BRUKSANVISNING GZ-HD320 GZ-HD300 VIDEOKAMERA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRUKSANVISNING GZ-HD320 GZ-HD300 VIDEOKAMERA"

Transkript

1 BRUKSANVISNING NO VIDEOKAMERA GZ-HD320 GZ-HD300 E E Kjære kunde Takk for at du kjøpte dette videokameraet. Før du tar utstyret i bruk, bør du lese sikkerhetsinformasjonen og forholdsreglene som står på side 6 og 7, for å sikre at produktet brukes på en forsvarlig måte. NORSK

2 Hurtigguide Lad opp batteriet før du begynner opptaket Slå av videokameraet og sett inn batteripakken. Tilgangslampe blinker: Skriving/lesing av filer Strøm/lade-lampe blinker: Lading pågår slukkes: Lading fullført Ikke ta ut vekselstrømadapteren, batteripakken eller microsd-kortet mens lampen blinker. Åpne dekslet Batteripakke Det er ikke strøm i batteripakken på kjøpstidspunktet. Vekselstrømadapter Til strømuttak (110 V til 240 V) ADVARSEL Pass på at du bruker JVC-batteripakker. Hvis du bruker andre batteripakker enn JVC-batteripakker, kan videokameraets sikkerhet og funksjon ikke garanteres. Grepjustering Juster og fest stroppen. Fest stroppen mens du holder videokameraet. Når du bærer videokameraet, må du passe på at du ikke mister det. Gripestropp Feste NO

3 Innstillinger for dato/ klokkeslett Q Åpne Strømknapp LCD-skjermen for å slå på videokameraet T Velg byen som ligger nærmest det området der du bruker videokameraet R Velg LCD-skjerm [YES] innen 10 sekunder Dra fingeren opp og ned på sensoren. Deretter trykker du på OK. U Velg [ON] hvis sommertid gjelder Når meldingen blir borte, holder du inne strømknappen i minst 2 sekunder for å slå av strømmen. Deretter holder du den inne i minst 2 sekunder igjen. Trykk på sensorene med fingeren. Sensorene fungerer ikke hvis du trykker på dem med negler, eller hvis du har på hansker. S Velg [CLOCK SETTING] V Still inn dato og klokkeslett Berøringssensor: Stiller inn dato og klokkeslett }: Flytter markøren mot høyre OK: Klokken starter NO

4 Videoopptak ADVARSEL Før du tar opp en viktig scene, anbefaler vi at du gjør et prøveopptak. Q Skyv modusbryteren for å velge! (video) modus R Velg opptaksmodus (REC) Modusen endres når du trykker på knappen. Indikatoren for automatisk opptaksmodus vises. S Start opptaket Resterende plass på harddisken Videokvalitet Opptak-standby Trykk på START/STOPknappen for å starte opptaket, og trykk på knappen på nytt for å stoppe opptaket. Opptak NO

5 Avspilling Q Velg avspillingsmodus (PLAY) Modusen endres når du trykker på knappen. R Velg ønsket fil Indeksvisning S Velg F (Trykk på OK) Avspillingsskjermbilde Utføre handlinger som for eksempel spole for- eller bakover (Z s. 24) Vise filer på TV (Z s. 32) ADVARSEL Ikke glem å lage kopier etter opptaket! Kopiere filer til plater (Z s. 47) Duplisere filer til en videospiller/dvd-opptaker (Z s. 53) Spille av en opprettet plate (Z s. 50) Redigere filer på datamaskinen (Z s. 54) NO

6 Sikkerhetsforanstaltninger ADVARSEL: FOR Å UNNGÅ BRANN- ELLER STØTFARE, MÅ IKKE ENHETEN UTSETTES FOR REGN ELLER ANNEN FUKTIGHET. OBS! For å unngå støtfare må ikke kamerahuset åpnes. Det innholder ingen deler som kan repareres av brukeren. Overlat reparasjoner til kvalifisert personale. Hvis du ikke skal bruke AC-adapteren over tid, anbefaler vi at du trekker nettledningen ut av stikkontakten. MERKNADER: Merkeplaten og varseltekster sitter i bunnen og/eller på baksiden av hovedenheten. Serialnummerplaten er plassert på batteripakken. Merkeinformasjon og sikkerhetsmerking for vekselstrømadapter finnes øverst og nederst på sideflatene. ADVARSEL: Batteripakken, kameraet med installert batteri, og fjernkontrollen med installert batteri må ikke utsettes for overdreven varme slik som direkte sollys, ild eller lignende. OBS: Støpselet til vegguttaket må være klart til bruk. Pek aldri med objektivet direkte mot solen. Det kan føre til øyenskader i tillegg til at kretsløpet i kameraet kan svikte. Det medfører dessuten brannog støtfare. OBS! Følgende punkter gjelder mulige skader på kameraet eller brukeren. Hvis du bærer eller holder kameraet i LCDskjermen, kan du miste enheten, eller det kan forårsake funksjonsfeil. Stativ bør unngås hvis underlaget er ujevnt eller ustødig. Stativet kan velte så kameraet utsettes for store skader. OBS! Det anbefales ikke at kabler (audio/video, S-video, osv.) kobles til kameraet og at kameraet legges oppå TV-apparatet, da det er lett å snuble i kablene og rive ned kameraet så det utsettes for skader. Varsel angående utskifting av litiumbatteri Batteriet i denne enheten kan utgjøre en branneller etsefare hvis det behandles feil. Det må ikke lades opp, demonteres, varmes opp over 100 C eller brennes. Skift batteriet ut med Panasonic, Sanyo, Sony eller Maxell CR2025. Fare for eksplosjon eller brann hvis batteriet ikke skiftes ut korrekt. Brukt batteri kastes umiddelbart. Oppbevares utilgjengelig for barn. Må ikke demonteres eller brennes. Hvis utstyret er montert i et kabinett eller på en hylle, må du sørge for at det er tilstrekkelig plass på alle sider for ventilasjon (10 cm eller mer på begge sider, overside og bakside). Ikke sperr for ventilasjonshullene. (Hvis ventilasjonshullene sperres av en avis, duk osv., vil ikke varmen slippe ut.) Ingen bare varmekilder, så som tente stearinlys, bør settes på apparatet. Når du bytter batterier, må du ta de nødvendige miljøhensyn og følge myndighetenes krav når du skal kaste de brukte batteriene. Apparatet må ikke utsettes for vanndrypp eller sprut. Ikke bruk utstyret på badet eller steder med vann. Plasser heller ikke beholdere med vann eller væske (slik som kosmetikk eller medisiner, blomstervaser, potteplanter, krus osv.) oppå enheten. (Hvis du får vann eller væske i utstyret, kan det forårsake brann eller strømsjokk.) OBS: For å unngå støtfare eller skade på enheten, settes først den lille enden av strømledningen ordentlig inn i adapteren, deretter plugges støpselet i en stikkontakt. NO SAFETY1

7 Opplysninger til brukere om kassering av gammelt utstyr og batterier Produkter Batteri Merk: Tegnet Pb under symbolet for batterier, viser at batteriet inneholder bly. [EU] Disse symbolene viser at det elektriske og elektroniske utstyret og batterier med dette symbolet, ikke skal kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Produktene skal i stedet leveres på miljøstasjoner for gjenbruk av elektrisk og elektronisk utstyr og batterier, slik at de kan behandles riktig og gjenbrukes i henhold til nasjonal lovgivning og EF-direktiv 2002/96/EC og 2006/66/EC. Ved å kassere disse produktene riktig bidrar du til å bevare naturressursene og til å hindre negativ påvirkning på miljø og helse, noe som ellers kan bli resultatet ved feilaktig kassering av disse produktene. Du finner flere opplysninger om miljøstasjoner og gjenbruk av disse produktene, hos de lokale myndighetene, avfallsselskapet eller forhandleren av produktet. Bøter kan bli ilagt for feil kassering av avfall, i henhold til nasjonal lovgivning. [Forretningsbrukere] Hvis du vil kassere dette produktet, kan du gå til vår webside for å opplysninger om retur av produktet. [Land utenfor EU] Disse symbolene gjelder bare innen EU. Hvis du vil kassere disse artiklene, må du gjøre dette i henhold til gjeldende nasjonal lovgivning eller andre nasjonale regler angående behandling av gammelt elektrisk og elektronisk utstyr og batterier. Husk at dette kameraet kun er ment til private opptak. Eventuell kommersiell bruk uten nødvendig tillatelse er forbudt. (Selv om du tar opp for eksempel et show, en forestilling eller utstilling til personlig bruk, så anbefaler vi på det sterkeste at du innhenter tillatelse på forhånd.) Varemerker "AVCHD" og "AVCHD"-logoen er varemerker for Panasonic Corporation og Sony Corporation. Produsert på lisens fra Dolby Laboratories. Dolby og symbolet dobbel-d er varemerker for Dolby Laboratories. x.v.colour TM er et varemerke av Sony Corporation. HDMI er et varemerke som tilhører HDMI Licensing, LLC. Windows er enten et registrert varemerke eller et varemerke som tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Macintosh er et registrert varemerke som tilhører Apple Inc. itunes, imovie og iphoto er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land. YouTube og YouTube-logoen er varemerker eller registrerte varemerker for YouTube LLC. Andre produkt og selskapsnavn nevnt i denne bruksanvisningen er varemerker og/eller registrerte varemerker som tilhører deres respektive eiere. SAFETY2 NO

8 Innhold KOMME I GANG Tilbehør...10 Klargjøre fjernkontrollen Indeks...12 Indikatorer på LCD-skjermen...14 Nødvendige innstillinger før bruk...16 Lade batteripakken Innstillinger for dato/klokkeslett Språkinnstilling Andre innstillinger...18 Grepjustering Stativmontering Bruke et microsd-kort OPPTAK/AVSPILLING Ta opp filer...20 Videoopptak Stillbildeopptak Zooming LED-lampe Kontrollere resterende batterikapasitet Kontrollere resterende plass på opptaksmediet Tilordne filer til hendelser Slå på modus for ansiktsgjenkjenning Spille av filer...24 Videoavspilling Stillbildeavspilling Avspilling med spesialeffekter Filsøkfunksjon Spille av MTS-filer Manuelt opptak...29 Endre til manuell opptaksmodus Manuelle innstillinger i menyen BRUKE MED TV Vise filer på TV...32 Tilkobling til TV Avspilling på TV Bruke videokameraet koblet til TV via HDMI...34 REDIGERING Filhåndtering...35 Fange et stillbilde fra en video Slette filer Beskytte filer Vise filinformasjon Endre hendelsesregistrering Dele opp filer Trimme filer Ansiktsgjenkjenningszoom Spillelister...43 Opprette spillelister Spille av spillelister Andre handlinger med spillelister KOPIERING Kopiere filer...46 Kopiere/flytte filer Bruke en Blu-ray-/DVD-brenner Bruke en ekstern USB-harddisk Duplisere filer til en videospiller/ DVD-opptaker PC-BRUK Lage en plate ved bruk av en PC...54 Bruke med en bærbar medieavspiller Slå på eksportmodus Endre eksportinnstillingen Overføre filer til PC Laste opp filer til webområder...61 Slå på opplastingsmodus Laste opp trimmet video Laste opp filer MER INFORMASJON Endre menyinnstillingene...63 Feilsøking...69 Varselmeldinger...73 Rengjøring...75 Spesifikasjoner...76 Advarsler...78 Ordliste...84 NO

9 Slik bruker du berøringssensoren Når menyen vises på LCD-skjermen: Q Dra fingeren opp og ned på sensoren. R Velg [SET]. (Trykk på OK.) A For å velge en av skjermknappene som vises på venstre side, trykker du på sensordelen ved siden av skjermknappen. B For å velge en av skjermknappene som vises nederst på skjermen, trykker du på knappen under den. Les dette først! Lag en sikkerhetskopi av viktige innspilte data Det anbefales at du kopierer viktige innspilte data til en DVD-plate eller et annet opptaksmedium for oppbevaring. JVC kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle tapte data. Gjør et prøveopptak Før du begynner å ta opp viktige data, bør du utføre et prøveopptak og spille av de innspilte dataene for å sjekke at video og lyd har blitt tatt opp på riktig måte. Nullstill videokameraet hvis det ikke virker skikkelig Lukk LCD-skjermen, ta ut strømforsyningen (batteripakke eller vekselstrømadapter) fra videokameraet og sett den deretter på plass igjen. Forholdsregler når du håndterer batterier Bruk kun batteripakkene JVC BN-VF808U/ VF815U/VF823U. Dette produktet innholder patentert og annen opphavsrettslig beskyttet teknologi og er laget for å kun brukes med JVC-batteriet og ikke med andre batterier. JVC kan ikke garantere dette produktets sikkerhet eller funksjon hvis det brukes med andre batterier. Hvis videokameraet har vært utsatt for en elektrostatisk utladning, må du slå av strømmen før du bruker det igjen. Hvis det oppstår feil, må du slutte å bruke videokameraet omgående og kontakte nærmeste JVC-forhandler Innspilte data kan bli slettet når videokameraet repareres eller inspiseres. Ta sikkerhetskopi av alle data før du ber om reparasjon eller inspeksjon. Ettersom videokameraer kan bli brukt til demonstrasjonsformål i en butikk, er demonstrasjonsmodus aktivert som standard Hvis du vil deaktivere demonstrasjonsmodus, setter du [DEMO MODE] til [OFF]. (Z s. 65) NO

10 KOMME I GANG Tilbehør AP-V20E BN-VF808U Vekselstrømadapter Batteripakke Komponentkabel AV-kabel RM-V751U CR2025 USB-kabel Fjernkontroll Litiumbatteri Forhåndsinstallert i fjernkontrollen. CD-ROM Pass på at du bruker kablene som følger med, for å koble til utstyret. Ikke bruk andre kabler. 10 NO

11 Klargjøre fjernkontrollen Det følger med et batteri i fjernkontrollen. Fjern isolasjonsarket før bruk. Effektivt område for strålen Fjernkontrollsensor Sette i batteriet Trekk ut batteriholderen ved å trykke på låsetappen. Låsetapp Litiumbatteri (CR2025) Effektiv avstand: Maks. 5 m Strålen som sendes, kan være ineffektiv eller føre til feilfunksjon hvis fjernkontrollsensoren står i direkte sollys eller annet sterkt lys. NO 11

12 Indeks Pass på at du ikke dekker til 3, 4, 5 og 6 under opptak. LCD-skjermen kan roteres NO

13 Videokamera! Strømknapp # Mini-HDMI-kontakt (Z s. 32) $ Komponentkontakt (Z s. 32) % DISPLAY-knapp (Z s. 15) & Høyttaler ( Luftehull ) Zoombryter (Z s. 22) Volumkontroll for høyttaler * SNAPSHOT-knapp (Z s. 21) + Berøringssensor, OK-knapp - MENU-knapp. Modusbryter [!, #] / UPLOAD-knapp (Z s. 61) TITLE-knapp (Z s. 44) 0 EXPORT-knapp (Z s. 59) 1 DIRECT DISC-knapp (Z s. 48) INFO-knapp (Z s. 22, 38) 2 PLAY/REC-knapp (Z s. 20, 21, 24, 25) 3 LED-lampe (Z s. 22) 4 Fjernkontrollsensor 5 Linse 6 Stereomikrofon 7 Strømkontakt 8 START/STOP-knapp (Z s. 20) 9 AV-kontakt (Z s. 33, 53) : USB-kontakt (Z s. 47, 51, 55) Fjernkontroll Q Sendevindu for infrarød stråle R ZOOM (T/W)-knapper (Zoom inn/ut) S Opp-knapp T Hopp bakover-knapp U Venstre-knapp V Bakover-knapp W PLAYLIST-knapp X START/STOP-knapp Y S.SHOT(SNAPSHOT)-knapp Z INFO-knapp a Hopp forover-knapp b PLAY/PAUSE/SET-knapp c Høyre-knapp d Neste-knapp e Ned-knapp f INDEX-knapp* g DISP-knapp * Hver gang du trykker på INDEX, skifter skjermen slik det er vist nedenfor:!-modus: Indeksvisning «Gruppeindeksvisning #-modus: Indeksvisning «Datoindeksvisning ; Stativfeste < microsd-kortspor = Utløserknapp for batteri NO 13

14 Indikatorer på LCD-skjermen Under opptak av både video og stillbilder Kun under videoopptak : 5 5! Indikator for valgt opptaksmodus (Z s. Automodus 3: Manuell modus # Effektmodusindikator (Z s. 31) $ Indikator for telemakromodus (Z s. 31) % LED-lampeindikator (Z s. 22) & Indikator for scenevelger (Z s. 30) ( Zoomindikator (Z s. 22) ) Indikator for opptaksmedium (Z s. 68) * Falldeteksjonsindikator (Vises når [DROP DETECTION] er satt til [OFF].) (Z s. 66) + Indikator for hvitbalanse (Z s. 31), Indikator for bakgrunnsbelysning på skjerm (Z s. 65) - Batteriindikator. Dato/klokkeslett (Z s. 16) / Indikator for ansiktsgjenkjenning (Z s. 23) 0 Indikator for manuell justering av fokus (Z s. 30) 1 Indikator for motlyskompensering (Z s. 31) 2 Indikator for lysstyrkekontroll (Z s. 30).: Indikator for lysmålingsområde (Z s. 31) 3 Lukkerhastighet (Z s. 30)! Modusindikator # Eksportmodusindikator (Z s. 59) $ Teller % Indikator for opplastingsmodus (Z s. 61) & Videokvalitet (Z s. 64) ( Resterende tid ) MREC: (Vises under opptak.) MQ: (Vises under opptaks- og standbymodus.) * Indikator for digital bildestabilisator (DIS) (Vises når [DIS] er satt til [OFF].) (Z s. 64) + Opptaksindikator (Z s. 20), Vindkuttindikator (Z s. 64) - Hendelsesindikator (Z s. 23). x.v.colour (Z s. 64) Kun under stillbildeopptak! Modusindikator # Fokusindikator (Z s. 21) $ Bildestørrelse (Z s. 64) % Bildekvalitet: FINE (fin) eller STD (standard) (Z s. 64) & Resterende antall bilder ( Opptaksindikator (Z s. 21) ) Indikator for lukkermodus (Z s. 63) * Indikator for selvutløser (Z s. 63) 14 NO

15 Under videoavspilling Under stillbildeavspilling : 5 5! Modusindikator # Indikator for wipe/fader-effekt (Z s. 26) $ Avspillingsindikator for spilleliste (Vises når det spilles av en spilleliste.) (Z s. 44) % Indikator for rask visning (Z s. 20) & Videokvalitet (Z s. 64) ( Teller ) Avspillingsmodus F : Avspilling Q : Pause K : Spole forover J : Spole bakover QF: Avspilling i sakte film forover PQ: Avspilling i sakte film bakover (Tallet til venstre viser hastigheten.) * Batteriindikator + Dato/klokkeslett (Z s. 16), Volumnivåindikator - x.v.colour (Z s. 64). Utsignal på 1080p (Z s. 67) : 5 5! Modusindikator # Indikator for rask visning (Z s. 21) $ Mappe/filnummer % Avspillingsindikator for lysbilder & Batteriindikator ( Dato/klokkeslett (Z s. 16) ) Utsignal på 1080p (Z s. 67) Bytte indikatorvisning på LCD-skjermen Hver gang du trykker på DISPLAY, skifter indikatorene som vises på LCD-skjermen, som vist nedenfor: I opptaksmodus: Alle indikatorer/indikatorer for valgte funksjoner I avspillingsmodus: Alle indikatorer/bare dato og klokkeslett/ Ingen indikatorer NO 15

16 Nødvendige innstillinger før bruk Lade batteripakken Koble fra batteripakken 1 Lukk LCD-skjermen for å slå av videokameraet. 2 Fest batteripakken, og koble deretter til vekselstrømadapteren. Vekselstrømadapter Til strømuttak (110 V til 240 V) Strøm- og ladelampen blinker for å vise at ladingen har startet. Når lampen slutter å lyse, er ladingen ferdig. Kontrollere resterende batterikapasitet Se side 22. Du kan også bruke videokameraet med bare vekselstrømadapteren. Den faktiske opptakstiden kan være kortere avhengig av opptaksmiljøet, som ved opptak av scener med motiver som beveger seg raskt. Unngå å trekke i eller bøye kontakten og ledningen på vekselstrømadapteren. Det kan skade vekselstrømadapteren. Innstillinger for dato/klokkeslett 1 Åpne LCD-skjermen for å slå på videokameraet. 2 Trykk på MENU. Batteripakke BN-VF808U (følger med) BN-VF815U BN-VF823U Ladetid 1 h 50 m 2 h 40 m 3 h 40 m 3 Velg [DISPLAY SETTINGS]. 4 Velg [CLOCK ADJUST]. 16 NO

17 5 Velg [CLOCK SETTING]. 6 Velg byen som ligger nærmest det området der du reiser. 6 Velg byen som ligger nærmest det området der du bruker videokameraet. Valgt område er fremhevet Hovedby for det valgte området Tidsforskjell i forhold til GMT 7 Velg [ON] hvis sommertid gjelder. Gå tilbake til forrige skjermbilde Lukke skjermbildet Velg [QUIT]. Språkinnstilling Språket på skjermen kan endres. 1 Åpne LCD-skjermen for å slå på videokameraet. 2 Trykk på MENU. 8 Still inn dato og klokkeslett. Endre innstilling ved hjelp av berøringssensoren, og trykk på [&] for å velge. 3 Velg [DISPLAY SETTINGS]. 4 Velg [LANGUAGE]. 9 Velg [SAVE]. Velg [QUIT] for å nullstille innstillingen. Stille klokken til lokal tid på reise Etter å ha utført trinnene 1 4 (Z s. 16) 5 Velg [AREA SETTING]. 5 Velg ønsket språk. Gå tilbake til forrige skjermbilde Lukke skjermbildet Velg [QUIT]. NO 17

18 Andre innstillinger Grepjustering Stativmontering Rett inn videokameraets skruehull med skruen på stativet, og stativfestet med skruen, og drei videokameraet med urviseren for å montere det på stativet. Fest stroppen mens du holder videokameraet. Når du bærer videokameraet, må du passe på at du ikke mister det. Ikke bruk stativ hvis underlaget er ujevnt eller ustødig. Da kan stativet velte, og videokameraet kan bli utsatt for store skader. 18 NO

19 Bruke et microsd-kort Når videokameraet leveres fra fabrikken, er det programmert til å ta opp videoer på den innebygde harddisken. Du kan endre opptaksmedium til microsd-kort. Følgende microsd-kort er godkjent: - Panasonic - TOSHIBA - SanDisk - ATP Videoopptak: Klasse 4 eller høyere kompatibelt microsdhc-kort (4 GB til 8 GB) Bruk Class 6 eller høyere for UXP-modus. Stillbildeopptak: microsd-kort (256 MB til 2 GB) eller microsdhc-kort (4 GB til 8 GB) Hvis det brukes andre medier, kan det hende at data ikke tas opp på riktig måte, eller at data som allerede er tatt opp, går tapt. MultiMediaCard støttes ikke. Det kan hende videodata ikke kan tas opp på microsd-kort der det allerede er tatt opp videodata ved hjelp av enheter fra andre produsenter. Sett inn et microsd-kort Forberedelse: Lukk LCD-skjermen for å slå av videokameraet. Ta ut et microsd-kort Trykk på microsd-kortet én gang. Etter at kortet har kommet litt ut, trekker du det ut. Sett inn og ta ut microsd-kortet bare når strømmen er slått av. Ellers kan data på kortet bli ødelagt. Ikke ta på terminalen på baksiden av etiketten. Endre opptaksmedium Sett [REC MEDIA FOR VIDEO] og [REC MEDIA FOR IMAGE] til [SD]. (Z s. 68) Formater et microsd-kort når du bruker det for første gang Velg [FORMAT SD CARD] for å formatere kortet. (Z s. 68) 1 Åpne microsd-kortdekselet. 2 Sett kortet fast inn med den avkuttede kanten først. 3 Lukk microsd-kortdekselet. NO 19

20 OPPTAK/AVSPILLING Ta opp filer Videoopptak Skyv modusbryteren for å velge! (video)modus. Trykk på PLAY/REC for å velge opptaksmodus. SNAPSHOT Trykk på START/STOP for å begynne opptaket. Omtrentlig resterende tid for opptak Du kan også starte eller stoppe opptaket ved å velge [REC] på LCDskjermen. (Opptakskontroll på skjermen) Stoppe opptaket Trykk på START/STOP på nytt. Vise den sist innspilte scenen Velg A mens opptaket er i pause. Ved å velge $ under avspilling slettes scenen. Ta et stillbilde under videoopptak Trykk på SNAPSHOT. Endre videokvaliteten Endre innstillingene i [VIDEO QUALITY]. (Z s. 64) Videoopptaksmodusen velges automatisk når du slår av videokameraet og deretter slår det på igjen. Hvis videokameraet ikke er blitt brukt på 5 minutter mens strømmen er på, slås det av automatisk for å spare strøm. Videokameraet må ikke ristes eller utsettes for brå bevegelser under opptak. Hvis du gjør det, kan kjørelyden fra harddisken bli tatt opp. 20 NO

21 Stillbildeopptak Skyv modusbryteren for å velge # (stillbilde) modus. Trykk på PLAY/REC for å velge opptaksmodus. Trykk SNAPSHOT-knappen halvveis ned og hold den der.?-indikatoren vises og blir grønn når bildet er i fokus. Vise bildet som er tatt sist Velg A etter opptak. Ved å velge $ under avspilling slettes bildet. Endre bildekvaliteten Endre innstillingene i [IMAGE QUALITY]. (Z s. 64) Endre bildestørrelse Endre innstillingene i [IMAGE SIZE]. (Z s. 64) Ta stillbilder kontinuerlig Sett [CONTINUOUS SHOOTING] til [SHUTTER MODE]. (Z s. 63) Trykk SNAPSHOT helt inn for å ta et stillbilde. DIS (Digital Image Stabiliser) virker ikke under stillbildefotografering. Hvis videokameraet ikke er blitt brukt på 5 minutter mens strømmen er på, slås det av automatisk for å spare strøm. Sidene på stillbilder som er tatt opp i 16:9-format, kan bli kuttet av når de trykkes. Undersøk om din lokale fotoforretning kan skrive ut bilder i 16:9-format. NO 21

22 Ta opp filer (fortsatt) Zooming Forberedelse: Velg!- eller #-modus. Velg opptaksmodus. Zoome ut Zoome inn Kontrollere resterende batterikapasitet!-modus: Trykk på INFO to ganger eller på INFO og velg deretter ;. #-modus: Trykk på INFO. W: Vidvinkel T: Telefoto Du kan også zoome ut eller inn ved å velge [W] eller [T] på LCD-skjermen. (Zoomkontroll på skjermen) Maksimalt zoomforhold (fabrikkinnstilling)!-modus #-modus [20X / OPTICAL] [20X / OPTICAL] Endre det maksimale zoomforholdet (kun i!-modus) Endre innstillingene i [ZOOM]. (Z s. 64) Det er mulig å gjøre makroopptak så nær motivet som 5 cm når zoombryteren er skjøvet helt til W. LED-lampe Forberedelse: Velg!- eller #-modus. Velg opptaksmodus. 1 Trykk på MENU. 2 Velg [LIGHT]. 3 Velg ønsket innstilling. ON AUTO OFF LED-lampen lyser uavhengig av forholdene rundt. LED-lampen slås av automatisk ved opptak i for dårlig lys. Deaktiverer denne funksjonen. Lukke skjermbildet Velg [QUIT] eller trykk på INFO. Den resterende opptakstiden som vises, må kun brukes som en veiledning. Den vises i enheter på 10 minutter. Kontrollere resterende plass på opptaksmediet Forberedelse: Velg!-modus. Velg opptaksmodus. Trykk på INFO. Maksimal opptakstid vises for hver videokvalitetsmodus. Endre videokvaliteten 1) Endre videokvaliteten. 2) Velg [SET]. Lukke skjermbildet Velg [QUIT]. 22 NO

23 Tilordne filer til hendelser Hvis du velger en hendelse som filen skal tilordnes til, før du starter opptaket, er det enkelt å finne filen ved avspilling. Forberedelse: Velg!-modus. Velg opptaksmodus. 1 Trykk på MENU. 2 Velg [REGISTER EVENT]. Velg. Slå av modus for ansiktsgjenkjenning Velg en gang til. Ta stillbilder med modus for ansiktsgjenkjennelse slått på 1) Trykk SNAPSHOT-knappen halvveis ned og hold den der. 3 Velg hendelsen. 2) Trykk på SNAPSHOT. Bruke selvutløseren i ansiktgjenkjenningsmodus Den valgte hendelsen vises på skjermen. Lukke skjermbildet Velg [QUIT]. Søke etter hendelse Se side 28. Når du først har valgt en bestemt hendelse som en fil skal tilordnes, vil innstillingen gjelde selv om du slår av videokameraet. Forberedelse: Sett [SELF-TIMER] til [FACE DETECTION]. 1) Trykk på SNAPSHOT. Ansikter oppdages. 2) Stillbildet tas tre sekunder etter at ansiktet til fotografen er oppdaget. Fotograf Slå på modus for ansiktsgjenkjenning Når denne modusen er slått på, gjenkjenner videokameraet ansikter og justerer lysstyrke og fokus slik at ansiktene blir skarpe på opptaket. Forberedelse: Velg!- eller #-modus. Velg opptaksmodus. Hvis LCD-skjermen er vendt opp ned, vises ikke. Endre innstillingen når LCD-skjermen er i normal stilling. Du kan ikke slå på ansiktsgjenkjenningsmodus hvis [SELF-TIMER] er satt til [FACE DETECTION]. (Dette vises ved blinkende.) Avhengig av forholdene, er det ikke sikkert at ansikter oppdages. Hvis ansiktsgjenkjenning ikke virker som den skal, slår du av denne modusen før du tar opp. NO 23

24 Spille av filer Videoavspilling Skyv modusbryteren for å velge! (video) modus. Trykk på PLAY/REC for å velge avspillingsmodus. Indeksvisningen vises. Velg ønsket fil. Bla til forrige eller neste side Trykk på [ ] eller [ ] i mer enn ett sekund. Spille av noen sekunder av begynnelsen på hver video Trykk på [ ]. I enkelte tilfeller kan deler av en video, bortsett fra begynnelsen, spilles av. Enkelte videoer kan ikke spilles av i det hele tatt. Slette en video Velg $ når avspillingen har stoppet. Skjermknapper for handlinger under videoavspilling N : Gå tilbake til første scene i filen O : Gå til første scene i neste fil L : Gå tilbake til indeksvisningen J : Spole bakover (under avspilling) E : Avspilling bakover bilde for bilde (under pause)* F : Avspilling Q : Pause K : Spole forover (under avspilling) G : Avspilling forover bilde for bilde (under pause)* * Sakte avspilling starter når du holder inne sensorknappen under E / G en liten stund. Endre antall miniatyrbilder (6 miniatyrbilder / 12 miniatyrbilder) Flytt zoombryteren til [W]. Zoome inn video under pause (kun fjernkontroll) Trykk på T på fjernkontrollen. Trykk på,,, på fjernkontrollen for å flytte zoomområdet. Trykk på og hold inne W på fjernkontrollen for å avbryte innzoomingen. Høyttalervolum : Skru ned volumet + : Skru opp volumet 24 NO

25 Stillbildeavspilling Skyv modusbryteren for å velge # (stillbilde)modus. Trykk på PLAY/REC for å velge avspillingsmodus. Indeksvisningen vises. Velg ønsket fil. Bla til forrige eller neste side Trykk på [ ] eller [ ] i mer enn ett sekund. Slette et stillbilde Velg $. Endre antall miniatyrbilder (6 miniatyrbilder/12 miniatyrbilder) Flytt zoombryteren til [W]. Zoome inn bilde under avspilling (kun fjernkontroll) Trykk på T på fjernkontrollen. Trykk på,,, på fjernkontrollen for å flytte zoomområdet. Trykk på og hold inne W på fjernkontrollen for å avbryte innzoomingen. Skjermknapper for handlinger under stillbildeavspilling P : Endre avspillingsrekkefølgen for lysbildefremvisningen til bakover F : Endre avspillingsrekkefølgen for lysbildefremvisningen til forover L : Gå tilbake til indeksvisningen N : Vise forrige fil F : Starte lysbildevisningen Q : Avslutte lysbildevisningen O : Vise neste fil NO 25

26 Spille av filer (fortsatt) Avspilling med spesialeffekter Wipe- eller fade-effekter Legg til effekter i begynnelsen og slutten av videoene. Disse effektene kan ikke brukes på stillbilder. Forberedelse: Velg!-modus. Velg avspillingsmodus. 1 Trykk på MENU. 2 Velg [WIPE/FADER]. 3 Velg ønsket effekt. For detaljer om hver effekt, se høyre kolonne. WIPE/FADER-innstillinger O FADER-WHITE: Toner inn eller ut av en hvit skjerm. P FADER-BLACK: Toner inn eller ut av en svart skjerm. T WIPE-SLIDE: Sveiper inn fra høyre til venstre, eller sveiper ut på motsatt måte. U WIPE-DOOR: Sveiper inn ved at de to halvdelene av en svart skjerm trekkes mot venstre og høyre og filmscenen kommer til syne, eller sveiper ut på motsatt måte. V WIPE-SCROLL: Sveiper inn fra bunnen av en svart skjerm og til toppen, eller sveiper ut på motsatt måte. W WIPE-SHUTTER: Sveiper inn fra midten av en svart skjerm mot toppen og bunnen, eller sveiper ut på motsatt måte. Ingen effekter benyttes på filer med spilletid på mindre enn 7 sekunder. 4 Velg filen du vil spille av. Lukke skjermbildet Trykk på MENU. Slå av effekten Velg [OFF] i trinn NO

27 Filsøkfunksjon Forberedelse: Velg!- eller #-modus. Velg avspillingsmodus. Gruppeindeksvisning! Du kan søke etter ønsket fil etter gruppe. Gruppen opprettes automatisk etter opptaksdato og -klokkeslett. Og innholdet i gruppen endres når scener legges til/slettes eller redigeres. 1 Velg. 2 Velg [GROUP]. Datoindeksvisning Du kan søke etter ønsket fil etter opptaksdato. 1 Velg. I #-modus går du til trinn 3. 2 Velg [SEARCH DATE]. 3 Velg opptaksdato. 3 Velg filen du vil spille av. 4 Velg filen du vil spille av. Antall filer i gruppen vises i miniatyrbildene. Gå tilbake til indeksvisningen Lukke skjermbildet Velg [QUIT]. Innholdet i gruppen kan endres avhengig av intervallet for opptakstiden. For å endre innholdet registrerer du hendelsen. (Z s. 23) De opprettede gruppene vises kanskje ikke etter opptaksdato slik som ved kopiering av filer til et microsd-kort. Gå tilbake til indeksvisningen Lukke skjermbildet Velg [QUIT]. NO 27

28 Spille av filer (fortsatt) Hendelsesvisning! Du kan søke etter ønsket fil etter hendelsen som du tilordnet filen til under opptak. (Z s. 23) Etter søket på hendelse kan du søke på opptaksdato for å avgrense mulighetene. 1 Velg. 2 Velg [SEARCH EVENT]. Spille av MTS-filer MTS-filer (demonstrasjonsfiler osv.) lagres i EXTMOV-mappen. Følg fremgangsmåten under for å spille av MTS-filer i EXTMOV-mappen. Forberedelse: Velg!-modus. Velg avspillingsmodus. 1 Trykk på MENU. 2 Velg [PLAYBACK OTHER FILE]. 3 Velg hendelsen. 3 Velg filen du vil spille av. 4 Velg opptaksdato. Hvis du vil vise alle filene, velger du [ALL]. Gå tilbake til normal filavspillingsmodus 5 Velg filen du vil spille av. En MTS-fil opprettes i EXTMOV-mappen når administrasjonsinformasjonen er skadet. Gå tilbake til indeksvisningen Lukke skjermbildet Velg [QUIT]. Endre hendelsesregistreringen på en fil Se side NO

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

DIGITALT MEDIAKAMERA

DIGITALT MEDIAKAMERA NORSK DIGITALT MEDIAKAMERA Avansert brukerveiledning LYT1366-010B I denne veiledningen finner du en omfattende forklaring av bruk av kameraet. Bruk innholdsfortegnelsen til venstre for å lese om et emne,

Detaljer

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-22(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-22(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C 3D-funksjonene i denne fastvareoppdateringen er beskrevet i dette heftet. Se "Brukerhåndbok for α" på den medfølgende CD-ROM-en, og "Bruksanvisning". 2010 Sony Corporation A-DRJ-100-22(1)

Detaljer

GZ-MG37E GZ-MG27E GZ-MG26E GZ-MG21E

GZ-MG37E GZ-MG27E GZ-MG26E GZ-MG21E NORSK BRUKSANVISNING HARD DISK KAMERA GZ-MG37E GZ-MG27E GZ-MG26E GZ-MG2E HURTIGSTART 8 OPPTAK 6 AVSPILLING REDIGERING/SKRIVING 20 26 30 36 DUPLISERING 47 MENYINNSTILLINGER 52 MER INFORMASJON 58 Hvis du

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA

INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA INFRARØDT DIGITALT VILTKAMERA Prod.nr. TSC30 BRUKSANVISNING Takk for at du kjøpte dette produktet. Det er brukervennlig, har det siste innen viltkamerateknologi og tar klare digitale bilder døgnet rundt

Detaljer

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning 1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning Les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk Introduksjon Takk for at du har kjøpt dette mini-dvr-kameraet. Den er liten nok til å skjules hvor du ønsker

Detaljer

GZ-MG57E GZ-MG47E BRUKSANVISNING HARD DISK KAMERA NORSK HURTIGSTART 8 OPPTAK AVSPILLING REDIGERING/SKRIVING DUPLISERING MENYINNSTILLINGER

GZ-MG57E GZ-MG47E BRUKSANVISNING HARD DISK KAMERA NORSK HURTIGSTART 8 OPPTAK AVSPILLING REDIGERING/SKRIVING DUPLISERING MENYINNSTILLINGER MasterPage: Cover M6E3PAL.book Page Tuesday, May 30, 2006 :3 AM NORSK BRUKSANVISNING HARD DISK KAMERA GZ-MG57E GZ-MG47E HURTIGSTART 8 OPPTAK 8 AVSPILLING REDIGERING/SKRIVING 22 28 32 38 DUPLISERING 49

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

Sett forfra. Fokus, Landscape/Macro (landskap/makro) Opptakslampe Mikrofon (mono) Infrarød mottaker Ekstern mikrofonkontakt (stereo), 3,5 mm.

Sett forfra. Fokus, Landscape/Macro (landskap/makro) Opptakslampe Mikrofon (mono) Infrarød mottaker Ekstern mikrofonkontakt (stereo), 3,5 mm. Sett forfra Fokus, Landscape/Macro (landskap/makro) Linse Opptakslampe Mikrofon (mono) Infrarød mottaker Ekstern mikrofonkontakt (stereo), 3,5 mm NORSK AV-utgang HDMI -utgang 5 V DC-inngang Batterirom

Detaljer

PDA CAM BRUKSANVISNING

PDA CAM BRUKSANVISNING PDA CAM BRUKSANVISNING Norsk Bruksanvisning Innhold Forberedelser... 2 Innholdet i pakken... 2 Systemkrav... 2 Bli kjent med PDA Cam... 3 Delene på PDA Cam... 3 Installasjon... 4 Installere maskinvare/programvare...

Detaljer

Utseende. 1.Objektiv 2.Opptaksknapp 3.Knapp for å ta bilder _ NOR 01

Utseende. 1.Objektiv 2.Opptaksknapp 3.Knapp for å ta bilder _ NOR 01 Utseende 3 2 1 1.Objektiv 2.Opptaksknapp 3.Knapp for å ta bilder NOR 01 13 4.Mikro USBEK-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Av/på-knapp for batteri 6.Side opp-knapp 7.På-knapp 8.OK-knapp 9.Side ned-knapp 10.LCD

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning

Bruks og monteringsanvisning I-LOVIEW 7 FULL HD Bruks og monteringsanvisning 1 Innholdsregister Introduksjon... s. 3 Produktets innhold... s. 4 Instruksjoner før bruk... s. 4 Konfigurasjon... s. 5 Funksjoner og hurtigtaster... s.

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

PRO NORSK MANUAL Innholdsfortegnelse Velkommen 4 Innholdet i pakken 5 Hvordan bruke Nox pro fester 6 Kamera forklaring 8 Bruke kameraet for vannsport 8 Oppsett av kameraet 9 Ladning av batteriet 10 Dato

Detaljer

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111 Brukerhåndbok ClearReader+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0111 ClearReader+ dokumentleser 1. Introduksjon.

Detaljer

JahtiJakt videobriller

JahtiJakt videobriller JahtiJakt videobriller Innhold Kapitel 1 - Pakken inneholder:... 1 Kapitel 2 - Funksjoner:... 3 Kapitel 3 - Instruksjoner... 3 3.2 - Starte enheten... 4 3.3 - Slå av enheten... 5 3.4 - Automatisk lukking...

Detaljer

CCT-1301 MK2 BRUKSANVISNING

CCT-1301 MK2 BRUKSANVISNING CCT-1301 MK2 BRUKSANVISNING www.facebook.com/denverelectronics NOR-1 1. Lukker 2. Høyttaler 3. PÅ/AV 4. USB-PORT 5. Luke til mikro-sd-kort 6. Linse 7. Indikatorlys for ladning 8. «Opptatt»-indikatorlys

Detaljer

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur 5) Funksjonstaster 6) Bluetooth LED 7) Lade LED 8) Av / på og Bluetooth tilkoplingsknappen 9) USB lading 5V/DC 1 5 3 8 9 4 5

Detaljer

Fujifilm digitalkamera

Fujifilm digitalkamera Fujifilm digitalkamera Denne guiden viser deg hvordan du kan bruke kameraet ditt til å ta bilder, installere nødvendig programvare og kople det til pc-en din for å laste opp bilder. Dersom du ønsker mer

Detaljer

AV-mottaker med flere kanaler. Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning

AV-mottaker med flere kanaler. Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning AV-mottaker med flere kanaler STR-DN1020 Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning 1 Koble til høyttalerne 2 Koble TV-en til andre enheter 3 Andre tilkoblinger 4 Velge høyttalere og optimalisere

Detaljer

NorthIce videobriller

NorthIce videobriller NorthIce videobriller EGENSKAPER Verdens første videobriller med HD kvalitet som gir opptak med meget naturlige farger Fleksibelt design som passer til alle ansikter og for alle aldre 5 MegaPixel CMOS

Detaljer

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA- OG KAMERAFUNKSJONER

404 CAMCORDER VIDEOKAMERA- OG KAMERAFUNKSJONER Norsk Norwegian 404 CAMCORDER VIDEOKAMERA- OG KAMERAFUNKSJONER Tillegg til ARCHOS 404 Brukermanual Versjon 1.1 Gå til www.archos.com/manuals for å laste ned nyeste versjon av denne manualen. Denne manualen

Detaljer

Bruksanvisning Viz Car

Bruksanvisning Viz Car Bruksanvisning Viz Car 1.Produktbeskrivelse 1.ON / OFF-knappen 2.Record-knapp 3. Batterikammer 4.SD eller TF / Micro SD-kort 5.Menu-knappen 6.Down-knapp (for å navigere i menyen) 7.Up-knappen (for å navigere

Detaljer

Hurtigveiledning. DP100 bilvideokamera. (versjon 0.1.2)

Hurtigveiledning. DP100 bilvideokamera. (versjon 0.1.2) Hurtigveiledning DP100 bilvideokamera (versjon 0.1.2) TOC Innholdsfortegnelse Sikkerhetshensyn For din egen sikkerhets skyld må du ikke bruke DP100 eller appen mens du kjører. Plasser aldri DP100 til hinder

Detaljer

8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 10: På/av-bryter for LCDskjerm. 11: Utløser for CF-kort 12: Søker 13: LCD-skjerm

8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 10: På/av-bryter for LCDskjerm. 11: Utløser for CF-kort 12: Søker 13: LCD-skjerm Produktopplysninger : Utløserknapp : Videoopptaksknapp 3: Oppknapp (zoom inn) ( ) 4: Nedknapp (zoom ut) ( ) 5: MENY/OK-knapp På/av-knapp 6: USB-port 7: Kortspor 8: Video- og lydutgang 9: LED-lampe 0: På/av-bryter

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

GZ-MC100. Basisversjon DIGITALT MEDIAKAMERA BRUKSANVISNING NORSK KOMME I GANG 6 GRUNNLEGGENDE BRUK (OPPTAK OG AVSPILLING) 19 MENYINNSTILLINGER 26

GZ-MC100. Basisversjon DIGITALT MEDIAKAMERA BRUKSANVISNING NORSK KOMME I GANG 6 GRUNNLEGGENDE BRUK (OPPTAK OG AVSPILLING) 19 MENYINNSTILLINGER 26 NORSK Basisversjon DIGITALT MEDIAKAMERA GZ-MC100 KOMME I GANG 6 GRUNNLEGGENDE BRUK (OPPTAK OG AVSPILLING) 19 MENYINNSTILLINGER 26 REFERANSER 32 Hvis du vil deaktivere demonstrasjonen, angir du DEMO MODE

Detaljer

Digital fotoramme. Prod.nr. 4719851874468

Digital fotoramme. Prod.nr. 4719851874468 Digital fotoramme Prod.nr. 4719851874468 Kjære kunde Takk for at du kjøpte dette produktet. Det er investert mye tid og ressurser i utviklingen av produktet, og vi håper du vil få glede av det i mange

Detaljer

D E. G: Fokuseringshjul for kikkert H: Synskorrigeringsring I: Gummiring for øyet J: Batterikammer K: SD/MMC-minnekort L: USB-kontakt

D E. G: Fokuseringshjul for kikkert H: Synskorrigeringsring I: Gummiring for øyet J: Batterikammer K: SD/MMC-minnekort L: USB-kontakt Produktopplysninger F D E L K J A B C G H I A: Kikkertlinse (8x fast zoom) B: Digitalkameralinse (8x fast zoom) C: Fokuseringshjul for digitalkamera D: LCD-skjerm E: Funksjonsknapper F: Strømindikator

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Image Viewer SU-5. 9356196 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Image Viewer SU-5. 9356196 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia Image Viewer SU-5 9356196 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet SU-5 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold

MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold MUVI ATOM micro DV Produkt Innhold 1 x veho MUVI ATOM micro DV kamera 1 x micro SD kort 1 x USB Kabel 1 x MUVI ATOM programvare 1 x MUVI ATOM fjærfeste klips 1 x MUVI ATOM hals kjede 1 x MUVI ATOM bæreveske

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Innhold Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert.

Innhold Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. Feil! Bokmerke er ikke definert. 0 Innhold Innhold... 1 Funksjonsbeskrivelse... Feil! Bokmerke er ikke definert. Bruk... Feil! Bokmerke er ikke definert. Systemkrav... Feil! Bokmerke er ikke definert. Bli kjent med kameraet ditt... Feil!

Detaljer

HD Kamera Quick start guide

HD Kamera Quick start guide HD Kamera Quick start guide 1. Introduksjon Takk for at du har kjøpt Veho Muvi HD Kamera. Det er lite, kompakt og enkelt i bruk slik at du kan gjøre opptak og ta bilder når som helst og hvor som helst

Detaljer

Wildgame viltkamera manual

Wildgame viltkamera manual 2010 Wildgame viltkamera manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 10.11.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Hva er med i pakken... 4 Kapitel 2 - Klargjøring og forklaring av kameraet... 5 2.1 - Installere batterier...

Detaljer

ADVENTURE NORSK MANUAL

ADVENTURE NORSK MANUAL ADVENTURE NORSK MANUAL Innholdsfortegnelse Velkommen 4 Innholdet i pakken 5 Hvordan bruke Nox adventure fester 6 Kamera forklaring 7 Bruke kameraet for vannsport 7 Oppsett av kameraet 8 Ladning av batteriet

Detaljer

GZ-MC200 DIGITALT MEDIAKAMERA

GZ-MC200 DIGITALT MEDIAKAMERA NORSK KOMME I GANG 6 DIGITALT MEDIAKAMERA GZ-MC200 GRUNNLEGGENDE BRUK (OPPTAK OG AVSPILLING) 19 MENYINNSTILLINGER 26 REFERANSER 32 Hvis du vil deaktivere demonstrasjonen, angir du DEMO MODE som OFF. (

Detaljer

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

Hurtigstartsveiledning. Norsk VTE-1016

Hurtigstartsveiledning. Norsk VTE-1016 Hurtigstartsveiledning Norsk VTE-1016 7025691 1 Kom i gang! Koble kontrolleren til PlayStation TV-systemet Du kan bruke den trådløse DUALSHOCK 3- eller DUALSHOCK 4-kontrolleren med PS TV-systemet bare

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4. 9310659 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4. 9310659 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4 9310659 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet SU-4 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

GR-D93 GR-D73 GR-D53 GR-D43 GR-D23 DIGITALT VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING NORSK FORBEREDELSER 5 VIDEOOPPTAK OG -AVSPILLING 11

GR-D93 GR-D73 GR-D53 GR-D43 GR-D23 DIGITALT VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING NORSK FORBEREDELSER 5 VIDEOOPPTAK OG -AVSPILLING 11 Kjære kunde! Takk for at du kjøpte dette digitale videokameraet. Før du tar utstyret i bruk, bør du lese sikkerhetsinformasjonen på side 2 3 for å sikre at utstyret brukes på en forsvarlig måte. NORSK

Detaljer

VIDEOKAMERA GZ-MS110 BE. Detaljert brukerhåndbok LYT2228-016A

VIDEOKAMERA GZ-MS110 BE. Detaljert brukerhåndbok LYT2228-016A VIDEOKAMERA GZ-MS110 BE Detaljert brukerhåndbok LYT2228-016A Contents Veiledning for begynnere 4 Ladning 4 Opptak 4 Avspilling 4 Tips om filmopptak 4 Nyttige opptaksteknikker Ferie/jul 5 Bryllup 6 Reiser

Detaljer

VIDEOKAMERA GZ-HM335. Detaljert brukerhåndbok GZ-HM334 GZ-HM330 GZ-HM310 GZ-HM300 LYT2211-017B

VIDEOKAMERA GZ-HM335. Detaljert brukerhåndbok GZ-HM334 GZ-HM330 GZ-HM310 GZ-HM300 LYT2211-017B VIDEOKAMERA GZ-HM335 Detaljert brukerhåndbok GZ-HM334 GZ-HM330 GZ-HM310 GZ-HM300 LYT2211-017B Innholdsfortegnelse Veiledning for begynnere Ladning 5 Opptak 5 Avspilling 5 Tips om filmopptak 5 Nyttige opptaksteknikker

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

VIDEOKAMERA Detaljert brukerhåndbok GZ-HD520

VIDEOKAMERA Detaljert brukerhåndbok GZ-HD520 VIDEOKAMERA Detaljert brukerhåndbok GZ-HD520 LYT2305-013A Innholdsfortegnelse Veiledning for begynnere 4 Ladning 4 Opptak 4 Avspilling 4 Tips om filmopptak 4 Ferie/jul 5 Bryllup 6 Reiser 7 Fornøyelsespark

Detaljer

HRB Hadeland og Ringerike Bredbånd

HRB Hadeland og Ringerike Bredbånd Brukerveiledning Tv-dekoder (versjon 1960) med opptaks- og pausefunksjon HRB Hadeland og Ringerike Bredbånd 1. Tv-dekoder med opptak- og pausefunksjon 2. Opptak 3. Avspilling 4. Sletting av opptak 5. Oppsett

Detaljer

BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker

BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker Vi anbefaler at du bruker noen minutter på å lese gjennom denne bruksanvisningen, slik at du blir kjent med funksjonene og dermed får bedre utbytte av din

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Tips og råd om hvordan du overfører video med JVC harddisk/sd videokamera mot PC med Windows via USB

Tips og råd om hvordan du overfører video med JVC harddisk/sd videokamera mot PC med Windows via USB Tips og råd om hvordan du overfører video med JVC harddisk/sd videokamera mot PC med Windows via USB Manuell overføring med Windows via USB Du trenger ikke å installere noen JVC USB drivere siden de ligger

Detaljer

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0115

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0115 Brukerhåndbok ClearReader+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0115 Innhold Innhold... 1 Innledning... 3

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

Mode Velg mellom videokamera og stillbilder med MODE-knappen bakpå kamera.

Mode Velg mellom videokamera og stillbilder med MODE-knappen bakpå kamera. Noen tips om bruk av videokameraet SONY HDR-PJ780. Tro meg: du vil spare mye tid på å ta deg tid til å lese gjennom disse tipsene! Les derfor denne teksten nøye og gjør slik som forklart for å unngå unødvendige

Detaljer

W025700090990 1 - Inspeksjonskamera m/ Ø5,5mm kamera

W025700090990 1 - Inspeksjonskamera m/ Ø5,5mm kamera W025700090990 1 - Inspeksjonskamera m/ Ø5,5mm kamera Brukerhåndbok INNHOLD Produktoversikt------------------------------------2 Førstegangs bruk----------------------------------3 Systemmodus--------------------------------------5

Detaljer

Innhold Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4

Innhold Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4 2013 Viltkamera SG968K-10M manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 09.12.2013 Innhold Kapitel 1 - Beskrivelse av kamera og fjernkontroll... 4 1.1 - Generell beskrivelse av kameraet... 4 1.2 - Kameraets utseende

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett. Trykk

Detaljer

VIDEOKAMERA Detaljert brukerhåndbok GZ-V500/ GZ-V515

VIDEOKAMERA Detaljert brukerhåndbok GZ-V500/ GZ-V515 VIDEOKAMERA Detaljert brukerhåndbok GZ-V500/ GZ-V515 LYT2463-017A Innholdsfortegnelse Veiledning for begynnere 4 Lading 4 Opptak 4 Avspilling 4 Tips om filmopptak 4 Ferie/jul 5 Bryllup 6 Reiser 7 Fornøyelsespark

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

GZ-MC100 DIGITALT MEDIAKAMERA

GZ-MC100 DIGITALT MEDIAKAMERA NORSK KOMME I GANG 6 DIGITALT MEDIAKAMERA GZ-MC100 GRUNNLEGGENDE BRUK (OPPTAK OG AVSPILLING) 19 MENYINNSTILLINGER 26 REFERANSER 32 Hvis du vil deaktivere demonstrasjonen, angir du DEMO MODE som OFF. (

Detaljer

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Gratulerer med den nye Speed Sonic-sportsklokken! Speed Sonic-klokken er utviklet for å motivere deg og vise deg veien til bedre resultater.

Detaljer

VIDEOKAMERA GZ-MG750BE. Detaljert brukerhåndbok LYT2150-018A

VIDEOKAMERA GZ-MG750BE. Detaljert brukerhåndbok LYT2150-018A VIDEOKAMERA GZ-MG750BE Detaljert brukerhåndbok LYT2150-018A Contents Veiledning for begynnere 4 Ladning 4 Opptak 4 Avspilling 4 Tips om filmopptak 4 Nyttige opptaksteknikker Ferie/jul 5 Bryllup 6 Reiser

Detaljer

Innhold...1 Introduksjon..2

Innhold...1 Introduksjon..2 0 Innhold Innhold...1 Introduksjon..2 Bruk 2 Systemkrav 4 Bli kjent med kameraet ditt 5 1. Utseende og knapper..5 2. Basisdrift 7 3. Tilkobling til PC.11 4. Laste ned filer fra kamera til PC.11 ArcSoft

Detaljer

Divar - Archive Player. Driftshåndbok

Divar - Archive Player. Driftshåndbok Divar - Archive Player NO Driftshåndbok Arkiveringsspilleren Divar Driftshåndbok NO 1 Norsk Divar Digital Versatile Recorder Divar Archive Player Operation manual Contents Getting started................................................

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

Start her Hei, dette er din hurtigveiledning

Start her Hei, dette er din hurtigveiledning Blu-ray Disc/DVD hjemmekinosystem BDV-L800 BDV-L800M NO Start her Hei, dette er din hurtigveiledning BDV-L800 1 NO Hva følger med Konfigurere høyttalerne 2 Koble til TV-en 3 Koble til andre enheter 4 Det

Detaljer

Pass på at du har alle delene nedenfor. PhotoPC 650 -kamera. reim. fire AA alkaliske batterier

Pass på at du har alle delene nedenfor. PhotoPC 650 -kamera. reim. fire AA alkaliske batterier EPSON R Kom i gang Pakk ut Pass på at du har alle delene nedenfor. programvare (mediatype og mengde varierer fra sted til sted). -kamera reim Mac adapterkabel videokabel Norsk CompactFlash -kort (8 MB)

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Start her Hurtigstartveiledning

Start her Hurtigstartveiledning Blu-ray Disc /DVD hjemmekinosystem BDV-N5200W NO Start her Hurtigstartveiledning BDV-N5200W 1 Innholdet i esken / koble til høyttalerne BDV-N5200W 2 3 Koble til TV-en Koble til annet utstyr Hovedenhet

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

QUICK GUIDE - RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM VOLVO WEB EDITION

QUICK GUIDE - RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM VOLVO WEB EDITION VOLVO QUICK GUIDE - RSE WEB EDITION REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Din bil har et eksklusivt multimedieanlegg. Rear Seat Entertainment-systemet utvider bilens ordinære lydanlegg med: To bildeskjermer A/V-AUX-inngang

Detaljer

VIDEOKAMERA Detaljert brukerhåndbok GZ-HM435 GZ-HM430 GZ-HM30

VIDEOKAMERA Detaljert brukerhåndbok GZ-HM435 GZ-HM430 GZ-HM30 VIDEOKAMERA Detaljert brukerhåndbok GZ-HM435 GZ-HM430 GZ-HM30 LYT2269-016A Innholdsfortegnelse Veiledning for begynnere 4 Ladning 4 Opptak 4 Avspilling 4 Tips om filmopptak 4 Ferie/jul 5 Bryllup 6 Reiser

Detaljer

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Innhold På/av-knapp...2 Avslutte...2 Logge på og velge en profil...2 Batteristatus...2 Bytte profil...2 Starte/stoppe blodtrykk...2 Starte intervaller...2

Detaljer

DENVER WCM-5003MK3. Viltkamera Hurtigstart

DENVER WCM-5003MK3. Viltkamera Hurtigstart NOR DENVER WCM-5003MK3 Viltkamera Hurtigstart Oversikt 1) Bunndeksel 2) mikrosd-spor 3) USB-kontakt 4) TV-utgang 5) PIR 6) Infrarød blitz 7) Linse 8) GSM-antenne 9) 2-tommers LCD fargeskjerm 10) Lydopptaker

Detaljer

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Norsk Modell 2970 LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Toppdeksel Fjernkontroll Sensor Power Display

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

Genotropin Generell informasjon om veksthormon

Genotropin Generell informasjon om veksthormon Bruksanvisning Genotropin Generell informasjon om veksthormon Veksthormon er et protein, helt identisk med det kroppen selv produserer. Et protein kan ikke gis i tablettform og må derfor injiseres. Før

Detaljer

VIDEOKAMERA Detaljert brukerhåndbok GZ-E200 GZ-E205 GZ-E209

VIDEOKAMERA Detaljert brukerhåndbok GZ-E200 GZ-E205 GZ-E209 VIDEOKAMERA Detaljert brukerhåndbok GZ-E200 GZ-E205 GZ-E209 LYT2431-018A Innholdsfortegnelse Veiledning for begynnere 4 Lading 4 Opptak 4 Avspilling 4 Tips om filmopptak 4 Ferie/jul 5 Bryllup 6 Reiser

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP3013. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP3013. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP3013 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

Oversikt over design og taster

Oversikt over design og taster Oversikt over design og taster EN NO Lens Linse Infrared remote control lamp Infrarød fjernkontrollampe Charging/Busy indicator Lade-/opptattindikator Busy indicator Opptattindikator 2.0 HD LCD 2.0 HD

Detaljer

VIDEOKAMERA Detaljert brukerhåndbok GZ-E100 GZ-E105

VIDEOKAMERA Detaljert brukerhåndbok GZ-E100 GZ-E105 VIDEOKAMERA Detaljert brukerhåndbok GZ-E100 GZ-E105 LYT2522-015A Innholdsfortegnelse Veiledning for begynnere 3 Lading 3 Opptak 3 Avspilling 3 Tips om filmopptak 3 Ferie/jul 4 Bryllup 5 Reiser 6 Fornøyelsespark

Detaljer

Kom i gang raskt. Drive Pro bilkamera. (Versjon 0.1)

Kom i gang raskt. Drive Pro bilkamera. (Versjon 0.1) Kom i gang raskt Drive Pro bilkamera (Versjon 0.1) Innholdsfortegnelse Sikkerhetsanvisninger...3 Dette følger med i leveransen...3 Drive Pro oversikt...3 Kom igang...4 Sett inn et SD minnekort... 4 Monter

Detaljer

SIKKERHET OG OPPSETT -------------------------------------------------------------------------------

SIKKERHET OG OPPSETT ------------------------------------------------------------------------------- SIKKERHET OG OPPSETT ------------------------------------------------------------------------------- Sikkerhet Vennligst merk følgende instruksjoner ved oppsett av TV-apparatet: 7 Fjernkontrollen er kun

Detaljer

GZ-MS230 BE GZ-MS216 BE/AE/PE/SE GZ-MS215 BE/AE/PE/SE GZ-MS210 BE/AE/PE/SE

GZ-MS230 BE GZ-MS216 BE/AE/PE/SE GZ-MS215 BE/AE/PE/SE GZ-MS210 BE/AE/PE/SE VIDEOKAMERA GZ-MS250 BE Detaljert brukerhåndbok GZ-MS230 BE GZ-MS216 BE/AE/PE/SE GZ-MS215 BE/AE/PE/SE GZ-MS210 BE/AE/PE/SE LYT2116-018A Contents Veiledning for begynnere 4 Ladning 4 Opptak 4 Avspilling

Detaljer

Brukerveiledning for PO 001275 - EV0041

Brukerveiledning for PO 001275 - EV0041 Brukerveiledning for PO 001275 - EV0041 FCC-erklæring (Federal Communications Commision) FCC seksjon 15.21 Advarsel: Uautoriserte endringer eller modifikasjoner på denne enheten kan medføre at brukeren

Detaljer

FAQ for Transformer TF201

FAQ for Transformer TF201 FAQ for Transformer TF201 NW7211 Behandle filer... 2 Hvordan får jeg tilgang til data som er lagret på microsd, SD-kort og USB-enhet?... 2 Hvordan flytter jeg den valgte filen til en annen mappe?... 2

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Digitallupe LVI SenseView P430 Manual Importør: ProVista AS Tromøyveien ARENDAL

Digitallupe LVI SenseView P430 Manual Importør: ProVista AS Tromøyveien ARENDAL Digitallupe LVI SenseView P430 Manual Importør: ProVista AS Tromøyveien 24 4841 ARENDAL mail@provista.no 37058686 1 Innhold 1. P430 medfølgende innhold... 3 2. Batteriet, bruk og vedlikehold... 3 3. Trykknapper

Detaljer

VIDEOKAMERA Detaljert brukerhåndbok GZ-MS150

VIDEOKAMERA Detaljert brukerhåndbok GZ-MS150 VIDEOKAMERA Detaljert brukerhåndbok GZ-MS150 LYT2368-015A Innholdsfortegnelse Veiledning for begynnere 4 Ladning 4 Opptak 4 Avspilling 4 Tips om filmopptak 4 Ferie/jul 5 Bryllup 6 Reiser 7 Fornøyelsespark

Detaljer

GR-DF540 DIGITALT VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING NORSK FORBEREDELSER 6 VIDEOOPPTAK OG -AVSPILLING 19

GR-DF540 DIGITALT VIDEOKAMERA BRUKSANVISNING NORSK FORBEREDELSER 6 VIDEOOPPTAK OG -AVSPILLING 19 Kjære kunde! Takk for at du kjøpte dette digitale videokameraet. Før du tar utstyret i bruk, bør du lese sikkerhetsinformasjonen på side 3 4 og 10 for å sikre at utstyret brukes på en forsvarlig måte.

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Brukerveiledning Tv-dekoder (versjon 1960) med opptaks- og pausefunksjon

Brukerveiledning Tv-dekoder (versjon 1960) med opptaks- og pausefunksjon Brukerveiledning Tv-dekoder (versjon 1960) med opptaks- og pausefunksjon 1. Tv-dekoder med opptak- og pausefunksjon Denne veiledningen gir deg en rask oversikt over hvordan du benytter opptaks- og pausefunksjonen

Detaljer

Archive Player Divar Series. Brukerhåndbok

Archive Player Divar Series. Brukerhåndbok Archive Player Divar Series no Brukerhåndbok Archive Player Innhold no 3 Innhold 1 Innledning 4 2 Bruk 5 2.1 Starte programmet 5 2.2 Introduksjon av hovedvinduet 6 2.3 Åpne-knapp 6 2.4 Kameravisninger

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E

NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E De nye funksjonene i denne fastvareoppdateringen og deres respektive virkemåter blir beskrevet her. Se Bruksanvisningen til kameraet/videokameraet og LA-EA2 Fatningsadapter

Detaljer