ARSREGNSKAP for MENTAL HELSE DRAMMEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ARSREGNSKAP 2014. for MENTAL HELSE DRAMMEN"

Transkript

1 MENTAL HELSE DRAMMEN t: M~NTAl HUSE ARSREGNSKAP 2014 for MENTAL HELSE DRAMMEN l Organisasjons nummer: Postadresse: Postboks 260, 3001 Drammen Besøksadresse: Erik Olsensgt. 3, 3019 Drammen E-postadresse: drammen(a{mentalhelse.no Telefon: Bank:

2 [ Arsregnskap for Mental Helse Drammen Foretaksnummer side 2 av 14

3 ~t;j MENTAtHEl'SE I ARSBERETNING 1. Formalia 1.1. Styrets sammensetning På årsmøtet 27. februar 2014 fikk lagets styre denne sammensetningen: Antonie May Andersen, styreleder Jon-Ole Berg, nestleder Marlow Lokshall, kasserer Asle Finnevolden, seetær Ann Margrith Skorpen Eidem, styremedlem Nils Sverre Kleven, styremedlem Elisabeth Stavenes, varamedlem Maria Theresa Eidem, varamedlem Arsmøter Foruten ordinært årsmøte 27. februar besluttet styret å innkalle til ekstraordinært torsdag 4. september årsmøte Et punkt var å få valgt den valgkomiteen som ordinært årsmøtet ikke maktet. Viktigst var at styret merket seg manglende oppslutning om de tradisjonelle aktivitetene våre, og at oversikten over økonomien for første halvår viste at det var rom for aktiviteter som ikke var med in den opprinnelige aktivitetsplanen Styremøter Det er avholdt 12 styremøter i perioden, og varamedlemmer er innkalt og gitt anledning til å møte i alle styremøter Medlemsmøter Det er avholdt 9 medlemsmøter i perioden. Blant annet har Veiledningssenteret for pårørende i Øst-Norge, Enjoy Living AS og Helhetlig HelseSenter AS vært og orientert om sin virksomhet. 2, Øvrige aktiviteter 1.1. Deltakelse i andre fora Styreleder Antonie May Andersen Er Mental Helse Drammen sin representant i representantskapet til Stiftelsen Fontenehuset Drammen. Hun er også medlem av Komiteen for Verdensdagen økonomiansvarlig i Drammen som Hun er medlem av brukerrådet for Virksomhet for psykisk helse i Drammen kommune. Hun er brukerrepresentant i prosjektet Psykisk helse gjennom integrering og mestring Nestleder Jon-Ole Berg / Han var styremedlem i Stiftelsen Fontenehuset Drammen inntil våren Kasserer Marlow Lokshall Er styremedlem i Mental Helse Buskerud. Han er brukerrepresentant i prosjektet Psykisk helse gjennom integrering og mestring. Arsregnskap for Mental Helse Drammen Foretaksnummer side 3 av 14

4 ~'~ MEfiTAtHast: Er leder av Komiteen for Verdensdagen 2014 i Drammen Egne aktiviteter Søndagsmiddager Vi har klart å opprettholde søndagsmiddagene våre både vår og høst. Som en følge av Drammen kommunes frivillighetspolitikk har vi nå også tilgang lokalene i Nedre Storgate 24. Da kjøkkenet her er tilpasset avene til varmmatservering, har vi i forståelse med Virksomhet for psykisk helse flyttet søndagsmiddagene dit fast fra og med annet halvår Langfredagsmiddagen Tradisjonen tro, serverte vi også i år lammestek m.m. langfredag, Bridgekvelder Utover våren 2014 ble mer enn halvparten av de faste deltakerne syke på hver sin kant. Da det en rekke mandager vi det ikke hensiktsmessig på rad derfor ikke var mulig å samle fire deltakere til et bord, fant å ha et stående tilbud på mandager. Bridgespillerne gang. står nå fritt til å prøve å avtale en samling med nok deltakere fra gang til Elvefestivalen Tradisjonen tro, deltok vi med stand i Parken på Elvefestivalen. Vi delte ut ca 90 eksemplarer av vår nye brosjyre i lommeformat. Vi fant bare to som var sluppet på bakken etterpå. Ellers merket vi oss at ungdommene og snakke med oss. nå er mer åpne om psykisk helse og tør å spørre oss Verdensdagen for psykisk helse Bakgrunn og historie Dagen, 10. oktober er innstiftet av FN, og det arrangeres arrangementer på alle kontinenter. I Drammen har arrangementet tradisjonelt vært et spleiselag mellom Drammen kommune og Mental Helse. Etater og virksomheter har deltatt ad hoc avhengig av tema. Eksempelvis var Mobbeombudet i Buskerud fylkeskommune med i Tidligere har Drammen kommune både skutt inn midler, men også betalt for eksempel. honorar til foredragsholder direkte, og vi har rapportert til Verdensdagen på særskilt skjema for anvendelse av de midlene som vi har fått derfra var det første arrangementet i moderne tid hvor arrangementskomiteen fikk midler fra private sponsorer i større skala ved at Bruløpet 2013 ble sponset med mineralvann fra Aass bryggeri og matvarer fra Kiwi minimarked.. l I 2014 overgikk private sponsorbevilgninger Verdensdagen. støtten fra Drammen kommune og Bruløpet 2014 I år var Bruløpet 2014 hovedarrangementet for Verdensdagen for psykisk helse. Arsregnskap for Mental Helse Drammen Foretaksnummer side 4 av 14

