MENNESKE & MASKIN. Vi har fulgt to vektere i Oslo og Tønsberg gjennom deres døgn på vakt. Videoanalyse krever kompetanse. Last ned 24 timer gratis!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MENNESKE & MASKIN. Vi har fulgt to vektere i Oslo og Tønsberg gjennom deres døgn på vakt. Videoanalyse krever kompetanse. Last ned 24 timer gratis!"

Transkript

1 ET MAGASIN OM SIKKERHET FRA SECURITAS beredt dag og natt Vi har fulgt to vektere i Oslo og Tønsberg gjennom deres døgn på vakt fag Videoanalyse krever kompetanse tema: sikkerhetsløsninger MENNESKE & MASKIN Selv om teknologien stadig blir mer avansert, må den fortsatt settes i system av mennesker. Det er når vekterne, alarmog vaktsentralen og teknikken jobber sammen at de beste sikkerhetsløsningene kommer i stand TIMER Last ned 24 timer gratis!

2 24 TIMER INNHOLD FOTO ERIK THALLAUG 10 tema Menneske & maskin Store bedrifter kan ha god nytte av en skreddersydd sikkerhetsløsning, der både teknologi og mennesker til sammen utgjør løsningen. For mindre bedrifter vil standardiserte sikkerhetsløsninger fungere godt og gi bedriften trygge rammer. Teknikk Oppdage og observere Teknologien blir stadig mer avansert. Sammen med vektertjenester er intelligent kameraovervåking en viktig ressurs når sikkerheten skal ivaretas. SIDE : Sentralen Analysere og alarmere Operatørene ved Securitas alarm- og vaktsentral følger hele tiden med på de flere tusen alarmene som registreres døgnet rundt. 26: Vektertjenester Aksjonere og rapportere Døgnet rundt er de der når behovet melder seg. Vi har fulgt to vektere i Oslo og Tønsberg gjennom deres døgn på vakt. Utgiver: Securitas AS Ansvarlig utgiver: Jarle Ramskjær Redaktør: Siri Beate Nordby Tekst: Gøril Emilie Hellen, Sonja Evang Foto: Erik Thallaug, Morten Brakestad, Joakim Enger Design/produksjon: Teft Forsidefoto: Erik Thallaug Trykk: Merkur trykk Spørsmål vedrørende innhold kan rettes til Jarle Ramskjær eller 02452). Alle rettigheter til formidling av denne publikasjonen eller dens innhold forvaltes av Securitas AS. Det tas forbehold om at trykkfeil kan forekomme TIMER TIMER

3 AKTUELT LÆRLINGER PRODUKT MOBILT VAKTHOLD FOTO ERIK THALLAUG SATSER PÅ UNGDOMMER: Skolesjef i Securitas, Jon Norheim, forteller at de per i dag har 46 ungdommer som lærlinger i Securitas, noe som er en økning på over 30 prosent fra Her sammen med lærlingene Isabelle Eriksen (t.v.) og Kristin Bekkevold. Foto: Erik Thallaug. Viktig å satse på lærlinger Det finnes mange gode grunner til å satse på lærlinger, mener skolesjef Jon Norheim. Securitas har mål om 100 lærlinger innen For det første skal Securitas være kunnskapsleder innen sikkerhet. Slik sett er kompetansen læringene får svært verdifull med tanke på det vi leverer av tjenester, sier Norheim. Etter endt læretid ligger nemlig lærlingene på et nivå som er langt over det som er lovkravet til vektere. En lærling som tar fagbrev har et fireårig utdanningsløp bak seg. Helt fra videregående skole har utdanningen deres helt eller delvis handlet om sikkerhet og de får derfor et helt annet grunnlag enn den lovpålagte utdanningen gir. Samtidig understreker Norheim at det også i rekrutteringssammenheng er viktig med unge mennesker som er interessert i sikkerhetsfaget. Vi trenger å rekruttere de rette menneskene som brenner for faget, som ser en fremtid innenfor faget og ikke minst som ønsker å utvikle seg innenfor disse rammene. Dessuten er det sunt for organisasjonen å tilføre unge mennesker som stiller spørsmål og ikke minst krav til avdelingene våre. Et annet viktig perspektiv er det samfunnsansvaret man tar ved å tilby lærlingeplasser. Det er godt å kunne bidra til at utdanningsløpet fungerer. Helt andre krav enn tidligere Pål-André Hansen, som er fagopplæringsansvarlig i Securitas, mener kollegaene ute i avdelingene gjør en kjempejobb med lærlingene i selskapet. De åpner kontorene sine for å ta i mot lærlingene og er flinke til å synliggjøre viktigheten av lærlinger overfor kundene. De driver også avgjørende veiledning og får lærlingene til å føle seg som en del av Securitas. Hansen mener Securitas trenger lærlinger både med tanke på kompetanse og utvikling. Kravene til sikkerhetsbransjen er mye høyere nå enn tidligere. Vi fungerer i større grad som rådgivere, noe som krever en større forståelse for sikkerhet. Slik sett er fagbrev en god start. Og ikke bare har Securitas hatt en økning i antall lærlinger på over 30 prosent fra 2013; I begynnelsen av 2015 forventer vi å få godkjent Securitasskolen sitt opplæringskontor for lærlinger i sikkerhetsfaget og kontor- og administrasjonsfaget, legger Hansen til. FAKTA: Securitas har for øyeblikket 46 lærlinger. Disse er lærlinger i sikkerhetsfaget, eller kontor- og administrasjonsfaget. Lærlingene er i dag plassert på 18 ulike kontorer rundt omkring i landet. I løpet av to år tar lærlingene fagprøve. Slik kan du blir lærling i Securitas: I uke 5 vil utlysning for lærlingplasser annonseres på securitas.no under «Ledige stillinger». Søknadene må leveres som beskrevet i annonsen. Formelle krav til søkerne er: Vg1 service og samferdsel, og Vg2 salg, service og sikkerhet, samt krav til tilfredsstillende uttømmende vandelsattest. Utover de formelle krav er det stort fokus på personlig egnethet. Mer utfyllende informasjon om fagbrev finner du på securitas.no under «Jobb og karriere». For mer info, kontakt Pål-André Hansen: Mobilt vakthold Har du behov for at et bygg eller område er sikkerhetsmessig ivaretatt til enhver tid? Da kan mobilt vakthold være noe for deg. Mobilt vakthold er fysiske kontroller eller visuelt tilsyn foretatt av vekter. Det kan være rutinemessige inspeksjoner eller tidsbestemte serviceoppdrag. Graden av vakthold bestemmes etter en risikovurdering gjennomført i samråd med kunden. Mobilt vakthold har en forebyggende effekt. Vekterne kontrollerer avtalte områder og sørger for korrekt rapportering og oppfølgning. Slik får du som kunde en god oversikt over arbeidet som utføres og hvilke tiltak som er iverksatt eller bør iverksettes. Mobilvekteren følger en fastsatt rute som bidrar til at vekteren tilegner seg mye kunnskap og erfarer trender i området. Ved bygningene sjekker vekteren alt fra dører, porter og tekniske installasjoner til at kaffetraktere er slått av og stearinlys er blåst ut. Kort fortalt kontrollerer vekteren at bygget er i orden og sikkert. En mobilvekter fra Securitas kan vurdere umiddelbare tiltak for å bevare eller gjenopprette sikkerheten, dersom den skulle være truet. Alle mobilvektere er utstyrt med en strekkodeleser (PDA) som leser av merker som er strategisk plassert i bygget eller på eiendommen. Har bygget for eksempel et kjøleanlegg med en strekkode som scannes, dokumenteres det at vekteren har kontrollert kjøleanlegget. Vekteren rapporterer avvik med strekkodeleseren, og rapport sendes automatisk til kunden hvis noe ikke er som det skal. Det er opp til hver enkelt kunde om de ønsker å motta rapporter daglig, en gang i måneden eller bare ved avvik. FAKTA Hva er det? Mobilt vakthold av et bygg eller område. Hvordan fungerer det? En mobilvekter med spesialopplæring fra Securitas observerer bygg eller områder fysisk på dag- og nattestid, eller foretar visuelt tilsyn. Hvem passer det for? Alle virksomheter innen offentlig og privat sektor som har behov for å sikre at et bygg eller et område er sikkerhetsmessig ivaretatt. Mer informasjon: Tom Pettersen ILLUSTRASJON BØRGE BREDENBEKK 4 24 TIMER TIMER

