GZ-MC100 DIGITALT MEDIAKAMERA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GZ-MC100 DIGITALT MEDIAKAMERA"

Transkript

1 NORSK KOMME I GANG 6 DIGITALT MEDIAKAMERA GZ-MC100 GRUNNLEGGENDE BRUK (OPPTAK OG AVSPILLING) 19 MENYINNSTILLINGER 26 REFERANSER 32 Hvis du vil deaktivere demonstrasjonen, angir du DEMO MODE som OFF. ( s. 26) BRUKSANVISNING Denne instruksjonshåndboken beskriver den grunnleggende bruken av kameraet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese den avanserte brukerhåndboken som er i HTML-format på CD-ROM-en. Se side 32 for detaljer. LYT A NO

2 2 NO Hovedfunksjonene i kameraet Utskiftbar harddisk I motsetning til konvensjonelle digitale videokameraer som tar opp på DV-tape, er den utskiftbare harddisken en ny type kortmedium som gjør det mulig med flere timers MPEG2 videoopptak med høy oppløsning. ( s. 5) Forskjellige opptaksmedier og -modi Video og stillbilder kan tas opp på CompactFlash-kort (CF-kort) og SDminnekort. Den utskiftbare harddisken (inkludert) eller Microdrive er en type CFkort som er kompatibel med CF+ Type II. Du kan velge opptaksmediet og -modusen som passer best for bildekvalitet, bildestørrelse, innspillingstid og datamaskinmiljøet. ( s. 42) Taleopptaksfunksjoner Kameraet kan brukes som taleopptaker for lydopptak. ( s. 24) Bruk forskjellige avspillingsfunksjoner I motsetning til ved bruk av bånd er avspilling enkelt med dette kameraet, siden det ikke er nødvendig å spole frem eller tilbake. Spillelister, avspillingseffekter og andre funksjoner er også tilgjengelige, slik at du kan ha glede av mange forskjellige typer avspilling. (Se den avanserte brukerhåndboken på CD-ROM. s. 32) Redigere filer på PC-en Med USB 2.0 er det enkelt å overføre video og stillbilder til en datamaskin. Med den medfølgende Cyberlink-programvaren kan du enkelt redigere video og lage dine egne DVD-er. (Se også PROGRAMVAREINSTALLASJON OG USB- TILKOBLING.) Direkte utskrift Hvis skriveren er kompatibel med PictBridge, kan du enkelt skrive ut stillbilder ved å koble kameraet direkte til skriveren med USB-kabelen. (Se den avanserte brukerhåndboken på CD-ROM. s. 32)

3 NO 3 Kjære kunde! Takk for at du kjøpte dette digitale mediakameraet. Før du tar utstyret i bruk, bør du lese sikkerhetsinformasjonen på side 3 4 for å sikre at utstyret brukes på en forsvarlig måte. SIKKERHETSANVISNINGER ADVARSEL: FOR Å UNNGÅ BRANN- ELLER STØTFARE, MÅ IKKE ENHETEN UTSETTES FOR REGN ELLER ANNEN FUKTIGHET. OBS! For å unngå støtfare må ikke kamerahuset åpnes. Det innholder ingen deler som kan repareres av brukeren. Overlat reparasjoner til kvalifisert personale. Hvis du ikke skal bruke AC-adapteren over tid, anbefaler vi at du trekker nettledningen ut av stikkontakten. OBS! Dette kameraet er konstruert til bruk med PAL farge-tvsignaler. Det kan ikke brukes til avspilling på et TVapparat med annen standard. Live-opptak og avspilling i LCD-skjermen er imidlertid mulig over alt. Bruk JVC BN-VM200U batteripakken, og for å lade den eller tilføre kameraet strøm via en stikkontakt, brukes den inkluderte flerspennings AC-adapteren. (Det kan være påkrevd med en overgang for å tilpasse stikkontakten i ulike land.) MERKNADER: Typeskiltet (serienummerskiltet) og sikkerhetsadvarselen befinner seg på holderen for batteripakken, på hovedenheten. Merkeinformasjon og sikkerhetsmerking for vekselstrømadapter finnes øverst og nederst på sideflatene. OBS: For å unngå støtfare eller skade på enheten, settes først den lille enden av strømledningen ordentlig inn i adapteren, deretter plugges støpselet i en stikkontakt.

4 4 NO Hvis utstyret er montert i et kabinett eller på en hylle, må du sørge for at det er tilstrekkelig plass på alle sider for ventilasjon (10 cm eller mer på begge sider, overside og bakside). Ikke sperr for ventilasjonshullene. (Hvis ventilasjonshullene sperres av en avis, duk osv., vil ikke varmen slippe ut.) Ingen bare varmekilder, så som tente stearinlys, bør settes på apparatet. Når du bytter batterier, må du ta de nødvendige miljøhensyn og følge myndighetenes krav når du skal kaste de brukte batteriene. Apparatet må ikke utsettes for vanndrypp eller sprut. Ikke bruk utstyret på badet eller steder med vann. Plasser heller ikke beholdere med vann eller væske (slik som kosmetikk eller medisiner, blomstervaser, potteplanter, krus osv.) oppå enheten. (Hvis du får vann eller væske i utstyret, kan det forårsake brann eller strømsjokk.) Før du tar kameraet i bruk Dette kameraet er konstruert utelukkende for CompactFlash-kort (CF-kort) og SD-minnekort. Den utskiftbare harddisken (inkludert) eller Microdrive er en type CF-kort som er kompatibel med CF+ Type II. Dette kameraet tar opp video i MPEG2-format som er kompatibelt med SD-VIDEO-format. Husk at dette kameraet ikke er kompatibelt med andre digitale videoformater. Husk at dette kameraet kun er ment til private opptak. Eventuell kommersiell bruk uten nødvendig tillatelse er forbudt. (Selv om du tar opp for eksempel et show, en forestilling eller utstilling til personlig bruk, så anbefaler vi på det sterkeste at du innhenter tillatelse på forhånd.) Før du begynner å ta opp viktig videofilm, bør du utføre et prøveopptak. Spill av prøveopptaket for å forsikre deg om at lyd og bilde riktig er tatt opp. Les også Advarsler på side Pek aldri med objektivet direkte mot solen. Det kan føre til øyenskader i tillegg til at kretsløpet i kameraet kan svikte. Det medfører dessuten brann- og støtfare. OBS! Følgende punkter gjelder mulige skader på kameraet eller brukeren. Hvis du bærer eller holder det kameraet i LCD-skjermen, kan du miste enheten, eller det kan forårsake funksjonsfeil. Stativ bør unngås hvis underlaget er ujevnt eller ustødig. Stativet kan velte så kameraet utsettes for store skader. OBS! Det anbefales ikke at kabler (audio/video, S-video, osv.) kobles til kameraet og at kameraet legges oppå TVapparatet, da det er lett å snuble i kablene og rive ned kameraet så det utsettes for skader.

