Kurstilbud. Universitetet i Stavanger 2007/2008. FLEKS Senter for fleksibel læring og kompetanseutvikling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kurstilbud. Universitetet i Stavanger 2007/2008. FLEKS Senter for fleksibel læring og kompetanseutvikling http://www.uis.no/fleks fleks@uis."

Transkript

1 uis_kurskatalog_ :34 Side 1 Kurstilbud Universitetet i Stavanger 2007/2008 FLEKS Senter for fleksibel læring og kompetanseutvikling

2 INNHOLDSFORTEGNELSE KURS FOR SKOLE- OG BARNEHAGEANSATTE Digital videoproduksjon...3 Filosofi GLSM Grunnleggende lese-, skrive og matematikkopplæring...6 IKT i barnehagen...7 IKT og skuleleiing...8 Kom la oss danse emne Kreativ bruk av LMS...11 Master i realfag med teknologi Teknologilektor...12 MLS - matematikk for lærere i skolen...13 Musikkestetikk...14 Naturfag I - Geofag...15 Naturfag...16 Norsk med vekt på lese- og skriveopplæring, trinn...18 Norsk med vekt på lese- og skriveopplæring, trinn...20 Pedagogisk veiledning modul Pedagogisk veiledning modul Praktisk bruk av IKT i skolen...26 Psykisk helsepedagogikk videreutdanning - modul Teknologi og design...28 Videreutdanning for førskolelærere...29 SPRÅKFAG English for international business and professional purposes...30 ORGANISASJON OG LEDELSESFAG Helse-, miljø- og sikkerhetsledelse...31 Kompetanseprogram i styrearbeid...32 Master i Serviceledelse...34 Organisasjonspsykologi...35 Økonomi og Regnskap en praktisk innføring...36 HELSE- OG SOSIALFAG Kompetansegivende opplæringsprogram for verneassistenter/miljøarbeidere innen rusomsorg...38 Nasjonale sykepleiefag...40 Utdanning for fosterforeldre...42 ØVRIGE FAG Eiendomsrådgiverstudiet...43 Nasjonal guide- og reiselederutdanning

3 FORORD Du sitter nå med Universitetet i Stavangers kurskatalog 2007/2008 for ansatte i skoler, barnehager og andre interesserte. Her finner du mange kurstilbud spesielt tilrettelagt for deg som er i arbeid. Dette har vi kalt fleksibel læring på våre nettsider. Det er mange grunner til å ta etter og videreutdanning. Vi går inn i et samfunn hvor en kontinuerlig må tilegne seg ny kompetanse. Kanskje har du behov for å fornye og oppdatere kunnskapene dine for å få en bredere kunnskapsplattform eller for å forbedre mulighetene dine i et samfunn hvor viten stadig blir viktigere. Vi er behjelpelige dersom du har behov for personlig veiledning med fokus på etter og videreutdanning, og kan bistå med å vurdere hvilke kurs som passer best for deg. Tilbudene kan inngå som kompetanseutvikling for skoleledere, lærere og kommuner i forhold til Kunnskapsløftet. Kompetanseutvikling er et viktig satsningsområde i de fleste virksomheter. Stadig flere bedrifter og organisasjoner finner det interessant å tilpasse hele eller deler av studier særskilt for egen virksomhet. FLEKS kan tilpasse undervisningspakker ut fra ulike målgrupper og behov. Graden av skreddersøm varierer ut fra virksomhetens behov. I samarbeid med vår vitenskapelige stab kan vi finne løsninger i forhold til den kompetanse som er mest hensiktsmessig og relevant for private bedrifter eller det offentlige. Vi gjør oppmerksom på at det er bindende påmelding til alle våre kurs og det tas forbehold om tilstrekkelig antall deltakere for å sette i gang kursene i katalogen. FLEKS ivaretar også oppgaver i forbindelse med konferanser og seminarvirksomhet. Vi gjør oppmerksom på Universitetets Åpen fagdag for lærere og andre interesserte i regionen, dagen planlegges onsdag 28. november Ta kontakt eller besøk oss på: Telefon: Faks: E-post: Internett: Besøksadresse: 3. etg. i Kitty Kiellands hus, Universitetsområdet, Ullandhaug Det tas forbehold om eventuelle feil i den trykte brosjyren. 2

4 KURS FOR SKOLE- OG BARNEHAGEANSATTE Digital videoproduksjon Grunnleggende opplæring og pedagogisk bruk 3 moduler á 5 studiepoeng Kurset består av tre moduler og er i hovedsak for lærere som ønsker å bruke digital videoproduksjon som en del av undervisningen. Kurset er også åpent for andre som har interesse og behov for en innføring i dette temaet. Modul 1 kjøres vårsemesteret 2007, og modul 2 har planlagt oppstart høsten Vi vil også vurdere å sette i gang modul 1 på nytt høstsemesteret Modul 3 er planlagt startet våren Modulene er nettstøttet med to samlinger (fredag ettermiddag og lørdag). Modul 1 vurderes igangsatt på nytt høsten 2007 (5 studiepoeng) Mål: Målsettingen er at studentene skal oppnå en grunnleggende forståelse for hvordan et videokamera virker, og kunne bruke non-lineært redigeringsverktøy. Innhold: Emnet er praktisk rettet slik at studentene snarest mulig skal kunne gå ut for å gjøre opptak. Kurset har følgende innhold: Pedagogisk bruk av video i undervisningen. Kameraets oppbygging og viktige kamerafunksjoner. Utstyr som er hensiktmessig å ha med ut på opptak. Enkel mikrofonteknikk. Litt teknisk teori i forhold til digitale signaler. Pris: Kr 4 900,- + semesteravgift Modul 2 høsten 2007 (5 studiepoeng) Mål: Målsettingen er at studentene skal oppnå en dypere forståelse for hvordan et videokamera virker, både teknisk og fortellermessig. I tillegg skal studenten bruke redigeringsteknikk og klippeteori til å lage visuelle historier. Pedagogisk bruk av video i undervisningen vil bli videre utdypet. Innhold: Emnet er praktisk rettet med fokus på prosessorientert læring der vurdering av studentens praktiske arbeid blir grunnlag for diskusjon og teori. I denne modulen er hovedvekt lagt på det fortellermessige. En forutsetter at studenten behersker bruk av kamera og mikrofon slik at en kan vektlegge det fortellertekniske. Pris: Kr 4 900,- + semesteravgift Modul 3 våren 2008 (5 studiepoeng) Modul 3 vil bestå av en prosjektoppgave. Målet med denne prosjektoppgaven er å gi studenten trening i bruk av video i en konkret undervisningssituasjon. Pris for modul 3 fastsettes senere. Forts. neste side 3

5 Aktuelle faglærere: Sigmund Trageton Tlf: Tor Åge Risnes Tlf: Administrativt ansvarlig: Karsten Tillerli Tlf: Søknadsfrist for modul 1 og 2: 15.august Søknadsfrist for modul 3: 15. januar