4 AKTUELT HÆRVERK PRODUKT KAMERAPAKKER FAKTA UNNGÅ UØNSKEDE HENDELSER: Ved å installere sikkerhetsløsninger på din eiendom, kan uønskede hendelser som hærverk, innbrudd og tyveri forhindres. Foto: Scanpix Unngå hærverk De fleste eiendomsforvaltere har ting på eiendommene sine som lett kan bli utsatt for uønskede hendelser, som for eksempel hærverk og tagging. Dette er utfordringer som kameraovervåking kan løse. Enten det dreier seg om ramponering av søppelcontainere og garasjeporter, eller hærverk og graffiti, så kan kameraovervåking være løsningen. Kameraovervåkingstjenestene, som går under navnet Remote Video Solutions (RVS), kan dekke hver enkelt kundes konkrete sikkerhetsbehov. Næringseiendommer har ofte objekter eller områder som kan bli utsatt for utfordringer som kameraovervåking kan løse. Det kan for eksempel dreie seg om kunder som opplever at feil avfall kastes i søppelcontainere. Dette koster penger fordi kunden da må betale avfallsselskapene ekstra for å ta i mot det uønskede avfallet, sier avdelingsleder for Remote Video Solutions, Magne Gulbrandsen. Med et kamera som overvåker søppelcontaineren, kan problemet være løst. Du vil ikke tro hvor mange vaktmestere og forvaltere som irriterer seg over at folk tømmer søpla på andres eiendom. Påkjørsler av garasjeporter, hærverk og tagging er også kjente utfordringer som er blitt løst, forhindret eller oppklart ved hjelp av kameraer. Også den fysiske tilstedeværelsen av vektere kan reduseres ved å montere teknikk, sier Gulbrandsen. AVDELINGSLEDER FOR REMOTE VIDEO SOLUTIONS: Magne Gulbrandsen. Foto: Erik Thallaug FAKTA KAMERATJENESTER Med overvåkningskameraer fra Securitas øker du sikkerheten for din virksomhet. I bedrifter med kameraovervåkning er det mindre sannsynlighet for hærverk, innbrudd og tyveri. Ved utløst alarm kobles kameraene opp mot Securitassentralen og operatøren kan via sin monitor overvåke alarmplassen. Hvis innbrudd eller brann oppdages tilkalles politi eller brannvesen. Gode startløsninger Securitas tilbyr nå kamerapakker, som er spesielt tilpasset små og mellomstore bedrifter. Securitas har også en egen innbruddspakke. Standardpakkene er myntet på både offentlige og private lokaler, og om lag 90 prosent av dem som har mindre kontor- eller butikklokaler kan benytte seg av disse. Overvåkingsløsningen for butikker og lokaler består av et lite og enkelt videoovervåkingssystem, som gir god oversikt over lokalet. Man kan plassere kameraet på en måte som gir nyttig oversikt over hele lokalet og i tillegg plassere et kamera ved for eksempel kasseområdet eller inngangspartiet. Kameraene forebygger uønskede hendelser, og man kan også se opptak i etterkant. Slik kan uønskede hendelser oppklares og det legges til rette for at noe lignende ikke skjer igjen. Anlegget kan betjenes via nettleser på PC og/eller via en smarttelefon-applikasjon. Slik har man overvåkingen lett tilgjengelig til enhver tid. Innbruddspakken sørger for at verdiene i bedriften blir ivaretatt også etter at medarbeiderne er gått hjem. Ved en uønsket hendelse er vekterne raskt på stedet. Utstyret gir mange valgmuligheter: man kan blant annet velge antall alarmsoner og legge til trådløse komponenter om ønskelig. Innbruddspakken inneholder betjeningspanel, alarmsender, magnetkontakt, innesirene, batteri, ledning, antenne, antenneledning, brukermanual og detektorer. Les om Starbucks og Burger Kings erfaringer med standardpakkene på side 24 og 25. Hva er det? Kamerapakke for små og mellomstore bedrifter, samt innbruddspakke. Hvordan fungerer det? Kamerapakken for små og mellomstore bedrifter er lett tilgjengelig via PC og smarttelefon, bidrar til å redusere svinn og øker tryggheten blant kunder og ansatte. Kan bygges ut og tilpasses etter behov, og er enklere og rimeligere enn tradisjonelle sikkerhetsløsninger. Fordelene med innbruddspakken er at det er et komplett og brukervennlig system, som forebygger innbrudd også etter stengetid. Vektere kan komme raskt til stedet. Hvem passer det for? Kamerapakkene appellerer til hele spekteret fra enkeltstående bedrifter til store kjeder med mange lokasjoner. Mer informasjon: Geir André Moksness-Skaug ILLUSTRASJON BØRGE BREDENBEKK 6 24 TIMER TIMER

5 * 0 # AKTUELT UTRYKNINGER PRODUKT FJERNSTYRT VAREMOTTAK FOTO ERIK THALLAUG GODT SAMARBEID: Kommunikasjonssjef i Verisure, Cecilie Knudsen (innfelt i bildet), sier at vekterutrykningene fra Securitas er en meget viktig del av tjenesten de leverer. Flere utrykninger Enklere varelevering FAKTA Hva er det? Fjernstyrt varemottak. I 2014 rykket Securitas ut på i overkant av verifiserte alarmer. Andelen utrykninger har økt noe på grunn av kundevekst hos både partnere og Securitas. Det er et økende behov for våre tjenester. Oppdragsmengden er varierende og type oppdrag det foretas utrykning på er i endring. Våre kunder er blitt mer sikkerhetsbevisste og ser viktigheten av at kompetente vektere rykker ut når det trengs, sier Securitas sjef for utrykning i Norge, Fred Magne Hval. Han legger også til at flere av kundene har nye og oppgraderte tekniske anlegg som gjør det enklere å verifisere alarmer. Securitas-vektere utfører ulike type oppdrag for kunder i både privat- og bedriftsmarkedet, i tillegg til offentlig sektor. Spesielt serviceoppdrag er den type oppdrag som er i sterkest vekst innen alle kundegrupper. Eksempler på serviceoppdrag er hjelp til å betjene et alarmanlegg eller at kunden tilkaller vekter for å forhindre at en utrygg situasjon oppstår. Vårt utrykningspersonell har over tid opparbeidet seg høy kompetanse gjennom kurs og nyttig arbeidserfaring. Dette gjør dem i stand til løse de ulike utfordringene våre kunder har, sier Hval. Securitas rykker ut til egne bedriftskunder, men har også samarbeidspartnere som benytter selskapets utrykningskapasitet. I privatmarkedet er alarmselskapet Verisure en viktig samarbeidspartner. Verisure er Norges største leverandør av boligalarmer og de bekrefter trenden Securitas ser. Vi ser spesielt en økning i retning av serviceoppdrag hos våre kunder, sier Cecilie Knudsen, kommunikasjonssjef i Verisure. Det er mange som er opptatt av å sikre boligen sin. Verisure har de produktene og tjenestene som tilfredsstiller folks krav til sikkerhet. Selskapet er i vekst og vekterutrykningene fra Securitas er en meget viktig del av tjenesten vi leverer til våre kunder, sier Knudsen. Ta trygt i mot varer hele døgnet med fjernstyrt vakthold fra Securitas. Med fjernstyrt varemottak kan kjøpesentre, butikkinnehavere og andre som mottar vareleveringer gjøre arbeidsdagen enklere både for seg selv og logistikkselskapene. Ved hjelp av kameraløsningen Remote Video Solutions (RVS), kan de som mottar vareleveringer slippe å møte på jobb flere timer før åpning. Logistikkselskapene kan på sin side være mer effektive med levering på nattestid når det er lite trafikk. Både kjøpesentre, butikker og andre som mottar vareleveringer er avhengig av å få vareleveringen sin tidlig om morgenen, flere timer før butikken åpner, på grunn av mye trafikk i bykjernen. Vareleveransen kan derfor bli stående på utsiden av varelageret om en medarbeider ikke er til stede på leveringstidspunktet. Ved hjelp av porttelefoner kan Securitas sin alarmsentral følge vareleveringen ved hjelp av kamera og således ta i mot varer hele døgnet. Porter kan fjernstyres og sikkerhetsfolk kan påse at alt er lukket og stengt når leveransen er gjort. Hvordan fungerer det? Porter kan fjernstyres og sikkerhetsfolk kan påse at alt er lukket og stengt når en leveranse er gjort. De som mottar vareleveringer trenger ikke å møte på jobb flere timer før åpning. Hvem passer det for? Kjøpesentre, butikkinnehavere og andre som mottar vareleveringer. Mer informasjon: Magne Gulbrandsen ILLUSTRASJON BØRGE BREDENBEKK 8 24 TIMER TIMER

6 Menneske & maskin Tema: Skreddersydde sikkerhetsløsninger Selv om teknologien stadig blir mer avansert, kan den ikke erstatte den private sikkerhetsbransjens fremste ressurs: vekteren. Derfor er de beste sikkerhetsløsningene ofte de som kombinerer både menneske og maskin. FOTO: MORTEN BRAKESTAD TIMER TIMER

