Branded Consumer Goods

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Branded Consumer Goods"

Transkript

1 97 Orkla årsrapport branded consumer goods Branded Consumer Goods Orkla Branded Consumer Goods er et av Nordens ledende merkevareselskaper med sterke posisjoner i hjemmemarkedene Norge, Sverige, Danmark, Finland og Baltikum. Tyngdepunktet ligger i Norden og Baltikum, men Orkla har også flere sterke posisjoner i Russland, Polen, India og Østerrike. Orklas merkevareområde består av en PORTE FØLJE av kjente merkevarer og konseptløsninger, med hovedsakelig nummer én- eller to posisjoner innenfor sine KATE GORIER. Gjennom Orkla Food Ingredients er Orkla en viktig leverandør til det europeiske bakerimarkedet. Hovedtrekk for Orkla Branded Consumer Goods oppnådde et noe bedre EBITA i enn i. Utviklingen i de nordiske merkevareselskapene var positiv, og store selskaper som Stabburet, Lilleborg, Chips Group og Nidar hadde resultatfremgang. Orkla International fikk et svakere resultat enn i. I MTR Foods i India har store deler av kontantstrømmen blitt reinvestert for å støtte regional ekspansjon, mens resultatet i Russland fortsatt er svakt. Orkla Food Ingredients oppnådde et resultat på nivå med. I tråd med Orklas strategi om å fokusere fremtidig vekst og ekspansjon rundt merkevarer, ble Jordan kjøpt i samt at det ble inngått avtale om kjøp av Rieber & Søn. Jordan ble organisasjonsmessig integrert i Orkla med regnskapsmessig virkning fra. september. Gjennomføring av kjøpet av Rieber & Søn er avhengig av godkjennelse fra relevante konkurransemyndigheter. EBITA pr. forretningområde Orkla Foods..8 Orkla Confectionery & Snacks Orkla Home & Personal 7 76 Orkla International - 8 Orkla Food Ingredients 8 pr. selskap* Driftsresultat før amortisering og andre inntekter og kostnader. *Internt salg mellom selskapene er ikke eliminert. Konsolidert fra. september. Orkla Foods Stabburet.96.6 Procordia.7.89 Abba Seafood.98.6 Beauvais foods 7 66 Orkla Foods Fenno Baltic Orkla Confectionery & Snacks.79.8 Chips Group..8 Göteborgs/ Sætre 8 8 Nidar..8 Panda Kalev 6 9 Orkla Home & Personal..7 Lilleborg.. Lilleborg Profesjonell 8 Pierre Robert Group 6 9 Axellus Group..6 House Care 8 Orkla International.. Orkla Food Ingredients..9

2 98 Orkla årsrapport Orkla Foods Orkla Foods

3 99 Orkla årsrapport Orkla Foods Orkla Foods omfatter Orklas matvarevirksomheter i Norden og Baltikum. Selskapene som inngår i forretningsområdet er Stabburet i Norge, Procordia og Abba Seafood i Sverige, Beauvais foods i Danmark, Felix Abba i Finland, Põltsamaa Felix i Estland, Spilva i Latvia og Suslavicius-Felix i Litauen. Orkla Foods virksomhet er konsentrert rundt sterke egne merkevarer, med i hovedsak nummer én- og to-posisjoner i sine hjemmemarkeder. Hovedtrekk for Orkla Foods hadde resultatfremgang i, først og fremst som følge av salgsvekst gjennom dagligvarekanalen. Utdypende kommentarer om Orkla Foods Orkla Foods oppnådde en EBITA på. mill. kroner, tilsvarende en underliggende fremgang på %. De fleste selskapene innen Orkla Foods hadde resultatvekst i. Veksten var spesielt sterk i Stabburet og Abba Seafood. I Stabburet bidro særlig lanseringer som Big One American Diner, Kokkeklare kjøttkaker & karbonader og Big One Take Away pizza til den positive utviklingen. Lanseringen av Middagsklart bidro til bedret utvikling for Abba Seafood i Sverige. Markedsandelene ble i sum noe styrket i. De internasjonale råvarekostnadene var på nivå med. I Orkla Foods fortsatte råvarekostnadene å stige gjennom, i hovedsak grunnet etterslepseffekter. Dette ble imidlertid mer enn motvirket av tidligere implementerte prisøkninger for året som helhet. Effektene fra kostnadsforbedringsprosjekter var i tråd med forventningene Orkla Foods drifts inntekter ble 7.97 mill. kroner. ebita. Orkla Foods EBITA ble. mill. kroner % DRIFTSINNTEKTER ORKLA FOODS 8 9 EBITA ORKLA FOODS Driftsresultat før amortisering og andre inntekter og kostnader. 8 9 UNDERLIGGENDE VEKST I DRIFTSINNTEKTER ORKLA FOODS Eksklusiv kjøpte og solgte virksomheter samt valutaomregningseffekter. -

4 Orkla årsrapport Orkla Confectionery & Snacks Orkla Confectionery & Snacks

5 Orkla årsrapport Orkla Confectionery & Snacks Orkla Confectionery & Snacks omfatter merkevarevirksomheter med hjemmemarked i Norden og Baltikum. Selskapene som inngår i Orkla Confectionery & Snacks er Chips Group (snacks), Göteborgs/Sætre (kjeks), Nidar (godterier), Panda (lakris og sjokolade) og Kalev (sjokolade). Orkla Confectionery & Snacks har med sine velkjente merker i hovedsak nummer én- og to-posisjoner i sine hjemmemarkeder. Hovedtrekk for Orkla Confectionery & Snacks hadde resultatfremgang i. Fremgangen var relatert til alle selskapene, bortsett fra Göteborgs/Sætre. Utdypende kommentarer om Orkla Confectionery & Snacks Orkla Confectionery & Snacks oppnådde i en EBITA på 78 mill. kroner, tilsvarende en underliggende fremgang på %. Alle selskapene innen Orkla Confectionery & Snacks hadde resultatvekst i, med unntak av Göteborgs/Sætre. Utvik lingen var særlig god i Nidar og Kalev, men også Chips Group hadde resultatvekst. Panda hadde resultatfremgang mot et svakt år i. Effektene fra de planlagte kostnadsforbedringsprosjektene i Panda var i tråd med forventningene, og disse effektene var en viktig bidragsyter til resultatveksten i selskapet. God salgs- og resultatutvikling i Kalev ble skapt gjennom bredbasert vekst i verdi, volum og markeds andeler. I Nidar bidro særlig lanseringer innenfor smågodt til vekst. var et krevende år for Göteborgs/ Sætre, med volummessig tilbakegang som følge av økt aktivitet fra andre merkevareaktører og handelens egne merker. Det ble som følge av den volummessige tilbakegangen gjennomført årsverksreduksjoner på fabrikken i Kungälv i..79 Orkla Confectionery & Snacks drifts inntekter ble.79 mill. kroner. ebita 78 Orkla Confectionery & Snacks EBITA ble 78 mill. kroner DRIFTSINNTEKTER ORKLA CONFECTIONERY & SNACKS EBITA ORKLA CONFECTIONERY & SNACKS Driftsresultat før amortisering og andre inntekter og kostnader. 8 9 UNDERLIGGENDE VEKST I DRIFTSINNTEKTER ORKLA CONFECTIONERY & SNACKS % Eksklusiv kjøpte og solgte virksomheter samt valutaomregningseffekter.

