Konkurransesvømmer i Madla Svømmeklubb 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konkurransesvømmer i Madla Svømmeklubb 2014"

Transkript

1 Konkurransesvømmer i Madla Svømmeklubb

2 Kjære foreldre og foresatte! Det å være konkurransesvømmer i Madla innebærer at utøverne har oppdaget gleden av mestring i vann. Svømming er en fantastisk idrett som gir sunne utøvere med god kondisjon, sterk indre muskulatur i tillegg til styrke i hele kroppen. Utøvere som driver med svømming vil ha glede av den innsatsen de legger ned i mange år fremover, med tanke på god fysisk form, mestringsoppnåelse, godt fysisk grunnlag for styrke i rygg og slitasjedelene i kroppen og ikke minst vennskap som kan vare livet ut. Vår idrett krever mye i form av både innsats og mengde for å oppnå motiverende resultater. Høye krav til innsats på treningene innebærer også at det etter hvert stilles store krav til det som skjer utenom treningene i form av hvile og ernæring. De som er konkurransesvømmere i Madla Svømmeklubb er en samling av personer som ønsker og vil det samme svømme hurtig! Kommunikasjon og samarbeid mellom klubb, utøvere og foreldre er avgjørende for å oppnå de resultatene vi ønsker. Klubben bruker mye ressurser for å kunne tilrettelegge forholdende slik at våre utøvere oppnår gode resultater. For at vi som klubb skal kunne gi våre utøvere mulighet til å nå langt i idretten, er det viktig å være klar over at Madla Svømmeklubb også har forventninger og vil stille krav om forpliktelser for at vi skal få det til å gå rundt økonomisk. Klubben jobber stadig med å bli flinkere med å avklare de forventinger og krav som stilles mellom utøver og trener, og selvfølgelig mellom foreldre og klubb. Madla Svømmeklubb ønsker å være profesjonell i det arbeidet som gjøres, og alle skal forvente å bli behandlet deretter. Vi skal være lydhør for medlemmenes tilbakemeldinger. Svømmere og foreldre er alltid velkommen til å ta kontakt med trener eller meg som daglig leder om det er forhold eller spørsmål som ønskes besvart. Vi ser frem til et godt samarbeid og gleder oss til reisen i felleskap med dere. Vennlig hilsen Geir A. Patursson Daglig leder 2

3 Innhold Madla Svømmeklubb... 4 Nøkkelpersoner i Madla Svømmeklubb... 4 Gruppestruktur i Madla Svømmeklubb... 5 Deltakelse på svømmestevner og leir... 9 Forsikringer ved reise Dugnadsinnsats Våre informasjonskanaler Svømmetrening hva gjør vi? Hva skjer på et svømmestevne? Treningsleirer LÅMØ - Landsdelsårsklassemønstring Salg av utstyr til trening og konkurranse Generelle svømmeregler Foreldrevettregler

4 Madla Svømmeklubb Postadresse: Postboks 729 Madla, 4090 HAFRSFJORD Internettadresse: Facebookadresse: Organisasjonsnummer: Bankkonto: Nøkkelpersoner i Madla Svømmeklubb Navn Arbeidsområde Telefon E-post Geir A. Patursson Daglig leder Ingrid Møllerop Leder svømmeskole Morten Eklund Hovedtrener, Elite og Eliterekrutt Alexander Hagenes Konkurransegruppene Martin Schau Trener Medley Geir A. Patursson Trener Medley Vanja Moralieva Trener St Svithun Toppidrett Haakon Larsen Styrets leder

5 Gruppestruktur i Madla Svømmeklubb Høsten 2014 ble gruppestrukturen lagt om, og organiseringen vil bli justert ytterligere ved behov. Evaluering gjøres fortløpende. Vi har en stor rekrutteringsbase fra svømmeskolen. Kvaliteten på svømmeopplæringen ønskes ytterligere forbedret, og vi jobber for at overgangen fra å delta på kurs i svømmeskolen til å bli en konkurransesvømmer skal bli så sømløst som mulig. Felles mål for alle grupper er utvikling av svømmeteknikk og utholdenhet. I de yngre gruppene legges det stor vekt på teknikktrening og evne til å beherske ulike ferdigheter i og under vann. Etter hvert som teknikkene i de ulike svømmeartene beherskes bedre og bedre, vil treningsmengden øke. 5

6 Elite Elitegruppen er for de svømmerne som holder klubbens høyeste nivå, og som ønsker å satse fullt og helt for nå sitt fulle potensiale. Her er målsetningen å bli blant de aller beste utøverne i landet, og her er svømmingen en livsstil. Sportslige krav for å bli vurdert tatt opp i gruppen: Uttatt til jr. eller senior landslag, eller St Svithun TMT-gruppe, eller tilsvarende nivå, eller inneha senior NM krav og vilje til å satse på svømming. Hva som forventes av utøvere i Elitegruppen: - 9 til 11 svømmeøkter pr uke iht klubbens aldersrelaterte utviklingstrapp - Minimum 4 basisøkter á 30 minutter før svømmeøkt, - Minimum 2 ganger styrketrening pr uke med trener (utøvere over 15 år). - Delta på stevner, treningsleirer, samlinger som prioriteres av sportslig utvalg - Bidra til klubben med den kompetansen man får via landslag, samlinger, oa. - Utøverne skal fremstå som forbilder for yngre utøvere - Forventer fullt oppmøte, inkl ekstratreninger, stevner, temasamlinger samt leirer (høstleir, vinterleir, NM-leir, evt påskeleir) Tilstrebe maks 4 pr bane for Elite svømmere, dog ingen garanti. Eliterekrutt Eliterekrutt er utøvere som ønsker å satse på svømmingen. Det forventes at utøverne har særdeles høy motivasjon, samt vilje og evne til å prioritere svømming på høyt nivå. Sportslige krav for å bli vurdert tatt opp i gruppen: Mesterskapskrav oppnådd i henhold til alder Jr- og Sr-NM krav. Ved særskilte tilfeller kan kravene fravikes etter innstilling fra trenerkollegiet. Forventning til utøvere i Eliterekrutt: - Minimum 7-10 svømmeøkter pr uke avhengig av klubbens aldersrelaterte utviklingstrapp for å nå et Elitenivå. - Minimum 4 basisøkter á 30 minutter før svømmeøkt, og - 2 ganger styrketrening pr uke med trener (utøvere over 15 år). - Delta på stevner, treningsleirer, samlinger som prioriteres av sportslig utvalg - Utøverne skal fremstå som forbilder for yngre utøvere - Forventer fullt oppmøte, inkl ekstratreninger, stevner, temasamlinger samt leirer (høstleir, vinterleir, NM-leir, evt påskeleir) Konkurranse 1 og 2 (K1 og K2) Konkurransegruppene er for utøvere som ønsker å satse på svømming og aspirerer til å kvalifisere seg for elitenivå. Det forventes god motivasjon, disiplin og et ønske om å utvikle seg som svømmer. Mål for Konkurransegruppene er LÅMØ, ÅM og UM. Hva som forventes av utøvere i Konkurransegruppene: svømmeøkter pr uke for K2 / 7-8 svømmeøkter pr uke for K1, avhengig av klubbens aldersrelaterte utviklingstrapp for å nå et Elitenivå - 4 basisøkter á 30 minutter før svømmeøkt, - Prioriterer å delta på stevner, treningsleirer, samlinger som blir prioritert av klubben i sportslig plan Det forventes tilnærmet fullt oppmøte på treningsopplegget, samt deltakelse stevner og treningsleirer i henhold til aktivitetsplanen. Vedrørende leirer vil det blant annet si oppstartsleir, høstleir og vinterleir. 6

