Kurstilbud. Universitetet i Stavanger 2007/2008. FLEKS Senter for fleksibel læring og kompetanseutvikling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kurstilbud. Universitetet i Stavanger 2007/2008. FLEKS Senter for fleksibel læring og kompetanseutvikling http://www.uis.no/fleks fleks@uis."

Transkript

1 uis_kurskatalog_ :34 Side 1 Kurstilbud Universitetet i Stavanger 2007/2008 FLEKS Senter for fleksibel læring og kompetanseutvikling

2 INNHOLDSFORTEGNELSE KURS FOR SKOLE- OG BARNEHAGEANSATTE Digital videoproduksjon...3 Filosofi GLSM Grunnleggende lese-, skrive og matematikkopplæring...6 IKT i barnehagen...7 IKT og skuleleiing...8 Kom la oss danse emne Kreativ bruk av LMS...11 Master i realfag med teknologi Teknologilektor...12 MLS - matematikk for lærere i skolen...13 Musikkestetikk...14 Naturfag I - Geofag...15 Naturfag...16 Norsk med vekt på lese- og skriveopplæring, trinn...18 Norsk med vekt på lese- og skriveopplæring, trinn...20 Pedagogisk veiledning modul Pedagogisk veiledning modul Praktisk bruk av IKT i skolen...26 Psykisk helsepedagogikk videreutdanning - modul Teknologi og design...28 Videreutdanning for førskolelærere...29 SPRÅKFAG English for international business and professional purposes...30 ORGANISASJON OG LEDELSESFAG Helse-, miljø- og sikkerhetsledelse...31 Kompetanseprogram i styrearbeid...32 Master i Serviceledelse...34 Organisasjonspsykologi...35 Økonomi og Regnskap en praktisk innføring...36 HELSE- OG SOSIALFAG Kompetansegivende opplæringsprogram for verneassistenter/miljøarbeidere innen rusomsorg...38 Nasjonale sykepleiefag...40 Utdanning for fosterforeldre...42 ØVRIGE FAG Eiendomsrådgiverstudiet...43 Nasjonal guide- og reiselederutdanning

3 FORORD Du sitter nå med Universitetet i Stavangers kurskatalog 2007/2008 for ansatte i skoler, barnehager og andre interesserte. Her finner du mange kurstilbud spesielt tilrettelagt for deg som er i arbeid. Dette har vi kalt fleksibel læring på våre nettsider. Det er mange grunner til å ta etter og videreutdanning. Vi går inn i et samfunn hvor en kontinuerlig må tilegne seg ny kompetanse. Kanskje har du behov for å fornye og oppdatere kunnskapene dine for å få en bredere kunnskapsplattform eller for å forbedre mulighetene dine i et samfunn hvor viten stadig blir viktigere. Vi er behjelpelige dersom du har behov for personlig veiledning med fokus på etter og videreutdanning, og kan bistå med å vurdere hvilke kurs som passer best for deg. Tilbudene kan inngå som kompetanseutvikling for skoleledere, lærere og kommuner i forhold til Kunnskapsløftet. Kompetanseutvikling er et viktig satsningsområde i de fleste virksomheter. Stadig flere bedrifter og organisasjoner finner det interessant å tilpasse hele eller deler av studier særskilt for egen virksomhet. FLEKS kan tilpasse undervisningspakker ut fra ulike målgrupper og behov. Graden av skreddersøm varierer ut fra virksomhetens behov. I samarbeid med vår vitenskapelige stab kan vi finne løsninger i forhold til den kompetanse som er mest hensiktsmessig og relevant for private bedrifter eller det offentlige. Vi gjør oppmerksom på at det er bindende påmelding til alle våre kurs og det tas forbehold om tilstrekkelig antall deltakere for å sette i gang kursene i katalogen. FLEKS ivaretar også oppgaver i forbindelse med konferanser og seminarvirksomhet. Vi gjør oppmerksom på Universitetets Åpen fagdag for lærere og andre interesserte i regionen, dagen planlegges onsdag 28. november Ta kontakt eller besøk oss på: Telefon: Faks: E-post: Internett: Besøksadresse: 3. etg. i Kitty Kiellands hus, Universitetsområdet, Ullandhaug Det tas forbehold om eventuelle feil i den trykte brosjyren. 2

4 KURS FOR SKOLE- OG BARNEHAGEANSATTE Digital videoproduksjon Grunnleggende opplæring og pedagogisk bruk 3 moduler á 5 studiepoeng Kurset består av tre moduler og er i hovedsak for lærere som ønsker å bruke digital videoproduksjon som en del av undervisningen. Kurset er også åpent for andre som har interesse og behov for en innføring i dette temaet. Modul 1 kjøres vårsemesteret 2007, og modul 2 har planlagt oppstart høsten Vi vil også vurdere å sette i gang modul 1 på nytt høstsemesteret Modul 3 er planlagt startet våren Modulene er nettstøttet med to samlinger (fredag ettermiddag og lørdag). Modul 1 vurderes igangsatt på nytt høsten 2007 (5 studiepoeng) Mål: Målsettingen er at studentene skal oppnå en grunnleggende forståelse for hvordan et videokamera virker, og kunne bruke non-lineært redigeringsverktøy. Innhold: Emnet er praktisk rettet slik at studentene snarest mulig skal kunne gå ut for å gjøre opptak. Kurset har følgende innhold: Pedagogisk bruk av video i undervisningen. Kameraets oppbygging og viktige kamerafunksjoner. Utstyr som er hensiktmessig å ha med ut på opptak. Enkel mikrofonteknikk. Litt teknisk teori i forhold til digitale signaler. Pris: Kr 4 900,- + semesteravgift Modul 2 høsten 2007 (5 studiepoeng) Mål: Målsettingen er at studentene skal oppnå en dypere forståelse for hvordan et videokamera virker, både teknisk og fortellermessig. I tillegg skal studenten bruke redigeringsteknikk og klippeteori til å lage visuelle historier. Pedagogisk bruk av video i undervisningen vil bli videre utdypet. Innhold: Emnet er praktisk rettet med fokus på prosessorientert læring der vurdering av studentens praktiske arbeid blir grunnlag for diskusjon og teori. I denne modulen er hovedvekt lagt på det fortellermessige. En forutsetter at studenten behersker bruk av kamera og mikrofon slik at en kan vektlegge det fortellertekniske. Pris: Kr 4 900,- + semesteravgift Modul 3 våren 2008 (5 studiepoeng) Modul 3 vil bestå av en prosjektoppgave. Målet med denne prosjektoppgaven er å gi studenten trening i bruk av video i en konkret undervisningssituasjon. Pris for modul 3 fastsettes senere. Forts. neste side 3

