det legges vekt på arbeidsmiljø og en rasjonell fugeprosess.

Temainfo. Denne temainfo omhandler fuging av keramiske gulvfliser, naturstein mv., når det legges vekt på arbeidsmiljø og en rasjonell fugeprosess. Side 1 Stående fuging med hurtigherdende gulvfuge, Cerafill 15 quick Denne temainfo omhandler fuging av keramiske gulvfliser, naturstein mv., når det legges vekt på arbeidsmiljø og en rasjonell fugeprosess.

Detaljer

Kulturminner i Nordland

Kulturminner i Nordland Kulturminner i Nordland Befaringsdato: 12/09-23/09-2011 Kommune: Narvik Gård: Gnr: Mange Bnr: Mange Formål: Befaring i forbindelse utbygging av ny 420 kv kraftlinje Ofoten-Balsfjord Rapport skrevet av:

Detaljer

NOTAT RÅD OM OPPGRADERING AV WALDEMARS HAGE. Bakgrunn

NOTAT RÅD OM OPPGRADERING AV WALDEMARS HAGE. Bakgrunn Oppdragsgiver: Styret Waldemars Hage Oppdrag: 534207 Waldemars hage 1-6 Dato: 2014-03-28 Skrevet av: Mette Lenvik Kvalitetskontroll: Alf Haukeland RÅD OM OPPGRADERING AV WALDEMARS HAGE Bakgrunn Styret

Detaljer

Håndgipspuss Håndgipspuss. Knauf Primer skal brukes til grunning av sterkt, eller ujevnt sugende underlag før. Goldband og Rotband

Håndgipspuss Håndgipspuss. Knauf Primer skal brukes til grunning av sterkt, eller ujevnt sugende underlag før. Goldband og Rotband Gipspuss og tilbehør Primer Knauf Primer skal brukes til grunning av sterkt, eller ujevnt Primer sugende underlag før Gul 15 kg man skal pusse. Sterkt sugende underlag er for eksempel lettbetong, porebetong,

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/1926 SAMLET SAKSFREMSTILLING - VINDUSPROGRAMMET 2014 I RØROS KOMMUNE Arkiv: GID L 42 Arkivsaksnr.: 13/1926 Saksbehandler: Marit Gilleberg Saksnr. Utvalg

Detaljer

Lekestativ MaxiSwing

Lekestativ MaxiSwing Lekestativ MaxiSwing Art. nr: 1740 Lekestativet er produsert etter følgende standard og direktiv: EN 71; 2009/48/EU Produsert: IMPREST AS Näituse 25 50409 Tartu Estonia Serie kode RKC-552.00.L60/100MRA...

Detaljer

TILSTANDSREGISTRERING AV KUNST OG INVENTAR I GOL STAVKIRKE

TILSTANDSREGISTRERING AV KUNST OG INVENTAR I GOL STAVKIRKE NIKU OPPDRAGSRAPPORT 104/2013 TILSTANDSREGISTRERING AV KUNST OG INVENTAR I GOL STAVKIRKE Norsk Folkemuseum, Oslo kommune Mille Stein Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks

Detaljer

Leggeanvisning Boligvinyl Tørre rom

Leggeanvisning Boligvinyl Tørre rom Leggeanvisning Boligvinyl Tørre rom Før du begynner: Rull ut belegget innendørs og la det ligge over natten, da blir det enklere å håndtere og skjære. Kontroller materialet. Eventuelle feil må omgående

Detaljer

INKOGNITOGATEN 1, 0258 OSLO

INKOGNITOGATEN 1, 0258 OSLO NIKU OPPDRAGSRAPPORT 86/2012 INKOGNITOGATEN 1, 0258 OSLO Konservering av veggmalerier av Bernhard Folkestad Anne Apalnes Ørnhøi Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) Storgata 2, Postboks 736

Detaljer

Veileder i DKS-produksjonen Spor i sand

Veileder i DKS-produksjonen Spor i sand Veileder i DKS-produksjonen Spor i sand Elevene tegner forslaget til relieffet sitt ferdig før de får besøk av DKS-produksjonen og kunstnerne. Dette kan de for eksempel gjøre i kunst og håndverkstimene.

Detaljer

Trykk, mønster og design

Trykk, mønster og design Trykk, mønster og design Tekst og bilder av Hilde Degerud Jahr Utgitt av Kunst i Skolen 2013 Fotografier, illustrasjoner eller tekst må ikke reproduseres eller benyttes i andre sammenhenger. www.kunstiskolen.no

Detaljer

Bodø Kunstforening. Storgata Bodø. Vedr. Konservering/restaurering av et maleri og en smukkramme. Bodø,

Bodø Kunstforening. Storgata Bodø. Vedr. Konservering/restaurering av et maleri og en smukkramme. Bodø, Stephanie Backes Gamle Riksvei 53 8070 Bodø Bodø Kunstforening Storgata 29 8006 Bodø Vedr. Konservering/restaurering av et maleri og en smukkramme Bodø, 18.08.2015 Jeg takker for oppdraget for utarbeidelse

Detaljer

Konserveringsarbeid utført i 2015

Konserveringsarbeid utført i 2015 B a k k e n & M a g n u s s e n A / S K n u t H a m s u n d s v e g 8 2 6 8 5 G a r m o www.restaureringsverkstad.no Årsrapport, Steinvikholm Konserveringsarbeid utført i 2015 20061140_060 vestre del av

Detaljer

Captain Dønvig s Life-saving Globe

Captain Dønvig s Life-saving Globe 2009 Captain Dønvig s Life-saving Globe Tilstands Rapport: DØNVIG S LIFE-SAVING GLOBE Skåtøy Vel prosjekt i samarbeid med Follo Museum Tor Verner Dønvik Skåtøy Vel 16.12.2009 1. Innledning Skåtøy Vel s

Detaljer

I SCHÖNOX AB/iFIX - Monteringsanvisning for våtrom I

I SCHÖNOX AB/iFIX - Monteringsanvisning for våtrom I I SCHÖNOX AB/iFIX - Monteringsanvisning for våtrom I I www.schonox.no I I SCHÖNOX ifix-system I Vegg 1. Det er valgfritt om man vil starte med gulv eller vegg. Skjøtene på AB-duken skal overlappes med

Detaljer

Lukket godsvogn litra G3

Lukket godsvogn litra G3 Lukket godsvogn litra G3 Kort historikk G3. G3 15 315 Håndbremset. G3-vognene, før 1936 benevnt G type 5, ble brukt over hele normalspornettet i Norge, samt også i Sverige og Danmark. Det var en vogntype

Detaljer

FDV dokumentasjon GEL takterrasse

FDV dokumentasjon GEL takterrasse FDV dokumentasjon GEL takterrasse PRODUSERT FRA APRIL 2015 Takterrasse type GEL 3065G lakkert furu VEA/B/C 3065G lakkert furu GEL 2065G hvitmalt furu VEA/B/C 2065G hvitmalt furu Takvinkel 35-53 Utendørs

Detaljer