5 NO 5 Produsert på lisens fra Dolby Laboratories. Dolby og det doble D-symbolet er varemerker som eies av Dolby Laboratories. Microdrive er et registrert varemerke for Hitachi Global Storage Technologies, Inc. i USA og/eller andre land. MascotCapsule er et registrert varemerke for HI CORPORATION i Japan. Copyright 2001 HI CORPORATION. Med enerett. Andre navn på produkter og selskaper som er inkludert i denne instruksjonshåndboken, er varemerker og/eller registrerte varemerker for sine respektive eiere. Utskiftbar harddisk Den utskiftbare harddisken er et elektronisk presisjonsapparat. Vær forsiktig når du håndterer den. Unngå kraftige støt eller annen belastning Etter at du har tatt harddisken ut av kameraet, må du oppbevare det beskyttet i det medfølgende etuiet. Ikke trykk på dekselet. Ikke utsett harddisken for vibrasjoner eller plutselige støt. Pass spesielt på å unngå plutselige støt når du tar opp eller spiller av. Ikke fest klebeetiketter på etiketten, og ikke skriv på den. Ikke utsett harddisken for kraftig press utenfra. Legg den heller aldri i bukselommen din, eller på andre steder hvor den kan utsettes for ytre press. Temperaturmerknader Kameraets beskyttelseskrets kan aktiveres under korrekt opptak eller avspilling, når kameraets indre temperatur øker, eller under bruk på et kaldt sted. ( s. 36) Kameraet og den utskiftbare harddisken kan varmes opp når de brukes over lengre tidsrom av gangen. Dette er imidlertid ikke et tegn på at noe er galt med kameraet. Harddisken kan varmes opp når den brukes over lengre tidsrom av gangen. Følgelig trenger du ikke ta det ut av kameraet umiddelbart. Andre merknader Kondens kan ødelegge harddisken. Hvis det kommer vann på harddisken, må du tørke den fullstendig før du bruker den. Ikke bruk, skift ut eller oppbevar harddisken på steder som er utsatt for sterk statisk elektrisitet eller elektrisk støy. Ikke slå av strømmen på kameraet eller fjern batteriet eller vekselstrømadapteren under opptak, avspilling eller når du på annen måte skriver til eller leser fra opptaksmediet. Ikke la opptaksmediet komme i nærheten av gjenstander med et sterkt magnetisk felt, eller som sender ut sterke elektromagnetiske bølger. Siden data må leses og skrives korrekt av harddisken, kan det hende kameraet ikke vil kunne ta opp etter oppvarming, f.eks. som følge av kontinuerlig opptak, eller når kameraet er avkjølt som følge av at det har vært brukt på et kaldt sted. For å løse dette problemet, må du følge meldingene som vises på skjermen. ( s. 36) For å opprettholde høy ytelse, må du med jevne mellomrom foreta en harddiskkontroll (feilsøk) ved hjelp av datamaskinen din. Bruk en USB-kabel til å koble sammen kameraet og PCen, og foreta deretter harddiskkontrollen på den utskiftbare harddisken på samme måte som du ville gjort det på en vanlig, lokal harddisk (f.eks. C). Se instruksjonshåndboken for PCen din når det gjelder en beskrivelse av harddiskkontrollen. Rens opp harddisken med jevne mellomrom for å opprettholde høy ytelse. ( s. 27) Les også Opptaksmedium på side 38. Pass på å slette alle data fullstendig når du kaster eller gir bort den utskiftbare harddisken. Når data som befinner seg på harddisken formateres eller slettes på kameraet, endrer dette bare måten informasjonen er organisert på, men sletter ikke dataene fullstendig. Når du kaster eller gir bort den utskiftbare harddisken, må du passe på å unngå problemer som kan oppstå som følge av at sensitiv informasjon slipper ut. Det er derfor ekstremt viktig at kunden tar ansvaret for å slette alle innspilte data. Enkelte anbefalte metoder for sletting av data omfatter bruk av spesielle datafjerningsprogrammer (tilgjengelige i handelen),eller bruk av en hammer eller en sterk magnet til fysisk og magnetisk å ødelegge dataene på harddisken, så den ikke kan leses. JVC kan ikke holdes ansvarlig for at personlig informasjon eventuelt kommer ut.

6 6 NO KOMME I GANG Indeks OBS! Pass på at du ikke dekker V, Z, b, c og d når du filmer eller tar bilder. Pass på at du ikke dekker W under avspilling. Hvis du trykker på den øvre, nedre, venstre eller høyre siden av 49rtwe-knappen kan den brukes som en spak. Uttrykket trykke på r i denne instruksjonshåndboken betyr å flytte 49rtwe-knappen i retning av r.

