G TECTA 4G Multigassdetektor

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "G TECTA 4G Multigassdetektor"

Transkript

1 G TECTA 4G Multigassdetektor NO Bruksanvisning

2 2 Innhold Sikkerhetsinformasjon 3 Instruksjoner spesielt til bruk i farlige områder 3 Instruksjoner spesielt til bruk i ikke-farlige områder 4 Introduksjon 5 Sensorer 5 Viktige egenskaper 5 Programvare 5 Batterier 5 Produktegenskaper 5 Skru på 6 Auto Zero 7 Sku av 7 Oppbevaring 7 Bekreftelsessignaler 7 Displaysymboler 7, 8 Alarmer 8, 9 Data- og hendelseslogg 10 Bære instrumentet 11 Gassprøvetaking 12 Vedlikehold, kalibrering og testing 12, 13, 14 G-TECTA 4G med ozonsensor 15 G-TECTA 4G med ozonsensor CO 2 -sensor 15 PC-grensesnitt og PC-programvare 15 Feilsøk i forbindelse med gasstesting/kalibrering 16 Produktspesifikasjon 16 Tilbehør 17 Feilsøk 18 Sensorbegrensninger 18 Tilgjengelige sensorer 19 Samsvarserklæring 20 Linde-gruppens garanti 21 The Linde Group har gjort sitt beste for å sikre at den informasjonen som gis i både våre trykte og nettbaserte publikasjoner er oppdatert på utgivelsestidspunktet. Likevel kan det være at ikke alle tekniske spesifikasjoner er inkludert. Våre retningslinjer utvikles kontinuerlig, og The Linde Group reserverer seg retten til endre informasjonen etter behov. Derfor bør kunden sjekke nødvendig informasjon hos The Linde Group på kjøpstidspunktet. Linde-gruppen tar ikke ansvar når det gjelder eventuelle feil eller utelatelser i denne publikasjonen eller for tap eller skade som følge av funksjonsfeil eller følgeskader som skyldes feil i dokumentasjonen. Kunden vil være ansvarlig for helse- eller sikkerhetsrisiko i forbindelse med bruk av varer som kunden har i sin besittelse og/eller under sin kontroll. Kunden bes være oppmerksom på at det finnes lover og bestemmelser for god praksis som dekker bruk og håndtering av enkelte varer (inkludert sikkerhetsprodukter). Kunden må forsikre seg om at de personene som skal bruke utstyret får nødvendig opplæring og sikkerhetsdokumentasjon.

3 3 Sikkerhetsinformasjon ADVARSEL All informasjon i denne bruksanvisningen må leses og forstås før instrumentet tas i bruk. ADVARSEL Ikke skift ut deler, da dette kan påvirke sikkerheten og gjøre garantien ugyldig. ADVARSEL Legg merke til alle advarsler og instruksjoner som instrumentet er merket med og som du finner i denne bruksanvisningen. ADVARSEL Kontroller områdets helseog sikkerhetsrutiner for gassovervåking og evakueringsprosedyrer. ADVARSEL Kontroller at du forstår alarmvarslingene. ADVARSEL Dersom dette produktet ikke fungerer slik det skal, les bruksanvisningen eller ta kontakt med The Linde Group. ADVARSEL Nøyaktigheten til G-TECTA 4G med gassensor bør kontrolleres jevnlig med kjent konsentrasjon av kalibreringsgass. Dersom man unnlater å sjekke nøyaktigheten, kan dette føre til unøyaktige og potensielt farlige avlesninger. G-TECTA 4G med oksygensensor skal jevnlig kalibreres i frisk luft. ADVARSEL Vær nøye med at vedlikehold og kalibrering gjennomføres slik som beskrevet i bruksanvisningen. ADVARSEL Utstyret er ikke sertifisert for bruk i atmosfærer som inneholder mer enn 21 % oksygen. ADVARSEL G-TECTA 4G bærbare gassdetektorer er utformet for å avsløre enten mangel på oksygen eller akkumulert giftig gass. En alarm varsler om mulige livstruende forhold og bør tas alvorlig. ADVARSEL Kun kvalifisert servicepersonell skal skifte sensor, batterier og driftssystem. ADVARSEL Batterier må kun lades i trygge omgivelser. Instruksjoner spesielt til bruk i farlige områder Følgende instruksjoner gjelder utstyr som dekkes av sertifikatnumrene IECEx BAS og Baseefa09ATEX0245. Følgende informasjon dekker alle relevante punkter i klausul ut i fra krav til helse og sikkerhet i ATEX-direktivet. 1. Sertifiseringsmarkeringen er som følger: 2. G-TECTA 4G kan brukes i sonene 1 og 2 med gruppene IIA, IIB, og IIC brennbare gasser og damper for temperaturklassene T1, T2, T3 og T4. 3. Utstyret er sertifisert for bruk i omgivelsestemperaturer fra -20 C til +55 C (-4 to +131 F). Utstyret bør ikke brukes utenfor disse temperaturområdene. Sensorer for oksygen og giftige gasser er ikke beregnet på kontinuerlig bruk ved temperaturer høyere enn 40 C (104 F). 4. Samsvar med grunnleggende helse- og sikkerhetskrav er blitt sikret ved samsvar med EN , EN , EN og EN som sertifisert av Baseefa. Samsvar med gassdetektorstandardene EN50054, EN50057, EN og EN50104 er sertifiser av Lloyd s Register. EMC-samsvar i henhold til EN50270 er sertifisert av 3C Test Ltd.

4 4 5. Reparasjon av dette utstyret samt bytte av gassensor skal gjøres av produsent eller godkjent servicesenter i henhold til gjeldende retningslinjer. 6. Hvis utstyret kommer i kontakt med aggressive stoffer, så er det brukerens ansvar å ta egnede forholdsregler som hindrer at det påvirkes negativt. 7. Det oppladbare batteriet må kun lades i trygge omgivelser ved at instrumentet kobles til en spesialtilpasset Linde-lader. Oppladbare batterier kan kun erstattes av et servicesenter som er godkjent av The Linde Group. 8. Utstyret er ikke sertifisert for bruk i atmosfærer som inneholder mer enn 21 % oksygen. Områdeklassifikasjoner: Sone 1: I et område klassifisert som sone 1 er det sannsynlig at det finnes antennelige konsentrasjoner av brennbare gasser, damp eller væsker til stede under normale driftsforhold. Sone 2: I et område klassifisert som sone 2 er det ikke sikkert at det finnes antennelige konsentrasjoner av brennbare gasser, damp eller væsker til stede under normale driftsforhold. Instruksjoner spesielt til bruk i ikke farlige områder G-TECTA 4G med CO 2 -sensor G-TECTA 4G multigassdetektor bruker en infrarød gassensor for å spore CO 2. Denne versjonen av G-TECTA 4G med CO 2 -sensor er ikke designet eller sertifisert for bruk i farlige området, og den tilhørende sikkerhetsinformasjonen for dette instrumentet er ikke aktuell. Drift og vedlikehold av G-TECTA 4G med CO 2 -sensor er stort sett identisk med det som gjelder for andre G-TECTA 4G-detektorer, men vær oppmerksom på følgende: CO 2 finnes i luften rundt oss i en konsentrasjon på litt under 400ppm (0,04 %). I et lukket rom vil CO 2 -konsentrasjonen stige som et resultat av at mennesker og dyr puster, og dersom et rom er dårlig ventilert, vil konsentrasjonen lett kunne overgår 1000ppm (0,1 %) CO 2 -nivået i uteluften kan også øke som følge av økte utslipp fra f.eks. eksosrør som slipper røyk ut i atmosfæren, og derfor er det normalt å se bevegelige nivåer av CO 2 på instrumentets display både ute og inne.

