Misjonsgløtt. Velkommen til kretsårsmøtet. Her er kandidatene Valgnemdas forslag til de ulike styrer og nemnder i kretsen er klar.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Misjonsgløtt. Velkommen til kretsårsmøtet. Her er kandidatene Valgnemdas forslag til de ulike styrer og nemnder i kretsen er klar."

Transkript

1 Misjonærkonferanse Peru har hatt sin misjonærkonferanse, og Marianne Høgsås hilser til Misjonsgløtts lesere Side 14 Her er kandidatene Valgnemdas forslag til de ulike styrer og nemnder i kretsen er klar. Side To måneder som misjonær Første hilsen fra Paul Andre Bergene holm. Siste side Velkommen til kretsårsmøtet Gjennestad danner igjen ramma for årets storsamling. Årsmøtet. Foreningene her nord har i år det praktiske ansvar, og du som kommer har et ansvar for innholdet. Jesus har gått for å gjøre i stand et rom for oss var tekst nylig. Inntil det er ferdig får vi være med å bygge her. Vi har en grunnvoll å bygge på som står fast. På den skal vi bygge trygge og romslige rom, for oss sjøl og våre medmennesker. La oss utveksle erfaringer både om hvordan det er gjort og hvordan det kan gjøres. Vi skal gjøre det vi kan for at årsmøtet kan munne ut i takk at jeg fikk ditt kall og skal få være med. Misjonsgløtt Meldingsblad for Vestfold krets av NLM Nr 3-7. mai Årgang 44. Vel møtt! Vidar Lyseng, Arrangementskomiteen Leder av NLM Norge, Ernst Jan Halsne, og forkynner Per Ove Aarseth blir med på årsmøtet. (Foto: NLM og Utsyn)

2 Norsk Luthersk Misjonssamband Vestfold krets Gå derfor ut Hvorfor skal vi drive misjon egentlig? I dette årsmøtenummeret lar vi mangeårig lærer og rektor ved Fjellhaug bibel- og misjonsskole, Øyvind Andersen, svare på det spørsmålet. Misjonsgløtt kommer med 7 nr i året. Frivillig abonnementspris kr 100,-. Bladet kan tinges hos kretsens arbeidere eller på kretskontoret. Formannens hjørne Andakt av Øyvind Andersen Fra andaktsboken Ved kilden utgitt på Lunde forlag Gjengitt med tillatelse. KRETSKONTOR Misjonssenteret Gjennestad 3160 Stokke Tlf Fax Epost Gaver kan sendes til bankgiro KRETSSEKRETÆR/REDAKTØR Sverre Hafell Peer Gyntsvei 50 B 3160 Stokke Tlf Epost SOLÅSEN LEIRSTED OG UNGDOMSSENTER Kjerringvikveien 3280 Tjodalyng Tlf Fax Epost Bankgiro Gavekonto utbygging: Styrer: Britt Vittersø TRYKK Senter Grafisk AS Tlf SATS Jan Olav Lohne Nytt fra kretsstyret Fra kretsstyremøtet : Budsjettet for 2008 ble igjen drøftet, men kretsstyret fant å måtte opprettholde sitt vedtak i sak 14/08, der kostnadsrammen er på kr ,00 og forventede driftsinntekter (dvs. mest misjonsgaver!) er på kr ,00, noe som gir et driftsresultat/ kretsbidrag på kr ,00. Dette er ambisiøst, men vi klarer det nok, om vi løfter i flokk! Kretssekretærstillingen. Etter samtaler med en kandidat, og etter samtaler med hovedkontoret, gjorde kretsstyret vedtak om å kalle ny kretssekretær. Etter at dette var gjort har vi dessverre fått melding om at kandidaten måtte trekke seg. Vi er dermed på leit etter Leder av Stener Larsen Kjære misjonsvenner, Det er vår i lufta. Det kribler i fingrene etter å komme i gang i hagen og på jordet. Det er så flott å se det spirer og gror. Såkornet legges i jorda. Det spirer, det vokser og blir til det det er skapt til. En blomst, et aks og kan både glede og mette. Men selve såfrøet dør. Påsken gav oss nettopp en flott høytid. Hvordan opplevde vi den i år? Han døde for oss alle også for meg. Han gav oss sitt liv, også for meg. Det er vi som skal la livet blomstre videre. Han har gitt oss muligheten til å tjene. Av det arbeidet vi får være med på, vil det bære frukt. Du for utfordringer vi blir møtt med. Klarer vi å møte hverandre med Kristi kjærlighet? Vi samles mange til kretsmøte på Gjennestad i år også. Vi møtes for å dele erfaringer fra året som ligger bak, men også for å inspirere hverandre til å gå videre. Målet må være at vi lar Guds ord slippe til i våre liv og ny kandidat/ny løsning mht til kretssekretær. Vi ber dere misjonsvenner være med i bønn om at vi må finne en god løsning. Kretslovene. Kretslovene har som kjent vært til høring i foreningene. Det er kommet inn svar/kommentarer fra 16 foreninger. Når det gjelder 5.1 om hvem som er valgbare som kretsformann/nestformann, stemmer 4 foreninger for at dette skal være menn, mens 11 stemmer for ingen begrensninger m.h.t. kjønn, mens en forening ikke har hatt avstemning. Ikke alle avstemninger i foreningene har vært enstemmige. Kretsstyret lager forslag til vedtak om kretslover. at Han utruster oss til å bringe budskapet til de rundt oss. Kan vi ha som mål at vi neste år har minst 10 nye barne-/ ungdomslag og at det blir startet flere nye arenaer for voksne eller familier? Vi trenger det. I årsmeldinga har vi med mange utfordringer. Kanskje du i tillegg har enda flere ideer for hvordan vi kan bringe budskapet ut til de rundt oss. Det er bare fantasien som begrenser. Legg det daglig fram for Mesteren, slik at han kan få bruke oss. Ofte er jeg imponert over idrettslaga. De beslaglegger den ene kvelden etter hverandre for sine medlemmer. År etter år. La oss hjelpe hverandre med ledertrening og dette å omgås våre medmennesker. Det er jo et unikt budskap vi kommer med. La oss gå til årsmøtet med iver og glød. La oss dele de gode ideene med hverandre. Det er dristige planer for Solåsen. Vi får en kjempeutfordring her også. Her må vi dra i samme retning. Er du med? Hilser med Rom. 12, : Vær ivrige og bli ikke slappe, vær brennende i ånden, tjen Herren. Vær glade i håpet, tålmodige i trengselen, utholdende i bønnen. Vi ønsker hverandre Guds velsignelse over livet. Tjen Herren med glede. Hilsen Jan Foreningenes årsmøter. Kretsstyremedlemmene refererte fra sine besøk i årsmøtene. Det generelle inntrykket er stor trofasthet både i oppmøte og regelmessighet i foreningene. Medlemmene viser stor omsorg for hverandre og foreningen betyr veldig mye for mange. De større bedehusene/misjonshusene har en imponerende virksomhet, både når det gjelder antall møter pr. år og variasjoner i aktiviteter. Den store utfordringen ligger i fornyelse av foreningsarbeidet hvordan starte flere lag og foreninger. Kretsstyret håper på en god samtale om dette på årsmøtet i juni! Navn til styremedlem/vara til Kvitsundstyret ble foreslått. Høring om stillingsinstrukser og nye stillingsbetegnelser. Noen kommentarer fremkom, men saken tas op igjen i neste møte. Misjonsradioen i Sandefjord. Ole Kristian Hetlesæther var tilstede i begynnelsen av møtet og orienterte om arbeidet med ny konsesjonsrunde, nyordning vedr. programarbeidet og nye sendetider m.m. Det vises til artikkel i Misjonsgløtt. BU-sekretæren ivrer for å få ny ettåring til kretsen og har planer om å skaffe sponsormidler til dette (ikke plass til ettåring på det ordinære budsjettet). Kretsstyret ber om flere opplysninger i saken og den kommer opp igjen på neste styremøte. Referat saker. Det forelå en rekke protokoller/referater : Styremøte Hurdal V. F , eg er gitt all makt i himmel og på Mjord! Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende! (Matt. 28,18-20) Vi er vel mest vant til å legge merke til befalingen i dette ordet. Det tales så ofte om Jesu marsjordre. I og for seg er det ikke noe galt i det. Men det er noe vi har lett for å overse. Det er ordet derfor. Gå derfor ut, sier Jesus. Dette ordet er det viktigste i misjonsbefalingen. Hvorfor? Jo, fordi Jesus har all makt i himmel og på jord! Her står de elleve disipler. De er hjelpeløse, fattige, de har ingen ressurser menneskelig talt, de har ingen åpne dører foran seg, og de har knapt nok venner, i alle fall ikke noen de kan regne med. Derimot er de omgitt av fiender. Alle veier er stengt for dem. De tør knapt vise seg offentlig, og holder helst til bak stengte dører. I denne situasjonen er det Jesus pålegger dem å gå ut til hele verden, hele menneskeheten, med Guds ord for å gjøre menneskene til Jesu disipler. Kan det tenkes noe mer håpløst, menneskelig sett? Representantskapsmøte Hurdal V. F , Solåsenstyremøte , årsmelding Hurdal V. F. 2007, telefonstyremøte NLM Barnehagene Øst-Norge AS og styremøte samme , møte i BUN , - Hurdal ønsker seg mer kontakt med kretsen vår, så her utfordrer vi bedehus og foreninger til å ta kontakt om besøk fra Hurdal. Grupper/ foreninger må også gjerne legge en tur, et forningsmøte, til Hurdal. Fjellhaug Bibelskole søker om å få låne Curt Westman til et planlagt besøk i Øst-Europa våren Søknaden innvilges. Merk: Da det har skjedd en del ting etter at referatet ble skrevet, har redaktøren/kretssekretæren tillatt seg å kommentere en del utover referatet. Disse kommentarene er satt i kursiv. Sverre Hafell. Illustrasjon fra Øyvind Andersens bok Ved kilden, Lunde Forlag. Da gjør Jesus det klart for dem hvem og hva de egentlig skal regne med! De har en trygg og sikker grunn å gå på. Jesus har all makt i himmel og på jord. Hva betyr det at han har fått all makt? Har ikke Guds Sønn hatt all makt fra evighet av? Jo, han er som Gud allmektig fra evighet av, men nå har han fått denne makt som menneske. Gjennom sin stedfortredergjerning, sin li- Fra kretsstyremøtet : Leder NLM Norge, Ernst Jan Halsne, var med i første del av kretsstyremøtet, og vi hadde en nyttig samtale om mange ting: Normallover for kretser, kretssekretærstillingen, strukturkomiteens arbeid, økonomi/budsjett, Solåsen leirsted, årsmøtet 2008, bedehussalg m.m. Kretsstyrets forslag til nye kretslover ble gjennomgått og vedtatt. Kretsstyrets årsmelding til årsmøtet ble vedtatt. Høring om stillingsinstrukser: Kretsstyret hadde noen forslag til endringer, ellers ble forslagene tatt til etterretning. Gjekstad Misjonshus: Årsberetning og regnskap 2007 samt budsjett 2008 tas til etterretning. Kretsstyret takker husstyret for godt arbeid. Et storarbeid med skifte av tak venter, til dette har de fått kr ,- i støtte fra Sparebank 1 Sandefjord og kr ,- fra Sandefjord kommune. Saksliste årsmøtet 2008 vedtatt. Regnskapsrapport februar 2008 tas til etterretning. Referatsaker: BUNs møte , årsmelding 2007 for Solåsen, Kvitsund-styret delse, død og oppstandelse har han som menneske vunnet guddomsmakt. Fra nå av er det et menneske som er allmektig. Dette mennesket er vår frelser og forsoner, vår stedfortreder overfor Gud. Det er ikke disiplenes evner og utrustning, men Jesu allmakt, som er forutsetningen for og drivkraften i disiplenes misjonsgjerning. Slik er det fremdeles. Og han er med sine alle dager inntil verdens ende! , Misjonsradioen i Sandefjord resultatregnskap og balanseregnskap 2007, eierstyremøte Fredly Barnehage , styremøte Hurdal Verk Fhs , årsmelding 2007 Kvitsund Gymnas, notat vedr. kretsstyrets forhold til barnehagene fra hovedkontoret v/signe Sandsmark, årsmelding 2007 fra BUN, årsmelding 2007 fra Hurdal Verk Fhs., Solåsenstyret Søknad fra bu-sekretæren ang. sponsor- midler til ettåring. Kretsstyret avventer resultatet av søken etter sponsorer før vedtak fattes. Til orientering: Kandidaten til kretsekre- tærstillingen har trukket søknaden, og kretsstyret vil samarbeide med hovedkontoret om å finne ny kandidat/løsning. Ref.: Sverre Hafell SIDE 2 SIDE 3