7 Kontroller A Sletteknapp [ ] ( s. 21, 23, 24) B Informasjonsknapp [INFO] (Brukes til å vise filinformasjonen. Se den avanserte brukerhåndboken. s. 32) C Mode-knapp [MODE] ( s. 19) D Start/stoppknapp for opptak ( s. 20) E Zoomespak [T/W] ( s. 20) Volumkontroll for høyttaler ( s. 21) F Bryter for åpning av bakre deksel [OPEN] ( s. 16) G Strømbryter [OFF,, ] ( s. 19) H Låseknapp ( s. 19) I Menyknapp [MENU] ( s. 26) J Avspilling/pause-knapp [49] ( s. 21) K Knapp for søk bakover [w (3)] ( s. 21) Venstre knapp [w] ( s. 26) Blitsknapp [ ] (Brukes til å endre blitsmodus. Se den avanserte brukerhåndboken. s. 32) L Knapp for hopp forover [t (6)] ( s. 21) Ned-knapp [t] ( s. 26) Knapp for manuell innstilling [ SET] ( s. 31) M Knapp for søk forover [e (5)] ( s. 21) Høyre knapp [e] ( s. 26) Bryter for automatisk/manuell modus [ ] ( s. 19) N Knapp for hopp bakover [r (2)] ( s. 21) Opp-knapp [r] ( s. 26) Baklyskompenseringsknapp [ ] (Brukes til å aktivere baklyskompensering. Se den avanserte brukerhåndboken. s. 32) Kontakter Kontaktene er plassert under dekslene. O USB (Universal Serial Bus)-kontakt (Se programvareinstallasjonen og Tilkoblingsveiledning for USB.) P Hodetelefonkontakt [ ] ( s. 13) Q S-Video/audio/video ut-kontakt [AV] ( s. 25) R DC inn-kontakt [DC] ( s. 14) KOMME I GANG NO 7 Indikatorer S Moduslampe [ (video), (stillbilde), (tale)] ( s. 19) T Tilgangslampe (lyser eller blinker når du går inn i en av filene. Ikke slå av strømmen eller fjern batteripakken/ vekselstrømadapteren mens du skriver til eller leser fra filer under opptak eller avspilling.) U Power/charge-lampe ( s. 14, 19) Andre deler V Stereomikrofon W Høyttaler ( s. 21) X LCD-monitor ( s. 18) Y Bakre deksel (deksel for opptaksmedier) ( s. 16) Z Kamerasensor a Batterideksel ( s. 14) b Objektiv c Blitssensor d Blits e Ring til håndrem ( s. 12) f Stativfeste KOMME I GANG

8 8 NO KOMME I GANG Indikasjoner på LCD-skjerm Under opptak av både video og stillbilder Kun under videoopptak A Manuell modus-indikator ( s. 19) B Tele-makromodusindikator ( s. 28) C Omtrentlig zoomegrad ( s. 20, 28) D Zoom-indikator ( s. 20, 28) E Indikator for låst irisblender (Vises når irisblenderen er låst. Se den avanserte brukerhåndboken. s. 32) F Lukkerhastighet ( s. 31) G Indikator for lysstyrkekontroll ( s. 27) H Batteriindikator I Dato/klokkeslett ( s. 27) J Valgt medium-indikator ( s. 17, 27) K Indikator for manuell justering av fokus ( s. 31) L Effektmodus-indikator ( s. 31) M Program-AE-modusindikator ( s. 31) N Hvitbalanseindikator ( s. 31) O ±: Eksponeringsjusteringsindikator ( s. 31) : Baklyskompenseringsindikator (Vises når baklyskompensering er aktivert. Se den avanserte brukerhåndboken. s. 32) : Indikator for spot-eksponeringskontroll (Vises når spot-eksponeringskontroll er aktivert. Se den avanserte brukerhåndboken. s. 32) A Modusindikator ( s. 19) B Wide-modusindikator ( s. 28) C Wind Cut-indikator ( s. 28) D Bildekvalitet: [U] (ultrafin), [F] (fin), [N] (normal), [E] (økonomi) ( s. 28) E Gjenværende tid ( s. 20, 42) F Teller ( s. 27) G 7REC: (Vises under opptak.) ( s. 20) 79: (Vises under opptak-standby-modus.) ( s. 20) H Digital bildestabilisator (DIS) ( s. 28)

9 Kun under stillbildeopptak Under taleopptak KOMME I GANG NO 9 A Modusindikator ( s. 19) B : Fokusikon ( s. 22) C Bildestørrelse: 1600 (1600 x 1200), 1280 (1280 x 960), 1024 (1024 x 768), 640 (640 x 480) ( s. 29) D Bildekvalitet: FINE (fin) og STANDARD (standard) ( s. 29) E Blitsindikator (Vises når blitsmodus er aktivert. Se den avanserte brukerhåndboken. s. 32) F Antall gjenværende opptak ( s. 42) G Kontinuerlig opptaksmodus ( s. 22) H Opptaksikon ( s. 22) (Vises under opptak.) I Indikator for selvutløseropptak ( s. 29) A Gjenværende tid ( s. 43) B Valgt medium-indikator ( s. 17, 27) C Lydkvalitet: 48 (fin), 16 (standard), 8 (økonomi) ( s. 30) D Opptaksnivå: (høyt), (middels), (lavt) ( s. 30) E Wind Cut-indikator ( s. 28) F Teller G Batteriindikator H Dato/klokkeslett ( s. 27) I Indikator for mikrofoninngangsnivå J Opptaksmodus 7: Opptak : Opptak-standby KOMME I GANG

10 10 NO KOMME I GANG Under avspilling av video A Modusindikator ( s. 19) B Mappe/filnummer C U : Lysbildeshow ( s. 23) D Batteriindikator E Dato/klokkeslett ( s. 27) F Valgt medium-indikator ( s. 17, 27) Under avspilling av tale A Modusindikator ( s. 19) B Indikator for avspilling av spilleliste (Vises når spillelisten spilles av. Se den avanserte brukerhåndboken. s. 32) C Bildekvalitet: [U] (ultrafin), [F] (fin), [N] (normal), [E] (økonomi) ( s. 28) D Avspillingsmodus ( s. 21) U : Avspilling 9 : Pause 5 : Høyhastighetssøk forover 3 : Høyhastighetssøk bakover 9U : Avspilling i sakte film forover Y9 : Avspilling i sakte film bakover (Tallet til venstre viser hastigheten.) E Teller ( s. 27) F Volumnivåindikator G Batteriindikator H Valgt medium-indikator ( s. 17, 27) I Effektmodus-indikator ( s. 31) J Indikator for wipe-/fade-effekt ( s. 29) Under avspilling av stillbilde A Avspillingshastighet: (normal), (rask), (langsom) ( s. 30) B Valgt medium-indikator ( s. 17, 27) C Lydkvalitet: 48 (fin), 16 (standard), 8 (økonomi) ( s. 30) D Teller E Batteriindikator F Dato/klokkeslett ( s. 27) G Volumnivåindikator H Avspillingsmodus ( s. 24) U : Avspilling 5 : Høyhastighetssøk forover 3 : Høyhastighetssøk bakover 9 : Pause 8 : Stopp I Opptaksnivåindikator J Mappe/filnummer

11 KOMME I GANG NO 11 Tilgjengelig tilbehør A Strømadapter AP-V14E B Strømledning C Batteripakke BN-VM200U D S-Video-/audio-/videokabel E Kabeladapter F USB-kabel G Utskiftbar harddisk (4 GB) H Beskyttende etui for utskiftbar harddisk I Håndrem (Se side 12 for festing) J Objektivlokk (Se side 12 for festing) K CD-ROM L Audioforlengelseskabel (for ev. hodetelefon, se side 13 for festing) M Kjernefilter for kabler (Se side 13 for vedlegg) Stort: S-Video-/audio-/videokabel Middels: USB-kabel Lite: audioforlengelseskabel og ledning til vekselstrømadapte MERKNADER: For at kameraet skal ha optimal ytelse, kan du utstyre de medfølgende kablene med ett eller flere kjernefiltre. Hvis en kabel bare har ett kjernefilter, skal enden som er nærmest filteret, kobles til kameraet. Pass på at du bruker de medfølgende kablene til tilkobling. Ikke bruk andre kabler. KOMME I GANG

12 12 NO KOMME I GANG Feste håndremmen 1 Træ enden av remmen gjennom ringen. 2 Smett den andre enden gjennom løkken. Feste objektivlokket Fest det medfølgende objektivlokket til kameraet slik det vises på illustrasjonen, for å beskytte objektivet. MERK: Objektivlokket er satt på riktig når det ligger tett inntil kameraet. MERK: Når du skal holde kameraet i hånden, bør du stikke armen inn gjennom remmen for ikke å miste kameraet. Stram remmen om vristen ved å skyve på spennen.

13 Feste kjernefilteret Fest kjernefiltrene til kablene. Kjernefilteret reduserer interferens. 1 Utløs stopperne i begge ender av kjernefilteret. Stopper 2 Skyv kabelen gjennom kjernefilteret, og la det være igjen ca. 3 cm av ledningen mellom pluggen og kjernefilteret. S-Video-/audio-/videokabel Vikle kabelen en gang rundt utsiden av kjernefilteret slik det vises i illustrasjonen. 3 cm Kjernefilter (stort) 3 Lukk kjernefilteret til du hører et klikk. S-Video-/audio-/ videokabel KOMME I GANG NO 13 USB-kabel, audioforlengelseskabel og ledning til vekselstrømadapter MERKNADER: Pass på at du ikke skader kabelen. Når du kobler til en kabel, må du feste enden med kjernefilteret til kameraet. Slik bruker du audioforlengelseskabelen Når du bruker en hodetelefon (tilleggsutstyr), kobler du den til den medfølgende audioforlengelseskabelen (med et kjernefilter festet til), og kobler deretter audioforlengelseskabelen til kameraet. Kjernefilteret reduserer interferens. KOMME I GANG Vikle en gang. Åpne dekselet. USB-kabel, audioforlengelseskabel og ledning til vekselstrømadapter Vikle kabelen to ganger rundt utsiden av kjernefilteret slik det vises i illustrasjonen. 3 cm Kjernefilter (middels: USB-kabel, kort: audioforlengelseskabel og ledning til vekselstrømadapter) Til Kjernefilter Hodetelefon Audioforlengelseskabel (følger med) Vikle to ganger. Vikle kabelen slik at den ikke er slakk.

14 14 NO KOMME I GANG Strøm Kameraets toveis strømforsyningssystem gjør at du kan velge strømkilden som passer best. Ikke bruk de medfølgende strømforsyningsenhetene med annet utstyr. Lade batteripakken Fremspring Batteripakke Batterideksel Åpne dekselet. Til DC-kontakt 1 Sett strømbryteren til OFF mens du trykker låseknappen på bryteren ned. 2 Skyv og fjern batteridekselet A ved å skyve på - delen med fingeren din. 3 Sett batteripakken fast inn i batteripakkefestet i pilens retning, til den låses på plass B. 4 Lukk batteri-/cf-kortdekselet til det låses. 5 Koble strømadapteren til kameraet, og koble deretter strømledningen til strømadapteren. 6 Sett strømledningen i et AC-uttak. Power/chargelampen på kameraet blinker for å vise at ladingen har startet. 7 Når Power/charge-lampen slutter å lyse, er ladingen ferdig. Ta strømledningen ut av AC-uttaket. Koble strømadapteren fra kameraet. Slik kobler du fra batteripakken Åpne batteridekselet og fjern batteripakken i pilens retning C ved å holde på -delen. Strømbryter Låseknapp Power/chargelampe Strømadapter Strømledning Batteripakke BN-VM200U (følger med) Ca. 1 t. 35 min. Ladetid Til AC-uttak

