studier på sørlandet universitetet i Agder

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "studier på sørlandet universitetet i Agder 2011 2012"

Transkript

1 studier på sørlandet universitetet i Agder

2 Førstesemesterstudiet Ex. phil./ex. fac./skriveteknikk og informasjonskompetanse/latin s. 21 Ex. phil./ex. fac. i Hellas s. 21 I N N H O L D Innhold Hilsen fra rektor s. 4 Begreper s. 18 Generelt om studier og grader s Internasjonalisering s. 17 Tilrettelegging hvis funksjonsnedsettelse s. 129 Krav om politiattest, skikkethet s. 132 Livet rundt studiene, studiebyene s Opptak og opptakskrav s. 125, Opptak til enkeltemner s. 128 Oversikt over studiene s Realkompetanse s. 134 Restplasser s. 133 Studier på engelsk s. 128 Studieveiledning og informasjon s. 129 Søknad og søknadsfrister s Tuberkuloseundersøkelse og mrsa s. 132 Åpen dag s. 128 Servicetorg s. 129 Universitetsbiblioteket s. 129 Karrieresenter s. 129 Etter- og videreutdanning s Studiesenteret Metochi i Hellas s. 127 Oversikt og studieprogrammene sortert etter: Fakultetene s. 138 Alfabetisk s. 136 Bachelor s. 137 Master s. 137 Ph.d. s. 137 Produsert og utgitt av Markedsavdelingen ved Universitetet i Agder. Redaksjonen avsluttet 15. desember Redaktør: Eli Skaranger Grafisk form: Iris Engen Skadal Intervjuer: Øyvind Andreas Strømme, Atle Slotnes og Silje Urke Antonsen. Trykkeri: Stibo, eks. Foto: Iris Engen Skadal, med unntak av: Olav Breen s. 13, 14, 26, 27, 29, 42, 56, 59, 60, 78, 80, 94, 111, 126, 127 og 134. Tor Erik Schrøder s. 8 og 10, Øyvind Anders Strømme s. 122 og 127, Knut Uppstad s. 8, Shutterstock s. 12 Vi tar forbehold om trykkfeil, endringer, godkjenninger og oppstart av studier. Lærerutdanning Grunnskolelærerutdanning s Faglærerutdanning for tospråklige lærere s. 29 Faglærerutdanning i drama s. 61 Faglærerutdanning i musikk s. 61 Førskolelærerutdanning s. 27 Lektorutdanning i realfag s. 106 Praktisk-pedagogisk utdanning s. 28 Ulike typer lærerutdanning s. 23 Yrkesfaglærere bygg og anlegg s. 55 Humaniora og pedagogikk Comparative Educational Studies s. 51 Engelsk s , 55 Filosofi s. 51 Filmvitenskap og filmprod. s. 36 Fransk s. 42 Førstesemesterstudiet s. 21 Ex. phil./ex. fac. s. 21 Historie s IKT i barnehagen s. 55 Klassisk gresk språk s. 49 Kommunikasjon s. 31 Likestillingsstudiet s. 51 Litteratur, film og teater s Mediefag s. 32 Nordisk språk og litteratur/norsk s Oversetting og interkulturell kommunikasjon - engelsk s. 38 Pedagogikk s Religion s Samfunnskommunikasjon s. 32 Skolebibliotekkunnskap s. 38 Småbarnspedagogikk og barnehageutvikling s. 54 Spansk s. 43 Spesialpedagogikk s. 54, 55 Tilpasset opplæring s. 54 Tysk s. 43 Kunstfag Arrangement/komposisjon s. 57 Teater for barn og unge s. 67 Design og teknologi s. 65 Drama og teater s. 67 Faglærerutdanning i drama s. 61 Faglærerutdanning i musikk s. 61 Forming s. 65 Kunst og håndverk s. 61, 64 Kunstfag s. 63 Musikk s , 66 Music Management, s. 58 Musikkteknologi s. 57 Pedagogisk utv. i barnehagen s. 65 Utøvende musikk s Sang og musikk i barnehage og småskole s. 66 Helse- og idrettsvitenskap Anestesi-, intensiv-, operasjons- og barnesykepleie s. 73 Ernæring, mat og kultur s Folkehelsearbeid s. 76 Folkehelsevitenskap s. 76, 77 Friluftsliv og naturguiding s. 82 Helse- og fitnesstrening s. 83 Helse- og sosialinformatikk s. 73 Helsefag s. 71 Idrett/kroppsøving s , 83 Idrettsvitenskap s. 81 Mat og helse s. 79 Psykososialt arbeid med barn og unge s. 74 Psykisk helsearbeid s. 75 Sexologi s. 74 Sykepleie s. 69 Trenerutdanninger s. 83 Utefag s. 82 Vernepleie s. 71 økonomi og samfunnsvitenskap Arbeids- og velferdssosiologi s. 100 Development Management s. 98 European Integration s. 95 HR og organisasjonsutvikling s. 103 Innovasjon og kunnskapsutvikling s. 102 International Management s. 88 IT og informasjonssystemer s Ledelse s. 103 Matematisk finans s. 108 Offentlig politikk og ledelse s. 94, 95 Opplevelsesbasert reiseliv s. 98 Programmering og multimedia s. 89 Revisjon s. 89 Samfunnsendring og kommunikasjon s. 93 Samfunnsfag s. 93 Siviløkonom s Sosionom s. 100 Statsvitenskap s. 92 Utviklingsstudier s Velferdsstudier s. 101 Økonomi og administrasjon s Teknologi og realfag Bioingeniør s. 109 Biologi s Datateknikk s. 116, 125 Forkurs for ingeniørutdanning s. 124 Fornybar energi s. 118, 120 Fysikk s. 112 IKT s. 123 IKT og læring s. 112 Industriell øk. og teknologiledelse s. 122 Ingeniørfag s Lektor i realfag s. 106 Matematikk s , 113 Matematikk og fysikk s. 105 Matematikkdidaktikk s Matematisk finans s. 108 Mekatronikk s. 120, 121 Multimedieteknologi og -design s. 114 Naturfag s. 112 Opptak til ingeniørstudier s. 125 Programmering og multimedia s. 89 Realfagskurset s. 124 Teknologisk utdanning ved UiA oversikt s. 115 Tresemesters studieordning (TRES) s. 124 Y-veien s

3 V E L K O M M E N 4 UNIVERSITETET I AGDER ER ET UNGT UNIVERSITET, I NYE OG MODERNE CAMPUSER I GRIMSTAD OG KRISTIANSAND. UiA HAR 150 STUDIER, 9000 STUDENTER OG 1000 ANSATTE. Med tanke på framtida Hva skal du bli og hvor vil du bli det? Det er avgjørende valg du står overfor, når du skal velge studium. Det handler om noen viktige år i livet ditt, og det handler om framtida di. Du skal ta deg tid til å vurdere mulighetene. Universitetet i Agder er et ungt universitet. Campusene i Grimstad og Kristiansand er nye og moderne. De akademiske studiene på campus har nær kontakt med praktisk arbeidsliv, organisasjoner, kulturinstitusjoner og det sosiale livet i landsdelen. Yrkesrettede studier og fagstudier er nær hverandre ved UiA. Samtidig er UiA et internasjonalt orientert universitet. I Agder har næringslivet et sterkt internasjonalt fokus. UiA har avtaler om studentutveksling over hele verden, og avtaler om studentpraksis og prosjektarbeid med bedrifter og institusjoner. Det gir deg muligheter til å reise ut og få internasjonale erfaringer, eller få praktisk erfaring fra et næringsliv i det internasjonale markedet. UiA har 9000 studenter og 1000 ansatte. Vi tilbyr mer enn 150 studier. Allikevel er ikke UiA større enn at det er lett å bli kjent både med studenter og ansatte, også på tvers av fagmiljøene. Sørlandet er stort nok til å ha urbane miljøer, byer med pulserende liv og internasjonale festivaler. Samtidig er ikke bymiljøet større enn at du får oversikt, er trygg, og føler deg hjemme. I denne brosjyren presenterer vi Universitetet i Agder og studiene i Vi håper å gjøre deg interessert, og inspirert til å søke hos oss. Studier ved UiA skal gi gode opplevelser i studietida og et solid faglig grunnlag, med tanke på framtida. Velkommen til Universitetet i Agder! Torunn Lauvdal rektor Velkommen til studier ved universitetet i agder

