HTML5 og CSS3. - Fremtiden på web: struktur, semantikk og styling. Yggdrasil, Tønsberg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HTML5 og CSS3. - Fremtiden på web: struktur, semantikk og styling. christine.lund@evita.no. Yggdrasil, Tønsberg - 12.10.2010"

Transkript

1 HTML5 og CSS3 - Fremtiden på web: struktur, semantikk og styling Yggdrasil, Tønsberg

2 Christine Lund Enterprise 2.0: konsulent, teamleder, fagansvarlig

3

4 Kort introduksjon til dagens WEB TEKNOLOGIER

5

6 1991: HTML 1994: HTML : CSS 1 + JavaScript 1997: HTML : HTML : CSS : XHTML : Tableless Web Design 2005: Ajax 2005: CSS3 2009: HTML 5 6

7 <innhold> HTML5 </innhold>

8 HTML5 NYE ELEMENTER <header>, <nav>, <article>, <section>, <aside>, <footer> <figure> <canvas> <audio> & <video> FORMS JS APIs DRAG & DROP GEOLOCATION STORAGE 8

9 HTML5: NYE ELEMENTER

10 <header>, <nav>, <article>, <section>, <aside>, <footer> Nye elementer som lar oss bygge opp siden på en enklere måte en tidligere Før HTML5 brukte man <div> tags for å strukturere opp siden, nå har man egne logiske elementer Søkemotoroptimalisering Tilgjengelighet <body> <header>...</header> <nav>...</nav> <article> <section>... </section> </article> <aside>...</aside> <footer>...</footer> </body> <hgroup>, <time>, <mark> 10

11 <body> <header>...</header> <nav>...</nav> <article> <section>... </section> </article> <aside>...</aside> <footer>...</footer> </body> <section> <h1>level 1</h1> <section> <h1>level 2</h1> <section> <h1>level 3</h1> </section> </section> </section> 11

12 <figure> <figure> <img src="shocked_woman.jpg" /><br /> <figcaption>this woman is shocked or maybe surprised.</figcaption> </figure> 12

13 <canvas> iphone Android API for å kunne tegne grafiske elementer rett i nettleseren Canvas er et rektangel i nettsiden hvor du kan benytte JavaScript for å tegne det du måtte ønske i siden WebGL IE7+: explorercanvas library DEMO <canvas id="canvas" width="150" height="150"></canvas> <script type="application/x-javascript"> function draw() { var canvas = document.getelementbyid("canvas"); if (canvas.getcontext) { var ctx = canvas.getcontext("2d"); ctx.fillstyle = "rgb(40,0,0)"; ctx.fillrect (20, 20, 65, 60); ctx.fillstyle = "rgba(0, 0, 160, 0.5)"; ctx.fillrect (40, 40, 65, 60); } } </script>... moveto(x,y) lineto(x,y) stroke();... 13

14 <audio> & <video> iphone Android Enklere bruk av multimedia elementer i nettsidene Opera, Chrome og Firefox støtter Ogg Theora video formatet, mens Safari, Chrome, iphone og Android støtter H.264. I fremtiden vil de fleste nettlesere støtte WebM <audio src='sound.mp3' controls /> <video width='600px' src='video.mp4' id='my_video' loop autoplay controls /> Opera, Chrome og Firefox støtter Vorbis audio formatet, mens Safari, Chrome, iphone og Android støtter AAC+MP4 For å kunne vise video på tvers av alle plattformer må man ha video på flere format! DEMO 14

15 HTML5: FORMS

16 FORMS placeholder tekst Kunne foreslå tekst i et inputfelt autofocus Sette fokus på et gitt felt i skjemaet Sjekk på om feltet er en gyldig e-post adresse url Sjekk på om feltet er en gyldig url range Sjekk på at verdien er innenfor et gitt intervall color Komponent som lar brukeren velge en farge og returnerer hex-verdien til fargen datetime Komponent som lar brukeren velge dato og tid DEMO 16

17 HTML5: JS APIs

18 JS APIs Drag & Drop Geolocation Storage 18

19 DRAG & DROP We need: Something to drag A drop target JavaScript event handlers on the target to tell the browser it can drop DEMO 19

20 GEOLOCATION Lar brukeren dele sin lokasjon med nettsteder man stoler på iphone Android Basert på IP adresse, trådløs nettverksforbindelse, basestasjon for telefon, GPS (mobil) Lengdegrad og breddegrad er tilgjengelig for JavaScript i siden altitude, accuracy, altitudeaccuracy, heading, speed User Agents must not send location information to Web sites without the express permission of the user DEMO 20

21 STORAGE Local storage (Web storage, DOM storage) Session storage (variant of Local storage) Database storage (SQL storage) DEMO 21

22 SESSION STORAGE iphone Android Mer plass å lagre data på enn 4KB (hvor mye er nettleser spesifikt) Data sende ikke automatisk på hvert HTTP request, men man kan styre hvilke key/value par som skal sendes Data er knyttet til vindu/tab hvor disse ble opprettet, dvs. hvert vindu/tab har sitt eget sesjonsobjekt Benyttes for å lagre data viktig for denne sesjonen, siden data fjernes når man lukker vinduet SESSION STORAGE sessionstorage.setitem('fullname', 'Chris Lund'); // defining the session variable alert("your name is: " + sessionstorage.getitem('fullname')); // accessing it alert("hello " + sessionstorage.fullname); // another way of accessing the variable sessionstorage.removeitem('fullname'); // finally unset it 22

23 LOCAL STORAGE iphone Android Funksjonelt sett lik session storage, men forskjellig persistence og scope Persistence: benyttes for å lagre data over lang tid (dvs. utover denne sesjonen), data lagres selv om vindu/tab lukkes Scope: data er tilgjengelig i alle åpne vindu/tabs LOCAL STORAGE localstorage.setitem('fullname', 'Chris Lund'); // defining the localstorage variable alert("your name is: " + localstorage.getitem('fullname')); // accessing it alert("hello " + localstorage.fullname); // another way of accessing the variable localstorage.removeitem('fullname'); // finally unset it 23

24 DATABASE STORAGE iphone Benytter SQLite database Ikke key/value, men en faktisk database Benyttes dersom man har store mengder data som må lagres var database = opendatabase("database Name", "Database Version"); database.executesql("select * FROM test", function(result1) { // do something with the results database.executesql("drop TABLE test", function(result2) { // do some more stuff alert("my second database query finished executing!"); }); }); 24

25 <presentasjon> CSS3 </presentasjon>

26 CSS3 COLOR BACKGROUNDS BORDERS TEXT & SPEECH TRANSFORMATION 26

27 CSS3: COLOR, BACKGROUNDS & BORDERS

28 COLOR Opacity Kunne justere opacity for presentasjonen av et gitt element Parameteret tar en verdi fra 0.0 til 1.0 (0.0 er helt transparent, 1.0 er ikke transparent) RGBA Color Lik RGB definisjonen, men tar et fjerde parameter som definerer alpha verdien til fargen Parameteret tar en verdi fra 0.0 til 1.0 HSL/A Color HSL står for hue (kulør), saturation (fargemetning), lightness (valør). Kulør er en grad/punkt i en fargesirkel, fargemetning er et tall angitt i prosent og valør er et tall angitt i prosent HSL/A er lik HSL definisjonen, men tar et fjerde parameter som definerer alpha verdien til fargen Parameteret tar en verdi fra 0.0 til 1.0 DEMO (gradients) 28

29 BACKGROUNDS background-size Definerer størrelsen på bakgrunnsbildet som benyttes background-image (multiple bakckground images) Tillater at man kan spesifisere flere bilder som en del av bakgrunnsbildet på et element background-clip Avgjør om bakgrunnsbildet legger seg under border eller inntil border background-clip: border-box; (under) background-clip: padding-box; (inntil) background-origin Avgjør hvordan background-position kalkuleres border-box, padding-box, content-box DEMO (multiple background images) 29

30 BORDERS border-color (kun Firefox) Gjør at man kan spesifisere flere farger på kantene (borders) til et element border-image Tillater oss å benytte bilder som borders på et element Man definerer hvilken del av bildet som skal brukes på kantene, og hvilken del av bildet som skal repeteres over innholdet i elementet 30

31 BORDERS border-radius Gir runde hjørner på elementet basert på oppgitt radius (piksler) Runde hjørner kan benyttes på alle hjørnene eller man kan spesifisere enkelte hjørner box-shadow Viser elementet med en «drop-shadow» Første parameter er horisontal offset, andre parameter er vertikal offset, tredje parameter er blur radius og fjerde parameter er fargen som skal benyttes 31

32 CSS3: TEXT & SPEECH

33 TEXT text-shadow Viser teksten med en «drop-shadow» Første parameter er horisontal offset, andre parameter er vertikal offset, tredje parameter er blur radius og fjerde parameter er fargen som skal benyttes text-overflow Definerer presentasjonen av teksten dersom teksten går utenfor det definerte området text-overflow: ellipsis; text-overflow: clip; text-overflow: word; word-wrap Tillater at vi kan bryte lange ord slik at deler av ordet vises på neste linje word-wrap: break-word; 33

34 Gir oss muligheten til å importere forskjellige fonter som vi deretter kan bruke i font-family deklarasjonen <style type="text/css"> } body {font-family: Courier New; font-size: { font-family: "Kimberley"; src: url(kimberle.ttf) format("truetype"); h1 { font-family: "Kimberley", sans-serif } </style> Eksempel: 34

35 TEXT column-width Definerer width på hver kolonne column-gap Definerer padding mellom kolonnene column-count Definerer antall kolonner column-rule Definerer en border mellom kolonnene 35

36 TEXT 36

37 TEXT -webkit-column-count: 3; -webkit-column-rule: 1px solid black; -webkit-column-gap: 2em; -webkit-column-width: 14em; -moz-column-count: 3; -moz-column-rule: 1px solid black; -moz-column-gap: 2em; -moz-column-width: 14em; 37

38 SPEECH voice-volume silent x-soft soft medium loud x-loud voice-balance left center right leftwards rightwards voice-rate x-slow slow medium fast x-fast voice-family male female voice-pitch x-low low medium high x-high speak normal spell-out digits cue-after dong.wav DEMO 38

39 CSS3: TRANSFORMATION

40 2D TRANSFORMATION translate Flytter elementet angitt lengde langs hver av aksene Verdiene kan angis i px, em, prosent osv. skew Skrå elementet rundt x- og y-aksen basert på angitte grader Dersom det kun oppgis en verdi antas det at verdien for y- aksen er 0 scale Skalerer elementet ihht. angitte verdier for x- og y-aksen Dersom kun en verdi oppgis, benyttes verdien for begge aksene rotate Roterer elementet et antall definerte grader Rotasjonen påvirker ikke layout på siden, elementet handteres på samme måte som ved position: relative; 40

41 3D TRANSFORMATION & ANIMATIONS Støttes kun av Webkit 3D TRANSFORMATION: ANIMATIONS: 41

42 BROWSER PREFIXES Firefox: -moz-box-shadow Safari: -webkit-box-shadow Opera: -o-box-shadow IE: -ms-box-shadow 42

43 ... så, hva nå? 43

44 KAN VI BRUKE HTML5 OG CSS3 IDAG? JA, og nei... Dersom du ønsker å lage websider som har rik funksjonalitet og som er tilgjengelig, ta i bruk HTML5 + CSS3 + JavaScript idag Men det å bruke en standard som er under utvikling krever at man følger med på spesifikasjonen fra W3C og hva som til enhver tid støttes i de forskjellige nettlesere (og husk at ting kan endre seg etterhvert) Regn med å måtte implementere fallback rutiner for nettlesere som ikke støtter ønsket funksjonalitet 44

45 FLERE EKSEMPLER OG NYTTIGE LENKER Lego Star Wars (http://www.youtube.com/watch?v=qrrx7rb1pda) Sports Illustrated (http://www.youtube.com/watch?v=u3j7mm_jbnw) Tweetdeck

46 SPØRSMÅL? SVAR! 46

47 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN Ha en fortsatt fin dag! 47