Med tanke på framtida

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Med tanke på framtida"

Transkript

1 VELKOMMEN UNIVERSITETET I AGDER ER ET UNGT UNIVERSITET, MED NYE OG MODERNE CAMPUSER I GRIMSTAD OG KRISTIANSAND. UiA HAR 160 STUDIER, CA STUDENTER OG 1000 ANSATTE. Med tanke på framtida Hva skal du bli og hvor vil du bli det? Store valg, viktige valg når du skal velge studium. Det handler om viktige år i livet ditt. Det handler om framtida di. Ta deg tid til å vurdere mulighetene før du gjør ditt valg. Universitetet i Agder er et ungt universitet med nye og moderne campuser i Grimstad og Kristiansand. De akademiske studiene har nær kontakt med praktisk arbeidsliv, organisasjoner, kulturinstitusjoner og det sosiale livet i landsdelen. Yrkesrettede studier og fagstudier er nær hverandre ved UiA. Det betyr kortere vei mellom studier og praksis. UiA er et internasjonalt orientert universitet i en internasjonalt orientert region. Vi har omfattende studentutveksling, studentpraksis og prosjektarbeid for deg som vil ut i verden. Akademiske eller praktiske erfaringer i det internasjonale markedet er verdifull last for den som ser mot framtida. UiA har ca studenter og 1000 ansatte. 160 studier gir deg muligheter til å finne studiet som passer for deg. Men UiA er likevel ikke større enn at det er lett å bli kjent både med studenter og ansatte, også på tvers av fagmiljøene. Sørlandet er stort nok til å ha urbane miljøer, men samtidig ikke større enn at du får oversikt, er trygg, og føler deg hjemme. Nasjonale målinger viser at våre studenter trives best av alle studenter i Norge. I denne brosjyren presenterer vi Universitetet i Agder og studiene i Valget er ditt, framtida er din. Studier ved UiA skal gi gode opplevelser i studietida og et solid faglig grunnlag, med tanke på framtida. Velkommen til Universitetet i Agder! Torunn Lauvdal Rektor Velkommen til studier ved universitetet i agder 2

2 Innhold Begreper s. 21 Generelt om studier og grader s Internasjonalisering s. 17 Tilrettelegging hvis funksjonsnedsettelse s. 127 Krav om politiattest, skikkethet s. 130 Livet rundt studiene, studiebyene s Opptak og opptakskrav s , Opptak til enkeltemner s. 126 Oversikt over studiene s Realkompetanse s. 132 Restplasser s. 131 Studier på engelsk s. 126 Studieveiledning og informasjon s. 127 Søknad og søknadsfrister s Tuberkuloseundersøkelse og Mrsa s. 130 Åpen dag s. 126 Servicetorg s. 127 Universitetsbiblioteket s. 127 Karrieresenter s. 127 Etter- og videreutdanning s Studiesenteret Metochi i Hellas s. 125 Oversikt over studieprogrammene sortert etter: Bachelor s. 134 Master s. 134 Ph.d. s. 134 Fakultetene s Notater s. 135 Kart over studiestedene s Produsert og utgitt av Avdeling for studentrekruttering ved Universitetet i Agder. Redaksjonen avsluttet 16. desember Redaktør: Kristian Folkman Grafisk form: Martin Grina Intervjuer: Øyvind Andreas Strømme, Tone Øverland, Siri Asdal og Atle Slotnes. Trykkeri: Color Print, eks. Foto: Iris Engen Skadal s. 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 34, 37, 39, 43, 45, 52, 53, 66, 67, 71, 73, 75, 82, 87, 95, 97, 104, 109, 112, 115, 117 og 128 Jon-Petter Thorsen/Aptum kommunikasjon: s. 15, 23, 28, 29, 41, 47, 49, 60, 61, 63, 68, 78, 84, 89, 102, 107, 119 og 123 Olav Breen: omslagsfoto, s. 13, 14, 16, 19, 24, 32, 54, 57, 58, 74, 80, 90, 100, 108, 111 og 132 Tor Erik Schrøder: s. 8 og 9 Øyvind Andreas Strømme: s. 12 og 93 Martin Grina: s. 58 Anders Martinsen: s. 124 Kristiansand kommune: s. 73 Private foto: s. 42, 59, 92 og 125 Vi tar forbehold om trykkfeil, endringer, godkjenninger og oppstart av studier. Lærerutdanning Kunstfag Grunnskolelærerutdanning s Arrangement/komposisjon s. 55 Faglærerutdanning for tospråklige s. 31 Teater for barn og unge Design og teknologi s. 65 s. 63 Faglærerutdanning i drama s. 59 Drama og teater s. 65 Faglærerutdanning i musikk s. 59 Faglærerutdanning i drama s. 59 Førskolelærerutdanning s Faglærerutdanning i musikk s. 59 Lektorutdanning i realfag s. 106 Forming s. 63 Norsk som andrespråk og kulturkunnskap s. 37 Kunst og håndverk Kunstfag s. 61, 62 s. 61 Norsk fordypning i førskolelærerutdanningen s. 37 Musikk Music Management, s , 64 s. 56 Praktisk-pedagogisk utdanning s. 30 Musikkteknologi s. 55 Ulike typer lærerutdanning s. 25 Utøvende musikk s Sang og musikk i barnehage og småskole s. 64 Førstesemesterstudiet Ex. phil./ex. fac./skriveteknikk og informasjonskompetanse/latin s. 19 Ex. phil./ex. fac. i Hellas s. 19 Humaniora og pedagogikk Comparative Educational Studies s. 50 Engelsk s Filosofi s. 49 Filmvitenskap og filmprod. s. 37 Fransk s. 42 Førstesemesterstudiet s. 19 Ex. phil./ex. fac. s. 19 Historie s Klassisk gresk språk s. 48 Kommunikasjon s. 33 Likestillingsstudiet s. 50 Litteratur, film og teater s. 36 Nordisk språk og litteratur s Norsk s. 37 Oversetting og interkulturell kommunikasjon - engelsk s. 39 Pedagogikk s Religion s Samfunnskommunikasjon s. 34 Skolebibliotekkunnskap s. 38 Småbarnspedagogikk og barnehageutvikling s. 52 Spansk s. 43 Spesialpedagogikk s. 52, 53 Tysk s. 43 Helse- og idrettsvitenskap Ernæring, mat og kultur s Folkehelsearbeid s. 72 Folkehelsevitenskap s. 72, 73 Friluftsliv og naturguiding s. 77 Helse- og fitnesstrening s. 79 Helse- og sosialinformatikk s. 69 Helsefag s Helsevitenskap s. 79 Idrett/kroppsøving s , 79 Idrettsvitenskap s. 77 Mat og helse s. 75 Psykososialt arbeid med barn og unge s. 70 Psykisk helsearbeid s. 71 Sexologi s. 70 Spesialsykepleie s. 70 Sykepleie s. 67 Trenerutdanninger s. 79 Utefag s. 78 Vernepleie s. 67 økonomi og samfunnsvitenskap Arbeids- og velferdssosiologi s. 98 Development Management s. 96 European Integration s. 92 HR og organisasjonsutvikling s. 101 Innovasjon og kunnskapsutvikling s. 102 International Management s. 84 IT og informasjonssystemer s Ledelse s. 103 Matematisk finans s. 109 Offentlig politikk og ledelse s. 92, 93 Opplevelsesbasert reiseliv s Programmering og multimedia s. 85 Public Administration s. 94 Regnskap og revisjon s. 85 Rettsvitenskap s. 100, 101 Samf.endring og kommunikasjon s. 91 Samfunnsfag s. 91 Siviløkonom s Sosionom s Statsvitenskap s Utviklingsstudier s Velferdsstudier s. 99 Økonomi og administrasjon s Teknologi og realfag Bioingeniør s. 110 Biologi s Byggdesign s. 114 Datateknikk s. 115, 122 Elektro s. 116 Forkurs for ingeniørutdanning s. 121 Fornybar energi s. 116, 118 Fysikk s. 112 IKT s. 120 Industriell øk. og teknologiledelse s. 120 Ingeniørfag s Lektor i realfag s. 106 Matematikk s Matematikk og fysikk s. 105 Matematikkdidaktikk s Matematisk finans s. 109 Mekatronikk s. 118, 119 Multimedieteknologi og -design s. 112 Opptak til ingeniørstudier s. 122 Programmering og multimedia s. 85 Realfagskurset s. 121 Teknologisk utdanning ved UiA oversikt s. 113 Tresemesters studieordning (TRES) s. 121 Y-veien s

3 VELKOMMEN SOM STUDENT HER VIL DU TRIVES! stemme STA har nesten medlemmer og 250 tillitsvalgte. Gjennom studentrepresentasjon og kurs for de tillitsvalgte bidrar vi til at studentenes blir hørt. Universitetet i Agder Universitetet i Agder (UiA) har ca studenter og 1000 ansatte fordelt på Campus Kristiansand og Campus Grimstad. Universitetets fasiliteter er blant landets beste, og forholdene ligger meget godt til rette for både faglig og sosialt utbytte i studietiden. Du står nå overfor et viktig valg. Et valg som vil legge føringer for deg i tiden framover. Du går fra å være elev til å bli student. Det handler om å ta ansvar for egen læring. Samtidig flytter du kanskje hjemmefra, skaffer deg bolig, nye nettverk, interesser og venner. Derfor er det viktig at lærestedet du velger legger til rette for nettopp deg. Det gjør Universitetet i Agder. Vi i Studentorganisasjonen i Agder (STA) ivaretar dine interesser og skaper gode forutsetninger slik at du lykkes som student. STA tilbyr 60 ulike studentaktiviteter som linjeforeninger og et unikt velferdstilbud. STA har nesten medlemmer og 250 tillitsvalgte. Gjennom studentrepresentasjon og kurs for de tillitsvalgte bidrar vi til at studentenes stemme blir hørt. Studentparlamentet er studentenes politiske organ, vårt forum for debatt og dialog. Gjennom Studentparlamentet har du mulighet til å påvirke og gi uttrykk for studentens stemme. Som student ber vi deg om å engasjere deg. Still til valg, få tillit, skaff deg erfaring som vil komme godt med i framtiden. STA er til for deg, vil representere dine interesser, og håper du velger Universitetet i Agder. Velkommen! Øyvind Berdal, Leder av Studentorganisasjonen i Agder (STA) UiA tilbyr i overkant av 160 studier, fordelt på program, masterprogram, doktorgradsprogram, samt en rekke års-, halvårsstudier og videreutdanninger. Studietilbudet er stort og variert og tiltrekker seg forskjellige mennesketyper. Det gjør miljøet mangfoldig. Her er det stort nok til at det er spennende og utfordrende, og lite nok til at det er lett å bli kjent både med studenter og ansatte. Vi vektlegger flat struktur og åpenhet, og ønsker at du som student skal ha kort vei til dialog med forelesere og forskere som kan inspirere og veilede deg underveis i studiene. Våre studenter er godt fornøyde både med hensyn til undervisning og studiemiljø. Å studere er mer enn bare fag og studier. Det handler også om fritid og muligheter til å engasjere seg utenom forelesninger og lesesal. For Universitetet i Agder er det svært viktig å oppmuntre og stimulere til et allsidig engasjement. Hos oss finner du et studentmiljø med tradisjoner og stor takhøyde. Livet rundt studiene Studentene har mye å engasjere seg i også utenom studiene. I de rundt 60 ulike aktivitetene du kan engasjere deg i, finner du blant annet: Flere idrettslag Studentaviser Studentradio Orkestre Kor Faglige foreninger Politiske organisasjoner Religiøse foreninger Og en rekke uavhengige organisasjoner Kristiansand KRISTIANSAND 6 7

4 du tas godt imot! Som ny student ved Universitetet i Agder blir du en del av fadderordningen. Studentene deles inn i grupper som en fadder har ansvaret for den første tiden. Fadderne er studenter som allerede kjenner studiestedet, og skal hjelpe deg i gang. Studieåret starter med studiestartfestival med blant annet konserter. De siste årene har blant andre kjente artister som Kaizers Orchestra, Montée og Veronica Maggio underholdt studentene. I de første ukene som ny student ved UiA vil du kunne delta på blant annet: Stands på festivalområdet, der ulike aktiviteter og foreninger presenteres Konserter Grilling Stand-up og quiz Båttur i skjærgården Beachparty Omvisninger og rebusløp Studierelaterte kurs SiA (Studentsamskipnaden i Agder) SiA er velferds- og kulturorganisasjonen for studentene på Sørlandet. SiA er styrt av studentene, og overskuddet fra driften brukes til å lage nye og bedre tjenester for studentene. SiA har barnehager, boliger, helsetjeneste og bokhandler. Kafé Kampus, Østsia, Pir6, Bluebox og treningssenteret Spicheren er populære møtesteder gjennom hele studietiden. SiA satser på kultur. Gjennom egne festivaler og støtte til mer enn 50 studentlag gir vi sosialt innhold til hele studietiden ved UiA. Se mer på Ved studiestart arrangeres hvert år en minifestival på begge campus. Gjennom noen hektiske augustdager får studentene praktisk informasjon, blir bedre kjent med medstudenter, får innblikk i byens fasiliteter og tilbud, og mulighet til å delta på konserter. I regi av SiA arrangerer studentene festivalen Kultopia annethvert år. Den inneholder musikaler, konserter, utstillinger, revy, debatter og diverse studentarrangementer. I 2011 ble SiA kåret til landets beste studentsamskipnad. Undersøkelsen kartlegger studentenes tilfredshet med SiA totalt og med SiAs sentrale virksomhetsområder. Resultatene ble sammenliknet mot tilsvarende undersøkelser som er gjennomført av andre studentsamskipnader. Der oppnådde SiA som første studentsamskipnad en score på 70 av 100 mulige poeng. Et resultat til glede for både SiA og studentene. SiA vil videre. Resultatet viser en utvikling som er i tråd med SiAs visjon hvor målet er å bidra til at Sørlandet blir kjent som landets beste sted å studere. KRISTIANSAND Visste du at Norsk kulturindeks rangerer Kristiansand på topp blant storbyene på kulturbarometeret for 2011? Et aktivt kultur- og festivalmiljø, god infrastruktur og et innovativt og internasjonalt rettet næringsliv har ført til at få steder i Norge opplever større netto tilflytting enn nettopp Kristiansand. Kristiansand forbindes med sommer, skjærgård og blaude konsonanter. Men Sørlandets største by med over innbyggere og studenter inneholder uendelig mye mer. Sommeren er deilig i Kvadraturen. På Torvet, i Markens, på Bystranda og på Fiskebrygga syder det av liv i feriemånedene, og både fastboende og besøkende nyter nærheten mellom sjø, shopping, kafeer og populære utesteder. Ikke la deg lure av at byen ved første øyekast ser ut til å sove om vinteren; blant annet er musikkmiljøet i Kristiansand aktivt og variert, og i snitt arrangeres det mer enn én konsert hver dag gjennom året! At Kristiansand fremdeles er en festivalby, gjelder i høyeste grad selv om Quart er historie. Byen har mange levende festivaler som spenner fra eksperimentell elektronisk musikk, via folkelig pop, til det hardeste av det harde. Som eksempler kan nevnes: Punktfestivalen, Protestfestivalen, Palmesus, Southern Discomfort, Dark Season, Kulturnatta, Bragdøya Blues, Vannfestivalen og Kirkefestspillene. For ikke å glemme studentenes egen festival Kultopia. Kultursatsingen går inn i en ny epoke når det nye teater- og konserthuset, Kilden, nå står ferdig. Kilden har i løpet av kort tid blitt et samlingspunkt for både nasjonale og internasjonale artister, i tillegg til å huse Agder Teater, Kristiansand Symfoniorkester og Opera Sør på permanent basis. Som UiA-student har du gode betingelser knyttet til kjøp av billetter. Regionen kan også skilte med en rekke bedrifter og miljøer med høy teknologisk kompetanse. Innovasjonsvilje og fokus på samarbeid har nemlig bidratt til å danne solide nettverk og klynger som gjør at næringslivet på Sørlandet er ettertraktet og internasjonalt konkurransedyktig innen prosessindustri, fornybar energi, offshoreindustri og utvikling og produksjon av høyteknologisk utstyr for å nevne noe. Universitetet i Agder har en sentral posisjon blant landsdelens kunnskapsog kompetansemiljøer, og samarbeider tett med offentlige og private aktører innen både kultur- og næringsliv. Dette er vi stolte av, og dette vil vi fortsette med. KRISTIANSAND KRISTIANSAND 8 9