3 ÅRSMØTE 2008 Vestfold krets av NLM Saksliste 1. Konstituering Kretsstyret foreslår: Dirigenter (2stk.): Arvid Gusland og Olav Bergene Holm. Sekretær for protokollen (2 stk.): Astri M. Andersson og Hans Georg Skuggedal. To til å skrive under protokollen: Steinar Eiken og Martin Aamodt. Vara: Øystein Langerud. Referenter til dagspressen, Utsyn og Misjonsgløtt: Ellen Ljøkjel Johansen og Ole Harald Monsen. 2. Årsmeldinger Kretsstyret Kretssekretær Sverre Hafell leser navnene på de som har fått hjemlov siden siste årsmøte. Sang: Den store hvite flokk Barne- og ungdomsnemnda Solåsen leirsted og ungdomssenter (Årsmeldingene leses ikke opp) 3. Regnskap Resultatregnskap NLM Vestfold Kretsregnskapet er en del av hovedkontorets regnskap, og skal ikke godkjennes av kretsårsmøtet. Det gis likevel anledning til spørsmål og kommentarer. Solåsenregnskapet Dette skal godkjennes av kretsårsmøtet. (Regnskapene leses ikke opp) 4. Valg Kretsformann 3 medlemmer og 3 vara til Kretsstyret 3 medlemmer og 3 vara til BUN 3 medlemmer og 2 vara til Solåsenstyret 2 medlemmer og 2 vara til Valgnemnda 5. Hilsener Hovedstyret v/ leder NLM Norge, Ernst Jan Halsne. Hurdal Verk Folkehøgskole Kvitsund Gymnas 6. Normallovene Kretsformannen gir en kort orientering om arbeidet med kretslovene siden forrige årsmøte. Kretsstyrets forslag til nye lover for NLM Vestfold er sendt ut med sakspapirene. Lørdag 7. juni: Årsmøtedag 0930 Registrering - Kaffe 1000 Åpningsmøte. Velkomst ved arr.komiteens formann Vidar Lyseng og kretsformann Jan Henrik Wergeland. Andakt ved Per Ove Aarseth Pause. Barneparkering åpner FORHANDLINGSMØTE. Se saksliste til venstre Pause. Grilling. Ta med grillmat, eller kjøp ferdig grillet FORHANDLINGSMØTE. Korte hilsener fra Hovedstyret, Hurdal Verk fhs og Kvitsund gymnas Pause. Salg av mat Kveldsmøte. Tale ved Ernst Jan Halsne. Hilsen ved Per Ove Aarseth. Sang av gruppe fra Verningen. Misjonsoffer. Søndag 8. juni: Misjonsstevne 1000 Møte på Østre Kvelde Bedehus. Tale ved Per Ove Aarseth. Misjonsoffer Møte på Gjennestad. Tale ved Ernst Jan Halsne. Misjonsoffer Fellesmiddag Gjennestad. Påmelding innen 23. mai. Muligheter for grilling av medbrakt grillmat (det blir ikke salg av mat) Misjonsfest. Tale ved Per Ove Aarseth. Hilsen ved Ernst Jan Halsne. Sang av gruppe fra Verningen. Misjonsoffer. Salg av kaffe og forfriskninger etter møtet. Salg av bøker, kort og CDer hele helgen! PROGRAM Gjennestad, juni 2008 Husk påmeldingsfrist 23. mai Bruk gjerne epost Orienteringer Årsmøtet 2008 Orientering om valg av utsendinger Årsmøtet er sammensatt av deputerte fra kretsens foreninger. Hvert misjonslag, tenårings- og ungdomslag med inntil 100 medlemmer kan velge 2 deputerte og deretter 1 deputert for hver gang medlems tallet begynner med nye 50. Barne- og yngreslag og misjonsradioene kan sende 1 utsending. Lag som kan velge ut sendinger til årsmøtet må være innmeldt i kretsen senest 3 måneder før kretsens årsmøte. De deputerte må ha fylt 15 år og være medlem eller leder av et lag som er til sluttet Vestfold krets. I årsmøtet har kretsstyret, barne- og ungdomsnemnda og Solåsenstyrets medlemmer sete og stemmerett som de deputerte, unntatt i de saker som vedrører administrasjonen. ( 4 i kretsens lover.) Bespisningen Velkommen til hyggelige måltider i lag med hyggelige mennesker også under årets kretsmøtehelg på Gjennestad! Siden det i fjor var så vellykket med fellesmiddag på søndagen, så blir det fellesmiddag også i år. Merk påmeldingsfristen 23. mai. Lørdag 7. juni: Som vanlig blir dere møtt med tilbud om en kopp kaffe og noe å bite i ved ankomst lørdag, fra kl Kl blir det grilling i parken av medbrakt eller du kan kjøpe ferdig grillet. Kl er det igjen matpause og salg av mat. Søndag 8. juni: Kl samles vi til fellesmiddag på Gjennestad. Her er vi avhengig av å vite hvor mange som kommer. Menyen blir gryterett m/ris og salat, dessert og kaffe. Vi tar forbehold om interessen for dette og ber om forhåndsbestilling, med frist 23. mai. For de som ønsker å grille vil vi holde grillene varme fra kl Det vil ikke bli salg av grillmat på søndagen, så dere må derfor ta med egen grillmat. Barneparkering på kretsmøtet Arrangementskomiteen vil legge opp til barneparkering for barn fra tre år og oppover på lørdagen under forhandlingsmøtet. Aktivitetene vil bli tilpasset alderen på barna. Men oppdeling i grupper vil være avhengig av hvor mange som melder seg på og aldersfordelingen. Påmelding til kretskontoret innen fredag 23. mai. Gi beskjed om antall barn, navn og alder. Vi ønsker store og små velkommen til hyggelige dager! Orientering om påmelding Ved påmeldingen må dere si ifra om: 1. Hvem som er deputert. 2. Hvor mange barn i alderen fra 3 år og oppover som skal være med på aktiviteter under forhandlingsmøtet på lørdagen. 3. Hvor mange som skal delta på fellesmiddagen søndag 8. juni kl Påmeldingsfristen er fredag 23. mai til Mi sjonssambandets kretskontor. Takk fra Pokot På vegne av kvinnene vil jeg gjerne få takke for pengestøtten på kr , som dere gav på Inspirasjonsdagen for kvinner til arbeidet med ledertrening i Pokot. Vi hadde kvinnekurs her i Kapenguria like etterpå. Det er oppmuntrende å være sammen med disse kvinnene som står på år etter år ute i sine menigheter. Å få komme på kurs på senteret ei snau uke en gang i året, er en kjempeinspirasjon for dem! Tenk å få sette seg til dekket bord både legemlig og åndelig i flere dager! Fantastisk! Takk til den enkelte som på inspirasjonsdagen på Solåsen på kvinnedagen, var med å gi penger til dette arbeidet i Pokot! Det gir inspirasjon også her ute! Hilsen fra damene i Pokot ved Ingrid Næss Takk fra Solåsen mars stilte i overkant av 20 rutinerte ungdommer til dugnadsleir på Solåsen Leirsted. For å nevne noe, ble 88 stoler grundig vasket (to ganger). 122 madrasser ble båret ut for en real omgang støvbank før de ble ikledd nye, hvite laken. En halv skog ble felt og hogd til ved. I hovedbygget ble samtlige tak, vegger og gulv vasket så selv kongen kunne spist fra det. Flere malingsstrøk ga bordtennisrommet ny og ungdommelig look og kontoret fikk nye pulter, skap og hyller. Solåsen takker alle som bidrog for innsatsen! Nye benker på Solåsen Solåsen vil også benytte anledningen til å takke Olav Bergene Holm og Sverre Holm for ti nye, flotte, solide sittebenker. Benkene ble levert på dugnadsleiren etter flere måneders arbeid. Benkene er usedvanlig gode å sitte i, og vi anbefaler alle å melde seg på Solåsenarrangementer for å prøvesitte. Vi retter også en takk til Bibelskolen på Fossnes, for lån av verksted og utstyr under produksjonen. Solåsen takker for gaven som vil være til stor glede for oss og besøkende i mange år fremover! 7. Samtale om arbeidet Det vises spesielt til avsnittet Utfordringer i kretsens årsmelding. Det leggers opp til gruppesamtaler rundt noen av punktene. Du kan melde deg på den gruppen du er mest interessert i. Takk fra vaktmester Kjartan Øygard Korte innslag: Petter Mjølhus: Barne- og ungdomsarbeidet. Sprell levende. Gunhild Førrisdahl Johansen: Maks hjelp til å fortelle om Jesus. Nytt materiell i Maksserien. 8. Solåsen Orientering om renovering/påbygging av hovedbygget, v/solåsenstyrets leder, Arne Aarsland. 9. Sted for neste årsmøte Bilder fra den store Solåsen-dugnaden 26. og 27. mars. (Foto: Kjartan Øygard) SIDE 4 SIDE 5