5 5 G-TECTA 4G multigassdetektor Introduksjon G-TECTA 4G er en bærbar multigassdetektor utviklet for brukere som arbeider i potensielt farlige omgivelser som f.eks. lukkede rom. G-TECTA 4G er sertifisert for bruk i klassifiserte, farlige områder og overvåker inntil fire ulike gasser samtidig ved å vise gassnivå på instrumentets skjerm. Farlige gassnivåer varsles ved lydsignaler og blinkende røde og blå LED-lys samt en vibrasjonsalarm. Sensorer G-TECTA 4G kan brukes sammen med et stort utvalg av intelligente gassensorer. Sensoren er koblet til en intelligent prosessor som inneholder kalibrerings- og sensorinformasjon. G-TECTA 4G kan konfigureres når som helst ved å erstatte forhåndskalibrerte sensorer med alternative gasstyper. Sensorene er enkle å skifte, men bør skiftes av fagpersoner. De intelligente sensorene vil umiddelbart kjenne igjen instrumentet og er klar til bruk etter kalibrering. Viktige egenskaper G-TECTA 4G er utviklet som et pålitelig og robust overvåkingssystem, men er likevel lite, lett og enkelt å bruke. Instrumentet er vann- og støvtett i henhold til IP 65 og IP 67. Formen på G-TECTA 4G sikrer topp brukerkomfort og minimal påvirkning på brukerens vanlige arbeidsfunksjon. Et godt grep og den praktiske klipsen sikrer god håndtering og slitasjestyrke, og tilleggsutstyr som skulder- og bryststropper gjør det mulig å bære detektoren på ulike måter. G-TECTA 4G betjenes ved hjelp av en modusknapp og et display med automatisk bakgrunnslys. Instrumentet overvåker kontinuerlig gassnivået i omgivelsene og gir brukeren informasjon om nåværende nivå, toppnivå og gjennomsnittlig nivå (TWA). G-TECTA 4G konfigureres ved hjelp av Linde G-TECTA PC-programvare. Dataog hendelseslogg kan også lastes ned mens detektoren lades via kommunikasjonslenke. Programvare Programvaren er utviklet i henhold til IEC for å sikre førsteklasses kvalitet og driftssikkerhet. Den innebygde teknikken overvåker feil og vil vise en feilmelding dersom det skulle oppstå uregelmessigheter. Batterier G-TECTA 4G er batteridrevet, og det medfølger en lithium-ion batteribakke. Batterikontroll G-TECTA 4G bruker skal leveres ladet slik at enheten er klar til bruk. Likevel må batteriet lades for å oppnå full driftstid. (Aktuell driftstid avhenger av hvilken sensor som er installert). G-TECTA 4G vil kunne være i drift i minst 16 timer dersom batteriet er fulladet. ADVARSEL Det oppladbare batteriet må kun lades på et trygt sted med Linde G-TECTA 4G-lader. Manglende kompabilitet kan føre til at sikkerhetssertifiseringens gyldighet bortfaller samt skade på instrumentet.

6 6 G-TECTA 4G Produktegenskaper Instrumentet vil fortsette oppstarten som vist nedenfor. Dette tar ca 45 sekunder. Sensorer Signalutgang G-TECTA 4G v1.0 G-TECTA 4G v1.0 G-TECTA 4G v1.0 5 Sep : 02 : 49 CAL 5 Sep : 02 : 49 CH4 %LEL CO ppm H2S ppm O2 % AUTO ZERO? 7 secs??????? Display Modusknapp Kontroller batteriet på displayet under oppstarten for å sikre at instrumentet er nok ladet og klart til bruk. NB: Under oppstarten vil dato for neste kalibrering vises. Drift 4 Alarm LED-lys CAL 5 Sep : 02 : 49 Skru på G-TECTA 4G er utformet for sikker drift. Vennligst følg disse enkle trinnene for å sikre at instrumentet er klart til bruk: Trinn 1 ADVARSEL Kontroller at instrumentet befinner seg i ren luft. Trinn 2 Trykk inn og hold modusknappen inne i rundt to sekunder inntil det røde LED-lyset blinker på instrumentet. Displayet vil lyse opp, og instrumentet starter opp. Dersom kalibreringsdatoen er utløpt, vil G-TECTA 4G vise en varselmelding at kalibreringsdatoen er forfalt. Som standard kan instrumentet fortsatt brukes, men G-TECTA 4G kan konfigureres slik at den automatisk skrur seg av i slike tilfeller ved bruk av G-TECTA PC-programvare. The Linde Group anbefaler at instrumentene kalibreres så raskt som mulig når kalibreringsdatoen er forfalt. Auto Zero* Auto Zero-funksjonen er aktivert som standardinnstilling. Under oppstart vil instrumentet vise Zero og????. Trykk på modusknappen for å bekrefte Auto Zero-funksjonen. G-TECTA 4G oppstart Instrumentet vil teste LED-alarm, alarmlyd, vibrasjonsalarmer og display. Lyden kan dempes ved å trykke en gang på modusknappen. * Denne innstillingen kan konfigureres til slik at den brukes automatisk, ved brukervalg (standard) eller deaktivert ved bruk av G-TECTA PC-programvare (se side 15).

7 7 NB: Instrumentet skifter etter 10 sekunder og går over til normalt driftsmodus, uten å gjennomføre en auto zero, dersom modusknappen ikke trykkes inn. Skjermikoner Oppstart Blinkende ikon, G-TECTA 4G i normalt driftsmodus AUTO ZERO? 7 secs??????? CH4 %LEL CO ppm AUTO ZERO CH4 H2S CO O2 AUTO ZERO CH4 H2S CO O2 Batteri! H2S ppm O2 % NB: Dersom nullstillingen? mislykkes, vil det vises en varselmelding, og en X vil vise hvilke sensor som er berørt (les mer under Feilsøk dersom dette skulle skje). Skur av Trykk inn og hold modusknappen inne i ca fem sekunder inntil displayet slår seg av og viser OFF. Dersom du slipper modusknappen mens instrumentet slår seg av, vil G-TECTA 4G gå tilbake til vanlig driftsmodus. Oppbevaring For å optimere sensorens yteevne og levetid, bør G-TECTA 4G lagres på et trygt og sikkert sted. Lagringsplassen bør være ren og tørr. Temperaturen bør være 0-30 C, og fuktighetsnivået ligge på % RH. Normal drift og bekreftelsessignaler CH4 %LEL CO ppm H2S ppm O2 % Kontroller alltid hvilke gasstype som overvåkes via instrumentet samt at du har fått nødvendig opplæring med tanke på helse- og sikkerhetsprosedyrer. Bekreftelsessignaler For å forsikre deg om at instrumentet fungerer slik det skal, vil G-TECTA 4G (hvert 10. sekund): 1. Gi fra seg et kort pip 2. Blinke med et blått LED-lys I tillegg vil symbolet (" ikonet blinke på displayet. Displaysymboler Batteri! Når batteriet er fulladet, viser batteriikoner tre sorte striper. Når batteriet er tomt, vil batteriikonet blinke og instrumentet vil gi fra seg varslingslyder. ADVARSEL Når batteriet er helt tomt for strøm, vil G-TECTA 4G slå seg av automatisk. Instrumentet vil vise inntil fire gassavlesninger, og hver kanal vil vise gasstypene, enheter og aktuelle avlesninger.

8 8 -alarm TWA-alarmen for giftige gasser vil aktiviseres når nivået er overskredet, kortsiktig (15 minutter) eller langsiktig (8 timer) i gjennomsnitt. ADVARSEL TWA-alarmer kan ikke fjernes. TWA-alarmer fungerer kun for instrumenter som overvåker giftige gasser. Menyvalg G-TECTA 4G-menyen vises når du trykker to ganger på modusknappen. Det finnes inntil 3 menyvalg. For å Zero gå mellom de ulike valgene, trykk en gang på modusknappen. For å velge ønsket meny, dobbelklikk på valgt ikon. Når toppnivå og TWAmeny velges, vil tilsvarende ikon vises på displayet. Toppnivå Menyvalget Toppnivå viser det høyeste nivået av brennbare og giftige gasser, eller det laveste for oksygen fra det moment da instrumentet ble skrudd på eller sist ble tilbakestilt. Etter 5 sekunder vil instrumentet vise Clear Peak og????. Trykk på modusknappen for å bekrefte Clear Peak-funksjonen. Instrumentet vil da telle ned over 10 sekunder og gå tilbake til toppnivåmodus dersom det ikke trykkes på modusknappen. Toppnivåfunksjonen brukes hovedsaklig for å kontrollere inngangen til lukkede rom, der instrumentet føres inn i potensielt farlige omgivelser (i stedet for å bruke en prøvetakingsslange) og også for å se toppnivå for gassinnhold ved slutten av en arbeidsøkt. TWA-menyen viser gjennomsnittsnivå for siste 8 timer for giftgasser fra enheten ble skrudd på. Zero Zero-menyvalget tilbakestiller instrumentets sensor. Når zero-funksjonen er fullført, vil instrumentet returnere til normalt driftsmodus. ADVARSEL Pass på at du alltid befinner deg i frisk luft når du bruker denne funksjonen. Dersom instrumentet nullstilles i en atmosfære som ikke er ren, kan dette medføre uriktig gassnivåavlesning. Alarmer G-TECTA 4G har to alarmnivåinnstillinger for hver sensor nivå 1 og nivå 2 og i tillegg måling av to gjennomsnittsnivåer (TWA) for sensorer som måler giftige gasser. Alarmsignaler De røde og blå LED-lysene vil blinke, du vil høre høye, raske pip og den interne vibratoralarmen vil vibrere. Displayet vil vise gassen alarmen slår ut for samt alarmnivå. Alarmikon Gasseksempel ved alarm CH4 %LEL OO ppm H2S ppm O2 % For alle gasser vil det normalt være to alarmnivåer* - disse vises med alarmikonene: * Instrumentet har to alarmnivåer som gir brukeren indikasjon på at gassnivået kan være stigende. Dersom en alarm går, bør arbeidsområdet evakueres omgående.