5 CAMPUS KRISTIANSAND Universitetet i Agder ligger idyllisk til på Gimlemoen, i gangavstand fra sentrum, med nærhet mellom bygningene og store grøntområder. Her finner du studentboliger, studentkulturhus, barnehage og treningssenter. Fakultetsbyggene ligger samlet rundt en stor plen som danner en naturlig oase. Studentkantina, Kafé Kampus, er år etter år blitt kåret til landets beste, og er svært populær både som møte- og leseplass. Ikke minst er dette et hyggelig treffpunkt mellom studentene og mellom fagpersonell og studenter. Det innholdsrike treningssenteret Spicheren har både flerbrukshall, svømmehall, volleyballhall, stort spesialbygd klatreanlegg, buldrerom, helsestudio, styrkerom, spinningrom og saler som kan benyttes til aerobic, dans og kampsport. Og med byens største turområde, Jegersberg, like utenfor døra, er tur- og treningsmulighetene nesten ubegrensede. Her kan du jogge eller svømme i tjern om sommeren og skøyte eller gå på ski om vinteren. Få andre universiteter og høgskoler kan tilby tilsvarende treningsforhold i nabolaget enten du er toppidrettsutøver eller mosjonist. Begge har pub, kafé og konsertscene, og Pir 6 har i tillegg dansegulv i andreetasjen, uteservering, sjøutsikt og kveldssol. Studentbarnehagen Hokus Pokus ligger like ved universitetsbygningene. Naturen rundt brukes aktivt til utflukter og utforskning, og barnehagen har blant annet flere leirplasser inne i skogen. Hokus Pokus tilbyr dessuten fleksible løsninger for studentforeldre, og har fått nasjonal oppmerksomhet og vunnet likestillingspris for sin jevne kjønnsbalanse blant de ansatte. Til studiestart 2011 stod 203 nye studentboliger innflytningsklare på Campus Kristiansand, og flere er under planlegging. Dette har blitt et godt og etterlengtet tilskudd til de eksisterende studentboligene som allerede ligger på campus og i området rundt. STORT, MEN LIKEVEL INTIMT Martin Vestergaard og Sigrid Merli Nyland skryter av den åpne og inkluderende atmosfæren på Campus Kristiansand. Noe av det beste med campusen er at alle studentene er samlet på ett sted. Siden fakultetene ikke er spredd rundt slik de ofte er i andre byer, er det for eksempel enkelt å treffe venner fra de andre studiene i pausene. Det er et veldig inkluderende og sosialt miljø her, forteller Sigrid. Campus er stor, men ikke så stor at en blir helt borte og hjertet ligger i kantina, der alle treffer hverandre, supplerer Martin. Sigrid mener fadderordninga og studiestartfestivalen legger til rette for en god start. Flere av vennene jeg har nå, fikk jeg allerede de første ukene. Avstandene er korte på campus, og ifølge Sigrid er det også kort vei mellom studentene og de ansatte. Jeg hadde ikke ventet at jeg på universitetsnivå kunne gå innom foreleserne mine på kontoret, men det kjennes som om det er en kultur for det her, forklarer hun. Statsvitenskapsstudent Martin er på sin side spesielt engasjert i studentaktivitetene. Jeg er ofte på Spicheren treningssenter. Det er herlig at det både er klatrevegg, basseng og boblebad et steinkast fra campus i tillegg til treningsstudio og ballhall, forteller Martin. Sigrid har studert både økonomi og musikk ved Universitetet i Agder. Jeg var egentlig ferdig, men trivdes så godt at jeg ikke ville slutte! Byen er fantastisk. Liten og koselig, men likevel med mange kulturtilbud. Det er flere konserter hver uke, bysentrum bugner av hyggelige butikker, og en kan reise til de større butikkene i Sørlandsparken hvis en vil det. Også er det herlige turområder overalt. Det er rett og slett utrolig flott her, sier Sigrid engasjert. Østsia og Pir 6 er studentenes egne kulturhus som drives på frivillig basis av dem selv. Her kan du gå på konserter og stand-up show, eller delta på quiz og andre kulturarrangementer som gir etterlengtede avbrekk i lesingen. Østsia ligger på universitetsområdet, og Pir 6 holder til i sentrum av Kristiansand. Flere av studentforeningene har egne lokaler på campus, noe som gjør det enkelt å kombinere studier og ulike studentaktiviteter. For studentlivet skal være mye mer enn bare lesing, og mulighetene er mange. Benytt deg av dem! Ved siden av studiene har Sigrid brukt deler av fritida si til frivillig arbeid på studenthusene Pir6 og Østsia. Det er som å henge med venner, bare at vi hjelper til ved arrangementer, er vakter eller står på motsatt side av bardisken noen ganger! Noe av det beste med campusen er at alle studentene er samlet på ett sted Sigrid Merli Nyland KRIsTIANSAND KRISTIANSAND 10 11

6 Grimstad I tillegg til en fantastisk skjærgårdspark og et idyllisk sentrumsmiljø, er Grimstad en moderne sørlandsby drøyt innbyggere og studenter. Det er korte avstander i Grimstad, og bare en liten spaser- eller sykkeltur fra universitetet ligger sentrum med små, hvite trehus, kaféer, restauranter og butikker. Men, du trenger ikke engang forlate campus for å kunne nyte Sørlandet til fulle. Fra universitetets eget område er det fantastisk utsikt mot sjøen, og like ved ligger Groos-stranden der grillfesten arrangeres ved studiestart. Grimstad har alltid vært åpen for ideer utenfra. Byen har opp gjennom tidene tiltrukket seg samfunnsengasjerte investorer med nye ideer og tro på framtida, på leting etter gode prosjekter. Byen har sterke skipsfartstradisjoner. I dag er området preget av en sterk maritim sektor, samt et IKT-miljø som er verdensledende på sine felt, mange småbedrifter og et framtidsrettet utdanningsmiljø. Kommunen har et godt utbygd tjenestetilbud, rustet til å tåle vekst. Det er særlig barnefamilier og unge voksne som flytter til Grimstad. Derfor er gode skoler, godt oppvekstmiljø og kulturtilbud viktig. Grimstad markerer seg mer og mer som en sykkelby. Ikke bare fordi byen har fostret to internasjonalt kjente toppsyklister i Dag Otto Lauritzen og Thor Hushovd, men også fordi Grimstad er godt tilrettelagt for syklende, noe du som student sikkert vil sette pris på. Vinterstid er de store heiene i innlandet verdt et besøk. De ligger en kort biltur fra byen, og har flere mil med langrennsløyper og turterreng. Både Knut Hamsun og Henrik Ibsen bodde deler av livet i Grimstad, og har satt dype spor i Dikternes by. Agder Teater i Fjæreheia er landets mest spesielle utescene, en levende kulturarena med fantastisk akustikk og en helt spesiell atmosfære. Både gamle Ibsen-stykker og konserter med ny musikk får en helt spesiell klangbunn her. Den nasjonale kortfilmfestivalen som hvert år arrangeres i Grimstads kulturhus trekker til seg nye, unge filmskapere fra flere land. Festivalen regnes som den fremste møteplassen for unge debutanter og en av de viktigste arenaer for den uavhengige filmen. I tillegg til litterære aktiviteter, er både Barnebokfestivalen og Nytelsesfestivalen blitt kjente og kjære kulturinnslag i byen. GRIMSTAD GRIMSTAD 12 13

7 CAMPUS GRIMSTAD Landets mest moderne universitetscampus stod ferdig til studiestart 2010, med universitet, studenthus, hybler, næringsliv og barnehage samlet på ett sted. Ny campus inspirerer til studier Jeg leser faktisk mer nå enn jeg gjorde før vi flyttet inn på den nye campusen, sier ingeniørstudent Jenny Josefine Holen. Nye campus tilbyr en lys, lett atmosfære hvor ansatte og studenter fra ulike fagmiljøer treffes i fellesområder. Helt sentralt i universitetsbygningen ligger gata, som slynger seg gjennom bygningen fra hovedinngangen og opp til studentkantina, og som er tilrettelagt med møteplasser og samlingssteder langs begge sider. I tillegg til auditorier, lesesaler, grupperom, verksteder, datalaboratorier, lyd- og billedstudioer og læringssenteret, har campusen også et eget klinikklaboratorium for helsefag, hvor studentene kan trene og utføre simuleringsøvelser. Senter for e-helse og omsorgsteknologi er også tilstede i dette klinikklaboratoriet, og sørger for spennende, tverrfaglige muligheter gjennom koblingen av teknologi- og helsemiljøene. Den nye campusen ivaretar ikke bare de faglige forholdene rundt studiene, det er også god hybeldekning med hele 600 studentboliger, hvorav flesteparten er i direkte tilknytning til selve campusen. Her finner du også studentbarnehagen Hokus Pokus. Studentkulturhuset Bluebox ligger like til venstre for universitetets hovedinngang, og drives av studentene selv på frivillig basis. Her er det kafé, pub og et toetasjes konsertlokale, og i kjelleren har studentforeningene egne lokaler til disposisjon. Bluebox byr blant annet på konserter, revy, quiz, tåkebingo, togaparty, trafikklysfest, stand-up, dataparty og julebord. Stedet er dessuten et naturlig samlingspunkt i forbindelse med studiestarten og fadderarrangementene, og flere av konsertene under Studiestartfestivalen ble arrangert på plenen utenfor. Du vil garantert bli fort kjent med Bluebox som ny student på Campus Grimstad. Tett samarbeid med det lokale næringslivet har vært vesentlig for utviklingen av Universitetet i Agder og bidrar jevnlig til at studentene får jobbe med reelle og oppdaterte problemstillinger i undervisningen. Det nye campusområdet består dessuten av en rekke private og offentlige virksomheter i tillegg til universitetet. På denne måten blir selve universitetsområdet en arena hvor studentene kan knytte viktige kontakter og skape nettverk, og hvor bedriftene får enkel tilgang på potensielle arbeidstakere med oppdatert og relevant kunnskap. Venninne og vernepleiestudent Hanne Halvorsen er enig: De moderne fasilitetene gir inspirasjon til å studere. Studentene holder seg på campus, både for å lese og for å henge, sier Hanne. Det er triveligere å være på campus når alt er nytt, så nå er campus et viktigere samlingssted enn byen, legger Jenny til. Utenom studiene blir studenthuset Bluebox på campus hyppig brukt, noe de tror er mye takket være det gode studentboligmarkedet. Alle studentboligene som ligger rett ved har mye å si, og er et veldig godt tilbud spesielt for førsteårsstudentene som kommer til en ny by, sier Hanne. Det er egentlig en luksussituasjon å bo i Grimstad, så vi er faktisk ikke alltid blakke når studielånet kommer, sier Jenny. Som ingeniørstudent har hun også opplevd at arbeidsmarkedet er bra. Bedrifter er stadig på besøk for å holde foredrag og presentere jobbutsikter. Jeg har blitt overrasket over hvor mange teknologibedrifter som holder til på Sørlandet. Hanne og helsefagsstudentene har også gleden av ny teknologi, i form av et klinikklaboratorium inne på campus. Det er som et minisykehus med sykesenger, avanserte måleinstrumenter og menneskedukker som blant annet kan svette, blø og få hjerteinfarkt, sier Hanne. Du kan lese mer om mini-sykehuset på side 78. Bedrifter er stadig på besøk for å holde foredrag og presentere jobbutsikter. jeg er overrasket over hvor mange teknologibedrifter som holder til på Sørlandet. Jenny Josefine Holen, ingeniørstudent ved byggdesign Grimstad GRIMSTAD 14 15

