Personvernrapporten 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Personvernrapporten 2009"

Transkript

1 Billig datalagring truer personvernet side 2 25 Sjefen kan lese e-posten din, men ikke når som helst side GPS-merking: overvåking eller omsorg? side Personvernrapporten 29 Datatilsynet har undersøkt hvem vi vil dele hva med, og hvilke kanaler vi syns det er greit å bruke. Side 1 17 Hva deler vi med andre?

2 Personvernrapporten 29 Mindretall sandkorn i maskineriet? Hva demokrati er? Det er greit å forklare: Det er flertallsstyre, det! Stort sett passer definisjonen greit. «Flertallsstyre» er nødvendig, men likevel ikke tilstrekkelig. Det er derfor det finnes grenser for flertallets makt: Det hender at den møter mindretallets rett. Og som kjent er du det minste mindretallet. Og jeg. Det mindretallet har å forsvare seg med er visse umistelige rettigheter. De er ofte regnet opp og bygget inn i grunnlovene i land som er stolte av å kunne kalle seg demokratiske. Ofte er de lånt inn fra FNs eller Europarådets deklarasjoner. Det er her vi finner uttrykt et knippe menneskerettigheter som det er alminnelig, internasjonal enighet om er så viktige og så grunnleggende at intet flertall i noen nasjonalforsamling kan neglisjere dem! Retten til privatliv for seg og sin familie; retten til en skjermet sfære der borgeren kan utøve full råderett over opplysninger om seg selv er et viktig eksempel. Personvernet i Norge i 29 trues fra mange kanter. Litt forvirrende er det av og til at personvernets fiender er usedvanlig hyggelige, omsorgsfulle og ivrige etter å tilby oss trygghet og forutsigbarhet: Og det vil du vel gjerne ha? Jo, da det er fine greier. Vanskeligheter oppstår først når velmenende støter på folk på sin vei som ikke abonnerer på deres egne oppfatninger av hva «alle» bør være glade for. Noen få prosent synes ikke staten eller de offentlige trafikkselskaper har noe med å samle sammen viten om hvor jeg reiser og når. Noen få prosent ønsker å være anonyme når det massive flertall brøler og bretter ut sin identitet. Stadig oftere møter jeg den forestilling at det er mulig å fylle alle sekkene til fellesskapets høyverdige interesse av kunnskap om borgerens virke, vandel og vaner samtidig med at alle posene til borgeren fylles akkurat så meget opp som han selv foretrekker. 2 år i Datatilsynet har omsider lært meg at dette er urealistiske ønskedrømmer: Av og til må den enkeltes interesse vike av hensyn til fellesskapet. Men og her står vi ved problemet: Av og til må fellesskapets interesser vike for din og min rett til å slippe registrering, overvåking og forskning Georg Apenes direktør Datatilsynet Innhold Glimt side 6 Nedslående om kameraovervåking side 7 Minnepenn med klientopplysninger på avveie side 8 Ikke overvåking i skoletiden side 9 Debatten om datalagringsdirektivet må fortsette side 9 Svenskene vedtok signalspaning personvernundersøkelsen 29 side 1 Hva deler vi med hverandre? side 14 Publiserer tross advarsler side 17 Kollektiv invasjon side 18 Sjefen kan kikke, men ikke når som helst sletting side 2 Billig datalagring truer personvernet side 23 Vi må verne det private rommet side 24 Politiet må rydde opp i registrene og slette data personvern tidlig og sent side 26 Advarer mot snørrunger på nettet side 28 Digital dømmekraft på timeplanen side 31 Hva synes du om skolens pc-ordning? side 32 GPS-sendere på demente: Overvåking eller omsorg? side 35 GPS-sporing ga oss trygghet i hverdagen side 36 Ønsker omsorgsteknologien velkommen personvern i kunsten side 38 Kunst som gir noe å tygge på side 41 Amerikanerne elsker filmer om overvåking Personvernrapporten 29 3

3 Viktige personvernprinsipper Noen prinsipper står sentralt i oppbyggingen av personvernlovgivningen. Prinsippene bygger på et grunnleggende ideal om at den enkelte skal ha bestemmelsesrett over personopplysninger om seg selv. Saklig begrunnelse Behandling av personopplysninger skal være saklig begrunnet. Opplysningene skal samles inn til uttrykkelig angitte og legitime formål, og brukes i overensstemmelse med disse. Frivillig samtykke Registrering av personopplysninger skal i størst mulig grad være basert på et frivillig, uttrykkelig og informert samtykke. Opplysninger i offentlige registre hvor registrering er pliktig, skal være lovhjemlet. Opplysningsplikt for DEN behandlingsansvarlige Ved innhenting av personopplysninger har den enkelte uoppfordret rett til å få vite om det er frivillig eller obligatorisk å oppgi personopplysningene, hvilket formål opplysningene skal brukes til, og om de vil bli utlevert til andre. Rett til innsyn Den behandlingsansvarlige skal bistå den registrerte med å gi innsyn i hvilke opplysninger som er lagret, hva de skal brukes til, og hvor de er hentet fra. Registreringen skal være riktig Opplysningene som registreres skal være korrekte og ajourførte. Feilaktige opplysninger skal rettes Feilaktige personopplysninger skal endres, slettes eller sperres. Unødvendige opplysninger skal slettes Overskuddsinformasjon og opplysninger som ikke lenger er nødvendige for formålet med registreringen, skal slettes. Informasjonssikkerhet skal ivaretas Den behandlingsansvarlige skal sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet. Det må kunne dokumenteres at rutiner og tiltak som sikrer personopplysningene blir etterlevd i praksis. I det offentlige må risikovurderingene også omfatte borgernes ulike forutsetninger for å ivareta egen informasjonssikkerhet. Strengere regler ved følsomme opplysninger Behandling av følsomme personopplysninger er underlagt særlig strenge regler. Retten til å være anonym Borgeren har krav på å kunne ferdes anonymt. Når nye teknologiske løsninger tas i bruk, skal det legges til rette for at det fortsatt finnes muligheter til anonym ferdsel. Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen Rett til manuell vurdering Den registrerte har rett til å få en manuell vurdering av avgjørelser som fullt ut er basert på automatisk behandling av personopplysninger, dersom avgjørelsen er av vesentlig betydning for vedkommende. 4 Personvernrapporten 29 Personvernrapporten 29 5

4 Glimt Handlegate overvåking Nedslående om kameraovervåking Foto: istock Datatilsynet har kontrollert kameraovervåking i handlegater i Bergen, Tromsø, Trondheim og Kristiansand. Resultatet var nedslående. Det virker ikke som at virksomhetene setter seg inn i reglene for kameraovervåking. Når nesten ingen overholder den enkle varslings- og meldeplikten, kan man spørre seg hvordan de håndterer reglene om sletting og sikring av opptak, for ikke å snakke om vurderingen av hvor kameraene skal henge, sier Stian D. Kringlebotn, rådgiver i Datatilsynet. Bergen utpeker seg som byen med mest overvåking, men generelt beskriver Datatilsynet overvåkingstettheten i de kontrollerte gatene som moderat. I Bergen benyttet 35 prosent av virksomhetene seg av kameraovervåking, mens tilsvarende tall for Tromsø var 18 prosent. For Kristiansands del hadde en fjerdedel av virksomhetene tatt i bruk kameraovervåking. I Trondheim var andelen noe lavere, om lag én av seks virksomheter brukte kameraovervåking. Det overveldende flertallet av virksomhetene med overvåking fikk anmerkning for brudd på meldeplikten til Datatilsynet og manglende eller ikke tilfredsstillende varsling eller skilting. 28 i tall 77 telefonhenvendelser ble besvart av Datatilsynets juridiske svartjeneste i % av telefonhenvendelsene til Datatilsynets juridiske svartjeneste våren 29 handlet om kameraovervåking. 11 % av henvendelsene handlet om arbeidsgivers kontroll og innsyn 1 % av spørsmålene handlet om melde- og konsesjonsplikten 9 % av spørsmålene handlet om fødselsnummer 6 % av henvendelsene handlet om helse og forskning 5 % av spørsmålene hand let om Internett 4 % av henvendelsene handlet om kunde- og medlemsregistre. 4 % av spørsmålene hand let om kredittopp lysninger 2 % av henvendelsene handlet om skolers kontroll og innsyn glipp 1 Sendte ut fire millioner fødsels numre Fødselsnumrene til fire millioner av landets innbyggere ble ved en glipp sendt ut til ti norske aviser i september 28. Det var Skatteetaten som sendte ut cd-ene med informasjonen. Hendelsen ble av flere betegnet som en skandale. Skatteetaten sender hvert år ut skattelister til norske redaksjoner. Listene inneholder en oversikt over nordmenns inntekt og skatt, og skal være strippet for fødselsnumre. Ved en feil mottok enkelte mediebedrifter lister med fødselsnummer. Feilen ble oppdaget av en journalist i NRKs Brennpunkt-redaksjon. Fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys refset skatteetaten og kalte lekkasjen pinlig. Vi har et problem med offentlige etater som ikke har gode nok rutiner for personvern. Folk er opptatt av dette og er bekymret for id-tyveri. Personvern ligger som en overordnet utfordring, sa statsråden ifølge digi.no. Saken vekket oppsikt langt utenfor Norges grenser. Den tyske tv-kanalen ZDF sammenliknet saken med den lange rekken av omfattende lekkasjer i Storbritannia. Tyskerne gjorde også et poeng av godtroende nordmenn som publiserer skattelistene på Internett. Fødselsnummer på avveie kan blant annet gi risiko for identitetstyveri, for eksempel kredittkortsvindel, innsyn i helseopplysninger og ulike typer informasjonstjenester på nett. glipp 2 Kommune la ut vitnemål på nettet Elverum kommune kom i 28 i skade for å legge ut eksamensvitnemål og fødselsnummer til en snekker på sine nettsider. Irene Evenstad Midtlund, fungerende rådmann på den tiden, beklaget hendelsen sterkt, og la til at Elverum kommune har gode rutiner for behandling av sensitive personopplysninger. Den uheldige publiseringen skjedde i forbindelse med behandling av en byggesak, og snekkerens papirer og vitnemål var lagt ved søknaden. Saken ble lagt ut på kommunens postliste uten at de sensitive opplysningene var fjernet. Vitnemålet skal ha ligget ute til allmenn beskuelse i flere uker. Det var en bekjent av byggherren og snekkeren som oppdaget informasjonen, og varslet. Kommunen fjernet straks informasjonen, og snekkeren fikk en beklagelse. 3 døde eide våpen Mangelfullt våpenregister Foto: istock Politiets våpenregister har svært mange feilregistreringer, fant Datatilsynet ved et tilsyn i 28. Formålet med registeret er blant annet at politiet skal ha kunnskap om hva de kan møte av våpen i ulike situasjoner, sier Atle Årnes, senioringeniør i Datatilsynet. Tilsynet viste imidlertid at politiet ikke kan stole på opplysningene i registeret, for eksempel når de skal på husbesøk. Kvaliteten var elendig. Blant annet var svært mange adresseopplysninger utdatert, og mer enn 3 avdøde personer stod oppført som eiere til våpen, forklarer Årnes. Politidirektoratet ble pålagt å endre en rekke forhold ved registeret innen 1. desember 28. glipp 3 Minnepenn med klientopplysninger på avveie Eirik Heradstveit trodde minnepennen han fant på parkeringsplassen på Askøy inneholdt musikk. I stedet var den lastet med sensitive opplysninger fra kommunens pedagogisk-psykologisk tjeneste. Det var i mai i fjor at Heradstveit fant USB-pennen på en parkeringsplass ved Ravnanger senter. Han trodde det var musikk på pennen og tok den med hjem. Det viste seg at USB-pennen inneholdt 2 filer fra pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) på Askøy. Opplysningene var av svært sensitiv karakter. Blant annet var det vurderinger av enkeltelevers evner og problemer, samt navn på 17 barn og åtte voksne som stod i kø for å få hjelp. Problemene til de 17 barna, både privat og på skolen, var detaljert beskrevet. Det ble blant annet konkludert med at en elev lå så langt tilbake at han måtte betegnes som lettere tilbakestående. Mannen som fant pennen syntes allmennheten burde få vite om PP-tjenestens lemfeldige omgang med personopplysninger og gikk til avisen Bergens Tidende. Avisen tok kontakt med noen av foreldrene til de 17 barna, som ifølge avisen ble sjokkert. Det er ekkelt å tenke på hva denne informasjonen kunne blitt brukt til, sa en mor til BT. Det er vanskelig nok å søke hjelp hos PPT om en ikke skal få informasjonen spredt for alle vinder også. BT ringte også leder for PP-tjenesten på Askøy og fortalte at en minnepenn med sensitiv informasjon var funnet på Ravnanger senter. PPT-lederen sa hun hadde lett høyt og lavt etter pennen, både hjemme og på jobb. Jeg vet ikke hvordan jeg har mistet den. Men jeg skjønner jo alvorlighetsgraden i det, sa Stephania Wilhelmsen til BT. Ifølge PPT-lederen skal sensitiv informasjon av denne typen kun være tilgjengelig på spesielt sikrede datamaskiner på arbeidsplassen. Hun skal ha lagret opplysningene på en minnepenn for å jobbe hjemme, og vedkjente at det var et regelbrudd. Datatilsynet mente saken var alvorlig. Det er svært lett å glemme eller miste minnepenner. Denne type sensitive personopplysninger skal ikke lagres på minnepenner som tas med ut av kontorene, så sant man ikke har sikret innholdet med kryptering eller lignende, sa Ove Skåra, informasjonsdirektør i Datatilsynet. 6 Personvernrapporten 29 Personvernrapporten 29 7

5 Glimt skolegårder har likhetstrekk med pauserom Ikke overvåking i skoletiden Datatilsynet har pålagt Nøtterøy kommune å slutte med å kameraovervåke elever i skoletiden. Tilsynet krever også at elever og ansatte ved skolen skal informeres om omfanget av overvåkingen. Overvåking i skoletiden er svært problematisk sett fra et personvernståsted. Artikkel 29-gruppen, som har et spesielt ansvar for å følge med på etterlevelsen av personvernregelverket i EUog EØS-området, uttaler at barn og unge fortjener tilsvarende respekt for sitt privatliv på «arbeidsplassen» som voksne arbeidstakere. Gruppen mener at man ikke må ha færre motforestillinger mot å overvåke barn og unge tvert imot. Barn og unge er enda mer sårbare enn voksne, og har dårligere forutsetninger for å sette grenser for hva de bør finne seg i. Datatilsynet viser til at overvåking av deler av skolegården under barnas friminutter har klare likhetstrekk med å overvåke pauserom på en arbeidsplass. Foto: istock 28 i tall 354 e-posthenvendelser ble besvart av Datatilsynets juridiske svartjeneste i personer arbeider i Datatilsynet 3 nye filmer til prosjektet «Du bestemmer» er laget. Filmene er rettet mot klasse klassesett av kampanjen «Du bestemmer» er sendt ut til skoler. Hvert klassesett består av 3 brosjyrer. ville holde orden Fingeravtrykk for å hente barn i barnehagen En barnehage i Berlin slet med underbemanning, og gikk til anskaffelse av en fingeravtrykksleser som kunne holde orden på unger og foreldre som kom og gikk. Maskinen ble plassert ved inngangen og skulle kontrollere at det var de riktige menneskene som hentet ungene. Fingeravtrykkene til de som var berettiget til å hente barnet ble lagret sammen med barnets navn. Barnehagestyrer Kathrin Janert forteller til nettutgaven av Die Zeit at bygningen som barnehagen holder til i brukes av flere andre leietakere og bedrifter. Hun sier det har vært et problem å holde oversikt over hvem som kommer og går, særlig morgen og ettermiddag når barna skulle leveres og hentes. En fingeravtrykksleser til 45 kroner ble innkjøpt, men barnehagen innså ganske snart at maskinen ikke løste det egentlige problemet. Ytterdøren stod fremdeles ulåst, og maskinen slo heller ikke alarm om et av barna forsvant. Ifølge forskning.no skal barnehagen ikke være den første i Tyskland som prøver ut biometri. En fersk rapport fra ABI Research i London konkluderer med at biometrisk måling av mønstre som fingeravtrykk og øyne nå kommer for fullt, og særlig brukes som erstatning for pinkoder og passord på pc-er og mobiltelefoner. To og en halv millioner amerikanere betaler for varer og tjenester med fingeravtrykket sitt i stedet for å dra kortet. I Norge kan flypassasjerer som reiser innenlands med SAS bruke fingeravtrykk i bagasjekontrollen. Systemet er laget for å sikre at kun passasjerer får sjekke inn bagasje. «En fingeravtrykksleser til 45 kroner ble innkjøpt, men barnehagen innså ganske snart at maskinen ikke løste det egentlige problemet.» flytter grenser Debatten om datalagringsdirektivet må fortsette Den norske regjeringen har våren 29 ennå ikke tatt stilling til om den vil anbefale Stortinget å innføre datalagringsdirektivet. Personvernkommisjonen valgte ikke å støtte en innføring. Det er med tilfredshet vi konstaterer at personvernkommisjonens uttalelse er enstemmig, sier direktør i Datatilsynet Georg Apenes. At samferdselsminister Liv Signe Navarsete også har uttrykt bekymring for direktivets innvirking på personvernet og de merkostnader det vil medføre for den norske telebransjen, styrker motstanden ytterligere, mener Apenes. Datatilsynets direktør mener det er uhyre viktig at debatten holdes levende helt frem til konklusjonen foreligger. Hver dag legger vi igjen etter oss myriader av elektroniske spor. Dersom vi innfører datalagringsdirektivet har vi flyttet en grense, den som sier at man ikke samler «bevis» mot mennesker man ikke mistenker for å ha gjort noe galt, sier Georg Apenes. Hvor skal i så fall den nye grensen trekkes? Kanskje alle menneskers helse, skolegang, reiser, og så videre blir av interesse for politiet en gang i fremtiden? Datalagringsdirektivet pålegger lagring av trafikkdata for e-post, ulike typer telefoni og internettbruk. For e-post og telefonhenvendelser skal det lagres opplysninger om hvem som kontakter hvem, og når kommunikasjonen fant sted. For mobiltelefon skal det også lagres opplysninger om hvor personen er når samtalen pågår eller meldingen sendes. Data som røper innholdet i kommunikasjonen skal ikke lagres. Direktivet krever lagring i minimum seks måneder, maksimum to år. Hensikten med datalagringsdirektivet er å bekjempe alvorlig kriminalitet. nordmenn berøres Svenskene vedtok signalspaning Den svenske Riksdagen vedtok 19. juni 28 lov om signalspaning (FRA-loven). Den gir myndighetene mulighet til å spane på elektroniske signaler som passerer den svenske grensen. Forslaget var omstridt, men ble til slutt vedtatt med 143 mot 138 stemmer. Signalspaning vil kunne skje når elektroniske signaler passerer den svenske grensen, og vil på den måten også kunne ramme nordmenn. Mange norske virksomheter har sine servere plassert i Sverige. Det innebærer at trafikk som i utgangspunktet er innenlands, vil måtte passere grensen og dermed være innenfor rekkevidden av loven, sier Leif T. Aanensen i Datatilsynet. Foto: istock I sin utredning påpeker Datatilsynet at FRA-loven vil kunne virke nedkjølende på ytringsfriheten. Norsk Redaktørforening og NRK mener loven kan innskrenke pressefriheten og kildevernet. «Det hjelper lite at en kilde har tillit til at journalisten ikke vil røpe eller bli pålagt å røpe vedkommendes identitet, dersom vedkommende risikerer at staten gjennom overvåking av kommunikasjonen likevel kan avdekke så vel innholdet i kommunikasjonen som kildens identitet,» skriver generalsekretær Nils E. Øy i Norsk Redaktørforening og NRK-advokat Jon Wessel-Aas i en kronikk i Aftenposten. 8 Personvernrapporten 29 Personvernrapporten 29 9

6 Personvernundersøkelsen 29 Hva deler vi med andre? Karis blogg Passer helseopplysninger på en blogg eller i en chat? Snakker vi med alle om alt? Datatilsynet har undersøkt hvem vi vil dele hva med, og hvilke kanaler vi syns det er greit å bruke. De siste to årene har man i Norge sett en oppblomstring av nettsamfunn der mange villig deler nærgående informasjon om seg selv med andre. Det vises mengder av reality programmer som går svært langt i å vise private situasjoner frem for alle. Men hvor villige er vi blitt til å dele? Personvernundersøkelsen 29 viser at vi fortsatt har noe vi vil skjule for andre, og at vi syns det er naturlig å kunne styre hvem som skal få vite hva. Folk sier de setter klare grenser for hvilken informasjon de ønsker å dele med hvem. hvem får vite hva? Enkelte temaer er det naturlig å dele med en vid krets av kollegaer og bekjente, mens andre temaer ønsker folk kun å dele med nærmeste familie og venner. Temaene folk i undersøkelsen syns det er lettest å ta opp er religiøs overbevisning, livssyn og hva en stemte ved siste valg. Det interessante her er å se den store forskjellen mellom eldre og yngre. Personer under 4 er betydelig mer åpne enn de over 5 år når det gjelder disse temaene, sier Catharina Nes, samfunnsviter og seniorrådgiver i Datatilsynet. De temaene folk helst ikke vil snakke om med andre enn den aller nærmeste krets, er utbrenthet, depresjon og planlagte familieforøkelser. For disse temaene er det ikke store forskjeller mellom eldre og yngre. Når det kommer til denne typen svært følsomme temaer ser det ut til at de aller fleste, uavhengig av alder, utdanning og inntekt, har samme følelse av hvor grensen går for hvem de vil snakke med. Etter depresjon og utbrenthet, er opplysninger om inntekt det folk i minst grad syns det er naturlig å dele med andre. Hvert år ser vi det kommer en debatt rundt de offentlige skattelistene. Det er tydelig at svært mange ønsker fortrolighet rundt sin privatøkonomi, og føler at publiseringen er utidig, sier Nes. Unge er mer åpne, men ikke om alt Det ser ut til at det har utviklet seg en oppfatning av at det normale blant de unge er omfattende og ukritisk deling av informasjon på Internett, sier Catharina Nes. Personvernundersøkelsen underbygger imidlertid ikke denne oppfatningen. Yngre mennesker deler personlige opplysninger noe mer åpent enn eldre, men alder gir ikke utslag for temaene som oppfattes som mest følsomme. Ungdommene er likevel en interessant gruppe som kan si noe om hvordan det kommer til å bli fremover, mener Nes. Det er ikke tvil om at normene for å eksponere seg endres, men vår undersøkelse viser at også unge mennesker er forsiktige i bruken av kommunikasjonskanaler på Internett når det kommer til de mest følsomme temaene. Det blir spennende å se om dette vil utvikle seg videre. Vil folks integritetsgrenser forskyves når mulighetene til å dele personopplysninger er så mange? Kontroll er viktig Selv i dag med så mange ulike måter å kommunisere på, viser undersøkelsen at de aller fleste syns samtalen ansikt til ansikt er mest naturlig å bruke når personlig informasjon skal formidles. En samtale ansikt til ansikt har unike kvaliteter, sier Catharina Nes. Personlig tilstedeværelse gir bedre muligheter for fortrolighet og gjensidig støtte, og man har bedre kontroll over hvem som lytter. Bruken av telefon ligger også jevnt høyt og varierer heller ikke mye etter tema. Likevel svarer bare halvparten så mange at de synes det er naturlig å bruke telefon til å dele personlige opplysninger, sammenlignet med andelen som vil benytte samtale ansikt til ansikt. Kontroll ser ut til å være et stikkord for folk flest, sier Nes. Jo mer følsomt man opplever temaet, jo strengere vil man styre hvem som får motta informasjonen. Undersøkelsen viser at folk er svært forsiktige med å bruke Internett til å formidle det de oppfatter som svært følsomme opplysninger. BLIR JEG LYKKELIG AV LYKKEPILLER? Lagt inn av Kari 5 april I dag tok jeg endelig motet til meg og dro til legen for å be om hjelp. Jeg er lei av å ha det vondt lei av at ingen bryr seg lei av å være usynlig. Legen ga meg en resept på noen lykkepiller som jeg har hørt om tidligere, men jeg vil egentlig ikke ta dem. Hvor lykkelig kan man egentlig bli av piller? Jeg vil ha det bra, men det virker helt teit at det er legen min som skal gjøre meg glad igjen Arkivert i Personlig kommentarer NOK EN DÅRLIG DAG Lagt inn av Kari 26 mars Om meg Les mer Arkiv Mars 29 (21) Februar 29 (24) Januar 29 (32) Desember 28 (36) November 28 (3) Oktober 28 (25) September 28 (32) August 28 (38) Juli 28 (23) Juni 28 (31) Mai 28 (28) April 28 (37) Mars 28 (29) Februar 28 (34) Kategorier Inspirasjon Musikk Shopping Personlig Foto Min stil Venner Tips Litt av hvert Søk i bloggen Illustrasjon: Teft, foto: istock 1 Personvernrapporten 29 Personvernrapporten 29 11

7 Det vokser stadig frem nye tjenester innenfor blant annet helsesektoren. Noen av disse erstatter den private samtalen ansikt til ansikt med elektronisk kommunikasjon. Dette kan være et attraktivt tilbud til mange, sier Nes. Det å føle at man er anonym vil mange ganger være en fordel når man skal formidle nettopp private og følsomme opplysninger om seg selv. Men det er også viktig å merke seg at mange vegrer seg mot å formidle følsomme opplysninger på denne måten, slik vår undersøkelse viser, påpeker Catharina Nes. Vi må ikke glemme de kvaliteter som ligger i det personlige møtet, og samtalen ansikt til ansikt, i en tid hvor tendensen er raskere og mer kostnadseffektive måter å kommunisere på. «De aller fleste har fortsatt klare grenser for hvor langt de vil gå.» Catharina Nes, seniorrådgiver Datatilsynet Nær familie Nære venner Kollegaer Bekjente Sjefen/læreren min Hvem som helst Hvem snakker du med om planlagt famileforøkelse? Nær familie Nære venner Kollegaer Bekjente Sjefen/læreren min Hvem som helst Hvem snakker du med om utbrenthet/depresjon? Nær familie Nære venner Kollegaer Bekjente Sjefen/læreren min Hvem som helst Hvem snakker du med om hva du tjener? Det handler om integritet Selv om stadig flere eksponerer seg på nett, har ikke personvernet utspilt sin rolle. Personvernet setter ikke absolutte grenser for hvilke opplysninger man får lov til å dele med andre. Det handler mer om personlig integritet, og om at man skal ha mulighet til å kunne kontrollere spredningen av opplysninger om seg selv, sier Catharina Nes. Nær familie Nære venner Kollegaer Hvem snakker du med om sorg ved venn/families bortgang? Hvor går grensen? Sirklene viser hvor villige vi er til å dele opplysninger om de forskjellige temaene i Personvernundersøkelsen 29. De innerste sirklene viser temaer vi er gjennomgående minst villige til å snakke med andre enn de aller nærmeste om, de ytterste er temaer vi i større grad syns det er naturlig å snakke med flere om. Hvem snakker du med om hva du stemte ved siste valg? Bekjente Sjefen/læreren min Hvem som helst Planlagt familieforøkelse Depresjon/utbrenthet Inntekt Sorg Nær familie Nære venner Stemmegivning Religiøs overbevisning/livssyn Kollegaer 53 Bekjente Sjefen/læreren min Hvem som helst Nær familie Nære venner Kollegaer Bekjente Sjefen/læreren min Hvem som helst Hvem snakker du med om religion/livssyn? Selv om stadig flere eksponerer seg på nett, har ikke personvernet utspilt sin rolle, mener Catharina Nes, samfunnsviter og seniorrådgiver i Datatilsynet. Personvernundersøkelsen 29 Undersøkelsen ble gjennomført av meningsmålingsinstituttet Sentio i uke 5 i 29. Et webpanel basert på et landsrepresentativt utvalg på 1 personer over 18 år deltok. Personene ble spurt om å vurdere hvor greit de syns det ville være å formidle opplysninger om seks tenkte situasjoner: Stemmegivning ved siste valg, religiøs overbevising/livssyn, inntekt, sorg, planlegging av familieforøkelse og utbrenthet/depresjon. De ble også bedt om å svare på om det ville være greit å dele disse personlige opplysningene med henholdsvis nær familie, nære venner, kollegaer, sjefen/læreren, bekjente og hvem som helst. De spurte fikk deretter et oppfølgingsspørsmål om hvilke kommunikasjonskanaler de synes det ville være naturlig å benytte for å formidle de personlige opplysningene. Her kunne de krysse av for flere svaralternativ på listen; «samtale ansikt til ansikt», «telefonsamtale», «chatting på nettet», «nettsamfunn», «blogg/hjemmeside åpen for alle», «e-post» og «ingen av disse». Undersøkelsen så også på hvordan folk bruker jobb-e-posten, samt om de syns det er rimelig at arbeidsgivere skal ha innsyn. Hele personvernundersøkelsen 29 kan lastes ned fra Hvor mange synes det er greit å snakke med de ulike samtalepartnerne for hvert av temaene i undersøkelsen? Nær familie Nære venner Kollegaer Sjefen/læreren Bekjente Hvem som helst Sorg Religion/livssyn Stemmegivning Inntekt Depresjon/utbrenthet Noen opplysninger vil vi ha for oss selv Mindre enn 15 % av de spurte syns det er greit å dele opplysninger om planlagt familieforøkelse eller depresjon/utbrenthet med bekjente, og under 8 % vil dele slike opplysninger med hvem som helst. Opplysninger om stemmegivning og religiøs overbevisning er de temaene i Personvernundersøkelsen 29 vi mest villige til å dele med andre. Vi er noe mindre villige til å dele opplysninger om inntekt enn opplysninger om sorg etter en nær persons bortgang. Planlagt familieforøkelse 12 Personvernrapporten 29 Personvernrapporten 29 13

8 «Det er fortsatt nødvendig å heve folks nettkompetanse, og komme med advarsler og skrekkeksempler som viser hvor vanskelig det kan være å kontrollere ting på nett.» Marika Lüders, forsker ved SINTEF Publiserer tross advarsler Marika Lüders har arbeidet mye med ungdommers bruk av nye medier. Grensene mellom det private og det offentlige er under endring, og i nteressen for folks intime liv er blitt mye større, mener hun. Hvis man for ti år siden ble forklart hvordan det er nå, ville man blitt overrasket, sier Marika Lüders, forsker ved SINTEF. For eksempel er halve Norges befolkning i dag med i sosiale nettverk på Internett, der mange publiserer mengder av personlige opplysninger og bilder. Selv om man i noen grad kan begrense hvem som får kikke på bilder og lese personprofiler i nettsamfunnene, blir gruppen med tilgang til opplysningene likevel som oftest svært stor, sier Lüders. Når mange mennesker gjør seg svært synlige, oppfattes det raskt som normalt, og det får en selvforsterkende effekt. Den viktigste forklaringen på at det er blitt slik er at det har blitt superenkelt, mener Lüders. Det er lett å publisere, man har fått bredbånd, digitalkameraer, raske datamaskiner, og man bruker mye tid på nett. I forlengelsen av det har det skjedd noe med hva vi syns er greit. Vi har flyttet på grensene, samtidig som det finnes grenser likevel. Det viser jo også Datatilsynets undersøkelse, påpeker hun. Marika Lüders er overrasket over at ungdommene oppgir at de skiller såpass strengt mellom hvilke kanaler de vil bruke, og tror det kan være forskjell på hva de sier, og hva de faktisk vil gjøre. Mange ungdommer bruker nettet aktivt til å skape et bilde av seg selv, slik de selv ønsker å fremstå, mener hun. En del forskningsfunn fra denne gruppen viser at mange for eksempel ser telefonen som mer «skummel» enn bruk av pratekanaler på Internett, særlig når temaet for samtalen er vanskelig. De kan ønske streng kontroll med hvordan ordene faller, og er redd for at det muntlige ikke strekker til. Tenk på en ungdom som skal be en person han ikke kjenner godt med seg ut. Det er jo tross alt ikke så lett i muntlig samtale. Når man skriver en melding kan man veie sine ord, teste ut forskjellige vendinger, og velge den varianten man syns er nærmest det man vil si. Noen «farlige» felter Noen personer bryr seg ikke om hvem som ser det meste om dem uansett. Men de aller fleste vil tilpasse opptredenen etter de nettrommene de er i. Lüders nevner ett av sine nye forskningsprosjekter, der hun blant annet ser en sammenheng mellom hvor privat internettkanalen oppfattes å være, og hvor personlig man tør å uttrykke seg. Mens kanaler som er åpne for vennegruppen kan oppfattes som trygge nok til mer personlig informasjon, vil kanaler som oppfattes som offentlige være mer «farlige». I tillegg er det forskjell på om man er anonym eller opererer med full identitet. Dersom man er anonym, er det lettere å gå lenger i å være åpen om vanskelige problemstillinger, selv om kanalen er åpen for alle. Her er det stor forskjell på nettmediene, understreker hun. På Facebook, for eksempel, er det vanlig å opptre med fornavn og etternavn, mens folk på mange andre nettsteder bare bruker kallenavn. Å stå frem med vanskelige, personlige temaer under full identitet på kanaler som oppfattes som mindre private, blir oppfattet som «farlig». En av Lüders informanter i en tidligere undersøkelse skrev mye på Internett om sine depresjoner. Han oppga ikke fullt navn, men var likevel ikke anonym. Blant annet la han ut forskjellige bilder som ville kunne vise hvem han var. Min informant befant seg kanskje på en av grensene inn mot det «farlige» området, siden han kunne bli identifisert, og likevel var åpen om svært sensitive ting. Lite forskning på voksne Selv om det finnes mye forskning som har sett på ungdommers bruk av nye, elektroniske kanaler, finnes det nesten ikke forskning på hvordan de eldre gruppene kommuniserer på nett. Den største vekstgruppen for sosiale nettsamfunn nå, er de mellom 35 og 49. Tallene er ikke fra Norge, men fra en rekke andre industrialiserte land, påpeker Marika Lüders. Det kommer nok forskning på dette feltet også, tror SINTEF-forskeren. Hvor går grensen? Hvor man trekker grensen mellom «passe» og «for mye» informasjon om seg selv, vil antakelig variere etter hvilken situasjon man er i, tror Lüders. Når man er fjorten 14 Personvernrapporten 29 Personvernrapporten 29 15

Hva er vi redde for? Personvernrapporten 2008. Id-tyver har gode arbeidsforhold i Norge. Ubegrunnet frykt styrer livet vårt

Hva er vi redde for? Personvernrapporten 2008. Id-tyver har gode arbeidsforhold i Norge. Ubegrunnet frykt styrer livet vårt Ubegrunnet frykt styrer livet vårt side 1 Id-tyver har gode arbeidsforhold i Norge side 8 Stor iver blant unge filmmakere side Personvernrapporten 008 Hva er vi redde for? Alle har noe de frykter noe de

Detaljer

Retten til å være i fred

Retten til å være i fred 2006 PERSONVERNRAPPORTEN S 12 S 14 S 20 S 24 Privatlivets fred Farvel anonymitet Gjesteskribent Are Kalvø Spar tid og ressurser med god internkontroll Retten til å være i fred LEDER Dr. Stockman og vi

Detaljer

Personvernrapporten 2007

Personvernrapporten 2007 Bevisbyrden flyttes: Bevis din uskyld! thomas mathiesen side 18 Helsejournaler er ikke trygge på sykehus alvorlig svikt side 22 Ingen jubel for norsk personvern kommentar side 25 Personvernrapporten 2007

Detaljer

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet FORORD Tenk før du deler er et aktivitetshefte for å legge til rette for samtaler med barn på mellomtrinnet om deres sosiale liv

Detaljer

Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 09/00286-3 /CBR 28. august 2009. Høringsuttalelse - NOU 1:2009 Individ og integritet

Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 09/00286-3 /CBR 28. august 2009. Høringsuttalelse - NOU 1:2009 Individ og integritet -_ Datatilsynet FORNYINGS- OG ADMINISTRASJONSDEPARTEMENTET 31 AUG, 2009 Fornyings- og administrasjonsdepartementet Postboks 8004 Dep ARKIVKODE_ 4 SAKSNR: 9,-00 ct0o15`6-0030 OSLO Deres referanse Vår referanse

Detaljer

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet Barn og unge på nett / Post- og teletilsynet 2011 Forord Dagens barn og unge ferdes på Internett med den største selvfølgelighet, mens foreldre og lærere

Detaljer

Ting vil bli enklere og ta kortere tid

Ting vil bli enklere og ta kortere tid Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett Rapport 2-2006 Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett ISBN 82-92447-09-1

Detaljer

PERSONVERN TILSTAND OG TRENDER

PERSONVERN TILSTAND OG TRENDER PERSONVERN TILSTAND OG TRENDER 2015 2014 APRIL DATALAGRINGSDIREKTIVET KJENT UGYLDIG EU-domstolen kjenner datalagringsdirektivet (DLD) ugyldig, og konkluderer med at direktivet innebærer alvorlige inngrep

Detaljer

Retten til privatliv har en verdi som er vanskelig å måle. Mange av oss ser denne verdien først når personopplysninger om oss havner på avveier og vi

Retten til privatliv har en verdi som er vanskelig å måle. Mange av oss ser denne verdien først når personopplysninger om oss havner på avveier og vi ÅRSMELDING FOR 2014 Hva rører seg på personvernfeltet? Denne årsmeldingen inneholder hovedtemaene fra årsrapporten vår som ble oversendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 24. februar 2015.

Detaljer

Masteroppgave i Dokumentar og journalistikk

Masteroppgave i Dokumentar og journalistikk Masteroppgave i Dokumentar og journalistikk Journalister og dataangrep Studiepoeng 45 Morten Åsland 05/2014. Sammendrag Denne oppgavens formål er å undersøke om norske journalister står ovenfor nye utfordringer

Detaljer

Design av personvernserklæringer for unge brukere av sosiale medier. Masteroppgave (60 studiepoeng) Anja op ten Berg Simonsen

Design av personvernserklæringer for unge brukere av sosiale medier. Masteroppgave (60 studiepoeng) Anja op ten Berg Simonsen UNIVERSITETET I OSLO Institutt for informatikk Design av personvernserklæringer for unge brukere av sosiale medier. Masteroppgave (60 studiepoeng) Anja op ten Berg Simonsen Mai 2014 Anja op ten Berg Simonsen

Detaljer

Likes, jus og etikk i sosiale medier

Likes, jus og etikk i sosiale medier Likes, jus og etikk i sosiale medier LIKES, JUS OG ETIKK i sosiale medier Forord side 03 Hvor mange «likes» for at sjefen er en dust? side 04 Administrerende direktør Anne-Kari Bratten, Spekter Sosial

Detaljer

Datatilsynets årsmelding for 2010

Datatilsynets årsmelding for 2010 Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Datatilsynets årsmelding for 2010 Årsmelding R11/01 10.02.2011 Manus til stortingsmelding

Detaljer

Datatilsynets årsmelding 2011

Datatilsynets årsmelding 2011 Datatilsynets årsmelding 2011 Manus til stortingsmelding om Datatilsynets virksomhet, jf. personopplysningsloven 42. Oversendt Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet februar 2012. 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

PREMISS. Tidsskrift for EU-debatt Nº 2 9 PERSON- VERN

PREMISS. Tidsskrift for EU-debatt Nº 2 9 PERSON- VERN PREMISS Tidsskrift for EU-debatt Nº 2 9 PERSON- VERN PREMISS Tidsskrift for EU-debatt Nº 2 9 PERSON- VERN PREMISS N 1 2009 Tidsskrift for EU-debatt ISSN 1891 0939 LØSSALG KR 50, Redaktør Kim-André Åsheim

Detaljer

Identitetstyveri. Strategi og tiltaksplan for identitetstyveriprosjektet. Prosjekteier: Norsk Senter for Informasjonssikring - NorSIS

Identitetstyveri. Strategi og tiltaksplan for identitetstyveriprosjektet. Prosjekteier: Norsk Senter for Informasjonssikring - NorSIS Identitetstyveri Strategi og tiltaksplan for identitetstyveriprosjektet Prosjekteier: Norsk Senter for Informasjonssikring - NorSIS Godkjent av styringsgruppen 19.november 2009 Innhold 1 Innledning...

Detaljer

NR. 4:2008 HØYREMAGASINET MULIGHETER BLÅ HVERDAG I NITTEDAL SIDE 16-18 INTEGRASJON SIDE 21 FINNES DET PRIVATE ROM? TEMA SIDE 6-12

NR. 4:2008 HØYREMAGASINET MULIGHETER BLÅ HVERDAG I NITTEDAL SIDE 16-18 INTEGRASJON SIDE 21 FINNES DET PRIVATE ROM? TEMA SIDE 6-12 NR. 4:2008 HØYREMAGASINET MULIGHETER BLÅ HVERDAG I NITTEDAL SIDE 16-18 INTEGRASJON SIDE 21 FINNES DET PRIVATE ROM? TEMA SIDE 6-12 HØYRE MENER:. PERSONVERN Høyre mener det må stilles strenge krav til personvern

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater HÅNDBOK I E-POSTMARKEDSFØRING OPPDATERT MED E-POST FOR SOSIALE MEDIER OG MOBILE ENHETER INNHOLD 1. NØKLENE TIL FREMGANG 6 2. MER ENN

Detaljer

SEKSUELT TRAKASSERT EN METODERAPPORT BASERT PÅ SAKER I DAGSNYTT OG NRK.NO, PUBLISERT I OKTOBER 2013

SEKSUELT TRAKASSERT EN METODERAPPORT BASERT PÅ SAKER I DAGSNYTT OG NRK.NO, PUBLISERT I OKTOBER 2013 SEKSUELT TRAKASSERT AV TAXISJÅFØRER EN METODERAPPORT BASERT PÅ SAKER I DAGSNYTT OG NRK.NO, PUBLISERT I OKTOBER 2013 «En hånd som sniker seg opp etter skjørtekanten og på et lår i en tynn strømpebukse,

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

En finger med i hverdagen

En finger med i hverdagen Norsk Politi nr.4 // desember 2010 Sosiale medier En finger med i hverdagen For Telemarks politimester, Anne Rygh Pedersen, er bruk av sosiale medier blitt en naturlig del av jobb hverdagen. Det har bidratt

Detaljer

Identitetstyveri. Strategi og tiltaksplan for identitetstyveriprosjektet. Prosjekteier: Norsk Senter for Informasjonssikring - NorSIS

Identitetstyveri. Strategi og tiltaksplan for identitetstyveriprosjektet. Prosjekteier: Norsk Senter for Informasjonssikring - NorSIS Identitetstyveri Strategi og tiltaksplan for identitetstyveriprosjektet Prosjekteier: Norsk Senter for Informasjonssikring - NorSIS Godkjent av styringsgruppen 19.november 2009 Innhold 1 Innledning...

Detaljer

På nett med barna? Et hefte om barn og unges internettbruk

På nett med barna? Et hefte om barn og unges internettbruk På nett med barna? Et hefte om barn og unges internettbruk Sunniva Aas-Hansen ISBN 978-82-7481-159-3 Rapport: 01/2007 «Foreldrene mine vet ikke så mye om Internett. De er så trege, henger liksom ti år

Detaljer

Sosiale medier: i all offentlighet. hva er sosiale medier, og hvordan bruker vi det politisk? Høst/vinter 2014-2015

Sosiale medier: i all offentlighet. hva er sosiale medier, og hvordan bruker vi det politisk? Høst/vinter 2014-2015 Sosiale medier: i all offentlighet hva er sosiale medier, og hvordan bruker vi det politisk? Et studiehefte i to deler med ressurser for basisopplæring. Høst/vinter 2014-2015 www.senterpartiskolen.no Senterpartiets

Detaljer

Organisasjonshåndboka

Organisasjonshåndboka Organisasjonshåndboka Organisasjonsarbeid for unge funksjonshemmede og kronisk syke organisasjonsanalyse rekruttering aktivisering styret arbeidsfordeling arrangementer økonomi utfordringer politisk arbeid

Detaljer

PERSONVERN I SKOLE OG BARNEHAGE

PERSONVERN I SKOLE OG BARNEHAGE PERSONVERN I SKOLE OG BARNEHAGE Samlerapport, juni 2014 Datatilsynet Gateadresse: Tollbugata 3, Oslo Postadresse: Pb 8177 Dep, 0034 Oslo E-post: postkasse@datatilsynet.no Telefon: 22 39 69 00 Faks: 22

Detaljer

Elektroniske spor og personvern. Rapport 1 2005

Elektroniske spor og personvern. Rapport 1 2005 Elektroniske spor og personvern Rapport 1 2005 Elektroniske spor og personvern ISBN 82-92447-05-9 Utgitt: Oslo, mars 2005 Omslag: Enzo Finger Design AS Trykk: ILAS Grafisk Copyright Teknologirådet Elektronisk

Detaljer

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid 2005 Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid Årsrapport 2005 Innhold Takk for at du hjelper oss å gjøre Norge trådløst! 4 5 7 9 10 12 14 16 18 20 22 24 26 32 44 50 51 Dette er NetCom Historikk Milepæler

Detaljer

I beste mening... Et veiledningshefte om bilder av barn på nett

I beste mening... Et veiledningshefte om bilder av barn på nett I beste mening... Et veiledningshefte om bilder av barn på nett Utgiver: Datatilsynet, oktober 2008 Design og tekstbistand: DALE+BANG PR Foto: John Nordahl I beste mening... Vi har vel alle tatt bilder

Detaljer