6 Filosofi 1 15 studiepoeng Målgruppe: Studiet egner seg for lærere som ønsker å undervise i grunn- eller videregående skole og personer som rett og slett bare ønsker å få seg en grad i filosofi. Opptakskrav: Generell studiekompetanse Innhold: Filosofi 1 er et kurs som ønsker å imøtekomme behovet for kvalifisering i forhold til signaler om en sterkere vektlegging av filosofi i skolen. Rogaland fylke har formalisert planer om å begynne med filosofiundervisning i den videregående skole, og dette kurset vil gi en god mulighet til å kvalifisere seg i filosofi. Vi planlegger å tilby ytterligere 3 moduler i filosofi à 15 studiepoeng, totalt 60 studiepoeng. Undervisningsformen er lagt opp som seminar med dialogen i sentrum. Vi deltar i dialogen for selv å lære og å vokse. Gjennom dialogen som undervisningsform vil vi lære oss å akseptere at de andres synspunkter er tilgjengelig for en gjennom språket. Undervisningstidspunkt: 6 helgesamlinger i perioden september til februar: fredag kl , lørdag Datoene vil bli publisert på våre hjemmesider: Vurdering: Skriftlig oppgave med veiledning som avsluttes med muntlig høring. Pris: Kr ,- + semesteravgift Faglig ansvarlig: Bjørn Olav Roaldseth Tlf: Administrativt ansvarlig: Lill Susan Vale Tlf: Søknadsfrist: 15. juni 2007 med mulighet for etterpåmelding ved ledig kapasitet 5

7 GLSM Grunnleggende lese-, skrive og matematikkopplæring 30 studiepoeng Målgruppe: Førskolelærere, allmennlærere og faglærere som ønsker å kvalifisere seg til undervisning på trinn i grunnskolen. Opptakskrav: Fullført førskolelærer-, allmennlærer- eller faglærerutdanning. Innhold: Videreutdanning i grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring bygger på fullført førskolelærerutdanning. Gjennom studiet vil studentene få kunnskap om lærerprofesjonen, innholdet i skolen og om skolen som organisasjon. I studiet vil studentene få styrket sitt faglige og didaktiske grunnlag for å kunne gjennomføre en god og differensiert lese-, skrive- og matematikkopplæring i trinn i grunnskolen. Arbeid med fagene norsk og matematikk bygger på førskolelærernes tidligere utdanning. I studiet vektlegges de grunnleggende ferdighetene i grunnskolen. Gjennom studiet skal studentene få innsikt i ulike opplæringsprogrammer, arbeidsformer og læremidler, bl.a. i bruk av IKT i opplæringen. Arbeidet med studiet skal sikre en god veksling mellom teoretisk kunnskap, praksiserfaring, personlig og faglig utvikling og didaktisk refleksjon knyttet til arbeid på klassetrinn generelt og til grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring spesielt. Kurset består av: 15 studiepoeng matematikk 10 studiepoeng norsk 5 studiepoeng pedagogikk Praksis: I løpet av studiet skal studentene ha tilsvarende 4 uker veiledet praksis. Det er ikke anledning å gjennomføre praksis på eget arbeidssted. Arbeidsform: Forelesninger og nettstøttet undervisning. Undervisningstidspunkt: Ettermiddag og noen helger i løpet av høsten 2007/våren 2008 Pris: Kr ,- + semesteravgift. Faglig kontaktperson fra institutt for førskolelærerutdanning: Elisabeth F. Hadland Tlf: Administrativt ansvarlig: Lill Susan Vale Tlf: Søknadsfrist: 6. mai 2007 med mulighet for etterpåmelding ved ledig kapasitet 6

8 IKT i barnehagen 30 studiepoeng IKT kan være nyttig i det pedagogiske arbeidet i barnehagen, gjennom å la barn få se at digitale medier kan være kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap. I skolen vil barna møte den digitale hverdag allerede fra første trinn i form av at digital kompetanse er definert som den 5. basisferdighet, og det vil også være naturlig at barn blir kjent med digitale medier før de begynner på skolen. Vi vektlegger læring og kjennskap til varierte digitale verktøy og hvordan disse kan brukes pedagogisk i barnehagen. For å imøtekomme rammeplanens krav til dokumentasjon og barns medvirkning vil vi bruke digitale verktøy. Dette prosjektet vil være et nettbasert studietilbud som i første omgang retter seg mot pedagogisk personale i barnehager. Det vil være et tilbud om videreutdanning innen bruk av IKT og digitale medier i det daglige arbeidet i barnehagen. Studiet startes høsten 2007, og vil går over tre semester, med følgende temaer: Modul 1: Dokumentasjon i barnehagen 10 studiepoeng Modul 2: Bruke av digitale verktøy med barn 10 studiepoeng Modul 3: Webdesign og bruk av læringsplattform (LMS) i barnehagen 10 studiepoeng Sentrale temaer som berøres vil være: Hvordan ta i bruk digitale verktøy i dokumentasjon overfor foreldre og andre? Hvordan ta i bruk en læringsplattform (LMS) i foreldresamarbeid? Hvordan er barns digitale hverdag? Hvorfor bør barnehagen ta i bruk digitale verktøy? Etikk, sikkerhet og opphavsrett på internett. Faglig kontaktperson: Tor Åge Risnes For ytterligere informasjon se presentasjon på internett: 7

9 IKT og skuleleiing 10 studiepoeng Bakgrunn: Studiet tek utgangspunkt i nasjonale føringar når det gjeld etter- og vidareutdanning innan skuleleiing, sett i samanheng med Kunnskapsløftet og nye læreplanar i skulen. Modulen IKT og skuleleiing utgjer 10 studiepoeng, og rettar seg mot leiarar, fagpersonar og andre som ønskjer å læra meir om problemstillingar knytt til implementering og bruk av IKT i skule og kunnskapsorganisasjonar. Målsetjing: Modulen har som mål å gje framtidige skuleleiarar auka kunnskap om og forståing for leiing og styring i skoleorganisasjonar, og gjera dei betre i stand til å analysera korleis informasjonsteknologi kan verka inn på skulens læringsmiljø. Det skal også medverka til auka kvalitet og meistring, utvikla yrkesetisk kompetanse og skapa fornying for leiarar og andre tilsette i skolen. Innhald: Modulen gir ei innføring i IKT som katalysator for endringsarbeid i skolen. Korleis kan digital kompetanse integrerast i og påverka skolens læringsmiljø? Ein set fokus på skoleleiars ansvar og utfordringar når det gjeld bruk av IKT som endringsagent i skoleutvikling Faglig kontaktperson: Tor Åge Risnes For ytterlegare informasjon sjå presentasjon på internett: 8

