STILLING LEDIG R UBRIKKANNONSER. STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS Helse Stavanger HF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STILLING LEDIG R UBRIKKANNONSER. STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS Helse Stavanger HF"

Transkript

1 R UBRIKKANNONSER STILLING LEDIG Assistenttannlege Bergen/ Nesttun Tannlege søkes til 60 % stilling (mandag, onsdag og fredag) i fast engasjement. Innarbeidet egen pasientportefølje med recall, egen sekretær, Opus data, digital rtg. og moderne fasiliteter. Arbeidstid fra 08:00 til 16:00. Ta kontakt med tannlege Trond Helgesen på tlf e. 17:00 eller mobil , e-post Endodontist/videreutdannelseskandidat Søkes til henvisningspraksis.1 3 dager per uke. Dag/kveld. Meget gode betingelser. For ytterligere opplysninger: / Nordstrand Tannlegesenter. Nordstrandvn. 62,1164 Oslo. STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS Helse Stavanger HF Oralkirurg Ved Helse Stavanger HF, Stavanger Universitetssykehus, Klinikk for spesialmedisin, ØNH-avdelingen, oralkirurgisk seksjon, er det ledig 80 % stilling som oralkirurg fom snarest. Den som blir ansatt vil gå inn i todelt beredskap sammen med annen oralkirurg. Ytterligere opplysninger om stillingen og avdelingen fås ved henvendelse til avd.sjef Tatjana Bergsland Finsnes, tlf Søknad merket med stillingsnummer 1069/06 sendes sammen med kopi av autorisasjon, attester og vitnemål til Helse Stavanger HF, Stavanger Universitetssykehus, v/personalavdelingen, postboks 8100, 4068 Stavanger, innen 2 uker ( ). Vi ber om at personnummer oppgis, da dette brukes i forbindelse med registrering av søknadene. Periodontist Har ledig kapasitet, søker derfor etter videre samarbeid med faglig dyktige, entusiastiske og ambisiøse medarbeidere i et veletablert tannlegesenter/praksis i Oslo / Tønsberg. B. mrk. Mars 2006 Protetiker søkes til Galleri Oslo Klinikken Vi ønsker en dyktig og kvalitetsbevisst medarbeider som liker å arbeide i team. Det vil bli nært samarbeid med oral kirurg i forbindelse med implantatbehandling. Forøvrig er det 2 endodontister og 6 allmennpraktiserende tannleger ved klinikken. Vi har moderne utstyr og digitalt rtg. Beliggenhet er meget sentralt i Oslo med kort avstand til alle kommunikasjonsmidler. Ta gjerne kontakt med Arne Loven på tlf / eller Carl Hjortsjö Se for øvrig Colosseumklinikken AS ble etablert i 1986 med sin første tannlegeklinikk i Sandvika i Bærum kommune. Colosseumklinikken består nå av 11 klinikker i Norge som er beliggende i Tromsø, Trondheim, Jessheim, Lillestrøm, Grünerløkka, Majorstua, Sandvika, Asker, Drammen, Stavanger og Sola. Selskapet er også representert i Danmark med 4 klinikker. Årlig foretas det mer enn tannlegekonsultasjoner i Colosseumklinikken. Omsetningen i 2005 var på 170 millioner kroner. Tannlege søkes til vår klinikk i Tromsø og på Jessheim heltid På grunn av stor pasienttilgang søkes tannlege snarest til vår klinikk i Tromsø og på Jessheim. Klinikken i Tromsø består i dag av 3 tannleger, 2 tannpleiere, 1 kirurg, 1 periodontist. Klinikken på Jessheim består av 3 tannleger og 1 tannpleier. Godt faglig miljø gode betingelser. Tiltredelse snarest. Kontaktperson: Gard Lauvsnes, Colosseumklinikken AS, adm. Mobil: E. mail: colosseumklinikken.no DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2006; 116 NR 3 201

2 TANNPLEIER søkes til trivelig privat praksis i Svelvik (Vestfold) 1 2 dager pr. uke. Nye, moderne lokaler med Sirona units, Schick digitalrøntgen, intraoralt kamera og Opus journalsystem. Tannlege Britt Håvardstun, Storgt. 69 A, 3060 Svelvik, tlf / , e-post: Deltidsassistent søkes Vestlandet Til travel moderne allmennpraksis med 2 tannleger og tannpleier søkes assistent for 1 2 dager i uken. FINNMARK FYLKESKOMMUNE Ledig vikariat for tannlege i Alta Vest-Finnmark tannhelsedistrikt Tannklinikken i Alta har ledig vikariat i 100 % stilling frem til med tiltredelse snarest. Mulighet for senere fast tilsetting uten ny utlysing. Tannhelsetjenesten i Finnmark kan by på mange faglige utfordringer og et godt sosialt miljø. Våre 20 tannklinikker, organisert i 3 distrikt er godt utrustet med moderne og ergonomisk riktig utstyr. Til sammen er vi ca. 145 ansatte. Vi har gode vilkår for nyutdannede tannleger med hensyn til lønn. Det er innført bonusavtale for alt personell i tannhelsetjenesten i Finnmark. Det er mulighet for leie av klinikk til privat praksis etter avtale. Etter to års tjeneste gis tannlege 50 timer redusert arbeidstid økende til 100 timer redusert arbeidstid etter 5 år Pensjonsinnskudd i KLP trekkes med 2 % Flyttegodtgjørelse etter regulativ. Fylkeskommunen er behjelpelig med å skaffe bolig Så lenge Stortinget bestemmer, er det etter nærmere regler iverksatt ordning med nedbetaling av studielån med inntil per år. I Finnmark gjelder dessuten særskilte regler for lavere skatt, høyere barnetrygd og lavere strømavgifter. Den som tilsettes må beherske norsk/skandinavisk tilfredsstillende og ha norsk autorisasjon som tannlege. Tilsetting skjer på de vilkår med plikter som følger lover, reglement og avtaler. Ambulering kan pålegges med godtgjørelse i h.h.t. inngått lokal avtale. Det er en gjensidig prøvetid på 6 måneder. Nærmere opplysning om stillingen kan fås ved henvendelse til: Overtannlege Steinar Rapp, tlf , e-post: Søknad vedlagt attesterte kopier av vitnemål og attester sendes: Tannhelseavdelinga, Fylkeshuset, 9815 Vadsø Søknadsfrist: Snarest. 202 DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2006; 116 NR 3

3 Periodontist søkes Moderne klinikk sentralt i Oslo søker periodontist, gjerne med erfaring i implantatkirurgi. Klinikken har store lyse behandlingsrom med nytt utstyr. Dyktige og entusiastiske medarbeidere i et hyggelig miljø. Gode betingelser. Alle søknader behandles diskret. B.mrk. 1 3/06. Helse Fonna HF Haugesund sjukehus Ved Helse Fonna HF, Haugesund sjukehus, kirurgisk klinikk, ØNHavdelingen, er det ledig 100 % stilling som oralkirurg. Beredskapsordning kan bli aktuelt. Opplysninger om stillingen og avdelingen kan fås hos overlege Olav Klausen, ev. tlf Lønn etter avtale. Sjukehuset kan hjelpe med å skaffe bolig. Søknad med kopi av attester og autorisasjon skal sendest til: Haugesund sjukehus, Kirurgisk klinikk v/personalkonsulent, boks 2170, Bedriftspostkontor, 5504 Haugesund, innen 3 uker etter utlysning. ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE Tannhelsetjenesten i Østfold fylkeskommune har gjennom flere år oppnådd gode resultater på arbeidsmiljø og faglig utvikling. Flere stimuleringstiltak er innført, som leie av klinikk til privat praksis, bonusordning og «per capita»-betaling. Vi vil i nær fremtid ha behov for å rekruttere tannleger og er interessert i motiverte og egnede kandidater. Interesserte bes følge med i stillingsannonsene utover året. Ta gjerne kontakt med fylkestannlegens kontor for nærmere informasjon. Se også våre nettsider og klikk inn på Tannhelse. I denne omgang søker vi Overtannlege til Fredrikstad tannhelsedistrikt Det er ledig stilling som overtannlege i Fredrikstad tannhelsedistrikt. Arbeidssted vil være Fredrikstad tannklinikk, som ligger sentralt i byen. Distriktet omfatter kommunene Fredrikstad og Hvaler, med til sammen ca innbyggere. Det er 4 klinikker, p.t. 15 tannhelseteam og 2 tannpleiere. I Fredrikstad har Tannhelsetjenesten også en klinikk for kjeveortopedi. Overtannlegen er administrativ og faglig leder for distriktet. Arbeidstiden er delt mellom ledelse/administrasjon og klinisk virksomhet. Overtannlegen vil ha ansvaret for å samordne arbeidet rundt nye grupper i tannhelsetjenesten og utvikle kompetanse på dette feltet. Det vil ved ansettelsen bli lagt vekt på: Erfaring fra offentlig tannhelsetjeneste Videreutdanning innen ledelse/administrasjon, samfunnsodontologi eller annen relevant helsefaglig utdanning. Lederegenskaper og samarbeidsevner. Den som blir tilsatt må kunne uttrykke seg tydelig og lett forståelig på norsk/skandinavisk. Lønn etter avtale. Ansettelsen skjer for øvrig på de vilkår og med de plikter som fremgår av gjeldende lover og avtaleverk. Opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til fylkestannlege Kari Brandal Backe på tlf E-postadr.: Søknad med kopier av vitnemål, og attester sendes: Fylkestannlegen i Østfold, Postboks 220, 1702 Sarpsborg. Søknadsfrist 17. mars Abonnement på ledige stillinger DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2006; 116 NR 3 203

4 HORDALAND FYLKESKOMMUNE DEN OFFENTLEGE TANNHELSETENESTA TANNHELSEDISTRIKT AUST KLINIKKSJEF VED TANNKLINIKKEN VOSS Den offentlege tannhelsetenesta har eit spesielt behandlingsansvar for barn, unge og langtidssjuke i og utanfor institusjon. Tenesta tar og imot pasientar som ikkje fell inn under lov om fri tannbehandling. Klinikksjefen vil i tillegg til eigen klinisk verksemd ha fagleg og administrativt ansvar for dei offentlege tannklinikkane i kommunane Vaksdal, Voss, Granvin, Ulvik og Eidfjord, med totalt om lag 17 tilsette. Tenestestad vil vera tannklinikken på Voss. Klinisk arbeid på andre klinikkar kan verta aktuelt. Vi ønskjer ein tannlege som ser det som ei utfordring å vere leiar i eit sterkt fagmiljø. I tillegg til å vera dyktig fagleg, må vedkomande ha gode samarbeidsevner, vilje og evne til å vere ein tydeleg leiar, inspirere og å levere ei teneste av høg fagleg kvalitet. Evne til å skape gode relasjonar til pasientar, pårørande, medarbeidarar i etaten og tannhelsetenesta sine samarbeidspartnarar, vil òg vera viktig for å kunne fungera i stillinga. Vi kan tilby ein variert og utfordrande jobb, blant dyktige kollegaer og med moglegheit til både fagleg og personleg utvikling. Klinikksjefen vil vere med i den offentlege tannhelsetenesta i Hordaland sitt leiarutviklingsprogram og ta del i møter for kollegiet av klinikksjefar på etats- og distriktsnivå. Det er ønskjeleg at klinikksjefen buset seg på Voss. Utgifter til flytting kan dekkjast etter nærare reglar. Løn: Grunnløn for tannlegar kr , klinikksjeftillegg kr , rekrutterings-/stabiliseringstillegg inntil kr Den offentlege tannhelsetenesta i Hordaland har ein god pensjonsavtale, moglegheit for å inngå provisjonsavtale og moglegheit for støtte til individuelle kurs. I tillegg arrangerer tannhelsetenesta i Hordaland regelmessig eigne kurs på distrikts- og etatsnivå. Nærare opplysningar om stillinga kan ein få hos overtannlege Per David C. Søhoel, tlf , mob: Søknadsfristen er Søkjarar blir oppmoda til å søkje elektronisk via Søkjarar utanfor Noreg kan sende søknad, vedlagt CV med kopi av autorisasjon, vitnemål og attestar til Fylkestannlegen i Hordaland, Hordaland fylkeskommune, Postboks 7900, 5020 Bergen. Kl på utgivelsesdato 204 DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2006; 116 NR 3

5 SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE Tannlegestilling Ledig stilling Stryn tannklinikk Fullstendig utlysing: HORDALAND FYLKESKOMMUNE DEN OFFENTLEGE TANNHELSETENESTA TANNLEGAR TANNHELSEDISTRIKT AUST 1/1 fast stilling, tenestestad f.t. tannklinikkane Ulvik/Eidfjord 1/1 fast stilling, tenestestad f.t. tannklinikken Lofthus 1/2 fast stilling, tenestestad f.t. tannklinikken Jondal. TANNHELSEDISTRIKT SØR 1/1 fast stilling, tenestestad f.t. tannklinikken Stord. TANNHELSEDISTRIKT NORD 1/1 fast stilling, tenestestad f.t. tannklinikkane Austrheim/Fedje Vikariat i 1/1 stilling, tenestestad tannklinikkane Austrheim/Lindås. TANNHELSEDISTRIKT VEST 1/2 fast stilling, tenestestad f.t. tannklinikken Straume. TANNHELSEDISTRIKT SENTRUM 1/1 fast stilling med klinikksjeffunksjon, tenestestad f.t. tannklinikken Eikelandsosen 1/1 fast stilling, tenestestad f.t. tannklinikken Storebø Vikariat i 1/2 stilling, tenestestad tannklinikken Os. Søknadsfristen er Søkjarar blir oppmoda til å søkje elektronisk via Søkjarar busett utanfor Noreg kan sende søknad, vedlagt CV med kopi av autorisasjon, vitnemål og attestar til Fylkestannlegen i Hordaland, Postboks 7900, 5020 Bergen. Fullstendig utlysingstekst finn du på våre nettsider under Tannhelse/Ledige stillingar. DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2006; 116 NR 3 205

6 Provisjonsselgere hightech kapitalvarer til tannleger Provisjonsselgere søkes til salg av ledende hightech kapitalvarer av topp kvalitet til tannleger. «Utrolige» muligheter for en dyktig og systematisk selger. En fordel å være kjent i markedet og ha teknisk innsikt. B.MRK 4-3/ DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2006; 116 NR 3

7 KJØP SALG LEIE Veletablert praksis i sentral Østlandsby selges grunnet sykdom. Moderne utstyr og Opus journalsystem. Tlf etter kl Fjellopplevelser Søker du/dere fjellopplevelser for hele året i Gudbrandsdalen? Etablert praksis i Lillehammer eller Ringebu vurderes solgt eller utleid, fulltid el. deltid. Planmeca unit, Trophy digitalt røntgen og Opus. Systematisk recall. Gode inntjeningsmuligheter. Henvendelse tannlegene Inger og Jon Toverud, tlf el Tannlege søkes Tannlege søkes til heltidsstilling i nyoppussede og trivelige lokaler i Bogstadveien Oslo Vest. Praksisen er i sterk vekst og vi har stort behov for kollega som er kvalitetsbevisst og serviceinnstilt. Pågangsmot og gode samarbeidsevner setter vi stor pris på. Tiltredelse etter avtale, og utover. Skriftlig søknad sendes til: Bogstadveien Tannlegesenter, Bogstadveien 46 b, 0366 Oslo. STILLING SØKES Tannpleier med lang erfaring fra periopraksis ønsker ny jobb i Oslo, Børum el. Asker, 2 3 dager pr. uke. Gode referanser. B.mrk 3 3/06. Kvinnelig tannlege uteksaminert i Oslo jan. 06, bosatt på Kongsberg ønsker jobb i pendleravstand. Heltid/deltid, privat/offentlig. Mobil: Arbeid hos kjeveortoped? Kv. tannl. som seriøst planlegger videreutd. i kj.ort. i 2009, søker å komme i kontakt med kj.ort. som ønsker «arvtaker» og/ eller deltidshjelp. Beligg. innenfor 10 mils omkrets fra Oslo. Henv. tlf Bergen Åsane Tannlege allmennpraksis i Bergen ønskes solgt. Har bl.a. 2 eldre Siemens Sirona uniter, Trophy røntgen og Opus journalsystem. Takst foreligger. Eventuelt også muligheter for utleie. Tlf etter Assistenttannlegestilling/kjøp av praksis Tannlege med 8 års erfaring fra privat og offentlig, ønsker overtakelse av praksis i Sør-Norge. Gjerne med eldre utstyr. Stilling som assistenttannlege kan være av interesse. Tlf etter 18. Til salgs Liten aktiv praksis helt sentralt i «stor» trivelig mjøsby selges rimelig grunnet flytting. Lave leieutgifter, ikke nytt utstyr, derfor store muligheter til å få det som man vil. Ingen mangel på nye pasienter, men har mellom aktive i arkivet, nok å gjøre. Meget gode komm. til Osloregionen. Ring etter kl man-fre. B.mrk. 2 3/06. Tannlegekontor til leie Ledig tannlegekontor i Kvinesdal sentrum. Bygget inneholder post, gullsmedvarer, lensmann, tannlege, PP tjeneste og shoppingkontor. Sentralt med heis og god parkering. Lyse lokaler på ca. 70 kvm. Rimelig leie. Ledig 1. aug Kontakt Lars Em. Egeland tlf eller Kommunen gir normalt et etableringstilskudd. Se Handelshuset Kvinesdal og Kvinesdal kommune på internett. DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2006; 116 NR 3 207