9 9 NB: G-TECTA 4G er stilt med alarmsperre som standard. Det betyr at instrumentet vil fortsette å gi alarm til det slås av manuelt ved at man trykker på modusknappen. Så snart du har evakuert det farlige området, trykker du på modusknappen på G-TECTA 4G. Da tilbakestilles instrumentet til normalt driftsmodus. Dersom alarmen på G-TECTA 4G fortsetter, dvs. at du fortsatt er i et farlig område, vil det ikke ha noen effekt å trykke på knappen. -alarmer TWA-alarmen for giftige gasser aktiviseres når nivået er overskredet, kortsiktig (15 minutter) eller langsiktig (8 timer) i gjennomsnitt. G-TECTA 4G vil vise TWA og nivåer for giftige gasser. ADVARSEL TWA-alarmer fungerer kun for instrumenter som overvåker giftige gasser. ADVARSEL TWA-alarmer kan ikke fjernes. Alarm som viser for høyt nivå av brennbare gasser Dersom nivået av brennbare gasser overgår 100 % LEL, vil G-TECTA 4G aktivere alarmene og vise og vise for høyt nivå. G-TECTA 4G vil midlertidig kutte strømmen til sensoren for å hindre at den brenner ut og vise en fremdriftsindikator i 200 sekunder. NB: Alarmen vil forbli aktiv inntil instrumentsensoren går tilbake til normalt driftsmodus. Når tiden er ute, vil symbolet endres til, og ved å trykke på modusknappen går instrumentet tilbake til normalt driftsmodus. Symbolet skifter til et tidsur for å vise at sensoren varmes opp. Ved slutten av oppvarmingsperioden vil sensoren vise et nummerisk display dersom instrumentet befinner seg i frisk luft. NB: Dersom instrumentet fortsatt befinner seg i farlige omgivelser når sensoren tilbakestilles, vil sensoren gå tilbake til alarm. G-TECTA 4G kan også konfigureres slik at operatøren må skru instrumentet av og på for å starte på nytt. Dette kan programmeres med G-TECTA PC-programvare. NB: Alle alarmkonfigurasjoner kan stilles inn med G-TECTA PC-programvare. ADVARSEL Dersom sensoren kobles til igjen mens enheten er utsatt for en for høy gasskonsentrasjon, er det en risiko for at sensoren kan bli ødelagt. ADVARSEL For lave oksygennivåer kan redusere avlesingen av nivået av brennbare gasser. Dersom oksygennivåene ligger under trygge innåndingsgrenser, kan man anta at nivået av brennbare gasser er lavt. Instrumentinnstillinger Følgende instrumentinnstillinger kan gjøres ved hjelp av G-TECTA PC-programvare: Alarmnivåer for sensoren: Nivå 1 og nivå 2 kan stilles inn for hver gassensor. Alarmutløser: Alarmutløseren kan stilles inn for risikonivåer av gass (giftige og brennbare) eller for fallende gassnivå (oksygenmangel).

10 10 Alarmsperre: Utløste alarmer krever at operatøren trykker på modusknappen for å fjerne alarmen (standardinnstilling). Alarmen kan stilles inn som låst? eller åpen. Utløste alarmer vil fjernes automatisk når gassfaren er over. Demping av alarmsignal: G-TECTA 4G kan kun stilles inn som dempet for alarm 1. Ved å trykke på modusknappen under alarm, vil lyden dempes og vibrasjonen stanse. LED-lysene vil fortsette å blinke. Alarmtone: Det kan velges ulike lyder for de ulike alarmforholdene. Denne funksjonen kan hjelpe operatøren å kjenne igjen farenivået. ADVARSEL Denne funksjonen bør kun velges dersom man har lang erfaring med å bruke instrumentet. Data- og hendelseslogg G-TECTA 4G registrerer både gassdata og hendelser. Tilgang til loggdata kan hentes og lastes ned ved hjelp av G-TECTA 4G lader med PCgrensesnitt og ved bruk G-TECTA PC-programvare. Data samles med ett minutts intervaller (intervallene kan justeres ved hjelp av PCprogramvaren). G-TECTA 4G registrerer også tid og dato for et antall drifts- og feilhendelser inklusiv: Når instrumentet skrus på og av Nivå 1, nivå 2 og TWA-alarmer, alarm av og gasstoppnivå under alarm Zero, kalibrering og gasstesting suksess eller fiasko Sensoralarmer for brennbare gasser på og av Batterinivå skru på, skru av, når det står i eller utenfor lader Batterier Oppladbare batterier De oppladbare batteriene i G-TECTA 4G er lithium-ion-batterier. Batteriene lagres på 5 timer når de er helt tomme. Batteriets levetid er 16+ ved kontinuerlig bruk. G-TECTA 4G batteriladere Det finnes tre batterilademuligheter for G-TECTA 4G. Standard batterilader er en enkel lader med strømkabel. Andre ladeenheter inkluderer ladevugge med PC-grensesnitt, en 6-30V billader og en multilader for fem instrumenter. Laderne kan brukes med vanlig 15 V. Multiladeren har en universell strømforsyning. For å sikre overholdelse med produktsertifiseringskravene, skal ladespenningen være under 9 V. ADVARSEL Det oppladbare batteriet må kun lades på et trygt sted og med Linde G-TECTA 4G-lader. Manglende kompabilitet kan føre til at sikkerhetssertifiseringens gyldighet bortfaller samt skade på instrumentet. Lading av batteriene 1. Kontroller at du befinner deg på et trygt område. 2. Koble laderens til strømnettet.

11 11 3. Skru av G-TECTA 4G, og sett instrumentet i laderen i oppreist posisjon. Displayet skal peke utover. G-TECTA 4G Bryst/halsrem En bryst-/halsrem gjør det mulig å feste instrumentet til brystet eller henge det rundt halsen. Når instrumentet lader, vil det røde LED-lyset på ladevuggen lyse. Når instrumentet er helt ladet, vil det røde LED-lyset slukke. Når G-TECTA 4G er fulladet og instrumentet slås på, vil batteriikonet vise tre sorte striper. NB: Dersom G-TECTA 4G er skrudd på under lading, vil batteriikonet bevege seg fra tomt til fullt, ladingen vil ta lenger tid, og batteriikonet vil bruke 20 sekunder på å oppdatere seg når instrumentet fjernes fra laderen. Lading av oppladbare batterier Dersom du merker at batterienes levetid er lav, bør de oppladbare batteriene erstattes av et servicesenter som er godkjent av The Linde Group. NB: For å sikre fortsatt beskyttelse i farlige områder og riktig vedlikehold bør batteriene alltid skiftes av opplært og sertifisert personell. Feste av brystremplate Brystremplaten festes til instrumentet ved å erstatte klipsen. 1. Fjern M3-skruen på baksiden av G-TECTA 4G. 2. Fjern klipsen. 3. Sett brystremplaten over skruehullene. 4. Fest skruen godt. Halsrem Fest remmen til toppfestene, og legg den rundt halsen. Juster lengden på remmen inntil instrumentet befinner seg i en behagelig arbeidsposisjon. Brystrem Velg posisjon for halsremmen. Fest den andre remmen til sidefestene og fest rundt brystet. Juster lengden på remmen inntil instrumentet befinner seg i en behagelig arbeidsposisjon. Bære G-TECTA 4G G-TECTA 4G har en sterk og robust klips. Med klipsen kan du feste instrumentet til lomme, jakkeslag, erme, belte, osv.

12 12 Gassprøvetaking For ta en gassprøve i lukket rom eller på et sted hvor gassnivået er ukjent, kan du bruke G-TECTA 4G på følgende måte: En flythette? og slange settes over sensoren foran på instrumentet og en aspirator? festes på det andre flythettemunnstykket?. 6. For å fjerne flythetten?, åpner du tommelskruen og løfter den av instrumentet. Gass inn NB: En flythette? og en to meter lang slange medfølger i esken sammen med G-TECTA 4G. Aspriator? og slange (artikkelnummer ASGTAK2 og ASGTAK3) er ekstra tilbehør. 1. Sett flythetten? over sensoren på forsiden av instrumentet, og skru tommelskruen til den sitter godt. 2. Fest prøvetakingsslangen på munnstykket gass inn. 3. Fest aspiratoren? på munnstykket gass ut. 4. Kontroller at aspiratoren? sitter riktig ved å dekke til enden og klemme forsiktig på den. Dersom det ikke er lekkasje, skal aspiratoren? forbli tom i noen sekunder. 5. Klem på aspiratoren? en gang i sekundet for å sikre en jevn luftflyt inn i instrumentet. Vi anbefaler at operatøren klemmer på aspiratoren minst 10 ganger (ved hjelp av den to meter lange slangen som følger med). Lengre slanger og metallsonder kan kjøpes. For lengre slanger anbefaler vi at det klemmes på aspiratoren en gang hvert 30. sekund for å sikre at gassprøvene når frem til sensoren. Fortsett å klemme i ytterligere 45 sekunder inntil gassnivået er stabilt. ADVARSEL Manuell fjernprøvetaking med aspirator? gir kun kontinuerlige gassavlesingsresultater for det området der slangen eller sonden er og dersom det klemmes regelmessig på aspiratoren?. Hver gang det kreves en ny gassavlesning, må det klemmes på aspiratoren? tilstrekkelig antall ganger for å bringe ny testluft til sensoren. Vedlikehold, kalibrering og testing Gass ut Rengjøring Kontroller at displayet, operatørknappen og sensorfilteret på G-TECTA 4G ikke er belagt med smuss. Tørk regelmessig av instrumentet med en fuktig klut, og kontroller om sensorfilteret er skittent eller skadet. Gass-/funksjonstesting Atmosfæren der G-TECTA 4G brukes kan ha varig effekt på sensoren. Sensorene kan bli mindre sensitive, slik at ytelsen reduseres, dersom de utsettes for visse substanser.

13 13 The Linde Group anbefaler å ta en kollisjonstest hver gang G-TECTA 4G har hvert i bruk eller skal brukes. Som minimum skal det foretas en test for å kontrollere sensorens drift en gang i måneden. Testgasser med kjent sammensetning (som er kompatibel med innstillingene på instrumentets sensormodul) skal brukes for å kontrollere at sensorene og deres alarmer virker etter hensikten. NB: Vennligst les The Linde Groups datablader Kalibreringsfrekvens for gassdetektorer for ytterligere informasjon om funksjonstesting og kalibrering. The Linde Group produserer og leverer testgassflasker under en rekke globale produktnavn, inklusiv Linde, BOC, AGA, Afrox, osv. The Linde Groups gasser for G-TECTA 4G gassdetektorer er spesielt tilpassede og stabile multigassblandinger. G-TECTA 4G vil avgjøre status for gasstesten. For å kunne yte maksimalt, skal gasstestene sikre: Den gassen som brukes har en anbefalt gasskonsentrasjon, og den ligger innenfor den gyldighetsdatoen som er angitt av The Linde Group. Gassen lekker ikke. Det er viktig å kontrollere at flythetten? sitter riktig på enheten, at slangens endestykke ikke er blokkert på noen måte samt at det ikke brukes ekstra lang slange. Gasstestsettet til G-TECTA inneholder en full gassflaske, en regulator, koblingsslange, gasstestnøkkel (brukes for å aktivere gasstestmodus på instrumentet), en flythette? som kan monteres på G-TECTA 4G og et ventilasjonsrør. Gasstestsettet kommer i en praktisk bærekasse. Slik gjennomfører du en gasstest 1. Kontroller at G-TECTA 4G er skrudd på og i normalt driftsmodus. 2. Plasser flythetten? over sensorene, og fest slangen fra regulatoren. Fest avløpsslangen til vent gas away - ikke forleng, begrens eller knekk denne slangen. 3. Før gasstestnøkkelen over Linde-logoen foran på instrumentet. G-TECTA 4G vil aktivere gasstestmodus og vise TEST i displayet og x ved siden av sensorene i displayet. 4. G-TECTA 4G vil vise en fremdriftsindikator. 5. Tilfør gassen mens fremdriftsindikatoren teller ned. 6. Vent til fremdriftsindikatoren er ferdig (40 sekunder). G-TECTA 4G vil visen en eller x for hver sensor for å vise eller x for å vise GODKJENT eller IKKE GODKJENT. Dersom G-TECTA 4G viser FAIL (ikke godkjent), les mer under delen som omhandler feilsøk (side 17) eller kontakt The Linde Group 7. For å avslutte gasstesten, trykker du på modusknappen mens testen er i gang. Instrumentkalibrering Gassensoren bør kalibreres regelmessig hver sjette måned. Over tid kan gassensorens nøyaktighet bevege seg bort fra hva som anses som et trygt område, og regelmessig kalibrering er avgjørende for å sikre nøyaktige gassavlesninger.

14 14 ADVARSEL Nøyaktigheten til G-TECTA 4G bør kontrolleres jevnlig med kjent konsentrasjon av kalibreringsgass. Dersom man unnlater å sjekke nøyaktigheten, kan dette føre til unøyaktige og potensielt farlige avlesninger. Instrumentet to kalibreres på tre ulike måter: G-TECTA 4G kan kalibreres direkte (enknapps kalibrering), eller ved å bruke G-TECTA PCprogramvare. Sertifiserte kalibreringsgasser bør brukes. Slik gjennomføres en enknapps kalibreringstest 1. Kontroller at du befinner deg i frisk luft og at instrumentet er i normalt driftsmodus. Dobbelklikk på modusknappen, og velg Zero i menyen ved å dobbeltklikke på Zero-ikonet. G-TECTA 4G vil da gjennomføre en Auto Zero?. For å gjennomføre en enknapps kalibrering, skal de neste trinnene gjennomføres innen 15 minutter etter at Auto Zero er gjennomført. 2. Plasser flythetten over sensorene, og fest slangen fra regulatoren. Fest avløpsslangen til vent gas away - ikke forleng, begrens eller knekk denne slangen. 3. Før gasstestnøkkelen over Linde-logoen foran på instrumentet. G-TECTA 4G vil aktivere kalibreringsmodus og vise CAL og???? vekselvis i displayet. 4. Trykk på modusknappen for å bekrefte kalibrering innen 10 sekunder. NB: Dersom du ikke trykker på modusknappen innen 10 sekunder, vil instrumentet endre til gasstestmodus. 5. G-TECTA 4G vis vise en fremtidsindikator, og en x vil vises for hver gasstype. 6. Tilfør gassen mens fremdriftsindikatoren teller ned. NB: Du kan stoppe kalibreringstesten ved å trykke på modusknappen når som helt under testen. 7. G-TECTA 4G vil justere verdien på gassensoren for å matche den lagrede kalibreringsgassverdien i sensormodulen. 8. G-TECTA 4G vil vise en eller x for hver sensor for å vise PASS (godkjent) eller FAIL (ikke godkjent). 9. Dersom noen av sensorene på G-TECTA 4G ikke kalibreres, vil gasstypen forbli markert med x, og varselmeldingene Gas Test Failed og Send for Calibration vises. G-TECTA 4G må da sendes til et servicesenter autorisert av The Linde Group for kalibrering eller skifte av sensor. NB: Resultatene fra kalibreringen lagres i hendelsesloggen sammen med verdiene. NB: Enkelte sensorer kan ikke kalibreres. Oksygensensorer kan ikke kalibreres, fordi de kalibreres når de nulstilles i frisk luft. ADVARSEL Enknapps kalibrering vil se etter små avvik i lagret kalibreringsverdi. The Linde Group anbefaler at G-TECTA 4G sendes inn for full kalibrering med seks måneders mellomrom.