10 Kom la oss danse emne 2 30 studiepoeng KOM LA OSS DANSE er et etter og videreutdanningstilbud på til sammen 30 stp. (halvårsenhet) for lærere, etablert gjennom et utviklingssamarbeid mellom lærerutdanningen ved Høgskolen i Bergen og Universitetet i Stavanger. Studiet inneholder 2 emnemoduler på 15 stp., der hvert emne utgjør en selvstendig enhet som kan tas enkeltvis uavhengig av rekkefølge. Hvert emne går normalt over ett eller to semester, og hele studiet vil samlet kunne gjennomføres over to fire semester. Studiet på til sammen 30 stp. består av emnemodulene: Emne 1: Dans - et fag for alle, 15 stp (høsten 2006) Emne 2: Dans i forestillinger og prosjekt, 15 stp (høsten 2007) Emne 2: Dans i forestillinger og prosjekt, 15 studiepoeng Målgruppe: Musikk- og kroppsøvingslærere i grunnskolen og lærere i kulturskoler, i tverrfaglig tema- og prosjektarbeid og andre som arbeider med dans for aldersgruppen 6 15 år. Opptakskrav: Generell studiekompetanse og fullført, - eventuelt deler av, godkjent lærerutdanning Mål og innhold: Studiet skal gi den enkelte lærer et praktisk, teoretisk og pedagogisk grunnlag for dansearbeid med barn og unge, og samtidig bidra og inspirere til økt kompetanse i arbeidet med dans ved den enkelte skole og i den enkelte kommune. Studiet setter fokus på produksjonsarbeid med dans og omfatter bl. a. planlegging, gjennomføring og vurdering av en forestilling eller et temabasert prosjektarbeid med egne elever. Studietilbudet består av en kombinasjon av tre helgesamlinger og ellers nettstøttet studieinformasjon, kommunikasjon, veiledning og multimediebasert fagteori formidlet over Internett. Tema: Lærerens ansvar for planlegging, organisering og veiledning. Lokaler, utstyr og læremidler for dans. Dansens formgivende virkemidler og byggemåter, komposisjon og koreografi. Musikk, lyd, rekvisitter, kostymer, scenografi og lys. Danserepertoar og lærestoff - del 2 Arbeidsmåter og metoder - del 2 Dansens kulturhistorie - del 2. Innholdet i studiet er bygd opp rundt fire arbeids- og læreformer: 1) skape og gjenskape dans 2) utøve og vise dans 3) betrakte og vurdere dans 4) fagteori og fagdidaktikk Teori og praksis er nær knyttet sammen i studiet 9 Forts. neste side

11 Arbeidsform: Kombinasjon av samlinger og nettstøttet studieinformasjon, kommunikasjon, fagformidling og veiledning. Studiet vil gjøre bruk av Internett som kilde til informasjon og til utvikling av kunnskap om dans, både som et utøvende, teoretisk og pedagogisk fagområde. Ved hjelp av den studieadministrative læringsplattformen (LMS) it`s learning, vil deler av lærestoffet formidles over Internett. Studieinformasjon, kommunikasjon og veiledning av studentene vil også foregå over nettet. Det samme gjelder samarbeid om oppgaveløsninger og utvikling av konkrete undervisningsopplegg og prosjektarbeid, både mellom enkeltstudenter og/eller studentgrupper. Undervisningstidspunkt: Tre helgesamlinger med start i oktober høsten Vurdering: Mappevurdering med prosjektrapport fra et prosjektarbeid i egen klasse/gruppe. Etter 15 studiepoeng: bestått/ikke bestått. Etter 30 studiepoeng : sammenfattende gradert karakter. Pris: Totalpris for hvert av de to emnene: Kr 7 500,- pr deltaker. Flere enkeltskoler/kommuner forutsetter Kr 2 500,- i egenandel fra deltakerne og støtter sine lærere med Kr ,- fra sentrale kompetanseutviklingsmidler (Kunnskapsløftet) Faglig ansvarlig: Åse Løvset Glad, HiB Tlf Prosjektansvarlig: Odd Leren, UiS Tlf Søknadsfrist: 1. sept. 2007, med mulighet for etterpåmelding ved ledig kapasitet 10

12 Kreativ bruk av LMS 10 studiepoeng Målet for emnet er å gi lærere kunnskap om aktuelle pedagogiske muligheter og begrensninger ved bruk av LMS. Etter gjennomført emne skal lærerne selv kunne: Planlegge og gjennomføre et undervisningsopplegg med optimal tilpasning av LMS, ut fra kursets mål og elevenes behov. Med optimal tilpasning menes å velge relevante IKT-tjenester og møblere læringsmiljøet i LMS-et. Tilpasse aktuelle IKT-tjenester og nettstøtte gjennom LMS ut fra ønsket pedagogisk profil. Gjennomføre behovsvurderinger og stille krav til teknologiske løsninger og IKT-tjenester ved nye eller eksisterende LMS. Innhold: LMS-teknologi: Hva er et LMS? Hvilke IKT-verktøy kan brukes i et LMS? Hvordan inngår et LMS i det totale læringsmiljøet? Grunnleggende pedagogiske prinsipper for nettstøttet læring med vekt på ulike undervisningsmetoder for kunnskapsformidling, og bruk av LMS ved tilrettelegging av ulike pedagogiske metoder som f.eks. PBL og samarbeidslæring. Innholdsproduksjon av lærestoff - gjenbruk av digitale læringsressurser. Sosiale dimensjoner for læring via LMS-støtte. Hvordan gjennomføre: kommunikasjon, samarbeid, differensiering, metalæring, o.a i et LMS? Evaluerings- og vurderingsmuligheter i et LMS. Etiske og juridiske aspekter ved bruk av LMS. Skole-hjem-samarbeid ved bruk av LMS. Undervisnings- og arbeidsformer: Emnet er hovedsakelig lagt opp som et nettbasert kurs med bruk av relevante IKT-tjenester i et LMS (Its learning). Det vil bli avholdt inntil tre samlinger. Emnet legges opp slik at deltakerne anvender de fleste relevante verktøy i et LMS: utvikle lærestoff i samarbeid, evalueringer, portefølje, tester, innleveringer, tilbakemelding fra medstudenter, o.a. Det legges opp til at kursdeltakerne må prøve ut og bli fortrolige med de fleste verktøy og mulighetene i et LMS. Faglig kontaktperson: Tor Åge Risnes For ytterligere informasjon se presentasjon på internett: 11

