Rapport 2015 Fylkesstatistikk Ungdata Nord-Trøndelag. Seksjon Nord-Trøndelag Jo Arild Salthammer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport 2015 Fylkesstatistikk Ungdata 2014-2015 Nord-Trøndelag. Seksjon Nord-Trøndelag Jo Arild Salthammer"

Transkript

1 Rapport Fylkesstatistikk Ungdata - Nord-Trøndelag Seksjon Nord-Trøndelag Jo Arild Salthammer

2 Rapporten gir en sammenstilling av resultater fra Ungdata-undersøkelser gjennomført i kommuner og ved videregående skoler i Nord-Trøndelag fylke. Undersøkelsene ble gjennomført i tidsrommet - på våren (de fleste i januar-april). Alle resultater presenteres som prosenter. Deltakelse Totalt sett har ungdommer i Nord-Trøndelag blitt invitert til å delta i Ungdata i tidsrommet -. Totalt valgte ungdommer å delta og fullføre spørreskjema, hvilket tilsvarer prosent av ungdommene. Totalt ble besvarelser fjernet fra datasettet grunnet mistanke om useriøse svar. Videregående skole: elever (%), % gutter og % jenter Ungdomsskole: elever (%), % gutter og % jenter Ungdata består av en obligatorisk del som er lik for alle som gjennomfører, og tilleggspørsmål som kan velges. I denne rapporten tas det også med en rekke resultater knyttet til slike tilleggsspørsmål. Det betyr at antall svar på de spørsmålene vil variere. Tilleggsspørsmål markeres med antall respondenter. Alle andre spørsmål tilhører obligatorisk del. Sammenligning med resultater fra - Ungdata er også gjennomført i mange kommuner og videregående skoler overfor omtrent ungdommer i årene -. Denne rapporten sammenligner ikke resultater den gang med resultater i - av følgende årsak: Nært alle undersøkelser i - ble gjennomført i tidsrommet september og ut desember. Nært alle undersøkelsene i - ble gjennomført i tidsrommet januar og ut april, og alle innen uke (juni). Det betyr at ungdommene i dette datasettet kan være et halvt år eller mer eldre enn ungdommene i - var. For mer informasjon om gjennomføringsmåte, metode og dokumentasjon, vennligst se

3 Innhold Foreldre og venner s. Familieøkonomi s. Bøker i hjemmet s. Foreldre relasjon og kontroll s. Vennskap og vennemiljø s. Lokalmiljøet s. Tilbud til ungdom s. Trygghet s. Oppvekst s. Nøkkeltall - lokalmiljøet s. Nære relasjoner s. Nøkkeltall foreldre og venner s. Skole og framtid s. Skoletrivsel s. Tidsbruk - lekser s. Konflikter og problematferd s. Forventninger til framtiden s. Nøkkeltall Skole og framtid s. Fritid s. Organisert fritid s. Uteorientert fritid s. Sosialt samvær s. Diverse aktiviteter s. Mediebruk, skjermtid, og dataspill s. Nøkkeltall - Fritid s. Helse og trivsel s. Bruk av helsetjenester s. Tannhelse s. Fysiske helseplager s. Medikamentbruk s. Mobbing s. Selvbilde s. Depressivt stemningsleie s. Angst s. Selvskading og selvmordsforsøk s. Subjektiv livskvalitet s. Ensomhet s. Søvn s. Fysisk aktivitet s. Måltidsvaner s. Tobakk og rusmidler s. Tobakk røyk og snus s. Alkohol bruk og regler s. Alkohol beruselse og viktigheten av grensesetting s. Alkohol - debutalder s. Alkohol - tilgang s. Alkohol foreldre/foresatte s. Illegale rusmidler s. Nøkkeltall Tobakk og rusmidler s. Problematferd og vold s. Vinning s. Hærverk og kontakt med politiet s. Vold og trusler om vold s. Vold i nære relasjoner s. Seksualitet s. Nøkkeltall Helse og trivsel s. Nøkkeltall problematferd og vold s.

4 Foreldre og venner Familieøkonomi Bøker i hjemmet Foreldrerelasjon og kontroll Vennskap og vennemiljø Nære relasjoner Nøkkeltall foreldre og venner

5 Familieøkonomi Har familien din hatt god eller dårlig råd de siste to årene? Figuren viser gutter og jenters oppfattelse av familiens økonomi fordelt på ungdomsskole () og videregående skole (). Ungdom i opplever i noe mindre grad at familien har god råd, og jentene har i større grad en formening om at familien har dårlig råd enn guttene. God råd Verken eller Dårlig råd Gutter () Jenter () Gutter () Jenter () God råd: Vi har hatt god råd hele tiden + vi har stort sett hatt god råd Verken eller: Vi har verken hatt god råd eller dårlig råd Dårlig råd: Vi har hatt dårlig råd hele tiden + vi har stort sett hatt dårlig råd Har familien din hatt god eller dårlig råd de siste to årene? Figuren viser ungdoms svar med alle svaralternativer fordelt på elever som går på ungdomsskole () og videregående skole (). Vi har hatt god råd hele tiden Vi har stort sett hatt god råd Vi har verken hatt god råd eller dårlig råd Vi har stort sett hatt dårlig råd Vi har hatt dårlig råd hele tiden Har familien din hatt god eller dårlig råd de siste to årene? Figuren viser ungdoms oppfattelse av familiens økonomi fordelt på klassetrinn.. trinn. trinn. trinn VG VG VG God råd Verken eller Dårlig råd

6 Familieøkonomi Har faren og moren din utdanning på universitet eller høyskole? Andel «Ja». Har familien din bil? Far Mor Nei Ja, én Ja, to eller flere Har du eget soverom? Hvor mange ganger har du reist et sted på ferie med familien din i løpet av det siste året? Ja Nei Ingen ganger én gang To ganger Mer enn to ganger Hvor mange datamaskiner har familien din? Ingen én To Mer enn to Spørsmålene på denne siden er en del av en skala som heter Family affluence scale. Formålet er å via ungdoms besvarelser kunne si noe om sosioøkonomisk bakgrunn. Samlemålet for denne skalen er derimot ikke ferdigstilt, men vil på sikt komme på plass.

7 Antall bøker i hjemmet Hvor mange bøker tror du det er hjemme hos dere? Figuren viser gutter og jenters oppfattelse av hvor mange bøker de har hjemme fordelt på ungdomsskole () og videregående skole (). Mindre enn - - Mer enn Gutter () Jenter () Gutter () Jenter () Mindre enn : Ingen + mindre enn Mer enn : -+Mer enn Hvor mange bøker tror du det er hjemme hos dere? Ingen bøker Mindre enn bøker bøker bøker bøker Mer enn bøker Hvor mange bøker tror du det er hjemme hos dere?. trinn. trinn. trinn VG VG VG Mindre enn - - Mer enn

8 Foreldre kontroll og tillit Her kommer noen utsagn om hvordan du vil beskrive ditt forhold til dine foreldre. Foreldrene mine pleier å vite hvor jeg er, og hvem jeg er sammen med i fritida Foreldrene mine kjenner de fleste av vennene jeg er sammen med i fritida Foreldrene mine kjenner foreldrene til vennene mine Foreldrene mine kjenner til hvem jeg har kontakt med på nettet Jeg krangler ofte med foreldrene mine Det er ofte krangling mellom de voksne i min familie Jeg forsøker å holde mesteparten av fritida mi skjult for foreldrene mine Andel som svarer «passer ganske godt» eller «passer svært godt» Gutter () Jenter () Gutter () Jenter () Her kommer noen utsagn om hvordan du vil beskrive ditt forhold til dine foreldre. Passer svært godt Passer ganske godt Passer ganske dårlig Passer svært dårlig VS VS VS VS VS VS VS Foreldrene mine pleier å vite hvor jeg er, og Foreldrene mine kjenner de fleste av vennene Foreldrene mine kjenner foreldrene til vennene Foreldrene mine kjenner til hvem jeg har Jeg krangler ofte med foreldrene mine Det er ofte krangling mellom de voksne i min Jeg forsøker å holde mesteparten av fritida mi Andel som svarer «passer ganske godt» eller «passer svært godt». trinn. trinn. trinn VG VG VG Foreldrene mine pleier å vite hvor jeg er, og hvem jeg er sammen med i fritida Foreldrene mine kjenner de fleste av vennene jeg er sammen med i fritida Foreldrene mine kjenner foreldrene til vennene mine Foreldrene mine kjenner til hvem jeg har kontakt med på nettet Jeg krangler ofte med foreldrene mine Det er ofte krangling mellom de voksne i min familie Jeg forsøker å holde mesteparten av fritida mi skjult for foreldrene mine

9 Foreldre innetider Har du avtalte tider du må være hjemme om kvelden? Nei, jeg kommer hjem når jeg selv vil Noen ganger avtaler, andre ganger kommer jeg hjem når jeg vil Ja, jeg har alltid avtaler om når jeg skal komme hjem Gutter () Jenter () Gutter () Jenter () Har du avtalte tider du må være hjemme om kvelden? Nei, jeg kommer hjem når jeg selv vil Noen ganger avtaler, andre ganger kommer jeg hjem når jeg vil Ja, jeg har alltid avtaler om når jeg skal komme hjem Har du avtalte tider du må være hjemme om kvelden?. trinn. trinn. trinn VG VG VG Nei, jeg kommer hjem når jeg selv vil Noen ganger avtaler, andre ganger kommer jeg hjem når jeg vil Ja, jeg har alltid avtaler om når jeg skal komme hjem

10 Jevnaldrende faste vennskap Når du er sammen med venner/kamerater, hvem er du som oftest sammen med? En eller to faste En eller to faste som ofte er med i en gruppe andre ungdommer En vennegjeng som holder sammen Ikke faste venner Gutter () Jenter () Gutter () Jenter () Ikke faste venner: Nokså tilfeldig hvem jeg er sammen med + er ikke så ofte sammen med jevnaldrende Når du er sammen med venner/kamerater, hvem er du som oftest sammen med? En eller to faste En eller to faste som ofte er med i en gruppe andre ungdommer En vennegjeng som holder sammen Nokså tilfeldig hvem jeg er sammen med Er ikke så ofte sammen med jevnaldrende Når du er sammen med venner/kamerater, hvem er du som oftest sammen med?. trinn. trinn. trinn VG VG VG En eller to faste En eller to faste som ofte er med i en gruppe andre ungdommer En vennegjeng som holder sammen Ikke faste venner

11 Jevnaldrende - intimitet Har du minst én venn som du kan stole fullstendig på og kan betro deg til om alt mulig? Ja, helt sikkert Ja, det tror jeg Det tror jeg ikke Har ingen jeg vil kalle venner, nå for tida Gutter () Jenter () Gutter () Jenter () Har du minst én venn som du kan stole fullstendig på og kan betro deg til om alt mulig? Ja, helt sikkert Ja, det tror jeg Det tror jeg ikke Har ingen jeg vil kalle venner, nå for tida Har du minst én venn som du kan stole fullstendig på og kan betro deg til om alt mulig?. trinn. trinn. trinn VG VG VG Ja, helt sikkert Ja, det tror jeg Det tror jeg ikke/har ingen jeg vil kalle venner for tiden Har ingen jeg vil kalle venner, nå for tida

12 Jevnaldrende - status Hva er viktig for å få status i ditt vennemiljø? Andel som mener ulike egenskaper eller handlinger «øker statusen litt» eller «øker statusen mye» i vennemiljøet Å være til å stole på Å ha et bra utseende Å være flink i idrett Å være god på skolen Å ha moteriktige klær Å få mange "likes" på sosiale medier Å drikke seg full Å være til å stole på Øker statusen: Øker statusen mye + øker statusen litt Minker statusen: Minker statusen mye + minker statusen litt Øker statusen Har ingen betydning Minker statusen Å være til å stole på Å ha et bra utseende Å være flink i idrett Å være god på skolen Å ha moteriktige klær Andel som mener ulike egenskaper eller handlinger «øker statusen litt» eller «øker statusen mye» i vennemiljøet. trinn. trinn. trinn VG VG VG Å være til å stole på Å ha et bra utseende Å være flink i idrett Å være god på skolen Å ha moteriktige klær Å få mange "likes" på sosiale medier Å drikke seg full Å røyke hasj Å få mange "likes" på sosiale medier Å drikke seg full Å røyke hasj Gutter () Jenter () Gutter () Jenter ()

13 Nære relasjoner Tenkt deg at du har et personlig problem. Du føler deg utafor og trist og trenger noen å snakke med. Hvem ville du snakket med eller søkt hjelp hos? Andel som helt sikkert ville snakket med ulike personer Venner Foreldre Gutter () Jenter () Gutter () Jenter () Andre familiemedlemmer (søsken, besteforeldre e.l.) Ingen Andre voksne Tenkt deg at du har et personlig problem. Du føler deg utafor og trist og trenger noen å snakke med. Hvem ville du snakket med eller søkt hjelp hos? Helt sikkert Kanskje Nei Venner Andel som helt sikkert ville snakket med ulike personer eller instanser ved et personlig problem.. trinn. trinn. trinn VG VG VG Venner Foreldre Foreldre Andre familiemedlemmer (søsken, besteforeldre Andre familiemedlemmer (søsken, besteforeldre e.l.) Ingen Ingen Andre voksne Andre voksne

14 FORELDRE OG VENNER - NØKKELTALL DEFINISJONER Norge Nord-Trøndelag (us) Fortrolig venn: Andel som svarer «ja» på spørsmålet: Har du minst én venn som du kan stole fullstendig på og kan betro deg til om alt? Fornøyd med vennene: Andel som svarer «svært fornøyd» eller «litt fornøyd» på spørsmålet: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med vennene dine? Fornøyd med foreldrene: Andel som svarer «svært fornøyd» eller «litt fornøyd» på spørsmålet: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med foreldrene dine? Med venner hos meg: Andel som svarer at de minst to ganger siste uke har «vært sammen med venner hos meg». Fortrolig venn Fornøyd med vennene Fornøyd med foreldrene Med venner hos meg Med venner hos dem Med venner hos dem: Andel som svarer at de minst to ganger siste uke har «vært sammen med venner hos dem». Sosial på nettet: Andel som svarer at de minst to ganger siste uke har «vært sosial på nett eller mobil størstedelen av kvelden». Sosial på nettet Fortrolig venn Norge NTFK Fornøyd med vennene Fornøyd med foreldrene Med venner hos meg Med venner hos dem Sosial på nettet

15 Lokalmiljøet Tilbud til ungdom Trygghet Oppvekst Nøkkeltall - lokalmiljøet

16 Nærmiljøet tilbud til ungdom: Tenk på områdene rundt der du bor. Hvordan opplever du at tilbudet til ungdom er når det gjelder Andel «Svært bra» eller «Nokså bra» Idrettsanlegg Kulturtilbudet (kino, konsertscener, bibliotek e.l.) Gutter () Jenter () Gutter () Jenter () Kollektivtilbudet (buss, tog, trikk e.l.) Lokaler for å treffe andre unge på fritida (fritidsklubb, ungdomshus e.l.) Tenk på områdene rundt der du bor. Hvordan opplever du at tilbudet til ungdom er når det gjelder Svært/nokså bra Verken bra eller dårlig Svært/nokså dårlig Idrettsanlegg Kulturtilbudet (kino, konsertscener, bibliotek e.l.) Kollektivtilbudet (buss, tog, trikk e.l.) Lokaler for å treffe andre unge på fritida (fritidsklubb, ungdomshus e.l.) Tenk på områdene rundt der du bor. Hvordan opplever du at tilbudet til ungdom er når det gjelder Andel «Svært bra» eller «Nokså bra». trinn. trinn. trinn VG VG VG Lokaler for å treffe andre unge på fritida (fritidsklubb, ungdomshus e.l.) Kollektivtilbudet (buss, tog, trikk e.l.) Kulturtilbudet (kino, konsertscener, bibliotek e.l.) Idrettsanlegg

17 Nærmiljøet - trygghet Når du er ute om kvelden, opplever du det som trygt å ferdes Andel «jeg føler meg utrygg» Gutter () Jenter () Gutter () Jenter () på gater og veier i nærmeste sentrum eller tettsted? i nærområdet der du bor? Når du er ute om kvelden, opplever du det som trygt å ferdes Nei, jeg føler meg utrygg Usikker Ja, ganske trygt Ja, svært trygt På gater og veier i nærmeste sentrum eller tettsted? i nærområdet der du bor? Når du er ute om kvelden, opplever du det som trygt å ferdes Andel «ja» + «usikker». trinn. trinn. trinn VG VG VG på gater og veier i nærmeste sentrum eller tettsted? i nærområdet der du bor?