5 Aktuelle faglærere: Sigmund Trageton Tlf: Tor Åge Risnes Tlf: Administrativt ansvarlig: Karsten Tillerli Tlf: Søknadsfrist for modul 1 og 2: 15.august Søknadsfrist for modul 3: 15. januar

6 Filosofi 1 15 studiepoeng Målgruppe: Studiet egner seg for lærere som ønsker å undervise i grunn- eller videregående skole og personer som rett og slett bare ønsker å få seg en grad i filosofi. Opptakskrav: Generell studiekompetanse Innhold: Filosofi 1 er et kurs som ønsker å imøtekomme behovet for kvalifisering i forhold til signaler om en sterkere vektlegging av filosofi i skolen. Rogaland fylke har formalisert planer om å begynne med filosofiundervisning i den videregående skole, og dette kurset vil gi en god mulighet til å kvalifisere seg i filosofi. Vi planlegger å tilby ytterligere 3 moduler i filosofi à 15 studiepoeng, totalt 60 studiepoeng. Undervisningsformen er lagt opp som seminar med dialogen i sentrum. Vi deltar i dialogen for selv å lære og å vokse. Gjennom dialogen som undervisningsform vil vi lære oss å akseptere at de andres synspunkter er tilgjengelig for en gjennom språket. Undervisningstidspunkt: 6 helgesamlinger i perioden september til februar: fredag kl , lørdag Datoene vil bli publisert på våre hjemmesider: Vurdering: Skriftlig oppgave med veiledning som avsluttes med muntlig høring. Pris: Kr ,- + semesteravgift Faglig ansvarlig: Bjørn Olav Roaldseth Tlf: Administrativt ansvarlig: Lill Susan Vale Tlf: Søknadsfrist: 15. juni 2007 med mulighet for etterpåmelding ved ledig kapasitet 5

7 GLSM Grunnleggende lese-, skrive og matematikkopplæring 30 studiepoeng Målgruppe: Førskolelærere, allmennlærere og faglærere som ønsker å kvalifisere seg til undervisning på trinn i grunnskolen. Opptakskrav: Fullført førskolelærer-, allmennlærer- eller faglærerutdanning. Innhold: Videreutdanning i grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring bygger på fullført førskolelærerutdanning. Gjennom studiet vil studentene få kunnskap om lærerprofesjonen, innholdet i skolen og om skolen som organisasjon. I studiet vil studentene få styrket sitt faglige og didaktiske grunnlag for å kunne gjennomføre en god og differensiert lese-, skrive- og matematikkopplæring i trinn i grunnskolen. Arbeid med fagene norsk og matematikk bygger på førskolelærernes tidligere utdanning. I studiet vektlegges de grunnleggende ferdighetene i grunnskolen. Gjennom studiet skal studentene få innsikt i ulike opplæringsprogrammer, arbeidsformer og læremidler, bl.a. i bruk av IKT i opplæringen. Arbeidet med studiet skal sikre en god veksling mellom teoretisk kunnskap, praksiserfaring, personlig og faglig utvikling og didaktisk refleksjon knyttet til arbeid på klassetrinn generelt og til grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring spesielt. Kurset består av: 15 studiepoeng matematikk 10 studiepoeng norsk 5 studiepoeng pedagogikk Praksis: I løpet av studiet skal studentene ha tilsvarende 4 uker veiledet praksis. Det er ikke anledning å gjennomføre praksis på eget arbeidssted. Arbeidsform: Forelesninger og nettstøttet undervisning. Undervisningstidspunkt: Ettermiddag og noen helger i løpet av høsten 2007/våren 2008 Pris: Kr ,- + semesteravgift. Faglig kontaktperson fra institutt for førskolelærerutdanning: Elisabeth F. Hadland Tlf: Administrativt ansvarlig: Lill Susan Vale Tlf: Søknadsfrist: 6. mai 2007 med mulighet for etterpåmelding ved ledig kapasitet 6