15 15 G-TECTA 4G med ozonsensor (O 3 ) På grunn av det ozonets (O 3 ) reaktive karakter, bør spesielle prosedyrer følges ved kalibrering av gassdetektorer med ozonsensor. Koblinger Ved ozonkalibrering bør alle koblinger og rør være av stål, kobber, aluminium eller PTFE. Koblinger eller rør av andre plastmaterialer, som tygon?, må unngås. Gassflow mengde Det er viktig at flowmengden stilles inn riktig, fordi trykket ellers vil kunne forstyrre kalibreringsverdiene og hindre gassdetektoren i å virke slik den skal. For å kalibrere bør flowmengden stilles inn på mellom 0,8 1,0 liter/minutt (0,03-0,04 kubikkfot/minutt). Normale sikkerhetstiltak som gjelder for håndtering av ozon bør alltid tas i tillegg til andre spesielle instruksjoner som gis på den kalibreringsgassflasken eller generatoren som brukes. G-TECTA 4G med ozonsensor CO 2 -sensor* Når G-TECTA 4G nullstilles i frisk luft, setter den automatisk basisnivå for CO 2 til 0,04 %. Når instrumentet nullstilles i luft, må du passe på at du befinner deg ute i ren luft og ikke i nærheten av bygninger eller CO 2 -utslipp. Kontroller også at instrumentet holdes godt unna pustesonen til operatøren. G-TECTA 4G kan også nullstilles i nitrogen ved hjelp av G-TECTA PC-programvare.** Dette er mer en nullpunktskalibrering enn en normal nullstilling. I PC-programvaren setter du kalibreringsverdien til 0,00 %, påfører nitrogengass og klikker så på kalibreringsknappen. NB: Etter at nullpunktskalibreringen er avsluttet, må du huske å tilbakestille nivået for kalibreringsgassen til forrige nivå. For kalibrering av ozonsensor, må den spesielle flythetten? merket "Ozone Only (kun for ozon) (artikkelnummer AS4G2009) brukes. NB: Den standard flythetten? som følger med instrumentet skal brukes for å kalibrere de andre gassensorene. * Les også delen Instruksjoner - spesielt til bruk i ikke-farlige områder (side 4) ** Anbefalt kalibreringsgass er 2 % CO 2 i en bakgrunn av nitrogen med en regulert flyt med 0,5 l/min (1 SCFH). Pass på å blåse nitrogenflyten bort fra operatøren, og ikke la nitrogenet flyte lenger enn nødvendig. Hvis du befinner deg innendørs, anbefales det at avløpsgassen slippes ut av et vindu eller inn i et eget avløpskap.

16 16 G-TECTA 4G PC-grensesnitt og PC-programvare* G-TECTA PC-programvare gir brukeren tilgang til data- og hendelseslogger, utskriftsrapporter, rekonfigurering av alarmnivåer, driftsfunksjoner og løpende kalibrering. G-TECTA SG kan kobles til en PC ved hjelp av G-TECTA 4G ladestasjon med PC-grensesnitt. Ladestasjonen har en D-type 9 pins RS232-kontakt. PC-en må ha G-TECTA PC-programvare og være koblet til laderen via en RS232-kabel. NB: En USB-RS232-adaptor kreves for de fleste pc-er. Oppsett 1. Installer G-TECTA PC-programvare på pc-en. 2. Ved behov, installer USB-programvare** (medfølger i esken til USB-adapteren). 3. Koble RS232-kabelen til laderen og RS232- kabelen med USB-adapteren (der dette er aktuelt) til pc-en. 4. Når du bruker en USB-adapter for å koble til instrumentet, skal prosedyren nedenfor følges: (i) Før du kobler til instrumentet, kontroller om det finnes tilgjengelige kommunikasjonsporter på G-TECTA PC-programvareskjermbildet og se hvilke porter som er åpne (ii) Skru på G-TECTA 4G, og sett detektoren i laderen (iii) Kontroller tilgjengelige kommunikasjonsporter på nytt, og velg den nye porten eller port 4, 5 eller seks for å lagre endringer ved å klikke på lagreknappen nede til høyre på skjermbildet (iv) Lukk G-TECTA PC-programvare. NB: Dersom instrumentet ikke lar seg koble til pc-en, velg en annen kommunikasjonsport og prøv igjen. 5. Skru på G-TECTA 4G, og sett detektoren i laderen. Kontroller at den står rett og at den står med fronten ut. 6. Åpne G-TECTA PC-programvare og bruk enten Wizard eller Engineer s Form, velg G-TECTA 4G og last opp data fra instrumentet. 7. Programvaren gir deg tilgang til data eller konfigurerer instrumentet etter ønske. NB: For mer informasjon om bruk av G-TECTA PCprogramvare, se den installerte hjelpefilen. * G-TECTA PC-programvare kan lastes ned gratis på ** Dersom USB-adaptorprogramvaren ikke starter automatisk, velg UC232A, riktig operativsystem og installer driveren

17 17 Feilsøk i forbindelse med gasstesting/kalibrering Problem Mulig årsak Løsning Ingen gassregistrering Gassflasken er tom Kontroller flaskeventilen. Skift flaske Slangen er blokkert eller knekt Kontroller slangen og pass på at gassen flyter fritt Instrumentet kan ikke teste Gassflasken er tom Kontroller flaskeventilen. Skift flaske gassen Gassflasken er gått ut på dato Kontroller flaskens utløpsdato. Skift flaske Slangen er blokkert eller knekt Kontroller slangen og pass på at gassen flyter fritt Kalibreringsfeil Kalibrer instrumentet Gassflyten starter ikke til riktig tid Gjenta gasstesten. Start gassen omgående Kan ikke kalibrere instrumentet Gassflasken er tom Kontroller flaskeventilen. Skift flaske Gassflasken er gått ut på dato Kontroller flaskens utløpsdato. Skift flaske Slangen er blokkert eller knekt Kontroller slangen og pass på at gassen flyter fritt Kalibreringsfeil Kalibrer instrumentet Instrumentets stabiliseringstid er for kort Tilbakestill instrumentets stabiliseringstid ved hjelp av G-TECTA PC-programvare Instrumentet passerer Instrumentet er ikke nullstilt Velg nullstilling i menyen gasstesten, men vil ikke skifte til kalibreringsmodus Instrumentet er feil konfigurert Konfigurer instrumentet på nytt Send det til The Linde Groups servicesenter G-TECTA 4G Produktspesifikasjon Dimensjoner Vekt IP-rating (støv & væsker) Driftstemperatur Fuktighetsgrenser Display Oppvarmingstid Typisk responstid Alarmsirener* Synlige alarmer Vibrasjonsalarm Repeterbarhet Elektromagnetisk kompabilitet Eksplosjonsbeskyttelsessertifisering Godkjenningskoder Sikkerhets- og driftsstandarder 71 x 114 x 48 mm 295g (med klemme og tre sensorer) IP65 & IP67-20 C Ta +55 C (-4 F Ta +131 F) % RH ikke-kondenserende, kontinuerlig drift 128 x 64 piksler med bakgrunnslys Rundt 45 sekunder T90: 10 sekunder (oksygen) 20 sekunder (giftige og brennbare gasser) 95dB(A) Velg mellom flere alarmlyder To blåfarger/røde, blinkende LED-lys Intern vibrasjon ±2 % FSD, 6 måneder 2004/108/EC IECEx/ATEX/CSA IECEx IECEx BAS ATEX BASEEFA09ATEX0245 CSA CSA Globalt IECEx II 2G Ex ia d IIC T4 Gb CSA Klasse I, divisjon 1, grupper A B C og D EN :2006; EN :2007; EN :2007; EN50270:2006; EN50104:2002; EN :2007; 2004/108/ EC; 94/9/EC; CAN/CSA-E :02; CAN/CSA-E :02; CAN/CSA-E :02; CAN/CSA-C22.2 No. 0-M91; CSA Std C22.2 No.30-M1986; CSA Std C22.2 No.152-M1984; CSA Std C22.2 No * Det anbefales av varslingssignalet testes med jevne mellomrom for å sikre at instrumentet virker slik det skal.

18 18 Tilbehør G-TECTA 4G ASGTK G-TECTA SG/4G/4GP Gasstestnøkkel AS4GBCV G-TECTA 4G 6-30v Batterilader AS4GBCCV G-TECTA 4G 6-30v Batterilader c/w pc-grensesnitt AS4GBCAU G-TECTA 4G 230v Batterilader Australia AS4GBCUK G-TECTA 4G 230v Batterilader UK AS4GBCEU G-TECTA 4G 230v Batterilader Europa AS4GBCUS G-TECTA 4G 110v Batterilader USA AS4GBCCAU G-TECTA 4G 230v Batterilader Australia c/w pc-grensesnitt AS4GBCCUK G-TECTA 4G 230v Batterilader UK c/w pc-grensesnitt AS4GBCCEU G-TECTA 4G 230v Batterilader Europa c/w pc-grensesnitt AS4GBCCUS G-TECTA 4G 110v Batterilader USA c/w pc-grensesnitt AS4GBC5AU G-TECTA 4G 5-veis Multilader Australia AS4GBC5UK G-TECTA 4G 5-veis Multilader UK AS4GBC5EU G-TECTA 4G 5-veis Multilader Europa AS4GBC5US G-TECTA 4G 5-veis Multilader USA AS4GBCC5AU G-TECTA 4G 5-veis Multilader Australia c/w pc-grensesnitt AS4GBCC5UK G-TECTA 4G 5-veis Multilader UK c/w pc-grensesnitt AS4GBCC5EU G-TECTA 4G 5-veis Multilader Europa c/w pc-grensesnitt AS4GBCC5US G-TECTA 4G 5-veis Multilader USA c/w pc-grensesnitt ASGTAK2 G-TECTA Aspirator og 2m slange ASGTAK3 G-TECTA Aspirator og 3m slange AS4G2003 G-TECTA 4G Flythettesett? ASGTSP G-TECTA 4G/4GP 1m prøvesensor ASGTTSP G-TECTA 4G/4GP Teleskopisk prøvesensor ASGTAH G-TECTA 4G/4GP Aspiratorslange? ASGTPF G-TECTA 4G/4GP In line vannlås/partikkelfilter inkl filterelement ASGTFE G-TECTA 4G/4GP Filterelement for in line vannlås ASGTDL6 G-TECTA 4G/4GP 6 m line AS4G2004 G-TECTA 4G Selesett inkludert skulderstropp ASGTCHS G-TECTA 4G/4GP Bryststropper AS4G2005 G-TECTA 4G Bæreveske AS4G2006 G-TECTA 4G Støvfilter AS4G2007 G-TECTA 4G Hard koffert ASGTPCI G-TECTA SG/4G PC-grensesnitt med USB til RS232-adaptor

19 19 Feilsøk G-TECTA 4G Problem/feilmelding Mulig årsak Løsning Instrumentet vil ikke slå seg på Batteriet har ikke strøm Lad eller skift batteri Modusknappen ble sluppet for raskt Hold modusknappen inne til LED-lysene blinker Ingen bekreftelsessignal Instrumentet fungerer ikke som det skal Rekonfigurer instrumentet med G-TECTA PCprogramvare Gassnivå vises i frisk luft Instrumentet må nullstilles Start instrumentet på nytt i frisk luft Ustabile eller unøyaktige gassavlesninger Auto Zero-feil Alarm hindrer nullstilling Sensorfeil Instrumentet ble nullstilt i forurenset atmosfære Instrumentet ble nullstilt i forurenset atmosfære IKKE bruk instrumentet Forlag farlig område umiddelbart, og send instrumentet inn til service Skru av instrumentet, og start det på nytt i frisk luft Skru av instrumentet, og start det på nytt i frisk luft Kalibreringen er utgått Kalibreringsdatoen er passert Send instrumentet inn til kalibrering Display viser et tomt Batteriet har ikke strøm Lad eller skift batteri batterisymbol LDC for blekt/mørkt Kontrastinnstillingen er feilinnstilt Juster instrumentet med G-TECTA PC-programvare Dersom du opplever andre problemer med driften av G-TECTA 4G-detektoren, vennligst gå til HYPERLINK "http://www.g-tecta.com" eller kontakt et servicesenter autorisert av The Linde Group.

20 20 Sensorbegrensninger Sensorene som brukes i G-TECTA 4G har de samme begrensninger som gjelder for alle gassensorer, og brukere bør se nærmere på punktene nedenfor. The Linde Group kan gi råd om spesielle situasjoner og foreslå alternative sensorer dersom det er sannsynlig at instrumentet vil bli utsatt for ekstreme forhold. G-TECTA 4G bruker en katalytisk gassdetektorsensor. Felles for sensorer av denne typen er at instrumentmålingene vil være upålitelige ved konsentrasjoner på rundt 120 % LEL, og oksygen er nødvendig for at katalytiske sensorer skal kunne fungere. En "detektorbeskytter brukes for å koble fra strømmen til detektorsensoren i tilfelle "overbelastning" (over 100 % LEL) for å hindre utbrenning. Denne funksjonen stenger sensoren i 200 sekunder, hvoretter et trykk på modusknappen vil koble sensoren til på nytt. Ny start bør utføres et sted hvor man vet at luften er ren. ADVARSEL Dersom sensoren kobles til igjen mens enheten er utsatt for en for høy gasskonsentrasjon, er det en risiko for at sensoren kan bli ødelagt. ADVARSEL For lave oksygennivåer kan redusere avlesingen av nivået av brennbare gasser. Dersom oksygennivåene ligger under trygge innåndingsgrenser, kan man anta at nivået av brennbare gasser er lavt. G-TECTA elektrokjemiske gassensorer (giftgasser eller oksygen) inneholder kjemikaler. Ekstremt mye fuktighet kan forårsake problemer. Sensorene er beregnet på en (gjennomsnittlig) fuktighet i omgivelsene på % R.H. Likevel brukes sensorene ofte både i tropene, i ørken og på tundra uten at det oppstår funksjonsproblemer. Vann bør ikke få lov til å samle på sensoren ettersom dette kan hindre gassdiffusjon. Vedvarende eksponering for høye nivåer av giftige gasser vil forkorte sensorens levetid. Hvis gassen er etsende (f.eks. hydrogensulfid), kan det oppstå skader på metallkomponentene over tid. En sensor kan være kryssensitiv i forhold til andre gasser. Kontakt The Linde Group dersom du er usikker. Tilgjengelige sensorer Sensortype Område (LEL) Metan 0-100% (LEL) Propan 0-100% (LEL) Pentan 0-100% (LEL) Butan 0-100% (LEL) Etylen 0-100% (LEL) Hydrogen 0-100% (LEL) Brennbare alkoholer, 0-100% ketoner, generelle løsemidler (O 2 ) Oksygen 0-25% (O 3 ) Ozon* 0-1 ppm (CO) Karbonmonoksid ppm (H 2 S) Hydrogensulfid ppm (CO/H 2 S) Karbonmonoksid/ 0-500ppm/0-100ppm hydrogensulfid (SO 2 ) Svoveldioksid 0-10 ppm (NH 3 ) Ammoniakk ppm (CO 2 ) Karbondioksid 0-5% (ikke eks. områder) * Reaktive gasser se G-TECTA datablad for prøvetaking med reaktive gasser