4 K r i s t i a n s a n d K R I S T I A N S A N D 6 7 Universitetet i Agder Universitetet i Agder (UiA) har mer enn 9000 studenter og 1000 ansatte fordelt på Campus Kristiansand og Campus Grimstad. Universitetets fasiliteter er blant landets beste, og forholdene ligger meget godt til rette for både faglig og sosialt utbytte i studietiden. UiA tilbyr i overkant av 150 studier, fordelt på program, masterprogram, doktorgradsprogram, samt en rekke års-, halvårsstudier og videreutdanninger. Studietilbudet er stort og variert og tiltrekker seg forskjellige mennesketyper. Det gjør miljøet mangfoldig. Her er det stort nok til at det er spennende og utfordrende, og lite nok til at det er lett å bli kjent både med studenter og ansatte. Vi vektlegger flat struktur og åpenhet, og ønsker at du som student skal ha kort vei til dialog med forelesere og forskere som kan inspirere og veilede deg underveis i studiene. Å studere er mer enn bare fag og studier. Det handler også om fritid og muligheter til å engasjere seg utenom forelesninger og lesesal. For Universitetet i Agder er det svært viktig å oppmuntre og stimulere til et allsidig engasjement. Hos oss finner du et studentmiljø med tradisjoner og stor takhøyde. Livet rundt studiene Studentene har mye å engasjere seg i også utenom studiene. Blant de over 50 ulike aktivitetene du kan engasjere deg i, finner du blant annet: Flere idrettslag Studentaviser Studentradio Orkestre Kor Faglige foreninger Politiske organisasjoner Religiøse foreninger Og en rekke uavhengige organisasjoner den første tiden Som ny student ved Universitetet i Agder blir du en del av fadderordningen. Studentene deles inn i grupper som en fadder har ansvaret for den første tiden. Fadderne er studenter som allerede kjenner studiestedet, og skal hjelpe deg i gang. Studieåret starter med studiestartfestival med blant annet konserter på plenen midt på campus. De siste årene har blant andre Kaizers Orchestra, Håkan Hellström, Postgirobygget, Karpe Diem og Big Bang underholdt studentene. I de første ukene som ny student ved UiA vil du kunne delta på blant annet: Stands på festivalområdet, der ulike aktiviteter og foreninger presenteres Konserter Grilling Stand-up og quiz Båttur i skjærgården Beachparty Omvisninger og rebusløp Ulike kurs SiA (Studentsamskipnaden i Agder) SiA er velferds- og kulturorganisasjonen for studentene på Sørlandet. SiA har barnehager, boliger, helsetjeneste og bokhandler, og driver møteplasser som Kafé Kampus, Østsia, Pir6, Bluebox og treningssenteret Spicheren. Det satses på kultur gjennom egne festivaler og støtte til ca. 50 studentlag. I regi av SiA arrangerer studentene festivalen Kultopia annethvert år. Den inneholder musikaler, konserter, utstillinger, kabareter og diverse studentarrangementer. SiA er styrt av studentene, og overskuddet fra driften brukes til å lage nye og bedre tjenester for studentene. Målet er å bidra til at Sørlandet blir kjent som landets beste sted å studere.

5 K R I S T I A N S A N D K R I S T I A N S A N D 8 9 KRISTIANSAND Kristiansand forbindes med sommer, skjærgård og blaude konsonanter. Men Sørlandets største by med innbyggere og studenter inneholder uendelig mye mer enn de vanlige klisjeene. Et aktivt kultur- og festivalmiljø, god infrastruktur og et innovativt og internasjonalt rettet næringsliv har ført til at få steder i Norge opplever større netto tilflytning enn nettopp Kristiansand. Sommeren er deilig i Kvadraturen. På Torvet, i Markens, på Bystranda og på Fiskebrygga syder det av liv i feriemånedene, og både fastboende og besøkende nyter nærheten mellom sjø, shopping, kafeer og populære utesteder. Ikke la deg lure av at byen ved første øyekast ser ut til å sove om vinteren; blant annet er musikkmiljøet i Kristiansand aktivt og variert, og i gjennomsnitt arrangeres det mer enn én konsert hver eneste dag hele året! At Kristiansand fremdeles er en festivalby, gjelder i høyeste grad selv om Quart er historie. Byen har mange levende festivaler som spenner fra eksperimentell elektronisk musikk, via folkelig pop, til det hardeste av det harde. Som eksempler kan nevnes: Punktfestivalen, Protestfestivalen, Palmesus, Southern Discomfort, Dark Season, Kulturnatta, Bragdøya Blues, Vannfestivalen og Kirkefestspillene. For ikke å glemme studentenes egen festival Kultopia. Kultursatsingen i byen blir garantert ikke mindre når det nye teater- og konserthuset, Kilden, står ferdig i Kilden vil bli et samlingspunkt for både nasjonale og internasjonale artister, i tillegg til å huse Agder Teater, Kristiansand Symfoniorkester og Opera Sør på permanent basis. Regionen kan også skilte med en rekke bedrifter og miljøer med høy teknologisk kompetanse. Innovasjonsvilje og fokus på samarbeid har nemlig bidratt til å danne solide nettverk og klynger som gjør at næringslivet på Sørlandet er ettertraktet og internasjonalt konkurransedyktig innen prosessindustri, fornybar energi, offshoreindustri og utvikling og produksjon av høyteknologisk utstyr for å nevne noe. Universitetet i Agder har en sentral posisjon blant landsdelens kunnskaps- og kompetansemiljøer, og samarbeider tett med offentlige og private aktører innen både kultur- og næringsliv. Dette er vi stolte av, og dette vil vi fortsette med.

6 K R I s T I A N S A N D CAMPUS KRISTIANSAND Universitetet i Agder ligger idyllisk til på Gimlemoen, i gangavstand fra sentrum, med nærhet mellom bygningene og store grøntområder. Her finner du studentboliger, studentkulturhus, barnehage og treningssenter. Stort, men likevel intimt Martin Vestergaard og Sigrid Merli Nyland (23) skryt av den opne og inkluderande atmosfæren på Campus Kristiansand. Fakultetsbyggene ligger samlet rundt en stor plen, som blant annet blir brukt til konserter under studiestarten. Studentkantina, Kafé Kampus, er år etter år blitt kåret til landets beste, og er svært populær både som møteog leseplass. Ikke minst er dette et hyggelig treffpunkt mellom studentene og mellom fagpersonell og studenter. Det innholdsrike treningssenteret Spicheren har både flerbrukshall, svømmehall, volleyballhall, stort spesialbygd klatreanlegg, buldrerom, helsestudio, styrkerom, spinningrom og saler som kan benyttes til aerobic, dans og kampsport. Og med byens største turområde, Jegersberg, like utenfor døra, er tur- og treningsmulighetene nesten ubegrensede. Her kan du jogge eller svømme i tjern om sommeren og skøyte eller gå på ski om vinteren. Få andre universiteter og høgskoler kan tilby tilsvarende treningsforhold i nabolaget enten du er toppidrettsutøver eller mosjonist. Østsia og Pir 6 er studentenes egne kulturhus som drives på frivillig basis av dem selv. Her kan du gå på konserter og stand-up show eller delta på quiz og andre kulturarrangementer som gir etterlengtede avbrekk i lesingen. Østsia ligger på universitetsområdet, og Pir 6 holder til i sentrum av Kristiansand. Begge har pub, kafé og konsertscene, og Pir 6 har i tillegg dansegulv i andreetasjen, uteservering, sjøutsikt og kveldssol. Studentbarnehagen Hokus Pokus ligger like ved universitetsbygningene. Naturen rundt brukes aktivt til utflukter og utforskning, og barnehagen har blant annet flere leirplasser inne i skogen. Hokus Pokus tilbyr dessuten fleksible løsninger for studentforeldre, og har fått nasjonal oppmerksomhet og vunnet likestillingspris for sin jevne kjønnsbalanse blant de ansatte. Til studiestart 2011 skal 203 nye studentboliger være innflytningsklare på Campus Kristiansand, og flere er under planlegging. Dette blir gode og etterlengtede tilskudd til de eksisterende studentboligene som allerede ligger på campus og i området rundt. Flere av studentforeningene har egne lokaler på campus, noe som gjør det enkelt å kombinere studier og ulike studentaktiviteter. For studentlivet skal være mye mer enn bare lesing, og mulighetene er mange. Benytt deg av dem! Eg er ferdig med graden i økonomi, men vil jo ikkje slutte! Byen er fantastisk, med mange kulturtilbod. Sigrid Merli Nyland, 23 Noko av det beste med campusen er at alle studentane er samla på ein stad. Sidan fakulteta ikkje er spreidde rundt slik dei ofte er i andre byar, er det til dømes enkelt å treffe vener frå dei andre studia i pausane. Det er eit veldig inkluderande og sosialt miljø her, fortel Sigrid. Campus er stor, men ikkje så stor at ein vert heilt vekke og hjartet ligg i kantina, der alle treff kvarandre, supplerer Martin. Sigrid meiner fadderordninga og studiestartfestivalen legg til rette for ein god start. Allereie i dei første vekene vart eg kjend med fleire av venene eg har no, legg ho til. Avstandane er korte på campus, og ifølgje Sigrid er det òg kort veg mellom studentane og dei tilsette. Eg hadde ikkje venta at eg på universitetsnivå kunne gå innom forelesarane mine på kontoret, men det kjennest som om det er ein kultur for det her, forklarer ho. Den 23 år gamle jenta brukar delar av fritida si til frivillig arbeid på studenthusa Pir6 og Østsia. Det er som å hengje med vener, berre at vi hjelper til ved arrangement, er vakter eller står på motsett side av bardisken nokre gonger! Statsvitskapstudent Martin er på si side særskilt engasjert i studentaktivitetane. Eg nyttar ofte Spicheren treningssenter. Det er herleg at det både er klatrevegg, basseng og boblebad eit steinkast frå campus i tillegg til treningsstudio og ballhall, fortel Martin. Eg er ferdig med graden i økonomi, men vil jo ikkje slutte! Byen er fantastisk. Liten og koseleg, men likevel med mange kulturtilbod. Det er fleire konsertar kvar veke, bysentrum bognar av hyggjelege butikkar, og ein kan reise til dei større butikkane i Sørlandsparken om ein ynskjer det. Og så er det fine turområde over alt. Det er rett og slett utruleg flott her, seier Sigrid, som no tek eit årsstudium i musikk.