6 Orkla årsrapport Orkla Home & Personal Orkla Home & Personal

7 Orkla årsrapport Orkla Home & Personal Orkla Home & Personal omfatter merkevarevirksomheter med hjemmemarked primært i Norden. Selskapene som inngår i Orkla Home & Personal er Lilleborg (vaskemidler, tannbørster og hygieneprodukter til personlig pleie), Lilleborg Profesjonell (totalleverandør av hygiene- og rengjøringsløsninger til det profesjonelle markedet), Axellus Group (kosttilskudd og helseprodukter), Pierre Robert Group (basistekstiler i dagligvarekanalen) og House Care (malerverktøy og RENGJØRINGS PRODukter). Hovedtrekk for Orkla Home & Personal fikk et noe svakere resultat enn i. Hovedårsaken til resultatnedgangen var bortfall av kontraktsproduksjon i Lilleborg Profesjonell. Utdypende kommentarer om Orkla Home & Personal Orkla Home & Personal oppnådde i en EBITA på 7 mill. kroner, tilsvarende en underliggende tilbakegang på %. Det var først og fremst bortfall av kontraktsproduksjon i Lilleborg Profesjonell som trakk ned resultatet. Lilleborg hadde god omsetningsvekst i, spesielt var veksten høy innen kategoriene «hår» og «oppvask». var et krevende år for Pierre Robert Group, som følge av redusert distribusjon fra. halvår hos én av kundene i Norge. Det ble i gjennomført flere oppkjøp i Orkla Home & Personal. Det største oppkjøpet var av Jordan, som ble en del av Orkla Home & Personal fra. september. Jordan Personal & Home Care ble organisasjonsmessig integrert i Lilleborg fra. januar, mens Jordan House Care ble etablert som et nytt selskap innenfor Orkla Home & Personal. I tillegg til oppkjøpet av Jordan har det vært flere mindre oppkjøp i Axellus.. Orkla Home & Personals drifts inntekter ble. mill. kroner. ebita 7 Orkla Home & Personals EBITA ble 7 mill. kroner DRIFTSINNTEKTER ORKLA HOME & PERSONAL EBITA ORKLA HOME & PERSONAL 76 7 Driftsresultat før amortisering og andre inntekter og kostnader UNDERLIGGENDE VEKST I DRIFTSINNTEKTER ORKLA HOME & PERSONAL % - Eksklusiv kjøpte og solgte virksomheter samt valutaomregningseffekter.

8 Orkla årsrapport Orkla International Orkla International

9 Orkla årsrapport Orkla International Orkla International omfatter merkevareselskaper utenfor Norden og Baltikum. Forretningsområdet består av virksomhetene Orkla Brands Russia, Felix Austria og MTR Foods. I Russland har Orkla Brands Russia gode regionale posisjoner innenfor sjokolade og kjeks. MTR Foods har sterke regionale posisjoner innenfor krydder og kryddermikser i India i tillegg til gode nasjonale posisjoner innenfor ferdigmikser og ferdigretter. I Østerrike er Felix Austria markedsleder på ketchup. Hovedtrekk for God salgsutvikling i India og Østerrike. Krevende markedssituasjon og fortsatt svakt resultat i Russland. Utdypende kommentarer om Orkla International Orkla International oppnådde i en EBITA på - mill. kroner, tilsvarende en underliggende tilbakegang på mill. kroner. Utviklingen skal ses i sammenheng med økte investeringer i merkevarebygging, særlig i India. Etter etableringen av Orkla Brands Russia i, ble det i iverksatt et prosjekt for å styrke konkurranseevnen ytterligere. I den forbindelse vil antall fabrikker bli redusert fra fire til tre. Prosjektet følger plan og forventes å være gjennomført i løpet av. Markedsposisjonene i India ble opprettholdt. MTR Foods er markedsleder innenfor «Snack-mixes», «Sweet mixes» og ferdigretter i India. Innenfor krydder og krydderblandninger er MTR Foods markedsleder i hjemmestaten Karnataka. I Østerrike styrket Felix Austria sine ledende posi sjoner innen ketchup og pastasauser. I Russland ble markedsandelene marginalt svekket. Orkla Brands Russia er markedsleder i hjemmeregionene St. Petersburg og Ekaterinburg.. Orkla Internationals drifts inntekter ble. mill. kroner. ebita - Orkla Internationals EBITA ble - mill. kroner DRIFTSINNTEKTER ORKLA INTERNATIONAL EBITA ORKLA INTERNATIONAL Driftsresultat før amortisering og andre inntekter og kostnader UNDERLIGGENDE VEKST I DRIFTSINNTEKTER ORKLA INTERNATIONAL Eksklusiv kjøpte og solgte virksomheter samt valutaomregningseffekter. 6 %

10 6 Orkla årsrapport Orkla Food Ingredients Orkla Food Ingredients

11 7 Orkla årsrapport Orkla Food Ingredients Orkla Food Ingredients er den ledende aktøren innen bakeriingredienser i Norden, og har i tillegg voksende posisjoner i utvalgte land i Europa. Forretningsområdet har en desentralisert styringsstruktur med åtte rapporterende hovedenheter med salgs- og/eller produksjonsselskaper i 9 land. Orkla Food Ingredients største produktgrupper er margarin, marsipan, bakehjelpemidler og mikser samt gjær. De største salgs- og distribusjonsselskapene er KåKå, Idun og Credin Bageripartner. Hovedtrekk for Orkla Food Ingredients oppnådde i et resultat på nivå med til tross for meget krevende rammebetingelser i en del markeder. Orkla Food Ingredients opprettholdt sine markedsposisjoner i de viktigste markedene. Utdypende kommentarer om Orkla Food Ingredients Orkla Food Ingredients oppnådde et resultat på nivå med. Fortsatt krevende rammebetingelser i majoriteten av Orkla Food Ingredients markeder presset marginene ned. I viktige produktkategorier i Norge og Sverige har lønnsomhetsutviklingen vært tilfredsstillende, men det har vært mer krevende utvikling i øvrige markeder hvor Orkla Food Ingredients er til stede. Et generelt utviklingstrekk er at produksjon og salg av bakeprodukter i økende grad blir påvirket av beslutninger fra store dagligvareaktører, som innebærer at en større andel av ingrediensmarkedet dreies til industriaktører som krever lavere priser og dermed presser marginene til ingrediensleverandører ned. Høye råvarepriser og finanskrise i Sentral - og Øst Europa har vært med å forsterke marginpresset. Totalt har Orkla Food Ingredients opprettholdt sine markedsposisjoner gjennom og har dermed et godt utgangspunkt for lønnsom vekst i kommende år. Arbeidet med kostnadsforbedringsprogrammer ble intensivert gjennom. For å styrke posisjonene på salg- og distribusjon i Øst-Europa har Orkla Food Ingredients gjennomført fire oppkjøp i løpet av, hvorav to i Polen, ett i Slovakia og ett i Romania.. Orkla Food Ingredients drifts inntekter ble. mill. kroner. ebita 8 Orkla Food Ingredients EBITA ble 8 mill. kroner DRIFTSINNTEKTER ORKLA FOOD INGREDIENTS EBITA ORKLA FOOD INGREDIENTS Driftsresultat før amortisering og andre inntekter og kostnader UNDERLIGGENDE VEKST I DRIFTSINNTEKTER ORKLA FOOD INGREDIENTS Eksklusiv kjøpte og solgte virksomheter samt valutaomregningseffekter % -

Innhold. 03 Om Orkla. 06 Konsernsjefen har ordet. 08 Forretningsområdene i Orkla. 21 Årsberetning. 33 Eierstyring og selskapsledelse

Innhold. 03 Om Orkla. 06 Konsernsjefen har ordet. 08 Forretningsområdene i Orkla. 21 Årsberetning. 33 Eierstyring og selskapsledelse Årsrapport Innhold 03 Om Orkla 06 Konsernsjefen har ordet 08 Forretningsområdene i Orkla 21 Årsberetning 33 Eierstyring og selskapsledelse 41 Samfunnsansvar i Orkla 51 Årsregnskap 56 Noter konsern 99 Årsregnskap

Detaljer

Innhold. Konsernsjefen har ordet. Forretningsområdene i Orkla. Styret i Orkla. Årsberetning. Konsernledelsen. Eierstyring og selskapsledelse

Innhold. Konsernsjefen har ordet. Forretningsområdene i Orkla. Styret i Orkla. Årsberetning. Konsernledelsen. Eierstyring og selskapsledelse Årsrapport Innhold Konsernsjefen har ordet Forretningsområdene i Orkla Styret i Orkla Årsberetning Konsernledelsen Eierstyring og selskapsledelse Samfunnsansvar i Orkla Årsregnskap 2013 Noter konsern Regnskap

Detaljer

/ Orkla foreløpige tall - 1. kvartal 2012

/ Orkla foreløpige tall - 1. kvartal 2012 Foreløpige tall Foreløpig resultat Orklas driftsinntekter var i 1. kvartal 14.792 mill. kroner (15.000 mill. kroner) 2. Valutaomregningseffekter påvirket driftsinntektene negativt med 200 mill. kroner

Detaljer

8 Orkla årsrapport 2012 årsberetning

8 Orkla årsrapport 2012 årsberetning 8 Orkla kommuniserte høsten 20 en ny strategisk retning for konsernet, som medfører at Orkla vil konsentrere sine ressurser om merkevarevirksomhet og gradvis fremstå som et mer rendyrket, nordisk forankret

Detaljer

Forretningsområdene i Orkla

Forretningsområdene i Orkla Forretningsområdene i Orkla Driftsinntekter Organisk vekst¹ EBIT (adj.) 2 EBIT (adj.)- margin EBIT (adj.) vekst Antall ansatte Orkla Foods 15,5 mrd. kr 2,3 % mrd. kr 12,7 % 16 % 8 393 Orkla Confectionery

Detaljer

ORKLA 1. KVARTAL 2003

ORKLA 1. KVARTAL 2003 ORKLA 1. KVARTAL 2003 KONSERNETS RESULTATREGNSKAP 1.1. 31.3. 1.1. 31.12. Driftsinntekter 9.870 10.278 42.979 Driftskostnader (8.874) (9.144) (37.084) Ordinære av- og nedskrivninger (563) (552) (2.232)

Detaljer

Orkla 1. kvartal 2014 / 2 INNHOLD

Orkla 1. kvartal 2014 / 2 INNHOLD 1. kvartal Orkla 1. kvartal 2014 / 2 INNHOLD Hovedtrekk 03 Nøkkeltall for Orklakonsernet 03 Konsernet 04 Forretningsområdene 04 Branded Consumer Goods 04 Orkla Foods 04 Orkla Confectionery & Snacks 05

Detaljer

Innhold. 03 Om Orkla. 06 Konsernsjefen har ordet. 08 Forretningsområdene i Orkla. 21 Årsberetning. 33 Eierstyring og selskapsledelse

Innhold. 03 Om Orkla. 06 Konsernsjefen har ordet. 08 Forretningsområdene i Orkla. 21 Årsberetning. 33 Eierstyring og selskapsledelse Årsrapport Innhold 03 Om Orkla 06 Konsernsjefen har ordet 08 Forretningsområdene i Orkla 21 Årsberetning 33 Eierstyring og selskapsledelse 41 Samfunnsansvar i Orkla 51 Årsregnskap 56 Noter konsern 99 Årsregnskap

Detaljer

1. kvartalsrapport. Global Reports LLC

1. kvartalsrapport. Global Reports LLC 1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Salgsvekst på 4,6 prosent. Prisvekst overfor våre kunder er gjennomført. Full effekt fra 2Q. Positiv utvikling i CEE. Program for bedring av konsernets langsiktige

Detaljer

ET SKANDINAVISK SERVICEKONSERN

ET SKANDINAVISK SERVICEKONSERN ET SKANDINAVISK SERVICEKONSERN Årsresultat 2000 www.narvesen.no 1 Antall medarbeidere 9 900 Antall enheter 1 200 Antall kunder pr. dag 900 000 2 HOVEDTREKK KONSERNET - 2000 FREMGANGEN FORTSETTER : Omsetningsvekst

Detaljer

Pressemelding. Postboks 423 Skøyen, N-0213 Oslo Telefon: +47-22 54 40 00 Telefax: +47-22 54 44 90

Pressemelding. Postboks 423 Skøyen, N-0213 Oslo Telefon: +47-22 54 40 00 Telefax: +47-22 54 44 90 Pressemelding Postboks 423 Skøyen, N-0213 Oslo Telefon: +47-22 54 40 00 Telefax: +47-22 54 44 90 Ref.: Ole Kristian Lunde Informasjonssjef Tel.: +47-2254 4431 Terje Andersen Økonomidirektør Tel.: +47-2254

Detaljer

Bærekraftsrapport 2014 ORKLA OG SAMFUNNET ORKLA OG SAMFUNNET

Bærekraftsrapport 2014 ORKLA OG SAMFUNNET ORKLA OG SAMFUNNET 08 OG SAMFUNNET 44 En god interessentdialog En aktiv dialog med kunder, leverandører, ansatte, eiere, myndigheter og samfunnsaktører er fundamentet for Orklas arbeid med samfunnsansvar. Vi tror at samarbeid

Detaljer

INNHOLD 2 ORKLA 1. HALVÅR 2013

INNHOLD 2 ORKLA 1. HALVÅR 2013 2013 1. HALVÅR 2 INNHOLD Hovedtrekk 03 Konsernet 04 Nærmere beskrivelse av strukturelle endringer 04 Forretningsområdene 04 Branded Consumer Goods 04 Orkla Foods 05 Orkla Confectionery & Snacks 06 Orkla

Detaljer

Innhold. Kontantstrøm og kapitalforhold 08 Andre forhold 08 Utsikter fremover 08

Innhold. Kontantstrøm og kapitalforhold 08 Andre forhold 08 Utsikter fremover 08 Innhold Hovedtrekk i 1. kvartal 03 Nøkkeltall for Orklakonsernet 03 Fortsatt god vekst i merkevareområdet 04 Strukturelle tiltak 04 Finansielle forhold 04 Forretningsområdene 05 Merkevareområdet 05 Orkla

Detaljer

1. KVARTALSRAPPORT 2009

1. KVARTALSRAPPORT 2009 Lars Vestergaard (42) jobber som koordinator operatør ketchup i Rieber & Søn Danmaks anlegg i Skelskør. 1. KVARTALSRAPPORT 2009 EBIT økte med 29 prosent til 95 MNOK (74 MNOK) i første kvartal 1. kvartalsrapport

Detaljer

Orkla ASA. Strategisk regnskapsanalyse og verdivurdering. Per Christian Brander og Thomas Øverli Åsheim. Veileder: Bjarne Møller

Orkla ASA. Strategisk regnskapsanalyse og verdivurdering. Per Christian Brander og Thomas Øverli Åsheim. Veileder: Bjarne Møller NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Våren 2015 Orkla ASA Strategisk regnskapsanalyse og verdivurdering Per Christian Brander og Thomas Øverli Åsheim Veileder: Bjarne Møller Selvstendig arbeid, Mastergrad i

Detaljer

3. kvartalsrapport 2008. Global Reports LLC

3. kvartalsrapport 2008. Global Reports LLC 3. kvartalsrapport 2008 3. kvartalsrapport 2008 Salgsinntektene økte med 8,8 prosent i kvartalet, til 1 212 MNOK. EBITDA opp 12 MNOK fra tredje kvartal i fjor til 149 MNOK. Forbedringer i Sentral og Øst-

Detaljer

Seminar AksjeNorge - 21. mai 2015. Aksjer for ansatte i Orkla

Seminar AksjeNorge - 21. mai 2015. Aksjer for ansatte i Orkla Seminar AksjeNorge - 21. mai 2015 Aksjer for ansatte i Orkla Agenda 1. Om Orkla 2. Aksjeprogrammet - Bakgrunn og formål 3. Aksjeprogrammet i Orkla 4. Hvordan har det gått? 5. Oppsummering Om Orkla Orklas

Detaljer

Årsberetning. blitt investert over 6 mrd. kroner i nye merkevarevirksomheter. ÅRSBERETNING

Årsberetning. blitt investert over 6 mrd. kroner i nye merkevarevirksomheter. ÅRSBERETNING Årsberetning Den overordnede strategien om å transformere Orkla til et nordisk forankret merkevarekonsern ligger fast. Styret har gjennom arbeidet med organisering og styrking av merkevarevirksomheten.

Detaljer

Årsberetning ÅRSBERETNING

Årsberetning ÅRSBERETNING Årsberetning Styret har gjennom fortsatt arbeidet med å omdanne Orkla til et rendyrket merkevareselskap med tydelig fokus på drift. Gjennom flere selskapstransaksjoner har ytterligere kapital blitt allokert

Detaljer

Orkla 2. kvartal. Orkla-konsernet. Konsernets resultatregnskap

Orkla 2. kvartal. Orkla-konsernet. Konsernets resultatregnskap Orkla 2. kvartal 2002 Konsernets resultatregnskap 1.1.-30.6. 1.1.-31.12. 1.4.-30.6. Beløp i mill. kroner 2002 2001 2001 2002 2001 Driftsinntekter 21.451 21.939 44.799 11.173 11.534 Driftskostnader (18.644)(19.146)

Detaljer

Orkla 1. kvartal. Orkla-konsernet. Konsernets driftsinntekter og driftsresultat før goodwillavskrivninger i mill. kroner pr.

Orkla 1. kvartal. Orkla-konsernet. Konsernets driftsinntekter og driftsresultat før goodwillavskrivninger i mill. kroner pr. Orkla 1. kvartal 2002 Konsernets resultatregnskap 1.1.-31.3. 1.1.-31.12. Beløp i mill. kroner 2002 2001 2001 Driftsinntekter 10.278 10.405 44.799 Driftskostnader (9.144) (9.301) (38.965) Ordinære av- og

Detaljer

/ Orkla 1. kvartal 2012. Innhold

/ Orkla 1. kvartal 2012. Innhold 1. kvartal 2012 Innhold Hovedtrekk 3 Konsernet 4 Forretningsområdene 4 Orkla Brands 4 Orkla Foods Nordic 5 Orkla Brands Nordic 5 Orkla Brands International 5 Orkla Food Ingredients 5 Sapa 6 Sapa Profiles

Detaljer

Foreløpig årsregnskap/4. kvartalsrapport 2008

Foreløpig årsregnskap/4. kvartalsrapport 2008 Foreløpig årsregnskap/4. kvartalsrapport 2008 Foreløpig årsregnskap/4. kvartalsrapport 2008 EBITDA i fjerde kvartal +56 prosent til 167 MNOK (107 MNOK), for året som helhet +15 prosent til 560 MNOK (487

Detaljer

Orkla 3. kvartal. Orkla-konsernet. Konsernets driftsinntekter og driftsresultat før goodwillavskrivninger i mill. kroner pr.

Orkla 3. kvartal. Orkla-konsernet. Konsernets driftsinntekter og driftsresultat før goodwillavskrivninger i mill. kroner pr. Orkla 3. kvartal 2002 Konsernets resultatregnskap 1.1.-30.9. 1.1.-31.12. 1.7.-30.9. Beløp i mill. kroner 2002 2001 2001 2002 2001 Driftsinntekter 31.996 33.222 44.799 10.545 11.283 Driftskostnader (27.572)

Detaljer

Orkla 3. kvartal 2013 / 2 INNHOLD

Orkla 3. kvartal 2013 / 2 INNHOLD 3. KVARTAL 2013 Orkla 3. kvartal 2013 / 2 INNHOLD Hovedtrekk 03 Konsernet 04 Forretningsområdene 04 Branded Consumer Goods 04 Orkla Foods 05 Orkla Confectionery & Snacks 05 Orkla Home & Personal 06 Orkla

Detaljer

Trygg mat 1. KVARTALSRAPPORT

Trygg mat 1. KVARTALSRAPPORT Trygg mat 1. KVARTALSRAPPORT 2012 Rieber & Søn er opptatt av trygg og sikker mat. Vi krever kvalitet i alle ledd, fra råvarene kjøpes inn fra våre leverandører til produktene er klare for salg i butikkhyllene.

Detaljer

TINE Gruppa 1. kvartal 2011

TINE Gruppa 1. kvartal 2011 TINE Gruppa 1. kvartal 2011 TINE opprettholder lønnsomheten TINEs driftsresultatet i første kvartal 2011 ble NOK 261 mill. Korrigert for en positiv engangseffekt i 2010, økte driftsresultatet med NOK 48

Detaljer

1. Hovedtall fra resultatoppstilling for 4. kvartal med sammenligningstall

1. Hovedtall fra resultatoppstilling for 4. kvartal med sammenligningstall HAG - Pressemelding 15.02.2000 - Delårsrapport 1. Hovedtall fra resultatoppstilling for 4. kvartal med sammenligningstall Q4 99 Q4 98 1999 1998 Driftsinntekter 165525 165665 595422 596414 Driftskostnader

Detaljer

Q1_2010_NOR_FINAL_A4.pdf, Q110_Atea_Pressemelding_FINAL.pdf Atea Q1 2010 resultater Meldingstekst: Hovedpunkter Q1 2010

Q1_2010_NOR_FINAL_A4.pdf, Q110_Atea_Pressemelding_FINAL.pdf Atea Q1 2010 resultater Meldingstekst: Hovedpunkter Q1 2010 MeldingsID: 259042 Innsendt dato: 29.04.2010 08:00 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: ATEA Atea ASA ATEA - Atea XOSL FINANSIELL RAPPORTERING

Detaljer

Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2005

Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2005 Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2005 Guard System ASA Kvartalsrapport Q2 05 Innledning: Guard Systems fortsetter fremgangen i 2. kvartal 2005 og leverer det sterkeste kvartalsresultatet i selskapets

Detaljer

Ekte polsk. 3. kvartalsrapport % Rieber & Søn

Ekte polsk. 3. kvartalsrapport % Rieber & Søn 3. kvartalsrapport 2010 Ekte polsk 100 % Rieber & Søn Delectas Krowka kake ble lansert på det polske markedet i 2005, og er en av de mest populære produktene i porteføljen. Kakemiksen består av kakebunn,

Detaljer

Ekte svensk. Foreløpig årsregnskap/ 4. kvartalsrapport % Rieber & Søn

Ekte svensk. Foreløpig årsregnskap/ 4. kvartalsrapport % Rieber & Søn Foreløpig årsregnskap/ 4. kvartalsrapport 2010 Ekte svensk 100 % Rieber & Søn Kladdkaka En av Frödinges mest populære kaker er Kladdkaka - en utsøkt dessertkake med mørk sjokolade, akkurat passe saftig

Detaljer

Samarbeid basert på etiske og bærekraftige prinsipper

Samarbeid basert på etiske og bærekraftige prinsipper 40 Orkla bærekraftsrapport 2012 Ansvarlige innkjøp Samarbeid basert på etiske og bærekraftige prinsipper I Orkla stiller vi krav om at alle våre leverandører skal følge våre etiske retningslinjer med hensyn

Detaljer

Exense - vår kunnskap gir verdi

Exense - vår kunnskap gir verdi Exense - vår kunnskap gir verdi Andre kvartal Første halvår 2006 Adm.dir. Roar Aasvang 7. juli 2006 Agenda Resultat for andre kvartal og første halvår 2006 Exense Consulting Presentasjon og resultater

Detaljer

Utviklingstrekk Russland og Baltikum. Knut Magnar Sandland, Treteknisk

Utviklingstrekk Russland og Baltikum. Knut Magnar Sandland, Treteknisk Utviklingstrekk Russland og Baltikum Knut Magnar Sandland, Treteknisk Import av skurtømmer bartre til Norge [m³] Kilde: SSB Import av skurlast av furu til Norge [m³] (Sverige inkl. i fig.) Kilde: SSB Import

Detaljer

og ledelse 12 Orkla bærekraftsrapport 2012 Mennesker

og ledelse 12 Orkla bærekraftsrapport 2012 Mennesker 12 Orkla bærekraftsrapport 2012 Mennesker Mennesker og ledelse For å lykkes som bedrift må vi utnytte alle våre medarbeideres potensial til beste for den enkelte, Orkla, våre kunder og samfunnet. Foto:

Detaljer

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q2 2010

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q2 2010 Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q2 2010 Innledning: Markedet er fortsatt preget av forsiktighet i forhold til det å gjøre større investeringer, men selskapet ser en positiv utvikling i enkelte geografier.

Detaljer

Negativ prisutvikling i årets første kvartal. Importen øker mens eksporten er stabilt lav

Negativ prisutvikling i årets første kvartal. Importen øker mens eksporten er stabilt lav Negativ prisutvikling i årets første kvartal Både dør-, vindus- og kjøkkenprodusentene har hatt en grei volum og omsetningsøkning i årets første kvartal. Bransjens tall sier at det er solgt 14 % flere

Detaljer

Et tøft år Det er ingen tvil om at 2013 var et tøft år som tæret på marginene. Felles for alle trevareprodusentene

Et tøft år Det er ingen tvil om at 2013 var et tøft år som tæret på marginene. Felles for alle trevareprodusentene Svak volumøkning Samlet sett, endte 2013 svakt over fjoråret volummessig. Svingningene er litt ulike blant produsentene, ettersom hvor de kommer inn i byggefasen. Mens vindusprodusentene opplevde et tøft

Detaljer

SEGMENTINFORMASJON Note 7 Segmenter 86 Note 8 Geografisk fordeling av anvendt kapital, investeringer og antall årsverk 90

SEGMENTINFORMASJON Note 7 Segmenter 86 Note 8 Geografisk fordeling av anvendt kapital, investeringer og antall årsverk 90 Årsrapport 205 NOTER KONSERN OVERORDNET INFORMASJON Note Overordnet informasjon 77 Note 2 Grunnlag for utarbeidelsen av konsernregnskapet 77 Note 3 Presentasjon av regnskapet og utviklingen fremover 78

Detaljer

Sterk vekst gir tidenes resultat

Sterk vekst gir tidenes resultat FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS-KAPITAL PÅ OVER 2 500 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE OG ET OMFATTENDE

Detaljer

Kongsberg Gruppen ASA

Kongsberg Gruppen ASA 1 Kongsberg Gruppen ASA 2. kvartal 2002 WORLD CLASS - through people, technology and dedication 2 Agenda Hovedhendelser Resultat Styrket krone og uro i finansmarkedet Strategiske posisjoner Utsikter 2002

Detaljer

Orkla 4. kvartal 2014 / 2 INNHOLD

Orkla 4. kvartal 2014 / 2 INNHOLD 4. kvartal Orkla 4. kvartal 2014 / 2 INNHOLD Hovedtrekk 03 Nøkkeltall for Orklakonsernet 03 Fortsatt bedret drift i merkevareområdet 04 Ytterligere steg mot et rendyrket merkevareselskap 04 Finansielle

Detaljer

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Resultatrapport 3. kvartal 2009 Innhold 1) Resultat 2) Proformatall 3) Balanse 4) Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 5) Markedsvurderinger 6) Fremtidsutsikter 7) Produktportefølje Resultat Totalresultatregnskap

Detaljer

Regnskap 4. kvartal 2001. EDB Business Partner ASA

Regnskap 4. kvartal 2001. EDB Business Partner ASA Regnskap 4. kvartal 2001 EDB Business Partner ASA Hovedtall for 4. kvartal 2001 Omsetning 1.519 MNOK (+ 8 %) EBITA 207 MNOK (+ 57 MNOK) EBITA margin 13,6 % (+ 2,9 %p) Resultat før skatt 32 MNOK (- 34 MNOK)

Detaljer

Pressemelding. Canon i fargerik fremgang. Oslo 9. februar 2004

Pressemelding. Canon i fargerik fremgang. Oslo 9. februar 2004 Canon i fargerik fremgang Oslo 9. februar 2004 Canon Norge as kan nok en gang rapportere om rekordresultater. Canon Norge as kan nok en gang melde om økning i omsetning og inntekter. Selskapet hadde i

Detaljer

Full fart i april! Det er importert trevarer til Norge for over 1,3 mrd hittil i år. Dette er en økning på 7 % i forhold til 2015.

