G-TECTA Cellaguard Karbondioksid og oksygen Faste gassdeteksjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "G-TECTA Cellaguard Karbondioksid og oksygen Faste gassdeteksjon"

Transkript

1 G-TECTA Cellaguard Karbondioksid og oksygen Faste gassdeteksjon NO Bruksanvisning

2 2 Innhold Sikkerhetsinformasjon 2 Innledning 3 Drift og oppsett 3 Cellaguard egenskaper 3 Førstegangs oppsett 4 Varselskilt for karbondioksid 4 LED-status 5 Alarmbetingelser 5 Selvtesting 6 Gasstesting 6 Cellaguard tilleggsutstyr 7 Produktspesifikasjon 8 Feilsøk 8 Samsvarserklæring 9 Garanti 10 The Linde Group har gjort sitt beste for å sikre at den informasjonen som gis i både våre trykte og nettbaserte publikasjoner er oppdatert på utgivelsestidspunktet. Likevel kan det være at ikke alle tekniske spesifikasjoner er inkludert. Våre retningslinjer utvikles kontinuerlig, og The Linde Group reserverer seg retten til endre informasjonen etter behov. Derfor bør kunden sjekke nødvendig informasjon hos The Linde Group på kjøpstidspunktet. The Linde Group tar ikke ansvar når det gjelder eventuelle feil eller utelatelser i denne publikasjonen eller for tap eller skade som følge av funksjonsfeil eller følgeskader som skyldes feil i dokumentasjonen. Sikkerhetsinformasjon ADVARSEL All informasjon i denne bruksanvisningen må leses og forstås før instrumentet tas i bruk. ADVARSEL Komponentene må ikke skiftes ut ADVARSEL Legg merke til alle advarsler og instruksjoner som enheten er merket med og som du finner i denne bruksanvisningen. ADVARSEL Kontroller områdets helseog sikkerhetsrutiner for gassovervåking og evakueringsprosedyrer. ADVARSEL Kontroller at du forstår alarmvarslingene. ADVARSEL Dersom dette produktet ikke fungerer slik det skal, les bruksanvisningen eller ta kontakt med The Linde Group. ADVARSEL Nøyaktigheten til G-TECTA Cellaguard bør kontrolleres jevnlig med egnet kalibreringsgass. Dersom man unnlater å sjekke nøyaktigheten, kan dette føre til unøyaktige og potensielt farlige avlesninger. ADVARSEL Vær nøye med at vedlikehold og kalibrering gjennomføres slik som beskrevet i installasjons- og bruksanvisningen. ADVARSEL Kun kvalifisert servicepersonell skal skifte sensorer og batterier. Kunden vil være ansvarlig for helse- eller sikkerhetsrisiko i forbindelse med bruk av varer som kunden har i sin besittelse og/eller under sin kontroll. Kunden bes være oppmerksom på at det finnes lover og bestemmelser for god praksis som dekker bruk og håndtering av enkelte varer (inkludert sikkerhetsprodukter.) Kunden må forsikre seg om at de personene som skal bruke utstyret får nødvendig opplæring og sikkerhetsdokumentasjon.

