Misjonsgløtt. Velkommen til kretsårsmøtet. Her er kandidatene Valgnemdas forslag til de ulike styrer og nemnder i kretsen er klar.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Misjonsgløtt. Velkommen til kretsårsmøtet. Her er kandidatene Valgnemdas forslag til de ulike styrer og nemnder i kretsen er klar."

Transkript

1 Misjonærkonferanse Peru har hatt sin misjonærkonferanse, og Marianne Høgsås hilser til Misjonsgløtts lesere Side 14 Her er kandidatene Valgnemdas forslag til de ulike styrer og nemnder i kretsen er klar. Side To måneder som misjonær Første hilsen fra Paul Andre Bergene holm. Siste side Velkommen til kretsårsmøtet Gjennestad danner igjen ramma for årets storsamling. Årsmøtet. Foreningene her nord har i år det praktiske ansvar, og du som kommer har et ansvar for innholdet. Jesus har gått for å gjøre i stand et rom for oss var tekst nylig. Inntil det er ferdig får vi være med å bygge her. Vi har en grunnvoll å bygge på som står fast. På den skal vi bygge trygge og romslige rom, for oss sjøl og våre medmennesker. La oss utveksle erfaringer både om hvordan det er gjort og hvordan det kan gjøres. Vi skal gjøre det vi kan for at årsmøtet kan munne ut i takk at jeg fikk ditt kall og skal få være med. Misjonsgløtt Meldingsblad for Vestfold krets av NLM Nr 3-7. mai Årgang 44. Vel møtt! Vidar Lyseng, Arrangementskomiteen Leder av NLM Norge, Ernst Jan Halsne, og forkynner Per Ove Aarseth blir med på årsmøtet. (Foto: NLM og Utsyn)

2 Norsk Luthersk Misjonssamband Vestfold krets Gå derfor ut Hvorfor skal vi drive misjon egentlig? I dette årsmøtenummeret lar vi mangeårig lærer og rektor ved Fjellhaug bibel- og misjonsskole, Øyvind Andersen, svare på det spørsmålet. Misjonsgløtt kommer med 7 nr i året. Frivillig abonnementspris kr 100,-. Bladet kan tinges hos kretsens arbeidere eller på kretskontoret. Formannens hjørne Andakt av Øyvind Andersen Fra andaktsboken Ved kilden utgitt på Lunde forlag Gjengitt med tillatelse. KRETSKONTOR Misjonssenteret Gjennestad 3160 Stokke Tlf Fax Epost Gaver kan sendes til bankgiro KRETSSEKRETÆR/REDAKTØR Sverre Hafell Peer Gyntsvei 50 B 3160 Stokke Tlf Epost SOLÅSEN LEIRSTED OG UNGDOMSSENTER Kjerringvikveien 3280 Tjodalyng Tlf Fax Epost Bankgiro Gavekonto utbygging: Styrer: Britt Vittersø TRYKK Senter Grafisk AS Tlf SATS Jan Olav Lohne Nytt fra kretsstyret Fra kretsstyremøtet : Budsjettet for 2008 ble igjen drøftet, men kretsstyret fant å måtte opprettholde sitt vedtak i sak 14/08, der kostnadsrammen er på kr ,00 og forventede driftsinntekter (dvs. mest misjonsgaver!) er på kr ,00, noe som gir et driftsresultat/ kretsbidrag på kr ,00. Dette er ambisiøst, men vi klarer det nok, om vi løfter i flokk! Kretssekretærstillingen. Etter samtaler med en kandidat, og etter samtaler med hovedkontoret, gjorde kretsstyret vedtak om å kalle ny kretssekretær. Etter at dette var gjort har vi dessverre fått melding om at kandidaten måtte trekke seg. Vi er dermed på leit etter Leder av Stener Larsen Kjære misjonsvenner, Det er vår i lufta. Det kribler i fingrene etter å komme i gang i hagen og på jordet. Det er så flott å se det spirer og gror. Såkornet legges i jorda. Det spirer, det vokser og blir til det det er skapt til. En blomst, et aks og kan både glede og mette. Men selve såfrøet dør. Påsken gav oss nettopp en flott høytid. Hvordan opplevde vi den i år? Han døde for oss alle også for meg. Han gav oss sitt liv, også for meg. Det er vi som skal la livet blomstre videre. Han har gitt oss muligheten til å tjene. Av det arbeidet vi får være med på, vil det bære frukt. Du for utfordringer vi blir møtt med. Klarer vi å møte hverandre med Kristi kjærlighet? Vi samles mange til kretsmøte på Gjennestad i år også. Vi møtes for å dele erfaringer fra året som ligger bak, men også for å inspirere hverandre til å gå videre. Målet må være at vi lar Guds ord slippe til i våre liv og ny kandidat/ny løsning mht til kretssekretær. Vi ber dere misjonsvenner være med i bønn om at vi må finne en god løsning. Kretslovene. Kretslovene har som kjent vært til høring i foreningene. Det er kommet inn svar/kommentarer fra 16 foreninger. Når det gjelder 5.1 om hvem som er valgbare som kretsformann/nestformann, stemmer 4 foreninger for at dette skal være menn, mens 11 stemmer for ingen begrensninger m.h.t. kjønn, mens en forening ikke har hatt avstemning. Ikke alle avstemninger i foreningene har vært enstemmige. Kretsstyret lager forslag til vedtak om kretslover. at Han utruster oss til å bringe budskapet til de rundt oss. Kan vi ha som mål at vi neste år har minst 10 nye barne-/ ungdomslag og at det blir startet flere nye arenaer for voksne eller familier? Vi trenger det. I årsmeldinga har vi med mange utfordringer. Kanskje du i tillegg har enda flere ideer for hvordan vi kan bringe budskapet ut til de rundt oss. Det er bare fantasien som begrenser. Legg det daglig fram for Mesteren, slik at han kan få bruke oss. Ofte er jeg imponert over idrettslaga. De beslaglegger den ene kvelden etter hverandre for sine medlemmer. År etter år. La oss hjelpe hverandre med ledertrening og dette å omgås våre medmennesker. Det er jo et unikt budskap vi kommer med. La oss gå til årsmøtet med iver og glød. La oss dele de gode ideene med hverandre. Det er dristige planer for Solåsen. Vi får en kjempeutfordring her også. Her må vi dra i samme retning. Er du med? Hilser med Rom. 12, : Vær ivrige og bli ikke slappe, vær brennende i ånden, tjen Herren. Vær glade i håpet, tålmodige i trengselen, utholdende i bønnen. Vi ønsker hverandre Guds velsignelse over livet. Tjen Herren med glede. Hilsen Jan Foreningenes årsmøter. Kretsstyremedlemmene refererte fra sine besøk i årsmøtene. Det generelle inntrykket er stor trofasthet både i oppmøte og regelmessighet i foreningene. Medlemmene viser stor omsorg for hverandre og foreningen betyr veldig mye for mange. De større bedehusene/misjonshusene har en imponerende virksomhet, både når det gjelder antall møter pr. år og variasjoner i aktiviteter. Den store utfordringen ligger i fornyelse av foreningsarbeidet hvordan starte flere lag og foreninger. Kretsstyret håper på en god samtale om dette på årsmøtet i juni! Navn til styremedlem/vara til Kvitsundstyret ble foreslått. Høring om stillingsinstrukser og nye stillingsbetegnelser. Noen kommentarer fremkom, men saken tas op igjen i neste møte. Misjonsradioen i Sandefjord. Ole Kristian Hetlesæther var tilstede i begynnelsen av møtet og orienterte om arbeidet med ny konsesjonsrunde, nyordning vedr. programarbeidet og nye sendetider m.m. Det vises til artikkel i Misjonsgløtt. BU-sekretæren ivrer for å få ny ettåring til kretsen og har planer om å skaffe sponsormidler til dette (ikke plass til ettåring på det ordinære budsjettet). Kretsstyret ber om flere opplysninger i saken og den kommer opp igjen på neste styremøte. Referat saker. Det forelå en rekke protokoller/referater : Styremøte Hurdal V. F , eg er gitt all makt i himmel og på Mjord! Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende! (Matt. 28,18-20) Vi er vel mest vant til å legge merke til befalingen i dette ordet. Det tales så ofte om Jesu marsjordre. I og for seg er det ikke noe galt i det. Men det er noe vi har lett for å overse. Det er ordet derfor. Gå derfor ut, sier Jesus. Dette ordet er det viktigste i misjonsbefalingen. Hvorfor? Jo, fordi Jesus har all makt i himmel og på jord! Her står de elleve disipler. De er hjelpeløse, fattige, de har ingen ressurser menneskelig talt, de har ingen åpne dører foran seg, og de har knapt nok venner, i alle fall ikke noen de kan regne med. Derimot er de omgitt av fiender. Alle veier er stengt for dem. De tør knapt vise seg offentlig, og holder helst til bak stengte dører. I denne situasjonen er det Jesus pålegger dem å gå ut til hele verden, hele menneskeheten, med Guds ord for å gjøre menneskene til Jesu disipler. Kan det tenkes noe mer håpløst, menneskelig sett? Representantskapsmøte Hurdal V. F , Solåsenstyremøte , årsmelding Hurdal V. F. 2007, telefonstyremøte NLM Barnehagene Øst-Norge AS og styremøte samme , møte i BUN , - Hurdal ønsker seg mer kontakt med kretsen vår, så her utfordrer vi bedehus og foreninger til å ta kontakt om besøk fra Hurdal. Grupper/ foreninger må også gjerne legge en tur, et forningsmøte, til Hurdal. Fjellhaug Bibelskole søker om å få låne Curt Westman til et planlagt besøk i Øst-Europa våren Søknaden innvilges. Merk: Da det har skjedd en del ting etter at referatet ble skrevet, har redaktøren/kretssekretæren tillatt seg å kommentere en del utover referatet. Disse kommentarene er satt i kursiv. Sverre Hafell. Illustrasjon fra Øyvind Andersens bok Ved kilden, Lunde Forlag. Da gjør Jesus det klart for dem hvem og hva de egentlig skal regne med! De har en trygg og sikker grunn å gå på. Jesus har all makt i himmel og på jord. Hva betyr det at han har fått all makt? Har ikke Guds Sønn hatt all makt fra evighet av? Jo, han er som Gud allmektig fra evighet av, men nå har han fått denne makt som menneske. Gjennom sin stedfortredergjerning, sin li- Fra kretsstyremøtet : Leder NLM Norge, Ernst Jan Halsne, var med i første del av kretsstyremøtet, og vi hadde en nyttig samtale om mange ting: Normallover for kretser, kretssekretærstillingen, strukturkomiteens arbeid, økonomi/budsjett, Solåsen leirsted, årsmøtet 2008, bedehussalg m.m. Kretsstyrets forslag til nye kretslover ble gjennomgått og vedtatt. Kretsstyrets årsmelding til årsmøtet ble vedtatt. Høring om stillingsinstrukser: Kretsstyret hadde noen forslag til endringer, ellers ble forslagene tatt til etterretning. Gjekstad Misjonshus: Årsberetning og regnskap 2007 samt budsjett 2008 tas til etterretning. Kretsstyret takker husstyret for godt arbeid. Et storarbeid med skifte av tak venter, til dette har de fått kr ,- i støtte fra Sparebank 1 Sandefjord og kr ,- fra Sandefjord kommune. Saksliste årsmøtet 2008 vedtatt. Regnskapsrapport februar 2008 tas til etterretning. Referatsaker: BUNs møte , årsmelding 2007 for Solåsen, Kvitsund-styret delse, død og oppstandelse har han som menneske vunnet guddomsmakt. Fra nå av er det et menneske som er allmektig. Dette mennesket er vår frelser og forsoner, vår stedfortreder overfor Gud. Det er ikke disiplenes evner og utrustning, men Jesu allmakt, som er forutsetningen for og drivkraften i disiplenes misjonsgjerning. Slik er det fremdeles. Og han er med sine alle dager inntil verdens ende! , Misjonsradioen i Sandefjord resultatregnskap og balanseregnskap 2007, eierstyremøte Fredly Barnehage , styremøte Hurdal Verk Fhs , årsmelding 2007 Kvitsund Gymnas, notat vedr. kretsstyrets forhold til barnehagene fra hovedkontoret v/signe Sandsmark, årsmelding 2007 fra BUN, årsmelding 2007 fra Hurdal Verk Fhs., Solåsenstyret Søknad fra bu-sekretæren ang. sponsor- midler til ettåring. Kretsstyret avventer resultatet av søken etter sponsorer før vedtak fattes. Til orientering: Kandidaten til kretsekre- tærstillingen har trukket søknaden, og kretsstyret vil samarbeide med hovedkontoret om å finne ny kandidat/løsning. Ref.: Sverre Hafell SIDE 2 SIDE 3