8 IKT i barnehagen 30 studiepoeng IKT kan være nyttig i det pedagogiske arbeidet i barnehagen, gjennom å la barn få se at digitale medier kan være kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap. I skolen vil barna møte den digitale hverdag allerede fra første trinn i form av at digital kompetanse er definert som den 5. basisferdighet, og det vil også være naturlig at barn blir kjent med digitale medier før de begynner på skolen. Vi vektlegger læring og kjennskap til varierte digitale verktøy og hvordan disse kan brukes pedagogisk i barnehagen. For å imøtekomme rammeplanens krav til dokumentasjon og barns medvirkning vil vi bruke digitale verktøy. Dette prosjektet vil være et nettbasert studietilbud som i første omgang retter seg mot pedagogisk personale i barnehager. Det vil være et tilbud om videreutdanning innen bruk av IKT og digitale medier i det daglige arbeidet i barnehagen. Studiet startes høsten 2007, og vil går over tre semester, med følgende temaer: Modul 1: Dokumentasjon i barnehagen 10 studiepoeng Modul 2: Bruke av digitale verktøy med barn 10 studiepoeng Modul 3: Webdesign og bruk av læringsplattform (LMS) i barnehagen 10 studiepoeng Sentrale temaer som berøres vil være: Hvordan ta i bruk digitale verktøy i dokumentasjon overfor foreldre og andre? Hvordan ta i bruk en læringsplattform (LMS) i foreldresamarbeid? Hvordan er barns digitale hverdag? Hvorfor bør barnehagen ta i bruk digitale verktøy? Etikk, sikkerhet og opphavsrett på internett. Faglig kontaktperson: Tor Åge Risnes For ytterligere informasjon se presentasjon på internett: 7

9 IKT og skuleleiing 10 studiepoeng Bakgrunn: Studiet tek utgangspunkt i nasjonale føringar når det gjeld etter- og vidareutdanning innan skuleleiing, sett i samanheng med Kunnskapsløftet og nye læreplanar i skulen. Modulen IKT og skuleleiing utgjer 10 studiepoeng, og rettar seg mot leiarar, fagpersonar og andre som ønskjer å læra meir om problemstillingar knytt til implementering og bruk av IKT i skule og kunnskapsorganisasjonar. Målsetjing: Modulen har som mål å gje framtidige skuleleiarar auka kunnskap om og forståing for leiing og styring i skoleorganisasjonar, og gjera dei betre i stand til å analysera korleis informasjonsteknologi kan verka inn på skulens læringsmiljø. Det skal også medverka til auka kvalitet og meistring, utvikla yrkesetisk kompetanse og skapa fornying for leiarar og andre tilsette i skolen. Innhald: Modulen gir ei innføring i IKT som katalysator for endringsarbeid i skolen. Korleis kan digital kompetanse integrerast i og påverka skolens læringsmiljø? Ein set fokus på skoleleiars ansvar og utfordringar når det gjeld bruk av IKT som endringsagent i skoleutvikling Faglig kontaktperson: Tor Åge Risnes For ytterlegare informasjon sjå presentasjon på internett: 8

10 Kom la oss danse emne 2 30 studiepoeng KOM LA OSS DANSE er et etter og videreutdanningstilbud på til sammen 30 stp. (halvårsenhet) for lærere, etablert gjennom et utviklingssamarbeid mellom lærerutdanningen ved Høgskolen i Bergen og Universitetet i Stavanger. Studiet inneholder 2 emnemoduler på 15 stp., der hvert emne utgjør en selvstendig enhet som kan tas enkeltvis uavhengig av rekkefølge. Hvert emne går normalt over ett eller to semester, og hele studiet vil samlet kunne gjennomføres over to fire semester. Studiet på til sammen 30 stp. består av emnemodulene: Emne 1: Dans - et fag for alle, 15 stp (høsten 2006) Emne 2: Dans i forestillinger og prosjekt, 15 stp (høsten 2007) Emne 2: Dans i forestillinger og prosjekt, 15 studiepoeng Målgruppe: Musikk- og kroppsøvingslærere i grunnskolen og lærere i kulturskoler, i tverrfaglig tema- og prosjektarbeid og andre som arbeider med dans for aldersgruppen 6 15 år. Opptakskrav: Generell studiekompetanse og fullført, - eventuelt deler av, godkjent lærerutdanning Mål og innhold: Studiet skal gi den enkelte lærer et praktisk, teoretisk og pedagogisk grunnlag for dansearbeid med barn og unge, og samtidig bidra og inspirere til økt kompetanse i arbeidet med dans ved den enkelte skole og i den enkelte kommune. Studiet setter fokus på produksjonsarbeid med dans og omfatter bl. a. planlegging, gjennomføring og vurdering av en forestilling eller et temabasert prosjektarbeid med egne elever. Studietilbudet består av en kombinasjon av tre helgesamlinger og ellers nettstøttet studieinformasjon, kommunikasjon, veiledning og multimediebasert fagteori formidlet over Internett. Tema: Lærerens ansvar for planlegging, organisering og veiledning. Lokaler, utstyr og læremidler for dans. Dansens formgivende virkemidler og byggemåter, komposisjon og koreografi. Musikk, lyd, rekvisitter, kostymer, scenografi og lys. Danserepertoar og lærestoff - del 2 Arbeidsmåter og metoder - del 2 Dansens kulturhistorie - del 2. Innholdet i studiet er bygd opp rundt fire arbeids- og læreformer: 1) skape og gjenskape dans 2) utøve og vise dans 3) betrakte og vurdere dans 4) fagteori og fagdidaktikk Teori og praksis er nær knyttet sammen i studiet 9 Forts. neste side

