BRUKSANVISNING GZ-HD320 GZ-HD300 VIDEOKAMERA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRUKSANVISNING GZ-HD320 GZ-HD300 VIDEOKAMERA"

Transkript

1 BRUKSANVISNING NO VIDEOKAMERA GZ-HD320 GZ-HD300 E E Kjære kunde Takk for at du kjøpte dette videokameraet. Før du tar utstyret i bruk, bør du lese sikkerhetsinformasjonen og forholdsreglene som står på side 6 og 7, for å sikre at produktet brukes på en forsvarlig måte. NORSK

2 Hurtigguide Lad opp batteriet før du begynner opptaket Slå av videokameraet og sett inn batteripakken. Tilgangslampe blinker: Skriving/lesing av filer Strøm/lade-lampe blinker: Lading pågår slukkes: Lading fullført Ikke ta ut vekselstrømadapteren, batteripakken eller microsd-kortet mens lampen blinker. Åpne dekslet Batteripakke Det er ikke strøm i batteripakken på kjøpstidspunktet. Vekselstrømadapter Til strømuttak (110 V til 240 V) ADVARSEL Pass på at du bruker JVC-batteripakker. Hvis du bruker andre batteripakker enn JVC-batteripakker, kan videokameraets sikkerhet og funksjon ikke garanteres. Grepjustering Juster og fest stroppen. Fest stroppen mens du holder videokameraet. Når du bærer videokameraet, må du passe på at du ikke mister det. Gripestropp Feste NO

3 Innstillinger for dato/ klokkeslett Q Åpne Strømknapp LCD-skjermen for å slå på videokameraet T Velg byen som ligger nærmest det området der du bruker videokameraet R Velg LCD-skjerm [YES] innen 10 sekunder Dra fingeren opp og ned på sensoren. Deretter trykker du på OK. U Velg [ON] hvis sommertid gjelder Når meldingen blir borte, holder du inne strømknappen i minst 2 sekunder for å slå av strømmen. Deretter holder du den inne i minst 2 sekunder igjen. Trykk på sensorene med fingeren. Sensorene fungerer ikke hvis du trykker på dem med negler, eller hvis du har på hansker. S Velg [CLOCK SETTING] V Still inn dato og klokkeslett Berøringssensor: Stiller inn dato og klokkeslett }: Flytter markøren mot høyre OK: Klokken starter NO

4 Videoopptak ADVARSEL Før du tar opp en viktig scene, anbefaler vi at du gjør et prøveopptak. Q Skyv modusbryteren for å velge! (video) modus R Velg opptaksmodus (REC) Modusen endres når du trykker på knappen. Indikatoren for automatisk opptaksmodus vises. S Start opptaket Resterende plass på harddisken Videokvalitet Opptak-standby Trykk på START/STOPknappen for å starte opptaket, og trykk på knappen på nytt for å stoppe opptaket. Opptak NO

5 Avspilling Q Velg avspillingsmodus (PLAY) Modusen endres når du trykker på knappen. R Velg ønsket fil Indeksvisning S Velg F (Trykk på OK) Avspillingsskjermbilde Utføre handlinger som for eksempel spole for- eller bakover (Z s. 24) Vise filer på TV (Z s. 32) ADVARSEL Ikke glem å lage kopier etter opptaket! Kopiere filer til plater (Z s. 47) Duplisere filer til en videospiller/dvd-opptaker (Z s. 53) Spille av en opprettet plate (Z s. 50) Redigere filer på datamaskinen (Z s. 54) NO

6 Sikkerhetsforanstaltninger ADVARSEL: FOR Å UNNGÅ BRANN- ELLER STØTFARE, MÅ IKKE ENHETEN UTSETTES FOR REGN ELLER ANNEN FUKTIGHET. OBS! For å unngå støtfare må ikke kamerahuset åpnes. Det innholder ingen deler som kan repareres av brukeren. Overlat reparasjoner til kvalifisert personale. Hvis du ikke skal bruke AC-adapteren over tid, anbefaler vi at du trekker nettledningen ut av stikkontakten. MERKNADER: Merkeplaten og varseltekster sitter i bunnen og/eller på baksiden av hovedenheten. Serialnummerplaten er plassert på batteripakken. Merkeinformasjon og sikkerhetsmerking for vekselstrømadapter finnes øverst og nederst på sideflatene. ADVARSEL: Batteripakken, kameraet med installert batteri, og fjernkontrollen med installert batteri må ikke utsettes for overdreven varme slik som direkte sollys, ild eller lignende. OBS: Støpselet til vegguttaket må være klart til bruk. Pek aldri med objektivet direkte mot solen. Det kan føre til øyenskader i tillegg til at kretsløpet i kameraet kan svikte. Det medfører dessuten brannog støtfare. OBS! Følgende punkter gjelder mulige skader på kameraet eller brukeren. Hvis du bærer eller holder kameraet i LCDskjermen, kan du miste enheten, eller det kan forårsake funksjonsfeil. Stativ bør unngås hvis underlaget er ujevnt eller ustødig. Stativet kan velte så kameraet utsettes for store skader. OBS! Det anbefales ikke at kabler (audio/video, S-video, osv.) kobles til kameraet og at kameraet legges oppå TV-apparatet, da det er lett å snuble i kablene og rive ned kameraet så det utsettes for skader. Varsel angående utskifting av litiumbatteri Batteriet i denne enheten kan utgjøre en branneller etsefare hvis det behandles feil. Det må ikke lades opp, demonteres, varmes opp over 100 C eller brennes. Skift batteriet ut med Panasonic, Sanyo, Sony eller Maxell CR2025. Fare for eksplosjon eller brann hvis batteriet ikke skiftes ut korrekt. Brukt batteri kastes umiddelbart. Oppbevares utilgjengelig for barn. Må ikke demonteres eller brennes. Hvis utstyret er montert i et kabinett eller på en hylle, må du sørge for at det er tilstrekkelig plass på alle sider for ventilasjon (10 cm eller mer på begge sider, overside og bakside). Ikke sperr for ventilasjonshullene. (Hvis ventilasjonshullene sperres av en avis, duk osv., vil ikke varmen slippe ut.) Ingen bare varmekilder, så som tente stearinlys, bør settes på apparatet. Når du bytter batterier, må du ta de nødvendige miljøhensyn og følge myndighetenes krav når du skal kaste de brukte batteriene. Apparatet må ikke utsettes for vanndrypp eller sprut. Ikke bruk utstyret på badet eller steder med vann. Plasser heller ikke beholdere med vann eller væske (slik som kosmetikk eller medisiner, blomstervaser, potteplanter, krus osv.) oppå enheten. (Hvis du får vann eller væske i utstyret, kan det forårsake brann eller strømsjokk.) OBS: For å unngå støtfare eller skade på enheten, settes først den lille enden av strømledningen ordentlig inn i adapteren, deretter plugges støpselet i en stikkontakt. NO SAFETY1

7 Opplysninger til brukere om kassering av gammelt utstyr og batterier Produkter Batteri Merk: Tegnet Pb under symbolet for batterier, viser at batteriet inneholder bly. [EU] Disse symbolene viser at det elektriske og elektroniske utstyret og batterier med dette symbolet, ikke skal kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Produktene skal i stedet leveres på miljøstasjoner for gjenbruk av elektrisk og elektronisk utstyr og batterier, slik at de kan behandles riktig og gjenbrukes i henhold til nasjonal lovgivning og EF-direktiv 2002/96/EC og 2006/66/EC. Ved å kassere disse produktene riktig bidrar du til å bevare naturressursene og til å hindre negativ påvirkning på miljø og helse, noe som ellers kan bli resultatet ved feilaktig kassering av disse produktene. Du finner flere opplysninger om miljøstasjoner og gjenbruk av disse produktene, hos de lokale myndighetene, avfallsselskapet eller forhandleren av produktet. Bøter kan bli ilagt for feil kassering av avfall, i henhold til nasjonal lovgivning. [Forretningsbrukere] Hvis du vil kassere dette produktet, kan du gå til vår webside for å opplysninger om retur av produktet. [Land utenfor EU] Disse symbolene gjelder bare innen EU. Hvis du vil kassere disse artiklene, må du gjøre dette i henhold til gjeldende nasjonal lovgivning eller andre nasjonale regler angående behandling av gammelt elektrisk og elektronisk utstyr og batterier. Husk at dette kameraet kun er ment til private opptak. Eventuell kommersiell bruk uten nødvendig tillatelse er forbudt. (Selv om du tar opp for eksempel et show, en forestilling eller utstilling til personlig bruk, så anbefaler vi på det sterkeste at du innhenter tillatelse på forhånd.) Varemerker "AVCHD" og "AVCHD"-logoen er varemerker for Panasonic Corporation og Sony Corporation. Produsert på lisens fra Dolby Laboratories. Dolby og symbolet dobbel-d er varemerker for Dolby Laboratories. x.v.colour TM er et varemerke av Sony Corporation. HDMI er et varemerke som tilhører HDMI Licensing, LLC. Windows er enten et registrert varemerke eller et varemerke som tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Macintosh er et registrert varemerke som tilhører Apple Inc. itunes, imovie og iphoto er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land. YouTube og YouTube-logoen er varemerker eller registrerte varemerker for YouTube LLC. Andre produkt og selskapsnavn nevnt i denne bruksanvisningen er varemerker og/eller registrerte varemerker som tilhører deres respektive eiere. SAFETY2 NO

8 Innhold KOMME I GANG Tilbehør...10 Klargjøre fjernkontrollen Indeks...12 Indikatorer på LCD-skjermen...14 Nødvendige innstillinger før bruk...16 Lade batteripakken Innstillinger for dato/klokkeslett Språkinnstilling Andre innstillinger...18 Grepjustering Stativmontering Bruke et microsd-kort OPPTAK/AVSPILLING Ta opp filer...20 Videoopptak Stillbildeopptak Zooming LED-lampe Kontrollere resterende batterikapasitet Kontrollere resterende plass på opptaksmediet Tilordne filer til hendelser Slå på modus for ansiktsgjenkjenning Spille av filer...24 Videoavspilling Stillbildeavspilling Avspilling med spesialeffekter Filsøkfunksjon Spille av MTS-filer Manuelt opptak...29 Endre til manuell opptaksmodus Manuelle innstillinger i menyen BRUKE MED TV Vise filer på TV...32 Tilkobling til TV Avspilling på TV Bruke videokameraet koblet til TV via HDMI...34 REDIGERING Filhåndtering...35 Fange et stillbilde fra en video Slette filer Beskytte filer Vise filinformasjon Endre hendelsesregistrering Dele opp filer Trimme filer Ansiktsgjenkjenningszoom Spillelister...43 Opprette spillelister Spille av spillelister Andre handlinger med spillelister KOPIERING Kopiere filer...46 Kopiere/flytte filer Bruke en Blu-ray-/DVD-brenner Bruke en ekstern USB-harddisk Duplisere filer til en videospiller/ DVD-opptaker PC-BRUK Lage en plate ved bruk av en PC...54 Bruke med en bærbar medieavspiller Slå på eksportmodus Endre eksportinnstillingen Overføre filer til PC Laste opp filer til webområder...61 Slå på opplastingsmodus Laste opp trimmet video Laste opp filer MER INFORMASJON Endre menyinnstillingene...63 Feilsøking...69 Varselmeldinger...73 Rengjøring...75 Spesifikasjoner...76 Advarsler...78 Ordliste...84 NO

9 Slik bruker du berøringssensoren Når menyen vises på LCD-skjermen: Q Dra fingeren opp og ned på sensoren. R Velg [SET]. (Trykk på OK.) A For å velge en av skjermknappene som vises på venstre side, trykker du på sensordelen ved siden av skjermknappen. B For å velge en av skjermknappene som vises nederst på skjermen, trykker du på knappen under den. Les dette først! Lag en sikkerhetskopi av viktige innspilte data Det anbefales at du kopierer viktige innspilte data til en DVD-plate eller et annet opptaksmedium for oppbevaring. JVC kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle tapte data. Gjør et prøveopptak Før du begynner å ta opp viktige data, bør du utføre et prøveopptak og spille av de innspilte dataene for å sjekke at video og lyd har blitt tatt opp på riktig måte. Nullstill videokameraet hvis det ikke virker skikkelig Lukk LCD-skjermen, ta ut strømforsyningen (batteripakke eller vekselstrømadapter) fra videokameraet og sett den deretter på plass igjen. Forholdsregler når du håndterer batterier Bruk kun batteripakkene JVC BN-VF808U/ VF815U/VF823U. Dette produktet innholder patentert og annen opphavsrettslig beskyttet teknologi og er laget for å kun brukes med JVC-batteriet og ikke med andre batterier. JVC kan ikke garantere dette produktets sikkerhet eller funksjon hvis det brukes med andre batterier. Hvis videokameraet har vært utsatt for en elektrostatisk utladning, må du slå av strømmen før du bruker det igjen. Hvis det oppstår feil, må du slutte å bruke videokameraet omgående og kontakte nærmeste JVC-forhandler Innspilte data kan bli slettet når videokameraet repareres eller inspiseres. Ta sikkerhetskopi av alle data før du ber om reparasjon eller inspeksjon. Ettersom videokameraer kan bli brukt til demonstrasjonsformål i en butikk, er demonstrasjonsmodus aktivert som standard Hvis du vil deaktivere demonstrasjonsmodus, setter du [DEMO MODE] til [OFF]. (Z s. 65) NO

10 KOMME I GANG Tilbehør AP-V20E BN-VF808U Vekselstrømadapter Batteripakke Komponentkabel AV-kabel RM-V751U CR2025 USB-kabel Fjernkontroll Litiumbatteri Forhåndsinstallert i fjernkontrollen. CD-ROM Pass på at du bruker kablene som følger med, for å koble til utstyret. Ikke bruk andre kabler. 10 NO

11 Klargjøre fjernkontrollen Det følger med et batteri i fjernkontrollen. Fjern isolasjonsarket før bruk. Effektivt område for strålen Fjernkontrollsensor Sette i batteriet Trekk ut batteriholderen ved å trykke på låsetappen. Låsetapp Litiumbatteri (CR2025) Effektiv avstand: Maks. 5 m Strålen som sendes, kan være ineffektiv eller føre til feilfunksjon hvis fjernkontrollsensoren står i direkte sollys eller annet sterkt lys. NO 11

12 Indeks Pass på at du ikke dekker til 3, 4, 5 og 6 under opptak. LCD-skjermen kan roteres NO

13 Videokamera! Strømknapp # Mini-HDMI-kontakt (Z s. 32) $ Komponentkontakt (Z s. 32) % DISPLAY-knapp (Z s. 15) & Høyttaler ( Luftehull ) Zoombryter (Z s. 22) Volumkontroll for høyttaler * SNAPSHOT-knapp (Z s. 21) + Berøringssensor, OK-knapp - MENU-knapp. Modusbryter [!, #] / UPLOAD-knapp (Z s. 61) TITLE-knapp (Z s. 44) 0 EXPORT-knapp (Z s. 59) 1 DIRECT DISC-knapp (Z s. 48) INFO-knapp (Z s. 22, 38) 2 PLAY/REC-knapp (Z s. 20, 21, 24, 25) 3 LED-lampe (Z s. 22) 4 Fjernkontrollsensor 5 Linse 6 Stereomikrofon 7 Strømkontakt 8 START/STOP-knapp (Z s. 20) 9 AV-kontakt (Z s. 33, 53) : USB-kontakt (Z s. 47, 51, 55) Fjernkontroll Q Sendevindu for infrarød stråle R ZOOM (T/W)-knapper (Zoom inn/ut) S Opp-knapp T Hopp bakover-knapp U Venstre-knapp V Bakover-knapp W PLAYLIST-knapp X START/STOP-knapp Y S.SHOT(SNAPSHOT)-knapp Z INFO-knapp a Hopp forover-knapp b PLAY/PAUSE/SET-knapp c Høyre-knapp d Neste-knapp e Ned-knapp f INDEX-knapp* g DISP-knapp * Hver gang du trykker på INDEX, skifter skjermen slik det er vist nedenfor:!-modus: Indeksvisning «Gruppeindeksvisning #-modus: Indeksvisning «Datoindeksvisning ; Stativfeste < microsd-kortspor = Utløserknapp for batteri NO 13

14 Indikatorer på LCD-skjermen Under opptak av både video og stillbilder Kun under videoopptak : 5 5! Indikator for valgt opptaksmodus (Z s. Automodus 3: Manuell modus # Effektmodusindikator (Z s. 31) $ Indikator for telemakromodus (Z s. 31) % LED-lampeindikator (Z s. 22) & Indikator for scenevelger (Z s. 30) ( Zoomindikator (Z s. 22) ) Indikator for opptaksmedium (Z s. 68) * Falldeteksjonsindikator (Vises når [DROP DETECTION] er satt til [OFF].) (Z s. 66) + Indikator for hvitbalanse (Z s. 31), Indikator for bakgrunnsbelysning på skjerm (Z s. 65) - Batteriindikator. Dato/klokkeslett (Z s. 16) / Indikator for ansiktsgjenkjenning (Z s. 23) 0 Indikator for manuell justering av fokus (Z s. 30) 1 Indikator for motlyskompensering (Z s. 31) 2 Indikator for lysstyrkekontroll (Z s. 30).: Indikator for lysmålingsområde (Z s. 31) 3 Lukkerhastighet (Z s. 30)! Modusindikator # Eksportmodusindikator (Z s. 59) $ Teller % Indikator for opplastingsmodus (Z s. 61) & Videokvalitet (Z s. 64) ( Resterende tid ) MREC: (Vises under opptak.) MQ: (Vises under opptaks- og standbymodus.) * Indikator for digital bildestabilisator (DIS) (Vises når [DIS] er satt til [OFF].) (Z s. 64) + Opptaksindikator (Z s. 20), Vindkuttindikator (Z s. 64) - Hendelsesindikator (Z s. 23). x.v.colour (Z s. 64) Kun under stillbildeopptak! Modusindikator # Fokusindikator (Z s. 21) $ Bildestørrelse (Z s. 64) % Bildekvalitet: FINE (fin) eller STD (standard) (Z s. 64) & Resterende antall bilder ( Opptaksindikator (Z s. 21) ) Indikator for lukkermodus (Z s. 63) * Indikator for selvutløser (Z s. 63) 14 NO

15 Under videoavspilling Under stillbildeavspilling : 5 5! Modusindikator # Indikator for wipe/fader-effekt (Z s. 26) $ Avspillingsindikator for spilleliste (Vises når det spilles av en spilleliste.) (Z s. 44) % Indikator for rask visning (Z s. 20) & Videokvalitet (Z s. 64) ( Teller ) Avspillingsmodus F : Avspilling Q : Pause K : Spole forover J : Spole bakover QF: Avspilling i sakte film forover PQ: Avspilling i sakte film bakover (Tallet til venstre viser hastigheten.) * Batteriindikator + Dato/klokkeslett (Z s. 16), Volumnivåindikator - x.v.colour (Z s. 64). Utsignal på 1080p (Z s. 67) : 5 5! Modusindikator # Indikator for rask visning (Z s. 21) $ Mappe/filnummer % Avspillingsindikator for lysbilder & Batteriindikator ( Dato/klokkeslett (Z s. 16) ) Utsignal på 1080p (Z s. 67) Bytte indikatorvisning på LCD-skjermen Hver gang du trykker på DISPLAY, skifter indikatorene som vises på LCD-skjermen, som vist nedenfor: I opptaksmodus: Alle indikatorer/indikatorer for valgte funksjoner I avspillingsmodus: Alle indikatorer/bare dato og klokkeslett/ Ingen indikatorer NO 15

16 Nødvendige innstillinger før bruk Lade batteripakken Koble fra batteripakken 1 Lukk LCD-skjermen for å slå av videokameraet. 2 Fest batteripakken, og koble deretter til vekselstrømadapteren. Vekselstrømadapter Til strømuttak (110 V til 240 V) Strøm- og ladelampen blinker for å vise at ladingen har startet. Når lampen slutter å lyse, er ladingen ferdig. Kontrollere resterende batterikapasitet Se side 22. Du kan også bruke videokameraet med bare vekselstrømadapteren. Den faktiske opptakstiden kan være kortere avhengig av opptaksmiljøet, som ved opptak av scener med motiver som beveger seg raskt. Unngå å trekke i eller bøye kontakten og ledningen på vekselstrømadapteren. Det kan skade vekselstrømadapteren. Innstillinger for dato/klokkeslett 1 Åpne LCD-skjermen for å slå på videokameraet. 2 Trykk på MENU. Batteripakke BN-VF808U (følger med) BN-VF815U BN-VF823U Ladetid 1 h 50 m 2 h 40 m 3 h 40 m 3 Velg [DISPLAY SETTINGS]. 4 Velg [CLOCK ADJUST]. 16 NO

17 5 Velg [CLOCK SETTING]. 6 Velg byen som ligger nærmest det området der du reiser. 6 Velg byen som ligger nærmest det området der du bruker videokameraet. Valgt område er fremhevet Hovedby for det valgte området Tidsforskjell i forhold til GMT 7 Velg [ON] hvis sommertid gjelder. Gå tilbake til forrige skjermbilde Lukke skjermbildet Velg [QUIT]. Språkinnstilling Språket på skjermen kan endres. 1 Åpne LCD-skjermen for å slå på videokameraet. 2 Trykk på MENU. 8 Still inn dato og klokkeslett. Endre innstilling ved hjelp av berøringssensoren, og trykk på [&] for å velge. 3 Velg [DISPLAY SETTINGS]. 4 Velg [LANGUAGE]. 9 Velg [SAVE]. Velg [QUIT] for å nullstille innstillingen. Stille klokken til lokal tid på reise Etter å ha utført trinnene 1 4 (Z s. 16) 5 Velg [AREA SETTING]. 5 Velg ønsket språk. Gå tilbake til forrige skjermbilde Lukke skjermbildet Velg [QUIT]. NO 17

18 Andre innstillinger Grepjustering Stativmontering Rett inn videokameraets skruehull med skruen på stativet, og stativfestet med skruen, og drei videokameraet med urviseren for å montere det på stativet. Fest stroppen mens du holder videokameraet. Når du bærer videokameraet, må du passe på at du ikke mister det. Ikke bruk stativ hvis underlaget er ujevnt eller ustødig. Da kan stativet velte, og videokameraet kan bli utsatt for store skader. 18 NO

19 Bruke et microsd-kort Når videokameraet leveres fra fabrikken, er det programmert til å ta opp videoer på den innebygde harddisken. Du kan endre opptaksmedium til microsd-kort. Følgende microsd-kort er godkjent: - Panasonic - TOSHIBA - SanDisk - ATP Videoopptak: Klasse 4 eller høyere kompatibelt microsdhc-kort (4 GB til 8 GB) Bruk Class 6 eller høyere for UXP-modus. Stillbildeopptak: microsd-kort (256 MB til 2 GB) eller microsdhc-kort (4 GB til 8 GB) Hvis det brukes andre medier, kan det hende at data ikke tas opp på riktig måte, eller at data som allerede er tatt opp, går tapt. MultiMediaCard støttes ikke. Det kan hende videodata ikke kan tas opp på microsd-kort der det allerede er tatt opp videodata ved hjelp av enheter fra andre produsenter. Sett inn et microsd-kort Forberedelse: Lukk LCD-skjermen for å slå av videokameraet. Ta ut et microsd-kort Trykk på microsd-kortet én gang. Etter at kortet har kommet litt ut, trekker du det ut. Sett inn og ta ut microsd-kortet bare når strømmen er slått av. Ellers kan data på kortet bli ødelagt. Ikke ta på terminalen på baksiden av etiketten. Endre opptaksmedium Sett [REC MEDIA FOR VIDEO] og [REC MEDIA FOR IMAGE] til [SD]. (Z s. 68) Formater et microsd-kort når du bruker det for første gang Velg [FORMAT SD CARD] for å formatere kortet. (Z s. 68) 1 Åpne microsd-kortdekselet. 2 Sett kortet fast inn med den avkuttede kanten først. 3 Lukk microsd-kortdekselet. NO 19

20 OPPTAK/AVSPILLING Ta opp filer Videoopptak Skyv modusbryteren for å velge! (video)modus. Trykk på PLAY/REC for å velge opptaksmodus. SNAPSHOT Trykk på START/STOP for å begynne opptaket. Omtrentlig resterende tid for opptak Du kan også starte eller stoppe opptaket ved å velge [REC] på LCDskjermen. (Opptakskontroll på skjermen) Stoppe opptaket Trykk på START/STOP på nytt. Vise den sist innspilte scenen Velg A mens opptaket er i pause. Ved å velge $ under avspilling slettes scenen. Ta et stillbilde under videoopptak Trykk på SNAPSHOT. Endre videokvaliteten Endre innstillingene i [VIDEO QUALITY]. (Z s. 64) Videoopptaksmodusen velges automatisk når du slår av videokameraet og deretter slår det på igjen. Hvis videokameraet ikke er blitt brukt på 5 minutter mens strømmen er på, slås det av automatisk for å spare strøm. Videokameraet må ikke ristes eller utsettes for brå bevegelser under opptak. Hvis du gjør det, kan kjørelyden fra harddisken bli tatt opp. 20 NO

21 Stillbildeopptak Skyv modusbryteren for å velge # (stillbilde) modus. Trykk på PLAY/REC for å velge opptaksmodus. Trykk SNAPSHOT-knappen halvveis ned og hold den der.?-indikatoren vises og blir grønn når bildet er i fokus. Vise bildet som er tatt sist Velg A etter opptak. Ved å velge $ under avspilling slettes bildet. Endre bildekvaliteten Endre innstillingene i [IMAGE QUALITY]. (Z s. 64) Endre bildestørrelse Endre innstillingene i [IMAGE SIZE]. (Z s. 64) Ta stillbilder kontinuerlig Sett [CONTINUOUS SHOOTING] til [SHUTTER MODE]. (Z s. 63) Trykk SNAPSHOT helt inn for å ta et stillbilde. DIS (Digital Image Stabiliser) virker ikke under stillbildefotografering. Hvis videokameraet ikke er blitt brukt på 5 minutter mens strømmen er på, slås det av automatisk for å spare strøm. Sidene på stillbilder som er tatt opp i 16:9-format, kan bli kuttet av når de trykkes. Undersøk om din lokale fotoforretning kan skrive ut bilder i 16:9-format. NO 21

22 Ta opp filer (fortsatt) Zooming Forberedelse: Velg!- eller #-modus. Velg opptaksmodus. Zoome ut Zoome inn Kontrollere resterende batterikapasitet!-modus: Trykk på INFO to ganger eller på INFO og velg deretter ;. #-modus: Trykk på INFO. W: Vidvinkel T: Telefoto Du kan også zoome ut eller inn ved å velge [W] eller [T] på LCD-skjermen. (Zoomkontroll på skjermen) Maksimalt zoomforhold (fabrikkinnstilling)!-modus #-modus [20X / OPTICAL] [20X / OPTICAL] Endre det maksimale zoomforholdet (kun i!-modus) Endre innstillingene i [ZOOM]. (Z s. 64) Det er mulig å gjøre makroopptak så nær motivet som 5 cm når zoombryteren er skjøvet helt til W. LED-lampe Forberedelse: Velg!- eller #-modus. Velg opptaksmodus. 1 Trykk på MENU. 2 Velg [LIGHT]. 3 Velg ønsket innstilling. ON AUTO OFF LED-lampen lyser uavhengig av forholdene rundt. LED-lampen slås av automatisk ved opptak i for dårlig lys. Deaktiverer denne funksjonen. Lukke skjermbildet Velg [QUIT] eller trykk på INFO. Den resterende opptakstiden som vises, må kun brukes som en veiledning. Den vises i enheter på 10 minutter. Kontrollere resterende plass på opptaksmediet Forberedelse: Velg!-modus. Velg opptaksmodus. Trykk på INFO. Maksimal opptakstid vises for hver videokvalitetsmodus. Endre videokvaliteten 1) Endre videokvaliteten. 2) Velg [SET]. Lukke skjermbildet Velg [QUIT]. 22 NO

23 Tilordne filer til hendelser Hvis du velger en hendelse som filen skal tilordnes til, før du starter opptaket, er det enkelt å finne filen ved avspilling. Forberedelse: Velg!-modus. Velg opptaksmodus. 1 Trykk på MENU. 2 Velg [REGISTER EVENT]. Velg. Slå av modus for ansiktsgjenkjenning Velg en gang til. Ta stillbilder med modus for ansiktsgjenkjennelse slått på 1) Trykk SNAPSHOT-knappen halvveis ned og hold den der. 3 Velg hendelsen. 2) Trykk på SNAPSHOT. Bruke selvutløseren i ansiktgjenkjenningsmodus Den valgte hendelsen vises på skjermen. Lukke skjermbildet Velg [QUIT]. Søke etter hendelse Se side 28. Når du først har valgt en bestemt hendelse som en fil skal tilordnes, vil innstillingen gjelde selv om du slår av videokameraet. Forberedelse: Sett [SELF-TIMER] til [FACE DETECTION]. 1) Trykk på SNAPSHOT. Ansikter oppdages. 2) Stillbildet tas tre sekunder etter at ansiktet til fotografen er oppdaget. Fotograf Slå på modus for ansiktsgjenkjenning Når denne modusen er slått på, gjenkjenner videokameraet ansikter og justerer lysstyrke og fokus slik at ansiktene blir skarpe på opptaket. Forberedelse: Velg!- eller #-modus. Velg opptaksmodus. Hvis LCD-skjermen er vendt opp ned, vises ikke. Endre innstillingen når LCD-skjermen er i normal stilling. Du kan ikke slå på ansiktsgjenkjenningsmodus hvis [SELF-TIMER] er satt til [FACE DETECTION]. (Dette vises ved blinkende.) Avhengig av forholdene, er det ikke sikkert at ansikter oppdages. Hvis ansiktsgjenkjenning ikke virker som den skal, slår du av denne modusen før du tar opp. NO 23

24 Spille av filer Videoavspilling Skyv modusbryteren for å velge! (video) modus. Trykk på PLAY/REC for å velge avspillingsmodus. Indeksvisningen vises. Velg ønsket fil. Bla til forrige eller neste side Trykk på [ ] eller [ ] i mer enn ett sekund. Spille av noen sekunder av begynnelsen på hver video Trykk på [ ]. I enkelte tilfeller kan deler av en video, bortsett fra begynnelsen, spilles av. Enkelte videoer kan ikke spilles av i det hele tatt. Slette en video Velg $ når avspillingen har stoppet. Skjermknapper for handlinger under videoavspilling N : Gå tilbake til første scene i filen O : Gå til første scene i neste fil L : Gå tilbake til indeksvisningen J : Spole bakover (under avspilling) E : Avspilling bakover bilde for bilde (under pause)* F : Avspilling Q : Pause K : Spole forover (under avspilling) G : Avspilling forover bilde for bilde (under pause)* * Sakte avspilling starter når du holder inne sensorknappen under E / G en liten stund. Endre antall miniatyrbilder (6 miniatyrbilder / 12 miniatyrbilder) Flytt zoombryteren til [W]. Zoome inn video under pause (kun fjernkontroll) Trykk på T på fjernkontrollen. Trykk på,,, på fjernkontrollen for å flytte zoomområdet. Trykk på og hold inne W på fjernkontrollen for å avbryte innzoomingen. Høyttalervolum : Skru ned volumet + : Skru opp volumet 24 NO

25 Stillbildeavspilling Skyv modusbryteren for å velge # (stillbilde)modus. Trykk på PLAY/REC for å velge avspillingsmodus. Indeksvisningen vises. Velg ønsket fil. Bla til forrige eller neste side Trykk på [ ] eller [ ] i mer enn ett sekund. Slette et stillbilde Velg $. Endre antall miniatyrbilder (6 miniatyrbilder/12 miniatyrbilder) Flytt zoombryteren til [W]. Zoome inn bilde under avspilling (kun fjernkontroll) Trykk på T på fjernkontrollen. Trykk på,,, på fjernkontrollen for å flytte zoomområdet. Trykk på og hold inne W på fjernkontrollen for å avbryte innzoomingen. Skjermknapper for handlinger under stillbildeavspilling P : Endre avspillingsrekkefølgen for lysbildefremvisningen til bakover F : Endre avspillingsrekkefølgen for lysbildefremvisningen til forover L : Gå tilbake til indeksvisningen N : Vise forrige fil F : Starte lysbildevisningen Q : Avslutte lysbildevisningen O : Vise neste fil NO 25

26 Spille av filer (fortsatt) Avspilling med spesialeffekter Wipe- eller fade-effekter Legg til effekter i begynnelsen og slutten av videoene. Disse effektene kan ikke brukes på stillbilder. Forberedelse: Velg!-modus. Velg avspillingsmodus. 1 Trykk på MENU. 2 Velg [WIPE/FADER]. 3 Velg ønsket effekt. For detaljer om hver effekt, se høyre kolonne. WIPE/FADER-innstillinger O FADER-WHITE: Toner inn eller ut av en hvit skjerm. P FADER-BLACK: Toner inn eller ut av en svart skjerm. T WIPE-SLIDE: Sveiper inn fra høyre til venstre, eller sveiper ut på motsatt måte. U WIPE-DOOR: Sveiper inn ved at de to halvdelene av en svart skjerm trekkes mot venstre og høyre og filmscenen kommer til syne, eller sveiper ut på motsatt måte. V WIPE-SCROLL: Sveiper inn fra bunnen av en svart skjerm og til toppen, eller sveiper ut på motsatt måte. W WIPE-SHUTTER: Sveiper inn fra midten av en svart skjerm mot toppen og bunnen, eller sveiper ut på motsatt måte. Ingen effekter benyttes på filer med spilletid på mindre enn 7 sekunder. 4 Velg filen du vil spille av. Lukke skjermbildet Trykk på MENU. Slå av effekten Velg [OFF] i trinn NO

27 Filsøkfunksjon Forberedelse: Velg!- eller #-modus. Velg avspillingsmodus. Gruppeindeksvisning! Du kan søke etter ønsket fil etter gruppe. Gruppen opprettes automatisk etter opptaksdato og -klokkeslett. Og innholdet i gruppen endres når scener legges til/slettes eller redigeres. 1 Velg. 2 Velg [GROUP]. Datoindeksvisning Du kan søke etter ønsket fil etter opptaksdato. 1 Velg. I #-modus går du til trinn 3. 2 Velg [SEARCH DATE]. 3 Velg opptaksdato. 3 Velg filen du vil spille av. 4 Velg filen du vil spille av. Antall filer i gruppen vises i miniatyrbildene. Gå tilbake til indeksvisningen Lukke skjermbildet Velg [QUIT]. Innholdet i gruppen kan endres avhengig av intervallet for opptakstiden. For å endre innholdet registrerer du hendelsen. (Z s. 23) De opprettede gruppene vises kanskje ikke etter opptaksdato slik som ved kopiering av filer til et microsd-kort. Gå tilbake til indeksvisningen Lukke skjermbildet Velg [QUIT]. NO 27

28 Spille av filer (fortsatt) Hendelsesvisning! Du kan søke etter ønsket fil etter hendelsen som du tilordnet filen til under opptak. (Z s. 23) Etter søket på hendelse kan du søke på opptaksdato for å avgrense mulighetene. 1 Velg. 2 Velg [SEARCH EVENT]. Spille av MTS-filer MTS-filer (demonstrasjonsfiler osv.) lagres i EXTMOV-mappen. Følg fremgangsmåten under for å spille av MTS-filer i EXTMOV-mappen. Forberedelse: Velg!-modus. Velg avspillingsmodus. 1 Trykk på MENU. 2 Velg [PLAYBACK OTHER FILE]. 3 Velg hendelsen. 3 Velg filen du vil spille av. 4 Velg opptaksdato. Hvis du vil vise alle filene, velger du [ALL]. Gå tilbake til normal filavspillingsmodus 5 Velg filen du vil spille av. En MTS-fil opprettes i EXTMOV-mappen når administrasjonsinformasjonen er skadet. Gå tilbake til indeksvisningen Lukke skjermbildet Velg [QUIT]. Endre hendelsesregistreringen på en fil Se side NO

WB150/WB150F/ WB151/WB151F/WB152F

WB150/WB150F/ WB151/WB151F/WB152F Denne bruksanvisningen inneholder detaljerte bruksinstruksjoner for kameraet. Les denne bruksanvisningen grundig. Klikk på et tema Grunnleggende feilsøking Hurtigreferanse Innhold Grunnleggende funksjoner

Detaljer

Instruksjonshåndbok PSP-1004 K

Instruksjonshåndbok PSP-1004 K TM NO Instruksjonshåndbok PSP-1004 K ADVARSLER For å unngå elektrisk støt må du aldri åpne kabinettet. Service må bare utføres av kvalifisert personell. Dette produktet er beregnet for personer fra 6 år

Detaljer

SP-720UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SP-720UZ. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SP-720UZ Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye

Detaljer

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning DIGITALKAMERA Komplett bruksanvisning No Informasjon om varemerker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Detaljer

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning DIGITALKAMERA Komplett bruksanvisning No Informasjon om varemerker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Detaljer

SH-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-21. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-21 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

BD-HP90S BLU-RAY PLATE/DVD-SPILLER

BD-HP90S BLU-RAY PLATE/DVD-SPILLER BD-HP90S BLU-RAY PLATE/DVD-SPILLER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING NORSK Innledning SIKKERHET/VIKTIGE OPPLYSNINGER Merk: Denne spilleren kan bare brukes på steder med en nettspenning på 100 240 V vekselstrøm,

Detaljer

VIDEOKAMERA Detaljert brukerhåndbok GZ-VX715/GZ-VX700

VIDEOKAMERA Detaljert brukerhåndbok GZ-VX715/GZ-VX700 VIDEOKAMERA Detaljert brukerhåndbok GZ-VX715/GZ-VX700 LYT2463-043A Innholdsfortegnelse Veiledning for begynnere 5 Lading 5 Opptak 5 Avspilling 5 Tips om filmopptak 5 Ferie/jul 6 Bryllup 7 Reiser 8 Fornøyelsespark

Detaljer

SH-50. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SH-50. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SH-50 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke kameraet, slik at du får best mulig utbytte av kameraet. Oppbevar

Detaljer

TG-835. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-835. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-835 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

Hvis du vet hva du vil gjøre, men ikke vet funksjonsnavnet: Finn det i stikkordregisteret

Hvis du vet hva du vil gjøre, men ikke vet funksjonsnavnet: Finn det i stikkordregisteret Her finner du det Finn det du ser etter i: Innholdsfortegnelsen Se sidene v vi Finn elementer etter funksjon eller menynavn. Stikkordregisteret for spørsmål og svar (Q&A Index) Se sidene vii ix Hvis du

Detaljer

Bruksanvisning. Digitalkamera

Bruksanvisning. Digitalkamera Digitalkamera Nr Bruksanvisning Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne Bruksanvisningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar Bruksanvisningen på

Detaljer

TG-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

TG-1. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA TG-1 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning DIGITALKAMERA Komplett bruksanvisning No Informasjon om varemerker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Detaljer

LS-5 INSTRUKSJONER LINEÆR PCM-OPPTAKER. Lineær PCM-opptaker

LS-5 INSTRUKSJONER LINEÆR PCM-OPPTAKER. Lineær PCM-opptaker LINEÆR PCM-OPPTAKER LS-5 Lineær PCM-opptaker INSTRUKSJONER Registrer ditt produkt på www.olympus-consumer.com/register og få ekstra fordeler med Olympus! NO Takk for at du kjøpte en digital opptaker fra

Detaljer

SZ-17. Bruksanvisning DIGITALKAMERA

SZ-17. Bruksanvisning DIGITALKAMERA DIGITALKAMERA SZ-17 Bruksanvisning Takk for at du valgte et Olympus digitalkamera. For å få mest mulig glede av ditt nye kamera og sikre det en lang levetid, bør du lese denne bruksanvisningen nøye før

Detaljer

YHovedenhet YFjernkontroll Y Batterier av typen AA (tørrcelle) (2 stk.) Angir en side der du kan finne nyttig informasjon om et emne.

YHovedenhet YFjernkontroll Y Batterier av typen AA (tørrcelle) (2 stk.) Angir en side der du kan finne nyttig informasjon om et emne. Pakke ut projektoren Gå gjennom følgende sjekkliste og forsikre deg om at du har mottatt alle delene. Hvis du mangler noen av komponentene, må du ta kontakt med kjøpsstedet. YHovedenhet YFjernkontroll

Detaljer

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target.

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target. 7 bærbar DVD-spiller Bruksanvisning Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner For informasjon og support kontakt www.target.no Sikkerhetsinformasjon, Apparatet er Klasse 1 laserprodukt. Bruk av kontroller,

Detaljer

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning DIGITALKAMERA Komplett bruksanvisning No Takk for at du valgte et Nikon digitalkamera. For å få mest mulig ut av kameraet, bør du lese alle instruksene nøye, og oppbevare dem lett tilgjengelig for alle

Detaljer

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning

DIGITALKAMERA. Komplett bruksanvisning DIGITALKAMERA Komplett bruksanvisning No Innledning Kameradelene Grunnleggende om opptak og avspilling Opptaksfunksjoner Avspillingsfunksjoner Spille inn og spille av filmer Generelt kameraoppsett Koble

Detaljer

Unngå å skade synet til motivene. Håndter og avhend batterier og ladere med forsiktighet

Unngå å skade synet til motivene. Håndter og avhend batterier og ladere med forsiktighet Denne bruksanvisningen inneholder detaljerte bruksinstruksjoner for kameraet. Les denne bruksanvisningen grundig. Klikk et tema User Manual ST600 Vanlige spørsmål Hurtigreferanse Innhold Grunnleggende

Detaljer

Notasjoner i denne håndboken

Notasjoner i denne håndboken Notasjoner i denne håndboken Angir innhold som kan forårsake skade eller funksjonsfeil på enheten. Angir tilleggsinformasjon og momenter som kan være nyttige å vite om et emne. s Angir en side der du kan

Detaljer

EX-Z75 Brukerveiledning

EX-Z75 Brukerveiledning Nr Digitalkamera EX-Z75 Brukerveiledning Takk for at du kjøpte dette CASIO produktet. Før du tar kameraet i bruk, vennligst les forholdsreglene i denne brukerveiledningen. Vennligst oppbevar denne brukerveiledningen

Detaljer

22 LED-TV med smal DVD-spiller

22 LED-TV med smal DVD-spiller 22 LED-TV med smal DVD-spiller ICAST 22 Bruksanvisning Vi forbeholder oss retten til å endre skjermmenyen uten varsel for å sikre kontinuerlig produktforbedring. Det betyr at skjermmenyen som beskrives

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG VP-D362 http://no.yourpdfguides.com/dref/783982

Din bruksanvisning SAMSUNG VP-D362 http://no.yourpdfguides.com/dref/783982 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerveiledning. Digitalkamera. Klikk her for å gå til Oppnå best mulig resultat med Dynamic Photo!

Brukerveiledning. Digitalkamera. Klikk her for å gå til Oppnå best mulig resultat med Dynamic Photo! Digitalkamera Nr Brukerveiledning Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne brukerveiledningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar brukerveiledningen

Detaljer

Brukerhåndbok PSP-N1004 7013888

Brukerhåndbok PSP-N1004 7013888 Brukerhåndbok PSP-N1004 7013888 ADVARSEL For å unngå elektrisk støt må du aldri åpne kabinettet. Service må bare utføres av kvalifisert personell. Dette produktet er beregnet for personer fra 6 år og oppover.

Detaljer

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera. Bruke projektoren i nettverk

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera. Bruke projektoren i nettverk Brukerhåndbok Før du tar projektoren i bruk Vise et bilde Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera Bruke projektoren i nettverk Endre projektorinnstillingene Feilsøking Vedlikehold Tillegg

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

Multimedia-projektor MODELL PLV-Z700. Brukerhåndbok

Multimedia-projektor MODELL PLV-Z700. Brukerhåndbok Multimedia-projektor MODELL PLV-Z700 Brukerhåndbok Funksjoner og utforming Denne multimedia-projektoren er utformet med den mest avanserte teknologi for mobilitet, varighet og brukervennlighet. Den anvender

Detaljer