21 21 Samsvarserklæring I henhold til ISO/IEC :2004 og europeisk direktiv 94/9/EC Vi erklærer herved at på det tidspunktet produktet som omfattes av denne erklæringen kom ut på markedet, var produktet i samsvar med alle tekniske og regulatoriske krav i direktivene nevnt nedenfor. Produkttype G-TECTA 4G Sertifisering BASEEFA09ATEX0245 IECEx BAS Gjeldende direktiver Elektromagnetisk kompabilitet 2004/108/EC Eksplosive atmosfærer 94/9/EC Teknisk kontrollorgan Baseefa 1180 Buxton UK Bestemmelsene i direktivet oppfylles av produktet: Gruppe II Kategori 2G Ex ia d IIC T4 Gb (-20 C Ta +55 C) IP65 & IP67 Konformitet Harmoniserte standarder EN :2006; EN :2007; EN :2007; EN50270:2006; EN50104:2002; EN :2007 Undertegnet: Navn: Peter Upcott Stilling: Global Category Manager Sikkerhetsprodukter Selskap: The Linde Group, GU2 7XY, UK Dato: Juni 2010

22 22 The Linde Groups garanti for gassdetektorer Generelt The Linde Group garanterer at gassdetektorer, sensorer og tilhørende utstyr som produseres og selges av The Linde Group er fri for defekter i materialer og utførelse for de tidsperiodene som er angitt i følgende tabeller: Skader på produkter fra The Linde Group som skyldes misbruk, endring, strømsvingninger, inklusiv overspenning og lynnedslag, feil spenningsinnstillinger, feil batterier, eller reparasjon som ikke er utført i samsvar med produktets bruksanvisning omfattes ikke av The Linde Groups garanti. The Linde Group ansvar i henhold til denne garantien er begrenset til reparasjon eller utskifting av komponenter som The Linde Group serviceavdeling anser å ha vært mangelfulle i henhold standardgarantiens gyldighet. For å reparere instrumentet eller skifte ut deler, må produktet returneres til The Linde Group eller et serviceverksted som er godkjent av The Linde Group. Utgifter i forbindelse med transport og frakt skal forhåndsbetales. Du skal motta et autorisert returnummer fra The Linde Group før du sender instrumentet. Garantiperioder for instrumenter og tilbehør Produkt G-TECTA SG G-TECTA 4G G-TECTA 4GP G-TECTA SG 2 G-DOCKA SG 2 Instrumentladere/grensesnitt Batteripakker, pumper og forbruksdeler Garantiperioder for sensorer Sensortype Oksygen og brennbare gasser H 2 S & CO Alle andre giftige gasser Garantiperiode To år fra kjøpsdato To år fra kjøpsdato Ett år fra kjøpsdato To år fra kjøpsdato Ett år fra kjøpsdato Garantiperiode 2 år 2 år 1 år ** Skade på brennbar sensorer ved akutt eller kronisk eksponering for kjente giftstoffer som flyktig bly (tilleggsstoff i flybensin), hydride gasser som fosfin og flyktige silikongasser som slippes ut fra silikonskjøter/tetninger, støpte produkter i silikongummi, fett fra laboratorieglass, smøremidler i sprayform, varmeoverførte væsker, voks og poleringsprodukter (rene eller sprayaerosoler), slippmidler for plastformer, impregneringsprodukter, vinyl- og skinnbehandlingsmidler samt håndkremer som kan inneholde ingredienser oppført som cyclometikon, dimetikon og polymetikon (etter skjønn av The Linde Groups serviceavdeling) dekkes ikke av The Linde Groups standardgaranti for sensorer for brennbar gasser. DENNE GARANTIEN ERSTATTER ALLE ANDRE GARANTIER, DIREKTE ELLER INDIREKTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER FOR ET BESTEMT FORMÅL. THE LINDE GROUP ER IKKE ANSVARLIG FOR TAP ELLER SKADE AV NOE SLAG KNYTTET TIL BRUK AV VÅRE PRODUKTER ELLER MANGLENDE FUNKSJONALITET.

23 Notes 23

24 Denmark AGA A/S Vermlandsgade København S Tel: Estonia Eesti AGA AS Pärnu mnt Tallinn Tel: Finland Oy AGA Ab Itsehallintokuja Espoo Tel: +358 (0) Island ISAGA Breidhofda Reykjavik Tel: Latvia AGA SIA Katrīnas iela 5 Rīga 1045 Tel: Lithuania AGA UAB Office Didlaukio st Vilnius Tel: Norway AGA AS Gjerdrumsvei Oslo Tel: Sweden AGA Gas AB Agavägen Lidingö Tel: + 46 (0) v G-TECTA 4G bruksanvisning 2010 The Linde Group. Alle rettigheter reservert. Ingen side eller del av denne bruksanvisningen kan kopieres på noen måte uten skriftlig tillatelse fra oven nevnte rettighetshaver. The Linde Group reserverer seg retten til å rette opp skrivefeil. All informasjon er korrekt på tidspunktet for trykking.

G-TECTA Cellaguard Karbondioksid og oksygen Faste gassdeteksjon

G-TECTA Cellaguard Karbondioksid og oksygen Faste gassdeteksjon G-TECTA Cellaguard Karbondioksid og oksygen Faste gassdeteksjon NO Bruksanvisning 2 Innhold Sikkerhetsinformasjon 2 Innledning 3 Drift og oppsett 3 Cellaguard egenskaper 3 Førstegangs oppsett 4 Varselskilt

Detaljer

G TECTA 4G Multigassdetektor

G TECTA 4G Multigassdetektor G TECTA 4G Multigassdetektor NO Hurtigguide 2 NO Innhold Sikkerhetsinformasjon 2 Eskens innhold 3 Produktoversikt 3 Produktegenskaper 3 Batterikontroll 4 Skru på 4 G-TECTA 4G oppstart 4 Alarmer 5 Funksjonstesting

Detaljer

Protégé Bærbar gassmåler

Protégé Bærbar gassmåler Protégé Bærbar gassmåler ADVARSEL ALT INNHOLDET I DENNE BRUKSANVISNINGEN MÅ LESES OG FORSTÅS FØR DEN BÆRBARE GASSMÅLEREN TAS I BRUK. HVIS DETTE IKKE OVERHOLDES, KAN DET RESULTERE I ALVORLIG SKADE ELLER

Detaljer

Protege ZM-brukerveiledning

Protege ZM-brukerveiledning Protege ZM-brukerveiledning PROTEGE ZM BÆRBART GASSKONTROLLINSTRUMENT 087-0047_NO Rev. B Protege ZM-brukerveiledning PROTEGE ZM BÆRBART GASSKONTROLLINSTRUMENT 087-0047 _NO Rev. B 087-0047_NO Rev. B 2012

Detaljer

Leica Rugby 610. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Norsk

Leica Rugby 610. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Norsk Leica Rugby 610 Brukerhåndbok Versjon 1.0 Norsk Innledning Anskaffelse Gratulerer med kjøpet av et Leica roterende laserinstrument. Denne håndboka inneholder viktige sikkerhetsanvisninger samt instruksjoner

Detaljer

Brukerhåndbok. Detaljert brukerinformasjon og produktspesifikasjon for AV300 venevisningssystem, inkludert tilleggsutstyr og programvare.

Brukerhåndbok. Detaljert brukerinformasjon og produktspesifikasjon for AV300 venevisningssystem, inkludert tilleggsutstyr og programvare. ACCUVEIN MODELL AV300 VENEVISNINGSSYSTEM Brukerhåndbok Detaljert brukerinformasjon og produktspesifikasjon for AV300 venevisningssystem, inkludert tilleggsutstyr og programvare AV300 Norsk II Av300 brukerhåndbok

Detaljer

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer

BRUKERMANUAL WHEELDRIVE 9010041B

BRUKERMANUAL WHEELDRIVE 9010041B BRUKERMANUAL NO WHEELDRIVE 9010041B 2 WheelDrive WheelDrive 3 Norsk 2014 Handicare Alle rettigheter forbeholdt. Informasjonen i denne håndboken kan ikke gjengis og/eller publiseres i noen form, ved trykk,

Detaljer

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren:

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren: Viktig merknad Les alle disse instruksjonene FØR du monterer SureFlap kjæledyrdør for mikrochip. Det er viktig å kontrollere om det er metall i substratet kjæledyrdøren skal festes i. Hvis det er tilfellet,

