RASKERE ENKLERE BEDRE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RASKERE ENKLERE BEDRE"

Transkript

1 Glasopor skumglass er som skapt for vanskelige norske grunn forhold. De helt unike egenskapene gir enklere anleggsteknikk og lavere totalkostnader. RASKERE ENKLERE BEDRE

2 RASKERE ENKLERE BEDRE Fra innovasjon til revolusjon Glasopor skumglass er en norsk, høyteknologisk nyvinning, med helt unike egenskaper. Glasopor skumglass produseres av resirkulert, emballasjeglass fra mat og drikkevarer. Resirkulering av glass har resultert i mange banebrytende produkter, bl.a. Glava isolasjon og glassbetong. Glasopor skumglass er et naturprodukt som består av 20 % glass og 80 % luft. Materialet absorberer lite vann, er selvbærende, har høy isolasjonskapasitet og veier inntil 50 % mindre enn tilsvarende produkter. Med sine isolererende og drenerende egenskaper er Glasopor skumglass som skapt for norske forhold. RASKERE, ENKLERE, BEDRE Vi er stolte av å presentere Glasopor skumglass. Brukt emballlasjeglass fra husholdningene omgjort til første klasses byggematerialer. Glasopor skumglass produseres utelukkende av returglass fra Norsk Glassgjennvinning AS, innsamlet gjennom returordninger. Gjenbruk av glass bidrar i betydelig grad til bevaring av miljøet, og brukt emballasjeglass fra husholdningene danner et verdifullt grunnlag for nye råvarer. Redusert mengde husholdnings avfall og en bedre forvaltning av råvareressursene er viktig. Vennlig hilsen Kjell Håkon Helgesen, administrerende direktør, Norsk Glassgjenvinning

3 Glasopor skumglass for Idrettsanlegg Bane- og veibygging Grunnarbeid for bygg Tilbake-/underlagsfylling Steinsetting Rørgater

4 RASKERE ENKLERE BEDRE Glasopor skumglass til idrettsanlegg Glasopor skumglass krever mindre utgraving enn tradisjonell fyllmasse, og utleggingen går raskere. Det gir enklere anleggsteknikk og lavere totalkostnader. Gi spillerne luft under beina Glasopor skumglass består av glass med tette luftceller som trekker til seg lite vann. Det gir meget høy isoleringsevne, og dreneringsegenskaper som er tilpasset norske klimaforhold. Glasopor skumglass har overlegne egenskaper når grunnfor holdene er dårlige, ved risiko for fukt- og frostskader, og når det er grunnvann i byggegropa. Det egner seg derfor spesielt godt til isolasjon av idrettsbaner, gulv i idrettshaller, ballbinger og andre utendørsanlegg. Glasopor skumglass som lettfyll gir et vedlikeholdsfritt isolasjons- og dreneringssystem som går raskere å legge enn tilsvarende fyllmasser. Fordeler Høy isoleringsevne Slankere konstruksjon gir mindre behov for å flytte masser Trekker lite vann, og gir god drenering Et lett materiale som gir overlegne egenskaper ved dårlige grunnforhold Miljøvennlig

5

6 RASKERE ENKLERE BEDRE Idrettsanlegg Dette kan du spare ved å bruke Glasopor skumglass Fordel Mindre utgraving Lav vekt betyr mindre graving Færre utkjøringer Mindre masse å frakte bort Behov for mindre stein/subbus Glasopor skumglass gir slankere totalkonstruksjon Raskere legging Glasopor skumglass kan arbeides på med én gang Besparelse/snitt % tid 20 % transport og tid 10 % innkjøp 10 % tid Besparelser på totale anleggskostnader: % Kundereferanse Berkåk idrettsanlegg i Sør-Trøndelag Prosjekt: Kunstgressbane Utfordring: Dårlige grunnforhold med mye vanninnsig Ansvarlig: BL Entreprenør Etter en samlet vurdering av pris, isolasjonsevne og drenerende egenskaper, valgte vi Glasopor skumglass til kunstgressbanen på 8000 kvadratmeter, sier Karl-Marius Sneisen, grunnarbeider BL Entreprenør.

7 Glasopor skumglass håndterer de vanskelige grunnforholdene Karl-Marius Sneisen, BL Entreprenør

8 RASKERE ENKLERE BEDRE Glasopor skumglass til veibygging Glasopor skumglass brukt som lettfylling i vei krever mindre utgraving, og gir lavere totalkostnader pr. veimeter. Glasopor skumglass gir en frostsikker konstruksjon, enklere anleggsteknikk og dermed bedre totaløkonomi. Formel 1 for veibygging Norsk veibygging trenger produkter som senker vedlikeholdskostnadene og minsker risikoen for telehiv og frostskader. Glasopor skumglass er som skapt for norsk klima. Glasopor skumglass består av 80 % luft, 20 % glass og trekker til seg lite vann. Denne sammensetningen gir Glasopor skumglass overlegne isolasjons- og dreneringsegenskaper. Glasopor skumglass er enklere og raskere å arbeide med. Når Glasopor skumglass er lagt, kan det umiddelbart brukes som arbeidsunderlag. Glasopor skumglass påvirkes ikke av vann, is eller snø, og er derfor godt egnet på byggeplassen også vinterstid. Fordeler Mindre utgraving Redusert risiko for setninger, telehiv og frostskader Raskere utlegging Kan arbeides på umiddelbart etter utlegging Miljøvennlig

9

10 RASKERE ENKLERE BEDRE Veibygging Dette kan du spare ved å bruke Glasopor skumglass Fordel Mindre utgraving Lav vekt betyr mindre graving Færre utkjøringer Mindre masse å frakte bort Behov for mindre stein/subbus Glasopor skumglass gir slankere totalkonstruksjon Raskere legging Glasopor skumglass kan arbeides på med én gang Besparelse/snitt % tid 20 % transport og tid 10 % innkjøp 10 % tid Totale kostnadsbesparelser på grunnarbeidet: %. Kundereferanse E18/E6 ved Vinterbro, Akershus Prosjekt: Grunnarbeid for motorvei Utfordring: Fjell og leire som måtte jevnes og isoleres Ansvarlig: Veidekke Glasopor skumglass gir store tidsbesparelser, det er enkelt å kjøre ut og det er vedlike holdsfritt og frostsikkert. Det er et stort pluss at det gir et grunnlag man kan jobbe på med én gang. Glasopor skumglass gir lavere kostnad per veimeter, sier Brynjulf Utmo, prosjektleder i Veidekke.

11 Bedre totaløkonomi og høy kvalitet Brynjulf Utmo, prosjektleder i Veidekke Case

12 RASKERE ENKLERE BEDRE Glasopor skumglass til bygg Glasopor skumglass isolerer bedre, reduserer behovet for utgraving og gir en mer stabil byggeplate ved ujevne og svake grunnforhold. Lavere vekt gir mindre fare for setningsskader, enklere anleggsteknikk og lavere totalkostnader. Mur inn din beste investering Glasopor skumglass forenkler isolasjonsarbeidet betraktelig, fordi man kan avrette massen direkte på uplanert grunn. Glasopor skumglass gir et varig, stabilt undergulv som opprettholder sin isolasjonsevne over tid. Glasopor skumglass er laget av tette celler. Skumglasslaget virker kapillærbrytende og angripes ikke av råte eller sopp. En etasje ekstra? Glasopor skumglass er så lett at det kan la seg gjøre å øke byggevolumet. Ta kontakt med oss, så regner vi på det sammen! Fordeler Mindre utgraving Bedre isolasjon Stabil byggeplate Miljøvennlig

13

14 RASKERE ENKLERE BEDRE Grunnarbeid for bygg Dette kan du spare ved å bruke Glasopor skumglass Fordel Mindre utgraving Lav vekt betyr mindre graving Færre utkjøringer Mindre masse å frakte bort Behov for mindre stein/subbus Glasopor skumglass gir slankere totalkonstruksjon Én vare inn Glasopor skumglass kan erstatte flere lag med annen masse Besparelse/snitt % tid 20 % transport og tid 10 % innkjøp 15 % transport og tid Totale kostnadsbesparelser på grunnarbeidet: 5-15 %. Kundereferanse Omsorgsboliger i Drammen, Buskerud Prosjekt: Grunnarbeider Ansvarlig: Stryken Grustak og Maskinentreprenørforretning, Mjøndalen Glasopor skumglass har god isolasjonsevne og er lett å jobbe med. Du kan kjøre inn med bil rett etter at det er lagt ut, fordi skumglasset gir en stødig overflate, sier Thore Stryken, daglig leder i Stryken Grustak og entreprenørforretning.

15 Isolasjonsevnen og totalprisen ble avgjørende Thore Stryken, daglig leder.

16 RASKERE ENKLERE BEDRE Glasopor skumglass til underlag Glasopor skumglass krever mindre utgraving og brukes som isola sjon og frostsikring ved tilbake- og underlagsfylling. Det gir enklere anleggsteknikk og lavere totalkostnader. Velkommen, kong Vinter! Murer i norsk terreng utsettes for frost, som kan føre til utglidning og sprekkdannelser. Isolerer du med Glasopor skumglass på utsiden av muren, sikrer du deg mot frostskader og sprekkdannelser. Glasopor skumglass har høy isolasjonseffekt og dreneringsevne, og den gir et godt resultat selv om grunnforholdene er vanskelige. Bruk Glasopor skumglass rundt fundamenter, i stikk renner, som isolasjon i rørgater og over kulverter der du ønsker å beskytte mot frostangrep. Fordeler Mindre utgraving Reduserer jordtrykk Sikrer mot frostskader og sprekker Høy isolasjon- og dreneringsevne Miljøvennlig

17

18 RASKERE ENKLERE BEDRE Tilbake-/underlagsfylling Dette kan du spare ved å bruke Glasopor skumglass Fordel Mindre utgraving Lav vekt betyr mindre graving Færre utkjøringer Mindre masse å frakte bort Behov for mindre stein/subbus Glasopor skumglass gir slankere totalkonstruksjon Raskere legging Glasopor skumglass kan arbeides på med én gang Besparelse/snitt % tid 20 % transport og tid 10 % innkjøp 10 % tid Totale kostnadsbesparelser på grunnarbeidet: %. Kundereferanse Rehabilitering av torg i Kolbotn, Akershus Prosjekt: Stabilisering og drenering Ansvarlig: PEAB/Dokken AS Glasopor skumglass er uovertruffent når det gjelder effektivitet i arbeids prosessen. Vi har også fått veldig god service og oppfølging, sier Knut Tore Dokken, anleggsleder i Dokken AS.

19 Vi har fått veldig god service og oppfølging Knut Tore Dokken, anleggsleder, Dokken AS

20 RASKERE ENKLERE BEDRE Glasopor skumglass til steinsetting Glasopor skumglass sikrer deg mot frostskader og gir deg en gårdsplass uten setninger og hjulspor. Steinbra Glasopor skumglass er ideel som underlag for belegningsstein. For å få et bra og stabilt underlag for steinene er det viktig at grunnarbeidet utføres korrekt. Prinsippskissen kan benyttes enten det er en gangvei, gårdsplass eller oppkjørsel med biltrafikk som planlegges. Belegningsstein/heller Settesand Bære- og forsterkningslag, pukkstein FK 0-32/0-60 Evt. Geonett Skumglass Fiberduk kl mm mm 300 mm Variabel tykkelse Om underlaget består av leire eller jord bør alle dårlige masser fjernes for å få et bra fundament for det ferdige belegget. En utgravningsdybde på cm bør i de fleste tilfelle være tilstrekkelig. Legg en fiberduk i bunnen og fyll på med Glasopor skumglass, og rett av på skumglasset slik at bære- og forsterkningslaget får jevn tykkelse. Fyll på med et mm lag med settesand. Glasoporen drenerer godt og hindrer telehiv og hjulspor. Vurder eventuelt et geonett mellom Glasoporen og bære- og forsterkningslaget, dersom grunn forholdene krever det.

21

22 RASKERE ENKLERE BEDRE Steinlegging Fordeler Mindre utgraving Reduserer setningsskader Høy isolasjon- og dreneringsevne selv ved vanskelige grunnforhold Miljøvennlig Kundereferanse Tjuvholmen, Oslo Prosjekt: Ansvarlig: Steinlegging av utearealer Steen & Lund Anleggsgartnermestere Vi valgte Glasopor skumglass i forbindelse med steinarbeidene på Tjuvholmen i Oslo. På Tjuvholmen er det underjordiske garasjeanlegg, og vi måtte ta hensyn til vekten da områdene som ligger oppå disse anleggene skulle steinlegges. I tillegg til lav vekt er Glasoporens fasong og egenskaper veldig lik stein, og viste seg å være svært stabil og enkel å bearbeide.

23 Den lave vekten ble avgjørende! Klaus Kristiansen, anleggsleder Steen & Lund Anleggsgartnermestere

24 RASKERE ENKLERE BEDRE Glasopor skumglass til rørgater Glasopor skumglass isolerer svært godt. Faren for setningsskader, og dermed ujevnt fall over tid reduseres. Høy stabilitet i massen gjør det enkelt å etablere korrekt fall. Glasopor skumglass er lett å grave i ved vedlikehold eller skade. Samlet gir dette enklere anleggsteknikk, og lavere totalkostnader. Rørende enkelt Glasopor skumglass krever mindre utgraving og er raskere å legge ut enn tradisjonelle lettfyllinger. Det gir tids og materialbesparelser og gjør at byggeprosjektet får en lavere totalkostnad. Glasopor skumglass er lett å jobbe med. Det kan gåes på, det er lett å bruke i skråninger, og det er mulig å grave i hvis man må rette opp feil. Utfordringen med andre fyllmasser er at hullene som graves fyller seg igjen av seg selv. Det skjer ikke med Glasopor skumglass. Bruk Glasopor skumglass rundt fundamenter, i stikkrenner, som isolasjon i rørgater og over kulverter der du ønsker å beskytte mot frostangrep. Glasopor skumglass ble valgt da Oslo Domkirke skulle renoveres. Fordeler God stabilitet Rask utlegging Enkel bearbeiding Høy isolasjon- og dreneringsevne Miljøvennlig

25

26 RASKERE ENKLERE BEDRE Rørgater Dette kan du spare ved å bruke Glasopor skumglass Fordel Mindre utgraving Lav vekt betyr mindre graving Færre utkjøringer Mindre masse å frakte bort Behov for mindre stein/subbus Glasopor gir slankere totalkonstruksjon Raskere legging Glasopor kan arbeides på med én gang Besparelse/snitt % tid % transport og tid 20 % innkjøp 20 % tid Totale kostnadsbesparelser på grunnarbeidet: 20 %. Kundereferanse Restaurering av Oslo Domkirke Prosjekt: Ansvarlig: Gulvsåle til krypten under kirken Rambøll/ Skutle A/S Den store fordelen med Glasopor skumglass fremfor lettklinker da Oslo Domkirke skulle restaureres var at Glasopor skumglass er stabil og lett å grave grøfter i. Det skulle legges relativt mye rør og kanaler i forskjellige lag i de oppfylte massene under gulvnivå samt at det skulle være en del nivåforskjeller i gulvstøpen over, sier Jan Bergseng fra Rambøll.

27 Utfordringen med andre fyllmasser er at hullene vi graver fyller seg igjen av seg selv, det skjer ikke med Glasopor skumglass Bas Glenn Høye, Skutle AS

28 RASKERE ENKLERE BEDRE Slik lages Glasopor skumglass Glasopor skumglass produseres av Norsk GlassGjenvinning, og er laget av resirkulert, norsk glass som er samlet inn i de grønne glassigloene som finnes over hele landet. Foredlingen av resirkulert glassemballasje har resultert i flere innovative kvalitetsprodukter, bl.a. Glava Isolasjon, glassbetong og Glasopor skumglass. Glassemballasje samles inn over hele Norge. Returglasset males til pulver, tilsettes drivmidler og smeltes ved 900 grader. De tilsatte drivmidlene får glasset til å heve seg, og det dannes en mengde små, lukkede celler. Glasopor skumglass er derfor helt tett og er ugjennomtrengelig for væsker, gass og damp. Skumglassmatten som kommer ut av ovnen deles deretter opp i fraksjoner, avhengig av hvilket sluttprodukt som skal produseres. Den lukkede cellestrukturen gir produktet den unike isolasjonsevnen, og sikrer at egenskapene ikke reduseres over tid.

29 Glasopor skumglass produseres utelukkende av brukt glassemballasje fra mat og drikkevarer innsamlet gjennom returordninger for glass.

30 RASKERE ENKLERE BEDRE Glasopor for miljøet Glasopor skumglass er ett av flere innovative produkter som har sett dagens lys etter at Norsk GlassGjenvinning ble etablert i På Onsøy i Fredrikstad ligger Europas mest moderne gjenvinningsanlegg for brukt glass- og metallemballasje fra mat- og drikkevarer. Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder innsamlet glassemballasje fra husholdningene. Totalt på landsbasis samles det inn 90 % av generert mengde glassemballasje og 66 % av generert mengde metallemballasje. Dette utgjør mange tusen tonn råstoff som ellers ville havnet på søppelfyllingen. Glasopor skumglass er, med sine unike egenskaper, et godt ekspempel på at industrien kan ha nytte av innovasjoner som også sparer miljøet. Det er vi veldig stolte av. Glasopor skumglass laget av resirkulert glass bidrar i stor grad til å hindre forsøpling og ta vare på miljøet.

31

32 RASKERE ENKLERE BEDRE Produksjon og foto: Apeland Informasjon. Produseres av Norsk Glassgjenvinning AS Fabrikk, 2690 Skjåk Telefon: Faks: Mobil: Avdeling Oslo: Pb. 102 Økern, 0509 Oslo Telefon: Faks: RASKERE ENKLERE BEDRE

Teknisk brosjyre: Glasopor skumglass 10 60. Veiledning i bruk av Glasopor skumglass. Glasopor 10 60 teknisk brosjyre

Teknisk brosjyre: Glasopor skumglass 10 60. Veiledning i bruk av Glasopor skumglass. Glasopor 10 60 teknisk brosjyre Teknisk brosjyre: Glasopor skumglass 10 60 Veiledning i bruk av Glasopor skumglass Glasopor 10 60 teknisk brosjyre Innhold 1. Hva er Glasopor skumglass 10 60?...3 1.1 Produktets egenskaper... 4 1.2 Tekniske

Detaljer

Generelt om Leca Lettklinker

Generelt om Leca Lettklinker Leca lett fyllmasse Generelt om Leca Lettklinker Leca Lettklinker (løs Leca) har vært brukt som lett fyllmasse her i landet siden 1958. Da ble det første prosjektet gjennomført på Drammensveien (E18) ved

Detaljer

GLAVA BO MED KOMFORT

GLAVA BO MED KOMFORT GLAVA BO MED KOMFORT 2 / Bo med komfort ETTER- ISOLERING ØKER KOMFORTEN Når du etterisolerer har du samtidig mulighet til å gjøre boligen din mer moderne å bo i. Hvis du likevel planlegger å pusse opp,

Detaljer

STYROFOAM Løsninger Isolering av mark- og anleggsarbeider

STYROFOAM Løsninger Isolering av mark- og anleggsarbeider CI/SfB (9-) Rn7 (M2) December 2000 STYROFOAM Løsninger Isolering av mark- og anleggsarbeider * * * Innhold Introduksjon Introduksjon........... 02 Isolering av mark- och anleggsarbeider......... 03 Isolering

Detaljer

Ta CO 2 kvoten hjemme - i ditt eget hus

Ta CO 2 kvoten hjemme - i ditt eget hus Ta CO 2 kvoten hjemme - i ditt eget hus Lars Haltbrekken: Energifrigjøring i bygg gir Norges største kraftverk - For å redusere utslippene av CO 2 er tiltakene du selv gjør de viktigste, sier leder Lars

Detaljer

Energiklok renovering

Energiklok renovering Energiklok renovering Byggisolering Norge Oktober 2010 Innhold På tide å renovere energiklokt... 3 Energikloke løsninger før og nå... 4 Byggeregler... 5 Klimaforandringer en realitet... 6 Energideklarasjon/Energimerking...

Detaljer

Veileder. Kunstgressboka. Bygging, drift og vedlikehold av kunstgressbaner

Veileder. Kunstgressboka. Bygging, drift og vedlikehold av kunstgressbaner Veileder Kunstgressboka Bygging, drift og vedlikehold av kunstgressbaner Forord Norges Fotballforbund og Kultur- og kirkedepartementet har tidligere utgitt publikasjoner om bygging og drift av kunstgressbaner.

Detaljer

REDAir FLEXSYSTEM. - Gjennomført enkelt

REDAir FLEXSYSTEM. - Gjennomført enkelt REDAir FLEXSYSTEM - Gjennomført enkelt Energieffektive bygg I mange år har beliggenhet vært en sentral faktor når man skal vurdere en bygnings verdi. I de senere årene er også andre faktorer blitt betydningsfulle

Detaljer

FOKUS BYGG OG ANLEGG TEKNISK UKEBLAD 4010

FOKUS BYGG OG ANLEGG TEKNISK UKEBLAD 4010 FOKUS BYGG OG ANLEGG Energi Petter Stordalen sparte i fjor 41 millioner kroner på strømregningen. Siden 2003 har han spart i snitt 25 millioner kroner hvert eneste år. GLASSFASADE: Slik ser Spacegroup

Detaljer

Hva mener entreprenøren om kvalitet og vegbygging?

Hva mener entreprenøren om kvalitet og vegbygging? Hva mener entreprenøren om kvalitet og vegbygging? Entreprenøren har yrkesstolthet Vil derfor levere fra seg et kvalitetsprodukt Å levere et kvalitetsprodukt i vegbygging er avhengig av mange faktorer

Detaljer

Det finnes på markedet flere ulike isolasjonsmaterialer

Det finnes på markedet flere ulike isolasjonsmaterialer Fundamentér gulv Det er i bunnen du må legge grunnlaget for et varmt hus og god fyringsøkonomi. Det hjelper ikke om tak og vegger er aldri så godt isolert, hvis du har kalde gulv. Med god grunnisolering

Detaljer

Veiledning. Før legging

Veiledning. Før legging Veiledning Før legging Juni 2014 Et Dinesen gulv er et unikt stykke av naturen. Det er et levende materiale som skal behandles med omhu. Veiledningene våre forteller i detalj hvordan man får det beste

Detaljer

Byggebok. En enklere hverdag for alle som bygger

Byggebok. En enklere hverdag for alle som bygger Byggebok En enklere hverdag for alle som bygger Innhold 3 Leca er en del av norsk byggetradisjon 4 Leca Byggesystem 6 Planlegging 10 Slik fi nner du riktig plassering og murhøyde 11 Leca vegger og isolasjon

Detaljer

Optiroc as er resultatet av fusjon mellom Optiroc AS og Norsk Leca as Leca idébok

Optiroc as er resultatet av fusjon mellom Optiroc AS og Norsk Leca as Leca idébok Leca idébok R Leca idébok Dette er en bok for deg som er nysgjerrig på hva du kan gjøre med Leca i hus og hage. Den er laget under mottoet: «Den som tror seg ferdig utlært er ikke utlært men ferdig.»

Detaljer

.Puss på isolasjon. .Luftet kledning på Vestlandet. .Europas største Designgulv. .Rehabilitering av svømmebasseng. Ny Leca Isoblokk 35 cm

.Puss på isolasjon. .Luftet kledning på Vestlandet. .Europas største Designgulv. .Rehabilitering av svømmebasseng. Ny Leca Isoblokk 35 cm bygg bedre informasjon og ideer fra maxit 1/2009 Ny Leca Isoblokk 35 cm.puss på isolasjon.luftet kledning på Vestlandet.Europas største Designgulv 1 bygg bedre 1-2007.Rehabilitering av svømmebasseng Ny

Detaljer

ForsikringsNytt. Tar vare på kirkebyggene selv. Nyhetsblad for bedrifter i offentlig sektor nr. 2 2011. Bergen kirkelige fellesråd:

ForsikringsNytt. Tar vare på kirkebyggene selv. Nyhetsblad for bedrifter i offentlig sektor nr. 2 2011. Bergen kirkelige fellesråd: ForsikringsNytt Nyhetsblad for bedrifter i offentlig sektor nr. 2 2011 Bergen kirkelige fellesråd: Tar vare på kirkebyggene selv Kjenner du til sikkerhetsforskriftene? side 4 Frykter frostskader under bakken

Detaljer

Zorro var her. Attraktiv! Betong er utpekt som et nasjonalt satsingsområde

Zorro var her. Attraktiv! Betong er utpekt som et nasjonalt satsingsområde Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet BETONG4. UTGAVE - OKTOBER 2008 FUKTMÅLINGER: MILJØ: ARMERINGSPRODUKTER: Etterlyser høyere kompetanse Jeg trodde aldri at jeg skulle forelske meg i en vinduskarm

Detaljer

TOPROCK System En ny generasjon takisolasjon

TOPROCK System En ny generasjon takisolasjon SYSTEM ROCKWOOL NORGE System En ny generasjon takisolasjon Nye energikrav betyr økte isolasjonstykkelser Stadig strengere energidirektiv og forskrifter stiller høye krav til nybygg. For å nå de fastsatte

Detaljer

Kunstgresseminaret 12.10.2011. Jordvarme til undervarme, IL Jardar. Stikkord.

Kunstgresseminaret 12.10.2011. Jordvarme til undervarme, IL Jardar. Stikkord. Kunstgresseminaret 12.10.2011 Jordvarme til undervarme, IL Jardar. Stikkord. IL JARDAR: fleridrettslag Slependen; hopp, langrenn, sykkel håndball og fotball, fotball størst. Ca 1300 medlemmer. Jeg: Vært

Detaljer

Ekspandering. Tåler en trøkk. Stor rivstyrke. God utfylling. Spenst så det holder

Ekspandering. Tåler en trøkk. Stor rivstyrke. God utfylling. Spenst så det holder [komprmring] Ekspandering Tåler en trøkk Glava er det eneste isolasjonsproduktet på markedet som kan komprimeres ned til 1/5 av bruksvolumet! Glava har lange parallelle fibrer, noe som gir en overlegen

Detaljer

STØTTEVEGGER FOR ALLE GRUNNFORHOLD

STØTTEVEGGER FOR ALLE GRUNNFORHOLD www.ruukki.no STØTTEVEGGER FOR ALLE GRUNNFORHOLD RUUKKI RD PELEVEGG 2 RD-pelevegg Ekspertise innenfor stål og fundamenteringsløsninger Ruukki er en av de ledende leverandørene av fundamenteringsløsninger

Detaljer

S y s t e m d a t a Tekkeløsninger

S y s t e m d a t a Tekkeløsninger S y s t e m d a t a Tekkeløsninger Mekanisk innfestet system med Systembeskrivelse Protan s mekanisk innfestet system med standard overlapp er det mest brukte systemet ved tekking med Protan takbelegg.

Detaljer

Penger i tomme kartonger 4

Penger i tomme kartonger 4 Offentlig informasjon nr 1 2013 Foto: Margrethe Myhrer Penger i tomme kartonger 4 Farlig avfall 6 Kildesortering på nett 3 LEDER Etter en heftig snøvinter kom sommeren raskere enn vi hadde trodd. Det grønnes

Detaljer

Moderne lister og dekor

Moderne lister og dekor Moderne lister og dekor L I S T V E R K Spar tid, spar penger og få et pent resultat som varer Bedre løsninger Listverk har normalt to funksjoner. Skjule overganger og utrykke stil og design. Velger du

Detaljer

.Leca Byggeplank Guds gave til snekkeren. .Murhus vs. trehus Hvor stor er prisforskjellen? .Konverterte til mur Etter 30 er det slutt med trehus

.Leca Byggeplank Guds gave til snekkeren. .Murhus vs. trehus Hvor stor er prisforskjellen? .Konverterte til mur Etter 30 er det slutt med trehus bygg bedre informasjon og ideer fra maxit 1/2007 Unik fremdrift.leca Byggeplank Guds gave til snekkeren.murhus vs. trehus Hvor stor er prisforskjellen?.konverterte til mur Etter 30 er det slutt med trehus

Detaljer

Hvordan velge riktig fuktsperre til grunnmurer og fundamenter

Hvordan velge riktig fuktsperre til grunnmurer og fundamenter Icopal Fonda Fuktsperresystemer SpeSialiSerte grunnplater til alle formål geoplex geoplex+ geoplex 10 geoplex 20 universal radon spesial Hvordan velge riktig fuktsperre til grunnmurer og fundamenter EkstrEm

Detaljer

Godt å vite før du anskaffer en varmepumpe

Godt å vite før du anskaffer en varmepumpe Godt å vite før du anskaffer en varmepumpe Informasjon, tips og gode råd for installasjon av varmepumpe. Vi vil dele vår kunnskap med deg Å bytte varmesystem er et stort inngrep i ditt hus, og medfører

Detaljer

Kverneland Ploger. Kjent for robust, enkelt og brukervennlig design

Kverneland Ploger. Kjent for robust, enkelt og brukervennlig design Kverneland Ploger Kjent for robust, enkelt og brukervennlig design 1 Under lakken er alt herdet! Kvernelands herdeteknologi Med 130 års erfaring i utvikling av unike stålkvalitet og herdeprosesser, er

Detaljer

Informasjon og svar på viktige spørsmål til deg som boligbygger eller boligkjøper

Informasjon og svar på viktige spørsmål til deg som boligbygger eller boligkjøper Informasjon og svar på viktige spørsmål til deg som boligbygger eller boligkjøper mesterhus.no I denne brosjyren informerer vi om flere prosesser man gjennomgår når man skal bygge bolig. Leiligheter og

Detaljer

Sundolitt byggisolasjon Etterisolering av bygg lønnsomt og miljøvennlig rask inntjening av investering

Sundolitt byggisolasjon Etterisolering av bygg lønnsomt og miljøvennlig rask inntjening av investering 0 1 1 1 Sundolitt byggisolasjon Etterisolering av bygg lønnsomt og miljøvennlig rask inntjening av investering 2 Etterisolering gir store miljøgevinster og redusert energiforbruk 40% av Europas energiforbruk

Detaljer