7 AKTUELT XXX TEMA SKREDDERSYDDE SIKKERTHETSLØSNINGER «Dette er Securitas. Du er på et overvåket område. Politi og vekter er på vei.» Slik lød høyttalermeldingen som runget over Bertel O. Steens eiendom ved Akerselva en sensommernatt i Sekunder senere var mannen med brekkjern borte. Videoovervåking i sanntid har vist seg å være svært effektivt. Vi har ikke hatt ett eneste innbrudd etter at vi installerte denne løsningen, forteller Roger Sameien, eiendomssjef i Bertel O. Steen Eiendom. Kombinasjon menneske og teknologi I utgangspunktet hadde ikke Bertel O. Steen så stor tro på denne formen for vakthold, som i praksis medførte en halvering av antallet vekterbesøk i døgnet. For var ikke vekterens fysiske tilstedeværelse det mest preventive mot uønskede gjester, kanskje? Det er nettopp kombinasjonen av teknologi og menneske som gir så god effekt, sier Øyving Holth Eng, forretningsutvikler i Securitas. Når kameraene registrerer uvanlige eller mistenkelige bevegelser på området, blir operatøren på alarmsentralen umiddelbart varslet. Operatøren følger da med på skjermbildet, som er svært skarpt, zoomer inn og sender ut høyttalermeldinger ved behov. «Dette er Securitas. Dette er et overvåket område. Du er observert. Politi og vekter er underveis. Hvis du har noe der å gjøre, vennligst ring oss på » Følgelig forlater de aller fleste området raskt. Skremmer bort tyver Roger Sameien har for lengst innsett at intelligent kameraovervåking gir langt bedre vakthold enn kun vekterbesøk et par-tre ganger i døgnet. Han har selv sett videoopptak av ubudne gjester på området nattestid, blant annet en person med brekkjern som åpenbart hadde uærlige hensikter. Operatørens stemme over høyttaleren, som man umiddelbart forstår er en person som der og da ser hva som foregår, var nok til å skremme vekk både mannen med brekkjern og andre uvedkommende som har listet rundt nattestid. Selv om det koster litt å installere denne formen for skreddersydd overvåking, er vi ikke i tvil om at det lønner seg på sikt. Det viktigste for oss er likevel sikkerheten og tryggheten det gir våre leietakere. Bare her på området har vi rundt 40 leietakere, mange av dem innen mote og tekstil. Dette er lett omsettelige varer som er attraktive for tyver. Nå slipper leietakerne våre ubehaget og ulempene ved innbrudd og vi som utleier slipper utgifter etter hærverk, sier Sameien. Færre vekterbesøk konstant tilstedeværelse Informasjon om at Bertel O. Steen har videoovervåking med direkte bildeoverføring til vaktsentralen spredde seg raskt blant kjeltringene, som sluttet å gjøre innbrudd på området. Isteden gikk de til naboen, som følgelig også valgte å installere en tilsvarende løsning for å få bukt med ubudne gjester. Fremdeles har vekterne sine faste runder på området nede ved Akerselva, blant annet for å sjekke at dører og vinduer er forsvarlig låst. Visse oppgaver kan tross alt ikke erstattes, selv ikke av intelligent kameraovervåking. Men det er nettopp kombinasjonen av vekterbesøk og den intelligente kameraovervåkingen som gir et så effektivt vakthold. For selv om antall faste vekterbesøk er halvert, er Securitas alltid til stede med sine mange årvåkne kameraøyne. Sikringen av området er derfor bedre enn noen gang. Fornøyd med løsningen Roger Sameien er meget godt fornøyd med løsningen og samarbeidet med Securitas. Vårt første prosjekt med RVS er en eiendom på ca kvadratmeter med ni forskjellige vernede bygg i Maridalsveien. Her er hovedtyngden av leietakerne våre i mote/tekstil-bransjen. Vi kombinerer RVS med en tidlig låserunde som foretas av mobil vekter. Stedet er avlåst og sikret før RVS overtar. Dette er en optimal løsning for Bertel O Steen Eiendom og våre leietakere. Vi ønsket rett og slett å gi våre trofaste, gode leietaker trygghetsfølelsen tilbake og samtidig forhindre hærverk og innbrudd. FAKTA Bertel O. Steen Eiendom AS Bertel O. Steen eier og forvalter ca kvadratmeter eiendom innen bilanlegg, kontorbygg, lagerbygg, boligprosjekter og tomter over hele landet. Eiendommen ved Akerselva, som består av ni separate bygninger, har 40 leietakere. Området har vært særlig plaget av innbrudd og tyveri. Etter at det ble installert videoovervåking på området, har det ikke vært ett eneste innbrudd, kun et par-tre forsøk som er blitt avverget takket være kombinasjonen kameraoverføring i sanntid og vekterutrykning TIMER TIMER

8 TEMA SKREDDERSYDDE SIKKERTHETSLØSNINGER FOTO: MORTEN BRAKESTAD Selv om det koster litt å installere denne formen for skreddersydd overvåking, er vi ikke i tvil om at det lønner seg på sikt. Det viktigste for oss er likevel sikkerheten og tryggheten det gir våre leietakere. ROGER SAMEIEN EIENDOMSSJEF I BERTEL O. STEEN EIENDOM. Leietakerne jobber ofte sene kvelder og da kan det føles utrygt å låse seg ut av leiearealet for å begi seg hjem. Hvis så er tilfelle, kan våre leietakere kontakte en vekter som logger seg inn på RVS kameraene og ser til at vedkommende kommer seg trygt ut av lokalet og inn i kjøretøyet. Dette er en sikkerhet som våre leietakere setter utrolig stor pris på; vissheten om at dersom noe skjer er det noen som kan varsle umiddelbart. Ekstra høyttalerfunksjon Bertel O. Steen Eiendom har forhindret tyveri /hærverksforsøk med bruk av RVS tre ganger siden oppstarten i Vi har også valgt å legge litt ekstra penger i en høyttalerfunksjon som gjør at ikke bare ser uvedkommende og hva de er i ferd med å gjøre, men slik at vi også kan kommunisere fra vektersentral og ut på objekt med en tydelig stemme som forklarer at vedkommende er observert og vekter/politi er på vei. Dette er et språk som fort formidles videre i disse kretser, og folk skjønner at det de foretar seg på eiendommen i Maridalsveien blir oppdaget, sier Sameien. Han har planer om at dette skal innføres på flere av Bertel O. Steen Eiendom sine totalt kvadratmeter innen kort tid. LØNNER SEG: Vi har ikke hatt ett eneste innbrudd etter at kameraovervåkingen ble installert, sier Roger Sameien (t.v.), eiendomssjef i Bertel O. Steen. Her sammen med Øyvind Holth Eng, forretningsutvikler i Securitas. Eiendommen ved Akerselva består av ni seperate bygninger, og tidligere var området særlig plaget av innbrudd og tyveri. Slik fungerer intelligent kameraovervåking (RVS): Fleksibel bildevisning fra flere vinkler Kombineres med ambulerende vektere Høyteknologisk kameraovervåking med bildeoverføring til alarmsentralen i sanntid Gir rask responstid ved uønskede hendelser Videoanalyse for alarmering og automatisert deteksjon av gjenstander/personer i bevegelse Automatisk driftsalarm ved brudd i overføringen God bildekvalitet, også i mørket ved bruk av termisk kamera RVS-tjenester Remote video solutions omfatter en rekke tjenester, blant annet: Områdesikring Kamerapatruljering Eskortetjeneste Alarmverifisering Innhenting av virksomhetskritisk informasjon Securitas på YouTube Økt etterspørsel etter intelligent kameraovervåking Det er økende etterspørsel etter vakthold med kameraovervåking med liveoverføring, sier Øyvind Holth Eng, forretningsutvikler i Securitas. Han har vært ansvarlig for Bertel O. Steens skreddersydde løsning. Kamerateknologien kan gi døgnkontinuerlig overvåking og tilstedeværelse, noe som gjør det mulig å oppdage uønskede hendelser raskere og mer effektivt enn hva en ambulerende vekter kan. I samme øyeblikk som noe skjer, er vi til stede gjennom kameraene. Vi kan zoome inn ved behov, og bildekvaliteten er svært god, med høy grad av gjenkjennelse, sier Holth Eng. VIDEOOVERVÅKING: Her har vi delt ulike videoer som viser hvordan man kan nyttiggjøre seg av intelligent kameraovervåking (Remote video solutions) TIMER TIMER

9 TEMA: SKREDDERSYDDE SIKKERTHETSLØSNINGER Alltid våken, alltid på vakt Operatørene ved Securitas alarm- og vaktsentral følger hele tiden med på de flere tusen alarmene som registreres døgnet rundt. HAR OVERSIKTEN: Enver Mujic er områdeleder ved Securitas alarmsentral. FAKTA Her er en liste over typiske kunder som kan ha nytte av intelligent kameraovervåking, såkalt Remote video solution (RVS): Entreprenører med mye dyrt utstyr, ofte avsides beliggende Produksjonsbedrifter som ønsker å unngå tyveri og/ eller industrispionasje Eiendomsselskaper Butikker med dyre og lett omsettelige varer Parkeringsområder Søppelfyllinger SECURITASSENTRALEN: Er operativ 24 timer i døgnet, 365 dager i året og er hjertet av Securitas operative drift. RVS-teknologien gir kundene gode, høyteknologiske sikkerhetsløsninger. Vi har avverget en rekke innbrudd takket være intelligent kameraovervåking med direkte overføring hit til alarmsentralen. Mannen med brekkjern som var inne på Bertel O. Steens område (se side 12), er et godt eksempel på kriminelle handlinger som er blitt avverget, forteller Enver Mujic, områdeleder ved Securitas alarmsentral. Følger med døgnet rundt Ved Securitas alarm- og vaktsentral følger operatørene med døgnet rundt. Alle typer alarmer registreres på sentralen, flere tusen i døgnet, og operatørene prioriterer fortløpende basert på alarmenes alvorlighetsgrad. En av de mange fordelene med direkte kameraoverføring er at operatørene der og da ser hva som skjer, forteller Mujic og peker på en dataskjerm som viser liveoverføring fra kameraene som er installert på Bertel O. Steens eiendom ved Akerselva. Så snart det er bevegelse i eller ved områdene som er innenfor alarmsonene, går det automatisk en alarm til sentralen. Kanskje er det bare en katt som har hoppet opp i vinduskarmen på utsiden av bygningen, kanskje har noen forvillet seg ned mot elva i håp om å finne en Med intelligent kameraovervåking er vi alltid til stede. Ved bruk av kameraovervåking i sanntid har vi avverget en rekke hendelser som ellers ville ha ført til innbrudd. ENVER MUJIC, OMRÅDELEDER VED SECURITAS VAKT- OG ALARMSENTRAL. snarvei over til den andre siden. Eller så er det kanskje personer med uærlige hensikter. Bertel O. Steens eiendom ved Akerselva var hjemsøkt av to kategorier tyver: narkomane og småkriminelle som var ute etter lett omsettelige varer og organiserte bander som raidet de mange mote- og tekstilbedriftene på området. Sanntidsinformasjonen er avgjørende Gjennom kameraene er vi til stede i sanntid, og vi får raskt et godt overblikk over situasjonen. Da mannen med brekkjern ble oppdaget hos Bertel O. Steen, var det åpenbart ingen falsk alarm. Vi foretok et utrop, det vil si at vi ga oss tilkjenne over høyttalerne, noe som er svært effektivt. I de fleste tilfeller er det nok til at uvedkommende tar beina på nakken og forsvinner, slik denne personen gjorde. Vi tilkaller politiet ved behov, og uansett sender vi vekter for å sjekke at alt er som det skal, forteller Mujic. Intelligent kameraovervåking har også andre fordeler, både for vekterne som skal rykke ut og for politiet. Den direkte bildeoverføringen holder høy kvalitet. Det gir oss mulighet til å gi en nøyaktig beskrivelse av situasjonen, som hvor mange det er, hvor på området de befinner seg, hva de har på seg og så videre. En hendelse utvikler seg ofte raskt, så det er viktig at operatørene gjør gode observasjoner for å kunne gi presise beskrivelser. Vekterne mottar fortløpende og oppdatert informasjon via vårt nettverk, men for å avhjelpe politiet, som ikke har tilgang til samme informasjon som oss, logger vi oss blant annet på Google Maps for å kunne bidra med så presis stedsangivelse som mulig. Den løpende sanntidsinformasjonen fra de intelligente overvåkingskameraene har i flere tilfeller vært avgjørende for at politiet har klart å pågripe uvedkommende, forteller Mujic TIMER TIMER