3 3 Introduksjon G-TECTA Cellaguard er et overvåkingssystem for karbondioksid (CO 2 ) eller karbondioksid og oksygen (O 2 ), utviklet for å overvåke gassnivået i lukkede som f.eks. kjellere. Cellaguard -systemet består av en veggmontert basestasjon og et gassovervåkingssystem som vanligvis leveres med en rapporteringsenhet som skal plasseres på et trygt sted utenfor det lukkede området. Det finnes hovedsakelig to versjoner av G-TECTA Cellaguard. Versjon 1 har kun monitor for karbondioksid som ser etter stigende CO 2 - nivåer i lukket rom. Versjon 2 er et kombinert sensorsystem som overvåker både økende nivåer av karbondioksid og synkende nivåer av oksygen. G-TECTA Cellaguard har to alarmreléer som kan kontrollere eksterne visuelle og hørbare alarmer for hjelpeutstyr som for eksempel en avtrekksvifte. Cellaguard -systemet er enkelt å installere ved hjelp av strømforsyning. Alarmnivåene er forhåndsinstallerte fabrikkinnstiller, og reléene er driftsikre for å sikre at alarmer vil bli aktivert dersom strømforsyningen svikter. G-TECTA Cellaguard leveres vanligvis med en rapporteringsenhet. Rapporteringsenheten etterligner alarmer, feil alarm, strømindikator, modusknapp og signaler på baseenheten. En serie med opptil 4 rapporteringsenheter kan kobles sammen med avstander opptil ni meter per rapporteringsenhet. Dette gjør at brukeren kan plassere alarmsystemet på synlige og praktiske steder. Drift og oppsett G-TECTA Cellaguard basestasjonens egenskaper Strøm Feil-LED Strømnett Display Lav alarm-led Høy alarm-led G-TECTA Cellaguard CO 2 basestasjon NB: CO 2 & O 2 -versjonen av G-TECTA Cellaguard har to sensorposisjoner Basen inneholder gassensorer, display, modusknapp, fire LED-lyd og en sirene. Det finnes tilkoblinger for strøm, to reléutganger og rapporteringsenhet på undersiden av basestasjonen. En 2 meter lang strømkabel og to varselskilt for karbondioksid medfølger også. G-TECTA Cellaguard rapporteringsenhetens egenskaper Rapporteringsenheten har en modusknapp, fire LED-lys og sirene. Rapporteringsenheten etterligner effekten av basestasjonen og leveres med en 9 meter tilkoblingskabel. Høy alarm Lav alarm Sirene Feil Modusknapp CO 2 -sensor Modusknapp Strøm-LED Sirene G-TECTA Cellaguard rapporteringsenhet

4 4 Modusknapp Det er en modusknapp på både basestasjonen og rapporteringsenheten, og denne brukes til å kommunisere med Cellaguard. Modusknappen brukes for displayets bakgrunnslysfunksjon, monitorens selvtestprosedyre og for å stoppe sirenen dersom det skulle oppstå feilalarm. Basestasjonens display Displayet på Cellaguard basestasjon viser de aktuelle gassnivåene som overvåkes. Karbondioksid (CO 2 ) vises som en prosentverdi, og i normale omgivelser (trygt nivå) vil det vises 0 til 0,2 %. G-TECTA Cellaguard monitor med oksygensensor viser vekselvis nivåer av CO 2 og O 2. Normalt oksygennivå er 20,9 %. Displayets bakgrunnslys Displayets bakgrunnslys aktiveres når det trykkes på modusknappen. G-TECTA Cellaguard førstegangs oppsett Cellaguard er klar til bruk og krever ingen konfigurasjon av gassensorene eller alarminnstillingene. Så snart Cellaguard basestasjon og rapporteringsenheten(e) er installert, kan du slå på strømforsyningen. Cellaguard -systemet vil være klart til bruk etter en oppvarmingsperiode på 40 sekunder. NB: LED-alarmene og lydsignalene er aktive i denne perioden, og displayet vil gjennomføre en selvtest. ADVARSEL Varselskilt for karbondioksid Cellaguard leveres med to varselskilt for karbondioksid. Karbondioksid kan forårsake kvelning i lave konsentrasjoner, og det er viktig å feste skiltene godt synlig ved inngangen til den lukkede rommet som blir overvåket (vanligvis ved siden av rapporteringsenheten). Skriv ned navn og kontaktinformasjon (i esken som medfølger) til ansvarlig person for det lukkede området som skal kontaktes dersom det utløses alarm. CO 2 DØDSRISIKO IKKE GÅ INN dersom: Det gule LED-lyset som viser feil lyser Det røde LED-lyset som viser alarm lyser Det grønne LED-lyset som viser at strømmen er på er slukket Dersom lydalarm og LED-lys varsler fare når du er i området, FORLAT OMRÅDET OMGÅENDE For råd om alarmer, kontakt: G-TECTA CELLAGUARD Background colour: Pantone 186 (red) Text Colour: White Symbol Colours: White Border Colour: Pantone 116 (yellow) Text: Linde Dax Warning triangle: Pantone 116 (yellow)