7 G R I M S T A D G R I M S T A D Grimstad I tillegg til en fantastisk skjærgårdspark og et idyllisk sentrumsmiljø, er Grimstad en moderne sørlandsby med innbyggere og studenter. Byen har sterke skipsfartstradisjoner, og er de senere årene også blitt et samlingspunkt for teknologi- og kunnskapsbedrifter spesielt innen offshore og mobilkommunikasjon. Tett samarbeid med det lokale næringslivet har vært vesentlig for utviklingen av Universitetet i Agder og bidrar jevnlig til at studentene får jobbe med reelle og oppdaterte problemstillinger i undervisningen. Det nye campusområdet består dessuten av en rekke private og offentlige virksomheter i tillegg til universitetet. På denne måten blir selve universitetsområdet en arena hvor studentene kan knytte viktige kontakter og skape nettverk, og hvor bedriftene får enkel tilgang på potensielle arbeidstakere med oppdatert og relevant kunnskap. Det er korte avstander i Grimstad, og bare en liten spaser- eller sykkeltur fra universitetet ligger sentrum med små, hvite trehus, kafeer, restauranter og butikker. Men du trenger ikke engang forlate campus for å kunne nyte Sørlandet til fulle. Fra universitetets eget område er det fantastisk utsikt mot sjøen, og like ved ligger Groos stranden der grillfesten arrangeres ved studiestart. Grimstad markerer seg mer og mer som en sykkelby. Ikke bare fordi byen har fostret to internasjonalt kjente toppsyklister i Dag Otto Lauritzen og Thor Hushovd, men også fordi Grimstad er godt tilrettelagt for syklende, noe du som student sikkert vil sette pris på. Både Knut Hamsun og Henrik Ibsen bodde deler av livet i Grimstad, og har satt dype spor i Dikternes by. I tillegg til litterære aktiviteter, er både Kortfilmfestivalen og Nytelsesfestivalen blitt kjente og kjære kulturinnslag i byen. Det store utendørsamfiet Fjæreheia, beliggende i et gammelt steinbrudd, er dessuten en levende kulturarena med utrolig akustikk og en helt spesiell atmosfære.

8 G r i m s t a d G R I M S T A D NY CAMPUS I GRIMSTAD Landets mest moderne universitetscampus stod ferdig til studiestart 2010, med universitet, studenthus, hybler, næringsliv og barnehage samlet på ett sted. På Campus Grimstad er det høyt under taket og en lys, lett atmosfære hvor ansatte og studenter fra ulike fagmiljøer treffes i fellesområder. Helt sentralt i universitetsbygningen ligger gata, som slynger seg gjennom bygningen fra hovedinngangen og opp til studentkantina, og som er tilrettelagt med møteplasser og samlingssteder langs begge sider. I tillegg til auditorier, lesesaler, grupperom, verksteder, datalaboratorier, lyd- og billedstudioer og læringssenteret, har campusen også et eget klinikklaboratorium for helsefag, hvor studentene kan trene og utføre simuleringsøvelser. Senter for e-helse og omsorgsteknologi er også tilstede i dette klinikklaboratoriet, og sørger for spennende, tverrfaglige muligheter gjennom koblingen av teknologi- og helsemiljøene. Den nye campusen ivaretar ikke bare de faglige forholdene rundt studiene, det er også god hybeldekning med hele 600 studentboliger, hvorav flesteparten er i direkte tilknytning selve campusen. Her finner du også studentbarnehagen Hokus Pokus. Studentkulturhuset Bluebox ligger like til venstre for universitetets hovedinngang, og drives av studentene selv på frivillig basis. Her er det kafé, pub og et toetasjes konsertlokale, og i kjelleren har studentforeningene egne lokaler til disposisjon. Bluebox har i sitt første år bydd på quiz, tåkebingo, togaparty, trafikklysfest, stand-up, dataparty, julebord og konserter med blant andre Skambankt og Lars Vaular. Stedet er dessuten et naturlig samlingspunkt i forbindelse med studiestarten og fadderarrangementene, og flere av konsertene under Studiestartfestivalen ble arrangert på plenen utenfor. Du vil garantert bli fort kjent med Bluebox som ny student på Campus Grimstad. JEg BLIR rett og slett glad av å gå inn på campus når det er så nytt, ÅpeNT og fint her. Simen Roverud (22), dataingeniørstudent Bedrifter er stadig på besøk for å holde foredrag og presentere jobbutsikter. jeg er overrasket over hvor mange teknologibedrifter som holder til på Sørlandet. Jenny Josefine Holen (21), ingeniørstudent ved byggdesign Gler seg over ny campus Venninnene Jenny og Hanne (21) deler no både hybelliv og studiekvardag på ny campus i Grimstad. Jenny Josefine Holen og Hanne Halvorsen har budd saman i over eit år, men har studert i kvar sin by. No studerer dei same stad på nye Campus Grimstad, som stod klar i haust. Eg les faktisk mykje meir no enn i fjor. Det er trivlegare å vere på campus når alt er nytt, seier Jenny. Dei moderne fasilitetane gjev god inspirasjon til å studere. Studentane held seg på campus, både for å lese og for å henge, legg Hanne til. Campus har blitt ein viktigare samlingsstad enn byen, seier Jenny og skyt inn: Og så er det blitt mange fleire kjærastepar etter at sjukepleie- og vernepleiestudentane flytta inn på same campus som ingeniørstudentane. Hanne og kjærasten er jo eit godt eksempel på det, smiler Jenny og dyttar borti venninna. Hanne studerte i Arendal i fjor, men budde saman med Jenny og to andre venninner i Grimstad sentrum. Vi leiger eit stort hus med hage kjempebillig, seier Jenny. Som ingeniørstudent har ho allereie opplevd kjensla av å vere attraktiv på arbeidsmarknaden. Bedrifter er stadig på besøk for å halde foredrag og presentere jobbutsikter. Eg har blitt overraska over kor mange teknologibedrifter som held til på Sørlandet. Helsefagsstudentane har òg glede av ny teknologi, i form av eit klinikklaboratorium inne på campus. Det er som er eit minisjukehus med 40 sjukesenger, avanserte måleinstrument og menneskedokker som blant anna kan sveitte, blø og få hjarteinfarkt, seier Hanne, medan ho helsar på ein forbipasserande. Vi seier ofte hei til folk i løpet av ein dag! Det er veldig lett å bli kjend med folk og føle seg heime her.

9 utveksling Belgia Bulgaria Danmark Estland Finland Frankrike Hellas Irland Island Italia Latvia Litauen Nederland Polen Romania Skottland Slovakia Spania Storbritannia Sveits Sverige Tsjekkia Tyrkia Tyskland Ungarn Østerrike Australia Bolivia Botswana Indonesia Kina Russland Sri Lanka Sør-Afrika Tanzania USA studentutveksling over landegrensene REISE ELLER STUDERE? JA TAKK, BEGGE DELER! Hvis du kunne tenke deg å ta deler av utdannelsen din i utlandet, er Universitetet i Agder stedet for deg. Universitetet i Agder har avtaler om studentutveksling med over 170 universiteter og høgskoler i mer enn 35 land over hele verden, og tilbyr utenlandsopphold i alle våre - og masterprogrammer. UiA er i fremste rekke når det gjelder å legge forholdene til rette for deg som vil ta et studie- eller praksisopphold i utlandet. jeg ER VELDIG glad FOR Å FÅ DENNE MULIGHETEN, OG JEG FORSTÅR VIRKELIG IKKE DEM SOM IKKE DRAR PÅ UTVEKSLING! Irene Leland, utvekslingsstudent i Indonesia NORGE HAR STORT BEHOV FOR ARBEIDSTAKERE SOM HAR ERFARING FRA UTLANDET. INTERNASJONAL ERFARING ER VELdIG VIKTIG FOR NORSKE BEDRIFTER FORDI DET VISER AT MAN ER I STAND TIL Å OPERERE I EN GLOBAL VERDEN. Sigrun Vågeng, direktør for arbeidsliv i NHO Korte fakta om utenlandsoppholdet: Varer vanligvis 3-10 måneder Forutsetter minst ett års studier fra universitet eller høgskole før oppholdet starter Er faglig godkjent på forhånd og tilpasset ditt behov Medfører ikke forlenget studietid Praktisk informasjon Søknadsfrist for utveksling: For høstsemesteret: 15. februar For vårsemesteret: 15. september For USA, Canada og Sveits: 15. februar Kontakt Internasjonal avdeling for informasjon og praktiske forberedelser i forbindelse med ditt studieopphold i utlandet: Kristiansand Tlf E-post: Grimstad Tlf E-post: For ytterligere informasjon, se våre hjemmesider: ERASMUS = STIPEND Gode støtteordninger for utveksling Erasmus er EUs største utvekslingsprogram innen høyere utdanning. Som Erasmus-student slipper du skolepenger når du studerer ved en av UiAs 120 europeiske Erasmus-partnere. Dessuten får du et Erasmus-stipend i tillegg til lån og stipend fra Lånekassen. Som student i utlandet tar du med deg lån og stipend fra Lånekassen etter gjeldende regler. Dersom utvekslingen finner sted ved en av universitetets mange partnerinstitusjoner i Norden eller et EU-land, får du dessuten et ekstra stipend. Erasmus-stipendet er på inntil 300 euro per måned utvekslingen varer. I tillegg kan du få et språkstipend på inntil 3000 kroner hvis du tar et forberedende språkkurs i Norge (gjelder for utveksling til ikke-engelsktalende land). Skal du til et ikke-engelsktalende land, kan du i tillegg søke Lånekassen om et språkstipend på kroner for et 4 ukers språkkurs i det landet du skal studere, før utenlandsstudiet starter. Les mer på nett: For å se hvor du kan reise som Erasmus-student, sjekk Internasjonal avdelings hjemmesider på UiA er EU-sertifisert Som én av 23 utdanningsinstitusjoner i Europa, og eneste i Norge, har Universitetet i Agder ECTS Label. Dette EU- sertifikatet har universitetet fått fordi vi blant annet følger EUs anbefalte rutiner for utvekslingsstudenter med hensyn til bl.a. informasjon, forhåndsgodkjenning og endelig godkjenning av utvekslingsopphold uten forlenget studietid. S T U D E N T U T V E K S L I N G O V E R L A N D E G R E N S E N E 17