10 TEMA SKREDDERSYDDE SIKKERTHETSLØSNINGER En sikkerhetsevolusjon Vekteren har hatt en synlig rolle i samfunnet i mange hundre år. Med årene har vekteren fått stadig mer hjelp av teknisk utstyr. Droner Droner kan bli en viktig ressurs i årene som kommer. Disse kommer i ulike varianter og har ulike egenskaper som kan være relevante i alle faser av en sikkerhetsløsning. Droner testes i dag ut av enkelte land i Securitas-konsernet. 2007: 97 prosent av telekommunikasjonen går via internett. I dag: Kameraløsninger har blitt gode og tilgjengelige for både bedrifter og privatpersoner. Nyttige tekniske løsninger er tilgjengelig til overkommelige priser. Båndbredden har muliggjort at man sender store mengder data fra et kamera til en sluttbruker, også via mobilt bredbånd. Ikke minst kan man kombinere ulike teknikkløsninger i en integrert sikkerhetsløsning, og samtidig fjernbetjene dette fra et sikkert sted. 2005: Første kamera med innebygde analysefunksjoner. FOTO: JOAKIM ENGER 2003: Første overvåkingssystem med ansiktsgjenkjenning. 1996: Første IP-kamera blir lansert av Axis. 1986: Bedre bildekvalitet Kodak finner opp den første megapikselsensoren. SYNLIGHET: Vektere er og vil forbli essensielt for å oppnå trygghet, men oppgavene kan løses bedre med teknikk i tillegg, mener administrerende direktør i Securitas, Martin Holmen. 1972: Første digitale kamera som ikke krevde film. 1980: Kameraovervåking benyttes nå også til å forhindre tyverier og svindel. Vekteren er viktigst Vil vekteren i fremtiden bli danket ut av teknologien? Nei, mener Martin Holmen, administrerende direktør i Securitas tallet: De første vekterne i Norge var offentlig ansatte som skulle varsle brann og sørge for ro og orden i gatene. I Norge ble ordningen med vektere bestemt i Magnus Lagabøtes bylov fra 1270-årene. Ordningen ble gradvis avviklet da et offentlig politi ble etablert på 1800-tallet. 1951: Første live kameraovervåking med opptaksmulighet. ILLUSTRASJON: BØRGE BREDENBEKK Vår overordnede rolle er å sikre hjem, arbeidsplasser og samfunn og vi er og blir et vaktselskap med mennesket i fokus. Ingenting kan erstatte vekterens menneskelige egenskaper, sier han. Hvordan tror du sikkerhetstjenester vil endre seg i fremtiden? Jeg tror samfunnet vil ha behov for vektere også i fremtiden, men supplert med tekniske løsninger. Mange av våre kunder etterspør smarte tekniske løsninger og blir positivt overrasket når vi forteller at det er mulig å øke sikkerhetsnivået i bedriften og samtidig redusere kostnadene ved å ta i bruk mer teknologi. Teknikken har blitt mer tilgjengelig, enklere og av bedre kvalitet enn tidligere, men teknikk kan ikke erstatte vekteren fullt og helt, sier han. Så du tror kundene fortsatt vil ønske og ha behov for vekterens tilstedeværelse? Ja, det tror jeg. Dette fordi dialog, blikkkontakt og tryggheten ved å ha noen til stede ikke kan erstattes med et kamera. Kundens behov er viktigst Holmen mener at Securitas kan sikre kundene best ved å ha mennesket i fokus. Når Securitas tar i bruk teknologi er det for å gi kunden en bedre og mer kostnadseffektiv sikkerhetsløsning samt støtte vekteren i hans eller hennes arbeidsoppgaver. Hvordan har sikkerhetsbransjen endret seg de siste årene? Bransjen er blitt mer seriøs i form av struktur og regulering. Med det mener jeg at det er blitt mer ordnede former gjennom lovverk, kontroll av selskapene og ikke minst kompetansen til den enkelte vekter. Hvis man sammenlikner vekterens arbeidsoppgaver på 90-tallet med vekteren i dag er det den samme oppgaven som utføres i det store og hele, men under skjerpede rammevilkår TIMER TIMER

11 Trygge rammer Tema: Standardiserte sikkerhetsløsninger En enkel, standardisert løsning gir god oversikt over mindre bedriftslokaler, og gjør det enkelt å implementere alarmer, kameraer og annen sikkerhet som beskytter både medarbeidere, gjester og verdier. FOTO: MORTEN BRAKESTAD TIMER TIMER

12 TEMA STANDARDISERTE SIKKERHETSLØSNINGER TRYGT: I UMOEs restauranter er det installert kameraer for å sikre ansatte, kunder og verdier. FAKTA Trygghet for 9000 medarbeidere For oss var det viktig å finne en samarbeidspartner som leverer gode standardløsninger, som er leveringsdyktig og som har god gjennomføringsevne, sier Peter Rahm, sikkerhetssjef for UMOE Restaurants i Skandinavia. DEN BESTE GRUNNLØSNINGEN: Sikkerhetssjef for UMOE Restaurants i Skandinavia, Peter Rahm (t.h.), sier at de brukte god tid på å kartlegge sine sikkerhetsbehov. Etter nøye overveininger valgte restaurantkjeden Securitas som leverandør. Her er Rahm i samtale med salgssjef i Securitas, Geir André Moksness-Skaug. Standardiserte sikkerhetsløsninger Securitas tilbyr kamerapakker som er spesielt tilpasset små og mellomstore bedrifter (se s. 7). Omlag 90 prosent av dem som har mindre butikk- eller kontorlokaler kan benytte pakkene. Kamerapakken er lett tilgjengelig via PC og smarttelefon, bidrar til å redusere svinn og øker tryggheten blant kunder og ansatte. Løsningen kan bygges ut og tilpasses etter behov. Securitas tilbyr også en innbruddspakke som sørger for at bedriftens verdier blir ivaretatt også etter at medarbeiderne er gått hjem. Pakken inneholder betjeningspanel, alarmsender, magnetkontakt, innesirene, batteri, ledning, antenne, antenneledning, brukermanual og detektorer. Innbruddsløsningen har et komplett og brukervennlig system, og sørger for at vektere kan komme raskt til stedet. For restaurantkjeden har det vært avgjørende å finne en standardisert sikkerhetsløsning som dekker behovene for overvåkning og sikkerhet ved de 350 restaurantene og kafeene som er tilknyttet kjeden. Enkelhet i alle ledd, brukervennlig grensesnitt, gjenkjennelig system fra ett sted til et annet er noen av momentene som var viktige for oss, sier Rahm. Kaffepause i trygge rammer Det er fredag formiddag på en av Oslos mange Starbucks kafeer. Rahm og salgssjef i Securitas, Geir André Moksness-Skaug, nyter en cappuccino mens de forteller om prosessen fram mot valg av sikkerhetsløsning for Umoe Restaurants. Kaffen smaker godt, kanskje til og med ekstra godt ettersom de vet at samarbeidet gir trygghet for tusenvis av medarbeidere og kunder. Prosessen fram mot endelig valg av sikkerhetsleverandør tok tid, men så snart Securitas ble valgt som samarbeidspartner, gikk det raskt å finne fram til selve sikkerhetsløsningen. Det var avgjørende å finne en løsning som var egnet for de fleste kafeene og restaurantene tilknyttet Umoe Restaurants, som blant annet omfatter fem kjeder og en rekke ulike konsepter. Samtidig skulle løsningen være er av en slik art at medarbeiderne ikke føler seg unødig overvåket. Samtlige av Umoes kafeer og restauranter som nyåpner og gjenåpner har i dag de standardiserte løsningene for alarm og kameraovervåking. Avgjørende med rask respons Vi brukte god tid på å kartlegge behovene, og dermed finne den beste grunnløsningen. Det har spart oss for mye arbeid i etterkant. I dag bruker vi liten tid på oppfølging, rett og slett fordi det ikke er behov for det, sier Rahm. Noe av det første du sa var at vi må kunne levere ad hoc og respondere raskt på de utfordringene som dukker opp, skyter Geir André Moksness-Skaug inn. Og det har dere klart, svarer Rahm og fortsetter: Ting går fort i denne bransjen, og den siste tiden har vi har vokst med et nytt serveringssted nesten ukentlig. Plutselig har vi behov for en sikkerhetsløsning på en kafé som åpner om få dager. Securitas snur seg raskt og leverer når det trengs, understreker Rahm. Moksness-Skaug nikker og legger til at samarbeidet er effektivt sett fra begges ståsted. Med standardløsningen som utgangspunkt er det enkelt å implementere alarmer, kamera og annen sikkerhet i de ulike enhetene. Hovedstandarden følges i de fleste tilfeller, supplert med befaringer og tilpasninger på enkeltkonsepter ved behov. Umoe Restaurants er en stor og viktig kunde for oss, og erfaringene fra samarbeidet og arbeidet som ble gjort for å utarbeide gode standardløsninger har vi hatt nytte av også i andre kundeforhold, sier Moksness-Skaug. FAKTA Umoe Restaurants AS Norges ledende serveringskjede med ca 350 restauranter og kafeer Ca 9000 ansatte fordelt på kjeder og konsepter som Peppes Pizza, TGI Friday s, Burger King og Starbucks. Utvikler og drifter også spisekonsepter på trafikknutepunkter som kjøpesentre og lufthavner Drifter i tillegg en rekke enkeltstående restauranter i Skandinavia Forventet årlig omsetning på over 4 milliarder kroner TIMER TIMER

