val2013 Her får du alle valresultata.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "val2013 Her får du alle valresultata."

Transkript

1 Kunngjering av VALRESULTAT val2013 Val av styremedlemmer av og blant dei tilsette i Helse Vest RHF, dei fem helseføretaka og Helse Vest IKT AS, er no gjennomført. Her får du alle valresultata.

2 Kunngjering Helse Vest RHF Valperioden er to år, og byrjar i mars Dersom eit styremedlem som er valt av dei tilsette sluttar i føretaket, blir vervet avslutta. Eit medlem av styret har møteplikt med mindre vedkommande har lovleg forfall. Vararepresentantar blir kalla inn i den rekkjefølgja dei er valde. I følgje 42 i valforskriftene er det mogleg å klage på valresultatet. Føretaket, lokal fagforeining og den som har stemmerett har høve til å klage. Klagen skal leverast valstyret, som førebur klagehandsaminga i klagenemdna. Frist for å klage er 14 dagar frå det tidspunktet den som har klagerett har fått melding om vedtaket, men seinast 14 dagar etter valdagen. For meir informasjon om gjennomføringa av valet og klagerett, sjå valforskriftene på Valstyret i Helse Vest RHF (regionalt helseføretak)

3 For val av styremedlemmer i Helse Vest RHF For val av styremedlemmer av og blant dei tilsette i helseføretaksgruppa til styret i Helse Vest RHF har det komme inn ei liste. Personane på denne lista er dermed valde: Lise Karin Strømme Aslaug Husa Tom Guldhav Reidun Johansen Varamedlemmer Albert Krüger Arthur Norevik Raymond Kvammen Rolf Unneland Tove Elise Johansen Arvid Storegjerde Helse Bergen HF, jordmor, konserntillitsvald UNIO Helse Stavanger HF, hjelpepleiar, konserntillitsvald LO Helse Førde HF, overlege Helse Stavanger HF, oversjukepleiar Helse Bergen HF, hjelpepleiar, psykiatrisk divisjon, hovudtillitsvald Helse Førde HF, psykiatrisk sjukepleiar, klinikktillitsvald Helse Førde HF, psykolog, føretakstillitsvald Helse Bergen HF, driftsleiar, føretakstillitsvald Helse Fonna HF, funksjonsleiar Helse Fonna HF, spesialhjelpepleiar, klinikktillitsvald

4 Valresultat for helseføretaka og Helse Vest IKT På dei neste sidene finner du valresulta for helseføretaka og Helse Vest IKT for Valperioden for dei nye styremedlemmene er to år. Det vil seie frå mars 2013 til mars 2015.

5 Styremedlemmer... som er valde av og blant dei tilsette, er likeverdige styremedlemmer på linje med dei som er oppnemnde av eigar i føretaksmøtet. Dei har óg dei same rettane og ansvaret.

6 Kunngjering Helse Stavanger HF For val av styremedlemmer av og blant dei tilsette til styret i Helse Stavanger HF har det komme inn ei liste. Personane på denne lista er dermed valde: Aud H. Riise Egil Olsen Lars Kåre Kleppe Brit Bø Varamedlemmer: Aud Mydland Ingunn Pettersen Carsten Muller Sigve Romslo Mette Øfstegaard Kari Salte Eriksen Spesialsjukepleiar, føretakstillitsvald for Norsk Sykepleierforbund Rørleggar, føretakstillitsvald for Fagforbundet Lege, Divisjon for Medisinsk Service, hovudtillitsvald for Yngre legers forening Spesialsjukepleiar, Medisinsk divisjon Spesialhjelpepleiar, hovudtillitsvald for Fagforbundet Spesialsjukepleiar, tillitsvald for Norsk Sykepleierforbund Overlege, Kvinne- og barnedivisjon, tillitsvald for overlegeforeningen Spesialkonsulent, hovudtillitsvald for Fagforbundet Spesialsjukepleiar, Kvinne- og barnedivisjon, tillitsvald for Norsk Sykepleierforbund Hjelpepleiar, Kirurgisk divisjon, tillitsvald for Fagforbundet

7 Kunngjering Helse Fonna HF For val av styremedlemmer av og blant dei tilsette til styret i Helse Fonna HF har det komme inn ei liste. Personane på denne lista er dermed valde: Tove Martha Hovda Callaghan Pål Midbøe Helge Espelid Nina Budal Varamedlemmer Laura Lill Haavik Kjetil Andre Våge Anne Catherine Skaar Jorge Del Pino Kristi Litlabø Bunes Bjørn Gunnar Nedrebø Operasjonssjukepleiar, Haugesund sjukehus, føretakstillitsvald for NSF Ambulansearbeidar, Karmøy ambulansestasjon, tillitsvald for Fagforbundet Overlege, seksjonsleiar, Haugesund sjukehus, Dnlf Sjukepleiar, barneavd., Haugesund sjukehus, klinikktillitsvald for NSF Helsesekretær, LMB, Haugesund sjukehus, føretakstillitsvald for Fagforbundet Sjukepleiar, akuttmottaket Haugesund sjukehus, klinikktillitsvald for NSF Overlege, anestesiavd., Stord sjukehus, Dnlf Portør, Stord sjukehus, tillitsvald for Fagforbundet Sjukepleiar, med. poliklinikk, Stord sjukehus, NSF Klinikkoverlege, med. avd., Haugesund sjukehus, Dnlf

8 Kunngjering Helse Bergen HF For val av styremedlemmer av og blant dei tilsette til styret i Helse Bergen HF har det komme inn ei liste. Personane på denne lista er dermed valde: Brita Ommedal Tarberg Bente Pilskog Arvid Langeland Jana Midelfart Hoff Varamedlemmer Irene Hopsdal Marianne Sæhle Bjarte Bønes Bruntveit Preben Foster Andersen Vivian Torvund Danielsen Terje Halleland Intensivsjukepleiar, føretakstillitsvald for Norsk Sykepleierforbund Hjelpepleiar, føretakstillitsvald for Fagforbundet Sjukepleiar, hovudtillitsvald for Norsk Sykepleierforbund Overlege dr.med., Nevrologisk avdeling, føretakstillitsvald for Overlegeforeningen Hjelpepleiar, KK/Barsel 1, vara føretakstillitsvald for Fagforbundet Psykiatrisk sjukepleiar, Bergenhus allmennpsykiatriske poliklinikk, hovudtillitsvald for Norsk Sjukepleierforbund Psykologspesialist, PBU post 2, subakuttpost unge, føretakstillitsvald Norsk Psykologforening Spesialfysioterapeut, Medisinsk servicedivisjon, føretakstillitsvald for Norsk Fysioterapiforbund Spesialkonsulent, Medisinsk servicedivisjon, Fagforbundet Fritidsleiar, Allmennpsykiatri døgnbehandling Knappen, tillitsvald for Fagforbundet

9 Kunngjering Helse Førde HF For val av styremedlemmer av og blant dei tilsette til styret i Helse Førde HF har det komme inn ei liste. Personane på denne lista er dermed valde: Wenche Kristin Røkenes Randi Aven Geir Berge Øverland Berit Hornnes Varamedlemmer Elin Lysne John Ellingsund Ola Arne Hjelle Lena Thorsnes Kjell Neset Marit Melvær Berge Sjukepleiar, psykiatrisk klinikk, Tronvik, føretakstillitsvald for Norsk Sykepleierforbund Spesialhjelpepleiar, psykiatrisk klinikk, Tronvik, føretakstillitsvald for Fagforbundet Overlege, kirurgisk avd., Førde sentralsjukehus/lærdal sjukehus Sjukepleiar, barneavdelinga, Førde sentralsjukehus Klinisk sosionom, psykiatrisk klinikk, Tronvik, føretakstillitsvald i FO Ambulansearbeidar, Flora ambulansestasjon, kirurgisk klinikk Overlege, ØNH avd., Førde sentralsjukehus, føretakstillitsvald Dnlf Intensivsjukepleiar, AAM, Kirurgisk klinikk, tillitsvald NSF Psykiatrisk hjelpepleiar, Indre Sogn psykiatrisenter, tillitsvald for Fagforbundet Klinisk sosionom, Psyk. pol., Florø, tillitsvald for FO

10 Kunngjering Sjukehusapoteka Vest HF For val av styremedlemmer av og blant dei tilsette til styret i Sjukehusapoteka Vest HF har det komme inn ei liste. Personane på denne lista er dermed valde: Nina Carstens Bente Mari Rolfsnes Marianne Saugestad Avdelingsleiar, Avdeling for Farmasøytisk rådgiving, Sjukehusapoteket i Haugesund Leiande apotektekniker, Sjukehusekspedisjonen, Sjukehusapoteket i Stavanger Kst. avdelingsleiar, Sjukehusekspedisjon, Sjukehusapoteket i Bergen Varamedlemmer Gunvald Iversen Leiande apotektekniker, Produksjonsavdeling, Sjukehusapoteket i Bergen Ane Hammer Eliassen Avdelingsleiar, Sjukehusekspedisjonen, Sjukehusapoteket i Stavanger Ragnhild Winum Leiande apotektekniker, Administrasjonen, Sjukehusapoteket i Stavanger Marit Jacobsen Gravelsæter Reseptar, Avdeling for Farmasøytisk rådgiving, Sjukehusapoteket i Haugesund Anne Kari Gjeitsund Sjukehusfarmasøyt, Produksjonsavdeling, Sjukehusapoteket i Bergen

11 Kunngjering Helse Vest IKT AS For val av styremedlemmer av og blant dei tilsette til styret i Helse Vest IKT AS har det komme inn ei liste. Personane på denne lista er dermed valde: Ingunn Armstrong Morten Storevik Toril Ormberg Reite Svend Bernhard Jacobsen IT-konsulent, Prosjektleiing, Verksemdsutvikling, Bergen IT-konsulent, Tilgangsbehandling, IKT fagsenter, Bergen IT-konsulent, Integrasjon og løysingsutvikling, Verksemdsutvikling, Bergen Innkjøpsrådgivar, Økonomi, Stavanger Varamedlemmer Bodil Lekve IT-konsulent, Styrings- og kvalitetsdata, Tenesteutvikling, Bergen Agnete Sjøtun IT-konsulent, Tilgangsbehandling, IKT fagsenter, Bergen Lars Erik Baugstø-Hartvigsen IT-konsulent, Tenesteproduksjon, Førde Ørjan Midttun IT-konsulent, Kliniske og administrative løysingar, Tenesteutvikling, Førde May Bodil Hope IT-konsulent, Kliniske og administrative løysingar, Tenesteutvikling, Bergen Steen Rune Svellingen IT-konsulent, Tilgangsbehandling, IKT fagsenter, Bergen

12