Full fart i april! Det er importert trevarer til Norge for over 1,3 mrd hittil i år. Dette er en økning på 7 % i forhold til 2015. Full fart i april! Det er importert trevarer til Norge for over 1,3 mrd hittil i år. Dette er en økning på 7 % i forhold til 2015. Det er K,G,B, ytterdører og vinduer som sørger for den største økningen,

Detaljer

Orkla 4. kvartal. Orkla-konsernet. Konsernets driftsinntekter og driftsresultat før goodwillavskrivninger i mill. kroner pr.

Orkla 4. kvartal. Orkla-konsernet. Konsernets driftsinntekter og driftsresultat før goodwillavskrivninger i mill. kroner pr. Orkla 4. kvartal 2002 Konsernets resultatregnskap 1.1.-31.12. 1.10.-31.12. Beløp i mill. kroner 2002 2001 2002 2001 Driftsinntekter 42.979 44.799 10.983 11.577 Driftskostnader (37.084) (38.965) (9.512)

Detaljer

Ekte norsk. 1. kvartalsrapport Fra buljongterning til indisk tandoori. 100 % Rieber & Søn

Ekte norsk. 1. kvartalsrapport Fra buljongterning til indisk tandoori. 100 % Rieber & Søn 1. kvartalsrapport 2010 Ekte norsk 100 % Rieber & Søn Fra buljongterning til indisk tandoori Eventyret begynte med Toro Kjøttbuljong i 1946. Men det virkelige gjennombruddet kom 18 år senere med lanseringen

Detaljer

Stø kurs i urolig marked

Stø kurs i urolig marked Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Solid vekst og økte avsetninger

Solid vekst og økte avsetninger Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

Finansiell gjennomgang Q1 2012

Finansiell gjennomgang Q1 2012 MeldingsID: 303511 Innsendt dato: 26.04.2012 07:58 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: ATEA Atea ASA ATEA - Atea XOSL FINANSIELL RAPPORTERING

Detaljer

Orkla 4. kvartal 2009

Orkla 4. kvartal 2009 Orkla 4. kvartal 2009 orkla 4. kvartal 2009 2 Innhold Hovedtrekk 3 Konsernet 4 Forretningsområdene 5 Orkla Brands 5 Orkla Foods Nordic 5 Orkla Brands Nordic 5 Orkla Brands International 5 Orkla Food Ingredients

Detaljer

Innhold. Mer informasjon om Orkla på

Innhold. Mer informasjon om Orkla på 3. kvartal Innhold 03 Hovedtrekk i 3. kvartal 03 Nøkkeltall for Orklakonsernet 04 Fortsatt god vekst i merkevareområdet 04 Strukturelle tiltak 04 Finansielle forhold 05 Forretningsområdene 05 Merkevareområdet

Detaljer

Orkla 3. kvartal. Orkla-konsernet

Orkla 3. kvartal. Orkla-konsernet Orkla 3. kvartal 2001 Konsernets resultatregnskap Konsernets driftsinntekter og driftsresultat **) i mill. kroner pr. kvartal 1.1.-30.9. 1.1.-31.12. 1.7.-30.9. Beløp i mill. kroner 2001 2000 2000 2001

Detaljer

Faghandel. Servicehandel. Engros. Distribusjon

Faghandel. Servicehandel. Engros. Distribusjon 1 Dagligvare Servicehandel Faghandel Servering Engroshandel Engros Distribusjon 2 Dagligvare Servicehandel Faghandel Servering Engroshandel REMA Norge Norge Sverige REMA International International 3 Konsernets

Detaljer

Årsstatistikk 2006. Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo

Årsstatistikk 2006. Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Årsstatistikk 2006 Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Telefon: 23 08 87 08 Telefaks: 23 08 87 20 E-post: dag.k.oyna@nbl.no Web: www.sjokoladeforeningen.no ÅRSSTATISTIKKEN 2006 Norske

Detaljer

Sterk resultatvekst. - Høyt salg og økt produktivitet. Synnøve Finden ASA Presentasjon tredje kvartal 2008

Sterk resultatvekst. - Høyt salg og økt produktivitet. Synnøve Finden ASA Presentasjon tredje kvartal 2008 Synnøve Finden ASA Presentasjon tredje kvartal 2008 Sterk resultatvekst - Høyt salg og økt produktivitet Adm. dir. Thorbjørn Graarud Konserndirektør Salg og Marked Harald Bjerknes Økonomi- og finansdirektør

Detaljer

1K 2K 3K 4K 1K 2K 3K KVARTAL KORT FORTALT. Tall i parentes er for tilsvarende periode foregående år 2

1K 2K 3K 4K 1K 2K 3K KVARTAL KORT FORTALT. Tall i parentes er for tilsvarende periode foregående år 2 3. KVARTAL 2006 NØKKELTALL FOR ORKLA ASA 3. KVARTAL 1.1. 30.9. 1.1. 31.12. 1.7. 30.9. Beløp i mill. kroner 2006 2005 2005 2006 2005 Driftsinntekter 38.103 34.661 47.307 12.651 11.325 Driftsresultat før

Detaljer

Agenda. Resultat 4. kvartal og året 2007 Exense. Aksjonærforhold. Strategiske valg. Om virksomheten. Notering på Oslo Axess. Markeder Fremtidsutsikter

Agenda. Resultat 4. kvartal og året 2007 Exense. Aksjonærforhold. Strategiske valg. Om virksomheten. Notering på Oslo Axess. Markeder Fremtidsutsikter Exense 4. kvartal 2007 Petter Ib Christiansen, administrerende direktør 31. januar 2008 Agenda Resultat 4. kvartal og året 2007 Exense Om virksomheten Aksjonærforhold Notering på Oslo Axess Strategiske

Detaljer

GRESVIG ASA STYRETS BERETNING 1. HALVÅR 1998. Hovedtrekk

GRESVIG ASA STYRETS BERETNING 1. HALVÅR 1998. Hovedtrekk GRESVIG ASA STYRETS BERETNING 1. HALVÅR 1998 Hovedtrekk Norsk detaljhandel har hatt en sterk vekst gjennom første halvår, idet omsetningen økte med 8,7 prosent sammenlignet med første halvår 1997. Veksten

Detaljer

Volumet er stabilt. Importen forsetter å øke stabilt og tilsvarende svekkes eksporten ytterligere.

Volumet er stabilt. Importen forsetter å øke stabilt og tilsvarende svekkes eksporten ytterligere. Volumet er stabilt Innen alle produktgrupper rapporteres det om svært stabile salgstall når vi ser på antall solgte produkter. Omsetningen er også forholdsvis stabil 3. kvartal. Det er gledelig å registrere

Detaljer

Resultater for DnB NOR-konsernet 3. kvartal 2010. Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans

Resultater for DnB NOR-konsernet 3. kvartal 2010. Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans Resultater for DnB NOR-konsernet 3. kvartal R Bj k k j f Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 3. kvartal God utvikling i rentenetto og andre kundeinntekter Solid fremgang i

Detaljer

Trender 2015. Lønnsomheten øker! Både innen dør, kjøkken og vindu ser vi en stabil vekst i omsetningen i 2015, og en god økning i lønnsomheten.

Trender 2015. Lønnsomheten øker! Både innen dør, kjøkken og vindu ser vi en stabil vekst i omsetningen i 2015, og en god økning i lønnsomheten. 2015 Trender 2015 Lønnsomheten øker! Både innen dør, kjøkken og vindu ser vi en stabil vekst i omsetningen i 2015, og en god økning i lønnsomheten. I 2015 importerte vi trevarer for 3,8 mrd kroner og eksporterte

Detaljer

Kongsberg Gruppen ASA. Foreløpig resultat WORLD CLASS - through people, technology and dedication

Kongsberg Gruppen ASA. Foreløpig resultat WORLD CLASS - through people, technology and dedication Kongsberg Gruppen ASA Foreløpig resultat 2001 WORLD CLASS - through people, technology and dedication 2 1 Agenda Hovedhendelser Resultat Posisjoner Oppsummering 3 Hovedhendelser 4 2 Hovedtall 2001 Driftsinntekter

Detaljer

SuperOffice ASA Kvartalsrapport for Q2 2007 Oslo, 13. juli 2007

SuperOffice ASA Kvartalsrapport for Q2 2007 Oslo, 13. juli 2007 SuperOffice ASA Kvartalsrapport for Q2 2007 Oslo, 13. juli 2007 1 Resultatregnskap hovedtall Q2/07 Tall i MNOK Q2/07 Q2/06 Endring 1H/07 1H/06 Endring Driftsinntekter 75,7 65,0 16,3 % 151,8 133,9 13,3

Detaljer

Generalforsamling. 21. mai 2015

Generalforsamling. 21. mai 2015 Generalforsamling 21. mai 2015 Agenda 1 Hovedtrekk 2 3 4 Resultater Segmenter og drift Veien videre 2 Om Borgestad ASA Fakta om Borgestad Eldste selskap på Oslo Børs, notert 1917 Diversifisert kontantstrøm

Detaljer

Kvartalspresentasjon etter 2Q-2009

Kvartalspresentasjon etter 2Q-2009 Scana Industrier ASA Kvartalspresentasjon etter 2Q-2009 Rolf Roverud CEO Frode Alhaug styrets formann Christian Rugland CFO 13-14. august 2009 Godt resultat etter andre kvartal for Scana 2 Omsetning 618

Detaljer

EUs reviderte tjenestedirektiv -hva nå?

EUs reviderte tjenestedirektiv -hva nå? EUs reviderte tjenestedirektiv -hva nå? Karen Helene Ulltveit-Moe Universitetet i Oslo Partnerforum 8. november 2006 Hvorfor et tjenestedirektiv? Tjenestesektoren er den største sektoren i de europeiske

Detaljer

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007 Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007 Innledning: Guard Systems har hatt store utfordringer i Q1/07 i forhold til produksjon av TrackGuard, og dette påvirker omsetning og resultat i denne perioden.

Detaljer

Disponering av 45 minutter. 1. Kort om Scandinavian Design Group 2. Merkevarebygging 3. Historien om Sørlandschips

Disponering av 45 minutter. 1. Kort om Scandinavian Design Group 2. Merkevarebygging 3. Historien om Sørlandschips Disponering av 45 minutter 1. Kort om Scandinavian Design Group 2. Merkevarebygging 3. Historien om Sørlandschips Om SDG Scandinavian Design Group er et av Nordens ledende byråer innen merkevarebygging

Detaljer

Posten Norge. Halvårsrapport 1. halvår

Posten Norge. Halvårsrapport 1. halvår Posten Norge Halvårsrapport 1. halvår 2008 29.08.2008 1 Hovedpunkter Vekst i driftsinntekter på 7 % fra 1. halvår, til MNOK 14 370 Resultat før engangseffekter og nedskrivninger var MNOK 311 i 1. halvår

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2007 Hurtigruten ASA

Delårsrapport 2. kvartal 2007 Hurtigruten ASA Delårsrapport 2. kvartal 2007 Hurtigruten ASA 2. Presentasjon kvartal 2007 28-08-2007 Hurtigruten Side Page 1 01 Hovedtrekk Presentasjon 28-08-2007 Hurtigruten Side Page 22 Fortsatt fremgang Driftsresultat

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2007

Kvartalsrapport Andre kvartal 2007 Kvartalsrapport Andre kvartal 2007 SalMar ASA Andre kvartal 2007 1 Rekordvolum og solid resultat som følge av god biologisk produksjon SalMar fortsetter den gode biologiske og produksjonsmessige utviklingen.

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT. A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

HALVÅRSRAPPORT. A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA HALVÅRSRAPPORT 2003 100 år A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2003 Fremgang for Alpharma Inc. i et utfordrende marked Alpharma-aksjen opp fra USD 11,91 til USD 20,45 (+71%) i første halvår

Detaljer

Q3 2012. Oppsummert EBITDA

Q3 2012. Oppsummert EBITDA Oppsummert EBITDA - EBITDA Q3 på kr -13,0 mill. mot kr 41,2 mill. samme periode i fjor. EBITDA pr 3.kvartal på kr 2,7 mill. mot kr 76,4 mill. (proforma) samme periode i fjor. - 40% prisfall på makrell

Detaljer

ORKLA ÅRSRAPPORT 2005 ÅRSRAPPORT 2005

ORKLA ÅRSRAPPORT 2005 ÅRSRAPPORT 2005 ORKLA ÅRSRAPPORT 2005 ÅRSRAPPORT 2005 2005 ÅRSRAPPORT INNHOLD INNLEDNING 1 Virksomhetsområdene i Orkla 2 Orklas strategi 3 Strategi i virksomhetsområdene 5 Konsernsjefen har ordet Kontinuitet og fornyelse

Detaljer

Internasjonale FoU-trender

Internasjonale FoU-trender Redaktør/seniorrådgiver Kaja Wendt 15-10-2014 Internasjonale FoU-trender Indikatorrapporten 2014 Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 15. oktober 2014 Internasjonale trender i FoU 1. Fordeling

Detaljer

Årsrapport. Bærekraftsrapport. inkludert

Årsrapport. Bærekraftsrapport. inkludert Bærekraftsrapport inkludert INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold Om Orkla 03 Konsernsjefen har ordet 06 Forretningsområdene i Orkla - Orkla Foods 09 - Orkla Confectionery & Snacks 10 - Orkla Care 11 - Orkla Food

Detaljer

Moss Industri og næringsforening

Moss Industri og næringsforening Moss Industri og næringsforening Jens Haviken Vice President Services and Solutions Dustin Group AGENDA Moss Industri- og næringsforening 28. mars 2017 Fakta om Dustin Markedssituasjon Strategi Rolle i

Detaljer

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 2. HALVÅR 2009

BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 2. HALVÅR 2009 BERNER GRUPPEN HALVÅRSMELDING 2. HALVÅR 2009 RESULTATREGNSKAP KONSERN Konsernets driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) i ble 32,6 mot 31,8 i samme periode i fjor. Årets driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

2. kvartal Agenda. Hovedtall og hovedhendelser Kongsberg Maritime Kongsberg Defence & Aerospace Utsikter Vekst og lønnsomhetsmål

2. kvartal Agenda. Hovedtall og hovedhendelser Kongsberg Maritime Kongsberg Defence & Aerospace Utsikter Vekst og lønnsomhetsmål 2. kvartal 2003 Agenda Hovedtall og hovedhendelser Kongsberg Maritime Kongsberg Defence & Aerospace Utsikter Vekst og lønnsomhetsmål 2 Hovedtall og hovedhendelser 3 Hovedhendelser Volumnedgang som følge

Detaljer

Oppsummering 2013 Posten Norge

Oppsummering 2013 Posten Norge Oppsummering 2013 Posten Norge 1 Hovedpunkter Viktige begivenheter i 2013 Kjøp av 34 % av aksjene i Danske Fragtmænd AS i juli 2013. Intensjonen er å overta alle aksjene i 2015 Bring Citymail Sverige etablerte

Detaljer

ORKLA 1. HALVÅR Innhold

ORKLA 1. HALVÅR Innhold 1. halvår 2011 ORKLA 1. HALVÅR 2011 2 Innhold Hovedtrekk 3 Konsernet 4 Forretningsområdene 4 Orkla Brands 4 Orkla Foods Nordic 5 Orkla Brands Nordic 5 Orkla Brands International 5 Orkla Food Ingredients

Detaljer

Med bakgrunn i det store verdifallet i pensjonsmidlene høsten 2008 økte pensjonskostnadene med ca. 280 millioner kroner fra 2008 til 2009.

Med bakgrunn i det store verdifallet i pensjonsmidlene høsten 2008 økte pensjonskostnadene med ca. 280 millioner kroner fra 2008 til 2009. Solid resultatutvikling for TINE TINE leverer en solid resultatutvikling for 2009 med en omsetning på 18,9 milliarder kroner, og et årsresultat på 674 millioner kroner etter skatt. Høyt kostnadsfokus og

Detaljer

Samfunnsansvar - Etikk og leverandører

Samfunnsansvar - Etikk og leverandører 1. KVARTALSRAPPORT 2011 Samfunnsansvar - Etikk og leverandører Alle Rieber & Søns forretningsenheter er lokalisert i Europa, der forhold knyttet til UNICEF og ILOs konvensjoner om barnearbeid, slavearbeid

Detaljer

Dramatisk utvikling i lønnsomheten!

Dramatisk utvikling i lønnsomheten! Dramatisk utvikling i lønnsomheten! Import av trevarer har økt med 14 % første halvår 215 Eksport av trevarer har økt med 27 % Import av PVC vinduer har økt med 22 % I løpet av første halvår står Sverige

Detaljer

Orkla - 3. tertial. Orkla-konsernet

Orkla - 3. tertial. Orkla-konsernet Orkla - 3. tertial 1999 Konsernets resultatregnskap 1.1.-31.12. 1.9.-31.12. Beløp i mill. kroner 1999 1998 1999 1998 Driftsinntekter 31.492 30.819 11.315 10.548 Varekostnader (12.376) (12.128) (4.444)

Detaljer

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Etter at importen av fottøy i 2011 økte med 13,1 prosent i verdi, den høyeste verdiveksten siden 1985, falt importen i verdi med 4,9 prosent i 2012. I 2013 var

Detaljer

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q2 2009

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q2 2009 Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q2 2009 Innledning: Markedet har også i Q2 / 09 vært preget av forsiktighet i forhold til det å gjøre større investeringer, noe som gjenspeiler seg i færre kontrakter

Detaljer

MOLDE NÆRINGSFORUM GLAMOX 19.01.2012. Kjell Stamnes

MOLDE NÆRINGSFORUM GLAMOX 19.01.2012. Kjell Stamnes MOLDE NÆRINGSFORUM GLAMOX 19.01.2012 Kjell Stamnes Tema Glamox i dag Tilbakeblikk Perspektiver fremover 2 SNUOPERASJON KONTINUERLIG FORBEDRING OG UTVIKLING 3 Forretningside Glamox skal være en løsningsorientert

Detaljer

13.08 offentliggjøring 07.05

13.08 offentliggjøring 07.05 Årsrapport 2007 Innhold innledning Fakta om Orkla Utbrett Nøkkeltall Utbrett Orkla i 2007 2 Konsernsjefen har ordet 4 Konsernledelsen 6 året i orkla 8 Årsberetning 10 Styret i Orkla ASA 22 Resultatregnskap

Detaljer

Solid resultatfremgang

Solid resultatfremgang Synnøve Finden ASA Presentasjon fjerde kvartal 2008 Solid resultatfremgang - Øker salget i alle kjeder Adm. dir. Thorbjørn Graarud Konserndirektør Salg og Marked Harald Bjerknes Økonomi- og finansdirektør

Detaljer

Presentasjon. Foreløpig årsresultat 1999 28. februar

Presentasjon. Foreløpig årsresultat 1999 28. februar Presentasjon Foreløpig årsresultat 1999 28. februar 1999 Arbeids / rydde år Gresvig ASA Hovedtrekk - 1999 Virksomheten i Norge friskmeldt Kapitalbinding i varelager og kundefordringer redusert med 119

Detaljer

Bærekraftsrapport 2014 ANSVARLIGE INNKJØP ANSVARLIGE INNKJØP

Bærekraftsrapport 2014 ANSVARLIGE INNKJØP ANSVARLIGE INNKJØP 06 26 Utvikle bærekraftige verdikjeder Orkla kjøper råvarer fra store deler av verden. Ved å stille tydelige krav til våre leverandører og samarbeide for å løse komplekse utfordringer i verdikjeden skal

Detaljer

Hard vinter og tidlig påske gjorde store utslag for trevareprodusentene:

Hard vinter og tidlig påske gjorde store utslag for trevareprodusentene: Hard vinter og tidlig påske gjorde store utslag for trevareprodusentene: Færre arbeids og handledager, samt en lang og kald vinter har ført til at både dør og vindusprodusentene har opplevd et dårlig første

Detaljer

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank

Fortsatt solid utvikling for Fokus Bank Resultatrapport FOKUS BANK ER FILIAL AV DANSKE BANK SOM MED EN FORVALTNINGS KAPITAL PÅ OVER 3 000 MILLIARDER DANSKE KRONER ER ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. KONSERNET HAR RUNDT 24 000 MEDARBEIDERE

Detaljer

201 2 BÆREKRAFTSRAPPORT

201 2 BÆREKRAFTSRAPPORT 2012 BÆREKRAFTSRAPPORT innhold Høydepunkter i 2012 03 Forord 04 samfunnsansvar i orkla 06 Mat, mennesker og miljø 06 Antikorrupsjon og konkurranserett 09 Utmerkelser til Orklas selskaper 10 Interessentdialog

Detaljer