13 TEMA STANDARDISERTE SIKKERHETSLØSNINGER «Så langt har vi ikke fått andre reaksjoner annet enn at dette representerer en trygghet for medarbeiderne.» STIAN ZINKE PEDERSEN, DAGLIG LEDER STARBUCKS JESSHEIM Sikkerhet i hverdagen Det handler om å føle seg trygg, sier Stian Zinke Pedersen, om kameraløsningen som er installert i Starbucks-kafeen der han jobber som daglig leder. Kafeen, som åpnet 4. november på Jessheim, er utstyrt med en standardisert sikkerhetsløsning som dekker behovet for overvåking og sikkerhet. Utstyret var på plass allerede før åpningen og innfrir helt klart vårt behov. Det er en grunnløsning som sikrer både medarbeidere og kunder mot ran og innbrudd. Og skulle noe skje blir gjerningspersonene fanget på film, noe som letter etterforskningen for politiet og oppklarer saken raskere. Det handler rett og slett om sikkerheten vår, sier Zinke Pedersen. Men kameraløsningen er ikke noe verken han eller medarbeiderne tenker noe særlig over i hverdagen. Løsningen er planlagt og håndtert av folk som har greie på dette med sikkerhetsløsninger og som ikke minst vet hvilken grad av sikkerhet det er behov for. De har kartlagt behovene og funnet frem til det som fungerer best. Sånn sett føler vi oss godt ivaretatt. Og ingen av medarbeiderne har reagert med annet enn forståelse. Vi syns alle dette er tolerabelt for å få en opplevelse av trygghet. Hver enkelt medarbeider hos oss blir informert om at det er overvåkning for egen sikkerhet på arbeidsplassen når de signerer arbeidskontrakten. Så langt har vi ikke fått andre reaksjoner annet enn at dette representerer en trygghet for medarbeiderne, sier Zinke Pedersen. INNFRIR: Starbucks-kafeen hadde sikkerhetsutstyret på plass til åpningen 4. november. Daglig leder, Stian Zinke Pedersen, mener at løsningen fra Securitas helt klart innfrir deres behov. Medarbeiderne er positive til kameraene som er plassert rundt i lokalet, og forstår at de er der er for deres egen sikkerhet. DEKKER BEHOVET: Lokalet er utstyrt med en standardisert sikkerhetsløsning som dekker behovet for trygghet. FORNØYD: Daglig leder ved Burger King på Hamar, Sarah Goodchild, føler seg helt trygg på at sikkerheten er ivaretatt i restauranten med kamerapakke fra Securitas. Tilpasset eget behov Burger King på Hamar har en egen sikkerhetsløsning for å sikre tryggheten til både ansatte og gjester. Med flunkende nye kameraer føler daglig leder Sarah Goodchild at de oppnår tryggheten som er så viktig for dem. Burger King er en av de 79 nye butikkene i kjøpesenteret CC Stadion som åpnet i november. Senteret har igjen satt Hamar på kartet som Innlandets handelshovedstad, og i kjølvannet av den store satsingen har sikkerhet for både kunder og ansatte vært en viktig faktor. Alle på senteret har et felles overvåkingssystem, men i tillegg har vi en egen løsning som er tilpasset behovet vårt. Her, som i alle våre andre Burger King-restauranter rundt om i landet med tilpasset kamerautstyr, er hensikten å beskytte medarbeiderne og gjestene mot ran og voldsepisoder, forteller daglig leder Sarah Goodchild. Hun føler seg helt trygg på at sikkerheten er ivaretatt. Kameraene vi har i restauranten forebygger jo også ran, trusler og voldsepisoder slik at medarbeidere og gjester kan føle seg trygge. Goodchild er ikke bekymret for at medarbeiderne skal føle seg overvåket av kameraene i restauranten. Vi har fått utelukkende positive tilbakemeldinger av våre medarbeidere. De innser at kameraene er her for deres beskyttelse. SIKRET: Kameraer i restauranten sørger for trygghet. SER ALT: Overvåkningsbilder er nyttige og nødvendige TIMER TIMER

14 24 timer Securitas hadde i 2014 over utrykninger. Døgnet rundt er vekterne der når behovet melder seg. Når alarmen utløses i privathus eller bedrifter, eller når uvedkommende tar seg inn til byggeanlegg, søppelplasser og havner. Men de er der ellers også, for å forhindre slike uønskede hendelser. Vi ble med to mobilog utrykningsvektere i henholdsvis Oslo og Tønsberg på jobb og fikk et innblikk i hvordan et døgn i deres arbeidshverdag forløper. FOTO: ERIK THALLAUG TIMER TIMER

15 REPORTASJE: UTRYKNINGSVEKTERE PÅ VAKT Oslo 22:50 Borettslag/sameie 22:20 Borettslag/sameie 22:05 Borettslag/sameie 21:50 Borettslag/sameie 09:30 Privat firma/næring 23:15 Borettslag/sameie 23:00 Borettslag/sameie 10:45 Privat firma/næring 23:30 Borettslag/sameie 11:30 23:24 Borettslag/sameie Privat firma/næring 23:40 Utrykning Borettslag/sameie Assistanse: Husbråk 12:06 Utrykning Kommunal boenhet Assistansealarm Avtropp 12:45 Privat firma/næring 13:30 Utrykning Næringsbygg Brannalarm 14:25 Butikk/kosmetikk 14:45 Utrykning Borettslag Heisalarm 20:05 Utrykning Borettslag/ sameie Assistanse - innlåsning 08:55 Kommunal boenhet Avtropp 07:45 Utrykning Privat firma /næring Innbruddsalarm 07:15 Utrykning Boligalarm Innbruddsalarm 18:45 Utrykning Borettslag /sameie Assistanse: Husbråk Påtropp 17:30 Utrykning Borettslag /sameie Assistanse - vannlekkasje Påtropp ALLTID BEREDT Hver måned håndterer utrykningsvekter Alexander og kollegene hans rundt 2000 alarmer i Oslo. Det handler om akutt behov for assistanse, brann, innbrudd og en rekke andre hendelser. Vekterne vet aldri hva dagen vil bringe, og er alltid beredt. LANG FARTSTID: Alexander har jobbet i Securitas i ni år, åtte av dem som utrykningsvekter TIMER TIMER