15 KOMME I GANG NO 15 MERKNADER: Det anbefales at bare originale JVC-batterier brukes i dette kameraet. Hvis du bruker generiske ikke-jvc-batterier, kan det skade den interne ladekretsen. Hvis det er festet et beskyttelsesdeksel til batteripakken, må du fjerne det først. Når du lader batteripakken for første gang eller etter en lang lagringsperiode, kan det være Power/charge-lampen ikke lyser. Hvis dette er tilfelle, må du fjerne batteripakken fra kameraet og prøve å lade på nytt. Hvis batteriets driftstid er svært kort selv etter at det er fulladet, er batteriet utbrukt og må skiftes ut. Kjøp et nytt. Siden strømadapteren transformerer strøm, blir den varm under bruk. Pass på at du bare bruker den i godt ventilerte områder. Bruke batteripakken Utfør trinn 2 4 i Lade batteripakken. Maksimal kontinuerlig opptakstid Batteripakke Opptakstid BN-VM200U (følger med) 1 t. 5 min. MERKNADER: Opptakstiden reduseres betraktelig under følgende forhold: Zoom eller opptak-standbymodus aktiveres flere ganger. Avspillingsmodus aktiveres flere ganger. Før utvidet bruk anbefales det at du forbereder nok batteripakker til at strømmen rekker til 3 ganger planlagt opptakstid. Bruke vekselstrøm Koble strømadapteren til kameraet slik det vises i illustrasjonen. ( s. 14) MERK: Den medfølgende strømadapteren har automatisk spenningsvalg i AC-området fra 110 V til 240 V. OBS! Før du kobler fra strømkilden, må du kontrollere at kameraet er slått av. Hvis du ikke gjør det, kan det føre til feilfunksjon på kameraet. Hvis det oppstår en feil som følge av en elektrostatisk utladning, bør strømkilden termineres for å tilbakestille enheten. Om batterier FARE! Ikke forsøk å ta batteriene fra hverandre eller utsette dem for ild eller høy varme, da dette kan føre til brann eller eksplosjon. ADVARSEL! Ikke la batteriet eller polene komme i kontakt med metall, da dette kan føre til kortslutning og kan starte en brann. Fordelene med Li-Ion-batterier Li-Ion-batteripakker er små, men har stor kapasitet. Men hvis en av dem utsettes for lave temperaturer (under 10 C), blir brukstiden kortere og den slutter å fungere. Hvis dette skjer, plasserer du batteripakken i lommen eller et annet varmt, beskyttet sted i en kort periode, før du fester det til kameraet igjen. KOMME I GANG

16 16 NO KOMME I GANG Sette inn/fjerne et CF-kort Du kan bruke et CF-kort (CompactFlash) som opptaksmedium i CF-kortsporet. Den utskiftbare harddisken (inkludert) eller Microdrive er en type CF-kort. Se side 42 for anbefalte medier. OPEN Utløserknappen kommer ut når den trykkes én gang. Hvis du trykker på utløserknappen en gang til, løses CF-kortet ut. 6 Lukk det bakre dekselet godt, til det går i lås. MERKNADER: Les merknadene om CF-kortet. ( s. 38, Opptaksmedium ) Før du bruker et nytt CF-kort, må du formatere det. ( s. 27) OBS! Ikke sett inn eller fjern CF-kortet mens kameraet er slått på, siden dette kan føre til at CF-kortet ødelegges eller til at kameraet ikke registrerer om CF-kortet er installert. Ikke klem på de ytre dekslene på CF-kortet. Bakre deksel Utløsningsknapp CF-spor Kontakter Forside Sette inn/fjerne et SD-kort Du kan bruke et SD-kort som et opptaksmedium i SDkortsporet. Se side 42 for anbefalte medier. Avkuttet hjørne SD-spor Skrive-/ slettebeskyttelsesstrimmel Kontakter 1 Kontroller at kameraet er slått av. 2 Åpne LCD-skjermen helt. ( s. 18) 3 Skyv og hold OPEN i pilens retning B, åpne så det bakre dekselet. 4 Når utløserknappen er ute som vist på figuren, må du trykke én gang på den. Knappen er trykket inn. 5 Hvis du skal sette inn et CF-kort, må du skyve det fast inn slik det vises på figuren. Hvis du skal fjerne et CF-kort, må du trykke to ganger på utløserknappen. SD-kort 1 Utfør trinn 1 3 i Sette inn/fjerne et CF-kort.

17 KOMME I GANG NO 17 2 Hvis du vil sette inn et SD-kort, skyver du det fast inn med det avkuttede hjørnet først. Hvis du vil fjerne et SD-kort, trykker du på det én gang. Etter at SD-kortet er kommet ut av kameraet, må du trekke det ut. Ikke ta på polen på motsatt side av etiketten. 3 Lukk det bakre dekselet godt, til det går i lås. Slik beskytter du verdifulle filer Skyv skrive-/slettebeskyttelsesstrimmelen på siden av SD-kortet mot LOCK. Dette hindrer at SD-kortet overskrives av nye opptak. Hvis du vil ta opp på dette SDkortet, skyver du strimmelen tilbake til den motsatte posisjonen av LOCK før du setter det inn. MERK: Før du bruker et nytt SD-kort, må du formatere det. ( s. 26, 27) OBS! Ikke sett inn eller fjern SD-kortet mens kameraet er slått på, siden dette kan føre til at SD-kortet ødelegges eller føre til at kameraet ikke registrerer om SD-kortet er installert. Velge opptaksmedium Velg opptaksmedium før du starter opptak eller avspilling. Eksempel: Når du tar stillbilder på et CF-kort 1 Åpne LCD-skjermen helt. ( s. 18) 2 Sett strømbryteren til eller mens du trykker låseknappen på bryteren ned. 3 Trykk på MENU. Menyskjermen vises. 4 Trykk på rt for å velge [MEMORY CARD SETTING], og trykk på Trykk på rt for å velge [IMAGE MODE], og trykk på Trykk på rt for å velge [CF SLOT], og trykk på Trykk på MENU for å gå tilbake til den normale skjermen. DIS CAMERA SETTING BASIC SETTING MEMORY CARD SETTING DISPLAY QUALITY WIDE MODE COPY/MOVE NO. RESET VIDEO MODE IMAGE MODE VOICE MODE FORMAT CLEAN UP KOMME I GANG

18 18 NO KOMME I GANG Dato-/klokkeslettinnstillinger Dato/klokkeslett registreres på bildet hele tiden, men visningen kan slås på eller av under avspilling. ( s. 26, 27) 1 Åpne LCD-skjermen helt. 2 Sett strømbryteren til eller mens du trykker låseknappen på bryteren ned. 3 Trykk på MENU. Menyskjermen vises. 4 Trykk på rt for å velge [DISPLAY], og trykk på 49. Menyskjermen vises. 5 Trykk på rt for å velge [CLOCK ADJUST], og trykk på 49. Dagen merkes. 6 Trykk på rt for å angi dagen, og trykk på 49. Gjenta for å angi måned, år, time og minutt. CAMERA SETTING BASIC SETTEING MEMORY CARD SETTING DISPLAY QUALITY WIDE MODE WIND CUT SCENE COUNTER CLOCK ADJUST BRIGHT DATE/TIME 7 Trykk på MENU for å gå tilbake til den normale skjermen. Oppladbart lithium-batteri for den innebygde klokken Hvis kameraet ikke brukes på ca. 3 måneder, lades klokkens lithium-batteri ut og dato/klokkeslett som er lagret i minnet, går tapt. Hvis dette skjer, må du koble kameraet til et AC-uttak ved hjelp av strømadapteren og lade klokkens oppladbare lithium-batteri i over 24 timer. Still deretter inn dato og klokkeslett før du bruker kameraet. Vær oppmerksom på at kameraet kan brukes uten at du stiller dato/klokkeslett. Justere LCD-skjermen LCD-skjermen må brukes når man vil bruke kameraet. Husk å åpne LCD-skjermen hver gang du slår på kameraet. Trekk i den nedre delen av LCD-skjermen for å åpne den. LCD-skjermen kan dreies 270 (90 nedover, 180 oppover). MERKNADER: Hvis LCD-skjermen dreies 180 oppover, vender den forover. Det er nyttig når du bruker selvutløseren til opptak. Når LCD-skjermen vendes ca. 80 forover, ser det ut som om bildet på skjermen er speilvendt. Det bildet som faktisk tas opp, er imidlertid ikke speilvendt.

19 Du slår på kameraet ved å sette strømbryteren til eller mens du trykker ned låseknappen på bryteren. Power/charge-lampen slås på. Du slår av kameraet ved å sette strømbryteren til OFF. 1 Driftsmodus Strømbryter 2 Angi passende driftsmodus etter ønske ved hjelp av strømbryteren samt MODE- og e ( )-knappene. 1 Strømbryterposisjon MODE Moduslampe 3 e ( ) Låseknapp Power/charge-lampe Sett strømbryteren til opptak ( ) eller avspilling ( ) mens du trykker låseknappen ned. Strøm av Opptak Avspilling 2 Opptaks-/avspillingsmodus GRUNNLEGGENDE BRUK NO 19 Trykk på MODE for å velge opptaks-/avspillingsmodus. Lampen for valgt modus lyser. : Videomodus ( s. 20, 21) : Stillbildemodus ( s. 22, 23) : Talemodus ( s. 24) 3 Automatisk/manuell modus Trykk på e ( ) for å bytte mellom automatisk og manuell opptaksmodus. Når manuell modus er valgt, vises indikatoren på LCD-monitoren. Automatisk modus: Du kan ta opp uten bruk av spesialeffekter eller manuelle justeringer. Manuell modus: Du kan gjøre opptak manuelt ved å stille inn ulike funksjoner. Bruke LCD-skjermen som strømbryter Når strømbryteren er stilt inn på, kan du også slå kameraet på/av ved å åpne/lukke LCD-skjermen. GRUNNLEGGENDE BRUK Strømbryter

20 20 NO GRUNNLEGGENDE BRUK Videoopptak Strømbryter MODE Start/stopp-knapp for opptak Zoomespak Låseknapp 1 Sett strømbryteren til mens du trykker låseknappen på bryteren ned. 2 Trykk på MODE for å velge. Kameraet er programmert til å ta opp videoer på mediet i CF-sporet som standard. Se side 26 og 27 for hvordan du bytter opptaksmedium. Se side 26 og 28 for hvordan du endrer bildekvaliteten. 3 Trykk på start/stopp-knappen for opptak for å starte opptaket. Omtrentlig gjenværende tid for opptak vises på displayet. 4 Trykk på start/stopp-knappen for opptak igjen for å stanse opptaket. MERKNADER: Hvis opptak-standbymodus fortsetter i 5 minutter mens du bruker batteripakken, slås kameraet av automatisk. For å slå kameraet på igjen, må du sette strømbryteren på OFF og deretter på, eller lukke LCD-skjermen og åpne den igjen. Når du bruker vekselstrømadapteren, går kameraet inn i strømsparermodus. For å avbryte strømsparermodus, kan du bruke en hvilken som helst funksjon, f.eks. zooming. Når kameraet blir varmt, begynner [REC]-indikatoren å blinke. Hvis kameraet fortsetter å varmes opp, kan det hende opptaket stoppes for å beskytte opptaksmediet. I så fall må du slå av kameraet og vente til kameraet har kjølt seg ned igjen. ( s. 36) Når du tar opp kontinuerlig, stoppes opptaket automatisk når du har nådd en filstørrelse på 4 GB. Hvis dataene ikke kan tas opp eller lagres ordentlig, lagres ikke videofilene i [SD_VIDEO]-mappen for vanlig video. Filene lagres i stedet i [EXTMOV]-mappen for lagring av filer som er opprettet på PCen. Informasjon om hvordan disse filene kan spilles av, finner du i Spille av filer opprettet på PCen ( s. 21). Se side 26 for hvordan du slår av lydene. Se side 42 for omtrentlig opptakstid. Zooming Gir zoom inn/ut-effekt eller en umiddelbar endring i bildeforstørrelse. Zoom inn Skyv zoomespaken mot T. Zoom ut Skyv zoomespaken mot W. W: Vidvinkel T: Telefoto Jo lenger du skyver zoomespaken, jo raskere blir zoomehandlingen. Se den avanserte brukerhåndboken for detaljer. ( s. 32) Slette filer Hvis du trykker på i opptaksmodus, vil den filen som ble tatt opp sist, bli slettet. Hvis derimot opptaksmodus (video, stillbilde eller tale) er slått av, eller strømmen er slått av og på igjen etter opptak, kan du ikke slette filen.