10 g e n e r e l t o m s t u d i e n e 18 Krav til forkunnskaper er minimumskrav for å søke de fleste studiene. Noen studier har tilleggskrav. Selv om kravet for å kunne komme inn på studiet formelt sett bare er generell studiekompetanse, betyr ikke det nødvendigvis at du har tilstrekkelige forkunnskaper for å lykkes med studiet. Det hender at undervisningen bygger på et høyere kunnskapsnivå enn det som er fastsatt som formelt opptakskrav. Undersøk derfor hva som forventes av forkunnskaper på de studiene du er interessert i. Studiepoeng Et studiums omfang angis i studiepoeng (sp.). En heltidsstudent tar normalt 30 studiepoeng per semester, det vil si 60 studiepoeng per år. Grunnstudier Studier der opptakskravet er generell studiekompetanse + eventuelle tilleggskrav om spesielle fag fra videregående skole. Påbyggingsstudier Studier som bygger på annen høgskole- og universitetsutdanning. Begrepet benyttes også om 30 studiepoengsenheter som bygger på bestått årsstudium (før 2003 omtalt som mellomfagstillegg). Årsstudium Studier på 60 sp. som vanligvis går over ett år. Fordypningsenhet: Kombinasjon av emner på minst 80 sp fra ett eller flere fag som er definert som en faglig enhet. Minst 20 sp må være på nivå 2. Semester Høstsemesteret starter i august og varer til desember. Vårsemesteret starter i begynnelsen av januar og varer til midten av juni. karakterskala A-E for bestått eksamen, F for ikke bestått eksamen. Det benyttes også bestått/ikke bestått. Allmennlærerutdanning er erstattet av grunnskolelærerutdanning Dette vil medføre en del endringer i studietilbudet ikke bare for studier som er direkte tilknyttet lærerutdanningen, men også innen andre studier og studieprogrammer. generelt om studiene Universitetet i Agder har et bredt spekter av studier innen mange ulike fagområder. Noen er rettet mot bestemte yrker, mens andre er tverrfaglige eller studier i enkeltdisipliner. Alle studier er delt inn i emner. Noen har fastlagt emnesammensetning, mens andre har betydelig grad av valgfrihet. Du kan velge et fastlagt program eller velge å sette sammen et selvvalgt studieløp der du kombinerer fag og emner etter eget ønske. Du kan også kombinere studier fra forskjellige universiteter og høgskoler i Norge, eller ta deler av utdanningen i utlandet. Bachelorgrad Bachelorgraden oppnås etter tre års studier (180 studiepoeng). Kravene til innhold og struktur i graden kan være forskjellige fra institusjon til institusjon. Du oppnår graden enten ved å følge studieprogram som fører fram til graden, eller ved selv å sette sammen utdanning som tilfredsstiller kravene i universitetets forskrift. Bachelorprogram Et program er et treårig tilrettelagt og strukturert studium som fører fram til grad. Det kan være profesjonsstudier som f.eks. sykepleierutdanning og ingeniørutdanning eller studieprogram innen andre fagområder. Selvvalgt grad Du oppnår en selvvalgt grad ved å sette sammen din egen fagkombinasjon. Se hvilke krav som må være oppfylt, på motstående side. MASTERGRAD Mastergraden svarer til fem års normert studietid. Masterprogrammene er normalt enten toårige program som bygger på treårig grad (eventuelt på cand.mag.-grad) eller femårige integrerte studier. Doktorgrad ph.d. Universitetet i Agder tilbyr treårig forskerutdanning som består av en opplæringsdel og en forskningsdel, doktoravhandlingen. dr.philos. Dr.philos. er et alternativ til ph.d. der forskere oppnår doktorgrad uten å delta i organisert forskerutdanning. Bachelorprogram høst 2011 Arbeids- og velferdssosiologi Bioingeniørutdanning Biologi Engelsk Ernæring, mat og kultur Faglærerutdanning i musikk Faglærerutdanning i drama Folkehelsearbeid Førskolelærerutdanning Historie Idrett Ingeniørfag byggdesign: - Konstruksjonsteknikk - Teknisk planlegging Ingeniørfag data: - Datateknikk - Nettverksdrift og sikkerhet Ingeniørfag elektro: - Elektronikk - Fornybar energi Ingeniørfag maskin: - Flyteknikk - Mekatronikk IT og informasjonssystemer Kommunikasjon Kunstfag med fordypning i kunst og håndverk Kunstfag med fordypning i musikk Litteratur, film og teater Matematisk finans Matematikk og fysikk Multimedieteknologi og -design Nordisk språk og litteratur Opplevelsesbasert reiseliv Oversetting og interkulturell kommunikasjon engelsk Pedagogikk Religion, etikk og kultur Revisjon Samfunnsendring og kommunikasjon Sosionomutdanning Skolebibliotekkunnskap Statsvitenskap Sykepleierutdanning Utviklingsstudier Utøvende musikk Vernepleierutdanning Økonomi- og administrasjon Selvvalgt grad Kravene til selvvalgt grad ved Universitetet i Agder er: 1 Studier av tre års omfang, 180 studiepoeng. 2 En fordypningsenhet på minst 80 sp. (minst 20 av disse må være på nivå 2) eller et fullført toårig integrert studieprogram. 3 Selvvalgt grad som inneholder en fordypningsenhet, skal inneholde ex. phil. (10 sp.) og ex. fac. (10 sp.). For selvvalgt grad med fordypningsenhet i realfag er det kun krav om ex. phil. 4 Selvvalgt grad som inneholder et integrert studium av minst to års varighet, skal inneholde vitenskapsteori og etikk og gi innsikt i fagets/profesjonens samfunnsmessige rolle. Omfanget skal samlet være på minst 10 sp., enten som eget emne eller som identifiserbare temaer i ett eller flere emner. 5 Utover dette kan studenten selv velge hvilke emner som skal inngå. Det godtas maksimalt 5 studiepoeng faglig overlapping i graden. Minst 60 studiepoeng må være avlagt ved Universitetet i Agder. FIREÅRIGe STUDIer Grunnskolelærerutdanning trinn Grunnskolelærerutdanning trinn Toårige masterprogram høst 2011 Development Management Engelsk Folkehelsevitenskap Fornybar energi siv.ing Helsefag Historie Idrettsvitenskap IKT siv.ing Industriell økonomi og tekn.ledelse (IndØk) siv.ing Informasjonssystemer Innovasjon og kunnskapsutvikling Kunstfag Matematikkdidaktikk Mekatronikk siv.ing Music Management Nordisk språk og litteratur Offentlig politikk og ledelse Pedagogikk Psykisk helsearbeid Religion, etikk og samfunn Utøvende musikk (rytmisk og klassisk) Velferdsstudier Økonomi og administrasjon siv.øk. FEMÅRIGE INTEGRERTE MASTERPROGRAM Grunnskolelærerutdanning trinn Grunnskolelærerutdanning trinn IKT siv.ing. Industriell økonomi og tekn.ledelse (IndØk) siv.ing Lektorutdanning i realfag Økonomi og administrasjon siv.øk. 1 1/2-ÅRIG MASTERPROGRAM, ERFARINGSBASERT Helse- og sosialinformatikk Ledelse ph.d.-program IKT Information Systems International Management Litteraturvitenskap Matematikkdidaktikk Mekatronikk Public Administration Religion, etikk og samfunn Språkvitenskap Utøvende rytmisk musikk Flere er under etablering g e n e r e l t o m s t u d i e n e 19

11 studiene Førstesemesterstudium Examen philosophicum Examen facultatum Skriveteknikk og informasjonskompetanse eller Innføring i latin Grunnemner: studiepoeng Oppstart både høst og vår Studiestart i august: Påmelding innen 10. august* Søkekode: 9991 Studiestart i januar: Påmelding innen 1. januar* Søkekode: 9990 Examen philosophicum (ex. phil.) og examen facultatum (ex. fac.) utgjør studiepoeng, og inngår som obligatorisk del i mange av programmene som tilbys ved Universitetet i Agder. Ex. phil. og ex. fac. kan også inngå i en selvvalgt grad (se side 19). Ex. phil. gir studentene innblikk i grunnleggende filosofiske problemstillinger som danner bakgrunn for vitenskapelig virksomhet. Emnet består av etikk og filosofi- og vitenskapshistorie. Ex. fac. ved Universitetet i Agder har flere varianter: Allmenn (både høst og vår) Humaniora (både høst og vår) Lingvistikk (høst) Samfunnsvitenskapelig (høst) Pedagogisk (høst) Allmennvarianten er generell og retter seg i første rekke mot studenter som ikke skal følge noe spesielt program. De andre variantene er mer fagspesifikke. Studenter som ønsker ett semesters fulltidsstudium, kan i tillegg til ex. phil. og ex. fac. ta ett av disse emnene: Skriveteknikk og informasjonskompetanse (både høst og vår) Innføring i latin (høst) Hvert av emnene er på 10 studiepoeng. Komponentene i førstesemesterstudiet kan tas uavhengig av hverandre, og det er mulig å ta én eller flere av dem. * Etteranmeldte kan få opptak fram til fristen for eksamensoppmelding 1. september i høstsemesteret og 1. februar i vårsemesteret. Sommersemester i Hellas Examen philosophicum Examen facultatum Grunnemner: studiepoeng, sommer /Hellas SøkEKODE: 8121 Universitetet i Agder tilbyr ex. phil. og ex. fac. i Hellas om sommeren. Studiet gjennomføres på kortere tid enn normalt, og studentene må være forberedt på en intens arbeidsperiode, inkludert selvstudium. Til gjengjeld får studentene gode muligheter for samtale og veiledning fra lærere og diskusjoner med andre studenter i et unikt læringsmiljø. Oppholdet byr på rike opplevelser både kulturelt, faglig og sosialt. Studiet starter opp med undervisning i Kristiansand ca. 15. juni og fortsetter på øya Lesvos i Egeerhavet med avreise ca. 2. juli (hjemreise ca. 30. juli). Studentene bor, spiser og har undervisning i et anneks i tilknytning til det kjente Limònosklosteret. Selve klosteret ble grunnlagt tidlig på 1500-tallet, og annekset Metochi er nå restaurert for kurs- og konferansevirksomhet. s t u d i e n e 21 Interesserte bes ta kontakt på telefon Se også nettsidene: Studentene som tar ex.phil. og ex.fac. i sommersemesteret, bor og studerer i klosterannekset Metochi på øya Lesvos i Egeerhavet.

12 lærerutdanning Universitetet i Agder tilbyr flere forskjellige lærerutdanninger. Lærerutdanningene skiller seg fra hverandre blant annet ved at de er beregnet for arbeid på ulike nivå i utdanningssystemet og med ulik vekt på faglig bredde og faglig fordypning. Universitetet i Agder tilbyr lærerutdanningene: tre- og fireårige studier: Faglærerutdanning i drama (3 år), side 61 Faglærerutdanning i musikk (3 år), side 61 Førskolelærerutdanning (3 år), side 27 Grunnskolelærerutdanning trinn (4 år), side 24 Grunnskolelærerutdanning trinn (4 år), side 24 Du kan også ta fagstudier fram til eller mastergrad og deretter: Praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfaglærere (1 år), med tanke på stillinger som lærer i grunnskole og videregående skole (adjunkt eller lektor), side 28 Se beskrivelsene av de ulike - og masterprogrammene andre steder i brosjyren. Masterprogram: Grunnskolelærerutdanning trinn, master (5 år), side 25 Grunnskolelærerutdanning trinn, master (5 år), side 25 Lektorutdanning i realfag, master (5 år), side 106 Universitetet tilbyr dessuten: Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfaglærere (1 år på deltid over 2 år), side 28 Enkeltemne i pedagogikk i faglærerutdanning for tospråklige, side 29 Enkeltemne i matematikk i faglærerutdanning for tospråklige, side 29 Arbeidsområder og tilsettingsmuligheter for ulike lærerkategorier Førskolelærer Grunnskolelærer (fireårig og master) trinn Grunnskolelærer (fireårig og master) trinn Fag + praktisk-pedagogisk utdanning allmennfag BARNEHAGE 0 6 ÅR Grunnskole TRINN TRINN TRINN VG. SKOLE ÅR L Æ R E R U T D A N N I N G 23 Yrkesutd. + praksis + praktiskpedagogisk utd. yrkesfag Faglærer i musikk eller drama Lektor i realfag Utdanningen er generelt siktet mot Tilsettingsmuligheter hvis spesielle fag Tilsettingsmuligheter hvis spesiell videreutdanning

13 L Æ R E R U T D A N N I N G 24 grunnskolelærerutdanning fireårig GRUNNSTUDIUM 240 studiepoeng, 4 år STUDIESTEDER: - Kristiansand trinn - Kristiansand trinn - Grimstad trinn (2 år i Grimstad + 2 år i Kristiansand) OPPTAKSKRAV: og minimum 35 skolepoeng og et gjennomsnitt på minimum karakteren 3,0 i norsk (393 timer) og 3,0 i matematikk (224 timer) SØKNAD: Sendes Samordna opptak SØKNADSFRIST: 15. april SØKERKODER: - Kristiansand trinn: Kristiansand trinn: Grimstad trinn: Grunnskolelærerutdanningene er fireårige utdanninger som kvalifiserer for arbeid i grunnskolen, og som gir deg kompetanse for arbeid på ulike trinn i grunnskolen, enten trinn eller trinn. Utdanningene gir deg innsikt i og erfaring med ulike oppgaver en grunnskolelærer vil møte, og erstatter den tidligere allmennlærerutdanningen. Grunnskolelærerutdanning for trinn Utdanningen kvalifiserer deg for å arbeide på grunnskolens små- og mellomskoletrinn. Den har blant annet fokus på begynneropplæring i lesing, skriving og matematikk og på at studentene skal kunne tilrettelegge for tilpasset og helhetlig opplæring i disse fagene og øvrige fag som inngår i utdanningen. Utdanningen i Grimstad har i tillegg et naturfaglig fokus, med 30 studiepoeng obligatorisk naturfag. Grunnskolelærerutdanning for trinn Utdanningen kvalifiserer deg for å arbeide på grunnskolens mellom- og ungdomsskoletrinn. Studentene skal få solid faglig kunnskap i fagene som inngår i utdanningen. Studentene skal også få kunnskap om helheten i elevenes opplæring og overgang mellom barne- og ungdomstrinn og fra ungdomstrinn til videregående opplæring. Sentralt i grunnskolelærerutdanningene står faget Pedagogikk og elevkunnskap som er gjennomgående i de tre første studieårene. Det skal være med på å binde sammen grunnskolelærerutdanningene til helhetlige og integrerte utdanninger. Faget er nært knyttet til praksis, og det er sterk kobling mellom teori og praksis slik at du som lærer kan stå godt rustet til å møte en spennende og utfordrende skolehverdag Kristiansand Grimstad Kristiansand Obligatoriske fag: Pedagogikk og elevkunnskap 60 sp Norsk 30 sp Matematikk 30 sp Praksis 100 dager Valgfrie fag: Enten 120 sp undervisningsfag eller 90 sp undervisningsfag og 30 sp skolerelevant fag Undervisningsfag: Engelsk Kroppsøving Kunst og håndverk Matematikk Mat og helse Musikk Obligatoriske fag: Pedagogikk og elevkunnskap 60 sp Norsk 30 sp Matematikk 30 sp Naturfag 30 sp Praksis 100 dager Valgfrie fag: Enten 90 sp undervisningsfag eller 60 sp undervisningsfag og 30 sp skolerelevant fag Naturfag Norsk Religion, livssyn og etikk Samfunnsfag 2. fremmedspråk Utdanningene er teoretisk krevende, så det er nødvendig å ha et godt faglig grunnlag fra videregående skole. Det er også mulig å bygge på studiet med 30- og 60- studiepoengsenheter til et femte studieår (adjunkt med opprykk). Avhengig av hvilke valg man gjør i studiene, kan man kvalifisere seg for opptak til masterprogram etter tre eller fire år. De nye grunnskolelærerutdanningene har et helhetlig og integrert fokus. Dette gjør at mulighetene for godkjenning av tidligere utdanning er begrenset. Om skikkethetsvurdering, krav til politiattest og tuberkuloseundersøkelse, se side 132. Obligatoriske fag: Pedagogikk og elevkunnskap 60 sp Praksis 100 dager Valgfrie fag: Enten 180 sp undervisningsfag eller 150 sp undervisningsfag og 30 sp skolerelevant fag Skolerelevante fag kan for eksempel være: IKT Drama Historie Spesialpedagogikk Fremmedspråk grunnskolelærerutdanning master GRUNNSTUDIUM 300 studiepoeng, 5 år STUDIESTED: Kristiansand OPPTAKSKRAV: og minimum 35 skolepoeng og et gjennomsnitt på minimum karakteren 3,0 i norsk (393 timer) og 3,0 i matematikk (224 timer) SØKNAD: Sendes Samordna opptak SØKNADSFRIST: 15. april SØKERKODER: trinn: trinn: I det femårige masterprogrammet følger studentene ordinær grunnskolelærerutdanning de tre første årene (se forrige side). I de to siste årene tas det masterpåbygging i ett av følgende undervisningsfag: Engelsk (for trinn) Kroppsøving (for trinn) Matematikk (for 1. 7., eller trinn) Norsk (for 1. 7., eller trinn) Religion, livssyn og etikk (RLE) (for trinn) Studiet er profesjonsrettet og forskningsbasert og gir grundig faglig og didaktisk kompetanse. Etter fullført studium blir man lærer(lektor) med spesiell innretning mot eller trinn i grunnskolen. Om skikkethetsvurdering, krav til politiattest og tuberkuloseundersøkelse, se side 132. Valgdel i allmennlærerutdanningen 3. og 4. studieår gjelder kun for Dette gjelder bare for studenter som allerede er i gang med allmennlærerutdanningen. Nye lærerstudenter begynner på grunnskolelærerutdanning (se beskrivelsen forrige side). NB! Studier markert med * kan kun velges som 4. års studium Tallene i parentes angir antall studiepoeng. Humanistiske fag Engelsk 1 (30) (høst) Engelsk 2 (30) (vår) Fransk (60)* Historie (60)* (kan deles i )* Religion, livssyn og etikk 2 (RLE 2) (30) (høst) Religion, livssyn og etikk 3 (RLE 3) (30) (vår) Litteratur, film og teater (60)* Mediefag (60)* Nordisk, språk og litteratur, master (120)* Norsk 2 (30) (høst) Norsk 3 (30) (vår) Norsk som andrespråk, deltid (30)* Religion, etikk og samfunn, master (120)* Religionsstudier i Asia (30) (vår)* Skolebibliotekkunnskap 2 (30), (deltid, nettstudium, oppstart høst)* Spansk (60)* Tysk (60)* Tysk (30)(høst)* Pedagogikk Comparative Educational Studies (30) (vår)* Pedagogikk, påbygging (30) (deltid høst + vår)* Spesialpedagogikk 1 (30) (høst)* Spesialpedagogikk 2 (30) (vår)* Pedagogikk, master (120)* samfunnsvitenskap Samfunnsfag (60) * Samfunnsfag 1 (30) (vår) Realfag Biologi (60)* Fysikk (60)* IKT og læring (30) (vår)* Matematikk (60)* Matematikk 2 (30) (høst) Matematikk 3 (30) (vår) Lektorutdanning i realfag, master (120)* Naturfag 1 (30) (høst) Naturfag 2 (30) (vår) Helse- og idrettsfag Mat og helse (60) Mat og helse 1 (30) (høst) Mat og helse 2 (30) (vår) Kroppsøving 1 (30) (høst) Kroppsøving 2 (30) (vår) Idrett/kroppsøving, påbygging (30) (høst)* Friluftsliv og naturguiding (60)* Friluftsliv (30)(vår)* Utefag (30)(vår)* Kunstfag Design og teknologi (30)* (deltid høst + vår) Drama (60)* Drama (30) (vår)* Kunst og håndverk (60) Kunst og håndverk, påbygging (30)(høst)* Musikk (60) Musikk, påbygging (30) (høst)* Sang og musikk i barnehage og småskole (30) (vår)* L Æ R E R U T D A N N I N G 25 Det tas forbehold om at enkelte studier i den valgfrie delen ikke vil bli igangsatt. Det tas forbehold om at enkelte studier i den valgfrie delen ikke vil bli igangsatt.

14 L Æ R E R U T D A N N I N G 26 Vil jobbe med ungdom Det stod i utgangspunktet mellom å bli politi, brannmann eller lærer for Anders. Allerede første halvår har han fått bekreftet at lærerutdanningen var et godt valg. Gjennom praksisen ble jeg kastet rett ut i det, og det var veldig nyttig, sier 20-åringen. Han og medstudentene brukte de to første ukene til å observere de erfarne lærerne. De to neste ukene planla og gjennomførte to og to studenter timene sammen. Vi hadde hverandre å støtte oss på, og etter de første timene ble jeg veldig trygg på situasjonen. Den nye grunnskolelærerutdanningen er delt inn etter hvilke årstrinn i skolen man ønsker å jobbe på. Jeg vil gjerne jobbe med ungdom, og valgte derfor trinn. På ungdomsskolen føler jeg i større grad at man har forutsetninger for en reflektert dialog med elevene, forklarer Anders. Grunnskolelærerutdanning trinn Gjennom praksis i skolen første semester, fant jeg raskt ut at læreryrket passer for meg, sier Anders Hoven Gautestad (20). Første semester valgte han RLE (religion, livssyn og etikk), og han har bestemt seg for å velge samfunnsfag neste år. Jeg synes det er veldig positivt at jeg kan velge fag jeg er interessert i. Anders er opptatt av at undervisning på ungdomsskoletrinnet skal være praktisk og variert. For meg er en god lærer en som får elevene motivert, og unngår at undervisningen oppleves som kjedelig. Spill og konkurranser er eksempler på virkemidler man kan bruke i tillegg til den ordinære undervisningen. 20-åringen tror studiet passer for dem som liker ungdom, og gjerne er litt ledertyper. Jeg føler det i alle fall slik selv. Hvis det er noe du selv ville endre på da du gikk på skolen, så kan du jo ta et tak selv, oppfordrer Anders. Grunnskolelærarutdanning trinn spennande praksis Eg har nett vore i praksis og det er utruleg spennande, seier Marthe Ekerhaugen(19). Eg hadde eigentleg ikkje tenkt å bli lærar, men angrar ikkje eit sekund! Marthe kjem rett frå vidaregåande skule på Lillehammer. Der gjekk ho helsefag og tenkte ei stund på å bli sjukepleiar. Både helsefag og læraryrket handlar om å forhalde seg til andre menneske. Vi lærer mange grunnleggjande ferdigheiter som er nyttige i andre samanhengar òg, seier 19-åringen som har merka overgangen frå vidaregåande skule. Det er meir lesing på universitetet, men det er morosamt. Det er eit veldig godt fellesskap på studiet og eg gler meg skikkeleg til å dra til campus kvar dag, seier Marthe som ikkje hadde forventa eit så samanspleisa miljø på eit universitet. Eg kjende ingen her frå før, så eg var ærleg talt litt nervøs første dagen! Men fadderordninga hjelpte veldig, og dei fleste vennene eg har no, fekk eg gjennom faddergruppa. Studentane er så opne her, og det er lett å få venner og hjelp til ting, forklarer ho. FØRSKOLELÆRERUTDANNING Studiesteder: Kristiansand og Grimstad SØKEKODER: Kristiansand: Grimstad: Førskolelærerutdanningen er en treårig utdanning som kvalifiserer for pedagogisk arbeid i barnehage. Førskolelærerutdanningen gir kunnskap om barns utvikling og oppvekstmiljø og innsikt i og erfaring med de oppgavene førskolelærere møter i yrket. Studentene får en god innføring i samspill mellom barn i grupper, og mellom barn og voksne. Studiet gir også kompetanse i ledelse. Yrket og utdanningen er fysisk og psykisk krevende. Det er nødvendig å ha et godt faglig grunnlag fra videregående skole. I norsk kreves det at studentene behersker begge målformer. Studenter med et annet morsmål enn norsk kan på visse vilkår bli fritatt fra dette kravet. Praksis, pedagogisk teori og de didaktiske og metodiske delene av fagstudiene er viktige komponenter i utdanningen. De binder studiet sammen til en helhetlig utdanning. I utdanningen er det 20 uker praksis. Det innføres ny studiemodell høsten 2011, der de obligatoriske fagene er: Pedagogikk Norsk Fysisk fostring Naturfag med miljølære Religion, livssyn og etikk (RLE) Matematikk Samfunnsfag Kunstfag (forming, musikk, drama) Studentene kan ta sjette semester av studiet i utlandet. Følgende fordypningsenheter kan velges i 3. studiår i studieåret : Kristiansand (60 studiepoeng): Småbarnspedagogikk og barnehageutvikling Kristiansand (30 studiepoeng): Mat og helse 1 (høst) Kunstfag (forming, musikk, drama) (høst) Utefag (vår) Drama (vår) Forming (vår) Norsk (vår) Sang og musikk i barnehage og småskole (vår) Grimstad (30 studiepoeng): Drama/forming/musikk (høst) Forming (vår) Småbarnspedagogikk (vår) Det kan bli endringer og andre tilbud. Om skikkethetsvurdering, krav til politiattest og tuberkuloseundersøkelse, se side 132. Fullført førskolelærerutdanning gir graden. Den kvalifiserer også for opptak til masterprogram i pedagogikk. L Æ R E R U T D A N N I N G 27