5 Vi flyttet arrangementet til 8. oktober for at deltakere fra andre kommuner kunne være med uten å miste arrangementet i egen kommune. Det deltok deltakere fra ni kommuner. Arets motto var: "Hverdagsstress og psykisk helse Se hverandre - senk skuldrene" Vi mente at Bruløpet med den sosiale aktiviteten rundt selve løpet passer svært godt inn. For det første viser nyere forskning sammenhengen mellom fysisk og psykisk helse, og at mosjon og regelmessig, godt kosthold har stor innvirkning på psykisk helse. For det annet har Drammen kommune fått egen folkehelsekoordinator, som det er naturlig at vi innleder samarbeid med for å se hva vi kan bidra med. Ellers er Bruløpet Virksomhet for kulturs ide og initiativ, som man bør bygge opp som en årlig, tradisjon i tilknytning til, men nødvendigvis ikke en del, av Verdensdagen for psykisk helse Bruløpets fremtid Styret ser ideen om dette løpet på de premissene forbildet, Gaustadløpet, som et utmerket virkemiddel for å bryte ned fordommene mot psykisk uhelse. Løpet vil være en naturlig sideaktivitet til Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober hvert år, men må ikke binde opp lokallagets ressurser. Heller ikke må Mental Helse Drammen stå økonomisk ansvarlig for driftsresultatet. Styret vil derfor foreslå at Mental Helse Dr-ammen støtter opp om videre planlegging av Bruløpet i Drammen, under den forutsetning av at laget bare i begrenset grad får det praktiske arbeidet med gjennomføringen, og at Kommunen garanterer for resultatet slik at vi ikke blir sittende med ansvaret for et eventuelt underskudd. A søke i Mental Helse Drammens navn, åpner for støtteordninger Drammen kommune ikke har tilgang til. På den annen side står Mental Helse Drammen også økonomisk ansvarlig for driftsresultatet. Styret ber derfor om fullmakt til å inngå en avtale med Drammen kommune som sier oss medvrikning uten eneansvar og økonomiske konsekvenser av deltakelsen Vederlagsfri lavterskel mosjonstrening Mental Helse Drammen har hatt avtale med Bedriftsidrettsetsen på etsens arrangementer til medlemspris. i Buskerud om deltakelse Det har vært laber oppslutning om dette. I forbindelse med Bruløpet 2014 la komiteen opp til gratis trening hver torsdag. Ekstraordinært årsmøte besluttet at Mental Helse Drammen skal opprettholde tilbudet ut året, om det er oppslutning om det. I tillegg har styret bestemt at den som deltar kan få en gratis søndagsmiddag søndagsarrangementer for hver tredje treningsøkt. ved våre Grillfest og julebord VI avholdt grillfest og julebord tradisjonen tro i henholdsvis juni og desember. Årsregnskap for Mental Helse Drammen Foretaksnummer side 5 av 14