21 GRUNNLEGGENDE BRUK NO 21 Avspilling av video 3 2 INFO MODE Zoomespak Låseknapp Strømbryter 1 Sett strømbryteren til mens du trykker låseknappen på bryteren ned. 2 Trykk på MODE for å velge. Indeksskjermen for video vises. Bildet som vises på indeksskjermen viser den første delen av opptaket. Se side 26 og 27 for hvordan du bytter mediet som skal spilles av. 3 Trykk på rt w e for å velge videofilen du vil spille av. 4 Trykk på 49 for å starte avspilling. 5 Hvis du vil ta pause i avspillingen, trykker du på 49 igjen. Slik justerer du høyttalervolumet Under avspilling skyver du zoomespaken mot T for å skru opp volumet eller mot W for å skru ned volumet. Bruke INFO-knappen Trykk gjentatte ganger på INFO. Du kan hente fram filinformasjonen, eller lukke vinduet på skjermen. Spille av filer opprettet på PCen Videofiler som er opprettet på PCen befinner seg i [EXTMOV]-mappen. (Se også PROGRAMVAREINSTALLASJON OG USB- TILKOBLING.) For å spille av disse videofilene, må du trykke på start/ stopp-knappen for opptak mens indeksskjermen vises i trinn 2, og deretter gå videre til trinn 3 etter at [MPG] er vist. Funksjonene for spoling forover eller bakover, sakte avspilling, bilde-for-bilde-avspilling og oppretting av spilleliste er ikke tilgjengelige for filer i [EXTMOV]-mappen. MERKNADER: Avspillingsbildet kan vises på LCD-monitoren eller på en tilkoblet TV. ( s. 25) Hvis pausemodus fortsetter i 5 minutter under avspilling (video, stillbilde eller tale) når du bruker batteripakken, slås kameraet av automatisk. Du slår på kameraet igjen ved å sette strømbryteren til OFF og deretter på. Når det er koblet en kabel til AV-kontakten, høres ikke lyden fra høyttaleren eller hodetelefonene. Forskjellige avspillingshandlinger Høyhastighetssøk Trykk på 3 eller 5 under avspilling. Hvert trykk på knappen øker søkehastigheten i hver retning. ( 60x til +60x) Finne startpunktet i filen eller hoppe over filen Trykk på 2 eller 6 under avspilling eller pause-modus. Avspilling bilde for bilde Trykk på 3 eller 5 under pause-modus. Hvert trykk på knappen tar stillbildet ett bilde frem eller tilbake om gangen. Avspilling i sakte film Trykk på 3 eller 5 i 2 sekunder eller mer under pause-modus. Slette videofiler Trykk på, trykk deretter rt for å velge [EXECUTE] og trykk 49. Du kan velge ønsket fil som skal slettes, ved å trykke på w e. Hvis du vil slette flere filer på en gang, kan du se side 26 og 29. GRUNNLEGGENDE BRUK

BRUKSANVISNING GZ-HD320 GZ-HD300 VIDEOKAMERA

BRUKSANVISNING GZ-HD320 GZ-HD300 VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING NO VIDEOKAMERA GZ-HD320 GZ-HD300 E E Kjære kunde Takk for at du kjøpte dette videokameraet. Før du tar utstyret i bruk, bør du lese sikkerhetsinformasjonen og forholdsreglene som står på

Detaljer

GZ-MS230 BE GZ-MS216 BE/AE/PE/SE GZ-MS215 BE/AE/PE/SE GZ-MS210 BE/AE/PE/SE

GZ-MS230 BE GZ-MS216 BE/AE/PE/SE GZ-MS215 BE/AE/PE/SE GZ-MS210 BE/AE/PE/SE VIDEOKAMERA GZ-MS250 BE Detaljert brukerhåndbok GZ-MS230 BE GZ-MS216 BE/AE/PE/SE GZ-MS215 BE/AE/PE/SE GZ-MS210 BE/AE/PE/SE LYT2116-018A Contents Veiledning for begynnere 4 Ladning 4 Opptak 4 Avspilling

Detaljer

LS-5 INSTRUKSJONER LINEÆR PCM-OPPTAKER. Lineær PCM-opptaker

LS-5 INSTRUKSJONER LINEÆR PCM-OPPTAKER. Lineær PCM-opptaker LINEÆR PCM-OPPTAKER LS-5 Lineær PCM-opptaker INSTRUKSJONER Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus! NO Takk for at du kjøpte en digital opptaker fra

Detaljer

YHovedenhet YFjernkontroll Y Batterier av typen AA (tørrcelle) (2 stk.) Angir en side der du kan finne nyttig informasjon om et emne.

YHovedenhet YFjernkontroll Y Batterier av typen AA (tørrcelle) (2 stk.) Angir en side der du kan finne nyttig informasjon om et emne. Pakke ut projektoren Gå gjennom følgende sjekkliste og forsikre deg om at du har mottatt alle delene. Hvis du mangler noen av komponentene, må du ta kontakt med kjøpsstedet. YHovedenhet YFjernkontroll

Detaljer

Instruksjonshåndbok PSP-1004 K

Instruksjonshåndbok PSP-1004 K TM NO Instruksjonshåndbok PSP-1004 K ADVARSLER For å unngå elektrisk støt må du aldri åpne kabinettet. Service må bare utføres av kvalifisert personell. Dette produktet er beregnet for personer fra 6 år

Detaljer

Notasjoner i denne håndboken

Notasjoner i denne håndboken Notasjoner i denne håndboken Angir innhold som kan forårsake skade eller funksjonsfeil på enheten. Angir tilleggsinformasjon og momenter som kan være nyttige å vite om et emne. s Angir en side der du kan

Detaljer

Bruksanvisning. Digitalkamera

Bruksanvisning. Digitalkamera Digitalkamera Nr Bruksanvisning Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne Bruksanvisningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar Bruksanvisningen på

Detaljer

WB150/WB150F/ WB151/WB151F/WB152F

WB150/WB150F/ WB151/WB151F/WB152F Denne bruksanvisningen inneholder detaljerte bruksinstruksjoner for kameraet. Les denne bruksanvisningen grundig. Klikk på et tema Grunnleggende feilsøking Hurtigreferanse Innhold Grunnleggende funksjoner

Detaljer

Brukerhåndbok PSP-N1004 7013888

Brukerhåndbok PSP-N1004 7013888 Brukerhåndbok PSP-N1004 7013888 ADVARSEL For å unngå elektrisk støt må du aldri åpne kabinettet. Service må bare utføres av kvalifisert personell. Dette produktet er beregnet for personer fra 6 år og oppover.

