HDL-BUS PRO INSTALLASJON. Utgave 2, Januar 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HDL-BUS PRO INSTALLASJON. Utgave 2, Januar 2014"

Transkript

1 PRAKTISKE TIPS TIL FORBEREDELSE AV EN HDL-BUS PRO INSTALLASJON Utgave 2, Januar 2014 Dette er ikke en komplett guide til alt man trenger å kunne for å installere et HDL-BUS Pro anlegg, så vi anbefaler alle som skal designe, installere og programmere anlegget å ta noen av våre kurs eller å lese den litt mer omfattende designguiden. Vi vil også legge ut en rekke små filer om de forskjellige temaene i løpet av våren Se derfor på dette dokumentet som en samling med tips det kan være greit å forholde seg til i starten av et prosjekt. Send oss gjerne flere tips eller ønsker om temaer du ønsker vi bør dekke i lille guiden. Nye utgaver av guiden kan lastes ned fra under «support» HDL Nordic AS Verkseier Furulundsvei 9B 0668 Oslo Norway Tel: (+47)

2 GRUNNPRINSIPP Grunnprinsippet for et HDL-BUS Pro anlegg er veldig likt det for et KNX-anlegg. De fleste komponenter, som dimmere, releer, strømforsyninger og tilsvarende monteres i et skap, gjerne sikringsskapet. 230V kabler til lamper, stikk-kontakter, elektriske varmekabler og annet trekkes fra utstyret i skapet og rett til lampeuttak, kontakter, osv. Alle HDL-BUS pro enhetene kobles sammen med en buskabel, som kobles fra enhet til enhet i skapet og videre til paneler (brytere) og sensorer rundt om i bygningen. SKAP OG KURSER Pass på at sikringsskapet er stort nok til å få plass til alle HDL-BUS Pro enhetene som trengs i et anlegg. Typisk plasskrav er 8 moduler for en 8-kanals relemodul, 12 moduler for en 6-kanals dimmermodul, og 16 moduler for kombinasjonen av strømforsyning, IPmodul og logikkmodul. Ofte bruker man andre moduler i tillegg, som f.eks. SMS-modul, DMX-modul, varmestyringskontrollere, osv. Gjør en beregning på plassbehovet (størrelse på hver enhet fines i enhetens datablad) og sett av en del ekstra plass for fremtidige utvidelser. I større eneboliger og forretningsbygg er det ofte praktisk å bruke «hjelpeskap» andre steder i bygget. Sett hovedkomponentene i hovedskapet, sammen med dimmere/releer som skal styre lamper og annet i samme del av bygget som hovedskapet. Så kan du plassere et lite ekstraskap f.eks. i en bod i en annen ende av bygget, og montere dimmere/releer for den delen av bygget der. På den måten blir det mindre 230V kabeltrekk. Så forbindes skapene med en buskabel, som gjerne også kan gå innom veggpaneler og sensorer på veien. Viktig om sikringskurser: HDL s 230V dimmermoduler har felles 230V inngang og inntil 6 utganger. Det betyr at hele modulen, og dermed alle lamper den driver, vil gå på samme sikringskurs. Ønsker du å ha en egen sikringskurs for lyset på badet trenger du en egen dimmermodul som ikke deles med andre rom (kurser). Relemoduler har individuelle innganger for hver utgang og kan derfor fint deles på forskjellige sikringskurser. Topolet brudd for 230V belysing oppnås ved å bruke to relekanaler (L+N) på utgangen av en dimmerkanal. BUSKABEL Buskabelen i et HDL-BUS Pro anlegg er en standard 4-leder KNX-kabel (HDL-BUS Pro bruker 4 ledere, to for data og to for driftsspenning). Bruk standard KNX-kabel (f.eks. kjøpt fra HDL) eller ferdig trukket i rør. Pass på at det er en 4-leder, og ikke 2-leder. Kabelen skal helst gå i serie, dvs. fra enhet til enhet, i stedet for i stjerne. Noen avgreninger er helt greit, men begrens det så mye som mulig slik at buskabelen i størst mulig grad går i serie. Start i hovedskapet og kable fra enhet til enhet (rekkefølgen på komponentene betyr ingen ting). Husk at du nå i praksis har to ender av bus en i skapet (første og siste komponent), så om du trenger to buskabler ut av skapet, en i hver retning i bygget, kan du koble den ene til den ene enden av komponentene i skapet og den andre til den andre enden. Kablene som går ut av skapet trekkes til første veggpanel, deretter til neste, så kanskje via en sensor i taket, videre til et panel i neste rom, osv. Den kan gjerne gå innom noen dimmere og releer i et hjelpeskap og videre ut til flere paneler og sensorer. Buskabelen skal ikke termineres i enden, og ikke kobles tilbake til hovedskapet (ikke ringkobles). I visse tilfeller er det nødvendig med noen avgreininger, f.eks. fra et panel på veggen og opp til en sensor i taket, mens bussen samtidig går videre fra panelet til neste panel. Det er ikke noe problem å gjøre dette, men vi anbefaler å begrense det så mye som mulig (ref. spesifikasjonen på RS485-bus generelt). Buskabelen bør ikke trekkes i samme rør som 230V eller annen sterkstrøm. Dette for å hindre at eventuell elektrisk støy fra 230V påvirker datatrafikken på buskabelen. Side 2