13 Master i realfag med teknologi Teknologilektor Kombinasjonen av ingeniør- og lektorutdanning i realfag er enestående i norsk utdanning. Det er det som er særpreget ved den nye master/lektor i realfag med teknologi som integrerer Praktiskpedagogisk utdanning (PPU). Høsten 2007 er det klart for første kull. Studiet er et femårig lærerutdanningsprogram eller en moderne versjon av integrert lektorutdanning. Utdanningen gir også en etterspurt kompetanse for næringsliv og industri. Den nye utdanningen er resultat av et samarbeid mellom Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Det humanistiske fakultet og Rogaland fylkeskommune. Om studiet: Studiet passer for alle med interesse og anlegg for matematikk og realfag og det gir undervisningskompetanse for videregående skole. I tillegg gir studiet kompetanse som passer godt for de deler av næringsliv og industri som etterspør solide basiskunnskaper i realfag med teknologisk profil. De tre første årene kan omfatte bachelor i matematikk eller bachelor i ingeniørfag (teknisk realfag). Størst fordypning er i matematikk, og masteroppgaven er i dette faget. Matematikk kombineres med tilsammen minst ett års studier i enten fysikk eller kjemi og praktisk pedagogisk utdanning på tilsammen ett år. I tillegg kommer teknologiemner, hovedsakelig innenfor datateknologi. Realfagsemnene er satt sammen slik at de gir god undervisningskompetanse i matematikk og dessuten i fysikk eller kjemi. En rekke av emnene inngår også i ingeniør- og sivilingeniørutdanningene og er kurs som vektlegger teknologiske anvendelser av matematikk, fysikk og kjemi og har en profil som bygger opp under teknologiforståelse. Varighet: Fem år, 300 studiepoeng Opptakskrav: Generell studiekompetanse + 2MX/2MY/3MZ +3MX/3FY/3KJ/3BI/(2KJ+3BT)/ (2BI+3BT) (f.eks. er generell studiekompetanse + 3MX tilstrekkelig for opptak). Søknad: Sendes Samordna opptak, frist 15. april 2007 Mer informasjon: Bjørn H. Auestad Tlf: Simon G. Møller Tlf: Eller 12

14 MLS - matematikk for lærere i skolen Modul 1 og Modul 3 10 studiepoeng per modul, totalt 30 studiepoeng Målgruppe: Lærere i skolen som ønsker å utdype faglig og didaktisk kompetanse i matematikk og i egen matematikkundervisning. Kurset er en modulbasert versjon av det obligatoriske matematikkurset som er en del av lærerutdanningen, og er derfor for lærere uten matematikk fra sin lærerutdanning, eller lærere med 15 studiepoeng (5 vt) matematikk. Opptakskrav: Lærerutdanning (eller førskolelærerutdanning) og jobb i grunnskolen. Innhold: MLS har som mål å gjøre læreren i stand til å forbedre elevenes forståelse og holdning til både matematikk som en allmennmenneskelig aktivitet, og til matematikkens egenart som fag. Kurset vil utvikle forståelsen av matematikk på andre og annerledes måter enn tradisjonell skolematematikk. Kurset vil utvikle lærerens kunnskap om matematikkens rolle i kultur og samfunnsutvikling. Fokus vil ikke være rettet mot å bygge opp teknisk kompetanse i for eksempel oppgaveregning, men vil likevel tilby en nødvendig fordypning i matematikk rettet mot lærerens behov i undervisningssituasjonen og med utgangspunkt i deltagernes bakgrunn og erfaringer i matematikk og i matematikkundervisning. Kurset er modulbasert og vil ha varierte arbeids- og eksamensformer i de forskjellige modulene. Begge modulene vil inneholde både undervisning og praksis i egen klasse. Arbeidsform: 3 helgesamlinger pr modul og nettstøttet undervisningsform. Fredager kl og lørdager kl Datoene vil bli kunngjort på våre nettsider Undervisningstidspunkt: Modul 3 høsten 2007 Modul 1 våren 2008 Vurdering: Mappevurdering og skriftlig eksamen. Pris: Kr 8 000,- pr modul Faglig ansvarlig: Håkon Bernt Eilertsen Tlf: Administrativt ansvarlig: Kari Førre Tlf: Søknadsfrist: 15. juni 2007 med mulighet for etterpåmelding ved ledig kapasitet 13

15 Musikkestetikk 10 studiepoeng Målgruppe: Lærere i videregående skole, grunnskole og kulturskole som underviser i musikk og andre som er opptatt av musikkestetikk. Opptakskrav: Allmenn studiekompetanse (interesse for musikk). Innhold: Gjennomgang av ulike musikkestetiske og filosofiske problemstillinger knyttet til vår musikkopplevelse. Arbeidsform: Forelesninger og kollokviegrupper med arbeidsoppgaver Undervisningstidspunkt: Vekselvis forelesninger og kollokviesamlinger. Undervisningen foregår i Norsk Lydinstitutts lokaler i Bjergsted terrasse blokk 5. Vurdering: Skriftlig essay våren 2008 Pris: Kr 8 000,- + semesteravgift Faglig ansvarlig: Per Dahl Tlf: Adm. ansvarlig: Kari G. Førre Tlf: Søknadsfrist: 15. juni 2007, med mulighet for etterpåmelding ved ledig kapasitet 14

16 Naturfag I - Geofag 10 studiepoeng 3 separate moduler, á 10 studiepoeng: Kjemi, Biologi I, Geofag. I alle moduler inngår en didaktisk komponent. Alle modulene kan tas som separate kurs. Høsten 2007 starter modulen Geofag Geofag Astronomi, geologi og klima/metrologi. Geofaglige emner og didaktiske emner som belyser naturfagets stilling i norsk skole. Undervisningstidspunkt: Torsdager fra kl Pris: Kr 7 500,- pr 10 stp + semesteravgift Faglærer: Cato Molthe Tlf: Administrativt ansvarlig: Kari G. Førre Tlf: Søknadsfrist: 15. juni 2007 med mulighet for etterpåmelding ved ledig kapasitet 15

17 Naturfag 10 studiepoeng 3 separate moduler, á 10 studiepoeng: Fysikk, Biologi II, Kjemi. I alle moduler inngår en didaktisk komponent. Alle modulene kan tas som separate kurs. Fysikk Fysikk er læra om hvordan den ikkelevende verden fungerer. Fysikken blir betrakta som det mest fundamentale av naturfaga og blir ofte som dradd inn som "redskapsfag" i andre fag. Det er vanskelig å dra en klar skillelinje mellom fysikk og kjemi, men fysikkens hovedanliggende er forholdet mellom stoff (materiale) og energi: hva en forstår med energi, hvordan energi kan overføres fra en form til en annen og hvilke lover som gjelder. Dette emnet ser på elektrisitet, magnetisme, lys, krefter og varmelære. Innhold - Statisk elektrisitet, elektriske kretser, spenning, strøm og motstand, elektromagnetisme. - Bølgelære, lys, refleksjon, speil, linser og farger. - Krefter, tetthet, trykk, rotasjon, arbeid, treghet - Utviding, termometer, gasslovene, indre energi, varme, varmeledning - Didaktiske/metodiske problemstillinger vil bli knytta til de aktuelle fagemnene Oppstart høsten Vurdering: Skriftlig eksamen Biologi II Biologi er læren om levende organismer, hvordan de er bygd opp, hvordan de fungerer, hvordan de lever, samspillet mellom de forskjellige typer organismer og samspillet mellom organismene og miljøet. Dette emnet se på et utvalg biotoper knytta til vann (ferskvann og saltvann) med tilhørende relevante plante- og dyregrupper. Humanbiologi: hvordan kroppen er bygget opp, hvordan kroppen påvirkes og endres over tid i ulike situasjoner, og hvordan kosthold og livsstil påvirker kroppen vår. Innhold - Studie av følgende økosystem. Systematikk og artskunnskap vil bli ta utgangspunkt i disse økosystema: Innsjøer (stillestående vann), bekker og elver, eksponert havstrand, beskytta havstrand, åpent hav - Systematikken vil dekke hovedgrupper av planter og dyr som er knytta til ferskvann og saltvann - Evolusjon - Humanbiologi: anatomi, fysiologi, organsystemer. Aktuelle helseproblemstillinger vil bli tatt opp - Didaktiske / metodiske problemstillinger vil bli knytta til de aktuelle fagemnene Oppstart våren Vurdering: Muntlig eksamen. 16

