Fra geometri til ferdig leveranse av SOSI

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fra geometri til ferdig leveranse av SOSI"

Transkript

1 Foredragsholder: Kristin Lysebo, Vianova Elin Lisbakken, Vianova Minikurs 1-2 /2-2: Fra geometri til ferdig leveranse av SOSI

2 Arbeidsmetodikk 1. Hent grunnlagsdata fra kart og evt. Eksisterende reguleringsplaner Kartgrunnlag: tegn opp med tegningsoppsett _Utvalg pr. temakode mest mulig sammenhengende linjer Eksisterende reguleringsplaner: Arealplan Import Plan fra SOSI. Husk å slette egenskaper på planens begrensning før du henter den inn i din tegning hvis ikke så låser den SOSI versjon 2. Geometri Senterlinje horisontal og vertikal Parallelle kantlinjer Kryss mm 3. Kode formålsgrenser 4. Drawing Cleanup på formålsgrenser

3 5. Sett ut formålstekst med egenskaper 6. Koble alle formål til grenser 7. Eksport til SOSI 8. SOSI kontroll på formålsgrenser 9. Legg på planområde og planens begrensning 10.Legg på henssynsoner 11.Legg på andre styrende linjer 12.Tekst / målelinjer / symboler 13.Ev.vertikalnivå lage egen plan 14.Komplett eksport til SOSI og SOSI Kontroll 15.Levere SOSI og PDF av planen

4

5 Oppstart Valg av plantype og SOSI versjon Du må velge plantype og SOSI versjon Legg merke til plantypen Reguleringsplan PBL 1985 / PBL 2008 Denne brukes når du skal revidere en gammel, vedtatt plan. Det som ikke skal endres skal følge PBL Endringer eller nye formål skal følge PBL Derfor har vi begge i en og samme plantype

6 Geometri Senterlinje Vær oppmerksom på at klotoider ikke overføres til SOSI disse gjøres om til sirkelbuer Vegkanter Tegn ut med parallelle linjer Kryss Snuplass

7 Vertikalgeometri Gi linjen en navn Henter terrenglinjen fra terrengmodellen Henter informasjon om andre linjer fra terrengmodellen Konstruer vertikalgeometri Ha kontroll på stigning, for eksempel SA1-6 %, A1 8 % Kan lese av dz høydeforskjell som grunnlag for kjapp kontroll av skråningsutslag

8 Koding av linjer - formålsgrenser først Det er kun når du bruker Tegn / endre linje at linjene får SOSI egenskaper Slett egenskap på linje Redigere egenskap på linje Vis linjer med egenskaper (trykk på NO knappen)

9 Linjetopologi i SOSI GALT! RIKTIG

10 Drawing Cleanup på formålsgrenser Kjører alle ryddefunksjonene unntatt Simplify object og Weed Polylines. Toleranse må vurderer fra prosjekt til prosjekt! Fornuftige verdier kan være fra til 0.02 bruk samme verdi på alle Husk å bruke Interactiv Setter sammen til polylinje Kjør Drawing Cleanup flere ganger til den finner 0 feil og fikser 0 feil

11 Tips til Drawing Cleanup: Kjør SIMPLIFY OBJECTS bare på: Vannlinjer Veglinjer fra vegmodellen Kan være lurt å kjøre ERASE DANGLING OBJECTS og EXTEND UNDERSHOOTS med overdrevet toleranse, for eksempel 1 meter men da MÅ du kjøre med interactiv og vurdere en og en

12 Sett ut formålstekst med egenskaper Husk egenskapene: Feltnavn Eierform Utnyttelsestype / Utnyttelsestall Egenskaper som kan settes på i eksporten: Planid Kommunenummer Vertikalnivå Formålstekst kan kopieres og slettes når den ikke er koblet til grenser

13 Koble formålstekst til grenser automatisk Vi anbefaler at du kun kobler manuelt dersom det er flater som ikke kobles automatisk Flater med veldig punkter for eksempel sjø må du ofte koble manuelt

14 Hva gjør du dersom noen flater ikke kobles? Sjekk om alle linjer har egenskaper med Arealplan Linjer Vis linjer med egenskaper Arealplan innstillinger Fiktiv avstand formål / grense Dersom ingenting av dette virker: Koble formålstekst til grenser manuelt og velg Polygon

15 Eksport til SOSI og SOSI kontroll Kan være veldig lurt å sjekke alle formålsgrenser og flater knyttet til disse i SOSI Kontroll før du begynner å legge på andre linjer og flater dette kan spare deg tid Elin kommer til å gå gjennom dette i neste del av foredraget!