3 De aller fleste HDL-BUS Pro enheter har en hurtigkopler (se bilde) med samme fargekoder som lederne i KNX-kabelen. Hurtigkopleren gjør det raskt og enkelt å koble buskabelen til enheten og videre til neste. Trenger du en ekstra avgrening kan du enkelt skjøte buskabelen med Wago-klemmer, sukkerbiter eller annet praktisk utstyr på utsiden. Husk i så fall på å beholde tvinningen på den gule og den hvite lederen så tett opp til koblingen som mulig. På noen HDL-BUS Pro enheter er det skrutilkoplinger i stedet for hurtigkoplere. Pass ekstra godt på å lese teksten på skrutilkoplingene, rekkefølgen på fargene er normalt IKKE de samme som for hurtigkoplingen. Pass på at den gule ledningen går til skruterminalen merket med Data+ (eller 485+), den hvite går til Data- (485-), den sorte går til COM og den røde til +24V (Vcc). De aller vanligste feilene i et HDL-BUS Pro-anlegg skyldes feil eller Data+ Data- COM +24V slurvete buskabling. Bruk noen ekstra sekunder på hver kobling, Gul Hvit Sort Rød så sparer du tid totalt sett. Pass på å avisolere ledningen i riktig lengde så den går helt til bunns i hurtigkobleren eller skruterminalen, uten at det er synlig kobber på utsiden. Pass på at du skrur i kobberet og ikke i plasten. Bruk gjerne en liten tang og dra i lederne i skrutilkoplingene for å være sikker på at de virkelig sitter. Det hender at enkelte ledere blir stukket inn på «oversiden» av skruen. Det er enkelt å feilsøke på en buskabel ved å bruke et ohm-meter og måle at det er god kontakt fra enhet til enhet for hver av fargene, og selvfølgelig ingen kortslutning mellom noen av fargene. VEGGBOKSER FOR PANELER, SENSORER OG INNGANGSMODULER Alle HDL-BUS Pro paneler monteres i standard veggbokser. Husk at selve panelet er noe større enn en standard bryter, hvilket betyr at de alltid skal monteres i enkeltbokser og ikke i doble, triple, osv. Om du bruker en dobbel boks vil du få et problem med å dekke det ubrukte hullet. HDL-BUS paneler finnes i to utgaver: med og uten display. Touch- og knappepaneler monteres vanligvis i standard bryterhøyde, mens DLP-paneler (panelene med display) bør monteres i høyde ca. 150 cm. Dette er viktig for å enkelt kunne lese informasjonen i displayet. En DLP som monteres i høyde 1 meter, vil i praksis ikke kunne leses av voksne personer, og derfor miste det meste av sin fordel. Man kan selvfølgelig gjøre unntak på barnerom, eller evt. velge å bruke f.eks. en bryter uten display der. Alle paneler, og veggsensoren, bruker samme «PPI», powerinterface (bakdel). Dette er den delen av panelet som kobles til buskabelen og som skrus fast i veggboksen, mens selve frontpanelet enkelt klikkes på plass på denne etterpå. Dermed er det også enkelt å bytte til et annet type panel senere om man vil. Du kan til og med bytte til en veggsensor dersom man finner at det er mer praktisk med en bevegelsesføler i et rom. Vi leverer også plastdeksler som kan settes over powerinterfacet for å beskytte det mot støv og maling under installasjonsprosessen. De fleste sensorer i taket kan med fordel monteres over en boks i taket. Det er praktisk å bruke en boks for å ha noe å avslutte røret med buskabelen i: Dagens generasjon med 8in1 og CMS-PIR sensorer kan skrus rett i taket. Vi anbefaler å bruke en lampettboks bak, den er liten nok til at sensoren dekker boksen. I noen rom hvor det kan forekomme trykkforskjeller mellom luften i rommet og luften over takplaten når man f.eks. åpner og lukker en dør, vil det oppstå «trekk» gjennom boksen i taket (eller kabelhullet dersom det ikke brukes boks). Denne trekken kan, i viss tilfeller, føre til at sensoren falsk registrerer Side 3