6 Turer og andre arrangementer Seminar om frivillighet Vi holdt seminar/kurs for å avgi høringsuttalelse til Frivillighetsmeldingen til Drammen kommune. Seminaret ble hold i Nedre Storgate 24 den 26. og 27. april slik at vi rakk å avgi en uttalelse innen fristen Tur til Hadeland glassverk 28. juni dro ti stykker av oss til Hadeland glassverk. Vi fikk låne dagsenterbilen, og hadde en personbil i tillegg. Været var surt, men vi spiste en god lunsj og alle satte pris på turen Københavntur Ettersom Drammen kommune nå først deler ut midler i juni, og vi aldri kan være sikker på hva vi får, har den årlige vårturen, blitt utsatt til sensommeren. 25. til 29. august tok vi danskebåten til København med to overnattinger i land. Vi var elleve stykker som deltok, og været var strålende hele turen Teatertur Fredag 24. oktober var vi i Drammen teater og så Jeppe med bl.a. Øivind Blunck og Guri Schanchke. Vi bestilte 17 billetter, men på grunn av sykdomsforfall Lier. solgte vi to av dem til Mental Helse Tur til Julehuset med lunsj på Villa Malla Vi fikk låne dagsentrenes 9 seter og brukte en privatbil i tillegg, og hadde en behagelig tur til Drøbak og en god lunsj på Villa Malla på Filtvet. Maten var god og ikke spesielt dyr forholdene tatt i betraktning. Dette gav mersmak, men en tur til restauranten ved fyret kan bli enda mer begivenhetsrik i en sommermåned Annet samarbeid og deltakelse Med Kirkens bymisjon Drammen Vi har arbeidet for å få mat som nærmer seg utløpsdato fra en forretning eller kjede. Matvareforhandlere er svært interessert i å kunne gi bort spislig mat framfor å kaste den når den har gått ut på dato. De fleste vil da at vi overtar alt, hvilket ville medføre at vi i stor ustrekning måtte kaste selv alt det vi ikke får brukt. Vi har derfor innledet et samarbeid med Kirkens Bymisjon som har en avtale med flere Kiwibutikker. Vi får videre noe mindre mengder som vi har frysere til og kan bruke. i Dette er noe av grunnen til at vi kan tilby gratis søndagsmiddag til dem som deltar på mosjonstreningen, ved at vi ikke har de samme kostnadene til råvarer enn før Deltakelse i prosjektet Psykisk helse gjennom integrering og mestring Som nevnt tidligere, er både Antonie May Andersen eg Marlow Lokshall brukerrepresentanter i dette prosjektet. Arsregnskap for Mental Helse Drammen Foretaksnummer side 6 av 14

7 ~;J MEtlTALHElSE. Vi utveksler nyttige erfaring oming psykiske helseproblemer for immigranter, og er på mange måter en fortsettelse av erfaringene vi fikk under Verdensdagen 2012 på Introd uksjon sse nte ret. I denne sammenhengen deltok også de to på Vestre Vikens seminar. 2. Regnskap 2.1. Forutsetninger og merknader Regnskapet er gjort opp under forutsetning av fortsatt drift og etter hovedprinsippene i Regnskapsloven etter regien for små selskapet og innretninger. I samsvar med vedtaket på årsmøtet er et honorar på oner fordelt mellom alle styremedlemmer og varamedlemmer ut i fra arbeid med søndagsmiddagene og annet arbeid for laget med ca 1/8 del på hver. Styret arbeider for lik kjønnsfordeling, menn. og består for tiden av 40 prosent kvinner og 60 prosent Lagets virksomhet forurenser ikke i vesentlig grad det ytre miljø. Regnskapet er gjort opp med et overskudd på 5.494,79 som foreslås overført konto for annen egenkapital. r'f._1'c,.:,~~~~~tj7f-ii Drammen 15. januar 2015 ~OfiTe' May Andersen \ on-ole Berg styreleder. nestleder ~(' fltln HUf}rJh E Ide-vY\.' ~~ seetær Nils Sverre Kleven styremedlem Ann Margrith Skorpen Eidem styremedlem " Arsregnskap for Mental Helse Drammen Foretaksnummer side 7 av 14

8 ~1iJ.,~,_:'S$;: l;tfnla1tretsl RESULTAT Noter Inntekter Salgsinntekter Andre inntekter Sum inntekter Driftskostnader Varekostnader Løn nskostnader Avsivninger Andre driftsutgifter Sum driftsutgifter DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSUTGIFTER Finansintekter Annen renteinntekt Annen finansinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Annen renteutgift 13 Annen finanskostnad - 98 Sum finanskostnader Netto finanspost ORDINÆRT RES FØR SKATTEKOSTNAD SKATTEKOSNAD ORDINÆRT RESULTAT ARSESULTAT l' OVERFØRINGER OG DISPOSISJONER Overføring annen egenkapital Dekning av tap mot annen egenkapital SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER 5494, Arsregnskap for Mental Helse Drammen Foretaksnummer side 8 av 14

