Ungdata-undersøkelsen i Frogn 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ungdata-undersøkelsen i Frogn 2014"

Transkript

1 Ungdata-undersøkelsen i Frogn 2014 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 10 Klassetrinn: trinn + VG1 Antall: 530 (US) / 164 (VGS) Standardrapport klassetrinn Svarprosent: 90 (US) / 71 (VGS)

2 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet, nære relasjoner og nettverk

3 Familieøkonomi: Har familien din hatt god eller dårlig råd/økonomi de siste to årene? trinn trinn 10. trinn VG God råd hele tida/stort sett Vi har verken hatt god råd eller dårlig råd Dårlig råd hele tida/stort sett God råd hele tiden/stort sett: Vi har hatt god råd hele tiden+vi har stort sett hatt god råd. Dårlig råd hele tiden/stort sett: Vi har hatt dårlig råd hele tiden+vi har stort sett hatt dårlig råd.

4 Antall bøker i hjemmet: Hvor mange bøker tror du det er hjemme hos dere? trinn 9. trinn 10. trinn VG Mindre enn Mer enn 500 Mindre enn 20: Ingen+mindre enn : Mer enn 500: Mer enn 1000.

5 Foreldre kontroll og kommunikasjon: Her kommer noen utsagn om hvordan du vil beskrive forholdet ditt til foreldrene dine (Andel «Passer svært godt» eller «Passer ganske godt») Foreldrene mine pleier å vite hvor jeg er, og hvem jeg er sammen med i fritida Foreldrene mine kjenner de fleste av vennene jeg er sammen med i fritida Foreldrene mine kjenner foreldrene til vennene mine Foreldrene mine kjenner til hvem jeg har kontakt med på nettet Jeg krangler ofte med foreldrene mine Det er ofte krangling mellom de voksne i min familie Jeg forsøker å holde mesteparten av fritida mi skjult for foreldrene mine trinn 9. trinn 10. trinn VG

6 Foreldre innetider: Har du avtalte tider du må være hjemme om kvelden? trinn 9. trinn 10. trinn VG Nei, jeg kommer hjem når jeg selv vil Noen ganger avtaler, andre ganger kommer jeg hjem når jeg vil Ja, jeg har alltid avtaler om når jeg skal komme hjem

7 Jevnaldrende faste vennskap: Når du er sammen med venner/kamerater, er du da som oftest sammen med trinn 9. trinn 10. trinn VG Én eller to faste Én eller to faste venner som ofte er med i en gruppe andre ungdommer En vennegjeng som holder sammen Ikke faste venner Ikke faste venner: Nokså tilfeldig hvem jeg er sammen med+er ikke så ofte sammen med jevnaldrende.

8 Jevnaldrende intimitet: Har du minst én venn som du kan stole fullstendig på og kan betro deg til om alt mulig? trinn 9. trinn 10. trinn VG Ja, helt sikkert Ja, det tror jeg Det tror jeg ikke Har ingen jeg ville kalle venner, nå for tida

9 Jevnaldrende status: Hva er viktig for å få status i ditt vennemiljø? (Andel «Øker statusen litt» eller «Øker statusen mye») Å være til å stole på Å ha et bra utseende Å være flink i idrett Å være god på skolen Å ha moteriktige klær Å få mange "likes" på sosiale medier Å drikke seg full Å røyke hasj trinn 9. trinn 10. trinn VG

10 Jevnaldrende status: Hva er viktig for å få status i ditt vennemiljø? (Andel «Minker statusen litt» eller «Minker statusen mye») Å være til å stole på Å ha et bra utseende Å være flink i idrett trinn 9. trinn 10. trinn VG1 Å være god på skolen Å ha moteriktige klær Å få mange "likes" på sosiale medier Å drikke seg full Å røyke hasj

11 Nære relasjoner: Tenk deg at du har et personlig problem. Du føler deg utafor og trist og trenger noen å snakke med. Hvem ville du snakket med eller søkt hjelp hos? (Andel «Helt sikkert) Venner Foreldre Andre familiemedlem mer (søsken, besteforeldre e.l.) Ingen Andre voksne trinn 9. trinn 10. trinn VG

12 Skole og framtid Lekser, trivsel, skoleproblemer, mobbing og syn på framtiden

13 Skole trivsel og arbeidspress: Er du enig eller uenig i følgende utsagn om hvordan du har det på skolen? (Andel «Helt enig» eller «Litt enig») Jeg trives på skolen Jeg føler at jeg passer inn blant elevene på skolen Det er mange som forventer at jeg skal gjøre det godt på skolen Lærerne mine bryr seg om meg Jeg kjeder meg på skolen Jeg må ofte bruke helgene til å gjøre skolearbeid Jeg gruer meg ofte til å gå på skolen trinn 9. trinn 10. trinn VG

14 Skole tid brukt på lekser: Hvor lang tid bruker du gjennomsnittlig per dag på lekser og annet skolearbeid (utenom skoletida)? trinn 9. trinn 10. trinn VG Under 30 minutter 1/2-1 time 1-2 timer To timer eller mer Under 30 minutter: Aldri/nesten aldri lekser+under 30 minutter. 1/2-2 timer: 1/2-1 time+1-2 timer. To timer eller mer: 2-3 timer+3-4 timer+mer enn 4 timer.

15 Skole konflikter og problematferd: Har du gjort eller opplevd noe av dette det siste året (de siste 12 månedene)? (Andel «Minst én gang») 19 Skulka skolen Hatt en voldsom krangel med en lærer Skolen har kontaktet foreldrene dine for noe galt du har gjort trinn 9. trinn trinn VG

16 Mobbing, plaging og utfrysing utøver: Hender det at du er med på plaging, trusler eller utfrysing av andre unge på skolen eller i fritida? trinn 9. trinn 10. trinn VG Minst ukentlig Omtrent hver 14. dag Omtrent en gang i måneden Aldri eller nesten aldri Minst ukentlig: Flere ganger i uka+omtrent en gang i uka.

17 Mobbing, plaging og utfrysing offer: Hender det at du blir utsatt for plaging, trusler eller utfrysing av andre unge på skolen eller i fritida? trinn 9. trinn 10. trinn VG Minst ukentlig Omtrent hver 14. dag Omtrent en gang i måneden Aldri eller nesten aldri Minst ukentlig: Flere ganger i uka+omtrent en gang i uka.

18 Digital mobbing utøver: Hender det at du er med på å plage eller true andre unge via Internett eller mobil? trinn 9. trinn 10. trinn VG Minst ukentlig Omtrent hver 14. dag Omtrent en gang i måneden Aldri eller nesten aldri Minst ukentlig: Flere ganger i uka+omtrent en gang i uka.

19 Digital mobbing offer: Blir du selv utsatt for plaging eller trusler fra andre unge via Internett eller mobil? trinn 9. trinn 10. trinn VG Minst ukentlig Omtrent hver 14. dag Omtrent en gang i måneden Aldri eller nesten aldri Minst ukentlig: Flere ganger i uka+omtrent en gang i uka.

20 Forventninger til framtida: Hvordan tror du at framtida di vil bli? Tror du (Andel «Ja») Tror du at du vil komme til å eie din egen bolig? Tror du at du vil komme til å få et godt og lykkelig liv? Tror du at du vil komme til å ta utdanning på universitet eller høyskole? Tror du at du vil komme til å ta fagbrev? Tror du at du noen gang vil bli arbeidsledig? trinn 9. trinn 10. trinn VG

21 Fritid Organisert fritid, uorganisert fritid og mediebruk

22 Fritid organisert: Er du, eller har du tidligere vært, med i noen organisasjoner, klubber, lag eller foreninger etter at du fylte 10 år? trinn 9. trinn 10. trinn VG Ja, jeg er med nå Nei, men jeg har vært med tidligere Nei, jeg har aldri vært med

23 Fritid organisert: Hvor mange ganger den siste måneden har du vært med på aktiviteter, møter eller øvelser i følgende organisasjoner, klubber eller lag? (Andel «Minst én gang») Idrettslag Fritidsklubb/ungdomshus/ ungdomsklubb Kulturskole/musikkskole Religiøs forening Korps, kor, orkester Annen organisasjon, lag eller forening trinn 9. trinn 10. trinn VG

24 Fritid uteorientert: Her blir det nevnt en del aktiviteter som du kan bruke fritida di til. Tenk tilbake på den siste uka. Hvor mange ganger har du (Andel «Minst én gang») Shoppet eller ruslet rundt i butikker for å se Kjørt eller sittet på med bil, motorsykkel eller moped for moro skyld (kjørt for å kjøre en tur) Oppholdt deg sammen med venner på et gatehjørne, utenfor en kiosk, et kjøpesenter, bensinstasjon e.l Gått på burgersted, gatekjøkken o.l Gått på kafé, kaffebar o.l trinn 9. trinn 10. trinn VG

25 Fritid sosialt samvær: Her blir det nevnt en del aktiviteter som du kan bruke fritida di til. Tenk tilbake på den siste uka. Hvor mange ganger har du (Andel «Minst én gang») Vært sosial på nett eller mobil størstedelen av kvelden (snakket, chattet e.l.) Vært hjemme hele kvelden Vært sammen med venner hos dem Vært sammen med venner hjemme hos meg Gjort noe sammen med mor og far (drevet med hobby, spill, trening e.l.) Brukt størstedelen av kvelden ute sammen med venner/kamerater Spilt onlinespill med andre størstedelen av kvelden trinn 9. trinn 10. trinn VG

26 Fritid diverse: Her blir det nevnt en del aktiviteter som du kan bruke fritida di til. Tenk tilbake på den siste uka. Hvor mange ganger har du (Andel «Minst én gang») Drevet med stell og pass av dyr Spilt fotball, basket eller andre ballspill med venner (ikke i idrettslag) Drevet med musikk (spilt instrument, i band, kor) Skatet, kjørt snowboard, twin-tip e.l Hatt lønna ekstrajobb trinn 9. trinn 10. trinn VG

27 Medier høykonsumenter: Tenk på en gjennomsnittsdag. Hvor lang tid bruker du på følgende? (Andel «To timer eller mer») Sosiale medier (Facebook, Instagram e.l.) Bruke datamaskin utenom skolen Spille dataspill/tv-spill Se på filmer/tv-serier Spille på telefon/nettbrett Se på TV Lese bøker (ikke skolebøker) trinn 9. trinn 10. trinn VG

28 Medier lavkonsumenter: Tenk på en gjennomsnittsdag. Hvor lang tid bruker du på følgende? (Andel «Mindre enn 30 minutter») Sosiale medier (Facebook, Instagram e.l.) Bruke datamaskin utenom skolen trinn 9. trinn 10. trinn VG1 Spille dataspill/tv-spill Se på filmer/tv-serier Spille på telefon/nettbrett Se på TV Lese bøker (ikke skolebøker)

29 Medier skjermtid: Utenom skolen, hvor lang tid bruker du vanligvis på aktiviteter foran en skjerm (TV, data, nettbrett, mobil) i løpet av en dag? trinn 9. trinn 10. trinn VG Under 1 time 1-2 timer 2-4 timer Mer enn fire timer Under 1 time: Ikke noe tid+mindre enn 1 time. 2-4 timer: 2-3 timer+3-4 timer. Mer enn 4 timer: 4-6 timer+mer enn 6 timer

30 Helse og trivsel Psykisk helse, fysisk aktivitet, måltidsvaner og trivsel i nærmiljø

31 Bruk av helsetjenester: Hvor mange ganger har du brukt følgende helsetjenester i løpet av de siste 12 månedene? (Andel «Minst én gang») Vanlig lege Legevakt Helsesøster eller skolelege Helsestasjon for ungdom Psykolog eller psykiater trinn 9. trinn 10. trinn VG

32 Medikamentbruk: Hvor ofte har du brukt reseptfrie medikamenter (Paracet, Ibux og lignende) i løpet av siste måned? trinn 9. trinn 10. trinn VG Sjeldnere enn ukentlig Minst ukentlig Flere ganger i uka Daglig 1 Sjeldnere enn ukentlig=ingen ganger+sjeldnere enn én gang i uka.

33 Tannhelse: Hvor ofte pusser du tennene? trinn 9. trinn 10. trinn VG Flere ganger om dagen Én gang om dagen Annenhver dag Sjeldnere enn annenhver dag 0

34 Fysiske helseplager: Har du hatt noen av disse plagene i løpet av siste måned? (Andel «Daglig») Nakke- og skuldersmerter Hodepine Ledd- og muskelsmerter Magesmerter Kvalme Hjertebank trinn 9. trinn 10. trinn VG

35 Selvbilde: Nedenfor er det noen påstander om hvor fornøyd du er med livet. Kryss av i den ruta som passer best for deg (Andel «Passer svært/ganske godt» Jeg liker meg selv slik jeg er Jeg er stort sett fornøyd med meg selv Jeg er svært fornøyd med hvordan jeg er Jeg liker ikke den måten jeg lever livet mitt på Jeg er ofte skuffet over meg selv trinn 9. trinn 10. trinn VG

36 Depressivt stemningsleie og ensomhet: Har du i løpet av den siste uka vært plaget av noe av dette? Andel «Ganske mye plaget» eller «Veldig mye plaget») Bekymret deg for mye om ting Følt at alt er et slit Hatt søvnproblemer Vært sint og aggressiv Følt deg stiv eller anspent Følt deg ulykkelig, trist eller deprimert Følt håpløshet med tanke på framtida Følt deg ensom trinn 9. trinn 10. trinn VG

37 Depressivt stemningsleie: Samlemål på depressivt stemningsleie (se nøkkeltallsrapport for definisjon) trinn 9. trinn 10. trinn VG Lav grad av depressivt stemningsleie Høy grad av depressivt stemningsleie

38 Angst: Har du i løpet av den siste uka vært plaget av noe av dette? Andel «Ganske mye plaget» eller «Veldig mye plaget») Lett for å klandre deg selv Lett for å gråte Matthet eller svimmelhet Nervøsitet, indre uro Stadig redd eller engstelig Plutselig redd uten grunn trinn 9. trinn 10. trinn VG

39 Subjektiv livskvalitet: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med ulike sider ved livet ditt? Andel «Litt fornøyd» eller «Svært fornøyd» Utseendet ditt trinn 9. trinn 10. trinn VG1 Skolen du går på Lokalmiljøet der du bor Helsa di Foreldrene dine Vennene dine

40 Nærmiljøet tilbud til ungdom: Tenk på områdene rundt der du bor. Hvordan opplever du at tilbudet til ungdom er når det gjelder (Andel «Svært bra» eller «Nokså bra») Idrettsanlegg trinn 9. trinn 10. trinn VG1 69 Kulturtilbudet (kino, konsertscener, bibliotek e.l.) Kollektivtilbudet (buss, tog, trikk e.l.) Lokaler for å treffe andre unge på fritida (fritidsklubb, ungdomshus e.l.)

41 Nærmiljøet trygghet: Når du er ute om kvelden, opplever du det som trygt å ferdes i (Andel «Jeg føler meg utrygg») Når du er ute om kvelden, opplever du det som trygt å ferdes i nærområdet der du bor? trinn 9. trinn 10. trinn VG1 1 Når du er ute om kvelden, opplever du det som trygt å ferdes på gater og veier i nærmeste sentrum eller tettsted?

42 Nærmiljøet oppvekst: Kan du tenke deg å bo i kommunen din når du blir voksen? trinn 9. trinn 10. trinn VG Ja Nei Vet ikke

43 Fysisk aktivitet andpusten og svett: Hvor ofte er du så fysisk aktiv at du blir andpusten eller svett? trinn 9. trinn 10. trinn VG Minst 3 ganger i uka 1-2 ganger i uka 1-2 ganger i måneden Sjelden/aldri 6

44 Fysisk aktivitet treningsvaner: Hvor ofte trener du eller driver du med følgende aktiviteter? (Andel «Minst månedlig») Trener eller konkurrerer i et idrettslag Trener eller trimmer på egen hånd (løper, svømmer, sykler, går tur) Trener på treningsstudio eller helsestudio Driver med annen organisert trening (dans, kampsport e.l.) trinn 9. trinn 10. trinn VG

45 Måltidsvaner: Hvor ofte pleier du å spise følgende i løpet av en uke? (Andel «Hver dag») 70 Frokost Lunsj/formiddagsmat/niste Middag trinn 9. trinn trinn VG

46 Tobakk og rusmidler Egen bruk, tilgjengelighet, regler i hjemmet og forbruk i nettverk

47 Tobakk og rusmidler sigaretter: Røyker du? trinn 9. trinn 10. trinn VG Røyker ikke Røyker sjeldnere enn én gang i uka Røyker ukentlig, men ikke hver dag Røyker daglig 2 Røyker ikke: Har aldri røykt+har røykt før, men har sluttet helt nå.

48 Tobakk og rusmidler snus: Bruker du snus? trinn 9. trinn 10. trinn VG Bruker ikke snus Snuser sjeldnere enn én i uka Snuser ukentlig, men ikke hver dag 5 9 Snuser daglig 16 Bruker ikke snus: Har aldri snust+brukte før, men har sluttet nå.

49 Tobakk og rusmidler alkohol: Hender det du drikker noen form for alkohol? trinn 9. trinn 10. trinn VG Aldri/har bare smakt noen få ganger 8 11 Av og til, men ikke så ofte som månedlig Nokså jevnt 1-3 ganger i måneden 1 2 Hver uke 13 Minst månedlig: Nokså jevnt 1-3 ganger i måneden+hver uke.

50 Tobakk og rusmidler beruset: Hvis du tenker spesielt på de siste seks månedene, hvor mange ganger har du drukket så mye alkohol at du tydelig har kjent deg beruset? trinn 9. trinn 10. trinn VG Aldri 1 gang 2-4 ganger Fem ganger eller mer Fem ganger eller mer: 5-10 ganger+mer enn 10 ganger.

51 Tobakk og rusmidler regler for alkohol: Får du lov til å drikke alkohol av foreldrene dine? trinn trinn 10. trinn VG Ja Nei Vet ikke

52 Tobakk og rusmidler bruk av rusmidler siste år: Hvor mange ganger har gjort noe av dette det siste året? (Andel «Minst én gang») Drukket så mye at du har følt deg tydelig beruset Brukt hasj eller marihuana Brukt dopingmidler (f.eks. anabole steroider) Brukt andre narkotiske stoffer 3 8. trinn 9. trinn 10. trinn VG Spørsmålet om «Andre narkotiske stoffer» er kun stilt til elever i videregående skole.

53 Tobakk og rusmidler forbruk i nettverk: Er det noen i dine nære omgivelser som drikker alkohol? (Andel «Minst ukentlig») Far trinn 9. trinn 10. trinn VG1 47 Mor Nære venner

54 Tobakk og rusmidler tilgjengelighet hasj/marihuana: Har du i løpet av det siste året blitt tilbudt hasj eller marihuana? trinn 9. trinn 10. trinn VG Ja, flere ganger Ja, én gang Nei, aldri

55 Tobakk og rusmidler tilgjengelighet hasj/marihuana: Hvis du ønsket å få tak i hasj eller marihuana, tror du at du ville klare å skaffe deg stoffet i løpet av to til tre dager? trinn 9. trinn 10. trinn VG Ja Nei Vet ikke

56 Atferdsproblemer, vold og risiko Lovbrudd, kontakt med politiet og annen problematferd

57 Problematferd vinning: Hvor mange ganger har du vært med på eller gjort noe av dette det siste året (de siste 12 månedene)? (Andel «Minst én gang») Lastet ned eller kopiert filer ulovlig fra nettet Lurt deg fra å betale på kino, idrettsarrangement, buss, tog e.l Tatt med deg varer fra butikk uten å betale Stjålet penger eller ting fra en du kjenner Brutt deg inn for å stjele noe trinn 9. trinn 10. trinn VG

58 Problematferd slåssing og trusler: Hvor mange ganger har du vært med på eller gjort noe av dette det siste året (de siste 12 månedene)? (Andel «Minst én gang») 14 Vært i slåsskamp (uten våpen) Truet til deg penger eller ting Vært i slåsskamp hvor du har brukt våpen trinn 9. trinn 10. trinn VG

59 Problematferd diverse: Hvor mange ganger har du vært med på eller gjort noe av dette det siste året (de siste 12 månedene)? (Andel «Minst én gang») Vært borte en hel natt uten at foreldrene dine visste hvor du var Med vilje ødelagt eller knust vindusruter, busseter, postkasser e.l Sprayet eller tagget ulovlig på vegger, bygninger, tog, buss e.l Vært i kontakt med politiet på grunn av noe galt du har gjort trinn 9. trinn 10. trinn VG

60 Vold og trusler om vold: Har du i løpet av de siste 12 månedene blitt utsatt for noe av det følgende? (Andel «Minst én gang») Jeg har blitt utsatt for trusler om vold Jeg har blitt slått uten å få synlige merker Jeg har fått sår eller skade på grunn av vold uten at jeg trengte legebehandling Jeg har blitt skadet så sterkt på grunn av vold at det krevde legebehandling trinn 9. trinn 10. trinn VG

61 Tilleggsmoduler

62 A.6 Kjøring i ruset tilstand: Andel som svarer «Helt enig» eller «Litt enig» på ulike påstander om kjøring i ruset tilstand 8. trinn Det er greit å kjøre moped eller annet motorisert kjøretøy når en har drukket alkohol trinn 10. trinn VG1 3 Det er greit å sitte på når sjåføren har drukket alkohol

63 A.6 Kjøring i ruset tilstand: Andel som svarer «Ja» på ulike påstander om kjøring i ruset tilstand Har du noen gang kjørt moped eller annet motorisert kjøretøy når du har drukket alkohol? trinn 9. trinn 10. trinn VG1 Har du noen gang vært passasjer når sjåføren har drukket alkohol? Kjenner du ungdommer som har kjørt moped eller annet motorisert kjøretøy i beruset tilstand?

64 A.8 Narkotikabruk: Har du noen gang brukt noen av følgende stoffer? (Andel «Minst én gang») Hasj/marihuana/cannabis LSD Heroin/opium Kokain Amfetamin Ecstasy Fleinsopp GHB/GBL Anabole steroider Zetacyllin ("zyllo") Syntetiske rusmidler (f.eks. syntetisk hasj) 2,5 0,0 0,0 0,6 1,4 0,6 0,0 1,2 0,7 0,0 1,8 1,2 2,0 0,0 0,6 0,6 2,7 0,6 0,6 1,2 2,0 0,6 0,0 0,6 2,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,6 0,0 1,2 0,7 1,8 1,2 0,6 1,3 1,2 1,2 2,3 0,7 4,9 6,4 20,8 8. trinn 9. trinn 10. trinn VG Ungdommer som har krysset av for bruk av det fiktive rusmiddelet «Zetacyllin» er tatt ut av analysene for de andre rusmidlene.

65 A.8 Narkotikabruk: Har du noen gang brukt følgende medisiner uten å ha fått det fra lege? (Andel «Ja») Tabletter som Valium, Vival, Sobril 2,4 3,0 1,7 2,0 8. trinn 9. trinn 10. trinn VG1 Tabletter som Rohypnol, Xanor 1,8 2,4 2,3 0,7 1,9 Tabletter som Subutex, Dolcontin, Temgesic 1,2 1,8 1,

66 A.8 Narkotikabruk: Andel som svarer «Ja» på spørsmål om rusmidler og Internett Brukt rusmidler som er kjøpt over Internett? 1,8 1,7 2,4 8. trinn 9. trinn 10. trinn VG1 1,3 1,9 Selv kjøpt rusmidler over Internett? 1,2 1,2 0,

67 A.10 Doping: Har du noen gang brukt dopingmidler? trinn 9. trinn 10. trinn VG Aldri Har brukt doping før, men har sluttet nå Bruker doping nå

68 A.10 Doping: Hvis du ønsket å få tak i dopingmidler, hvor lett kunne du skaffet deg det du var på jakt etter? trinn 9. trinn 10. trinn VG Lett Ganske vanskelig Veldig vanskelig Vet ikke Lett: Veldig lett+ganske lett.

69 A.10 Doping: Hvordan kunne du skaffet deg dopingmidler dersom du ønsket det? Ta med hjem fra utlandet trinn 9. trinn 10. trinn VG1 Kjøpe fra treningssenter Trener kan skaffe det Over Internett Vet ikke Ungdommene kunne krysse av på flere svaralternativer om ønskelig.

70 A.10 Doping: Kjenner du noen i omgangskretsen din som bruker doping? trinn 9. trinn 10. trinn VG Nei, ingen Ja, én Ja, to til fem Ja, seks eller flere

71 B.1 Voldsutøvere: Dersom du noen gang har blitt skadet på grunn av vold, hvem var det som gjorde det? Jeg har aldri blitt skadet på grunn av vold Ungdom jeg kjente fra før Søsken Ukjente ungdommer Foreldre Andre voksne Kjæreste trinn 9. trinn 10. trinn VG Ungdommene kunne krysse av på flere svaralternativer om ønskelig.

72 B.2 Vold i nære relasjoner: Har en voksen i familien din noen gang slått deg med vilje? trinn 9. trinn 10. trinn VG Nei, aldri Ja, 1 gang 2-4 ganger 5 ganger eller mer 5 ganger eller mer: 5-10 ganger+mer enn 10 ganger.

73 B.2 Vold i nære relasjoner: Har du forsøkt å si fra til noen om at du har blitt utsatt for vold fra en voksen i familien? trinn 9. trinn 10. trinn VG Nei Ja Prosentandelen er beregnet blant de svarer at de har blitt utsatt for vold fra en voksen i familien.

74 B.2 Vold i nære relasjoner: Hvem forsøkte du å si fra til om at du ble utsatt for vold fra en voksen i familien? Helsesøster Lærer trinn 9. trinn 10. trinn VG1 Andre ansatte ved skolen Foreldre/foresatte Nære slektninger (besteforeldre, tante/onkel og lignende) Andre voksne Venner Andre Prosentandelen er beregnet blant de svarer at de har blitt utsatt for vold fra en voksen i familien, og har forsøkt å si fra. Ungdommene kunne sette flere kryss om ønskelig

75 B.2 Vold i nære relasjoner: Følte du at du ble tatt på alvor når du forsøkte å si fra om at du ble utsatt for vold fra en voksen i familien? trinn 9. trinn 10. trinn VG Nei Ja Prosentandelen er beregnet blant de svarer at de har blitt utsatt for vold fra en voksen i familien, og har forsøkt å si fra.

76 B.2 Vold i nære relasjoner: Gjorde den eller de du sa fra til om at du ble utsatt for vold fra en voksen i familien, noe med dette? trinn 9. trinn 10. trinn VG Nei Ja Prosentandelen er beregnet blant de svarer at de har blitt utsatt for vold fra en voksen i familien, og har forsøkt å si fra.

77 C.14 Seksualitet: Har du noen gang gjort seksuelle handlinger for å oppnå goder (kontantkort, klær, sminke, alkohol eller andre rusmidler, penger e.l.)? trinn 9. trinn 10. trinn VG Nei 4 1 Ja 3 1

78 C.14 Seksualitet: Andel som svarer «Ja» på spørsmål om å ha opplevd klart uønskede seksuelle handlinger og seksuell oppmerksomhet fra andre At noen uoppfordret viste deg seksuelt ubehagelige bilder eller ting? At noen spredte seksuelle rykter om deg? At noen spredte bilder av deg avkledd på elektroniske/sosiale medier? At noen sendte deg noe med seksuelt innhold gjennom elektroniske medier (mobil eller Internett)? Å bli holdt fast eller klemt på en seksuell måte mot din vilje? Å bli tatt på brystene eller i skrittet mot din vilje? Å bli kysset mot din vilje? trinn 9. trinn 10. trinn VG

79 D.7 Dataspill: Tenk på en vanlig hverdag. Hvilken tid på døgnet spiller du vanligvis dataspill? Jeg spiller vanligvis ikke dataspill Morgen (kl ) Formiddag (kl ) Tidlig ettermiddag (kl ) Sen ettermiddag (kl ) Kveld (kl ) Sen kveld (kl ) Natt (kl ) trinn 9. trinn 10. trinn VG Ungdommene kunne krysse av på flere svaralternativer om ønskelig.

80 D.7 Dataspill: Tenk på en vanlig helg (lørdag/søndag). Hvilken tid på døgnet spiller du vanligvis dataspill? Jeg spiller vanligvis ikke dataspill Morgen (kl ) Formiddag (kl ) Tidlig ettermiddag (kl ) Sen ettermiddag (kl ) Kveld (kl ) Sen kveld (kl ) Natt (kl ) trinn 9. trinn 10. trinn VG Ungdommene kunne krysse av på flere svaralternativer om ønskelig.

81 D.7 Dataspill: Her kommer noen spørsmål om bruk av dataspill (Andel «Ja») Har foreldrene dine satt noen grenser for når eller hvor lenge du får lov til å spille? Har foreldrene dine eller andre uttrykt bekymring på grunn av spillingen din? Synes du selv at du spiller for mye? Har spillingen ført til konflikter/krangling i familien din? Har du forsøkt å redusere spillingen uten at du har klart det? Har du vært borte fra skolen på grunn av spilling? trinn 9. trinn 10. trinn VG

82 D.10 Sosiale medier: Når på døgnet er du mest aktiv på sosiale medier (Facebook, Instagram o.l.)? trinn 9. trinn 10. trinn VG Hele tida I skoletida På ettermiddagen Aldri

83 D.10 Sosiale medier: Her kommer noen utsagn om foreldrene dine og regler knyttet til bruk av sosiale medier (Andel «Passer svært godt» eller «Passer ganske godt») 56 Foreldrene mine har laget regler for hvordan jeg kan bruke sosiale medier Foreldrene mine kjenner til hvilke sosiale medier jeg er aktiv på Jeg skjuler noe av det jeg skriver/deler på sosiale medier, for foreldrene mine Foreldrene mine er gode rollemodeller når det gjelder bruk av sosiale medier trinn 9. trinn 10. trinn VG

84 D.10 Sosiale medier: Her kommer noen utsagn om vennskap og bruk av sosiale medier (Andel «Passer svært godt» eller «Passer ganske godt») 87 Å ha kontakt med venner på sosiale medier er svært viktig for meg Jeg hadde følt meg utenfor hvis jeg ikke var på de samme sosiale mediene som vennene mine trinn 9. trinn 10. trinn VG1 89 Personene jeg har kontakt med på sosiale medier, er de samme som jeg har kontakt med i "den virkelige verden"

85 Ungdata-undersøkelsen i Frogn 2014 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 10 Klassetrinn: trinn + VG1 Antall: 530 (US) / 164 (VGS) Svarprosent: 90 (US) / 71 (VGS) Nøkkeltall (ungdomsskolen)

86 UNGDATA Ungdata er et kvalitetssikret system for gjennomføring av lokale spørreskjemaundersøkelser. NOVA og de regionale kompetansesentrene for rusfeltet (KoRus) har det faglige ansvaret for undersøkelsene, mens kommunene står for den praktiske gjennomføringen. Ungdata finansieres av Helsedirektoratet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet. Alle data som samles inn i regi av Ungdata lagres i en nasjonal database som forvaltes av NOVA. Hvert år lages det nasjonale tall basert på alle gjennomførte Ungdata-undersøkelser foregående år. Tallene gjengitt under merkelappen «Norge» i denne rapporten er basert på 150 kommunale undersøkelser gjennomført i Mer utfyllende informasjon kan finnes på

Ung i Tvedestrand 2013 2013

Ung i Tvedestrand 2013 2013 Ung i Tvedestrand 2013 2013 Denne rapporten er utgitt av: Kompetansesenter rus - region sør, Borgestadklinikken Postboks 1 Sentrum 3701 Skien Kompetansesenter rus region sør (KoRus - Sør) er ett av syv

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Tjenesteutvalget 19.06.2013 Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Tjenesteutvalget 19.06.2013 Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 027 Saksmappe: 2012/3714-19163/2013 Saksbehandler: Liv Landaas Dato: 04.06.2013 Saksframlegg Resultat av ungdomsundersøkelsen 2012 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/13 Tjenesteutvalget

Detaljer

Ung i Oslo 2012 Nøkkeltall

Ung i Oslo 2012 Nøkkeltall Ung i Oslo 2012 Nøkkeltall Tormod Øia notat nr 7/12 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Ung i Oslo 2012: Nøkkeltall Tormod Øia Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer

Nasjonale resultater

Nasjonale resultater Gjennom Ungdata har mer enn 1. skoleungdommer fått anledning til å si sin mening om eget liv, om hvordan de har det, og hva de driver med i fritida. Halvparten av norske kommuner har brukt Ungdata for

Detaljer

Terrorangrepet 22. juli 2011. Opplevelser og reaksjoner hos de som var på Utøya

Terrorangrepet 22. juli 2011. Opplevelser og reaksjoner hos de som var på Utøya Terrorangrepet 22. juli 20. Opplevelser og reaksjoner hos de som var på Utøya Instruks til intervjuer Først skal SAMTYKKE ERKLÆRINGEN underskrives av informanten. Ha alltid den med til intervjuene sammen

Detaljer

organisasjonen Voksne for barn

organisasjonen Voksne for barn organisasjonen Voksne for barn INNHOLD Forord side 1 Petters historie side 2 Idas historie side 4 Hva er rus? Side 6 Hva er rusmisbruk? Side 7 Du er ikke alene Side 8 De vanligste rusmidlene Side 9 Hvordan

Detaljer

UNDERSØKELSE om likestilling og livskvalitet

UNDERSØKELSE om likestilling og livskvalitet UNDERSØKELSE om likestilling og livskvalitet skjemanr. SEKSJON 1. OPPVEKST 1 Er du mann eller kvinne? 2 Hva er din alder? (Ett tall i hver rute): Mann Kvinne År 3 Hva er mors og fars høyeste avsluttede

Detaljer

Ungdomsundersøkelser i Skedsmo i 2000, 2002 og 2005

Ungdomsundersøkelser i Skedsmo i 2000, 2002 og 2005 Thomas Haaland Ungdomsundersøkelser i Skedsmo i 2000, 2002 og 2005 NOTAT 2006:107 Tittel: Ungdomsundersøkelser i Skedsmo i 2000, 2002 og 2005 Forfatter: Thomas Haaland NIBR-notat: 2006:107 ISSN: 0809-6929

Detaljer

Enkle råd. når livet er vanskelig

Enkle råd. når livet er vanskelig Enkle råd når livet er vanskelig Mer alminnelig enn du kanskje tror Ehn`^h`Z egdwazbzg Zg kvca^\z# DbigZci ]VakeVgiZc Vk dhh k^a deeazkz Vakdga^\Z egd" WaZbZg^a³eZiVka^kZi#?di^Ya^\ZgZYjWZgdb ]_Zae!_dhi³ggZZgh_VchZcZ[dgViYjWa^gWgV

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

Rapport Kompetansesenter rus Midt-Norge

Rapport Kompetansesenter rus Midt-Norge Rapport Kompetansesenter rus Midt-Norge Russituasjonen blant ungdom i Nord-Trøndelag Kompetansesenter rus - Midt-Norge (KoRus) Er ett av syv regionale kompetansesentre for rusfeltet i Norge. Vi arbeider

Detaljer

Innhold. Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre?

Innhold. Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre? Innhold Blikk inn i våre virkeligheter Der vi bor Bo alene eller sammen med andre? Et godt sted å bo Best mulig overgang til å bo for seg selv Hva som er viktig for å bo bra Hva vi kan trenge hjelp til

Detaljer

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet

tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet tenk for du deler aktivitetshefte om ansvar, grenser og respekt på nettet FORORD Tenk før du deler er et aktivitetshefte for å legge til rette for samtaler med barn på mellomtrinnet om deres sosiale liv

Detaljer

DEL 2. En aktivitet kan bli morsom uansett når man er sammen med andre.

DEL 2. En aktivitet kan bli morsom uansett når man er sammen med andre. DEL 2 Her ønsker vi å dele noen konkrete arbeidsverktøy og pedagogiske virkemidler som vi har brukt i våre grupper. Noe av materialet er hentet fra ulik faglitteratur. Det meste har vi laget selv, på bakgrunn

Detaljer

Foreldre om småbarns mediebruk. Foreldres syn på barns (1-12 år) bruk og opplevelser av medier

Foreldre om småbarns mediebruk. Foreldres syn på barns (1-12 år) bruk og opplevelser av medier 2014 Foreldre om småbarns mediebruk Foreldres syn på barns (1-12 år) bruk og opplevelser av medier FORELDRE OM SMÅBARNS MEDIEBRUK 2014 1 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser.

Detaljer

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge?

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge? Når man tenker på fattigdom tenker man på fattige barn i Afrika. Man glemmer at det skjer her hjemme også. Vi har jo stort sett klær, mat og hus. Det er jo bra, men det er jo ikke sikkert man har det så

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

Kvinesdal kommune FOLKEHELSEKARTLEGGING

Kvinesdal kommune FOLKEHELSEKARTLEGGING Kvinesdal kommune FOLKEHELSEKARTLEGGING 2015 Innhold 1.0 Folkehelsearbeid i Kvinesdal kommune 4 2.0 Datagrunnlag 4 3.0 Folkehelsekartlegging 4 4.0 Demografi 5 4.1 Demografiske hovedtrekk 10 5.0 Oppvekst-

Detaljer

Norsk oppfølgingsstudie av opioid-avhengige i behandling (NorComt) Intervjuskjema. Behandlingsoppstart

Norsk oppfølgingsstudie av opioid-avhengige i behandling (NorComt) Intervjuskjema. Behandlingsoppstart Tiltaksnr Løpenr Norsk oppfølgingsstudie av opioid-avhengige i behandling (NorComt) Intervjuskjema Behandlingsoppstart Samarbeid mellom SERAF, regionale LAR-sentre og rusbehandlingsinstitusjoner SERAF

Detaljer

Jeg vil ut og leve! Jeg vil jo ikke bare sitte her.

Jeg vil ut og leve! Jeg vil jo ikke bare sitte her. Jeg vil jo ikke bare sitte her. Jeg vil ut og leve! Utfordringer for ungdom med psykiske vansker i overgangen fra skole til arbeidsliv. Skrevet av Line Indrevoll Stänicke Illustrasjonsbilder Jeg vil jo

Detaljer

R Å D. Hverdagslykke [ EN BRUKSANVISNING ]

R Å D. Hverdagslykke [ EN BRUKSANVISNING ] 63 R Å D OM PSYKISK HELSE GOD Hverdagslykke [ EN BRUKSANVISNING ] Forord Hva kan vi gjøre for å få mest mulig hverdagslykke? Om vi hygger oss med venner en sommerkveld, er på skitur i påskesol, eller

Detaljer

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet

n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet n_n #^.^# Barn og unge på nett Post- og teletilsynet Barn og unge på nett / Post- og teletilsynet 2011 Forord Dagens barn og unge ferdes på Internett med den største selvfølgelighet, mens foreldre og lærere

Detaljer

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Du blir frisk av tuberkulose norsk Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Da jeg fikk vite at jeg hadde fått tuberkulose, ble jeg ikke så veldig fortvilet. Jeg visste i det minste hva som var galt med

Detaljer

Barn og medier Barn og unges (9-16 år) bruk og opplevelser av medier

Barn og medier Barn og unges (9-16 år) bruk og opplevelser av medier 2014 Barn og medier Barn og unges (9-16 år) bruk og opplevelser av medier BARN OG MEDIER 2014 1 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Materialet i denne publikasjonene

Detaljer

Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovedtest Elevspørreskjema 8. klasse Veiledning I dette heftet vil du finne spørsmål om deg selv. Noen spørsmål dreier seg om fakta,

Detaljer

Barn i kommunale boliger

Barn i kommunale boliger Barn i kommunale boliger Erfaringer fra Barneombudets ekspertgruppe Innhold Bakgrunn... 3 Hva er en kommunal bolig?... 4 Barneombudets målsetting og metode... 5 Møter... 5 Ekspertenes råd og erfaringer...

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

Mangfold og forebygging Forebygging av pengespill i etniske minoritetsmiljø i Norge

Mangfold og forebygging Forebygging av pengespill i etniske minoritetsmiljø i Norge Mangfold og forebygging Forebygging av pengespill i etniske minoritetsmiljø i Norge En rapport i prosjektet Spilleavhengighet og etnisitet II ved Blå Kors Senter, Oslo. Silje Hirsch og Sulaksana Sivapatham

Detaljer

enda nærmere Bærum sjekker ikke skjenkesteder Ny bølge av boliginnbrudd

enda nærmere Bærum sjekker ikke skjenkesteder Ny bølge av boliginnbrudd LØRDAG 21. NOVEMBER 2009 UKE 47 NR. 271 112. ÅRGANG LØSSALG KR. 15,- www.budstikka.no enda nærmere Årets lokale nettsted Endeligislag i Aleksander kjørte rally med Petter Alexander (4) og Petter Solberg

Detaljer

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF.

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. HVA BETYR ORDENE? 1 Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. Prosjektgruppa har bestått av Else Mønnesland, Rigmor Holm og Arja Melteig. Prosjektet

Detaljer