18 Nærmiljøet - oppvekst Kan du tenke deg å bo i kommunen din når du blir voksen? Ja Nei Vet ikke Gutter () Jenter () Gutter () Jenter () Kan du tenke deg å bo i kommunen din når du blir voksen? Ja Nei Vet ikke Kan du tenke deg å bo i kommunen din når du blir voksen?. trinn. trinn. trinn VG VG VG Ja Nei Vet ikke

19 LOKALMILJØET - NØKKELTALL DEFINISJONER Fornøyd med lokalmiljøet: Andel som svarer «svært fornøyd» eller «litt fornøyd» på spørsmålet: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med lokalmiljøet der du bor? Nok lokaler til å treffe andre unge: Andel som svarer «svært bra» eller «nokså bra» på spørsmålet: Tenk på områdene rundt der du bor. Hvordan opplever du at tilbudet til ungdom er når det gjelder lokaler til å treffe andre unge på fritida? Bra tilbud av idrettsanlegg: Andel som svarer «svært bra» eller «nokså bra» på spørsmålet: Tenk på områdene rundt der du bor. Hvordan opplever du at tilbudet til ungdom er når det gjelder idrettsanlegg? Fornøyd med lokalmiljøet Nok lokaler for å treffe andre unge Bra tilbud av idrettsanlegg Godt kulturtilbud Godt kollektivtilbud Norge Nord-Trøndelag (us) Godt kulturtilbud: Andel som svarer «svært bra» eller «nokså bra» på spørsmålet: Tenk på områdene rundt der du bor. Hvordan opplever du at tilbudet til ungdom er når det gjelder kulturtilbudet? Godt kollektivtilbud: Andel som svarer «svært bra» eller nokså bra» på spørsmålet: Tenk på områdene rundt der du bor. Hvordan opplever du at tilbudet til ungdom er når det gjelder kollektivtilbudet? Trygt nærområde: Andel som svarer «ja, svært trygt» eller «ja, ganske trygt» på spørsmålet: Når du ferdes ute om kvelden, opplever du det som trygt å ferdes i nærområdet der du bor? Trygt nærområde Fornøyd med lokalmiljøet Nok lokaler for å treffe andre unge Bra tilbud av idrettsanlegg Norge NTFK Godt kulturtilbud Godt kollektivtilbud Trygt nærområde

20 Skole og framtid Skoletrivsel Tidsbruk - lekser Konflikter og problematferd Forventninger til framtiden Nøkkeltall Skole og framtid

21 Skoletrivsel: Er du enig eller uenig i følgende utsagn om hvordan du har det på skolen? Andel som er «Helt enig» eller «Litt enig» Jeg trives på skolen Jeg føler at jeg passer inn blant elevene på skolen Det er mange som forventer at jeg skal gjøre det godt på skolen Lærerne mine bryr seg om meg Jeg kjeder meg på skolen Jeg må ofte bruke helgene til å gjøre skolearbeid Jeg gruer meg ofte til å gå på skolen Gutter () Jenter () Gutter () Jenter () Er du enig eller uenig i følgende utsagn om hvordan du har det på skolen? Helt enig Litt enig Litt uenig Helt uenig Jeg trives på skolen Jeg føler at jeg passer inn blant elevene på skolen Det er mange som forventer at jeg skal gjøre det Lærerne mine bryr seg om meg Jeg kjeder meg på skolen Jeg må ofte bruke helgene til å gjøre skolearbeid Jeg gruer meg ofte til å gå på skolen Andel som er «Helt enig» eller «Litt enig» Jeg trives på skolen Jeg føler at jeg passer inn blant elevene på skolen Det er mange som forventer at jeg skal gjøre det godt på skolen Lærerne mine bryr seg om meg Jeg kjeder meg på skolen Jeg må ofte bruke helgene til å gjøre skolearbeid Jeg gruer meg ofte til å gå på skolen. trinn. trinn. trinn VG VG VG

22 Tidsbruk - lekser Hvor lang tid bruker du gjennomsnittlig per dag på lekser og annet skolearbeid (utenom skoletida)? Under minutter /- time - timer To timer ller mer Gutter () Jenter () Gutter () Jenter () Under minutter: Aldri/nesten aldri lekser + under minutter To timer eller mer: - timer + - timer + Mer enn timer Hvor lang tid bruker du gjennomsnittlig per dag på lekser og annet skolearbeid (utenom skoletida)? Gjør aldri/nesten aldri lekser Mindre enn en halvtime /- time - timer - timer - timer Mer enn timer Hvor lang tid bruker du gjennomsnittlig per dag på lekser og annet skolearbeid (utenom skoletida)?. trinn. trinn. trinn VG VG VG Under minutter /- time - timer To timer eller mer

23 Skole konflikter og problematferd Har du gjort eller opplevd noe av dette det siste året (de siste månedene)? Andel «Minst én gang» Skulka skolen Gutter () Jenter () Gutter () Jenter () Skolen har kontaktet foreldrene dine for noe galt du har gjort Hatt en voldsom krangel med en lærer Har du gjort eller opplevd noe av dette det siste året (de siste månedene)? Skulka skolen ganger eller mer - ganger gang Ingen ganger Skolen har kontaktet foreldrene dine for noe galt du har gjort Hatt en voldsom krangel med en lærer Har du gjort eller opplevd noe av dette det siste året (de siste månedene)? Andel «Minst én gang». trinn. trinn. trinn VG VG VG Skulka skolen Skolen har kontaktet foreldrene dine for noe galt du har gjort Hatt en voldsom krangel med en lærer

24 Forventninger til framtiden Hvordan tror du at framtida di vil bli? Tror du... Andel som svarer «ja» Tror du at du vil komme til å eie din egen bolig? Tror du at du vil komme til å få et godt og lykkelig liv? Gutter () Jenter () Gutter () Jenter () Tror du at du vil komme til å ta utdanning på universitet eller høyskole? Tror du at du vil komme til å ta fagbrev? Tror du at du noen gang vil bli arbeidsledig? Hvordan tror du at framtida di vil bli? Tror du... Ja Nei Vet ikke Andel som svarer «ja». trinn. trinn. trinn VG VG VG Tror du at du vil komme til å eie din egen bolig? Tror du at du vil komme til å eie din egen bolig? Tror du at du vil komme til å få et godt og Tror du at du vil komme til å få et godt og lykkelig liv? Tror du at du vil komme til å ta utdanning på Tror du at du vil komme til å ta utdanning på universitet eller høyskole? Tror du at du vil komme til å ta fagbrev? Tror du at du vil komme til å ta fagbrev? Tror du at du noen gang vil bli arbeidsledig? Tror du at du noen gang vil bli arbeidsledig?

25 SKOLE OG FRAMTID - NØKKELTALL DEFINISJONER Trives på skolen: Andel som svarer «helt enig» eller «litt enig» på utsagnet: Jeg trives på skolen. Lekser (minst min.): Andel som svarer «/ time» eller mer på spørsmålet: Hvor lang tid bruker du gjennomsnittlig per dag på lekser og annet skolearbeid (utenom skoletiden)? Bruker ofte helgene til skolearbeid: Andel som svarer «helt enig» eller «litt enig» på påstanden: Jeg må ofte bruke helgene til å gjøre skolearbeid. Skulking: Andel som svarer «minst én gang» på spørsmålet: Har du skulket skolen det siste året? Tror de vil ta høyere utdanning: Andel som svarer «ja» på spørsmålet: Tror du at du vil komme til å ta utdanning på universitet eller høgskole? Trives på skolen Lekser (minst min.) Bruker ofte helgene til skolearbeid Skulking Tror de vil ta høyere utdanning Tror de vil ta fagbrev Norge Nord-Trøndelag (us) Tror de vil ta fagbrev: Andel som svarer «ja» på spørsmålet: Tror du at du vil komme til å ta fagbrev? Trives på skolen Norge NTFK Lekser (minst min.) Bruker ofte helgene til skolearbeid Skulking Tror de vil ta høyere utdanning Tror de vil ta fagbrev

26 Fritid Organisert fritid Uteorienterte fritid Sosialt samvær Diverse aktiviteter Mediebruk Skjermtid Dataspill Nøkkeltall - Fritid

27 Fritid - organisert Er du, eller har du tidligere vært, med i noen organisasjoner, klubber, lag eller foreninger etter at du fylte år? Ja, jeg er med nå Nei, men jeg har vært med tidligere Nei, jeg har aldri vært med Gutter () Jenter () Gutter () Jenter () Er du, eller har du tidligere vært, med i noen organisasjoner, klubber, lag eller foreninger etter at du fylte år? Ja, jeg er med nå Nei, men jeg har vært med tidligere Nei, jeg har aldri vært med Er du, eller har du tidligere vært, med i noen organisasjoner, klubber, lag eller foreninger etter at du fylte år?. trinn. trinn. trinn VG VG VG ja, jeg er med nå Nei, men jeg har vært med tidligere Nei, jeg har aldri vært med

28 Fritid - organisert Hvor mange ganger siste måned har du vært med på aktiviteter, møter eller øvelser i følgende organisasjoner, klubber eller lag? Andel som har vært med på aktiviteter, møter eller øvelser i ulike foreninger minst én gang sist måned Idrettslag Fritidsklubb/ungdomshus/ ungdomsklubb Religiøs forening Kulturskole/musikkskole Korps, kor, orkester Annen organisasjon, lag eller forening Hvor mange ganger siste måned har du vært med på ganger eller oftere - ganger - ganger Ingen ganger Idrettslag Fritidsklubb/ungdomshus/ ungdomsklubb Religiøs forening Kulturskole, musikkskole Korps, kor, orkester Annen organisasjon, lag eller forening Andel som har vært med på aktiviteter, møter eller øvelser i ulike foreninger minst én gang sist måned Fritidsklubb/ungdomshus/ ungdomsklubb Kulturskole/musikkskole Annen organisasjon, lag eller forening. trinn. trinn. trinn VG VG VG Idrettslag Religiøs forening Korps, kor, orkester Gutter () Jenter () Gutter () Jenter ()

29 Fritid - uteorientert Her blir det nevnt en del aktiviteter som du kan bruke fritida di til. Tenk tilbake på siste uka. Hvor mange ganger har du? Andel som har utført ulike handlinger eller aktiviteter minst én gang sist uke Shoppet eller ruslet rundt i butikker for å se Gutter () Jenter () Gutter () Gått på kafé, kaffebar o.l. Jenter () Gått på burgersted, gatekjøkken o.l. Oppholdt deg sammen med venner på et gatehjørne, utenfor en kiosk, et kjøpesenter, bensinstasjon e.l. Kjørt eller sittet på med bil, motorsykkel eller moped for moro skyld (kjørt for å kjøre en tur) Tenk tilbake på siste uke. Hvor mange ganger har du? ganger eller mer - ganger gang Ingen ganger Shoppet eller ruslet rundt i butikker for å se Andel som har utført ulike handlinger eller aktiviteter minst én gang sist uke. trinn. trinn. trinn VG VG VG Shoppet eller ruslet rundt i butikker for å se Gått på kafé, kaffebar o.l. Gått på kafé, kaffebar o.l. Gått på burgersted, gatekjøkken o.l. Gått på burgersted, gatekjøkken o.l. Oppholdt deg sammen med venner på et Oppholdt deg sammen med venner på et gatehjørne, utenfor en kiosk, et kjøpesenter, bensinstasjon e.l. Kjørt eller sittet på med bil, motorsykkel eller Kjørt eller sittet på med bil, motorsykkel eller moped for moro skyld (kjørt for å kjøre en tur)

30 Fritid sosialt samvær Her blir det nevnt en del aktiviteter som du kan bruke fritida di til. Tenk tilbake på siste uka. Hvor mange ganger har du? Andel som har utført ulike handlinger eller aktiviteter minst én gang sist uke Vært hjemme hele kvelden Vært sosial på nett eller mobil størstedelen av kvelden (snakket, Vært sammen med venner hos dem Gjort noe sammen med mor og far (drevet med hobby, spill, trening e.l.) Vært sammen med venner hjemme hos meg Brukt størstedelen av kvelden ute sammen med venner/kamerater Spilt onlinespill med andre størstedelen av kvelden Gutter () Jenter () Gutter () Jenter () Tenk tilbake på siste uke. Hvor mange ganger har du? ganger eller mer - ganger gang Ingen ganger Vært hjemme hele kvelden Vært sosial på nett eller mobil størstedelen av Vært sammen med venner hos dem Gjort noe sammen med mor og far (drevet med Vært sammen med venner hjemme hos meg Brukt størstedelen av kvelden ute sammen med Spilt onlinespill med andre størstedelen av Andel som har utført ulike handlinger eller aktiviteter minst én gang sist uke Vært hjemme hele kvelden Vært sosial på nett eller mobil størstedelen av kvelden (snakket, chattet e.l.) Vært sammen med venner hos dem Gjort noe sammen med mor og far (drevet med hobby, spill, trening e.l.) Vært sammen med venner hjemme hos meg Brukt størstedelen av kvelden ute sammen med venner/kamerater Spilt onlinespill med andre størstedelen av kvelden. trinn. trinn. trinn VG VG VG

31 Fritid diverse aktiviteter Her blir det nevnt en del aktiviteter som du kan bruke fritida di til. Tenk tilbake på siste uka. Hvor mange ganger har du? Andel som har utført ulike handlinger eller aktiviteter minst én gang sist uke Drevet med stell og pass av dyr Spilt fotball, basket eller andre ballspill med venner (ikke i idrettslag) Gutter () Jenter () Gutter () Jenter () Drevet med musikk (spilt instrument, i band, kor) Skatet, kjørt snowboard, twin-tip e.l. Hatt lønna ekstrajobb Tenk tilbake på siste uke. Hvor mange ganger har du? ganger eller mer - ganger gang Ingen ganger Drevet med stell og pass av dyr Andel som har utført ulike handlinger eller aktiviteter minst én gang sist uke. trinn. trinn. trinn VG VG VG Drevet med stell og pass av dyr Spilt fotball, basket eller andre ballspill med Spilt fotball, basket eller andre ballspill med venner (ikke i idrettslag) Drevet med musikk (spilt instrument, i band, kor) Drevet med musikk (spilt instrument, i band, kor) Skatet, kjørt snowboard, twin-tip e.l. Skatet, kjørt snowboard, twin-tip e.l. Hatt lønna ekstrajobb Hatt lønna ekstrajobb

32 Mediebruk Tenk på en gjennomsnittsdag. Hvor lang tid bruker du på følgende? Andel som bruker «to timer eller mer» på ulike medier på en gjennomsnittsdag. Sosiale medier (Facebook, Instagram e.l.) Bruke datamaskin utenom skolen Spille dataspill/tv-spill Spille på telefon/nettbrett Se på filmer/tv-serier Se på TV Lese bøker (ikke skolebøker) Gutter () Jenter () Gutter () Jenter () Tenk på en gjennomsnittsdag. Hvor lang tid bruker du på følgende? Mer enn timer - timer Under én time Ikke noe tid Sosiale medier (Facebook, Instagram e.l.) Bruke datamaskin utenom skolen Spille dataspill/tv-spill Spille på telefon/nettbrett Se på filmer/tv-serier Se på TV Lese bøker (ikke skolebøker) Andel som bruker «to timer eller mer» på ulike medier på en gjennomsnittsdag.. trinn. trinn. trinn VG VG VG Sosiale medier (Facebook, Instagram e.l.) Bruke datamaskin utenom skolen Spille dataspill/tv-spill Spille på telefon/nettbrett Se på filmer/tv-serier Se på TV Lese bøker (ikke skolebøker)

33 Medier - skjermtid Utenom skolen, hvor lang tid bruker du vanligvis på aktiviteter foran en skjerm (TV, data, nettbrett, mobil) i løpet av en dag? Under time - timer - timer Mer enn timer Gutter () Jenter () Gutter () Jenter () Under time: «Ikke noe tid» + «mindre enn time» - timer: «- timer» + «- timer») Mer enn timer: «- timer» + «mer enn timer» Utenom skolen, hvor lang tid bruker du vanligvis på aktiviteter foran en skjerm (TV, data, nettbrett, mobil) i løpet av en dag? Mer enn timer timer timer timer timer Mindre enn time Ikke noe tid Utenom skolen, hvor lang tid bruker du vanligvis på aktiviteter foran en skjerm (TV, data, nettbrett, mobil) i løpet av en dag?. trinn. trinn. trinn VG VG VG Under time - timer - timer Mer enn fire timer

34 Dataspill Tenk på en vanlig hverdag. Hvilken tid på døgnet spiller du vanligvis dataspill? (Sett gjerne flere kryss) Gutter () Jenter () Gutter () Jenter () Jeg spiller vanligvis ikke dataspill kl. kl. kl. kl. kl. kl. kl. Tilleggsspørsmål: Ikke alle ungdommene har blitt stilt dette spørsmålet. N=. :, : Tenk på en vanlig helg (lørdag/søndag). Hvilken tid på døgnet spiller du vanligvis dataspill? (Sett gjerne flere kryss) Jeg spiller vanligvis ikke dataspill Gutter () Jenter () Gutter () Jenter () kl. kl. kl. kl. kl. kl. kl. Her kommer noen spørsmål om bruk av dataspill: (Andel «Ja», Andel «Nei» vises ikke i figuren) Har du vært borte fra skolen på grunn av spilling? Har spillingen ført til konflikter/krangling i familien din? Har du forsøkt å redusere spillingen uten at du har klart det? Jenter Gutter Synes du selv at du spiller for mye? Har foreldrene dine satt noen grenser for når eller hvor lenge du får lov til å spille? Har foreldrene dine eller andre uttrykt bekymring på grunn av spillingen din?

35 FRITID - NØKKELTALL DEFINISJONER: Aktiv i fritidsorganisasjon: Andel som har vært med på totalt fem eller flere aktiviteter i følgende fritidsorganisasjoner sist måned: Idrettslag, fritidshus/ungdomshus, religiøs forening, korps, kor, orkester, kulturskole/musikkskole og annen organisasjon, lag eller forening. Ute om kvelden: Andel som svarer at de minst to ganger siste uke har «brukt størstedelen av kvelden ute sammen med venner/kamerater». Lønna ekstrajobb: Andel som svarer at de minst to ganger siste uke har «hatt lønna ekstrajobb». Drevet med musikk: Andel som svarer at de minst to ganger siste uke har «drevet med musikk (spilt instrument, i band, i kor)». Skjermtid (to timer eller mer): Andel som svarer «to timer eller mer» på spørsmålet: Utenom skolen, hvor lang tid bruker du vanligvis på aktiviteter foran en skjerm (TV, data, nettbrett, mobil) i løpet av en dag? Datamaskin (to timer eller mer): Andel som svarer «to timer eller mer» på spørsmålet: Tenk på en vanlig gjennomsnittsdag. Hvor lang tid bruker du på datamaskin utenom skolen? Aktiv i fritidsorganisasjon Ute om kvelden Lønna ekstrajobb Drevet med musikk Skjermtid (to timer eller mer) Datamaskin (to timer eller mer) Aktiv i fritidsorganisasjon Ute om kvelden Lønna ekstrajobb Norge Nord-Trøndelag (us) Norge NTFK Drevet med musikk Skjermtid (to timer eller mer) Datamaskin (to timer eller mer)

36 Helse og trivsel Bruk av helsetjenester Tannhelse Fysiske helseplager Medikamentbruk Mobbing Selvbilde Depressivt stemningsleie Angst Selvskading Selvmordsforsøk Subjektiv livskvalitet Ensomhet Søvn Fysisk aktivitet Måltidsvaner Seksualitet Nøkkeltall Helse og trivsel

37 Bruk av helsetjenester Hvor mange ganger har du brukt følgende helsetjenester i løpet av de siste månedene? Andel som har brukt ulike helsetjenester minst én gang de siste månedene Vanlig lege Legevakt Gutter () Jenter () Gutter () Jenter () Helsesøster eller skolelege Helsestasjon for ungdom Psykolog eller psykiater Hvor mange ganger har du brukt følgende helsetjenester i løpet av de siste månedene? ganger eller mer - ganger - ganger Ingen ganger Vanlig lege Andel som har brukt ulike helsetjenester minst én gang de siste månedene. trinn. trinn. trinn VG VG VG Vanlig lege Legevakt Legevakt Helsesøster eller skolelege Helsesøster eller skolelege Helsestasjon for ungdom Helsestasjon for ungdom Psykolog eller psykiater Psykolog eller psykiater

38 Tannhelse Hvor ofte pusser du tennene? Flere ganger om dagen Én gang om dagen Annenhver dag Sjeldnere enn annenhver dag Gutter () Jenter () Gutter () Jenter () Hvor ofte pusser du tennene? Sjeldnere enn annenhver dag Annenhver dag Én gang om dagen Flere ganger om dagen Hvor ofte pusser du tennene?. trinn. trinn. trinn VG VG VG Flere ganger om dagen Én gang om dagen Annenhver dag Sjeldnere enn annenhver dag

39 Fysiske helseplager Har du hatt noen av disse plagene i løpet av siste måned? Andel som daglig har hatt disse plagene i løpet av siste måned Hodepine Magesmerter Nakke- og skuldersmerter Kvalme Ledd- og muskelsmerter Hjertebank Gutter () Jenter () Gutter () Jenter () Har du hatt noen av disse plagene i løpet av siste måned? Hodepine Magesmerter Daglig Noen ganger Nakke- og skuldersmerter Kvalme Ledd- og muskelsmerter Hjertebank Mange ganger Ingen ganger Andel som daglig har hatt disse plagene i løpet av siste måned. trinn. trinn. trinn VG VG VG Hodepine Magesmerter Nakke- og skuldersmerter Kvalme Ledd- og muskelsmerter Hjertebank

40 Medikamentbruk Hvor ofte har du brukt reseptfrie medikamenter (Paracet, Ibux og lignende) i løpet av siste måned? Sjeldnere enn ukentlig Minst ukentlig Flere ganger i uka Daglig Gutter () Jenter () Gutter () Jenter () Sjeldnere enn ukentlig: «Ingen ganger» + «sjeldnere enn én gang i uka» Hvor ofte har du brukt reseptfrie medikamenter (Paracet, Ibux og lignende) i løpet av siste måned? Daglig Flere ganger i uka Minst ukentlig Sjeldnere enn én gang i uka Ingen ganger Hvor ofte har du brukt reseptfrie medikamenter (Paracet, Ibux og lignende) i løpet av siste måned?. trinn. trinn. trinn VG VG VG Sjeldnere enn ukentlig Minst ukentlig Flere ganger i uka Daglig

41 Mobbing, plaging og utfrysing - utøver Hender det at du er med på plaging, trusler eller utfrysing av andre unge på skolen eller i fritida? Minst ukentlig Omtrent hver. dag Omtrent en gang i måneden Aldri eller nesten aldri,,, Gutter () Jenter () Gutter () Jenter () Minst ukentlig: Flere ganger i uka + omtrent en gang i uka Hender det at du er med på plaging, trusler eller utfrysing av andre unge på skolen eller i fritida? Minst ukentlig Omtrent hver. dag Omtrent en gang i måneden Hender det at du er med på plaging, trusler eller utfrysing av andre unge på skolen eller i fritida? () Hender det at du er med på plaging, trusler eller utfrysing av andre unge på skolen eller i fritida? () Alternativene «Aldri» og «nesten aldri» vises ikke i figuren Hender det at du er med på plaging, trusler eller utfrysing av andre unge på skolen eller i fritida?. trinn. trinn. trinn VG VG VG Minst ukentlig Omtrent hver. dag Omtrent en gang i måneden Aldri eller nesten aldri

42 Mobbing, plaging og utfrysing - utsatt Hender det at du blir utsatt for plaging, trusler eller utfrysing av andre unge på skolen eller i fritida? Minst ukentlig Omtrent hver. dag Omtrent en gang i måneden Aldri eller nesten aldri Gutter () Jenter () Gutter () Jenter () Minst ukentlig: Flere ganger i uka + omtrent en gang i uka Hender det at du blir utsatt for plaging, trusler eller utfrysing av andre unge på skolen eller i fritida? Minst ukentlig Omtrent hver. dag Omtrent en gang i måneden Blir du selv utsatt for plaging, trusler eller utfrysing av andre unge på skolen eller i fritida? () Blir du selv utsatt for plaging, trusler eller utfrysing av andre unge på skolen eller i fritida? () Alternativene «Aldri» og «nesten aldri» vises ikke i figuren Hender det at du blir utsatt for plaging, trusler eller utfrysing av andre unge på skolen eller i fritida?. trinn. trinn. trinn VG VG VG Minst ukentlig Omtrent hver. dag Omtrent en gang i måneden Aldri eller nesten aldri

43 Digital mobbing - utøver Hender det at du er med på å plage eller true andre unge via internett eller mobil? Minst ukentlig Omtrent hver. dag Omtrent en gang i måneden Aldri eller nesten aldri,,,,,, Gutter () Jenter () Gutter () Jenter () Minst ukentlig: Flere ganger i uka + omtrent en gang i uka Hender det at du er med på å plage eller true andre unge via internett eller mobil? Minst ukentlig Omtrent hver. dag Omtrent en gang i måneden Hender det at du er med på plaging, trusler eller utfrysing av andre unge på skolen eller i fritida? () Hender det at du er med på plaging, trusler eller utfrysing av andre unge på skolen eller i fritida? () Alternativene «Aldri» og «nesten aldri» vises ikke i figuren Hender det at du er med på å plage eller true andre unge via internett eller mobil?. trinn. trinn. trinn VG VG VG,,,,, Minst ukentlig Omtrent hver. dag Omtrent en gang i måneden Aldri eller nesten aldri

44 Digital mobbing - utsatt Blir du selv utsatt for plaging eller trusler fra andre unge via internett eller mobil? Minst ukentlig Omtrent hver. dag Omtrent en gang i måneden Aldri eller nesten aldri Gutter () Jenter () Gutter () Jenter () Minst ukentlig: Flere ganger i uka + omtrent en gang i uka Hender det at du blir utsatt for plaging, trusler eller utfrysing av andre unge på skolen eller i fritida? Minst ukentlig Omtrent hver. dag Omtrent en gang i måneden Blir du selv utsatt for plaging, trusler eller utfrysing av andre unge på skolen eller i fritida? () Blir du selv utsatt for plaging, trusler eller utfrysing av andre unge på skolen eller i fritida? () Alternativene «Aldri» og «nesten aldri» vises ikke i figuren Hender det at du blir utsatt for plaging, trusler eller utfrysing av andre unge på skolen eller i fritida?. trinn. trinn. trinn VG VG VG, Minst ukentlig Omtrent hver. dag Omtrent en gang i måneden Aldri eller nesten aldri

45 Selvbilde Nedenfor er det noen påstander om hvor fornøyd du er med livet. Kryss av i den ruta som passer best for deg Andel som svarer «passer svært godt» + «passer ganske godt» Jeg liker meg selv slik jeg er Gutter () Jenter () Gutter () Jenter () Jeg er stort sett fornøyd med meg selv Jeg er svært fornøyd med hvordan jeg er Jeg liker ikke den måten jeg lever livet mitt på Jeg er ofte skuffet over meg selv Nedenfor er det noen påstander om hvor fornøyd du er med livet. Kryss av i den ruta som passer best for deg Passer svært godt Passer ganske dårlig Jeg liker meg selv slik jeg er Passer ganske godt Passer svært dårlig Andel som svarer «passer svært godt» + «passer ganske godt». trinn. trinn. trinn VG VG VG Jeg liker meg selv slik jeg er Jeg er stort sett fornøyd med meg selv Jeg er stort sett fornøyd med meg selv Jeg er svært fornøyd med hvordan jeg er Jeg er svært fornøyd med hvordan jeg er Jeg liker ikke den måten jeg lever livet mitt på Jeg liker ikke den måten jeg lever livet mitt på Jeg er ofte skuffet over meg selv Jeg er ofte skuffet over meg selv

46 Depressivt stemningsleie og ensomhet Har du i løpet av den siste uka vært plaget av noe av dette? Andel som har vært «ganske mye plaget» eller «veldig mye plaget» Har du i løpet av den siste uka vært plaget av noe av dette? Veldig mye plaget Ganske mye plaget Litt plaget Ikke plaget i det hele tatt Bekymret deg for mye om ting Følt at alt er et slit Følt at alt er et slit Hatt søvnproblemer Følt deg ulykkelig, trist eller deprimert Følt deg ensom Følt at alt er et slit Hatt søvnproblemer Følt deg ulykkelig, trist eller deprimert Følt deg ensom Følt håpløshet med tanke på framtida Vært sint og aggressiv Følt deg stiv eller anspent Følt håpløshet med tanke på framtida Vært sint og aggressiv Følt deg stiv eller anspent Andel som har vært «ganske mye plaget» eller «veldig mye plaget». trinn. trinn. trinn VG VG VG Bekymret deg for mye om ting Følt at alt er et slit Hatt søvnproblemer Følt deg ulykkelig, trist eller deprimert Følt deg ensom Følt håpløshet med tanke på framtida Vært sint og aggressiv Følt deg stiv eller anspent Gutter () Jenter () Gutter () Jenter ()

47 Depressivt stemningsleie Figuren viser resultatet av et samlemål for høy grad av depressivt stemningsleie; andelen som i gjennomsnitt har vært «ganske mye plaget» eller «veldig mye plaget» av følgende ting sist uke: Følt at alt er et slit, hatt søvnproblemer, følt deg ulykkelig, trist eller deprimert, følt håpløshet med tanke på framtida, følt deg stiv eller anspent og bekymret deg for mye om ting. Figuren viser at det er en høy andel av ungdommene som ukentlig er mye plaget av alle disse symptomene, men også at jentene skiller seg tydelig ut med en større andel. Det er viktig å påpeke at dette ikke er en klinisk vurdering, men at det signaliserer at en nokså stor gruppe ungdommer (og jenter spesielt) har rimelig omfattende plager hver uke. Gutter () Jenter () Gutter () Jenter () Samlemål for høy grad av depressivt stemningsleie fordelt på klassetrinn. Figuren viser en tiltakende økning av andel ungdom med depressivt stemningsleie med alder. Særlig endring ses i året mellom. og. trinn. Denne utviklingen ser også ut til å fortsette ved høgskoler og universiteter. Studentenes helse og trivselsundersøkelse (SHOT) viser at % av kvinnelige studenter, og % av mannlige studenter, har alvorlige psykiske symptomplager, og at det er en økning fra SHOT-undersøkelsen i.. trinn. trinn. trinn VG VG VG Høy grad av depressivt stemningsleie Samlemål for høy grad av depressivt stemningsleie fordelt på klassetrinn og kjønn. Figuren viser en betydelig kjønnsforskjell, og en stor endring fra. trinn til. trinn for jentene. Etter dette flater andelen mer ut for begge kjønn, med en svak nedgang for gutter i videregående trinn, og en generell svak gradvis økning blant jentene. Gutter Jenter. trinn. trinn. trinn VG VG VG

48 Angst Har du i løpet av den siste uka vært plaget av noe av dette? Andel som har vært «ganske mye plaget» eller «veldig mye plaget» av dette i løpet av den siste uka Lett for å klandre deg selv Lett for å gråte Nervøsitet, indre uro Matthet eller svimmelhet Plutselig redd uten grunn Stadig redd eller engstelig Gutter () Jenter () Gutter () Jenter () Har du i løpet av den siste uka vært plaget av noe av dette? Veldig mye plaget Litt plaget Lett for å klandre deg selv Lett for å gråte Nervøsitet, indre uro Matthet eller svimmelhet Plutselig redd uten grunn Stadig redd eller engstelig Ganske mye plaget Ikke plaget i det hele tatt Andel som har vært «ganske mye plaget» eller «veldig mye plaget» av dette i løpet av den siste uka. trinn. trinn. trinn VG VG VG Lett for å klandre deg selv Lett for å gråte Nervøsitet, indre uro Matthet eller svimmelhet Plutselig redd uten grunn Stadig redd eller engstelig

49 Selvskading Har du noen gang forsøkt å skade deg selv? Svaralternativer: «Ja» og «Nei». Figuren viser andel «Ja». Tilleggsspørsmål: Ikke alle ungdommene er blitt stilt dette spørsmålet. N= () og N= () Oppfølgingsspørsmål: Har du i løpet av de siste månedene forsøkt å skade deg selv? Svaralternativer: «Ja» og «Nei». Figuren viser andel «Ja» utfra gruppen som på figuren til venstre svarte «Ja». Gutter () Jenter () Gutter () Jenter () Gutter () Jenter () Gutter () Jenter () Har du noen gang forsøkt å skade deg selv? Tilleggsspørsmål: Ikke alle ungdommene er blitt stilt dette spørsmålet. N= (), og N= () Nei Ja Oppfølgingsspørsmål: Har du i løpet av de siste månedene forsøkt å skade deg selv? Figuren viser andel «Ja» og «Nei» utfra gruppen som svarte «Ja» på spørsmålet over. Nei Ja Har du noen gang forsøkt å skade deg selv? Svaralternativer: «Ja» og «Nei». Figuren viser andel «Ja». Tilleggsspørsmål: Ikke alle ungdommene er blitt stilt dette spørsmålet. N= Oppfølgingsspørsmål: Har du i løpet av de siste månedene forsøkt å skade deg selv? Svaralternativer: «Ja» og «Nei». Figuren viser andel «Ja» utfra gruppen som på figuren til venstre svarte «Ja».. trinn. trinn. trinn VG VG VG. trinn. trinn. trinn VG VG VG

50 Selvmordsforsøk Har du noen gang forsøkt å ta ditt eget liv? Svaralternativer: «Ja» og «Nei». Figuren viser andel «Ja». Tilleggsspørsmål: Ikke alle ungdommene er blitt stilt dette spørsmålet. N= () og N= () Oppfølgingsspørsmål: Har du i løpet av de siste månedene forsøkt å ta ditt eget liv? Svaralternativer: «Ja» og «Nei». Figuren viser andel «Ja» utfra gruppen som på figuren til venstre svarte «Ja». Gutter () Jenter () Gutter () Jenter () Gutter () Jenter () Gutter () Jenter () Har du noen gang forsøkt å ta ditt eget liv? Tilleggsspørsmål: Ikke alle ungdommene er blitt stilt dette spørsmålet. N=(), og N= () Nei Ja Oppfølgingsspørsmål: Har du i løpet av de siste månedene forsøkt å ta ditt eget liv? Figuren viser andel «Ja» og «Nei» utfra gruppen som svarte «Ja» på spørsmålet over. Nei Ja Har du noen gang forsøkt å ta ditt eget liv? Svaralternativer: «Ja» og «Nei». Figuren viser andel «Ja». Tilleggsspørsmål: Ikke alle ungdommene er blitt stilt dette spørsmålet. N= Oppfølgingsspørsmål: Har du i løpet av de siste månedene forsøkt å ta ditt eget liv? Svaralternativer: «Ja» og «Nei». Figuren viser andel «Ja» utfra gruppen som på figuren til venstre svarte «Ja».. trinn. trinn. trinn VG VG VG. trinn. trinn. trinn VG VG VG

51 Subjektiv livskvalitet Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med ulike sider ved livet ditt? Utseendet ditt Skolen du går på Helsa di Lokalmiljøet der du bor Foreldrene dine Vennene dine Andel som er «litt fornøyd» eller «svært fornøyd» med ulike sider av livet sitt Gutter () Jenter () Gutter () Jenter () Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med ulike sider ved livet ditt? Misfornøyd Verken fornøyd eller misfornøyd Fornøyd Utseendet ditt Skolen du går på Helsa di Lokalmiljøet der du bor Foreldrene dine Vennene dine Misfornøyd: «Svært misfornøyd» + «litt misfornøyd» Fornøyd: «litt fornøyd» + «Svært fornøyd» Andel som er «litt fornøyd» eller «svært fornøyd» med ulike sider av livet sitt. trinn. trinn. trinn VG VG VG Utseendet ditt Skolen du går på Helsa di Lokalmiljøet der du bor Foreldrene dine Vennene dine

52 Tilleggsspørsmål: Ikke alle ungdommene har Ensomhet blitt stilt disse spørsmålene. N= - () og N=- () Her er noen beskrivelser av ulike følelser folk kan ha. Kryss av for hvordan du selv føler deg. Andel «ofte» + «av og til». Andel «sjelden» eller «aldri» vises ikke i figuren. Jeg føler meg ensom Gutter () Jenter () Gutter () Jenter () Jeg synes at folk er rundt meg, men ikke sammen med meg Jeg har følelsen av at ingen kjenner meg særlig godt Jeg føler meg på bølgelengde med folk rundt meg Jeg kan finne noen å være sammen med hvis jeg ønsker det Her er noen beskrivelser av ulike følelser folk kan ha. Kryss av for hvordan du selv føler deg. Aldri Sjelden Av og til Ofte Jeg føler meg ensom Andel som er «av og til» eller «ofte» kjenner på disse følelsene. trinn. trinn. trinn VG VG VG Jeg føler meg ensom Jeg synes at folk er rundt meg, men ikke Jeg synes at folk er rundt meg, men ikke sammen med meg Jeg har følelsen av at ingen kjenner meg særlig Jeg har følelsen av at ingen kjenner meg særlig godt Jeg føler meg på bølgelengde med folk rundt meg Jeg føler meg på bølgelengde med folk rundt meg Jeg kan finne noen å være sammen med hvis jeg Jeg kan finne noen å være sammen med hvis jeg ønsker det

53 Søvn I løpet av den siste måneden (de siste dagene), hvor mange ganger har du... Andel «ganger eller mer». Følt deg lite uthvilt etter å ha sovet Hatt problemer med å sovne etter at lyset ble slukket Vært så søvnig/trøtt at det har gått ut over skole eller fritid Ikke klart å sovne før klokka : (om natta) Våknet for tidlig uten å få sove igjen Tilleggsspørsmål: Ikke alle ungdommene har blitt stilt disse spørsmålene. N= - () og N=- () Gutter () Jenter () Gutter () Jenter () I løpet av den siste måneden (de siste dagene), hvor mange ganger har du... ganger eller mer - ganger - ganger - ganger Hatt vansker med å våkne når du skulle Følt deg lite uthvilt etter å ha sovet Hatt problemer med å sovne etter at lyset ble Vært så søvnig/trøtt at det har gått ut over skole Ikke klart å sovne før klokka : (om natta) Våknet for tidlig uten å få sove igjen I løpet av den siste måneden (de siste dagene), hvor mange ganger har du... Andel ganger eller mer.. trinn. trinn. trinn VG VG VG Hatt vansker med å våkne når du skulle om morgenen Følt deg lite uthvilt etter å ha sovet Hatt problemer med å sovne etter at lyset ble slukket Vært så søvnig/trøtt at det har gått ut over skole eller fritid Ikke klart å sovne før klokka : (om natta) Våknet for tidlig uten å få sove igjen

54 Fysisk aktivitet andpusten og svett Hvor ofte er du så fysisk aktiv at du blir andpusten eller svett? Minst ganger i uka - ganger i uka - ganger i måneden Sjelden/aldri Gutter () Jenter () Gutter () Jenter () Sjeldnere enn ukentlig: De som svarer et par ganger i måneden + sjelden + aldri Hvor ofte er du så fysisk aktiv at du blir andpusten eller svett? Minst ganger i uka - ganger i uka - ganger i uka - ganger i måneden Sjelden Aldri Hvor ofte er du så fysisk aktiv at du blir andpusten eller svett?. trinn. trinn. trinn VG VG VG Minst ganger i uka - ganger i uka - ganger i måneden Sjelden/aldri

55 Fysisk aktivitet treningsvaner Hvor ofte trener du, eller driver med følgende aktiviteter? Andel som trener eller driver med følgende aktiviteter minst månedlig Trener eller konkurrerer i et idrettslag Gutter () Jenter () Gutter () Jenter () Trener eller trimmer på egen hånd (løper, svømmer, sykler, går tur) Trener på treningsstudio eller helsestudio Driver med annen organisert trening (dans, kampsport e.l.) Hvor ofte trener du, eller driver med følgende aktiviteter? Minst ganger i uka - ganger i uka Et par ganger i måneden Sjelden eller aldri Trener eller konkurrerer i et idrettslag Andel som trener eller driver med følgende aktiviteter minst månedlig. trinn. trinn. trinn VG VG VG Trener eller konkurrerer i et idrettslag Trener eller trimmer på egen hånd (løper, Trener eller trimmer på egen hånd (løper, svømmer, sykler, går tur) Trener på treningsstudio eller helsestudio Trener på treningsstudio eller helsestudio Driver med annen organisert trening (dans, Driver med annen organisert trening (dans, kampsport e.l.)

56 Måltidsvaner Hvor ofte pleier du å spise følgende i løpet av en uke? Frokost Andel som spiser ulike måltider hver dag Gutter () Jenter () Gutter () Jenter () Lunsj/formiddagsmat/ niste Middag Hvor ofte pleier du å spise følgende i løpet av en uke? Hver dag - ganger i uka gang i uka Sjelden eller aldri Andel som spiser ulike måltider hver dag. trinn. trinn. trinn VG VG VG Frokost Frokost Lunsj/formiddagsmat/niste Lunsj/formiddagsmat/niste Middag Middag

57 Seksualitet I spørsmålet defineres ikke sex. Som følge behøver ikke svarene å utelukkende gjelde samleie. Oppfølgingsspørsmål på neste side kobler likevel spørsmålet med prevensjon og graviditet. Har du hatt sex med noen? Ja Nei Har du hatt sex med noen? Ja Nei Ungdomsskolen Videregående skole Gutter Jenter Tilleggsspørsmål: Ikke alle ungdommer har blitt stilt dette spørsmålet. N= (:, : / Gutter:, Jenter: ) Har du hatt sex med noen?. trinn. trinn. trinn VG VG VG Ja Nei Hvor mange har du hatt sex med? (Spørsmålet går til de som svarer at de har hatt sex med noen) Èn To til fem Flere enn fem

58 Seksualitet prevensjon og graviditet Oppfølgingsspørsmål: Brukte du prevensjon sist gang du hadde sex? (Spørsmålet går til de som svarer at de har hatt sex med noen) Oppfølgingsspørsmål: Brukte du prevensjon sist gang du hadde sex? (Spørsmålet går til de som svarer at de har hatt sex med noen) Ja Nei Ja Nei Ungdomsskolen Videregående skole Gutter Jenter Oppfølgingsspørsmål: Har du opplevd at du eller partneren din har blitt ufrivillig gravid? (Spørsmålet går til de som svarer at de har hatt sex med noen) Oppfølgingsspørsmål: Har du opplevd at du eller partneren din har blitt ufrivillig gravid? (Spørsmålet går til de som svarer at de har hatt sex med noen) Ja Nei Ja Nei Ungdomsskolen Videregående skole Gutter Jenter Har du noen gang gjort seksuelle handlinger for å oppnå goder (kontaktkort, klær, sminke, alkohol eller andre rusmidler, penger eller lignende? (N=) Ja Nei

59 Uønsket seksuell oppmerksomhet og trakassering Tilleggsspørsmål: Nå kommer noen spørsmål om dine erfaringer med uønsket seksuell oppmerksomhet og trakassering fra andre. Regn bare med handlinger du opplevde som krenkende eller ubehagelige, eller som var klart uønsket fra din side. Har du i løpet av det siste året blitt utsatt for (Andel «Ja» fordelt på Skolenivå, N=) At noen uoppfordret viste deg seksuelt ubehagelige bilder eller ting? At noen spredte seksuelle rykter om deg? At noen spredte bilder av deg avkledd på elektroniske/sosiale medier? At noen sendte deg noe med seksuelt innhold gjennom elektroniske medier (mobil eller internett)? Å bli holdt fast eller klemt på en seksuell måte mot din vilje? Å bli tatt på brystene eller i skrittet mot din vilje? Å bli kysset mot din vilje? Tilleggsspørsmål: Nå kommer noen spørsmål om dine erfaringer med uønsket seksuell oppmerksomhet og trakassering fra andre. Regn bare med handlinger du opplevde som krenkende eller ubehagelige, eller som var klart uønsket fra din side. Har du i løpet av det siste året blitt utsatt for (Andel «Ja» fordelt på Kjønn, N=) At noen uoppfordret viste deg seksuelt ubehagelige bilder eller ting? At noen spredte seksuelle rykter om deg? Jenter Gutter At noen spredte bilder av deg avkledd på elektroniske/sosiale medier? At noen sendte deg noe med seksuelt innhold gjennom elektroniske medier (mobil eller internett)? Å bli holdt fast eller klemt på en seksuell måte mot din vilje? Å bli tatt på brystene eller i skrittet mot din vilje? Å bli kysset mot din vilje?

60 HELSE OG TRIVSEL - NØKKELTALL DEFINISJONER: Fornøyd med helsa: Andel som svarer «svært fornøyd» eller «litt fornøyd» på spørsmålet: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med helsa di? Trener ukentlig: Andel som svarer «minst ukentlig» på spørsmålet: Hvor ofte er du så fysisk aktiv at du blir andpusten eller svett? Fornøyd med helsa Trener ukentlig Plaget av ensomhet Norge Nord-Trøndelag (us) Plaget av ensomhet: Andel som svarer «ganske mye plaget» eller «veldig mye plaget» på spørsmålet: Har du vært plaget av ensomhet i løpet av sist uke? Depressivt stemningsleie: Andel som i gjennomsnitt har vært «ganske mye plaget» eller «veldig mye plaget» av følgende ting sist uke: Følt at alt er et slit, hatt søvnproblemer, følt deg ulykkelig, trist eller deprimert, følt håpløshet med tanke på framtida, følt deg stiv eller anspent og bekymret deg for mye om ting. Depressivt stemningsleie Daglige helseplager Mobbing Daglige helseplager: Andel som daglig plages av minst én av følgende helseplager: Hodepine, nakke- og skuldersmerter, ledd- og muskelsmerter, magesmerter, kvalme, hjertebank. Mobbing: Andel som svarer «minst hver. dag» på spørsmålene: Blir du utsatt for plaging/trusler/ utfrysing av andre unge på skolen eller i fritida? eller Blir du selv utsatt for plaging eller trusler fra andre unge via Internett eller mobil? Fornøyd med helsa Trener ukentlig Plaget av ensomhet Depressivt stemningsleie Norge NTFK Daglige helseplager Mobbing

61 Tobakk og rusmidler Tobakk røyk og snus Alkohol Bruk og regler Alkohol Grenser og beruselse Alkohol Debutalder Alkohol Tilgang Alkohol Foreldre/foresatte Illegale rusmidler Nøkkeltall Tobakk og rusmidler

62 Tobakk - røyk Røyker du? Gutter () Jenter () Gutter () Jenter () Røyker daglig Røyker ukentlig, men ikke hver dag Røyker sjeldnere enn én gang i uka Røyker ikke Røyker ikke: Har aldri røykt + har røykt før, men har sluttet helt nå Røyker du? Har aldri røykt Har røykt før, men har sluttet helt nå Røyker sjeldnere enn én gang i uka Røyker ukentlig, men ikke hver dag Røyker daglig Røyker du?. trinn. trinn. trinn VG VG VG Røyker ikke Røyker sjeldnere enn én gang i Røyker ukentlig, men ikke hver uka dag Røyker daglig

63 Tobakk - snus Snuser du? Gutter () Jenter () Gutter () Jenter () Snuser daglig Snuser ukentlig, men ikke hver dag Snuser sjeldnere enn én i uka Bruker ikke snus Bruker ikke snus: Har aldri snust + brukte før, men har sluttet helt nå Snuser du? Har aldri brukt snus Har brukt før, men har sluttet helt nå Snuser sjeldnere enn én gang i uka Snuser ukentlig, men ikke hver dag Snuser daglig Snuser du?. trinn. trinn. trinn VG VG VG Bruker ikke snus Snuser sjeldnere enn én i uka Snuser ukentlig, men ikke hver dag Snuser daglig

64 Alkohol bruk og regler Hender det at du drikker noen form for alkohol? Aldri/har bare smakt noen få ganger Gutter () Jenter () Gutter () Jenter () Av og til, men ikke så ofte som månedlig Nokså jevnt - ganger i måneden Hver uke Hender det at du drikker noen form for alkohol? Aldri Har bare smakt noen få ganger Av og til, men ikke så ofte som månedlig Nokså jevnt ganger i måneden Hver uke Hender det at du drikker noen form for alkohol?. trinn. trinn. trinn VG VG VG Aldri/har bare smakt noen få ganger Av og til, men ikke så ofte som månedlig Nokså jevnt - ganger i måneden Hver uke

65 Alkohol bruk og regler Hvilke regler har dere hjemme om ditt forhold til alkohol? At jeg aldri noen gang bør bruke alkohol Tilleggsspørsmål: Ikke alle ungdommene har blitt stilt dette spørsmålet. N= () og N= () Gutter () Jenter () Gutter () Jenter () At jeg ikke får lov å bruke alkohol før jeg har fylt år Får lov å bruke alkohol nå/etter år Annet/vet ikke Får lov til å bruke alkohol: Svaralternativene «At jeg ikke får lov å bruke alkohol før jeg har fylt år» + «At det kommer an på hvordan jeg oppfører meg når jeg bruker alkohol» + «At jeg kan gjøre som jeg vil» Hvilke regler har dere hjemme om ditt forhold til alkohol? At jeg aldri noen gang bør bruke alkohol At jeg ikke får lov å bruke alkohol før jeg har fylt år At jeg ikke får lov å bruke alkohol før jeg har fylt år At det kommer an på hvordan jeg oppfører meg når jeg bruker alkohol At jeg kan gjøre som jeg vil Annet Vet ikke Hvilke regler har dere hjemme om ditt forhold til alkohol?. trinn. trinn. trinn VG VG VG At jeg aldri noen gang bør bruke alkohol At jeg ikke får lov å bruke alkohol før jeg har fylt år Får lov å bruke alkohol nå/etter år Annet/vet ikke

66 Alkohol bruk og regler Får du lov til å drikke alkohol av foreldrene dine? Ja Nei Vet ikke Gutter () Jenter () Gutter () Jenter () Får du lov til å drikke alkohol av foreldrene dine? Ja Nei Vet ikke Får du lov til å drikke alkohol av foreldrene dine?. trinn. trinn. trinn VG VG VG Ja Nei Vet ikke

67 Alkohol beruselse og viktigheten av grensesetting Hvor mange ganger har du gjort noe av dette det siste året? Drukket så mye at du har følt deg tydelig beruset Andel minst én gang. Gutter () Jenter () Gutter () Jenter () Hvor mange ganger har du gjort noe av dette det siste året? Drukket så mye at du har følt deg tydelig beruset Ingen ganger gang - ganger ganger eller mer ganger eller mer: - ganger + ganger eller mer Andel som har drukket så mye at de har følt seg tydelig beruset minst én gang det siste året.. trinn. trinn. trinn VG VG VG

68 Alkohol beruselse og viktigheten av grensesetting Hvis du tenker spesielt på de siste seks månedene, hvor mange ganger har du drukket så mye alkohol at du tydelig har kjent deg beruset? Aldri gang - ganger Fem ganger eller mer Gutter () Jenter () Gutter () Jenter () Fem ganger eller mer: «- ganger» + «mer enn ganger». Hvis du tenker spesielt på de siste seks månedene, hvor mange ganger har du drukket så mye alkohol at du tydelig har kjent deg beruset? Aldri gang ganger ganger Mer enn ganger Hvis du tenker spesielt på de siste seks månedene, hvor mange ganger har du drukket så mye alkohol at du tydelig har kjent deg beruset?. trinn. trinn. trinn VG VG VG Aldri gang - ganger Fem ganger eller mer

69 Alkohol beruselse og viktigheten av grensesetting Tilleggsspørsmål: Hvor mange ganger har du gjort eller opplevd følgende i forbindelse med at du har drukket alkohol? (Andel «Minst én gang» fordelt på Skolenivå og kjønn, N= () og (). Prosentandelen er beregnet blant de som svarer at de har drukket alkohol på spørsmål om debutalder. Gutter () Jenter () Gutter () Jenter () Drukket så mye at du hadde hodepine eller var kvalm dagen etter Blitt så full at du ikke kunne stå oppreist Vært så full at du har befunnet deg på et sted uten å huske hvordan du kom dit Kranglet med eller skjelt ut noen fordi du var full Vært full og hatt sex som du angret på etterpå Hatt uønskede seksuelle opplevelser Mistet eiendeler verdt mer enn kroner (for eksempel penger, klær, mobiltelefon) fordi du var full Kommet opp i slagsmål i fylla Skulka skolen på grunn av alkohol Fått problem med politiet fordi du var full Blitt skaded eller utsatt for en ulykke i fylla, slik at du trengte legehjelp Blitt utsatt for ran eller tyveri fordi du var full

70 Alkohol viktigheten av grensesetting Med tanke på spørsmålene som belyses her er ungdommer i videregående trinn og ekskludert, da en stor andel av disse ungdommene er år gamle. Drikker alkohol Får lov til å drikke alkohol Drukket seg beruset. trinn. trinn. trinn VG Tabellen viser andelen ungdommer som svarer «Ja», «Nei» eller «vet ikke» på spørsmål om de får lov til å drikke alkohol av foreldrene sine. Svarene er fordelt på.-.trinn og videregående trinn. prosent av utvalget er elever i ungdomsskolen og dette vekter «Alle» mye. Får du lov til å drikke alkohol av foreldrene. trinn-. trinn Trinn Alle dine? Ja % % % Nei % % % Vet ikke % % % Totalt % % % Drikker alkohol Drukket seg beruset Ja Nei Vet ikke Figuren viser andelen som drikker alkohol, og som har drukket seg beruset, avhengig av om de får lov av foreldrene. Ungdom som får lov til å drikke alkohol av foreldrene drikker i langt større grad alkohol og har i langt større grad drukket seg beruset. Selv om de foresatte er viktige grensesettere er ikke det alene årsaken til at ungdom drikker alkohol eller drikker seg beruset. Gruppen som ikke får lov til å drikke alkohol er størst med ungdommer, og blant disse er det prosent som likevel drikker alkohol, og prosent har drukket seg beruset.

71 Alkohol - debutalder Tilleggsspørsmål: Ikke alle ungdommene har blitt stilt dette spørsmålet. N= () og N= () Hvor gammel var du første gang du drakk så mye som en alkoholenhet, eller en drink? Det vil si en flaske pils (,l) en flaske rusbrus/sider, et glass vin eller en drink (brennevin) Gutter () Jenter () Gutter () Jenter () Har aldri drukket så mye alkohol år eller yngre - år år eller eldre Hvor gammel var du første gang du drakk så mye som en alkoholenhet, eller en drink? Det vil si en flaske pils (,l) en flaske rusbrus/cider, et glass vin eller en drink (brennevin) Har aldri drukket så mye alkohol år eller yngre år år år år år år år år eller eldre Tabellen viser en kalkulering av debutalder for gutter og jenter fordelt på klassetrinn. Spørsmålet er et tilleggsspørsmål, hvilket betyr at ikke alle ungdommene er stilt spørsmålet. I dette utvalget er ungdommer som har besvart spørsmålet i. trinn, VG, VG, og VG inkludert. N=. Flertallet har debutert med alkohol i løpet av vårhalvåret i. trinn (%). Blant de som har debutert i. trinn er debutalder for gutter, år og for jenter, år. Med alder og etter hvert som flere debuterer, øker debutalder. I VG har nært alle ungdommene debutert. For disse kalkuleres debutalder til, år for gutter og, år for jenter i Nord-Trøndelag. Debutalder varierer mye fra kommune til kommune (Se neste side). Debutalder. trinn VG VG VG Gutter,,,, Jenter,,,, Debutert (Andel). trinn VG VG VG Gutter % % % % Jenter % % % %

72 Tobakk og rusmidler alkohol (Modul A..) Andel som har debutert. trinn VG VG VG Frosta % Snåsa % Grong * % % % Stjørdal % % % % Verdal % % % % Inderøy % % % % Verran % Nærøy % % % % Overhalla % Vikna % % % % Namsos *** % % % Meråker % % % % Totalt % % % % - Ingen videregåendeskoleelever som kan knyttes til kommunen (går på i annen kommune) * Som følge av stor usikkerhet knyttet til kvalitet på data, utelukkes Grong ungdomsskole ** Kun Aglo videregående skole deltok med VG og VG elever i Stjørdal *** Kommunens ungdomsskoler gjennomførte ikke samtidig som Olav Duun videregående Antall svar (N Totalt). trinn VG VG VG Frosta Snåsa Grong * Stjørdal ** ** Verdal Inderøy Verran Nærøy Overhalla Vikna Namsos *** Meråker Totalt Gjennomsnittlig debutalder. trinn VG VG VG Frosta, Snåsa, Grong -,,, Stjørdal,,,, Verdal,,,, Inderøy,,,, Verran, Nærøy,,,, Overhalla, Vikna,,,, Namsos ***,,, Meråker,,,, Totalt,,,,

73 Alkohol - tilgang Hender det at du får alkohol av foreldrene dine? Ja, ved spesielle anledninger, som nyttårsaften,. mai og lignende Tilleggsspørsmål: Ikke alle ungdommene har blitt stilt dette spørsmålet. N= () og N=() Andel «ofte» + «av og til». Alternativet «aldri» vises ikke i figuren. Gutter () Jenter () Gutter () Jenter () Ja, til å ha med på fest Ja, til å drikke hjemme uten at det er noen spesiell anledning Hender det at du får alkohol av foreldrene dine? Ja, ved spesielle anledninger, som nyttårsaften,. mai og lignende Ofte Av og til Aldri Ja, til å ha med på fest Ja, til å drikke hjemme uten at det er noen spesiell anledning Hender det at du får alkohol av foreldrene dine? Ja, ved spesielle anledninger, som nyttårsaften,. mai og lignende Ja, til å ha med på fest. trinn. trinn. trinn VG VG VG Ja, til å drikke hjemme uten at det er noen spesiell anledning

74 Alkohol - tilgang Dersom du bruker alkohol, hvordan får du tak i alkohol? Ungdommen kunne sette flere kryss for hvordan de får tak i alkohol Gutter () Jenter () Gutter () Jenter () Drikker ikke alkohol Får av venner, eller de kjøper for meg Tar hjemme Får av andre voksne, eller voksne kjøper for meg Får av foreldrene Kjøper selv i butikk Kjøper smuglervarer eller hjemmebrent Får tak i alkohol i utlandet Kjøper på utested Kjøper på Vinmonopolet Lager selv Får av venner, eller de kjøper for meg Får av andre voksne, eller voksne kjøper for meg Kjøper selv i butikk Kjøper smuglervarer eller hjemmebrent Får tak i alkohol i utlandet Kjøper på Vinmonopolet Tilleggsspørsmål: Ikke alle ungdommene har blitt stilt dette spørsmålet. N= () og N= () Ungdommen kunne sette flere kryss for hvordan de får tak i alkohol. trinn. trinn. trinn VG VG VG Drikker ikke alkohol Tar hjemme Får av foreldrene Kjøper på utested Lager selv

75 Alkohol Foreldre/foresatte Nå vil vi be deg ta stilling til noen påstander: (kryss av for alle) Tilleggsspørsmål: Ikke alle ungdommene har blitt stilt dette spørsmålet. N= () og N= () Andel som er enig i påstanden Gutter () Jenter () Gutter () Jenter () Andel som er enig i påstanden. trinn. trinn. trinn VG VG VG Foreldre kan drikke litt, men ikke drikke seg tydelig beruset i barnas nærvær Foreldre kan drikke litt, men ikke drikke seg tydelig beruset i barnas nærvær Foreldre er viktige forbilder for barna sine, også når det gjelder alkoholbruk Foreldre er viktige forbilder for barna sine, også når det gjelder alkoholbruk Foreldre bør kunne hente oss når vi har vært på fest Foreldre bør kunne hente oss når vi har vært på fest Det er flaut for barna når foreldrene deres er fulle Det er flaut for barna når foreldrene deres er fulle Jeg lytter mer til foreldrene mine enn til jevnaldrende når det gjelder mitt syn på rusmiddelbruk Jeg lytter mer til foreldrene mine enn til jevnaldrende når det gjelder mitt syn på rusmiddelbruk Foreldre og andre voksne bør følge mer med når det gjelder hjemme alene-fester og andre steder der ungdom samles Mange ungdommer overnatter heller hos andre fordi de er redde for å vise seg beruset for sine egne foreldre Foreldre er ofte naive og uvitende om barnas rusmiddelvaner Foreldre og andre voksne bør følge mer med når det gjelder hjemme alene-fester og andre steder der ungdom samles Mange ungdommer overnatter heller hos andre fordi de er redde for å vise seg beruset for sine egne foreldre Foreldre er ofte naive og uvitende om barnas rusmiddelvaner Foreldre bør på ingen måte drikke alkohol i barnas nærvær Jeg lytter mer til jevnaldrende enn til foreldrene mine når det gjelder mitt syn på rusmiddelbruk Foreldre bør på ingen måte drikke alkohol i barnas nærvær Jeg lytter mer til jevnaldrende enn til foreldrene mine når det gjelder mitt syn på rusmiddelbruk

76 Alkohol Foreldre/foresatte Har du noen gang sett din far eller mor full eller tydelig beruset? Nei, aldri Ja, en sjelden gang Ja, av og til Ja, ofte Gutter () Jenter () Gutter () Jenter () Tilleggsspørsmål: Ikke alle ungdommene har blitt stilt dette spørsmålet. N= () og N= () Har du noen gang sett din far eller mor full eller tydelig beruset? Nei, aldri Ja, en sjelden gang Ja, av og til Ja, ofte Har du noen gang sett din far eller mor full eller tydelig beruset?. trinn. trinn. trinn VG VG VG Nei, aldri Ja, en sjelden gang Ja, av og til Ja, ofte

77 Alkohol Forbruk i nettverket Er det noen i dine nære omgivelser som drikker alkohol? Andel i nettverk som bruker alkohol ukentlig eller oftere Far Mor Nære venner Gutter () Jenter () Gutter () Jenter () Flere ganger i uka: Ja, daglig + flere ganger i uka Flere ganger i uka Omtrent én gang i uka En sjelden gang Nei, aldri Far Mor Nære venner Andel i nettverk som bruker alkohol ukentlig eller oftere. trinn. trinn. trinn VG VG VG Far Mor Nære venner

78 Illegale rusmidler Hasj/Marihuana - tilgjengelighet Har du i løpet av det siste året de siste måneder - blitt tilbudt hasj eller marihuana? Ja, flere ganger Ja, en gang Nei, aldri Gutter () Jenter () Gutter () Jenter () Har du i løpet av det siste året de siste måneder - blitt tilbudt hasj eller marihuana? Nei, aldri Ja, én gang Ja, flere ganger Har du i løpet av det siste året de siste måneder - blitt tilbudt hasj eller marihuana?. trinn. trinn. trinn VG VG VG Ja, flere ganger Ja, én gang Nei, aldri

79 Illegale rusmidler Hasj/Marihuana - tilgjengelighet Hvis du ønsket å få tak i hasj eller marihuana, tror du at du ville klare å skaffe deg stoffet i løpet av to til tre dager? Ja Nei Vet ikke Gutter () Jenter () Gutter () Jenter () Hvis du ønsket å få tak i hasj eller marihuana, tror du at du ville klare å skaffe deg stoffet i løpet av to til tre dager? Vet ikke Nei Ja Hvis du ønsket å få tak i hasj eller marihuana, tror du at du ville klare å skaffe deg stoffet i løpet av to til tre dager?. trinn. trinn. trinn VG VG VG Ja Nei Vet ikke

80 Illegale rusmidler Bruk siste år Hvor mange ganger har du gjort noe av dette det siste året? Andel som har gjort noe av dette minst én gang det siste året. Spørsmål om bruk av andre narkotiske stoffer ble ikke stilt overfor ungdomsskoleelever. Gutter () Jenter () Gutter () Jenter () Spørsmålet ble ikke stilt i Brukt hasj eller marihuana Brukt andre narkotiske stoffer Brukt dopingmidler (f.eks. anabole steroider) Andel som har gjort noe av dette minst én gang det siste året? ganger eller mer - ganger gang Ingen ganger Brukt hasj eller marihuana Spørsmålet ble ikke stilt i ungdomsskolen Brukt andre narkotiske stoffer Brukt dopingmidler (f.eks. anabole steroider) ganger eller mer: - ganger + ganger eller mer Andel som har gjort noe av dette minst én gang det siste året. trinn. trinn. trinn VG VG VG Brukt hasj eller marihuana Brukt dopingmidler (f.eks. anabole steroider) Spørsmålet ble ikke stilt i Brukt andre narkotiske stoffer

81 TOBAKK OG RMIDLER - NØKKELTALL DEFINISJONER: Norge Nord-Trøndelag (us) Røyker: Andel som svarer at de røyker «minst ukentlig» på spørsmålet: Røyker du? Snuser: Andel som svarer at de bruker snus «minst ukentlig» på spørsmålet: Snuser du? Får lov til å drikke alkohol: Andel som svare «Ja» på spørsmålet: Får du lov til å drikke alkohol av foreldrene dine. Drukket seg beruset: Andel som svarer at de minst én gang siste måneder har «drukket så mye at de har følt seg tydelig beruset». Blitt tilbudt hasj: Andel som svarer «ja, flere ganger» eller «ja, én gang» på spørsmålet: Har du i løpet av det siste året blitt tilbudt hasj eller marihuana? Brukt hasj: Andel som svarer at de minst én gang siste måneder har «brukt hasj eller marihuana». Røyker Snuser Får lov til å drikke alkohol Drukket seg beruset Blitt tilbudt hasj Brukt hasj Røyker Norge NTFK Snuser Får lov til å drikke alkohol Drukket seg beruset Blitt tilbudt hasj Brukt hasj

82 Problematferd og vold Vinning Hærverk og kontakt med politiet Vold og trusler om vold Vold i nære relasjoner Nøkkeltall Problematferd og vold

83 Problematferd vinning Hvor mange ganger har du vært med på, eller gjort noe av dette det siste året de siste månedene? Lastet ned eller kopiert filer ulovlig fra nettet Andel som har utført ulike handlinger minst én gang siste måneder Lurt deg fra å betale på kino, idrettsarrangement, buss, tog e.l. Gutter () Jenter () Gutter () Jenter () Tatt med deg varer fra butikk uten å betale Stjålet penger eller ting fra en du kjenner Brutt deg inn for å stjele noe ganger eller mer: - ganger + ganger eller mer Ingen ganger gang - ganger ganger eller mer Andel som har brukt ulike rusmidler en eller flere ganger de siste måneder. trinn. trinn. trinn VG VG VG Lastet ned eller kopiert filer ulovlig fra nettet Lastet ned eller kopiert filer ulovlig fra nettet Lurt deg fra å betale på kino, idrettsstevner, Lurt deg fra å betale på kino, idrettsarrangement, buss, tog e.l. Tatt med deg varer fra butikk uten å betale Tatt med deg varer fra butikk uten å betale Stjålet penger eller ting fra en du kjenner Stjålet penger eller ting fra en du kjenner Brutt deg inn for å stjele noe Brutt deg inn for å stjele noe

84 Hærverk og kontakt med politiet Hvor mange ganger har du vært med på, eller gjort noe av dette det siste året de siste månedene? Andel som har utført ulike handlinger minst én gang siste måneder Vært borte en hel natt uten at foreldrene dine visste hvor du var Med vilje ødelagt eller knust vindusruter, busseter, postkasser e.l. Vært i kontakt med politiet på grunn av noe galt du har gjort Sprayet eller tagget ulovlig på vegger, bygninger, tog, buss e.l. Gutter () Jenter () Gutter () Jenter () ganger eller mer: - ganger + ganger eller mer ganger eller mer - ganger gang Ingen ganger Vært borte en hel natt uten at foreldrene dine visste hvor du var Med vilje ødelagt eller knust vindusruter, busseter, postkasser e.l. Vært i kontakt med politiet på grunn av noe galt du har gjort Sprayet eller tagget ulovlig på vegger, bygninger, tog, buss e.l. Andel som har utført ulike handlinger minst én gang siste måneder Vært borte en hel natt uten at foreldrene dine visste hvor du var Med vilje ødelagt eller knust vindusruter, busseter, postkasser e.l. Vært i kontakt med politiet på grunn av noe galt du har gjort Sprayet eller tagget ulovlig på vegger, bygninger, tog, buss e.l.. trinn. trinn. trinn VG VG VG

85 Vold og trusler om vold Har du i løpet av de siste månedene blitt utsatt for noe av det følgende? Andel som har blitt utsatt for ulike voldshandlinger minst én gang siste måneder Jeg har blitt utsatt for trusler om vold Jeg har blitt slått uten å få synlige merker Jeg har fått sår eller skade på grunn av vold uten at jeg trengte legebehandling Jeg har blitt skadet så sterkt på grunn av vold at det krevde legebehandling Gutter () Jenter () Gutter () Jenter () Andel som har blitt utsatt for ulike voldshandlinger minst én gang siste måneder ganger eller mer - ganger gang Ingen ganger Jeg har blitt utsatt for trusler om vold Jeg har blitt slått uten å få synlige merker Jeg har fått sår eller skade på grunn av vold uten at jeg trengte legebehandling Jeg har blitt skadet så sterkt på grunn av vold at det krevde legebehandling Andel som har blitt utsatt for ulike voldshandlinger minst én gang siste måneder. trinn. trinn. trinn VG VG VG Jeg har blitt utsatt for trusler om vold Jeg har blitt slått uten å få synlige merker Jeg har fått sår eller skade på grunn av vold uten at jeg trengte legebehandling Jeg har blitt skadet så sterkt på grunn av vold at det krevde legebehandling

Ungdata-undersøkelsen i Skodje 2014

Ungdata-undersøkelsen i Skodje 2014 Ungdata-undersøkelsen i Skodje 201 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 1-15 Klassetrinn: 8. 10. trinn Antall: 17 Svarprosent: 91 Svarfordeling (ungdomsskolen) Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet, nære

Detaljer

Ungdata-undersøkelsene i Gjesdal 2010, 2013 og 2016

Ungdata-undersøkelsene i Gjesdal 2010, 2013 og 2016 Ungdata-undersøkelsene i Gjesdal, og FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 9 16 () / Uke 11 12 () / Uke 8 () Klassetrinn: 8. 1. trinn Antall: 411 () / 414 () / 442 () Svarprosent: 81 () / 82 () / 88 ()

Detaljer

Ungdata-undersøkelsene i Levanger 2012 og 2015

Ungdata-undersøkelsene i Levanger 2012 og 2015 Ungdata-undersøkelsene i Levanger og FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 43 45 () / Uke 3 7 () Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG1 -VG3 Antall: 644 () / 687 () Svarprosent: 88 () / 92 () Standardrapport

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016

Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016 Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 9 Klassetrinn: 8. 10. trinn Antall: 207 Svarprosent: 90 Standardrapport kjønn (ungdomsskolen) 01 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet,

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Skodje 2014

Ungdata-undersøkelsen i Skodje 2014 Ungdata-undersøkelsen i Skodje 214 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 14-15 Klassetrinn: 8. 1. trinn Antall: 174 Svarprosent: 91 Standardrapport kjønn (ungdomsskolen) Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet,

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016

Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016 Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 9 Klassetrinn: 8. 10. trinn Antall: 207 Svarprosent: 90 Standardrapport kjønn (ungdomsskolen) 01 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet,

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 7 11 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG3 VG1 Antall: 2447 (US) / 2332 (VGS) Svarprosent: 88 (US) / 65 (VGS) Standardrapport kjønn

Detaljer

UNGDATA Averøy kommune 2015

UNGDATA Averøy kommune 2015 AVERØY KOMMUNE 215 UNGDATA Averøy kommune 215 Ungdata er et kvalitetssikret system for gjennomføring av lokale spørreskjemaundersøkelser. NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst velferd og aldring)

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Lillehammer 2015

Ungdata-undersøkelsen i Lillehammer 2015 Ungdata-undersøkelsen i Lillehammer 2015 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 5 16 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG1 VG3 Antall: 810 (US) / 703 (VGS) Presentasjon 02.06.2015 Svarprosent: 84 (US) / 58 (VGS)

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2015

Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2015 Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2015 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 3 7 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG1-VG3 Antall: 687 (US) / 548 (VGS) Nøkkeltall Svarprosent: 92 (US) / 71 (VGS) UNGDATA Ungdata

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 7 11 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG3 VG1 Antall: 2447 (US) / 2332 (VGS) Svarprosent: 88 (US) / 65 (VGS) Svarfordeling (videregående)

Detaljer

Ungdata-undersøkelsene i Fusa 2011 og 2016

Ungdata-undersøkelsene i Fusa 2011 og 2016 Ungdata-undersøkelsene i Fusa og FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 45 47 () / Uke 6 7 () Klassetrinn: 8. + 1. trinn + VG2 Antall: 136 () / 118 (US) / 77 (VGS) () Standardrapport tidspunkt (videregående)

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Lindesnes 2016

Ungdata-undersøkelsen i Lindesnes 2016 Ungdata-undersøkelsen i Lindesnes 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 10-11 Klassetrinn: 8. 10. trinn Antall: 174 Svarprosent: 90 Standardrapport svarfordeling (ungdomsskolen) 01 Ressurser Økonomi,

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen Vest-lofoten vgs 2016

Ungdata-undersøkelsen Vest-lofoten vgs 2016 Ungdata-undersøkelsen Vest-lofoten vgs 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 6-9 Klassetrinn: VG1 VG2 Antall: 371 Standardrapport svarfordeling Svarprosent: 83 01 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet,

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Røyken 2015

Ungdata-undersøkelsen i Røyken 2015 Ungdata-undersøkelsen i Røyken 2015 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 17 20 Klassetrinn: 9. 10. trinn + VG1 Antall: 482 (US) / 206 (VGS) Svarprosent: 85 (US) / 70 (VGS) Nøkkeltall (videregående skole)

Detaljer

Antall besvarelser Gutt 50,0 % 65 Jente 50,0 % 65. Antall besvarelser Ungdomsskole 67,7 % 88 Videregående 32,3 % 42

Antall besvarelser Gutt 50,0 % 65 Jente 50,0 % 65. Antall besvarelser Ungdomsskole 67,7 % 88 Videregående 32,3 % 42 Ungdata Fusa Dato 30.05.2012 15:45 Er du gutt eller jente? Gutt 50,0 % 65 Jente 50,0 % 65 Går du på Ungdomsskole 67,7 % 88 Videregående 32,3 % 42 Trives du på skolen Trives godt 96,1 % 123 Trives dårlig

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Andebu 2013

Ungdata-undersøkelsen i Andebu 2013 Ungdata-undersøkelsen i Andebu 213 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 19 Klassetrinn: 8. 1. klasse Antall: 188 Svarfordeling Svarprosent: 86 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet, nære relasjoner og nettverk

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Finnmark 2014

Ungdata-undersøkelsen i Finnmark 2014 Ungdata-undersøkelsen i Finnmark 2014 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 10 22 Klassetrinn: VG1 VG3 Antall: 1858 Svarprosent: 67 Standardrapport kjønn (videregående skole) Ressurser Økonomi, bøker

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen Vest-lofoten vgs 2016

Ungdata-undersøkelsen Vest-lofoten vgs 2016 Ungdata-undersøkelsen Vest-lofoten vgs 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 6-9 Klassetrinn: VG1 VG2 Antall: 371 Standardrapport kjønn Svarprosent: 83 01 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet, nære

Detaljer

En presentasjon fra NOVA. Ungdataundersøkelsen - Hvordan er tilstanden i følge norsk ungdom?

En presentasjon fra NOVA. Ungdataundersøkelsen - Hvordan er tilstanden i følge norsk ungdom? En presentasjon fra NOVA Ungdataundersøkelsen - Hvordan er tilstanden i følge norsk ungdom? Hvor fornøyd er dagens unge med foreldrene sine? 100 90 80 0 69 60 0 40 30 20 10 14 0 Svært fornøyd Litt fornøyd

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen Vest-lofoten vgs 2016

Ungdata-undersøkelsen Vest-lofoten vgs 2016 Ungdata-undersøkelsen Vest-lofoten vgs 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 6-9 Klassetrinn: VG1 VG2 Antall: 371 Standardrapport klassetrinn Svarprosent: 83 01 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet,

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Fusa 2016

Ungdata-undersøkelsen i Fusa 2016 Ungdata-undersøkelsen i Fusa 216 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 6 7 Klassetrinn: 8. + 1. trinn + VG2 Antall: 118 (US) / 77 (VGS) Svarprosent: 92 (US) / 73 (VGS) Standardrapport kjønn (ungdomsskolen)

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016

Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016 Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 9 Klassetrinn: 8. 10. trinn Antall: 207 Svarprosent: 90 Standardrapport klassetrinn (ungdomsskolen) 01 Ressurser Økonomi, bøker

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 7 11 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG3 VG1 Antall: 2447 (US) / 2332 (VGS) Svarprosent: 88 (US) / 65 (VGS) Svarfordeling (ungdomsskolen)

Detaljer

Ungdata Ungdata Ungdata

Ungdata Ungdata Ungdata Porsanger kommune UNGDATA Ungdata er et kvalitetssikret system for gjennomføring av lokale spørreskjemaundersøkelser. NOVA og de regionale kompetansesentrene for rusfeltet (KoRus) har det faglige ansvaret

Detaljer

Ungdata-undersøkelsene i Norge 2013

Ungdata-undersøkelsene i Norge 2013 Ungdata-undersøkelsene i Norge 201 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Klassetrinn: VG1 VG Antall: 16 199 Svarprosent: 6 Svarfordeling (videregående skole) Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet, nære relasjoner og nettverk

Detaljer

Ungdomsskoleelever i Levanger kommune

Ungdomsskoleelever i Levanger kommune Ungdomsskoleelever i Levanger kommune Kommunestyret 22. november 2017 Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Levanger 2017 Hvor mange deltok i undersøkelsen? Antall gutter

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2012

Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2012 Ungdata-undersøkelsen i Levanger 212 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 43 45 Klassetrinn: 8. 1. klasse + VG1 VG3 Antall: 644 (US) / 683 (VGS) Svarprosent: 88 (US) / 79 (VGS) Standardrapport kjønn

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2012

Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2012 Ungdata-undersøkelsen i Levanger 212 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 43 45 Klassetrinn: 8. + VG1 VG3 Antall: 644 (US) / 683 (VGS) Svarprosent: 88 (US) / 79 (VGS) Standardrapport klassetrinn (ungdomsskolen)

Detaljer

Ungdata Ungdata Ungdata

Ungdata Ungdata Ungdata Vardø kommune UNGDATA Ungdata er et kvalitetssikret system for gjennomføring av lokale spørreskjemaundersøkelser. NOVA og de regionale kompetansesentrene for rusfeltet (KoRus) har det faglige ansvaret

Detaljer

Sandnes UNGDATA 2010 Crosstabs, med klassetrinn (p<0,05 klassetrinns forskjell er signifikant, p>0,05 er klassetrinns forskjell ikke signifikant)

Sandnes UNGDATA 2010 Crosstabs, med klassetrinn (p<0,05 klassetrinns forskjell er signifikant, p>0,05 er klassetrinns forskjell ikke signifikant) Sandnes UNGDATA 2010 Crosstabs, med klassetrinn (p0,05 er klassetrinns forskjell ikke signifikant) 1. SPM128 Trives du på skolen? Klassetrinns forskjell er

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Gausdal 2016

Ungdata-undersøkelsen i Gausdal 2016 Ungdata-undersøkelsen i Gausdal 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 4 7 Klassetrinn: 8. 10. trinn Antall: 197 Svarprosent: 79 Presentasjon 26.mai 2016 Kommunestyret HVA ER UNGDATA? Fellesprosjekt

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 for videregående skoler i Buskerud

Ungdata-undersøkelsen 2017 for videregående skoler i Buskerud Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen for videregående skoler i Buskerud Tidspunkt: Uke 10-13 Klassetrinn: VG1, VG2, VG3 Antall: 9113 Svarprosent: 74% Skole Er du enig eller

Detaljer

Resultater fra ungdataundersøkelsen. Knutepunkt Sørlandet KoRus Sør

Resultater fra ungdataundersøkelsen. Knutepunkt Sørlandet KoRus Sør Resultater fra ungdataundersøkelsen Knutepunkt Sørlandet KoRus Sør Analysemodell (1) Hjelpeapparatet Familie Venner Skole Fritid Nærmiljø Risikoatferd Kognitive faktorer Trivsel Helse Dato - Forfatter

Detaljer

Ung i Tønsberg. Forum for rus og psykisk helse 13.mars 2015 Birgitte Søderstrøm

Ung i Tønsberg. Forum for rus og psykisk helse 13.mars 2015 Birgitte Søderstrøm Ung i Tønsberg Forum for rus og psykisk helse 13.mars 2015 Birgitte Søderstrøm Ungdata-undersøkelsene i Tønsberg 2011 og 2014 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 46 49 (2011) / uke 17 19 (2014) Klassetrinn:

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Risør 2013

Ungdata-undersøkelsen i Risør 2013 Ungdata-undersøkelsen i Risør 2013 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 41 45 Klassetrinn: 8. 10. klasse + VG1 VG3 (49,5% gutter, 50,5% jenter) Komitemøte 13. mars 2014 Antall: 258 (US) / 190 (VGS) Svarprosent:

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal Tidspunkt: Uke 11 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 134 Svarprosent: 93% Skole Er du enig eller uenig

Detaljer

Ungdata-undersøkelsene i Gjøvik 2010 og 2016

Ungdata-undersøkelsene i Gjøvik 2010 og 2016 Ungdata-undersøkelsene i Gjøvik og FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 43 49 () / uke 8 13 () Klassetrinn: VG1 Antall: 299 () / 141 () Svarprosent: 71 () / 32 () Standardrapport tidspunkt (videregående

Detaljer

Ungdata-undersøkelsene i Hvaler 2013 og 2016

Ungdata-undersøkelsene i Hvaler 2013 og 2016 Ungdata-undersøkelsene i Hvaler og FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 12 14 () / uke 15 () Klassetrinn: 8. 10. trinn Antall: 131 () / 120 () Svarprosent: 88 () / 70 () Standardrapport tidspunkt (ungdomsskolen)

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Krødsherad

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Krødsherad Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Krødsherad Tidspunkt: Uke 10-11 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 70 Svarprosent: 96% Skole Er du enig eller

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Tidspunkt: Uke 17 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 545 Svarprosent: 91% Skole Er du enig eller uenig

Detaljer

Videregåendeelever i ÅS kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i ÅS kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i ÅS kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som omfatter

Detaljer

Videregåendeelever i Ringsaker kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Ringsaker kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som omfatter

Detaljer

Videregåendeelever i Oppegård kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Oppegård kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som omfatter

Detaljer

Videregåendeelever i Lier kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Lier kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som omfatter

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal Standardrapport svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Sigdal Tidspunkt: Uke 11 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 134 Svarprosent: 93% Skole Er du enig eller

Detaljer

Ungdata-undersøkelsene i Alstahaug 2013 og 2015

Ungdata-undersøkelsene i Alstahaug 2013 og 2015 Ungdata-undersøkelsene i og FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 19 22 () / uke 19 () Klassetrinn: 8. 10. trinn Antall: 267 () / 264 () Svarprosent: 84 () / 100 () Standardrapport tidspunkt (ungdomsskolen)

Detaljer

Videregåendeelever i Re kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Re kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i Re kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som omfatter

Detaljer

Videregåendeelever i Tønsberg kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Tønsberg kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i Tønsberg kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema

Detaljer

Videregåendeelever i Sandefjord kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Sandefjord kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i Sandefjord kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema

Detaljer

Videregåendeelever i Horten kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Horten kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i Horten kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som

Detaljer

Videregåendeelever i Herøy kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Herøy kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i Herøy kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som

Detaljer

Videregåendeelever i Nøtterøy kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Videregåendeelever i Nøtterøy kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Videregåendeelever i Nøtterøy kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Skodje 2014

Ungdata-undersøkelsen i Skodje 2014 Ungdata-undersøkelsen i Skodje 1 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 1-15 Klassetrinn: 8. 1. trinn Antall: 17 Standardrapport klassetrinn Svarprosent: 91 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet, nære relasjoner

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Kristiansand 2016

Ungdata-undersøkelsen i Kristiansand 2016 Ungdata-undersøkelsen i Kristiansand 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 9 15 Klassetrinn: 8. + Antall: 2 8 (US) / 1 16 (VGS) Svarprosent: 8 (US) /? (VGS) Nøkkeltall, klassetrinn (ungdomsskole/1

Detaljer

Levekårsundersøkelse. FORELDRE OG VENNER Relasjoner mellom foreldre og barn Familieøkonomi Vennenettverk

Levekårsundersøkelse. FORELDRE OG VENNER Relasjoner mellom foreldre og barn Familieøkonomi Vennenettverk Ung i Røyken Levekårsundersøkelse FORELDRE OG VENNER Relasjoner mellom foreldre og barn Familieøkonomi Vennenettverk SKOLE OG FRAMTID Skoletrivsel og lekser Skulking Syn på framtida FRITID Organisert fritid

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Meløy 2015

Ungdata-undersøkelsen i Meløy 2015 Ungdata-undersøkelsen i Meløy 2015 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 12 13 Klassetrinn: 8. 10. trinn Antall: 226 Svarprosent: 87 Svarfordeling (ungdomsskolen) Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet, nære

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Buskerud fylkeskommune:

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Buskerud fylkeskommune: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Buskerud fylkeskommune: Standardrapport, svarfordeling for elever i videregående skole bosatt i den enkelte kommune. FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 10-12 Klassetrinn:

Detaljer

Ungdata 2015. Velkommen til Ungdata!

Ungdata 2015. Velkommen til Ungdata! Ungdata 2015 Velkommen til Ungdata! Du skal klikke eller krysse av i den ruta som passer best. Er det spørsmål som du synes er vanskelige, eller som du ikke har lyst til å svare på, kan du hoppe over dem.

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 ved ungdomsskoler i Sogn og Fjordane

Ungdata-undersøkelsen 2017 ved ungdomsskoler i Sogn og Fjordane Sammenslåingsrapport svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 ved ungdomsskoler i Sogn og Fjordane Tidspunkt: Uke 9-18 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 3577 Svarprosent:

Detaljer

Ungdata-undersøkelsene i Risør 2013 og 2016

Ungdata-undersøkelsene i Risør 2013 og 2016 Ungdata-undersøkelsene i Risør og FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 41 45 () / uke 11 13 () Klassetrinn: 8. 10. trinn Antall: 258 () / 242 () Komitemøte 9. juni Svarprosent: 90 () / 89 () UNGDATA

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Bærum 2014

Ungdata-undersøkelsen i Bærum 2014 Ungdata-undersøkelsen i 2014 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 7-12 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG1 VG3 Antall: 4003 (US) / 2812 (VGS) Svarprosent: 88 (US) / 61 (VGS) Nøkkeltall (videregående) UNGDATA

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Standardrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Tidspunkt: Uke 13-17 Klassetrinn: VG1, VG2, VG3 Antall: 525 Svarprosent: 78% Skole Er du enig eller uenig i følgende utsagn

Detaljer

Ungdata status og bruk i kommunene i Møre og Romsdal. Molde 6.11.2014 Rita Valkvæ

Ungdata status og bruk i kommunene i Møre og Romsdal. Molde 6.11.2014 Rita Valkvæ Ungdata status og bruk i kommunene i Møre og Romsdal Molde 6.11.14 Rita Valkvæ Hva er folkehelsearbeid? St.meld. nr. 47 (8 9) Målet med folkehelsearbeid er flere leveår med god helse i befolkningen og

Detaljer

Ungdata-undersøkelsene i Nordland 2013 og 2016

Ungdata-undersøkelsene i Nordland 2013 og 2016 Ungdata-undersøkelsene i Nordland og FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 14 24 () / uke 6 9 () Klassetrinn: VG1 VG2 Antall: 269 () / 371 () Svarprosent: 67 () / 83 () Standardrapport tidspunkt (Vest-Lofoten

Detaljer

Ungdomsskoleelever i Roan kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

Ungdomsskoleelever i Roan kommune. Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdomsskoleelever i Roan kommune Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det? Ungdataundersøkelsen Ungdata er et spørreskjemabasert verktøy, som gir et bredt bilde av hvordan ungdom har det og hva de

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Aurskog Høland 2015

Ungdata-undersøkelsen i Aurskog Høland 2015 Ungdata-undersøkelsen i Aurskog Høland 2015 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 5 10 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG1 VG3 Antall: 505 (US) / 345 (VGS) Presentasjon 07.05.2015 Svarprosent: 88 (US) / 63

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Tydal 2014

Ungdata-undersøkelsen i Tydal 2014 Ungdata-undersøkelsen i 214 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 37 Klassetrinn:. 1. trinn Antall: 25 Svarprosent: 9 Nøkkeltall (ungdomsskolen) UNGDATA Ungdata er et kvalitetssikret system for gjennomføring

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Nes i Akershus 2014

Ungdata-undersøkelsen i Nes i Akershus 2014 Ungdata-undersøkelsen i Nes i Akershus 2014 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 4-10 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG1 VG3 24.04.2014 Antall: 681 (US) / 543 (VGS) Svarprosent: 85 (US) / 65 (VGS) KoRus-Øst

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Levanger

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Levanger Standardrapport svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Levanger Tidspunkt: Uke 16-18 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 727 Svarprosent: 94% Skole Er du enig

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Standardrapport svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Tidspunkt: Uke 17 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 545 Svarprosent: 91% Skole Er du enig eller

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Verdal 2013

Ungdata-undersøkelsen i Verdal 2013 Ungdata-undersøkelsen i 013 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 46 51 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG1 VG3 Antall: 547 (US) / 35 (VGS) Svarprosent: 91 (US) / 56 (VGS) Nøkkeltall (ungdomsskolen) UNGDATA

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Trondheim 2013

Ungdata-undersøkelsen i Trondheim 2013 Ungdata-undersøkelsen i 2013 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 42 51 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG1 VG2 Antall: 4543 (US) / 3499 (VGS) Svarprosent: 83 (US) / 65 (VGS) Nøkkeltall (ungdomsskolen) UNGDATA

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Standardrapport svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Verdal Tidspunkt: Uke 13-17 Klassetrinn: VG1, VG2, VG3 Antall: 525 Svarprosent: 78% Skole Er du enig eller uenig i følgende

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Elverum 2014

Ungdata-undersøkelsen i Elverum 2014 Ungdata-undersøkelsen i Elverum 2014 FAKTA OM STUDIEN Tidspunkt: Uke 6-18 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG1 VG3 Presentasjon 14.05.2014 Antall: 610 (US) / 497 (VGS) Svarprosent: 82 (US) / 60 (VGS) KoRus-Øst

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Meløy 2015

Ungdata-undersøkelsen i Meløy 2015 Ungdata-undersøkelsen i Meløy 215 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 12 13 Klassetrinn: 8. 1. trinn Antall: 226 Svarprosent: 87 Standardrapport kjønn (ungdomsskolen) Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet,

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 ved ungdomsskoler i Sogn og Fjordane

Ungdata-undersøkelsen 2017 ved ungdomsskoler i Sogn og Fjordane Sammenslåingsrapport kjønn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 ved ungdomsskoler i Sogn og Fjordane Tidspunkt: Uke 9-18 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 3577 Svarprosent:

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Levanger

Ungdata-undersøkelsen 2017 i Levanger Standardrapport klassetrinn FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 i Levanger Tidspunkt: Uke 16-18 Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn Antall: 727 Svarprosent: 94% Skole Er du enig eller

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Bærum 2014

Ungdata-undersøkelsen i Bærum 2014 Ungdata-undersøkelsen i Bærum 2014 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 7-12 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG1 VG3 Antall: 4003 (US) / 2812 (VGS) Svarprosent: 88 (US) / 61 (VGS) Nøkkeltall (ungdomsskolen)

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen 2017 ved videregående skoler i Sogn og Fjordane

Ungdata-undersøkelsen 2017 ved videregående skoler i Sogn og Fjordane Sammenslåingsrapport svarfordeling FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Ungdata-undersøkelsen 2017 ved videregående skoler i Sogn og Fjordane Tidspunkt: Uke 10-13 Klassetrinn: VG1, VG2, VG3 Antall: 4014 Svarprosent:

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Sola 2010

Ungdata-undersøkelsen i Sola 2010 Ungdata-undersøkelsen i 2010 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 9 16 Klassetrinn: 8. 10. klasse + VG1 Antall: 957 Svarprosent: 78 Nøkkeltall (videregående skole) UNGDATA Ungdata er et kvalitetssikret

Detaljer

Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013. Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna. NOVA, 1.juni 2013

Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013. Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna. NOVA, 1.juni 2013 Brosjyre basert på Ung i Stavanger 2013 Ved Silje Hartberg Kristinn Hegna NOVA, 1.juni 2013 Dette hørte vi da vi hørte på ungdommen! I mars 2013 svarte nesten 5000 ungdommer fra Stavanger på spørsmål om

Detaljer

Ungdata i Troms fylke: Levevaner og helsetilstand blant ungdom i VG1 og VG2, vår 2015

Ungdata i Troms fylke: Levevaner og helsetilstand blant ungdom i VG1 og VG2, vår 2015 Ungdata i Troms fylke: Levevaner og helsetilstand blant ungdom i VG1 og VG2, vår 2015 26.11.2015 Kurs om alkohollove, Tromsø 2. nov 2015 Ungdata: Deltakelse i Nord-Norge pr. aug 15 Nord-Norge: * 53 av

Detaljer

Fritid U-skole. Organisert fritid, uorganisert fritid og mediebruk

Fritid U-skole. Organisert fritid, uorganisert fritid og mediebruk Fritid U-skole Organisert fritid, uorganisert fritid og mediebruk Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2012 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 43 45 Klassetrinn: 8. 10. klasse + VG1 VG3 Antall: 644 (US)

Detaljer

Nord-Trøndelag 2011-2013

Nord-Trøndelag 2011-2013 2011-2013 Nøkkeltall (ungdomsskolen) FAKTA OM UNDERSØKELSENE: Tidspunkt: sept. 2011 - des. 2013 Klassetrinn: 8. 10. klasse Antall: 3050 Svarprosent: 83 Vedlegg 1 til Rapport 01/2015 Fylkesstatistikk Ungdata

Detaljer

Ungdomsundersøkelsen i Løten 2012

Ungdomsundersøkelsen i Løten 2012 Ungdomsundersøkelsen i Løten 2012 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Vår 2012 Klassetrinn: 8. 10. klasse Antall: 217 Svarprosent: 77 Presentasjon Løten foreldremøte 20.11.2013 Ressurser Foreldre og trivsel

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Frogn 2014

Ungdata-undersøkelsen i Frogn 2014 Ungdata-undersøkelsen i Frogn 2014 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 10 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG1 Antall: 530 (US) / 164 (VGS) Standardrapport klassetrinn Svarprosent: 90 (US) / 71 (VGS) Ressurser

Detaljer

Fritid VGS. Organisert fritid, uorganisert fritid og mediebruk

Fritid VGS. Organisert fritid, uorganisert fritid og mediebruk Fritid VGS Organisert fritid, uorganisert fritid og mediebruk Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2012 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 43 45 Klassetrinn: 8. 10. klasse + VG1 VG3 Antall: 644 (US) /

Detaljer

Ungdata-undersøkelsene i Gjøvik 2010, 2012 og 2016

Ungdata-undersøkelsene i Gjøvik 2010, 2012 og 2016 Ungdata-undersøkelsene i Gjøvik, og FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 43 49 () / uke 48 51 () / uke 8 13 () Klassetrinn: 8. 1. trinn Antall: 747 () / 821 () / 86 () Standardrapport tidspunkt (ungdomsskolen)

Detaljer

Ungdata-undersøkelsene i Frosta 2014 og 2016

Ungdata-undersøkelsene i Frosta 2014 og 2016 Ungdata-undersøkelsene i Frosta og FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 25 () / uke 1 () Klassetrinn: 8. 1. trinn Antall: 119 () / 14 () Svarprosent: 93 (213) / 89 () Standardrapport tidspunkt (ungdomsskolen)

Detaljer

Filvask 2014-2016. Tabell 0.1: Andel som slår ut på ulike tulleindikatorer. Ungdata 2014.

Filvask 2014-2016. Tabell 0.1: Andel som slår ut på ulike tulleindikatorer. Ungdata 2014. Filvask 2014-2016 I løpet av prosjektperioden er det utviklet et system for «vasking» av dataene som samles inn i regi av Ungdata. Det er valgt ut åtte grupper av spørsmål som er egnet til å luke ut useriøse

Detaljer

Ressurser U-skole. Økonomi, bøker i hjemmet og nære relasjoner

Ressurser U-skole. Økonomi, bøker i hjemmet og nære relasjoner Ressurser U-skole Økonomi, bøker i hjemmet og nære relasjoner Ungdata-undersøkelsen i Levanger 01 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 3 Klassetrinn: 8. 10. klasse + VG1 VG3 Antall: 6 (US) / 683 (VGS)

Detaljer

Ungdata-undersøkelsene i Østre Toten 2010 og 2012

Ungdata-undersøkelsene i Østre Toten 2010 og 2012 Ungdata-undersøkelsene i Østre Toten og FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke? () / uke 50 51 (2013) Klassetrinn: 8. 10. klasse Antall: 407 () / 445 () Svarprosent:? () / 84 () Standardrapport undersøkelse

Detaljer

Ungdata-undersøkelsene i Østre Toten 2010 og 2012

Ungdata-undersøkelsene i Østre Toten 2010 og 2012 Ungdata-undersøkelsene i Østre Toten og FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke? () / uke 51 (2013) Klassetrinn: VG1 Antall: 123 () / 172 () Svarprosent:? () / 61 () Standardrapport undersøkelse (videregående

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Øyer 2013

Ungdata-undersøkelsen i Øyer 2013 Ungdata-undersøkelsen i Øyer 2013 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 10 14 Klassetrinn: 8. 10. klasse Antall: 198 Svarprosent: 92 Presentasjon storforeldremøte i Øyer 04.06.2013) Tillit Andel som mener

Detaljer

Ungdata 2014. Velkommen til Ungdata!

Ungdata 2014. Velkommen til Ungdata! Ungdata 2014 Velkommen til Ungdata! Du skal klikke eller krysse av i den ruta som passer best. Er det spørsmål som du synes er vanskelige, eller som du ikke har lyst til å svare på, kan du hoppe over dem.

Detaljer

Ungdomsundersøkelsen 2013 Presentasjon for ungdomsrådet og elevrådene

Ungdomsundersøkelsen 2013 Presentasjon for ungdomsrådet og elevrådene Ungdomsundersøkelsen 201 Presentasjon for ungdomsrådet og elevrådene Grimstad rådhus 0. april 201 Ungdomsundersøkelsen 201 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Klassetrinn: 8. 10. klasse Antall: 778 Svarprosent: 86

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Alstahaug 2013

Ungdata-undersøkelsen i Alstahaug 2013 Ungdata-undersøkelsen i Alstahaug FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 9 (US) / uke (VGS) Klassetrinn: 8.. klasse + VG Standardrapport klassetrinn Antall: 67 (US) / (VGS) Svarprosent: 8 (US) / 7 (VGS)

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Fusa 2016

Ungdata-undersøkelsen i Fusa 2016 Ungdata-undersøkelsen i Fusa 216 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 6 7 Klassetrinn: 8. + 1. trinn + VG2 Antall: 118 (US) / 77 (VGS) Svarprosent: 92 (US) / 73 (VGS) Svarfordeling (videregående) Ressurser

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Fusa 2016

Ungdata-undersøkelsen i Fusa 2016 Ungdata-undersøkelsen i Fusa 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 6 7 Klassetrinn: 8. + 10. trinn + VG2 Antall: 118 (US) / 77 (VGS) Svarprosent: 92 (US) / 73 (VGS) Svarfordeling (ungdomsskolen)

Detaljer