8 Studer i utlandet studentutveksling over landegrensene DU FÅR DET BESTE AV TO VERDENER: EN NORSK GRAD MED EN INTERNASJONAL DIMENSJON. DET ER INGEN TING Å TVILE PÅ - JUST GO FOR IT! REISE ELLER STUDERE? JA TAKK, BEGGE DELER! Hvis du kunne tenke deg å ta deler av utdannelsen din i utlandet, er Universitetet i Agder stedet for deg. Universitetet i Agder har avtaler om studentutveksling med over 170 universiteter og høgskoler i mer enn 35 land over hele verden, og tilbyr utenlandsopphold i alle våre - og masterprogrammer. UiA er i fremste rekke når det gjelder å legge forholdene til rette for deg som vil ta et studie- eller praksisopphold i utlandet. Korte fakta om utenlandsoppholdet: Varer vanligvis 3-10 måneder Forutsetter minst ett års studier fra universitet eller høgskole før oppholdet starter Er faglig godkjent på forhånd og tilpasset ditt behov Medfører ikke forlenget studietid Praktisk informasjon Søknadsfrist for utveksling: For høstsemesteret: 15. februar For vårsemesteret: 15. september jeg ER VELDIG glad FOR Å FÅ DENNE MULIGHETEN, OG JEG FORSTÅR VIRKELIG IKKE DEM SOM IKKE DRAR PÅ UTVEKSLING! Irene Leland, utvekslingsstudent i Indonesia Kontakt Internasjonal avdeling for informasjon og praktiske forberedelser i forbindelse med ditt studieopphold i utlandet. Internasjonal avdeling: Kristiansand Servicetorget (kl ) Tlf (kl ) E-post: Grimstad Tlf E-post: eller Servicetorget: mandag, tirsdag og fredag (kl ) MAN MÅ TILPASSE SEG NYE markeder og utnytte de positive effektene. men dette forutsetter at vi henter internasjonal kompetanse til norge, sender folk ut og motiverer langt flere studenter til å ta et studieopphold i utlandet. Altfor få nordmenn reiser i dag ut for å tilegne seg spisskompetanse John G. Bernander, direktør for arbeidsliv i NHO AUSTRALIA BELGIA BOTSWANA DANMARK ESTLAND FINLAND FRANKRIKE HELLAS INDONESIA IRLAND ISLAND ITALIA KINA LATVIA LITAUEN NEDERLAND NEW ZEALAND POLEN RUSSLAND SKOTTLAND SLOVAKIA SPANIA STORBRITANNIA SVEITS SVERIGE SØR-AFRIKA SØR-KOREA TANZANIA TSJEKKIA TYRKIA TYSKLAND UNGARN USA ØSTERRIKE STUDer I UTLANDET uia.no/utveksling facebook.com/studentutveksling 17

9 studiene Førstesemesterstudium Examen philosophicum Examen facultatum Skriveteknikk og informasjonskompetanse eller Innføring i latin Grunnemner: studiepoeng Oppstart både høst og vår Studiestart i august: Søknadsfrist: 10. august* Søkekode: 9991 Studiestart i januar: Søknadsfrist: 1. januar* Søkekode: 9990 Examen philosophicum (ex. phil.) og examen facultatum (ex. fac.) utgjør studiepoeng, og inngår som obligatorisk del i mange av programmene som tilbys ved Universitetet i Agder. Ex. phil. og ex. fac. kan også inngå i en selvvalgt grad (se side 20 og 21). Ex. phil. gir studentene innblikk i grunnleggende filosofiske problemstillinger som danner bakgrunn for vitenskapelig virksomhet. Emnet består av etikk og filosofi- og vitenskapshistorie. Ex. fac. ved Universitetet i Agder har flere varianter: Allmenn (både høst og vår) Humaniora (både høst og vår) Lingvistikk (vår) Samfunnsvitenskapelig (høst) Pedagogisk (høst) Allmennvarianten er generell og retter seg i første rekke mot studenter som ikke skal følge noe spesielt program. De andre variantene er mer fagspesifikke. Studenter som ønsker ett semesters fulltidsstudium, kan i tillegg til ex. phil. og ex. fac. ta ett av disse emnene: Skriveteknikk og informasjonskompetanse (både høst og vår) Innføring i latin (høst) Hvert av emnene er på 10 studiepoeng. Komponentene i førstesemesterstudiet kan tas uavhengig av hverandre, og det er mulig å ta én eller flere av dem. * Etteranmeldte kan få opptak fram til fristen for eksamensoppmelding 1. september i høstsemesteret og 1. februar i vårsemesteret. Sommersemester i Hellas Examen philosophicum Examen facultatum Grunnemner: studiepoeng, sommer /Hellas SøkEKODE: 8121 Universitetet i Agder tilbyr ex. phil. og ex. fac. i Hellas om sommeren. Studiet gjennomføres på kortere tid enn normalt, og studentene må være forberedt på en intens arbeidsperiode, inkludert selvstudium. Til gjengjeld får studentene gode muligheter for samtale og veiledning fra lærere, og diskusjoner med andre studenter, i et unikt læringsmiljø. Oppholdet byr på rike opplevelser både kulturelt, faglig og sosialt. Studiet starter opp med undervisning i Kristiansand ca. 15. juni og fortsetter på øya Lesvos i Egeerhavet med avreise ca. 2. juli (hjemreise ca. 30. juli). Studentene bor, spiser og har undervisning i et anneks i tilknytning til det kjente Limònosklosteret. Selve klosteret ble grunnlagt tidlig på 1500-tallet, og annekset Metochi er nå restaurert for kurs- og konferansevirksomhet. Interesserte bes ta kontakt på telefon Se også nettsidene: studiene Studentene som tar ex.phil. og ex.fac. i sommersemesteret, bor og studerer i klosterannekset Metochi på øya Lesvos i Egeerhavet. 19

10 generelt om studiene Universitetet i Agder har et bredt spekter av studier innen mange ulike fagområder. Noen er rettet mot bestemte yrker, mens andre er tverrfaglige eller studier i enkeltdisipliner. Alle studier er delt inn i emner. Noen har fastlagt emnesammensetning, mens andre har betydelig grad av valgfrihet. Du kan velge et fastlagt program eller velge å sette sammen et selvvalgt studieløp der du kombinerer fag og emner etter eget ønske. Du kan også kombinere studier fra forskjellige universiteter og høgskoler i Norge, eller ta deler av utdanningen i utlandet. STUDIEFAKTA Krav til forkunnskaper er minimumskrav for å søke de fleste studiene. Noen studier har tilleggskrav. Selv om kravet for å kunne komme inn på studiet formelt sett bare er generell studiekompetanse, betyr ikke det nødvendigvis at du har tilstrekkelige forkunnskaper for å lykkes med studiet. Det hender at undervisningen bygger på et høyere kunnskapsnivå enn det som er fastsatt som formelt opptakskrav. Undersøk derfor hva som forventes av forkunnskaper på de studiene du er interessert i. Studiepoeng Et studiums omfang angis i studiepoeng (sp.). En heltidsstudent tar normalt 30 studiepoeng per semester, det vil si 60 studiepoeng per år. Grunnstudier Studier der opptakskravet er generell studiekompetanse + eventuelle tilleggskrav om spesielle fag fra videregående skole. Årsstudium Studier på 60 sp. som vanligvis går over ett år. Det gis også anledning til å ta deler av årsstudiet som enkeltemner (med forbehold om ledig plass/kapasitet). Fordypningsenhet Kombinasjon av emner på sp fra ett eller flere fag som er definert som en faglig enhet. Minst 20 sp må være på nivå 2. Semester Høstsemesteret starter i august og varer til desember. Vårsemesteret starter i begynnelsen av januar og varer til midten av juni. karakterskala A-E for bestått eksamen, F for ikke bestått eksamen. Det benyttes også bestått/ikke bestått. generelt om studiene Bachelorgrad Bachelorgraden oppnås etter tre års studier (180 studiepoeng). Kravene til innhold og struktur i graden kan være forskjellige fra institusjon til institusjon. Du oppnår graden enten ved å følge studieprogram som fører fram til graden, eller ved selv å sette sammen utdanning som tilfredsstiller kravene i universitetets forskrift. Bachelorprogram Et program er et treårig tilrettelagt og strukturert studium som fører fram til grad. Det kan være profesjonsstudier som f.eks sykepleierutdanning og ingeniørutdanning eller studieprogram innen andre fagområder. Bachelorprogrammet må ikke inneholde mer enn 5 studiepoeng faglig overlapp. Selvvalgt grad Du oppnår en selvvalgt grad ved å sette sammen din egen fagkombinasjon. Se eksempler på motstående side. MASTERGRAD Mastergraden svarer til fem års normert studietid. Masterprogrammene er normalt enten toårige program som bygger på treårig grad (eventuelt på cand.mag.-grad), eller femårige integrerte studier. Doktorgrad ph.d. Universitetet i Agder tilbyr treårig forskerutdanning som består av en opplæringsdel og en forskningsdel, doktoravhandlingen. dr.philos. Dr.philos. er et alternativ til ph.d. der forskere oppnår doktorgrad uten å delta i organisert forskerutdanning. Påbyggingsstudier Studier som bygger på annen høgskole- og universitetsutdanning. Begrepet benyttes også om 30 studiepoengsenheter som bygger på bestått årsstudium (før 2003 omtalt som mellomfagstillegg). To eksempler på selvvalgt grad (): 80 / 90 studiepoeng Fordypningsenhet 120 studiepoeng 2-årig integrert studieprogram + Bacheloroppgave (10) studiepoeng + Bacheloroppgave (10) + Ex.phil. (10) Ex.fac. (10) Allmennlærerutdanning er erstattet av grunnskolelærerutdanning Dette vil medføre en del endringer i studietilbudet ikke bare for studier som er direkte tilknyttet lærerutdanningen, men også innen andre studier og studieprogrammer. + Ex.phil. (10) Ex.fac. (10) Valgemne (30) generelt om studiene (Tallene i parentes angir antall studiepoeng) 20 21

11 5-årig master (300) Ph.D. 3 år (180) Bachelor 3 år (180) Master 2 år (120) Tallene i parentes angir antall studiepoeng generelt om studiene Bachelorprogram høst 2012 Arbeids- og velferdssosiologi Bioingeniørutdanning Biologi Engelsk Ernæring, mat og kultur Faglærerutdanning for tospråklige Faglærerutdanning i musikk Faglærerutdanning i drama Folkehelsearbeid Førskolelærerutdanning Historie Idrett Ingeniørfag byggdesign Ingeniørfag data: - Datateknikk - Nettverksdrift og sikkerhet Ingeniørfag elektro: - Elektronikk - Fornybar energi Ingeniørfag maskin: - Flyteknikk - Mekatronikk IT og informasjonssystemer Kommunikasjon Kunst og håndverk Kunstfag med fordypning i musikk Litteratur, film og teater Matematisk finans Matematikk og fysikk Multimedieteknologi og -design Nordisk språk og litteratur Opplevelsesbasert reiseliv Oversetting og interkulturell kommunikasjon engelsk Pedagogikk Religion, etikk og kultur Regnskap og revisjon Rettsvitenskap Samfunnsendring og kommunikasjon Sosionomutdanning Skolebibliotekkunnskap Statsvitenskap Sykepleierutdanning Utviklingsstudier Utøvende musikk Vernepleierutdanning Økonomi og administrasjon Toårige masterprogram høst 2012 Development Management Engelsk Folkehelsevitenskap Fornybar energi siv.ing Helsefag Historie Idrettsvitenskap IKT siv.ing Industriell økonomi og tekn.ledelse (IndØk) siv.ing Informasjonssystemer Innovasjon og kunnskapsutvikling Kunstfag Mekatronikk siv.ing Music Management Nordisk språk og litteratur Offentlig politikk og ledelse Pedagogikk Psykisk helsearbeid Religion, etikk og samfunn Samfunnskommunikasjon Spesialsykepleie Utøvende musikk (rytmisk og klassisk) Velferdsstudier Økonomi og administrasjon siv.øk FEMÅRIGE INTEGRERTE MASTERPROGRAM Grunnskolelærerutdanning trinn Grunnskolelærerutdanning trinn IKT siv.ing. Industriell økonomi og tekn.ledelse (IndØk) siv.ing Lektorutdanning i realfag Økonomi og administrasjon siv.øk. Årsstudium Du kan også velge blant 25 årsstudier, som ofte kan inngå i en grad. ph.d.-program Helsevitenskap Information Systems International Management Litteraturvitenskap Matematikkdidaktikk Public Administration Religion, etikk og samfunn Språkvitenskap Teknologi - Spesialisering i IKT - Spesialisering i mekatronikk - Spesialisering i fornybar energi - Spesialisering i anvendt matematikk Utøvende rytmisk musikk Ph.d.-program i utdanningsvitenskap er under etablering NB: se evt. endringer knyttet til Ph.d.-studier via ANDRE PROGRAMMER: FIREÅRIGe STUDIer Grunnskolelærerutdanning trinn Grunnskolelærerutdanning trinn MASTERPROGRAM, ERFARINGSBASERT (deltid) Helse- og sosialinformatikk Ledelse generelt om studiene 22 23

12 lærerutdanning Universitetet i Agder tilbyr flere forskjellige lærerutdanninger. Lærerutdanningene skiller seg fra hverandre blant annet ved at de er beregnet for arbeid på ulike nivå i utdanningssystemet og med ulik vekt på faglig bredde og faglig fordypning: tre- og fireårige studier: Faglærerutdanning i drama (3 år), side 59 Faglærerutdanning i musikk (3 år), side 59 Førskolelærerutdanning (3 år), side 28 Grunnskolelærerutdanning trinn (4 år), side 26 Grunnskolelærerutdanning trinn (4 år), side 26 Du kan også ta fagstudier fram til eller mastergrad og deretter: Praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfaglærere (1 år), med tanke på stillinger som lærer i grunnskole og videregående skole (adjunkt eller lektor), side 30 Se beskrivelsene av de ulike - og masterprogrammene andre steder i brosjyren. Arbeidsområder og tilsettingsmuligheter for ulike lærerkategorier Førskolelærer Grunnskolelærer (fireårig og master) trinn Grunnskolelærer (fireårig og master) trinn Fag + praktisk-pedagogisk utdanning allmennfag BARNEHAGE 0 6 ÅR Grunnskole TRINN TRINN TRINN Masterprogram: Grunnskolelærerutdanning trinn, master (5 år), side 27 Grunnskolelærerutdanning trinn, master (5 år), side 27 Lektorutdanning i realfag, master (5 år), side 106 Universitetet tilbyr også: Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfaglærere (1 år på deltid over 2 år), side 30 Enkeltemne i pedagogikk i faglærerutdanning for tospråklige, side 31 Enkeltemne i matematikk i faglærerutdanning for tospråklige, side 31 VG. SKOLE ÅR LÆRERUTDANNING Yrkesutd. + praksis + praktiskpedagogisk utd. yrkesfag Faglærer i musikk eller drama Lektor i realfag Utdanningen er generelt siktet mot Tilsettingsmuligheter hvis spesielle fag Tilsettingsmuligheter hvis spesiell videreutdanning 25