4 Vestfold krets 1.Kretsstyet Etter årsmøtet 2007 sitter følgende i kretsstyret.: Jan Henrik Wergeland, formann, Vidar Lyseng, nestformann, Jan Erik Sivertsen, styremedlem, Hilde Astrid Treidene, styremedlem, Harald Solberg, styremedlem, Sven- Åge Lindhjem, styremedlem, Tom Teien, styremedlem, Aase Wittersø, 1. varamann (møter fast i styret) og Thor-Henrik Henriksen, 2. varamann. Kretssekretær Sverre Hafell er styrets faste sekretær. Kretsstyret hadde i 2007 ni møter og behandlet 105 saker. Et av disse var fellesmøte med Solåsenstyret og barne- og ungdomsnemnda. 2. Kretsens ansatte i 2007 Kretsen hadde i 2007 flg. ansatte: Curt Westmann, forkynner, 100 %, Kaisa Ruth Lillebø, barne- og ungdomssekretær 100 %, frem til 1. august, Petter Mjølhus, barne- og ungdomssekretær, 100 %, fra 1. august, Andreas Høyland, forkynner barne- og ungdomssektoren, 80 % frem til 1. august, fra 1. august 30 % forkynner i barne- og ungdomssektoren og 50 % leirskolelærer ved Solåsen leirskole (lønnet av Larvik kommune), Ragnhild Fjeld, kontorsekretær, 100 %, Sverre Hafell kretssekretær, 50 % fra 1 jan. til 1. august (og 50 % leirskolelærer Solåsen leirskole), 100 % fra 1. august. Kristin Åamodt, ungdomsarbeider ved Hem bedehus, Verningen 50 % fra 1 august. ( en 50 % stilling der Larvik kommune dekker ca. 80 % av lønnen). Dette gir en samlet stillingsprosent på 434 %, en økning på 1 % fra Kretsen hadde ingen ettåring i I tillegg til dette kommer ansatte ved Solåsen ungdomssenter og leirskole og en delstilling i Sandefjord Misjonsradio. 3. Misjonærer. Vi, dvs. Vestfold krets, hadde flg. misjonærer ute i tjeneste i 2007: Ingrid Næss, Kenya, Liv Bakke, Japan, fam. Hans Ovar og Gunn Eline Birkeland, Etiopia, fam. Tor Egil og Marianne Høgsås, Peru, ut til ny periode i august, Johannes Solberg (ettåring på andre året!), Mali, fam. Odd Ivar og Aud-Mari Langegard, Indonesia (hjem våren pga. sykdom). Så opplevde vi det gledelige å få en ny misjonær fra kretsen: Paul Andre Bergene Holm ble innviet til misjonær i Kvelde kirke den 21. oktober. Han reiste til Bolivia 3. februar Vi tar også med Dagrun Dyrhol, som var vestfolding de siste 3 årene før hun igjen reiste ut som lærer til Den norske skolen i Etiopia i august. Hovedkontoret melder ellers om en gledelig øking i misjonærtallet totalt i NLM i 2007, flere er ute i aktiv tjeneste i forhold til Totalt har vi ca. 180 misjonærer ute. Men misjonen melder om stadig behov for nye misjonærer, særlig innen helsesektoren, språk og lærere til de norske grunnskolene, men også til vanlig misjonærarbeid. 4. Statistikk-foreninger, lag og kor Statistikken viser at antallet har vært ganske stabilt de siste tre årene: Misjonsforeninger Kvinneforeninger Mannsforeninger Familieforeninger Ungdomslag Yngreslag Barnelag Voksenkor Familiekor Ungdomskor Barnekor Som meldt i årsmeldingen for 2006 speider vi fortsatt etter nye lag og foreninger i kretsen vår. Foreningene som er i gang er svært trofaste og har regelmessige møter. Foreningsinntektene er stabile eller økende i flere foreninger. De fleste møter holdes i heimene. Bedehusmøtene holdes oftest på søndager. Ved flere bedehus drives fortsatt et imponerende arbeid med mange tilbud, se 2006-årsmeldingen. Fortsatt er det ønskelig med flere misjonærbesøk. Statistikken over bibelhelger og møteuker viser følgende: Bibelhelger: Møteuker: Forkynner Curt Westman har hatt faste bibeltimer annenhver uke på flg. steder: Botne, Re, Sandefjord og Vollen, samt faste møter og bibeltimer i Melsomvik småkirke. 5. Kretsarrangement m.m. Det største og viktigste arrangement i 2007 var utvilsomt misjonærinnvielsen i Kvelde 21.oktober. Her kom misjonen og misjonskallet oss nær inn på livet. Tenk hvilken nåde det er av Gud, at vi får være hans sendebud! Og sendemenighet. Vi hadde ellers følgende kretsarrangement i 2007: : Inspirasjonsmøtet på Solåsen, mars: Vi over 60-leir på Solåsen, april: Påskemøter på Solåsen, 27. mai: Pinsestevnet på Gjennestad, juni: Kretsens årsmøte, 28. oktober: Høstmøtet. Lågendalsstevnet ved Kjærrafossen i august og St.Hans-feiring på Solåsen og Enneøya er også årvisse arrangement, samt Solåsen bibelcamping, i år juli, som igjen melder om økende oppslutning. Misjonsradioene fortsetter også trofast med sine fester og lyttersamvær. Kvinnelørdagen i Tønsberg hadde nok et vellykket arrangement med fullt hus og sist, men ikke minst: Høstmarkedet på Gjennestad, oktober, ble nok en gang en suksess både mht. fremmøtte og økonomisk resultat. Det er ikke få mennesker som kommer under Ordets hørelse på disse mange arrangementene. Selv om vi skulle ønske bedre oppslutning på flere av kretsarrangementene, er det viktige sammenkomster som betyr mye for kretsen vår. 6. Barne- og ungdomsarbeidet, Solåsen leirsted og ungdomssenter, Fredly og Kvelde barnehager Vi viser til egne årsmeldinger fra Barne- og ungdomsnemnda, Solåsenstyret og barnehagene. Vi kan glede oss over god oppslutning på leirene, og begge barnehagene er nå utvidet til 2-avdeligsbarnehager. Hem bedehus, Verningen, har hatt egen ungdomsarbeider fra august av. Dette er en 50 % stilling der Larvik kommune dekker ca. 80 % av lønnsutgiftene. Bakgrunnen for dette er at arbeidet som drives her for barn og unge også defineres som et rusforebyggende arbeid. Så er vi meget takknemlig over at nytt personale etter Marit og Johan Rømo er på plass på Solåsen se Solåsens årsmelding! Likedan at vi fikk ny barneog ungdomssekretær, Petter Mjølhus, etter at Kaisa Ruth Lillebø sluttet i juli. 7. Skolene Vi viser til egne årsmeldinger fra Kvitsund Gymnas og Hurdal Verk Folkehøgskole. Skolevinteren gikk det åtte vestfoldelever på Kvitsund og seks på Hurdal. 8. Bedehus/Misjonshus Etter salget av Klippen og Nanset bedehus ( 2006), har kretsen nå følgende selveide bedehus og misjonshus: Fredly Bedehus, Botne, Eik Bedehus, Eik, Tønsberg Misjonshus, Tønsberg, Gjekstad Misjonshus, Sandefjord, Misjonssalen, Sandefjord, Hem Bedehus, Verningen og Vollen Misjonshus, Tjølling. Videre er NLM medeier i flg. bedehus:, Adal Misjonshus, Adal, Kjerringvik Bedehus, Kjerringvik, Omsland Bedehus, Kjose, Vestre Kvelde Bedehus, Kvelde, Østre Kvelde Bedehus, Kvelde, Fredheim Bedehus, Hvarnes, Styrvold Bedehus, Steinsholt, Svarstad Bedehus, Svarstad, og Våle Menighetshus. Foreningen ved Eik Bedehus har meddelt at de ikke ser seg i stand til å drive bedehuset videre og har overlatt dets videre skjebne til kretsstyret. Det arbeides nå med muligheten for å starte gjenbruksbutikk i huset. 9. Økonomien Budsjett for 2007 hadde følgende tall: Inntekter: ,00 Utgifter: ,00 Resultat/kretsbidrag: ,00 Regnskapet 2007 viser følgende tall: Inntekter: ,00 Utgifter: ,00 Driftsresultat: ,00 +/- finans ,00 +/- egenkapital ,00 Kretsbidrag: ,00 Dette viser en manko på kr ,- i kretsbidrag i forhold til budsjett. Det er særlig lønnsutgiftene som er blitt noe høyere enn budsjettert. Men misjonsgavene har økt i forhold til i fjor, så dette lover bra. Høstmarkedet på Gjennestad satte nok en gang ny rekord, netto kr ,36 og er fortsatt det største enkelttilskudd til kretsens inntekter. Kretsen som sådan hadde ingen julemesser i år, men Misjonssalen i Sandefjord og Misjonshuset i Tønsberg hadde som vanlig sine julemesser. Fast givertjeneste hadde i betalende givere, som til sammen gav kr ,- til misjonen. Tilsvarende tall i 2006 var 120/ ,- og for / ,-. Krets/foreninger har også hatt noen møter der kollekten har gått til spesielle tiltak, for eksempel Norea Mediemisjon. Vi må også her berømme Solåsen: Etter oppussing og utvidelse for ca.4,5 mill kroner står leirstedet uten gjeld og med penger på bok! Dette er enestående. Leirskoledriften betyr mye for leirstedets økonomi, men ikke minst: Marit og Johans enestående innsats og økonomiske drift! 10. Utfordringer i vårt heimearbeid Vi vil peke på noen utfordringer. De fleste ble nevnt også i fjorårets årsmelding. Grip fatt i det du spesielt brenner for og forbered gjerne et innlegg til årsmøtet. Det kan åpne øynene på flere, og så er det viktig at vi drar i lag! Korarbeidet Mer bevistt satsning på sang og musikk. Vi har mye godt korarbeid i gang. Særlig gleder vi oss over barnekorene. Sendebud på Verningen har gått inn. En hjertelig takk til koret som har gledet oss med god og frisk sang gjennom en god tiårsperiode! Sang og musikk er en sentral del i de fleste menneskers tilværelse og kan være et godt uttrykksmiddel i kristenlivet. Utnytter vi dette godt nok i våre sammenhenger? Vi bør satse på å danne flere grupper som bruker musikk/sang som virkemiddel blant barn, unge og voksne, både som arbeidsform og på samlingene våre. Hvordan kan vi utvikle korarbeidet videre? Finnes det steder der det er mulighet for nye kor? Hvordan rekruttere korledere? Har du eller kjenner du noen som har lyst til å dra på kurs? Hva med kretskortanken, for barn, unge og/eller voksne? Eller samarbeid mellom noen foreninger? Utfordringen er hermed gitt, både til ansatte og frivillige. Barnelag Hvordan nå barna? Unådde barn -aksjonen avdekket at det er flere steder i Vestfold uten kristent barnearbeid. Heldigvis melder søndagsskolen om ny oppstart flere steder. Men hvor er du med kallet til å starte barnelag for misjonen? Kjenner du tilbudet med Maks-klubber? Det er kanskje ikke så krevende? Her kommer det også nytt materiell: Den røde tråd i GT og NT. Kretskontoret har også hele Sprell levende -materiellet til Søndagsskolen. Vi må ha som mål at alle barn, i nærheten av der de bor, har et tilbud om en forening der de kan få høre om Jesus og der de kan leve ut troen. Vil du være med på lederkurs for barnelagsledere? Det er stimulerende å se at vi er flere, kanskje kan du også finne gode samarbeidspartnere. Ungdomsteam. Tilbud om ungdomsteam. Er det noen som vil ha besøk av team, fra Fjellhaug for eksempel? Eller selv bli med i et Teft-team til et misjonsland? Slike team kan komme til inspirasjon i allerede etablert arbeid, eller som drahjelp til å starte nye lag, for eksempel allidrettsgrupper Foreningsarbeidet. Bønnens vei til fornyelse i foreningsarbeidet. Det er nok lettere å legge ned enn å starte nye misjonsforeninger. Tremor-kirken på Sotra gjorde en erfaring som vi kan ta inn over oss: Det ble bønnegrupper som gav fruktene vi i dag kan se som en stor og aktiv misjonsforsamling. Kan noe samles for å be? Vi kaller forsamlingshusene våre for bedehus, men når var det sist bønnemøte der? Men bønnemøter kan vi ha i heimene. Vil noen dele fra sine erfaringer i bibel- og bønnegruppe? Og gi råd for oppstart av nye? Ser du noen mulighet til å samle noen om Guds ord og misjonen på ditt hjemsted? Hvordan starte med et eller flere - lavterskeltilbud? Se stort på arbeidet du driver. Kan det presenteres kort og motiverende på årsmøtet slik at andre kan få lyst og iver etter å komme i gang? La oss be om at Herren må åpne nye veier for sitt kall. Kongens ærend har fortsatt hast. Kretsarrangement. Inspirasjon gjennom fellesarrangement. Vi hadde flere fine og godt besøkte kretsarrangement i Dette lover bra. Kretsstyret mottar gjerne tips om tema og opplegg for disse arrangementene. Mange har også gode erfaringer med felles møteuker. Kan det være mulig for flere? Barne- og Ungdomsnemda Lag og foreninger for 2007 For dette året var det 26 lag fordelt på følgende måte. 18 barnelag, 4 ungdomslag, 3 barnekor og 1 ungdomskor. Nytt for dette året er at det er kommet ett nytt allidretts lag, dette er på Verningen, fra alders gruppen klasse. Det ble også dette året holdt bibelverksted i SFO på Presterød barnskole,tolvsrød, fra januar til påske. Leirer 2007 Tallet på leir deltakere i 2007 som BUN hadde ansvar på var på av disse var på leirene som ble holdt på Solåsen. 9 deltakere fra Vestfold deltok på påskeleiren som vi i sammarbeid med Oslo & Drammen krets arrangerer på Veslestølen. De resterende 30 deltok på Villmarksleiren. ANTALL LEIRDELTAKERE ca Andre arrangement: Kretsungdomskvelden Årets kretsungdomskveld ble arrangert på Verningen. Det kom i alt mellom 30 og 40. Møtet er tenkt som et fellesmøte for ungdommene i kretsen, men det kom bare to personer som ikke hadde tilknytting til ungdomsarbeidet på Verningen. Daværende landsungdomssektretær Lars Stensland var med som taler. Pinsestevnet Stevnet ble avholdt på Gjennestad. I alt 120 personer møtte opp. Det var ingen sangkrefter som kunne komme, så Kaisa Ruth Lillebø ordnet med et band fra Tønsberg og forsangere til allsang. I tillegg sang Kaisa Ruth. Åge Solsvik var med som taler. Bladene våre. Hvordan nå lenger ut? Bladene er en viktig informasjons- og inspirasjonskilde. Misjonsgløtt, Leirposten, Utsyn, Yapa. Hvordan kan bladene nå lenger ut? Noen er til og med helt gratis Og hvordan blir internettsidene våre brukt? Superblink for eksempel? Økonomien. Hvordan redusere driftsutgiftene? Misjonsgavene økte med over kroner i kretsen vår i 2007 i forhold til Dette er nok for en del misjonsvennenes svar på den økonomiske krisen vi fikk høre om ut på høsten. Tusen takk for troskap i kallet også på den måten. Så fikk vi en stor utfordring med budsjettet for 2008: Kutt kr ,- på utgiftssiden. Med et nøkternt budsjett i utgangspunktet makter vi ikke dette uten reduksjon/oppsigelse av stillinger. Og kretsstyret ber om utsettelse inntil resultatet av strukturkomiteens arbeid foreligger. Men her ligger store utfordringer. Makter vi å øke inntektene? Makter vi å bevare Vestfold som egen krets? Eller: Er det ønskelig? Ledersamlingen Dette var en veldig bra samling. Gry Sæther (tidligere Barne- og ungdomssekretær i som Sunnmøre og Romsdal krins) og Hans Kristian Skaar (tenårings konsulent) var med som inspiratorer. De tok for seg henholdsvis barneog ungdomsarbeidet på en flott måte. Det kunne vært bedre oppmøte, men dette skyltes hovedsakelig at det var et annet arrangement som var samtidig og mange deltok på. Fotballcup Det ble også forsøkt arrangert fotballcup, men denne ble avlyst på grunn av for få påmeldte lag. BUN BUN behandlet 56 saker i 2007 fordelt på 8 møter. I tillegg har vi hatt fellesmøter med både Solåsenstyret og Kretsstyret. Pr såg BUN slik ut: Tor Arne Kvalevåg (leder), Ole Harald Monsen (nestleder), Hanne Marit Solberg (sekretær), Hanne Marit Solberg (repr til kretsstyret), Halvor Mangelrød (repr til Solåsenstyret), Anette Elise Lindhjem (styremedlem), Ola Hellenes (1. vara). I tillegg møtte Barne- og ungdomssekretæren på møtene. Kaisa Ruth Lillebø var BU-sekrekretær fram til Petter Mjølhus ble ny BU-sekretær fra Til slutt vil vi oppfordre dere til å be for BUN og for barne- og ungdomsarbeidet i kretsen. Finn ut når leirene er og be for dem! Finn et kor, barne- og/eller ungdomslag du kan be spesielt for! Det er en utrolig viktig del av arbeidet- vi trenger forbønn! Vi takker for et meningsfylt oppdrag, og ber om styrke og visdom til å gjennomføre det på en god måte! 11. Oppsummering Tross alle utfordringer og ønsker om større vekst er det misjonsvennenes trofasthet i lag og foreninger som varmer ved tilbakeblikket på året som gikk. Og at Herren fortsatt regner med oss! Og vi står fortsatt foran store muligheter på misjonsfeltene våre, både i Asia, Afrika og Sør-Amerika. Og her hjemme. Måtte det være sant om oss det som ble sagt om prestene og levittene på kong Hiskias tid:..med troskap helliget de seg til tjenesten. 2 Krøn 31, 18. Hjem til herligheten: Vi har fått melding om at følgende misjons venner har fått hjemlov siden forrige årsmøte: Gunnar Flannum, Botne Esther Engaas, Nøtterøy Kristian Hellenes, Hvarnes Louise Bergene, Sandefjord Signora Bergan, Sandefjord SIDE 6 SIDE 7