18 Kjemi Generell kjemi og kort innføring i organisk kjemi. Emnet vil være retta mot arbeidsmåter og kunnskap som er viktige i den praktiske skolehverdagen. Innhold - Hva menes med stoff? Makroskopisk og mikroskopis vinkling. - Skilling av stoff - Det periodiske systemet: historisk utvikling, oppbygging, oppdeling og utvalgte trender - Atom-, molekyl- og formelvekter, mol og molvekt - Enkel innføring i elektrokjemi - Formler og navngiving - Kjemiske reaksjoner - ulike hovedtyper - kjemiske reaksjonslikninger - Reaksjonshastighet, likevekt og energiforhold ved kjemiske reaksjoner. - Løysinger, konsentrasjon og fortynning. - Syrer, baser og ph-skalaen - Enkel gasskjemi - Kort innføring i organisk kjemi - Didaktiske / metodiske problemstillinger vil bli knytta til de aktuelle fagemnene Oppstart høsten Vurdering: Skriftlig eksamen. Undervisningstidspunkt: Undervisningen for Fysikk er tirsdager kl I de andre modulene vil undervisningen foregå onsdager kl Pris: Kr 9 000,- pr 10 stp Aktuelle faglærere: Torgrim Breiehagen Tlf: Inge Christ Tlf: Bjørn Håland Tlf: Administrativt ansvarlig: Lill Susan Vale Tlf: Tonje I. Hansen Tlf: Søknadsfrist: 15. juni 2007 med mulighet for etterpåmelding ved ledig kapasitet 17

19 Norsk med vekt på lese- og skriveopplæring, trinn 30 studiepoeng Studiet er beregnet på lærere i grunnskolen, primært lærere og førskolelærere på alle trinn i grunnskolen, som ønsker å utdype sin kunnskap og innsikt i norskfaget i et praksisnært og skolenært studium og videreutvikle en forskende holdning til egen praksis. Siden studiet er nett- og samlingsbasert, egner det seg godt som deltids videreutdanning for lærere som er i arbeid. Nettbasert studium med samlinger. Opptakskrav: Studiet (10 vekttal / 30 studiepoeng) bygger på Norsk 1 i allmennlærarutdanningen eller tilsvarende bakgrunn, og målgruppen er førskolelærere og lærere på alle trinn i grunnskolen. Mål: Deltakerne skal: - utvikle kunnskap om ulike teorier og ulik praksis knytt til grunnleggende lese- og skriveopplæring slik at de kan planlegge gode undervisningsforløp og grunngi de - tilegne seg kunnskap om stimulering og utvikling av lese- og skriveferdigheter - få innsikt i hvordan de kan stimulere leselyst og leseglede, skrivelyst og skriveglede - tilegne seg kunnskap om hvordan man kan utvikle relevante lesestrategier - utvikle kunnskap om hvordan man forebygger, kartlegger og avhjelper lese- og skrivevansker - se muligheter i og drøfte rollen læreren har som modell, formidler og veileder i lese- og skriveutviklingen til elevene - tilegne seg kunnskap om og skaffe seg praktisk erfaring med faglig og fagdidaktisk bruk av IKT - utvikle kunnskap om lese- og skriveopplæring for elever med norsk som andrespråk - utvikle kunnskap om elevtekster og videreutvikle egen tekstkompetanse Innhold: Studiet er organisert i tre hovedområder: - IKT og språklig samhandling - Grunnleggende lese- og skriveopplæring - Lesing og skriving i ulike sjangre Disse områdene vil gripe inn i og delvis overlappe hverandre. Studiet vil gå parallelt med kurset Norsk med vekt på lese- og skriveopplæring, trinn. Det vil derfor bli avholdt en del felles forelesninger. Undervisningstidspunkt: 13. og 14. september og 2. november og 25. januar og 4. april og 5. september og 24. oktober 2008 Undervisningen vil foregå fra kl på torsdager og kl på fredager. Vurdering: Vurderingsformen er mappevurdering med en arbeidsmappe basert på obligatoriske arbeider og en evalueringsmappe med et nærmere definert innhold. 18

20 Pris: ,- + semesteravgift Faglig ansvarlig: Anne Håland Tlf: Per Henning Uppstad Tlf: Administrativt ansvarlig: Lill Susan Vale Tlf: Tonje I. Hansen Tlf: Søknadsfrist: 15. juni 2007 med mulighet for etterpåmelding ved ledig kapasitet 19

21 Norsk med vekt på lese- og skriveopplæring, trinn 30 studiepoeng Studiet er beregnet på lærere i grunnskolen, primært lærere på barneskolens øverste trinn og ungdomsskolen, som ønsker å utdype sin kunnskap og innsikt i norskfaget i et praksisnært og skolenært studium og videreutvikle en forskende holdning til egen praksis. Siden studiet er nett- og samlingsbasert, egner det seg godt som deltids videreutdanning for lærere som er i arbeid. Nettbasert studium med samlinger. Opptakskrav: Søkere må ha pedagogisk grunnutdanning inkludert ett av følgende: - halvårsenhet i norsk (30 studiepoeng) - kvartårsenhet i norsk eller norsk som del av toårig lærerutdanning (15 poeng) eller tilsvarende norskkompetanse. Studiets innhold, oppbygging og organisering: Studiet består av tre emner/moduler: - Språklig samhandling og IKT i en norskfaglig kontekst (10 stp) - Utvikling av lese- og skrivekompetanse (10 stp) - Lesing og skriving i ulike sjangre og medium (10 stp) Emnene griper inn i hverandre. De må sees i sammenheng og vil bli undervist i sammenheng i løpet av studiet. Det vil ikke være mulig å ta enkelte moduler av studiet. Studiet organiseres nettbasert med 6 samlinger fordelt på 3 semester. Forholdet mellom samlinger og nettbruk vil bli beskrevet i den enkelte institusjons fagplan. Studiet forutsetter at man har en undervisningsstilling eller annen tilknytning til en grunnskole slik at man kan innhente materiale, ta del i læringsforløp og bruke egen praksis som grunnlag for refleksjon og utviklingsarbeid. Studiet vil gå parallelt med kurset Norsk med vekt på lese- og skriveopplæring, trinn. Det vil derfor bli avholdt en del felles forelesninger. Undervisningstidspunkt: 13. og 14. september og 2. november og 25. januar og 4. april og 5. september og 24. oktober 2008 Undervisningen vil foregå fra kl på torsdager og kl på fredager. Vurdering: Vurderingsformen er mappevurdering med en arbeidsmappe basert på obligatoriske arbeider og en evalueringsmappe med et nærmere definert innhold. Pris: ,- + semesteravgift 20