13 LÆRERUTDANNING grunnskolelærerutdanning fireårig GRUNNSTUDIUM 240 studiepoeng, 4 år STUDIESTEDER: - Kristiansand trinn - Kristiansand trinn - Grimstad trinn (2 år i Grimstad + 2 år i Kristiansand) OPPTAKSKRAV: og minimum 35 skolepoeng og et gjennomsnitt på minimum karakteren 3,0 i norsk (393 timer) og 3,0 i matematikk (224 timer) SØKNAD: Sendes Samordna opptak SØKNADSFRIST: 15. april SØKERKODER: - Kristiansand trinn: Kristiansand trinn: Grimstad trinn: Grunnskolelærerutdanningene er fireårige utdanninger som kvalifiserer for arbeid i grunnskolen, og som gir deg kompetanse for arbeid på ulike trinn i grunnskolen, enten trinn eller trinn. Utdanningene gir deg innsikt i og erfaring med ulike oppgaver en grunnskolelærer vil møte, og erstatter den tidligere allmennlærerutdanningen. Grunnskolelærerutdanning for trinn Utdanningen kvalifiserer deg for å arbeide på grunnskolens små- og mellomskoletrinn. Den har blant annet fokus på begynneropplæring i lesing, skriving og matematikk og på at studentene skal kunne tilrettelegge for tilpasset og helhetlig opplæring i disse fagene og øvrige fag som inngår i utdanningen. Utdanningen i Grimstad har i tillegg et naturfaglig fokus, med 30 studiepoeng obligatorisk naturfag. Grunnskolelærerutdanning for trinn Utdanningen kvalifiserer deg for å arbeide på grunnskolens mellom- og ungdomsskoletrinn. Studentene skal få solid faglig kunnskap i fagene som inngår i utdanningen. Studentene skal også få kunnskap om helheten i elevenes opplæring og overgang mellom barne- og ungdomstrinn og fra ungdomstrinn til videregående opplæring. Sentralt i grunnskolelærerutdanningene står faget Pedagogikk og elevkunnskap som er gjennomgående i de tre første studieårene. Det skal være med på å binde sammen grunnskolelærerutdanningene til helhetlige og integrerte utdanninger. Faget er nært knyttet til praksis, og det er sterk kobling mellom teori og praksis slik at du som lærer kan stå godt rustet til å møte en spennende og utfordrende skolehverdag Kristiansand Grimstad Kristiansand Obligatoriske fag: Pedagogikk og elevkunnskap 60 sp Norsk 30 sp Matematikk 30 sp Praksis min. 100 dager Valgfrie fag: Enten 120 sp undervisningsfag eller 90 sp undervisningsfag og 30 sp skolerelevant fag Undervisningsfag: Engelsk Kroppsøving Kunst og håndverk Matematikk Mat og helse Musikk Fagene tilbys på ulike tidspunkt i studiet og noen fag vil ikke kunne kombineres. Obligatoriske fag: Pedagogikk og elevkunnskap 60 sp Norsk 30 sp Matematikk 30 sp Naturfag 30 sp Praksis min. 100 dager Valgfrie fag: Enten 90 sp undervisningsfag eller 60 sp undervisningsfag og 30 sp skolerelevant fag Naturfag Norsk Religion, livssyn og etikk Samfunnsfag 2. fremmedspråk Utdanningene er teoretisk krevende, så det er nødvendig å ha et godt faglig grunnlag fra videregående skole. Det er også mulig å bygge på studiene med 30- og 60- studiepoengsenheter til et femte studieår (adjunkt med opprykk). Avhengig av hvilke valg man gjør i studiene, kan man kvalifisere seg for opptak til masterprogram etter tre eller fire år. Grunnskolelærerutdanningene har et helhetlig og integrert fokus på teori og praksis. Dette gjør at mulighetene for godkjenning av tidligere utdanning er begrenset. Om skikkethetsvurdering, krav til politiattest og tuberkuloseundersøkelse, se side 130. Obligatoriske fag: Pedagogikk og elevkunnskap 60 sp Praksis min. 100 dager Valgfrie fag: Enten 180 sp undervisningsfag eller 150 sp undervisningsfag og 30 sp skolerelevant fag Skolerelevante fag kan for eksempel være: IKT Drama Historie Spesialpedagogikk Fremmedspråk grunnskolelærerutdanning master GRUNNSTUDIUM 300 studiepoeng, 5 år STUDIESTED: Kristiansand OPPTAKSKRAV: og minimum 35 skolepoeng og et gjennomsnitt på minimum karakteren 3,0 i norsk (393 timer) og 3,0 i matematikk (224 timer) SØKNAD: Sendes Samordna opptak SØKNADSFRIST: 15. april SØKERKODER: trinn: trinn: I det femårige masterprogrammet følger studentene ordinær grunnskolelærerutdanning de tre første årene (se forrige side). I de to siste årene tas det masterpåbygging i ett av følgende undervisningsfag: Engelsk (for trinn) Kroppsøving (for trinn) Matematikk (for 1. 7., eller trinn) Norsk (for 1. 7., eller trinn) Religion, livssyn og etikk (RLE) (for trinn) Studiet er profesjonsrettet og forskningsbasert og gir grundig faglig og didaktisk kompetanse. Etter fullført studium blir man lærer(lektor) med spesiell innretning mot eller trinn i grunnskolen. For mer informasjon om organisering og valg i utdanningen, se: Om skikkethetsvurdering, krav til politiattest og tuberkuloseundersøkelse, se side 130. Valgdel i allmennlærerutdanning 4. studieår gjelder kun for Dette gjelder bare for studenter som allerede er i gang med allmennlærerutdanningen. Nye lærerstudenter begynner på grunnskolelærerutdanning (se beskrivelsen forrige side). Tallene i parentes angir antall studiepoeng. Humanistiske fag Engelsk (60) Fransk (60) Historie (60) (kan deles i ) Religion, livssyn og etikk 2 (RLE 2) (30) (høst)1.-7.trinn Religion, livssyn og etikk 2 (RLE 2) (30) (høst) trinn Litteratur, film og teater (60) Kommunikasjon og visuelle medier (60) Kommunikasjon, tekst og medieanalyse (60) Nordisk, språk og litteratur, master (120) Norsk 2 (30) (høst) trinn Norsk som andrespråk, deltid, høst + vår (30) Religion, etikk og samfunn, master (120) Religionsstudier i Asia (30) (vår) Skolebibliotekkunnskap 1 (30), (deltid, nettstudium, høst + vår) Spansk (60) Tysk (60) Tysk (30) (høst) Pedagogikk Comparative Educational Studies (30) (vår) Spesialpedagogikk 1 (30) (høst) Spesialpedagogikk 2 (30) (vår) Pedagogikk, master (120) samfunnsvitenskap Samfunnsfag (60) Samfunnsfag 1 (30) (vår) trinn Realfag Biologi (60) Fysikk (60) Matematikk (60) Matematikk 2 (30) (høst) 1.-7.trinn Matematikk 2 (30) (høst) trinn Matematikkdidaktikk, master (120) Helse- og idrettsfag Mat og helse (60) Mat og helse 1 (30) (høst) Mat og helse 2 (30) (vår) Idrett/kroppsøving, påbygging (30) (høst) Friluftsliv og naturguiding (60) Friluftsliv (30) (høst) Friluftsliv (30)(vår) Utefag (30)(vår) Kunstfag Design og teknologi (30) (deltid, høst + vår) Drama (60) Drama (30) (vår) Kunst og håndverk (60) Kunst og håndverk, påbygging (30) (høst) Musikk (60) Musikk, påbygging (30) (høst) Sang og musikk i barnehage og småskole (30) (vår) Det tas forbehold om at enkelte studier i den valgfrie delen ikke vil bli igangsatt. LÆRERUTDANNING 26 Det tas forbehold om at enkelte studier i den valgfrie delen ikke vil bli igangsatt. For mer informasjon om organisering og valg i utdanningene, se: 27

14 FØRSKOLELÆRERUTDANNING Studiesteder: Kristiansand og Grimstad SØKEKODER: Kristiansand: Grimstad: Førskolelærerutdanningen er en treårig utdanning som kvalifiserer deg for pedagogisk arbeid i barnehage. De obligatoriske fagene er: Pedagogikk Norsk Fysisk fostring Naturfag med miljølære Religion, livssyn og etikk (RLE) Matematikk Samfunnsfag Musikk Studentene kan ta sjette semester av studiet i utlandet. Følgende fordypningsenheter kan velges i 3. studieår i studieåret : LÆRERUTDANNING 28 Lærerutdanning med faglig tyngde Jeg trives kjempegodt, og det handler om både faglærere, studentmiljø og klassemiljø. Men jeg synes det er viktig å trekke fram den gode undervisningen spesielt det er veldig positivt at det hentes forelesere med stor faglig tyngde fra fakultetene til å undervise også ved lærerutdanningen. Hun forteller at det er en kjent sak at UiA har et solid fagmiljø innen både matematikk og norsk, som er sentrale skolefag. Og hun legger ikke skjul på at utdanningen er krevende. Det er en utdanning der man skal lære mange ulike fag, og det mest utfordrende er å holde styr på alle samtidig! Som lærer må man både ha faglig styrke, sosial intelligens og være praktisk anlagt. Utdanningen krever mye, men det er utrolig gøy og spennende. Studentmiljøet er også viktig for trivselen, forteller hun. Jeg er veldig fornøyd med at det er så mange aktiviteter og organisasjoner å engasjere seg i, men at det samtidig er såpass lite og nært. Kristiansand er på en måte den minste av de største Grunnskolelærerutdanning trinn Lærerstudent Kaja Maarud trekker fram faglig dyktige forelesere som et av fortrinnene ved Universitetet i Agder. studentstedene, og det legger veldig til rette for et godt samhold. Selve campus er et veldig hyggelig sted å være og Kristiansand en sosial og hyggelig by. Folk er så åpne her, så jeg følte meg raskt hjemme, sier hun. Kaja bestemte seg tidlig for å bli lærer, og er opptatt av å ha en variert og meningsfull arbeidsdag. Jeg har lyst til å jobbe med mennesker og være til nytte. I undersøkelser kommer det ofte fram at lærere er blant dem som er mest fornøyd med jobben sin, og det kan jeg godt forstå. Ingen dager er like, og det er både en faglig og sosial jobb. Gjennom praksis, som allerede første semester er en del av studieløpet, har hun også fått muligheten til å teste ut yrket. Noe av fordelen med læreryrket er jo at det er et tydelig mål du vet hva du skal bli. Derfor synes jeg det er veldig positivt at en del av utdanningen er å prøve seg som lærer på ekte skoler med ekte elever, slik at vi tidlig får muligheten til å finne ut om yrket faktisk er noe som passer. Jeg får testet yrket, og yrket får testet meg! Jeg føler vi begge har bestått så langt, ler Kaja. Førskolelærerutdanningen gir kunnskap om barns utvikling og oppvekstmiljø og innsikt i og erfaring med de oppgavene førskolelærere møter i yrket. Du får en god innføring i samspill mellom barn i grupper, og mellom barn og voksne. Studiet gir også kompetanse i ledelse. Yrket og utdanningen er fysisk og psykisk krevende. Det er nødvendig å ha et godt faglig grunnlag fra videregående skole. I norsk kreves det at studentene behersker begge målformer. Praksis, pedagogisk teori og de didaktiske og metodiske delene av fagstudiene er viktige komponenter i utdanningen. De binder studiet sammen til en helhetlig utdanning. I utdanningen er det 20 uker praksis. Kristiansand (60 studiepoeng): Småbarnspedagogikk og barnehageutvikling Kristiansand (30 studiepoeng): Mat og helse 1 (høst) Kunstfag (forming/musikk/drama) (høst) Utefag (vår) Drama (vår) Forming (vår) Norsk (vår) Sang og musikk i barnehage og småskole (vår) Grimstad (30 studiepoeng): Kunstfag (forming/musikk/drama) (høst) Forming (vår) Småbarnspedagogikk (vår) Førskolelærerutdanningen har et helhetlig og integrert fokus på teori og praksis. Dette gjør at mulighetene for godkjenning av tidligere utdanning er begrenset. For mer informasjon om organisering og valg i utdanningen, se: Om skikkethetsvurdering, krav til politiattest og tuberkuloseundersøkelse, se side 130. Fullført førskolelærerutdanning gir graden. Den kvalifiserer også for opptak til masterprogram i pedagogikk. SERiøs moro Mange tenkjer kanskje at det å jobbe som førskulelærar berre handlar om å passe på born, men når ein begynner på studiet, får ein sjå at det er mykje meir enn det. Ein må vere god til å omgåast menneske, både når det gjeld borna, foreldre og kollegaer. Ein må ha kunnskap om ulike aktivitetar for ungane. Det er jo den måten dei lærer på, seier Eline, som er i sitt andre år som førskulelærarstudent på Campus Grimstad. Hun poengterer at kvardagen som førskulelærarstudent betyr mykje arbeid. For det første er det er mykje pensum ein skal gjennom. Gjennom studiet må ein ofte gå djupt i seg sjølv og reflektere over det ein lærer og korleis ein sjølv handlar. Det kan vere litt tøft til tider. Noko av det Eline set mest pris på ved studiet, er å få sjå teorien utprøvt i praksis. Vi får verkeleg sjå samanhengen mellom det vi lærer i teorien, og det som skjer ute i praksis. Kvart halvår har vi ein månad med praksis i ein barnehage, og då får vi prøvt ut i verkelegheita det som vi har gjennomgått og lært på forelesingane. Førskolelærerutdanning, Leik er meir enn berre leik det er borna sin måte å møte verda, seier førskulelærarstudent Eline Tunheim. Vi blir godt mottekne i barnehagane. Dei er glade for å ha studentar hos seg, og dei legg seg verkeleg i selen. Praksisbarnehagane vil gjerne vere oppdaterte. Så vi lærer av dei, og dei lærer kanskje litt av oss òg, seier ho. At Grimstad skulle bli studieplassen, var litt tilfeldig. Kjærasten min studerer her, og eg hadde òg høyrt mykje bra om Grimstad som studieplass. Vi er berre éin førskulelærarklasse her, og miljøet er veldig bra. Vi har god kontakt alle saman, og det er alltid nokon å få hjelp av. Det er trygt å kunne prøve seg fram på campus før ein skal ut i jobb. Og Eline skryter gjerne litt av forelesarane òg. Dei er alltid opne for spørsmål. Mange av dei har jobba i barnehage og har gode eksempel frå verkelegheita. Dei er kort sagt opptekne av at vi skal bli gode førskulelærarar og å vise oss kor viktig førskulelæraryrket er. LÆRERUTDANNING 29

