Ungdata-undersøkelsen i Trysil 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ungdata-undersøkelsen i Trysil 2015"

Transkript

1 Ungdata-undersøkelsen i Trysil 215 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 5 7 Klassetrinn: trinn + VG1 VG3 Antall: 178 (US) / 161 (VGS) Svarprosent: 59 (US) / 68 (VGS) Svarfordeling (ungdomsskolen)

2 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet, nære relasjoner og nettverk

3 Familieøkonomi: Har familien din hatt god eller dårlig råd/økonomi de siste to årene? Vi har hatt god råd hele tida Vi har stort sett hatt god råd Vi har verken hatt god råd eller dårlig råd 4 Vi har stort sett hatt dårlig råd 2 Vi har hatt dårlig råd hele tida

4 Antall bøker i hjemmet: Hvor mange bøker tror du det er hjemme hos dere? Ingen bøker Mindre enn 2 bøker 2-1 bøker 1-5 bøker 5-1 bøker Mer enn 1 bøker

5 Foreldre kontroll og kommunikasjon: Her kommer noen utsagn om hvordan du vil beskrive forholdet ditt til foreldrene dine Passer svært godt Passer ganske godt Passer ganske dårlig Passer svært dårlig Foreldrene mine pleier å vite hvor jeg er, og hvem jeg er sammen med i fritida Foreldrene mine kjenner de fleste av vennene jeg er sammen med i fritida Foreldrene mine kjenner foreldrene til vennene mine Foreldrene mine kjenner til hvem jeg har kontakt med på nettet Jeg krangler ofte med foreldrene mine Det er ofte krangling mellom de voksne i min familie Jeg forsøker å holde mesteparten av fritida mi skjult for foreldrene mine

6 Foreldre innetider: Har du avtalte tider du må være hjemme om kvelden? Nei, jeg kommer hjem når jeg selv vil Noen ganger avtaler, andre ganger kommer jeg hjem når jeg vil Ja, jeg har alltid avtaler om når jeg skal komme hjem

7 Jevnaldrende faste vennskap: Når du er sammen med venner/kamerater, er du da som oftest sammen med Én eller to faste venner Én eller to faste venner som ofte er med i en gruppe andre ungdommer En vennegjeng som holder sammen Nokså tilfeldig hvem jeg er sammen med Er ikke så ofte sammen med jevnaldrende

8 Jevnaldrende intimitet: Har du minst én venn som du kan stole fullstendig på og kan betro deg til om alt mulig? Ja, helt sikkert Ja, det tror jeg Det tror jeg ikke Har ingen jeg ville kalle venner, nå for tida 5 2

9 Jevnaldrende status: Hva er viktig for å få status i ditt vennemiljø? Øker statusen Har ingen betydning Minker statusen Å være til å stole på 96 4 Å ha et bra utseende Å være flink i idrett Å være god på skolen Å ha moteriktige klær Å få mange "likes" på sosiale medier Å drikke seg full Å røyke hasj Øker statusen: Øker statusen mye+øker statusen litt Minker statusen: Minker statusen mye+minker statusen litt.

10 Nære relasjoner: Tenk deg at du har et personlig problem. Du føler deg utafor og trist og trenger noen å snakke med. Hvem ville du snakket med eller søkt hjelp hos? Helt sikkert Kanskje Nei Venner Foreldre Andre familiemedlemmer (søsken, besteforeldre e.l.) Ingen Andre voksne

11 Skole og framtid Lekser, trivsel, skoleproblemer, mobbing og syn på framtiden

12 Skole trivsel og arbeidspress: Er du enig eller uenig i følgende utsagn om hvordan du har det på skolen? Helt enig Litt enig Litt uenig Helt uenig Jeg trives på skolen Jeg føler at jeg passer inn blant elevene på skolen Det er mange som forventer at jeg skal gjøre det godt på skolen Lærerne mine bryr seg om meg Jeg kjeder meg på skolen Jeg må ofte bruke helgene til å gjøre skolearbeid Jeg gruer meg ofte til å gå på skolen

13 Skole - tid brukt på lekser: Hvor lang tid bruker du gjennomsnittlig per dag på lekser og annet skolearbeid (utenom skoletida)? Gjør aldri / nesten aldri lekser Mindre enn en halvtime ½-1 time 1-2 timer 2-3 timer 3-4 timer Mer enn 4 timer 1

14 Skole konflikter og problematferd: Har du gjort eller opplevd noe av dette det siste året (de siste 12 månedene)? 6 ganger eller mer 2-5 ganger 1 gang Skulka skolen Skolen har kontaktet foreldrene dine for noe galt du har gjort 7 12 Hatt en voldsom krangel med en lærer Svaralternativet «Ingen ganger» vises ikke i figuren

15 Mobbing, plaging og utfrysing: Andel som utsettes for eller deltar i plaging, trusler eller utfrysing av andre unge på skolen eller i fritida Blir du selv utsatt for plaging, trusler eller utfrysing av andre unge på skolen eller i fritida? Hender det at du er med på plaging, trusler eller utfrysing av andre unge på skolen eller i i fritida? 1 1 Minst ukentlig Omtrent hver 14. dag Omtrent en gang i måneden Minst ukentlig: Ja, flere ganger i uka+ja, omtrent en gang i uka. Svaralternativene «Aldri» og «Nesten aldri» vises ikke i figuren.

16 Digital mobbing: Andel som utsettes for eller deltar i plaging eller trusler av andre unge via mobil eller Internett Blir du selv utsatt for plaging eller trusler fra andre unge via Internett eller mobil? 2 Hender det at du er med på plaging eller trusler av andre unge via Internett eller mobil? 1 1 Minst ukentlig Omtrent hver 14. dag Omtrent en gang i måneden Minst ukentlig: Ja, flere ganger i uka+ja, omtrent en gang i uka. Svaralternativene «Aldri» og «Nesten aldri» vises ikke i figuren.

17 Forventninger til framtida: Hvordan tror du at framtida di vil bli? Ja Nei Vet ikke Tror du at du vil komme til å eie din egen bolig? Tror du at du vil komme til å få et godt og lykkelig liv? Tror du at du vil komme til å ta utdanning på universitet eller høyskole? Tror du at du vil komme til å ta fagbrev? Tror du at du noen gang vil bli arbeidsledig?

18 Fritid Organisert fritid, uorganisert fritid og mediebruk

19 Fritid organisert: Er du, eller har du tidligere vært, med i noen organisasjoner, klubber, lag eller foreninger etter at du fylte 1 år? Ja, jeg er med nå Nei, men jeg har vært med tidligere Nei, jeg har aldri vært med

20 Fritid organisert: Hvor mange ganger den siste måneden har du vært med på aktiviteter, møter eller øvelser i følgende organisasjoner, klubber eller lag? 5 ganger eller oftere 3-4 ganger 1-2 ganger Idrettslag Fritidsklubb/ungdomshus/ ungdomsklubb Religiøs forening 1 3 Kulturskole, musikkskole Korps, kor, orkester Annen organisasjon, lag eller forening Svaralternativet «Ingen ganger» vises ikke i figuren

21 Fritid uteorientert: Her blir det nevnt en del aktiviteter som du kan bruke fritida di til. Tenk tilbake på den siste uka. Hvor mange ganger har du 6 ganger eller mer 2-5 ganger 1 gang Shoppet eller ruslet rundt i butikker for å se Gått på kafé, kaffebar o.l Gått på burgersted, gatekjøkken o.l Oppholdt deg sammen med venner på et gatehjørne, utenfor en kiosk, et kjøpesenter, bensinstasjon e.l Kjørt eller sittet på med bil, motorsykkel eller moped for moro skyld (kjørt for å kjøre en tur) Svaralternativet «Ingen ganger» vises ikke i figuren

22 Fritid sosialt samvær: Her blir det nevnt en del aktiviteter som du kan bruke fritida di til. Tenk tilbake på den siste uka (de siste 7 dagene). Hvor mange ganger har du 6 ganger eller mer 2-5 ganger 1 gang Vært sosial på nett eller mobil størstedelen av kvelden (snakket, chattet e.l.) Vært hjemme hele kvelden Vært sammen med venner hos dem Gjort noe sammen med mor og far (drevet med hobby, spill, trening e.l.) Vært sammen med venner hjemme hos meg Brukt størstedelen av kvelden ute sammen med venner/kamerater Spilt onlinespill med andre størstedelen av kvelden Svaralternativet «Ingen ganger» vises ikke i figuren

23 Fritid diverse: Her blir det nevnt en del aktiviteter som du kan bruke fritida di til. Tenk tilbake på den siste uka (de siste 7 dagene). Hvor mange ganger har du 6 ganger eller mer 2-5 ganger 1 gang Spilt fotball, basket eller andre ballspill med venner (ikke i idrettslag) Drevet med stell og pass av dyr Skatet, kjørt snowboard, twin-tip e.l Drevet med musikk (spilt instrument, i band, kor) Hatt lønna ekstrajobb Svaralternativet «Ingen ganger» vises ikke i figuren

24 Medier tidsbruk: Tenk på en gjennomsnittsdag. Hvor lang tid bruker du på følgende? Mer enn 3 timer 1-3 timer Under én time Ikke noe tid Sosiale medier (Facebook, Instagram e.l.) Bruke datamaskin utenom skolen Spille dataspill/tv-spill Spille på telefon/nettbrett Se på filmer/tv-serier Se på TV Lese bøker (ikke skolebøker) timer: 1-2 timer+2-3 timer. Under én time: Mindre enn en halvtime+½-1 time.

25 Medier skjermtid: Utenom skolen, hvor lang tid bruker du vanligvis på aktiviteter foran en skjerm (TV, data, nettbrett, mobil) i løpet av en dag? Ikke noe tid Mindre enn 1 time 1-2 timer 2-3 timer 3-4 timer 4-6 timer Mer enn 6 timer

26 Helse og trivsel Psykisk helse, fysisk aktivitet, måltidsvaner og trivsel i nærmiljø

27 Bruk av helsetjenester: Hvor mange ganger har du brukt følgende helsetjenester i løpet av de siste 12 månedene? 6 ganger eller mer 3-5 ganger 1-2 ganger Vanlig lege Legevakt Helsesøster eller skolelege Helsestasjon for ungdom Psykolog eller psykiater Svaralternativet «Ingen ganger» vises ikke i figuren

28 Medikamentbruk: Hvor ofte har du brukt reseptfrie medikamenter (Paracet, Ibux og lignende) i løpet av siste måned? Ingen ganger Sjeldnere enn én gang i uka Minst ukentlig Flere ganger i uka Daglig

29 Tannhelse: Hvor ofte pusser du tennene? Flere ganger om dagen Én gang om dagen Annenhver dag Sjeldnere enn annenhver dag

30 Fysiske helseplager: Har du hatt noen av disse plagene i løpet av siste måned? Daglig Mange ganger Noen ganger Hodepine Magesmerter 1 47 Nakke- og skuldersmerter Kvalme Ledd- og muskelsmerter Hjertebank Svaralternativet «Ingen ganger» vises ikke i figuren

31 Selvbilde: Nedenfor er det noen påstander om hvor fornøyd du er med livet. Kryss av i den ruta som passer best for deg Passer svært godt Passer ganske godt Passer ganske dårlig Passer svært dårlig Jeg liker meg selv slik jeg er Jeg er stort sett fornøyd med meg selv Jeg er svært fornøyd med hvordan jeg er Jeg liker ikke den måten jeg lever livet mitt på Jeg er ofte skuffet over meg selv

32 Depressivt stemningsleie og ensomhet: Har du i løpet av den siste uka vært plaget av noe av dette? Veldig mye plaget Ganske mye plaget Litt plaget Ikke plaget i det hele tatt Bekymret deg for mye om ting Følt at alt er et slit Hatt søvnproblemer Følt deg ulykkelig, trist eller deprimert Følt deg ensom Følt håpløshet med tanke på framtida Vært sint og aggressiv Følt deg stiv eller anspent

33 Angst: Har du i løpet av den siste uka vært plaget av noe av dette? Veldig mye plaget Ganske mye plaget Litt plaget Ikke plaget i det hele tatt Lett for å klandre deg selv Lett for å gråte Nervøsitet, indre uro Matthet eller svimmelhet Plutselig redd uten grunn Stadig redd eller engstelig

34 Subjektiv livskvalitet: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med ulike sider ved livet ditt? Misfornøyd Verken fornøyd eller misfornøyd Fornøyd Utseendet ditt Skolen du går på Helsa di Lokalmiljøet der du bor Foreldrene dine Vennene dine Misfornøyd: Svært misfornøyd+litt misfornøyd. Fornøyd: Svært fornøyd+litt fornøyd.

35 Nærmiljøet tilbud til ungdom: Tenk på områdene rundt der du bor. Hvordan opplever du at tilbudet til ungdom er når det gjelder Svært/nokså bra Verken bra eller dårlig Svært/nokså dårlig Idrettsanlegg Kulturtilbudet (kino, konsertscener, bibliotek e.l.) Kollektivtilbudet (buss, tog, trikk e.l.) Lokaler for å treffe andre unge på fritida (fritidsklubb, ungdomshus e.l.)

36 Nærmiljøet trygghet: Når du er ute om kvelden, opplever du det som trygt å ferdes i Nei, jeg føler meg utrygg Usikker Ja, ganske trygt Ja, svært trygt Når du er ute om kvelden, opplever du det som trygt å ferdes i nærområdet der du bor? Når du er ute om kvelden, opplever du det som trygt å ferdes på gater og veier i nærmeste sentrum eller tettsted?

37 Nærmiljøet oppvekst: Kan du tenke deg å bo i kommunen din når du blir voksen? Ja Nei Vet ikke

38 Fysisk aktivitet andpusten og svett: Hvor ofte er du så fysisk aktiv at du blir andpusten eller svett? Aldri Sjelden 1-2 ganger i måneden 1-2 ganger i uka 3-4 ganger i uka Minst 5 ganger i uka

39 Fysisk aktivitet treningsvaner: Hvor ofte trener du eller driver du med følgende aktiviteter? Minst 3 ganger i uka 1-2 ganger i uka Et par ganger i måneden Sjelden eller aldri Trener eller konkurrerer i et idrettslag Trener eller trimmer på egen hånd (løper, svømmer, sykler, går tur) Trener på treningsstudio eller helsestudio Driver med annen organisert trening (dans, kampsport e.l.) Sjelden eller aldri: Sjelden+aldri.

40 Måltidsvaner: Hvor ofte pleier du å spise følgende i løpet av en uke? Hver dag 2-5 ganger i uka 1 gang i uka Sjelden eller aldri Frokost Lunsj/formiddagsmat/niste Middag

41 Tobakk og rusmidler Egen bruk, tilgjengelighet, regler i hjemmet og forbruk i nettverk

42 Tobakk og rusmidler sigaretter: Røyker du? Har aldri røykt 6 5 Har røykt før, men har sluttet helt nå Røyker sjeldnere enn én gang i uka 1 1 Røyker ukentlig, men ikke hver dag Røyker daglig

43 Tobakk og rusmidler snus: Bruker du snus? Har aldri brukt snus Har brukt før, men har sluttet helt nå Snuser sjeldnere enn én gang i uka Snuser ukentlig, men ikke hver dag Snuser daglig

44 Tobakk og rusmidler alkohol: Hender det at du drikker noen form for alkohol? Aldri Har bare smakt noen få ganger Av og til, men ikke så ofte som månedlig Nokså jevnt 1-3 ganger i måneden Hver uke

45 Tobakk og rusmidler beruset: Hvis du tenker spesielt på de siste seks månedene, hvor mange ganger har du drukket så mye alkohol at du tydelig har kjent deg beruset? Aldri 1 gang 2-4 ganger 5-1 ganger Mer enn 1 ganger

46 Tobakk og rusmidler regler for alkohol: Får du lov til å drikke alkohol av foreldrene dine? Ja Nei Vet ikke

47 Tobakk og rusmidler bruk av rusmidler siste år: Hvor mange ganger har du gjort noe av dette det siste året (de siste 12 månedene)? 6 ganger eller mer 2-5 ganger 1 gang Drukket så mye at du har følt deg tydelig beruset Brukt hasj eller marihuana 1 Brukt dopingmidler (f.eks. anabole steroider) Svaralternativet «Ingen ganger» vises ikke i figuren

48 Tobakk og rusmidler forbruk i nettverk: Er det noen i dine nære omgivelser som drikker alkohol? Flere ganger i uka Omtrent én gang i uka En sjelden gang Nei, aldri Far Mor Nære venner ganger eller mer: 6-1 ganger+11 ganger eller mer. Svaralternativet «Ingen ganger» vises ikke i figuren.

49 Tobakk og rusmidler tilgjengelighet hasj/marihuana: Har du i løpet av det siste året blitt tilbudt hasj eller marihuana? Ja, flere ganger Ja, én gang Nei, aldri Flere ganger i uka: Ja, daglig+flere ganger i uka.

50 Tobakk og rusmidler tilgjengelighet hasj/marihuana: Hvis du ønsket å få tak i hasj eller marihuana, tror du at du ville klare å skaffe deg stoffet i løpet av to til tre dager? Ja Nei Vet ikke

51 Atferdsproblemer, vold og risiko Lovbrudd, kontakt med politiet og annen problematferd

52 Problematferd vinning: Hvor mange ganger har du vært med på eller gjort noe av dette det siste året (de siste 12 månedene)? (Andel «Minst én gang») 6 ganger eller mer 2-5 ganger 1 gang Lastet ned eller kopiert filer ulovlig fra nettet Lurt deg fra å betale på kino, idrettsstevner, buss, tog e.l Tatt med deg varer fra butikk uten å betale Stjålet penger eller ting fra en du kjenner 11 6 Brutt deg inn for å stjele noe

53 Problematferd slåssing og trusler: Hvor mange ganger har du vært med på eller gjort noe av dette det siste året (de siste 12 månedene)? 6 ganger eller mer 2-5 ganger 1 gang Vært i slåsskamp (uten våpen) Truet til deg penger eller ting 11 Vært i slåsskamp hvor du har brukt våpen (f.eks. kniv) 1 6 ganger eller mer: 6-1 ganger+11 ganger eller mer. Svaralternativet «Ingen ganger» vises ikke i figuren

54 Problematferd diverse: Hvor mange ganger har du vært med på eller gjort noe av dette det siste året (de siste 12 månedene)? 6 ganger eller mer 2-5 ganger 1 gang Vært borte en hel natt uten at foreldrene dine visste hvor du var Med vilje ødelagt eller knust vindusruter, busseter, postkasser e.l Vært i kontakt med politiet på grunn av noe galt du har gjort 1 2 Sprayet eller tagget ulovlig på vegger, bygninger, tog, buss e.l ganger eller mer: 6-1 ganger+11 ganger eller mer. Svaralternativet «Ingen ganger» vises ikke i figuren.

55 Vold og trusler om vold: Har du i løpet av de siste 12 månedene blitt utsatt for noe av det følgende? (Andel «Minst én gang») 6 ganger eller mer 2-5 ganger 1 gang Jeg har blitt utsatt for trusler om vold 11 5 Jeg har blitt slått uten å få synlige merker Jeg har fått sår eller skade på grunn av vold uten at jeg trengte legebehandling 1 4 Jeg har blitt skadet så sterkt på grunn av vold at det krevde legebehandling 1 6 ganger eller mer: 6-1 ganger+11 ganger eller mer. Svaralternativet «Ingen ganger» vises ikke i figuren

56 Tilleggsmoduler

57 A.5 Holdninger til egen og foreldres alkoholbruk: (Andel «Enig») Foreldre kan drikke litt, men ikke drikke seg tydelig beruset i barnas nærvær Foreldre er viktige forbilder for barna sine, også når det gjelder alkoholbruk 92 9 Foreldre bør kunne hente oss når vi har vært på fest 89 Det er flaut for barna når foreldrene deres er fulle 8 Jeg lytter mer til foreldrene mine enn til jevnaldrende når det gjelder mitt syn på rusmiddelbruk 74 Foreldre og andre voksne bør følge mer med når det gjelder hjemme alene-fester og andre steder der ungdom samles 58 Mange ungdommer overnatter heller hos andre fordi de er redde for å vise seg beruset for sine egne foreldre 48 Foreldre er ofte naive og uvitende om barnas rusmiddelvaner 56 Foreldre bør på ingen måte drikke alkohol i barnas nærvær Jeg lytter mer til jevnaldrende enn til foreldrene mine når det gjelder mitt syn på rusmiddelbruk

58 A.6 Kjøring i ruset tilstand: Helt enig Litt enig Litt uenig Helt uenig Det er greit å kjøre moped eller annet motorisert kjøretøy når en har drukket alkohol Det er greit å sitte på når sjåføren har drukket alkohol

59 A.6 Kjøring i ruset tilstand: (Andel «Ja») Kjenner du ungdommer som har kjørt moped eller annet motorisert kjøretøy i beruset tilstand? 22 Har du noen gang vært passasjer når sjåføren har drukket alkohol? 8 Har du noen gang kjørt moped eller annet motorisert kjøretøy når du har drukket alkohol?

60 A.1 Doping: Har du noen gang brukt dopingmidler? Aldri Har brukt doping før, men har sluttet nå Bruker doping nå

61 A.1 Doping: Hvis du ønsket å få tak i dopingmidler, hvor lett kunne du skaffet deg det du var på jakt etter? Veldig lett Ganske lett Ganske vanskelig Veldig vanskelig Vet ikke

62 A.1 Doping: Hvordan kunne du skaffet deg dopingmidler dersom du ønsket det? Over Internett 18 Ta med hjem fra utlandet 5 Kjøpe fra treningssenter 3 Trener kan skaffe det 6 Vet ikke Ungdommene kunne krysse av på flere svaralternativer om ønskelig.

63 A.1 Doping: Kjenner du noen i omgangskretsen din som bruker doping? Nei, ingen Ja, én Ja, to til fem Ja, seks eller flere

64 A.11 Energidrikk: Hvor ofte drikker du energidrikk? Aldri 5 Drakk det tidligere, men har sluttet Ca. hver måned eller sjeldnere Ca. hver 14. dag 1-3 ganger i uka ganger i uka Daglig

65 A.11 Energidrikk: Hvor godt stemmer følgende påstander om hvorfor du aldri har drukket eller har sluttet å drikke energidrikk? Stemmer svært godt Stemmer ganske godt Stemmer ganske dårlig Stemmer svært dårlig Har ikke lyst Får ikke lov Synes ikke det smaker godt Mener det kan være usunt for meg å drikke Synes det er for dyrt / vil heller bruke pengene på annet Jeg har opplevd bivirkninger/ubehag når jeg har drukket energidrikk Prosentandelen er beregnet blant de som svarer at de aldri har drukket eller har sluttet å drikke energidrikk.

66 A.11 Energidrikk: Hvor mye energidrikk drikker du vanligvis om gangen, når du drikker energidrikk? liten boks (ca. 25 ml) 1 mellomstor boks (ca. 33 ml) 1 stor boks (ca. 5 ml, en halv liter) Flere bokser tilsvarende ca. 1 liter Flere bokser tilsvarende ca. 1,5 liter Flere bokser tilsvarende mer enn 1,5 liter Prosentandelen er beregnet blant de som svarer at de drikker energidrikk.

67 A.11 Energidrikk: Tenk på de gangene du drikker energidrikk. Hvor ofte drikker du energidrikken sammen med alkohol? Aldri Sjelden Av og til Ofte Alltid Prosentandelen er beregnet blant de som svarer at de drikker energidrikk.

68 A.11 Energidrikk: Når jeg drikker energidrikk velger jeg følgende merker: Stemmer svært godt Stemmer ganske godt Stemmer ganske dårlig Stemmer svært dårlig Adrenaline Battery Burn Monster Red Bull Rockstar Spider Urge Intense Andre Prosentandelen er beregnet blant de som svarer at de drikker energidrikk.

69 A.11 Energidrikk: Hvor godt stemmer følgende påstander om hvorfor du drikker energidrikk? Stemmer svært godt Stemmer ganske godt Stemmer ganske dårlig Stemmer svært dårlig Fordi det smaker godt Fordi jeg trenger energi For å holde meg våken Fordi vennene mine gjør det For å prestere bedre i sport For å konsentrere meg For å prestere bedre på skolen Prosentandelen er beregnet blant de som svarer at de drikker energidrikk.

70 A.11 Energidrikk: Hvor ofte opplever du noe av dette når du drikker energidrikk? Aldri Sjelden Av og til Ofte Økt utholdenhet / mindre tretthet Følt meg sterkere / har mer overskudd Føler meg mer attraktiv eller populær blant venner Føler hjertebank Føler ubehag / uro i kroppen Føler nervøsitet Har vansker med å sovne Merker ikke noe spesielt når jeg drikker energidrikk Prosentandelen er beregnet blant de som svarer at de drikker energidrikk.

71 A.11 Energidrikk: Hvor godt stemmer følgende påstander om foreldrene dine og energidrikk? Stemmer svært godt Stemmer ganske godt Stemmer ganske dårlig Stemmer svært dårlig Mine foreldre synes det er OK at jeg drikker energidrikk Mine foreldre vet ikke at jeg drikker energidrikk Mine foreldre sier at jeg ikke bør drikke energidrikk Mine foreldre har snakket med meg om energidrikk Prosentandelen er beregnet blant de som svarer at de drikker energidrikk.

72 A.11 Energidrikk: Tenk på de gangene hvor du drikker energidrikk. Hva gjør du vanligvis når du drikker energidrikken? Aldri Sjelden Av og til Ofte Jeg er sammen med venner Jeg er på fest Jeg er/skal på trening eller konkuranse Jeg er på ungdomsklubb Jeg er på vei til eller fra skole Jeg driver med data/spill Jeg ser på film/tv/streamingtjeneste Jeg er hjemme Prosentandelen er beregnet blant de som svarer at de drikker energidrikk. De som svarer «Ikke relevant» er tatt ut av figuren.

73 B.1 Voldsutøvere: Dersom du noen gang har blitt skadet på grunn av vold, hvem var det som gjorde det? Jeg har aldri blitt skadet på grunn av vold 9 Ungdom jeg kjente fra før 7 Søsken 4 Ukjente ungdommer 1 Foreldre Andre voksne 1 Kjæreste Ungdommene kunne krysse av på flere svaralternativer om ønskelig.

74 B.2 Vold i nære relasjoner: Har en voksen i familien din noen gang slått deg med vilje? Nei, aldri Ja, 1 gang 2-4 ganger 5-1 ganger Mer enn 1 ganger

75 B.2 Vold i nære relasjoner: Har du forsøkt å si fra til noen om at du har blitt utsatt for vold fra en voksen i familien? Nei Ja Prosentandelen er beregnet blant de svarer at de har blitt utsatt for vold fra en voksen i familien.

76 B.2 Vold i nære relasjoner: Hvem forsøkte du å si fra til om at du ble utsatt for vold fra en voksen i familien? Foreldre/foresatte 33 Venner 67 Nære slektninger (besteforeldre, tante/onkel og lignende) Helsesøster Lærer Andre voksne Andre ansatte ved skolen Andre Prosentandelen er beregnet blant de svarer at de har blitt utsatt for vold fra en voksen i familien, og har forsøkt å si fra. Ungdommene kunne sette flere kryss om ønskelig.

77 B.2 Vold i nære relasjoner: Følte du at du ble tatt på alvor når du forsøkte å si fra om at du ble utsatt for vold fra en voksen i familien? Nei Ja Prosentandelen er beregnet blant de svarer at de har blitt utsatt for vold fra en voksen i familien, og har forsøkt å si fra.

78 B.2 Vold i nære relasjoner: Gjorde den eller de du sa fra til om at du ble utsatt for vold fra en voksen i familien, noe med dette? Nei Ja Prosentandelen er beregnet blant de svarer at de har blitt utsatt for vold fra en voksen i familien, og har forsøkt å si fra.

79 C.14 Seksualitet: Har du noen gang gjort seksuelle handlinger for å oppnå goder (kontantkort, klær, sminke, alkohol eller andre rusmidler, penger e.l.)? Nei 1 Ja

80 C.14 Seksualitet: Har du i løpet av det siste året hatt erfaringer med ulike former for klart uønsket seksuell oppmerksomhet og trakassering fra andre? (Andel «Ja») At noen sendte deg noe med seksuelt innhold gjennom elektroniske medier (mobil eller Internett)? 15 At noen uoppfordret viste deg seksuelt ubehagelige bilder eller ting? 9 At noen spredte seksuelle rykter om deg? 9 Å bli tatt på brystene eller i skrittet mot din vilje? 6 Å bli kysset mot din vilje? 1 Å bli holdt fast eller klemt på en seksuell måte mot din vilje? 5 At noen spredte bilder av deg avkledd på elektroniske/sosiale medier?

81 D.7 Dataspill: Tenk på en vanlig hverdag. Hvilken tid på døgnet spiller du vanligvis dataspill? Jeg spiller vanligvis ikke dataspill 48 Morgen (kl. 6 9) Formiddag (kl. 9 12) 1 Tidlig ettermiddag (kl ) 7 Sen ettermiddag (kl ) 3 Kveld (kl ) 37 Sen kveld (kl. 22 1) 8 Natt (kl. 1 6) Ungdommene kunne krysse av på flere svaralternativer om ønskelig.

82 D.7 Dataspill: Tenk på en vanlig helg (lørdag/søndag). Hvilken tid på døgnet spiller du vanligvis dataspill? Jeg spiller vanligvis ikke dataspill 45 Morgen (kl. 6 9) 4 Formiddag (kl. 9 12) 12 Tidlig ettermiddag (kl ) 24 Sen ettermiddag (kl ) 29 Kveld (kl ) 39 Sen kveld (kl. 22 1) 28 Natt (kl. 1 6) Ungdommene kunne krysse av på flere svaralternativer om ønskelig.

83 D.7 Dataspill: Her kommer noen spørsmål om bruk av dataspill. (Andel «Ja») Har foreldrene dine satt noen grenser for når eller hvor lenge du får lov til å spille? 33 Har foreldrene dine eller andre uttrykt bekymring på grunn av spillingen din? 11 Synes du selv at du spiller for mye? 13 Har spillingen ført til konflikter/krangling i familien din? 5 Har du forsøkt å redusere spillingen uten at du har klart det? 9 Har du vært borte fra skolen på grunn av spilling?

84 D.1 Sosiale medier: Når på døgnet er du mest aktiv på sosiale medier (Facebook, Instagram o.l.)? Hele tida I skoletida På ettermiddagen Aldri 4

85 D.1 Sosiale medier: Her kommer noen utsagn om foreldrene dine og regler knyttet til bruk av sosiale medier Passer svært godt Passer ganske godt Passer ganske dårlig Passer svært dårlig Foreldrene mine kjenner til hvilke sosiale medier jeg er aktiv på Foreldrene mine er gode rollemodeller når det gjelder bruk av sosiale medier Foreldrene mine har laget regler for hvordan jeg kan bruke sosiale medier Jeg skjuler noe av det jeg skriver/deler på sosiale medier, for foreldrene mine

86 D.1 Sosiale medier: Her kommer noen utsagn om vennskap og bruk av sosiale medier Passer svært godt Passer ganske godt Passer ganske dårlig Passer svært dårlig Personene jeg har kontakt med på sosiale medier, er de samme som jeg har kontakt med i "den virkelige verden" Å ha kontakt med venner på sosiale medier er svært viktig for meg Jeg hadde følt meg utenfor hvis jeg ikke var på de samme sosiale mediene som vennene mine

87 F.17 Kroppsøving (gym): Hvor godt liker du disse fagene i skolen? Svært godt Godt Verken godt eller dårlig Dårlig/svært dårlig Norsk Matematikk Kroppsøving (gym) Ungdommer som svarer «Har ikke faget» er utelatt fra figuren.

88 F.17 Kroppsøving (gym): Hvor godt stemmer disse utsagnene med hvordan du opplever gymtimene på skolen? Passer svært godt Passer ganske godt Passer ganske dårlig Passer svært dårlig I gymtimen får jeg et godt forhold til læreren Det er gøy å ha gym Jeg får lov til å gjøre spennende aktiviteter i gymtimen Jeg gruer meg til gymtimen Gymtimen passer best for de som driver med idrett på fritida Jeg får ikke til de aktivitetene vi driver med i gymtimen Jeg synes selv jeg er flink i gym Gymtimen gjør at jeg får lys til å være mer fysisk aktiv på fritida

Ungdata-undersøkelsen i Frogn 2014

Ungdata-undersøkelsen i Frogn 2014 Ungdata-undersøkelsen i Frogn 2014 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 10 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG1 Antall: 530 (US) / 164 (VGS) Standardrapport klassetrinn Svarprosent: 90 (US) / 71 (VGS) Ressurser

Detaljer

Ung i Tvedestrand 2013 2013

Ung i Tvedestrand 2013 2013 Ung i Tvedestrand 2013 2013 Denne rapporten er utgitt av: Kompetansesenter rus - region sør, Borgestadklinikken Postboks 1 Sentrum 3701 Skien Kompetansesenter rus region sør (KoRus - Sør) er ett av syv

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Tjenesteutvalget 19.06.2013 Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Tjenesteutvalget 19.06.2013 Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 027 Saksmappe: 2012/3714-19163/2013 Saksbehandler: Liv Landaas Dato: 04.06.2013 Saksframlegg Resultat av ungdomsundersøkelsen 2012 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Tjenesteutvalget

Detaljer

Ung i Oslo 2012 Nøkkeltall

Ung i Oslo 2012 Nøkkeltall Ung i Oslo 2012 Nøkkeltall Tormod Øia notat nr 7/12 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Ung i Oslo 2012: Nøkkeltall Tormod Øia Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer

Nasjonale resultater

Nasjonale resultater Gjennom Ungdata har mer enn 1. skoleungdommer fått anledning til å si sin mening om eget liv, om hvordan de har det, og hva de driver med i fritida. Halvparten av norske kommuner har brukt Ungdata for

Detaljer

Terrorangrepet 22. juli 2011. Opplevelser og reaksjoner hos de som var på Utøya

Terrorangrepet 22. juli 2011. Opplevelser og reaksjoner hos de som var på Utøya Terrorangrepet 22. juli 20. Opplevelser og reaksjoner hos de som var på Utøya Instruks til intervjuer Først skal SAMTYKKE ERKLÆRINGEN underskrives av informanten. Ha alltid den med til intervjuene sammen

Detaljer

organisasjonen Voksne for barn

organisasjonen Voksne for barn organisasjonen Voksne for barn INNHOLD Forord side 1 Petters historie side 2 Idas historie side 4 Hva er rus? Side 6 Hva er rusmisbruk? Side 7 Du er ikke alene Side 8 De vanligste rusmidlene Side 9 Hvordan

Detaljer

UNDERSØKELSE om likestilling og livskvalitet

UNDERSØKELSE om likestilling og livskvalitet UNDERSØKELSE om likestilling og livskvalitet skjemanr. SEKSJON 1. OPPVEKST 1 Er du mann eller kvinne? 2 Hva er din alder? (Ett tall i hver rute): Mann Kvinne År 3 Hva er mors og fars høyeste avsluttede

Detaljer

Enkle råd. når livet er vanskelig

Enkle råd. når livet er vanskelig Enkle råd når livet er vanskelig Mer alminnelig enn du kanskje tror Ehn`^h`Z egdwazbzg Zg kvca^\z# DbigZci ]VakeVgiZc Vk dhh k^a deeazkz Vakdga^\Z egd" WaZbZg^a³eZiVka^kZi#?di^Ya^\ZgZYjWZgdb ]_Zae!_dhi³ggZZgh_VchZcZ[dgViYjWa^gWgV

Detaljer

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet FORORD Tenk før du deler er et aktivitetshefte for å legge til rette for samtaler med barn på mellomtrinnet om deres sosiale liv

Detaljer

DEL 2. En aktivitet kan bli morsom uansett når man er sammen med andre.

DEL 2. En aktivitet kan bli morsom uansett når man er sammen med andre. DEL 2 Her ønsker vi å dele noen konkrete arbeidsverktøy og pedagogiske virkemidler som vi har brukt i våre grupper. Noe av materialet er hentet fra ulik faglitteratur. Det meste har vi laget selv, på bakgrunn

Detaljer

Innhold. Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre?

Innhold. Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre? Innhold Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre? Et godt sted å bo Best mulig overgang til å bo for seg selv Hva som er viktig for å bo bra Hva vi kan trenge hjelp til

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge?

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge? Når man tenker på fattigdom tenker man på fattige barn i Afrika. Man glemmer at det skjer her hjemme også. Vi har jo stort sett klær, mat og hus. Det er jo bra, men det er jo ikke sikkert man har det så

Detaljer

R Å D. Hverdagslykke [ EN BRUKSANVISNING ]

R Å D. Hverdagslykke [ EN BRUKSANVISNING ] 63 R Å D OM PSYKISK HELSE GOD Hverdagslykke [ EN BRUKSANVISNING ] Forord Hva kan vi gjøre for å få mest mulig hverdagslykke? Om vi hygger oss med venner en sommerkveld, er på skitur i påskesol, eller

Detaljer

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Du blir frisk av tuberkulose norsk Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Da jeg fikk vite at jeg hadde fått tuberkulose, ble jeg ikke så veldig fortvilet. Jeg visste i det minste hva som var galt med

Detaljer

Ungdomsundersøkelser i Skedsmo i 2000, 2002 og 2005

Ungdomsundersøkelser i Skedsmo i 2000, 2002 og 2005 Thomas Haaland Ungdomsundersøkelser i Skedsmo i 2000, 2002 og 2005 NOTAT 2006:107 Tittel: Ungdomsundersøkelser i Skedsmo i 2000, 2002 og 2005 Forfatter: Thomas Haaland NIBR-notat: 2006:107 ISSN: 0809-6929

Detaljer

Barn i kommunale boliger

Barn i kommunale boliger Barn i kommunale boliger Erfaringer fra Barneombudets ekspertgruppe Innhold Bakgrunn... 3 Hva er en kommunal bolig?... 4 Barneombudets målsetting og metode... 5 Møter... 5 Ekspertenes råd og erfaringer...

Detaljer

Det er DU som bestemmer... Tanker og fakta om Internett og personvern for deg fra 9-13 år

Det er DU som bestemmer... Tanker og fakta om Internett og personvern for deg fra 9-13 år Det er DU som bestemmer... Tanker og fakta om Internett og personvern for deg fra 9-13 år Heftet er utgitt av Utdanningsdirektoratet, Teknologirådet og Datatilsynet, april 2009 ISBN 978-82-92447-33-8 1.

Detaljer

Gode råd til foreldre og foresatte

Gode råd til foreldre og foresatte UNGDOM OG PSYKISK HELSE Gode råd til foreldre og foresatte En god psykisk helse er viktig for alle I forbindelse med markeringen av Verdensdagen for psykisk helse, vil skolen i tiden rundt 10. oktober

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

Før du begynner å lese

Før du begynner å lese Hva skjer? 11-13 Før du begynner å lese Dette heftet er laget spesielt til gutter og jenter i 11 til 13 års alderen. Det er på tide å snakke om noe kjempeviktig, nemlig puberteten. Det skjer mye fantastisk

Detaljer

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet Barn og unge på nett / Post- og teletilsynet 2011 Forord Dagens barn og unge ferdes på Internett med den største selvfølgelighet, mens foreldre og lærere

Detaljer

Smart surfing. Kan du tenke deg en verden uten internett? Nettet er veldig sosialt. Smarte ting å tenke på:

Smart surfing. Kan du tenke deg en verden uten internett? Nettet er veldig sosialt. Smarte ting å tenke på: 2 3 Smart surfing Kan du tenke deg en verden uten internett? På nettet snakker vi med venner, ser på filmer, spiller spill, deler bilder, finner informasjon, leser blogger ja, det finnes nesten ikke grenser

Detaljer

Traumer - Hvordan kan du hjelpe?

Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog, dr. philos Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi Innledning Det er blitt vanlig å høre mennesker si at det viktigste om en opplever en vanskelig situasjon

Detaljer

Traumer - Hvordan kan du hjelpe?

Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog, dr. philos Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi Innledning Det er blitt vanlig å høre mennesker si at det viktigste om en opplever en vanskelig situasjon

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Se meg en melding om ungdom og psykisk helse i Norge...3. Se meg og la meg være den jeg er...4

Innholdsfortegnelse. Se meg en melding om ungdom og psykisk helse i Norge...3. Se meg og la meg være den jeg er...4 Innholdsfortegnelse Se meg en melding om ungdom og psykisk helse i Norge...3 Se meg og la meg være den jeg er...4 Hva gjør vi og hvordan viser vi det når vi ikke har det bra?...5 Å ruse seg til noe man

Detaljer

SENTER FOR KRISEPSYKOLOGI AS

SENTER FOR KRISEPSYKOLOGI AS SENTER FOR KRISEPSYKOLOGI AS Fortunen 7, 5013 Bergen Tlf: 55 59 61 80 Faks: 55 59 61 90 E-post: email@krisepsyk.no Voldtekt Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog, dr. philos Atle Dyregrov Senter for Krisepsykologi

Detaljer

Mangfold og forebygging Forebygging av pengespill i etniske minoritetsmiljø i Norge

Mangfold og forebygging Forebygging av pengespill i etniske minoritetsmiljø i Norge Mangfold og forebygging Forebygging av pengespill i etniske minoritetsmiljø i Norge En rapport i prosjektet Spilleavhengighet og etnisitet II ved Blå Kors Senter, Oslo. Silje Hirsch og Sulaksana Sivapatham

Detaljer

Rapport Kompetansesenter rus Midt-Norge

Rapport Kompetansesenter rus Midt-Norge Rapport Kompetansesenter rus Midt-Norge Russituasjonen blant ungdom i Nord-Trøndelag Kompetansesenter rus - Midt-Norge (KoRus) Er ett av syv regionale kompetansesentre for rusfeltet i Norge. Vi arbeider

Detaljer