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Lese for å lære 2012/2013

NTNU KOMPiS Studieplan for Lese for å lære 2012/2013 November 2012 NTNU KOMPiS Studieplan for Lese for å lære 2012/2013 Lese for å lære er et videreutdanningstilbud (30 sp) for lærere som underviser i ungdomsskolen. Hovedmålet med kurset er å utvikle en

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære i alle fag på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære i alle fag på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Pr 15. januar 2015 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære i alle fag på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1; Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2014/2015

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1; Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2014/2015 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1; Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2014/2015 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese-

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Studiet er et samarbeid mellom HiST og HiNT Godkjenning

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 4: Lese- og skriverollen med web 2.0 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 1 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 9 Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 5. til 10. trinn. Det er organisert i to emner

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 2 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 5. til 10. trinn. Det er organisert i to emner som et

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Engelsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er videreutdanning på bachelor nivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Studieplan 2018/2019

Studieplan 2018/2019 Engelsk 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2018/2019 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Sosialpedagogikk 1 Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt til

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Engelsk 1 for 1. til 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Sosialpedagogikk 2 Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2014/2015 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2 2PEL5101-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 Emnekode: 2PEL5101-2 Studiepoeng: 15 Semester Høst / Vår Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk

Detaljer

2. Målgruppe: Målgruppen er primært førskolelærere, men studiet kan også åpnes for andre ansatte i barnehager.

2. Målgruppe: Målgruppen er primært førskolelærere, men studiet kan også åpnes for andre ansatte i barnehager. IKT i Barnehagen Studiepoeng: 30 Undervisningssemestre: 3 Avsluttende eksamen: Mappevurdering og prosjektoppgave Fakultet: Det humanistiske fakultet Institutt: Institutt for førskolelærerutdanning Type

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 1: Grunnleggende 15stp Behandlet i instituttrådet: Godkjent

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3 2PEL5101-3 Pedagogikk og elevkunnskap 3 Emnekode: 2PEL5101-3 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Krav til forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk og elevkunnskap

Detaljer

Videreutdanning RFK Høsten 2010

Videreutdanning RFK Høsten 2010 Grunnlagstall Videreutdanning RFK Høsten 2010 Nyweb.no Kunnskap Om modulene Modul 1 Modulen IKT i læring, Modul 1: Grunnleggende inngår i et studietilbud sammensatt av fire separate moduler à 15 studiepoeng

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Engelsk 1 for 1. til 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere i grunnskolen.

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 2: Den digitale skolen 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere i grunnskolen.

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 2 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på 30 studiepoeng og kan inngå i en bachelorgrad. Studiet går over to semestre. Det

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

Studieplan for Relasjonsbasert klasseledelse Studieåret 2016/2017

Studieplan for Relasjonsbasert klasseledelse Studieåret 2016/2017 NTNU KOMPiS Studieplan for Relasjonsbasert klasseledelse Studieåret 2016/2017 Profesjons- og yrkesmål Formålet med utdanningen er å gjøre studentene i stand til å utøve relasjonsbasert klasseledelse på

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning rådgivning 1 (2017-2018) Studiepoeng: 30 Bakgrunn for studiet Rådgivning 1 Studiet er initiert av Kunnskapsdepartementet innenfor de prioriterte områdene i strategien

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Engelsk 1 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner

Detaljer

Organisasjonsutvikling og endringsarbeid

Organisasjonsutvikling og endringsarbeid NO EN Organisasjonsutvikling og endringsarbeid Studiet er et videreutdanningstilbud til ansatte i PPT og søkes via Utdanningsdirektoratet. Studiet er delt inn i to moduler à 15 studiepoeng. Opplæringen

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 2 FOR 8.-10. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 2 FOR 8.-10. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 2 FOR 8.-10. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Studiet er et samarbeid mellom HiST og NTNU Godkjenning

Detaljer

Studieplan 2008/2009

Studieplan 2008/2009 Studieplan 2008/2009 Studiepoeng: Studiets varighet, omfang og nivå Studiet går på full tid over ett semester. Studiet består av tre fagmoduler der modul 1 omfatter pedagogiske emner, modul 2 språklige

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Norsk 2 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er videreutdanning på 30 studiepoeng og kan inngå i en bachelorgrad. Studiet går over to semestre.

Detaljer

IKT og læring 1 - Digital dannelse

IKT og læring 1 - Digital dannelse 12/16/2015 2012 2013 IKT og læring 1 Digital dannelse Høgskolen i Nesna 2012-2013 IKT og læring 1 - Digital dannelse Meny Studieplan: Emnekode: ITL113 Emnetype: Vurdering Omfang: 7,5 stp Antall semester

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Godkjenning Godkjent av dekan 19.01.2012. Det tas forbehold

Detaljer

Drama og kommunikasjon - årsstudium

Drama og kommunikasjon - årsstudium Drama og kommunikasjon - årsstudium Vekting: 60 studiepoeng Studienivå: Årsstudium Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Heltid/deltid:

Detaljer

Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2

Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2 Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2 1studieår på deltid 30 studiepoeng Godkjent av avdelingsleder Dato: 25.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV...

Detaljer

HØGSKOLEN I FINNMARK. Studieplan. Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage. 20 Studiepoeng

HØGSKOLEN I FINNMARK. Studieplan. Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage. 20 Studiepoeng HØGSKOLEN I FINNMARK Studieplan Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage 20 Studiepoeng Studieår 2013-2014 høst 2013- vår 2014 Samlings- og nettbasert kurs Vedtatt av instituttleder ved pedagogiske-

Detaljer

Leseopplæring 2, Kompetanse for kvalitet 18 januar 2012

Leseopplæring 2, Kompetanse for kvalitet 18 januar 2012 Leseopplæring 2, Kompetanse for kvalitet 18 januar 2012 Foreløpig studieplan. A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Leseopplæring 2 2. FS kode 3. 15 + 15 studiepoeng 4. Etablert XX XX 5. Ikke relevant

Detaljer

Videreutdanning RFK Våren 2011

Videreutdanning RFK Våren 2011 Grunnlagstall Videreutdanning RFK Våren 2011 Nyweb.no Kunnskap Om modulene Modul 2 Modulen IKT i læring, Modul 2: Den digitale skolen inngår i et studietilbud sammensatt av fire separate moduler à 15 studiepoeng

Detaljer

2GLSM19 Grunnlegggende lese-, skrive- og matematikkopplæring

2GLSM19 Grunnlegggende lese-, skrive- og matematikkopplæring 2GLSM19 Grunnlegggende lese-, skrive- og matematikkopplæring Emnekode: 2GLSM19 Studiepoeng: 30 Semester Høst / Vår Språk Norsk Forkunnskaper Se generell beskrivelse av studiet Læringsutbytte MATEMATIKK

Detaljer

Utforskende arbeid med naturfag og matematikk i barnehagen, 30 stp

Utforskende arbeid med naturfag og matematikk i barnehagen, 30 stp Utforskende arbeid med naturfag og matematikk i barnehagen, 30 stp Dette studiet er et videreutdanningstilbud for barnehagelærere innenfor Utdanningsdirektoratets satsningsområde "Kompetanse for framtidens

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 1 / 9 Studieplan 2014/2015 Matematikk, uteskole og digital kompetanse fra barnehage til 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium på grunnivå med normert studietid

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 3: Vurdering og dokumentasjon 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet VERSJON 16.06.2014 Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 00.00.00 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 00.00.00 A. Overordnet beskrivelse

Detaljer

VIDEREUTDANNING INNEN PEDAGOGISK BRUK AV IKT. Klasseledelse med IKT. Vurdering for læring med IKT 2. Grunnleggende IKT i læring

VIDEREUTDANNING INNEN PEDAGOGISK BRUK AV IKT. Klasseledelse med IKT. Vurdering for læring med IKT 2. Grunnleggende IKT i læring VIDEREUTDANNING INNEN PEDAGOGISK BRUK AV IKT Klasseledelse med IKT 1 modul á 15 studiepoeng Vurdering for læring med IKT 2 1 modul á 15 studiepoeng Grunnleggende IKT i læring 1 modul á 15 studiepoeng Foto:

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Engelsk 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet omfatter to emner på 15 studiepoeng

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 1 / 8 Studieplan 2017/2018 Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er en videreutdanning som går på deltid over ett år og

Detaljer

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter

Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Programplan for studium i veiledning av helsefagstudenter Undergraduate Course in Supervision of Health Care Students Deltidsstudium 20 studiepoeng Kull høst 2014 Institutt for fysioterapi Fakultet for

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 8. til 13. trinn. Det er organisert som et nettbasert

Detaljer

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd vår 2012 Sist revidert av fagansvarlig 01.03.2014 1 Studieprogrammets

Detaljer

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp

Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Veiledning for praksislærere i barnehagen 30 stp Emne I Teoretisk og praktisk innføring i veiledning 15 stp, høst 2017 Emne II Profesjonsveiledning 15 stp, vår 2018 Målgruppe: praksislærere, også relevant

Detaljer

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp 2015-2016 Navn Nynorsk Lek og læring i utemiljø Lek og læring i utemiljø Engelsk Play and learning in outdoor environment Studiepoeng 30 Heltid/Deltid

Detaljer

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 Denne videreutdanningen legger vekt på å utdanne praksislærere som kan tilby systematisk og kvalifisert veiledning, som bidrar i studentenes profesjonsutvikling,

Detaljer

GRUNNLEGGENDE LESE-, SKRIVE- OG MATEMATIKKOPPLÆRING

GRUNNLEGGENDE LESE-, SKRIVE- OG MATEMATIKKOPPLÆRING HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: GRUNNLEGGENDE LESE-, SKRIVE- OG MATEMATIKKOPPLÆRING Kode: GLSM110-B Studiepoeng: 10 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 2004 (sak A../04) 1. Nasjonal

Detaljer

Studieplan 2011/2012

Studieplan 2011/2012 Studieplan 2011/2012 Norsk med vekt på lese- og skriveopplæring Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 30. Studiets varighet, omfang og nivå Studiet går over ett semester og gir 30 studiepoeng Innledning

Detaljer

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 2, Levanger

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 2, Levanger NO EN Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 2, Levanger Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere er et videreutdanningstilbud for lærere og førskolelærere/barnehagelærere.

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. 30 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på masternivå. dmmh. dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Obligatoriske emner i Master i barnehageledelse Emnene kan inngå i Master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30

Detaljer

1NAD21PH og 1NAD21PD Fagdidaktikk i naturfag

1NAD21PH og 1NAD21PD Fagdidaktikk i naturfag 1NAD21PH og 1NAD21PD Fagdidaktikk i naturfag Emnekode: 1NAD21PH og 1NAD21PD Studiepoeng: 30 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Studiet skal først og fremst gi studentene grunnlag for å undervise

Detaljer

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 1, Levanger

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 1, Levanger NO EN Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 1, Levanger Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere er et videreutdanningstilbud for lærere og førskolelærere/barnehagelærere.

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for norsk som andrespråk 15 + 15 studiepoeng Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 10. september 2008 Revisjon godkjent av dekan 7. mai 2012 Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 1, Levanger

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 1, Levanger NO EN Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 1, Levanger Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere er et videreutdanningstilbud for lærere og førskolelærere/barnehagelærere.

Detaljer

Studieplan Engelsk 1 (1-7)

Studieplan Engelsk 1 (1-7) Studieplan Engelsk 1 (1-7) A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Engelsk 1 2. FS kode: K2ENG17 3. Studiepoeng Arbeidsmengde i studiepoeng er: 30 (15 + 15) 4. Dato for etablering: 24.02.12 5. NOKUT akkreditert:

Detaljer

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå

Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Videreutdanning i veiledning tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå Further Education in Supervision - an interprofessional approach at the individual and group level VEITV 20 studiepoeng

Detaljer

Studieplan 2013/2014

Studieplan 2013/2014 IKT i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2013/2014 Studiet er et heltidsstudium på ett semester og omfatter 30 studiepoeng. Innledning Barna opplever i dag en digital

Detaljer

RAMMEPLAN FOR FORDYPNINGSENHET I SMÅBARNSPEDAGOGIKK - Pedagogisk arbeid med barn under 3 år (10 vekttall) FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN

RAMMEPLAN FOR FORDYPNINGSENHET I SMÅBARNSPEDAGOGIKK - Pedagogisk arbeid med barn under 3 år (10 vekttall) FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN RAMMEPLAN FOR FORDYPNINGSENHET I SMÅBARNSPEDAGOGIKK - Pedagogisk arbeid med barn under 3 år (10 vekttall) FØRSKOLELÆRERUTDANNINGEN Godkjent av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet 2. september

Detaljer

dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage

dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage 2015-2016 EMNEKODE: VUKOA 6000 Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage Navn Engelsk navn Kompetanseutvikling for assistenter

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2015/2016 Versjon 01/15 NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8.-13. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Mediesamfunnet stiller nye krav til norsklærerens

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon Avdeling for sykepleierutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon 30 studiepoeng (10+10+10) Modul 1: Innføring i veiledningspedagogikk og

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Helse- og kontoradministrasjon Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet helse og kontoradministrasjon er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres på deltid.

Detaljer

Studieplan for KJEMI 1

Studieplan for KJEMI 1 Profesjons- og yrkesmål NTNU KOMPiS Studieplan for KJEMI 1 Studieåret 2015/2016 Årsstudiet i kjemi ved NTNU skal gi studentene tilstrekkelig kompetanse til å undervise i kjemi i videregående opplæring.