5 5 Normal- og feilstatus for LED-lysene LED-lysene på basestasjonen og rapporteringsenhetene indikerer forhold som vist i tabellen nedenfor: LED-funksjon Drift Indikasjon Strøm Normalt drift LED-lys blinker (grønt LED) Ingen drift LED-lys er slukket Feil LED-lys på kontinuerlig Strømfeil Lydsignal piper hvert 20. sekund Feil Systemfeil LED-lys blinker (gult LED) Lav alarm (rødt LED)* Høy alarm (rødt LED)* Lavt (forhåndalarm) alarmnivå overskredet Høyt (hoved) alarmnivå overskredet LED-lys blinker LED-lys blinker G-TECTA Cellaguard alarmforhold for basestasjon og rapporteringsenheter Dersom alarmen som indikerer for høyt gassnivå utløses, viser LED-lysene følgende: Gassnivåer LED-indikasjon Signalindikasjon Reléindikasjon Normalt Ingen alarm LED-lys Ingen lyd Ikke aktiv Karbondioksidalarmer Lav alarm aktiveres LED-lys for lav alarm blinker Langt signal hvert sekund Forhåndsalarmrelékobling aktiv Høy alarm aktiveres LED-lys for lav og høy alarm blinker Langt signal hvert sekund Forhåndsalarm- og hovedalarmrelékobling aktiv Oksygenalarmer Lav alarm aktiveres LED-lys for lav alarm blinker Langt signal fulgt av kort signal hvert sekund Forhåndsalarmrelékobling aktiv Høy alarm aktiveres LED-lys for lav og høy alarm blinker Langt signal fulgt av kort signal hvert sekund Forhåndsalarm- og hovedalarmrelékobling aktiv NB: CO 2 -alarmer er gjenstand for en 25 sekunders tidsforsinkelse for å unngå falske alarmer ved bytte av gassflasker. Oksygenalarmer varsler omgående. Når gassnivået er normalisert, vil LED-alarmene slukkes automatisk, og Cellaguard vil gå tilbake til normalt driftsmodus. NB: Lyd- og lysalarmene reaktiveres dersom alarmnivåene overskrides på nytt.