5 Solåsen Kvitsund Gymnas Styrets sammensetning Januar årsmøtet i juni: Arne Aarsland (leder), Marry Westbye (nestleder), Arnhild Westman (sekretær), Thor Arne Bjerke, Asbjørn Hellenes, Solveig Sundmyhr Hansen (1. vara), Kristian Vestbøstad (2. vara) Årsmøtet i juni desember: Arne Aarsland (leder), Asbjørn Hellenes (nestleder), Arnhild Westman (sekretær), Solveig Sundmyhr Hansen, Martin Aamodt, Øyvind Lohne (1. vara), Kristian Vestbøstad (2. vara) Forøvrig har følgende møtt: Solåsen: Marit og Johan Rømo, Britt Vittersø Kretsen: Sverre Hafell BUN: Nicolai Hellenes/Halvor Mangelrød Styrets arbeid Styret har hatt 9 møter og behandlet 70 saker. Endring i bemanningen på Solåsen med avskjed og ansettelser har vært den store saken i Historie ble skrevet 17. november da vi hadde avskjedsfest for Marit og Johan Rømo etter 46 og 21 års ansettelse. Vi takker dem for trofast tjeneste. Da de sluttet i oktober, var følgende nye ansatt: Britt Vittersø, styrer i 50% stilling, (fra januar 2008 utvidet til 80%), Karen Kjølen Hellenes, kokke i 75% stilling, Kristin Monsen, internatleder i 25% stilling. De organiserer arbeidet sitt delvis som teamarbeid. Thorun Rakke har lenge arbeidet på Solåsen, men ble i mai fast ansatt som rengjøringsassistent i 30% stilling Vi var fortsatt uten vaktmester, men Kjartan Øygard meldte sin interesse i desember, og ble ansatt i 50 % stillling i januar Styret har brukt mye tid i bønn og arbeid med ansettelsene. Løsningene ble ikke alltid etter våre planer, vi har både stanget mot stengte dører og blitt møtt med positive overraskelser underveis. Vi tror dette har vært Guds ledelse. I travle perioder har det blitt nyttet lønnet ekstrahjelp, noe som fortsatt vil bli nødvendig. Dette utelukker ikke behov for dugnadshjelp. Hermed en oppfordring til oss alle om å stille opp, til gavn for Solåsen og glede for oss selv. Meld deg til tjeneste! Vi har bl.a. behov for vaktmesterassistenter og leirledere. Det har vært mange gode leirer med til sammen litt over 700 deltakere, en svak økning fra året før.. Leirskolen har hatt færre klasser, det skyldes sene avbestillinger. I år har vi mange klasser. Vi vil takke alle dere som har gjort en innsats på Solåsen i Spesielt vil vi takke dere som kommer igjen år etter år og skaper kontinuitet i leirarbeidet. Deltakerne setter pris på å møte ledere de kjenner. Vedlikehold og utvikling av hovedbygg Solåsen leirsted har vært og er et redskap som har vært til stor velsignelse i snart 50 år jubileum i Investeringer som har vært gjort, har gitt god avkasting. Vi har generelt tidsmessige gode internater. Nå mener styret tiden er inne til å investere i hovedbygget for nye år. Selv om hovedinntrykket er at det er pent og koselig i hovedbygget, er det ved nærmere ettersyn stor slitasje og mye som ikke tilfredsstiller dagens standard. Eksempelvis kan nevnes garderobe og toalettforhold for besøkende og ansatte, kontor for Fredly Barnehage Årsmelding Barnehageåret 2007/08 Vi startet i august med styrket bemanning og med større barnegruppe enn vi tidligere har hatt. De siste årene har vi gradvis økt antallet på både barn og voksne, så nå teller vi to avdelinger i barnehagen vår. Tidligere har vi hatt en såkalt søskengruppe, der små og store lekte i skjønn forening. Nå har vi delt opp i stor- og småbarnsavdeling. Den minste avdelingen, som vi kaller papegøyene, teller 11 små, fordelt på hele og delte plasser. Froskene, som er den store avdelingen, har 21 par nysgjerrige øyne, også disse fordelt på hele og halve plasser. Personale Personalet vårt er en koselig gjeng på 9 voksne, det er: Katrine Myhre (100 %), styrer. Hanne Marit Solberg (100 %), pedagogisk leder. Heidi Lia Skar (100 %), pedagogisk leder (sykemeldt). Torkjell Halvorsen (80 %), pedagogisk leder (vikar for Heidi). Lilli Jorunn Ruteig (100 %), assistent. Anne Mari Lia (100 %), assistent. Lena Hansen (50 %), assistent. Kjellrun Aasheim (50 %), assistent. Birgitte Sandnes (80 %), assistent. I forbindelse med annen sykdom har vi også brukt noen vikarer, Kari Haugerud og Linn Hvam. Økonomi Resultatet i regnskapet for 2007 viser overskudd og barnehagen har da opparbeidet seg en del penger på bok gjennom de siste 10 årene. Noen av disse pengene er brukt til å oppgradere barnehagen både utvendig og innvendig. Høsten 2007 fikk vi mange nye utelekeapparater, til stor glede for barna. Og nye prosjekter er i gang. Kjøkkenet og kontoret står for tur. Det gleder alle voksne seg til. Aktivitet I barnehagen har vi mange dager fylt med humor, liv og energi som gir hverdagen mening og gjør den interessant. Vi har mange spennende aktiviteter og er mye ute. Vi går på tur en fast dag i uka og så er vi så heldige at vi får låne gymsalen på Botne skole en dag i uka. Der får de største barna lov til å boltre seg i litt over en time. Vi har mange ulike temaer i samlingene våre, men den viktigste for oss er de kristne samlingene. Her får barna høre om Jesus og lære han å kjenne. Dette håper og ber vi om at de må ta med seg videre i livet også. Vi takker for all forbønn for arbeidet vårt, håper dere tar oss med videre også! Vennlig hilsen Katrine Myhre, styrer leirleder og leirskolelærer, slitt kjøkken, lager for driftsmidler, plass for varemottak. Det er også nye behov som ønskes dekket. Til leirer og leirskole savner man, særlig ved dårlig vær, aktivitetsrom som tåler utagerende spill og lek. Misjonsradioen i Larvik ønsker plass til studio på Solåsen. Det kan også bli behov for kontorplass for kretsens øvrige arbeid. Mange har også uttrykt et ønske om en storstue for NLM med for eksempel plass til et kretsmøte. I planarbeidet med oppussing og renovering av hovedbygget har det etter hvert blitt klart for styret og ansatte at det ikke er hensiktsmessig med isolerte del-løsninger og flikking, som kan vise seg å bli dyre løsninger på sikt. Vi mener tiden er inne til å tenke helhetlig løsning og se alle behovene under ett. Vår konklusjon er at det er behov for en total renovering og utvidelse av hovedbygget på Solåsen. Ved årsskiftet var det nedsatt et utvalg til å utarbeide en skisse over hvordan man ønsket at hovedbygget skulle bli for å møte behovene for overskuelig framtid.. Resultatet skulle oversendes Solåsenstyret for videre behandling. Erkjennelsen av behovet for radikal fornyelse på Solåsen er noe som har vokst fram etter hvert som vi har arbeidet med oppussingsplaner. Det er med ydmykhet vi henvender oss til dere og ber om samtykke og hjelp til å realisere planene. Solåsen er et av leirstedene som NLM sentralt har valgt å satse på. I tråd med det har vi frimodighet til å gå inn for å investere i Sol åsen som en åndelig kraftstasjon og misjonssenter for NLM i Vestfold for mange nye år. Kortnytt Omrokkeringer og nye utfordringer i Indonesia. Familiene Stavland og Herje reiser hjem til Norge i henholdsvis april og mai. Dette medfører en del omrokeringer blant utsendingene. Kjell Audun Herje har vært stedlig representant (feltleder) siste to år. Ole Morten Stavland har på slutten av tjenesten fungert som supervisor for organisasjonen LOS. Inntil videre overtar Jørn Helland begge disse rollene. Per Birkeli, som fortsatt studerer språk, vil bli ny supervisor i LOS fra høsten. Ellers har feltet fått ny feltsykepleier. Berit Helland overtar etter Silje Herje. Kjell Audun Herje vil etter hvert gå inn i stilling som pastor i Tveit Frikirke i Kristiansand. Ole Morten Stavland vil ha en midlertidig hjemmebasert stilling på vegne av Indonesiafeltet inntil han reiser til Irland til høsten for videre studier. Mongolia helseprosjektet i Khovd slår an. Et tre dagers legekurs i Khovd, vest i Mongolia, fikk stor medieoppmerksomhet. Nå strømmer det pasienter til sykehuset. Khovd er som kjent vårt nye satningsområde i Mongolia. Dr. Oddvar Ådnanes er vår utsending her, og han er prosjektleder for NLMs helseprosjekt i Vest-Mongolia, Strengthening Primary Health Care Prosjekt. Hele 31 sykehus- og regionleger deltok i kurset. Elevtal og søkning Skuleåret starta vi med 186 elevar. 171 av desse bur på internatet. Vi hadde totalt 195 nye søkjarar til omlag 70 ledige skuleplassar dette året. Omlag halvparten av elevane kjem frå Telemark. Resten er fordelt frå dei aller fleste fylka i landet. Undervisninga Kvitsund tilbyr det som nå heiter Utdanningsprogram for studiespesialisering, og har programområde for realfag og språk, samfunnsfag og økonomi. Hausten 2007 starta vi med eit nytt fag som er henta frå idrettsfagleg utdanningsprogram: Breddeidrett. Som andre framandspråk har vi nå grupper i både tysk, spansk og fransk. Skulen har det siste året hatt fokus på skuleutviklingsprosjekt knytt til digital kompetanse, kvalitetssikring og innføring av eit opplegg for oppfølgjing av kvar einskild elev gjennom samtaler og dokumentasjon. Dette er kalt for Systematisk elevutvikling. Kristen verksemd Skulen har kristne møte to kveldar i veka, i tillegg til bibelgrupper anna kvar veke. Vi hadde fem møteveker i Talarar på møtevekene har vore Ole Audun Os, Asbjørn Kvalbein, Petter Mjølhus og Andreas Høyland. I tillegg har ei gruppe oslostudentar hatt møtehelg både i april og i september. Elevar gir tilbakemelding om at dei får hjelp og fornying i truslivet gjennom møta. Vi opplever òg at fleire nye kjem til tru. 11 elevteam driv kristne skulelag i forskjellige bygder i Vest-Telemark. I tillegg er elevar med som leiarar i ca. sju andre kristne lag. Russ 2007 samla inn kr ,- til misjonsprosjektet i Indonesia. Hurdal Verk fhs 2007 Et nytt rekordår Etter at vi kunne ønske 95 elever velkommen til skolestart i 2006, kunne vi i høst ønske hele 101 elever velkommen. Dette er det høyeste elevtallet siden begynnelsen av 1980-årene. Dette er en god og stigende trend vi har hatt de siste årene Stabil personalsituasjon Det er flere grunner til denne positive utviklingen, og en viktig grunn er at vi har hatt et svært dyktig og stabilt personale de siste årene. Det er ikke bare en jobb, men en oppgave å arbeide på Hurdal Verk folkehøgskole. En annen viktig grunn til denne positive utviklingen er at svært mange av dere misjonsfolk husker på oss jevnt og trutt, og legger både elever og stab frem for Gud i bønn. Sommardrift og anna utleige Bibelcampingen i juli hadde omlag 650 gjester. I tillegg hadde skulen utleige til m.a. musikkorpskurs i over tre veker, konfirmantleir og organisasjonen KABB. Vi hadde familieleir i påska og utleige til andre leirar/helgearrangement i skuleåret. Økonomi Årsrekneskapen for 2007 viser eit overskot på kr ,-, som blir ført til eigenkapital og investeringsfond. Overskotet gjer at skulen kan betale ned ein del ekstra på langsiktig gjeld. Ved årsskiftet hadde skulen omlag kr 12 mill. i langsiktig gjeld. Endringar i personalet Det var større utskifting i personalet enn normalt i Et arbeid som gir resultat Selv om arbeidet i en kristen folkehøgskole kan være både slitsomt og utfordrende, så opplever vi at arbeidet gir resultat ut fra formålet for skolen; Dyktiggjøre for livet forberede for evigheten. Vi ser elever stå frem med et nytt syn både på liv og evighet. Jeg skulle unt dere å vært tilstede når de flotte ungdommene står frem og forteller at de har fått en ny himmel over livet, og at livet har fått en retning. På samme måte er det stort å oppleve elever som kommer som skjelvende ospeblad utvikle seg til flotte og fargerike blomster i mange av regnbuens farger Om lag 10 personar slutta og 10 nye begynte i løpet av året, medrekna eittåringar og vikarar. Skulen har 35 tilsette. Etter over eitt års arbeid med rektorspørsmålet tilsette styret i desember 2007 Leidulv Nesgård som ny rektor frå Håvard Brekkå sluttar då etter åtte år som rektor ved skulen. Vi arbeider for og ber om at elevane må få god utvikling og undervisning basert på eit kristent verdigrunnlag, og vi ynskjer å vise veg til Jesus Kristus som Frelsar og Herre. Takk til alle som står saman med oss i dette kallet! Håvard Brekkå, rektor Kvitsundtunet. (Foto: Kvitsund) Nye utfordringer Vi merker at samfunnet forandrer seg, og at det samme skjer med ungdommene våre. Det som i mange generasjoner har vært en felles kultur og etikk har forandret seg svært mye de siste årene. Nå er det ikke lenger spørsmål hva som er rett, men hva som er rett for meg. I denne situasjonen trenger vi mye visdom og kjærlighet for å kunne veilede de unge på en god og omsorgsfull måte. Forbønn Vi i staben på Hurdal Verk er glade og takknemlig for at vi får stå i det misjonsarbeidet vi har her ved skolen. Men dette makter vi ikke dersom det ikke står et misjonsfolk bak i bønn. Så jeg vil igjen få takke dere som har husket på oss også dette året, og be om at dere fortsatt vil ta oss med i bønnene deres. Med hilsen John Petter Stangeland Hurdal-elevene samlet på toppen av Ruten, Livoll. (Foto: Hurdal Verk) SIDE 8 SIDE 9