16 Legg på planområde Legg på planes begrensning Bruk Kopier over ytre formålsgrense og sett sammen linjen til en sammenhengende linje TIPS: Drawing cleanup med undervalgene SNAP CLUSTERED NODES og DISSOLVE PSEUDO NODES og sett sammen til polylinje

17 Søk etter formål i tegning Søke etter formål som ikke er knyttet til Valg Sett opp forhåndsvisning av formålet som markeres Endre egenskaper Eksport til Excel Finne doble formål Søk på kategori og formål med samme areal

18 Siktlinjer Finn vegklasse og hastighet Offset halv kjørebanebredde Offset avstandene 4 meter og 20meter fra kjørebanekant Offset eller sirkel L1 = LS i forhold til kjørebanemidt Tegn de to sikttrekantene og slett alle hjelpelinjer Kode frisiktlinjen Grense for sikringssone Tips: bruk BOUNDARY L2 = 4 m L1 = LS = 20 meter (detaljkapittelet for vegklassen)

19 Diverse: Tegn kotemarkering på senterlinje I funksjonen Konstruer Veg trykk på pilen i feltet for OK Tegn ut og velg OK Tegn ut som 3D polylinje. Trykk OK på dialogen som kommer opp. Start opp NCO kommandoen og pek på linjen. Velg Tegn ut som 3D linje. En dialog kommer opp. Trykk på knappen 3D-Tegn ut. Start opp NCO kommandoen en gang til og pek på polylinjen. Velg Tegn koter og tast inn ønsket koteintervall, for eksempel 1 meter.

20 Påskrift senterlinje styres med funksjonen Linje Linjepåskrift senterlinje Noen ønsker ikke uendelig tegnet Bruk CTRL H for å skru av gruppen med påskrift Slett uendelig tegnet Trykk CTRL H igjen (bør stå til 1 til vanlig)

21 Målelinjer Bruk AutoCADs Dimension til å sette på målelinjer Bruk funksjonen Arealplan Linjer Legg egenskaper på målelinjer TIPS: SOSI Kontroll kan gi feil på doble linjer når du har dimension sammenhengene. Bruk oppsettet til å lage et oppsett som ikke gir doble linjer. Symboler Arealplan Symboler Regulering høyde / Kotehøyde Egen linje sett høyden som egenskap på linje, absolutt høyde ikke relativ høyde ved for eksempel mur

22 Tekst Antall desimaler for eksempel Areal styres via Format og Units Antall desimaler oppdateres når du oppdaterer formål mot grenser eller kobler fra og kobler til formål automatisk All tekst skrives med style Standard Det enkleste er å endre font knyttet til style Standard, for eksempel Arial. Dette gjøres med Format og Text style

23 Tekst forts. Ved første gangs innsetting brukes teksthøyden som er satt under Arealplan Innstillinger Teksthøyde Bruker du AutoCADs Properties til å endre teksthøyde så husker Arealplan denne når du kobler formål til på nytt eller oppdatere formål Normalt anbefaler vi å sette ut formålstekst med Kolonne Ønsker du for eksempel at Feltnavn skal skrives med større teksthøyde så sett ut teksten en for en Bruk CTRL H gjør at du kan endre kun den ene teksthøyden med Properties. Trykk CTRL H for å sette verdien tilbake

24 Tekst forts. Påskrift av feltnavn med eierform som del av feltnavnet. Trykk høyre musetast over feltet kode til høyre for feltnavn. Trykk på Rediger i den lille menyen som kommer opp. Skriv inn ønsket feltnavn og trykk på OK knappen. Utnyttelsestype og utnyttelsestall For å skrive på teksten BYA = 30% så fyll ut som vist nedenfor:

25 Tekst forts. Ekstra tekst som skal ha SOSI egenskaper bruk funksjonen Arealplan Tekst Legg til teksttema Eks: Radius i krysset Bruk Mtext og skriv inn teksten Bruk funksjonen Arealplan Tekst Legg til teksttema. Tast inn kode 7 for radius og trykk entertasten for målemetode ogvertikalnivå. Denne teksten får koden..rppåskrift Ledetekst på kommandolinjen: Velg PåskriftType:1=Arealformål 2 =Feltnavn 3=Areal 4=PlanId 5= Utnytting 6= Målsetting 7=Radius 8=Kotehøyde 9=Plantilbehør Tast inn kodenummer eller trykk Esc for ikke å legge inn kode: <1> : Målemetode <82> : Vertical level <2> :

26 Hensynsoner med samme objekttype

27 Sonene er hele ikke bruk annen som flate der 2 soner møtes

28 Legg på sonetype Denne faregrensen skal inneholde en sone med flomfare, jeg har derfor satt opp Flomfare i sonetype1

29 Regulering i flere plan Regulering på bakken (til venstre, VERTNIV 2) og regulering på bru (til høyre, VERTNIV 3).

30 Regulering i flere plan Andre vertikalnivåer enn bakkenivå (vertniv 2) Dersom planen inneholder reguleringsformål på andre vertikalnivåer må det etableres egen tegning med de aktuelle planlag for respektive vertikalnivå. Det må klart fremgå hva et hvert område innenfor planens begrensningslinje er regulert til. Hele planområdet skal inneholde en heldekkende mosaikk av bruksformål. Alle områder skal ha en angitt bruk (men kan i tillegg reguleres med begrensninger i form av fare, restriksjon, bevaring, fornyelse eller rekkefølge)

31 SOSI-vis med SOSI-kontroll SOSI-vis med SOSI-kontroll Her finner du SOS-kontroll/vis Kommandofiler (tegneregler) blir lastet ned sammen med programmet og legger seg her: C:\SOSI-kontroll\Eksempler Eksempler\Kommandofiler Oppsett av SOSI-kontroll for å sjekke en arealplan finner du her: -kontroll_og_sosi-vis

32 SOSI-vis med SOSI-kontroll De vanligste feilene som oppstår er i kategorien Feil: Representasjonspunkt ligger utenfor flaten. En flates sentralpunkt/representasjonspunkt skal ligge innenfor flatens grenser. Tiltak: Lokaliser objektene med SOSI-kontroll og SOSI-vis. Gå inn i AutoCAD og rett opp feilen. Dette skyldes som regel at formålet ikke omkranses av rett linjetype. Sjekk at linjetypen rundt området stemmer overens med formålstype. Hvis dette stemmer, velg NCO og endre representasjonspunkt. Eksporter på nytt. Gap i overgang Linjenettverket rundt flaten er ikke korrekt. Det er sannsynligvis ett mellomrom mellom noen linjer. Tiltak: Lokaliser objektene med SOSI-kontrolog rett opp feilen. Eksporter på og SOSI-vis. Gå inn i AutoCAD nytt.

33 SOSI-vis med SOSI-kontroll Dobbel geometri funnet Kontrollen sjekker innenfor samme geometritype, f.eks. linje mot linje (.KURVE), og ikke på tvers av type. Kontrollen foretar også en sjekk om koordinatene for et geometriobjekt er motsatt (snudd rekkefølge) av et annet geometriobjekt og feilmelder også dette ved likhet. Søkeradius for kontrollen er 5 cm. Dette innebærer at det kan være en liten forskjell på linjene samtidig som kontrollen gir beskjed om at disse er like. Tiltak: Lokaliser objektene med SOSI-kontrolog rett opp feilen. Eksporter på og SOSI-vis. Gå inn i AutoCAD nytt.

34 SOSI-vis med SOSI-kontroll Åpne sosi-filen med menyen Fil Åpne filer Velg kommandofil ved å klikke på Fil kommando-fil

35 SOSI-vis med SOSI-kontroll Slik ser sosifilen ut uten kommandofilen

36 SOSI-vis med SOSI-kontroll Slik ser sosifilen ut med kommandofilen

37 SOSI-vis med SOSI-kontroll Ulovlig bue Når du får denne beskjeden ved åpning av sosifil gå til sosivis.log. Logen må på forhånd være satt opp i Fil - oppsett

38 SOSI-vis med SOSI-kontroll Nederst i logfilen listes siste åpnede fil med ulovlige buer Kommandolinje: ""D:\bm\2008_bue\ULOVLIGBUE.SOS""Ulovlig bue: "D:\bm\2008_bue\ULOVLIGBUE.SOS :.BUE 159:" Ulovlig forhold mellom koordinater og radius i: D:\bm\2008_bue\ULOVLIGBUE.SOS :.BUE 159: Gå da inn i sosivis og velg Vis Gruppe. Skriv inn gruppenr som er feil i dette tilfellet 159

39 SOSI-vis med SOSI-kontroll Objektet med feil vil vises som en rød prikk. Zoom til du kommer så nært at du ser hvilken bue det gjelder. Gå så inn i dwg tegningen og rett buen. Ofte er dette en veldig kort bue med veldig høy radie (eller radius 0) som du kan gjøre om til en rettlinje.

40 SOSI-vis med SOSI-kontroll Når kommandofilen er på kan man lettere se feil med det blotte øye. Legg merke til det firkantede feltet som ligner litt på et gangfelt her er det helt klart en feil. Dette skyldes at det ikke ligger Grense for restriksjonsområde (RbRestriksjonGrense) rundt frisiktsonen. Feilmelding i SOSI-kontroll vil være representasjonspunkt utenfor flaten

41 SOSI-vis med SOSI-kontroll For å åpne vinduet som viser info om det du peker på i SOSI-vis klikk på I Dette vinduet viser info om det du har klikket på i det grafiske vinduet Det som vises i det lille vinduet kalles en gruppe i SOSI

42 SOSI-vis med SOSI-kontroll Innstill SOSI-kontroll med disse valgene når du skal sjekke en arealplan. Klikk så på utfør kontroll.

43 SOSI-vis med SOSI-kontroll Klikk på avslutt for å komme tilbake i det grafiske vinduet til SOSIvis, og identifisere hvor feilene er.

44 Websider med veiledning Følg med for å få med deg de siste nyhetene for Arealplan anning:start rvaltning+av+planinformasjon+-+ny+lov.d25- SwBDYXl.ips gging_plan- _og_bygningsloven/planveiledere.html?id=534064

45

Gå inn på nedtrekksmenyen View og klikk deretter på Toolbars. Merk av de verktøyene som vises på bilde under.

Gå inn på nedtrekksmenyen View og klikk deretter på Toolbars. Merk av de verktøyene som vises på bilde under. Dette er det første bilde du får opp på skjermen. Gå inn på nedtrekksmenyen View og klikk deretter på Toolbars. Merk av de verktøyene som vises på bilde under. Fjern personen i midten ved å høyreklikke

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Hvor i All Verden? Del 1 Introduksjon Hvor i All Verden? er et reise- og geografispill hvor man raskest mulig skal fly innom reisemål spredt rundt i Europa. I denne første leksjonen vil vi se på hvordan

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver

Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Hvordan bruke ByggSøk tiltakshaver Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad uten ansvarsrett... 3 2 Innlogging... 6 3 Endring av brukerprofil... 6 4 Utfylling

Detaljer

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan.

Dere klarer kanskje ikke å komme gjennom hele heftet, men gjør så godt dere kan. I denne timen skal dere få en innføring i skriveprogrammet vi har på skolen, Writer. De aller fleste av dere er vel mest vant til Word, og Writer ser litt annerledes ut, men har stort sett de samme funksjonene

Detaljer

Hvordan bruke Goodreader

Hvordan bruke Goodreader Hvordan bruke Goodreader - programmet Goodreader er der møteinnkallinger, møteprotokoller og brukerveiledninger ligger. - Start med å trykke lett på iconet som ser slik ut: (- For å få opp møtedokumenter:

Detaljer

HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter

HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter Introduksjon Denne brukerveiledningen er laget for Hemit Ekstranettportal. (https:\\ekstranett.helse-midt.no\) I dette dokumentet tar vi for

Detaljer

Hvordan publisere innhold på KIF sin nye webside?

Hvordan publisere innhold på KIF sin nye webside? Hvordan publisere innhold på KIF sin nye webside? 1 Innledning Dette dokumentet beskriver hvordan man oppretter og publiserer nyheter ved å bruke eredaktør verktøyet. Verktøyet har 3 forskjellige brukernivåer:

Detaljer

Digital historiefortelling og imovie 10! !!!! Henrik T. Thorsen! 3. versjon!

Digital historiefortelling og imovie 10! !!!! Henrik T. Thorsen! 3. versjon! Digital historiefortelling og imovie 10 Henrik T. Thorsen 3. versjon 2014 1 Tips og triks 3 Bruk mus 3 Tastatursnarveier 3 Back-Up og filplassering utenom imovie 3 Oppstart 4 Grensesnittet i imovie 6 Biblioteker

Detaljer

Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister

Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister Del 1 Spesifikasjon for plankart Spesifikasjon fastsatt 1. juli 2009, med endringer senest pr. 12. juli 2012 1-1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak

Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Hvordan bruke ByggSøk-byggesak Del 1 Utfylling Del 2 Signering Januar 2012 Direktoratet for Byggkvalitet Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Utfylling av søknad... 3 1.1 Brukernavn og passord... 3 1.2 Rettighet

Detaljer

GeoGebra. brukt på eksamensoppgaver i 10. kl. Sigbjørn Hals

GeoGebra. brukt på eksamensoppgaver i 10. kl. Sigbjørn Hals GeoGebra brukt på eksamensoppgaver i 10. kl. Sigbjørn Hals Innhold Hva er GeoGebra?... 2 Hvilken nytte har elevene av å bruke GeoGebra?... 2 Hvor finner vi GeoGebra?... 2 Oppbyggingen av programmet...

Detaljer

Slik legger du inn nyheter med Ingress og Hovedtekst

Slik legger du inn nyheter med Ingress og Hovedtekst Slik legger du inn nyheter med Ingress og Hovedtekst Logg deg på som Bruker og velg Ny artikkel i brukermenyen som ligger under Hovedmenyen. Øverste felt i Editoren er for Ingress ( Påkrevd) Nederste felt

Detaljer

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10

Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Huldt & Lillevik Ansattportal Praktisk bruk Oppdatert 2013-04-10 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Om Huldt & Lillevik Ansattportal... 3 Beslutninger før du tar i bruk systemet... 4 Hvordan skal

Detaljer

Innføring i OOcalc Side 1. OOcalc

Innføring i OOcalc Side 1. OOcalc Innføring i OOcalc Side 1 OOcalc Hva er et regneark? Et regneark kan sammenlignes med et vanlig ruteark, hvor tall skrives inn og beregninger utføres. På et vanlig ruteark må man selv utføre beregningen.

Detaljer

Hvordan legge inn en medlemshage i Hageselskapets nettportal

Hvordan legge inn en medlemshage i Hageselskapets nettportal Hvordan legge inn en medlemshage i Hageselskapets nettportal Av Ole Petter Vik, Asker Versjon 2.1 06.02.2015 Alle medlemmer i Hageselskapet har mulighet til å legge inn informasjon om sin egen hage på

Detaljer

Reference Manager 12. Svar på de vanligste spørsmål og problemer

Reference Manager 12. Svar på de vanligste spørsmål og problemer Reference Manager 12 Svar på de vanligste spørsmål og problemer Hvem får Reference Manager 12 på NIH?... 3 Operativsystem... 3 Windows... 3 Andre (MAC, Linux m.m.)... 3 Programmet på både bærbar / laptop

Detaljer

Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter

Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter Hvordan legge til kommentarer i PDF dokumenter Ønsker du å legge til en personlig kommentar i ett PDF dokument? Her har du en beskrivelse på hvordan dette gjøres. Denne veiledningen, samt videobeskrivelser

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU

BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU BRUKERVEILEDNING - P360 VED NMBU 2 Flere som skal skrive i samme dokument rettigheter og versjoner Versjon/dato for revisjon: 04.03.2015 P360-klient: Web Utarbeidet av: Monica Blomli Dato: 01.10.2014 Ansvarlig:

Detaljer

Skrive ut fra Photoshop Elements

Skrive ut fra Photoshop Elements Skrive ut fra Photoshop Elements Alle skrivere kan tilpasse farger automatisk, men generelt gjelder det at man får best kontroll og best resultat ved å la Photoshop Elements ta seg av fargestyring. I Photoshop

Detaljer

Veiledning til EndNote X7. Windowsversjon

Veiledning til EndNote X7. Windowsversjon Veiledning til EndNote X7 Windowsversjon Universitetsbiblioteket i Stavanger 2014 Innhold EndNote... 3 Finne og starte EndNote... 3 Ordforklaringer... 4 Biblioteket... 5 Modus... 5 Stil... 6 Felt... 6

Detaljer

Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for regionalt miljøtilskudd

Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for regionalt miljøtilskudd Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for regionalt miljøtilskudd 1 På forsiden til Landbruksdirektoratet, www.landbruksdirektoratet.no, finner du lenke til søknadsskjemaet. Du må logge deg inn i Altinn,

Detaljer

En vare (artikkel) skal IKKE ha mer enn ett NOBB-nr.

En vare (artikkel) skal IKKE ha mer enn ett NOBB-nr. NOBB prisindeks er den prisen som brukeren tar utgangspunkt i når kostprisen for varen skal beregnes. Rabattering skal skje med utgangspunkt i den enhetsprisen som ligger i NOBB. Oppdatering av priser

Detaljer

GeoGebra 3.2. for. ungdomstrinnet

GeoGebra 3.2. for. ungdomstrinnet GeoGebra 3.2 for ungdomstrinnet av Sigbjørn Hals 1 Innhold: Hva er GeoGebra?... 3 Hvor kan jeg få tak i dette programmet?... 3 Hvordan kommer jeg i gang med å bruke programmet?... 4 Å hente og legge til

Detaljer

Arbeide med maler Versjon 4.60

Arbeide med maler Versjon 4.60 Arbeide med maler Versjon 4.60 EPiServer AB Finlandsgatan 38 164 74 KISTA www.episerver.com Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold

Detaljer

3. utgave, ny versjon

3. utgave, ny versjon 3. utgave, ny versjon Høgskolen i Oslo Avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfag 2005 Innhold. Hvorfor statistikk for bibliotekarer?............................................... 4.. Hva

Detaljer

Trinn 1. Denne får du vanligvis ikke opp, men i så fall: trykk på «turneringsutforskeren»

Trinn 1. Denne får du vanligvis ikke opp, men i så fall: trykk på «turneringsutforskeren» Trinn 1. Denne får du vanligvis ikke opp, men i så fall: trykk på «turneringsutforskeren» IKKE kople serveren til pc-en før det står angitt senere. La også terminalene ligge i fred inntil videre. Trinn

Detaljer

Hvem kan sende elektronisk søknad om personlig sertifikat?

Hvem kan sende elektronisk søknad om personlig sertifikat? Veiledning til elektronisk søknad Sjøfartsdirektoratet har utviklet et nytt system for elektroniske søknader og elektronisk innrapportering. Målsetning er å tilby brukere enklere, raskere og mer effektiv

Detaljer

16 Excel triks det er smart å kunne

16 Excel triks det er smart å kunne 16 Excel triks det er smart å kunne Viste du at: Det er mer en 300 funksjoner i Excel. Den første versjonen av Excel ble laget til Macintosh i 1985 Det er mer en 200 hurtigtaster i Excel ProCloud sammen

Detaljer

Dette dokumentet er en utfyllende tekst til elevveiledningsheftet for dette kurset, og leses best sammen med heftet.

Dette dokumentet er en utfyllende tekst til elevveiledningsheftet for dette kurset, og leses best sammen med heftet. Lærerkompendium Digital sløyd, Vil Tempo Gigante Innledning Dette dokumentet er en utfyllende tekst til elevveiledningsheftet for dette kurset, og leses best sammen med heftet. Digital sløyd er et kurs

Detaljer

Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til?

Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til? Vet du hva vi kan bruke et regneark på pc-en til? 14 Vi starter med blanke regneark! Regneark MÅL I dette kapitlet skal du lære om hva et regneark er budsjett og regnskap hvordan du kan gjøre enkle utregninger

Detaljer