11 Arbeidsform: Kombinasjon av samlinger og nettstøttet studieinformasjon, kommunikasjon, fagformidling og veiledning. Studiet vil gjøre bruk av Internett som kilde til informasjon og til utvikling av kunnskap om dans, både som et utøvende, teoretisk og pedagogisk fagområde. Ved hjelp av den studieadministrative læringsplattformen (LMS) it`s learning, vil deler av lærestoffet formidles over Internett. Studieinformasjon, kommunikasjon og veiledning av studentene vil også foregå over nettet. Det samme gjelder samarbeid om oppgaveløsninger og utvikling av konkrete undervisningsopplegg og prosjektarbeid, både mellom enkeltstudenter og/eller studentgrupper. Undervisningstidspunkt: Tre helgesamlinger med start i oktober høsten Vurdering: Mappevurdering med prosjektrapport fra et prosjektarbeid i egen klasse/gruppe. Etter 15 studiepoeng: bestått/ikke bestått. Etter 30 studiepoeng : sammenfattende gradert karakter. Pris: Totalpris for hvert av de to emnene: Kr 7 500,- pr deltaker. Flere enkeltskoler/kommuner forutsetter Kr 2 500,- i egenandel fra deltakerne og støtter sine lærere med Kr ,- fra sentrale kompetanseutviklingsmidler (Kunnskapsløftet) Faglig ansvarlig: Åse Løvset Glad, HiB Tlf Prosjektansvarlig: Odd Leren, UiS Tlf Søknadsfrist: 1. sept. 2007, med mulighet for etterpåmelding ved ledig kapasitet 10

12 Kreativ bruk av LMS 10 studiepoeng Målet for emnet er å gi lærere kunnskap om aktuelle pedagogiske muligheter og begrensninger ved bruk av LMS. Etter gjennomført emne skal lærerne selv kunne: Planlegge og gjennomføre et undervisningsopplegg med optimal tilpasning av LMS, ut fra kursets mål og elevenes behov. Med optimal tilpasning menes å velge relevante IKT-tjenester og møblere læringsmiljøet i LMS-et. Tilpasse aktuelle IKT-tjenester og nettstøtte gjennom LMS ut fra ønsket pedagogisk profil. Gjennomføre behovsvurderinger og stille krav til teknologiske løsninger og IKT-tjenester ved nye eller eksisterende LMS. Innhold: LMS-teknologi: Hva er et LMS? Hvilke IKT-verktøy kan brukes i et LMS? Hvordan inngår et LMS i det totale læringsmiljøet? Grunnleggende pedagogiske prinsipper for nettstøttet læring med vekt på ulike undervisningsmetoder for kunnskapsformidling, og bruk av LMS ved tilrettelegging av ulike pedagogiske metoder som f.eks. PBL og samarbeidslæring. Innholdsproduksjon av lærestoff - gjenbruk av digitale læringsressurser. Sosiale dimensjoner for læring via LMS-støtte. Hvordan gjennomføre: kommunikasjon, samarbeid, differensiering, metalæring, o.a i et LMS? Evaluerings- og vurderingsmuligheter i et LMS. Etiske og juridiske aspekter ved bruk av LMS. Skole-hjem-samarbeid ved bruk av LMS. Undervisnings- og arbeidsformer: Emnet er hovedsakelig lagt opp som et nettbasert kurs med bruk av relevante IKT-tjenester i et LMS (Its learning). Det vil bli avholdt inntil tre samlinger. Emnet legges opp slik at deltakerne anvender de fleste relevante verktøy i et LMS: utvikle lærestoff i samarbeid, evalueringer, portefølje, tester, innleveringer, tilbakemelding fra medstudenter, o.a. Det legges opp til at kursdeltakerne må prøve ut og bli fortrolige med de fleste verktøy og mulighetene i et LMS. Faglig kontaktperson: Tor Åge Risnes For ytterligere informasjon se presentasjon på internett: 11

13 Master i realfag med teknologi Teknologilektor Kombinasjonen av ingeniør- og lektorutdanning i realfag er enestående i norsk utdanning. Det er det som er særpreget ved den nye master/lektor i realfag med teknologi som integrerer Praktiskpedagogisk utdanning (PPU). Høsten 2007 er det klart for første kull. Studiet er et femårig lærerutdanningsprogram eller en moderne versjon av integrert lektorutdanning. Utdanningen gir også en etterspurt kompetanse for næringsliv og industri. Den nye utdanningen er resultat av et samarbeid mellom Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Det humanistiske fakultet og Rogaland fylkeskommune. Om studiet: Studiet passer for alle med interesse og anlegg for matematikk og realfag og det gir undervisningskompetanse for videregående skole. I tillegg gir studiet kompetanse som passer godt for de deler av næringsliv og industri som etterspør solide basiskunnskaper i realfag med teknologisk profil. De tre første årene kan omfatte bachelor i matematikk eller bachelor i ingeniørfag (teknisk realfag). Størst fordypning er i matematikk, og masteroppgaven er i dette faget. Matematikk kombineres med tilsammen minst ett års studier i enten fysikk eller kjemi og praktisk pedagogisk utdanning på tilsammen ett år. I tillegg kommer teknologiemner, hovedsakelig innenfor datateknologi. Realfagsemnene er satt sammen slik at de gir god undervisningskompetanse i matematikk og dessuten i fysikk eller kjemi. En rekke av emnene inngår også i ingeniør- og sivilingeniørutdanningene og er kurs som vektlegger teknologiske anvendelser av matematikk, fysikk og kjemi og har en profil som bygger opp under teknologiforståelse. Varighet: Fem år, 300 studiepoeng Opptakskrav: Generell studiekompetanse + 2MX/2MY/3MZ +3MX/3FY/3KJ/3BI/(2KJ+3BT)/ (2BI+3BT) (f.eks. er generell studiekompetanse + 3MX tilstrekkelig for opptak). Søknad: Sendes Samordna opptak, frist 15. april 2007 Mer informasjon: Bjørn H. Auestad Tlf: Simon G. Møller Tlf: Eller 12

14 MLS - matematikk for lærere i skolen Modul 1 og Modul 3 10 studiepoeng per modul, totalt 30 studiepoeng Målgruppe: Lærere i skolen som ønsker å utdype faglig og didaktisk kompetanse i matematikk og i egen matematikkundervisning. Kurset er en modulbasert versjon av det obligatoriske matematikkurset som er en del av lærerutdanningen, og er derfor for lærere uten matematikk fra sin lærerutdanning, eller lærere med 15 studiepoeng (5 vt) matematikk. Opptakskrav: Lærerutdanning (eller førskolelærerutdanning) og jobb i grunnskolen. Innhold: MLS har som mål å gjøre læreren i stand til å forbedre elevenes forståelse og holdning til både matematikk som en allmennmenneskelig aktivitet, og til matematikkens egenart som fag. Kurset vil utvikle forståelsen av matematikk på andre og annerledes måter enn tradisjonell skolematematikk. Kurset vil utvikle lærerens kunnskap om matematikkens rolle i kultur og samfunnsutvikling. Fokus vil ikke være rettet mot å bygge opp teknisk kompetanse i for eksempel oppgaveregning, men vil likevel tilby en nødvendig fordypning i matematikk rettet mot lærerens behov i undervisningssituasjonen og med utgangspunkt i deltagernes bakgrunn og erfaringer i matematikk og i matematikkundervisning. Kurset er modulbasert og vil ha varierte arbeids- og eksamensformer i de forskjellige modulene. Begge modulene vil inneholde både undervisning og praksis i egen klasse. Arbeidsform: 3 helgesamlinger pr modul og nettstøttet undervisningsform. Fredager kl og lørdager kl Datoene vil bli kunngjort på våre nettsider Undervisningstidspunkt: Modul 3 høsten 2007 Modul 1 våren 2008 Vurdering: Mappevurdering og skriftlig eksamen. Pris: Kr 8 000,- pr modul Faglig ansvarlig: Håkon Bernt Eilertsen Tlf: Administrativt ansvarlig: Kari Førre Tlf: Søknadsfrist: 15. juni 2007 med mulighet for etterpåmelding ved ledig kapasitet 13

15 Musikkestetikk 10 studiepoeng Målgruppe: Lærere i videregående skole, grunnskole og kulturskole som underviser i musikk og andre som er opptatt av musikkestetikk. Opptakskrav: Allmenn studiekompetanse (interesse for musikk). Innhold: Gjennomgang av ulike musikkestetiske og filosofiske problemstillinger knyttet til vår musikkopplevelse. Arbeidsform: Forelesninger og kollokviegrupper med arbeidsoppgaver Undervisningstidspunkt: Vekselvis forelesninger og kollokviesamlinger. Undervisningen foregår i Norsk Lydinstitutts lokaler i Bjergsted terrasse blokk 5. Vurdering: Skriftlig essay våren 2008 Pris: Kr 8 000,- + semesteravgift Faglig ansvarlig: Per Dahl Tlf: Adm. ansvarlig: Kari G. Førre Tlf: Søknadsfrist: 15. juni 2007, med mulighet for etterpåmelding ved ledig kapasitet 14

16 Naturfag I - Geofag 10 studiepoeng 3 separate moduler, á 10 studiepoeng: Kjemi, Biologi I, Geofag. I alle moduler inngår en didaktisk komponent. Alle modulene kan tas som separate kurs. Høsten 2007 starter modulen Geofag Geofag Astronomi, geologi og klima/metrologi. Geofaglige emner og didaktiske emner som belyser naturfagets stilling i norsk skole. Undervisningstidspunkt: Torsdager fra kl Pris: Kr 7 500,- pr 10 stp + semesteravgift Faglærer: Cato Molthe Tlf: Administrativt ansvarlig: Kari G. Førre Tlf: Søknadsfrist: 15. juni 2007 med mulighet for etterpåmelding ved ledig kapasitet 15

17 Naturfag 10 studiepoeng 3 separate moduler, á 10 studiepoeng: Fysikk, Biologi II, Kjemi. I alle moduler inngår en didaktisk komponent. Alle modulene kan tas som separate kurs. Fysikk Fysikk er læra om hvordan den ikkelevende verden fungerer. Fysikken blir betrakta som det mest fundamentale av naturfaga og blir ofte som dradd inn som "redskapsfag" i andre fag. Det er vanskelig å dra en klar skillelinje mellom fysikk og kjemi, men fysikkens hovedanliggende er forholdet mellom stoff (materiale) og energi: hva en forstår med energi, hvordan energi kan overføres fra en form til en annen og hvilke lover som gjelder. Dette emnet ser på elektrisitet, magnetisme, lys, krefter og varmelære. Innhold - Statisk elektrisitet, elektriske kretser, spenning, strøm og motstand, elektromagnetisme. - Bølgelære, lys, refleksjon, speil, linser og farger. - Krefter, tetthet, trykk, rotasjon, arbeid, treghet - Utviding, termometer, gasslovene, indre energi, varme, varmeledning - Didaktiske/metodiske problemstillinger vil bli knytta til de aktuelle fagemnene Oppstart høsten Vurdering: Skriftlig eksamen Biologi II Biologi er læren om levende organismer, hvordan de er bygd opp, hvordan de fungerer, hvordan de lever, samspillet mellom de forskjellige typer organismer og samspillet mellom organismene og miljøet. Dette emnet se på et utvalg biotoper knytta til vann (ferskvann og saltvann) med tilhørende relevante plante- og dyregrupper. Humanbiologi: hvordan kroppen er bygget opp, hvordan kroppen påvirkes og endres over tid i ulike situasjoner, og hvordan kosthold og livsstil påvirker kroppen vår. Innhold - Studie av følgende økosystem. Systematikk og artskunnskap vil bli ta utgangspunkt i disse økosystema: Innsjøer (stillestående vann), bekker og elver, eksponert havstrand, beskytta havstrand, åpent hav - Systematikken vil dekke hovedgrupper av planter og dyr som er knytta til ferskvann og saltvann - Evolusjon - Humanbiologi: anatomi, fysiologi, organsystemer. Aktuelle helseproblemstillinger vil bli tatt opp - Didaktiske / metodiske problemstillinger vil bli knytta til de aktuelle fagemnene Oppstart våren Vurdering: Muntlig eksamen. 16

18 Kjemi Generell kjemi og kort innføring i organisk kjemi. Emnet vil være retta mot arbeidsmåter og kunnskap som er viktige i den praktiske skolehverdagen. Innhold - Hva menes med stoff? Makroskopisk og mikroskopis vinkling. - Skilling av stoff - Det periodiske systemet: historisk utvikling, oppbygging, oppdeling og utvalgte trender - Atom-, molekyl- og formelvekter, mol og molvekt - Enkel innføring i elektrokjemi - Formler og navngiving - Kjemiske reaksjoner - ulike hovedtyper - kjemiske reaksjonslikninger - Reaksjonshastighet, likevekt og energiforhold ved kjemiske reaksjoner. - Løysinger, konsentrasjon og fortynning. - Syrer, baser og ph-skalaen - Enkel gasskjemi - Kort innføring i organisk kjemi - Didaktiske / metodiske problemstillinger vil bli knytta til de aktuelle fagemnene Oppstart høsten Vurdering: Skriftlig eksamen. Undervisningstidspunkt: Undervisningen for Fysikk er tirsdager kl I de andre modulene vil undervisningen foregå onsdager kl Pris: Kr 9 000,- pr 10 stp Aktuelle faglærere: Torgrim Breiehagen Tlf: Inge Christ Tlf: Bjørn Håland Tlf: Administrativt ansvarlig: Lill Susan Vale Tlf: Tonje I. Hansen Tlf: Søknadsfrist: 15. juni 2007 med mulighet for etterpåmelding ved ledig kapasitet 17

19 Norsk med vekt på lese- og skriveopplæring, trinn 30 studiepoeng Studiet er beregnet på lærere i grunnskolen, primært lærere og førskolelærere på alle trinn i grunnskolen, som ønsker å utdype sin kunnskap og innsikt i norskfaget i et praksisnært og skolenært studium og videreutvikle en forskende holdning til egen praksis. Siden studiet er nett- og samlingsbasert, egner det seg godt som deltids videreutdanning for lærere som er i arbeid. Nettbasert studium med samlinger. Opptakskrav: Studiet (10 vekttal / 30 studiepoeng) bygger på Norsk 1 i allmennlærarutdanningen eller tilsvarende bakgrunn, og målgruppen er førskolelærere og lærere på alle trinn i grunnskolen. Mål: Deltakerne skal: - utvikle kunnskap om ulike teorier og ulik praksis knytt til grunnleggende lese- og skriveopplæring slik at de kan planlegge gode undervisningsforløp og grunngi de - tilegne seg kunnskap om stimulering og utvikling av lese- og skriveferdigheter - få innsikt i hvordan de kan stimulere leselyst og leseglede, skrivelyst og skriveglede - tilegne seg kunnskap om hvordan man kan utvikle relevante lesestrategier - utvikle kunnskap om hvordan man forebygger, kartlegger og avhjelper lese- og skrivevansker - se muligheter i og drøfte rollen læreren har som modell, formidler og veileder i lese- og skriveutviklingen til elevene - tilegne seg kunnskap om og skaffe seg praktisk erfaring med faglig og fagdidaktisk bruk av IKT - utvikle kunnskap om lese- og skriveopplæring for elever med norsk som andrespråk - utvikle kunnskap om elevtekster og videreutvikle egen tekstkompetanse Innhold: Studiet er organisert i tre hovedområder: - IKT og språklig samhandling - Grunnleggende lese- og skriveopplæring - Lesing og skriving i ulike sjangre Disse områdene vil gripe inn i og delvis overlappe hverandre. Studiet vil gå parallelt med kurset Norsk med vekt på lese- og skriveopplæring, trinn. Det vil derfor bli avholdt en del felles forelesninger. Undervisningstidspunkt: 13. og 14. september og 2. november og 25. januar og 4. april og 5. september og 24. oktober 2008 Undervisningen vil foregå fra kl på torsdager og kl på fredager. Vurdering: Vurderingsformen er mappevurdering med en arbeidsmappe basert på obligatoriske arbeider og en evalueringsmappe med et nærmere definert innhold. 18

20 Pris: ,- + semesteravgift Faglig ansvarlig: Anne Håland Tlf: Per Henning Uppstad Tlf: Administrativt ansvarlig: Lill Susan Vale Tlf: Tonje I. Hansen Tlf: Søknadsfrist: 15. juni 2007 med mulighet for etterpåmelding ved ledig kapasitet 19

21 Norsk med vekt på lese- og skriveopplæring, trinn 30 studiepoeng Studiet er beregnet på lærere i grunnskolen, primært lærere på barneskolens øverste trinn og ungdomsskolen, som ønsker å utdype sin kunnskap og innsikt i norskfaget i et praksisnært og skolenært studium og videreutvikle en forskende holdning til egen praksis. Siden studiet er nett- og samlingsbasert, egner det seg godt som deltids videreutdanning for lærere som er i arbeid. Nettbasert studium med samlinger. Opptakskrav: Søkere må ha pedagogisk grunnutdanning inkludert ett av følgende: - halvårsenhet i norsk (30 studiepoeng) - kvartårsenhet i norsk eller norsk som del av toårig lærerutdanning (15 poeng) eller tilsvarende norskkompetanse. Studiets innhold, oppbygging og organisering: Studiet består av tre emner/moduler: - Språklig samhandling og IKT i en norskfaglig kontekst (10 stp) - Utvikling av lese- og skrivekompetanse (10 stp) - Lesing og skriving i ulike sjangre og medium (10 stp) Emnene griper inn i hverandre. De må sees i sammenheng og vil bli undervist i sammenheng i løpet av studiet. Det vil ikke være mulig å ta enkelte moduler av studiet. Studiet organiseres nettbasert med 6 samlinger fordelt på 3 semester. Forholdet mellom samlinger og nettbruk vil bli beskrevet i den enkelte institusjons fagplan. Studiet forutsetter at man har en undervisningsstilling eller annen tilknytning til en grunnskole slik at man kan innhente materiale, ta del i læringsforløp og bruke egen praksis som grunnlag for refleksjon og utviklingsarbeid. Studiet vil gå parallelt med kurset Norsk med vekt på lese- og skriveopplæring, trinn. Det vil derfor bli avholdt en del felles forelesninger. Undervisningstidspunkt: 13. og 14. september og 2. november og 25. januar og 4. april og 5. september og 24. oktober 2008 Undervisningen vil foregå fra kl på torsdager og kl på fredager. Vurdering: Vurderingsformen er mappevurdering med en arbeidsmappe basert på obligatoriske arbeider og en evalueringsmappe med et nærmere definert innhold. Pris: ,- + semesteravgift 20

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid Fagplan studieår Heltid HBV - Fakultet for Humaniora og Utdanningsvitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 164 Sentrum 3502 Hønefoss Tlf: 32117100 Faks: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hbv.no

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Innholdsfortegnelse Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen Innhold Del I Departementets vurderinger og forslag til tiltak............... 7 1 Lærer for framtiden........... 9 1.1 Regjeringen satser på læreren....

Detaljer

Master i Serviceledelse

Master i Serviceledelse Etter- og videreutdanning Master i Serviceledelse Master of Service Management Erfaringsbasert mastergrad, 90 studiepoeng - for deg som vil kombinere jobb og utdanning Jeg trodde aldri at dette studiet

Detaljer

Allmennlærerutdanningen

Allmennlærerutdanningen Rammeplan for Allmennlærerutdanningen Fastsatt 3. april 2003 av Utdannings- og forskningsdepartementet INNHOLD Kapittel 1 LÆRERUTDANNING...3 1.1 Formål og egenart...4 1.2 Å være lærer...5 1.3 Å bli lærer...6

Detaljer

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon 10. mars 2015 Programplan Bachelorstudium i Regnskap og revisjon Bachelor Programme in Auditing and Accounting 180 studiepoeng Heltid Godkjent av studieutvalget ved fakultet for samfunnsfag Dato 17. mars

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer

STUDIEKATALOG 2015 2016

STUDIEKATALOG 2015 2016 STUDIEKATALOG 2015 2016 helse- og sosialfag lærerutdanning ingeniør- og økonomifag Kompetanse i praksis hib.no 241 MILJØMERKET Trykksak 241 699 MILJØMERKET Trykksak Redaksjon: Seksjon for kommunikasjon.

Detaljer

Faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag

Faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag Rammeplan for Faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag Fastsatt 3. april 2003 av Utdannings- og forskningsdepartementet INNHOLD Kapittel 1 LÆRERUTDANNING...3 1.1 Formål og egenart...4 1.2 Å være

Detaljer

EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13

EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13 EFMD BACHELOR OF MANAGEMENT, DELTIDSSTUDIER, NETTSTUDIER OG KURS 2012/13 Tyngden du Trenger LivsLang Læring Det stilles store krav til omstillingsdyktighet i arbeidslivet. Utviklingen går raskere og den

Detaljer

FAG- OG YRKESDIDAKTIKK

FAG- OG YRKESDIDAKTIKK SIDE 56 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK FAG- OG YRKESDIDAKTIKK Med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 22.02.2011. MASTERPROGRAM Program for lærerutdanning tilbyr toårig

Detaljer

UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13. Kristiansand 2014-2015

UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13. Kristiansand 2014-2015 UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13 Kristiansand 2014-2015 Gjelder fra 1. august 2014 1 Forord Læreryrket er det mest utfordrende og det mest interessante

Detaljer

Høgskolestyret. Møteinnkalling

Høgskolestyret. Møteinnkalling Møteinnkalling Høgskolestyret Styre/råd/utvalg: Møtested: Thon hotel, Brønnøysund Dato: 24.04. 25.04.2013 Tidspunkt: Kl. 13 den 24. april (lunsj) til kl. 12 den 25. april (lunsj) Det kalles herved inn

Detaljer

HELSE- OG SOSIALFAG s.6. HISTORIE OG KULTUR s.8. HOTELL OG REISELIV s.10. IDRETT s.12. INGENIØR OG SIVILINGENIØR s.14. LÆRERUTDANNINGER s.

HELSE- OG SOSIALFAG s.6. HISTORIE OG KULTUR s.8. HOTELL OG REISELIV s.10. IDRETT s.12. INGENIØR OG SIVILINGENIØR s.14. LÆRERUTDANNINGER s. HELSE- OG SOSIALFAG s.6 HISTORIE OG KULTUR s.8 HOTELL OG REISELIV s.10 IDRETT s.12 INGENIØR OG SIVILINGENIØR s.14 LÆRERUTDANNINGER s.20 MEDIEFAG s.24 MUSIKK OG DANS s.26 REALFAG s.28 SAMFUNNSFAG s.30 SPRÅK

Detaljer

Bachelor Barnehagelærerutdanning

Bachelor Barnehagelærerutdanning dmmh.no Studieplan Bachelor Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse Heltid Studieplanen gjelder for studentkull 2015-2018 Revidert februar 2015 Godkjent av styret 18. april 2013 Gjeldende

Detaljer

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse

Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Studieplan 2014-2015 Master i organisasjon og ledelse 0 Generell del MASTERPROGRAMMET I ORGANISASJON OG LEDELSE studieplan 2014-2015 generell del Studieprogrammet

Detaljer

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger.

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. 1 Innledning Som et ledd i prosessen med å heve kvaliteten på lærerutdanningene

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn

Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn PROGRAMPLAN for Kull 2012 med EMNEPLANER for første til tredje studieår Bachelornivå 240 stp HiBu Høgskolen i Buskerud Postboks 235 3603 Kongsberg Tlf.: 32206400 Faks.: 32206410 e-post: info.drammen@hibu.no

Detaljer

Grunnlag for oppstart av fremmedspråk ved UiS

Grunnlag for oppstart av fremmedspråk ved UiS Grunnlag for oppstart av fremmedspråk ved UiS Det kan se ut som om det er et bedre grunnlag for å starte opp med tysk, fransk og spansk enn det har sett ut som tidligere. Det er satt i gang et nasjonalt

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 18. juni 2014

Innkalling. Innkalling til styremøte 18. juni 2014 Innkalling Innkalling til styremøte 18. juni 2014 Til: Maria Sjaavaag Aarbø, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

Et permanent system for etter- og videreutdanning i skole og barnehage. En utredning fra Utdanningsforbundet. www.utdanningsforbundet.

Et permanent system for etter- og videreutdanning i skole og barnehage. En utredning fra Utdanningsforbundet. www.utdanningsforbundet. Et permanent system for etter- og videreutdanning i skole og barnehage En utredning fra Utdanningsforbundet www.utdanningsforbundet.no 1 Innhold Innledning 3 1. Konklusjoner 6 2. Behov 10 3. Innholdet

Detaljer

Høgskolen i Gjøviks rapportserie, 2010 nr. 6. «LærING» Fred Johansen Astrid Stadheim Nina Tvenge

Høgskolen i Gjøviks rapportserie, 2010 nr. 6. «LærING» Fred Johansen Astrid Stadheim Nina Tvenge Høgskolen i Gjøviks rapportserie, 2010 nr. 6 «LærING» Erfaringer fra fleksibel ingeniørutdanning ved HiG Fred Johansen Astrid Stadheim Nina Tvenge Høgskolen i Gjøvik 2010 ISSN: 1890 520X ISBN: 978 82 91313

Detaljer

Versjon 101005. Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk Fagskole (NUTF) 24. juni 2005. Korrigert sist: 19.10.2005/ØM

Versjon 101005. Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk Fagskole (NUTF) 24. juni 2005. Korrigert sist: 19.10.2005/ØM Versjon 101005 Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk (NUTF) 24. juni 2005 Korrigert sist: 19.10.2005/ØM 1 1 Rammeplan for fagteknikerutdanning... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Mål med fagteknikerutdanningen...

Detaljer

Slik vi ser det. Hva synes studenter om sin egen IKT-kompetanse etter avsluttet allmennlærerutdanning? Laila J.Matberg og Per Arne Godejord (red.

Slik vi ser det. Hva synes studenter om sin egen IKT-kompetanse etter avsluttet allmennlærerutdanning? Laila J.Matberg og Per Arne Godejord (red. Slik vi ser det Hva synes studenter om sin egen IKT-kompetanse etter avsluttet allmennlærerutdanning? Laila J.Matberg og Per Arne Godejord (red.) Pris kr. 35,- ISBN 82-7569-127-3 ISSN 1501-6889 2005, nr.

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk utdanning for profesjonsutdanninger trinn 8-13 Innhold Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

Dokument Versjon Dato Status Kvalitetsrapport AITeL. Høgskolen i Sør-Trøndelag. Side 1 av 43. 11.10.2006 Ferdig

Dokument Versjon Dato Status Kvalitetsrapport AITeL. Høgskolen i Sør-Trøndelag. Side 1 av 43. 11.10.2006 Ferdig 1 av 43 Avdeling for informatikk og e-læring 2005-2006 2 av 43 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Sammendrag... 3 1 Inntakskvalitet... 4 2 Programkvalitet... 8 3 Undervisningskvalitet... 17 4 Styringskvalitet...

Detaljer

Studentinord. Forbehold. Ansvarlig redaktør. Foto. Opplag. Produksjon. Design

Studentinord. Forbehold. Ansvarlig redaktør. Foto. Opplag. Produksjon. Design 1 2 Kontaktadresse Universitetet i Nordland Postboks 1490 8049 Bodø Tlf. 75 51 72 00 E-post: postmottak@uin.no www.uin.no Studenttinget v/ Universitetet i Nordland Tlf. 90 86 40 53 www.stun.no Studentinord

Detaljer