6 Valg 2008 Presentasjon av kandidater Forslag kretsformann Jan Henrik Wergeland (63) Bettumveien Våle Våle Misjonssamband Forslag til Solåsenstyret Valborg Lid Enne (59) Sørby Søndre Gård 3178 Våle Våle Misjonssamband Bjørn E. Larsen (41) Barlinveien 35 C 3080 Holmestrand Botne Misjonssamband/Normisjon Per Gunnar Wallumrød (38) Engnesveien Sundbyfoss Forslag til kretsstyret Tor Gjone (63) Holtebygdveien Kvelde Vårsol Misjonsforening, Hvarnes Tone Gjelseth (45) Solerødveien Skoppum Skoppum og Borre Misjonssamband Arne Aarsland (58) Ekenesstokken Nøtterøy Tønsberg Misjonssamband Ellen Ljøkjel Johansen (69) Tæråsveien Kvelde Kvelde Misjonssamband Harald Solberg (57) Myre, Fon 3174 Revetal Fon Misjonssamband Ragnhild Gjelseth (16) Solerødveien Skoppum Ten Treff, Tønsberg Tor Arne Kvalevåg (37) Holm 3282 Kvelde Østre Kvelde Misjonssamband Ingrid Næss (58) Graneveien Larvik Nanset Misjonssamband Aase Wittersø (71) Hem 3280 Tjodalyng Spetalen Misjonssamband Forslag til Barne- og ungdomsnemnda Ola Hellenes (17) Lindhjemveien 3280 Tjodalyng Tenningen, Verningen Jon Zimmermann (41) Gudumveien Holmestrand Valg 2008 Valgnemdas forslag Valgnemnda for 2008 har bestått av: Einar Hellenes (leder), Terje Lohne, Bodil Svensen, Liv Astrid Bue, Einar Einarsen, Else Marit Lavold (1.vara), og Aud Visnes (2.vara). Valgnemnda har kommet fram til følgende resultat (listen er alfabetisk): * = går ut. Nåværende: Kretsformann: Jan Henrik Wergeland, Våle * Kretsstyret: Sven-Åge Lindhjem, Verningen Jan Erik Sivertsen, Torød Tom Teien, Verningen Vidar Lyseng, Nykirke * Harald Solberg, Fon * Aase Wittersø, Spetalen, 1. vara * Thor-Henrik Henriksen, Tolvsrød, 2. vara * Barne- og Ungdomsnemnda: Anette-Elise Lindhjem, Verningen Ole Harald Monsen, Verningen Katharina Myhre Hagelund, Tjølling * Tor Arne Kvalevåg, Ø. Kvelde * Hanne Marit Solberg, Fon * Halvor Mangelrød, Ø.Kvelde, 1.vara* Ola Hellenes, Verningen, 2.vara * Solåsenstyret: Solveig Sundmyhr Hansen, Spetalen Martin Aamodt, Kvelde Asbjørn Hellenes, Verningen * Arnhild Westman, Tolvsrød * Arne Aarsland, Nøtterøy * Øyvind Lohne, Nykirke, 1.vara * Kristian Vestbøstad, Larvik, 2.vara* Valgnemnda: Einar Hellenes, Nanset Terje Lohne, Horten Bodil Svensen, Sandefjord Liv Astrid Bue, Stokke * Einar Einarsen, Hillestad * Else Marit Lavold, Kodal, 1.vara * Aud Visnes, Nanset, 2.vara * Forslag Kretsformann: Jan Henrik Wergeland, Våle Forslag Kretsstyret: Tor Gjone, Hvarnes Ellen Ljøkjel Johansen, Kvelde Ingrid Næss, Larvik Harald Solberg, Fon Aase Wittersø, Spetalen Forslag Barne- og Ungdomsnemnda: Ragnhild Gjelseth, Skoppum Ola Hellenes, Verningen Tor Arne Kvalevåg, Ø-Kvelde Jon Zimmermann, Botne Forslag Solåsenstyret: Valborg Lid Enne, Våle Tone Gjelseth, Skoppum Bjørn Eivind Larsen, Botne Per G. Wallumrød, Sundbyfoss Arne Aarsland, Nøtterøy Forslag Valgnemnda: Einar Einarsen, Hillestad Ann Kristin Bredvei Gusland, Verningen Else Marit Lavold, Kodal Øyvind Lohne, Nykirke Inger Nore Rauan, Verningen Elisabet Vatnar, Botne Aud Visnes, Nanset Kortnytt Hovedstyret har godkjent budsjettene for de enkelte misjonsfelt for Slik ble de: 1. Japan kr ,-. 2. Indonesia kr ,- 3. Kinaregionen kr ,- 4. KF-Kina kr ,- (KF-Kina står for kristent fagpersonell til Kina) 5. Sentral-Asia kr ,- 6. Mongolia kr ,- 7. Øst-Afrika kr ,- (Kenya og Tanzania) 8. Etiopia kr ,- 9. Vest-Afrika kr ,- (Mali og Elfenbenskysten) 10. Bolivia kr ,- 11. Peru kr ,- 12. Setela kr ,- (Setela er det teologiske seminaret i Sucre, Bolivia, som eies og drives av NLM samen med de nasjonale samarbeidskirkene i Peru og Bolivia) 13. Ufordelt kr ,- Dette gir totalt kr ,- til arbeidet ute på feltene. Må vi sukke og be Herren velsigne hver krone! Slik at Guds rike vinner nye seire, mennesker får møte Jesus til frelse og nytt liv. Det er denne store og signerike oppgave vi får være med på! Ja, komme ditt rike, Herre, her heime og ute på misjonsfeltene! Bønnehjelp fra Etiopia. Misjonær Odd-Åge Ågedal starter en bønneaksjon blant bibelskolestudenter i Awasa. Forsamlinger i Norge kan ta kontakt med meg for å få Etiopisk bønnehjelp, sier Ågedal. NLM har i 60 år hatt misjonærer i Sør-Etiopia og Guds ord har bredt seg vidt utover. Resultatet er 1,2 millioner medlemmer fordelt på 2800 menigheter. Det er et under og et verk av Gud. Vi tenker hele tiden på å hjelpe dem, men nå er tiden overmoden for å be dem hjelpe oss. Vi i Norge trenger bønnehjelp, sier Ågedal. - Hva skal foreningen gjøre for å få slik bønnehjelp? - Forsamlingen eller foreningen kan ta kontakt med meg, og vil da få tildelt en elev som skal be spesielt for den norske foreningen/ forsamlingen. Det er ingen forpliktelse knyttet til dette, alt jeg trenger er et bilde med navn og adresse, og så vil den etiopiske studenten be spesielt for disse.. Det vil gi muligheten for vedvarende bønn. Ågedal har fått sterk støtte fra sine etiopiske elever. Dette vil vi være med på! sier elevene. En forutsetning vi ber om, er at forsamlingen eller foreningen har drøftet dette før de kontakter oss, sier Odd-Åge Ågedal i Awasa. Hvis du ønsker en slik etiopisk fobønn, kan du kontakte familien Ågedal på følgende adresse: Lillian og Odd- Åge Ågedal, Postbox 73, Awasa, Ethiopia. E- post: SIDE 10 SIDE 11

7 Vestfold krets Resultatregnskap 2007 Regnskap Budsjett Regnskap Driftsinntekter Salgsinntekter Gaver innkommet på kretsen Gaver fellesinnsamling Andre driftsinntekter Sum driftsinntkter Driftskostnader Varekostnad Lønnskostnader Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter/kostnader Ekstraordniære innt./kostn Overføring fra/til institusjon Avdelingsresultat Overføring fra /til Egenkapital med og uten binding Kretsbidrag Da alle NLMs kretser nå regnskapsmessig er avdelinger i NLM, blir det ikke gitt ut en fullstendig balanse. Gjengitt med forbehold om endringer som følge av revisjon. Økonomien i Vestfold krets 2008 Regnskapsrapporten for Vestfold krets for januar og februar 2008 er nettopp kommet. Den viser at gaveinntektene ligger ca. kr ,- over fjoråret på samme tid, men lønns- og prisstigning gjør at vi likevel ligger dårligere an totalt. I forhold til et flatt budsjett, dvs. at budsjettet deles i 12 like deler (måneder), ligger vi pr. 29. februar ,- under budsjett. Gaveinntektene ligger på pr mnd disse to første månedene i 2008, for å holde tritt med et flatt budsjett burde de ha ligget på rundt ,- pr. mnd. Dette jevner seg nok noe ut etter som året går, men det understreker igjen hvor viktig det er med jevne misjonsinntekter. For de faste utgiftene til lønn, administrasjon, husleie, strøm osv. kommer jo regelmessig i postkassa hver måned! Ordningen med fast givertjeneste har hjulpet mye på dette. Som du vil se av årsmeldingen for 2007 er vi nå oppe i 128 faste givere som gav til sammen kr ,- til misjonen. Ta gjerne kontakt med kretskontoret om du vil vurdere å bli med på denne ordningen. Mange bekker små blir til en stor å gjelder også her! Nå som renten stadig stiger betyr kassakredittlån store ekstrautgifter for misjonen. GAVELISTE FRA FORENINGENE 2007 Barne-, yngres- og ungdomslag Barneklubben Maks, Fredly, Botne Den lille gren barne- og yngresforening, Sandefjord Fon Barneklubb Bjerke Guttelag, Verningen Freidig Guttelag, Østre Kvelde Kvelde Barnelag Solstrålen Jentelag, Østre Kvelde Ten Treff, Tønsberg 500 Verningen Yngreslag Misjons-, kvinne- og familieforeninger Ai Lien Kvinneforening, Kvelde Botne Misjonssamband Den lille hjelper kv.f., Hvarnes Eik Misjonssamband Fon Misjonssamband Haukerød Misjonssamband Hillestad Misjonssamband Kinas Vel Kvinneforening, Verningen Kjerringvik fellesforening Kjose Misjonssamband Kodal Misjonssamband Kodal/Vaggestad Familieforening Kopstad Misjonssamband, Hof Kvelde Misjonssamband Lysebo Misjonssamband Nanset Kvinneforening Nanset Misjonssamband Nykirke Misjonssamband Nøtterøy Misjonssamband Omsland Kvinneforening, Kjose Ramnes Misjonssamband Sandefjord Kvinneforening Sandefjord Misjonssamband Skoppum og Borre Misjonssamband Spetalen Misjonssamband Spiren Kvinneforening, Tjølling Stokke Misjonssamband Styrvold Misjonssamband Svarstad Misjonssamband Slagen Misjonssamband Tønsberg Misjonssamband Verningen Misjonssamband Vollen Misjonssamband Von Misjonsforening, Fon og V. Våle Våle Misjonssamband Vårsol Misjonsforening, Hvarnes Østre Kvelde Misjonssamband Verdifullt forkynnerkurs Av Magnus Sørhus Lørdag 23.februar arrangerte Vestfold og Telemark kretser felles forkynnerkurs på Vollen Misjonshus.. Tema for kurset var: Forkynn Guds Ord klart og tydelig.både lønnede og frivillige forkynnere og andre som på en eller annen måte er engasjert i forkynnelse var invitert. Det var godt frammøte og det var et verdifullt kurs. Vollen tok godt i mot oss med kaffe og kaker både da vi kom og før vi drog, og sørget for deilig pizza i pausen. Kretsformannen i Vestfold Jan Wergeland ønsket velkommen og kretssekretær Sven Åge Solli i Telemark krets hadde åpningsandakt. Jon Kvalbein hadde som tema for sitt foredrag: Etter kirkemøtet, hva nå? Han gjennomgikk det som hadde gått foran, og hva som skjedde på kirkemøtet, og hvilke konsekvenser vedtaket på kirkemøtet fører til. Det konkrete spørsmål en sikter til i denne sammenheng er selvfølgelig homofilispørsmålet og om homofilt samlevende kan tjene i vigslede stillinger i Den Norske Kirke. Men Kvalbein understreket at homofilispørsmålet er et symptom på en dypere krise i kirka, nemlig forholdet til Bibel og bekjennelse. Det er her den grunnleggende svikten er. Den Norske Kirke er i en dyp krise. Forfallet har gått fort og det er blitt stort og angår selve grunnlaget for det som konstituerer en sann kristen kirke. Hvordan skal en forholde seg i en slik situasjon? Alle som er overbevist om at Guds Ord må være grunnlaget for tro,lære og liv kjenner på en dyp smerte. Noen melder seg ut, noen overveier det, mens andre er avventende. Det er store lokale forskjeller. Lokalt er det også enda mange prester som i sin forkynnelse og undervisning vil stå på Guds Ord og som en gjerne vil støtte. Kvalbein hadde heller ikke noe fasitsvar på hva konklusjonen bør være. Men han understreket at det er viktig framover at arbeidet med misjonsforeninger og misjonsforsamlinger styrkes og at vi har en klar og bibelfundert forkynnelse og undervisning, ikke minst for barn og unge. For de som måtte være interessert i å ha hele foredraget sier Jon Kvalbein at han er villig til å sende det på E.mail til de som kontakter han på Om ettermiddagen hadde Egil Sjaatad et verdifullt foredrag om forkynnelsen som sjelesorg. Han understreket at sjelesørgerisk forkynnelse tar opp livsproblemer/livsgleder folk kjenner seg igjen i, og at forkynnelsen har en personlig tone slik at det en forkynner også angår en sjøl i gleder og smerter.sjelesørgerisk forkynnelse vet også å skildre ulike sjelstilstander og prøver å finne hjelp fra Guds Ord. Han tok også fram hva det vil si å forkynne lov og evangelium slik at synden i de forskjellige former avsløres og at mennesker får hjelp gjennom forkynnelsen i anfektelse og kamp mot synden og til å holde fast ved evangeliet.. Sjelesørgerisk forkynnelse gir og de kristne tro for å bruke sine evner og nådegaver til gagn for nesten og i tjeneste for Guds rike. En slik forkynnelse forkynner også troen på Guds makt og nærvær i forgjengelighetens og dødens verden og gir det evige livs håp. Etter hvert foredrag hadde vi engasjert samtale. Vi hadde en meningsfull og verdifull dag sammen om viktige spørsmål. HØR BEGGE BIBELTIMENE PÅ nlm.no/vestfold Kortnytt Solåsen Bibelcamping juli Bibeltimer, møter, sang og musikk, aktiviteter for barn og unge. Sol-sjø-vannsklie, utflukter og laksefiske m.m. NB! Alle er velkommen til møtene/bibeltimene selv om du ikke bor på bibelcampingen. Vestfoldinger er også velkommen til å ta noen feriedager på Solåsen Bibelcamping! Leirsjefer: Egil Grindland, Anne og Harald Dyrøy Talere: Åge Solsvik, Egil Grindland, Ola Tulluan og Kjetil Fredriksen Sangere: Anne Rita Nilsen og Marit Øvsteland, Tove og Einar Bondevik og Ingrid Landro Talere på barne- og ungdomsmøter: Inger Solveig og Andreas Høyland, Ruth og Lars Fjelltveit Liv Jorunn Bjørkås og Ragnar Kjellevik To nyoppussede og ett nytt internat med bad på alle rom. Også større familierom med felleskjøkken. Middag og måltider kan kjøpes. Fullstendig program er sendt til alle foreningene. Kretskontoret har flere på lager, så bare ring og bestill, til deg selv eller til venner som du tror kan være interessert! Bestilling: Solåsen Leirsted, 3280 Tjodalyng, tlf , faks: Epost: Nytt om navn. Kjell og Aase Wittersø kom 16. april hjem fra et 3 mndr s vikariat som bestyrere ved feriestedet i Awasa, Etiopia. Også Thor-Henrik og Jorunn Henriksen har vært på en kort gjenvisitt til Etiopia. Tore og Marit Vågen reiser i desember 2008 ut til Etiopia for en 3-årsperiode. Tore blir da feltleder/stedlig representant etter Osvald Hindenes. Torleif Belt blir fra 1. august ny forlagssjef i Lunde Forlag etter Ingeborg Eidsvåg Fredwall. Belt kommer fra stillingen som adm.direktør i avisen Dagen. Han har tidligere vært avdelingssjef i Lunde Forlag, Bergen. 40 dager i bønn. Over 2000 bønnebøker og bønnemanualer var sendt ut før bønneaksjonen Norge 40 dager begynte 26. mars. NLMs forsamlingsleder på Hamar, Ole Kristian Sameien, forteller at det hele begynte i Som avslutning arrangeres det en nasjonal bønnekonferanse på Grimerud Gård april. SIDE 12 SIDE 13

8 Misjonærkonferansen i Peru - og litt til Pinsestevnet SOMMERTID PÅ KRETSKONTORET Av Marianne Høgsås Peru ble misjonærkonferansen avviklet I mars, og som vanlig var det den Norske Skolen i Arequipa som var tilholdssted disse dagene. Ungene hadde skole med Påske som tema og startet en av dagene med å ri på esel slik Jesus gjorde da han kom inn i Jerusalem. Ellers visualiserte de lidelseshistorien og oppstandelsen med skuespill blant annet. Strategi Forhandlingene på konferansen kretset seg mye rundt strategi for det arbeidet NLM er med på i Peru. Som innledning på dette hadde vi flere reflekterte Karl Andreas foredrag som nyttig bakgrunnsstoff. Blant annet hadde regionsleder for Sør Amerika, Kjell Jaren, et historisk tilbakeblikk der han fortalte fra sitt arbeid som misjonær i Peru de første årene NLM var her. Nå er det er den nasjonale kirken, Iglesia Evangelica Luterana Peru (IEL-P), som styrer arbeidet, og misjonærene er i en stor grad underlagt deres strategier og planer. Noen spør seg da kanskje hva NLM i Peru skal med en egen strategi, men som misjon er det viktig å være bevisst på hva vi kan sette inn ressurser på og hvor lenge en vil støtte med misjonærer i de ulike arbeidsgrenene. Dette henger sammen med misjonærrekruttering, økonomi i NLM og planer NLM har for når en skal trekke seg ut for å gå til andre land og folk. Misjonærkonferansen i Bolivia Av Kirsti Dimmen og Anne Lise Skyttemyr Bibelundervisning Prioriteringene i IEL-P står høyt i forhold til lederopplæring og bibelundervisning som en nå prøver å få gjennomført systematisk på bibelskolen (CLET) og lokalt i menighetene. Tor Egil er rektor på bibelskolen med oppgaver i bibelundervisning både i Juliaca der vi bor og rundt omkring i distriktene. I tilknytning til dette er han og flere andre misjonærer med i arbeidet med kirkens reglement for gudstjenesten, og han er med i evalueringen av pastorene som er et nytt tiltak i år. Da det var generalforsamling i IEL-P i mars ble den første pastorinnvielsen holdt. Kravene for å bli innvidd pastor er blant annet å ha fullført bibelskolen og pastorkursene. Gå ut Ved besøk av kirkens øverste leder, Fidel Mamani Ito, ble vi også minnet om planene om å gå til nye plasser med evangeliet. Dette er et prioriteringsspørsmål som er avhengig av om en har folk som er både egna og villige. Samtidig ser en i mange menigheter at arbeidet stagnerer og det mangler ikke på konflikter, så da lurer man på om det er riktig å gå videre før en ser at det går godt der en er. Et eksempel på dette gis nedenfor. Jon Egil Fra 3. til 6 mars var 22 voksne og 16 barn samla til konferanse like utenfor Cochabamba på et nydelig sted der både store og små koste seg. Elevene på DNS hadde samtidig fellesperiode og hadde mye moro sammen. Det er alltid stor stas å treffes. Fra Norge hadde vi besøk av hovedstyremedlem Lars Gaute Jøssang og kona Marit. Han talte til oss på kveldsmøtene og hadde mange nyttige innspill å komme med på forhandlingene. På formiddagene hadde Knut Bjørn Skyttemyr bibeltimer med Vandring gjennom påsketekstene. Programmet var tett og på forhandlingene ble det ble satt særlig fokus på strategier framover, på vår funksjon, og nødvendigheten av vår tilstedeværelse som misjonærer i Bolivia. Vi hadde en gjennomgang av alt arbeidet som blir drevet nå, og en del bakgrunnsstoff for arbeidet i Bolivia ble presentert. Veldig interessant og nyttig, særlig for de av oss som er nye. Det mest nyttig var likevel det å møte ledelsen i den nasjonale kirka her ute. De var veldig åpne og direkte. De snakket om at det er ti år siden de ble en selvstendig kirke. Og nå er de kommet i den fasen at de vil stake ut kursen videre. Og da vil de gjerne ta imot råd fra norske misjonærer og fra NLM som organisasjon. De ønsker flere misjonærer i evangelisk menighetsarbeid, og de ønsker hjelp til lederopplæring. Her spiller Setela og Clet en viktig rolle. Disse ønskene ble en bekreftelse på kallet for oss misjonærer. Men de la samtidig vekt på viktigheten av likeverd. Og de vil selv finne veien som de ser mest tjenlig i arbeidet her i Bolivia. Misjonærkonferansen pekte ut tre sentrale områder for den neste 3 årsperioden: Evangelisk arbeid, ledertrening og lederoppfølging og bibelopplæring. Marianne og Tor Egil Høgsås. Tacna Mange av dere lurer sikkert på hvordan det går i Tacna der vi arbeidet i over 4 år. Etter at vi dro i juni 2000 fortsatte sentrumsmenigheten å vokse, og det var mye fint som skjedde ved at mange nye tok imot Jesus. Men ulike konflikter som oppstod endte med splittelse da en gruppe forlot menigheten. Arbeidet fortsatte med de gjenværende, men de siste årene har en etter en forlatt menigheten. Nå er det hverken pastor eller misjonærer der så kirkelokalet er foreløpig stengt for aktivitet. En pastor arbeider litt i de andre to kirkene der en heller ikke har stor oppslutning. Det gode midt i dette er at en del av de som vi kjenner fortsatt er kristne om de ikke går i vår kirke. Det er ikke prioritert å sende misjonærer til Tacna nå og kirken har heller ikke nasjonale pastorer å sende. Juliaca I Juliaca, som også er en by med flere hundre tusen innbyggere, har det vært lutherske menigheter i mange år, men vi kjenner at det fortsatt er bruk for oss her blant annet som mellommenn når brødre i menighetene er i konflikt. Marianne jobber som sosiallærer/sjelesørger på den 1 år gamle barne- og ungdomsskolen, Martin Lutero, som kirken driver. Nytt skoleår tok til i mars med 6 klasser og nær 200 elever, noe vi er veldig fornøyd med. Bryt nytt land Kirken satser på skoledrift 3 steder i Peru og det er virkelig en god mulighet for evangelisering siden en har stor frihet til forkynnelse ved skolene. Det er planer om oppstart av menighet på Martin Lutero, noe vi ser fram til og håper gir frukter. I begynnelsen av konferansen ble vi minnet om et bibelvers som vi lar være vår hilsen til dere: Så dere en sæd, som rettferdigheten krever! Få dere en høst etter kjærlighetens bud! Bryt dere nytt land! For nå er det tiden til å søke Herren, til han kommer og lar rettferdighet regne over dere. Hosea 10,12. Hilsen deres utsendinger i Peru, Marianne (født Vittersø) og Tor Egil Høgsås Gjennestad 11. mai kl Tale og sang: Studenter og lærere fra Fjellhaug Misjonshøgskole Etter møtet blir det grilling og salg av pølser, brus, is, kaker og kaffe. Ta gjerne med noe å sitte på! Hjertelig velkommen til alle sammen! Arr.: Barne- og ungdomsnemnda St.Hansstevner St.Hansaften Solåsen 23.juni Tale: Mangor Harestad Vi begynner å grille kl Møte kl Kaffe, kiosk. Små og store er velkommen! St.Hansaften Enneøya i Fon 23.juni kl Våle og Fon Misjonssamband arrangerer familiesamling på Enneøya ved Sjuevannet i Fon. Andakt ved Kåre Sanna Ta med mat og drikke. Felles grill. Lek og moro. Velkommen! Fra og med 1. juni til og med 31. august: Åpent kl kl (mandag til fredag) Kontoret er stengt i uke 27, 28, 29 og 30. I denne tiden ring til Solåsen leirsted ang. leirer m.m. Tlf pinsedagstevne Verningen bedehus 12. mai kl Tale og sang: Studenter og lærere fra Fjellhaug Misjonshøgskole Ta med mat, drikke fåes. Alle velkommen! Leirkalender juni Minileir 3-8 år sammen med voksen juni Villmarksleir klasse juni Hobbyleir for jenter klasse juni Gutteleir klasse 30. juni - 2. juli Megaleir klasse august Ferieleir klasse Prisene og mer info om leirene finner du i Leirposten nr 2/2008. Be for alle de som skal på leir i sommer! Vi gratulerer Oddvar Sørensen, Stokke/Kodal, 60 år Signe Skjerve, Nøtterøy, 85 år Else Sørhus, Botne, 80 år Hilmar Sandvik, Tolvsrød, 60 år Åse Hetlesæther, Våle, 60 år Stener Larsen, Botne, 70 år Ingeborg Guren, Tjølling, 85 år Kortnytt Hverdagsengler i Afrika på NRK. I Åpen himmel-programmet på NRK 1 ble det i mars-april sendt tre programmer fra misjonens arbeid i Tanzania og Etiopia. 30. mars fikk vi innblikk i Mama Kari Evjen Olsens livsgjerning ved Haydom Lutheran Hospital i Tanzania. Søndag 6. april var det MAF-pilot Eivind Johannes Lindtjørn som fortalte om jobben som misjonspilot, det kuleste og viktigste jeg vet om! Sangforfatteren til den kjente påskesalmen Han er oppstanden, halleluja, tanzanianeren Bernhard Kyamanya, var også med i programmet. Søndag 13. april fortalte misjonær Nils Andreas Loland om arbeidet med viktige vannprosjekter i Etiopia. Send gjerne flere slike programmer, NRK 1! Kvås videregående skole legges likevel ned. I en lengre redegjørelse på utsyn.no av fung. generalsekretær Ernst Jan Halsne, ser vi at det er økonomien som tvinger fram nedleggelsen som skjer fra sommeren Feil kontonummer i Prosjektkatalogen Merk: Riktig kontonummer skal være: Hobbymaks AS legges ned. Hobbymaks, som i en årrekke har produsert halvfabrikata til barnelag og andre, må legge ned sin virksomhet etter flere år med underskudd i driften. SIDE 14 SIDE 15

9 B-PostAbonnement Returadresse: NLM Vestfold krets Misjonssenteret Gjennestad 3160 Stokke To måneder på misjonsmarken Første hilsen fra Paul Andre i Bolivia Av Paul Andre Bergene Holm Kjære misjonsvenner i Vestfold! Her kommer det en liten hilsen fra deres utsending i Bolivia. Da jeg 3. februar satte meg på flyet til Cochabamba var det mange tanker som fór gjennom hodet. Forventninger, forestillinger og planer! Mye har blitt helt annerledes enn jeg noensinne kunne forestille meg. Misjonen hadde funnet en fin leilighet til meg i en blokk i 7.etasje, med flott utsikt over byen! Det er av sikkerhetsmessige årsaker at jeg bor i en blokk og ikke et hus, her er det kontinuerlig vakthold. Allerede dagen etter jeg ankom Cochabamba fikk jeg være med på noe de kaller karnevalsleiren. Denne leiren er vanligvis en ungdomsleir, men dette året var hele familiene invitert. I karnevalstiden settes hele Sør- Amerika på hodet, deriblant med stort alkoholinntak. Da er det godt å kunne invitere til samlinger om Guds Ord i stedet, på den nasjonale kirkens leirsted. Godt å kjenne fellesskapet med de nasjonale helt i fra starten. Når man kommer ut som misjonær uten storbagasje (frarådes å sende storbagasje til Bolivia) medfører det at man må kjøpe inn mye. Når man ikke kan språket blir man veldig avhengig av de andre misjonærene. Det er uvant for en som er vant til å klare seg selv. Men med fantastiske medmisjonærer så går det godt. Man trenger ikke spansk bare for å handle, men for i det hele tatt å kommunisere og utføre den tjeneste jeg er kalt til. Derfor var jeg spent når språkskolen begynte. Jeg er ikke akkurat noen kløpper i språk, men min språklærer raste i vei i et voldsomt tempo. Ikke nok med at ho lærte meg masse spansk, ho til og med retta på engelsken min! Læringskurven var bratt i starten og første eksamen gikk flott, men så floket det seg til. Pedagogikk er gjerne for lite utbredt i Norge, her er det enda mer ukjent. Resultatet ble uansett at jeg så meg nødt til å bytte språkskole, bytte til den som misjonen har brukt i mange år. Jeg skulle være en forsøkskanin, men er redd det var feil kanin til forsøket. Min studiesituasjon har blitt påvirket av at jeg har vært mye sjuk! Uvant for en som nesten aldri har vært sjuk i Norge. Det er en del av aklimatiseringen sier de her. Sikkert nok, men like frustrerende for det når man er ny misjonær. At vekta viser 15 kilo mindre enn før jeg reiste sier vel gjerne sitt. Like fullt trives jeg, både i misjonærfelleskapet her i Cochabamba, i møte med alle misjonærene på konferansen, men i like stor grad i møte med de nasjonale både i og utenfor kirka. Den menigheten som jeg er bedt om å gå i, heter Complejo Fabril! Den hadde 25 års jubileum nå på søndag, med dåp og helt fullt lokale(selv lå jeg hjemme med halsbetennelse og feber). Til tross for at menigheten har så lang fartstid er det få gamle, mest barnefamilier og ungdommer. Dette viser nøden i arbeidet i Bolivia, de som er vunnet for evangeliet må bli bevart! Her (som i Norge) er det så mange som faller fra troen når de går over i de voksnes rekker. Livets mange bekymringer, og de er det mange av i Bolivia, knekker Gudslivet og frarøver de det evige livet. Menighetslivet er allikevel det området der situasjonen ikke er så annerledes enn jeg forestilte meg før jeg reiste. Bolivia trenger fremdeles en gjennomgripende vekkelse, også langt inn i det eksisterende menighetslivet. Riktignok skal det sies at jeg ikke forstår så mye av det som skjer i møtene, selv om jeg allikevel deltar i sangen. Men en gjennomgripende vekkelse ville satt tydelige spor i menighetene rundt om i Bolivia, og det trengs virkelig. Vil du være med å be om det? Takk for all forbønn, det er godt å vite at man som utsending har et misjonsfolk bak seg! Paul Andre Bergene Holm

REFERAT REGIONSTYRET NLM REGION ØST

REFERAT REGIONSTYRET NLM REGION ØST REFERAT REGIONSTYRET NLM REGION ØST Tid: 1. september 2016 Sted: Sinsenveien 25, Oslo Til stede: Forfall: Fra adm. Britt Vittersø (styreleder) Kay Granli (nestleder) Ingunn Holm Tore Johansen Lars Olav

Detaljer

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad 2 Kor 9,6-8 Men det seier eg: Den som sparsamt sår, skal òg hausta sparsamt, og den som sår med velsigning, skal òg hausta med velsigning. 7 Kvar må gje

Detaljer

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent NLM Ung 20132018 Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent Jesus trådte fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til

Detaljer

LOVER FOR NLM, Region Øst (Vedtatt på årsmøtet 14.4.2012)

LOVER FOR NLM, Region Øst (Vedtatt på årsmøtet 14.4.2012) 1 LOVER FOR NLM, Region Øst (Vedtatt på årsmøtet 14.4.2012) 1.0 Navn og område 1.1 Regionens navn er: Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Øst. 1.2 Regionens arbeidsområder er fylkene Østfold, Akershus,

Detaljer

1.0 Navn Regionens navn er Norsk Luthersk Misjonssamband, region Midt-Norge

1.0 Navn Regionens navn er Norsk Luthersk Misjonssamband, region Midt-Norge Vedtatte lover Inderøy 4. juni 2011 1.0 Navn Regionens navn er Norsk Luthersk Misjonssamband, region Midt-Norge 2.0 Bekjennelse og tilhørighet Regionene står tilsluttet Norsk Luthersk Misjonssamband og

Detaljer

REFERAT REGIONSTYRET NLM REGION ØST. Sak 12/16 Godkjenning av innkalling og saksliste. Sak 13/16 Godkjenning av referat fra styremøte

REFERAT REGIONSTYRET NLM REGION ØST. Sak 12/16 Godkjenning av innkalling og saksliste. Sak 13/16 Godkjenning av referat fra styremøte REFERAT REGIONSTYRET NLM REGION ØST Tid: 10. mars 2016 Sted: Sinsenveien 25, Oslo Til stede: Forfall: Fra adm. Hans Georg Skuggedal (leder) Jogeir Lianes (nestleder) Britt Vittersø Kari Helene Haugen (ansattrepresentant)

Detaljer

Hovedstyret samlet til møte i Oslo. 8.-9. februar 2013

Hovedstyret samlet til møte i Oslo. 8.-9. februar 2013 Hovedstyret samlet til møte i Oslo 8.-9. februar Til stede: Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø Varamedlem: Svenning Bjørke Fra administrasjonen

Detaljer

Lover for misjonsforsamlingen Misjonssalen Sandnes

Lover for misjonsforsamlingen Misjonssalen Sandnes Lover for misjonsforsamlingen Misjonssalen Sandnes Vedtatt på årsmøte 13.februar 2008 1.0 Navn. Misjonsforsamlingens navn er Misjonssalen Sandnes (Opprinnelig stiftet som en Kinamisjonsforening i Sandnes

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

Årsmelding for Betania Ungdomsforening

Årsmelding for Betania Ungdomsforening Årsmelding for Betania Ungdomsforening 2010 For Betania Ungdomsforening har 2010 vært et godt og innholdsrikt år med mye aktivitet. Vi i styret vil takke alle dere som har vært med å bidratt, både med

Detaljer

REFERAT REGIONSTYRET NLM REGION ØST. Saksliste og saksfremstilling: Tid: 7. mars Sted: Fjellhaug, Sinsenveien 25

REFERAT REGIONSTYRET NLM REGION ØST. Saksliste og saksfremstilling: Tid: 7. mars Sted: Fjellhaug, Sinsenveien 25 REFERAT REGIONSTYRET NLM REGION ØST Tid: 7. mars 2013 Sted: Fjellhaug, Sinsenveien 25 Tilstede: Rune Andersson (styreleder) Arne Solberg (nestleder) Jogeir Lianes Gerd Solbakken Marit Vågen Siri Myklebust

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Referat A-protokoll. Fra administrasjonen: T Kolbjørn Bø Regionleder F Arnt Magne Granberg Ung-Leder T Arvid Lodden Administrasjonsleder

Referat A-protokoll. Fra administrasjonen: T Kolbjørn Bø Regionleder F Arnt Magne Granberg Ung-Leder T Arvid Lodden Administrasjonsleder Møte: Regionstyret Møtenr.: 2 2017 Sted: Regionkontoret Dato: Tirsdag 14. mars 2017 kl. 17.00 21.15 Fra regionstyret: T Egil Svela Formann T Jan Ove Selstø Nestformann T Dagfinn Brandsæter Styremedlem

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

REGIONSTYREMØTE, NLM REGION SØR 14.-15.03. 2014

REGIONSTYREMØTE, NLM REGION SØR 14.-15.03. 2014 REGIONSTYREMØTE, NLM REGION SØR Dato: 14.-15.03. 2014 Tid: 14.03, 18.00 22.00 og 15.03, 10.00-14.30 Sted: 14.03: Norsjø Ungdomssenter. 15.03: Kvitsund Gymnas Til stede: Helge Norheim (styreleder), Kristen

Detaljer

Referat A-protokoll. Saksliste: Sak 42-2015 Godkjenning av sakslisten. Sak 43-2015 Referat fra RS-møter 18.05.2015 og 06.06.205

Referat A-protokoll. Saksliste: Sak 42-2015 Godkjenning av sakslisten. Sak 43-2015 Referat fra RS-møter 18.05.2015 og 06.06.205 Møte: Regionstyret Møtenr.: 6 2015 Sted: Regionkontoret Dato: Tirsdag 16. juni 2015 kl. 17.00 21.15 Fra regionstyret: T Egil Svela Formann T Jan Ove Selstø Nestformann T Dagfinn Brandsæter Styremedlem

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Lørdag 16. februar klokken 16.00 19.00 Sted: Alfred Hess`s veg 2B, Trondheim Etter møtet vil det være muligheter for å kjøpe mat og drikke. Sosiale aktiviteter

Detaljer

Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015

Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015 Strategidokument for barne- og ungdomsarbeidet i Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Sørvest for perioden 2011-2015 Region Sørvest 1. Innledende kommentarer Dette strategidokumentet bygger på NLMs grunnregler

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 2 2013 ÅRGANG 44 17. mai fest kl. 18.00 Kretsmøte 1.-2. juni Meld deg på forsamlingstur til Visthus 14-16 Juni www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet

Detaljer

Ny nettside: www.moldebedehus.no

Ny nettside: www.moldebedehus.no Informasjonsblad for Molde Indremisjon April 2013 Andakt og bønneemner Forsamlingslederen har ordet Nytt Styre og hyrderåd Ny nettside: www.moldebedehus.no Forsamlingslederen har ordet Vinne, utruste og

Detaljer

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp

Kandidater til MUF-styret. Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp Kandidater til MUF-styret Inger Elise Kjøndal Margot Fosen Astrid Rydland Bjørke Eivind Bø Sven Arne Lundeby Eirik Nyfeldt-Bø Hanne Asp 1.Mars 2010 Astrid Rydland Bjørke Navn: Astrid Rydland Bjørke Alder:

Detaljer

Dato: Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Gunnar Indrebø Thor Fremmegård Kjartan Urangsæter Åsebø Knut Espeland

Dato: Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Gunnar Indrebø Thor Fremmegård Kjartan Urangsæter Åsebø Knut Espeland REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato: 2.-3.9. Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Gunnar Indrebø Thor Fremmegård Reidar Bøe Kjartan Urangsæter Åsebø Knut Espeland Håvard Måseide (deler av fredag)

Detaljer

FJELL-LY POSTEN. Utgitt av Midthordland Indremisjon - Nr

FJELL-LY POSTEN. Utgitt av Midthordland Indremisjon - Nr FJELL-LY POSTEN Utgitt av Midthordland Indremisjon - Nr. 1-2017 Sommerhilsen fra Fjell-ly Nå er nok en leirvår ferdig på Fjell-Ly, og det nærmer seg sommerferie for oss i Barne- og ungdomsavdelingen. Vi

Detaljer

Dato: 6.9.2013 Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø

Dato: 6.9.2013 Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato: 6.9. Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø Varamedlem: Svenning Bjørke

Detaljer

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015.

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. 1 Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. Sted: Underetg, Skien baptistkirke. Tidspunkt: 19.00 21.10 Antall fremmøtte: 40 Kaffe fra klokken 18.45. Harald Dønnestad innledet kvelden. Harald takker

Detaljer

LOVER FOR NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND REGION NORD

LOVER FOR NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND REGION NORD LOVER FOR NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND REGION NORD 1.0 Navn 1.1 Regionens navn er Norsk Luthersk Misjonssamband, Region Nord. 1.2 Regionens arbeidsområde er Svalbard og Finnmark, Troms og Nordland fylker

Detaljer

1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 740 670 630 480 GUDSTJENESTEDELTAGELSE - 2014 990 915 817 710 655 615 610 390 950 900 870 890 770 800 710 616 610 413 280 140 JAN FEBR MARS APRIL MAI JUN JUL

Detaljer

ÅRSMØTE 2017 NLM REGION ØST Valg

ÅRSMØTE 2017 NLM REGION ØST Valg ÅRSMØTE 2017 NLM REGION ØST Valg Regionstyret Regionstyret består av 7 medlemmer (valgt av årsmøtet for to år) og 2 varamedlemmer (valgt av årsmøtet for ett år) i tillegg til ansattrepresentant og vara

Detaljer

Referat A-protokoll. Fra regionstyret: T Jan Ove Selstø. Til administrasjonen: F Arnt Magne Granberg. T = tilstede F = Forfall IK = Ikke innkalt

Referat A-protokoll. Fra regionstyret: T Jan Ove Selstø. Til administrasjonen: F Arnt Magne Granberg. T = tilstede F = Forfall IK = Ikke innkalt Møte: Regionstyret Møtenr.: 7 2017 Sted: Regionkontoret Dato: Onsdag 30. aug. 2017 kl. 17.00 21.15 Fra regionstyret: T Jan Ove Selstø T Egil Svela T Dagfinn Brandsæter T Håvard Brekkå T Brith Halvorsen

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

GRUNNREGLER FOR NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND

GRUNNREGLER FOR NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND GRUNNREGLER FOR NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND FORMÅL OG BASIS 1 Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) har til formål å utbre Guds rike. Derfor vil NLM forkynne evangeliet og fremme ansvar for misjon nasjonalt

Detaljer

REFERAT REGIONSTYRET NLM REGION ØST. Saksliste og saksfremstilling: Fjellhaug, Sinsenveien 25

REFERAT REGIONSTYRET NLM REGION ØST. Saksliste og saksfremstilling: Fjellhaug, Sinsenveien 25 REFERAT REGIONSTYRET NLM REGION ØST Tid: Sted: Tilstede: 24. Januar 2013 Fjellhaug, Sinsenveien 25 Rune Andersson (styreleder) Arne Solberg (nestleder) Jogeir Lianes Gerd Solbakken John Petter Stangeland

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 3 2016 ÅRGANG 46 Diverse arrangement på bedehuset i desember Rapport fra Plan og økonomi komiteen Vil du gi en julegave til Molde Indremisjon? Glimt fra julemessen

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

REFERAT REGIONSTYRET NLM REGION ØST

REFERAT REGIONSTYRET NLM REGION ØST REFERAT REGIONSTYRET NLM REGION ØST Tid: Onsdag 20. januar 2016 Sted: Sinsenveien 25, Oslo Til stede: Forfall: Hans Georg Skuggedal (leder) Jogeir Lianes (nestleder) Britt Vittersø Ingunn Holm Kay Granli

Detaljer

NLMs GRUNNREGLER. Formål og basis. Generalforsamlingen

NLMs GRUNNREGLER. Formål og basis. Generalforsamlingen NLMs GRUNNREGLER Formål og basis 1 Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) har til formål å utbre Guds rike. Derfor vil NLM forkynne evangeliet og fremme ansvar for misjon nasjonalt og internasjonalt. Vi vil

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Dato: 21.-22.06.2013 Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø

Dato: 21.-22.06.2013 Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato: 21.-22.06. Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Roald Gulbrandsen Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Gunnar Indrebø Varamedlem: Svenning

Detaljer

Dato: 5.-6.9.2014 Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Gunnar Indrebø Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Svenning Bjørke

Dato: 5.-6.9.2014 Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Gunnar Indrebø Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Svenning Bjørke REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato: 5.-6.9. Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Gunnar Indrebø Thor Fremmegård Reidar Bøe Håvard Måseide Svenning Bjørke Fravær: Roald Gulbrandsen

Detaljer

Lovverk for Normisjons foreninger

Lovverk for Normisjons foreninger Lovverk for Normisjons foreninger 1) Normalregler for foreninger i Normisjon Lagt frem for konstituerende generalforsamling i Vennesla 4. juli 2000 og vedtatt av Normisjons landstyre 20. oktober 2000 med

Detaljer

Dato Sted: Sinsenveien 25, Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Knut Espeland Håvard Måseide Reidar Bøe Raymond Bjuland Andreas Kiplesund

Dato Sted: Sinsenveien 25, Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Knut Espeland Håvard Måseide Reidar Bøe Raymond Bjuland Andreas Kiplesund REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato 31.3.-1.4. Sted: Sinsenveien 25, Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Knut Espeland Håvard Måseide Reidar Bøe Raymond Bjuland Andreas Kiplesund Forfall: Gunnar Indrebø

Detaljer

Forfall: Reidar Bøe og Raymond Bjuland (1. varamann) Fra NLM ung: Magnus Mjelstad møtte ikke.