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning (2017-2019) Studiepoeng: 60 Bakgrunn for studiet Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning har som mål å utdanne gode kommunikasjonsrådgivere. Det

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Entreprenørskap som pedagogisk metode i yrkesfag Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet er en videreutdanning på 30 studiepoeng, organisert som et deltidsstudium over

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en videreutdanning som går på deltid over ett år og er på 30 studiepoeng.

Detaljer

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2

Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 NO EN Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul 2 Denne videreutdanningen legger vekt på å utdanne praksislærere som kan tilby systematisk og kvalifisert veiledning, som bidrar i studentenes

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Spesialpedagogikk Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2016/2017 Studiet i spesialpedagogikk er et deltidsstudium på 30 studiepoeng. Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng.

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh.

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage. Videreutdanning master nivå. 30 studiepoeng Deltid. www.dmmh. www.dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehage Videreutdanning master nivå Kan inngå som emne i graden master i pedagogikk, studieretning førskolepedagogikk 30 studiepoeng

Detaljer

NTNU KOMPiS/HIST Studieplan for Rådgivning II (30 sp) 2013/2014

NTNU KOMPiS/HIST Studieplan for Rådgivning II (30 sp) 2013/2014 NTNU KOMPiS/HIST Studieplan for Rådgivning II (30 sp) 2013/2014 Profesjons- og yrkesmål Studiet tilbys i samarbeid mellom NTNU og HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning, og er andre del av årsstudiet

Detaljer

Studieplan 2010/2011

Studieplan 2010/2011 Flerkulturell pedagogikk Studieplan 2010/2011 Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 30. Studiets varighet, omfang og nivå Studiet går på heltid i vårsemesteret med undervisning 2 dager i uka. Innledning

Detaljer

STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13

STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13 STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning trinn 8-13 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning den 16.12.2016 2 Navn på studieprogram Bokmål:

Detaljer

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn

Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn 1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning, og som

Detaljer

Studieplan for Naturfag 2 ( trinn)

Studieplan for Naturfag 2 ( trinn) Januar 2017 NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 2 (8.-13. trinn) Studieåret 2017/2018 Profesjons- og yrkesmål KOMPiS-studiet i Naturfag 1 og 2 (8-13) ved NTNU skal gi kandidatene god kompetanse til å undervise

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag 15+15 studiepoeng Studieplanen er godkjent: (07.03.14) A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Innledning Videreutdanningskurset i regning

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 1 ( trinn) Studieåret 2014/2015

NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 1 ( trinn) Studieåret 2014/2015 Godkjent april 2014 NTNU KOMPiS Studieplan for Naturfag 1 (8. 11. trinn) Studieåret 2014/2015 Profesjons- og yrkesmål KOMPiS-studiet i Naturfag 1 ved NTNU skal gi studentene tilstrekkelig kompetanse til

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist Dette studiet er aktuell for barnehagelærere som ønsker mer kompetanse om de minste barna i barnehagen.

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist Dette studiet er aktuell for barnehagelærere som ønsker mer kompetanse om de minste barna i barnehagen. NO EN Småbarnspedagogikk Studiet vektlegger kunnskap om små barns utvikling og læring. Trygghet, tilknytning, nærhet, varme og oppmuntring i hverdagen er viktige faktorer for å gi små barn gode utviklingsmuligheter.

Detaljer

HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN. LESING 1 Literacy Education 1 30 STUDIEPOENG STUDIEÅRET 2013/2014

HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN. LESING 1 Literacy Education 1 30 STUDIEPOENG STUDIEÅRET 2013/2014 HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN LESING 1 Literacy Education 1 30 STUDIEPOENG STUDIEÅRET 2013/2014 Vedtatt av instituttleder ved Institutt for pedagogiske og humanistiske fag, januar 2013. Innledning Lese-

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Norsk 2 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er videreutdanning på 30 studiepoeng og kan inngå i en bachelorgrad. Studiet går over to semestre.

Detaljer

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 2, Levanger

Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 2, Levanger NO EN Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere 2, Levanger Veileder- og mentorutdanning for lærere og førskolelærere er et videreutdanningstilbud for lærere og førskolelærere/barnehagelærere.

Detaljer

English for International Business and Professional Purposes...27

English for International Business and Professional Purposes...27 INNHOLDSFORTEGNELSE KURS FOR SKOLE- OG BARNEHAGEANSATTE Digital videoproduksjon: Grunnleggende opplæring og pedagogisk bruk...3 Filosofi 1...5 Forebygging av psykologiske problemer med hovedvekt på rusområdet...6

Detaljer

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger

Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger NO EN Kunst og håndverk 1 for 1.-7.trinn, 30 stp, deltid, Levanger Kunst og håndverk 1 er et samlings- og nettbasert studium som gir deg 30 studiepoeng fordelt over to semester studieåret 2016/2017. Studiet

Detaljer

Studieplan for Norsk 2 (8-13) Norsk i mediesamfunnet

Studieplan for Norsk 2 (8-13) Norsk i mediesamfunnet [Godkjent SU-fakultetet, dato] NTNU KOMPiS Studieplan for Norsk 2 (8-13) Norsk i mediesamfunnet Studieåret 2017/2018 Mediesamfunnet stiller nye krav til norsklærerens kompetanse. Studiet gir oppdatert

Detaljer

2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2

2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 2PEL171-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 Emnekode: 2PEL171-2 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk og elevkunnskap for

Detaljer

Emneplan 2014-2015. Naturfag 1 for 1.-10. trinn. Videreutdanning for lærere. HBV - Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap, studiested Drammen

Emneplan 2014-2015. Naturfag 1 for 1.-10. trinn. Videreutdanning for lærere. HBV - Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap, studiested Drammen Emneplan 2014-2015 Naturfag 1 for 1.-10. trinn Videreutdanning for lærere HBV - Fakultet for humaniora og, studiested Drammen Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 7053 3007 Drammen Side 2/6 KFK-NAT1

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Helse- og kontoradministrasjon Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet helse og kontoradministrasjon er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres på deltid.

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Engelsk 2 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Engelsk 2 for 8.-13. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelor nivå for lærere. Det går over to semestre og består av to emner på 15

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Videreutdanning for fagarbeidere i barnehagen med vekt på spesialpedagogikk og barnehageutvikling Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er samlingsbasert, med til sammen

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for trinn, 30 stp NO EN Kompetanse for kvalitet: Matematikk 1 for 1.-7. trinn, 30 stp Dette studiet er et videreutdanningstilbud for lærere innenfor Utdanningsdirektoratets satsningsområde "Kompetanse for kvalitet". MATEMATIKK

Detaljer

1HSD21PH Yrkesdidaktikk i helse- og sosialfag

1HSD21PH Yrkesdidaktikk i helse- og sosialfag 1HSD21PH Yrkesdidaktikk i helse- og sosialfag Emnekode: 1HSD21PH Studiepoeng: 30 Semester Vår Språk Norsk Forkunnskaper Framgår i fagplanen for PPU Læringsutbytte Studiet skal først og fremst gi studentene

Detaljer