6 6 G-TECTA Cellaguard feilalarm Systemets feilalarm aktiveres dersom det oppstår feil på sensoren. Hvis systemfeilalarmen aktiveres, vil G-TECTA Cellaguard pipe to ganger i sekundet, og det gule varsellyset vil blinke. NB: Dersom en feilalarm aktiveres, vennligst kontakt The Linde Group, slik at sensoren kan skiftes ut. G-TECTA Cellaguard modusknapp (alarmfunksjon) Modusknappen brukes til å kommunisere med Cellarguard -systemet etter at en alarm er utløst. Trykk og hold modusknappen inne i 5 sekunder for å slå av lydalarmen. LED-lysene vil fortsette å blinke (f.eks. dersom det fortsatt finnes CO 2 -gass eller oksygennivået er lavt). ADVARSEL Dersom en alarm aktiveres, IKKE GÅ INN I ROMMET. Kontakt ansvarlig person for det lukkede området. Mangel på karbondioksid og oksygen kan forårsake brå død. NB: Elektriske koblinger for det eksterne alarmutstyret er plassert inne i Cellaguard basestasjon en tilkoblingsterminal er gitt for hovedalarm og en for forhåndsalarm. G-TECTA Cellaguard selvtest Det finnes en selvtestrutine for å teste Cellaguard og tilkoblet utstyr som er koblet til via alarmreléene. For å gjennomføre selvtesten, trykk og hold modusknappen inne i fem sekunder. Selvtesten kan gjøres fra basestasjon eller rapporteringsenhet. Basestasjonens display vil belyse og teste alle områder i displayet, og Cellaguard vil avgi alarm for en periode på 10 sekunder, aktivere LED-alarmen samt aktivere tilleggsutstyr som er koblet til Cellaguard -reléer. Gasstesting Funksjonstesting Monitorene til G-TECTA Cellaguard bør funksjonstestes minst hver 12. måned for å sikre at sensorer og alarmer fungerer slik de skal. Karbondioksid (CO 2 ) Cellaguard -monitorer Periodisk testing kan utføres ganske enkelt ved hjelp av utåndet pust som genererer høye CO 2 -alarmer. Utåndet pust inneholder ca 4 % CO 2 og inneholder derfor tilstrekkelig CO 2 --gass til å utløse alarmer på Cellaguard -monitoren. Ved normal drift har CO 2 - sensorer en levetid på over fem år. Cellaguard -monitorer for karbondioksid (CO 2 ) og oksygen (O 2 ) Periodisk testing kan utføres ganske enkelt ved hjelp av utåndet pust som genererer høye CO 2 - og lave oksygenalarmer. Utåndet pust inneholder ca 4 % CO 2 og 16 % oksygen og inneholder derfor tilstrekkelige nivåer av begge gasser til å utløse alarmer på Cellaguard monitoren. Oksygensensoren må skifts ut hvert tredje år. NB: The Linde Group anbefaler også full rekalibrering etter 3-4 års bruk. G-TECTA Cellaguard funksjonstest 1. Finn en passende plastpose 2. Blås luft inn i posen 3. Hold den åpne enden av posen tett over sensoren(e) og vent til alarmene aktiveres. 4. Displayet på Cellaguard viser økte CO 2 -verdier og reduserte oksygenverdier (hvis montert). O 2 - alarmen (hvis montert) vil bli aktivert områdene, mens CO 2 -alarmen aktiveres etter rundt 25 sekunder.

7 7 G-TECTA Cellaguard Tilleggsutstyr Batteri-backup Cellaguard leveres med ekstra batteri som sikrer to timer ekstra strømtilførsel dersom normal strømtilførsel skulle svikte. Når Cellaguard er i backupmodus, vil du høre et signal hvert 20. sekund. Ekstra rapporteringsenheter Inntil fire rapporteringsenheter kan kobles til Cellaguard basestasjon. Her enhet leveres med 9m kabel. G-TECTA CELLAGUARD kalibreringsenhet Cellaguard kalibreringsenhet gjør det mulig for en serviceingeniør å kalibrere sensorene på Cellaguard monitoren. The Linde Group anbefaler kalibrering hvert år for å sikre at Cellaguard -monitoren fungerer slik den skal. NB: Rekalibrering av sensorer på Cellaguard monitoren kan avtales med The Linde Group.