Forfall: Reidar Bøe og Raymond Bjuland (1. varamann) Fra NLM ung: Magnus Mjelstad møtte ikke. REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato 3.-4.2. Sted: Sinsenveien 25, Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Gunnar Indrebø Thor Fremmegård Kjartan Urangsæter Åsebø Knut Espeland Håvard Måseide Forfall: Reidar

Detaljer

LOVER FOR NLM REGION SØRVEST

LOVER FOR NLM REGION SØRVEST LOVER FOR NLM REGION SØRVEST 1.0 Navn 1.1 Regionens navn er Norsk Luthersk Misjonssamband Region Sørvest. 1.2 Regionen omfatter følgende kommuner: Flekkefjord, Kvinesdal, Sirdal, Lund, Sokndal, Eigersund,

Detaljer

DROTTNINGBORG 23.-26. JULI

DROTTNINGBORG 23.-26. JULI DROTTNINGBORG 23.-26. JULI 2015 DE UNGES SOMMERFEST Minior, Junior Tweens & Ungdom MØTER, SEMINARER & FAMILIE- SAMLINGER MISJON, SOMMER, FEST & GLEDE GJØRE DISIPLER - SOM KAN FORANDRE VERDEN Hovedtaler:

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE

REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato: 2.-3.12. Sted: Sinsenveien 25, Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Gunnar Indrebø Thor Fremmegård Reidar Bøe Kjartan Urangsæter Åsebø Knut Espeland Håvard Måseide

Detaljer

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 "Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler" "For så høyt har Gud elsket verden" 1 2 3 Ut på fredagskvelder - Tilby kaffe/te/vaffel i gågata. Spesielt rettet mot

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

ImF Ung. Barnebladene

ImF Ung. Barnebladene ImF Ung Barnebladene Nr 3-2013 Passer du inn? Vet du hva? Gud sier at alle passer inn! Guds rike er for alle! Jesus sa en gang: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører

Detaljer

Protokoll, Regionstyret, NLM Region Sør 15.10. 2015

Protokoll, Regionstyret, NLM Region Sør 15.10. 2015 Protokoll, Regionstyret, NLM Region Sør Dato: 15.10. 2015 Tid: 17.30 21.00 Sted: Drottningborg vgs, Grimstad Til stede: Helge Norheim (styreleder), Rune Galteland (nestleder), Linda Aaberg, Kristen Salmelid,

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 4.januar 2015 Hei alle venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Vi lever i en tid der teknologien utfordrer oss på den måten at arbeid og hvile flyter

Detaljer

09 2.-4. OKTOBER bildøy bibelskole

09 2.-4. OKTOBER bildøy bibelskole 09 barnelederkonferanse 2.-4. OKTOBER bildøy bibelskole En hammer i Guds hånd PROGRAM Fredag: 18-19 Innkvartering 19.00 Kvelds 20.00 Klar, ferdig - BYGG Jarle Waldemar: Kreativ formidling Bli kjent Gruppearbeid/-samtale

Detaljer

Protokoll, Regionstyret, NLM Region Sør

Protokoll, Regionstyret, NLM Region Sør Protokoll, Regionstyret, NLM Region Sør Dato: 19.06.2017 Tid: 17.30 21.30 Sted: Regionkontoret, Kristiansand Til stede: Rune Galteland (styreleder), Kristen Salmelid, Kjellaug Inntjore, Kristin Kjebekk

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Fra administrasjonen ifølge grunnreglene Generalsekretær Øyvind Åsland. Espen Ottosen åpnet samlingen fredag med andakt og bønn.

Fra administrasjonen ifølge grunnreglene Generalsekretær Øyvind Åsland. Espen Ottosen åpnet samlingen fredag med andakt og bønn. REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato 08.-09.09. Sted: Sinsenveien 25, Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Knut Espeland Håvard Måseide Reidar Bøe Raymond Bjuland Gunnar Indrebø Thor Fremmegård Kjartan

Detaljer

Januar: Søn 1. Knut Kvalvik Søn 6. Paul Andre Bergene Holm Søn 13. Søn 20. Turid Rørmark Søn 27. Endre Stene Februar: Søn 3.

Januar: Søn 1. Knut Kvalvik Søn 6. Paul Andre Bergene Holm Søn 13. Søn 20. Turid Rørmark Søn 27. Endre Stene Februar: Søn 3. Januar: Søn 1. kl 12.00 Møte v Knut Kvalvik Søn 6. kl 11.00 Møte v Paul Andre Bergene Holm Søn 13. kl 19.00 Bønnemøte Søn 20. kl 17.00 Familiemøte v Turid Rørmark Søn 27. kl 11.00 Møte v Endre Stene Februar:

Detaljer

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste

Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste 1 ORDNING FOR Ordinasjon og innsettelse av forstander og/eller eldste i samme gudstjeneste Den Evangelisk Lutherske Frikirke Orientering 1. Til tjenesten med Ord og sakrament (hyrdetjenesten) kalles og

Detaljer

Årsmøte for Vågen bedehus 2011 22. januar 2012

Årsmøte for Vågen bedehus 2011 22. januar 2012 Årsmøte for Vågen bedehus 2011 22. januar 2012 Sak 1 Godkjenning av innkalling til årsmøtet Innkallingen er godkjent Sak 2 Valg av ordstyrer, referent og underskrivere av protokoll. Ordstyrer Oskar Feed

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

REFERAT REGIONSTYRET NLM REGION ØST. Sak 18/17 Godkjenning av innkalling og saksliste. Sak 19/17 Konstituering av regionstyret

REFERAT REGIONSTYRET NLM REGION ØST. Sak 18/17 Godkjenning av innkalling og saksliste. Sak 19/17 Konstituering av regionstyret REFERAT REGIONSTYRET NLM REGION ØST Tid 11.05.2017 Sted Sinsenveien 25, Oslo Til stede Fra adm. Forfall Anita Berget Kay Granli Jostein Haugen Ingunn Holm Lars Olav Lundø Janet Seierstad Gerd Solbakken

Detaljer

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak N A V N E D A G Joar, Jarle og Jarl Jarle Gundersen er med i «navnedagklubben» denne tirsdagen. 24.1.2012 P Å D E N N E D A G årets 24. dag 24. januar 1965 døde Winston Churchill, statsminister i Storbritannia

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Fra administrasjonen ifølge grunnreglene Øyvind Åsland

Fra administrasjonen ifølge grunnreglene Øyvind Åsland REFERAT FRA MØTE I NLMs HOVEDSTYRE Dato: 17.-18.4. Sted: Oslo Til stede Lars Gaute Jøssang Terje Eggebø Håvard Måseide Thor Fremmegård Gunnar Indrebø Svenning Bjørke Roald Gulbrandsen (fra fredag kl. 12)

Detaljer

GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015

GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015 GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015 Hei! Dette er Hamar normisjons program for første halvår 2015. Enten du er kjent med denne type program fra før, eller det er nytt for deg, så oppfordrer vi

Detaljer

Protokoll, Regionstyret, NLM Region Sør

Protokoll, Regionstyret, NLM Region Sør Protokoll, Regionstyret, NLM Region Sør Dato: 22.-23.01.2016 Tid: Sted: Undeland Misjonsgård Til stede: Helge Norheim (styreleder), Rune Galteland (nestleder), Linda Aaberg, Sverre Høgsås, Egil Grindland

Detaljer

Referat årsmøte i NLM Region Øst 25. april 2015 i Misjonssalen, Oslo

Referat årsmøte i NLM Region Øst 25. april 2015 i Misjonssalen, Oslo Referat årsmøte i NLM Region Øst 25. april 2015 i Misjonssalen, Oslo Sak 1. Konstituering a. Godkjenning av innkalling og saksliste Leder av regionstyret, Hans Georg Skuggedal, spurte om det var kommentarer

Detaljer

ÅRSBERETNING PFN REGION ØSTFOLD 2008 STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE...

ÅRSBERETNING PFN REGION ØSTFOLD 2008 STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE... STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE... 3 ARBEID I FENGSLENE... 3 ARBEID I FENGSLENE... 4 INDRE ØSTFOLD FENGSEL AVD. MYSEN... 4 INDRE

Detaljer

UTSTRAKTE HENDER REGIONMØTE 2015 EVJETUN 5.-7.JUNI

UTSTRAKTE HENDER REGIONMØTE 2015 EVJETUN 5.-7.JUNI UTSTRAKTE HENDER REGIONMØTE 2015 EVJETUN 5.-7.JUNI Velkommen til Regionmøte! Det er med takk og forventning jeg ønsker deg hjertelig velkommen til årets storsamling i NLM Region Sør. 5.-7.juni arrangeres

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok NANSET MENIGHETSRÅD Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok NANSET KIRKE Møtested: Hos Solveig Levinsen, Urdaveien 1 Møtedato: 11.12.13 Tid: Kl 18.30-21.30 SAKSLISTE NR: 09-2013

Detaljer

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys!

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL 1. Velkomst 2. Sang ved elever 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord. Den blanke himmelstjerne,

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 6 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 6 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 6 2013 ÅRGANG 44 Bibelhelg 1-3 november med Johnn Hardang Vellykket høstmøte på Molde bedehus Finn frem Bibelen! Førjulsmesse 16. november fra kl. 10.00 www.moldebedehus.no

Detaljer

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: SAKSNUMMER... SIDE

NANSET MENIGHETSRÅD. Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: (Nanset kirke) Møtebok SAKSLISTE NR: SAKSNUMMER... SIDE NANSET MENIGHETSRÅD Vikingveien 9, 3274 LARVIK Tlf.: 33 13 16 60 (Nanset kirke) Møtebok NANSET KIRKE Møtested: Nanset kirke, Vikingveien 9 Møtedato: 16.10.14 Tid: Kl. 19-23 SAKSLISTE NR: 8-2014 SAKSNUMMER...

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

Referat fra Årsmøte i Nedenes Normisjonsforsamling

Referat fra Årsmøte i Nedenes Normisjonsforsamling Referat fra Årsmøte i Nedenes Normisjonsforsamling Torsdag 20. februar 2014 kl. 19.00 Årsmøtet ble holdt på Nedenes bedehus. Det hadde møtt fram 47 medlemmer med stemmerett. Forsamlingsleder Inge Flaat

Detaljer

ÅRSMØTE 27. mars 2008 kl. 18.30 på Grünerløkka Skole

ÅRSMØTE 27. mars 2008 kl. 18.30 på Grünerløkka Skole ÅRSMØTE 27. mars 2008 kl. 18.30 på Grünerløkka Skole 1. Årsberetning utdelt og godkjent. Det er ønskelig fra medlemmenes side at de får dagsorden i forkant av årsmøtet. 2. Komité-rapporter. - Medaljekomitéens

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Velkommen til Sandefjord Døvekirke

Velkommen til Sandefjord Døvekirke Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Program for VINTEREN og VÅREN 2017 - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!!

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!! Actas satsning for barn mellom 4-10 år Dåpsopplæring med misjonsperspektiv Hvem er vi? Amigos er Actas satsning for barn mellom 4-10 år. Amigos er synlig gjennom lagsvirksomhet, leirer, Amigosfestivalen,

Detaljer

Siste nyhetsbrev før. vi setter i gang med et spennende rusprosjekt

Siste nyhetsbrev før. vi setter i gang med et spennende rusprosjekt Siste nyhetsbrev før Denne setningen gjelder for opptil flere hendelser som står for tur i vår lille familie. Så derfor setter vi i gang med en oppdatering på hva den lista inneholder. vi setter i gang

Detaljer

MØTE NR. 7, 2011-2014, 7.-8.12-2012

MØTE NR. 7, 2011-2014, 7.-8.12-2012 PROTOKOLL FRA FRIKIRKENS SYNODESTYRE MØTE NR. 7, 2011-2014, 7.-8.12-2012 Fredag 16.30 Rundstykke + drikke 16.30-17.00 Guds ord og bønn 17.00-19.00 Strategi for satsningsområde misjon 19.00-20.00 Middag

Detaljer

Kandidater til Fana sokneråd 2015

Kandidater til Fana sokneråd 2015 Kandidater til Fana sokneråd 2015 Fire spørsmål til kandidatene: 1. Hvorfor vil du bli medlem av Fana sokneråd? 2. Hva mener du er det viktigste for soknerådet i de neste fire årene? 3. Hvilke områder

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

VINNE OG DISIPPELGJØRE

VINNE OG DISIPPELGJØRE Mandag 14. til tirsdag 15. januar 2013 DAWN FORUM 2013 NB: Flyttet til Quality hotel Gardermoen VINNE OG DISIPPELGJØRE Du vil møte Andreas Svartdahl, Ola Grytten, Ørjan Hummelsund, Terje Liverød, Ole Kristian

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

Harstad 10.02.2008 ÅRSMELDING HARSTAD NORMISJON 2007

Harstad 10.02.2008 ÅRSMELDING HARSTAD NORMISJON 2007 Harstad 10.02.2008 ÅRSMELDING HARSTAD NORMISJON 2007 Innledning Harstad Normisjon er en liten forening, men vi deltar i et stort oppdrag som vi har fått direkte fra Jesus. Oppdraget å fortelle verden om

Detaljer

REFERAT OØ2SK 04.10.14

REFERAT OØ2SK 04.10.14 REFERAT OØ2SK 04.10.14 TILSTEDE: Nestleder, Kasserer, varasekretær, O&I leder, 14 GSR, 2 vara GSR, 3 stk. observatør (14 stk. med stemmerett), totalt 23 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen,

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

KANDIDATER TIL VALG AV STYRELEDER I NLM UNG

KANDIDATER TIL VALG AV STYRELEDER I NLM UNG KANDIDATER TIL VALG AV STYRELEDER I NLM UNG Navn: Morten Sirevåg Alder: 30 år Region: Sørvest Yrke: Avdelingsleder i Aker Solutions Hvorfor: Jeg ønsker å være med å jobbe for at enda flere skal bli bevart

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

FORTELL NABOENE DINE OM JESUS MED EN LOKAL ANDAKTSBOK

FORTELL NABOENE DINE OM JESUS MED EN LOKAL ANDAKTSBOK FORTELL NABOENE DINE OM JESUS MED EN LOKAL ANDAKTSBOK Vi lagde andaktsbok for hjemstedet vårt Flekkerøy er en 6,6 km 2 stor øy, helt sør i Kristiansand kommune. Her bor det om lag 3200 innbyggere. Mange

Detaljer