3 ÅRSMØTE 2008 Vestfold krets av NLM Saksliste 1. Konstituering Kretsstyret foreslår: Dirigenter (2stk.): Arvid Gusland og Olav Bergene Holm. Sekretær for protokollen (2 stk.): Astri M. Andersson og Hans Georg Skuggedal. To til å skrive under protokollen: Steinar Eiken og Martin Aamodt. Vara: Øystein Langerud. Referenter til dagspressen, Utsyn og Misjonsgløtt: Ellen Ljøkjel Johansen og Ole Harald Monsen. 2. Årsmeldinger Kretsstyret Kretssekretær Sverre Hafell leser navnene på de som har fått hjemlov siden siste årsmøte. Sang: Den store hvite flokk Barne- og ungdomsnemnda Solåsen leirsted og ungdomssenter (Årsmeldingene leses ikke opp) 3. Regnskap Resultatregnskap NLM Vestfold Kretsregnskapet er en del av hovedkontorets regnskap, og skal ikke godkjennes av kretsårsmøtet. Det gis likevel anledning til spørsmål og kommentarer. Solåsenregnskapet Dette skal godkjennes av kretsårsmøtet. (Regnskapene leses ikke opp) 4. Valg Kretsformann 3 medlemmer og 3 vara til Kretsstyret 3 medlemmer og 3 vara til BUN 3 medlemmer og 2 vara til Solåsenstyret 2 medlemmer og 2 vara til Valgnemnda 5. Hilsener Hovedstyret v/ leder NLM Norge, Ernst Jan Halsne. Hurdal Verk Folkehøgskole Kvitsund Gymnas 6. Normallovene Kretsformannen gir en kort orientering om arbeidet med kretslovene siden forrige årsmøte. Kretsstyrets forslag til nye lover for NLM Vestfold er sendt ut med sakspapirene. Lørdag 7. juni: Årsmøtedag 0930 Registrering - Kaffe 1000 Åpningsmøte. Velkomst ved arr.komiteens formann Vidar Lyseng og kretsformann Jan Henrik Wergeland. Andakt ved Per Ove Aarseth Pause. Barneparkering åpner FORHANDLINGSMØTE. Se saksliste til venstre Pause. Grilling. Ta med grillmat, eller kjøp ferdig grillet FORHANDLINGSMØTE. Korte hilsener fra Hovedstyret, Hurdal Verk fhs og Kvitsund gymnas Pause. Salg av mat Kveldsmøte. Tale ved Ernst Jan Halsne. Hilsen ved Per Ove Aarseth. Sang av gruppe fra Verningen. Misjonsoffer. Søndag 8. juni: Misjonsstevne 1000 Møte på Østre Kvelde Bedehus. Tale ved Per Ove Aarseth. Misjonsoffer Møte på Gjennestad. Tale ved Ernst Jan Halsne. Misjonsoffer Fellesmiddag Gjennestad. Påmelding innen 23. mai. Muligheter for grilling av medbrakt grillmat (det blir ikke salg av mat) Misjonsfest. Tale ved Per Ove Aarseth. Hilsen ved Ernst Jan Halsne. Sang av gruppe fra Verningen. Misjonsoffer. Salg av kaffe og forfriskninger etter møtet. Salg av bøker, kort og CDer hele helgen! PROGRAM Gjennestad, juni 2008 Husk påmeldingsfrist 23. mai Bruk gjerne epost Orienteringer Årsmøtet 2008 Orientering om valg av utsendinger Årsmøtet er sammensatt av deputerte fra kretsens foreninger. Hvert misjonslag, tenårings- og ungdomslag med inntil 100 medlemmer kan velge 2 deputerte og deretter 1 deputert for hver gang medlems tallet begynner med nye 50. Barne- og yngreslag og misjonsradioene kan sende 1 utsending. Lag som kan velge ut sendinger til årsmøtet må være innmeldt i kretsen senest 3 måneder før kretsens årsmøte. De deputerte må ha fylt 15 år og være medlem eller leder av et lag som er til sluttet Vestfold krets. I årsmøtet har kretsstyret, barne- og ungdomsnemnda og Solåsenstyrets medlemmer sete og stemmerett som de deputerte, unntatt i de saker som vedrører administrasjonen. ( 4 i kretsens lover.) Bespisningen Velkommen til hyggelige måltider i lag med hyggelige mennesker også under årets kretsmøtehelg på Gjennestad! Siden det i fjor var så vellykket med fellesmiddag på søndagen, så blir det fellesmiddag også i år. Merk påmeldingsfristen 23. mai. Lørdag 7. juni: Som vanlig blir dere møtt med tilbud om en kopp kaffe og noe å bite i ved ankomst lørdag, fra kl Kl blir det grilling i parken av medbrakt eller du kan kjøpe ferdig grillet. Kl er det igjen matpause og salg av mat. Søndag 8. juni: Kl samles vi til fellesmiddag på Gjennestad. Her er vi avhengig av å vite hvor mange som kommer. Menyen blir gryterett m/ris og salat, dessert og kaffe. Vi tar forbehold om interessen for dette og ber om forhåndsbestilling, med frist 23. mai. For de som ønsker å grille vil vi holde grillene varme fra kl Det vil ikke bli salg av grillmat på søndagen, så dere må derfor ta med egen grillmat. Barneparkering på kretsmøtet Arrangementskomiteen vil legge opp til barneparkering for barn fra tre år og oppover på lørdagen under forhandlingsmøtet. Aktivitetene vil bli tilpasset alderen på barna. Men oppdeling i grupper vil være avhengig av hvor mange som melder seg på og aldersfordelingen. Påmelding til kretskontoret innen fredag 23. mai. Gi beskjed om antall barn, navn og alder. Vi ønsker store og små velkommen til hyggelige dager! Orientering om påmelding Ved påmeldingen må dere si ifra om: 1. Hvem som er deputert. 2. Hvor mange barn i alderen fra 3 år og oppover som skal være med på aktiviteter under forhandlingsmøtet på lørdagen. 3. Hvor mange som skal delta på fellesmiddagen søndag 8. juni kl Påmeldingsfristen er fredag 23. mai til Mi sjonssambandets kretskontor. Takk fra Pokot På vegne av kvinnene vil jeg gjerne få takke for pengestøtten på kr , som dere gav på Inspirasjonsdagen for kvinner til arbeidet med ledertrening i Pokot. Vi hadde kvinnekurs her i Kapenguria like etterpå. Det er oppmuntrende å være sammen med disse kvinnene som står på år etter år ute i sine menigheter. Å få komme på kurs på senteret ei snau uke en gang i året, er en kjempeinspirasjon for dem! Tenk å få sette seg til dekket bord både legemlig og åndelig i flere dager! Fantastisk! Takk til den enkelte som på inspirasjonsdagen på Solåsen på kvinnedagen, var med å gi penger til dette arbeidet i Pokot! Det gir inspirasjon også her ute! Hilsen fra damene i Pokot ved Ingrid Næss Takk fra Solåsen mars stilte i overkant av 20 rutinerte ungdommer til dugnadsleir på Solåsen Leirsted. For å nevne noe, ble 88 stoler grundig vasket (to ganger). 122 madrasser ble båret ut for en real omgang støvbank før de ble ikledd nye, hvite laken. En halv skog ble felt og hogd til ved. I hovedbygget ble samtlige tak, vegger og gulv vasket så selv kongen kunne spist fra det. Flere malingsstrøk ga bordtennisrommet ny og ungdommelig look og kontoret fikk nye pulter, skap og hyller. Solåsen takker alle som bidrog for innsatsen! Nye benker på Solåsen Solåsen vil også benytte anledningen til å takke Olav Bergene Holm og Sverre Holm for ti nye, flotte, solide sittebenker. Benkene ble levert på dugnadsleiren etter flere måneders arbeid. Benkene er usedvanlig gode å sitte i, og vi anbefaler alle å melde seg på Solåsenarrangementer for å prøvesitte. Vi retter også en takk til Bibelskolen på Fossnes, for lån av verksted og utstyr under produksjonen. Solåsen takker for gaven som vil være til stor glede for oss og besøkende i mange år fremover! 7. Samtale om arbeidet Det vises spesielt til avsnittet Utfordringer i kretsens årsmelding. Det leggers opp til gruppesamtaler rundt noen av punktene. Du kan melde deg på den gruppen du er mest interessert i. Takk fra vaktmester Kjartan Øygard Korte innslag: Petter Mjølhus: Barne- og ungdomsarbeidet. Sprell levende. Gunhild Førrisdahl Johansen: Maks hjelp til å fortelle om Jesus. Nytt materiell i Maksserien. 8. Solåsen Orientering om renovering/påbygging av hovedbygget, v/solåsenstyrets leder, Arne Aarsland. 9. Sted for neste årsmøte Bilder fra den store Solåsen-dugnaden 26. og 27. mars. (Foto: Kjartan Øygard) SIDE 4 SIDE 5

4 Vestfold krets 1.Kretsstyet Etter årsmøtet 2007 sitter følgende i kretsstyret.: Jan Henrik Wergeland, formann, Vidar Lyseng, nestformann, Jan Erik Sivertsen, styremedlem, Hilde Astrid Treidene, styremedlem, Harald Solberg, styremedlem, Sven- Åge Lindhjem, styremedlem, Tom Teien, styremedlem, Aase Wittersø, 1. varamann (møter fast i styret) og Thor-Henrik Henriksen, 2. varamann. Kretssekretær Sverre Hafell er styrets faste sekretær. Kretsstyret hadde i 2007 ni møter og behandlet 105 saker. Et av disse var fellesmøte med Solåsenstyret og barne- og ungdomsnemnda. 2. Kretsens ansatte i 2007 Kretsen hadde i 2007 flg. ansatte: Curt Westmann, forkynner, 100 %, Kaisa Ruth Lillebø, barne- og ungdomssekretær 100 %, frem til 1. august, Petter Mjølhus, barne- og ungdomssekretær, 100 %, fra 1. august, Andreas Høyland, forkynner barne- og ungdomssektoren, 80 % frem til 1. august, fra 1. august 30 % forkynner i barne- og ungdomssektoren og 50 % leirskolelærer ved Solåsen leirskole (lønnet av Larvik kommune), Ragnhild Fjeld, kontorsekretær, 100 %, Sverre Hafell kretssekretær, 50 % fra 1 jan. til 1. august (og 50 % leirskolelærer Solåsen leirskole), 100 % fra 1. august. Kristin Åamodt, ungdomsarbeider ved Hem bedehus, Verningen 50 % fra 1 august. ( en 50 % stilling der Larvik kommune dekker ca. 80 % av lønnen). Dette gir en samlet stillingsprosent på 434 %, en økning på 1 % fra Kretsen hadde ingen ettåring i I tillegg til dette kommer ansatte ved Solåsen ungdomssenter og leirskole og en delstilling i Sandefjord Misjonsradio. 3. Misjonærer. Vi, dvs. Vestfold krets, hadde flg. misjonærer ute i tjeneste i 2007: Ingrid Næss, Kenya, Liv Bakke, Japan, fam. Hans Ovar og Gunn Eline Birkeland, Etiopia, fam. Tor Egil og Marianne Høgsås, Peru, ut til ny periode i august, Johannes Solberg (ettåring på andre året!), Mali, fam. Odd Ivar og Aud-Mari Langegard, Indonesia (hjem våren pga. sykdom). Så opplevde vi det gledelige å få en ny misjonær fra kretsen: Paul Andre Bergene Holm ble innviet til misjonær i Kvelde kirke den 21. oktober. Han reiste til Bolivia 3. februar Vi tar også med Dagrun Dyrhol, som var vestfolding de siste 3 årene før hun igjen reiste ut som lærer til Den norske skolen i Etiopia i august. Hovedkontoret melder ellers om en gledelig øking i misjonærtallet totalt i NLM i 2007, flere er ute i aktiv tjeneste i forhold til Totalt har vi ca. 180 misjonærer ute. Men misjonen melder om stadig behov for nye misjonærer, særlig innen helsesektoren, språk og lærere til de norske grunnskolene, men også til vanlig misjonærarbeid. 4. Statistikk-foreninger, lag og kor Statistikken viser at antallet har vært ganske stabilt de siste tre årene: Misjonsforeninger Kvinneforeninger Mannsforeninger Familieforeninger Ungdomslag Yngreslag Barnelag Voksenkor Familiekor Ungdomskor Barnekor Som meldt i årsmeldingen for 2006 speider vi fortsatt etter nye lag og foreninger i kretsen vår. Foreningene som er i gang er svært trofaste og har regelmessige møter. Foreningsinntektene er stabile eller økende i flere foreninger. De fleste møter holdes i heimene. Bedehusmøtene holdes oftest på søndager. Ved flere bedehus drives fortsatt et imponerende arbeid med mange tilbud, se 2006-årsmeldingen. Fortsatt er det ønskelig med flere misjonærbesøk. Statistikken over bibelhelger og møteuker viser følgende: Bibelhelger: Møteuker: Forkynner Curt Westman har hatt faste bibeltimer annenhver uke på flg. steder: Botne, Re, Sandefjord og Vollen, samt faste møter og bibeltimer i Melsomvik småkirke. 5. Kretsarrangement m.m. Det største og viktigste arrangement i 2007 var utvilsomt misjonærinnvielsen i Kvelde 21.oktober. Her kom misjonen og misjonskallet oss nær inn på livet. Tenk hvilken nåde det er av Gud, at vi får være hans sendebud! Og sendemenighet. Vi hadde ellers følgende kretsarrangement i 2007: : Inspirasjonsmøtet på Solåsen, mars: Vi over 60-leir på Solåsen, april: Påskemøter på Solåsen, 27. mai: Pinsestevnet på Gjennestad, juni: Kretsens årsmøte, 28. oktober: Høstmøtet. Lågendalsstevnet ved Kjærrafossen i august og St.Hans-feiring på Solåsen og Enneøya er også årvisse arrangement, samt Solåsen bibelcamping, i år juli, som igjen melder om økende oppslutning. Misjonsradioene fortsetter også trofast med sine fester og lyttersamvær. Kvinnelørdagen i Tønsberg hadde nok et vellykket arrangement med fullt hus og sist, men ikke minst: Høstmarkedet på Gjennestad, oktober, ble nok en gang en suksess både mht. fremmøtte og økonomisk resultat. Det er ikke få mennesker som kommer under Ordets hørelse på disse mange arrangementene. Selv om vi skulle ønske bedre oppslutning på flere av kretsarrangementene, er det viktige sammenkomster som betyr mye for kretsen vår. 6. Barne- og ungdomsarbeidet, Solåsen leirsted og ungdomssenter, Fredly og Kvelde barnehager Vi viser til egne årsmeldinger fra Barne- og ungdomsnemnda, Solåsenstyret og barnehagene. Vi kan glede oss over god oppslutning på leirene, og begge barnehagene er nå utvidet til 2-avdeligsbarnehager. Hem bedehus, Verningen, har hatt egen ungdomsarbeider fra august av. Dette er en 50 % stilling der Larvik kommune dekker ca. 80 % av lønnsutgiftene. Bakgrunnen for dette er at arbeidet som drives her for barn og unge også defineres som et rusforebyggende arbeid. Så er vi meget takknemlig over at nytt personale etter Marit og Johan Rømo er på plass på Solåsen se Solåsens årsmelding! Likedan at vi fikk ny barneog ungdomssekretær, Petter Mjølhus, etter at Kaisa Ruth Lillebø sluttet i juli. 7. Skolene Vi viser til egne årsmeldinger fra Kvitsund Gymnas og Hurdal Verk Folkehøgskole. Skolevinteren gikk det åtte vestfoldelever på Kvitsund og seks på Hurdal. 8. Bedehus/Misjonshus Etter salget av Klippen og Nanset bedehus ( 2006), har kretsen nå følgende selveide bedehus og misjonshus: Fredly Bedehus, Botne, Eik Bedehus, Eik, Tønsberg Misjonshus, Tønsberg, Gjekstad Misjonshus, Sandefjord, Misjonssalen, Sandefjord, Hem Bedehus, Verningen og Vollen Misjonshus, Tjølling. Videre er NLM medeier i flg. bedehus:, Adal Misjonshus, Adal, Kjerringvik Bedehus, Kjerringvik, Omsland Bedehus, Kjose, Vestre Kvelde Bedehus, Kvelde, Østre Kvelde Bedehus, Kvelde, Fredheim Bedehus, Hvarnes, Styrvold Bedehus, Steinsholt, Svarstad Bedehus, Svarstad, og Våle Menighetshus. Foreningen ved Eik Bedehus har meddelt at de ikke ser seg i stand til å drive bedehuset videre og har overlatt dets videre skjebne til kretsstyret. Det arbeides nå med muligheten for å starte gjenbruksbutikk i huset. 9. Økonomien Budsjett for 2007 hadde følgende tall: Inntekter: ,00 Utgifter: ,00 Resultat/kretsbidrag: ,00 Regnskapet 2007 viser følgende tall: Inntekter: ,00 Utgifter: ,00 Driftsresultat: ,00 +/- finans ,00 +/- egenkapital ,00 Kretsbidrag: ,00 Dette viser en manko på kr ,- i kretsbidrag i forhold til budsjett. Det er særlig lønnsutgiftene som er blitt noe høyere enn budsjettert. Men misjonsgavene har økt i forhold til i fjor, så dette lover bra. Høstmarkedet på Gjennestad satte nok en gang ny rekord, netto kr ,36 og er fortsatt det største enkelttilskudd til kretsens inntekter. Kretsen som sådan hadde ingen julemesser i år, men Misjonssalen i Sandefjord og Misjonshuset i Tønsberg hadde som vanlig sine julemesser. Fast givertjeneste hadde i betalende givere, som til sammen gav kr ,- til misjonen. Tilsvarende tall i 2006 var 120/ ,- og for / ,-. Krets/foreninger har også hatt noen møter der kollekten har gått til spesielle tiltak, for eksempel Norea Mediemisjon. Vi må også her berømme Solåsen: Etter oppussing og utvidelse for ca.4,5 mill kroner står leirstedet uten gjeld og med penger på bok! Dette er enestående. Leirskoledriften betyr mye for leirstedets økonomi, men ikke minst: Marit og Johans enestående innsats og økonomiske drift! 10. Utfordringer i vårt heimearbeid Vi vil peke på noen utfordringer. De fleste ble nevnt også i fjorårets årsmelding. Grip fatt i det du spesielt brenner for og forbered gjerne et innlegg til årsmøtet. Det kan åpne øynene på flere, og så er det viktig at vi drar i lag! Korarbeidet Mer bevistt satsning på sang og musikk. Vi har mye godt korarbeid i gang. Særlig gleder vi oss over barnekorene. Sendebud på Verningen har gått inn. En hjertelig takk til koret som har gledet oss med god og frisk sang gjennom en god tiårsperiode! Sang og musikk er en sentral del i de fleste menneskers tilværelse og kan være et godt uttrykksmiddel i kristenlivet. Utnytter vi dette godt nok i våre sammenhenger? Vi bør satse på å danne flere grupper som bruker musikk/sang som virkemiddel blant barn, unge og voksne, både som arbeidsform og på samlingene våre. Hvordan kan vi utvikle korarbeidet videre? Finnes det steder der det er mulighet for nye kor? Hvordan rekruttere korledere? Har du eller kjenner du noen som har lyst til å dra på kurs? Hva med kretskortanken, for barn, unge og/eller voksne? Eller samarbeid mellom noen foreninger? Utfordringen er hermed gitt, både til ansatte og frivillige. Barnelag Hvordan nå barna? Unådde barn -aksjonen avdekket at det er flere steder i Vestfold uten kristent barnearbeid. Heldigvis melder søndagsskolen om ny oppstart flere steder. Men hvor er du med kallet til å starte barnelag for misjonen? Kjenner du tilbudet med Maks-klubber? Det er kanskje ikke så krevende? Her kommer det også nytt materiell: Den røde tråd i GT og NT. Kretskontoret har også hele Sprell levende -materiellet til Søndagsskolen. Vi må ha som mål at alle barn, i nærheten av der de bor, har et tilbud om en forening der de kan få høre om Jesus og der de kan leve ut troen. Vil du være med på lederkurs for barnelagsledere? Det er stimulerende å se at vi er flere, kanskje kan du også finne gode samarbeidspartnere. Ungdomsteam. Tilbud om ungdomsteam. Er det noen som vil ha besøk av team, fra Fjellhaug for eksempel? Eller selv bli med i et Teft-team til et misjonsland? Slike team kan komme til inspirasjon i allerede etablert arbeid, eller som drahjelp til å starte nye lag, for eksempel allidrettsgrupper Foreningsarbeidet. Bønnens vei til fornyelse i foreningsarbeidet. Det er nok lettere å legge ned enn å starte nye misjonsforeninger. Tremor-kirken på Sotra gjorde en erfaring som vi kan ta inn over oss: Det ble bønnegrupper som gav fruktene vi i dag kan se som en stor og aktiv misjonsforsamling. Kan noe samles for å be? Vi kaller forsamlingshusene våre for bedehus, men når var det sist bønnemøte der? Men bønnemøter kan vi ha i heimene. Vil noen dele fra sine erfaringer i bibel- og bønnegruppe? Og gi råd for oppstart av nye? Ser du noen mulighet til å samle noen om Guds ord og misjonen på ditt hjemsted? Hvordan starte med et eller flere - lavterskeltilbud? Se stort på arbeidet du driver. Kan det presenteres kort og motiverende på årsmøtet slik at andre kan få lyst og iver etter å komme i gang? La oss be om at Herren må åpne nye veier for sitt kall. Kongens ærend har fortsatt hast. Kretsarrangement. Inspirasjon gjennom fellesarrangement. Vi hadde flere fine og godt besøkte kretsarrangement i Dette lover bra. Kretsstyret mottar gjerne tips om tema og opplegg for disse arrangementene. Mange har også gode erfaringer med felles møteuker. Kan det være mulig for flere? Barne- og Ungdomsnemda Lag og foreninger for 2007 For dette året var det 26 lag fordelt på følgende måte. 18 barnelag, 4 ungdomslag, 3 barnekor og 1 ungdomskor. Nytt for dette året er at det er kommet ett nytt allidretts lag, dette er på Verningen, fra alders gruppen klasse. Det ble også dette året holdt bibelverksted i SFO på Presterød barnskole,tolvsrød, fra januar til påske. Leirer 2007 Tallet på leir deltakere i 2007 som BUN hadde ansvar på var på av disse var på leirene som ble holdt på Solåsen. 9 deltakere fra Vestfold deltok på påskeleiren som vi i sammarbeid med Oslo & Drammen krets arrangerer på Veslestølen. De resterende 30 deltok på Villmarksleiren. ANTALL LEIRDELTAKERE ca Andre arrangement: Kretsungdomskvelden Årets kretsungdomskveld ble arrangert på Verningen. Det kom i alt mellom 30 og 40. Møtet er tenkt som et fellesmøte for ungdommene i kretsen, men det kom bare to personer som ikke hadde tilknytting til ungdomsarbeidet på Verningen. Daværende landsungdomssektretær Lars Stensland var med som taler. Pinsestevnet Stevnet ble avholdt på Gjennestad. I alt 120 personer møtte opp. Det var ingen sangkrefter som kunne komme, så Kaisa Ruth Lillebø ordnet med et band fra Tønsberg og forsangere til allsang. I tillegg sang Kaisa Ruth. Åge Solsvik var med som taler. Bladene våre. Hvordan nå lenger ut? Bladene er en viktig informasjons- og inspirasjonskilde. Misjonsgløtt, Leirposten, Utsyn, Yapa. Hvordan kan bladene nå lenger ut? Noen er til og med helt gratis Og hvordan blir internettsidene våre brukt? Superblink for eksempel? Økonomien. Hvordan redusere driftsutgiftene? Misjonsgavene økte med over kroner i kretsen vår i 2007 i forhold til Dette er nok for en del misjonsvennenes svar på den økonomiske krisen vi fikk høre om ut på høsten. Tusen takk for troskap i kallet også på den måten. Så fikk vi en stor utfordring med budsjettet for 2008: Kutt kr ,- på utgiftssiden. Med et nøkternt budsjett i utgangspunktet makter vi ikke dette uten reduksjon/oppsigelse av stillinger. Og kretsstyret ber om utsettelse inntil resultatet av strukturkomiteens arbeid foreligger. Men her ligger store utfordringer. Makter vi å øke inntektene? Makter vi å bevare Vestfold som egen krets? Eller: Er det ønskelig? Ledersamlingen Dette var en veldig bra samling. Gry Sæther (tidligere Barne- og ungdomssekretær i som Sunnmøre og Romsdal krins) og Hans Kristian Skaar (tenårings konsulent) var med som inspiratorer. De tok for seg henholdsvis barneog ungdomsarbeidet på en flott måte. Det kunne vært bedre oppmøte, men dette skyltes hovedsakelig at det var et annet arrangement som var samtidig og mange deltok på. Fotballcup Det ble også forsøkt arrangert fotballcup, men denne ble avlyst på grunn av for få påmeldte lag. BUN BUN behandlet 56 saker i 2007 fordelt på 8 møter. I tillegg har vi hatt fellesmøter med både Solåsenstyret og Kretsstyret. Pr såg BUN slik ut: Tor Arne Kvalevåg (leder), Ole Harald Monsen (nestleder), Hanne Marit Solberg (sekretær), Hanne Marit Solberg (repr til kretsstyret), Halvor Mangelrød (repr til Solåsenstyret), Anette Elise Lindhjem (styremedlem), Ola Hellenes (1. vara). I tillegg møtte Barne- og ungdomssekretæren på møtene. Kaisa Ruth Lillebø var BU-sekrekretær fram til Petter Mjølhus ble ny BU-sekretær fra Til slutt vil vi oppfordre dere til å be for BUN og for barne- og ungdomsarbeidet i kretsen. Finn ut når leirene er og be for dem! Finn et kor, barne- og/eller ungdomslag du kan be spesielt for! Det er en utrolig viktig del av arbeidet- vi trenger forbønn! Vi takker for et meningsfylt oppdrag, og ber om styrke og visdom til å gjennomføre det på en god måte! 11. Oppsummering Tross alle utfordringer og ønsker om større vekst er det misjonsvennenes trofasthet i lag og foreninger som varmer ved tilbakeblikket på året som gikk. Og at Herren fortsatt regner med oss! Og vi står fortsatt foran store muligheter på misjonsfeltene våre, både i Asia, Afrika og Sør-Amerika. Og her hjemme. Måtte det være sant om oss det som ble sagt om prestene og levittene på kong Hiskias tid:..med troskap helliget de seg til tjenesten. 2 Krøn 31, 18. Hjem til herligheten: Vi har fått melding om at følgende misjons venner har fått hjemlov siden forrige årsmøte: Gunnar Flannum, Botne Esther Engaas, Nøtterøy Kristian Hellenes, Hvarnes Louise Bergene, Sandefjord Signora Bergan, Sandefjord SIDE 6 SIDE 7

5 Solåsen Kvitsund Gymnas Styrets sammensetning Januar årsmøtet i juni: Arne Aarsland (leder), Marry Westbye (nestleder), Arnhild Westman (sekretær), Thor Arne Bjerke, Asbjørn Hellenes, Solveig Sundmyhr Hansen (1. vara), Kristian Vestbøstad (2. vara) Årsmøtet i juni desember: Arne Aarsland (leder), Asbjørn Hellenes (nestleder), Arnhild Westman (sekretær), Solveig Sundmyhr Hansen, Martin Aamodt, Øyvind Lohne (1. vara), Kristian Vestbøstad (2. vara) Forøvrig har følgende møtt: Solåsen: Marit og Johan Rømo, Britt Vittersø Kretsen: Sverre Hafell BUN: Nicolai Hellenes/Halvor Mangelrød Styrets arbeid Styret har hatt 9 møter og behandlet 70 saker. Endring i bemanningen på Solåsen med avskjed og ansettelser har vært den store saken i Historie ble skrevet 17. november da vi hadde avskjedsfest for Marit og Johan Rømo etter 46 og 21 års ansettelse. Vi takker dem for trofast tjeneste. Da de sluttet i oktober, var følgende nye ansatt: Britt Vittersø, styrer i 50% stilling, (fra januar 2008 utvidet til 80%), Karen Kjølen Hellenes, kokke i 75% stilling, Kristin Monsen, internatleder i 25% stilling. De organiserer arbeidet sitt delvis som teamarbeid. Thorun Rakke har lenge arbeidet på Solåsen, men ble i mai fast ansatt som rengjøringsassistent i 30% stilling Vi var fortsatt uten vaktmester, men Kjartan Øygard meldte sin interesse i desember, og ble ansatt i 50 % stillling i januar Styret har brukt mye tid i bønn og arbeid med ansettelsene. Løsningene ble ikke alltid etter våre planer, vi har både stanget mot stengte dører og blitt møtt med positive overraskelser underveis. Vi tror dette har vært Guds ledelse. I travle perioder har det blitt nyttet lønnet ekstrahjelp, noe som fortsatt vil bli nødvendig. Dette utelukker ikke behov for dugnadshjelp. Hermed en oppfordring til oss alle om å stille opp, til gavn for Solåsen og glede for oss selv. Meld deg til tjeneste! Vi har bl.a. behov for vaktmesterassistenter og leirledere. Det har vært mange gode leirer med til sammen litt over 700 deltakere, en svak økning fra året før.. Leirskolen har hatt færre klasser, det skyldes sene avbestillinger. I år har vi mange klasser. Vi vil takke alle dere som har gjort en innsats på Solåsen i Spesielt vil vi takke dere som kommer igjen år etter år og skaper kontinuitet i leirarbeidet. Deltakerne setter pris på å møte ledere de kjenner. Vedlikehold og utvikling av hovedbygg Solåsen leirsted har vært og er et redskap som har vært til stor velsignelse i snart 50 år jubileum i Investeringer som har vært gjort, har gitt god avkasting. Vi har generelt tidsmessige gode internater. Nå mener styret tiden er inne til å investere i hovedbygget for nye år. Selv om hovedinntrykket er at det er pent og koselig i hovedbygget, er det ved nærmere ettersyn stor slitasje og mye som ikke tilfredsstiller dagens standard. Eksempelvis kan nevnes garderobe og toalettforhold for besøkende og ansatte, kontor for Fredly Barnehage Årsmelding Barnehageåret 2007/08 Vi startet i august med styrket bemanning og med større barnegruppe enn vi tidligere har hatt. De siste årene har vi gradvis økt antallet på både barn og voksne, så nå teller vi to avdelinger i barnehagen vår. Tidligere har vi hatt en såkalt søskengruppe, der små og store lekte i skjønn forening. Nå har vi delt opp i stor- og småbarnsavdeling. Den minste avdelingen, som vi kaller papegøyene, teller 11 små, fordelt på hele og delte plasser. Froskene, som er den store avdelingen, har 21 par nysgjerrige øyne, også disse fordelt på hele og halve plasser. Personale Personalet vårt er en koselig gjeng på 9 voksne, det er: Katrine Myhre (100 %), styrer. Hanne Marit Solberg (100 %), pedagogisk leder. Heidi Lia Skar (100 %), pedagogisk leder (sykemeldt). Torkjell Halvorsen (80 %), pedagogisk leder (vikar for Heidi). Lilli Jorunn Ruteig (100 %), assistent. Anne Mari Lia (100 %), assistent. Lena Hansen (50 %), assistent. Kjellrun Aasheim (50 %), assistent. Birgitte Sandnes (80 %), assistent. I forbindelse med annen sykdom har vi også brukt noen vikarer, Kari Haugerud og Linn Hvam. Økonomi Resultatet i regnskapet for 2007 viser overskudd og barnehagen har da opparbeidet seg en del penger på bok gjennom de siste 10 årene. Noen av disse pengene er brukt til å oppgradere barnehagen både utvendig og innvendig. Høsten 2007 fikk vi mange nye utelekeapparater, til stor glede for barna. Og nye prosjekter er i gang. Kjøkkenet og kontoret står for tur. Det gleder alle voksne seg til. Aktivitet I barnehagen har vi mange dager fylt med humor, liv og energi som gir hverdagen mening og gjør den interessant. Vi har mange spennende aktiviteter og er mye ute. Vi går på tur en fast dag i uka og så er vi så heldige at vi får låne gymsalen på Botne skole en dag i uka. Der får de største barna lov til å boltre seg i litt over en time. Vi har mange ulike temaer i samlingene våre, men den viktigste for oss er de kristne samlingene. Her får barna høre om Jesus og lære han å kjenne. Dette håper og ber vi om at de må ta med seg videre i livet også. Vi takker for all forbønn for arbeidet vårt, håper dere tar oss med videre også! Vennlig hilsen Katrine Myhre, styrer leirleder og leirskolelærer, slitt kjøkken, lager for driftsmidler, plass for varemottak. Det er også nye behov som ønskes dekket. Til leirer og leirskole savner man, særlig ved dårlig vær, aktivitetsrom som tåler utagerende spill og lek. Misjonsradioen i Larvik ønsker plass til studio på Solåsen. Det kan også bli behov for kontorplass for kretsens øvrige arbeid. Mange har også uttrykt et ønske om en storstue for NLM med for eksempel plass til et kretsmøte. I planarbeidet med oppussing og renovering av hovedbygget har det etter hvert blitt klart for styret og ansatte at det ikke er hensiktsmessig med isolerte del-løsninger og flikking, som kan vise seg å bli dyre løsninger på sikt. Vi mener tiden er inne til å tenke helhetlig løsning og se alle behovene under ett. Vår konklusjon er at det er behov for en total renovering og utvidelse av hovedbygget på Solåsen. Ved årsskiftet var det nedsatt et utvalg til å utarbeide en skisse over hvordan man ønsket at hovedbygget skulle bli for å møte behovene for overskuelig framtid.. Resultatet skulle oversendes Solåsenstyret for videre behandling. Erkjennelsen av behovet for radikal fornyelse på Solåsen er noe som har vokst fram etter hvert som vi har arbeidet med oppussingsplaner. Det er med ydmykhet vi henvender oss til dere og ber om samtykke og hjelp til å realisere planene. Solåsen er et av leirstedene som NLM sentralt har valgt å satse på. I tråd med det har vi frimodighet til å gå inn for å investere i Sol åsen som en åndelig kraftstasjon og misjonssenter for NLM i Vestfold for mange nye år. Kortnytt Omrokkeringer og nye utfordringer i Indonesia. Familiene Stavland og Herje reiser hjem til Norge i henholdsvis april og mai. Dette medfører en del omrokeringer blant utsendingene. Kjell Audun Herje har vært stedlig representant (feltleder) siste to år. Ole Morten Stavland har på slutten av tjenesten fungert som supervisor for organisasjonen LOS. Inntil videre overtar Jørn Helland begge disse rollene. Per Birkeli, som fortsatt studerer språk, vil bli ny supervisor i LOS fra høsten. Ellers har feltet fått ny feltsykepleier. Berit Helland overtar etter Silje Herje. Kjell Audun Herje vil etter hvert gå inn i stilling som pastor i Tveit Frikirke i Kristiansand. Ole Morten Stavland vil ha en midlertidig hjemmebasert stilling på vegne av Indonesiafeltet inntil han reiser til Irland til høsten for videre studier. Mongolia helseprosjektet i Khovd slår an. Et tre dagers legekurs i Khovd, vest i Mongolia, fikk stor medieoppmerksomhet. Nå strømmer det pasienter til sykehuset. Khovd er som kjent vårt nye satningsområde i Mongolia. Dr. Oddvar Ådnanes er vår utsending her, og han er prosjektleder for NLMs helseprosjekt i Vest-Mongolia, Strengthening Primary Health Care Prosjekt. Hele 31 sykehus- og regionleger deltok i kurset. Elevtal og søkning Skuleåret starta vi med 186 elevar. 171 av desse bur på internatet. Vi hadde totalt 195 nye søkjarar til omlag 70 ledige skuleplassar dette året. Omlag halvparten av elevane kjem frå Telemark. Resten er fordelt frå dei aller fleste fylka i landet. Undervisninga Kvitsund tilbyr det som nå heiter Utdanningsprogram for studiespesialisering, og har programområde for realfag og språk, samfunnsfag og økonomi. Hausten 2007 starta vi med eit nytt fag som er henta frå idrettsfagleg utdanningsprogram: Breddeidrett. Som andre framandspråk har vi nå grupper i både tysk, spansk og fransk. Skulen har det siste året hatt fokus på skuleutviklingsprosjekt knytt til digital kompetanse, kvalitetssikring og innføring av eit opplegg for oppfølgjing av kvar einskild elev gjennom samtaler og dokumentasjon. Dette er kalt for Systematisk elevutvikling. Kristen verksemd Skulen har kristne møte to kveldar i veka, i tillegg til bibelgrupper anna kvar veke. Vi hadde fem møteveker i Talarar på møtevekene har vore Ole Audun Os, Asbjørn Kvalbein, Petter Mjølhus og Andreas Høyland. I tillegg har ei gruppe oslostudentar hatt møtehelg både i april og i september. Elevar gir tilbakemelding om at dei får hjelp og fornying i truslivet gjennom møta. Vi opplever òg at fleire nye kjem til tru. 11 elevteam driv kristne skulelag i forskjellige bygder i Vest-Telemark. I tillegg er elevar med som leiarar i ca. sju andre kristne lag. Russ 2007 samla inn kr ,- til misjonsprosjektet i Indonesia. Hurdal Verk fhs 2007 Et nytt rekordår Etter at vi kunne ønske 95 elever velkommen til skolestart i 2006, kunne vi i høst ønske hele 101 elever velkommen. Dette er det høyeste elevtallet siden begynnelsen av 1980-årene. Dette er en god og stigende trend vi har hatt de siste årene Stabil personalsituasjon Det er flere grunner til denne positive utviklingen, og en viktig grunn er at vi har hatt et svært dyktig og stabilt personale de siste årene. Det er ikke bare en jobb, men en oppgave å arbeide på Hurdal Verk folkehøgskole. En annen viktig grunn til denne positive utviklingen er at svært mange av dere misjonsfolk husker på oss jevnt og trutt, og legger både elever og stab frem for Gud i bønn. Sommardrift og anna utleige Bibelcampingen i juli hadde omlag 650 gjester. I tillegg hadde skulen utleige til m.a. musikkorpskurs i over tre veker, konfirmantleir og organisasjonen KABB. Vi hadde familieleir i påska og utleige til andre leirar/helgearrangement i skuleåret. Økonomi Årsrekneskapen for 2007 viser eit overskot på kr ,-, som blir ført til eigenkapital og investeringsfond. Overskotet gjer at skulen kan betale ned ein del ekstra på langsiktig gjeld. Ved årsskiftet hadde skulen omlag kr 12 mill. i langsiktig gjeld. Endringar i personalet Det var større utskifting i personalet enn normalt i Et arbeid som gir resultat Selv om arbeidet i en kristen folkehøgskole kan være både slitsomt og utfordrende, så opplever vi at arbeidet gir resultat ut fra formålet for skolen; Dyktiggjøre for livet forberede for evigheten. Vi ser elever stå frem med et nytt syn både på liv og evighet. Jeg skulle unt dere å vært tilstede når de flotte ungdommene står frem og forteller at de har fått en ny himmel over livet, og at livet har fått en retning. På samme måte er det stort å oppleve elever som kommer som skjelvende ospeblad utvikle seg til flotte og fargerike blomster i mange av regnbuens farger Om lag 10 personar slutta og 10 nye begynte i løpet av året, medrekna eittåringar og vikarar. Skulen har 35 tilsette. Etter over eitt års arbeid med rektorspørsmålet tilsette styret i desember 2007 Leidulv Nesgård som ny rektor frå Håvard Brekkå sluttar då etter åtte år som rektor ved skulen. Vi arbeider for og ber om at elevane må få god utvikling og undervisning basert på eit kristent verdigrunnlag, og vi ynskjer å vise veg til Jesus Kristus som Frelsar og Herre. Takk til alle som står saman med oss i dette kallet! Håvard Brekkå, rektor Kvitsundtunet. (Foto: Kvitsund) Nye utfordringer Vi merker at samfunnet forandrer seg, og at det samme skjer med ungdommene våre. Det som i mange generasjoner har vært en felles kultur og etikk har forandret seg svært mye de siste årene. Nå er det ikke lenger spørsmål hva som er rett, men hva som er rett for meg. I denne situasjonen trenger vi mye visdom og kjærlighet for å kunne veilede de unge på en god og omsorgsfull måte. Forbønn Vi i staben på Hurdal Verk er glade og takknemlig for at vi får stå i det misjonsarbeidet vi har her ved skolen. Men dette makter vi ikke dersom det ikke står et misjonsfolk bak i bønn. Så jeg vil igjen få takke dere som har husket på oss også dette året, og be om at dere fortsatt vil ta oss med i bønnene deres. Med hilsen John Petter Stangeland Hurdal-elevene samlet på toppen av Ruten, Livoll. (Foto: Hurdal Verk) SIDE 8 SIDE 9

6 Valg 2008 Presentasjon av kandidater Forslag kretsformann Jan Henrik Wergeland (63) Bettumveien Våle Våle Misjonssamband Forslag til Solåsenstyret Valborg Lid Enne (59) Sørby Søndre Gård 3178 Våle Våle Misjonssamband Bjørn E. Larsen (41) Barlinveien 35 C 3080 Holmestrand Botne Misjonssamband/Normisjon Per Gunnar Wallumrød (38) Engnesveien Sundbyfoss Forslag til kretsstyret Tor Gjone (63) Holtebygdveien Kvelde Vårsol Misjonsforening, Hvarnes Tone Gjelseth (45) Solerødveien Skoppum Skoppum og Borre Misjonssamband Arne Aarsland (58) Ekenesstokken Nøtterøy Tønsberg Misjonssamband Ellen Ljøkjel Johansen (69) Tæråsveien Kvelde Kvelde Misjonssamband Harald Solberg (57) Myre, Fon 3174 Revetal Fon Misjonssamband Ragnhild Gjelseth (16) Solerødveien Skoppum Ten Treff, Tønsberg Tor Arne Kvalevåg (37) Holm 3282 Kvelde Østre Kvelde Misjonssamband Ingrid Næss (58) Graneveien Larvik Nanset Misjonssamband Aase Wittersø (71) Hem 3280 Tjodalyng Spetalen Misjonssamband Forslag til Barne- og ungdomsnemnda Ola Hellenes (17) Lindhjemveien 3280 Tjodalyng Tenningen, Verningen Jon Zimmermann (41) Gudumveien Holmestrand Valg 2008 Valgnemdas forslag Valgnemnda for 2008 har bestått av: Einar Hellenes (leder), Terje Lohne, Bodil Svensen, Liv Astrid Bue, Einar Einarsen, Else Marit Lavold (1.vara), og Aud Visnes (2.vara). Valgnemnda har kommet fram til følgende resultat (listen er alfabetisk): * = går ut. Nåværende: Kretsformann: Jan Henrik Wergeland, Våle * Kretsstyret: Sven-Åge Lindhjem, Verningen Jan Erik Sivertsen, Torød Tom Teien, Verningen Vidar Lyseng, Nykirke * Harald Solberg, Fon * Aase Wittersø, Spetalen, 1. vara * Thor-Henrik Henriksen, Tolvsrød, 2. vara * Barne- og Ungdomsnemnda: Anette-Elise Lindhjem, Verningen Ole Harald Monsen, Verningen Katharina Myhre Hagelund, Tjølling * Tor Arne Kvalevåg, Ø. Kvelde * Hanne Marit Solberg, Fon * Halvor Mangelrød, Ø.Kvelde, 1.vara* Ola Hellenes, Verningen, 2.vara * Solåsenstyret: Solveig Sundmyhr Hansen, Spetalen Martin Aamodt, Kvelde Asbjørn Hellenes, Verningen * Arnhild Westman, Tolvsrød * Arne Aarsland, Nøtterøy * Øyvind Lohne, Nykirke, 1.vara * Kristian Vestbøstad, Larvik, 2.vara* Valgnemnda: Einar Hellenes, Nanset Terje Lohne, Horten Bodil Svensen, Sandefjord Liv Astrid Bue, Stokke * Einar Einarsen, Hillestad * Else Marit Lavold, Kodal, 1.vara * Aud Visnes, Nanset, 2.vara * Forslag Kretsformann: Jan Henrik Wergeland, Våle Forslag Kretsstyret: Tor Gjone, Hvarnes Ellen Ljøkjel Johansen, Kvelde Ingrid Næss, Larvik Harald Solberg, Fon Aase Wittersø, Spetalen Forslag Barne- og Ungdomsnemnda: Ragnhild Gjelseth, Skoppum Ola Hellenes, Verningen Tor Arne Kvalevåg, Ø-Kvelde Jon Zimmermann, Botne Forslag Solåsenstyret: Valborg Lid Enne, Våle Tone Gjelseth, Skoppum Bjørn Eivind Larsen, Botne Per G. Wallumrød, Sundbyfoss Arne Aarsland, Nøtterøy Forslag Valgnemnda: Einar Einarsen, Hillestad Ann Kristin Bredvei Gusland, Verningen Else Marit Lavold, Kodal Øyvind Lohne, Nykirke Inger Nore Rauan, Verningen Elisabet Vatnar, Botne Aud Visnes, Nanset Kortnytt Hovedstyret har godkjent budsjettene for de enkelte misjonsfelt for Slik ble de: 1. Japan kr ,-. 2. Indonesia kr ,- 3. Kinaregionen kr ,- 4. KF-Kina kr ,- (KF-Kina står for kristent fagpersonell til Kina) 5. Sentral-Asia kr ,- 6. Mongolia kr ,- 7. Øst-Afrika kr ,- (Kenya og Tanzania) 8. Etiopia kr ,- 9. Vest-Afrika kr ,- (Mali og Elfenbenskysten) 10. Bolivia kr ,- 11. Peru kr ,- 12. Setela kr ,- (Setela er det teologiske seminaret i Sucre, Bolivia, som eies og drives av NLM samen med de nasjonale samarbeidskirkene i Peru og Bolivia) 13. Ufordelt kr ,- Dette gir totalt kr ,- til arbeidet ute på feltene. Må vi sukke og be Herren velsigne hver krone! Slik at Guds rike vinner nye seire, mennesker får møte Jesus til frelse og nytt liv. Det er denne store og signerike oppgave vi får være med på! Ja, komme ditt rike, Herre, her heime og ute på misjonsfeltene! Bønnehjelp fra Etiopia. Misjonær Odd-Åge Ågedal starter en bønneaksjon blant bibelskolestudenter i Awasa. Forsamlinger i Norge kan ta kontakt med meg for å få Etiopisk bønnehjelp, sier Ågedal. NLM har i 60 år hatt misjonærer i Sør-Etiopia og Guds ord har bredt seg vidt utover. Resultatet er 1,2 millioner medlemmer fordelt på 2800 menigheter. Det er et under og et verk av Gud. Vi tenker hele tiden på å hjelpe dem, men nå er tiden overmoden for å be dem hjelpe oss. Vi i Norge trenger bønnehjelp, sier Ågedal. - Hva skal foreningen gjøre for å få slik bønnehjelp? - Forsamlingen eller foreningen kan ta kontakt med meg, og vil da få tildelt en elev som skal be spesielt for den norske foreningen/ forsamlingen. Det er ingen forpliktelse knyttet til dette, alt jeg trenger er et bilde med navn og adresse, og så vil den etiopiske studenten be spesielt for disse.. Det vil gi muligheten for vedvarende bønn. Ågedal har fått sterk støtte fra sine etiopiske elever. Dette vil vi være med på! sier elevene. En forutsetning vi ber om, er at forsamlingen eller foreningen har drøftet dette før de kontakter oss, sier Odd-Åge Ågedal i Awasa. Hvis du ønsker en slik etiopisk fobønn, kan du kontakte familien Ågedal på følgende adresse: Lillian og Odd- Åge Ågedal, Postbox 73, Awasa, Ethiopia. E- post: SIDE 10 SIDE 11

7 Vestfold krets Resultatregnskap 2007 Regnskap Budsjett Regnskap Driftsinntekter Salgsinntekter Gaver innkommet på kretsen Gaver fellesinnsamling Andre driftsinntekter Sum driftsinntkter Driftskostnader Varekostnad Lønnskostnader Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter/kostnader Ekstraordniære innt./kostn Overføring fra/til institusjon Avdelingsresultat Overføring fra /til Egenkapital med og uten binding Kretsbidrag Da alle NLMs kretser nå regnskapsmessig er avdelinger i NLM, blir det ikke gitt ut en fullstendig balanse. Gjengitt med forbehold om endringer som følge av revisjon. Økonomien i Vestfold krets 2008 Regnskapsrapporten for Vestfold krets for januar og februar 2008 er nettopp kommet. Den viser at gaveinntektene ligger ca. kr ,- over fjoråret på samme tid, men lønns- og prisstigning gjør at vi likevel ligger dårligere an totalt. I forhold til et flatt budsjett, dvs. at budsjettet deles i 12 like deler (måneder), ligger vi pr. 29. februar ,- under budsjett. Gaveinntektene ligger på pr mnd disse to første månedene i 2008, for å holde tritt med et flatt budsjett burde de ha ligget på rundt ,- pr. mnd. Dette jevner seg nok noe ut etter som året går, men det understreker igjen hvor viktig det er med jevne misjonsinntekter. For de faste utgiftene til lønn, administrasjon, husleie, strøm osv. kommer jo regelmessig i postkassa hver måned! Ordningen med fast givertjeneste har hjulpet mye på dette. Som du vil se av årsmeldingen for 2007 er vi nå oppe i 128 faste givere som gav til sammen kr ,- til misjonen. Ta gjerne kontakt med kretskontoret om du vil vurdere å bli med på denne ordningen. Mange bekker små blir til en stor å gjelder også her! Nå som renten stadig stiger betyr kassakredittlån store ekstrautgifter for misjonen. GAVELISTE FRA FORENINGENE 2007 Barne-, yngres- og ungdomslag Barneklubben Maks, Fredly, Botne Den lille gren barne- og yngresforening, Sandefjord Fon Barneklubb Bjerke Guttelag, Verningen Freidig Guttelag, Østre Kvelde Kvelde Barnelag Solstrålen Jentelag, Østre Kvelde Ten Treff, Tønsberg 500 Verningen Yngreslag Misjons-, kvinne- og familieforeninger Ai Lien Kvinneforening, Kvelde Botne Misjonssamband Den lille hjelper kv.f., Hvarnes Eik Misjonssamband Fon Misjonssamband Haukerød Misjonssamband Hillestad Misjonssamband Kinas Vel Kvinneforening, Verningen Kjerringvik fellesforening Kjose Misjonssamband Kodal Misjonssamband Kodal/Vaggestad Familieforening Kopstad Misjonssamband, Hof Kvelde Misjonssamband Lysebo Misjonssamband Nanset Kvinneforening Nanset Misjonssamband Nykirke Misjonssamband Nøtterøy Misjonssamband Omsland Kvinneforening, Kjose Ramnes Misjonssamband Sandefjord Kvinneforening Sandefjord Misjonssamband Skoppum og Borre Misjonssamband Spetalen Misjonssamband Spiren Kvinneforening, Tjølling Stokke Misjonssamband Styrvold Misjonssamband Svarstad Misjonssamband Slagen Misjonssamband Tønsberg Misjonssamband Verningen Misjonssamband Vollen Misjonssamband Von Misjonsforening, Fon og V. Våle Våle Misjonssamband Vårsol Misjonsforening, Hvarnes Østre Kvelde Misjonssamband Verdifullt forkynnerkurs Av Magnus Sørhus Lørdag 23.februar arrangerte Vestfold og Telemark kretser felles forkynnerkurs på Vollen Misjonshus.. Tema for kurset var: Forkynn Guds Ord klart og tydelig.både lønnede og frivillige forkynnere og andre som på en eller annen måte er engasjert i forkynnelse var invitert. Det var godt frammøte og det var et verdifullt kurs. Vollen tok godt i mot oss med kaffe og kaker både da vi kom og før vi drog, og sørget for deilig pizza i pausen. Kretsformannen i Vestfold Jan Wergeland ønsket velkommen og kretssekretær Sven Åge Solli i Telemark krets hadde åpningsandakt. Jon Kvalbein hadde som tema for sitt foredrag: Etter kirkemøtet, hva nå? Han gjennomgikk det som hadde gått foran, og hva som skjedde på kirkemøtet, og hvilke konsekvenser vedtaket på kirkemøtet fører til. Det konkrete spørsmål en sikter til i denne sammenheng er selvfølgelig homofilispørsmålet og om homofilt samlevende kan tjene i vigslede stillinger i Den Norske Kirke. Men Kvalbein understreket at homofilispørsmålet er et symptom på en dypere krise i kirka, nemlig forholdet til Bibel og bekjennelse. Det er her den grunnleggende svikten er. Den Norske Kirke er i en dyp krise. Forfallet har gått fort og det er blitt stort og angår selve grunnlaget for det som konstituerer en sann kristen kirke. Hvordan skal en forholde seg i en slik situasjon? Alle som er overbevist om at Guds Ord må være grunnlaget for tro,lære og liv kjenner på en dyp smerte. Noen melder seg ut, noen overveier det, mens andre er avventende. Det er store lokale forskjeller. Lokalt er det også enda mange prester som i sin forkynnelse og undervisning vil stå på Guds Ord og som en gjerne vil støtte. Kvalbein hadde heller ikke noe fasitsvar på hva konklusjonen bør være. Men han understreket at det er viktig framover at arbeidet med misjonsforeninger og misjonsforsamlinger styrkes og at vi har en klar og bibelfundert forkynnelse og undervisning, ikke minst for barn og unge. For de som måtte være interessert i å ha hele foredraget sier Jon Kvalbein at han er villig til å sende det på E.mail til de som kontakter han på Om ettermiddagen hadde Egil Sjaatad et verdifullt foredrag om forkynnelsen som sjelesorg. Han understreket at sjelesørgerisk forkynnelse tar opp livsproblemer/livsgleder folk kjenner seg igjen i, og at forkynnelsen har en personlig tone slik at det en forkynner også angår en sjøl i gleder og smerter.sjelesørgerisk forkynnelse vet også å skildre ulike sjelstilstander og prøver å finne hjelp fra Guds Ord. Han tok også fram hva det vil si å forkynne lov og evangelium slik at synden i de forskjellige former avsløres og at mennesker får hjelp gjennom forkynnelsen i anfektelse og kamp mot synden og til å holde fast ved evangeliet.. Sjelesørgerisk forkynnelse gir og de kristne tro for å bruke sine evner og nådegaver til gagn for nesten og i tjeneste for Guds rike. En slik forkynnelse forkynner også troen på Guds makt og nærvær i forgjengelighetens og dødens verden og gir det evige livs håp. Etter hvert foredrag hadde vi engasjert samtale. Vi hadde en meningsfull og verdifull dag sammen om viktige spørsmål. HØR BEGGE BIBELTIMENE PÅ nlm.no/vestfold Kortnytt Solåsen Bibelcamping juli Bibeltimer, møter, sang og musikk, aktiviteter for barn og unge. Sol-sjø-vannsklie, utflukter og laksefiske m.m. NB! Alle er velkommen til møtene/bibeltimene selv om du ikke bor på bibelcampingen. Vestfoldinger er også velkommen til å ta noen feriedager på Solåsen Bibelcamping! Leirsjefer: Egil Grindland, Anne og Harald Dyrøy Talere: Åge Solsvik, Egil Grindland, Ola Tulluan og Kjetil Fredriksen Sangere: Anne Rita Nilsen og Marit Øvsteland, Tove og Einar Bondevik og Ingrid Landro Talere på barne- og ungdomsmøter: Inger Solveig og Andreas Høyland, Ruth og Lars Fjelltveit Liv Jorunn Bjørkås og Ragnar Kjellevik To nyoppussede og ett nytt internat med bad på alle rom. Også større familierom med felleskjøkken. Middag og måltider kan kjøpes. Fullstendig program er sendt til alle foreningene. Kretskontoret har flere på lager, så bare ring og bestill, til deg selv eller til venner som du tror kan være interessert! Bestilling: Solåsen Leirsted, 3280 Tjodalyng, tlf , faks: Epost: Nytt om navn. Kjell og Aase Wittersø kom 16. april hjem fra et 3 mndr s vikariat som bestyrere ved feriestedet i Awasa, Etiopia. Også Thor-Henrik og Jorunn Henriksen har vært på en kort gjenvisitt til Etiopia. Tore og Marit Vågen reiser i desember 2008 ut til Etiopia for en 3-årsperiode. Tore blir da feltleder/stedlig representant etter Osvald Hindenes. Torleif Belt blir fra 1. august ny forlagssjef i Lunde Forlag etter Ingeborg Eidsvåg Fredwall. Belt kommer fra stillingen som adm.direktør i avisen Dagen. Han har tidligere vært avdelingssjef i Lunde Forlag, Bergen. 40 dager i bønn. Over 2000 bønnebøker og bønnemanualer var sendt ut før bønneaksjonen Norge 40 dager begynte 26. mars. NLMs forsamlingsleder på Hamar, Ole Kristian Sameien, forteller at det hele begynte i Som avslutning arrangeres det en nasjonal bønnekonferanse på Grimerud Gård april. SIDE 12 SIDE 13

8 Misjonærkonferansen i Peru - og litt til Pinsestevnet SOMMERTID PÅ KRETSKONTORET Av Marianne Høgsås Peru ble misjonærkonferansen avviklet I mars, og som vanlig var det den Norske Skolen i Arequipa som var tilholdssted disse dagene. Ungene hadde skole med Påske som tema og startet en av dagene med å ri på esel slik Jesus gjorde da han kom inn i Jerusalem. Ellers visualiserte de lidelseshistorien og oppstandelsen med skuespill blant annet. Strategi Forhandlingene på konferansen kretset seg mye rundt strategi for det arbeidet NLM er med på i Peru. Som innledning på dette hadde vi flere reflekterte Karl Andreas foredrag som nyttig bakgrunnsstoff. Blant annet hadde regionsleder for Sør Amerika, Kjell Jaren, et historisk tilbakeblikk der han fortalte fra sitt arbeid som misjonær i Peru de første årene NLM var her. Nå er det er den nasjonale kirken, Iglesia Evangelica Luterana Peru (IEL-P), som styrer arbeidet, og misjonærene er i en stor grad underlagt deres strategier og planer. Noen spør seg da kanskje hva NLM i Peru skal med en egen strategi, men som misjon er det viktig å være bevisst på hva vi kan sette inn ressurser på og hvor lenge en vil støtte med misjonærer i de ulike arbeidsgrenene. Dette henger sammen med misjonærrekruttering, økonomi i NLM og planer NLM har for når en skal trekke seg ut for å gå til andre land og folk. Misjonærkonferansen i Bolivia Av Kirsti Dimmen og Anne Lise Skyttemyr Bibelundervisning Prioriteringene i IEL-P står høyt i forhold til lederopplæring og bibelundervisning som en nå prøver å få gjennomført systematisk på bibelskolen (CLET) og lokalt i menighetene. Tor Egil er rektor på bibelskolen med oppgaver i bibelundervisning både i Juliaca der vi bor og rundt omkring i distriktene. I tilknytning til dette er han og flere andre misjonærer med i arbeidet med kirkens reglement for gudstjenesten, og han er med i evalueringen av pastorene som er et nytt tiltak i år. Da det var generalforsamling i IEL-P i mars ble den første pastorinnvielsen holdt. Kravene for å bli innvidd pastor er blant annet å ha fullført bibelskolen og pastorkursene. Gå ut Ved besøk av kirkens øverste leder, Fidel Mamani Ito, ble vi også minnet om planene om å gå til nye plasser med evangeliet. Dette er et prioriteringsspørsmål som er avhengig av om en har folk som er både egna og villige. Samtidig ser en i mange menigheter at arbeidet stagnerer og det mangler ikke på konflikter, så da lurer man på om det er riktig å gå videre før en ser at det går godt der en er. Et eksempel på dette gis nedenfor. Jon Egil Fra 3. til 6 mars var 22 voksne og 16 barn samla til konferanse like utenfor Cochabamba på et nydelig sted der både store og små koste seg. Elevene på DNS hadde samtidig fellesperiode og hadde mye moro sammen. Det er alltid stor stas å treffes. Fra Norge hadde vi besøk av hovedstyremedlem Lars Gaute Jøssang og kona Marit. Han talte til oss på kveldsmøtene og hadde mange nyttige innspill å komme med på forhandlingene. På formiddagene hadde Knut Bjørn Skyttemyr bibeltimer med Vandring gjennom påsketekstene. Programmet var tett og på forhandlingene ble det ble satt særlig fokus på strategier framover, på vår funksjon, og nødvendigheten av vår tilstedeværelse som misjonærer i Bolivia. Vi hadde en gjennomgang av alt arbeidet som blir drevet nå, og en del bakgrunnsstoff for arbeidet i Bolivia ble presentert. Veldig interessant og nyttig, særlig for de av oss som er nye. Det mest nyttig var likevel det å møte ledelsen i den nasjonale kirka her ute. De var veldig åpne og direkte. De snakket om at det er ti år siden de ble en selvstendig kirke. Og nå er de kommet i den fasen at de vil stake ut kursen videre. Og da vil de gjerne ta imot råd fra norske misjonærer og fra NLM som organisasjon. De ønsker flere misjonærer i evangelisk menighetsarbeid, og de ønsker hjelp til lederopplæring. Her spiller Setela og Clet en viktig rolle. Disse ønskene ble en bekreftelse på kallet for oss misjonærer. Men de la samtidig vekt på viktigheten av likeverd. Og de vil selv finne veien som de ser mest tjenlig i arbeidet her i Bolivia. Misjonærkonferansen pekte ut tre sentrale områder for den neste 3 årsperioden: Evangelisk arbeid, ledertrening og lederoppfølging og bibelopplæring. Marianne og Tor Egil Høgsås. Tacna Mange av dere lurer sikkert på hvordan det går i Tacna der vi arbeidet i over 4 år. Etter at vi dro i juni 2000 fortsatte sentrumsmenigheten å vokse, og det var mye fint som skjedde ved at mange nye tok imot Jesus. Men ulike konflikter som oppstod endte med splittelse da en gruppe forlot menigheten. Arbeidet fortsatte med de gjenværende, men de siste årene har en etter en forlatt menigheten. Nå er det hverken pastor eller misjonærer der så kirkelokalet er foreløpig stengt for aktivitet. En pastor arbeider litt i de andre to kirkene der en heller ikke har stor oppslutning. Det gode midt i dette er at en del av de som vi kjenner fortsatt er kristne om de ikke går i vår kirke. Det er ikke prioritert å sende misjonærer til Tacna nå og kirken har heller ikke nasjonale pastorer å sende. Juliaca I Juliaca, som også er en by med flere hundre tusen innbyggere, har det vært lutherske menigheter i mange år, men vi kjenner at det fortsatt er bruk for oss her blant annet som mellommenn når brødre i menighetene er i konflikt. Marianne jobber som sosiallærer/sjelesørger på den 1 år gamle barne- og ungdomsskolen, Martin Lutero, som kirken driver. Nytt skoleår tok til i mars med 6 klasser og nær 200 elever, noe vi er veldig fornøyd med. Bryt nytt land Kirken satser på skoledrift 3 steder i Peru og det er virkelig en god mulighet for evangelisering siden en har stor frihet til forkynnelse ved skolene. Det er planer om oppstart av menighet på Martin Lutero, noe vi ser fram til og håper gir frukter. I begynnelsen av konferansen ble vi minnet om et bibelvers som vi lar være vår hilsen til dere: Så dere en sæd, som rettferdigheten krever! Få dere en høst etter kjærlighetens bud! Bryt dere nytt land! For nå er det tiden til å søke Herren, til han kommer og lar rettferdighet regne over dere. Hosea 10,12. Hilsen deres utsendinger i Peru, Marianne (født Vittersø) og Tor Egil Høgsås Gjennestad 11. mai kl Tale og sang: Studenter og lærere fra Fjellhaug Misjonshøgskole Etter møtet blir det grilling og salg av pølser, brus, is, kaker og kaffe. Ta gjerne med noe å sitte på! Hjertelig velkommen til alle sammen! Arr.: Barne- og ungdomsnemnda St.Hansstevner St.Hansaften Solåsen 23.juni Tale: Mangor Harestad Vi begynner å grille kl Møte kl Kaffe, kiosk. Små og store er velkommen! St.Hansaften Enneøya i Fon 23.juni kl Våle og Fon Misjonssamband arrangerer familiesamling på Enneøya ved Sjuevannet i Fon. Andakt ved Kåre Sanna Ta med mat og drikke. Felles grill. Lek og moro. Velkommen! Fra og med 1. juni til og med 31. august: Åpent kl kl (mandag til fredag) Kontoret er stengt i uke 27, 28, 29 og 30. I denne tiden ring til Solåsen leirsted ang. leirer m.m. Tlf pinsedagstevne Verningen bedehus 12. mai kl Tale og sang: Studenter og lærere fra Fjellhaug Misjonshøgskole Ta med mat, drikke fåes. Alle velkommen! Leirkalender juni Minileir 3-8 år sammen med voksen juni Villmarksleir klasse juni Hobbyleir for jenter klasse juni Gutteleir klasse 30. juni - 2. juli Megaleir klasse august Ferieleir klasse Prisene og mer info om leirene finner du i Leirposten nr 2/2008. Be for alle de som skal på leir i sommer! Vi gratulerer Oddvar Sørensen, Stokke/Kodal, 60 år Signe Skjerve, Nøtterøy, 85 år Else Sørhus, Botne, 80 år Hilmar Sandvik, Tolvsrød, 60 år Åse Hetlesæther, Våle, 60 år Stener Larsen, Botne, 70 år Ingeborg Guren, Tjølling, 85 år Kortnytt Hverdagsengler i Afrika på NRK. I Åpen himmel-programmet på NRK 1 ble det i mars-april sendt tre programmer fra misjonens arbeid i Tanzania og Etiopia. 30. mars fikk vi innblikk i Mama Kari Evjen Olsens livsgjerning ved Haydom Lutheran Hospital i Tanzania. Søndag 6. april var det MAF-pilot Eivind Johannes Lindtjørn som fortalte om jobben som misjonspilot, det kuleste og viktigste jeg vet om! Sangforfatteren til den kjente påskesalmen Han er oppstanden, halleluja, tanzanianeren Bernhard Kyamanya, var også med i programmet. Søndag 13. april fortalte misjonær Nils Andreas Loland om arbeidet med viktige vannprosjekter i Etiopia. Send gjerne flere slike programmer, NRK 1! Kvås videregående skole legges likevel ned. I en lengre redegjørelse på utsyn.no av fung. generalsekretær Ernst Jan Halsne, ser vi at det er økonomien som tvinger fram nedleggelsen som skjer fra sommeren Feil kontonummer i Prosjektkatalogen Merk: Riktig kontonummer skal være: Hobbymaks AS legges ned. Hobbymaks, som i en årrekke har produsert halvfabrikata til barnelag og andre, må legge ned sin virksomhet etter flere år med underskudd i driften. SIDE 14 SIDE 15

9 B-PostAbonnement Returadresse: NLM Vestfold krets Misjonssenteret Gjennestad 3160 Stokke To måneder på misjonsmarken Første hilsen fra Paul Andre i Bolivia Av Paul Andre Bergene Holm Kjære misjonsvenner i Vestfold! Her kommer det en liten hilsen fra deres utsending i Bolivia. Da jeg 3. februar satte meg på flyet til Cochabamba var det mange tanker som fór gjennom hodet. Forventninger, forestillinger og planer! Mye har blitt helt annerledes enn jeg noensinne kunne forestille meg. Misjonen hadde funnet en fin leilighet til meg i en blokk i 7.etasje, med flott utsikt over byen! Det er av sikkerhetsmessige årsaker at jeg bor i en blokk og ikke et hus, her er det kontinuerlig vakthold. Allerede dagen etter jeg ankom Cochabamba fikk jeg være med på noe de kaller karnevalsleiren. Denne leiren er vanligvis en ungdomsleir, men dette året var hele familiene invitert. I karnevalstiden settes hele Sør- Amerika på hodet, deriblant med stort alkoholinntak. Da er det godt å kunne invitere til samlinger om Guds Ord i stedet, på den nasjonale kirkens leirsted. Godt å kjenne fellesskapet med de nasjonale helt i fra starten. Når man kommer ut som misjonær uten storbagasje (frarådes å sende storbagasje til Bolivia) medfører det at man må kjøpe inn mye. Når man ikke kan språket blir man veldig avhengig av de andre misjonærene. Det er uvant for en som er vant til å klare seg selv. Men med fantastiske medmisjonærer så går det godt. Man trenger ikke spansk bare for å handle, men for i det hele tatt å kommunisere og utføre den tjeneste jeg er kalt til. Derfor var jeg spent når språkskolen begynte. Jeg er ikke akkurat noen kløpper i språk, men min språklærer raste i vei i et voldsomt tempo. Ikke nok med at ho lærte meg masse spansk, ho til og med retta på engelsken min! Læringskurven var bratt i starten og første eksamen gikk flott, men så floket det seg til. Pedagogikk er gjerne for lite utbredt i Norge, her er det enda mer ukjent. Resultatet ble uansett at jeg så meg nødt til å bytte språkskole, bytte til den som misjonen har brukt i mange år. Jeg skulle være en forsøkskanin, men er redd det var feil kanin til forsøket. Min studiesituasjon har blitt påvirket av at jeg har vært mye sjuk! Uvant for en som nesten aldri har vært sjuk i Norge. Det er en del av aklimatiseringen sier de her. Sikkert nok, men like frustrerende for det når man er ny misjonær. At vekta viser 15 kilo mindre enn før jeg reiste sier vel gjerne sitt. Like fullt trives jeg, både i misjonærfelleskapet her i Cochabamba, i møte med alle misjonærene på konferansen, men i like stor grad i møte med de nasjonale både i og utenfor kirka. Den menigheten som jeg er bedt om å gå i, heter Complejo Fabril! Den hadde 25 års jubileum nå på søndag, med dåp og helt fullt lokale(selv lå jeg hjemme med halsbetennelse og feber). Til tross for at menigheten har så lang fartstid er det få gamle, mest barnefamilier og ungdommer. Dette viser nøden i arbeidet i Bolivia, de som er vunnet for evangeliet må bli bevart! Her (som i Norge) er det så mange som faller fra troen når de går over i de voksnes rekker. Livets mange bekymringer, og de er det mange av i Bolivia, knekker Gudslivet og frarøver de det evige livet. Menighetslivet er allikevel det området der situasjonen ikke er så annerledes enn jeg forestilte meg før jeg reiste. Bolivia trenger fremdeles en gjennomgripende vekkelse, også langt inn i det eksisterende menighetslivet. Riktignok skal det sies at jeg ikke forstår så mye av det som skjer i møtene, selv om jeg allikevel deltar i sangen. Men en gjennomgripende vekkelse ville satt tydelige spor i menighetene rundt om i Bolivia, og det trengs virkelig. Vil du være med å be om det? Takk for all forbønn, det er godt å vite at man som utsending har et misjonsfolk bak seg! Paul Andre Bergene Holm

Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt.

Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt. Region Midt-Norge 11. april 124. Årgang 07 2014 Men nå, i Kristus Jesus, er dere som var langt borte, kommet nær på grunn av Kristi blod. Ef 2,13 Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang

Detaljer

Region Sør. Nytt fra Region Sør. Jarle Waldemar Regionmøte med inspirasjon fra dag 1. Regionlederen slutter Ser takknemlig tilbake.

Region Sør. Nytt fra Region Sør. Jarle Waldemar Regionmøte med inspirasjon fra dag 1. Regionlederen slutter Ser takknemlig tilbake. Region Sør 10. februar 122. Årgang 03 2012 Salig er den som har Jakobs Gud til hjelper og setter sitt håp til Herren sin Gud. Salme 146,5 25 mill på tre uker Bare de tre siste ukene i desember kom det

Detaljer

Flere misjonærer REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST

Flere misjonærer REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 NYTT FRA REGION SØRVEST REGION SØRVEST 19. JUNI 125. ÅRGANG 11 2015 En gang var dere selv mørke, men nå i Herren er dere lys. Lev da som lysets barn! Ef 5,8 Flere misjonærer Vi er glade for at misjonærantallet øker med omkring

Detaljer

Midthordland Indremisjon sin 52.årsmelding

Midthordland Indremisjon sin 52.årsmelding 50 nr. 2-2015 årgang Midthordland Indremisjon sin 52.årsmelding Årsmøtehelg Midthordland Indremisjon Fredag 5. juni Tweenskveld Alle 5.-7.klassinger er velkommen til en kjekk kveld med møte og aktiviteter

Detaljer

Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli

Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 4 april 2008 Årgang 104 Lindesneshallen, Vigeland 8. - 13. juli Herre, la meg kjenne dine veier, lær meg dine stier! Salme 25, 4 Portrettet Dåpsvekkelse Skoletaper

Detaljer

72 døpt. Region Midt-Norge. NYtt FrA region Midt-Norge

72 døpt. Region Midt-Norge. NYtt FrA region Midt-Norge Region Midt-Norge 6. DeseMBeR 123. ÅRgaNg 22 2013 Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og livet. ingen kommer til far uten ved meg. joh 14,6 72 døpt 72 Woitu nye kristne ble døpt under en og samme gudstjeneste

Detaljer

for Indremisjonsforbundet i Rogaland, Nr 2-2015. Årgang 55 ÅRSMELDING 2014 Velkommen til Sammen-helg 17. - 19. april på Ognatun

for Indremisjonsforbundet i Rogaland, Nr 2-2015. Årgang 55 ÅRSMELDING 2014 Velkommen til Sammen-helg 17. - 19. april på Ognatun SISTE INDRE for Indremisjonsforbundet i Rogaland, Nr 2-2015. Årgang 55 Organ ÅRSMELDING 2014 Velkommen til Sammen-helg 17. - 19. april på Ognatun SISTE INDRE L eder av Gabriel Pollestad, Kretsformann Hilsen

Detaljer

Fellesskap med Vår Herre, Sønnen og Den Hellige Ånd gir oss helhet. oppland 2 Øst 8 Er bedehuset et bønnehus?

Fellesskap med Vår Herre, Sønnen og Den Hellige Ånd gir oss helhet. oppland 2 Øst 8 Er bedehuset et bønnehus? Nytt fra Oppland/Øst Desember 2012/ januar 2013 Nr. 6 12 årgang www.normisjon.no Fellesskap med Vår Herre, Sønnen og Den Hellige Ånd gir oss helhet. Svein Ruud 11 oppland 2 Øst 8 Er bedehuset et bønnehus?

Detaljer

«Enighet» i 90 år Kvinneforeninga «Enighet» feiret hele 90 år som forening. Leder Ingeborg Larsen håper på å nå 100 år.

«Enighet» i 90 år Kvinneforeninga «Enighet» feiret hele 90 år som forening. Leder Ingeborg Larsen håper på å nå 100 år. Nytt fra Nordland/Troms/Finnmark Juni/juli 2012 Nr. 3 12 årgang www.normisjon.no Hvem får lov til å være Gud i livet ditt? Jesus eller et annet substitutt? Jostein Østvoll 11 Nord 8 nordland 2 Jesusfokus

Detaljer

Mars 2013 - Nr. 3-69. årgang. Med Guds Ord til folket

Mars 2013 - Nr. 3-69. årgang. Med Guds Ord til folket Mars 2013 - Nr. 3-69. årgang RØSTEN Med Guds Ord til folket Årsmelding for Indremisjonsforbundet Sør 2012 UTGITT AV INDREMISJONSFORBUNDET SØR Saksliste for Kretsårsmøtet 13. april 2013 Sak 1: Sak 2: Sak

Detaljer

Årsmøte. Søndag 22. mars Kl. 1600. Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no

Årsmøte. Søndag 22. mars Kl. 1600. Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2015 ÅRGANG 46 Årsmøte Søndag 22. mars Kl. 1600 Årsmøtesaker, andakt, bevertning og samtale om arbeidet. www.moldebedehus.no 1 Forsamlingslederen har ordet Stor

Detaljer

Herlig konferanse! Her ser vi fornøyde deltakere fra Betania Kopervik under årets DFEFs Barne- og ungdomsarbeiderkonferanse.

Herlig konferanse! Her ser vi fornøyde deltakere fra Betania Kopervik under årets DFEFs Barne- og ungdomsarbeiderkonferanse. De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 10 november 2009 Årgang 105 Rune Edvardsen, leder for Troens Bevis Verdensevangelisering LES MER SIDE 8-11 Evangeliserende skolearbeid LES MER SIDE 25-26 Herlig

Detaljer

NorKontakt. Deilig med spa på leir! Intervjuer med gammel og ny regionleder - sidene 4 og 5. Nr. 4/2009

NorKontakt. Deilig med spa på leir! Intervjuer med gammel og ny regionleder - sidene 4 og 5. Nr. 4/2009 NorKontakt Organ for region Østfold og Haugetun Folkehøyskole Nr. 4/2009 FRA INNHOLDET: Deilig med spa på leir! Leder, s. 3 Arrangementer, s. 8 Acta, s. 10-12 Haugetun, s. 13 Takk og bønn, s. 16 Intervjuer

Detaljer

Innsyn 2006/1 Nr 37 Rekruttering

Innsyn 2006/1 Nr 37 Rekruttering Innsyn: Utgitt av Fjellhaug Skoler, Sinsenveien 15, N-0572 Oslo.. Tlf 23 23 24 00. Telefaks 23 23 24 10. Bankgiro:8220.02.90549 Redaktør: Dagfinn Solheim, dsolheim@nlm.no Redaksjonsråd: Mona Bø, Gunnar

Detaljer

Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne rundt mange kaffebord.

Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne rundt mange kaffebord. Nytt fra Februar/ mars 2011 Nr. 1 11 årgang www.normisjon.no Telemark og Vestfold/Buskerud Vi forbinder gjerne noe positivt med vekst. Barn og barnebarn som vokser og utvikler seg er et kjært samtaleemne

Detaljer

Region Midt-Norge. Nytt fra Region Midt-Norge. Regionårsmøte Generalsekretær Øyvind Åsland er taler på regionårsmøtet 9. og 10. juni.

Region Midt-Norge. Nytt fra Region Midt-Norge. Regionårsmøte Generalsekretær Øyvind Åsland er taler på regionårsmøtet 9. og 10. juni. Region Midt-Norge 27. APRIL 122. Årgang 07 2012 Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene! Den som seirer, vil jeg la spise av livets tre, som er i Guds paradis. Åp 2,1-7 Vil tilbake til Mali

Detaljer

God stemning på Landsmøtet i Ålesund

God stemning på Landsmøtet i Ålesund Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 8/2014 126. årgang God stemning på Landsmøtet i Ålesund Les frå Landsmøtet side 18 24 Les også: Intervju med generalsekretær André Sætre Frå lengst bak til matros

Detaljer

satser på 10 12-åringer NLM Ung styrker arbeidet for aldersgruppen «tweens». Til høsten lanserer de et helt nytt opplegg, kalt «Spot on».

satser på 10 12-åringer NLM Ung styrker arbeidet for aldersgruppen «tweens». Til høsten lanserer de et helt nytt opplegg, kalt «Spot on». Region Nord 19. APRil 123. ÅRgAng 07 2013 Men de som venter på Herren, får ny kraft, de løfter vingene som ørnen, de løper og blir ikke slitne, de går og blir ikke trette. jes 40,31 satser på 10 12-åringer

Detaljer

Trygg Havn. Kretsårsmøter i Karmsund, Salten og Vest-Viken. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 7/2014 126. årgang.

Trygg Havn. Kretsårsmøter i Karmsund, Salten og Vest-Viken. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 7/2014 126. årgang. Trygg Havn Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 7/2014 126. årgang Kretsårsmøter i Karmsund, Salten og Vest-Viken Side 10 16 Les også: Om foreninger i Salten og Agder Så godt å ha «dokk» her Vandsøya

Detaljer

TIL KRETSMØTET I NRI 2015

TIL KRETSMØTET I NRI 2015 1 TIL KRETSMØTET I NRI 2015 Dokumentet NRI- veien videre er kretsstyrets innstilling til årsmøtet 2015 og beskriver tiltak og satsingsområder for arbeidet videre. Dokumentet er utarbeidet i samråd med

Detaljer

Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt.

Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen en gang for alle vi kan gå fri. Gjelden er betalt. Region Nord 11. april 124. Årgang 07 2014 Men nå, i Kristus Jesus, er dere som var langt borte, kommet nær på grunn av Kristi blod. Ef 2,13 Nytt fra Region Nord Du kan bli gjeldfri Guds sønn har tatt straffen

Detaljer

Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. NORDLAND 2 NORD 8 Vil være i Guds ledelse

Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. NORDLAND 2 NORD 8 Vil være i Guds ledelse Nytt fra Nordland/Troms/Finnmark Juni/juli 2014 Nr. 3 14. årgang www.normisjon.no Hver vår blir årstidsskiftet en viktig påminnelse om noe annet man ikke kan holde tilbake Guds rike. Live Fossen Gundersen

Detaljer

Kvitsund + Tabor = sant

Kvitsund + Tabor = sant 21. Oktober 121. Årgang 19 2011 Om enn mitt kjød og mitt hjerte svikter, så er Gud mitt hjertes klippe og min del for evig. Sal 73,26 Kvitsund + Tabor = sant Kvitsund Gymnas i Telemark skal nå utveksle

Detaljer

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD

PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD ÅRSMELDING "Søk Herren mens han er og finne, kall på han den stund han er nær! " Jes. 55:6 2011 PINSEMENIGHETEN BETANIA LARVIK INNHOLD 1. Årsrapport 2. Regnskap / budsjett a. Hovedkasse b. Årsmelding c.

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent

ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE. SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent ÅRSMELDING 2014 VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE SØNDAG 8. MARS Kl. 12.30 ( ETTER GUDSTJENESTEN ) Program: VALG Valg av møteleder og referent SAKER Godkjenning av Lund menighets årsmelding for 2014 Lund menighets

Detaljer

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang

misjon tidende nr. 11/12-2012 167. årgang god jul misjon s tidende nr. 11/12-2012 167. årgang Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka 1, 4024 Stavanger Telefon 51 51 61 00

Detaljer

Årsmøte på Jørpeland. Nytt fra. Businesstips til ungdom. Fikk nytt syn på misjon. Rogaland/Agder

Årsmøte på Jørpeland. Nytt fra. Businesstips til ungdom. Fikk nytt syn på misjon. Rogaland/Agder Nytt fra Rogaland/Agder April/mai 2012 Nr. 2 12 årgang www.normisjon.no Ta deg tid til å lytte til Jesus. Ta deg tid til å være i Hans nærhet. Ta deg tid til å gå inn i skriftene i Bibelen og lytte. Jesus

Detaljer

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden

Med 21 elever har Kraftskolen SBI fått en skikkelig opptur og ser lyst på framtiden De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge Nr. 9 oktober 2009 Årgang 105 DFEF ønsker å satse på å bygge opp et stort menighetssenter i Swaziland. LES MER SIDE 2-4 Menighet for alle generasjoner. Møt familien

Detaljer

Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år

Normisjons egen turoperatør ønsker deg velkommen på tur i år Nytt fra April/mai 2014 Nr. 2 14. årgang www.normisjon.no Oppland/Øst Randi Korsveien Hva var det som fikk Maria til å være så raus? 11 2 oppland 8 øst Jesusnett når mange nye! Foreningen Jesusnett feiret

Detaljer

Region SøRVeST. NYTT FRA ReGION SøRVeST. Regionårsmøte Referat fra regionårsmøtet 9. og 10. juni. REgIOnSIDE 3 Og 4

Region SøRVeST. NYTT FRA ReGION SøRVeST. Regionårsmøte Referat fra regionårsmøtet 9. og 10. juni. REgIOnSIDE 3 Og 4 Region SøRVeST 22. JUNI 122. ÅRGANG 11 2012 I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med ham. Ef 2,6 Støtter barn i bolivia nesten 1000 elever går på skolen

Detaljer