Detaljer

DIGITALKAMERA. Bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Bruksanvisning DIGITALKAMERA Bruksanvisning No Informasjon om varemerker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Macintosh,

Detaljer

X-T10. http://fujifilm-dsc.com/manuals/ Brukermanual DIGITAL CAMERA. Produktnettside: http://fujifilm-x.com/x-t10/

X-T10. http://fujifilm-dsc.com/manuals/ Brukermanual DIGITAL CAMERA. Produktnettside: http://fujifilm-x.com/x-t10/ BL00004714-E01 NO DIGITAL CAMERA X-T10 Brukermanual Takk for at du kjøpte dette produktet. Denne bruksanvisningen forklarer hvordan du bruker ditt FUJIFILM X-T10 digitalkamera. Sørg for at du har lest

Detaljer

Hvis du vet hva du vil gjøre, men ikke vet funksjonsnavnet: Finn det i stikkordregisteret

Hvis du vet hva du vil gjøre, men ikke vet funksjonsnavnet: Finn det i stikkordregisteret Her finner du det Finn det du ser etter i: Innholdsfortegnelsen Se sidene v vi Finn elementer etter funksjon eller menynavn. Stikkordregisteret for spørsmål og svar (Q&A Index) Se sidene vii ix Hvis du

Detaljer

Deler. arkmater papirstøtte arkmaterdeksel. kantskinne. dokumentdeksel. utskuff. matte for reflekterende dokumenter. transportlåshendel.

Deler. arkmater papirstøtte arkmaterdeksel. kantskinne. dokumentdeksel. utskuff. matte for reflekterende dokumenter. transportlåshendel. Deler kantskinne arkmater papirstøtte arkmaterdeksel dokumentdeksel utskuff matte for reflekterende dokumenter glassplate kontrollpanel (se Funksjoner i kontrollpanelet på side 9) minnekortspor skannerenhet

Detaljer

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target.

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target. 7 bærbar DVD-spiller Bruksanvisning Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner For informasjon og support kontakt www.target.no Sikkerhetsinformasjon, Apparatet er Klasse 1 laserprodukt. Bruk av kontroller,

Detaljer

EX-Z75 Brukerveiledning

EX-Z75 Brukerveiledning Nr Digitalkamera EX-Z75 Brukerveiledning Takk for at du kjøpte dette CASIO produktet. Før du tar kameraet i bruk, vennligst les forholdsreglene i denne brukerveiledningen. Vennligst oppbevar denne brukerveiledningen

Detaljer

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning DIGITALKAMERA Komplett bruksanvisning No Takk for at du valgte et Nikon digitalkamera. For å få mest mulig ut av kameraet, bør du lese alle instruksene nøye, og oppbevare dem lett tilgjengelig for alle

Detaljer

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning DIGITALKAMERA Komplett bruksanvisning No Informasjon om varemerker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Detaljer

Brukerveiledning. Digitalkamera. Klikk her for å gå til Oppnå best mulig resultat med Dynamic Photo!

Brukerveiledning. Digitalkamera. Klikk her for å gå til Oppnå best mulig resultat med Dynamic Photo! Digitalkamera Nr Brukerveiledning Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne brukerveiledningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar brukerveiledningen

Detaljer

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning DIGITALKAMERA Komplett bruksanvisning No Informasjon om varemerker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Detaljer

TG-835. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-835. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-835 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website). Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning

Detaljer

SH-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-21 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Bruke opptaksfunksjonene Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-H50 Før du begynner å bruke enheten, må du lese grundig gjennom denne håndboken og "Bruksanvisning"

Detaljer

Brukerhåndbok for Cyber-shot

Brukerhåndbok for Cyber-shot VKLIKK! Innhold Grunnleggende bruk Anvend fotograferingsfunksjonene Digitalt stillkamera Brukerhåndbok for Cyber-shot DSC-H3 Før du opererer enheten, vennligst les denne håndboken godt sammen med "Bruksanvisning"

Detaljer

Brukerhåndbok PSP-E1004

Brukerhåndbok PSP-E1004 NO Brukerhåndbok PSP-E1004 7017789 Innhold Advarsel ADVARSEL 4 Forholdsregler 6 Bruke PSP -systemet Deler og funksjoner 10 Lade batteriet 12 Slå systemet på og av 15 Bruke XMB (XrossMediaBar)-menyen 16

Detaljer

SP-720UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SP-720UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SP-720UZ Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

Digitalkamera Bruksanvisning

Digitalkamera Bruksanvisning Nr Digitalkamera Bruksanvisning Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne Bruksanvisningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar Bruksanvisningen på

Detaljer

BD-HP90S BLU-RAY PLATE/DVD-SPILLER

BD-HP90S BLU-RAY PLATE/DVD-SPILLER BD-HP90S BLU-RAY PLATE/DVD-SPILLER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING NORSK Innledning SIKKERHET/VIKTIGE OPPLYSNINGER Merk: Denne spilleren kan bare brukes på steder med en nettspenning på 100 240 V vekselstrøm,

Detaljer

TG-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-1 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG VP-D362 http://no.yourpdfguides.com/dref/783982

Din bruksanvisning SAMSUNG VP-D362 http://no.yourpdfguides.com/dref/783982 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer