Ungdata-undersøkelsen i Trysil 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ungdata-undersøkelsen i Trysil 2015"

Transkript

1 Ungdata-undersøkelsen i Trysil 215 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 5 7 Klassetrinn: trinn + VG1 VG3 Antall: 178 (US) / 161 (VGS) Svarprosent: 59 (US) / 68 (VGS) Standardrapport kjønn (ungdomsskolen)

2 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet, nære relasjoner og nettverk

3 Familieøkonomi: Har familien din hatt god eller dårlig råd/økonomi de siste to årene? God råd hele tida/stort sett Vi har verken hatt god råd eller dårlig råd Dårlig råd hele tida/stort sett God råd hele tiden/stort sett: Vi har hatt god råd hele tiden+vi har stort sett hatt god råd. Dårlig råd hele tiden/stort sett: Vi har hatt dårlig råd hele tiden+vi har stort sett hatt dårlig råd.

4 Antall bøker i hjemmet: Hvor mange bøker tror du det er hjemme hos dere? Mindre enn Mer enn 5 Mindre enn 2: Ingen+mindre enn 2. Mer enn 5: 5-1+mer enn 1.

5 Foreldre kontroll og kommunikasjon: Her kommer noen utsagn om hvordan du vil beskrive forholdet ditt til foreldrene dine (Andel «Passer svært godt» eller «Passer ganske godt») Foreldrene mine pleier å vite hvor jeg er, og hvem jeg er sammen med i fritida Foreldrene mine kjenner de fleste av vennene jeg er sammen med i fritida Foreldrene mine kjenner foreldrene til vennene mine Foreldrene mine kjenner til hvem jeg har kontakt med på nettet Jeg krangler ofte med foreldrene mine 22 Det er ofte krangling mellom de voksne i min familie Jeg forsøker å holde mesteparten av fritida mi skjult for foreldrene mine

6 Foreldre innetider: Har du avtalte tider du må være hjemme om kvelden? Nei, jeg kommer hjem når jeg selv vil Noen ganger avtaler, andre ganger kommer jeg hjem når jeg vil Ja, jeg har alltid avtaler om når jeg skal komme hjem

7 Jevnaldrende faste vennskap: Når du er sammen med venner/kamerater, er du da som oftest sammen med Én eller to faste Én eller to faste venner som ofte er med i en gruppe andre ungdommer En vennegjeng som holder sammen Ikke faste venner Ikke faste venner: Nokså tilfeldig hvem jeg er sammen med+er ikke så ofte sammen med jevnaldrende.

8 Jevnaldrende intimitet: Har du minst én venn som du kan stole fullstendig på og kan betro deg til om alt mulig? Ja, helt sikkert Ja, det tror jeg Det tror jeg ikke Har ingen jeg ville kalle venner, nå for tida

9 Jevnaldrende status: Hva er viktig for å få status i ditt vennemiljø? (Andel «Øker statusen litt» eller «Øker statusen mye») Å være til å stole på Å ha et bra utseende Å være flink i idrett 5 64 Å være god på skolen 5 47 Å ha moteriktige klær Å få mange "likes" på sosiale medier Å drikke seg full 13 2 Å røyke hasj

10 Jevnaldrende status: Hva er viktig for å få status i ditt vennemiljø? (Andel «Minker statusen litt» eller «Minker statusen mye») Å være til å stole på Å ha et bra utseende Å være flink i idrett 1 Å være god på skolen 1 1 Å ha moteriktige klær 3 6 Å få mange "likes" på sosiale medier 4 6 Å drikke seg full 5 6 Å røyke hasj

11 Nære relasjoner: Tenk deg at du har et personlig problem. Du føler deg utafor og trist og trenger noen å snakke med. Hvem ville du snakket med eller søkt hjelp hos? (Andel «Helt sikkert) Venner Foreldre Andre familiemedlemmer (søsken, besteforeldre e.l.) Ingen 6 11 Andre voksne

12 Skole og framtid Lekser, trivsel, skoleproblemer, mobbing og syn på framtiden

13 Skole trivsel og arbeidspress: Er du enig eller uenig i følgende utsagn om hvordan du har det på skolen? (Andel «Helt enig» eller «Litt enig») Jeg trives på skolen Jeg føler at jeg passer inn blant elevene på skolen Det er mange som forventer at jeg skal gjøre det godt på skolen Lærerne mine bryr seg om meg Jeg kjeder meg på skolen 6 67 Jeg må ofte bruke helgene til å gjøre skolearbeid Jeg gruer meg ofte til å gå på skolen

14 Skole tid brukt på lekser: Hvor lang tid bruker du gjennomsnittlig per dag på lekser og annet skolearbeid (utenom skoletida)? Under 3 minutter 1/2-1 time 1-2 timer To timer eller mer Under 3 minutter: Aldri/nesten aldri lekser+under 3 minutter. 1/2-2 timer: 1/2-1 time+1-2 timer. To timer eller mer: 2-3 timer+3-4 timer+mer enn 4 timer.

15 Skole konflikter og problematferd: Har du gjort eller opplevd noe av dette det siste året (de siste 12 månedene)? (Andel «Minst én gang») Skulka skolen Skolen har kontaktet foreldrene dine for noe galt du har gjort 1 28 Hatt en voldsom krangel med en lærer

16 Mobbing, plaging og utfrysing utøver: Hender det at du er med på plaging, trusler eller utfrysing av andre unge på skolen eller i fritida? Minst ukentlig Omtrent hver 14. dag Omtrent en gang i måneden Aldri eller nesten aldri Minst ukentlig: Flere ganger i uka+omtrent en gang i uka.

17 Mobbing, plaging og utfrysing offer: Hender det at du blir utsatt for plaging, trusler eller utfrysing av andre unge på skolen eller i fritida? Minst ukentlig Omtrent hver 14. dag Omtrent en gang i måneden Aldri eller nesten aldri Minst ukentlig: Flere ganger i uka+omtrent en gang i uka.

18 Digital mobbing utøver: Hender det at du er med på å plage eller true andre unge via Internett eller mobil? Minst ukentlig Omtrent hver 14. dag Omtrent en gang i måneden Aldri eller nesten aldri Minst ukentlig: Flere ganger i uka+omtrent en gang i uka.

19 Digital mobbing offer: Blir du selv utsatt for plaging eller trusler fra andre unge via Internett eller mobil? Minst ukentlig Omtrent hver 14. dag Omtrent en gang i måneden Aldri eller nesten aldri Minst ukentlig: Flere ganger i uka+omtrent en gang i uka.

20 Forventninger til framtida: Hvordan tror du at framtida di vil bli? Tror du (Andel «Ja») Tror du at du vil komme til å eie din egen bolig? Tror du at du vil komme til å få et godt og lykkelig liv? Tror du at du vil komme til å ta utdanning på universitet eller høyskole? Tror du at du vil komme til å ta fagbrev? Tror du at du noen gang vil bli arbeidsledig?

21 Fritid Organisert fritid, uorganisert fritid og mediebruk

22 Fritid organisert: Er du, eller har du tidligere vært, med i noen organisasjoner, klubber, lag eller foreninger etter at du fylte 1 år? Ja, jeg er med nå Nei, men jeg har vært med tidligere Nei, jeg har aldri vært med

23 Fritid organisert: Hvor mange ganger den siste måneden har du vært med på aktiviteter, møter eller øvelser i følgende organisasjoner, klubber eller lag? (Andel «Minst én gang») Idrettslag Fritidsklubb/ungdomshus/ ungdomsklubb Religiøs forening 4 4 Kulturskole/musikkskole 1 42 Korps, kor, orkester 5 11 Annen organisasjon, lag eller forening

24 Fritid uteorientert: Her blir det nevnt en del aktiviteter som du kan bruke fritida di til. Tenk tilbake på den siste uka. Hvor mange ganger har du (Andel «Minst én gang») Shoppet eller ruslet rundt i butikker for å se 5 53 Gått på kafé, kaffebar o.l Gått på burgersted, gatekjøkken o.l Oppholdt deg sammen med venner på et gatehjørne, utenfor en kiosk, et kjøpesenter, bensinstasjon e.l Kjørt eller sittet på med bil, motorsykkel eller moped for moro skyld (kjørt for å kjøre en tur)

25 Fritid sosialt samvær: Her blir det nevnt en del aktiviteter som du kan bruke fritida di til. Tenk tilbake på den siste uka. Hvor mange ganger har du (Andel «Minst én gang») Vært hjemme hele kvelden Vært sosial på nett eller mobil størstedelen av kvelden (snakket, chattet e.l.) 82 9 Vært sammen med venner hos dem 47 6 Gjort noe sammen med mor og far (drevet med hobby, spill, trening e.l.) Vært sammen med venner hjemme hos meg Brukt størstedelen av kvelden ute sammen med venner/kamerater Spilt onlinespill med andre størstedelen av kvelden

26 Fritid diverse: Her blir det nevnt en del aktiviteter som du kan bruke fritida di til. Tenk tilbake på den siste uka. Hvor mange ganger har du (Andel «Minst én gang») Drevet med stell og pass av dyr 39 6 Spilt fotball, basket eller andre ballspill med venner (ikke i idrettslag) Drevet med musikk (spilt instrument, i band, kor) Skatet, kjørt snowboard, twin-tip e.l Hatt lønna ekstrajobb

27 Medier høykonsumenter: Tenk på en gjennomsnittsdag. Hvor lang tid bruker du på følgende? (Andel «To timer eller mer») Sosiale medier (Facebook, Instagram e.l.) Bruke datamaskin utenom skolen 2 32 Spille dataspill/tv-spill 8 42 Spille på telefon/nettbrett 17 2 Se på filmer/tv-serier Se på TV Lese bøker (ikke skolebøker)

28 Medier lavkonsumenter: Tenk på en gjennomsnittsdag. Hvor lang tid bruker du på følgende? (Andel «Mindre enn 3 minutter») Sosiale medier (Facebook, Instagram e.l.) Bruke datamaskin utenom skolen Spille dataspill/tv-spill Spille på telefon/nettbrett Se på filmer/tv-serier Se på TV Lese bøker (ikke skolebøker)

29 Medier skjermtid: Utenom skolen, hvor lang tid bruker du vanligvis på aktiviteter foran en skjerm (TV, data, nettbrett, mobil) i løpet av en dag? Under 1 time 1-2 timer 2-4 timer Mer enn fire timer Under 1 time: Ikke noe tid+mindre enn 1 time. 2-4 timer: 2-3 timer+3-4 timer. Mer enn 4 timer: 4-6 timer+mer enn 6 timer

30 Helse og trivsel Psykisk helse, fysisk aktivitet, måltidsvaner og trivsel i nærmiljø

31 Bruk av helsetjenester: Hvor mange ganger har du brukt følgende helsetjenester i løpet av de siste 12 månedene? (Andel «Minst én gang») Vanlig lege 5 55 Legevakt Helsesøster eller skolelege Helsestasjon for ungdom Psykolog eller psykiater

32 Medikamentbruk: Hvor ofte har du brukt reseptfrie medikamenter (Paracet, Ibux og lignende) i løpet av siste måned? Sjeldnere enn ukentlig Minst ukentlig Flere ganger i uka Daglig 1 Sjeldnere enn ukentlig=ingen ganger+sjeldnere enn én gang i uka.

33 Tannhelse: Hvor ofte pusser du tennene? Flere ganger om dagen Én gang om dagen Annenhver dag Sjeldnere enn annenhver dag

34 Fysiske helseplager: Har du hatt noen av disse plagene i løpet av siste måned? (Andel «Daglig») Hodepine 3 5 Magesmerter Nakke- og skuldersmerter 1 8 Kvalme 4 Ledd- og muskelsmerter 1 3 Hjertebank

35 Selvbilde: Nedenfor er det noen påstander om hvor fornøyd du er med livet. Kryss av i den ruta som passer best for deg (Andel «Passer svært/ganske godt») Jeg liker meg selv slik jeg er Jeg er stort sett fornøyd med meg selv Jeg er svært fornøyd med hvordan jeg er Jeg liker ikke den måten jeg lever livet mitt på 19 3 Jeg er ofte skuffet over meg selv

36 Depressivt stemningsleie og ensomhet: Har du i løpet av den siste uka vært plaget av noe av dette? Andel «Ganske mye plaget» eller «Veldig mye plaget») Bekymret deg for mye om ting 15 3 Følt at alt er et slit Hatt søvnproblemer 15 Følt deg ulykkelig, trist eller deprimert 1 26 Følt deg ensom 6 14 Følt håpløshet med tanke på framtida 1 15 Vært sint og aggressiv 1 18 Følt deg stiv eller anspent

37 Depressivt stemningsleie: Samlemål på depressivt stemningsleie (se nøkkeltallsrapport for definisjon) Ikke høy grad av depressivt stemningsleie 3 Høy grad av depressivt stemningsleie 8

38 Angst: Har du i løpet av den siste uka vært plaget av noe av dette? Andel «Ganske mye plaget» eller «Veldig mye plaget») Lett for å klandre deg selv 7 14 Lett for å gråte 1 19 Nervøsitet, indre uro 8 1 Matthet eller svimmelhet 6 14 Plutselig redd uten grunn 1 1 Stadig redd eller engstelig

39 Subjektiv livskvalitet: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med ulike sider ved livet ditt? (Andel «Litt fornøyd» eller «Svært fornøyd») Utseendet ditt Skolen du går på Helsa di Lokalmiljøet der du bor Foreldrene dine Vennene dine

40 Nærmiljøet tilbud til ungdom: Tenk på områdene rundt der du bor. Hvordan opplever du at tilbudet til ungdom er når det gjelder (Andel «Svært bra» eller «Nokså bra») Idrettsanlegg 73 8 Kulturtilbudet (kino, konsertscener, bibliotek e.l.) 59 7 Kollektivtilbudet (buss, tog, trikk e.l.) Lokaler for å treffe andre unge på fritida (fritidsklubb, ungdomshus e.l.)

41 Nærmiljøet trygghet: Når du er ute om kvelden, opplever du det som trygt å ferdes i (Andel «Jeg føler meg utrygg») Når du er ute om kvelden, opplever du det som trygt å ferdes i nærområdet der du bor? 1 3 Når du er ute om kvelden, opplever du det som trygt å ferdes på gater og veier i nærmeste sentrum eller tettsted?

42 Nærmiljøet oppvekst: Kan du tenke deg å bo i kommunen din når du blir voksen? Ja Nei Vet ikke

43 Fysisk aktivitet andpusten og svett: Hvor ofte er du så fysisk aktiv at du blir andpusten eller svett? Minst 3 ganger i uka 1-2 ganger i uka 1-2 ganger i måneden Sjelden/aldri

44 Fysisk aktivitet treningsvaner: Hvor ofte trener du eller driver du med følgende aktiviteter? (Andel «Minst månedlig») Trener eller konkurrerer i et idrettslag Trener eller trimmer på egen hånd (løper, svømmer, sykler, går tur) 7 72 Trener på treningsstudio eller helsestudio Driver med annen organisert trening (dans, kampsport e.l.)

45 Måltidsvaner: Hvor ofte pleier du å spise følgende i løpet av en uke? (Andel «Hver dag») Frokost Lunsj/formiddagsmat/niste Middag

46 Tobakk og rusmidler Egen bruk, tilgjengelighet, regler i hjemmet og forbruk i nettverk

47 Tobakk og rusmidler sigaretter: Røyker du? Røyker ikke 5 5 Røyker sjeldnere enn én gang i uka 1 Røyker ukentlig, men ikke hver dag 1 Røyker daglig Røyker ikke: Har aldri røykt+har røykt før, men har sluttet helt nå.

48 Tobakk og rusmidler snus: Bruker du snus? Bruker ikke snus 1 Snuser sjeldnere enn én i uka 4 4 Snuser ukentlig, men ikke hver dag Snuser daglig Bruker ikke snus: Har aldri snust+brukte før, men har sluttet nå.

49 Tobakk og rusmidler alkohol: Hender det du drikker noen form for alkohol? Aldri/har bare smakt noen få ganger Av og til, men ikke så ofte som månedlig Nokså jevnt 1-3 ganger i måneden Hver uke Minst månedlig: Nokså jevnt 1-3 ganger i måneden+hver uke.

50 Tobakk og rusmidler beruset: Hvis du tenker spesielt på de siste seks månedene, hvor mange ganger har du drukket så mye alkohol at du tydelig har kjent deg beruset? Aldri 1 gang 2-4 ganger Fem ganger eller mer Fem ganger eller mer: 5-1 ganger+mer enn 1 ganger.

51 Tobakk og rusmidler regler for alkohol: Får du lov til å drikke alkohol av foreldrene dine? Ja Nei Vet ikke

52 Tobakk og rusmidler bruk av rusmidler siste år: Hvor mange ganger har gjort noe av dette det siste året? (Andel «Minst én gang») Drukket så mye at du har følt deg tydelig beruset Brukt hasj eller marihuana 1 3 Brukt dopingmidler (f.eks. anabole steroider)

53 Tobakk og rusmidler forbruk i nettverk: Er det noen i dine nære omgivelser som drikker alkohol? (Andel «Minst ukentlig») Far 41 5 Mor 3 32 Nære venner

54 Tobakk og rusmidler tilgjengelighet hasj/marihuana: Har du i løpet av det siste året blitt tilbudt hasj eller marihuana? Ja, flere ganger Ja, én gang Nei, aldri

55 Tobakk og rusmidler tilgjengelighet hasj/marihuana: Hvis du ønsket å få tak i hasj eller marihuana, tror du at du ville klare å skaffe deg stoffet i løpet av to til tre dager? Ja Nei Vet ikke

56 Atferdsproblemer, vold og risiko Lovbrudd, kontakt med politiet og annen problematferd

57 Problematferd vinning: Hvor mange ganger har du vært med på eller gjort noe av dette det siste året (de siste 12 månedene)? (Andel «Minst én gang») Lastet ned eller kopiert filer ulovlig fra nettet 8 36 Lurt deg fra å betale på kino, idrettsarrangement, buss, tog e.l. 9 1 Tatt med deg varer fra butikk uten å betale 6 1 Stjålet penger eller ting fra en du kjenner 8 8 Brutt deg inn for å stjele noe

58 Problematferd slåssing og trusler: Hvor mange ganger har du vært med på eller gjort noe av dette det siste året (de siste 12 månedene)? (Andel «Minst én gang») Vært i slåsskamp (uten våpen) 7 23 Truet til deg penger eller ting 1 2 Vært i slåsskamp hvor du har brukt våpen

59 Problematferd diverse: Hvor mange ganger har du vært med på eller gjort noe av dette det siste året (de siste 12 månedene)? (Andel «Minst én gang») Vært borte en hel natt uten at foreldrene dine visste hvor du var 8 9 Med vilje ødelagt eller knust vindusruter, busseter, postkasser e.l. 6 1 Vært i kontakt med politiet på grunn av noe galt du har gjort 3 3 Sprayet eller tagget ulovlig på vegger, bygninger, tog, buss e.l

60 Vold og trusler om vold: Har du i løpet av de siste 12 månedene blitt utsatt for noe av det følgende? (Andel «Minst én gang») Jeg har blitt utsatt for trusler om vold 4 11 Jeg har blitt slått uten å få synlige merker 11 Jeg har fått sår eller skade på grunn av vold uten at jeg trengte legebehandling 4 5 Jeg har blitt skadet så sterkt på grunn av vold at det krevde legebehandling

61 Tilleggsmoduler

62 A.5 Holdninger til egen og foreldres alkoholbruk: Andel som svarer «Enig» på ulike påstander om rusmiddelbruk Foreldre kan drikke litt, men ikke drikke seg tydelig beruset i barnas nærvær Foreldre er viktige forbilder for barna sine, også når det gjelder alkoholbruk Foreldre bør kunne hente oss når vi har vært på fest Det er flaut for barna når foreldrene deres er fulle Jeg lytter mer til foreldrene mine enn til jevnaldrende når det gjelder mitt syn på rusmiddelbruk Foreldre og andre voksne bør følge mer med når det gjelder hjemme alene-fester og andre steder der ungdom samles Mange ungdommer overnatter heller hos andre fordi de er redde for å vise seg beruset for sine egne foreldre Foreldre er ofte naive og uvitende om barnas rusmiddelvaner Foreldre bør på ingen måte drikke alkohol i barnas nærvær Jeg lytter mer til jevnaldrende enn til foreldrene mine når det gjelder mitt syn på rusmiddelbruk

63 A.6 Kjøring i ruset tilstand: Andel som svarer «Helt enig» eller «Litt enig» på ulike påstander om kjøring i ruset tilstand Det er greit å kjøre moped eller annet motorisert kjøretøy når en har drukket alkohol 3 4 Det er greit å sitte på når sjåføren har drukket alkohol

64 A.6 Kjøring i ruset tilstand: Andel som svarer «Ja» på ulike påstander om kjøring i ruset tilstand Kjenner du ungdommer som har kjørt moped eller annet motorisert kjøretøy i beruset tilstand? Har du noen gang vært passasjer når sjåføren har drukket alkohol? 6 9 Har du noen gang kjørt moped eller annet motorisert kjøretøy når du har drukket alkohol?

65 A.1 Doping: Har du noen gang brukt dopingmidler? Aldri Har brukt doping før, men har sluttet nå Bruker doping nå

66 A.1 Doping: Hvis du ønsket å få tak i dopingmidler, hvor lett kunne du skaffet deg det du var på jakt etter? Lett Ganske vanskelig Veldig vanskelig Vet ikke Lett: Veldig lett+ganske lett.

67 A.1 Doping: Hvordan kunne du skaffet deg dopingmidler dersom du ønsket det? Over Internett Ta med hjem fra utlandet 3 7 Kjøpe fra treningssenter 1 4 Trener kan skaffe det 3 9 Vet ikke Ungdommene kunne krysse av på flere svaralternativer om ønskelig.

68 A.1 Doping: Kjenner du til noen i omgangskretsen din som bruker doping? Nei, ingen Ja, én Ja, to til fem Ja, seks eller flere

69 A.11 Energidrikk: Hvor ofte drikker du energidrikk? Aldri/har sluttet Hver 14. dag eller sjeldnere Minst ukentlig Daglig

70 A.11 Energidrikk: Hvor godt stemmer følgende påstander om hvorfor du aldri har drukket eller har sluttet å drikke energidrikk? (Andel «Stemmer svært/ganske godt»). Har ikke lyst 75 9 Får ikke lov 6 67 Synes ikke det smaker godt 5 67 Mener det kan være usunt for meg å drikke Synes det er for dyrt / vil heller bruke pengene på annet Jeg har opplevd bivirkninger/ubehag når jeg har drukket energidrikk Prosentandelen er beregnet blant de som svarer at de aldri har drukket eller har sluttet å drikke energidrikk.

71 A.11 Energidrikk: Hvor mye energidrikk drikker du vanligvis om gangen, når du drikker energidrikk? liten boks (ca. ml) 1 mellomstor boks (ca. 33 ml) 1 stor boks (ca. 5 ml, en halv liter) Flere bokser tilsvarende 1 liter eller mer Prosentandelen er beregnet blant de som svarer at de drikker energidrikk.

72 A.11 Energidrikk: Tenk på de gangene du drikker energidrikk. Hvor ofte drikker du energidrikken sammen med alkohol? Aldri Sjelden Av og til Ofte/alltid Prosentandelen er beregnet blant de som svarer at de drikker energidrikk.

73 A.11 Energidrikk: Når jeg drikker energidrikk velger jeg følgende merker: (Andel «Stemmer svært godt» eller «Stemmer ganske godt»). Adrenaline 1 Battery Burn Monster Red Bull Rockstar Spider 5 14 Urge Intense Andre Prosentandelen er beregnet blant de som svarer at de drikker energidrikk.

74 A.11 Energidrikk: Hvor godt stemmer følgende påstander om hvorfor du drikker energidrikk? (Andel «Stemmer svært godt» eller «Stemmer ganske godt»). Fordi det smaker godt Fordi jeg trenger energi For å holde meg våken 44 5 Fordi vennene mine gjør det 9 7 For å prestere bedre i sport 7 17 For å konsentrere meg 2 29 For å prestere bedre på skolen Prosentandelen er beregnet blant de som svarer at de drikker energidrikk.

75 A.11 Energidrikk: Hvor ofte opplever du noe av dette når du drikker energidrikk? (Andel «Av og til» eller «Ofte»). Økt utholdenhet / mindre tretthet Følt meg sterkere / har mer overskudd Føler meg mer attraktiv eller populær blant venner 7 11 Føler hjertebank 7 7 Føler ubehag / uro i kroppen 9 7 Føler nervøsitet 5 7 Har vansker med å sovne Merker ikke noe spesielt når jeg drikker energidrikk Prosentandelen er beregnet blant de som svarer at de drikker energidrikk.

76 A.11 Energidrikk: Hvor godt stemmer følgende påstander om foreldrene dine og energidrikk? (Andel «Stemmer svært godt» eller «Stemmer ganske godt»). Mine foreldre synes det er OK at jeg drikker energidrikk Mine foreldre vet ikke at jeg drikker energidrikk Mine foreldre sier at jeg ikke bør drikke energidrikk Mine foreldre har snakket med meg om energidrikk Prosentandelen er beregnet blant de som svarer at de drikker energidrikk.

77 A.11 Energidrikk: Tenk på de gangene hvor du drikker energidrikk. Hva gjør du vanligvis når du drikker energidrikken? (Andel «Av og til» eller «Ofte»). Jeg er sammen med venner 59 8 Jeg er på fest Jeg er/skal på trening eller konkuranse Jeg er på ungdomsklubb 29 Jeg er på vei til eller fra skole Jeg driver med data/spill Jeg ser på film/tv/streamingtjeneste Jeg er hjemme Prosentandelen er beregnet blant de som svarer at de drikker energidrikk.

78 B.1 Voldsutøvere: Dersom du noen gang har blitt skadet på grunn av vold, hvem var det som gjorde det? Jeg har aldri blitt skadet på grunn av vold Ungdom jeg kjente fra før 6 1 Søsken 3 4 Ukjente ungdommer 2 1 Foreldre Andre voksne 2 1 Kjæreste Ungdommene kunne krysse av på flere svaralternativer om ønskelig.

79 B.2 Vold i nære relasjoner: Har en voksen i familien din noen gang slått deg med vilje? Nei, aldri Ja, 1 gang 2-4 ganger 5 ganger eller mer 5 ganger eller mer: 5-1 ganger+mer enn 1 ganger.

80 B.2 Vold i nære relasjoner: Har du forsøkt å si fra til noen om at du har blitt utsatt for vold fra en voksen i familien? Nei Ja Prosentandelen er beregnet blant de svarer at de har blitt utsatt for vold fra en voksen i familien.

81 B.2 Vold i nære relasjoner: Hvem forsøkte du å si fra til om at du ble utsatt for vold fra en voksen i familien? Foreldre/foresatte 1 Venner 1 Nære slektninger (besteforeldre, tante/onkel og lignende) Helsesøster Lærer Andre voksne Andre ansatte ved skolen Andre Prosentandelen er beregnet blant de svarer at de har blitt utsatt for vold fra en voksen i familien, og har forsøkt å si fra. Ungdommene kunne sette flere kryss om ønskelig.

82 B.2 Vold i nære relasjoner: Følte du at du ble tatt på alvor når du forsøkte å si fra om at du ble utsatt for vold fra en voksen i familien? Nei Ja Prosentandelen er beregnet blant de svarer at de har blitt utsatt for vold fra en voksen i familien, og har forsøkt å si fra.

83 B.2 Vold i nære relasjoner: Gjorde den eller de du sa fra til om at du ble utsatt for vold fra en voksen i familien, noe med dette? Nei Ja Prosentandelen er beregnet blant de svarer at de har blitt utsatt for vold fra en voksen i familien, og har forsøkt å si fra.

84 A.11 Energidrikk: Hvor ofte drikker du energidrikk? Aldri/har sluttet Hver 14. dag eller sjeldnere Minst ukentlig Daglig

85 A.11 Energidrikk: Hvor godt stemmer følgende påstander om hvorfor du aldri har drukket eller har sluttet å drikke energidrikk? (Andel «Stemmer svært/ganske godt»). Har ikke lyst 75 9 Får ikke lov 6 67 Synes ikke det smaker godt 5 67 Mener det kan være usunt for meg å drikke Synes det er for dyrt / vil heller bruke pengene på annet Jeg har opplevd bivirkninger/ubehag når jeg har drukket energidrikk Prosentandelen er beregnet blant de som svarer at de aldri har drukket eller har sluttet å drikke energidrikk.

86 A.11 Energidrikk: Hvor mye energidrikk drikker du vanligvis om gangen, når du drikker energidrikk? liten boks (ca. ml) 1 mellomstor boks (ca. 33 ml) 1 stor boks (ca. 5 ml, en halv liter) Flere bokser tilsvarende 1 liter eller mer Prosentandelen er beregnet blant de som svarer at de drikker energidrikk.

87 A.11 Energidrikk: Tenk på de gangene du drikker energidrikk. Hvor ofte drikker du energidrikken sammen med alkohol? Aldri Sjelden Av og til Ofte/alltid Prosentandelen er beregnet blant de som svarer at de drikker energidrikk.

88 A.11 Energidrikk: Når jeg drikker energidrikk velger jeg følgende merker: (Andel «Stemmer svært godt» eller «Stemmer ganske godt»). Adrenaline 1 Battery Burn Monster Red Bull Rockstar Spider 5 14 Urge Intense Andre Prosentandelen er beregnet blant de som svarer at de drikker energidrikk.

89 A.11 Energidrikk: Hvor godt stemmer følgende påstander om hvorfor du drikker energidrikk? (Andel «Stemmer svært godt» eller «Stemmer ganske godt»). Fordi det smaker godt Fordi jeg trenger energi For å holde meg våken 44 5 Fordi vennene mine gjør det 9 7 For å prestere bedre i sport 7 17 For å konsentrere meg 2 29 For å prestere bedre på skolen Prosentandelen er beregnet blant de som svarer at de drikker energidrikk.

90 A.11 Energidrikk: Hvor ofte opplever du noe av dette når du drikker energidrikk? (Andel «Av og til» eller «Ofte»). Økt utholdenhet / mindre tretthet Følt meg sterkere / har mer overskudd Føler meg mer attraktiv eller populær blant venner 7 11 Føler hjertebank 7 7 Føler ubehag / uro i kroppen 9 7 Føler nervøsitet 5 7 Har vansker med å sovne Merker ikke noe spesielt når jeg drikker energidrikk Prosentandelen er beregnet blant de som svarer at de drikker energidrikk.

91 A.11 Energidrikk: Hvor godt stemmer følgende påstander om foreldrene dine og energidrikk? (Andel «Stemmer svært godt» eller «Stemmer ganske godt»). Mine foreldre synes det er OK at jeg drikker energidrikk Mine foreldre vet ikke at jeg drikker energidrikk Mine foreldre sier at jeg ikke bør drikke energidrikk Mine foreldre har snakket med meg om energidrikk Prosentandelen er beregnet blant de som svarer at de drikker energidrikk.

92 A.11 Energidrikk: Tenk på de gangene hvor du drikker energidrikk. Hva gjør du vanligvis når du drikker energidrikken? (Andel «Av og til» eller «Ofte»). Jeg er sammen med venner 59 8 Jeg er på fest Jeg er/skal på trening eller konkuranse Jeg er på ungdomsklubb 29 Jeg er på vei til eller fra skole Jeg driver med data/spill Jeg ser på film/tv/streamingtjeneste Jeg er hjemme Prosentandelen er beregnet blant de som svarer at de drikker energidrikk.

93 B.1 Voldsutøvere: Dersom du noen gang har blitt skadet på grunn av vold, hvem var det som gjorde det? Jeg har aldri blitt skadet på grunn av vold Ungdom jeg kjente fra før 6 1 Søsken 3 4 Ukjente ungdommer 2 1 Foreldre Andre voksne 2 1 Kjæreste Ungdommene kunne krysse av på flere svaralternativer om ønskelig.

94 B.2 Vold i nære relasjoner: Har en voksen i familien din noen gang slått deg med vilje? Nei, aldri Ja, 1 gang 2-4 ganger 5 ganger eller mer 5 ganger eller mer: 5-1 ganger+mer enn 1 ganger.

95 B.2 Vold i nære relasjoner: Har du forsøkt å si fra til noen om at du har blitt utsatt for vold fra en voksen i familien? Nei Ja Prosentandelen er beregnet blant de svarer at de har blitt utsatt for vold fra en voksen i familien.

96 B.2 Vold i nære relasjoner: Hvem forsøkte du å si fra til om at du ble utsatt for vold fra en voksen i familien? Foreldre/foresatte 1 Venner 1 Nære slektninger (besteforeldre, tante/onkel og lignende) Helsesøster Lærer Andre voksne Andre ansatte ved skolen Andre Prosentandelen er beregnet blant de svarer at de har blitt utsatt for vold fra en voksen i familien, og har forsøkt å si fra. Ungdommene kunne sette flere kryss om ønskelig.

97 B.2 Vold i nære relasjoner: Følte du at du ble tatt på alvor når du forsøkte å si fra om at du ble utsatt for vold fra en voksen i familien? Nei Ja Prosentandelen er beregnet blant de svarer at de har blitt utsatt for vold fra en voksen i familien, og har forsøkt å si fra.

98 B.2 Vold i nære relasjoner: Gjorde den eller de du sa fra til om at du ble utsatt for vold fra en voksen i familien, noe med dette? Nei Ja Prosentandelen er beregnet blant de svarer at de har blitt utsatt for vold fra en voksen i familien, og har forsøkt å si fra.

99 C.14 Seksualitet: Har du noen gang gjort seksuelle handlinger for å oppnå goder (kontantkort, klær, sminke, alkohol eller andre rusmidler, penger e.l.)? (Andel «Ja») Nei Ja 3

100 C.14 Seksualitet: Andel som svarer «Ja» på spørsmål om å ha opplevd klart uønskede seksuelle handlinger og seksuell oppmerksomhet fra andre At noen sendte deg noe med seksuelt innhold gjennom elektroniske medier (mobil eller Internett)? At noen uoppfordret viste deg seksuelt ubehagelige bilder eller ting? 4 13 At noen spredte seksuelle rykter om deg? 9 7 Å bli tatt på brystene eller i skrittet mot din vilje? 3 7 Å bli kysset mot din vilje? 7 11 Å bli holdt fast eller klemt på en seksuell måte mot din vilje? 3 6 At noen spredte bilder av deg avkledd på elektroniske/sosiale medier?

101 D.7 Dataspill: Tenk på en vanlig hverdag. Hvilken tid på døgnet spiller du vanligvis dataspill? Jeg spiller vanligvis ikke dataspill Morgen (kl. 6 9) Formiddag (kl. 9 12) 1 Tidlig ettermiddag (kl ) 6 9 Sen ettermiddag (kl ) Kveld (kl ) Sen kveld (kl. 22 1) 1 15 Natt (kl. 1 6) Ungdommene kunne krysse av på flere svaralternativer om ønskelig.

102 D.7 Dataspill: Tenk på en vanlig helg (lørdag/søndag). Hvilken tid på døgnet spiller du vanligvis dataspill? Jeg spiller vanligvis ikke dataspill Morgen (kl. 6 9) 1 8 Formiddag (kl. 9 12) 9 15 Tidlig ettermiddag (kl ) Sen ettermiddag (kl ) Kveld (kl ) Sen kveld (kl. 22 1) 1 48 Natt (kl. 1 6) Ungdommene kunne krysse av på flere svaralternativer om ønskelig.

103 D.7 Dataspill: Her kommer noen spørsmål om bruk av dataspill (Andel «Ja») Har foreldrene dine satt noen grenser for når eller hvor lenge du får lov til å spille? Har foreldrene dine eller andre uttrykt bekymring på grunn av spillingen din? 1 22 Synes du selv at du spiller for mye? 3 24 Har spillingen ført til konflikter/krangling i familien din? 1 9 Har du forsøkt å redusere spillingen uten at du har klart det? 6 13 Har du vært borte fra skolen på grunn av spilling?

104 D.1 Sosiale medier: Når på døgnet er du mest aktiv på sosiale medier (Facebook, Instagram o.l.)? Hele tida I skoletida På ettermiddagen Aldri 1

105 D.1 Sosiale medier: Her kommer noen utsagn om foreldrene dine og regler knyttet til bruk av sosiale medier (Andel «Passer svært godt» eller «Passer ganske godt») Foreldrene mine kjenner til hvilke sosiale medier jeg er aktiv på 69 8 Foreldrene mine er gode rollemodeller når det gjelder bruk av sosiale medier Foreldrene mine har laget regler for hvordan jeg kan bruke sosiale medier Jeg skjuler noe av det jeg skriver/deler på sosiale medier, for foreldrene mine

106 D.1 Sosiale medier: Her kommer noen utsagn om vennskap og bruk av sosiale medier (Andel «Passer svært godt» eller «Passer ganske godt») Personene jeg har kontakt med på sosiale medier, er de samme som jeg har kontakt med i "den virkelige verden" 9 92 Å ha kontakt med venner på sosiale medier er svært viktig for meg Jeg hadde følt meg utenfor hvis jeg ikke var på de samme sosiale mediene som vennene mine

107 F.17 Kroppsøving (gym): Hvor godt liker du disse fagene i skolen? (Andel «Svært godt» eller «Godt») Norsk Matematikk Kroppsøving (gym)

108 F.17 Kroppsøving (gym): Hvor godt stemmer disse utsagnene med hvordan du opplever gymtimene på skolen? (Andel «Passer svært godt» eller «Passer ganske godt»). I gymtimen får jeg et godt forhold til læreren Det er gøy å ha gym Jeg får lov til å gjøre spennende aktiviteter i gymtimen Jeg gruer meg til gymtimen 13 Gymtimen passer best for de som driver med idrett på fritida Jeg får ikke til de aktivitetene vi driver med i gymtimen Jeg synes selv jeg er flink i gym Gymtimen gjør at jeg får lys til å være mer fysisk aktiv på fritida

Ungdata-undersøkelsen i Trysil 2015

Ungdata-undersøkelsen i Trysil 2015 Ungdata-undersøkelsen i Trysil 215 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 5 7 Klassetrinn: 8. 1. trinn + VG1 VG3 Antall: 178 (US) / 161 (VGS) Svarprosent: 59 (US) / 68 (VGS) Svarfordeling (ungdomsskolen)

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Bærum 2014

Ungdata-undersøkelsen i Bærum 2014 Ungdata-undersøkelsen i Bærum 2014 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 7-12 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG1 VG3 Antall: 4003 (US) / 2812 (VGS) Svarprosent: 88 (US) / 61 (VGS) Nøkkeltall (ungdomsskolen)

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Frogn 2014

Ungdata-undersøkelsen i Frogn 2014 Ungdata-undersøkelsen i Frogn 2014 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 10 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG1 Antall: 530 (US) / 164 (VGS) Standardrapport klassetrinn Svarprosent: 90 (US) / 71 (VGS) Ressurser

Detaljer

Ung i Nome 2013 2013

Ung i Nome 2013 2013 Ung i Nome 2013 2013 Denne rapporten er utgitt av: Kompetansesenter rus - region sør, Borgestadklinikken Postboks 1 Sentrum 3701 Skien Kompetansesenter rus region sør (KoRus - Sør) er ett av syv nasjonale

Detaljer

Ungi NedreEiker. Side 133

Ungi NedreEiker. Side 133 Ungi NedreEiker 2013 2013 Side 133 Denne rapporten er utgitt av: Kompetansesenter rus - region sør, Borgestadklinikken Postboks 1 Sentrum 3701 Skien Kompetansesenter rus region sør (KoRus - Sør) er ett

Detaljer

Ung i Flekkefjord 2013 2013

Ung i Flekkefjord 2013 2013 Ung i Flekkefjord 2013 2013 Rapporten er utgitt av: Denne rapporten er utgitt av: Kompetansesenter rus - region sør (KoRus - Sør), Borgestadklinikken Kongensgate 33 Postboks 1, 3701 Skien www.borgestadklinikken.no

Detaljer

Ungdata, Knutepunkt Sørlandet

Ungdata, Knutepunkt Sørlandet Ungdata, Knutepunkt Sørlandet 0 0 Denne rapporten er utgitt av: Kompetansesenter rus - region sør, Borgestadklinikken Postboks Sentrum 0 Skien Kompetansesenter rus region sør (KoRus - Sør) er ett av syv

Detaljer

Ung i Tvedestrand 2013 2013

Ung i Tvedestrand 2013 2013 Ung i Tvedestrand 2013 2013 Denne rapporten er utgitt av: Kompetansesenter rus - region sør, Borgestadklinikken Postboks 1 Sentrum 3701 Skien Kompetansesenter rus region sør (KoRus - Sør) er ett av syv

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Tjenesteutvalget 19.06.2013 Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Tjenesteutvalget 19.06.2013 Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 027 Saksmappe: 2012/3714-19163/2013 Saksbehandler: Liv Landaas Dato: 04.06.2013 Saksframlegg Resultat av ungdomsundersøkelsen 2012 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Tjenesteutvalget

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Trondheim 2013

Ungdata-undersøkelsen i Trondheim 2013 Ungdata-undersøkelsen i 2013 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 42 51 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG1 VG2 Antall: 4543 (US) / 3499 (VGS) Svarprosent: 83 (US) / 65 (VGS) Nøkkeltall (ungdomsskolen) UNGDATA

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Sola 2010

Ungdata-undersøkelsen i Sola 2010 Ungdata-undersøkelsen i 2010 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 9 16 Klassetrinn: 8. 10. klasse + VG1 Antall: 957 Svarprosent: 78 Nøkkeltall (videregående skole) UNGDATA Ungdata er et kvalitetssikret

Detaljer

Spørreskjema for 10. klasse

Spørreskjema for 10. klasse Spørreskjema for 10. klasse Kjære elev! I dag skal du være med på et prosjekt som heter TENK TID. Dere er en av noen få 10.klassinger rundt i Norge som er invitert til å svare på dette spørreskjemaet.

Detaljer

Ung i Oslo 2012 Nøkkeltall

Ung i Oslo 2012 Nøkkeltall Ung i Oslo 2012 Nøkkeltall Tormod Øia notat nr 7/12 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Ung i Oslo 2012: Nøkkeltall Tormod Øia Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer

Ung i Frogn 2009 JAN EIVIND BREKKE SODELAND

Ung i Frogn 2009 JAN EIVIND BREKKE SODELAND Ung i Frogn 2009 JAN EIVIND BREKKE SODELAND Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 19/2009 Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) ble opprettet

Detaljer

Ung i Vestfold 2013 INGVILD VARDHEIM. TF-rapport nr. 324

Ung i Vestfold 2013 INGVILD VARDHEIM. TF-rapport nr. 324 Ung i Vestfold 2013 INGVILD VARDHEIM TF-rapport nr. 324 2013 Tittel: Ung i Vestfold 2013 TF-rapport nr: 324 Forfatter(e): Ingvild Vardheim Dato: 29.10.2013 ISBN: 978-82-7401-637-8 ISSN: 1501-9918 Pris:

Detaljer

Prosjekt Aktiv Ungdom med Overskudd

Prosjekt Aktiv Ungdom med Overskudd ID Prosjekt Aktiv Ungdom med Overskudd http://s3.hubimg.com/u/2371578_f496.jpg Spørreskjema Kjære elev! Les dette først! Vi synes det er flott at du vil delta i prosjektet Aktiv Ungdom med Overskudd! På

Detaljer

RAPPORT 4/2011. Ung i Klepp 2010. Styrke og sårbarhet. av Inger Eide Robertson

RAPPORT 4/2011. Ung i Klepp 2010. Styrke og sårbarhet. av Inger Eide Robertson RAPPORT 4/2011 Ung i Klepp 2010 Styrke og sårbarhet av Inger Eide Robertson Kompetansesenter rus - region vest Stavanger Rogaland A-senter På oppdrag fra Helsedirektoratet ISBN 978-82-997712-7-6 (Trykt)

Detaljer

levekårsundersøkelse Egen helse 1. Jeg samtykker i å delta i undersøkelsen i henhold til informasjon gitt i informasjonsskrivet...

levekårsundersøkelse Egen helse 1. Jeg samtykker i å delta i undersøkelsen i henhold til informasjon gitt i informasjonsskrivet... Helse - og levekårsundersøkelse 1. Jeg samtykker i å delta i undersøkelsen i henhold til informasjon gitt i informasjonsskrivet... Ja Egen helse 2. Hvordan er helsen din nå? (Sett bare ett kryss) Dårlig

Detaljer

Terrorangrepet 22. juli 2011. Opplevelser og reaksjoner hos de som var på Utøya

Terrorangrepet 22. juli 2011. Opplevelser og reaksjoner hos de som var på Utøya Terrorangrepet 22. juli 20. Opplevelser og reaksjoner hos de som var på Utøya Instruks til intervjuer Først skal SAMTYKKE ERKLÆRINGEN underskrives av informanten. Ha alltid den med til intervjuene sammen

Detaljer

Nasjonale resultater

Nasjonale resultater Gjennom Ungdata har mer enn 1. skoleungdommer fått anledning til å si sin mening om eget liv, om hvordan de har det, og hva de driver med i fritida. Halvparten av norske kommuner har brukt Ungdata for

Detaljer

Barnets venner og fritid

Barnets venner og fritid 1 Spørreskjema når barnet er 8 år Skjemaet skal leses av en maskin. Derfor er det viktig å bruke blå eller sort kulepenn og skrive tydelig. I de små avkrysningsboksene setter du et kryss for det svaret

Detaljer

Rapport For undersøkelse 2011

Rapport For undersøkelse 2011 Rapport For undersøkelse 2011 Tydal ungdomsskole Ungdata eies i fellesskap av kompetansesentrene for rus og NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, aldring og velferd). Undersøkelsen i 2011 er

Detaljer

Sex. Vennskap. Mobbing. Fest. Kropp. Følelser og sånn. Spørsmål og svar. Utdanning og skole. og sånn. Problemer hjemme. hva er idealet?

Sex. Vennskap. Mobbing. Fest. Kropp. Følelser og sånn. Spørsmål og svar. Utdanning og skole. og sånn. Problemer hjemme. hva er idealet? Spørsmål og svar Vennskap Stian + Mari = SANT Kropp hva er idealet? Problemer hjemme Fest Følelser og sånn Forelskelse og flørting Utdanning og skole Mobbing Sjalu på bestevenninna? og sånn Sex Vennskap

Detaljer

KoRus-Øst (Kompetansesenter rus region øst) www.r us-ost.no Øystein Bjørke Olsen Kristine Langmyr Lillehammer 22. oktober 2013

KoRus-Øst (Kompetansesenter rus region øst) www.r us-ost.no Øystein Bjørke Olsen  Kristine Langmyr   Lillehammer 22. oktober 2013 KoRus-Øst (Kompetansesenter rus region øst) www.rus-ost.no Øystein Bjørke Olsen Spesialrådgiver KoRus-Øst obo@sykehuset-innlandet.no Kristine Langmyr Faglig rådgiver KoRus-Øst kristine.langmyr@sykehuset-innlandet.no

Detaljer

organisasjonen Voksne for barn

organisasjonen Voksne for barn organisasjonen Voksne for barn INNHOLD Forord side 1 Petters historie side 2 Idas historie side 4 Hva er rus? Side 6 Hva er rusmisbruk? Side 7 Du er ikke alene Side 8 De vanligste rusmidlene Side 9 Hvordan

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Levekårsutvalget. Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 14/00003 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Levekårsutvalget. Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 14/00003 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Levekårsutvalget Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 14/00003 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

UNDERSØKELSE om likestilling og livskvalitet

UNDERSØKELSE om likestilling og livskvalitet UNDERSØKELSE om likestilling og livskvalitet skjemanr. SEKSJON 1. OPPVEKST 1 Er du mann eller kvinne? 2 Hva er din alder? (Ett tall i hver rute): Mann Kvinne År 3 Hva er mors og fars høyeste avsluttede

Detaljer

Skole og framtid U-skole. Lekser, trivsel, karakterer, mobbing og tanker om framtiden

Skole og framtid U-skole. Lekser, trivsel, karakterer, mobbing og tanker om framtiden Skole og framtid U-skole Lekser, trivsel, karakterer, mobbing og tanker om framtiden Ungdata-undersøkelsen i Levanger 212 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 43 4 Klassetrinn: 8. 1. klasse + VG1 VG3

Detaljer

Enkle råd. når livet er vanskelig

Enkle råd. når livet er vanskelig Enkle råd når livet er vanskelig Mer alminnelig enn du kanskje tror Ehn`^h`Z egdwazbzg Zg kvca^\z# DbigZci ]VakeVgiZc Vk dhh k^a deeazkz Vakdga^\Z egd" WaZbZg^a³eZiVka^kZi#?di^Ya^\ZgZYjWZgdb ]_Zae!_dhi³ggZZgh_VchZcZ[dgViYjWa^gWgV

Detaljer

Spørreskjema. om kosthold og livsstil FOR ELEVER

Spørreskjema. om kosthold og livsstil FOR ELEVER Spørreskjema om kosthold og livsstil FOR ELEVER ID Undersøkelse om kosthold fysisk aktivitet psykisk helse og vektutvikling hos barn og unge i grunnskolen i Telemark Informasjon om forskningsprosjekt for

Detaljer