4 bevegelse. For å unngå dette anbefaler vi at det brukes et lokk på boksen i taket og at hullet for ledningen til sensoren tettes med silikon eller liknende. 12in1 sensoren er stor nok til at den dekker en normal veggboks i taket (men ikke stor nok til å dekke en takboks). Neste generasjon 8in1 og PIR (høsten 2014) vil ha skruehull som passer til normale veggbokser, samt tilkobling med hurtigkoplere bak sensoren. Disse MÅ brukes sammen med veggbokser i taket (kan ikke skrus flatt i et tak). Minisensorer (sommeren 2014) skal monteres i hull på samme måte som en downlight. Disse skal dermed ikke ha bakbokser. Enheter med potensialfrie innganger (f.eks. Dry-4Z) eller temperaturinput-modulen kan gjerne monteres i samme veggboks som et panel eller en sensor. Så lenge veggboksen kun brukes til buskabel er det normalt god nok plass i en standard veggboks til å legge en slik enhet inn i boksen før man skrur fast powerinterfacet til panelet. Temperaturinput-modulen: Denne kan kobles til inntil 4 analoge gulvsensorer (HDL s type anbefales, men andre støttes også). Følerne har to ledere som gjerne kan skjøtes med en signalkabel (f.eks. CAT 5, KNX, eller tilsvarende), rundt 10 m. går fint. Dermed kan en temperaturinput-modul måle temperaturen i 4 nærliggende rom, eller evt. 3 rom + en sensor som monteres ute for utendørstemperatur. Potensialfri inngangsmodul (PILLE): Det finnes typer med 4 og 8 innganger for plassering i veggbokser. Her kan man også bruke valgfri signalkabel mellom modulen og den potensialfrie bryteren. Potensialfrie brytere kan være en tradisjonell mekanisk bryter (gjerne fjærbelastet / pulsbryter), en magnetkontakt eller en potensialfri utgang på en utendørs luxføler eller et alarmanlegg. Husk at utgangen må være potensialfri, ikke 230V! Digitale følere: Om man bruker en varmekontroller kan man velge å bruke digitale gulvfølere om man vil. Inntil 13 digitale følere kan kobles sammen i en «digital-føler-bus», gjerne med en CAT-5 kabel. Det er praktisk å bruke veggboksene for panelene/sensorene som koblingspunkt for busen for de digitale følerne. Merk at hver varmekontroller krever sin egen «digital-føler-bus», så har du f.eks. 2 varmekontrollere må du ha to slike bus er. Hvert rom kan ha inntil 2 digitale følere, i tillegg til en utendørsføler for å gi info om utetemperaturen på DLPpanelene. Varmekontrolleren kan for øvrig også bruke temperaturinformasjon fra de innebygde temperaturfølerne i diverse paneler og sensorer, samt temperaturinputmodulen som nevnt over, så det er ikke et krav om å bruke digitale følere sammen med varmekontrolleren, det er bare en mulighet man kan bruke dersom det er praktisk. SMART ELLER HALVSMART? None ganger kan man falle for fristelsen til å bruke tradisjonelle brytere i «mindre viktige rom» som boder, kjellerrom og garasje. Ulempen med dette er at man da mister muligheten til f.eks. å skru av alt lys når man trykker på «Borte» eller «Natt», eller tilsvarende å skru på alt lys i alarmsituasjoner. Vi anbefaler derfor å alltid gjøre hele huset «smart», det trenger ikke å koste noe særlig mer om man bruker noen av «triksene» under: 1. Bruke en tradisjonell, mekanisk bryter (helst pulsbryter, fjærbelastet bryter) koblet mot en inngang på en Dry-4Z «PILLE», eller en potensialfri inngang på en av taksensorene som har en slik inngang i et nærliggende rom). Dermed har du en billig måte å styre lyet på også i disse rommene, og samtidig beholde muligheten for å skru av alt lys ved når man trykker «Borte» eller «Natt». Side 4

5 2. Bruke en HDL-BUS Pro bevegelsesdetektor i stedet for en bryter. Her holder det med den rimeligste varianten sensor og en ledig relekanal for lyskilden. 3. Bruke en 12in1 sensor som også har innebygget rele for 230V. Lampen kables nå via sensoren, og sensoren vil styre lyset basert på bevegelse, men også basert på «borte» og «nattknapper», samt andre logiske funksjoner om ønskelig. For å gjøre huset helt smart er det viktig å også kunne styre eventuelle lamper som kobles rett til stikk-kontakter. Det samme gjelder for stikk på kjøkken og bad, som det er smart å kunne styre for enkelt å kunne skru av utstyr som vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og kaffetraktere når man er borte. Vår anbefaling er derfor å bruke rør med 3 kurser/soner (3 x L + N + jord) til 3-6 stikk-kontakter i et rom. I starten kobler man de tre «sonene» sammen og gir dem fast-strøm i skapet. Senere, dersom man ønsker å styre en spesiell stikk-kontakt via HDL-systemet, så kobler man en av de tre lederne via et 16A rele i skapet, og kobler om slik at den aktuelle stikk-kontakten bruker akkurat den lederen. Stikk-kontakter du allerede fra starten av vet at du vil styre, kan kobles på denne måten med en gang (f.eks. stikk under kjøkkenbenk, til vaskemaskin og oppvaskmaskin, nattbordlamper, egne lampeuttak, osv.). VALG AV DIMMERE Det er viktig å velge riktige enheter for det man ønsker at anlegget skal gjøre. Vi bistår gjerne med råd rundt dette, og du kan lære mer ved å være med på noen av kursene våre og å lese databladene for de forskjellige enhetene (lastes ned under hvert produkt fra Vi kan ikke gå inn på alt som har med valg av utstyr i dette dokumentet, kun noen få ting som vi ser det ofte spørres om: 1. Valg av dimmer-type: For direkte styring av 230V laster finnes det to dimmerteknologier: fasesnitt (leading edge) og faseavsnitt (trailing edge). Det er viktig å velge riktig type dimmer for den lasten man skal dimme. De aller fleste 230V LEDlamper fungerer best med faseavsnitt-dimmere (universaldimmer). HDL s egne LED er fungerer like bra med fasesnittdimmere. Lysrør og andre induktive laster skal aldri kjøres fra faseavsnitt-dimmere, kun fasesnitt-dimmere. Les databladet for dimmere for å ta riktig valg. 2. Dimmer-belastning: LED-lamper (drivere) representerer en «kapasitiv last» for utgangen på en dimmer. Dette kan i noen tilfeller påvirke signalet/kurven ut fra dimmeren så mye at det blir forvrengt, noe som igjen kan være medvirkende til problemer med flimring. I slike tilfeller kan det hjelpe å koble inn en bunnlast, som i praksis er en resistiv last. HDL har egne bunnlaster for dette formålet. Ved bruk av LED er det viktig å beregne belastningen på en kanal på en annen måte enn ved f.eks. en halogenlampe. Ved halogen er 2A nettopp 2A, enkelt og greit. For en LED, som er en kapasitiv last, er oppstartstrømmen mye høyere enn den nominelle strømmen. Om man f.eks. bruker en 7W LED på en 2A utgang, så kan man teoretisk koble 64 slike i parallell (2A = 450W. 450W/7W = 64). Men gjør man dette vil sikringen på fasesnitt-dimmeren garantert gå. Bruker man en universaldimmer uten sikring, vil den innebyggede beskyttelsen slå til med en gang. Dette er felles for dimmere fra alle fabrikanter. I praksis betyr dette at du bør tenke som om du bruker 35W halogenlamper når du beregner hvor mange 5-7W LED-lamper du kan bruke på en utgang. Det betyr at du på 1A utgang kan koble 6-7 LED er i parallell, eller stk. på en 2A utgang. Strømforbruket ved 6 stk. LED av 7W er fremdeles bare 6x7W= 42W, så du bruker ikke strøm som om det var 6 stk. halogenlamper, men du bør bruke denne tommelfingerregelen for å beskytte dimmeren og for å sikre god og stabil funksjon. Merk at dette ikke er en eksakt vitenskap, LED-drivere er forskjellige. I mange tilfeller fungerer det fint å øke antallet i forhold til anbefalingen over. Men for å være på den sikre siden når du velger type dimmer, og når du velger antall lamper i Side 5

6 en sone, så anbefaler vi at du tenker «5 gangeren», dvs. 7W LED X 5 = 35W i forhold til antall lamper pr. utgang. 3. Andre dimmere: Punktene over gjelder for 230V lamper koblet til vanlige 230V dimmere. I dag blir det mer og mer vanlig å bruke diverse typer LED-lamper som i utgangspunktet leveres uten driver innebygget, og da står man friere til å velge løse drivere og dermed hvordan disse driveren skal styres. HDL leverer alt av drivere og tilhørende kontrollere til HDL-BUS Pro, f.eks. DMX, Dali og 0-10V. VARMESTYRING Et HDL-BUS Pro anlegg kan styre alle typer varme, både elektrisk og vannbåren. Selve termostatfunksjonen er integrert i DLPbryteren og i varmekontrolleren. I bygg der man velger DLP-brytere på de fleste rom er det ofte greiest å bruke DLP en som termostat. Dersom man velger å ha bare en, eller noen få DLP er, og heller bruke knappepaneler eller touchpaneler på de andre rommene, bruker man varmekontrolleren som termostat. Typiske scenarier: 1. Elektrisk oppvarming og DLP er i alle rom/varmesoner: Her trenger du ingen varmekontroller, hver DLP styrer en eller flere releutganger koblet til varmekildene (f.eks. panelovner eller varmekabler). 2. Elektrisk oppvarming og færre DLP er enn antall varmesoner: Her brukes en eller flere varmekontrollere. Hver varmekontroller kan styre inntil 6 varmesoner. Hver DLP kan fungere som kontrollpanel for inntil 8 varmesoner, fordelt på en eller flere varmekontrollere. I praksis betyr dette at man velger en DLP (f.eks. den ved ytterdøren) som settes opp i «slave-modus» og varmekontrollerne i «master-modus». Når man så går til varmesiden på en DLP kan man enkelt velge rom (navnet på rommet kommer opp) og se temperaturen i rommet, samt stille inn ønsket temperatur. For at dette skal fungere må man ha en eller annen termosensor i rommene uten DLP, slik at varmekontrolleren vet hvilken temperatur det er i rommene den skal styre. Dette kan gjøres på flere måter: Analoge eller digitale gulvfølere (se kapittelet om sensorer over) Knappepaneler eller touchpaneler med innebygget termoføler på disse rommene En av mange sensorer med innebygget termoføler I praksis er det her varmekontrolleren som styrer varmen, og innstillingene gjøres på en DLP (eller eventuelt via iridium eller ilife applikasjoner på telefon eller nettbrett). Siden varmekontrolleren ikke kan styre kraftige elektriske laster alene, den har releer og 0-10V utgang for å styre ventiler for vannbåren varme, så kobles de elektriske varmekildene til utganger på 16A HDL-BUS Pro relemoduler. Varmekontrolleren settes så enkelt opp til å kommunisere med respektive relekanalene. 3. Vannbåren oppvarming og DLP er i alle rom som er en egen varmesone: Her brukes gjerne DLP ene som termostat («master-mode») og en eller flere varmekontrollere (i «slavemodus») som styring av ventilene via varmekontrollerens innebygde releer eller 0-10V utganger. 4. Vannbåren oppvarming og færre DLP er enn antall varmesoner: Dette blir på samme måte som beskrevet over («Elektrisk oppvarming og færre DLP er enn antall varmesoner»), bortsett fra at man ikke bruker eksterne 16A relemoduler men kobler ventilene rett til varmekontrolleren. 5. Blanding: I mange bygg brukes både vannbåren og elektrisk oppvarming. HDL-BUS Pro er fullstendig fleksibelt i forhold til dette. Du kan gjerne blande metodene over slik at noen DLP er fungerer som termostat (master), andre som slave for en eller flere kanaler på en eller flere varmekontrollere. Noen varmekontrollerkanaler kan styre ventiler for vannbåren varme, mens andre kan styre eksterne 16A relemoduler. Side 6

7 Oppsummering, og flere tips: 1. En DLP pr. varmesone: DLP ene kan brukes som termostat (master) koblet rett til relemoduler som styrer varmekilden. Dersom varmekilden er vannbåren varme brukes varmekontrolleren som relemodul (slave) for disse ventilene (kan også konfigureres til å bruke 0-10V styring). 2. Færre DLP er enn varmesoner: Varmekontrolleren (master) er termostatene, DLP ene settes opp til å være varmekontrollerens kontrollpanel (slave). I dette tilfelle kan en DLP være kontrollpanel for inntil 8 varmekontrollerkanaler. 3. Varmekontrolleren: Denne kan settes i mastermodus eller slavemodus, for hver kanal. Du kan gjerne kjøre noen av kanalene i slave (fungerer da som et rele/0-10v utgang for en DLP), mens andre er i master (fungerer da som en termostat og bruker DLP en kun som et kontrollpanel). 4. Vannbåren varme: Varmekontrolleren kan gjerne monteres i skapet med ventilene, det gjør kablingen enklere. Den kan styre både 0-10V ventiler, 24V av/på ventiler og 230V av/på ventiler. Ved 24V av/på må det brukes en egen strømforsyning for å drive ventilene, sjekk spesifikasjonen for ventilene om de skal drives av AC eller DC (ikke bruk 24V fra HDL-bussen til å drive ventilene). Ved 0-10V styring trenger ventilene også en driftsspenning fra egnet strømforsyning. 5. Ved elektriske varmekilder: Disse må styres av et 16A rele. Som beskrevet over er det vanligste å bruke en normal HDL- BUS Pro relemodul med 4, 8 eller 12 kanaler for dette. Disse kan styres rett fra en DLP, eller fra en varmekontroller, i begge tilfeller over HDL-BUS en. Et alternativ, dersom man bruker en varmekontroller, er å bruke en ekstern (ikke-hdl) kontaktor som styres av en releutgang på varmekontrolleren. 6. Topolet brudd: Elektriske varmekilder representerer ofte en induktiv last, som ved høy effekt i noen tilfeller KAN skape problemer med lysbuer i utstyr som f.eks. releer. Derfor anbefaler vi å la selve termostatfunksjonen være enpolet, og heller bruke en to-polet servicebryter i skapet (der det er krav til to-polet brudd) for å sikre skikkelig to-polet brudd ved vedlikehold av varmekilden. Merk: som installatør må du følge alle forskrifter om dette, forskriftene går alltid foran våre anbefalinger. INSTALLASJONSTIPS FOR ENKEL PROGRAMMERING Det er visse ting som kan bør tas hensyn til ved planlegging og installasjon for å sikre en enklest mulig programmering av systemet senere. Her er noen tips: 1. Scener: Koble lyssoner i samme rom til samme dimmermodul i så stor grad som mulig. Har du f.eks. 4 soner med 230V LED downlights i et rom, så koble alle fire til samme dimmemodul, ikke til fire forskjellige moduler. Bruk dette prinsippet i så stor grad som mulig, både når det gjelder dimmere, releer, DMX-kontrollere og andre moduler. Det blir da mye enklere å programmere anlegget med «scener» og «sekvenser». 2. Nettverk: Koble IP-modulen til husets nettverk ved å legge en nettverkskabel fra skapet med IP-modulen og til der husets dataswitch/router står. Dermed er det enkelt å hele tiden være online på HDL-anlegget, for styring av anlegget fra telefoner/nettbrett og for fjernprogrammering over internett. Side 7

8 For mer info om produkter og priser: Registrer deg for å motta nyhetsbrev på: news.hdlnordic.no Supportforum: support.hdlnordic.no Side 8

Elektronikkatalog. www.elko.no

Elektronikkatalog. www.elko.no Elektronikkatalog www.elko.no 2 Kapittel Innhold 1 2 3 4 5 6 7 Dimmer, Hastighetsregulator 5 Teknisk info 6 LED dimmetabell 11 Produktliste 12 Bevegelsesføler, fotocelle 27 Teknisk info 28 PIR tabell 30

Detaljer

SMARTERE. micro-matic.no MODERNE ELEKTROINSTALLASJONER FOR EN ENKLERE, TRYGGERE OG MER MILJØVENNLIG BOLIG

SMARTERE. micro-matic.no MODERNE ELEKTROINSTALLASJONER FOR EN ENKLERE, TRYGGERE OG MER MILJØVENNLIG BOLIG BO SMARTERE micro-matic.no MODERNE ELEKTROINSTALLASJONER FOR EN ENKLERE, TRYGGERE OG MER MILJØVENNLIG BOLIG Den tradisjonelle elektroinstallasjonen er på vei ut til fordel for den nye standarden KNX smarthus.

Detaljer

Skal du pusse opp hjemme?

Skal du pusse opp hjemme? Inspirasjon Skal du pusse opp hjemme? Stikkontakter og brytere tas som regel ned slik at det blir enklere å male og tapetsere. De fleste settes opp igjen uten at man har vurdert el-sikkerheten eller muligheten

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING 1.0 UNISTYR GSM 1.1 Virkemåte og varslinger side 2 2.0 KLARGJØRING 2.1 Programmere SIM kort side 4 2.2 Sette inn SIM kort og gjøre klar sentral. side 5 2.3 Programmering

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer

Ekte spesialister - kreative løsninger. NX-5 Sikkerhetsalarm Bruksanvisning

Ekte spesialister - kreative løsninger. NX-5 Sikkerhetsalarm Bruksanvisning Ekte spesialister - kreative løsninger NX-5 Sikkerhetsalarm Bruksanvisning Introduksjon Gratulerer med din nye NX-5 alarm! Vi håper du tar deg tid til å lese gjennom denne manualen. NX-5 er lett å bruke

Detaljer

Fastelektrikerens boligtips: Det er godt å vite at alt er i orden

Fastelektrikerens boligtips: Det er godt å vite at alt er i orden Fastelektrikerens boligtips: Det er godt å vite at alt er i orden 1 Her trengs det flere strømuttak, som på forsiden. Mange løse kontakter og ledninger kan være farlige. Spar energi. Med et styringsanlegg

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19. Bruks- og monteringsanvisning

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19. Bruks- og monteringsanvisning GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 Bruks- og monteringsanvisning Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé/utganger. 2 stk på GSM Fixi SMS 230V 16A. 2 temperaturinnganger. 1 alarm inngang. Termostatfunksjon;

Detaljer

Strømkutt 4TIPS. = Hvordan redusere strømforbruket ditt. til en lavere strømregning: Bytt lyskilder. Installer varmestyring.

Strømkutt 4TIPS. = Hvordan redusere strømforbruket ditt. til en lavere strømregning: Bytt lyskilder. Installer varmestyring. Strømkutt = Hvordan redusere strømforbruket ditt 4TIPS til en lavere strømregning: 6 6 6 6 Bytt lyskilder Installer lysstyring Bytt ovner Installer varmestyring side 6 side 8 side 14 side 16 Øk komforten

Detaljer

Videokonferanse Om infrastruktur og organisering

Videokonferanse Om infrastruktur og organisering Videokonferanse Om infrastruktur og organisering Tittel: Videokonferanse Om infrastruktur og organisering NST-dokument: 01-2014 Forfattere: Stig Karoliussen ISBN: 978-82-8242-039-6 Dato: 2014-02-19 Antall

Detaljer

Bruksanvisning 1186900B

Bruksanvisning 1186900B Bruksanvisning 1186900B Gratulerer med kjøpet! Denne bruksanvisningen vil fortelle deg hvordan du kan bruke Orion 700 til å styre elektriske varmeovner, lys og andre elektriske apparater automatisk etter

Detaljer

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren:

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren: Viktig merknad Les alle disse instruksjonene FØR du monterer SureFlap kjæledyrdør for mikrochip. Det er viktig å kontrollere om det er metall i substratet kjæledyrdøren skal festes i. Hvis det er tilfellet,

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V20 Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé. 2 stk innebygd i GSM Fixi SMS, 230V 16A 2 temperaturinnganger

Detaljer

Bewator Entro Installasjonsmanual

Bewator Entro Installasjonsmanual Bewator Entro Installasjonsmanual NO A Siemens Business Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering av Bewator Entro bruksanvisning er bare tillatt etter skriftlig avtale med Bewator. Bewator forbeholder

Detaljer

OPPFINNERENS HÅNDBOK NORSK UTGAVE

OPPFINNERENS HÅNDBOK NORSK UTGAVE OPPFINNERENS HÅNDBOK NORSK UTGAVE - 1 - GRATULERER DU ER NÅ EIER AV ET SPIONSETT FRA LOGIBLOCS Vi takker for at du har valgt å kjøpe ALRMSETTET (ALARM KIT) fra LOGIBLOCS og håper du får mye glede av å

Detaljer

Spar opp til 30% strøm

Spar opp til 30% strøm Skift bryter og se forskjellen! 84 sider med tips og idéer til hjemmet ditt! Et magasin fra Norgeseliten 2010-2011 Spar opp til 30% strøm Les om det nye multirommet Lyd og bilde Når varmekablene ikke virker

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

AVDELINGSKONTOR. Asker Tlf.: 66 90 24 64 Faks: 66 90 26 35. Bergen Tlf.: 55 54 96 50 Faks: 55 54 96 60. Drammen Tlf.: 32 88 92 60 Faks: 32 88 92 61

AVDELINGSKONTOR. Asker Tlf.: 66 90 24 64 Faks: 66 90 26 35. Bergen Tlf.: 55 54 96 50 Faks: 55 54 96 60. Drammen Tlf.: 32 88 92 60 Faks: 32 88 92 61 AVDELINGSKONTOR Asker Tlf.: 66 90 24 64 Faks: 66 90 26 35 Bergen Tlf.: 55 54 96 50 Faks: 55 54 96 60 Drammen Tlf.: 32 88 92 60 Faks: 32 88 92 61 Elverum Tlf.: 62 41 76 80 Faks: 62 41 76 79 Harstad Tlf.:

Detaljer

- Oj, skrudde du ned varmen på hytta? - Nei, men jeg gjør det nå...

- Oj, skrudde du ned varmen på hytta? - Nei, men jeg gjør det nå... - Oj, skrudde du ned varmen på hytta? - Nei, men jeg gjør det nå... ELKO GSM-serie for varmestyring og SMSvarslinger Lavere strømregning og økt komfort får du enkelt med vår pluggbare Ring hytta varm -løsning

Detaljer

Elvarme. 17 Skotørker 18 Vannfylte radiatorer 19 Oljefylte radiatorer 20 Miljøgulvovn

Elvarme. 17 Skotørker 18 Vannfylte radiatorer 19 Oljefylte radiatorer 20 Miljøgulvovn Elvarme 2012 6 Beha miljøovner 12 ijaz varmestyring 15 Badromsovner 16 Små veggovner 17 Skotørker 18 Vannfylte radiatorer 19 Oljefylte radiatorer 20 Miljøgulvovn 21 Gulvovn 22 Vifteovner 24 Terrassevarmere

Detaljer

JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual

JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual JA-101K og JA-106K alarmsystem installasjonsmanual Advarsel: JABLOTRON 100 serien alarmer bør installeres av kvalifiserte teknikere med sertifikat fra Noby AS. Det anbefales at man kun benytter JA-100

Detaljer

Brukerveiledning for B A S I S PA K K E

Brukerveiledning for B A S I S PA K K E Brukerveiledning for B A S I S PA K K E Innhold Kapittel 1 - Generell informasjon Innledning - VIKTIG INFORMASJON...3 Innhold i pakken...4 Tekniske spesifikasjoner...4 Grunnfunksjoner...5 Indikeringer

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

El-idéer. Tema: Smarthus Multimedia i alle rom. Bolig med trygghet og komfort. Nyhet: Designmateriell i ulike farger

El-idéer. Tema: Smarthus Multimedia i alle rom. Bolig med trygghet og komfort. Nyhet: Designmateriell i ulike farger El-idéer Et informasjonsmagasin fra ELKO AS Bolig med trygghet og komfort Nyhet: Designmateriell i ulike farger Tema: Smarthus Multimedia i alle rom Styr lys og varme med touch-screen «I et elektrisk anlegg

Detaljer

Strømgjerder. av Leif E Andreassen

Strømgjerder. av Leif E Andreassen Strømgjerder av Leif E Andreassen Strømgjerder Leif Erik Andreassen Copyright: acatch Design Narvik, 19. mars 2013 Grafisk design: acatch Design Digitaltrykk: Hustrykkeriet ved Høgskolen i Narvik Innhold

Detaljer

TV TIL STUA. Netgear HDX101. En stjerne er født. Stor lyd, liten boks. Men dv var ikke død... Klikk for film. Test: 40- og 42-tommers LCD-TV

TV TIL STUA. Netgear HDX101. En stjerne er født. Stor lyd, liten boks. Men dv var ikke død... Klikk for film. Test: 40- og 42-tommers LCD-TV VIDEO LYD FOTO KOMMUNIKASJON Din nye digitale hverdag Nr 2/2007 Kr 74,- 27. mars. - 2. mai TV TIL STUA Test: 40- og 42-tommers LCD-TV En stjerne er født Hjemmekinoprojektor for entusiasten Stor lyd, liten

Detaljer

Referat fra beboermøte i Bodøsjøen Borettslag 18.10.12

Referat fra beboermøte i Bodøsjøen Borettslag 18.10.12 Referat fra beboermøte i Bodøsjøen Borettslag 18.10.12 Det var meget gledelig å se det gode oppmøtet! :) Parkering i borettslaget: Parkeringsregler som tidligere vedtatt. Det kom innspill fra beboere på

Detaljer

Elvarme. Lun og god varme med Beha. 17 Skotørker 18 Tørkehylle 19 Oljefylte radiatorer 20 Miljøgulvovn 21 Gulvovn

Elvarme. Lun og god varme med Beha. 17 Skotørker 18 Tørkehylle 19 Oljefylte radiatorer 20 Miljøgulvovn 21 Gulvovn Elvarme 2015 Lun og god varme med Beha 8 Miljøovner/varmepanel 10 Miljøovner med glassfront 12 Varmestyring 15 Stråleovner 16 Små veggovner 17 Skotørker 18 Tørkehylle 19 Oljefylte radiatorer 20 Miljøgulvovn

Detaljer

Installasjonsmanual for Noby 65

Installasjonsmanual for Noby 65 Noby kombialarm for boliger Installasjonsmanual for Noby 65 alarmsentral for vann, brann og innbrudd (Versjon 65/6 - sw 6504) Innholdsfortegnelse: Generell beskrivelse... Side 2 Oversikt over inn/utganger

Detaljer

Konfigurering og installasjons håndbok for Hpc1000Net Gjelder til versjon HpcServer 04.06

Konfigurering og installasjons håndbok for Hpc1000Net Gjelder til versjon HpcServer 04.06 Kap 5A: Orientering Kap 5B: Drifts og systeminformasjon Kap 5C: Tilsyn og vedlikehold Kap 5D: Dokumentasjon DRIFTS OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS AUTOMATISERING OG SD-ANLEGG KONFIGURERING OG INSTALLASJONS HÅNDBOK

Detaljer