Detaljer

Bruksanvisning Sat 801+

Bruksanvisning Sat 801+ Bruksanvisning Sat 801+ Bitmos GmbH Himmelgeister Straße 37 D-40225 Düsseldorf Tyskland Tlf.: +49 (0) 211 / 60 10 10-30 Faks: +49 (0) 211 / 60 10 10-50 E-post: info@bitmos.de Internett: www.bitmos.de 36-8101.EN

Detaljer

UPS 700-1000 - 1500-2000 - 3000 VA

UPS 700-1000 - 1500-2000 - 3000 VA GE Consumer & Industrial Brukerhåndbok Digital Energy Avbruddsfri strømforsyning (UPS) On-line VH Series UPS 700-1000 - 1500-2000 - 3000 VA GE Consumer & Industrial SA General Electric Company CH 6595

Detaljer

System 350 X30 - Konsollen. Brukerhåndbok. Sprøyteredskapskontroll. www.topconpa.com

System 350 X30 - Konsollen. Brukerhåndbok. Sprøyteredskapskontroll. www.topconpa.com System 350 X30 - Konsollen Brukerhåndbok Sprøyteredskapskontroll www.topconpa.com Brukerhåndbok Delenummer: AGA4372-NO-TPA Rev.nr.: 1.2.2 Til bruk med programvareversjon: 3.12.12 Copyright Topcon Precision

Detaljer

BRUKSANVISNING Radiopeiler Stealth-S. Les hele bruksanvisningen før du starter

BRUKSANVISNING Radiopeiler Stealth-S. Les hele bruksanvisningen før du starter BRUKSANVISNING Radiopeiler Stealth-S Les hele bruksanvisningen før du starter Viktig sikkerhetsinformasjon Forklaring på advarsler og symboler brukt i denne veiledningen Dette er et sikkerhetssymbol. Det

Detaljer

Infusomat Space. og tilleggsutstyr. Bruksanvisning. Gyldig for Software 686B

Infusomat Space. og tilleggsutstyr. Bruksanvisning. Gyldig for Software 686B Infusomat Space og tilleggsutstyr Bruksanvisning Gyldig for Software 686B INNHOLD INNHOLD Innhold...2 Sammendrag/Infusomat Space...3 Pasientens sikkerhet...5 Menystruktur/Sammendrag...7 Menystruktur/Navigasjon...8

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen Honda Strømaggregat EM4500CXS - EM5500CXS INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen Forord Kjære kunde - Gratulerer med valget av HONDA strømaggregat.

Detaljer

Manual for ABPM 6100-maskinvare

Manual for ABPM 6100-maskinvare Representant i juridiske spørsmål Welch Allyn Limited Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Ireland Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153 USA www.welchallyn.com

Detaljer

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS

DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER DRIFTSHÅNDBOK R32 MODELLER FTXJ20LV1BW FTXJ25LV1BW FTXJ35LV1BW FTXJ50LV1BW FTXJ20LV1BS FTXJ25LV1BS FTXJ35LV1BS FTXJ50LV1BS Egenskaper For din komfort og energisparing INTELLIGENT

Detaljer

VS-800. Monitor for vitale data. Brukerhåndbok

VS-800. Monitor for vitale data. Brukerhåndbok VS-800 Monitor for vitale data Brukerhåndbok CE-merking Produktet er utstyrt med CE-merket som viser at det oppfyller kravene i rådsdirektiv 93/42/EØF om medisinsk utstyr, og at det oppfyller hovedkravene

Detaljer

Leica ST5020. Multistainer. Instruksjonshefte. Leica ST 5020

Leica ST5020. Multistainer. Instruksjonshefte. Leica ST 5020 Leica ST 5020 Multistainer Instruksjonshefte Leica ST5020 V1.7 Norsk 08/2009 Denne brukerhåndboken skal oppbevares sammen med apparatet. Les brukerhåndboken nøye før du tar i bruk apparatet. VIKTIG MERKNAD

Detaljer

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer

System 350. X30 - Konsollen. Brukerhåndbok. Veiledning og autostyring. www.topconpa.com

System 350. X30 - Konsollen. Brukerhåndbok. Veiledning og autostyring. www.topconpa.com System 350 X30 - Konsollen Brukerhåndbok Veiledning og autostyring www.topconpa.com Brukerhåndbok Delenummer: AGA4084-NO Rev. nummer: 1.5.1 For bruk med programvareversjon: 3.12.12 Opphavsrett Topcon

Detaljer

Bruksanvisning. Insulinpumpen INSULINPUMPE. d Meny-tast. a Opp-tast. f OK-tast. s Ned-tast. Adapter

Bruksanvisning. Insulinpumpen INSULINPUMPE. d Meny-tast. a Opp-tast. f OK-tast. s Ned-tast. Adapter Insulinpumpen Bluetooth varemerket og logoene er registrerte varemerker som tilhører Bluetooth SIG, Inc., og all bruk av slike merker av Roche er lisensiert. Andre varemerker og handelsnavn tilhører de

Detaljer

vloc-5000 Brukerhåndbok (Norsk Versjon) Versjon V1.1

vloc-5000 Brukerhåndbok (Norsk Versjon) Versjon V1.1 vloc-5000 Brukerhåndbok (Norsk Versjon) Versjon V1.1 Innhold Generell Sikkerhet & Vedlikeholds Informasjon... 1 1.1 Hvem kan bruke dette utstyret... 1 1.2 Arbeidsplass Sikkerhet... 1 1.3 Utstyr Sikkerhet...

Detaljer

Connex Spot Monitor. Bruksanvisning

Connex Spot Monitor. Bruksanvisning Connex Spot Monitor Bruksanvisning 2015 Welch Allyn. Med enerett. Til fremme av den tiltenkte bruken av produktet som beskrives i denne publikasjonen, er kjøperen av produktet berettiget til å kopiere

Detaljer

SYSTEM FOR KONTINUERLIG GLUKOSEMÅLING BRUKERHÅNDBOK

SYSTEM FOR KONTINUERLIG GLUKOSEMÅLING BRUKERHÅNDBOK SYSTEM FOR KONTINUERLIG GLUKOSEMÅLING BRUKERHÅNDBOK SYSTEM FOR KONTINUERLIG GLUKOSEMÅLING VIKTIGE KONTAKTER OG NUMRE Dexcom nettsted: www.dexcom.com Din sender-id: Din mottaker-id: Din lege: Nærmeste

Detaljer

Telefunken AED Modell HR 1 Brukermanual Versjon 2.3

Telefunken AED Modell HR 1 Brukermanual Versjon 2.3 Telefunken AED Modell HR 1 Brukermanual Versjon 2.3 Utgiver DefiTeq International BV Mispelhoefstraat 31B 5651 GK Eindhoven Nederland www.defiteq.com Eierskapsmerknad DefiTeq reserverer all rettigheter

Detaljer

Blend-In-Cup (BIC) drikkevaresystem Oversatte instruksjoner

Blend-In-Cup (BIC) drikkevaresystem Oversatte instruksjoner Blend-In-Cup (BIC) drikkevaresystem Oversatte instruksjoner Manual for installering, bruk & stell Denne håndboken oppdateres når ny informasjon og nye modeller blir lansert. Besøk vår hjemmeside for å

Detaljer

VM-810/VM-850 Kabel- og Rørsøker Bruksanvisning

VM-810/VM-850 Kabel- og Rørsøker Bruksanvisning VM-810/VM-850 Kabel- og Rørsøker Bruksanvisning (Norsk Versjon) Version 1.0 Innhold 1. Generelt Sikkerhet og Vedlikehold... 1 1.1 1.2 Hvem kan bruke dette utstyret?... 1 Sikkerhet på Arbeidsplassen...

Detaljer

Brukermanual. Samsung Nordic smart

Brukermanual. Samsung Nordic smart Brukermanual Samsung Nordic smart 08.05.2013 Funksjonene til ditt nye klimaanlegg Cool Summer-tilbud På varme, trykkende sommerdager og lange, urolige netter, finnes det ikke noe bedre enn flykte fra varmen

Detaljer

Infant Flow SiPAP. Brukerhåndbok

Infant Flow SiPAP. Brukerhåndbok Infant Flow SiPAP Brukerhåndbok ii Infant Flow SiPAP Dette dokumentet er beskyttet av amerikanske og internasjonale lover om opphavsrett. Dette dokumentet skal ikke kopieres, reproduseres, oversettes,

Detaljer