8 8 G-TECTA Cellaguard Produktspesifikasjon BASEENHET Dimensjoner Vekt IP-rating (støv & væsker) Driftstemperatur Driftsspenning Fuktighetsgrenser Display Oppvarmingstid 210 x 150 x 75 mm 1.3 Kg IP65 +3 C to +50 C (+37 F to +122 F) 230Vac (115Vac), 50/60Hz, 16VA, double insulated 0-95% RH Backlit LCD 13.5mm high digits 40 seconds Instrumentets statusindikatorer Red LEDs Gas level alarms Yellow LED Fault alarm Green LED Power Indicator Alarmsirene Kabellengde 2m Fester 192mm x 72.5mm (Quantity 4) Reléutganger SPCO 10A, 240Vac / 30Vdc G-TECTA Cellaguard Feilsøk Problem/ feilmelding Strøm-LED av LED-lys på kontinuerlig Feil-LED lyser og det sendes ut vedvarende lydsignaler Displayet viser en feil Mulig årsak Montorprosessoren får ikke strøm Monitorprosessoren fungerer ikke som den skal Sensor feil Basestasjonen er blitt åpnet for service eller ledninger med batteribackup er installert Løsning Kontroller at basestasjonen er plugget inn og at elektrisiteten er skrudd på. Kontroller hovedsikring. Monitoren må repareres. Kontakt The Linde Group Monitoren trenger ny sensor. Kontakt The Linde Group Vent i 40 sekunder til oppvarmingsperioden er ferdig. Kontakt The Linde Group dersom feilen vedvarer RAPPORTERINGSENHET Dimensjoner 143 x 56 x 41 mm Vekt 120 g IP-rating (støv & væsker) IP54 Driftstemperatur 0 C til +50 C (+37 F til +122 F) Instrumentets statusindikatorer Røde LED-lys - gassnivåalarmer Gule LED-lys - feilalarm Grønne LED strøm er på Alarmsirene >82 cm Kabellengde 9 m Fester 130 mm (antall: 2) Dersom du opplever andre problemer med driften av G-TECTA Cellaguard, vennligst gå til com eller kontakt et servicesenter autorisert av The Linde Group.

9 9 Samsvarserklæring I henhold til ISO/IEC :2004 Vi erklærer herved at produktene navngitt nedenfor er utformet for å oppfylle standardene nedenfor og at de oppfyller de grunnleggende kravene i gjeldende EU-direktiver. Produkttype G-TECTA Cellaguard Produktbeskrivelse Deteksjonsmonitor for karbondioksid og oksygen Gjeldende direktiver Elektromagnetisk kompabilitet 2004/108/EC Konformitet Harmoniserte standarder EN50270:2006; EN :2007 Konformitet andre standarder FCC CFR 47: Del 15 bokstav b: 2007 Undertegnet: Navn: Peter Upcott Selskap: The Linde Group, GU2 7XY, UK Stilling: Global Category Manager Sikkerhetsprodukter Dato: Juni 2010

10 10 The Linde Groups garanti for gassdetektorer Generelt The Linde Group garanterer at gassdetektorer, sensorer og tilhørende utstyr som produseres og selges av The Linde Group er fri for defekter i materialer og utførelse???? for de tidsperiodene som er angitt i tabellene nedenfor. Skader på produkter fra The Linde Group som skyldes misbruk, endring, strømsvingninger, inklusiv overspenning og lynnedslag, feil spenningsinnstillinger, feil batterier, eller reparasjon som ikke er utført i samsvar med produktets bruksanvisning omfattes ikke av The Linde Groups garanti. Garantiperioder for instrumenter og tilbehør Produkt G-TECTA Cellaguard Batteripakker og forbruksdeler Garantiperioder for sensorer Sensor type Oksygen CO 2 Garantiperiode Ett år fra kjøpsdato Ett år fra kjøpsdato Warranty period 3 år 3 år The Linde Group ansvar i henhold til denne garantien er begrenset til reparasjon eller utskifting av komponenter som The Linde Groups serviceavdeling anser å ha vært mangelfulle i henhold standardgarantiens gyldighet. For å reparere instrumentet eller skifte ut deler, må produktet returneres til The Linde Group eller et serviceverksted som er godkjent av The Linde Group. Utgifter i forbindelse med transport og frakt skal forhåndsbetales. Du skal motta et autorisert returnummer fra The Linde Group før du sender instrumentet. DENNE GARANTIEN ERSTATTER ALLE ANDRE GARANTIER, DIREKTE ELLER INDIREKTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER FOR ET BESTEMT FORMÅL. THE LINDE GROUP ER IKKE ANSVARLIG FOR TAP ELLER SKADE AV NOE SLAG KNYTTET TIL BRUK AV VÅRE PRODUKTER ELLER MANGLENDE FUNKSJONALITET.

11 Notes 11

12 Denmark AGA A/S Vermlandsgade København S Tel: Estonia Eesti AGA AS Pärnu mnt Tallinn Tel: Finland Oy AGA Ab Itsehallintokuja Espoo Tel: +358 (0) Iceland ÍSAGA ehf Breidhofda Reykjavik Tel: Latvia AGA SIA Katrīnas iela 5 Rīga 1045 Tel: Lithuania AGA UAB Office Didlaukio st Vilnius Tel: Norway AGA AS Gjerdrumsvei Oslo Tel: Sweden AGA Gas AB Agavägen Lidingö Tel: + 46 (0) V G-TECTA Cellaguard bruksanvisning 2010 The Linde Group. Alle rettigheter reservert. Ingen side eller del av denne bruksanvisningen kan kopieres på noen måte uten skriftlig tillatelse fra oven nevnte rettighetshaver. The Linde Group reserverer seg retten til å rette opp skrivefeil. All informasjon er korrekt på tidspunktet for trykking.

Brukermanual for optisk røykvarsler

Brukermanual for optisk røykvarsler Brukermanual for optisk røykvarsler For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen Optisk røykvarsler - 230V MODELL: PXB-S100iAC/10 El nummer 6230200 Class II Apparatus Det kan ta flere timer før

Detaljer

INNOHOME komfyrvakt SGK300 brukerhåndbok. www.innohome.com. smart sikkerhet for kjøkkenet ditt

INNOHOME komfyrvakt SGK300 brukerhåndbok. www.innohome.com. smart sikkerhet for kjøkkenet ditt INNOHOME komfyrvakt SGK300 brukerhåndbok www.innohome.com smart sikkerhet for kjøkkenet ditt Gratulerer! Du er nå eier av et av verdens mest intelligente sikkerhetsprodukter for komfyren din. Intelligent

Detaljer

Brukerveiledning. Røykvarsler. Modellnr. GB-168

Brukerveiledning. Røykvarsler. Modellnr. GB-168 Brukerveiledning Røykvarsler Modellnr. GB-168 Takk for at du har kjøpt denne CO røykvarsleren. Les brukerveiledningen nøye og sørg for at du og alle medlemmene i husholdningen kjenner til bruken av varsleren.

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V20 Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé. 2 stk innebygd i GSM Fixi SMS, 230V 16A 2 temperaturinnganger

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Bruksanvisning Sat 801+

Bruksanvisning Sat 801+ Bruksanvisning Sat 801+ Bitmos GmbH Himmelgeister Straße 37 D-40225 Düsseldorf Tyskland Tlf.: +49 (0) 211 / 60 10 10-30 Faks: +49 (0) 211 / 60 10 10-50 E-post: info@bitmos.de Internett: www.bitmos.de 36-8101.EN

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19. Bruks- og monteringsanvisning

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19. Bruks- og monteringsanvisning GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 Bruks- og monteringsanvisning Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé/utganger. 2 stk på GSM Fixi SMS 230V 16A. 2 temperaturinnganger. 1 alarm inngang. Termostatfunksjon;

Detaljer

Defibtech DDU-2000-serien Automatisert Ekstern Defibrillator DDU-2300 DDU-2400 DDU-2450

Defibtech DDU-2000-serien Automatisert Ekstern Defibrillator DDU-2300 DDU-2400 DDU-2450 Defibtech DDU-2000-serien Automatisert Ekstern Defibrillator DDU-2300 DDU-2400 DDU-2450 Brukermanual NRR 2010 ELECTRONIC DISTRIBUTION Merknader Defibtech, LLC er ikke ansvarlig for feil i dokumentet eller

Detaljer

Installering og bruk. Smart-UPS SR1 Avbruddssikker strømforsyning SR13KXIET SR16KXIET. 220/230/240 Vac Tårn. su0835a

Installering og bruk. Smart-UPS SR1 Avbruddssikker strømforsyning SR13KXIET SR16KXIET. 220/230/240 Vac Tårn. su0835a Installering og bruk Smart-UPS SR1 Avbruddssikker strømforsyning SR13KXIET SR16KXIET 220/230/240 Vac Tårn su0835a Smart-UPS TM SR1 Avbruddssikker strømforsyning 3000/6000 VA 220/230/240 Vac Tårn Norsk

Detaljer

GSM ECO Comfort. Monteringsanvisning. GSM ECO Comfort. Ukeprogram gjør den velegnet til energistyring av boliger og større hytter.

GSM ECO Comfort. Monteringsanvisning. GSM ECO Comfort. Ukeprogram gjør den velegnet til energistyring av boliger og større hytter. GSM ECO Comfort Monteringsanvisning GSM ECO Comfort Sikom GSM ECO-Comfort er vårt nye flaggskip innen veggmonterte styringssentraler. Den er beregnet brukt til blant annet: Ring Hytta Varm og varme- og

Detaljer

Manual for ABPM 6100-maskinvare

Manual for ABPM 6100-maskinvare Representant i juridiske spørsmål Welch Allyn Limited Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Ireland Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153 USA www.welchallyn.com

Detaljer

PC1616/PC1832/PC1864 v4.2 Brukerveiledning

PC1616/PC1832/PC1864 v4.2 Brukerveiledning ADVARSEL: Denne håndboken inneholder informasjon om begrensninger som gjelder bruk av produktet og hvordan det fungerer og informasjon om begrensninger på produsentens ansvar. Hele håndboken bør leses

Detaljer

Modell: Ei450. Bruksanvisning

Modell: Ei450. Bruksanvisning Alarm Controller Brann og CO odell: Ei450 Bruksanvisning Les nøye og behold så lenge produktet er i bruk. Det inneholder viktig informasjon om bruk og installasjon av fjernkontrolleren. Heftet bør anses

Detaljer

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Bruksanvisning

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Bruksanvisning Welch Allyn Connex Integrated Wall System Bruksanvisning 2012 Welch Allyn. Med enerett. For å lette tiltenkt bruk av produktet som beskrives i denne publikasjonen kan kjøperen av produktet kopiere denne

Detaljer

Alaris Gateway-arbeidsstasjon. Bruksanvisning

Alaris Gateway-arbeidsstasjon. Bruksanvisning Alaris Gateway-arbeidsstasjon Bruksanvisning Innhold Side Grunnleggende informasjon..................................................................................... 1 Grunnleggende informasjon Alaris

Detaljer

2X-serien Installasjonsmanual

2X-serien Installasjonsmanual 2X-serien Installasjonsmanual P/N 00-3250-501-0005-04 ISS 04MAY15 Opphavsrett Varemerker og patenter Produsent Versjon Sertifisering EU-direktiver Kontaktinformasjon 2015 UTC Fire & Security. Alle rettigheter

Detaljer

MELDING TIL INSTALLATØR

MELDING TIL INSTALLATØR POWERMAX Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon Installasjonsveiledning INNHOLD 1. INTRODUKSJON...2 2. SPESIFIKASJONER...2 2. 1 Generelle Data...2 2. 2 RF Seksjon...2 2. 3 Tekniske Data...2 2. 4 Kommunikasjon...3

Detaljer

Peltor DECT-Com II. The Sound Solution. User s manual for DECT-Com II

Peltor DECT-Com II. The Sound Solution. User s manual for DECT-Com II Peltor DECT-Com II The Sound Solution User s manual for DECT-Com II DECT 1.8 GHz HURTIGGUIDE Peltor DECT-Com II Knapp Funksjon [M] [+] [ ] [M] & [+] [M] & [ ] Slå på/av DECT-Com II-enheten Velge funksjon

Detaljer

2 GSM. Art.nr 323230. Rev B NO

2 GSM. Art.nr 323230. Rev B NO Brukerveiledning 2 GSM Art.nr 323230 Rev B NO 2 Innhold 1. Innledning... 5 2. Pakkens innhold... 6 3. Tilbehør... 6 4. Tilkobling av EPIsafe 2 GSM... 7 5. Montering av Hovedenhet... 8 6. Tilkobling av

Detaljer

Brukerhåndbok. Smart-UPS. Avbruddssikker strømforsyning. SUA5000 VA 208/230 Vac. SUA3000 VA 200 Vac. rack-montert 5U

Brukerhåndbok. Smart-UPS. Avbruddssikker strømforsyning. SUA5000 VA 208/230 Vac. SUA3000 VA 200 Vac. rack-montert 5U Brukerhåndbok Smart-UPS Avbruddssikker strømforsyning SUA5000 VA 208/230 Vac SUA3000 VA 200 Vac rack-montert 5U Introduksjon Introduksjon Om denne UPS-en Den avbruddsfrie strømforsyningen (UPS = Uninterruptible

Detaljer

SUUNTO GPS TRACK POD BRUKERHÅNDBOK

SUUNTO GPS TRACK POD BRUKERHÅNDBOK SUUNTO GPS TRACK POD BRUKERHÅNDBOK no 1 SIKKERHET.................................................................... 4 2 Velkommen................................................................... 6

Detaljer

Brukerhåndbok. APC Smart-UPS XL 2200/3000 VA XL 120/208/230 VAC. Tårn/rack-montert 5U Avbruddssikker strømforsyning

Brukerhåndbok. APC Smart-UPS XL 2200/3000 VA XL 120/208/230 VAC. Tårn/rack-montert 5U Avbruddssikker strømforsyning Brukerhåndbok Norsk APC Smart-UPS XL 2200/3000 VA XL 120/208/230 VAC Tårn/rack-montert 5U Avbruddssikker strømforsyning 990-2975 09/2006 Introduksjon Om denne UPS-en APC (American Power Conversion) UPS

Detaljer

DARDO PLUS SENTRALENHET BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING

DARDO PLUS SENTRALENHET BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING DARDO PLUS SENTRALENHET BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING Innholdsfortegnelse Forord...2 Angående denne instruksjonsmanual... 2 Benyttede symboler... 2 Hvem henvender manualen seg til?... 2 Manualens viktighet...

Detaljer

Dette dokumentet er oversatt fra engelsk og noen formuleringer kan avvike. Vennligst referer til Engels brukermanual ved eventuelle missforståelser.

Dette dokumentet er oversatt fra engelsk og noen formuleringer kan avvike. Vennligst referer til Engels brukermanual ved eventuelle missforståelser. Takk for at du valgte isocket. Vennligst bruk et par minutter på å lese nøye gjennom denne bruksanvisningen før du tar produktet i bruk. Legg spesielt merke til sikkerhetsinstruksjonene i Kapittel2! Feil

Detaljer

Elisée 150 Pasienthåndbok Norsk

Elisée 150 Pasienthåndbok Norsk Elisée 150 Pasienthåndbok Norsk Ventilasjonsløsninger Lett tilgang på kvalitetsbehandling Ventilasjonsløsninger Lett tilgang på kvalitetsbehandling Innhold 1 Innledning........................................

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING 1.0 UNISTYR GSM 1.1 Virkemåte og varslinger side 2 2.0 KLARGJØRING 2.1 Programmere SIM kort side 4 2.2 Sette inn SIM kort og gjøre klar sentral. side 5 2.3 Programmering

Detaljer

Side 2: Info: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk

Side 2: Info: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Bruks- og monteringsanvisning Side: Innhold: Side 2: Info: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Side 3: Side 9: Side 13: Side 14: Side 16: Side 17: Side 19: Side 20: Side 20: Side 21: Side 21: Kapittel 1: Oppkobling

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer