Periode:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Periode: 10-09-2014-10-09-2014"

Transkript

1 DMS Software Innovation Offentlig journal Periode: Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/ I KLP Skadeforsikring Gnr/bnr 56/101 - gjennoppbygging av Øvrebøhallen inkl. erstatning og forsikring Avregning for brannskade Øvrebøhallen Saksansv: Enhet for byggforvaltning / nesing Saksbeh: Enhet for byggforvaltning / nesing 11/ U Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 Hilde Udø Personalmappe - Tilbud om økt stilling ved Hunsfoss skole. Saksansv: Økonomiseksjonen / vigger Saksbeh: Organisasjonsseksjonen / hanjor 11/ I Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 Personalmappe - Søknad om permisjon - Saksansv: Solsletta barnehage / aanber Saksbeh: Solsletta barnehage / aasben 11/ I Lisø Utvikling AS Gnr/bnr 5/68 - Bjørkelivegen 11 B - søknad om rammetillatelse - ex. antall leiligheter på gamle papirlagertomt Hunsfos. Tiltakshaver: God Driv AS. Ny tiltakshaver: Lisø Utvikling AS Gnr/bnr 5/68 - Bjørklivegen 11 B - tegning carport/parkering 11/ I Multiconsult Gnr/bnr 56/101 - Myrvegen 2 - rammetillatelse for oppføring av idrettsanlegg med garderobe - Øvrebøhallen RE: Øvrebøhallen - branntegninger og dokumentasjon -som bygget Saksansv: Enhet for plan og utbygging / saklei Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / saklei 11/ I Arkivdel: Skarpengland Tilg. kode: UO skole - Offl 13, Fvl 13 Vennesla kommune elevmapper PP-tjenesten, enhet for barn og famile Elevmappe - Ny sakkyndig vurdering for skoleåret 2014/15 Saksansv: Skarpengland skole / hagann Saksbeh: Skarpengland skole / hagann 11/ I Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 Hunsfoss skole - Innmelding/endring/oppsigelse SFO - arbeidsmappe Endring av oppholdstid -

2 Saksansv: Hunsfoss skole / aarfro Saksbeh: SI / Hunsfoss skole 11/ U Tilg. kode: U Vennesla Boligstiftelse v/byggforvaltning Vennesla kommune Refusjon forsikringer/forsikringspremie Refusjon forsikringer/forsikringspremie Hægelandsheimen omsorgssenter Saksansv: Enhet for byggforvaltning / nesing 11/ U Tilg. kode: U Vindbjart IL v/tor Strandberg Refusjon forsikringer/forsikringspremie Refusjon forsikringer/forsikringspremie - garderobebygget i Askedalen 2014 Saksansv: Enhet for byggforvaltning / nesing 11/ U Tilg. kode: U Øvrebø idrettslag v/leder Øystein Drange Refusjon forsikringer/forsikringspremie Refusjon forsikringer/forsikringspremie - garderobebygg Homme Idrettsplass 2014 Saksansv: Enhet for byggforvaltning / nesing 11/ U Tilg. kode: U Vennesla Boligstiftelse v/byggforvaltning Vennesla kommune Refusjon renhold Refusjon renholdsutgifter for Venneslatunet, Hægelandsheimen omsorgssenter og Venneslaheimen omsorgssenter Saksansv: Enhet for byggforvaltning / jorjan 11/ U Tilg. kode: U Lønningskontoret v/ Vigdis magnussen Smusstillegg rørleggere og bilmekanikere Smusstillegg rørleggere og bilmekanikere Saksansv: Enhet for byggforvaltning / jorjan 12/ N Tilg. kode: UO ungdomsskole Offl 13, Fvl 13 Vennesla ungdomsskole - elevmapper - teleiv Elevmappe - Lærerskjema - barns atferd - Saksbeh: Vennesla ungdomsskole / teleiv 12/ I Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 Personalmappe - Arbeidsavtale - økning av stiling opp til 24,41 % Saksansv: Enhet for hjemmetjeneste og rehabilitering / nakann Saksbeh: Venneslaheimen omsorgssenter / johkir 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 Personalmappe - Kompetansebevis for bestått fagprøve Saksbeh: Venneslaheimen omsorgssenter / johkir 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13

3 Fagforbundet Vennesla Personalmappe - Krav etter Aml 14-9 (5) Saksbeh: Organisasjonsseksjonen / knugei 12/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO ungdomsskole Offl 13, Fvl 13 - elevmapper Elevmappe - Søknad om bruk av alternativ opplæringsareana 2014/2015 Saksbeh: Vennesla ungdomsskole / bjeain 12/ U Tilg. kode: U Kulturkontoret v/ Tove Linda Høgstøl Den kulturelle skolesekken - Samkom skole Tilbakemelding på tur til Kringsjå og Paulen Saksansv: Samkom skole / bjeliv Saksbeh: Samkom skole / bjeliv 12/ I Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 Personalmappe - Arbeidsavtale - økning av stilling opp til 24,3 % Saksbeh: Venneslaheimen omsorgssenter / johkir 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 Fagforbundet Vennesla Personalmappe - Krav etter Aml 14-9 (5) Saksbeh: Organisasjonsseksjonen / knugei 12/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO ungdomsskole Offl 13, Fvl 13 - elevmapper Elevmappe - Innkalling - Saksbeh: Vennesla ungdomsskole / montov 12/ I Tilg. kode: U Andersen, Arne Serviceavtale for Wedeco UV- reaktorer mellom Vennesla kommune og Sterner AquaTech AS. Serviceavtale med Sterner Aquatech for Wedeco UV-anlegg Saksansv: Enhet for teknisk forvaltning / vatarn Saksbeh: Enhet for teknisk forvaltning / sotnin 12/ I Dok.dato: Udatert Jour.dato: Tilg. kode: UO ungdomsskole Offl 13, Fvl 13 - elevmapper Elevmappe - Søknad om elevpermisjon / innvilget Saksbeh: Vennesla ungdomsskole / teleiv 13/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Hunsfoss skole Tilg. kode: UO - elevmapper Offl 13, Fvl 13 Nav Vennesla trygd Elevmappe - Skademelding - Saksansv: Hunsfoss skole / aarfro Saksbeh: Hunsfoss skole / aarfro 13/ U Dok.dato: Jour.dato: Arkivdel: Hunsfoss skole

4 Tilg. kode: UO - elevmapper Offl 13, Fvl 13 Waco Forsikringsmegling AS (AIG EUROPE) Elevmappe - Skademelding - Saksansv: Hunsfoss skole / aarfro Saksbeh: Hunsfoss skole / aarfro 13/ I Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 Personalmappe - Arbeidsavtale - økning av stilling opp til 27 % Saksbeh: Venneslaheimen omsorgssenter / johkir 13/ I Arkivdel: Skarpengland Tilg. kode: UO skole - Offl 13, Fvl 13 Sørlandets Sykehus elevmapper HF - Barnesenteret HABU Elevmappe - Fraværsdokumentasjon Saksansv: Skarpengland skole / hagann Saksbeh: Skarpengland skole / hagann 13/ I Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 Personalmappe - Arbeidsavtale - økning av stilling opp til 24,53 % Saksbeh: Venneslaheimen omsorgssenter / johkir 13/ I Tilg. kode: U Statens vegvesen - Region Sør Statens vegvesen - avkjørselstillatelse fra fylkesveg/riksveg - dispensasjon fra byggegrense m.m Gnr/bnr 49/12 - Skarpengland - dispensasjon fra byggegrensa mot rv. 9 for oppføring av garasje Saksansv: Enhet for plan og utbygging / maueiv Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / maueiv 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO ungdomsskole Offl 13, Fvl 13 - elevmapper Elevmappe - Søknad om elevpermisjon / innvilget Saksbeh: Vennesla ungdomsskole / teleiv 13/ I Lømsland Eiendom Gnr/bnr 6/531 - Tvidøblane 30 - søknad om rammetillatelse for riving av eksisterende bygg samt oppføring av 5-manns bolig. Tiltakshaver: Vilbo Eiendom AS Gnr/bnr 6/531 - Tvidøblane 30 - forstøtningsmur mot vest Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / sagodd 13/ U Gnr/bnr 6/531 - Tvidøblane 30 - søknad om rammetillatelse for riving av eksisterende bygg samt oppføring av 5-manns bolig. Tiltakshaver: Vilbo Eiendom AS Tvidøblane 30 - forstøtningsmur mot vest Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / sagodd 13/ N

5 Tilg. kode: U Enhet for byggforvaltning - johwen Økonomiseksjonen Arbeidsklær 2013 Kontanter istedenfor rekvisisjon på arbeidsklær 2014 Saksansv: Enhet for byggforvaltning / jorjan 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 Fagforbundet Vennesla Personalmappe - Krav etter Aml 14-9 (5) Saksbeh: Organisasjonsseksjonen / knugei 13/ U Tilg. kode: U Djupmyra FUS barnehage Tilbygg Djupmyra FUS barnehage SA - godkjenning Referat fra befaring i Djupmyra barnehage Saksansv: Seksjon for oppvekst / norwen Saksbeh: Seksjon for oppvekst / norwen 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Arvid Kittelsen Gnr/bnr 31/111 seksjonsnr 1 - Slettebrotan 67 A - søknad om tilltatelse til tiltak - oppføring av tilbygg/garasje. Tiltakshaver: Arvid Kittelsen Gnr/bnr 31/111 seksjonsnr 1 - Slettebrotan 67 A - søknad om ferdigattest. Tiltakshaver: Arvid Kittelsen 13/ I Dok.dato: Jour.dato: Morten Kittelsen Gnr/bnr 31/111 seksjonsnr 2 - Slettebrotan 67 B - søknad om tillatelse til tiltak for oppføring av tilbygg/garasje. Tiltakshaver: Morten Kittelsen Gnr/bnr 31/111 seksjonsnr 2 - Slettebrotan 67 B - søknad om ferdigattest. Tiltakshaver: Morten Kittelsen 14/ I Tilg. kode: U Vennesla Tidende v/ Anne Jeppestøl Engedal Innsyn i kommunale dokumenter på offentlig journal Innsynsforespørsel Saksansv: Servicetorget / wehreb Saksbeh: Servicetorget / wehreb 14/ U Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 Kristin Rosseland Utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur 2014 Gnr/bnr 16/1 og 4 - kvittering for behandlet refusjonskrav vedrørende utbetaling fra skogfond og tilskudd til skogkultur 2014 Saksansv: Enhet for plan og utbygging / iverun Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / iverun 14/ U Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 Nils Morten Bjørgar Histøl Utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur 2014 Gnr/bnr 63/1 - kvittering for behandlet refusjonskrav vedrørende utbetaling fra skogfond og tilskudd til skogkultur 2014 Saksansv: Enhet for plan og utbygging / iverun Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / iverun

6 14/ U Arkivdel: Samkom skole Tilg. kode: UO - elevmapper Offl 13, Fvl 13 Foresatte Elevmappe - Skademelding. Saksansv: Samkom skole / bjeliv Saksbeh: Samkom skole / bjeliv 14/ I TT anlegg AS Gnr/bnr 6/185 - Nesvegen 18 - søknad om tillatelse i ett trinn for våtrom i bygg, garasje og fasadendring. Tiltakshaver: Per Nystøl Gnr/bnr 6/185 Nesveien - ansvarsrett grunnarbeider Saksansv: Enhet for plan og utbygging / saklei Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / saklei 14/ U Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 NAV Skanning Elevskader og ulykker - Samkom skole Skademelding. Saksansv: Samkom skole / bjeliv Saksbeh: Samkom skole / bjeliv 14/ U Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 Namsmannen i Vennesla og Iveland Begjæring om utlegg - direkte tvangsinndrivelse av uimotsagt pengekrav - Begjæring om utlegg - direkte tvangsinndrivelse av uimotsagt pengekrav Saksansv: Økonomiseksjonen / thotom Saksbeh: Økonomiseksjonen / thotom 14/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS Årsregnskap 2013 Vennesla kommune Oppsummering av gjennomført revisjon av regnskapet for 2013 Saksansv: Økonomiseksjonen / vigger Saksbeh: Økonomiseksjonen / vigger 14/ U Tilg. kode: U Kåre Hægeland Hommebakken boligområde - søknad om overtakelse av vei, vann og kloakk Hommebakken boligområde - søknad om overtakelse av vei, vann og kloakk Saksansv: Enhet for teknisk forvaltning / vatarn Saksbeh: Seksjon for samfunnsutvikling / saeing 14/ I Statens Kartverk Tinglysningen Gnr/bnr 6/525 - Markvegen 15 - søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning. Tiltakshaver: Stian Lunden Gnr/bnr 6/525 - Markvegen 15 - retur av tinglyst dokument. Tiltakshaver: Stian Lunden Saksansv: Enhet for plan og utbygging / aanari Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / aanari 14/ I Dok.dato: Jour.dato: Willi Iversen Gnr/bnr 7/34 - Veråsvegen - søknad om dispensasjon - søknaden gjelder oppføring av garasje med utleie-leilighet i 2. etg. Tiltakshaver: Tore Lindekleiv Innsigelse på nabovarsel 14/ I

7 Tilg. kode: UO OFFL. 25 Vikarliste - Pedagogisk personal 2014/2015 Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Vikarliste - Pedagogisk personal 2014/ st. ref. ( ) / U Tilg. kode: UO OFFL. 25 Vikarliste - Pedagogisk personal 2014/2015 Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Vikarliste - Pedagogisk personal 2014/2015 Vennesla kommune - st. ref / I Tilg. kode: UO OFFL. 25 Vikarliste - Barne- og ungdomsarbeider/assistent i grunnskolen 2014/2015 Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Vikarliste - Barne- og ungdomsarbeider/assistent i grunnskolen 2014/ st. ref. ( ) / U Tilg. kode: UO OFFL. 25 Vikarliste - Barne- og ungdomsarbeider/assistent i grunnskolen 2014/2015 Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Vikarliste - Barne- og ungdomsarbeider/assistent i grunnskolen 2014/2015 Vennesla kommune - st. ref / I Tilg. kode: UO OFFL. 25 Vikarliste barnehage - Barne- og ungdomsarbeider/assistent barnehageåret 2014/2015 Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Vikarliste barnehage - Barne- og ungdomsarbeider/assistent barnehageåret 2014/ st. ref. ( ) / U Tilg. kode: UO OFFL. 25 Vikarliste barnehage - Barne- og ungdomsarbeider/assistent barnehageåret 2014/2015 Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Vikarliste barnehage - Barne- og ungdomsarbeider/assistent barnehageåret 2014/2015 Vennesla kommune - st. ref / I Tilg. kode: UO OFFL. 25 Vikarliste barnehage - Barne- og ungdomsarbeider/assistent barnehageåret 2014/2015

8 Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Vikarliste barnehage - Barne- og ungdomsarbeider/assistent barnehageåret 2014/ st. ref. ( ) / U Tilg. kode: UO OFFL. 25 Vikarliste barnehage - Barne- og ungdomsarbeider/assistent barnehageåret 2014/2015 Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Vikarliste barnehage - Barne- og ungdomsarbeider/assistent barnehageåret 2014/2015 Vennesla kommune - st. ref / I Tilg. kode: UO Offl 13, Fvl 13 SFO - Vennesla skole. Skoleåret 14/15. Innmelding - endring - oppsigelse Endring av oppholdstid - Saksansv: Vennesla skole / grisig Saksbeh: SI / Vennesla skole 14/ I Dok.dato: Udatert Jour.dato: Kristin Aabel Gnr/bnr 6/ Pallanvegen 32 - søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett. Bygging av garasje. Tiltakshaver: Tommy Aabel Stikningsplan 14/ I Tilg. kode: UO OFFL. 25 Maskinfører Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Maskinfører - st. ref. ( ) / U Tilg. kode: UO OFFL. 25 Maskinfører Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Maskinfører Vennesla kommune - st. ref / I Tilg. kode: UO OFFL. 25 Maskinfører Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Maskinfører - st. ref. ( ) / U Tilg. kode: UO OFFL. 25 Maskinfører Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Maskinfører Vennesla kommune - st. ref / I

9 Tilg. kode: UO OFFL. 25 Maskinfører Vennesla kommune - st. ref Søknad og CV - Maskinfører - st. ref. ( ) / U Tilg. kode: UO OFFL. 25 Maskinfører Vennesla kommune - st. ref Svarbrev, søknad mottatt - Maskinfører Vennesla kommune - st. ref / I Norsk Byggservice AS Gnr/bnr 6/ Rundåslia 34 - søknad om dispensasjon for to ekstra boenheter i enebolig. Tiltakshaver: Hilde Phen Befaring kl Vatne/Linda 14/ I Statens Kartverk Tinglysningen Gnr/bnr 31/123 - Slettebrotan - begjæring om oppdeling i eierseksjoner. Rekvirent: Roy Greibesland Gnr/bnr 31/123 - Slettebrotan - retur av tinglyst dokument. Rekvirent: Roy Greibesland Saksansv: Enhet for plan og utbygging / simkje Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / simkje 14/ U Tilg. kode: U Sørnorsk kompetansesenter for musikk - Kjetil Nordhus Søknad om skjenkebevilling for en enkelt anledning Sørf i Hunsfos Næringspark Svar på søknad om skjenkebevilling for en enkelt anledning - Sørf i Hunsfos Næringspark Saksansv: Servicetorget / fjebea Saksbeh: Servicetorget / fjebea 14/ U John Are Langmyr Gnr/bnr 5/2 - Vigelands brugsvei - søknad om bygging av sandhall. Tiltakshaver: Mesta AS Gnr/bnr 5/2 - Vigelands brugsvei - søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - bygging av midlertidig sandhall for Mesta AS 14/ U Merete Endresen og Glenn Jensen Gnr/bnr 23/767 - ett-trinns søknadsbehandling - fasade. Tiltakshaver: Merete Endresen/Glenn Jenssen Gnr/bnr 23/767 - Ett-trinns søknadsbehandling - fasadeendring 14/ U Tilg. kode: UO ungdomsskole Offl 13, Fvl 13 Nedenes skole - elevmapper Elevmappe -

10 Økonomisk garanti gjesteelev. Saksbeh: Seksjon for oppvekst / forhar 14/ I Arne Finsland Gnr/bnr - Nesvegen 25 mot Digemyr 8 - endring av terreng Gnr/bnr - Nesvegen 25 mot Digemyr 8 - terrenghøyde - steinfylling Saksansv: Enhet for plan og utbygging / sleann Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / sleann 14/ I Dok.dato: Jour.dato: Håvard Sangesland Gnr/bnr 49/1 - søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Søker: Håvard Sangesland Gnr/bnr 49/1 - søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket Saksansv: Enhet for plan og utbygging / engtru Saksbeh: Enhet for plan og utbygging / engtru 14/ I Dok.dato: Jour.dato: Gunnar Omestad Gnr/bnr 23/180 - Askedalsvegen 14 - søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett fro oppsetting av garasje. Tiltakshaver: Torunn og Gunnar Omestad Gnr/bnr 23/180 - Askedalsvegen 14 - søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett fro oppsetting av garasje. Tiltakshaver: Torunn og Gunnar Omestad 14/ I Tilg. kode: U Barne-, ungdoms og familiedirektoratet Erfaringsinnhenting om kommunal kartleggings- og utredningspraksis Erfaringsinnhenting om kommunal kartleggings- og utredningspraksis Saksansv: Enhet for barn og familie / hodann Saksbeh: Enhet for barn og familie / hodann 14/ I Dok.dato: Jour.dato: Arne Kjell Åmdal Gnr/bnr 71/1 - Langeland - søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett for riving av uthus og bryggerhus. Tiltakshaver: Arne Kjell Åmdal Gnr/bnr 71/1 - Langeland - søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett for riving av uthus og bryggerhus. Tiltakshaver: Arne Kjell Åmdal Saksansv: Enhet for byggforvaltning Saksbeh: Enhet for byggforvaltning 14/ I Tilg. kode: U Campino Vennesla AS Søknad om serverings- og/eller skjenkebevilling i tidsrommet t.o.m Campino Vennesla i Butikkhuset Søknad om serverings- og skjenkebevilling tom Campino Vennesla AS Saksansv: Servicetorget / fjebea Saksbeh: Servicetorget / fjebea

Periode: 16-12-2014-16-12-2014

Periode: 16-12-2014-16-12-2014 DMS2002 - Software Innovation 17.12.2014 Offentlig journal Periode: 16-12-2014-16-12-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02064-7 I Personalmappe

Detaljer

Periode: 11-05-2012-11-05-2012

Periode: 11-05-2012-11-05-2012 DMS2002 - Software Innovation 14.05.2012 Offentlig journal Periode: 11-05-2012-11-05-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01731-40 U Dok.dato:

Detaljer

Periode: 06-10-2011-06-10-2011

Periode: 06-10-2011-06-10-2011 DMS2002 - Software Innovation 07.10.2011 Offentlig journal Periode: 06-10-2011-06-10-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01611-8 U Dok.dato: 05.10.2011

Detaljer

Periode: 22-01-2015-22-01-2015

Periode: 22-01-2015-22-01-2015 DMS2002 - Software Innovation 26.01.2015 Offentlig journal Periode: 22-01-2015-22-01-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02964-34 U Forhåndsvarsel

Detaljer

Periode: 09-09-2011-09-09-2011

Periode: 09-09-2011-09-09-2011 DMS2002 - Software Innovation 12.09.2011 Offentlig journal Periode: 09-09-2011-09-09-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01652-2 U Dok.dato: 01.09.2011

Detaljer

Periode: 27092010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 27092010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00532-22 I Dok.dato: 20092010 Jour.dato: Arkivdel:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 01072008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 01072008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 02072008 07/00321-2 U Dok.dato: 23062008 Jour.dato: Organisasjonsseksjonen - STETOR Arbeidsmiljø - Innkalling

Detaljer

Periode: 14072009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 15072009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 14072009 - DMS2002 - Vennesla Kommune 15072009 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 15072009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/04325-19 I Dok.dato: 13072009 Jour.dato: Statens

Detaljer

Periode: 03062010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 04062010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 03062010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 04062010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 04062010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/01077-34 U Dok.dato: Jour.dato: Samkom skole -

Detaljer

Periode: 01062011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 03062011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 01062011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 03062011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 03062011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/02015-15 N Dok.dato: 20022011 Jour.dato: Elevmappe

Detaljer

Periode: 28102008-28102008

Periode: 28102008-28102008 DMS2002 - Vennesla Kommune 30102008 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00503-58 I Dok.dato: Jour.dato: Vennesla Boligstiftelse for vanskeligstilte

Detaljer

Periode: 11052009-11052009

Periode: 11052009-11052009 DMS2002 - Vennesla Kommune 13052009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00792-32 I Dok.dato: 07052009 Jour.dato: pal.endal@posten.no

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 12022008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 12022008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 15022008 07/00503-29 U Dok.dato: 20122007 Jour.dato: Enhet for teknisk forvaltning - BRERUT Harald Granås

Detaljer

Periode: 07092007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 10092007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Periode: 07092007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 10092007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): DMS2002 - Vennesla Kommune 10092007 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Periode: - Alle Alle Alle Nei 07/00470-81 U Dok.dato: 06092007 Jour.dato: Enhet for teknisk forvaltning

Detaljer

Periode: 12092007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 13092007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Periode: 12092007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 13092007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): DMS2002 - Vennesla Kommune 13092007 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Periode: - Alle Alle Alle Nei 07/00503-21 I Dok.dato: 10092007 Jour.dato: Jorunn Nilssen Enhet

Detaljer

Periode: 05092007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 20092007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Periode: 05092007 - DMS2002 - Vennesla Kommune 20092007 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): DMS2002 - Vennesla Kommune 20092007 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Periode: - Alle Alle Alle Nei 07/00369-25 I Dok.dato: 29082007 Jour.dato: Norsk Sjøfartsmuseum

Detaljer

Periode: 01042011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 06042011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 01042011 - DMS2002 - Vennesla Kommune 06042011 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 06042011 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 08/00098-8 0 Seksjon for helse og omsorg - JORJUD

Detaljer

Offentlig journal Periode: 06-03-2013-10-03-2013

Offentlig journal Periode: 06-03-2013-10-03-2013 Hemsedal kommune 12.0.201 Offentlig journal Periode: 06-0-201-10-0-201 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hemsedal kommune 12.0.201 Offentlig

Detaljer

Gran kommune 07.06.2013. Offentlig journal Periode: 01-06-2013-03-06-2013

Gran kommune 07.06.2013. Offentlig journal Periode: 01-06-2013-03-06-2013 Gran 07.06.2013 Offentlig journal Periode: 01-06-2013-03-06-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei Gran 07.06.2013 11/00175-12 I Dok.dato: 30.05.2013

Detaljer

Offentlig journal Periode: 25-03-2013-25-03-2013

Offentlig journal Periode: 25-03-2013-25-03-2013 Hol kommune 26.0.201 Offentlig journal Periode: 25-0-201-25-0-201 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hol kommune 26.0.201 Offentlig journal

Detaljer

Gran kommune 21.05.2013. Offentlig journal Periode: 14-05-2013-14-05-2013

Gran kommune 21.05.2013. Offentlig journal Periode: 14-05-2013-14-05-2013 Gran 21.05.2013 Offentlig journal Periode: 14-05-2013-14-05-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei Gran 21.05.2013 11/00008-32 U Mottaker: Husbanken,

Detaljer

Offentlig journal Periode: 04-01-2013-04-01-2013

Offentlig journal Periode: 04-01-2013-04-01-2013 Offentlig journal Periode: 04-01-2013-04-01-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 10/00048-11 X Dok.dato: 16.11.2012 Jour.dato: 04.01.2013 Arkivdel:

Detaljer

Offentlig journal Periode: 15-04-2013-15-04-2013

Offentlig journal Periode: 15-04-2013-15-04-2013 Hol kommune 16.04.201 Offentlig journal Periode: 15-04-201-15-04-201 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hol kommune 16.04.201 Offentlig journal

Detaljer

Offentlig journal. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing 2008/1823-1 6237/2008 BS/HEO 15.09.

Offentlig journal. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing 2008/1823-1 6237/2008 BS/HEO 15.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.9.2008, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing 2008/1823-1 6237/2008

Detaljer

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.05.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 28.05.2015 nnhold: Varsel om tilsyn med fyringsanlegg Tilsyn fyringsanlegg gnr 16 bnr 402 Sagveien 1

Detaljer

Offentlig journal Periode: 18-10-2012-25-10-2012

Offentlig journal Periode: 18-10-2012-25-10-2012 Hemsedal kommune 9.10.01 Offentlig journal Periode: 18-10-01-5-10-01 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hemsedal kommune 9.10.01 Offentlig journal

Detaljer

Dok.dato: 17.12.2010. Klassering: 8/23 KOG/KAALF. Dok.dato: 30.06.2011. Klassering: ***** INFO OG SERV/SIMOR

Dok.dato: 17.12.2010. Klassering: 8/23 KOG/KAALF. Dok.dato: 30.06.2011. Klassering: ***** INFO OG SERV/SIMOR Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 26.07.2011 Gnr.8 Bnr.23, Brekka Spørreskjema om vann og avløp Gnr.8 Bnr.23, Brekka - Avløpsforhold ved eiendommen - Reidar

Detaljer

Offentlig journal Periode: 24-09-2012-24-09-2012

Offentlig journal Periode: 24-09-2012-24-09-2012 Hol kommune 7.09.01 Offentlig journal Periode: 4-09-01-4-09-01 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei Hol kommune 7.09.01 Offentlig journal Periode: 4-09-01-4-09-01

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 103338 Arkivkode: GA 13717 Sakstittel: EIENDOMSFORHOLD, SKULERUD Dokumentbeskrivelse: EIENDOMSFORHOLD, SKULERUD Fra: Bodil Kalvik Dok.type: U Løpenr: 1585810 Datert: 24.09.2010 Saksbehandler:

Detaljer

Gran kommune 14.02.2013. Offentlig journal Periode: 12 02 2013 12 02 2013

Gran kommune 14.02.2013. Offentlig journal Periode: 12 02 2013 12 02 2013 Gran 14.02.2013 Offentlig journal Periode: 12 02 2013 12 02 2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei Gran 14.02.2013 11/00008 28 U Mottaker: Husbanken,

Detaljer