LYS OVER LAND. Godt nytt fra India. Med evangeliet til muslimene. Se side 4-5 LYS OVER LAND NR. 4 DESEMBER ÅRGANG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LYS OVER LAND. Godt nytt fra India. Med evangeliet til muslimene. Se side 4-5 LYS OVER LAND NR. 4 DESEMBER 2014 74. ÅRGANG"

Transkript

1 LYS OVER LAND LYS OVER LAND NR. 4 DESEMBER ÅRGANG Godt nytt fra India Se side 4-5 Med evangeliet til muslimene

2 David Svensen til minne ( ) Av Tore Arnegard, generalsekretær KMM og Rasmus Pollestad, formann KMM Vår alles gode ven, David Svensen er ikkje lengre iblant oss. Han sovna stille inn 23. august, vel 69 år gamal etter hard kreftsjukdom. David vart gravlagt frå Kopervik interimkyrkje den 29. august med svært stor deltaking. Gudleik Himle bar fram helsing frå kretsen medan Gaute Veland helsa frå landsstyret og dei tilsette i misjonen. Herre, «Kom med ljos, med djupe stilla. Kom, for stormen gje meg ly. Kom du sjølv, så eg får kvila stille ved kjærleiks barm på ny. Når du kjem, vil ljoset sigra, steg for steg på mørklagt veg. Bøna frå hjarta vil då stiga: Nærare til deg, til deg!» Me helsar med orda frå Paulus sitt andre brev til Timoteus 4, 7-8: «Eg har stridd den gode striden, fullført løpet og halda fast på trua. No ligg rettferdskransen ferdig for meg, den som Herren, den rettferdige dommaren, skal gje meg på den store dagen, og ikkje berre meg, men alle som har lengta med kjærleik etter at han skal koma.» David byrja som landssekretær i Kristen Muslimmisjon i 1987, var ei kort tid på 90-talet tilsett i Tibetmisjonen (Himalpartner) og eit par periodar i Indremisjonsforbundet. Han byrja som kretssekretær i Agder & Stavanger krets i 1998 og avslutta si teneste som kretssekretær 1. juni Etter sommaren 2012 reiste han som frivillig forkynnar, og i april i år vart han vald som kretsformann i Agder & Stavanger krets. Me takkar David for heilstøypt iver og teneste for vår organisasjon i svært mange år! Ein «Elias på Karmel» er teke opp til det salige, ikkje i ildvogn, men gjennom prøvinga sin ild. Det var vondt å sjå og høyre om sjukeleiet hans dei siste månadane. Me er glade for at misjonær Anne Margrethe Eidesvik og generalsekretæren i KMM fekk besøke han i sommar, den 27. juni i den trivelege heimen til Lillian og David i Kopervik. Kristen Muslimmisjon står att i sorg, men med djup takksemd for den gode misjonsarbeidaren som Gud gav oss. Arbeidsdagane til David var lange, og han gløda for misjonskallet som han hadde fått og teke imot frå Gud. Engasjert som få og stor tru på sak. Me skulle så gjerne hatt han lengre iblant og med oss i misjonsarbeidet her heime og ute på misjonsmarken i India, Senegal, Israel og Indonesia. Ei hjartesak for David var innvandrararbeidet og den gode kontakten som han hadde med innvandrarane her heime. David sitt kall som forkynnar var å innby folk på gater og streder til eit heilagt himmelsk bryllup. No har han fullført denne tenesta og Herren har henta han til bryllupssalen. Me er takksame for det gode vitnesbyrdet David hadde. Han kunne dette med å fenge sitt publikum. Han var god for sin patos! Dette både gjennom skjemt og alvor. Ein fin kombinasjon som skapte ukjent livsglede. David var ein lekpredikant av Guds nåde. Han hadde eit heilbibelsk perspektiv. Full og heil tillit til Guds Ord slik det står skrive gjennom både Det gamle og Det nye testamentet. David var elska og djupt respektert som lands-, kretssekretær og forkynnar i KMM rundt om i Noregs land. Han var ein god talar gjennom det å vera eit varmt medmenneske. Han greidde å kombinere det himmelske med det jordheile på ein fin måte. David var ein ualminneleg lærd og bibelbelest forkynnar, ein språkmektig ordkunstnar og med stor kraft framheva han eit sentralt evangelisk-luthersk forsoningsbodskap. Alle samtaler med David etterlot seg sterke inntrykk og slik var det nok for alle som møtte han. Våre tankar går til Lillian med familie. Må all trøysta sin Gud gje dykk både styrke og fred midt i sorga over tapet som de no har lidt. Trøysta i sorga er at David var reiseklar og beredt, og kvile han hjå Jesus fekk! David sine mange vener i Kristen Muslimmisjon og blant misjonsfolket vil alltid hugsa han for den varme, gode forkynninga og humørspreiaren som han var. Me lyser Guds fred over David Svensen sitt gode minne! 2

3 Kristen Muslimmisjon Postboks Ål Tlf: Bankgiro: Redaktør for Lys over Land Generalsekretær: Tore Arnegard Internett: Forkynner og informasjonssekretær Eivind Flå Hegglia 10B 4622 Kristiansand S Mobiltelefon: Formann: Rasmus Pollestad Høyland Nærbø Tlf: Mobiltelefon: KRETSENE Agder og Stavanger krets Administrasjonssekretær: Herdis Heimdal Veamyr 106, 4276 Vedavågen Mobiltelefon: Bankgiro: Bergen krets Kretssekretær: Herdis Heimdal Veamyr 106, 4276 Vedavågen Mobiltelefon: Bankgiro: Møre og Romsdal krets Kretssekretær: Dagfinn Røsvik Røssvikgarden 87, 6040 Vigra Tlf: Mobiltelefon: Bankgiro: Østlandet krets Formann: Charles Stålerød Hallenstvedt, 3240 Andebu Tlf: Trøndelag krets Kontakt: Andres Kyte Tlf: MISJONSMARKENE Senegal Mission Evangélique Norvégienne B.P. 30. Nioro du Rip, SENEGAL Telefon/fax: ELS: Pasteur Mamadou Thomas Diouf (President) Tlf: , Mobil: , Anette Nordhelle B.P 30, Nioro du Rip, Senegal Vi gir finansiell støtte til: Jorunn og Hillebrand Dijkstra SIL, B.P. 2075, Dakar, SENEGAL India Anne Margrethe Eidesvik Sajinipara Mission P.O. Aurungabad Dist. Murshidabad West Bengal, INDIA Tlf: Indonesia Israel Misjonsblad for KMM som kjem ut med 4 nummer i året. Annonser Kontakt redaksjonen Opplag: 2800 Kjenner du kallet til misjonærteneste i India? LEDER Vår Indiamisjonær Anne Margrethe Eidesvik har i sommar gjeve beskjed om at arbeidsåret 2014/2015 diverre vert det siste på Sajinipara misjonsstasjon for hennar del. Til neste år er det 30 år sidan ho reiste ut. Det er med eit audmjukt hjarta eg seier: Ein stor takk til Gud som sette henne i tenesta! Spørsmålet vert difor: Har Herren nokon der «ute» som kjenner kallet til å reisa ut som misjonær til India for å føre dette viktige arbeidet i Sajinipara vidare? Arbeidet vart starta opp for alvor i 1950 av Otto Torvik, og har sidan vore til glede for mange i denne delen av dette store landet. Kjenner du kallet og tenarsinnet til misjonsteneste i India, så ta kontakt med oss! Måtte Gud gje oss sitt ljos i våre hjarto, så me forstår kva for von Han har kalla oss til som misjonsfolk. La oss no saman gå inn i forbøna si teneste. Gjennom Anne Margrethe si gjerning har det vore tydeleg å sjå at ho har vore i verda, men ikkje av verda, slik det står skrive i evangeliet etter Johannes 17, Ho har i alle desse åra fått vore eit vitne for sanninga og ei Guds bygningskvinne. Ho har vore utvald til å vakte Guds folk. Kor rik og herleg arven er for dei som er frelste, og kor veldig Hans kraft er hjå oss som trur! Misjonærtenesta går mot ei avslutning for Anne Margrethe. Ho har sanneleg i gode og mindre gode dagar, i mange kampar som har vorte til sigrar med Guds hjelp, fått kjenna at ho har hatt ei tru som bærer gjennom alt. Anden har gjeve henne kraft, og vår India-misjonær har fått vore Guds Ords bodbærar. Herre, måtte dette også halde fram (Lukas 13,8) etter sommaren 2015! Eit bibelsk motiv vil eg hente fram, som nettopp talar om misjonsgjerninga som byggearbeid. Me les hjå profeten Esekiel 22,30: «Eg har leita mellom dei etter ein mann som kan byggja opp muren og stilla seg i mur-rivnene for landet så det ikkje vert øydelagt. Men eg finn ingen.» Det er eit velkjent tema i Det gamle testamentet kva Jerusalem sine murar hadde å seie for folket. Dei som hadde stått som eit vern rundt byen frå gamal tid. Guds vern og omsorg for folket vart symbolisert ved muren som omkransa Sionshøgda. Men det var fyrst då tempelet og murane vart rivne ned, og folket vart førte bort i det landflyktige, at murane rundt Jerusalem for alvor vart symbolet på frelsa og fornyinga av Israel si tru. «Du skal kalla murane dine Frelse, og portane dine Lovsong», heiter det i Jesjaboka (Jes 60,18b). Og profeten Amos talar om at Herren sjølv vil reise opp David si falne hytte: «Rivnene murar eg att, og det som ligg i røys reiser eg opp att.» (Amos 9,11). Også i dag leitar Gud etter menneske som vil tene Han ved å byggje opp murane og stille seg i rivnene til forsvar for landet. Men i motsetnad til den pessimistiske avslutninga av verset hjå Esekiel: «Men eg fann ingen», kan me i dag vone og be om: Måtte Gud finna ein ny medarbeider for Hans arbeid på Sajinipara misjonsstasjon! Misjonæren kan fylle att rivnene i trua sin mur, som har forfelle hjå så mange av tida sine menneske. Dette både her heime i Noreg og ute i verda. Ein misjonær som kan hjelpe menneske til å byggje samband over sprekkane i tanken sine forsvarsverker i møte med Guds openberring. Må Gud finna ein eller fleire medarbeidarar, som vil stille seg i rivnene til forsvar for evangeliet. Ein ny misjonær i India, skal som Nehemia skriv, oppildne folket til å mure med sverdet fest ved hofta (Neh 4,18). Gud bur framleis midt blant sitt folk i Sajinipara. I slutten av Jesajaboka vert det skildra i profetiske syner korleis Jerusalem får sin herlegdom att. Der les me: «Eg har sett vaktmenn ut på murane dine, Jerusalem. Dei skal aldri teie, korkje dag eller natt. Dei som lovprisar Herren, unn dykk ikkje ro!» Må det gå slik med misjonsstasjonen vår i India òg! Må me som misjonsfolk gå inn i aktiv bøneteneste for det ovannemnte. Må me sjå til at lovsongen aldri opphøyrer på misjonsstasjonen i Sajinipara i India! Ferdselsvegane kjem frå mange kantar og leiar fram mot ein av dei mange portar. La det vera lovsong og jubel når folk dreg inn eller ut gjennom portane på misjonsstasjonen! Så ver velkommen du som kjenner kallet til verket! Vår von er at Gud alt har kalla ein ny medarbeidar når Anne Margrethe si teneste er fullført! Må det verta slik som apostelen Paulus skriv til kyrkjelyden i Korint om den fullmakta han har fått frå Herren. Det er ei fullmakt, seier han, til «å byggje opp, ikkje til å rive ned» (2 Kor 10,8 og 13,10). Er det nokon som med kall og stort frimod kan gå inn i tenesta som Guds bygningsmann i India? Signa julehøgtid i samfunn og heim! I Kristus Tore Arnegard 3

4 Nytt fra India Av Anne Margrethe Eidesvik Kjære medvandrar i Jesus Kristus, vår Frelsar og Herre! Helsing frå 2 Tim 3, 1 5: «Men dette skal du vita, at i dei siste dagar skal det koma tunge tider. For menneska skal vera sjølvkjære, pengekjære, skrytande, overmodige, spottande, ulydige mot foreldre, utakksame, utan age for det heilage, utan naturleg kjærleik, uforsonlege, baktalande, umåtelege, ustyrlege, utan kjærleik til det gode, svikefulle, oppfarande, oppblåsne, slike som elskar lystene sine høgare enn Gud. Dei har skin av gudsfrykt, men fornektar hennar kraft. Vend deg bort frå slike.» Så herleg at Far i Himmelen gjennom sitt heilage ord «oppsedar oss til å fornekta gudløyse og verdslege lyster, og til å leva sedeleg og rettferdig og gudfryktig i den verda som no er.» (Tit 2,12) I dei siste 12 åra har eg lese eitårsbibelen frå perm til perm og blir så fornya dagleg gjennom Guds levande ord frå alle dei 66 delane som Bibelen består av. Lat oss trengja inn i Ordet, slik at vi får Guds perspektiv på livet. At vi får oversikt over kva han forventar av oss, kva vi har i Herren og lærer heile bibelhistoria å kjenna. Eg har ei sterk von om at du som les dette skaffar deg eitårsbibelen. Den hjelper oss verkeleg til å få næring for vårt gudsliv, slik at vi vil vera blant dei fem jomfruene som hadde olje på lampane då brudgommen kom attende for å henta sine. Utan samfunn med Jesus gjennom heile Ordet i kvardagen kan det lett bli slik at vi ikkje har olje på lampa når Jesus kva tid som helst vil koma attende. Alvorleg! FORBØNSTENESTA Fyrst vil eg takka for forbøn for meg og tenesta i Sajinipara og for alle store og små rundt meg! Jesus høyrer bønene dykkar for eg opplever verkeleg at vi er under Herren sitt vern og nåde. Visjon og leiing, ny kraft og mykje glede og fred i hjarta over å vera midt blant folket i Murshidabad, er svar på bøn. Forlating frå synda som heng så fast ved oss. Stort og stor, stor grunn til takk. Dykk i KMM i Noreg, eg som utsending saman så opplever vi at Guds rike har framgang i Murshidabad. Dag og natt prisar vi Herren for hans velgjerningar blant denne folkegruppa. HELSEARBEID Misjonsstasjonen er ein stad der mange slags folk kjem og går. På klinikkdagane strøymer det folk til oss frå i 05-tida om morgonen. Ei av pasientane i går var Juli, ein tidlegare brannskadepasient. Ein åttendeklassing frå ein syskenflokk på åtte med ei mor som verkeleg imponerar meg. Fattig familie som lever frå hand til munn. Jenta vart så ille medfaren då eld tok fyr i kleda hennar. For eit under at Juli overlevde djupe brannskader på begge lår og legger, i tillegg til andre stader på kroppen. Tre dagar i veka kom dei for rensing av såra og bandasjering, og nok drikke og medisinar fekk Juli i seg takka vera ei mor som stod på natt og dag for å redda jenta si. Medtatt som ho var vart ho syltynn og så svak, så svak med uvanleg mykje blødning i dei djupe såra. Ikkje mindre enn tre gonger fekk Juli blodtransfusjon og det var dette som hjelpte henne til å kjempa seg gjennom opprensnings og tilhelingsprosessen i dei svære såra som tok mange månader. Juli var ein av pasientane Gud la særskildt på meg, og mangt eit sukk og rop til Gud gjekk opp til Far i Himmelen som såg i nåde til pasienten min. Sakte men sikkert kom den unge jenta seg, og etterkvart tok mora seg av sårstellet heime i den fattigslege heimen deira. Månad etter månad kom kreftene tilbake, og nå er det ein fryd å sjå Juli. Ho er blitt så rund og god og verkar så frisk, men under kleda vil alltid vev og hud sjå heilt unormal ut. Men, Juli er tilbake til skulegong og lekselesing og det verkar som ho taklar tilstanden godt. Stor takk går opp til Gud som er midtpunktet på klinikken vår for at han berga denne ungdomen då ho var så nær døden og måtte gå gjennom svære lidingar. Økonomisk hjelp fekk dei, menneskeleg varme fekk dei, og Jesus plasserte meg i mor og dotter sin veg, som kunne bera dei fram for nådetruna. Sårbehandlinga på denne staden er kjendt i vide kretsar for resultata er heilt imponerande og Gud skal ha all æra for det. Det er mi inderlege bøn til Gud at denne framifrå gode mora og dottera 4