15 Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) påbygging Opptakskrav Opptakskrav For søkere til PPU allmenne fag: For søkere til PPU yrkesfag: LÆRERUTDANNING Praktisk-pedagogisk utdanning er ettårig (60 studiepoeng) og bygger på fagstudier fra universitet og høgskole eller yrkesfaglig bakgrunn. Praktisk-pedagogisk utdanning kreves for å få fast undervisningsstilling i skolen. Praktisk-pedagogisk utdanning i allmennfag tas etter grad (som oppnås etter tre års studier) eller etter mastergrad (etter fem års studier). Det kvalifiserer for arbeid i grunnskolens trinn, for videregående opplæring og for voksenopplæring, i stilling som adjunkt eller lektor. Universitetet i Agder gir i tillegg tilbud om en femårig integrert lektorutdanning i realfag, der praktisk-pedagogisk utdanning inngår i studiet (se side 106). Studenter som tar praktisk-pedagogisk utdanning, har vanligvis en utdanning med stor faglig fordypning. Mange tar fag utover minimumskravene for å få større bredde i sin undervisningsstilling i skolen og for å kunne få høyere lønn. Du kan bli yrkesfaglærer hvis du har yrkesutdanning kombinert med yrkesteori og praksis fra yrkeslivet og praktisk-pedagogisk utdanning. Studiet består av tre deler: pedagogikk (30 studiepoeng), fagdidaktikk eller yrkesdidaktikk (30 studiepoeng) og praksis (12 uker) som foregår i skoler i hele Agder. Praksis i utlandet Internasjonalisering er et satsningsområde, og det er mulig å gjennomføre en 6 ukers praksisperiode i januar/februar i Siem Reap (Kambodsja), Moshi (Tanzania) eller i St. Petersburg (Russland). Lærerne i de ulike didaktikkfagene og i pedagogikk og praksis samarbeider slik at utdanningen er praksisbasert og yrkesrettet. Om skikkethetsvurdering, krav til politiattest og tuberkuloseundersøkelse, se side130. PPU for allmennfaglærere og yrkesfaglærere deltid 60 studiepoeng, deltid over 2 år SØKNAD: Lokalt opptak UiA SØKNADSFRIST: 15. april SØKEKODER: Allmennfaglærere: 8881 Yrkesfaglærere: 8880 Studiet er et deltidsstudium over to år. Undervisningen er organisert med vekt på pedagogisk teori det første året (30 studiepoeng) og fagdidaktikk/ yrkesdidaktikk det andre året (30 studiepoeng). I PPU-allmennfag er det vanligvis fagdidaktikk i to fag (15 studiepoeng per fag) og i PPU-yrkesfag er det yrkesdidaktikk i ett fag (30 studiepoeng). I hvert av årene inngår 6-7 ukers praksis. Første studieår er det undervisning annenhver uke, torsdag ettermiddag og fredag på dagtid. Andre året følger allmennfagstudentene den samme undervisningen i fagdidaktikk som heltidsstudentene. Undervisningen i fagdidaktikk vil da bli fordelt over flere dager i uka. Det er skoleeier som ansetter lærere, og som avgjør hvilken kompetanse som kreves i det enkelte fag for å bli tilsatt i skolen. De formelle kravene for tilsetting i videregående skole for yrkesfagslærere med fag-/svennebrev eller fullført og bestått annen yrkesfaglig utdanning i videregående opplæring er: To års yrkesteoretisk utdanning utover videregående opplæring og fire års yrkespraksis etter fullført videregående opplæring for undervisning i fag/på fagområder som utdanningen/bakgrunnen er relevant for, i tillegg til PPU. PPU for allmennfaglærere heltid 60 studiepoeng, 1 år SØKNAD: Lokalt opptak UiA SØKNADSFRIST: 15. april SØKEKODE: 8560 I tillegg til 30 studiepoeng pedagogikk må allmennfaglærere vanligvis ta fagdidaktikk i to fag (15 studiepoeng per fag). Tilbudet i de ulike fag- og yrkesdidaktikkfagene vil bli gitt avhengig av et tilstrekkelig antall søkere. Universitetet i Agder har de siste årene hatt tilbud om didaktikk i fremmedspråk (engelsk, fransk, tysk), historie, IKT, idrettsfag, matematikk, naturfag, norsk, religion, livssyn, filosofi og etikk, mat og helse, samfunnskunnskap, økonomiske fag og kunstfagene: musikk, drama samt kunst og håndverk. Etter- og videreutdanning Nye studier, emner og kurs tilpasset deg som er i arbeid, legges ut på nett fortløpende gjennom året. Se: Oppdragskurs Universitetet i Agder tilbyr studier og kurs på bestilling fra næringsliv og offentlig virksomhet. Se side 124 for mer informasjon. Eksamen fra høgskole eller universitet av minimum tre års omfang (180 studiepoeng). Minst ett av fagene må være undervisningsfag (minimum 60 studiepoeng) og kvalifisere for undervisning i allmenne fag i grunnskolens trinn eller videregående opplæring, og universitetet må ha et tilbud om didaktikk i faget. SØKEKODER: Heltid: 8560 Deltid: 8881 FAGLÆRERUTDANNING FOR TOSPRÅKLIGE GRUNNSTUDIUM 180 studiepoeng, deltid OPPTAKSKRAV: (deriblant dokumenterte norskkunnskaper) ANBEFALTE FORKUNNSKAPER: Lærerutdanning eller annen høyere utdanning fra hjemlandet og/eller erfaring som lærer. Det tas ikke opp studenter til faglærerutdanning for tospråklige høsten Det tilbys imidlertid enkeltemner som kan inngå. KOMPETANSE FOR KVALITET Strategien Kompetanse for kvalitet er en nasjonal satsing på videreutdanning for lærere. Målet er å styrke den faglige og pedagogiske kompetansen hos lærere i grunnskolen og videregående opplæring. Enten fullført treårig profesjonsrettet universitets- eller høgskoleutdanning (f.eks. ingeniørutdanning, sykepleierutdanning eller kunsthøgskole) og minimum to års yrkespraksis eller fag-/svennebrev eller annen fullført treårig yrkesutdanning på videregående skoles nivå, generell studiekompetanse, to års yrkesteoretisk utdanning etter videregående opplæring, og minimum to års yrkespraksis Pedagogikk 2 30 studiepoeng, deltid, høst + vår Sted: Samlingsbasert i Kristiansand OPPTAKSKRAV: Se kolonne til venstre Anbefalte forkunnskaper: Pedagogikk 1 SØKEKODE: 8750 Emnet gir en innføring i de teoriene og forståelsesrammene som er grunnlaget for skole og utdanning i Norge. Studentene vil arbeide med tema som skoleutvikling, læring, motivasjon, lærer- og elevrollen, klasseledelse, skole- og hjemsamarbeid. Sammen med Pedagogikk 1 som har et sammenlignende perspektiv, vil dette emnet gi studentene et grunnlag for å forstå og møte utfordringene i den norske flerkulturelle skolen. Som en del av departementets satsing tilbyr UiA følgende for studieåret 2012/2013: Norsk 2 (s. 53) Matematikk 1 (s. 123) Mat og helse 1 (s. 79) Universitetet vurderer eventuelle søknader på grunnlag av realkompetanse. Universitetet må ha et tilbud om yrkesdidaktikk i de fagene det tas opp studenter til. SØKEKODE: 8880 Matematikk 2 30 studiepoeng, deltid, høst + vår Sted: Nett- og samlingsbasert i Kristiansand OPPTAKSKRAV: og minimum 15 sp av Matematikk 1 SØKEKODE: 8270 Studiet er rettet mot lærere som ønsker en fordypning i matematikk for å undervise i grunnskolen. Studiet består av to emner: Høstsemester: Tall og algebra (15 sp) Vårsemester: Funksjonslære (15 sp) Gjennom studiet skal studentene, med utgangspunkt i kunnskaper i matematikk og matematikkdidaktikk fra Matematikk 1, utvikle sine kunnskaper og ferdigheter i sentrale emner i tall og algebra og funksjonslære og kunne utnytte denne dypere forståelsen i undervisningssammenheng. Studiet er nettbasert og har 3 samlinger per emne. Det vil bli lagt ut leksjoner som inneholder videoforelesninger og andre multimedier. Studiet er primært et selvstudium der kommunikasjon med lærer og andre studenter ivaretas gjennom nettdiskusjon, skriftlig og muntlig veiledning og tilbakemelding på obligatoriske innleveringer. LÆRERUTDANNING 30 31

16 Fakultet for humaniora og pedagogikk kommunikasjon SøkEKODER: Tekst- og medieanalyse: Visuelle medier: Bachelorprogrammet i kommunikasjon har to studieretninger: Tekst- og medieanalyse Visuelle medier Studiet gir en innføring i sentrale emner i et humanistisk vinklet kommunikasjonsfag. Fokus ligger på samspillet mellom språklige, teknologiske og kulturelle faktorer i kommunikasjonsprosessen. Studiet skal videre utvikle både teoretisk og praktisk kompetanse. Studentene skal oppøves til å analysere en kommunikasjonshendelse og til å produsere visse typer medietekster. Bachelorprogrammet skal kvalifisere for arbeid der kommunikasjon og formidling gjennom ulike medier inngår. Aktuelle yrkesområder er offentlig og privat informasjonsvirksomhet, promotering, kommunikasjonsrådgivning, journalistikk og annen medievirksomhet, samt undervisning. 1. og 2. studieår Begge studieretningene inneholder følgende fellesemner: Skrift og bilde Digital formidling Journalistikk og PR Ex.phil. og ex.fac. Bacheloroppgave Studieretningen tekst- og medieanalyse: Medier og samfunn (15) Mellommenneskelig kommunikasjon (15) Studieretningen visuelle medier: Lyd og video 1 og 2 (15+15) 3. studieår Valgdel (60) Minst 30 studiepoeng må utgjøre en sammenhengende faglig enhet. Tallene i parentes angir antall studiepoeng. Studentene kan velge mellom årsstudier eller flere emner i kommunikasjonsfag, men programmet kan også gi plass for språkfag, samfunnsfag, kunstfag, ledelsesfag eller IKT-fag. I tillegg kan emner eller studier innen andre relevante fagområder godkjennes etter søknad. I hele eller deler av 3. studieår er det mulig å reise som utvekslingsstudent til en av universitetets samarbeidsinstitusjoner i utlandet. Studiet kan kvalifisere for opptak til en rekke masterstudier innen mediefag, språkfag, kulturfag og journalistikkfag. Opptak til masterstudiene vil være avhengig av emnesammensetningen man velger og masterstudienes spesifikke opptakskrav. UiA tilbyr for eksempel aktuelle masterprogram i samfunnskommunikasjon og i nordisk språk og litteratur. Kommunikasjon årsstudium 60 studiepoeng, 1 år SøkEKODER: Tekst- og medieanalyse: Visuelle medier: Årsstudiet i kommunikasjon har to studieretninger: Tekst- og medieanalyse Visuelle medier Studiet er humanistisk vinklet og består av fire emner, hvert på 15 studiepoeng. Tekstbasert formidling står sentralt, men verbal og visuell kommunikasjon ses i sammenheng, og kunnskaper om språk og tekst ses i sammenheng med hvordan mediene er bygd opp og hvordan de virker. Studiet tar sikte på å nå en bred målgruppe studenter som ønsker å styrke sin kompetanse i formidling og mediebasert kommunikasjon, teoretisk så vel som praktisk. Følgende emner er felles for alle studenter ved årsstudiet i kommunikasjon: Skrift og bilde (15) Digital formidling (15) Studieretning for tekst- og medieanalyse inneholder i tillegg til fellesemnene: Medier og samfunn (15) Mellommenneskelig kommunikasjon (15) Studieretning for visuelle medier inneholder i tillegg til fellesemnene: Lyd og video I og II ( ) Studiet sikter mot alle profesjoner der kommunikasjon og formidling gjennom ulike medier inngår. Aktuelle yrkesområder kan være offentlig og privat informasjonsvirksomhet, journalistikk, samt undervisning når studiet kombineres med annen utdanning. Årsstudiet kan inngå i programmet i kommunikasjon, og det er mulig å søke overgang til 2. studieår. I tillegg kan det inngå i flere andre programmer ved UiA og i en selvvalgt grad (se side 20 og 21). Fakultet for humaniora og pedagogikk 33

17 SAMFUNNS- KOMMUNIKASJON master NORDISK SPRÅK OG LITTERATUR Nordisk språk og litteratur årsstudium Nordisk språk og litteratur master Fakultet for humaniora og pedagogikk PÅBYGGINGSSTUDIUM 120 studiepoeng, 2 år STUDIESTED: Kristiansand OPPTAKSKRAV: Bachelorgrad (180 sp) med fordypning innen humanistiske eller samfunnsfaglige emner. Relevante fagområder er kommunikasjons- og mediefag, språkfag, samfunnsfag, kulturfag og journalistikkfag. Karakterkrav. Anbefalte forkunnskaper: Søkere bør ha gode forkunnskaper innen både tekstanalyse og samfunnsfag. SØKNAD: Lokalt opptak UiA SØKNADSFRIST: 15. april SØKEKODE: 9475 Masterprogrammet i samfunnskommunikasjon er en tverrfaglig og yrkesrelevant utdanning som skal gi studentene utdypende kunnskaper om forbindelsen og interaksjonen mellom kultur og samfunn på den ene side og organisasjoner og næringsliv på den andre. Organisasjoner og bedrifter er i økende grad avhengig av velfungerende kommunikasjon med det samfunnet de selv inngår i, for å oppnå den tillit og legitimitet som både virksomheten og samfunnet krever. Jo mer komplekse organisasjons- og samfunnsstrukturene er, jo sterkere er behovet for en reflektert, etisk, kreativ og effektiv samfunnskommunikasjon. Studiet kombinerer samfunnsfaglige og tekstfaglige tilnærminger, og omfatter emner som berører kultur- og samfunnsanalyse, tekst- og mediekompetanse samt organisasjonsog strategiutvikling. I en periode på seks uker er studentene utplassert i relevante organisasjoner og bedrifter, et opphold som normalt vil danne grunnlag for masteroppgaven (30 sp). Programmet er særlig rettet mot arbeid med kommunikasjon og kommunikasjonsledelse i næringsliv, frivillige organisasjoner og offentlig sektor. Det gir også relevant bakgrunn for arbeid blant annet innen mediesektoren. Masterprogrammet kan også gi grunnlag for opptak på ph.d.-programmer. Studiet er et samarbeid mellom Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap og Fakultet for humaniora og pedagogikk. SøkEKODE: Bachelorprogrammet gir en grunnleggende innføring i norsk og nordisk språk og litteratur i et bredt kulturelt perspektiv, i teorier om språk og tekst, i fortid og nåtid. Programmet inneholder en litteraturdel og en språkdel i første studieåret, mens påbyggingsdelen i andre studieåret gir rom for spesialisering og fordypning i utvalgte deler av faget. Det første studieåret er identisk med årsstudiet i nordisk språk og litteratur. Til eksamen blir det krevd at studenten kan skrive på begge de norske målformene uten hjelpemidler. Det er lagt til rette for studentutveksling i 2. eller 3. studieår. 1. studieår Innføring i litterær analyse Litteraturhistorie Norsk språkstruktur og språkbruk Språk og samfunn i tid og rom 2. studieår Et påbyggingsemne i språk eller i litteratur Bacheloroppgave/fordypningsoppgave Valgfritt emne Ex.phil. og Ex.fac. 3. studieår Valgdel (60 sp) Studenten kan velge mellom en rekke relevante årsstudier og emnegrupper. Velg enten: Årsstudium (60 sp) Studenter som vil bli lærere, bør velge et sentralt undervisningsfag. eller 2 emnegrupper à 30 sp Kontakt studiekoordinator/studieveileder for informasjon. Bachelorprogrammet kan gi grunnlag for arbeid innen f.eks. media, kultursektoren eller forlagsvirksomhet. Sammen med praktisk-pedagogisk utdanning gir programmet mulighet for tilsetting i videregående skole og i årstrinn i grunnskolen (se side 30). 60 studiepoeng, 1 år SøkEKODE: Årsstudiet gir en innføring i norsk og nordisk språk og litteratur i et bredt kulturelt perspektiv, i teorier om språk og tekst, og i norsk og nordisk kultur i fortid og nåtid. Følgende emner utgjør årsstudiet: Innføring i litterær analyse Litteraturhistorie Norsk språkstruktur og språkbruk Språk og samfunn i tid og rom Til eksamen blir det krevd at studenten kan skrive på begge de norske målformene uten hjelpemidler. Studiet kan danne grunnlag for videre studier innen fagområdet. Det kan inngå i programmet i nordisk språk og litteratur, og det er mulig å søke overgang til 2. studieår. I tillegg kan årsstudiet inngå i flere andre program ved UiA eller kombineres med andre studier i en selvvalgt grad (se side 20 og 21). Sammen med andre skolefag og praktiskpedagogisk utdanning gir studiet mulighet for tilsetting i videregående skole og i årstrinn i grunnskolen (se side 25 og 30) Det gir også grunnlag for arbeid med språk og litteratur i andre yrker når studiet kombineres med annen utdanning. 120 studiepoeng, 2 år Bachelorgrad (180 studiepoeng) eller tilsvarende med minimum 80 studiepoeng norsk/nordisk fordypning (hvorav 20 er på nivå 2), med til sammen minst 30 studiepoeng språklige og minst 30 studiepoeng litterære, norskfaglige emner, eller cand.mag.-grad med norsk/nordisk mellomfag i fagkretsen. En grad i litteraturvitenskap, kommunikasjon eller i studiet litteratur, film og teater kan gi grunnlag for opptak dersom godkjente emner inngår i graden. SøkEKODE: 9711 Masterprogrammet gir dypere innsikt i og mer omfattende kunnskap om deler av fagområdet nordisk språk og litteratur. Studiet er satt sammen av et obligatorisk fellesemne (15 studiepoeng), tre emnekretser (hver på 15 studiepoeng) og en masteroppgave (60 studiepoeng), som skal være et selvstendig arbeid der du selv utformer problemstillingen. Fellesemnet gir innføring i grunnleggende vitenskapelig teori og metode, i fagets tradisjoner og egenart. Det skal utfordre deg til å utvikle selvstendige og kritiske holdninger. De tre emnekretsene gir deg anledning til å gå dypere inn i deler av faget etter eget valg. Deler av studiet kan, etter avtale med fakultetet, tas i utlandet. Fullført masterprogram og gjennomført praktiskpedagogisk utdanning gir grunnlag for tilsetting i skoleverket (se side 25 og 30). Studiet kan også gi grunnlag for opptak til ph.d.-programmene i språkvitenskap og i litteraturvitenskap ved UiA eller andre universiteter. Det gir også grunnlag for arbeid med språk og litteratur i andre sammenhenger. Fakultet for humaniora og pedagogikk 34 35

18 LITTERATURVITENSKAP ph.d. SPRÅKVITENSKAP ph.d. DOKTORGRADSUTDANNINGER For å kunne bli tatt opp til ph.d.-utdanningene, må søkeren ha oppnådd eksamen av høyere grad (mastergrad eller hovedfag) hhv. innen språkvitenskap eller litteraturvitenskap, eller ha utdanning som fakultetet vurderer som likeverdig. Det kan tas opp studenter med en internasjonal mastergrad (det er ikke krav om at de behersker norsk eller andre skandinaviske språk). Dette er forskerutdanninger som består av en opplæringsdel (30 studiepoeng) og en forskningsoppgave, doktoravhandlingen. Normalt tas disse studieprogrammene av studenter som har søkt og fått doktorgradsstipend over tre år. Litteratur, film og teater OPPTAKSKRAV: SØKNAD: Sendes Samordna opptak SØKNADSFRIST: 15. april SøkEKODE: Bachelorstudiet begynner i det tverrfaglige (se årsstudiet i litteratur, film og teater), for så å åpne opp for fordypning i ett av kjerneområdene. Fordypningen starter med styrt valg av litteratur, drama/teater eller film (videoproduksjon) (30 sp) i andre studieår, og fullføres i tredje studieår (30 sp inkludert oppgaven). Bachelorprogrammet består av: 1. studieår Tekststudium og utprøving av fortelleformer i litteratur, film og teater (30 sp) Tema og sjangrer i ulike fortelleformer (30 sp) Litteratur, film og teater årsstudium GRUNNSTUDIUM 60 studiepoeng, 1 år SøkEKODE: Studiet kombinerer skapende arbeid i form av framvisninger og kunstneriske uttrykk med en mer teoretisk tilnærming til litteratur, film og teater. Mye av arbeidet foregår gjennom prosjektarbeid i grupper. Årsstudiet består av to emner: Høst: Tekststudium og utprøving av fortelleformer i litteratur, film og teater (30 sp) Vår: Tema og sjanger i ulike fortelleformer (30 sp) Våremnet bygger på høstemnet. Filmvitenskap og filmproduksjon påbygging 60 studiepoeng, 1 år Årsstudium i litteratur, film og teater eller minimum 30 studiepoeng fra medie- og kommunikasjonsfag med dokumentert praktisk videokunnskap SØKNAD: Lokalt opptak UiA SØKNADSFRIST: 15. april SØKEKODE: 8325 Påbyggingsstudiet består av: Filmfortelling (30 sp) Filmproduksjon/filmkunnskap (20 sp) Fordypningsoppgave (10 sp) Studiet blir samordnet med fordypningen i film på programmet i litteratur, film og teater og er støttet av Cultiva. Norsk som andrespråk og kulturkunnskap 30 studiepoeng, deltid høst (10 studiepoeng) + vår (20 studiepoeng) SøkEKODE: 8312 Studiet skal gi innsikt i problemstillinger knyttet til undervisning av elever med ulik språklig og kulturell bakgrunn. Undervisningen foregår gjennom 8-10 samlinger i løpet av de to semestrene, og våremnet forutsetter bestått eksamen i høstemnet. Studiet kan være en videreutdanning for lærere, førskolelærere og andre relevante yrkesgrupper. Det kan inngå i flere av programmene ved UiA og i en selvvalgt grad (se side 20 og 21). Norsk fordypning i førskolelærerutdanningen 30 studiepoeng, 1/2 år, vår Bestått obligatorisk norsk i førskolelærerutdanningen. Søknadsfrist: 15. november SøkEKODE: 8390 Studiet gir en fordypning i barnelitteratur, barns språk, barnekultur og medietekster for barn. For å bli gode tekstformidlere arbeider studentene med å analysere og vurdere tekster av og for barn i førskolealder. Studiet kan inngå i den valgfrie delen av treårig førskolelærerutdanning eller være videreutdanning for ferdig utdannede førskolelærere. Fakultet for humaniora og pedagogikk 2. og 3. studieår Styrt valg/fordypning (30 sp) Litteratur, drama/teater eller film Påbygging innen litteratur, drama eller film Bacheloroppgave Fritt valgt emnegruppe 30 sp: F.eks. kunst og håndverk, musikk, nordisk språk eller multimedieteknologi- og design Ex. phil. og ex. fac. Valgfritt emne Studiet skal forberede til arbeid i både kultur- og skolesektor. Det kan kvalifisere til masterstudier i de tre kjernefagene, avhengig av emnesammensetningen og de ulike masterstudienes opptakskrav. Arbeid i skole forutsetter relevante emnevalg (f. eks. nordisk) og praktisk-pedagogisk utdanning. Ved å ta 30 studiepoeng med godkjente emner fra nordisk språk (100-nivå) i løpet av studiet, kan en søke opptak på masterprogrammet i nordisk språk og litteratur ved Universitetet i Agder. Studiet skal forberede til arbeid i både skole og kultursektor. Årsstudiet kan inngå i programmet i litteratur, film og teater, og det er mulig å søke overgang til 2. studieår. Studiet kan inngå som breddevalg i flere andre program ved UiA eller kombineres med andre studier i en selvvalgt grad (se side 20 og 21). I tillegg kan det være videreutdanning for lærere. Studiet er et samarbeid mellom Fakultet for humaniora og pedagogikk og Fakultet for kunstfag. Cultiva har bidratt til etableringen av studiet. Fakultet for humaniora og pedagogikk Studiet er et samarbeid mellom Fakultet for humaniora og pedagogikk og Fakultet for kunstfag. Cultiva har bidratt til etableringen av studiet

19 SKOLEBIBLIOTEK- KUNNSKAP skolebibliotekkunnskap 1 halvårsstudium skolebibliotekkunnskap 3 Informasjonskompetanse og leseutvikling halvårsstudium Oversetting og interkulturell kommunikasjon engelsk Fakultet for humaniora og pedagogikk GRUNNSTUDIUM, fordypningsdelen tilbys som nettbaserte deltidsstudier OPPTAKSKRAV: Søknad: Samordna opptak Søkekode: Bachelorprogrammet i skolebibliotekkunnskap gir kunnskaper om skolebiblioteket som ressurs i elevenes fag- og allmenndanning, om informasjonskompetanse og om utvikling av elevenes lesestrategier i arbeid med fagtekster, fiksjonstekster og sammensatte tekster. Studiet er nyttig for arbeid med bibliotek, litteratur og informasjonskilder i skolen, og videre for formidlingsarbeid og pedagogisk tilrettelegging i folkebibliotek og fagbibliotek. 1., 2. og 3. studieår Fordypningsenheten i programmet (90 studiepoeng) består av tre selvstendige deler, hver på 30 studiepoeng (sp) Skolebibliotekkunnskap 1 (30 sp) Skolebibliotekkunnskap 2 (30 sp) : Barne- og ungdomslitteratur Skolebibliotekkunnskap 3 (30 sp): Informasjonskompetanse og leseutvikling (påbyggingsstudium) Hver av disse delene går på deltid over to semestre, og fordypningsdelen må derfor gå over tre år. Denne delen av programmet er nettbasert, med samlinger i Kristiansand. I tillegg inngår ex.phil. og ex.fac. og valgemner på til sammen 70 sp. I valgdelen kan studentene velge mellom alle årsstudier (60 sp) eller emnegrupper (30 sp) ved UiA. Utdanning fra andre institusjoner kan godkjennes etter søknad. Et emne på 10 sp velges fritt. Studenter som vil bli lærere, må velge et undervisningsfag på 60 sp (årsstudium), for etterpå å kunne søke opptak til praktiskpedagogisk utdanning (PPU), se side studiepoeng, deltid, høst + vår Studiested: Nettstudium, med to fellessamlinger i Kristiansand SøkEKODE: 8460 Det meste av studiet foregår som fjernundervisning/fleksibel undervisning over Internett, og kan derfor tas uavhengig av bosted. (Det er ingen studieavgift utover ordinær semesteravgift.) Studiet gir en innføring i informasjonskompetanse og pedagogisk bruk av skolebiblioteket knyttet til elevaktive arbeidsmåter. Det omfatter også organisering, administrering og drift av skolebibliotek, samt en innføring i litteratur og medier. Studiet egner seg godt som videreutdanning for lærere i grunnskole og videregående skole, i flere program og i en selvvalgt grad. Studiet kan kombineres med skolebibliotekkunnskap 2, som omfatter barne- og ungdomslitteratur, og skolebibliotekkunnskap 3, der informasjonskompetanse er et hovedemne. PÅBYGGINGSSTUDIUM 30 studiepoeng, deltid, høst + vår Studiested: Nettbasert med én obligatorisk og én frivillig fellessamling i Kristiansand Skolebibliotekkunnskap 1 og skolebibliotekkunnskap 2 eller tilsvarende SøkEKODE: 8466 Det meste av studiet foregår som fjernundervisning/fleksibel undervisning over Internett, og kan derfor tas uavhengig av bosted. (Det er ingen studieavgift utover ordinær semesteravgift.) Studiet handler om skolebiblioteket som lærings- og danningsarena, om informasjonskompetanse og om utvikling av lesestrategier i arbeid med trykte og digitale fag- og fiksjonstekster. Sentrale tema er formidling og bruk av ulike typer informasjonskilder i skolen. Anbefalte forkunnskaper: Gode basiskunnskaper i engelsk. Studiet bygger på norskkunnskaper tilsvarende Vg3 i studieforberedende program i videregående skole. SØKEKODE: Bachelorprogrammet i oversetting og interkulturell kommunikasjon er et profesjonsstudium for deg som ønsker å arbeide som fagoversetter eller med språk og kommunikasjon i et internasjonalt perspektiv. Studiet er tverrfaglig og gir deg gode språkferdigheter både i norsk og engelsk. I tillegg til språkkunnskaper gir dette studiet deg innsikt i samfunnsforhold både i Norge og i det aktuelle språkområdet. Du får en innføring i interkulturell kommunikasjon, som gir grunnleggende kunnskaper i kulturteori og problemstillinger knyttet til overføring av budskap fra personer i ett språksamfunn til personer i et annet. Studiet gir teoretiske og praktiske kunnskaper slik at du kan oversette og utarbeide informasjons- og presentasjonsmateriell i stillinger som informasjons- og kommunikasjonsmedarbeider, språkvasker o.l. I løpet av studiet får du øvelse i å skrive tekster, både oversettelser av allmennspråklige tekster og fagtekster, og andre teksttyper basert på friere framstilling. Studiet gir deg basiskunnskaper i oversettingsteori og språkvitenskap. Du får også grunnleggende innsikt i økonomi og en innføring i relevant informasjonsteknologi, blant annet oversettings-, presentasjons- og kommunikasjonsverktøy. For å sikre god fremmedspråk- og kulturkompetanse tilbringer du ditt andre studieår i utlandet ved en av våre partnerinstitusjoner. I løpet av dette året får du språktrening både gjennom studiet og i hverdagslivet, og du får førstehåndskjennskap til kultur og tenkemåte i det landet du oppholder deg. Det kan også være mulighet for et praksisopphold ved en utenlandsk bedrift, men dette tilbudet vil variere fra år til år. Fullført studium gir graden i oversetting og interkulturell kommunikasjon. Studiet gir blant annet grunnlag for opptak til mastergradsstudier i oversetting og internasjonal politikk og kommunikasjon ved enkelte utenlandske institusjoner. Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til Institutt for fremmedspråk og oversetting. Fakultet for humaniora og pedagogikk 38 39