15 L Æ R E R U T D A N N I N G 28 Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) påbygging Praktisk-pedagogisk utdanning er ettårig (60 studiepoeng) og bygger på fagstudier fra universitet og høgskole eller yrkesfaglig bakgrunn. Praktisk-pedagogisk utdanning kreves for å få fast undervisningsstilling i skolen. Praktisk-pedagogisk utdanning i allmennfag tas etter grad (som oppnås etter tre års studier) eller etter mastergrad (etter fem års studier). Det kvalifiserer for arbeid i grunnskolens trinn, for videregående opplæring og for voksenopplæring, i stilling som adjunkt eller lektor. Universitetet i Agder gir i tillegg tilbud om en femårig integrert lektorutdanning i realfag, der praktisk-pedagogisk utdanning inngår i studiet (se side 106). Studenter som tar praktisk-pedagogisk utdanning, har vanligvis en utdanning med stor faglig fordypning. Mange tar fag utover minimumskravene for å få større bredde i sin undervisningsstilling i skolen og for å kunne få høyere lønn. Du kan bli yrkesfaglærer hvis du har yrkesutdanning kombinert med yrkesteori og praksis fra yrkeslivet og praktisk-pedagogisk utdanning. Studiet består av tre deler: pedagogikk (30 studiepoeng), fagdidaktikk eller yrkesdidaktikk (30 studiepoeng) og praksis (12 uker) som foregår i skoler i hele Agder. Praksis i utlandet Internasjonalisering er et satsningsområde, og det er mulig å gjennomføre en 6 ukers praksisperiode i januar/februar i Siem Reap, Kambodsja, eller i St. Petersburg, Russland. Lærerne i de ulike didaktikkfagene og i pedagogikk og praksis samarbeider slik at utdanningen er praksisbasert og yrkesrettet. PPU for allmennfaglærere heltid 60 studiepoeng, 1 år I tillegg til 30 studiepoeng pedagogikk må allmennfaglærere vanligvis ta fagdidaktikk i to fag (15 studiepoeng per fag). Tilbudet i de ulike fag- og yrkesdidaktikkfagene vil bli gitt avhengig av et tilstrekkelig antall søkere. Universitetet i Agder har de siste årene hatt tilbud om didaktikk i fremmedspråk (engelsk, fransk, tysk), historie, IKT, idrettsfag, matematikk, naturfag, norsk, religion, livssyn, filosofi og etikk, mat og helse, samfunnskunnskap, økonomiske fag og kunstfagene: musikk, drama samt kunst og håndverk. PPU for allmennfaglærere og yrkesfaglærere deltid 60 studiepoeng, deltid over 2 år Studiet er et deltidsstudium over to år. Undervisningen er organisert med vekt på pedagogisk teori det første året (30 studiepoeng) og fagdidaktikk/ yrkesdidaktikk det andre året (30 studiepoeng). I PPU-allmennfag er det vanligvis fagdidaktikk i to fag (15 studiepoeng per fag) og i PPU-yrkesfag er det yrkesdidaktikk i ett fag (30 studiepoeng). I hvert av årene inngår 6-7 ukers praksis. Første studieår er det undervisning annenhver uke, torsdag ettermiddag og fredag på dagtid. Andre året følger allmennfagstudentene den samme undervisningen i fagdidaktikk som heltidsstudentene. Undervisningen i fagdidaktikk vil da bli fordelt over flere dager i uka. Det er skoleeier som ansetter lærere, og som avgjør hvilken kompetanse som kreves i det enkelte fag for å bli tilsatt i skolen. De formelle kravene for tilsetting i videregående skole for yrkesfagslærere med fag-/svennebrev eller fullført og bestått annen yrkesfaglig utdanning i videregående opplæring er: To års yrkesteoretisk utdanning utover videregående opplæring og fire års yrkespraksis etter fullført videregående opplæring for undervisning i fag/på fagområder som utdanningen/bakgrunnen er relevant for, i tillegg til PPU. Opptakskrav For søkere til PPU allmenne fag: Eksamen fra høgskole eller universitet av minimum tre års omfang (180 studiepoeng). Minst ett av fagene må være undervisningsfag (minimum 60 studiepoeng) og kvalifisere for undervisning i allmenne fag i grunnskolens trinn eller videregående opplæring, og universitetet må ha et tilbud om didaktikk i faget. SØKEKODER: Heltid: 8560 Deltid: 8881 For søkere til PPU yrkesfag: Enten fullført treårig profesjonsrettet universitets- eller høgskoleutdanning (f.eks. ingeniørutdanning, sykepleierutdanning eller kunsthøgskole) og minimum to års yrkespraksis eller fag-/svennebrev eller annen fullført treårig yrkesutdanning på videregående skoles nivå, generell studiekompetanse, to års yrkesteoretisk utdanning etter videregående opplæring, og minimum to års yrkespraksis Universitetet vurderer eventuelle søknader på grunnlag av realkompetanse. Universitetet må ha et tilbud om yrkesdidaktikk i de fagene det tas opp studenter til. SØKEKODE: 8880 FAGLÆRERUTDANNING FOR TOSPRÅKLIGE GRUNNSTUDIUM 180 studiepoeng, deltid OPPTAKSKRAV: (deriblant dokumenterte norskkunnskaper) ANBEFALTE FORKUNNSKAPER: Lærerutdanning eller annen høyere utdanning fra hjemlandet og/eller erfaring som lærer. Det tas ikke opp studenter til faglærerutdanning for tospråklige høsten Det tilbys imidlertid enkeltemner som kan inngå: Pedagogikk 1 30 studiepoeng, deltid, høst + vår Sted: Samlingsbasert i Kristiansand OPPTAKSKRAV: Se over SØKEKODE: 8745 Studentene skal få kjennskap til grunnleggende teori og fagbegreper i pedagogikk og didaktikk og bli i stand til å relatere teorier og forskning om det flerkulturelle samfunnet til pedagogisk praksis. Studiet fokuserer på tre hovedtema: pedagogikk og didaktikk, språk og litteratur og samfunnskunnskap. Det inngår praksis. Matematikk 1 30 studiepoeng, deltid, høst + vår Sted: Nett- og samlingsbasert i Kristiansand OPPTAKSKRAV: Se over SØKEKODE: 8285 Studentene skal få et faglig og didaktisk grunnlag for å undervise i matematikk i grunnskolen. Emnet tar blant annet opp de matematikkfaglige temaene tall, geometri, algebra, funksjoner, kombinatorikk, sannsynlighet og statistikk. Videre studeres hvordan og hvorfor mennesker utvikler, lærer, kommuniserer og bruker matematisk kunnskap, spesielt samspillet mellom fag og didaktikk. Studiet tilsvarer matematikk 1 i allmennlærerutdanningen. L Æ R E R U T D A N N I N G 29 Om skikkethetsvurdering, krav til politiattest og tuberkuloseundersøkelse, se side 132.

Med tanke på framtida

Med tanke på framtida VELKOMMEN UNIVERSITETET I AGDER ER ET UNGT UNIVERSITET, MED NYE OG MODERNE CAMPUSER I GRIMSTAD OG KRISTIANSAND. UiA HAR 160 STUDIER, CA. 10 000 STUDENTER OG 1000 ANSATTE. Med tanke på framtida Hva skal

Detaljer

MED TANKE PÅ FRAMTIDA

MED TANKE PÅ FRAMTIDA STUDIER PÅ SØRLANDET 2013 2014 Universitetet i Agder er et ungt universitet med nye og moderne campuser i Grimstad og Kristiansand. UiA har 160 studier ca. 10 000 studenter og 1000 ansatte. MED TANKE PÅ

Detaljer

Studentinord. Forbehold. Ansvarlig redaktør. Foto. Opplag. Produksjon. Design

Studentinord. Forbehold. Ansvarlig redaktør. Foto. Opplag. Produksjon. Design 1 2 Kontaktadresse Universitetet i Nordland Postboks 1490 8049 Bodø Tlf. 75 51 72 00 E-post: postmottak@uin.no www.uin.no Studenttinget v/ Universitetet i Nordland Tlf. 90 86 40 53 www.stun.no Studentinord

Detaljer

www.nla.no Studiekatalog Spennende studietilbud i Bergen, Kristiansand og Oslo:

www.nla.no Studiekatalog Spennende studietilbud i Bergen, Kristiansand og Oslo: www.nla.no Studiekatalog 2014 Spennende studietilbud i Bergen, Kristiansand og Oslo: Innhold SIDE Valget er ditt 3 NLA Høgskolen Bergen 4 NLA Mediehøgskolen Gimlekollen 6 NLA Høgskolen Staffeldtsgate 8

Detaljer

Studiekatalog. Spennende studietilbud i Bergen, Kristiansand og Oslo: www.nla.no

Studiekatalog. Spennende studietilbud i Bergen, Kristiansand og Oslo: www.nla.no Studiekatalog 2015 Spennende studietilbud i Bergen, Kristiansand og Oslo: www.nla.no Innhold SIDE 2 Valget er ditt 3 NLA Bergen 4 NLA Gimlekollen 6 NLA Staffeldtsgate 8 Søknad, opptak og studiestøtte 10

Detaljer

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert 1 Velkommen Hei, og velkommen til orienteringsmøte! (Innlederne presenterer seg kort) Dere har nå bare

Detaljer

www.nla.no Studiekatalog Spennende studietilbud i Bergen, Kristiansand og Oslo:

www.nla.no Studiekatalog Spennende studietilbud i Bergen, Kristiansand og Oslo: www.nla.no Studiekatalog 2013 Spennende studietilbud i Bergen, Kristiansand og Oslo: Innhold Valget er ditt! SIDE Valget er ditt 3 NLA Høgskolen Bergen 4 NLA Mediehøgskolen Gimlekollen 6 NLA Høgskolen

Detaljer

HELSE- OG SOSIALFAG s.6. HISTORIE OG KULTUR s.8. HOTELL OG REISELIV s.10. IDRETT s.12. INGENIØR OG SIVILINGENIØR s.14. LÆRERUTDANNINGER s.

HELSE- OG SOSIALFAG s.6. HISTORIE OG KULTUR s.8. HOTELL OG REISELIV s.10. IDRETT s.12. INGENIØR OG SIVILINGENIØR s.14. LÆRERUTDANNINGER s. HELSE- OG SOSIALFAG s.6 HISTORIE OG KULTUR s.8 HOTELL OG REISELIV s.10 IDRETT s.12 INGENIØR OG SIVILINGENIØR s.14 LÆRERUTDANNINGER s.20 MEDIEFAG s.24 MUSIKK OG DANS s.26 REALFAG s.28 SAMFUNNSFAG s.30 SPRÅK

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24.- 25.05.2011 Tidspunkt: 24.05 kl. 12:30 og 25.05 kl.

Møteinnkalling. Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24.- 25.05.2011 Tidspunkt: 24.05 kl. 12:30 og 25.05 kl. Møteinnkalling Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24.- 25.05.2011 Tidspunkt: 24.05 kl. 12:30 og 25.05 kl. 09:15 Innkallingen er sendt til: Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen

Detaljer

Foto: Asbjørn Jensen/UiS. facebook.com/unistavanger

Foto: Asbjørn Jensen/UiS. facebook.com/unistavanger Studiekatalogen 2014 2015 HELSE- OG SOSIALFAG / HISTORIE OG RELIGION / HOTELL OG REISELIV / IDRETT/ INGENIØR OG SIVILINGENIØR / LÆRERUTDANNINGER / MEDIEFAG / MUSIKK OG DANS / REALFAG / SAMFUNNSFAG / SPRÅK

Detaljer

Innholdsfortegnelse Økonomi og ledelse Lærerutdanninger Kommunikasjon og samfunn Helse og idrett

Innholdsfortegnelse Økonomi og ledelse Lærerutdanninger Kommunikasjon og samfunn Helse og idrett Innholdsfortegnelse Hedmark 4 Campus Elverum 6 Campus Evenstad 7 Campus Hamar 8 Campus Rena 9 Studentsamskipnaden 10 Fornøyde studenter 11 Studentliv 12 Nærmere Friends kommer du ikke 13 Inn i Hedmark

Detaljer

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert 1 Velkommen Hei, og velkommen til orienteringsmøte! (Innlederne presenterer seg kort) (Tips:Hvor mange

Detaljer

Bruk hodet: Følg hjertet.

Bruk hodet: Følg hjertet. Bruk hodet: Følg hjertet. Studietilbud 2004-2005 www.hive.no 1. Hvilken lidenskap eller interesse er du mest redd for å innrømme overfor deg selv og andre? Bruk hodet: Det kan være lurt å stoppe opp og

Detaljer

FREMTIDEN DIN STOR UTDANNINGSMESSE! studieguide IKKE EKSPERIMENTÉR MED. Stor. -besøk Utdanning & Yrke! seminaroversikt i midten.

FREMTIDEN DIN STOR UTDANNINGSMESSE! studieguide IKKE EKSPERIMENTÉR MED. Stor. -besøk Utdanning & Yrke! seminaroversikt i midten. 9 presenterer Norges største utdanningsavis MOTSTAND ER INSPIRASJON! Trude Mostue er èn av våre spaltister s 23 Stor studieguide fra s 38 HIMMEL OG HAV SÅ SPENNENDE! Siri M Kalvig s 19 IKKE EKSPERIMENTÉR

Detaljer

Nautikk (Sjøoffiser) Sjukepleie. Økonomi og administrasjon. Lærer. Barnehagelærer. www.hsh.no 2013 / 2014

Nautikk (Sjøoffiser) Sjukepleie. Økonomi og administrasjon. Lærer. Barnehagelærer. www.hsh.no 2013 / 2014 Sjukepleie Nautikk (Sjøoffiser) Ingeniør Økonomi og administrasjon Barnehagelærer Lærer 2013 / 2014 www.hsh.no Utdanningstilbud og innhold Om Høgskolen...s.5...s.6...s.9 Branningeniør... s.14 Kvalitets-

Detaljer

STUDENTBYEN STAVANGER

STUDENTBYEN STAVANGER STUDENTBYEN STAVANGER Best i landet på gatekunst, surfing og god stemning SIDE 4 her starter norges framtid Velg mellom 134 studier SIDE 10-101 Yes, Minister! Grav deg ned i pensum i tide og andre gode

Detaljer

Høgskolen i bergen. Studiekatalog 2014-2015. hib.no

Høgskolen i bergen. Studiekatalog 2014-2015. hib.no Høgskolen i bergen Studiekatalog 2014-2015 hib.no Høgskolen i Bergen Innhold 2 Kjære søker 6 Slik søker du 9 Verdt å vite 10 Studentportrett Helse- og sosialfag 19 Bachelorgrader 27 Mastergrader 33 Videreutdanninger

Detaljer

www.hiof.n START HER.

www.hiof.n START HER. S A R P S B O R G F R E D R I K S T A D H A L D E N www.hiof.n START HER. STUDIEKATALOG 2005 Sjekkliste for STUDIEVALG UNDERSØKE Hvilke studietilbud finnes? VURDERE Hva har du lyst til? VELGE Hva passer

Detaljer

STUDIEKATALOG 2015 2016

STUDIEKATALOG 2015 2016 STUDIEKATALOG 2015 2016 helse- og sosialfag lærerutdanning ingeniør- og økonomifag Kompetanse i praksis hib.no 241 MILJØMERKET Trykksak 241 699 MILJØMERKET Trykksak Redaksjon: Seksjon for kommunikasjon.

Detaljer

Sandakerveien 116, 0484 Oslo Tlf: 23 00 73 50 Faks: 23 00 73 51 Epost: atlantismed@amh.no www.amh.no

Sandakerveien 116, 0484 Oslo Tlf: 23 00 73 50 Faks: 23 00 73 51 Epost: atlantismed@amh.no www.amh.no ATLANTIS Spania Avda. Carmen Saenz de Tejada. Parque Comercial Miramar, Edificio S208. 29650 Mijas (Málaga) Tlf: (+34) 952 19 74 40 E-post: postspania@amh.no www.amh.no atlantis Oslo Sandakerveien 116,

Detaljer

Interkulturelle studier

Interkulturelle studier Studiebrosjyre 2014-2015 Musikk og MUSIKKteknologi PSYKOLOGI Interkulturelle studier TEOLOGI Bachelorog Masterstudier Kristiansand Kristiansand - din studentby! Vi synes du skal velge Sørlandet og Kristiansand

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

Studiekatalog. Oslo Spania nett

Studiekatalog. Oslo Spania nett 2014 Studiekatalog Oslo Spania nett Design og trykk: Allkopi AS - Foto: Kyrre Lien, Kaja Bruskeland og Thomas Winje Øijord VELKOMMEN TIL 0ss! Atlantis Medisinske Høgskole har gjennom 26 år høstet mye verdifull

Detaljer

Universitetet i Tromsø

Universitetet i Tromsø Universitetet i Tromsø Studietilbud 2009/2010 Innhold Universitetet i Tromsø... 4 kaskjer.no... 5 Tromsø by... 6 Humanistiske og estetiske fag... 8 Arkeologi 8 Billedkunstner 8 Dokumentasjonsvitenskap

Detaljer

universitet og høgskole, poengberegning og søknadsprosess

universitet og høgskole, poengberegning og søknadsprosess universitet og høgskole, poengberegning og søknadsprosess IKONER: FORVIRRA? Det er du ikke alene om. Med alle mulighetene som finnes er dette en helt naturlig reaksjon. Mange er usikre på hva slags utdanning

Detaljer

Langpresentasjon 30 min Universitetsturné

Langpresentasjon 30 min Universitetsturné Langpresentasjon 30 min Universitetsturné Husk at manuset ikke er en fasit det er viktig at du jobber med å finne din vri på det du vil si. Bruk dine egne erfaringer og vær deg selv. Du får garantert ikke

Detaljer

Studiehefte skole. Innholdsfortegnelse

Studiehefte skole. Innholdsfortegnelse Studiehefte Skole 1 Studiehefte skole Innholdsfortegnelse Innledning Kapittel 1: Hva er formålet med skolen? Kapittel 2: Eleven i den norske skolen Kapittel 3: Læreren Kapittel 4: Rammene for skolen s.

Detaljer

Kunnskapsministrene har ordet. Stor studieoversikt. Utstillere & seminarer for messebesøkende. Norges største utdanningsavis. - besøk tautdanning.

Kunnskapsministrene har ordet. Stor studieoversikt. Utstillere & seminarer for messebesøkende. Norges største utdanningsavis. - besøk tautdanning. Annonsebilag Norges største utdanningsavis Kristin Halvorsen Vår rykende ferske kunnskapsminister mener at alle skal kunne bruke evnene sine til noe meningsfylt Side 4 Forsvaret Det jeg anser som unikt

Detaljer

ATLANTIS MEDISINSKE HØGSKOLE. - helsekunnskap for fremtiden

ATLANTIS MEDISINSKE HØGSKOLE. - helsekunnskap for fremtiden 1987-2012 ATLANTIS MEDISINSKE HØGSKOLE - helsekunnskap for fremtiden ATLANTIS JUBILERER! I 2012 fyller Atlantis Medisinske Høgskole 25 år! Vi har høstet mye, viktig erfaring med å undervise i helsefag

Detaljer

Kunnskapsministrene har ordet. Stor studieoversikt. Utstillere & seminarer for messebesøkende. Norges største utdanningsavis. - besøk tautdanning.

Kunnskapsministrene har ordet. Stor studieoversikt. Utstillere & seminarer for messebesøkende. Norges største utdanningsavis. - besøk tautdanning. Annonsebilag Norges største utdanningsavis Kristin Halvorsen Vår rykende ferske kunnskapsminister mener at alle skal kunne bruke evnene sine til noe meningsfylt Side 4 Forsvaret Det jeg anser som unikt

Detaljer