5 Jenter som har tatt imot Jesus Shikha saman med Tazammul xx Roser fra egen hage hennar vil møta Jesus ver med i bøn for det. Hugs pasientane våre i bøn til Gud! VENER KJEM PÅ VITJING I dag kom Halema og Santåna på vitjing, ei muslim og ei hindujenta som eg tok meg svært mykje av då dei var babyar og eg var heilt ny på Misjonsstasjonen. Misjonen bygde små, men solide hus til desse to familiane, for det dei hadde av bustad var heilt elendig. No er Halema og Santåna vaksne med born som går på skule i lansbyane deira. Eg fekk jentene inn på kristen internatskule, men det gjekk dårleg med studiene. Betre gjekk det med strikkinga i strikkeprosjektet for der gjorde dei ein flott innsats. Jentene laga flotte jakker, genserar og lubber over mange år, og dei tjente pengar til dei fattige familiane sine, og var med på morgonandaktene i kyrkja dagleg. Santåna har ein trufast forbedar i Haugesund så ho er rikt velsigna. Ein av dei tre borna hennar har medfødt hjartefeil og treng operasjon om nokre år. Det var gildt å læra denne guten litt å kjenna gjennom vitjinga igår og tidlegare har mor og born vore på Klinikken for å få medisinar. Orda frå Fork. 11,1 kjem ofte for meg: «Kast brødet ditt på vatnet, for med tida skal du finna det att.» Fantastisk stort er det at Santåna og Halema skulle få så mykje omsorg og støtte gjennom så mange år ja, eg trur at Jesus har ein plan med deira liv. Det er Guds vilje at vi ber for og med kvarandre. Difor ligg det sterkt på meg å be dykk om forbøn for Pråsantå, ein av dei tre sønene til presten Joseph Sankata. Han vart brått svært sjuk rundt juletider, og fekk diagnosen hjernesvulst. Ganske fort kom dei seg til Sør-India der han vart operert. Pråsantå er gift og har ein son på to år. Framleis er han langt ifrå frisk. Han er sterkt prega av forstyrringar i hjernen. Det er vondt å sjå han så forandra mht utsjånaden, i måten han snakkar på og han kan ikkje lesa pga synsforstyrringar. Lat oss be for Pråsantå, for familien, for dei har det skikkeleg tungt. Er det Guds vilje kan han bli heilt frisk att. Vi set vår lit til underet sin Gud, og takkar for at han vil gje familien kraft til å takla kva som måtte koma vidare. RESSURSPERSONAR I dette nummeret av Lys over Land les vi om Solveig Yndestad i Bergen (side 9), som er forbedaren til Shikha spesielt, og for oss alle i Sajinipara. Shikha er ein av mine beste team medlemmer. Syster Solveig har verkeleg evne til å oppmuntra båe Shikha og meg. Ho er eit fabelaktig døme på ei trufast teneste og misjonssinn, på ståpå vilje og engasjement. Syster Solveig er ein flott rollemodell for meg, og eg takkar Jesus frå heile mitt hjarta for hennar gudfryktige liv. Det var jo henne Gud brukte for å få meg inn i Kristen Muslimmisjon, og dermed vart eg leia hit til Sajinipara der eg skulle bli verande i alle desse åra. Dette bønebornet til syster Solveig frå 1988, xx mi kjære, kjære Shikha og eg har vore på handletur for misjonen i Jangipur heile dagen, og kom heim med den kvite jeepen vår for eit par timar siden. For ein strålande kollega Shikha er, og for ei gåve frå Himmelen. Verkeleg, eg beundrar denne arbeidssame og seriøse kvinna som vaks opp akkurat på den staden vi var på idag, 22 km borte. Sanneleg har Shikha lagt ned sitt liv for alt og alle som har tilknytning til Sajinipara, og det er mange, mange over åra sine løp. Kva ho har betydd for meg personleg kan eg aldri finna ord for omsorgsfull og lojal, og så kjempedyktig på så mange felt. Ein framifrå god deltidslærar på skulen vår er ho og. Og så elskar vi begge disiplinen på misjonsstasjonen som også er ei gåve frå Gud! Som avslutning av dette brevet vil eg opphøgje Far i Himmelen, som er den beste oppsedar og oppdragsgjevar. Hans nåde er nok! Sist sundag var det tre av jentene våre frå muslim- og hindufamiliar som vedkjende klart og tydeleg, for fyrste gong, at dei har teke imot Jesus og at dei kjenner samfunnet med Han i sitt indre. Lenge har eg merka eit ljos over åsynet deira, og dei imponerar med flotte bibelnotater dei skriv på gudstenesta om sundagane. «Men noko fall i god jord og gav grøde noko hundre foll, noko seksti foll og noko tretti foll.» (Matt 13,8) Kjærleg helsing frå den overlukkelege og takksame utsendingen dykkar. 5

6 Forfølgelse og vekkelse i Indonesia Av Eivind Flå, forkynner og informasjonssekretær Islam har sitt utgangspunkt på den arabiske halvøy. Men det er likevel under ¼ av muslimene i verden som er arabere. De fire land med flest muslimer er alle asiatiske: Indonesia, Pakistan, India og Bangladesh. Aller flest muslimer er det på de mange øyene som utgjør Indonesia. Indonesia er verdens fjerde mest folkerike land, med en befolkning på 253 millioner. Ca 85 prosent er muslimer, men det er også mange millioner kristne, i tillegg til andre religiøse minoriteter. Fra 1945 har landets styrende filosofi, den såkalte pancasila med mottoet «enhet i mangfold», bidratt til at Indonesia har vært et ganske tolerant land. Dette gjelder til dels også praktiseringen av islam. De siste årene har denne situasjonen begynt å endre seg. I følge en ny rapport fra den britiske organisasjonen Christian Solidarity Worldwide utfordres nå toleransen av ulike radikale islamistiske organisasjoner, som har slått seg sammen, og slik sett får stor innflytelse i samfunnet. Kirker blir stengt. Det har også en av Indonesias gjenværende synagoger blitt, Beth Shalom i Suraburu. I tillegg får både hinduer og ahmadia-muslimer gjennomgå med vold og trusler. Nå er det selvfølgelig store forskjeller mellom de ulike delene av det enorme øyriket. Noen steder møtes kristne nærmest i full frihet i kjempestore menigheter, mens de andre steder må være svært forsiktige. Enkelte steder har det vært store og alvorlige forfølgelser av kristne. Islamistene ønsker å innføre muslimske sharialover, og de tar ofte loven i egne hender. xx Vi har også vært vitne til at det føres rettssaker mot kristne der dommerne blir tvunget av radikale islamister til å avsi dommer i favør av muslimene. Om denne utviklingen for de kristne i landet får fortsette, tror jeg det kan bli en meget vanskelig situasjon. 6 Samtidig er det slik at flere misjonsorganisasjoner driver et rikt misjonsarbeid i Indonesia. Blant annet har Norsk Luthersk Misjonssamband arbeid på flere av øyene. Dette kjenner jeg stor glede over. Kristen Muslimmisjon har i flere tiår også støttet evangeliseringsarbeid i Indonesia. De siste årene har vi særlig støttet flere evangelister på Java og Nord-Sumatra, gjennom en organisasjon som heter Smyrna Mission Fellowship. Navnet på lederen av denne organisasjonen er Oli Fanggidae. Han uttrykker ofte hvordan tjenesten på den ene siden er svært vanskelig, men samtidig er han full av håp og optimisme. For det nytter å forkynne evangeliet i landet som har verdens største muslimske befolkning. Nesten hver måned er det nye som blir kristne og døpt gjennom arbeidet også i Smyrna Mission Fellowship. I store deler av Indonesia er det vekkelse midt i forfølgelsen. Kanskje er det rett å si at vekkelsen skjer mer på grunn av forfølgelsene og vanskelighetene enn på tross av disse. Den kristne vekkelsen i Indonesia skaper til dels sterke reaksjoner blant muslimene. Mange tyr til skremselspropaganda og hatefulle ytringer mot de kristne. Et eksempel er den muslimske hjelpeorganisasjonen Mercy Mission, som i sterke ordelag advarer mot den kristne vekkelsen. De hevder at to millioner blir kristne i Indonesia hvert år, og om denne utviklingen fortsetter vil muslimene om få år komme i mindretall i landet. Dette er selvfølgelig uten realiteter, men når en løgn blir gjentatt mange nok ganger, blir den ofte trodd. Gjennom en kampanje, som Mercy Mission kaller Save Maryam, informerer de muslimer i hele verden om det de betrakter som en urovekkende utvikling i Indonesia. Slik skapes dype fiendebilder, og i stedet for forsoning mellom kristne og muslimer blir det mistenksomhet og hat. Våre kristne brødre og søstre i Indonesia opplever sannelig at det er mange mørke skyer i horisonten. De trenger vår støtte og forbønn. Ei av kirkene til Smyrna Mission Fellowship

7 xx Fast Givertjeneste med Avtale Giro - enklere blir det ikke xx Avtalegiro gir deg følgende fordeler Din konto blir automatisk belastet ved forfall - da slipper du å betale giroen i banken/nettbanken Du får kvittering med forklarende tekst på kontoutskriften - da får du god oversikt Slik kommer du i gang 1) Fyll ut denne siden. 2) Send den til: Kristen Muslimmisjon, Søre Bildøy, 5353 Straume. Du får beskjed fra banken din når AvtaleGiro trer i kraft. Avtalen kan endres/stoppes når som helst ved henvendelse til din bankforbindelse. xx Med vennelig hilsen Kristen Muslimmisjon xx xx Ja, jeg ønsker å bli Fast Giver med AvtaleGiro (er kjent med og aksepterer vilkårene for AvtaleGiro). Jeg ønsker å bli Fast Giver og få tilsendt giroblanketter. Jeg ønsker å gi kroner pr. gang. Betalingshyppighet (fylles ut av alle): Månedlig Kvartalsvis Halvårlig Årlig, eller de månedene jeg har krysset av for: Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Des Ja, jeg ønsker 28% skattefradrag på mine gaver. Kristen Muslimmisjon har tillatelse fra Datatilsynet for oppbevaring Mitt personnr. er: av fødselsnummer og garanterer konfidensiell behandling av opplysningene i henhold til Personvernloven. Maksimalt fradragsbeløp er kroner. Gaver utover dette betraktes som en ekstragave til misjonen. I januar får du tilsendt årsoppgave til selvangivelsen. Minstebeløp for skattefradrag er 500 kr/år. Navn:... (Bruk store bokstaver) Adresse:... Postnr./-sted:... Tlf.:...E-post:... I følge bankenes sikkerhetskrav, er vi pålagt å be deg fylle ut en øvre beløpsgrense pr. trekkmåned. Vi anbefaler at du setter den maksimale beløpsgrensen til kr ,- pr. mnd., for å ta høyde for eventuelle fremtidige gaveendringer. Du vil uansett aldri bli trukket for mer enn det faktiske gavebeløpet. Hvis feltet under ikke fylles ut, vil beløpsgrensen bli satt til kr 1.000,- pr. mnd. Mottaker Kristen Muslimmisjon Mottakers konto Beløpsgrense pr. trekkmåned: kr. Belast mitt konto nr. Trekkdato (fra 15. til 25.): (Kid-nummer fylles ut av KMM) Sted/dato: Underskrift: Sendes til: Kristen Muslimmisjon, Søre Bildøy, 5353 Straume 7

8 Bønn til Allah? BIBEL- OG MISJONSGLIMT «Muslimenes gud, Allah, er ikke den samme Gud som vår, bare at de har misforstått eller tillagt ham egenskaper han ikke har. Det er en annen gud, en annen eksistens.» - Professor Aksel Valen-Senstad Er det mulig å forene kristen og muslimsk bønn? Tror kristne og muslimer, når alt kommer til alt, på samme Gud? Er det noen hensikt i å forkynne Bibelens budskap til muslimene? De har jo Koranen. Spørsmålene henger uten tvil sammen, og svarene som blir gitt fra teologisk hold synes ofte å være uklare og forvirrende. Kristen Muslimmisjons formål er formulert i en setning: «Med evangeliet til muslimene.» Om vi skulle ha svart bekreftende på de tre spørsmålene jeg har stilt over, burde vi naturligvis snarest mulig ha lagt ned vår virksomhet. Men vi tenker annerledes. Aldri har det vært større behov for å forkynne evangeliet til den muslimske verden. Vi tar på ramme alvor at islam kategorisk benekter det som er sentrum og kjernen i evangeliet. Muslimene kjenner Koranens Jesus, som omtales som Isa, men de kjenner ikke Bibelens Jesus, Guds sønn, den korsfestede og oppstandne Herre og Frelser. Skal vi nå verden for Kristus kommer vi kort og godt ikke utenom den muslimske verden. De utgjør omkring 20 % av menneskeheten. Og Apg 4,12 gjelder også dem: «Og det er ikke frelse i noen annen. For det finnes ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker, som vi kan bli frelst ved.» Det gjorde meg svært trist å se et innslag i Dagsrevyen 10. september i år. Presten Gyrid Gunnes ble presentert på følgende måte: «Som norsk prest er hun på vei for å be til en gud som tilhører en annen religion. Men nå er bønnen blitt kunst, og hun er blitt en del av årets høstutstilling.» Så møter vi presten i bønn. Og dette er hva hun ber: «Kjære Allah. Jeg vet ikke om jeg tror på deg, men nå ber jeg til deg, venn til venn. Amen.» Ved slutten av innslaget med henne møter vi henne igjen i bønn. Og da formulerer hun det slik: «Kjære Allah. Jeg er redd for at noen blir sinte på meg for at jeg ber til deg. Vær meg nær, Allah, vær meg nær. Amen.» Som et forsøk på å begrunne sine handlinger sa hun følgende: «Jeg tenker at vi trenger, også i kirkene, i de hellige rommene, de forskjellige religionene og utforske om det går an å be på tvers av religionenes grenser.» Verst av alt, synes jeg, er at hun visstnok skal ha fått godkjent dette blasfemiske stuntet av biskopen i Oslo. Jeg synes kontrasten til Børre Knudsen, som mistet kappe og krave, og til slutt ble kastet ut av presteboligen i Balsfjord for sin kamp for sannheten, neppe kan bli større. Jeg tror det er på tide å våkne opp. Det er så utrolig mye som står på spill. Det er noen spørsmål som er så avgjørende at vi ikke kan tillate oss å forholde oss likegyldige. Bibelen advarer oss på det sterkeste mot religionsblanding. Det handler om intet mindre enn frelse eller fortapelse. 2 Kor 6,15-17 sier det slik: «Hva samklang er det mellom Kristus og Belial? Eller hva samfunn har en troende med en vantro? Og hva enighet er det mellom Guds tempel og avguder? Vi er jo den levende Guds tempel, som Gud har sagt: Jeg vil bo hos dem og ferdes iblant dem, jeg vil være deres Gud og de skal være mitt folk. Gå derfor ut fra dem og skill dere fra dem, sier Herren, og rør ikke noe urent! Da vil jeg ta imot dere.» Å be til Gud på tvers av religionenes grenser er et brudd på det første bud: «Du skal ikke ha andre guder foruten meg.» I 5 Mos 4,39 står det: «Herren han er Gud, både i himmelen der oppe og på jorden her nede, han og ingen annen.» I 1 Kor 10,20-22 gjør Herren det meget klart for oss med disse ord: «Jeg vil ikke at dere skal komme i samfunn med onde ånder. Dere kan ikke drikke Herrens kalk og onde ånders kalk. Dere kan ikke ha del i Herrens bord og i onde ånders bord. Eller tør vi egge Herren til nidkjærhet? Vi er vel ikke sterkere enn han?» Dette bør være spørsmål til ettertanke. Med ønske om Herrens rike velsignelse! Eivind Flå Forkynner og informasjonssekretær Alle foto: Eivind Flå. 8

9 Mitt møte med Solveig Yndestad Av Herdis Heimdal Solveig Yndestad er ei nydelig, eldre dame på 97 år som jeg fikk besøke den 12. september i høst. I leiligheten i St. Jakobs hjem i Kong Oskarsgaten i Bergen, så jeg flere pyntegjenstander som kom fra India, og jeg skjønte at her var det tette bånd til vår misjonær Anne Margrethe Eidesvik. Solveig har vært sykepleier hele sitt voksne liv og arbeidet både i Oslo og i Bergen. Hun avsluttet yrkeslivet som styrer ved Nykirkens aldershjem i Bergen. Der var hun styrer i hele 17 år! Anne Margrethe og Solveig møttes på Menighetssøsterhjemmet i Bergen for mange år siden, lenge før Anne Margrethe dro til India som misjonær. Solveig kunne fortelle at hun en dag fikk et brev fra Anne Margrethe. Anne Margrethe var da i India som turist og skrev til Solveig for å spørre henne om forbønn for visum videre, slik at hun kunne gjøre en innsats i India, der hun følte seg kallet til å tjene Herren. Ikke lenge etterpå deltok Solveig på Påskemøter arrangert av KMM på Skogbu på Bømlo. Generalsekretæren i KMM på den tiden var Olav Toft. Han fortalte under ett av møtene om arbeidet i Sajanipara. Da fortalte han at Søster Gudrun som var misjonær i India skulle pensjoneres, og de hadde allerede bedt i ett år om ny misjonær til å ta over arbeidet. Solveig skjønte da at hun satt med bønnesvaret! Hun visste om ei som hadde kallet til India! Solveig fortalte dette til Toft som med en gang tok kontakt med Anne Margrethe som på det tidspunktet var hjemme på Bømlo. Samme dag møttes de! To år senere dro Anne Margrethe ut som misjonær til India og har vært der siden! Solveig var så takknemlig for at hun fikk være i Guds ledelse og fikk være mellommannen mellom misjonen og Anne Margrethe. Ditt testamente Siden den gang har Solveig og Anne Margrethe hatt jevnlig kontakt gjennom brev, gjennom treffpunkter i Bergen (Søstrenes misjonsring) og til og med hjemme hos Anne Margrethe på Bømlo! Solveig har vært hennes trofaste forbeder i alle disse årene i India, etter hvert har også flere av arbeiderne i India fått være på hennes bønneliste. Solveig var takknemlig for å få være med i misjonen på sin måte, hun har sannelig fått virke i det stille. Hun har et sterkt vitnesbyrd om Jesus som har vært med gjennom et langt liv. Takk Solveig, for din tjeneste i alle disse årene! DU KAN GJE EI TESTAMENTARISK GÅVE TIL KRISTEN MUSLIMMISJON I Bibelen les vi: Salige er dei døde som døyr i Herren heretter! Ja, seier Anden, dei skal kvile frå sitt arbeid: For deira gjerningar følger med dei (Openbaringa 14,13). Ved å tilgodesjå Kristen Muslimmisjon i ditt testamente kan dine gjerningar halde fram etter deg og vera eit framleis vitnesbyrd om og eit uttrykk for din kjærleik til Guds utvalde folk. Når ein skal opprette eit testamente er dette dei viktigaste formalitetane: Det må vera skriftleg og alltid ha dato. Det må verta underskrive av to vitner, som sjølv ikkje må vera arvingar. Dette gjeld også deira eventuelle ektefeller eller nære slektningar. I vitnene sitt nærver skal vedkommande tilkjennegje at testamentet inneheld vedkommande sin siste vilje og ein skal underskrive testamentet. Vitna skal skrive på dokumentet at dei har underteikna etter ynskje frå testator (vedkommande som utsteder testamentet) og i vedkommande sitt nærver. Vitnene sine adresser og stillingar skal setjast under namna. Ektepar og enkelpersonar utan livsarvingar kan testamentere bort heile sin formue medan ektepar og enkeltpersonar med livsarvingar kan testamentere 1/3 av sin formue. Testamentariske gåver har vore til stor hjelp og signing for det kristne arbeidet i India, Indonesia, Senegal og Israel, samt i heimearbeidet. Me kan gje nærare råd og rettleiing. Treng du hjelp, så ta kontakt med generalsekretær Tore Arnegard, mobtlf

10 KRETSNYTT Glimt fra Agder og Stavanger Krets AV administrasjonssekretær herdis heimdal Så er det tid for «Glimt frå kretsane» att. Me er inne i ei hektisk tid med mange møte. Mange medarbeidarar har møte for misjonen i desse dagar, Kristoffer Ueland, Eivind Flå, Gudleik Himle, Sigbjørn Gabrielsen, Hamed Safaran, Holger Kjølvik, Anette Nordhelle og eg. Fint å kome rundt og møte misjonsvener. Fint å vere saman om Guds Ord. Fint å kjenne fellesskapet med Gud og med kvarandre! Takk til dykk som står på og reiser med Guds Ord! Me saknar ein i lista over møtehaldarar, og det er David. Det gjekk så altfor fort med sjukdomen til David og han døydde i august. Sjå «minneord» om David elles i Lys over Land. Kretslotteriet er nå over. Me fekk inn kr. Takk til dykk alle! Takk for gevinstar og takk for at de kjøpte lodd! Her er trekningslista: Støvsuger: Havard Rørtveit, Dukke m. vogn: Helge Vatland, Mikrobølgeovn: Nøstbakken, Kaffeduk: Ingvar Kleppe, Løper: Torhild Vatland, Vevd rye: Venke Gabrielsen, Duk: Kari Uggland, Duk: Gunhild Kristoffersen, Trearbeid: Turid Bjørheim, Pledd: Kjellaug Skrunes, Spade: Sigvald Eriksen, Spade: Gunnlaug og Rasmus Voll, Duk: Olga og Hans Andersen, Håndkle: Inge Tjelta, Genser: Torhild Vatland, Genser: Kari M. Utvik, Kjøkkensett: Ole Gabriel Ueland, Kaffesett: Marianne Muff Eriksson, Duk: Elisabeth og Geir Magne Hauge, Bok: Fam. Ingrid Rørtveit, Kaffekrus: Kjellaug og Ingvald Eike, Snøskuffe og ryggsekk: Grete Gudmundsen, Løper: Bergit Viste, Lysestake i glass: Kjellfrid Sande, Saftsett: Johannes Øksnevad. No er det tid for å planlegge møte til våren. Ønskjer du besøk på ditt bedehus, ta kontakt. Det er utruleg kjekt å få slike telefonar! Kretsårsmøtet 2015 vert den 25. april på Randaberg bedehus. Merk datoen allereie no! Ha ei velsigna adventstid! «For eit barn er oss fødd, ein son er oss gjeven. Herreveldet er lagt på hans skulder. Han har fått namnet Underfull rådgjevar, Veldig Gud, Evig far, Fredsfyrste.» Glimt fra Bergen Krets Av kretssekretær Herdis heimdal Hausten har vore spennande i Bergen krets. Me har hatt fleire møte enn nokon gong før. Det syner att i rekneskapen og! Fin auke i inntektene i kretsen! Takk til alle dykk som har gjort ein innsats i bygd og by. Takk til Olav Bergene Holm, Kurt Olsen, Anne Margrethe og Eivind Flå for iver i tenesta! Kretsutloddninga er no over. Takk for alle gevinstane! Takk til dykk som har teke lodd. Me fekk inn kr Her er dei heldige vinnarane: Kaffemaskin: G&G Smaadal, Mariusgenser: Berit og Odd Birger Stokke, Babyteppe m.m: John Heimdal, Dobbelt vaffeljern: Margot og Magnar Solsvik, Løpar i lappeteknikk: Roger Hosøy, Kjøkkenknivar: Magnar Mosaker, Kaffikanne: Solgunn Hosøy, Gryte med lokk: Elsa og Erling Gjesdal, Vase: Ingebjørg Befring, Hudkremar: Ingrid Mosaker, Blomsterstamp: Helge Røksund, Glasfat med gaffel og kniv: Reidun og Karstein Heradstveit, Blomsterstamp: Herdis Heimdal, Pizzafat i tre: Mary Johanne Røksund, Lego: Lilly Røyrøy, To eldfaste former: Herdis Heimdal. Helsar dykk med Josva 1,9: «Eg har då sagt deg: Ver modig og sterk! Lat deg ikkje skremma, og mist ikkje motet! For Herren din Gud er med deg overalt der du går.» Glimt fra Møre og Romsdal Krets Av kretssekretær Dagfinn Røsvik Det går mot jul, og Kristen Muslimmisjon sitt arbeid i kretsen er snart over for året Jeg vil takke den enkelte som har vært med i arbeidet dette året. Misjonens viktigste oppgave både i heime- og utearbeidet er å forkynne Guds ord. Men skal Guds ord forkynnes må også mye praktisk arbeid utføres og økonomiske midler skaffes. I 1 Kor 12 blir det sagt at vi som troende utgjør Kristi legeme her på jord. Det viktige i denne sammenheng er at Jesus må være hode og at han får plassere oss på sitt legeme der han ser vi fungerer best. Et nært samfunnsliv med Jesus er en forutsetning for at vår tjeneste skal bære mye frukt. Foruten meg kan dere intet gjøre, sier Jesus, jfr. Joh 15,5. 10 Kretslotteriet 2014 skal ha trekning mandag 24. november. Vi har lagt opp til et bruttosalg på kr ,-. Får vi solgt alle loddene regner vi med en netto på ca. kr ,-. Vinnerne av gevinstene i lotteriet vil bli informert umiddelbart etter trekningen. Resultatet av trekningen vil i tillegg bli kunngjort i neste nummer av Lys over Land. Møteplanleggingen for 2015 har allerede startet. Jeg vil anmode kontaktpersonene om at de tar kontakt slik at vi kan avtale tidspunkt for møte(r) på ditt hjemsted. Eivind Flå blir med i Møre og Romsdal krets i uke 8, tirsdag søndag, og i uke 19, onsdag søndag, i 1. halvår Møteukene med Flå i 2. halvår 2015 er enda ikke bestemt. Kretsårsmøtet blir på Kjeldsund Ungdomssenter lørdag 21. mars Generalsekretær Tore Arnegard blir med som taler på misjonstimen og kveldsmøtet. Videre blir rådsmøtet for KMM i perioden aug på Valderøy bedehus. Sett av tid og bli med på disse samlingene. Til slutt vil jeg minne om det som står i Jer 17,7-8: «Velsignet er den mann som stoler på Herren, og lar Herren være sin tillit. Han skal bli lik et tre som er plantet ved vann og skyter røttene ut ved en bekk. Det frykter ikke når heten kommer, alltid har det grønne blad. Det sørger ikke i tørre år og holder ikke opp med å bære frukt.»

11 Dersom noen av våre lesere har noen bønne begjær de ønsker å dele med andre er dere hjertelig velkommen til å sende dem til KMMs hovedkontor på adressen som står på side 3 i bladet. Vi håper dere kan bruke denne spalten i deres daglige bønn til Herren. Be for: - Våre misjonærer Anne Margrethe Eidesvik i India og Anette Nordhelle, samt Jorunn og Hillebrand Dijkstra i Senegal - Våre nasjonale medarbeidere i India, Indonesia, Israel og Senegal. Vi vil spesielt nevne Adnan, Daed, Ghassan og Lorét i Israel og våre kontaktpersoner for arbeidet i Israel, Bulos Odeh i Norge, pastor og våre evangelister i Senegal (Moussa Faye, Michel Ngom, Jean Baptise Birane Diouf), presten i Sajinipara (Joseph Sankata) og evangelistene, medarbeidere, samt leder i Smyrna Mission Fellowship (SMF), Oli Fanggidae i Indonesia - Våre medarbeidere i Norge: Dagfinn Røsvik, Tore Arnegard. Kristoffer Ueland, Sigmund Meland, Hans-Henrik Brix, Herdis Heimdal og Eivind Flå - Evangelisten Morsalim i India og hans familie. Be om at de må få oppleve ny kraft fra himmelen og ny omsorg - Våre frivillige forkynnere - Nye misjonærer til Senegal og India - At Gud må gi misjonens ledelse visdom til å drive KMM etter Guds Ord og Guds vilje - Kretsstyre- og Landsstyremedlemmer - Innvandrerarbeidet blant muslimene i Norge Husk å takke Gud for: - Gode medarbeidere ute og hjemme - Åpenhet for Ordet i India og Senegal Be spesielt for: - Menighetssituasjonen og prosjektet i Nioro du Rip og samarbeidet med Den Nasjonale Lutherske kirken i Senegal - Språkarbeidet til Jorunn og Hillebrand Dijkstra - Anne Margrethe Eidesvik og hennes viktige tjeneste i Sajinipara og NELC - Forfulgte kristne i Indonesia - Arbeidet med bladet Misbah Ul-Haqq i Israel Forbønn Vert du med å gje ei raus julegåve? Pr hadde KMM eit underskot på ,-. Dette er omtrent som det budsjetterte underskotet for dette arbeidsåret. Inntektene så langt er på kr ,- medan utgiftene pr hadde kome opp i kr ,-. Me vonar at våre mange misjonsvener kan vera med å gje ei raus julegåve no på slutten av året. Dette slik at årsresultatet til KMM vert så godt som det berre kan. Gjer vel å sjå vedlagte giro i dette bladet, som du kan bruke eller send di julegåve til bankgiro: På førehand hjarteleg takk! Aktivitetane har aldri vore så høge som no og utgiftene har auka på. Me har mykje å takke Gud for sjølv om me no på slutten av året har ei økonomisk utfordring. Difor: Ein stor takk til kvar einskild som støttar arbeidet med å nå muslimane med evangeliet gjennom bøn og gjevarteneste! Store oppgåver ligg og ventar i Senegal, India, Israel, Indonesia og her heime i Noreg. Det er no mogeleg å gje inntil kr ,- som skattefri gåve til misjonen. Dersom du ynskjer å få registrert di gåve til Kristen Muslimmisjon som ei skattefri gåve, må personnummer verta oppgjeve til misjonen. Dette anten ved å sende sms / ringe eller ved å sende epost til: Helsar med evangeliet etter Lukas 2,14: «Ære vere Gud i det høgste, og fred på jorda blant menneske Gud har glede i!» Velsigna julehøgtid og alt godt inn i det nye året. Fredstankar! Tore Arnegard Ja, jeg vil gjerne få informasjon/engasjere meg i Kristen Muslimmisjon. Send talongen til Kristen Muslimmisjon, Postboks 212, 3571 Ål. Abonnere på bladet Lys over Land (frivillig kontingent) Støtte misjonen økonomisk. Få tilsendt giro. Bankgiro: Fast givertjeneste. Få tilsendt skjema fra Kristen Muslimmisjon Godt sagt «Dersom Gud ikke eksisterer, er alt tillatt.» Fjodor Dostojevskij, «Brødrene Karamasov» avn Adresse E-post/tlf «Be om fred for Jerusalem!» Salme 122,6 11

12 En flamme av håp Jeg, Ndoumbé Cissé (til høyre i bildet), er en ung handikappet kvinne og jeg kommer fra en fattig familie i Senegal. Da jeg fylte 6 år, fikk jeg begynne på barneskolen, og jeg fikk gå der i 6 år. Som 12-åring avsluttet jeg barneskolen. Fra og med dette året ble mitt liv totalt omsnudd. Etter ett år hvor familien hadde veldig dårlig avling, og fattigdommen hjemme var katastrofal, fikk jeg denne sykdommen som førte til at jeg ble handikappet. Fattigdommen hjemme førte til at foreldrene mine ikke kunne ta meg med til helsestasjonen for å få medisinsk hjelp. Heller ikke mengder av tryllemiddel, som jeg fikk av den muslimske lederen hjalp, ei heller nattlige bad i noen blader og bark. Enda mindre hjalp de mystiske besvergelsene fra trollmennene i familien til min mor. De løste meg ikke fra denne sykdommen. til Dakar for å tigge. Jeg håpet å kunne få nok til livets opphold der. Etter en måned i Dakar innså jeg at realiteten var annerledes enn jeg hadde trodd. Det var mye enklere å bo i landsbyen min enn i Dakar. Omsorgen for hverandre var større i landsbyen min! Jeg dro derfor hjem igjen. En dag hørte jeg om KY i Nioro. Jeg tok kontakt og hos KY fikk jeg et rentefritt lån som gjorde at jeg kunne åpne en liten butikk hvor jeg selger skjønnhetsprodukter for kvinner. En flamme av håp begynner derfor å skinne inn i mitt liv. Jeg får en gang i måneden hjelp til regnskapsføring og det å drive handelsvirksomheten. Denne hjelpen får jeg av Vivian som er ansatt i KY. Jeg kan bare takke Gud for dette. Nå er jeg økonomisk uavhengig takket være KY! I april kunne jeg til og med kjøpe medisinene til mamma som var sjuk av malaria! Faktum var at jeg var blitt handikappet! Jeg bestemte meg for å dra til Dakar, langt fra min familie. Blikkene fra de andre, og de stygge kommentarer fra landsbybefolkningen, fikk meg til å dra Jeg ønsker til sist å få takke KY og KYs samarbeidspartnere! Takk for tillit og takk for denne muligheten dere gav meg! Nå har jeg et verdifullt liv! Herdis Heimdal, ansatt i KMM, tidligere misjonær i Senegal

KRISTEN MUSLIMMISJON - Med evangeliet til muslimene

KRISTEN MUSLIMMISJON - Med evangeliet til muslimene KRISTEN MUSLIMMISJON - Med evangeliet til muslimene Indonesia Senegal India Israel www.kmmisjon.no Kall og visjon Kristen Muslimmisjon (KMM) er en evangelisk-luthersk misjonsorganisasjon som ble dannet

Detaljer

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7 Bønn «Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet: «I ein by var det ein dommar som ikkje hadde ærefrykt for Gud og ikkje tok omsyn til noko menneske.i same byen var det

Detaljer

SUNDAG Morgonbøn (Laudes)

SUNDAG Morgonbøn (Laudes) SUNDAG Morgonbøn (Laudes) Inngang L Herre, lat opp mine lepper! A Så min munn kan lovprisa deg. A no og alltid og i alle Song Sal 93 I Herren råder, * han har kledd seg i høgd. II Herren har kledd seg

Detaljer

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A

FORBØN. Forbøn ORDNING FOR. for borgarleg inngått ekteskap. 1 Preludium/Inngang. 2 Inngangsord. Anten A FORBØN ORDNING FOR Forbøn for borgarleg inngått ekteskap Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå festfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda,

Detaljer

Brødsbrytelsen - Nattverden

Brødsbrytelsen - Nattverden Brødsbrytelsen - Nattverden 1.Kor 11:17-34 17 Men når eg gjev dykk desse påboda, kan eg ikkje rosa at de kjem saman til skade, og ikkje til gagn. 18 For det fyrste høyrer eg at det er usemje mellom dykk

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Innleiande ritar. Syndevedkjenninga

Innleiande ritar. Syndevedkjenninga Norsk Den hellige Messe Innledende riter I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn. Vår Herres Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den Hellige Ånds samfunn være med dere alle. Og med din ånd. Nynorsk

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA TORPO SOKN 5. Folkemusikkgudsteneste I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera stille

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER

SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR I MINNETEKST I MINNETALER I DØDSANNONSER SONGAR ALLSONG Blott en dag Bred dina vida vingar Deg være ære Eg veit ei hamn Ein fin liten blome Han er oppstanden Han tek ikkje glansen av livet Hjemme

Detaljer

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste

Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste ORDNING FOR Ordinasjon og innsetjing av forstandar og/eller eldste i same gudsteneste Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Til tenesta med Ord og sakrament (hyrdingtenesta) kallar og ordinerer

Detaljer

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10

Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Ordning for dåp Storsamling Nærbø 06.12.10 Velkomsthelsing. Leiar: Forsamlinga skal i dag ta imot dette barnet (bruk gjerne namnet). Vi gjer dette med glede og i bevissthet om det ansvaret dette legg på

Detaljer

L Nåde vere med dykk og fred frå Gud vår Far og Herren Jesus Kristus.

L Nåde vere med dykk og fred frå Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. ORDNING FOR Gravferd frå kyrkje eller krematorium 1 Klokkeringing Medan det vert ringt saman, tek liturgen plass i koret. 2 Preludium Som preludium kan det framførast høveleg instrumentalmusikk, korsong

Detaljer

VELSIGNING AV HUS OG HEIM

VELSIGNING AV HUS OG HEIM KR 15.4/12 VELSIGNING AV HUS OG HEIM 1 Denne liturgien kan brukast når folk bed presten eller ein annan kyrkjeleg medarbeidar om å koma og velsigna den nye heimen deira. 2 Dersom presten blir beden om

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Den vesle katekisma FYRSTE DELEN DEI TI BODA. Med nokre forklaringar som gjer oss betre kjende med Guds vilje.

Den vesle katekisma FYRSTE DELEN DEI TI BODA. Med nokre forklaringar som gjer oss betre kjende med Guds vilje. Den vesle katekisma FYRSTE DELEN DEI TI BODA Med nokre forklaringar som gjer oss betre kjende med Guds vilje. FYRSTE BODET Du skal ikkje ha andre gudar attåt meg. Vi skal ottast og elska Gud over alle

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING NYNORSK INNHALD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLAST... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEIING VED LEIAR... 2 4. BØN... 2 5. MINNEORD...

Detaljer

Og han sa til dei: Så står det skrive, at Messias måtte lida og stå opp att frå dei døde tredje dagen,

Og han sa til dei: Så står det skrive, at Messias måtte lida og stå opp att frå dei døde tredje dagen, Hald fokus! Lukas 24:44-49 «44 Så sa han til dei: Dette er orda mine, som eg tala til dykk medan eg endå var hjå dykk, at det måtte oppfyllast alt det som er skrive om meg i Moselova og profetane og salmane.

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Side 1. I. Vers 1-6. Tro og vranglære. 1 Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske

Detaljer

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys!

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL 1. Velkomst 2. Sang ved elever 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord. Den blanke himmelstjerne,

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID

STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID STRUKTUR FOR FAMILIEGUDSTENESTE TIL INFORMASJON I KYRKJELYDANE IMSLAND, VIKEDAL OG SANDEID I. samling 1 Førebuing Kyrkjerommet kan vera ope ei stund før gudstenesta, med høve til å tenna lys og sitja stille,

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5.

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5. Side 9. Derfor kommer den alvorlige advarselen i det siste verset i brevet, v.21. For hele verden ligger i det onde, v. 19. Avstanden til verden er der for vi er av Gud mens verden er i det onde. Det vet

Detaljer

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice mlmtoo much medicine in Norwegian general practice For mykje medisin i norsk allmennpraksis Nidaroskongressen 2015 Per Øystein Opdal, Stefán Hjörleifsson, Eivind Meland For mykje medisin i norsk allmennpraksis

Detaljer

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B

2 Inngangsord. 1 Preludium/Inngang. ORDNING FOR Vigsel. Anten A. L I namnet åt Faderen og Sonen og Den Heilage Ande. Eller B ORDNING FOR Vigsel Under handlinga kan det gjevast rom for medverknad av ulike slag. Det kan vera medverknad frå bryllaupsfølgjet ved einskilde av dei liturgiske ledda, og det kan vera tillegg til handlinga

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

2Tim 3:14-17 «Men bli du verande i det du har lært og er overtydd om. For du veit kven du har lært det av, 15 og heilt frå barndomen kjenner du Dei

2Tim 3:14-17 «Men bli du verande i det du har lært og er overtydd om. For du veit kven du har lært det av, 15 og heilt frå barndomen kjenner du Dei Mosby 17.01.2017 2Tim 3:14-17 «Men bli du verande i det du har lært og er overtydd om. For du veit kven du har lært det av, 15 og heilt frå barndomen kjenner du Dei heilage skriftene, som kan gjera deg

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

ÅRSPLAN(TRUSOPPLÆRING Kvar%T'dag%er%merka%med%"T"%og%nummer,%samt%"S"%(for%Stord%kyrkjelyd)%eller%"N"%(for%Nysæter%kyrkjelyd) T14%er%ikkje%sett%inn%,%fordi%den%er%sett%saman%av%ei%rekkje%med%hendingar%over%eit%heilt%skuleår.%Det%pregar%likevel%oppsettet%av%andre%T'dagar,%t.d.%ved%at%det%er%liten%aktivitet%i%april/mai%som%er%tida%for%konfirmasjonar%hos%oss.

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

Dette er Mitt bud, at dere skal elske hverandre som Jeg har elsket dere. Til toppen

Dette er Mitt bud, at dere skal elske hverandre som Jeg har elsket dere. Til toppen Parasha 33 Brit Hadashah 2. Korinterne kapittel 6 Johannes kapittel 4, 5. Johannes kapittel, 2, 3, 4, 5 2. Korinterne Kapittel 6 4 Dra ikke i fremmed åk med vantro! For hvilket fellesskap har rettferdighet

Detaljer

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper».

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». GUD Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». Den lille Bibel Johannes 3.16 «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn den enbårne,

Detaljer

Ulsteinvik Bibelen

Ulsteinvik Bibelen Ulsteinvik 02.09.2016 Bibelen 2Tim 3:14-17 14 Men bli du verande i det du har lært og er overtydd om. For du veit kven du har lært det av, 15 og heilt frå barndomen kjenner du Dei heilage skriftene, som

Detaljer

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015 Misjonsbefalingene 7. juni 2015 Mosebøkene 1 Mos 12,3 - I deg skal alle slekter på jorden velsignes. 2 Mos 19,5-6: Dere skal være min dyrebare eiendom framfor alle folk; for hele jorden er min. Dere skal

Detaljer

ADVENTSKALENDER Bibelvers og bibelbønner - av Mia Holta

ADVENTSKALENDER Bibelvers og bibelbønner - av Mia Holta ADVENTSKALENDER Bibelvers og bibelbønner - av Mia Holta Et bibelvers for hver dag i denne nissen her. Noen dager er det den ekstra lapp med en gave. Da kommer det en overraskelse Skriv ut side 2 og 3 med

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net

Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net Kva seier bibelen om dåp? Ein presentasjon utarbeida av Styret for Holdhus Kristne Forsamling September 2011 www.hkrf.net Kommentarar til innhald Presentasjonen er skrive på nynorsk, men bibelsitata er

Detaljer

Helgatun / Danielsen

Helgatun / Danielsen Helgatun / Danielsen 03.02.2017 frelst av Sola ved Solus i Sola ifølge Soli til GRATIA Nåden åleine FIDE Trua åleine CHRISTUS Kristus åleine SCRIPTURA Skrifta åleine DEO GLORIA Guds ære åleine frelst av

Detaljer

Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror. Brotne relasjonar

Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror. Brotne relasjonar Godøya 23.02.2014 Unngår kvarandre Irritasjon Det vert stille Alliansar Terror Brotne relasjonar Vi kan gjere det verre Ignorere Angripe person i staden for sak Manipulere Involvere feil menneske Snakke

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20.

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20. Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO mai 2014 Jesus Kristus lever! Påsketiden er ikke slutt! Den varer frem til Pinse! Vi har seks søndager i påsketiden: 4. mai er 3. søndag i påsketiden. JESUS KRISTUS oppsto

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Sorgvers til annonse

Sorgvers til annonse Sorgvers til annonse 1 Det led mot aften, din sol gikk ned, din smerte stilnet og du fikk fred. 2 Snart vil den evige morgen løfte det tårevåte slør. Der i det fredfulle rike. Ingen blir syke eller dør.

Detaljer

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd

ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd ORDNING FOR HOVUDGUDSTENESTA LEVELD SOKN 2. Gudsteneste utan nattverd I. SAMLING Klokkeringing Informasjon om gudstenesta i dag. (Evt. Korte kunngjeringar) Informasjonen blir avslutta med: Lat oss vera

Detaljer

Apg 9:11 «For sjå, han ber!»

Apg 9:11 «For sjå, han ber!» Mosby 18.01.2017 Luk 18:1-8 1 Han sa ei likning til dei om at dei alltid skulle be og ikkje trøytna. 2 I ein by var det ein domar som ikkje hadde frykt for Gud og ikkje tok omsyn til noko menneske. 3 Og

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON NYNORSK INNHALD KVA ER KONFIRMASJONEN?... 2 MÅLSETJING FOR KONFIRMASJONSTIDA... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGA... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovudstyret mai 2011. 1

Detaljer

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon.

kjærleiken ein har til kyrkja. Denne arven er det som må førast vidare til neste generasjon. Visitasforedrag i Vik 6. mars 2016 Kjære kyrkjelyd! Takk for flotte dagar her i Vik! Det er ei fantastisk vakker bygd. Og det handlar ikkje berre om naturen. Her har forfedrene dykkar bygd dei vakraste

Detaljer

Velkomen til soknerådskurs

Velkomen til soknerådskurs Velkomen til soknerådskurs 1 Rop det ut med hjertets jubel, gledesbudet fra ham selv: Livet kan bli nytt fra nå av, slettet ut er synd og gjeld! Ordet vitner høyt og hellig om hans kjærlighet og makt.

Detaljer

FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK

FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP NYNORSK INNHALD FORBØN FOR BORGARLEG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SONG/SALME... 2 3. NÅDEHELSING/OPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESING...

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5

TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 TEIKNSETJING... 2 Punktum... 2 Spørjeteikn... 2 Utropsteikn... 3 Kolon... 3 Hermeteikn... 3 Komma... 5 1 TEIKNSETJING Punktum (.) Vi bruker punktum for å lage pausar i teksta. Mellom to punktum må det

Detaljer

Fag KRLE 3. trinn 2015 2016

Fag KRLE 3. trinn 2015 2016 Fag KRLE 3. trinn 2015 2016 Tid Emne Kompetansemål Delmål Arbeidsmåte Vurdering 35 36 Filosofi og etikk Å leve saman: løgn, mobbing, samvit Sokrates Eg veit kven Sokrates var og nokre av meiningane hans

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Første Peters brev. Kommentar.

Første Peters brev. Kommentar. Første Peters brev Kommentar Indledning Af Nils Dybdal-Holthe Side 1 Om PETER Navnet Peter betyr berg eller klippe og er det samme som Kefas Han hadde også navnet Simon før han møtte Jesus Han var en av

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

om å holde på med det.

om å holde på med det. j Livet som Gud har kallet oss til, er ikke et vanlig eller naturlig liv. Det er overnaturlig, fylt med kraft, tegn, under, mirakel og andre mektige gjerninger. Jesus, som gikk på vannet, gjorde vann om

Detaljer

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. 1. januar TROEN KOMMER FØRST For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Efeserne 2,10 Dere har ofte hørt meg si at kristenlivet

Detaljer

Hvorfor valgte Gud tunger?

Hvorfor valgte Gud tunger? Hvorfor valgte Gud tunger? (Why God chose tongues) HVORFOR VALGTE GUD TUNGER Han var diakon i en moderne kirke, men trodde ikke på den læren med dåpen i Den Hellige Ånd å gjøre. Likevel hadde han blitt

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10

Januar. 1. januar. For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Januar 1. januar For hos deg er livets kilde. Sal 36,10 Hvordan kommer dette året til å bli? Gud alene vet det, har vi lett for å svare, Og i én forstand er det rett. Allikevel vet vi mer om hva det nye

Detaljer

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem.

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem. Preken 15. April 2012 i Fjellhamar kirke 2. s i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Hva er vi opptatt av? I dag får vi høre om Simon Peter. En av disiplene til Jesus. Alle som har lest litt i Bibelen kjenner

Detaljer

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 20. kapittel: Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er

Detaljer

Songar til julefesten 2014

Songar til julefesten 2014 Songar til julefesten 2014 Tenn lys! Det lyser i stille grender Nå tennes tusen julelys Deilig er jorden Glade jul Et barn er født i Betlehem O Jul med din glede Jeg gikk meg over sjø og land Så går vi

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

1.5 Luthers lille katekisme.

1.5 Luthers lille katekisme. Organisasjons- og personalhåndbok / Bekjennelsesskrifter / Luthers lille katekisme 1.5 Luthers lille katekisme. 1. DE TI BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og

Detaljer

«Moses ble støttet opp av Aron og Hur, med det vant Israel seier over amalekittene»

«Moses ble støttet opp av Aron og Hur, med det vant Israel seier over amalekittene» STØ OPP HENDENE! 1. Mos. 17:8-16 8 Amalek kom og stred mot Israel i Refidim. 9 Moses sa til Josva: «Velg ut noen menn og dra så ut og strid mot Amalek! I morgen skal jeg stille meg på toppen av høyden

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

Er du blant dem som pleier å lengte etter våren? Lengter du etter å kjenne varmen fra solen, se knopper på trærne, pinseliljer i full blomst? Husker du sommervarmen i forrige uke? Vi åpnet døren, tok kaffien

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Maria budskapsdag 2016

Maria budskapsdag 2016 Maria budskapsdag 2016 Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene, til den byen i Juda40 hvor Sakarja bodde. Der gikk hun inn til Elisabet og hilste på henne. 41 Da Elisabet

Detaljer

Temagudstjeneste for Haukeland skole

Temagudstjeneste for Haukeland skole Temagudstjeneste for Haukeland skole Tirsdag 20. desember 2010 kl. 1130 Ansvar: 3. klasse og 7. klasse Inngang / Prosesjon ( 3. klasse m/ lys - mørk kirke) Inngangsord ( presten ) / (lys legges fremme

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

1. ORDNING FOR FORENKLA GUDSTENESTE UTAN NATTVERD

1. ORDNING FOR FORENKLA GUDSTENESTE UTAN NATTVERD 1. ORDNING FOR FORENKLA GUDSTENESTE UTAN NATTVERD I. SAMLING 1. FØREBUING Kyrkjerommet er ope ein halv time før gudstenesta, med høve til å tenna lys, sitja stille i ettertanke og bøn. Ei krukke for skrivne

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad

Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad Ledersamling Betania 19.1.2011 Av Olav Vestbøstad 2 Kor 9,6-8 Men det seier eg: Den som sparsamt sår, skal òg hausta sparsamt, og den som sår med velsigning, skal òg hausta med velsigning. 7 Kvar må gje

Detaljer

Opplegg for ei samling i kyrkjerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang

Opplegg for ei samling i kyrkjerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Skattejakt for 8-åringar Opplegg for ei samling i kyrkjerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Kort sagt Dette opplegget bygger på boka Skatten i Liljedal der dei tre hovudpersonane

Detaljer

Guds rike - 3. Skjermbilde på imf.no/erik

Guds rike - 3. Skjermbilde på imf.no/erik Guds rike - 3 Skjermbilde på imf.no/erik Alle gjenfødde kristne er døypt med Den Heilage Ande. «For med éin Ande vart vi alle døypte til å vera éin kropp, anten vi er jødar eller grekarar, slavar eller

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

Vigsling av evangelist

Vigsling av evangelist ORDNING FOR Vigsling av evangelist Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Denne ordninga vert bruka ved vigsling til teneste som evangelist i kyrkja vår. 2. Vigslinga går føre seg i ei gudsteneste

Detaljer

Vigsling til andre tenester

Vigsling til andre tenester ORDNING FOR Vigsling til andre tenester Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja Orientering 1. Denne ordninga kan brukast ved vigsling til tenester i kyrkjelyd og kyrkje, ulike typar stillingar eller frivillig

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011 Salig er de som ikke ser, og likevel tror Det er til stor glede for Gud at mennesker tror ham når all annen hjelp svikter og alt ser umulig ut.jesus sa til Thomas:

Detaljer

Jeg ber for Lønnkammerbønnen

Jeg ber for Lønnkammerbønnen Jeg ber for Lønnkammerbønnen Forord Jesus taler om lønnkammerbønnen: Men når du ber, skal du gå inn i ditt rom og lukke din dør og be til din Far som er i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte,

Detaljer

Skrifta sitt vitnemål om seg sjølv

Skrifta sitt vitnemål om seg sjølv Kalvåg 09.06.2017 Sola frelst av Sola ved Solus i Sola ifølge Soli til GRATIA Nåden åleine FIDE Trua åleine CHRISTUS Kristus åleine SCRIPTURA Skrifta åleine DEO GLORIA Guds ære åleine Skrifta sitt vitnemål

Detaljer