20 engelsk Engelsk årsstudium Engelsk master Anbefalte forkunnskaper: Engelskkunnskaper utover minstekravet (Vg1) i studieforberedende utdanningsprogram i videregående skole. SøkEKODE: Studiet skal gi bred kunnskap i engelsk språk, og i britisk og amerikansk litteratur og kultur. Det gir innsikt i de mest vesentlige kulturer hvor språket brukes, samtidig som du oppøver bedre forståelse for og beherskelse av vår tids verdensspråk. Studiet fokuserer på språk, litteratur og kultur. Det skal gi grunnlag for arbeid innen undervisning, masse- og digitalmedia, kulturarbeid, informasjonsarbeid, reiseliv, saksbehandling (offentlig og privat sektor), presse, forlag, samt internasjonalt og tverrkulturelt arbeid. Studiet kvalifiserer for opptak til masterprogram i engelsk for eksempel ved UiA. Et studieopphold ved Det norske studiesenteret i York inngår i det andre semesteret. Det er lagt til rette for utveksling i 4., 5. og 6. semester. 1. og 2. studieår Grammatikk og lingvistikk Praktisk språkbruk Fonetikk og uttale Amerikansk og britisk kultur Amerikansk og britisk litteratur Ex. phil. og ex. fac. Bacheloroppgave 3. studieår Valgdel (60) Studenten kan velge mellom en rekke relevante årsstudier og emnegrupper. Velg enten: Årsstudium (60 sp) (studenter som vil bli lærere, må velge et undervisningsfag) eller 2 emnegrupper à 30 sp Kontakt studiekoordinator/studieveileder for informasjon. 60 studiepoeng, 1 år Anbefalte forkunnskaper: Engelskkunnskaper utover minstekravet (Vg1) i studieforberedende utdanningsprogram i videregående skole. SØKEKODE: Studiet skal gi bred kunnskap i engelsk språk, og i britisk og amerikansk litteratur og kultur. Det gir innsikt i de mest vesentlige kulturer hvor språket brukes, samtidig som du oppøver bedre forståelse for og beherskelse av vår tids verdensspråk. Et studieopphold ved Det norske studiesenteret i York inngår i det andre semesteret. Årsstudiet kan inngå i programmet i engelsk, og det er mulig å søke overgang til 2. studieår. Det kan også inngå i flere andre program ved UiA eller kombineres med andre studier i en selvvalgt grad (se side 20 og 21). Sammen med andre skolefag og praktiskpedagogisk utdanning gir det mulighet for tilsetting i videregående skole og i årstrinn i grunnskolen. (Se side 25 og 30.) 120 studiepoeng, 2 år (også mulighet for deltid) Bachelorgrad (180 studiepoeng) eller tilsvarende der det inngår en fordypning i engelsk på minimum 80 studiepoeng (hvorav 20 er på nivå 2) eller cand.mag.-grad med engelsk mellomfag i fagkretsen. Karakterkrav. Se utfyllende regler på SØKEKODE: 9730 Masterprogrammet gir innsikt i, og omfattende kunnskaper om, fagområdet engelsk språk og litteratur. Studiet består av et obligatorisk fellesemne (15 studiepoeng) og tre eller fire emner (hvert på 15 studiepoeng). Masteroppgaven er et selvstendig arbeid (på 45 eller 60 studiepoeng). Fullført studium gir graden master i engelsk. Studiet kan gi grunnlag for opptak på ph.d.-programmene i språkvitenskap og litteraturvitenskap (se side 34). Det kan også gi grunnlag for arbeid med språk og litteratur i andre sammenhenger. Med gjennomført praktisk-pedagogisk utdanning (se side 28) gir studiet grunnlag for tilsetting i blant annet videregående skole. Fakultet for humaniora og pedagogikk Det er anledning til å ta ett semester i utlandet, etter avtale med fakultetet. Fakultet for humaniora og pedagogikk 40 41

Universitetet i Agder - Søkertall 15. april 2015

Universitetet i Agder - Søkertall 15. april 2015 HelseIdrettSamordna Bac Ernæring, mat og kultur 180 0864 10 16 69 75 Folkehelsearbeid 180 0203 24 24 66 48 Idrett 180 0440 20 20 79 84 Sykepleie, Grm 180 0052 115 105 206 264 Sykepleie, Krs 180 0050 130

Detaljer

Søkertall høst 2014 Universitetet i Agder

Søkertall høst 2014 Universitetet i Agder Verdier År Avd LU Samordna Mas Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, Krs 300 0084 10 10 10 20 18 23 13 12 12 12 Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn, Krs 300 0083 20 30 30 46 50 43 41 39 41 39 Lektorutdanning

Detaljer

MED TANKE PÅ FRAMTIDA

MED TANKE PÅ FRAMTIDA STUDIER PÅ SØRLANDET 2013 2014 Universitetet i Agder er et ungt universitet med nye og moderne campuser i Grimstad og Kristiansand. UiA har 160 studier ca. 10 000 studenter og 1000 ansatte. MED TANKE PÅ

Detaljer

studier på sørlandet universitetet i Agder 2011 2012

studier på sørlandet universitetet i Agder 2011 2012 studier på sørlandet universitetet i Agder 2011 2012 2011 2012 Førstesemesterstudiet Ex. phil./ex. fac./skriveteknikk og informasjonskompetanse/latin s. 21 Ex. phil./ex. fac. i Hellas s. 21 I N N H O L

Detaljer

STUDIER PÅ SØRLANDET. www.uia.no/studier KRISTIANSAND GRIMSTAD UNIVERSITETET I AGDER 2010-2011

STUDIER PÅ SØRLANDET. www.uia.no/studier KRISTIANSAND GRIMSTAD UNIVERSITETET I AGDER 2010-2011 RETURADRESSE: Universitetet i Agder Servicetorget Serviceboks 422 4604 Kristiansand www.uia.no/studier UNIVERSITETET I AGDER 2010-2011 STUDIER PÅ SØRLANDET KRISTIANSAND GRIMSTAD UNIVERSITETET I AGDER KRISTIANSAND

Detaljer

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) PPU gir undervisningskompetanse. Avhengig av faglig utdanning gjelder undervisningskompetansen for mellom- og ungdomstrinnet i grunnskolen og/eller videregående opplæring

Detaljer

L ÆRERUTDANNING. Bærekraftig,internasjonal & mangfoldig BACHELOR

L ÆRERUTDANNING. Bærekraftig,internasjonal & mangfoldig BACHELOR L ÆRERUTDANNING Bærekraftig,internasjonal & mangfoldig BACHELOR Steinerpedagogisk lærerutdanning bachelorgrad med mulighet for mastertillegg Den treårige lærerutdanningen med bachelorgrad på Steinerhøyskolen

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.03.2014 Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.03.2014 Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.03.2014 Tidspunkt: 09:15-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

OPPTAKSKRAV VIDEREUTDANNING OG MASTERSTUDIER VED HØGSKOLEN I HEDMARK

OPPTAKSKRAV VIDEREUTDANNING OG MASTERSTUDIER VED HØGSKOLEN I HEDMARK OPPTAKSKRAV VIDEREUTDANNING OG MASTERSTUDIER VED HØGSKOLEN I HEDMARK Oversikten er sortert alfabetisk på studienavn Studie februar 2012 GSK = generell studiekompetanse REA = realkompetanse 1402 Anestesi

Detaljer

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for kultur- og språkvitenskap Fører til grad: Bachelor

Detaljer

Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2012

Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2012 Vedlegg 3 Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2012 Informatikk, økonomi og administrasjon 6103 Revisjon, fordypning 3 10 10 11 6 18 6113 Reiseliv, fordypning 1 3 3 6114 Geografiske

Detaljer

INFORMATIKK, ØKONOMI OG ADMINISTRASJON

INFORMATIKK, ØKONOMI OG ADMINISTRASJON Vedlegg 2 Studieportefølge ved HiT fordelt etter fagområder. For studier markert med * ble det i styresak 103/10 ikke gjort noe vedtak om antall studieer. INFORMATIKK, ØKOI OG ADMINISTRASJON Økonomi og

Detaljer

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium

Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium Studieprogram B-ESPRÅKL, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:18 Engelsk språk og litteratur - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske

Detaljer

SO AF Kode Navn 2012 2011 2010 2009 2008 2007 170 Engelsk årsstudium 22 20 21 20 34 32 179 Historie årsstudium 20 13 23 24 26 17 613 Historie, nett

SO AF Kode Navn 2012 2011 2010 2009 2008 2007 170 Engelsk årsstudium 22 20 21 20 34 32 179 Historie årsstudium 20 13 23 24 26 17 613 Historie, nett SO AF Kode Navn 2012 2011 2010 2009 2008 2007 170 Engelsk årsstudium 22 20 21 20 34 32 179 Historie årsstudium 20 13 23 24 26 17 613 Historie, nett 31 20 400 Idehistorie 7 4 11 481 Historiske fag, bachelor

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.02.2014 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.02.2014 Tidspunkt: 09:15-12.30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.02.2014 Tidspunkt: 09:15-12.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Hentet fra «Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanning»:

Hentet fra «Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanning»: Politikk rettet spesielt mot allmennlærerutdanning og grunnskolelærerutdanningene. Dette er politikk rettet direkte mot allmennlærer- og grunnskolelærerutdanningenene. Se kapittel «Våre utdanninger» i

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Studieprogram B-IDRETT, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:51 Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet,

Detaljer

NTNU S-sak 9/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SA/AMS Arkiv: 2010/19054 N O T A T

NTNU S-sak 9/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet SA/AMS Arkiv: 2010/19054 N O T A T NTNU S-sak 9/11 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 04.02.2011 SA/AMS Arkiv: 2010/19054 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Ny forskrift om opptak til praktisk-pedagogisk utdanning Tilråding:

Detaljer

Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2014 pr 02.06.14

Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2014 pr 02.06.14 Vedlegg 3 Oversikt over førsteprioritetssøkere til HiT i lokalt opptak 2014 pr 02.06.14 Informatikk, økonomi og administrasjon 6103 Revisjon, fordypning 9 8 3 10 10 11 6 18 6113 Reiseliv, fordypning -

Detaljer

Historie - bachelorstudium

Historie - bachelorstudium Studieprogram B-HISTORIE, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:18 Historie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt

Detaljer

Navn på studieprogram Lånekasse-kategori Ref i LK

Navn på studieprogram Lånekasse-kategori Ref i LK Navn på studieprogram Lånekasse-kategori Ref i LK Anestesisykepleie - videreutdanning Arrangering/komponering - videreutdanning Videreutdanning, 15 sp per semester 6646 Bachelor i dans med praktisk-pedagogisk

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i idrett/kroppsøving Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon Bachelor i kroppsøving/idrett

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master Studiet har ukentlige studieaktiviteter på campus ved studiested Bodø. Pedagogikk og elevkunnskap, Norsk og Matematikk er obligatoriske fag, mens studentene

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Studieprogram B-IDRETT, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:43:56 Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet,

Detaljer

Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanningen

Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanningen Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanningen Grunnskolelærerutdanningen skal utdanne autonome lærere som har kunnskap om barn og unges læring og utvikling.

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Bachelor i kroppsøving/idrett er en treårig utdanning som tilsvarer 180 studiepoeng. Opptakskravet er generell

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA. Isabelle-Louise Aabel Medlem STA. Anna Louise Nes Axelsen Isabelle-Louise Aabel STA

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA. Isabelle-Louise Aabel Medlem STA. Anna Louise Nes Axelsen Isabelle-Louise Aabel STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 12.12.2011 Tidspunkt: 09:15-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

ØKONOMI OG ADMINISTRASJON REVISJON

ØKONOMI OG ADMINISTRASJON REVISJON Bachelor i ØKONOMI OG ADMINISTRASJON REVISJON www.hiof.no Høgskolen i Østfold HALDEN Bachelor i økonomi og administrasjon Et tradisjonelt treårig studium, anerkjent og velkjent Utdannelsen gir et utmerket

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

Studietilbud med under 20 studieplasser

Studietilbud med under 20 studieplasser Studietilbud med under 20 studieplasser Tall hentet fra database for statistikk om høyere utdanning (DBH) studieplasser i 2013 Høgskolen i Bergen 4 studietilbud under 20 studieplasser Avdeling for lærerutdanning

Detaljer

Politisk plattform for lektorutdanning trinn

Politisk plattform for lektorutdanning trinn Politisk plattform for lektorutdanning 8.-13. trinn Lektorutdanning for 8.-13. trinn skal utdanne autonome lærere som har kunnskap om barn, ungdom og unge voksnes læring og utvikling. Lærere med lektorutdanning

Detaljer

Studiespesialisering ved avdeling Flisa

Studiespesialisering ved avdeling Flisa Studiespesialisering ved avdeling Flisa Generell informasjon PC-ordningen Skolens hjemmeside http://www.soloer.vgs.no Skolearena sammen med eleven Programfag Elevene i programområdene for realfag og for

Detaljer

Studieplan. Bachelorgradsprogram i russlandsstudier. Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet

Studieplan. Bachelorgradsprogram i russlandsstudier. Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Studieplan Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Gjelder fra og med høsten 2009 1 Tittel: Bokmål: Bachelorgradsprogram

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Inger Johanne Håland Knutson

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Fører

Detaljer

Kapittel 4. Spesielle opptakskrav

Kapittel 4. Spesielle opptakskrav Kapittel 4. Spesielle opptakskrav 4-1.Spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse (1) I tillegg til kravet om generell studiekompetanse har departementet fastsatt spesielle opptakskrav

Detaljer

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Medlem STA

Geir Øivind Kløkstad Cecilie Boberg Medlem STA Isabelle-Louise Aabel Medlem STA Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 01.11.2011 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Samfunnsfag og psykologi. Utdanningsområde Masterprogram i voksnes læring xx-20xx

Samfunnsfag og psykologi. Utdanningsområde Masterprogram i voksnes læring xx-20xx Ved NTNU i Trondheim er den teknologiske kunnskapen i Norge samlet. I tillegg til teknologi og naturvitenskap har vi et rikt fagtilbud i samfunnsvitenskap, humanistiske fag, realfag, medisin, arkitektur

Detaljer

STUDIET OG GRADER SIDE 15 STUDIET OG GRADER

STUDIET OG GRADER SIDE 15 STUDIET OG GRADER SIDE 15 ÅRSSTUDIER Årsstudier er et eget studieprogram på ett år (60 studiepoeng) fra ett eller flere fagområder. I noen årsenheter er alle emnene obligatoriske, mens du i andre kan velge mellom flere

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Tilpassa opplæring Studiet henvender seg til lærere, førskolelærere og andre med relevant utdanning og kan gjennomføres med fordypning avhengig av kandidatens opptaksgrunnlag. Fordypningene er: Generell

Detaljer

Tilfredshetsundersøkelse Høgskolen i Harstad

Tilfredshetsundersøkelse Høgskolen i Harstad Tilfredshetsundersøkelse Høgskolen i Harstad Gjennomført av Perspektiv Analyse 29.03 15.04 2011 Antall besvarelser: 340 (36 %) Kjønn 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 75% 78% 30% 20% 10% 25% 22% % Mann Kvinne

Detaljer

Kapittel 4. Spesielle opptakskrav

Kapittel 4. Spesielle opptakskrav Kapittel 4. Spesielle opptakskrav 4-1.Spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse (1) I tillegg til kravet om generell studiekompetanse har departementet fastsatt spesielle opptakskrav

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.03.2013 Tidspunkt: 09:15-12:45. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.03.2013 Tidspunkt: 09:15-12:45. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.03.2013 Tidspunkt: 09:15-12:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Internasjonale relasjoner

Internasjonale relasjoner NO EN Internasjonale relasjoner Vil du studere internasjonale forhold? Ønsker du å lære mer om globale utfordringer eller få innsikt i internasjonale konflikter, terrorisme og sikkerhetspolitikk? Da er

Detaljer

Studienr Navn på studieprogram Fakultet Studiested Studium

Studienr Navn på studieprogram Fakultet Studiested Studium Studienr Navn på studieprogram Fakultet Studiested Studium 7141 Afrikastudier - bachelor SU Trondheim Bachelor 7123 Allmenn litteraturvitenskap - bachelor HF Trondheim Bachelor 7135 Antikkens kultur -

Detaljer

Vedlegg 5 - Spørreskjema

Vedlegg 5 - Spørreskjema Vedlegg 5 - Spørreskjema Introside: Din mening er viktig! HiST har som mål å skape en god faglig og sosial studiestart for alle våre studenter. Arbeidet med å sikre kvalitet i utdanningen ved HiST er forankret

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master (samlingsbasert)

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master (samlingsbasert) NO EN Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master (samlingsbasert) Studiet er organisert i en fleksibel modell hvor undervisning og læring skjer på mange ulike læringsarenaer, og undervisningen

Detaljer

Politisk plattform for lektorutdanning trinn

Politisk plattform for lektorutdanning trinn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Politisk plattform for lektorutdanning 8.-13. trinn Lektorutdanning for 8.-13. trinn skal utdanne autonome lærere som har kunnskap om barn, ungdom og unge voksnes læring og utvikling.

Detaljer

UiB hva er det? By-universitet. Seks fakultet Kantine, lesesaler, forelesningssaler, pc-saler, bibliotek. Internasjonalt universitet

UiB hva er det? By-universitet. Seks fakultet Kantine, lesesaler, forelesningssaler, pc-saler, bibliotek. Internasjonalt universitet UiB hva er det? By-universitet Universitetsområdet i Bergen sentrum Seks fakultet Kantine, lesesaler, forelesningssaler, pc-saler, bibliotek Internasjonalt universitet Studenter fra 70 land 400 samarbeidsuniversitet

Detaljer

OPPTAK HSL-FAKULTETET:

OPPTAK HSL-FAKULTETET: OPPTAK 2007-2010 HSL-FAKULTETET: Definisjon: (DBH) Dette er personer som har søkt og fått bekreftet opptak på studieprogrammer på alle studienivåer, unntatt doktorgradsprogrammer. Studenten har godtatt

Detaljer

Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk

Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Gjelder fra og med 01.01.11. Revidert

Detaljer

Bruken av Blackboard ved de ulike studieprogrammene HiØ

Bruken av Blackboard ved de ulike studieprogrammene HiØ Bruken av Blackboard ved de ulike studieprogrammene HiØ Brukes Blackboard i dag? Bruk av Blackboard i 2006? Avd Studieprogramnavn stp JA NEI ant. stud. JA NEI LU 4-årig allmennlærerutdanning 240 x x LU

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i idrett/kroppsøving Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon Bachelor i idrett/kroppsøving

Detaljer

FORM & FARGE. I Steinerpedagogisk perspektiv. Kreativt pedagogisk & metodisk perspektiv ÅRSSTUDIUM

FORM & FARGE. I Steinerpedagogisk perspektiv. Kreativt pedagogisk & metodisk perspektiv ÅRSSTUDIUM FORM & FARGE I Steinerpedagogisk perspektiv Kreativt pedagogisk & metodisk perspektiv ÅRSSTUDIUM Form og farge i steinerpedagogisk perspektiv Form og farge i steinerpedagogisk perspektiv er et årsstudium

Detaljer

Utdanning og læringsmiljø. Mai 2013

Utdanning og læringsmiljø. Mai 2013 1 Utdanning og læringsmiljø 2 Utdanningsmål Relevant og anerkjent høy kompetanse Kvalitet på høyt internasjonalt nivå Utvikle kritisk refleksjon Interesse for forskning og nyskaping Motivert og utdannet

Detaljer

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag

Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Elektro - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Treårig bachelor i ingeniørfag har som overordnet

Detaljer

Vidareutdanning ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen

Vidareutdanning ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen Vidareutdanning ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Bergen Årsstudium Det humanistiske fakultet (HF) tilbyr årsstudium i engelsk fransk tysk spansk språk og latinamerikastudium nordisk norsk

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i idrett/kroppsøving Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Bachelor i kroppsøving/idrett er en treårig

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning trinn, 5-årig master

Grunnskolelærerutdanning trinn, 5-årig master NO EN Grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn, 5-årig master Dette mastergradsstudiet har ukentlige studieaktiviteter på campus ved studiested Bodø. Pedagogikk og elevkunnskap er et obligatorisk fag, mens

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn 1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning, og som

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem Anne

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Bachelor i kroppsøving/idrett er en treårig utdanning som tilsvarer 180 studiepoeng. Studentene skal tilegne

Detaljer

Høringsuttalelse til forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13

Høringsuttalelse til forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13 Byrådssak 1493/12 Høringsuttalelse til forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13 IFOS SARK-03-201100106-66 Hva saken gjelder: Kunnskapsdepartementet sendte 31.8.2012 ut til høring forslag

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i teologi

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i teologi STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i teologi 180 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet

Detaljer

Akademiet Privatistskole

Akademiet Privatistskole Akademiet Privatistskole bedre karakterer eller pengene tilbake! Ønsker du å forbedre karakterene fra videregående skole? Vi i Akademiet har så stor tro på vårt pedagogiske opplegg at vi garanterer deg

Detaljer

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Studieprogram B-MASKIN, BOKMÅL, 2010 HØST, versjon 08.aug.2013 11:14:27 Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Vekting: 180 studiepoeng Fører til

Detaljer

lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE

lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE Dobbeltkompetanse eller påbygging? Elektro eller Helse- og oppvekstfag? veien videre går via Lier! Design og

Detaljer

Velkommen til Universitetet i Nordland

Velkommen til Universitetet i Nordland Velkommen til Universitetet i Nordland http://www.youtube.com/watch?v=en0fr_geqe0 Fakta om UIN Ca 6500 studenter Over 100 studiemuligheter Norges mest moderne campus Campus Stokmarknes, Campus Mo Gode

Detaljer

Historie - bachelorstudium

Historie - bachelorstudium Studieprogram B-HISTORIE, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:51 Historie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master (samlingsbasert)

Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master (samlingsbasert) NO EN Grunnskolelærerutdanning 1.-7.trinn, 5-årig master (samlingsbasert) Studiet er organisert i en fleksibel modell hvor undervisning og læring skjer på mange ulike læringsarenaer, og undervisningen

Detaljer

OPPTAKSKRAV VIDEREUTDANNING OG MASTERSTUDIER VED HØGSKOLEN I HEDMARK

OPPTAKSKRAV VIDEREUTDANNING OG MASTERSTUDIER VED HØGSKOLEN I HEDMARK OPPTAKSKRAV VIDEREUTDANNING OG MASTERSTUDIER VED HØGSKOLEN I HEDMARK februar 2010 Oversikten er sortert alfabetisk på studienavn Studie GSK = generell studiekompetanse REA = realkompetanse 1402 Anestesi

Detaljer

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014

Økonomistudier med gode jobbmuligheter Økonomi 2013/2014 Økonomistudier med gode jobbmuligheter Se film om studiet Høgskolen i Molde har et omfattende studieprogram innen økonomiske og administrative fag. Er du på jakt etter et årsstudium i bedriftsøkonomi?

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Statsvitenskap - bachelorstudium

Statsvitenskap - bachelorstudium Studieprogram B-STATSVIT, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Statsvitenskap - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan. Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014

Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan. Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014 Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014 Tittel: Bokmål: Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Nynorsk: Bachelorgradsprogram i russlandsstudier

Detaljer

Akademiet Privatistskole

Akademiet Privatistskole Akademiet Privatistskole bedre karakterer eller pengene tilbake! Ønsker du å forbedre karakterene fra videregående skole? Vi i Akademiet har så stor tro på vårt pedagogiske opplegg at vi garanterer deg

Detaljer

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Gjelder fra og med 01.08.15 Tittel:

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelor nivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL

1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2010 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr.

Detaljer

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien

UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien UTDANNINGSVEIER til olje- og gassindustrien Ønsker du å ta fagbrev eller å studere ved et universitet eller en høyskole? Over hele landet vil et mangfold av studieretninger gjøre deg attraktiv for olje-

Detaljer

Lektorprogram i humanistiske fag

Lektorprogram i humanistiske fag Studieprogram M-LEKTOR, BOKMÅL, 2011 HØST, versjon 08.aug.2013 11:1:3 Lektorprogram i humanistiske fag Vekting: 300 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Lektorprogram i humanistiske

Detaljer

Videregående skole 2015-2016

Videregående skole 2015-2016 Videregående skole 2015-2016 kg.vgs.no Velkommen til videregående skole på KG! KG er en tradisjonsrik kristen friskole som er åpen for alle. Skolen har siden 1913 utviklet seg til å være en trygg og faglig

Detaljer

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Gjelder fra og med høsten 2009 Tittel Bokmål: Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Nynorsk: Bachelorgradsprogram

Detaljer

SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG

SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG SPANSK 307 SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG Kort om tilbudet i spansk Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er spansk morsmålet til mer enn 400 millioner mennesker som er bosatt fortrinnsvis

Detaljer

LOK-tall 2009 - Førsteprioritetssøkere (AF)

LOK-tall 2009 - Førsteprioritetssøkere (AF) LOK-tall 2009 - Førsteprioritetssøkere (AF) 5388 Økologi og naturressurser, 2. året 3 17 9410 Trenerstudium fordypning, 60 stp 30 21 22 30 30 32 5448 Forurensning og miljø, 2. året 1 1 50P Spansk, Porsgrunn

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3 2PEL5101-3 Pedagogikk og elevkunnskap 3 Emnekode: 2PEL5101-3 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Krav til forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk og elevkunnskap

Detaljer

STEINERHØYSKOLEN OSLO VIDEREUTDANNINGER STUDIEÅRET 2012-2013. Søknadsfrist 15.april 2012

STEINERHØYSKOLEN OSLO VIDEREUTDANNINGER STUDIEÅRET 2012-2013. Søknadsfrist 15.april 2012 VIDEREUTDANNINGER STUDIEÅRET 2012-2013 Søknadsfrist 15.april 2012 Steinerhøyskolen tilbyr spennende videreutdanninger som tildeler 30-60 studiepoeng og er utviklet for å styrke den steinerpedagogiske kompetansen

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK SIDE 40 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING ENGELSK OG FREMMEDSPRÅK Kort om studieretningen Studiet skal gi lærerstudenter og

Detaljer

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13.

Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13. Til: Kunnskapsdepartementet Fra: Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Deres ref. 12/3854 Oslo: 29.11.2012 Pedagogstudentene i Utdanningsforbundets høringsuttalelser om forslag til forskrift om rammeplaner

Detaljer

Kroppsøving og idrettsfag (faglærer), bachelor

Kroppsøving og idrettsfag (faglærer), bachelor NO EN Kroppsøving og idrettsfag (faglærer), bachelor Syns du at fysisk aktivitet for barn og ungdom er viktig? Vet du at manglende fysisk aktivitet og dårlig kosthold har ført til en sterk økning av livsstilsykdommer?

Detaljer

Master- og videreutdanninger for deg med pedagogisk bakgrunn

Master- og videreutdanninger for deg med pedagogisk bakgrunn Har du pedagogisk utdanning? Ønsker du faglig påfyll eller videre studier? Master- og videreutdanninger for deg med pedagogisk bakgrunn Master i kultur- og språkfagenes didaktikk Innhold Studiet tar opp

Detaljer

Foreldremøte Stavanger katedralskole Kongsgård

Foreldremøte Stavanger katedralskole Kongsgård Foreldremøte Stavanger katedralskole Kongsgård Velkommen til foreldremøte for Vg2 på Kongsgård Agenda: Presentasjon av valg i Vg2 Litt om opptak til studier Samtale med lærere Stavanger katedralskole tilbyr

Detaljer

Oversikt over studietilbud ved HiST

Oversikt over studietilbud ved HiST Oversikt over studietilbud ved HiST Studieprogram Avdeling Studienivå Vekting Varighet 3-årig bachelorstudium i økonomi og administrasjon Avd. Trondheim Økonomiske Høgskole Bachelor 180 SP 6 SEMESTRE Bachelor

Detaljer

Drama og kommunikasjon - årsstudium

Drama og kommunikasjon - årsstudium Drama og kommunikasjon - årsstudium Vekting: 60 studiepoeng Studienivå: Årsstudium Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Heltid/deltid:

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx.xx 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd.

Detaljer

Kjemi og miljø - bachelorstudium i ingeniørfag

Kjemi og miljø - bachelorstudium i ingeniørfag Kjemi og miljø - bachelorstudium i ingeniørfag Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Treårig ingeniørutdanning har som overordnet

Detaljer

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk

Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Maskiningeniør - bachelorstudium i ingeniørfag, studieretning konstruksjons- og materialteknikk Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i ingeniørfag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon

Detaljer

296 Studiehåndboka for humanistiske fag

296 Studiehåndboka for humanistiske fag 296 Studiehåndboka for humanistiske fag 2013-2014 SPANSK Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er spansk morsmålet til mer enn 400 millioner mennesker som er bosatt fortrinnsvis i Latin-Amerika,

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i religionsvitenskap. Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet STUDIEPLAN Mastergradsprogram i religionsvitenskap 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av «daværende

Detaljer