Kundemagasin nov I vinden. som aldri før. - alltid tilstede på 710 nord

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kundemagasin nov. 2011. I vinden. som aldri før. - alltid tilstede på 710 nord"

Transkript

1 Kundemagasin nov I vinden som aldri før - alltid tilstede på 710 nord

2 Kjære kunde Oddbjørn Samuelsen, Elverkssjef Meget fornøyde kunder Repvåg Kraftlag ønsker å være best, og de er ikke langt unna. Vi har snart lagt bak oss nok et hektisk år. På nettsiden har vi kontinuerlig vedlikehold av distribusjonsnettet. I tillegg har vi årlig toppbefaring av regionalnettet (66 kv-linjene), der vi i år tok for oss den ytterste delen av hovedlinja til Havøysund. I juli hadde vi to kraftige tordenvær i Porsanger området. Vi fikk omfattende skader på linja mellom Smørfjord og Karalaks, og flere master og traverser var splintret av lynet. I tillegg fikk vi skader på en del av målerutstyret vårt (TVK utstyret). På Repvåg kraftstasjon har vi i år hatt en rekke driftsstanser som skyldes alderen på anlegget, noe som har ført til store vedlikeholdskostnader. Her venter vi nå på en endelig behandling av konsesjonssøknaden. Konsesjonsprosessen har tatt svært lang tid. Vi sendte søknaden i januar 2007, og den er ennå ikke ferdig behandlet. NVE har antydet at de vil kunne ferdigbehandle saken før årsskiftet. Så må den til OED for sluttbehandling før vi vet resultatet av søknaden. InfraNord er kommet i normal drift etter etableringen, og Odd Erling Vollan er kommet inn som daglig leder. Vi har i løpet av året hatt fire tilsyn, to fra NVE og to fra DSB. Tilsynsmyndighetene kontrollerer at vi forholder oss til lovverket som regulerer oss, samt at våre anlegg holder den tekniske standard som kreves og at vedlikeholdsrutinene fungerer. Etter de fire tilsynene var det kun på et av tilsynene det ble funnet avvik på, og disse er meldt tilbake og lukket. Avvikene gikk på tariffering av produksjon i vårt nett og en liten justering av anleggsbidragsreglene. Dette forteller meg som leder at vi har svært god fagkompetanse innenfor alle fagområdene vi har ansvaret for. En del av kundene våre vil oppleve å bli kontaktet av oss for bytte av strømmåler. Vi er nå i gang med å tilpasse oss den nye AMS forskriften, og vi bytter ut første generasjons TVK/AMS målere. I tillegg er vi pålagt å kontrollere målere årlig som sendes til et testsenter for kontroll. Disse målerne må nødvendigvis hentes hos våre kunder. På tross av at vi har god kontroll på målerparken vår anbefaler vi at du som kunde sjekker jevnlig at målerstanden på regningen stemmer overens med målerstanden på måleren. Jeg vil til slutt takke for tilbakemeldingen dere som kunder har gitt oss i vår kundeundersøkelse utført av TNS gallup. Dette gir oss ny energi til å yte enda bedre service. Så vil jeg ønske dere en riktig fin førjulstid. Basert på en kundeundersøkelse gjort av TNS Gallup scoret de 71 av 100 mulige poeng på den totale kundetilfredsheten. De kom dermed best ut av alle nettselskapene i Ishavskraftfamilien, og ligger i toppsjiktet blant de energiselskapene her i landet med mest fornøyde kunder. Kun 14 prosent av de nettselskap som har deltatt i undersøkelser fra 1996 og frem til i dag har oppnådd en total poengsum på 70 eller høyere. Dette gir et klart uttrykk om at kraftlagets kunder er mer fornøyde enn strømkunder flest. - Vårt mål er å levere et produkt som skaper fornøyde kunder. Det er viktig at de har tillit og føler seg komfortabel med oss som nettselskap. Alle skal være trygge på å bli hørt og forstått når de henvender seg til Repvåg Kraftlag. Samtidig skal de være bevisst på at vi gjør vårt ytterste for å forvalte nett og nettkapasitet i vårt forsyningsområde på en best mulig måte, sier en fornøyd elverkssjef, Oddbjørn Samuelsen. Årets undersøkelse er TNS Gallups andre måling av tilfredshet blant Repvåg Kraftlags kunder og er basert på svar fra 200 strømkunder med et årlig strømforbruk over 8000 kw/h. I år som i fjor er det kjernevirksomheten kundene er aller mest fornøyd med. Reaksjonsevne, og varsling om brudd er områder de fleste syns fungerer meget tilfredsstillende. Førstnevnte ligger langt over landsgjennomsnittet med 86 poeng. Det samme nivå som det høyeste scoret TNS Gallup noen sinne har målt. - For oss er det en selvfølge at vi skal være god innenfor disse områdene. Kundene våre skal være trygge på at de får strøm, uavhengig av vær og vind. Dette gjennom sikre leveranser, gode rutiner ved varsling, god informasjon ved brudd og at vi viser hurtig reaksjonsevne ved skade, forteller Samuelsen. Når det gjelder kundeforståelse har kraftlaget opplevd en høy økning fra fjordårets undersøkelse, som da lå på 67 poeng. - Dette er noe vi har jobbet aktivt med å forbedre. Vi har satt Repvåg Kraftlag har de mest tilfredse kundene av alle nettselskapene i Ishavskraftfamilien. Fra venstre: Cato Mathisen, Tom Wagelid, Kim Rune Frantzen, Oddbjørn Samuelsen, Aleksander N. Øverli, Sigve H. Gusdal, Gøril Vian, Victor Jensen, Stein Bjørgulv Isaksen og Inger Eriksen. hovedfokus på flere tiltak som skal bidra til at alle kunder vil føle seg velkommen hos oss. Blant annet er kundesenteret blitt bemannet med to ansatte som tar i mot henvendelser fra kunder. Vi ønsker at kunden skal føle at det er godt å være på Repvåg Kraftlag, sier han. Nettleie ligger nederst på barometeret med 37 poeng, men på tross av høy nettleie viser undersøkelsen at poengscoret er høyt i forhold til gjennomsnittet. Det er kun hjemmesiden som viser litt lavere kundetilfredshet enn landsgjennomsnittet. Elverkssjefen legger ikke skjul på at han ikke er helt fornøyd før Repvåg Kraftlag havner helt i toppsjiktet med høye poeng innenfor alle områder. - Det finnes alltid rom for forbedring. Derfor vil vi bestrebe oss etter å være best mulig på alle områder. Å lytte til våre kunder er en hovedprioritet for oss. Det er de vi er her for, ikke motsatt, sier Samuelsen. Kvalitetsområde Gjennomsnitt Makspunkt Minpunkt Reaksjonsevne Sentralbord Leveringssikkerhet Regningen Serviceinnstilling Varsling av strømbrudd Tilgang til rett person Løsningsevne Kundeforståelse KTI Informasjon WEB-siden Totalpris Nettleie Tabellen viser Repvåg Kraftlag sammenlignet med gjennomsnittet av alle kundetilfredshetsundersøkelsene TNS Gallup har gjennomført i kraftbransjen.

3 Tid for totalrenovering Travle arbeidsdager Repvåg Kraftlags avdeling i Olderfjord har mye å henge fingrene i disse dager. Med et forsyningsområde som går gjennom to regionalnett og strekker seg fra Snefjord Lakselv Kvalsund - Repvåg har de fem ansatte nok å fylle arbeidsdagene sine med. Installering av målere, vedlikehold av gatelykter og nedbygging av trafokretser for bakkebetjening er bare noen av gjøremålene avdelingen utfører daglig. - Olderfjord betjener også kraftstasjonen i Repvåg, som har hatt en del utfordringer den siste tiden. Men nå ser det ut til å være på et tilbakelagt stadium, forteller soneleder Ragnar Thomassen, som har vært ansatt 30 år i bedriften. I tillegg har de et stort pågående prosjekt med å forbedre jording av trafokretser. Disse har som formål å hindre overspenning i forbindelse med lyn og torden. - Dårlige jording av trafokretsene koster oss store ressurser, både i forhold til arbeidskraft og kapital. Derfor skal dette utbedres i forsyningsområdet vårt. Prosjektet er et myndighetskrav som skal ferdigstilles innen 2012, forteller han. Olderfjord og omegn med sine 80 innbyggere er et kjent og ettertraktet hytteområde. Vil hytteeiere ha strøm er det Thomassens menn som rykker ut for å tilkoble dette. To montører fra avdeling Olderfjord i ei høyspentmast ved Lakselv for å utføre ettersyn, og kontrollerer alle delene i masta for slitasje og ev. skader. - Vi har rundt tre til seks henvendelser i måneden, men aktivitet innen utbygging og tilknytning av strøm til hytter og fritidsboliger varierer veldig, forteller sonelederen. Han ser positivt på utviklingen innenfor hytte- og fritidsboligmarkedet i området. - Et bolighus står ikke tomt i mange dager før det blir solgt som fritidsbolig. Det er flott å se at noen overtar boliger når huseier faller bort. Da unngår vi å oppleve hus som forfaller her i bygda, sier Thomassen. Soneleder Ragnar Thomassen forteller om travle dager ved avdelingen i Olderfjord. Kraftlaget venter på fornyet konsesjon før Repvåg kraftstasjon kan utbedres. De observante har kanskje registrert at Nordkapp kommune flere ganger i løpet av høsten har annonsert vannavstengning for Repvåg. Dette skyldes kraftlagets vedlikehold ved anlegget. Ett anlegg man trygt kan si har sett sine bedre dager. Nordkapp kommune fikk i 1975 tillatelse til å ta vann fra kraftstasjonens rørgate gjennom en sjøledning over til Repvåg. Repvåg Kraftlag har i utgangspunktet ingen alternativer eller leveringsforpliktelser når rørgata må tømmes for vedlikehold. - Men vi tar allikevel hensyn så langt vi kan når vi utfører vedlikehold ved anlegget, forteller nettsjef ved Repvåg Kraftlag, Terje Roger Olsen. Sist rørgata ble stengt i slutten av oktober, ble den tømt for å sveise igjen nye hull som oppsto etter tidligere reparasjoner. - Hullene var ikke store, men trykket medførte at vannspruten sto ut av røret i fjellsiden. Den siste reparasjon, utført av Honningsvåg Mek. Verksted, var vellykket og røret er nå tett, forsikrer han. Repvåg kraftstasjon ble med sine to maskiner, hver på 2,85 MVA, ferdigbygget og tatt i bruk i henholdsvis 1952 og Disse ble demontert og revidert i fabrikk i 1982/83, 30 år etter idriftsettelsen. 30 nye år er snart gått og maskinene bærer preg av dette. Det siste året har det vært flere større og mindre havari og hendelser i stasjonen. - Lager har havarert, og kjøleanlegget har sprunget lekk og oversvømt maskinkjelleren. I tillegg har vi som nevnt hatt flere lekkasjer i rørgata som har vært utfordrende å få tettet, forteller nettsjefen. Repvåg Kraftlag har i dag midlertidig tillatelse fra OED for å drive kraftstasjonen i Repvåg, da deres konsesjon gikk ut for en del år tilbake. - Vi venter fortsatt på en fornyet konsesjon til å drive kraftstasjonen og kan ikke utføre større utbedringer ved kraftstasjonen før denne er på plass, sier Olsen. Etter NVEs befaring av anlegget i oktober håper han at ventetiden snart er over og at konsesjonsvilkårene vil bli avgjort. - Det gjenstår å se hvilke krav og driftsforutsetninger som settes for en videre drift eller om anlegget må nedlegges. Utfordringer i rørgate ved Repvåg Kraftstasjon har medført mye vedlikeholdsarbeid og reparasjoner den siste tiden for Repvåg Kraftlag. Med tanke på fremtidige aktiviteter er det viktig at vi får satt anlegget i god stand med en stabil vannforsyning. Blant annet ønsker firma Mainstream å benytte vannet fra kraftstasjonen til et smoltanlegg på land sør for stasjonen. I tillegg bør det bygges en bro over rørgata for å forhindre skader etter scooterkjøring og annen vinteraktivitet. - Kommunens scooterløyper er anlagt over kraftstasjonens rørgate, og store riper og avslitt maling vitner om utallige scooteres ferd over et ubeskyttet rør. Slag og riper fra ski og meier kan også medføre at røret sprekker, derfor er det viktig å få gjort dette arbeidet for at scooterløypene skal bestå, avslutter Olsen.

4 Det er en lykkelig gjeng som endelig kan ta den nye lekeplassen i bruk. Snakk om skolelys Kommunelege Guri Tuv Brattli demonstrerer på kommuneoverlege Erik Langfeldt noen av ultralydapparatets bruksområder. Betalte ultralydapparat Repvåg Kraftlag tar sine samfunnsoppgaver på alvor. De tok et helse- og samfunnsmessig ansvar da de i september fullfinansierte et ultralydapparat til den kommunale helsetjenesten i Nordkapp. Nordkapp helsesenter, med kommuneoverlege Erik Langfeldt og kommunelege Guri Tuv Brattli i spissen er svært takknemlig for dette. - Dette var et gledelig og samfunnsnyttig bidrag fra Repvåg Kraftlag. Det betyr mye for det kommunale legesenteret å ha et ultralydapparat tilgjengelig lokalt, sier de. Med dette apparatet kan legesenteret nå tilby en del undersøkelser som pasienter tidligere måtte til Hammerfest for å utføre. - Ultralydapparatet bidrar med at vi kan undersøke indre organer som blant annet mageregion, hals, bryster, muskelskjelett, gravide, urinblære og underlivet. Det er et viktig og interessant hjelpemiddel som kan være med på å avkrefte eller bekrefte tilstander som blodpropp i et bein, gallestein, senebetennelse eller en uavklart oppfylling i magen eller muskel-skjelett, forteller Tuv Brattli. Hun presiserer at apparatet ikke er et alternativ til røntgenutredning. Finner man noe mistenkelig under ultralydundersøkelsen som ikke kan bekreftes eller avkreftes, blir pasienten henvist til Hammerfest sykehus for videre utredning. - Men apparatet kan være med på å avklare en diagnostisk mistanke slik at vi slipper å henvise en del av pasientene videre, legger Tuv Brattli til. Ultralydapparatet kommer ikke bare Nordkapps pasienter til gode, men betyr også kompetanseutvikling for de kommunale legene som bruker hjelpemiddelet i deres yrke. - Det gir innbyggerne i Nordkapp et bedre helsetilbud, samtidig som bruken av denne teknologien bidrar til lokal fagutvikling. Vi får mulighet til å videreutvikle kompetansen vår innenfor det fagfeltet vi praktiserer, sier Langfeldt. Finansieringen av ultralydapparatet skulle i utgangspunktet vært et spleiselag mellom Nordkapp kommune og Repvåg Kraftlag, men på grunn av kommunens økonomiske utfordringer valgte kraftlaget å sponse hele beløpet på kroner. Dette er ikke første gang Repvåg Kraftlag har bidratt med midler til Nordkapp helsesenter. Ved hjelp av midler fra deres fond for samfunnsnyttige formål har kraftlaget tidligere bidratt til opprettelse av legesenterets lysbehandlingsenhet for behandling av eksemtilstander og psoriasis. De finansierte for øvrig også det første databasert EKG-utstyret til det lokale helseforetaket i sin tid. Repvåg Kraftlag lyser opp den nye lekeplassen ved Havøysund skole Etter mange års planlegging og hardt arbeid sto endelig den nye lekeplassen ved den lokale skolen ferdig 11. oktober. Dette takket være lokale bidragsytere. Belysningen sørget Repvåg Kraftlag for å få på plass. Noe rektor ved skolen, Roy A. Møller setter stor pris på. - Skolens nye lekeplass skaper stor aktivitet, både i skoletiden og på ettermiddagen. Den flotte belysningen kraftlaget har bidratt med gjør at lekeplassen kan brukes året rundt, forteller han og tenker spesielt på den kommende mørketiden. Og det er en topp moderne lekeplass rektoren stolt viser Lykken smiler til Lykken II Lokale krefter sørger for bevaring av verneverdig fiskefartøy fra Nordvågen kystlag, med leder Roald Olsen i spissen, har siden 2009 gjort en iherdig innsats for å berge det 65 år gamle lokale fartøyet Lykken II slik at det kan være en del av kommunens kyst og fiskerihistorie. Repvåg kraftlag ønsket å bidra med ivaretakelse av det historiske fiskefartøyet, og overrakte det lokale kystlaget kroner i finansiering til dette arbeidet. - Vi er veldig takknemmelig for den støtten kraftlaget har gitt oss. Den betyr mye for Nordvågen Kystlag og det videre arbeidet med å få Lykken II totalrenovert og i drift igjen. Det er helt enestående at de gir oss forståelse og anerkjennelse for at vi på frivillig basis ønsker å bevare fartøyet som en del av kommunens kysthistorie, sier Olsen. frem. Det finnes lekeapparat i forskjellige varianter. Disse har mykt underlag som skal hindre skade ved fall. Vær og vind er ingen hinder for aktivitet da hele lekeplassen er skjermet med beplantning og levegger. Rundt leveggene er det montert sittegrupper der elevene kan ha undervisning ute i det fri. Alt dette i full belysning ved hjelp av lykter Repvåg Kraftlag har sponset. Nå ser Møller og resten av de ansatte ved Havøysund skole med glede på at både store og små boltrer seg i lekeapparatene. - Lekeplassen bidrar til å skape aktivitet og friske barn, og er samtidig et viktig bidrag for å bedre det sosiale miljøet på skolen, forteller han. Lykken II er Nordkapp kommunes eneste gjenværende skøyte som ble bygget på oppdrag til eiere i kommunen under gjenreisningstiden. Fremover vil Nordvågen Kystlag jobbe med å gjøre Lykken II klar til å kaste loss og starte langturen nedover til Sandnessjøen i 2013 for å delta på Forbundet Kystens årlige landsstevne. - Vi satser på å få den i en respektabel stand innen den tid slik at båten blir presentert som en god representant på vegne av både Nordkapp kommune og våre sponsorer, forteller Olsen.

5 Lokalt eierskap i vinden Nå er Havøygavelen vindpark i lokale hender 1. september overtok Finnmark Kraft vindparken som Repvåg kraftlag har vært med og driftet høyspentanlegget ligger i Måsøy kommune. Parken er verdens nordligste og ved vindparken. Som medeier i Finnmark Kraft vil de antakeligvis den tøffeste å drifte. Med sine 16 vindturbiner fremover dele ansvaret for videre utvikling av parken som skuende over Havøysund har vindparken en kapasitet på drives av Arctic Wind AS. 40,5 MW og en produksjon på 90 GWh som gir ren strøm til ca 5000 husstander. Administrerende direktør Egon Leonhardsen i Arctic Wind er fornøyd med at vindparken har fått lokale eiere. Da parken sto ferdigbygget i oktober Dette innebærer at eierne vil kunne få et større og nærere var den var blant Norges første vindparker. eierforhold til drift og produksjon av parken. Noe som kan Den ble bygd av Norsk Miljøkraft. Senere medføre at de ser andre driftmodeller som vil gjøre parken overtok Hydro, ogderetter Statoil ansvaret enklere og smidigere å drive enn dersom den hadde hatt for parken, før den ble solgt til Finnmark finansielle eiere, mener han. Kraft. Vindparken ble lagt til Havøysund på grunn av områdets gode vindforhold, men erfaringer gjort gjennom snart ti år viser at vind- og værforholdene i vårt subarktiske område har gjort det utfordrende å drive en optimal drift av parken. - Ekstreme vindforhold har gitt mye slitasje Havøygavelen vindpark har vist på turbinene. Dette har til nå krevd store seg å være en utfordrende park vedlikeholdsbehov og reparasjon av utstyr, som har å drive på grunn av ekstreme medført til mye stopp i produksjonen. Derfor har værforhold. vindparken ikke produsert så mye kraft som man hadde forventet, forteller Leonhardsen. Hovedfokuset fremover blir å videreutvikle parken slik at man får utnytte dens potensial på best mulig måte. - Målet er å gjøre dette til en lønnsom vindpark med optimal drift. Dette ved blant annet å gjøre turbinene bedre rustet slik at vi unngår stans i produksjon på grunn av vanskelige værforhold og vedlikeholdsarbeid, sier han. Energien som parken produserer blir solgt som fornybar energi til Nederland gjennom grønne sertifikater, men leverer i hovedsak kraft som blir brukt i nærområdet. Arctic Wind ser nå på mulighetene å opprette nye stillinger lokalt i Havøysund, blant annet teknisk personell til vedlikehold av turbinene på Havøygavelen. Finnmark Kraft AS Selskapet ble stiftet i Alta 17. juni Formålet deres er å bygge ut ny vind- og vannkraft i Finnmark, i samarbeid med grunneieren Finnmarkseiendommen. Finnmarks Kraft AS eies av kraftselskapene Repvåg Kraftlag, Varanger Kraft, Alta Kraftlag, Hammerfest Energi, Luostejok Kraftlag, Nord Troms Kraftlag, Nordkyn Kraftlag, samt grunneieren FeFo. Selskapet har som mål å være en ledende produsent av fornybar kraft i Finnmark. Administrerende direktør i Arctic Wind, Egon Leonardsen har i samarbeid med Finnmark Kraft fokus på videre drift av parken.

6 Gjør hjemmet ditt el-sikkert Mange branner skyldes feil i det elektriske anlegget. Vær med på å forebygge dette. På tide å ta en el-sjekk på boligen din? Det viktigste du som boligeier eller leietaker kan gjøre for å forebygge branntilløp i hjemmet er å forsikre deg om at det elektriske anlegget er i god stand. Dette er det boligeier eller bruker av boligen som har ansvar for å kontrollere. - Det er ditt ansvar å sørge for at det elektriske anlegget er i forskriftsmessig stand og at det tåler den belastningen anlegget utsettes for, forteller avdelingsleder ved mål og tilsyn i Repvåg Kraftlag, Ingar Hermansen. Hver fjerde nordmann har aldri fått en elektriker til å kontrollere det elektriske anlegget i hjemmet. Dette til tross for at en rekke branner skyldes feil i det elektriske anlegget og ukorrekt bruk av elektrisk utstyr. - Mange er ikke klar over at det er eier eller bruker av bolig som sitter med ansvaret for ettersyn av det elektriske anlegget i hjemmet, sier han og mener dette kan skyldes for lite informasjon i forhold til el-sikring av bolig. - Det lokale el-tilsyn forpliktes kun å utføre kontroller hos fem prosent av kundene årlig. Noe som betyr at de får besøk fra Tørrkoking oss hvert 20 år. Tørrkoking er den hyppigste årsaken til brann. Mange branner starter på grunn av likegyldighet, uvitenhet og glemsomhet! Har du lett for å glemme å skru av kokeplaten, finnes det utkoplingsutstyr som bryter strømmen etter en viss tid. Det finnes også For eldre og funksjonshemmede kan hjelpe- komfyrer med innebygd sikkerhet. Derfor er det viktig at kunden selv tar ansvar for at boligens Spør i forretningen. elektriske anlegg blir vedlikeholdt, og at det utføres middelsentralen i kommunen gi nærmere informasjon. regelmessige kontroller av det, helst hvert 5. år. - De aller fleste installatører utfører el-sjekk i bolig for en rimelig penge. I tillegg gir det rabatt på boligforsikringen, Tildekking forteller Hermansen. Brennbart materiale må ikke komme i kontakt med ovner. Ved å ta noen enkle grep kan du selv være med på å forhindre branntilløp i det elektriske anlegget. - Sjekk sikkerhetskapet jevnlig og sørg for at skrusikringer er skudd til. Påse at stikkontakter, ledninger og koblinger ikke er misfarget brune. Bruk riktige lyskilder og anvend elektriske apparat slik anvisningen beskriver. Dette er noen av mange viktige tiltak som kan være med på å forebygge brann i hjemmet, forteller han. Skal du pusse opp boligen anbefales det at du oppgraderer det elektriske anlegget, da eldre boliger ikke er tilpasset dagens effektbehov. Hermansen oppfordrer også å sjekke det elektriske anlegget før vinterkulda setter inn. - Streng kulde fører til ekstra belastning på det elektriske anlegget i boliger med elektrisk oppvarming. Det er viktig å være på vakt og sjekke at anlegget ikke overbelastes, sier han. Dersom det skulle oppstå mistanke om alvorlige feil eller skader i det elektriske anlegget, skal huseier koble fra aktuelle apparater/sikringer og kontakte registrert installatør snarest. Tørrkoking er den Vær hyppigste tilstede når vaskemaskiner og tørketromler brukes årsaken til brann. Har du lett for å glemme Slå alltid av: tørketrommelen å skru av kokeplaten, oppvaskmaskinen finnes det vaskemaskinen utkoplingsutstyr som når du forlater bryter boligen. strømmen etter en viss tid. Det finnes også Rengjør lofilteret i tørketrommelen etter bruk. komfyrer med innebygd sikkerhet. Brann i TV-apparatet Tildekking Brennbart materiale må ikke komme i kontakt med ovner. Skru av TV-en med AV/PÅ-knappen før du går og legger deg. Det er ikke godt nok bare å bruke fjernkontrollen. TV-en må ha god lufting. Pass på at den ikke støver ned. Innvendig rensing/rengjøring anbefales. Flatskjermer med jordet strømkontakt brukt mot kabelnett/telenett kan føre til kraftige elektriske støt, varmegang og økt brannfare. Ta kontakt med din elektrohandel og kjøp... Faresignaler Bruk sansene: se lukt kjenn hør Hvis støpsler, stikkontakter eller sikringer blir unormalt varme, er dette et faresignal! Støpsler og skjøteledninger er svake ledd i elektriske installasjoner. Monter derfor et tilstrekkelig antall med faste stikkontakter. Løse flerveiskontakter og andre provisoriske løsninger går på sikkerheten løs. Strømuttak utendørs kreverjordet stikkontakt med jordfeilbryter. Skjøteledninger må være tilpasset aktuelle påkjenninger og kun brukes under tilsyn. Husk å rulle ledningen på trommelen helt ut for å unngå varmeutvikling Brann i TV-apparatet Skru av TV-en med AV/PÅ-knappen før du går og legger deg. Det er ikke godt nok bare å bruke fjernkontrollen. TV-en må ha god lufting. Pass på at den ikke støver ned. Innvendig rensing/rengjøring anbefales. Pass på oppladbare leker Vær oppmerksom på at oppladbare leker kan medføre brannfare. Enkelte leker har begrenset ladetid. Lading utover den angitte tiden kan føre til overoppheting av lekene, brann eller branntilløp. La ikke barn lade leker på egenhånd, dette bør gjøres av voksne. Det er svært viktig å lese bruksanvisningen Ta ut støpselet fra stikkontakten ved tordenvær og når apparatet ikke er i bruk. Mange apparater er utstyrt med termostat. Går denne i stykker, kan temperaturen på kort tid øke kraftig og forårsake brann. Det finnes utkoblingsutstyr. Lynnedslag kan føre til overspenning som kan skade elektriske apparater Unngå flyttbare lamper og klypelamper. Slike lamper hører ikke hjemme på barnerommet. De kan velte eller falle ned i sengetøyet. Dette kan få fatale følger Fortsatt fiberfokus Daglig leder i Infranord, Odd Erling Vollan har fokus på fiber i disse dager. Overføring av lyd, bilde, data, TV/radio og programvare via raske digitale veinett som fiberkabel, er både dagens virkelighet og fremtid. - Ingen annen datakabel overfører i dag større mengder datasignaler så raskt og stabilt som en fiberoptisk kabel. Dette betyr at du kan få lynraskt internett, krystallklart tvbilde samt sikker og rimelig telefon gjennom samme kabel, forteller daglig leder i Infranord, Odd Erling Vollan som snakker varmt om fiber. - Den er en erstatning for tradisjonelt telefonnett med kobbertråder. Linjen er synkron. Noe som innebærer at det går like raskt å laste opp som ned. Dette merkes når du sender store filer i form av film, bilder eller musikk. Verken kobbernettet eller kabel-tv-nettet vil klare å henge med i utviklingen, og det er i dag kun det fiberoptiske nettet som kan levere den kapasiteten som fremtiden kommer til å kreve. Dette vil den lokale internettleverandøren Infranord at alle kundene som er tilsluttet Repvåg Kraftlags strømnett skal få nyte godt av. - Frem til nyttår vil vi drive aktivt salg av fiber til en kampanjepris få leverandører kan konkurrere mot, forteller avdelingslederen. Med et etableringsgebyr på 990,- inkludert trådløs router og to måneder gratis månedsavgift på internett har staben i selskapet hovedfokus på å tilslutte seg nye fiberkunder. - Vi har stor etterspørsel på fiber, men har plass til mange flere kunder. Det er bygget ut fiberlinje til hele Honningsvåg, Nordvågen, Kamøyvær og Havøysund, og nå ønsker vi at kabelen som er tilsluttet hver husstand skal finne veien innenfor husets fire vegger, og dermed få benyttet seg av den unike kapasiteten fiber gir, sier Vollan. Denne prosessen er såre enkel skal vi tro daglig leder. - Alt kunden behøver å tenke på er hvilken hastighet og tvpakke de ønsker, så kommer vi og kobler dette opp for deg. Faresignaler Flyttbare oljeovner/

7 Alltid beredt, uavhengig av vær og vind De ansatte ved Repvåg Kraftlags avdeling i Havøysund er en travel gjeng som sørger for at innbyggerne i Måsøy kommune har et stabilt og sikkert strømforsyningsnett døgnet rundt. I tillegg til Havøysund har avdelingen ansvar for alle øyene i området, samt strekningen til Snefjord. Det harde klimaet kan gjøre utførelse av oppdrag til tider utfordrende, men mannskapet fra Havøysund er beredt til å rykke ut, uansett vær og vind. - Hos oss er det ingen dager som er like. Det store ansvarsområdet medfører varierte arbeidsoppgaver. Alt fra nedbygging av trafokretser og kabelombygging til inntak av strøm i en boligenhet på Ingøy og vedlikeholdsarbeid på strømlinjene, forteller montør Espen Johansen. Montører fra den lokal avdelingen reparerer feil på høyspentlinjen på Bakfjordfjellet mellom Snefjord og Havøysund. En trafo på 7,2 tonn krever både menneskelige og maskinelle krefter for å få plass i stasjonen. juni har montører forberedt ankomst og installasjon av den tyrkiskproduserte trafoen levert av ABB. Transformatoren veier 7,2 tonn og ved hjelp av båt og lekter samt en stor gravemaskin kom den endelig på plass i stasjonen i september. De avsluttet i november det store oppdraget med å bytte ut trafoen ved stasjonen i Burstad for å forbedre strømkapasiteten til fiskebruket i Tufjord. Nå har mannskapet hovedfokus på å modernisere anleggene på øyene i kommunen for å sikre småplassene. Avdelingen ble opprettet på begynnelsen av 70-tallet, og en som har vært med hele veien er overmontør Geir Arne Nergård. - Stasjonen i Havøysund har opplevd stor utvikling siden den tid. Vi startet i en brakke uten skikkelig montørstasjon. I 1997 ble den utbygd og oppgradert betraktelig med flotte lokaler som inneholder både kontor, messe og trimrom, forteller han. De siste årene har den lokale avdelingen opplevd det som problematisk å rekruttere arbeidskraft til bedriften. Derfor jobber de aktivt med å få lokal ungdom til å utdanne seg innefor elektrofag. - Vi strekker oss langt for å få lærlinger til bedriften. I dag har vi to som er ansatt hos oss, forteller Nergård. Han legger til at kommunen dessverre opplever mye fraflytting, men håper denne utviklingen vil snu med tiden. Havøysunds avdeling består av et mannskap på fire faste ansatte, samt en montør på utlån fra Olderfjords avdeling en uke i måneden for å dekke beredskapsbehovet i bedriften. - Vi har et godt samarbeid med alle avdelinger i Repvåg kraftlag som stiller opp med mannskap ved behov. På større oppdrag blir vi slått sammen til flere arbeidslag. Dette gjelder blant annet ved vedlikehold av hovedlinjer der arbeidet må utføres nattestid, forteller Johansen. Strøm gir fast fisk God fisk krever god strøm! Da Ålesund-bedriften Fjordlaks AS i 2006 bygde ut det store fiskeindustrianlegget i Tufjord på Rolvsøy, meldte behovet seg for bedre strømtilførsel til øya kort tid etter oppstart. Transformatoren i Burstad manglet kapasitet til å levere den strømmengden som anlegget hadde behov for. Som en midlertidig løsning tok de i bruk egne dieselaggregat for å løse dette. I begynnelsen av november kunne Repvåg kraftlag ferdigstille arbeidet og sette trafoen i drift. Med en effekt på 640 kw, som tilsvarer strømforsyning til 100 eneboliger skal nå alt ligge til rette for å tilfredsstille fiskebrukets strømbehov. Fjordlaks har vært en sentral kilde til økt optimisme i Måsøy kommune. Ved å investere i den lokale fiskerinæringen har bedriften bidratt til vekst i innbyggertallet, da spesielt i fiskeværene Ingøy og Rolvsøy hvor anleggene er lokalisert. Etablering av nye arbeidsplasser har dermed bidratt til å opprettholde et levende lokalsamfunn på småplassene ute i distriktene. Havøysunds avdeling består av; montør Espen Johansen t.v, montør Christian Thomassen fra Olderfjord, lærling Adrian Sjursen og overmontør Geir Arne Nergård. Soneleder Geir Inge Hansen, montør Ståle Hansen og lærling Vegard Kristiansen var ikke til stede. Høsten 2010 fikk Repvåg kraftlag på oppdrag fra Fjordlaks å installere en ny transformator som skal øke strømkapasiteten til Rolvsøy slik at fiskebruket får dekket sitt strømbehov. De disponerte mannskap fra avdelingen i Havøysund som bidro med sin fagkompetanse for å få trafoen på plass i trafostasjonen i Bustad. Siden slutten av

8 Investerer i kunnskap oppgaver som er knyttet til stillingen ute hos kunden. I dag begrenser det seg til kontroll av målere og automatisk målerinnsamling. Om tre år har jeg opparbeidet meg den rette kompetanse til å foreta både måler- og tilsynsoppgaver, samt opplysningsarbeid om el-sikkerhet, forteller han. Nyansatt ingeniør Elevene i elektroklassene ved Nordkapp maritime fagskole og videregående skole nyter godt av samarbeidet de har med Repvåg Kraftlag. Tett samarbeid med Nordkapp maritime fagskole og videregående skole bidrar til rekruttering av lokal arbeidskraft. Repvåg Kraftlag har i flere år jobbet aktivt med rekruttering gjennom oppfølging i utdanningsinstitusjonen. Dette ved å bidra med midler til utstyr og teoretisk opplæring som elevene ved VG 2 elektro vil nyte godt av, både under utdanning og i arbeidslivet. - Dette er vår måte å ta et lokalt ansvar på og samtidig bidra med utvikling av fremtidige medarbeidere til vår bedrift, sier elverkssjef i Repvåg Kraftlag, Oddbjørn Samuelsen. Samarbeidet startet i 2008 da forslaget om nedleggelse av linjen kom på bordet. Dette ønsket Repvåg Kraftlag å forhindre og begynte dermed å jobbe aktivt mot nedleggelsen. Ved å legge press på politikerne klarte Repvåg Kraftlag i samarbeid med Luostejok Kraftlag og Nordkyn Kraftlag å beholde VG2 elektro ved Nordkapp maritime fagskole og videregående skole. - Det var viktig for oss, spesielt med tanke på rekruttering av fagfolk med lokal tilhørighet som er vant med det klimaet vi har her i nord, forteller han Sammen med Nordkyn Kraft og Luostejok Kraftlag har Repvåg Kraftlag de siste tre årene bidratt med årlige midler til blant annet 17 velfylt kofferter med utstyr verd 5000,- pr stk. til hver elev ved VG2 elektro. Loustejok Kraftlag bidrar forøvrig nå med støtte til elektrolinjen ved Lakselv videregående skole. Repvåg Kraftlag gir også elevene kurs i fallsikring, helse- og miljøsikkerhet og nedfiring. I tillegg gir de økonomisk støtte til en eksklusjon til Tromsø i samarbeid med andre aktører innefor næringslivet. - Vi ønsker å være synlig gjennom formidling av informasjon om hvilke muligheter som finnes innenfor faget elektro, og samtidig være der for å støtte opp om utdanningsløpet deres, sier Samuelsen. Lærer ved VG2 elektro Bjørn-Erik Johansen er svært takknemmelig for det gode samarbeidet og Repvåg Kraftlags mange bidrag til Nordkapp maritime fagskole og videregående skole. - Dette er med på å forbedre læringsmiljøet og samtidig skape motivasjon hos elevene til å fullføre utdannelsen, sier han. Om tre år har montør Svein Iversen opparbeidet seg kompetanse til å utøve flere oppgaver innenfor måler- og tilsynsavdelingen. Fagfolk på skolebenken Repvåg Kraftlag er opptatt av å levere kundene sine produkter av beste kvalitet. Derfor satser de på å videreutvikle sine ansatte gjennom kompetansebygging innenfor deres fagfelt. Et eksempel på dette er montør Svein Iversen som nå videreutdanner seg innenfor el-sikkerhet ved Teknisk fagskole i Tromsø. Om tre år er han ferdigutdannet tekniker. Han har tidligere vært å finne i uteseksjonen, men grunnet helsemessige årsaker fikk han tilbud om å bytte stilling innad i bedriften. - Det ble ledig stilling som målermontør ved måler- og tilsynsavdelingen. Med denne stillingen fulgte mulighet til kompetanseheving gjennom videreutdanning, noe jeg så absolutt var interessant, forteller montøren som har vært ansatt i bedriften siden I høst startet han på det treårige desentraliserte studieløpet og er beredt på tre tøffe år med både jobb og skole. - Det blir en hektisk tid fremover med studiesamlinger og skolearbeid. Men motivasjonen er på topp, og jeg har som målsetting å klare dette, forteller Iversen. Montøren setter pris på tilliten arbeidsplassen har gitt han gjennom denne muligheten. - Dette vil gjøre meg og bedriften friere til å utføre flere Hovedoppgave ga fast ansettelse. Den nyutdannede og nyansatte ingeniøren Jonas Johnsen har vært hos Repvåg Kraftlag siden juni og stortrives. - Jobben som tilsynsingeniør byr på varierte og spennende arbeidsoppgaver. I tillegg har bedriften et flott arbeidsmiljø, forteller han og skryter av god oppfølging ved bedriften. Johnsen er blitt en del av teamet ved målings- og tilsynsavdelingen der arbeidsdagene består av både kontorarbeid og oppdrag i felten, noe som i følge han selv passer helt perfekt. Den ferske ingeniøren har bakgrunn innenfor skipselektro og har tidligere vært ansatt på Hurtigruta og supplybåt i Nordsjøen. Men det lå lenge i kortene at det var ingeniør han skulle bli, og etter tre år på høyskole i Narvik kunne han i juni skilte med bachelor i ingeniørfag. Repvåg Kraftlag kom inn i bildet allerede under utdannelsen i forbindelse med studiets hovedoppgave. - Jeg var med på å utrede et prosjekt Repvåg Kraftlag og Finnmark Kraft har i forbindelse med vannkraftverket Neselva Kraftverk. Sammen med to med-studenter tok vi for oss blant annet prosjektering av linjen og drøfting av prosjektet i sin helhet, forteller tilsynsingeniøren. Under utarbeidelsen av denne ble Johnsen tilbudt jobb i Repvåg Kraftlag, noe han ikke nølte med å takke ja til. Den nyansatte ingeniøren Jonas Johnsen stortrives ved Repvåg Kraftlag.

9 B-blad Derfor betaler du Nettleie Nettleie er prisen du som kunde betaler for å få overført strøm til boligen din gjennom ditt lokale nettselskap. Repvåg Kraftlag har en beredskap som overvåker strømnettet 24 timer i døgnet og skal sørge for at alle kundene i forsyningsområde har en sikker og stabil strømforsyning til en hver tid. Nettleien er ut ifra dette nettselskapets inntekter som skal dekke utbygging, drift og vedlikehold av strømnettet - alt som kreves for å transportere strømmen trygt hjem til folk. Det er nettselskapet selv som fastsetter nettleien, men NVE Norges Vassdrag og Energidirektorat kontrollerer at inntekten nettselskapet henter inn gjennom nettleien ikke er høyere enn det nettselskapet totalt har lov til å ta seg betalt fra sine kunder. Halvparten av dette er offentlige avgifter som nettselskapet er pålagt å kreve inn på vegne av staten. Nettleien vil normalt variere fra nettselskap til nettselskap og skyldes som regel ulike rammebetingelser som nettselskapene ikke kan endre. Dette kan blant annet være topografiske og klimatiske forhold som er med på å påvirke kostnadene. Ofte vil det koste mer å forsyne et område med spredt bebyggelse enn et tettbygd område. Repvåg Kraftlag er i dag et av de nettselskapene som har høyest nettleie på grunnlag av dette. Få innbyggere og store avstander mellom bebyggelser i et værhardt forsyningsområde krever betydelig ressurser for å opprettholde et optimalt strømnett. Når uvær eller andre faktorer forårsaker strømbrudd, er det alltid en vaktstyrke som er klar til innsats. Med et arbeidsområde som strekker seg over et stort areal kreves det en ekstra innsats av både mannskap og utstyr for å rette opp skade eller annet vedlikeholdsarbeid på det lange linjenettet kraftlaget har ansvar for å drifte. Dette medfører at driftskostnadene vil bli betydelig høyere i forhold til nettselskaper som har ansvar for strømforsyning i tettbygde strøk, og i områder med mindre klimatiske påkjenninger. Repvåg Kraftlag SA Ansvarlig utgiver av kundemagasinet «alltid tilstede på 710 nord» er Repvåg Kraftlag ved elverkssjef Oddbjørn Samuelsen. Besøksadresse: Storgata 5 i Honningsvåg Postadresse: Boks 454, 9751 Honningsvåg Telefon: Telefax: E-post: Internett: På våre nettsider finner du mye nyttig informasjon, og du finner også direktenummer og mobiltelefonnumre til våre medarbeidere bjørkmanns, Alta - alltid tilstede på 710 nord

KUNDEMAGASIN 2013 NOVEMBER - 2013. Krafttak. med kraftlaget. Utgiver og redaksjonelt ansvarlig: Repvåg Kraftlag SA. Trykk: Finnmark Dagblad

KUNDEMAGASIN 2013 NOVEMBER - 2013. Krafttak. med kraftlaget. Utgiver og redaksjonelt ansvarlig: Repvåg Kraftlag SA. Trykk: Finnmark Dagblad KUNDEMAGASIN 2013 NOVEMBER - 2013 Krafttak med kraftlaget Utgiver og redaksjonelt ansvarlig: Repvåg Kraftlag SA. Trykk: Finnmark Dagblad 2 Torsdag 21. november 2013 Førjulshilsen fra elverkssjefen Nye

Detaljer

1 2-2009 agasin kundem alltid til stede på 71 nord alltid til st

1 2-2009 agasin kundem alltid til stede på 71 nord alltid til st 1 kundemagasin 2-2009 alltid til stede på 71 nord 2 3 Kjære kunde Velkommen som leser av vårt kundemagasin. Siden vi sist var ute med kundemagasinet, har mye skjedd i Repvåg Kraftlag. Det mest synlige

Detaljer

Sikker strømforsyning til kundene

Sikker strømforsyning til kundene Råd om brannsikring 13 Premiekryss! 15 NR 1. april 2011 l 29. årgang Slik er ipad 2 16 Sikker strømforsyning til kundene Det aller viktigste for lærling Adrian Johansen og NSK er å sørge for en sikker

Detaljer

Vi er HELT NØDVENDIGE for deg

Vi er HELT NØDVENDIGE for deg N R 2. N O V E M B E R 2 0 0 9 2 7. å r g a n g Vi er HELT NØDVENDIGE for deg Side 8 9 Vinn elektronisk kjøkkenvekt X-ord, side 15 Mer fornybart må fram Side 2 3 Hvorfor må jeg leie nettet? Side 4 5 FOTO:

Detaljer

Prøv vår nye hjemmeside! Slik er ipad 2. Premiekryss! Råd om brannsikring 13. Hvor kommer prisene fra? Strømshopping. Strømmens vei til huset ditt

Prøv vår nye hjemmeside! Slik er ipad 2. Premiekryss! Råd om brannsikring 13. Hvor kommer prisene fra? Strømshopping. Strømmens vei til huset ditt Råd om brannsikring 13 Premiekryss! 15 NR 1. april 2011 l 29. årgang Slik er ipad 2 16 Prøv vår nye hjemmeside! Narvik Energinett har fått ny hjemmeside. Nå blir det lettere for deg å holde oversikt over

Detaljer

Konkurranse 14 Premiekryss 15. Lanserer «magisk» boks 16. Lokalsamfunnets. Puss opp i sommer spar penger i vinter 11. velge? 06.

Konkurranse 14 Premiekryss 15. Lanserer «magisk» boks 16. Lokalsamfunnets. Puss opp i sommer spar penger i vinter 11. velge? 06. Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad Mini! Lanserer «magisk» boks 16 NR 1. VÅRUTGAVE 2013 31. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Narvik Energinett 100 år For 100 år siden var det en heftig

Detaljer

Vi utdanner fremtidens fagfolk

Vi utdanner fremtidens fagfolk Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 1. VÅRUTGAVE 2012 l 30. årgang l Livsstilsmagasin fra ditt nettselskap Blendet av nye ipad 16 Smart strøm til Lofoten 08 Vi utdanner fremtidens fagfolk Se

Detaljer

En jobb å anbefale. Større, slankere, vakrere 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Slik blir nettleia bestemt 03. Skaper store verdier 02

En jobb å anbefale. Større, slankere, vakrere 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Slik blir nettleia bestemt 03. Skaper store verdier 02 Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 2. HØSTUTGAVE 2012 30. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Større, slankere, vakrere 16 En jobb å anbefale Lærlingene Ola-Johan Kristoffersen og

Detaljer

LINJESKIFT. Et nyhetsbrev fra. Nr 2 2010 Årgang 7

LINJESKIFT. Et nyhetsbrev fra. Nr 2 2010 Årgang 7 LINJESKIFT Et nyhetsbrev fra Nr 2 2010 Årgang 7 Markedssjefen har ordet Utgiver Alta Kraftlag AL, Markveien 46, 9509 Alta Tlf. 78 45 09 00 Produksjon Nord-Media, Havneveien 10, 9515 Alta Tlf. 78 45 70

Detaljer

Husk å velge kraftleverandør. Det nye er biometri 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Stabil nettleie 4. Bærekraftige lokalsamfunn

Husk å velge kraftleverandør. Det nye er biometri 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Stabil nettleie 4. Bærekraftige lokalsamfunn Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 1. VÅRUTGAVE 2014 32. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Det nye er biometri 16 Husk å velge kraftleverandør Dersom du ikke har valgt kraftleverandør,

Detaljer

Lærlinger er viktig i RLK. IMAX i stua 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Velg fornybart 6. Strømpris og nettleie 4. AMS gir ny hverdag 12

Lærlinger er viktig i RLK. IMAX i stua 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Velg fornybart 6. Strømpris og nettleie 4. AMS gir ny hverdag 12 Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 2. HØSTUTGAVE 2013 31. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP IMAX i stua 16 Lærlinger er viktig i RLK Lærlinger er en viktig ressurs og sikrer rekruttering

Detaljer

posten Meningsfull karriere // Smarte tips til energ i sparing // Jubeldag på Vinne skole // vinn 50 RBK-billetter // Avslører husets strømtyver //

posten Meningsfull karriere // Smarte tips til energ i sparing // Jubeldag på Vinne skole // vinn 50 RBK-billetter // Avslører husets strømtyver // INFORMASJON posten 01 RAKEL LAUGTUG OLSEN Meningsfull karriere April 2011 // årgang 13 // Smarte tips til energ i sparing // Jubeldag på Vinne skole // vinn 50 RBK-billetter // Avslører husets strømtyver

Detaljer

Forsanvatn kraftverk

Forsanvatn kraftverk Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 2. OKTOBER 2011 29. årgang Kinoopplevelse i baksetet 16 Byggingen av Forsanvatn kraftverk godt i gang Forsanvatn kraftverk skal stå ferdig våren 2013 med

Detaljer

Et bærekraftig og godt lokalsamfunn er vel så viktig for energiselskapene som penger.

Et bærekraftig og godt lokalsamfunn er vel så viktig for energiselskapene som penger. Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 1. VÅRUTGAVE 2014 32. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Det nye er biometri 16 Framtida er elektrisk FOTO: BRIAN CLIFF OLGUIN/DN Elbilen er på

Detaljer

Et bærekraftig og godt lokalsamfunn er vel så viktig for energiselskapene som penger.

Et bærekraftig og godt lokalsamfunn er vel så viktig for energiselskapene som penger. Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 1. VÅRUTGAVE 2014 32. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Det nye er biometri 16 Framtida er elektrisk FOTO: BRIAN CLIFF OLGUIN/DN Elbilen er på

Detaljer

Vil ha bedre nettside

Vil ha bedre nettside N R 2. N O V E M B E R 2 0 1 0 2 8. å r g a n g Intelligent belysning Side 14 Vil ha bedre nettside 13 Nettkostnadene Sjekk pumpa Nettkostnadene må ikke bli for høye må ikke bli i for kulda høye Side Side

Detaljer

250 par skal fylles!

250 par skal fylles! 250 par skal fylles! 250 nye medarbeidere til agder energi Agder Energi AS Sentralbord: +47 38 60 70 00 Telefaks: +47 38 60 70 01 E-post: firmapost@ae.no www.ae.no Postadresse: Serviceboks 603, 4606 Kristiansand

Detaljer

Energiskolen Lærehefte

Energiskolen Lærehefte Energiskolen Innhold Energiskolene er et pilotprosjekt med det formål å stimulere interessen for energiutfordringer og øke rekrutteringen til energisektoren. Målet er at flere videregående skoler skal

Detaljer

Dette må du vite om de nye lyspærene

Dette må du vite om de nye lyspærene Konkurranse 14 Vinn en ipad Mini! Premiekryss 15 Lanserer «magisk» boks 16 NR 1. VÅRUTGAVE 2013 31. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Lyspære spesial Dette må du vite om de nye lyspærene Vår

Detaljer

Et bærekraftig og godt lokalsamfunn er vel så viktig for energiselskapene som penger.

Et bærekraftig og godt lokalsamfunn er vel så viktig for energiselskapene som penger. Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 1. VÅRUTGAVE 2014 32. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Det nye er biometri 16 Framtida er elektrisk FOTO: BRIAN CLIFF OLGUIN/DN Elbilen er på

Detaljer

RLK med nye lokaler og nye ansatte

RLK med nye lokaler og nye ansatte Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en dab-radio! NR 2. HØSTUTGAVE 2014 32. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Iphone 6 mot Sony Xperia Z3 16 RLK med nye lokaler og nye ansatte RLK er i vekst

Detaljer

Kun fornybar energi KUNDEKONTAKTEN

Kun fornybar energi KUNDEKONTAKTEN Derfor svinger prisene Felles front med IKEA Bynett i drift Økonomisk med varmepumpe Ny web 50/50 i pose og sekk Slik sparer du strøm Fordel utgiftene over hele året KUNDEKONTAKTEN Kun fornybar energi

Detaljer

Gjør boligen din smart. Her er Apple Watch 16. Premiekryss 15. Konkurranse 14. Unngå brann 12. Fornybar landskamp 6. Strømmen blir borte 2

Gjør boligen din smart. Her er Apple Watch 16. Premiekryss 15. Konkurranse 14. Unngå brann 12. Fornybar landskamp 6. Strømmen blir borte 2 Konkurranse 14 Vinn en dab-radio! Premiekryss 15 NR 1. VÅRUTGAVE 2015 33. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Her er Apple Watch 16 Gjør boligen din smart ILLUSTRASJON: RYTIS DAUKANTAS Styr lys,

Detaljer

Dette må du vite om de nye lyspærene

Dette må du vite om de nye lyspærene Konkurranse 14 Vinn en ipad Mini! Premiekryss 15 Lanserer «magisk» boks 16 NR 1. VÅRUTGAVE 2013 31. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Lyspære spesial Dette må du vite om de nye lyspærene Vår

Detaljer

SIDER LYSE. øker JAKTEN PÅ GWH NORDISK LNG-SAMARBEID FALT FOR FINSKE MÅLERE TURNJENTER FIKK SPRINGBRETT MOT NY GRAVEREKORD

SIDER LYSE. øker JAKTEN PÅ GWH NORDISK LNG-SAMARBEID FALT FOR FINSKE MÅLERE TURNJENTER FIKK SPRINGBRETT MOT NY GRAVEREKORD Internmagasin for Lyse Nr. 1 2014 JAKTEN PÅ GWH NORDISK LNG-SAMARBEID FALT FOR FINSKE MÅLERE TURNJENTER FIKK SPRINGBRETT ALTIBOX blir smidigere MOT NY GRAVEREKORD LYSE SIDER øker verdien i hver vanndråpe

Detaljer

Høydepunkter 2008. Våren 2008 valgte bedriftsforsamlingen ny styreleder, Robert Hermansen, mangeårig direktør i Store Norske-konsernet på Svalbard.

Høydepunkter 2008. Våren 2008 valgte bedriftsforsamlingen ny styreleder, Robert Hermansen, mangeårig direktør i Store Norske-konsernet på Svalbard. årsrapport 2008 Høydepunkter 2008 n HAVBASERT KRAFTPRODUKSJON I januar 2008 stiftet Troms Kraft sammen med Salten Kraftsamband og Narvik Energi selskapet NordNorsk Havkraft AS, hvor de tre kraftselskapene

Detaljer

Komfyrvakt sikrer. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Iphone 6 mot Sony Xperia Z3 16. M e re ff e k t i v t strømnett 3. Finner nye it-løsninger 2

Komfyrvakt sikrer. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Iphone 6 mot Sony Xperia Z3 16. M e re ff e k t i v t strømnett 3. Finner nye it-løsninger 2 Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en dab-radio! NR 2. HØSTUTGAVE 2014 32. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Iphone 6 mot Sony Xperia Z3 16 FOTO: THOMAS HAUGERSVEEN/DN Komfyrvakt sikrer boliger

Detaljer

Bygger ut fiber. Større, slankere, vakrere 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Slik blir nettleia bestemt 03. Skaper store verdier 02

Bygger ut fiber. Større, slankere, vakrere 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Slik blir nettleia bestemt 03. Skaper store verdier 02 Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 2. HØSTUTGAVE 2012 30. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Større, slankere, vakrere 16 Bygger ut fiber Nord-Salten Kraft har inngått avtale med

Detaljer

energi&verdi Historier om Agder Energi 2011

energi&verdi Historier om Agder Energi 2011 energi&verdi Historier om Agder Energi 2011 LOS størst i Norge Styrker strømnettet Samarbeider med UiA Nytt kraftverk på Iveland Energieffektivt hovedkontor Bygger nytt kraftverk på Iveland Elsertifikater

Detaljer

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 05 Kulturhus drøm eller mareritt Mange kommuner har allerede bygget eller planlegger å bygge sitt eget kulturhus. Vil et kulturhus gi kommunen et fortrinn og løft, eller

Detaljer