9 ~,~ MENTAtHElSE BALANSE PR Noter ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormm Sum varige driftsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Varelager 621 Fordring Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL EGENKAPITAL Oppttjent egenkaptal OG GJELD Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Skyldig skattetrekk O 476 Annen kortsiktig gjeld O 3170 SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Drammen 15. januar 2015 ~~~~~:t-tie I styret for Mental Helse Drammen W!VvJc,L (JA~ Antonie MayAndersen Jon- le Berg~vo Jajo~ ~oksha~ Styrets leder Nest eder Kasserer. MflJ -J1r Asle Fi~~n~)\ Seetær VJ60 ~. Atfl fl Ha.«J /,lh /~"cl.rn Nils Sverre Kleven Styremedlem Ann Margrith SEidem Styremedlem [ Arsregnskap for Mental Helse Drammen Foretaksnummer side 9 av 14

10 REGNSKAPSPRINSIPPER Arsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. De benyttede regnskapsprinsippene er i samsvar med tidligere år. Nytt av året er at prosjektregnskapet for Verdensdagen for psykisk helse nå er tatt inn i notene til regnskapet her. Grunnen til dette er at Komiteen for verdensdagen for psykisk helse i Drammen nå også får private sponsormidler utenom midle fra Drammen kommune og Verdensdagen for psykisk helse. Styret mener det er viktig å synliggjøre bruken av disse midlene, særlig når det er Mental Helse Drammen som står økonomisk ansvarlig for arrangementene. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på betalingstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidier og kortsiktige gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til vareetsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidlerllangsiktig gjeld Omløpsmidier vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på oppkjøpstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskostnad, men nedsevet til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrig kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avsives over driftsmidlenes forventede levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tilleggs driftsmiddelets kostpris, og avsives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi, foretas nedsivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen vil generer.. Skatt Mental Helse Drammen er en ideell organisasjon og er ikke skattepliktig. l Arsregnskap for Mental Helse Drammen Foretaksnummer side 10 av 14

11 ~.JJ l;1wtalhel-se NOTE 1 VARIGE DRIFTSMIDLER Mental Helse Drammen får fra tid til annen tilskudd fra milde stiftelser til anskaffelse av varige driftsmidler. For å kunne redegjøre for anvendelsene av slike tilskudd, har vi valgt å aktivere anskaffelser av varige driftsmidler for langt lavere summer enn det som er vanlig. Konto Pr Tilgang Avgang Avsivning Pr Inventar 1379, ,00-878, , Kontormaskiner - 495,00 148,50 346, Andre driftsmidler 706, ,88 494,38 Sum 2085, , , ,18 NOTE 2 Lønn Deltidsansatt L0NNSKOSTNADER har fått utbetalt lønn med oner. Det er utbetalt honorar til st yre- og varamedlemmer for oner fordelt med oner på leder, nestleder, seetær og styremedlemmene Nils Sverre Kleven og Ann Margrith S. Eidem, samt det samme til varamedlem Maria T. Eidem. Laget er ikke pliktig til å ha tjenesteordning tjenestepensjonsordning. etter Lov om obligatorisk Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstilleise til styremedlemmer eller andre nærstående parter. Revisor Kostnadsført revisor honorar for 2014 er kostnadsført med oner. NOTE 3 EGENKAPITAL Egenkapital pr Arets resultat Egenkapital pr NOTE 4 FORDRINGER OG GJELD Fordringer med forfall senere enn 1 år = O Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år = O ( NOTE 5 INNTEKTER Salgsinntekter Lagets salgsinntekter består i all hovedsak av salg av mineralvann og mat på egne arrangementer, samt egenandeler på turer og sosiale arrangementer. Arsregnskap for Mental Helse Drammen Foretaksnummer side 11 av 14

12 Det har aldri vært intensjonen at salgsinntektene skal gi vesentlig overskudd. Laget balanserer regnskapet ved å regulere egenbetalingen etter hva laget får av tilskudd fra forskjellige kilder. Detaljer for inntektskilder fremkommer her: SALGSINNTEKTER 3100 Salgsinntekt, avgiftsfri 3120 Egenandeler matservering 3130 Egenandel turer og arrangement 3140 Egenandeler servering møter o Andre egenandeler fra medlemme SUM SALGSINNTEKTER ANDRE DRIFTSINNTEKTER 3200 Tilskudd andre 3210 Kontigenter 3220 Tilskudd fra fylkeslaget 3230 Kursstøtte 3280 Rabatt og annen salgsinntektsr 3400 Offentlige tilskudd 3410 Grasrotandelsmidler 3420 Momsrefusjon 3430 Øremerkede tilskudd 3900 Øvrige inntekter SUM ANDRE DRIFTSINNTEKTER NOTE 6 ANDRE DRIFTSUTGIFTER Disse spesifiseres slik: 6490 Leieutgifter postbok 6550 Driftsmateriale 6560 Rekvisita 6700 Revisjons- og regnskapshonorar 6790 Andre fremmede tjenestger 6800 Kontorrekvisita 681OIKT-kostnader 6860 Eksterne møter, kurs, oppdater 6901 Mobiltelefon 6940 Porto 7000 Drivstoff 7040 Forsiinger 7100 Bilgodtgjørelse, oppgaveplikti 7140 Reisekostnad, ikke oppgaveplik 7320 Informasjon og opplysningskost 7340 Blomster 7350 Representasjon, fradragberetti Transport 359, , ,00 800, , , , ,00 839,01 [ 629, , , ,69 944,59 138, ,67 Arsregnskap for Mental Helse Drammen Foretaksnummer side 12 av 14

13 ~~ t-.!hitathelse Transport 7350 Representasjon, fradragberetti 7500 Forsiingspremie 7630 Registrerings- og kontrollavgi 7700 Andre velferds- eller kulturti 7710 Styremøter, medlems- og årsmøt 7715 Julebord 7730 Turer og ekskusjoner 7770 Bank- og kortgebyr 7896 Andre konstaterte tap - tap på SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD 60545,67 138, ,00 135, , ,20 74, ,54 633,50 4, ,91 NOTE 7 VIKTIGE SAMARBEIDSPROSJEKTER Verde.nsdagen for psykisk helse 2014 " Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Mental Helse Drammen og forskjellige kommunale og andre etater, alt avhengig av mottoet for dagen. I år var det Bruløpet som var arrangementet for Verdensdagen. Prosjektet har dette særregnskapet: SALGS OG DRIFTSINNTEKT 3410 Tilskudd fra Verdensdagen Sent 3420 Tilskudd Drammen kommune 3430 Tilskudd fra Psykisk helse 3440 Tilskudd fra Mental Helse Dram 3450 Kontantstøtte DNB 3460 Kontantstøtte Vestre Viken HF 3900 Kontantstøtte Union Eiendomsut 3901 Kontantstøtte Eltek AS 3910 Naturaliatilskudd sponsorer SUM SALGS OG DRIFTSINNTEKT , , , , , , , ,15 VAREKOSTNAD 4300 Innkjøp av varer for videresal SUM VAREKOSTNAD LØNNSKOSTNAD 5000 Lønn til ansatte 5990 Annen personalkostnad SUM LØNNSKOSTNAD 2275, ,00 Arsregnskap for Mental Helse Drammen Foretaksnummer side 13 av 14

14 ~~. MHtTAtKa:St: ANNEN DRIFTSKOSTNAD 6300 Leie lokale 5500, Leie maskiner 1850, Leie av sceneustryrt og teknik 7000, Rekvisita 30445, Honorarer 6500, Kontorrekvisita 20, Porto 6950 Kaffe og annen servering 2805, Bilgodtgjørelse, oppgaveplikti 42, Reisekostnad, ikke oppgaveplik 359, Reklamekostnad 7770 Bank- og kortgebyr 16,50 SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD 54538,15 SUM DRIFTSRESULTAT 2,00 FINANSIELLE POSTER 8050 Annen renteinntekt -10,00 SUM FINANSIELLE POSTER -10,00 RESULTAT (Overskudd) -8,00 l Arsregnskap for Mental Helse Drammen Foretaksnummer side 14 av 14

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Lavangen Idrettsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Lavangen Idrettsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 236 541 0 Annen driftsinntekt 343 018

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013. for MENTAL HELSE DRAMMEN

ÅRSREGNSKAP 2013. for MENTAL HELSE DRAMMEN MENTAL HELSE DRAMMEN,cc""_ f~entalhelse ÅRSREGNSKAP 2013 for MENTAL HELSE DRAMMEN Organisasjons nummer: 979 333 560 Postadresse: Erik Olsensgl 3, 3019 Drammen Besøksadresse: Erik Olsensgl 3, 3019 Drammen

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Lysefjorden Ride og Kjøreklubb

Lysefjorden Ride og Kjøreklubb Lysefjorden Ride og Kjøreklubb 2015 Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekt 4 212 527 171 782 Annen driftsinntekt 4 221

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Brumunddal Alpin. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Brumunddal Alpin. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 7 430 007 430 210 Annen driftsinntekt 6 266 464 285

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL Årsregnskap for 2016 3570 ÅL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Annen driftskostnad Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Seniornett Norge

Årsregnskap. Seniornett Norge Årsregnskap Seniornett Norge 2016 REGNSKAP FOR SENIORNETT NORGE 2016 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 210 528 5 796 681 Annen driftsinntekt

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Lysefjorden Ride og Kjøreklubb

Lysefjorden Ride og Kjøreklubb Lysefjorden Ride og Kjøreklubb 2015 Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekt 4 212 527 171 782 Annen driftsinntekt 4 221

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for BRB Vekst AS Foretaksnr. 911 784 505 Resultatregnskap Note 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Drifts- og prosjektinntekter 1 1 048 000 Sum driftsinntekter 1 048

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Organisasjonsnr. 974899450 Utarbeidet av: SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS Autorisert regnskapsførerselskap Terminalgt. 10 9019 TROMSØ Organisasjonsnr.

Detaljer

Jevnaker IF Fotball org.nr JEVNAKER

Jevnaker IF Fotball org.nr JEVNAKER Årsregnskap for 2015 org.nr. 971 012 951 3520 JEVNAKER Innhold Årsberetning Resultatregnskap Balanse Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Sponsor/reklameinntekter 822 504 995 716

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Nidaros Kampforening. Foretaksnr. 897664682

Årsregnskap 2012 for. Nidaros Kampforening. Foretaksnr. 897664682 Årsregnskap 2012 for Nidaros Kampforening Foretaksnr. 897664682 Årsberetning 2012 Virksomhetens art Foreningen driver i Trondheim kommune. Foreningen har følgende undergrupper i år 2012: Ladehirden -lærer

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035 Årsregnskap 2013 for Ringerike Sykkelklubb Foretaksnr. 981438035 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Sponsorinntekter Ringerike Grand Prix 606 358 363 460

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Vestli IL Tennisavdeling. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Vestli IL Tennisavdeling. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Vestli IL Tennisavdeling Foretaksnr. 981933109 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 1 3410 Tilskudd mva refusjon 0

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 201 112 225 676 Offentlig tilskudd 4 101 308 60 764 Sum driftsinntekter 302 419 286 440 Aktivitetskostnad 65 139 65

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Norges Blindeforbunds Ungdom

Norges Blindeforbunds Ungdom AKTIVITETSREGNSKAP 2010 Aktivitetsregnskap Note 2010 ANSKAFFELSE AV MIDLER Medlemsinntekter 3 500 Tilskudd - Offentlige tilskudd 562 245 - Offentlige refusjoner og øvrige tilskudd 263 000 Innsamlede midler

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Mikkalen Sameie

Årsregnskap 2015 for Mikkalen Sameie Årsregnskap 2015 for Mikkalen Sameie Organisasjonsnr. 982390125 Utarbeidet av: Merisma AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 8733 St. Olavs p 0028 OSLO Orgnr: 992564830 Årsberetning 2015 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 Note 2015 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemsinntekter 9 577 700 8 251 321 9 196 000 Annonsesalg,

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note Salgsinntekt 3 1 117 360 1 295 401 Medlemskontingenter, lisenser og serviceavgift 4 652 290 5 309 279 Startavgifter mesterskapsturneringer.m.

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2016

SFK LYN. Årsregnskap 2016 SFK LYN Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note 2016 2015 Medlemsinntekter 7 565 901 500 854 Leieinntekter 4 2 576 060 2 573 958 Kioskdrift klubbhus

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN Årsregnskap 2010 for BRANN BATALJONEN BERGEN Foretaksnr. 985 813 841 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 938 795 1 219 163 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer