GZ-MC200 DIGITALT MEDIAKAMERA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GZ-MC200 DIGITALT MEDIAKAMERA"

Transkript

1 NORSK KOMME I GANG 6 DIGITALT MEDIAKAMERA GZ-MC200 GRUNNLEGGENDE BRUK (OPPTAK OG AVSPILLING) 19 MENYINNSTILLINGER 26 REFERANSER 32 Hvis du vil deaktivere demonstrasjonen, angir du DEMO MODE som OFF. ( s. 26) BRUKSANVISNING Denne instruksjonshåndboken beskriver den grunnleggende bruken av kameraet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese den avanserte brukerhåndboken som er i HTML-format på CD-ROM-en. Se side 32 for detaljer. LYT A NO

2 2 NO Hovedfunksjonene i kameraet Utskiftbar harddisk I motsetning til konvensjonelle digitale videokameraer som tar opp på DV-tape, er den utskiftbare harddisken en ny type kortmedium som gjør det mulig med flere timers MPEG2 videoopptak med høy oppløsning. ( s. 5) Forskjellige opptaksmedier og -modi Video og stillbilder kan tas opp på CompactFlash-kort (CF-kort) og SDminnekort. Den utskiftbare harddisken (inkludert) eller Microdrive er en type CFkort som er kompatibel med CF+ Type II. Du kan velge opptaksmediet og -modusen som passer best for bildekvalitet, bildestørrelse, innspillingstid og datamaskinmiljøet. ( s. 42) Taleopptaksfunksjoner Kameraet kan brukes som taleopptaker for lydopptak. ( s. 24) Bruk forskjellige avspillingsfunksjoner I motsetning til ved bruk av bånd er avspilling enkelt med dette kameraet, siden det ikke er nødvendig å spole frem eller tilbake. Spillelister, avspillingseffekter og andre funksjoner er også tilgjengelige, slik at du kan ha glede av mange forskjellige typer avspilling. (Se den avanserte brukerhåndboken på CD-ROM. s. 32) Redigere filer på PC-en Med USB 2.0 er det enkelt å overføre video og stillbilder til en datamaskin. Med den medfølgende Cyberlink-programvaren kan du enkelt redigere video og lage dine egne DVD-er. (Se også PROGRAMVAREINSTALLASJON OG USB- TILKOBLING.) Direkte utskrift Hvis skriveren er kompatibel med PictBridge, kan du enkelt skrive ut stillbilder ved å koble kameraet direkte til skriveren med USB-kabelen. (Se den avanserte brukerhåndboken på CD-ROM. s. 32)

3 NO 3 Kjære kunde! Takk for at du kjøpte dette digitale mediakameraet. Før du tar utstyret i bruk, bør du lese sikkerhetsinformasjonen på side 3 4 for å sikre at utstyret brukes på en forsvarlig måte. SIKKERHETSANVISNINGER ADVARSEL: FOR Å UNNGÅ BRANN- ELLER STØTFARE, MÅ IKKE ENHETEN UTSETTES FOR REGN ELLER ANNEN FUKTIGHET. OBS! For å unngå støtfare må ikke kamerahuset åpnes. Det innholder ingen deler som kan repareres av brukeren. Overlat reparasjoner til kvalifisert personale. Hvis du ikke skal bruke AC-adapteren over tid, anbefaler vi at du trekker nettledningen ut av stikkontakten. OBS! Dette kameraet er konstruert til bruk med PAL farge-tvsignaler. Det kan ikke brukes til avspilling på et TVapparat med annen standard. Live-opptak og avspilling i LCD-skjermen er imidlertid mulig over alt. Bruk JVC BN-VM200U batteripakken, og for å lade den eller tilføre kameraet strøm via en stikkontakt, brukes den inkluderte flerspennings AC-adapteren. (Det kan være påkrevd med en overgang for å tilpasse stikkontakten i ulike land.) MERKNADER: Merkeplaten (serienummerskiltet) og varseltekster sitter i bunnen og/eller på baksiden av hovedenheten. Merkeinformasjon og sikkerhetsmerking for vekselstrømadapter finnes øverst og nederst på sideflatene. OBS: For å unngå støtfare eller skade på enheten, settes først den lille enden av strømledningen ordentlig inn i adapteren, deretter plugges støpselet i en stikkontakt.

4 4 NO Hvis utstyret er montert i et kabinett eller på en hylle, må du sørge for at det er tilstrekkelig plass på alle sider for ventilasjon (10 cm eller mer på begge sider, overside og bakside). Ikke sperr for ventilasjonshullene. (Hvis ventilasjonshullene sperres av en avis, duk osv., vil ikke varmen slippe ut.) Ingen bare varmekilder, så som tente stearinlys, bør settes på apparatet. Når du bytter batterier, må du ta de nødvendige miljøhensyn og følge myndighetenes krav når du skal kaste de brukte batteriene. Apparatet må ikke utsettes for vanndrypp eller sprut. Ikke bruk utstyret på badet eller steder med vann. Plasser heller ikke beholdere med vann eller væske (slik som kosmetikk eller medisiner, blomstervaser, potteplanter, krus osv.) oppå enheten. (Hvis du får vann eller væske i utstyret, kan det forårsake brann eller strømsjokk.) Før du tar kameraet i bruk Dette kameraet er konstruert utelukkende for CompactFlash-kort (CF-kort) og SD-minnekort. Den utskiftbare harddisken (inkludert) eller Microdrive er en type CF-kort som er kompatibel med CF+ Type II. Dette kameraet tar opp video i MPEG2-format som er kompatibelt med SD-VIDEO-format. Husk at dette kameraet ikke er kompatibelt med andre digitale videoformater. Husk at dette kameraet kun er ment til private opptak. Eventuell kommersiell bruk uten nødvendig tillatelse er forbudt. (Selv om du tar opp for eksempel et show, en forestilling eller utstilling til personlig bruk, så anbefaler vi på det sterkeste at du innhenter tillatelse på forhånd.) Før du begynner å ta opp viktig videofilm, bør du utføre et prøveopptak. Spill av prøveopptaket for å forsikre deg om at lyd og bilde riktig er tatt opp. Les også Advarsler på side Pek aldri med objektivet direkte mot solen. Det kan føre til øyenskader i tillegg til at kretsløpet i kameraet kan svikte. Det medfører dessuten brann- og støtfare. OBS! Følgende punkter gjelder mulige skader på kameraet eller brukeren. Hvis du bærer eller holder det kameraet i LCD-skjermen, kan du miste enheten, eller det kan forårsake funksjonsfeil. Stativ bør unngås hvis underlaget er ujevnt eller ustødig. Stativet kan velte så kameraet utsettes for store skader. OBS! Det anbefales ikke at kabler (audio/video, S-video, osv.) kobles til kameraet og at kameraet legges oppå TVapparatet, da det er lett å snuble i kablene og rive ned kameraet så det utsettes for skader.

5 NO 5 Produsert på lisens fra Dolby Laboratories. Dolby og det doble D-symbolet er varemerker som eies av Dolby Laboratories. Microdrive er et registrert varemerke for Hitachi Global Storage Technologies, Inc. i USA og/eller andre land. MascotCapsule er et registrert varemerke for HI CORPORATION i Japan. Copyright 2001 HI CORPORATION. Med enerett. Andre navn på produkter og selskaper som er inkludert i denne instruksjonshåndboken, er varemerker og/eller registrerte varemerker for sine respektive eiere. Utskiftbar harddisk Den utskiftbare harddisken er et elektronisk presisjonsapparat. Vær forsiktig når du håndterer den. Unngå kraftige støt eller annen belastning Etter at du har tatt harddisken ut av kameraet, må du oppbevare det beskyttet i det medfølgende etuiet. Ikke trykk på dekselet. Ikke utsett harddisken for vibrasjoner eller plutselige støt. Pass spesielt på å unngå plutselige støt når du tar opp eller spiller av. Ikke fest klebeetiketter på etiketten, og ikke skriv på den. Ikke utsett harddisken for kraftig press utenfra. Legg den heller aldri i bukselommen din, eller på andre steder hvor den kan utsettes for ytre press. Temperaturmerknader Kameraets beskyttelseskrets kan aktiveres under korrekt opptak eller avspilling, når kameraets indre temperatur øker, eller under bruk på et kaldt sted. ( s. 36) Kameraet og den utskiftbare harddisken kan varmes opp når de brukes over lengre tidsrom av gangen. Dette er imidlertid ikke et tegn på at noe er galt med kameraet. Harddisken kan varmes opp når den brukes over lengre tidsrom av gangen. Følgelig trenger du ikke ta det ut av kameraet umiddelbart. Andre merknader Kondens kan ødelegge harddisken. Hvis det kommer vann på harddisken, må du tørke den fullstendig før du bruker den. Ikke bruk, skift ut eller oppbevar harddisken på steder som er utsatt for sterk statisk elektrisitet eller elektrisk støy. Ikke slå av strømmen på kameraet eller fjern batteriet eller vekselstrømadapteren under opptak, avspilling eller når du på annen måte skriver til eller leser fra opptaksmediet. Ikke la opptaksmediet komme i nærheten av gjenstander med et sterkt magnetisk felt, eller som sender ut sterke elektromagnetiske bølger. Siden data må leses og skrives korrekt av harddisken, kan det hende kameraet ikke vil kunne ta opp etter oppvarming, f.eks. som følge av kontinuerlig opptak, eller når kameraet er avkjølt som følge av at det har vært brukt på et kaldt sted. For å løse dette problemet, må du følge meldingene som vises på skjermen. ( s. 36) For å opprettholde høy ytelse, må du med jevne mellomrom foreta en harddiskkontroll (feilsøk) ved hjelp av datamaskinen din. Bruk en USB-kabel til å koble sammen kameraet og PCen, og foreta deretter harddiskkontrollen på den utskiftbare harddisken på samme måte som du ville gjort det på en vanlig, lokal harddisk (f.eks. C). Se instruksjonshåndboken for PCen din når det gjelder en beskrivelse av harddiskkontrollen. Rens opp harddisken med jevne mellomrom for å opprettholde høy ytelse. ( s. 27) Les også Opptaksmedium på side 38. Pass på å slette alle data fullstendig når du kaster eller gir bort den utskiftbare harddisken. Når data som befinner seg på harddisken formateres eller slettes på kameraet, endrer dette bare måten informasjonen er organisert på, men sletter ikke dataene fullstendig. Når du kaster eller gir bort den utskiftbare harddisken, må du passe på å unngå problemer som kan oppstå som følge av at sensitiv informasjon slipper ut. Det er derfor ekstremt viktig at kunden tar ansvaret for å slette alle innspilte data. Enkelte anbefalte metoder for sletting av data omfatter bruk av spesielle datafjerningsprogrammer (tilgjengelige i handelen),eller bruk av en hammer eller en sterk magnet til fysisk og magnetisk å ødelegge dataene på harddisken, så den ikke kan leses. JVC kan ikke holdes ansvarlig for at personlig informasjon eventuelt kommer ut.

6 6 NO KOMME I GANG Indeks Hvis du trykker på den øvre, nedre, venstre eller høyre siden av 49rtwe-knappen kan den brukes som en spak. Uttrykket trykke på r i denne instruksjonshåndboken betyr å flytte 49rtwe-knappen i retning av r. OBS! Pass på at du ikke dekker W, a, b, c og d når du filmer eller tar bilder. Pass på at du ikke dekker X under avspilling.

7 Kontroller A Låseknapp ( s. 19) B Mode-knapp [MODE] ( s. 19) C Strømbryter [OFF,, ] ( s. 19) D Bryter for å åpne batteri-/cf-kortdeksel [OPEN] ( s. 14, 16) E Sletteknapp [ ] ( s. 21, 23, 24) F Zoomespak [T/W] ( s. 20) Volumkontroll for høyttaler ( s. 21) G Start/stoppknapp for opptak ( s. 20) H Knapp for søk bakover [w (3)] ( s. 21) Venstre knapp [w] ( s. 26) Blitsknapp [ ] (Brukes til å endre blitsmodus. Se den avanserte brukerhåndboken. s. 32) I Avspilling/pause-knapp [49] ( s. 21) J Knapp for hopp bakover [r (2)] ( s. 21) Opp-knapp [r] ( s. 26) Baklyskompenseringsknapp [ ] (Brukes til å aktivere baklyskompensering. Se den avanserte brukerhåndboken. s. 32) K Knapp for søk forover [e (5)] ( s. 21) Høyre knapp [e] ( s. 26) Bryter for automatisk/manuell modus [ ] ( s. 19) L Knapp for hopp forover [t (6)] ( s. 21) Ned-knapp [t] ( s. 26) Knapp for manuell innstilling [ SET] ( s. 31) M Informasjonsknapp [INFO] (Brukes til å vise filinformasjonen. Se den avanserte brukerhåndboken. s. 32) N Menyknapp [MENU] ( s. 26) Kontakter Kontaktene er plassert under dekslene. O USB (Universal Serial Bus)-kontakt (Se programvareinstallasjonen og Tilkoblingsveiledning for USB.) P Hodetelefonkontakt [ ] ( s. 13) Q S-Video/audio/video ut-kontakt [AV] ( s. 25) R DC inn-kontakt [DC] ( s. 14) KOMME I GANG NO 7 Indikatorer S Moduslampe [ (video), (stillbilde), (tale)] ( s. 19) T Power/charge-lampe ( s. 14, 19) U Tilgangslampe (lyser eller blinker når du går inn i en av filene. Ikke slå av strømmen eller fjern batteripakken/ vekselstrømadapteren mens du skriver til eller leser fra filer under opptak eller avspilling.) V Kontrollampe (lyser når innspilling pågår. s. 20) Andre deler W Stereomikrofon X Høyttaler ( s. 21) Y LCD-monitor Z Batteri-/CF-kortdeksel ( s. 14, 16) a Blitssensor b Kamerasensor c Blits d Objektiv e SD-kortdeksel [MEMORY CARD] ( s. 16) f Stativfeste g Ring til håndrem ( s. 12) h Hull i objektivlokk ( s. 12) KOMME I GANG

8 8 NO KOMME I GANG Indikasjoner på LCD-skjerm Under opptak av både video og stillbilder Kun under videoopptak A Manuell modus-indikator ( s. 19) B Tele-makromodusindikator ( s. 28) C Omtrentlig zoomegrad ( s. 20, 28) D Zoom-indikator ( s. 20, 28) E Indikator for låst irisblender (Vises når irisblenderen er låst. Se den avanserte brukerhåndboken. s. 32) F Lukkerhastighet ( s. 31) G Indikator for lysstyrkekontroll ( s. 27) H Batteriindikator I Dato/klokkeslett ( s. 27) J Valgt medium-indikator ( s. 17, 27) K Indikator for manuell justering av fokus ( s. 31) L Effektmodus-indikator ( s. 31) M Program-AE-modusindikator ( s. 31) N Hvitbalanseindikator ( s. 31) O ±: Eksponeringsjusteringsindikator ( s. 31) : Baklyskompenseringsindikator (Vises når baklyskompensering er aktivert. Se den avanserte brukerhåndboken. s. 32) : Indikator for spot-eksponeringskontroll (Vises når spot-eksponeringskontroll er aktivert. Se den avanserte brukerhåndboken. s. 32) A Modusindikator ( s. 19) B Wide-modusindikator ( s. 28) C Wind Cut-indikator ( s. 28) D Bildekvalitet: [U] (ultrafin), [F] (fin), [N] (normal), [E] (økonomi) ( s. 28) E Gjenværende tid ( s. 20, 42) F Teller ( s. 27) G 7REC: (Vises under opptak.) ( s. 20) 79: (Vises under opptak-standby-modus.) ( s. 20) H Digital bildestabilisator (DIS) ( s. 28)

9 Kun under stillbildeopptak Under taleopptak KOMME I GANG NO 9 A Modusindikator ( s. 19) B : Fokusikon ( s. 22) C Bildestørrelse: 1600 (1600 x 1200), 1280 (1280 x 960), 1024 (1024 x 768), 640 (640 x 480) ( s. 29) D Bildekvalitet: FINE (fin) og STANDARD (standard) ( s. 29) E Blitsindikator (Vises når blitsmodus er aktivert. Se den avanserte brukerhåndboken. s. 32) F Antall gjenværende opptak ( s. 42) G Kontinuerlig opptaksmodus ( s. 22) H Opptaksikon ( s. 22) (Vises under opptak.) I Indikator for selvutløseropptak ( s. 29) A Gjenværende tid ( s. 43) B Valgt medium-indikator ( s. 17, 27) C Lydkvalitet: 48 (fin), 16 (standard), 8 (økonomi) ( s. 30) D Opptaksnivå: (høyt), (middels), (lavt) ( s. 30) E Wind Cut-indikator ( s. 28) F Teller G Batteriindikator H Dato/klokkeslett ( s. 27) I Indikator for mikrofoninngangsnivå J Opptaksmodus 7: Opptak : Opptak-standby KOMME I GANG

10 10 NO KOMME I GANG Under avspilling av video A Modusindikator ( s. 19) B Mappe/filnummer C U : Lysbildeshow ( s. 23) D Batteriindikator E Dato/klokkeslett ( s. 27) F Valgt medium-indikator ( s. 17, 27) Under avspilling av tale A Modusindikator ( s. 19) B Indikator for avspilling av spilleliste (Vises når spillelisten spilles av. Se den avanserte brukerhåndboken. s. 32) C Bildekvalitet: [U] (ultrafin), [F] (fin), [N] (normal), [E] (økonomi) ( s. 28) D Avspillingsmodus ( s. 21) U : Avspilling 9 : Pause 5 : Høyhastighetssøk forover 3 : Høyhastighetssøk bakover 9U : Avspilling i sakte film forover Y9 : Avspilling i sakte film bakover (Tallet til venstre viser hastigheten.) E Teller ( s. 27) F Volumnivåindikator G Batteriindikator H Valgt medium-indikator ( s. 17, 27) I Effektmodus-indikator ( s. 31) J Indikator for wipe-/fade-effekt ( s. 29) Under avspilling av stillbilde A Avspillingshastighet: (normal), (rask), (langsom) ( s. 30) B Valgt medium-indikator ( s. 17, 27) C Lydkvalitet: 48 (fin), 16 (standard), 8 (økonomi) ( s. 30) D Teller E Batteriindikator F Dato/klokkeslett ( s. 27) G Volumnivåindikator H Avspillingsmodus ( s. 24) U : Avspilling 5 : Høyhastighetssøk forover 3 : Høyhastighetssøk bakover 9 : Pause 8 : Stopp I Opptaksnivåindikator J Mappe/filnummer

11 KOMME I GANG NO 11 Tilgjengelig tilbehør A Strømadapter AP-V14E B Strømledning C Batteripakke BN-VM200U D S-Video-/audio-/videokabel E Kabeladapter F USB-kabel G Utskiftbar harddisk (4 GB) H Beskyttende etui for utskiftbar harddisk I Håndrem (Se side 12 for festing) J Objektivlokk (Se side 12 for festing) K CD-ROM L Audioforlengelseskabel (for ev. hodetelefon, se side 13 for festing) M Kjernefilter for kabler (Se side 13 for vedlegg) Stort: S-Video-/audio-/videokabel Middels: USB-kabel Lite: audioforlengelseskabel og ledning til vekselstrømadapte MERKNADER: For at kameraet skal ha optimal ytelse, kan du utstyre de medfølgende kablene med ett eller flere kjernefiltre. Hvis en kabel bare har ett kjernefilter, skal enden som er nærmest filteret, kobles til kameraet. Pass på at du bruker de medfølgende kablene til tilkobling. Ikke bruk andre kabler. KOMME I GANG

12 12 NO KOMME I GANG Feste håndremmen Feste objektivlokket Fest det medfølgende objektivlokket til kameraet slik det vises på illustrasjonen, for å beskytte objektivet. MERK: Objektivlokket er satt på riktig når det ligger tett inntil kameraet. 1 Træ enden av remmen gjennom ringen. 2 Smett den andre enden gjennom løkken. MERK: Når du skal holde kameraet i hånden, bør du stikke armen inn gjennom remmen for ikke å miste kameraet. Stram remmen om vristen ved å skyve på spennen.

13 Feste kjernefilteret Fest kjernefiltrene til kablene. Kjernefilteret reduserer interferens. 1 Utløs stopperne i begge ender av kjernefilteret. Stopper 2 Skyv kabelen gjennom kjernefilteret, og la det være igjen ca. 3 cm av ledningen mellom pluggen og kjernefilteret. S-Video-/audio-/videokabel Vikle kabelen en gang rundt utsiden av kjernefilteret slik det vises i illustrasjonen. 3 cm Kjernefilter (stort) 3 Lukk kjernefilteret til du hører et klikk. S-Video-/audio-/ videokabel KOMME I GANG NO 13 USB-kabel, audioforlengelseskabel og ledning til vekselstrømadapter MERKNADER: Pass på at du ikke skader kabelen. Når du kobler til en kabel, må du feste enden med kjernefilteret til kameraet. Slik bruker du audioforlengelseskabelen Når du bruker en hodetelefon (tilleggsutstyr), kobler du den til den medfølgende audioforlengelseskabelen (med et kjernefilter festet til), og kobler deretter audioforlengelseskabelen til kameraet. Kjernefilteret reduserer interferens. KOMME I GANG Åpne dekselet. Vikle en gang. USB-kabel, audioforlengelseskabel og ledning til vekselstrømadapter Vikle kabelen to ganger rundt utsiden av kjernefilteret slik det vises i illustrasjonen. 3 cm Kjernefilter (middels: USB-kabel, kort: audioforlengelseskabel og ledning til vekselstrømadapter) Til Kjernefilter Hodetelefon Audioforlengelseskabel (følger med) Vikle to ganger. Vikle kabelen slik at den ikke er slakk.

14 14 NO KOMME I GANG Strøm Kameraets toveis strømforsyningssystem gjør at du kan velge strømkilden som passer best. Ikke bruk de medfølgende strømforsyningsenhetene med annet utstyr. Lade batteripakken Låseknapp Strømbryter Batteripakke OPEN Batteri-/CF-kortdeksel Åpne dekselet. 1 Sett strømbryteren til OFF mens du trykker låseknappen på bryteren ned. 2 Skyv og hold OPEN i pilens retning A, og åpne deretter batteri-/cf-kortdekselet. 3 Sett batteripakken fast inn i batteripakkefestet til den låses på plass, slik det vises i illustrasjonen. 4 Lukk batteri-/cf-kortdekselet til det låses. 5 Koble strømadapteren til kameraet, og koble deretter strømledningen til strømadapteren. 6 Sett strømledningen i et AC-uttak. Power/chargelampen på kameraet blinker for å vise at ladingen har startet. 7 Når Power/charge-lampen slutter å lyse, er ladingen ferdig. Ta strømledningen ut av AC-uttaket. Koble strømadapteren fra kameraet. Slik kobler du fra batteripakken Åpne batteri-/cf-kortdekselet og fjern batteripakken mens du skyver BATTERY i pilens retning B. Til DCkontakt BATTERY Strømadapter Batteripakke BN-VM200U (følger med) Ladetid Ca. 1 t. 35 min. Fremspring Power/charge-lampe Strømledning Til AC-uttak

15 KOMME I GANG NO 15 MERKNADER: Det anbefales at bare originale JVC-batterier brukes i dette kameraet. Hvis du bruker generiske ikke-jvc-batterier, kan det skade den interne ladekretsen. Hvis det er festet et beskyttelsesdeksel til batteripakken, må du fjerne det først. Når du lader batteripakken for første gang eller etter en lang lagringsperiode, kan det være Power/charge-lampen ikke lyser. Hvis dette er tilfelle, må du fjerne batteripakken fra kameraet og prøve å lade på nytt. Hvis batteriets driftstid er svært kort selv etter at det er fulladet, er batteriet utbrukt og må skiftes ut. Kjøp et nytt. Siden strømadapteren transformerer strøm, blir den varm under bruk. Pass på at du bare bruker den i godt ventilerte områder. Bruke batteripakken Utfør trinn 2 4 i Lade batteripakken. Maksimal kontinuerlig opptakstid Batteripakke Opptakstid BN-VM200U (følger med) 1 t. 5 min. MERKNADER: Opptakstiden reduseres betraktelig under følgende forhold: Zoom eller opptak-standbymodus aktiveres flere ganger. Avspillingsmodus aktiveres flere ganger. Før utvidet bruk anbefales det at du forbereder nok batteripakker til at strømmen rekker til 3 ganger planlagt opptakstid. Bruke vekselstrøm Koble strømadapteren til kameraet slik det vises i illustrasjonen. ( s. 14) MERK: Den medfølgende strømadapteren har automatisk spenningsvalg i AC-området fra 110 V til 240 V. OBS! Før du kobler fra strømkilden, må du kontrollere at kameraet er slått av. Hvis du ikke gjør det, kan det føre til feilfunksjon på kameraet. Hvis det oppstår en feil som følge av en elektrostatisk utladning, bør strømkilden termineres for å tilbakestille enheten. Om batterier FARE! Ikke forsøk å ta batteriene fra hverandre eller utsette dem for ild eller høy varme, da dette kan føre til brann eller eksplosjon. ADVARSEL! Ikke la batteriet eller polene komme i kontakt med metall, da dette kan føre til kortslutning og kan starte en brann. Fordelene med Li-Ion-batterier Li-Ion-batteripakker er små, men har stor kapasitet. Men hvis en av dem utsettes for lave temperaturer (under 10 C), blir brukstiden kortere og den slutter å fungere. Hvis dette skjer, plasserer du batteripakken i lommen eller et annet varmt, beskyttet sted i en kort periode, før du fester det til kameraet igjen. KOMME I GANG

16 16 NO KOMME I GANG Sette inn/fjerne et CF-kort Du kan bruke et CF-kort (CompactFlash) som opptaksmedium i CF-kortsporet. Den utskiftbare harddisken (inkludert) eller Microdrive er en type CF-kort. Se side 42 for anbefalte medier. Forside CF-spor Bakside Kontakter OPEN MERKNADER: Les merknadene om CF-kortet. ( s. 38, Opptaksmedium ) Før du bruker et nytt CF-kort, må du formatere det. ( s. 27) OBS! Ikke sett inn eller fjern CF-kortet mens kameraet er slått på, siden dette kan føre til at CF-kortet ødelegges eller til at kameraet ikke registrerer om CF-kortet er installert. Ikke klem på de ytre dekslene på CF-kortet. Utløsningsknapp Sette inn/fjerne et SD-kort Batteri-/CF-kortdeksel Du kan bruke et SD-kort som et opptaksmedium i SDkortsporet. Se side 42 for anbefalte medier. Avkuttet hjørne SD-kort Etikett SD-spor 1 Kontroller at kameraet er slått av. 2 Skyv og hold OPEN i pilens retning A, og åpne deretter batteri-/cf-kortdekselet. 3 Når utløserknappen er ute som vist på figuren, må du trykke én gang på den. Knappen er trykket inn. 4 Hvis du skal sette inn et CF-kort, må du skyve det fast inn slik det vises på figuren. Hvis du skal fjerne et CF-kort, må du trykke to ganger på utløserknappen. Utløserknappen kommer ut når den trykkes én gang. Hvis du trykker på utløserknappen en gang til, løses CF-kortet ut. 5 Lukk batteri-/cf-kortdekselet fast til det låses. Skrive-/slettebeskyttelsesstrimmel Kortdeksel (MEMORY CARD) 1 Kontroller at kameraet er slått av. 2 Åpne kortdekselet (MEMORY CARD).

17 KOMME I GANG NO 17 3 Hvis du vil sette inn et SD-kort, skyver du det fast inn med det avkuttede hjørnet først. Hvis du vil fjerne et SD-kort, trykker du på det én gang. Etter at SD-kortet er kommet ut av kameraet, må du trekke det ut. Ikke ta på polen på motsatt side av etiketten. 4 Lukk kortdekselet. Slik beskytter du verdifulle filer Skyv skrive-/slettebeskyttelsesstrimmelen på siden av SD-kortet mot LOCK. Dette hindrer at SD-kortet overskrives av nye opptak. Hvis du vil ta opp på dette SDkortet, skyver du strimmelen tilbake til den motsatte posisjonen av LOCK før du setter det inn. MERK: Før du bruker et nytt SD-kort, må du formatere det. ( s. 26, 27) OBS! Ikke sett inn eller fjern SD-kortet mens kameraet er slått på, siden dette kan føre til at SD-kortet ødelegges eller føre til at kameraet ikke registrerer om SD-kortet er installert. Velge opptaksmedium Velg opptaksmedium før du starter opptak eller avspilling. Eksempel: Når du tar stillbilder på et CF-kort 1 Sett strømbryteren til eller mens du trykker låseknappen på bryteren ned. 2 Trykk på MENU. Menyskjermen vises. 3 Trykk på rt for å velge [MEMORY CARD SETTING], og trykk på Trykk på rt for å velge [IMAGE MODE], og trykk på Trykk på rt for å velge [CF SLOT], og trykk på Trykk på MENU for å gå tilbake til den normale skjermen. DIS CAMERA SETTING BASIC SETTING MEMORY CARD SETTING DISPLAY QUALITY WIDE MODE COPY/MOVE NO. RESET VIDEO MODE IMAGE MODE VOICE MODE FORMAT CLEAN UP KOMME I GANG

18 18 NO KOMME I GANG Dato-/klokkeslettinnstillinger Dato/klokkeslett registreres på bildet hele tiden, men visningen kan slås på eller av under avspilling. ( s. 26, 27) 1 Sett strømbryteren til eller mens du trykker låseknappen på bryteren ned. 2 Trykk på MENU. Menyskjermen vises. 3 Trykk på rt for å velge [DISPLAY], og trykk på 49. Menyskjermen vises. CAMERA SETTING BASIC SETTEING MEMORY CARD SETTING DISPLAY QUALITY WIDE MODE WIND CUT Vinkeljustering Vipp objektivet til den beste vinkelen. Objektivet kan rotere 45 oppover og nedover. 4 Trykk på rt for å velge [CLOCK ADJUST], og trykk på 49. Dagen merkes. 5 Trykk på rt for å angi dagen, og trykk på 49. Gjenta for å angi måned, år, time og minutt. SCENE COUNTER CLOCK ADJUST BRIGHT DATE/TIME 6 Trykk på MENU for å gå tilbake til den normale skjermen. Oppladbart lithium-batteri for den innebygde klokken Hvis kameraet ikke brukes på ca. 3 måneder, lades klokkens lithium-batteri ut og dato/klokkeslett som er lagret i minnet, går tapt. Hvis dette skjer, må du koble kameraet til et AC-uttak ved hjelp av strømadapteren og lade klokkens oppladbare lithium-batteri i over 24 timer. Still deretter inn dato og klokkeslett før du bruker kameraet. Vær oppmerksom på at kameraet kan brukes uten at du stiller dato/klokkeslett.

19 Du slår på kameraet ved å sette strømbryteren til eller mens du trykker ned låseknappen på bryteren. Power/charge-lampen slås på. Du slår av kameraet ved å sette strømbryteren til OFF. 1 Driftsmodus Strømbryter 2 MODE Låseknapp Power/charge-lampe Moduslampe 3 e ( ) Angi passende driftsmodus etter ønske ved hjelp av strømbryteren samt MODE- og e ( )-knappene. 2 Opptaks-/avspillingsmodus GRUNNLEGGENDE BRUK NO 19 Trykk på MODE for å velge opptaks-/avspillingsmodus. Lampen for valgt modus lyser. : Videomodus ( s. 20, 21) : Stillbildemodus ( s. 22, 23) : Talemodus ( s. 24) 3 Automatisk/manuell modus Trykk på e ( ) for å bytte mellom automatisk og manuell opptaksmodus. Når manuell modus er valgt, vises indikatoren på LCD-monitoren. Automatisk modus: Du kan ta opp uten bruk av spesialeffekter eller manuelle justeringer. Manuell modus: Du kan gjøre opptak manuelt ved å stille inn ulike funksjoner. GRUNNLEGGENDE BRUK 1 Strømbryterposisjon Sett strømbryteren til opptak ( ) eller avspilling ( ) mens du trykker låseknappen ned. Avspilling Opptak Strøm av Strømbryter

20 20 NO GRUNNLEGGENDE BRUK Videoopptak MODE Strømbryter Zoomespak Start/stoppknapp for opptak Låseknapp 1 Sett strømbryteren til mens du trykker låseknappen på bryteren ned. 2 Trykk på MODE for å velge. Kameraet er programmert til å ta opp videoer på mediet i CF-sporet som standard. Se side 26 og 27 for hvordan du bytter opptaksmedium. Se side 26 og 28 for hvordan du endrer bildekvaliteten. 3 Trykk på start/stopp-knappen for opptak for å starte opptaket. Kontrollampen lyser når opptaket pågår. Omtrentlig gjenværende tid for opptak vises på displayet. 4 Trykk på start/stopp-knappen for opptak igjen for å stanse opptaket. MERKNADER: Hvis opptak-standbymodus fortsetter i 5 minutter mens du bruker batteripakken, slås kameraet av automatisk. Du slår på kameraet igjen ved å sette strømbryteren til OFF og deretter på. Når du bruker vekselstrømadapteren, går kameraet inn i strømsparermodus. For å avbryte strømsparermodus, kan du bruke en hvilken som helst funksjon, f.eks. zooming. Når kameraet blir varmt, begynner [REC]-indikatoren å blinke. Hvis kameraet fortsetter å varmes opp, kan det hende opptaket stoppes for å beskytte opptaksmediet. I så fall må du slå av kameraet og vente til kameraet har kjølt seg ned igjen. ( s. 36) Når du tar opp kontinuerlig, stoppes opptaket automatisk når du har nådd en filstørrelse på 4 GB. Hvis dataene ikke kan tas opp eller lagres ordentlig, lagres ikke videofilene i [SD_VIDEO]-mappen for vanlig video. Filene lagres i stedet i [EXTMOV]-mappen for lagring av filer som er opprettet på PCen. Informasjon om hvordan disse filene kan spilles av, finner du i Spille av filer opprettet på PCen ( s21). Se side 26 for hvordan du slår av lydene. Se side 42 for omtrentlig opptakstid. Zooming Gir zoom inn/ut-effekt eller en umiddelbar endring i bildeforstørrelse. Zoom inn Skyv zoomespaken mot T. Zoom ut Skyv zoomespaken mot W. W: Vidvinkel T: Telefoto Jo lenger du skyver zoomespaken, jo raskere blir zoomehandlingen. Se den avanserte brukerhåndboken for detaljer. ( s. 32) Slette filer Hvis du trykker på i opptaksmodus, vil den filen som ble tatt opp sist, bli slettet. Hvis derimot opptaksmodus (video, stillbilde eller tale) er slått av, eller strømmen er slått av og på igjen etter opptak, kan du ikke slette filen.

21 GRUNNLEGGENDE BRUK NO 21 Avspilling av video INFO MODE 2 Strømbryter Låseknapp Zoomespak Sett strømbryteren til mens du trykker låseknappen på bryteren ned. 2 Trykk på MODE for å velge. Indeksskjermen for video vises. Bildet som vises på indeksskjermen viser den første delen av opptaket. Se side 26 og 27 for hvordan du bytter mediet som skal spilles av. 3 Trykk på rt w e for å velge videofilen du vil spille av. 4 Trykk på 49 for å starte avspilling. 5 Hvis du vil ta pause i avspillingen, trykker du på 49 igjen. Slik justerer du høyttalervolumet Under avspilling skyver du zoomespaken mot T for å skru opp volumet eller mot W for å skru ned volumet. Bruke INFO-knappen Trykk gjentatte ganger på INFO. Du kan hente fram filinformasjonen, eller lukke vinduet på skjermen. Spille av filer opprettet på PCen Videofiler som er opprettet på PCen befinner seg i [EXTMOV]-mappen. (Se også PROGRAMVAREINSTALLASJON OG USB- TILKOBLING.) For å spille av disse videofilene, må du trykke på start/ stopp-knappen for opptak mens indeksskjermen vises i trinn 2, og deretter gå videre til trinn 3 etter at [MPG] er vist. Funksjonene for spoling forover eller bakover, sakte avspilling, bilde-for-bilde-avspilling og oppretting av spilleliste er ikke tilgjengelige for filer i [EXTMOV]-mappen. MERKNADER: Avspillingsbildet kan vises på LCD-monitoren eller på en tilkoblet TV. ( s. 25) Hvis pausemodus fortsetter i 5 minutter under avspilling (video, stillbilde eller tale) når du bruker batteripakken, slås kameraet av automatisk. Du slår på kameraet igjen ved å sette strømbryteren til OFF og deretter på. Når det er koblet en kabel til AV-kontakten, høres ikke lyden fra høyttaleren eller hodetelefonene. Forskjellige avspillingshandlinger Høyhastighetssøk Trykk på 3 eller 5 under avspilling. Hvert trykk på knappen øker søkehastigheten i hver retning. ( 60x til +60x) Finne startpunktet i filen eller hoppe over filen Trykk på 2 eller 6 under avspilling eller pause-modus. Avspilling bilde for bilde Trykk på 3 eller 5 under pause-modus. Hvert trykk på knappen tar stillbildet ett bilde frem eller tilbake om gangen. Avspilling i sakte film Trykk på 3 eller 5 i 2 sekunder eller mer under pause-modus. Slette videofiler Trykk på, trykk deretter rt for å velge [EXECUTE] og trykk 49. Du kan velge ønsket fil som skal slettes, ved å trykke på w e. Hvis du vil slette flere filer på en gang, kan du se side 26 og 29. GRUNNLEGGENDE BRUK

22 22 NO GRUNNLEGGENDE BRUK Stillbildeopptak MODE Strømbryter Start/stopp-knapp for opptak Låseknapp 1 Sett strømbryteren til mens du trykker låseknappen på bryteren ned. 2 Trykk på MODE for å velge. Kameraet er programmert til å ta opp stillbilder på mediet i SD-sporet som standard. Se side 26 og 27 for hvordan du bytter opptaksmedium. Se side 26 og 29 for hvordan du endrer bildestørrelsen og bildekvaliteten. 3 Trykk på start/stopp-knappen for opptak. Stillbildet tas. Hvis du vil sjekke hvordan bildet ser ut før du tar det, trykker du halvveis på start/stopp-knappen for opptak og holder den stillingen. Indikatoren vises og slutter å blinke når bildet fokuseres. Hvis du vil avbryte opptaket, slipper du opp start/ stopp-knappen for opptak. Hvis du vil ta det opp på opptaksmediet, trykker du start/stopp-knappen for opptak helt ned. MERKNADER: Hvis du ikke tar bilder på ca. 5 minutter når du bruker batteripakken, slås kameraet av automatisk. Du kan ta bilder igjen ved å sette strømbryteren til OFF og deretter på. Når du bruker vekselstrømadapteren, går kameraet inn i strømsparermodus. For å avbryte strømsparermodus, kan du bruke en hvilken som helst funksjon, f.eks. zooming. Se side 26 for hvordan du slår av lukkerlyden. Se side 42 for omtrentlig antall bilder som kan lagres. Kontinuerlig opptak Hvis du holder start/stopp-knappen for opptak presset inn i trinn 3, får du en effekt som ligner seriefotografering. (Intervall mellom stillbilder: ca. 0,3 sekund) Hvis du vil bruke denne funksjonen, angir du [CONTINUOUS SHOOTING] som [ON]. ( s. 26, 29) Det kan være kontinuerlig opptak ikke fungerer som det skal, avhengig av opptaksmediet. Slette filer Hvis du trykker på i opptaksmodus, vil den filen som ble tatt opp sist, bli slettet. Hvis derimot opptaksmodus (video, stillbilde eller tale) er slått av, eller strømmen er slått av og på igjen etter opptak, kan du ikke slette filen.

23 GRUNNLEGGENDE BRUK NO 23 Stillbildeavspilling INFO MODE Strømbryter Låseknapp Zoomespak Sett strømbryteren til mens du trykker låseknappen på bryteren ned. 2 Trykk på MODE for å velge. Et stillbilde vises. Se side 26 og 27 for hvordan du bytter mediet som skal spilles av. 3 Trykk på 3 for å vise forrige fil. Trykk på 5 for å vise neste fil. Bruke INFO-knappen Trykk gjentatte ganger på INFO. Du kan hente fram filinformasjonen, eller lukke vinduet på skjermen. MERKNADER: Det kan være at bilder som er tatt og lagret på opptaksmediet med en annen enhet, ikke spilles av riktig. Du kan zoome inn/ut eller rotere stillbilder. Se den avanserte brukerhåndboken hvis du vil ha mer informasjon. ( s. 32) Lysbildevisning Du kan spille av alle bildene som er lagret på opptaksmediet, automatisk. 1 Utfør trinn 1 2 i den venstre kolonnen. 2 Trykk på 49 for å starte lysbildevisning. Hvis du trykker på t under lysbildevisning, vises filene i synkende rekkefølge. Hvis du trykker på r under lysbildevisning, vises filene i stigende rekkefølge. Hvis du vil ta avslutte lysbildevisningen, trykker du på 49 igjen. Vise neste bilde Normal avspilling Slette stillbildefiler Lysbildevisning Vise forrige bilde Trykk på, trykk deretter rt for å velge [EXECUTE] og trykk 49. Du kan velge ønsket fil som skal slettes, ved å trykke på w e. Hvis du vil slette flere filer på en gang, kan du se side 26 og 29. GRUNNLEGGENDE BRUK

24 24 NO GRUNNLEGGENDE BRUK Taleopptak MODE 1 Sett strømbryteren til mens du trykker låseknappen på bryteren ned. 2 Trykk på MODE for å velge. Kameraet er programmert til å ta opp tale på mediet i SDsporet som standard. Se side 26 og 27 for hvordan du bytter opptaksmedium. Se side 26 og 30 for hvordan du endrer lydkvaliteten og opptaksnivå. 3 Trykk på start/stopp-knappen for opptak for å starte opptaket. 4 Trykk på start/stopp-knappen for opptak igjen for å stanse opptaket. Kameraet går tilbake til opptakstandbymodus. MERK: Se side 43 for omtrentlig opptakstid. Slette filer Strømbryter Låseknapp Zoomespak 2 Start/stopp-knapp for opptak Hvis du trykker på i opptaksmodus, vil den filen som ble tatt opp sist, bli slettet. Hvis derimot opptaksmodus (video, stillbilde eller tale) er slått av, eller strømmen er slått av og på igjen etter opptak, kan du ikke slette filen. Taleavspilling 1 Sett strømbryteren til mens du trykker låseknappen på bryteren ned. 2 Trykk på MODE for å velge. Se side 26 og 30 for hvordan du endrer avspillingshastigheten. Se side 26 og 27 for hvordan du bytter mediet som skal spilles av. 3 Trykk på 49 for å starte avspilling. 4 Hvis du vil ta pause i avspillingen, trykker du på 49 igjen. Slik justerer du høyttalervolumet Under avspilling skyver du zoomespaken mot T for å skru opp volumet eller mot W for å skru ned volumet. Avspillingshandlinger Høyhastighetssøk Trykk på 3 eller 5 under avspilling. Finne startpunktet i filen eller hoppe over filen Trykk på 2 eller 6 under avspilling eller pausemodus. Slette talefiler Trykk på, trykk deretter rt for å velge [EXECUTE] og trykk 49. Du kan velge ønsket fil som skal slettes, ved å trykke på w e. Hvis du vil slette flere filer på en gang, kan du se side 26 og 29.

25 GRUNNLEGGENDE BRUK NO 25 Koble til en TV eller videospiller S-Video-/audio-/ videokabel (følger med) "Y/C" / "CVBS" Video ut-valgbryter Åpne dekselet. Til AV-kontakt Til TV eller videospiller Kabeladapter* A Svart til S-VIDEO IN (koble til når TV/videospiller har S-VIDEO IN- og A/V inn-kontakter. I dette tilfellet er det ikke nødvendig å koble til den gule videokabelen.) B Gul til VIDEO IN (koble til når TV/videospiller bare har A/V inn-kontakter.) C Rød til AUDIO R IN** D Hvit til AUDIO L IN** * Hvis TV/videospilleren har en SCART-kontakt, bruker du kabeladapteren som følger med. ** Dette er ikke nødvendig hvis du bare skal vise stillbilder. MERK: Sett video ut-valgbryteren på kabeladapteren etter behov: Y/C: Hvis du kobler til en TV eller videospiller som aksepterer Y/C-signaler og bruker en S-Video-kabel. CVBS: Hvis du kobler til en TV eller videospiller som ikke aksepterer Y/C-signaler og bruker en videokabel. 1 Kontroller at alle enhetene er slått av. 2 Koble kameraet til en TV eller videospiller slik det vises i illustrasjonen. Hvis du bruker en videospiller, går du til trinn 3. Hvis ikke går du til trinn 4. 3 Koble videospillerutgangen til TV-inngangen. Se instruksjonshåndboken for videospilleren. 4 Slå på kameraet, videospilleren og TV-en. 5 Sett videospilleren på AUX-inngangsmodus og TV-en i VIDEO-modus. 6 Start avspilling på kameraet. ( s. 21) Slik velger du om følgende skal vises på den tilkoblede TV-en eller ikke Dato/klokkeslett Sett [DATE/TIME] på [AUTO], [ON] eller [OFF]. ( s. 26, 27) Teller Sett [SCENE COUNTER] til [ON] eller [OFF]. ( s. 26, 27) (Hvis du trykker på INFO-knappen, vil displayene også slås på/av.) MERKNADER: Det anbefales at du bruker strømadapteren som strømforsyning i stedet for batteripakken. ( s. 14) Hvis du vil overvåke bilde og lyd fra kameraet uten å sette i et opptaksmedium, kan du sette kameraets strømbryter på og deretter sette TV-en i riktig inngangsmodus. Pass på at du stiller lydnivået på minimumsnivået for å unngå brå, høy lyd når kameraet slås på. Hvis du vil koble kameraet til en PC, kan du se programvareinstallasjonen og Tilkoblingsveiledning for USB. Dubbe til en videospiller 1 Utfør trinn 1 til 6 ovenfor. 2 Begynn opptaket på videospilleren på punktet der du vil starte dubbingen. (Se instruksjonshåndboken for videospilleren.) 3 Hvis du vil stanse dubbingen, stanser du opptaket på videospilleren og stanser deretter avspillingen på kameraet. GRUNNLEGGENDE BRUK

26 26 NO MENYINNSTILLINGER Endre menyinnstillingene Du kan endre menyinnstillingene for å tilpasse kameraet. Åpne ønsket menyskjerm ved å følge trinnene nedenfor, og endre deretter de forskjellige innstillingene. MERK: Informasjonen på følgende sider ( s ) er bare utdrag av menyinnstillinger. Se den avanserte brukerhåndboken på CD-ROM-en for den fullstendige beskrivelsen. ( s. 32) INFO MENU Fellesmenyer for alle modi [ ] = Fabrikkinnstilling MODE r 49 BASIC SETTING Strømbryter Låseknapp w t e 1 Velg driftsmodus. For menyer for opptak: Sett strømbryteren til mens du trykker låseknappen på bryteren ned. For menyer for avspilling: Sett strømbryteren til mens du trykker låseknappen på bryteren ned. 2 Trykk på MODE for å velge (video), (stillbilde) eller (tale). 3 Trykk på MENU. Menyskjermen vises. 4 Velg ønsket undermeny og menyelement med rt og 49. Trykk på MENU for å gå tilbake til den normale skjermen. For å hente fram brukerveiledningen må du trykke på INFO mens menybildet vises. PRESET EXECUTE: Tilbakestiller alle innstillingene til fabrikkinnstillingene. [CANCEL]: Går tilbake til menyskjermen uten å tilbakestille. DEMO MODE OFF: Deaktiverer funksjonen. [ON]: Aktiverer demonstrasjonsmodus og viser forskjellige funksjoner på displayet. OPERATION SOUND OFF: Slår av betjeningslyden. BEEP: Pipelyden høres når strømmen slås på eller av og på begynnelsen og slutten av opptak. [MELODY]: I stedet for et pip høres en melodi når du utfører en handling.

27 MEMORY CARD SETTING MENYINNSTILLINGER NO 27 DISPLAY VIDEO MODE [CF SLOT] / SD SLOT IMAGE MODE CF SLOT / [SD SLOT] VOICE MODE CF SLOT / [SD SLOT] Medievalg kan angis for hver opptaks- og avspillingsmodus: video ( ), stillbilde ( ) eller tale ( ). CF SLOT: CF-kort er valgt som opptaksmedium. SD SLOT: SD-kort er valgt som opptaksmedium. FORMAT [CF SLOT] / SD SLOT Du kan formatere (initialisere) et opptaksmedium i CFeller SD-sporet. CLEAN UP [CF SLOT] / SD SLOT Skrivehastigheten til opptaksmediet har en tendens til å bli langsommere etter en lang periode med gjentatt bruk. Utfør rengjøring regelmessig for å få tilbake hastigheten. COPY/MOVE COPY / MOVE Du kan kopiere eller flytte stillbildefiler mellom opptaksmedia i CF- og SD-spor. BRIGHT Når dette elementet velges, vises indikatoren for lysstyrkekontroll. Juster lysstyrken for displayet ved hjelp av w e, og trykk deretter på 49. DATE/TIME OFF: Dato/klokkeslett vises ikke. [AUTO]: Vis dato/klokkeslett i ca. 5 sekunder når strømbryteren stilles fra OFF til. ON: Dato/klokkeslett vises alltid. SCENE COUNTER [OFF]: Deaktiverer funksjonen. ON: Viser telleren i videomodus. CLOCK ADJUST Dato-/klokkeslettinnstillinger ( s. 18) MENYINNSTILLINGER NO. RESET VIDEO / IMAGE / VOICE Når du tilbakestiller filnummeret (navnet), lages en ny mappe. De nye filene du skal lage, lagres i den nye mappen.

28 28 NO MENYINNSTILLINGER Menyer for videoopptak [ ] = Fabrikkinnstilling QUALITY Velg ønsket bildekvalitet. Modus Størrelse Bitrate (Etter kvalitet) (piksler) [ULTRA FINE] 720 x 576 8,5 Mbps FINE 720 x 576 5,5 Mbps NORMAL 720 x 576 4,2 Mbps ECONOMY 352 x 288 1,5 Mbps CAMERA SETTING ZOOM 10X: Kun optisk zoom er tilgjengeig opptil 10x. [40X]: Digital zoom er tilgjengelig opptil 40x. 200X: Digital zoom er tilgjengelig opptil 200x. TELE MACRO [OFF]: Deaktiverer funksjonen. ON: Du kan ta bilde av et subjekt som er så stort som mulig, på en avstand av ca. 60 cm. WIDE MODE [OFF]:Deaktiverer funksjonen. D.WIDE: Zoomeområdet utvides utover maksimalt optisk zoomeområde for vidvinkel. WIND CUT [OFF]: Deaktiverer funksjonen. ON: Bidrar til å minske vindstøy. GAIN UP OFF: Bildet i mørket tas uten justering av bildelysstyrken. [ON]: Bildet i mørket lysnes. Men utseendet kan bli kornete.. DIS OFF: Deaktiverer funksjonen. [ON]: Kompenserer for ustabile bilder på grunn av risting i kameraet, særlig ved stor forstørring.

29 MENYINNSTILLINGER NO 29 Menyer for avspilling av video Hvis du vil ha informasjon om faktisk bruk, kan du se den avanserte brukerhåndboken. [ ] = Fabrikkinnstilling PLAY LIST PLAY LIST CONTENTS / EDIT / RENAME / DELETE Du kan opprette en spilleliste og vise dine originale videoklipp. WIPE/FADER [OFF] / FADER-WHITE / FADER-BLACK / FADER- B.W / WIPE-CORNER / WIPE-WINDOW / WIPE-SLIDE / WIPE-DOOR / WIPE-SCROLL / WIPE-SHUTTER Du kan vise videoer med forskjellige effekter for sceneoverganger. EFFECT [OFF] / SEPIA / MONOTONE / CLASSIC FILM / STROBE Du kan vise videoer med spesielle bildeeffekter. PROTECT [CURRENT] / FILE SELECT / PROTECT ALL / CANCEL ALL Du kan beskytte filer mot utilsiktet sletting. DELETE [CURRENT] / FILE SELECT / DELETE ALL Du kan slette unødvendige filer. Menyer for stillbildeopptak [ ] = Fabrikkinnstilling QUALITY [FINE] / STANDARD Velg ønsket bildekvalitet. IMAGE SIZE [1600 x 1200] / 1280 x 960 / 1024 x 768 / 640 x 480 Velg ønsket bildestørrelse. SELF-TIMER [OFF] / 2SEC / 10SEC Når du setter på selvutløseren, tas et stillbilde 2 eller 10 sekunder etter at du trykker på start/stopp-knappen for opptak. CONTINUOUS SHOOTING [OFF] / ON Kontinuerlig opptak ( s. 22) GAIN [80] / 160 Velg ISO-følsomhet til ønsket innstilling. MERK: Menyelementene for TELE MACRO er de samme som i beskrivelsen på side 28. MENYINNSTILLINGER

30 30 NO MENYINNSTILLINGER Menyer for stillbildeavspilling [ ] = Fabrikkinnstilling DPOF Avansert brukerhåndbok DIRECT PRINT Avansert brukerhåndbok EFFECT [OFF] / SEPIA / MONOTONE Du kan vise stillbilder med spesielle bildeeffekter. MERK: Menyelementene for PROTECT og DELETE er de samme som i beskrivelsen på side 29. Menyer for taleavspilling [ ] = Fabrikkinnstilling PLAYBACK SPEED [NORMAL] / FASTPLAY / SLOWPLAY Velg ønsket taleavspillingshastighet. MERK: Menyelementene for PROTECT og DELETE er de samme som i beskrivelsen på side 29. Menyer for taleopptak [ ] = Fabrikkinnstilling QUALITY Velg ønsket lydkvalitet. Modus (Etter kvalitet) [FINE] STANDARD ECONOMY Bitrate kbps 512 kbps 256 kbps RECORDING LEVEL [HIGH] / MIDDLE / LOW Velg ønsket taleopptaksnivå. MERK: Menyelementene for WIND CUT er de samme som i beskrivelsen på side 28.

31 MENYINNSTILLINGER NO 31 Menyer for manuelt opptak (MSET-meny) [ ] = Fabrikkinnstilling EXP. [AUTO*] eller [±0**] / ±6* eller ±2 (EV)** Du kan finjustere eksponeringen avhengig av opptaksforholdene. * For videoopptak ** For stillbildeopptak MODE Strømbryter r 49 FOCUS [AUTO] / (manuell) Hvis du ikke oppnår riktig fokus avhengig av opptaksforholdet, bruker du den manuelle fokusmodusen. Låseknapp 1 Sett strømbryteren til mens du trykker låseknappen på bryteren ned. 2 Trykk på MODE for å velge eller. 3 Trykk på e ( ) slik at vises. 4 Trykk på t ( SET). Menyskjermen vises. 5 Trykk på w e for å velge ønsket undermeny. 6 Trykk på 49. Undermenyen vises. 7 Trykk på rt (eller w e) for å velge ønsket menyelement. 8 Trykk på 49 igjen. Valget er fullført. Trykk på t ( SET) for å gå tilbake til den normale skjermen. w t ( SET) e ( ) WB [AUTO] / MWB / FINE / CLOUD / HALOGEN Du kan justere hvitbalanseinnstillingen manuelt eller velge et alternativ. SHUTTER [AUTO] / 1/2 / 1/4 / 1/8 / 1/15 / 1/30 / 1/50 / 1/120 / 1/250 1/500 / 1/1000* / 1/2000* / 1/4000* Du kan velge lukkerhastighet avhengig av motivet og opptaksforholdene. * Ikke tilgjengelig for stillbildeopptak. P.AE [OFF] / SPORTS / SNOW / SPOTLIGHT / TWILIGHT Du kan legge til forskjellige programmerte effekter i scenen. EFFECT [OFF] / SEPIA / MONOTONE / CLASSIC FILM / STROBE Du kan legge til kreative effekter i bildet. MENYINNSTILLINGER

32 32 NO REFERANSER For avansert bruk Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese den avanserte brukerhåndboken som er i HTML-format på CD-ROM-en. Følg prosedyren nedenfor for å åpne HTML-filene. 1 Sett den medfølgende CD-ROM-en inn i datamaskinen. 2 Høyreklikk på CD-ROM-ikonet i [Min datamaskin]- vinduet, og klikk deretter på [Åpne]. 3 Dobbeltklikk på [Docs]-mappen og dobbeltklikk deretter på [Manual]-mappen. 4 Dobbeltklikk start.html. 5 Velg språk ved å klikke på språkknappen. 6 Nå kan du se menyer på venstre side og instruksjoner. Rengjøre kameraet Før rengjøring må du slå av kameraet og ta ut batteripakken og strømadapteren. Slik rengjør du utvendig Tørk forsiktig med en myk klut. Dypp kluten i mildt såpevann og vri den skikkelig for å tørke av vanskelig smuss. Tørk deretter på nytt med en tørr klut. Slik rengjør du LCD-monitoren Tørk forsiktig med en myk klut. Vær forsiktig så du ikke skader monitoren. Slik rengjør du objektivet Tørk forsiktig med linsepapir. MERKNADER: Ikke bruk sterke rengjøringsmidler som bensin eller alkohol. Rengjøring skal bare utføres etter at batteripakken er tatt ut eller andre strømenheter er koblet fra. Det kan oppstå mugg hvis objektivet er skittent over lengre tid. Hvis du bruker et rengjøringsmiddel eller kjemisk behandlet klut, må du lese advarslene for hvert enkelt produkt.

33 REFERANSER NO 33 Feilsøking Hvis problemet vedvarer etter at du har fulgt instruksjonene nedenfor, må du rådføre deg med en JVCforhandler. Kameraet styres av en minidatamaskin. Ekstern støy og forstyrrelser (f.eks. fra TV og radio) kan forårsake driftsproblemer. Hvis dette skulle være tilfelle, må du fjerne strømkilden (batteripakke eller strømadapter) fra kameraet. Vent noen minutter, koble det til på nytt, og begynn deretter fra begynnelsen. Strøm Strømkilde mangler. Enheten er ikke koblet til strømkilden på korrekt vis. HKoble AC-adapteren til enheten. ( s. 14) Batteripakken er ikke på plass. HFjern batteripakken, og sett den inn på nytt. ( s. 14) Batteriet er tomt. HBytt ut batteriet med et fulladet batteri. ( s. 14) Opptak Kunne ikke gjøre opptak. [MEMORY CARD IS FULL] vises på skjermen. HSett inn et annet opptaksmedium eller slett filer du ikke vil ta vare på. ( s. 16, 29) Du har ikke valgt opptaksmedium riktig. HVelg opptaksmedium. ( s. 17) Dekslet til batteriet/cf-kortet er åpent. HLukk dekselet og sett strømbryteren på OFF, og deretter på. Når du filmer et motiv i sterkt lys, oppstår vertikale linjer. Dette skyldes ikke noen kamerafeil. Når skjermen utsettes for direkte sollys under opptak, vil den bli rød eller svart et øyeblikk. Dette skyldes ikke noen kamerafeil. Dato/klokkeslett vises ikke mens opptak pågår. [DATE/TIME] er satt til [OFF]. HSett [DATE/TIME] til [ON]. ( s. 18) Indikatorlampen til LCD-skjermen blinker. Ulike innstillinger for wipe-/fade-effekt, program-ae, andre effekter, DIS og andre funksjoner kan ikke anvendes samtidig. Den digitale zoomen fungerer ikke. [ZOOM] er satt til [10X] (optisk zoom). HSett [ZOOM] til [40X] eller [200X]. ( s. 28) Avspilling Kunne ikke spille av. Du har ikke valgt opptaksmedium riktig. HVelg opptaksmedium. ( s. 17) Dekslet til batteriet/cf-kortet er åpent. HLukk dekselet og sett strømbryteren på OFF, og deretter på. Avspillingen starter, men det kommer ikke noen bilder på TV-skjermen. HAngi riktige innstillinger for kanalvalg og TV-inngang. Avanserte funksjoner Fokus justeres ikke automatisk. Manuelt fokus er valgt. HVelg automatisk fokus. ( s. 31) Objektivet er ikke rent eller det har oppstått kondens på linsen. HRengjør objektivet/linsen, og prøv igjen. ( s. 32) Fargene på bildet er blitt forvrengt. Fargen hvit finnes ikke i lyskilden eller på motivet. Dette kan også skje hvis det finnes flere ulike lyskilder bak motivet. HForsøk manuell justering av hvitbalanse. (Se den avanserte brukerhåndboken på CD-ROM. s. 32) REFERANSER

GZ-MC100 DIGITALT MEDIAKAMERA

GZ-MC100 DIGITALT MEDIAKAMERA NORSK KOMME I GANG 6 DIGITALT MEDIAKAMERA GZ-MC100 GRUNNLEGGENDE BRUK (OPPTAK OG AVSPILLING) 19 MENYINNSTILLINGER 26 REFERANSER 32 Hvis du vil deaktivere demonstrasjonen, angir du DEMO MODE som OFF. (

Detaljer

BRUKSANVISNING GZ-HD320 GZ-HD300 VIDEOKAMERA

BRUKSANVISNING GZ-HD320 GZ-HD300 VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING NO VIDEOKAMERA GZ-HD320 GZ-HD300 E E Kjære kunde Takk for at du kjøpte dette videokameraet. Før du tar utstyret i bruk, bør du lese sikkerhetsinformasjonen og forholdsreglene som står på

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG HMX-T10BP http://no.yourpdfguides.com/dref/3379016

Din bruksanvisning SAMSUNG HMX-T10BP http://no.yourpdfguides.com/dref/3379016 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

COMPACT VHS VIDEOKAMERA GR-AX880 NORSK. Det logiske valg PAL. i din VHS videokassettspiller.* Compact VHS BRUKSANVISNING LYT0087-010B

COMPACT VHS VIDEOKAMERA GR-AX880 NORSK. Det logiske valg PAL. i din VHS videokassettspiller.* Compact VHS BRUKSANVISNING LYT0087-010B PAL COMPACT VHS VIDEOKAMERA GR-AX880 NORSK Det logiske valg De eneste kompaktvideokassettene som kan brukes i din VHS videokassettspiller.* Compact VHS BRUKSANVISNING LYT0087-00B NO NO Kjære kunde, Takk

Detaljer

VIDEOKAMERA Detaljert brukerhåndbok GZ-HM435 GZ-HM430 GZ-HM30

VIDEOKAMERA Detaljert brukerhåndbok GZ-HM435 GZ-HM430 GZ-HM30 VIDEOKAMERA Detaljert brukerhåndbok GZ-HM435 GZ-HM430 GZ-HM30 LYT2269-016A Innholdsfortegnelse Veiledning for begynnere 4 Ladning 4 Opptak 4 Avspilling 4 Tips om filmopptak 4 Ferie/jul 5 Bryllup 6 Reiser

Detaljer

VIDEOKAMERA Detaljert brukerhåndbok GZ-E10 GZ-E15

VIDEOKAMERA Detaljert brukerhåndbok GZ-E10 GZ-E15 VIDEOKAMERA Detaljert brukerhåndbok GZ-E10 GZ-E15 LYT2432-016A Innholdsfortegnelse Veiledning for begynnere 4 Lading 4 Opptak 4 Avspilling 4 Tips om filmopptak 4 Ferie/jul 5 Bryllup 6 Reiser 7 Fornøyelsespark

Detaljer

GZ-MS230 BE GZ-MS216 BE/AE/PE/SE GZ-MS215 BE/AE/PE/SE GZ-MS210 BE/AE/PE/SE

GZ-MS230 BE GZ-MS216 BE/AE/PE/SE GZ-MS215 BE/AE/PE/SE GZ-MS210 BE/AE/PE/SE VIDEOKAMERA GZ-MS250 BE Detaljert brukerhåndbok GZ-MS230 BE GZ-MS216 BE/AE/PE/SE GZ-MS215 BE/AE/PE/SE GZ-MS210 BE/AE/PE/SE LYT2116-018A Contents Veiledning for begynnere 4 Ladning 4 Opptak 4 Avspilling

Detaljer

DIGITAL DIKTAFON DETALJERTE INSTRUKSJONER

DIGITAL DIKTAFON DETALJERTE INSTRUKSJONER DIGITAL DIKTAFON DETALJERTE INSTRUKSJONER Takk for at du kjøpte en Olympus digital diktafon. Les disse instruksjonene for informasjon om korrekt og trygg bruk av dette produktet. Ta vare på instruksjonene

Detaljer

LS-5 INSTRUKSJONER LINEÆR PCM-OPPTAKER. Lineær PCM-opptaker

LS-5 INSTRUKSJONER LINEÆR PCM-OPPTAKER. Lineær PCM-opptaker LINEÆR PCM-OPPTAKER LS-5 Lineær PCM-opptaker INSTRUKSJONER Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus! NO Takk for at du kjøpte en digital opptaker fra

Detaljer

FE-5050/FE-4050. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus!

FE-5050/FE-4050. Bruksanvisning DIGITALKAMERA. Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus! DIGITALKAMERA FE-5050/FE-4050 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

Instruksjonshåndbok PSP-1004 K

Instruksjonshåndbok PSP-1004 K TM NO Instruksjonshåndbok PSP-1004 K ADVARSLER For å unngå elektrisk støt må du aldri åpne kabinettet. Service må bare utføres av kvalifisert personell. Dette produktet er beregnet for personer fra 6 år

Detaljer

Digitalkamera med utskiftbart objektiv

Digitalkamera med utskiftbart objektiv Digitalkamera med utskiftbart objektiv Klargjøre kameraet Før du tar kameraet i bruk Ta bilder Bruksanvisning A-fatning Bruke opptaksfunksjonen Bruke visningsfunksjonen Endre oppsettet Vise bilder på en

Detaljer

YHovedenhet YFjernkontroll Y Batterier av typen AA (tørrcelle) (2 stk.) Angir en side der du kan finne nyttig informasjon om et emne.

YHovedenhet YFjernkontroll Y Batterier av typen AA (tørrcelle) (2 stk.) Angir en side der du kan finne nyttig informasjon om et emne. Pakke ut projektoren Gå gjennom følgende sjekkliste og forsikre deg om at du har mottatt alle delene. Hvis du mangler noen av komponentene, må du ta kontakt med kjøpsstedet. YHovedenhet YFjernkontroll

Detaljer

Notasjoner i denne håndboken

Notasjoner i denne håndboken Notasjoner i denne håndboken Angir innhold som kan forårsake skade eller funksjonsfeil på enheten. Angir tilleggsinformasjon og momenter som kan være nyttige å vite om et emne. s Angir en side der du kan

Detaljer

VIDEOKAMERA Detaljert brukerhåndbok GZ-HM960BE/ GZ-HM845BE

VIDEOKAMERA Detaljert brukerhåndbok GZ-HM960BE/ GZ-HM845BE VIDEOKAMERA Detaljert brukerhåndbok GZ-HM960BE/ GZ-HM845BE LYT2339-016A Innholdsfortegnelse Veiledning for begynnere 5 Lading 5 Opptak 5 Avspilling 5 Tips om filmopptak 5 Ferie/jul 6 Bryllup 7 Reiser 8

Detaljer

FE-4000/X-925/X-920. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

FE-4000/X-925/X-920. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA FE-4000/X-925/X-920 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede ut av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen

Detaljer

Bruksanvisning. Digitalkamera

Bruksanvisning. Digitalkamera Digitalkamera Nr Bruksanvisning Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne Bruksanvisningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar Bruksanvisningen på

Detaljer

Bruksanvisning. Digitalkamera

Bruksanvisning. Digitalkamera Nr Digitalkamera Bruksanvisning Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne Bruksanvisningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar Bruksanvisningen på

Detaljer

Bruksanvisning Betjeningsvejledning

Bruksanvisning Betjeningsvejledning Digitalt stillkamera/digitalt stillbilledkamera Bruksanvisning Betjeningsvejledning DSC-H50 NO DK For nærmere informasjon om avansert bruk må du lese "Brukerhåndbok for Cyber-shot" (PDF) og "Videregående

Detaljer

Brukerveiledning for DC T850 digitalkamera. Velkommen

Brukerveiledning for DC T850 digitalkamera. Velkommen Brukerveiledning for DC T850 digitalkamera Velkommen Copyright Copyright 2008 av BenQ Corporation. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem

Detaljer

Bruksanvisning. Digitalkamera

Bruksanvisning. Digitalkamera Digitalkamera Nr Bruksanvisning Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne Bruksanvisningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar Bruksanvisningen på

Detaljer

KODAK DC290 Digitalt kamera med zoom. Brukerhåndbok. Besøk Kodak på World Wide Web på www.kodak.com

KODAK DC290 Digitalt kamera med zoom. Brukerhåndbok. Besøk Kodak på World Wide Web på www.kodak.com KODAK DC290 Digitalt kamera med zoom Brukerhåndbok Besøk Kodak på World Wide Web på www.kodak.com Kodak og Photolife er varemerker for Eastman Kodak Company. Digita er et varemerke for FlashPoint Technology,

Detaljer

WB150/WB150F/ WB151/WB151F/WB152F

WB150/WB150F/ WB151/WB151F/WB152F Denne bruksanvisningen inneholder detaljerte bruksinstruksjoner for kameraet. Les denne bruksanvisningen grundig. Klikk på et tema Grunnleggende feilsøking Hurtigreferanse Innhold Grunnleggende funksjoner

Detaljer

Bruksanvisning. GE Digtalt kamera. imagination at work. Smart-serie : C1640W. Forberedelser. Grunnleggende operasjoner. Kamerafunksjonskontroller

Bruksanvisning. GE Digtalt kamera. imagination at work. Smart-serie : C1640W. Forberedelser. Grunnleggende operasjoner. Kamerafunksjonskontroller Bruksanvisning imagination at work GE Digtalt kamera Smart-serie : C1640W Forberedelser Grunnleggende operasjoner Kamerafunksjonskontroller Avspilling Bruke menyene Kameratilkobling Vedlegg NO ADVARSEL

Detaljer

Digitalkamera med utskiftbart objektiv

Digitalkamera med utskiftbart objektiv 4-291-134-63 (1) Digitalkamera med utskiftbart objektiv Klargjøre kameraet Fotografere og vise bilder Bruksanvisning A-fatning Ta bilder som passer til motivet Bruke opptaksfunksjonene Bruke avspillingsfunksjonene

Detaljer

Brukerhåndbok. Norsk

Brukerhåndbok. Norsk Brukerhåndbok Norsk Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan kopieres, lagres i et innhentingssystem, eller i noen form eller på noen måte overføres elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering,

Detaljer

ADVARSEL! Forsiktig VIKTIGE SIKKERHETS- INSTRUKSER

ADVARSEL! Forsiktig VIKTIGE SIKKERHETS- INSTRUKSER A-fatning Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website). ADVARSEL! For å redusere brannfaren og faren

Detaljer

FINEPIX REAL 3D W3. Brukerveiledning DIGITAL CAMERA. Før du begynner. Første trinn. Grunnleggende fotografering og avspilling. Mer om fotografering

FINEPIX REAL 3D W3. Brukerveiledning DIGITAL CAMERA. Før du begynner. Første trinn. Grunnleggende fotografering og avspilling. Mer om fotografering BL01071-G00 NO DIGITAL CAMERA FINEPIX REAL 3D W3 Brukerveiledning Takk for at du kjøpte dette produktet. Denne veiledningen beskriver hvordan du bruker din FUJIFILM FINEPIX REAL 3D W3 digitalkamera og

Detaljer

ST75/ST76/ST77/ST78/ST79

ST75/ST76/ST77/ST78/ST79 Denne bruksanvisningen inneholder detaljerte bruksinstruksjoner for kameraet. Les denne bruksanvisningen grundig. Klikk på et tema Grunnleggende feilsøking Hurtigreferanse Innhold Grunnleggende funksjoner

Detaljer

DC C1060 Digitalkamera Brukerhåndbok. Velkommen

DC C1060 Digitalkamera Brukerhåndbok. Velkommen DC C1060 Digitalkamera Brukerhåndbok Velkommen Copyright Copyright 2008 av BenQ Corporation. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem

Detaljer