7 MEDLEY 1 (M1) For svømmere som har nådd ett ferdighetsnivå og alder som gjør at de begynner forberedelser til K2. Treningene har fokus på teknikkinnlæring for alle svømmearter, samt disiplin og gode treningsvaner. Å kvalifisere til og delta på LÅMØ er et naturlig mål for utøvere i M1. Forventninger til utøvere: svømmeøkter pr uke - Deltakelse på basistrening før hver svømmeøkt - Deltakelse minst to approberte stevner pr år fra 10 år (se kapittel om deltakelse på stevner). Vil minimum bli påmeldt på Julesprinten i desember og Stavanger Open i mai/juni. - Deltakelse på oppstartsleir i august og vinterleir (for å få godt treningsgrunnlag og gode treningsvaner, men også viktig for å knytte vennskapsbånd) - Det forventes stabilt høyt fremmøte på treningene MEDLEY 2 (M2) Er det første nivået svømmerne fra svømmeskolen møter med strukturert svømmetrening. Her har svømmerne fokus på systematisk trening, teknikkinnlæring for alle svømmearter, samt disiplin og gode treningsvaner. Forventninger til utøvere: - Minimum 2, helst 3 svømmeøkter pr uke. - Deltakelse på basistrening før hver svømmeøkt - Deltakelse på rekruttstevner, og minst to approberte stevner pr år fra 10 år (se kapittel om deltakelse på stevner). Vil minimum bli påmeldt på Julesprinten i desember og Stavanger Open i mai/juni. - Deltakelse på oppstartsleir i august (for å få godt treningsgrunnlag og gode treningsvaner, men også viktig for å knytte vennskapsbånd) Treningsgruppe 1 og 2 (T1 og T2) I Treningsgruppene skal det være et kvalitativt treningstilbud og er for svømmere som ønsker å trene, men ikke ønsker å satse i samme grad som i Konkurransegruppene. Treningsgruppene vil bli prioritert å trene samtidig som K-gruppene, dog ikke sammen og gjerne kortere økter sammenlignet med K-gruppene. Tilbud om 4 økter (T1) eller 2 økter (T2) pr uke, aldersnivå ca 13 år 17 år. T- gruppene skal også ha tilbud om deltakelse på stevner og treningsleirer. Forventninger til utøvere: - Minimum delta på Julesprinten og Stavanger Open, men har anledning å delta på flere stevner. RESSURS (R) Er en gruppe for utøvere som ikke faller innenfor de normale gruppebetegnelsene. Ofte seniorsvømmere som holder et høyt (NM sr) nivå, men som pga jobb, skole eller andre grunner ikke har anledning å satse for fullt, men som klubben ønsker å beholde som utøvere (derav navnet «Ressurs»). Utøverne avtaler individuelt når de har anledning å trene, og vil i hovedsak bli tilbudt treningstider der det er god kapasitet. Forventninger til utøvere i Ressursgruppen: - Holde minimum et svømmenivå tilsvarende Eliterekrutt - Bidra til klubben med den kompetansen man innehar, samt vise positive holdninger - Delta på minimum 2 approberte stevner pr år, og bør prioritere Julesprinten Stavanger Open, men aller helst NM. 7

8 INTEGRERTE (I) Trening for barn og ungdom med spesielle behov. Tilbud om en trening pr uke. Og svømmerne får tilbud om å delta på klubbens sosiale tilstelninger som aktivitetsdager, klubbavslutninger etc. Svømmerne kan også delta på alle interne stevner samt rekruttstevner hvis de ønsker. De som ønsker det kan også klassifiseres og dermed delta på åpne stevner i Rogaland. Tilbud om å delta på landsstevnet for utviklingshemmede. Generelt Det som er vesentlig er at klubben har anledning til å utnytte den kapasiteten vi har tilgjengelig med bassengtid og trenere. Derfor kan flere grupper trene samtidig dersom det er hensiktsmessig, og det er ingen grupper som har krav på et helt basseng dersom forholdene skulle tilsi at man bør kombinere. Gruppestrukturen vil bli evaluert og eventuelle nødvendige justeringer kan bli foretatt etter erfaringer over tid. Oppmøte og fravær Ved fravær må dette meldes til trener for gruppen så snart som mulig, fortrinnsvis før fraværet inntreffer. Deltagelse på organisert trening i skolesammenheng (f.eks. TMT/TID), kan også medregnes i oppmøtestatistikken, såfremt dette er avtalt med trener. Planlagt ferie for utøvere på Elite og Eliterekrutt, er normalt 3 uker etter NM langbane samt noen dager ved jul og påske. Totalt ca 4 uker. Utøvere som er skadet forventes å trene det som er mulig eller alternativt, fortrinnsvis sammen med gruppen og i samråd med trener. Oppfølging I de gruppene som har forventninger om oppmøte vil utøverne følges opp kontinuerlig. Har en utøver over tid et oppmøte som er lavere enn forventningene, vil trener ta dette opp med aktuelle utøvere, og de vil få mulighet til å korrigere dette i påfølgende måned. For utøvere under 15 år involveres foreldre i forkant. Er oppmøtet fortsatt lavt vil utøver tilbys plass i en annen mer passende gruppe. Aksepteres ikke tilbudet vil beslutning vedrørende plassering i gruppe bli fattet etter innstilling av trenerkollegiet. Skifte av gruppetilhørighet I hovedsak er det klubben som vil komme med anbefalinger om gruppetilhørighet for utøverne. Det kan være rom for å skifte gruppe etter ønske, og da vil det være trenerkollegiet som tar den endelige beslutningen. Skifte av gruppe bør primært skje ved sesongslutt (nyttår og sommer), men kan også skje midt i sesongen ved spesielle behov og ønsker. Det kan være grunner til at Madla ikke ser det hensiktsmessig med et skifte av gruppetilhørighet til tross for oppnådde sportslige resultat er oppnådd, for eksempel hvis utøveren fremdeles har mer potensial å ta ut i nåværende gruppe. Dette vil bli diskutert og besluttet av trenerkollegiet. Utøvere omfattet av Bestemmelser om barneidrett (til og med det året de fyller 12 år), vil bli fulgt opp i tråd med bestemmelsene om barneidrett. 8

9 Deltakelse på svømmestevner og leir Hvert år utarbeides en terminliste over alle klubbens aktiviteter. Denne kan du finne på men blir også sendt ut på e-post sett av stevnedagene i kalenderen med en gang. All deltakelse i svømmestevner skal organiseres via Madla svømmeklubb, og gjelder også i tilfeller hvor deltakelse er på egen regning. Rekruttstevner/uapproberte stevner: Normalt 2 stevner pr semester, rekruttstevner er et tilbud til de yngste og nye svømmerne fra det året de fyller 8 år. På disse stevnene får alle deltakerpremier, og man kan ikke bli disket. Det settes opp alfabetiske resultatlister. Åpne stevner/apporberte stevner: Alle konkurransesvømmer i Madla skal fra de fyller 10 år ha tilbud om deltakelse på åpne stevner ca 1 gang mnd. Svømmere i Medley- og Treningsgruppene deltar typisk på stevner innenfor Rogaland Svømmekrets. Når svømmerne blir eldre og svømmer på K1 og K2 oppover vil de i tillegg få tilbud om deltakelse på andre stevner arrangert i andre kretser og/eller utland (reisestevner). Mange av disse stevnene vil det være kvalifiseringskrav på. Madla kan sette krav til antall oppnådde krav for å få delta på reisestevner Mesterskap: Madla deltar på følgende mesterskap i regi av NSF: LÅMØ, ÅM, UM, Jr.NM og Sr.NM lang- og kortbane. Alle utøvere kvalifisert for mesterskap skal ha anledning til å delta hvis ikke annet bestemmes av styret. Antall øvelser på stevner - Madla sin klare sportslige rettesnor er 3 øvelser per dag, og klubben dekker startavgiften for disse. - Dersom svømmere/foreldre selv har et spesielt behov for mer enn 3 øvelser per dag (f.eks. at man skal klare et krav eller andre spesielle omstendigheter), er det treneren i samråd med klubben som tar den endelige avgjørelsen. - Det ligger i trenernes mandat å begrense eller øke antall øvelser per dag, og de kan således overstyre svømmeres/foreldres innspill til øvelser om nødvendig. Kostnader for startkontingenter - I tilfeller hvor svømmerne/foreldre ønsker flere enn 3 øvelser per dag, må foreldre selv dekke startavgiften fra og med øvelse 4. - Dersom svømmere ikke stiller til start uten gyldig grunn, vil foreldre bli fakturert for startavgiften, og det gjelder fra første øvelse. Dette gjelder ikke ved sykdom, skader eller annet gyldig fravær, men tilfeller som lekser, familieselskaper, kino, «gidder ikke», etc. - Fakturering for eventuelle startavgifter vil administreres av klubben, og det vil sendes ut samlefaktura et par ganger per år. Stevner som ikke er prioritert av Madla Noen ganger kan det være ønskelig å delta på stevner som ikke er angitt på aktivitetsoversikten. Ønsket tas opp med trener som vil ta saken opp med trenerkollegiet for uttalelse. Følgende forutsetninger skal være på plass for at stevnedeltakelse på stevner utenom Madla sin aktivitetsoversikt skal kunne godkjennes: Stevnedeltakelse skal avklares med trener på forhånd Påmelding skjer gjennom Madla Inviteres andre svømmere med så skal det gjøres til en gruppe og ikke enkeltindivid 9

10 Stevnet skal ikke komme i konflikt med klubbens øvrige stevnedeltakelse, eller skape negativ stemning blant andre som ikke får være med. Alle kostnader dekkes av den enkelte Årsak til stevnedeltakelse utenfor klubbens regi kan f.eks være ønske om/behov for å ta krav (øvelser som ikke tilbys på klubbens prioriterte stevner), familie er på reise, kan være satt som krav for deltakelse på leir, går glipp av andre stevner (med "gyldig" grunn). Hvorfor delta på stevner? I tillegg til at Madla er en klubb som naturlig nok driver med konkurransesvømming og ønsker å motivere alle til å konkurrere, er det viktig å være klar over at vi konkurrerer med de andre svømmeklubbene i byen om treningstider. Antall tildelte timer klubben får tildelt henger sammen med hvor mange svømmere vi stiller med på konkurranser og som oppnår gyldig tid på øvelser. Derfor vil vi at alle svømmere fra det året de fyller 10 år skal delta på minst to approberte stevner per år. Påmelding til stevne, tur og leir er bindende Stevne- og leirpåmelding er bindende. Kan man av ulike årsaker ikke delta, får man kun refundert det beløp klubben eventuelt får tilbakebetalt. Ved reisestevner og leirer forskuddsbetaler klubben store deler av utgiftene til reise og opphold i forkant av aktiviteten. Ved avmelding får deltakeren kun igjen det som klubben slipper å betale. Bemerk at klubben ikke har reiseforsikring. - I god tid før stevne, tur eller leir sendes det ut innbydelse til medlemmene. Det opplyses hva som vil være fristen for å melde seg på. (Internfrist for påmelding) - Innen internfrist må alle påmeldinger være gjort. - På dagen for ekstern frist sendes våre påmeldinger til arrangør, og etter denne datoen ønsker vi ikke å komme med etteranmeldinger eller endringer. - Påmelding etter internfrist kan risikere å ikke bli godtatt. Dette gjelder også endring av øvelser. - Eventuelle feil som blir oppdaget skal gis beskjed om før ekstern frist. For sen info om feil vil ikke bli endret med mindre vi anser det for å ha stor betydning og det er vi, eller arrangør, som har gjort feil Egenandeler Stevner og treningsleirer som har egenandeler blir normalt fakturert i forkant av selve aktiviteten. Størrelsen på egenandelen kan variere og vil bli oppgitt i forkant av påmeldingen. Påmelding til aktivitet innebærer også en aksept for egenandelen. Husk og gi beskjed til klubben om du skifter e- postadresse. 10

11 Forsikringer ved reise En egen reiseforsikring er nødvendig når du reiser på stevner og leirer med Madla Svømmeklubb. Klubben har ikke egen reiseforsikring som dekker avbestilling ved sykdom eller andre hendelser når vi er på tur. Reisevirksomheten i klubben er stor, og vi er ofte mange på tur. Dette gjør at vi er tidlig ute med booking av transport og overnattinger for å senke kostnader og egenandeler. Ulempen er at budsjettreiser gir liten eller ingen fleksibilitet med hensyn til eventuelle avbestillinger. Alle må ha reiseforsikring med avbestillingsforsikring som gjelder for familie. På denne måten vil man ikke lide økonomisk dersom deltageren blir syk og må melde avbud. Utover sykdom gjelder en slik avbestillingsforsikring også i forhold til andre hendelser av alvorlig karakter i familien. Sjekk din egen forsikring for detaljer og anskaff en dersom dere ikke allerede har. Sett dere også inn i dekningen for reisegods og lignende. Det hender dessverre at ting blir mistet/stjålet når man er på tur. Skulle deltakeren i tillegg bli syk/skadet på reisen skal man heller ikke glemme behandlingsutgifter og hjemtransportkostnadene, som kan være greit å få dekket om noe galt skulle skje. Når du reiser innen EØS-områder bør man også ha med seg Europeisk Helsetrygdkort. Dette kan bestilles på (kostnadsfritt). Dugnadsinnsats Det koster å drive svømmeklubb. Dette er noe dere alle merker gjennom treningsavgift, salg av loddbøker og påkrevd dugnadsarbeid. Økonomien er et evig tema. Bakgrunnen til at vi krever at alle bidrar med en viss dugnadsinnsats er fordi bidraget fra våre sponsorer, treningsavgiftene samt støtten fra det offentlige ikke er tilstrekkelig til å holde det gående. Klubben er opptatt av å fordele byrdene mest mulig rettferdig mellom de ulike medlemmene i klubben fra kursnivå til Elite. Til gjengjeld får utøverne mye tilbake fra klubben i form av direkte bidrag for deltakelse på leirer og stevner. Uten at klubben hadde bidratt ville kostnadene for hver enkelt familie vært vesentlig høyere, så regnestykket over de faktiske kostnadene blir ikke komplett før disse tallene er med. Alternativet til å ikke å ha dugnader ville vært vesentlig høyere treningsavgifter, egenandelere eller redusert tilbud til de aktive. Og det er ikke noe Madla ønsker. Dugnadslister sendes i god tid, samt påminnelser vil også bli sendt ut pr mail. Kan dere ikke møte til oppsatt vakt, må dere selv finne en å bytte med. TILSYNSVAKTER Madla Svømmeklubb har tre faste tilsynsvakter i klubben som rullerer på konkurransegruppene: - tilsynsvakt 5 dager i uken ved Madlamark skole - tilsynsvakt 3 dager i uken ved Kannik skole. - vaktordning på babysvømming lørdager i Tasta Svømmehall Disse dugnadene er faste for klubben og gir inntekter som er veldig viktige. For hver svømmer må foreldre påregne 3 tilsynsvakter på en skole i løpet av skoleåret. 11

12 Tilsynsvakten skal være tilstede ved skolen mellom og hvis det er brukere på skolen. Ved Kannik skole er det å åpne og låse klasserom til undervisning samt svømmehallen og gymsalen. Ved Madlamark har vakten ansvar for svømmehallen og gymsalen. Dersom vakter utgår p.g.a. stenging eller annet kan det blir omfordeling av vakter. DUGNAD VED STEVNER Madla Svømmeklubb arrangerer Stavanger Open hvert år i mai/juni. I tillegg arrangerer vi enkelte år også mesterskap. Ellers arrangerer Madla Svømmeklubb - et internt stevne for rekruttene våre hvert semester. - et rekruttstevne for alle svømmeklubber hver vår. - et klubbstevne i januar/februar. Til alle disse arrangementene trengs det voksne for at gjennomføringen skal bli bra. Det vi trenger bistand til her er tidtakere, kafedrift, sekretariat osv. LODDSALG OG ANDRE AKTIVITETER Madla Svømmeklubb har også andre aktiviteter som loddsalg en til to ganger pr år, men ut over det forsøker vi å holde dugnadsaktiviteten så lav som mulig. Selv om Madla Svømmeklubb forventer at foreldre stiller opp på dugnadene, ønsker vi at dugnad skal være gøy! Alle kan bidra, og man blir kjent med andre foreldrene og får mer innsikt i hva barna våre driver med. 12

13 Våre informasjonskanaler E-post All kommunikasjon i forbindelse med stevner, leirer, dugnad osv. skjer via e-post gjerne i kombinasjon med informasjon på hjemmesiden. Husk og gi beskjed til klubben om du skifter epostadresse, og notér ned treners e-post og telefonnummer. Hjemmesiden til Madla Bruk denne hyppig! Adressen er Facebook Her kommer det ofte oppdateringer om hva som skjer i klubben. Gå inn på facebook.com/madlasvommeklubb og lik vår side. 13

14 Svømmetrening hva gjør vi? Tid i vannet Svømming er en idrett hvor man må være mye i vannet for å bli god. Dette er fordi mennesker er mest vant til å være på land, og kroppen må venne seg til å jobbe i vannet. Det trenes derfor ganske mye, selv i starten av svømmekarrieren, og vi prøver å variere treningen så godt som mulig. Teknikk Det er viktig å svømme med riktig teknikk. Vi bruker mye tid på innlæring og videreutvikling av teknikk. Teknikk er ikke bare hvordan svømmetakene ser ut over vann, men også under vann. Vi jobber også mye med hvordan kroppen ligger i vannet, og hvordan man bruker musklene i magen og ryggen for å bevege overkroppen. Tradisjonelt er det fire svømmearter; butterfly, rygg, bryst og crawl. I moderne svømmeidrett brukes også såkalte delfinkick, som «den femte svømmearten». Kroppen utfører en bølgebevegelse, akkurat som en delfin gjør, for å presse vannet bakover og bevege seg selv fremover gjennom vannet. Denne teknikken er blitt en større og større del av alle svømmeartene, og forutsetter sterke muskler i mage og rygg. Utstyr Vi bruker forskjellig utstyr som svømmeføtter (zoomers), beinsparkplater og padles for å lære teknikk og bli sterke i vannet. Styrke- og basistrening For å bli god til å svømme må man være sterk i forhold til sin egen kroppsvekt. Derfor jobber vi med styrketrening med egen kroppsvekt fra tidlig alder. Det er ingen fare forbundet med dette selv hos unge utøvere. Ettersom utøverne blir eldre trener vi mer målrettet styrketrening, både med og uten vekter. Vi ønsker at svømmerne skal være allsidige, og forsøker å legge inn alternativ trening på land, som for eksempel løping, aerobic og ballspill. Hva skjer på et svømmestevne? Påmelding Svømmerne og foreldre får informasjon om stevner barna kan delta på via e-post. Foreldre har ansvar for å bekrefte påmeldingen til trener via e-post eller den kanalen som brukes innen fristen. Oppmøte Det er viktig å komme i tide til stevnet. All informasjon om oppmøtested og tid blir informert om fra klubben i god tid. Kom til svømmehallen der stevnet skal være ca 15 minutter før det står at innsvømmingen starter, da har du god tid. Oppvarming Oppvarming (innsvømming) før konkurranse er viktig. Da får du prøvd bassenget, testet vendinger og svømt av deg litt nervøsitet. Du bør svømme i minst 30 minutter. Som oftest vil treneren gi innspill til oppvarmingsprogram man kan bruke. 14

15 Påkledning Det er viktig å ha med seg nok klær for å holde seg varm under stevnet, se listen under. Det er ikke behagelig å gå rundt i den samme våte badedrakten en hel stevnedag. Hvis det er lenge mellom øvelsene må man skifte til tørr badedrakt/bukse. Hvis det ikke er tid, eller du ikke har med deg flere tørre drakter, bør du tørke deg godt og ta på treningsdress, sokker og joggesko. Hvis du går rundt og er våt, blir du kald. Utstyr som alltid skal være med: - Treningsdress (helst klubbdress) - T-skjorte (med Madlalogo) - Joggesko - Sokker - Badedrakter/bukser minst to, avhengig av antall øvelser - Badehetter minst to, viktig å ha en i reserve (husk: med Madlalogo) - Svømmebriller minst to, viktig å ha et par i reserve - Håndkle gjerne to - Drikkeflaske - Matpakke se under Mat og drikke På svømmestevner er det ofte en kafeteria, men der selges det som regel mest kaker, vafler og pølser. For å svømme bra en hel dag trengs det ordentlig mat. Ta med en skikkelig matpakke, og sørg for å spise frokost før du drar hjemmefra. Matpakken kan bestå av (grove) brødskiver med ost, skinke eller annet pålegg, pastasalat, yoghurt, frukt, rosiner og nøtter. Vent med kake, brus, vaffel og pølse fra kafeteriaen til du er helt ferdig med å svømme. Drikkeflasken skal alltid være med. I løpet av et stevne bør du drikke minst en liter eller mer. Når du tisser skal urinen være blank, ikke gul. Hvis du spiser nok mat holder det fint med vann. Treningsleirer I løpet av året deltar klubben på mange forskjellige treningsleirer for de ulike gruppene. Det kan variere fra år til år, men her er en oversikt over de fleste leirene: LEIR HVEM DELTAR HVEM ARRANGERER HVOR Oppstartsleir Alle grupper unntatt Elite Madla Lokalt og Eliterekrutt Høstleir Alle grupper unntatt Elite Madla Lokalt og Eliterekrutt Høstleir Elite og Eliterekrutt Madla Ofte utlandet Vinterleir K- og T-grupper Madla Lokalt Vinterleir Elite og Eliterekrutt Madla Ofte utlandet Påskeleir LÅMØ/UM-svømmer Svømmekretsen Lokalt/ nasjonalt NM-leir NM-svømmere Madla Ofte utlandet 15

16 LÅMØ - Landsdelsårsklassemønstring LÅMØ er et veldig viktig satsningsområdet for klubben, og er for de av utøverne våre som er mellom 11 og 16 år. Noen fakta om LÅMØ: - Norge deles inn i 5 landsdeler - Deltar fra det året man fyller 11 år til 16 år - For å delta på LÅMØ i 2015 svømt alle LÅMØ-øvelsene i løpet av 2014* - Alle må delta på alle øvelsene modeller (Fyller år i 2015): gyldig tid på alle øvelsene modeller (Fyller år i 2015): de 24 beste i hver av klassene er kvalifisert, sammenlagt poengsum 4 av de 5 beste LÅMØ-øvelsene - Arrangeres samtidig i hele Norge helgen midt i februar. - LÅMØ Vest arrangeres i Bergen (6.-8. feb 2015) - Direkte kvalifisering fra LÅMØ til ÅM (10. april 2015 i Oslo) LÅMØ-øvelser høsten 2014 LÅMØ 2004-modeller SSC (Stord) Klepp Egersund Julesprint 400 fri V V 50 bf V V V V V 100 br V V V V 100 ry V V V 200 medl V V LÅMØ SSC (Stord) Klepp Egersund Julesprint 400 fri V V 100 bf V V V V 200 br V V V 200 ry V V 200 medl V V V *Kvalifiseringsperiode for LÅMØ 2015: 22.januar januar

17 Salg av utstyr til trening og konkurranse Cirka en gang per måned har klubben salg av trenings- og konkurranseutstyr på Kannik. Informasjon om salgsdag publiseres på nettsiden og sendes ut per e-post til medlemmene. Klubben har også utstyrsavtale med Fastswim hvor medlemmene får 20% rabatt på veiledende priser. Avtalen innebærer at Madla Svømmeklubb vil være en prioritert partner og vil få tilgang på de aller nyeste modellene som blir lansert. Arena er ansett som å ha verdens beste konkurransedrakter. KLUBBTØY MED MADLALOGO Tøy som bestilles fra nettbutikken vil ikke bli levert med Madlalogo! Klubbtøy med Madlalogo kan kjøpes på salgsdagene eller bestilles separat hos Madla. BESTILLING AV ARENA-UTSTYR UTEN MADLALOGO, MEN MED RABATT Klubbens medlemmer kan handle Arena-utstyr med 20% rabatt på veiledende priser via nettbutikken til Fastswim (http://fastswim.no). I nettbutikken må man først registrere seg som kunde, og før man betaler må man huske å legge inn vår rabattkode Madla

18 Generelle svømmeregler På åpne/approberte stevner vil svømmerne bli vurdert av dommere etter det gjeldende regelverket. Nedenfor vil du finne de viktigste reglene innenfor hver svømmeart. Fri - Det meste tillatt bortsett fra å gå på bunnen av bassenget eller trekke seg i baneskilleren. - Man kan svømme hvilken svømmeart man vil, men nesten alle velger crawl da dette er den raskeste svømmearten. - Man har lov til å «kicke» 15 m under vann. Rygg - Må svømmes på ryggen med vekseltak. - Den eneste gangen en svømmer har lov til å være på magen er på det siste taket før en vending. Her har svømmeren lov å rotere over på magen og ta et crawl-armtak. Saltoen må starte med en gang du har rotert over på magen. Vendingen må gjøres i en bevegelse. - Innslaget (når du tar i veggen for å avslutte øvelsen) skal skje mens du ligger på ryggen, med en hånd i veggen. - Hvert basseng har ryggvendingsflagg plassert 5 m fra kanten. Det er viktig at svømmerne lærer seg å telle hvor mange tak de bruker fra flagget og til veggen. Dette gjør vending og innslag mye enklere. - Man har lov til å «kicke» 15 m under vann. Bryst - Bensparket skal være symmetrisk (begge bena må gjøre det samme samtidig), og føttene må vris utover når man sparker bakover. (Sakse-ben er ikke lov). - Armtaket skal være symmetrisk. - Man må puste mellom hvert tak. - Ved vending og innslag må begge hendene berøre veggen samtidig. - Man har kun lov til å ta ett undervannstak etter start og vending. Butterfly - Armene føres fram over vannflaten og armtaket må være symmetrisk. - Bena må være samlet under kicket (det er ikke lov med bryst beinspark). - Ved vending og innslag må begge hendene berøre veggen samtidig. - Man har lov til å «kicke» 15 m under vann. Medley - Medley består av alle fire svømmeartene. - Individuell medley svømmes i rekkefølgen butterfly, rygg, bryst og crawl. - På stafett svømmes medley i rekkefølgen rygg, bryst, butterfly og crawl. - Ellers er reglene i medley de samme som for de individuelle svømmeartene (bortsett fra at fri er erstattet med crawl). - Medleyvendingene: o Butterfly til rygg: ligger på magen og tar i veggen med to hender samtidig, og sparker fra på ryggen i strømlinje. o Rygg til bryst: ligger på ryggen og tar i veggen med en hånd, og sparker fra på magen i strømlinje. o Bryst til crawl: ligger på magen og tar i veggen med to hender samtidig og sparker fra på magen i strømlinje. 18

19 Foreldrevettregler Positiv foreldremedvirkning er viktig! Det er viktig å vite at foreldre har en viktig rolle i å støtte barna og sørge for en positiv opplevelse på trening og konkurranse. Men noen ganger kan foreldre legge et unødvendig stort press på barna, og dersom du kan svare «ja» til flere av følgende spørsmål kan det være risiko for at du er altfor ambisiøs på ditt barns vegne: - Er det veldig viktig for deg at barnet vinner? - Dersom ditt barn har svømt dårligere enn forventet, er din skuffelse synlig gjennom kroppsspråk eller ord? - Føler du at det er din oppgave å «psyke opp» barnet ditt før konkurranse? - Føler du at det å vinne eller sette rekorder er det viktigste for å kunne ha glede av svømmingen? - Gir du ditt barn en «dom» umiddelbart etter trening eller et løp? - Føler du at du er nødt til å tvinge barnet ditt til å gå på trening? - Tar du deg selv i å blande deg inn i trenerens veiledning under trening eller konkurranse, og tenker at du kunne gjort det bedre? - Tar du deg selv i å ikke være så veldig interessert i ditt barns motstandere selv om de er i samme klubb? - Er ditt barns målsetninger mer viktig for deg, enn de er for ditt barn? - Har du gitt materielle belønninger for prestasjoner på stevner eller trening? På neste side finner du en veiviser for foreldre som skal være vår rettesnor for at Madla Svømmeklubb skal oppnå mottoet: - Svømmeglede for alle 19

20 BARNEPIKE, NEI TAKK! Din ungdom trenger å utforske idretten på egenhånd. Engasjer deg, men husk det er barna som er utøveren ikke du. De vil oppleve både medgang og motgang, både på det sportslige og sosiale området. Vær til stede og gi din støtte i tunge perioder, men de må selv lære å takle både oppturer og nedturer. BORT MED AMBISJONENE! Pakk vekk ambisjonene du eventuelt har på ditt barns vegne, og la vær å presse, pushe og sammenligne. Du skal støtte og lytte, for ungdommen har nok av forventninger og press i sin hverdag. Negative tilbakemeldinger; det være seg om sine egne eller andres barn; hører ikke hjemme hverken på eller etter trening/konkurranse. Spør om de har hatt det gøy, ikke hvilke resultater de fikk. Husk å heie på din klubb og alle klubbens medlemmer. LA TRENERNE VÆRE TRENERE! Det er lov å være engasjert, men husk at det er trenere som har fått klubbens tillit til å bli trenere for ditt barn. Du skal ikke gi råd mht teknikk eller det taktiske, det er trenerens oppgave, og ikke din. Hvis det er ting man er uenig i, ta det opp med trenerne direkte eller klubbens ledelse uten barna til stede. Bassengkanten er trenernes arbeidsplass og er dermed forbeholdt trenerne. Det er greit at foreldre er tilstede, men må da forholde seg i bakgrunnen. Foreldre skal ikke involvere seg i treningen hverken fysisk på kanten eller verbalt med instruksjoner fra sidelinjen. Vi ber at foreldre ikke filmer egne eller andres barn med kamera eller mobil på trening. Ikke forsøk å påvirke barna under konkurranse, vær positiv uansett resultat og ikke gi dom, men heller spør om det var gøy. Respekter trenerens valg og prioritering av stevner, øvelser, løpsopplegg, og andre beskjeder. OPPLEVELSER ER DET SOM TELLER! Tillat at de er barn og skal ha det morsomt. Resultater glemmes fort, mens det er de gode og morsomme opplevelsene som styrker samholdet og utvikler din ungdom. Idretten vil alltid gå i bølgedaler, og det er mye lettere å takle sportslig motgang når man har sosial medgang. Svømming skal være gøy og gi positive opplevelser som de vil huske resten av livet og vennene de får i svømmingen varer ofte livet ut! Svømming produserer gode mennesker, og du skal være glad for at ditt barn deltar! 20

Velkommen som konkurransesvømmer

Velkommen som konkurransesvømmer Velkommen som konkurransesvømmer Lambertseter Svømmeklubb 2015 Våre samarbeidspartnere: www.lsvk.no Lambertseter svømmeklubb takker alle våre samarbeidspartnere! Generalsponsor: Hovedsponsor: Gullsponsor:

Detaljer

Sportslig plan. Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte. SSK Håndballgruppa Sportslig plan 2014/2015

Sportslig plan. Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte. SSK Håndballgruppa Sportslig plan 2014/2015 Sportslig plan Visjon: Snarøya Sportsklubb for alle - lengst mulig, best mulig. Verdier: Glede Øve Yte Side 1 av 18 1. Snarøya Sportsklubb - Håndballgruppa... 3 2. Formål... 3 3. Målsetting... 3 4. Hvordan

Detaljer

DEL 1: Velkommen som leder for en løpe:gruppe... 3 DEL 2: Planlegging, gjennomføring og evaluering av løpegruppen... 13

DEL 1: Velkommen som leder for en løpe:gruppe... 3 DEL 2: Planlegging, gjennomføring og evaluering av løpegruppen... 13 1 2 INNHOLD DEL 1: Velkommen som leder for en løpe:gruppe... 3 Hvorfor er løpegrupper en kjempemulighet for klubbene?... 4 Hva trengs for å starte en løpegruppe?... 7 Hvem er løperne?... 9 Det enorme potensialet

Detaljer

Veileder for reiseledere i Karmøy svømmeklubb (KSK)

Veileder for reiseledere i Karmøy svømmeklubb (KSK) Veileder for reiseledere i Karmøy svømmeklubb (KSK) pr 24.11.14 Innhold 1. Lagledere/reiseledere oppgaver og ansvar stevner 2. Treningsleirer 3. Stevnesang og klubb-rop 4. Forslag til reiselapp treningsleir

Detaljer

Spillerutvikling i en breddeklubb

Spillerutvikling i en breddeklubb Spillerutvikling i en breddeklubb AV: Morten Tandberg 1 1. Forord Denne oppgaven er skriftlig oppgave på UEFA-A lisens kurset 2012 og jeg skal se nærmere på hvordan vi driver spillerutvikling i Norge og

Detaljer

Praktisk Håndbok CSK Fotball

Praktisk Håndbok CSK Fotball Praktisk Håndbok CSK Fotball CSK Fotball sin overordnede målsetning er: Flest mulig så lenge som mulig Vår målsetning er å være en sosial motor i nærmiljøet. Venner for livet! Er et begrep vi ønsker å

Detaljer

Rammeplan for aldersbestemt håndball i Stjørdalsføret. Et samarbeidsprosjekt for å fremme håndballen i Stjørdalsføret

Rammeplan for aldersbestemt håndball i Stjørdalsføret. Et samarbeidsprosjekt for å fremme håndballen i Stjørdalsføret Rammeplan for aldersbestemt håndball i Stjørdalsføret. Et samarbeidsprosjekt for å fremme håndballen i Stjørdalsføret Håndbok og oppslagsverk for håndballklubbene i Stjørdalsføret. Formålet med denne rammeplanen

Detaljer

SU presenterer med dette en komplettering og revidering av Sportsplanen som ble fremlagt og vedtatt høsten 2013.

SU presenterer med dette en komplettering og revidering av Sportsplanen som ble fremlagt og vedtatt høsten 2013. Revidert juni 2014 Innledning SU presenterer med dette en komplettering og revidering av Sportsplanen som ble fremlagt og vedtatt høsten 2013. I tillegg til å favne også ungdomshåndballen fra 13-18 år,

Detaljer

NUKs leirhåndbok Et dokument til hjelp for planlegging og gjennomføring av en vellykket leir!

NUKs leirhåndbok Et dokument til hjelp for planlegging og gjennomføring av en vellykket leir! Denne håndboken er laget for å samle praktiske opplysninger og erfaringer i forbindelse med NUKs leirarrangementer. Håpet er at vi skal kunne gjøre leirene våre enda bedre, og at vi skal kunne spare tid,

Detaljer

TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK. Godkjent i årsmøte 10/2/2015

TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK. Godkjent i årsmøte 10/2/2015 TASTA HÅNDBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK Godkjent i årsmøte 10/2/2015 Innhold Innledning... 3 Historikk... 3 Lovverk... 3 Idrettslagets formål... 3 Verdier... 4 Klubbens målsetning... 4 Sportslig målsetning...

Detaljer

Klubbhåndbok for Harstad svømmeklubb

Klubbhåndbok for Harstad svømmeklubb Klubbhåndbok for Harstad svømmeklubb 1 INNHOLD Innledning..3 Historikk og status..3 Grunnlagsopplysninger for Harstad svømmeklubb..3 Visjon, mål og verdier.4 Organisering av Harstad svømmeklubb 5 Oppgaver

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HAIK

ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HAIK ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HAIK Vedtatt på årsmøtet 2011 Innledning... 5 Historikk... 5 Idrettslagets formål... 5 Visjon... 5 Verdigrunnlaget... 5 Virksomhetsidé / hovedmål... 6 Virkemiddel... 6 Handlingsplan

Detaljer

Stevnehåndboken. Innhold. Revisjon av januar 2015

Stevnehåndboken. Innhold. Revisjon av januar 2015 Stevnehåndboken Revisjon av januar 2015 Innhold 1. FORORD... 4 2. NØKKELPERSONER... 5 2.1 Stevneleder... 5 2.2 Stevneråd... 5 2.3 Sekretariatsleder... 5 2.4 Speaker... 6 2.5 Innpisker... 6 2.6 Ringdommer...

Detaljer

SPORTSPLAN. Versjon 1.3 1

SPORTSPLAN. Versjon 1.3 1 SPORTSPLAN Versjon 1.3 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 4 2 Formålsparagraf, verdigrunnlag og mål... 6 2.1 Vår formålsparagraf... 6 2.2 Våre verdier og verdigrunnlag... 6 2.2.1 Positive ishockeyopplevelser...

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Barnehåndball 1. Håndball for alle. Barnehåndball. Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år

Barnehåndball 1. Håndball for alle. Barnehåndball. Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år Barnehåndball 1 Håndball for alle Barnehåndball Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år Barnehåndball - 2 BRUK TID TIL Å SNAKKE MED DEN ENKELTE SPILLER Barnehåndballens

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Sportslig Håndbok for Fotballgruppa i NUIL

Sportslig Håndbok for Fotballgruppa i NUIL Sportslig Håndbok for Fotballgruppa i NUIL siste endring: juni 2015 Innholdsfortegnelse Om dokumentet... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 Godkjenning... 3 2 Organisasjon... 3 2.1 Styret... 3 2.2

Detaljer

INNHOLD KLUBBHÅNDBOK. Side:1

INNHOLD KLUBBHÅNDBOK. Side:1 INNHOLD 1 Generell klubbinformasjon... 3 1.1 Visjon... 3 1.2 Mål for VBK... 3 1.3 Historie... 3 1.4 Organisasjon... 3 1.5 Daglig leder... 5 2 Ansvarsbeskrivelse og arbeidsoppgaver... 5 2.1 Arbeidsoppgaver

Detaljer

Idrettskonsulent Brit W. Nakken, tlf. 21 02 96 79 brit@svomming.no. Idrettskonsulent Ingrid Haslev Anmarkrud, tlf. 21 02 96 72 ingrid@svomming.

Idrettskonsulent Brit W. Nakken, tlf. 21 02 96 79 brit@svomming.no. Idrettskonsulent Ingrid Haslev Anmarkrud, tlf. 21 02 96 72 ingrid@svomming. Foto: Øyvind Thorsen [Innhold] 5 2011 6-9 Nok en super-vellykket T/L-konferanse Ikke uventet ble også årets storsamling for svømmeidrettene i Norge like vellykket som de foregående T/L-konferansene - med

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT Vedtatt på årsmøtet 23.02.2015 Rev 04 23.02.2015 Side 1 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Historikk... 4 1.2 Idrettslagets formål... 4 1.3 Verdigrunnlag... 4 2.

Detaljer

Organisasjonsplan. Organisasjonsplan for Ringvassøy Idrettslag, vedtatt på årsmøtet 14.03.13

Organisasjonsplan. Organisasjonsplan for Ringvassøy Idrettslag, vedtatt på årsmøtet 14.03.13 Organisasjonsplan 2013 Organisasjonsplan for Ringvassøy Idrettslag, vedtatt på årsmøtet 14.03.13 1 Innholdsfortegnelse Innhold Historisk... 4 Visjon.... 4 Verdigrunnlag... 4 Virksomhetsideen.... 5 Hovedmål

Detaljer

Friidrett. for barn og ungdom. En håndbok for trenere, ledere, aktive, foreldre og dommere

Friidrett. for barn og ungdom. En håndbok for trenere, ledere, aktive, foreldre og dommere Friidrett for barn og ungdom En håndbok for trenere, ledere, aktive, foreldre og dommere Norsk Friidretts målsettinger for barneog ungdomsfriidretten Visjon Friidrett skal være en attraktiv idrett for

Detaljer

Sportsplan. (Barne- og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb

Sportsplan. (Barne- og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb Sportsplan (Barne og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb Verdigrunnlag All aktivitet i SIL Fotball skal være basert på følgende;

Detaljer

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20..

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 Signatur: ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Innholdsfortegnelse. ORGANISASJONSPLAN... 2 Innholdsfortegnelse....

Detaljer

arne : Vidar AlfotoF

arne : Vidar AlfotoF Foto: Vidar Alfarnes [Innhold] 10 Årets utøvere hedret Svømmeren Alexander Dale Oen (bildet), stuperen Timo Klami og funksjonshemmede Mariann Vestbøstad ble kåret til Årets Utøvere! Foto: Scanpix 20 Maj

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR SIGGERUD GÅRD BARNEHAGE Siggerud Gård Barnehage Bekkefaret 10, 1404 Siggerud Tlf: 64 85 70 30 / mobil styrer: 907 67 325 e-post: marie.jonsson@ski.kommune.no Innhold 1. VELKOMMEN

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

SPORTSPLAN SUNDE IL HÅNDBALLAVDELING

SPORTSPLAN SUNDE IL HÅNDBALLAVDELING SPORTSPLAN SUNDE IL HÅNDBALLAVDELING SPORTSLIG UTVALG Rev. 2012 Innhold: Innhold:... 2 1. Innledning... 4 2. Sunde IL: Sportslige målsettinger & verdigrunnlag... 4 3. Fair Play... 5 4. Retningslinjer trening

Detaljer