16 REPORTASJE: UTRYKNINGSVEKTERE PÅ VAKT HÅNDHOLDT SKANNER :Alle objektene Securitasvekteren har på sin sjekkrunde, blir elektronisk registrert ved hjelp av en liten datamaskin. I tillegg rapporterer vekteren jevnlig inn til vaktsentralen om hvor han eller hun er. ASSISTANSEALARM: Vekterne er glade for at assistansealarmen som ble utløst ved en boenhet for tidligere rusmisbrukere viste seg å være falsk. Samtlige assistansealarmer håndteres som reelle, da dette en type alarm brukeren ikke har mulighet til å tilbakekalle eller avlyse. EN AV FÅ I LANDET: Securitas Utrykning Oslo er en av få avdelinger i Norge med vektere som kun jobber med utrykning, sier avdelingsleder Asaf Kazmi. Håndplukkede medarbeidere TRYGG ARBEIDSPLASS: Samson bakeri er blant kundene som døgnet rundt kan tilkalle Securitas for assistanse. Det er tidlig morgen og Alexander har akkurat fått overlevert stafettpinnen fra nattskiftet. Natta har vært forholdsvis rolig, med unntak av en institusjon for tidligere rusmisbrukere der noen har vandalisert en dør i løpet av natta. Nå er Alexander i bilen og kjører til nettopp denne institusjonen, slik han gjør hver eneste morgen. Dette er et av de mange sjekkpunktene han har i løpet av vakta, men det eneste han besøker til faste tider. På alle de andre bedriftene, kafeene og butikkene han har på ruta si, dukker han opp på ulike dager og tidspunkter. Taushetsplikten gjør at sjekkpunktene er fortrolige, med unntak av noen få som har sagt ja til å få besøk av 24 TIMER. Preventiv effekt Samson bakeri er blant kundene som døgnet rundt kan tilkalle Securitas for assistanse. Skjer det noe i eller utenfor kafeen, kan de ansatte trykke på assistansealarmen, som er direkte tilknyttet både utrykningsvekteren og Securitas Alarm. Få minutter senere er utrykningsvekteren på plass. I dag er Alexander innom på rutinemessig besøk, slik han er flere ganger i uka. Daglig leder hos Samson, Marius Vold, opplever at de jevnlige vekterbesøkene har en preventiv effekt. For oss er Securitas 24-tjenesten veldig viktig. Vi har hatt en del problemer med slåsskamper utenfor bakeriet, noe som har føltes utrygt både for kundene og oss som jobber her. I perioder har vi benyttet alarmen en rekke ganger, men nå er det en stund siden sist, forteller han. Alexander og Marius prater om løst og fast mens Marius ekspederer kundene som kommer for å kjøpe kaffe, kaker, boller og brød. Etter en stund takker Alexander for seg og setter kursen mot en ungdomsinstitusjon han er innom minst én gang i løpet av vakta. Der er alt i sin skjønneste orden slik det helst skal være. Vi er hele tiden på tå hev og villig til å yte service. Securitas leverer mange ulike tekniske løsninger, men det er vi vektere som er løsningen, ansiktet og hendene utad. Ofte kommer vi til et åsted før politiet og andre utrykningsetater rekker fram, særlig ved brann og innbrudd, forteller Alexander. Han har flere ganger vært førstemann til branner med full overtenning. Da gjelder det å holde hodet kaldt, organisere evakuering, ivareta eventuelle skadde og sikre området fram til de andre etatene kommer. Alarmen går Akkurat nå er det rolig, og vi fortsetter til Europris, en av butikkene Alexander har på runden sin. Også her har butikken en Securitas 24-avtale. Den benyttes heldigvis sjelden, men de ansatte framhever den preventive effekten. Det gir trygghet både for oss og kundene at Securitas kommer på jevnlige besøk, tar en runde i butikken og ser at alt er i orden. Bare det at bilen står parkert utenfor, har en FAKTA: SECURITAS 24 Securitas 24 er en tjeneste for bedrifter som har behov for jevnlige serviceinspeksjoner, og som ønsker å kunne tilkalle vekter 24 timer i døgnet per trådløs alarm eller telefon. Tjenesten gir trygghet for de ansatte og forebygger uønskede hendelser. TRYGGHET: Alexander er jevnlig innom Samson bakeri, men han kommer til ulike tider og på forskjellige dager. For de ansatte gir det trygghet å vite at de når som helst kan trykke på assistansealarmen for å få hjelp. forebyggende effekt, sier butikkmedarbeider Stian Ravnkleven. Klokka går dagens første alarm. Ved boenheten Alexander besøkte i morges, har en av de ansatte utløst en assistansealarm. Av erfaring vet han at det gjelder å handle raskt. Alexander hiver seg i bilen, men er et par kilometer unna og vet at det vil ta noen minutter før han rekker fram. Med hendelsen med den ødelagte døra friskt i minne, tar han ingen sjanser, men kaller opp en kollega som er nærmere, og som sannsynligvis vil rekke raskere fram. Bølgen av røde lys synes lang når det haster, men trafikkreglene gjelder også for Securitas. Uansett vil han i svært mange tilfeller være på plass før politiet. Viktige samfunnsoppgaver Vi utfører mange av de samme oppgavene som politiet, noen ganger også istedenfor politiet. Ved innbrudd hender det at vi sikrer et åsted fordi politiet ikke har tid til å komme, men vi foretar alltid en sikkerhetsvurdering først. Likevel hender det at det skjer ubehagelige ting. Jeg har for eksempel blitt trukket kniv mot, selv om slike direkte konfrontasjoner heldigvis er sjeldne. Egen og andres sikkerhet kommer alltid først, forteller han idet vi svinger inn foran boligkomplekset. Alexander løper inn med litt høyere puls enn ellers. Få minutter senere er han tilbake med et smil om munnen. Falsk alarm. Det tar ikke lang tid før det igjen piper. Denne gangen er det brannalarm i et større kontorbygg. Innen han rekker fram er det igjen konstatert falsk alarm, og de som evakuerte bygget er på vei inn igjen. Alexander følger prosedyrene, tar en avsjekk med kunden, registrerer at han har vært der før han sender elektronisk rapport til alarmsentralen. Enkelte dager går alarmene i ett. I dag er det rolig, nesten for rolig, spøker Alexander. Like fullt er han i konstant beredskap. Vekterne vet aldri hva dagen vil bringe, men det å være synlig, være ute i trafikken, vise seg ute blant publikum, har en forebyggende effekt. Vi opplever mange ulike situasjoner og vi møter mange forskjellige mennesker i løpet av en vakt. Kundenes og egen sikkerhet står alltid i fokus og selvsagt det å ivareta kundens verdier. Evnen til å se løsninger er viktig når man jobber som utrykningsvekter. Her i Oslo håndterer vi rundt 2000 alarmer i måneden, og vekterne kommer opp i mange situasjoner der det er nødvendig å holde hodet kaldt. Derfor stiller vi særlig høye krav til utrykningsvekterne våre. De må blant annet kunne håndtere konflikter og til dels kritiske situasjoner, forteller Asaf Kazmi, avdelingsleder i Securitas Utrykning Oslo. Securitas Utrykning i Oslo er en av få avdelinger med vektere som kun jobber med utrykning. De fleste andre steder har utrykningsvekterne også andre faste arbeidsoppgaver. Brann er noe av det som oppleves som den største påkjenningen for vekterne. Ofte er de på brannstedet mange minutter før politi og brannvesen. Da gjelder det å vite hvordan man skal håndtere situasjonen. Alle Securitas-vektere er kurset i førstehjelp og konflikthåndtering, og for utrykningsvekterne stilles det særskilte krav ettersom de ofte er i situasjoner der det er behov for akutt assistanse TIMER TIMER

17 REPORTASJE: MOBILVEKTERE PÅ VAKT Tønsberg TRIVES GODT: Gunnar synes at vekterjobben er spennende, variert og aktiv. 22:50 00:10 Selskapslokale Lukket åpen dør Slo av lys 00:15 Treningssenter Lukket åpen dør Slo av lys 22:20 Møbelbutikk Slo av lys, Den ene containeren var ikke låst skikkelig, ble låst. Kommunalt bygg Slo av lys 22:30 Næringsbygg / brannrunde 23:45 Ungdomsskole Lukket åpent vindu 00:20 Næringsbygg Lukket åpen dør 01:40 Lukket åpen dør Slo av lys Avfallshånd- tering 02:03 Kjøpesenter/ parkering Kontroll parkering: bortvist 2 biler Påtropp 02:15 Næringsbygg Lukket åpen dør 02:20 Næringsbygg Lukket 2 vinduer Avtropp 05:55 Næringsbygg Lukket åpent vindu Lukket åpen dør NATTENS ØYNE OG ØRER 05:52 Boligblokk Hærverk: Lite kjellervindu knust Vindu til beboer i 2.etg knust Natten er mørk og regntung, og sansene skjerpet når mobil- og utrykningsvekter Gunnar er ute på sin nattlige runde i Vestfold. Vi vet aldri hva som kan skje, så vi er forberedt på det meste, sier Gunnar. 05:10 Næringsbygg / brannrunde 05:50 Byggeplass Lukket åpent vindu Lukket åpen dør TIMER TIMER

18 REPORTASJE: MOBILVEKTERE PÅ VAKT «Det har vært situasjoner jeg har opplevd som truende. Psykisk ustabile eller ruspåvirkede mennesker kan være ganske irrasjonelle, men redd er jeg aldri.» Profesjonell og etterrettelig Etter å ha benyttet Securitas tjenester i fire år, har teknisk leder ved fylkeshuset i Vestfold, Carl Ove Christensen, bare lovord å si om samarbeidet og tjenestene de benytter. TRAVEL VAKT: Gunnar har 28 små og store objekter som skal besøkes før skiftet er over. Han beveger seg stille gjennom nattemørket når han ser etter avvik. Det er natt til lørdag, og Gunnar har akkurat gått på vakt. Han forventer et rolig skift, for de fleste innbruddene skjer når politiet har lavere beredskap enn de har i helgene. Like fullt gjelder det å være årvåken, bruke sansene og være forberedt på det meste. Nattestille korridorer Denne natta har han 28 små og store objekter som skal besøkes i tillegg til eventuelle alarmer. Dører skal låses og vinduer sjekkes, små og store næringsbygg skal saumfares, områder sjekkes for mistenkelige biler og industrispionasje skal avverges. Gunnar beveger seg stille gjennom nattemørket, ser etter avvik og unngår så langt det lar seg gjøre å bruke lommelykten. Det gjelder å se og observere uten selv å bli sett. Vi endrer hele tiden tidspunktet for når vi foretar kontroll på de ulike stedene, forteller Gunnar idet han låser seg inn på Fylkeshuset i Vestfold, et av de faste sjekkpunktene. Han har allerede foretatt en utvendig inspeksjon, og nå går han inn i den nattestille og nesten helt mørklagte bygningen. Bare en svak susing fra ventilasjonsanlegget kan høres, og her og der faller en strime med lys inn i de mørke korridorene. Gunnar går opp og ned trapper, frem og tilbake gjennom korridorene som snor seg slangeaktig i mørket. Alle avvik blir registrert, vinduer som står åpne, eventuelle ulåste dører og et og annet lys noen har glemt å slukke før de tok helg. Samtlige sjekkpunkter blir elektronisk registrert, og genereres automatisk inn i skiftrapporten. Fokus på verdier og sikkerhet Gjennom natten er det mange bygninger, anlegg og virksomheter som skal sjekkes, noen også med henblikk på industrispionasje. De som måtte befinne seg i bygget etter stengetid, må legitimere seg, og personalia blir loggført. Om det hender at han føler seg utrygg der han vandrer gjennom mørke, tomme bygg, over øde næringsområder eller langsmed havneanlegg? Nei, men det har vært situasjoner jeg har opplevd som truende. Psykisk ustabile eller ruspåvirkede mennesker kan være ganske irrasjonelle, men redd er jeg aldri. Det er heldigvis sjelden han opplever dramatiske situasjoner. Noen hendelser har likevel prentet seg inn i hukommelsen, som da han en iskald og forblåst vinternatt fant en sterkt beruset kvinne inne på et lukket næringsområde. Personalfesten var avsluttet, men ingen hadde lagt merke til at kvinnen ikke hadde forlatt området. Gunnar fant henne, kald og forkommen etter et stygt fall. Hadde det ikke vært for at vekteren var der på en av sine faste sjekkerunder, kunne hendelsen fått et langt verre utfall. Psykolog, vaktmester og brannmann Vi er alltid forberedt på at noe kan gå galt, selv om det heldigvis er langt imellom de alvorlige hendelsene. Brann er det verste, og ikke sjelden tar vi tyver på fersken. Vi vektere er litt politi, brannmann, vaktmester og psykolog på én gang. Alt vi gjør er med henblikk på å ivareta kundens verdier og vår egen og andres sikkerhet, sier Gunnar. Foruten tre alarmer, som alle viser seg å være falske, forløper resten av natta uten avvik. Innen han overlater vekterbilen til dagvakta, har han rukket å kjøre drøye 200 kilometer og gått rundt skritt. Det er en aktiv, variert og spennende jobb. Den teknologiske utviklingen har vært stor i løpet av mine 10 år som vekter. Dagens teknologiske hjelpemidler og databaserte loggføring bidrar til enda større trygghet både for kundene og for oss. UNNGÅR GJENTAKELSE: Utrykningsvekterne endrer hele tiden tidspunktene for når de foretar kontroll på de ulike stedene. ALTMULIGMANN: - Vektere er litt politi, brannmann, vaktmester og psykolog på én gang. Alt vi gjør er med henblikk på å ivareta kundens verdier og vår egen og andres sikkerhet, mener Gunnar. Vi er veldig fornøyde. Vekterne har gode rutiner og de er strukturerte og nøyaktige. Ingen uregelmessigheter passerer uten at det blir rapportert eller oppdaget, sier Christensen. Følgende lille episode mener han med all tydelighet understreker vekternes profesjonalitet. Sist sommer oppdaget han sent en kveld at han hadde glemt noe viktig på kontoret. Nøklene, adgangskortet og lommeboken hans lå i en båt utenfor Nøtterøy, selv befant han seg i Tønsberg. Christensen tenkte at kanskje vekteren kunne hjelpe, forutsatt at vedkommende var på sin vanlige sjekkrunde på fylkeshuset. Han ringte hovedkontoret, som satte ham direkte i kontakt med vekteren som var på jobb i Tønsberg den aktuelle kvelden, og som Christensen kjente gjennom samarbeidet med Securitas. Akkurat da var vekteren på vei til Horten, men han hadde ingenting i mot å snu for å møte Christensen, og samtidig utføre sin faste runde på fylkeshuset. Vi avtalte å møtes, men i det jeg skulle til å legge på, sa vekteren «Men du, jeg regner med du har med ID så du kan legitimere deg?» Det hadde jeg jo ikke. Vekteren beklaget på det sterkeste at han da dessverre ikke kunne slippe meg inn, selv om han kjente meg. Samme profesjonalitet og nøyaktighet opplever vi i alle ledd, noe vi som kunde verdsetter høyt, sier Christensen TIMER TIMER

19 FAG: VIDEOANALYSE Videoanalyse krever kompetanse Etter at videoanalyse ble introdusert i sikkerhetsbransjen, har teknologien blitt stadig mer populær. Utfordringen har vært å få løsningene til å fungere optimalt. SIKKERT VERKTØY: Ifølge Ola Edman, videoanalysespesialist i Securitas, er videoanalyse et verktøy man skal agere på, og har ikke et mål i seg selv. Det viktige er dermed hvordan man bruker informasjonen. Men dette er i ferd med å endre seg, ifølge Ola Edman, som er videoanalysespesialist i Securitas. Skal funksjonaliteten som loves kunne innfris, krever det imidlertid både spisskompetanse og erfaring. Videoanalyse er et verktøy; det har ikke noe mål i seg selv, men gir viktig informasjon som man kan agere på. Det er med andre ord hvordan man bruker denne informasjonen som har en verdi, sier Edman. Videoanalyse kan handle om å utløse en alarm ved bevegelse på et sikret område, telle mennesker som går inn eller ut, se hvor folk har gått, eller å gi alarm når noen har vært innenfor et område lenger enn en gitt tid. Videoanalyse har en rekke bruksområder innenfor sikkerhetsbransjen, men også innenfor andre segment, forklarer Edman. Bedre enn øyet Siden man startet med videoovervåking under andre verdenskrig, har utviklingen gått i rasende fart og i visse tilfeller er kameraer bedre en det menneskelige øyet. Det startet egentlig allerede når kameraer med hjelp av infrarøde lyskastere kunne se i mørket. Nå har de beste vanlige kameraene til og med blitt bedre til å se i mørket også der hvor det ikke er noen dedikerte lyskilder. Det naturlige lyset fra månen, stjerner eller reflektert belysning fra lamper lenger unna, kan være godt nok. Andre eksempler på kamerautviklingen er overgangen til nettverkskamera (IP), som muliggjorde intelligens i selve kameraet i langt større grad enn analoge kameraer er i stand til. I senere tid har også bildekvaliteten blitt bedre med høyere oppløsning og mer effektiv kompresjon av bildene. Kostnadene er redusert for alle typer kameraer, men spesielt for termiske kameraer. Falsk alarm Men det var en tid da videoanalyse ikke fungerte i forhold til forventningene. Innledningsvis var videoanalyse i sikkerhetsbransjen litt som å rope ulv, ulv. Systemene fungerte ofte så dårlig at kundene rett og slett skrudde dem av, sier Edman. Nå er teknologien imidlertid kommet opp på et nivå hvor det fungerer godt nok til å gi en økt verdi. Med riktig prosjektering, konfigurasjon TIMER TIMER

20 FAG: VIDEOANALYSE MENNESKE SOM MOTTAKER: Det er viktig å ha et menneske som mottar alarmen og vurderer hva som skal gjøres, ellers kan analysen i verste fall utløse hundrevis av alarmer per døgn. Den kan eksempelvis fange opp fallende løv, flagg eller fugler. Teknikk alene er altså ikke løsningen, og det er derfor Securitas sine operatører er minst like betydningsfulle som selve kameraene. og drift har man gode forutsetninger. Man må imidlertid fortsatt regne med at det kommer falske eller uønskede alarmer, men med gode systemer, rutiner og kunnskap er det nå håndterbart. Og tross alt er det å detektere reelle hendelser det viktigste. Det hjelper ikke å ha null falske alarmer hvis man ikke detekterer når det virkelig skjer noe og da videre kunne vite når alarmen er falsk eller ekte. Når det er sagt har videoanalyse ulike forutsetninger for å lykkes avhengig av oppgavene man vil ha utført. Vær og vind Når det kommer til tradisjonelle kameraer vil mangel på lys ofte være en kilde til at ting ikke fungerer som det skal. Forutsetningene for å gjennomføre intelligent videoanalyse er at kameraet må kunne se noe. Mange tror kameraer fungerer under forutsetninger som ikke er gode nok. Belysning er en stor feilkilde og man trenger profesjonell hjelp til å belyse riktig, eller å velge en kameratype som fungerer under de forutsetningene som er på lokasjonen. Det er mye vær og vind i Norge, noe som også kan skape problemer for videoanalyse. På samme måte som fjernlys på bilen fungerer dårlig i tett tåke eller snøvær, vil noe tilsvarende kunne skje med et kamera med IR- eller synlig lys nært kamera. Avhengig av hvilken type intelligent videoanalyse og kamera man benytter vil følgende faktorer kunne generere falske alarmer: Regn, snø, sollys, skygger, lys fra biler, busker og trær, fallende løv, flagg og bevegelige skilt, dyr og fugler. Hvis analysen ikke er god nok, eller er feilkonfigurert, vil slike situasjoner i verste fall kunne trigge hundrevis av alarmer per døgn. En uønsket alarm kan for eksempel være turgåere eller større dyr hvis området ikke er inngjerdet. Det er riktig av analysen å utløse alarm, men man ønsker ikke å sende ut en patruljebil til bedriften. Derfor er det viktig å ha et menneske som mottar alarmen og vurderer hva som skal gjøres. Teknikk alene er altså ikke løsningen, og det er derfor Securitas sine operatører er minst like betydningsfulle som selve kameraene. Krever kompetanse For å lykkes kreves kompetanse i flere ledd. Den første utfordringen er å finne ut hva kunden trenger, om videoanalyse er beste valg eller om det finnes andre løsninger som vil være mer effektive i akkurat den situasjonen. Vanligvis er imidlertid videoanalyse meget kostnadseffektivt sammenlignet med andre løsninger fordi man som oftest uansett trenger kamera for å verifisere alarmer. Hvis man allerede har gode kameraer på plass, så er tilleggskostnaden for å legge til intelligens på dem forholdsvis lav. Når man først har kommet frem til at intelligent videoanalyse er riktig, må man så designe løsningen: Man må velge riktig kamera og kameraplassering i forhold til hvilken type videoanalyse som benyttes. Objektet må kunne ses i videostrømmen og fri sikt og tilstrekkelig kontrast mellom objektet og bakgrunnen er helt nødvendig for gode resultater. Edman mener at Securitas er spesielt gode på nettopp videoanalyse. Vi har både en internasjonal satsning på Remote Video Solutions (RVS) med et Center of Excellence i Malmö, som støtter landene med spisskompetanse, samt et nasjonalt team med eksperter som implementerer systemene i Norge. Hvert land har ulike utfordringer, derfor er det viktig å kjenne til de lokale forholdene. Driftsfase Men Edman understreker at man aldri kan oppnå hundre prosent sikkerhet bare med et sikkerhetstiltak som videoanalyse. Noen ganger i året kan det være så dårlig sikt at man ikke ser selv om man står der. Bruk av teknikk vil imidlertid i de aller fleste tilfeller øke det totale sikkerhetsnivået, selv om man allerede har vektere på plass. En vekter vil sikre nærområdet han eller hun befinner seg i for øyeblikket, mens teknikken kan bidra til å sikre resten av området. Der hvor det er høy risiko anbefales alltid en kombinasjon av flere ulike teknikker og løsninger for å sikre seg fullstendig. Det kan dreie seg om fysiske barrierer slik som for eksempel gjerde, andre typer sensorer og ikke minst vektere. Så er det også viktig at kunden passer på at forutsetningene for deteksjon er til stede over tid. For eksempel å forhindre at trær og busker vokser seg for høye, eller rett og slett å holde linsen ren. Det blir et samspill mellom sluttbruker og leverandør for å oppnå best mulig resultat. Man kan med andre ord ikke bare installere et system for så å forlate kunden. Sikkerhetsleverandøren må sikre oppfølging over tid, både av løsningen som helhet med alt det innebærer av IT-drift og IT-sikkerhet, men også av oppgradering og tilpassing av selve videoanalysen ved behov TIMER TIMER

Remote Video Solutions. Kameratjenester fra Securitas

Remote Video Solutions. Kameratjenester fra Securitas Remote Video Solutions Kameratjenester fra Securitas 2 Remote Video Solutions Remote Video Solutions gir deg økt trygghet. Vi kombinerer smart teknologi og vektere i en sikkerhetsløsning som vi vet kan

Detaljer

Ditt lokale vaktselskap

Ditt lokale vaktselskap Ditt lokale vaktselskap Hundetjeneste Trygghet utenfor hjemmet Unik personlig service I0 10 min. utrykningsgaranti! Mer om vår utrykningsgaranti finner du på sikkerhetsgruppen.no/10mingaranti Hvorfor velge

Detaljer

SIKKERHET I VAREHANDEL. Intelligente kameraløsninger og videoanalyse relevant for både drift og marked

SIKKERHET I VAREHANDEL. Intelligente kameraløsninger og videoanalyse relevant for både drift og marked lø n n s o m t m e d k a m e r a Intelligente kameraløsninger og videoanalyse relevant for både drift og marked ET MAGASIN OM SIKKERHET Februar 2015 s i k k e r h e ts lø s n i n g e r Slik sikrer Starbucks

Detaljer

Brannforum 2012. Erfaringer med sikring mot inntrengning i kraftforsyningsanlegg. Leif Vikane, Statnett

Brannforum 2012. Erfaringer med sikring mot inntrengning i kraftforsyningsanlegg. Leif Vikane, Statnett Brannforum 2012 Erfaringer med sikring mot inntrengning i kraftforsyningsanlegg Leif Vikane, Statnett Beredskapsforskriften 5.5 C) Klasse 3 Anlegget skal være utført og utstyrt etter høye krav til sikring.

Detaljer

Sikkerhetskultur Olav Thon Gruppen

Sikkerhetskultur Olav Thon Gruppen Sikkerhetskultur Olav Thon Gruppen Ola Stavnsborg Sikkerhetssjef konsern Olav Thon Tidligere: Leder og deleier Pegasus Kontroll Sikkerhetssjef Varner Gruppen Opplæring Securitas Politiet Beredskapstropp

Detaljer

- Alarmer slik vi kjenner dem er utdatert

- Alarmer slik vi kjenner dem er utdatert - Alarmer slik vi kjenner dem er utdatert Det er kommet en ny aktør på markedet. Han mener forbrukerne blir lurt til å tro at det er smart å leie alarm. Av Elisabeth de Lange Gjesdal For en dag siden.

Detaljer

Verisure brann- og innbruddsalarmanlegg fra Securitas Direct, 1.1.2014

Verisure brann- og innbruddsalarmanlegg fra Securitas Direct, 1.1.2014 Verisure brann- og innbruddsalarmanlegg fra Securitas Direct, 1.1.2014 VERISURE HOME: 1 stk sentralenhet med innebygget gsm sender og batteribackup og mulighet for bredbåndstilkobling 1 stk bevegelsesdetektor

Detaljer

- A better sense of security

- A better sense of security - A better sense of security For en tryggere hverdag Sikkerhet har forskjellige betydninger for personer og bransjer. Ingen har like behov, derfor må alle behandles inviduelt. Alltid24 leverer skreddersydde

Detaljer

Brann. BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER:

Brann. BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER: Brann BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER: VARSLE: Alle som befinner seg i området skal varsles. Utløs manuell brannmelder/brannalarm der det finnes. Meld fra til brannvesenet på tlf. 110. REDDE: Se til at

Detaljer

Building Technologies

Building Technologies Building Technologies Det er ikke sikkert noe skjer... ... men hvis noe skjer, er sikkert stikkordet Siemens alarmstasjon gjør alle sikringstiltak enda sikrere. Stasjonen mottar kontinuerlig alarmsignaler,

Detaljer

CLIQ Remote. Telenett

CLIQ Remote. Telenett CLIQ Remote Telenett Når sikring av telenettet er avgjørende Det krever en stor innsats og et godt dekkende nettverk av mobilantenner rundt omkring i landet, hvis kundene skal ha glede av mobile og trådløse

Detaljer

Et sikkert og komfortabelt hjem. JABLOTRON alarmsystem med den unike MyJABLOTRON-appen

Et sikkert og komfortabelt hjem. JABLOTRON alarmsystem med den unike MyJABLOTRON-appen Et sikkert og komfortabelt hjem JABLOTRON 100 - alarmsystem med den unike MyJABLOTRON-appen Ekte sikkerhet med stort bruksområde Enkel betjening med to knapper Du kan benytte JABLOTRON 100 alarmsystemet

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sector Alarm AS...4. Ordliste... 5-6. Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10. Hva gjør jeg ved utløste alarmer...

Innholdsfortegnelse. Sector Alarm AS...4. Ordliste... 5-6. Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10. Hva gjør jeg ved utløste alarmer... Innholdsfortegnelse Sector Alarm AS...4 Ordliste... 5-6 Alarmsystemets betjeningspanel... 7-10 Hva gjør jeg ved utløste alarmer...10 Problemer med tilkobling av alarmsystemet...11 Feil ved alarmsystemet...11

Detaljer

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag

Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Nyhetsbrev for helsearbeiderfag Helsefagarbeider på nattevakt s. 2 Hverdag med turnus s. 4 En smak på yrkeslivet s. 6 God lønnsutvikling for helsefagarbeidere s. 8 IS-1896 02/2011 Helsefagarbeider på nattevakt

Detaljer

Høyere livskvalitet. -færre bekymringer

Høyere livskvalitet. -færre bekymringer Høyere livskvalitet -færre bekymringer Ny teknologi nye muligheter Allerede nå er det mulig å begynne en gradvis utbygging og foreta investeringer i forebyggende tiltak, kompetanse, ny teknologi, tekniske

Detaljer

Videoovervåkning og automatisk analyse verdisikring ved hjelp av nye teknologier?

Videoovervåkning og automatisk analyse verdisikring ved hjelp av nye teknologier? Videoovervåkning og automatisk analyse verdisikring ved hjelp av nye teknologier? Kan metoder og teknologi fra generell overvåking brukes i oppdrettsnæringen? Tom Kavli SINTEF 1 Kameraer ser ut til å være

Detaljer

Grunnleggende beskyttelse av mennesker og verdier

Grunnleggende beskyttelse av mennesker og verdier ESMI Brannalarm ESMI Brannalarm Tidlig varsling av branntilløp er svært viktig. Et brannalarmsystem kan oppdage brann slik at tiltak kan iverksettes i en meget tidlig fase. I de aller fleste tilfeller,

Detaljer

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem.

Hva gjør du? Er det mine penger? Nei, du har tjent dem. Behold dem. Int, kjøkken, morgen Vi ser et bilde av et kjøkken. Det står en kaffekopp på bordet. Ved siden av den er en tallerken med en brødskive med brunost. Vi hører en svak tikkelyd som fyller stillheten i rommet.

Detaljer

1 Journalister med brekkjern

1 Journalister med brekkjern 1 Journalister med brekkjern «Er dette lurt?» hvisket jeg. «Sikkert ikke,» sa Markus. Malin stilte seg opp foran oss, la armene i kors og sa lavt, men bestemt: «Greit, gutter. Bare løp hjem igjen til mammaen

Detaljer

NOR 024-2014 Vektertjeneste Byarkivet, Bergen kommune

NOR 024-2014 Vektertjeneste Byarkivet, Bergen kommune NOR 024-2014 Vektertjeneste Byarkivet, Bergen kommune Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/44125238.aspx Ekstern anbuds referanse ID 201413188 Konkurranse type: Anbudskonkurranse

Detaljer

Vårt mål vil alltid være å iverksette sikkerhetstiltak i henhold til avtalt sikkerhets- og servicenivå for å skape trygghet for våre kunder.

Vårt mål vil alltid være å iverksette sikkerhetstiltak i henhold til avtalt sikkerhets- og servicenivå for å skape trygghet for våre kunder. OM BASTION SIKKERHET: Bastion sikkerhet ble stiftet i 2016. Selskapet er i en oppbyggingsfase, men vi har lang erfaring innen bransjen. Bastion Sikkerhet styres av en kvalifisert ledergruppe som har jobbet

Detaljer

Nokas autocash VERDENS SIKRESTE SYSTEM FOR KONTANTHÅNDTERING

Nokas autocash VERDENS SIKRESTE SYSTEM FOR KONTANTHÅNDTERING VERDENS SIKRESTE SYSTEM FOR KONTANTHÅNDTERING Hvorfor velger skandinavias ledende virksomheter autocash fra Nokas? Lavere kostnader ved bruk av Kontanthåndtering består ikke lengre av bare telling og transport

Detaljer

Verdier. fra ord til handling

Verdier. fra ord til handling Verdier fra ord til handling Vedtatt i Bamble kommunestyre 8. november 2012 Verdier Bamble kommune Gjennom alt vi gjør som ansatte i Bamble kommune realiserer vi verdier, enten vi er oppmerksom på det

Detaljer

CLIQ Remote. Energileverandører

CLIQ Remote. Energileverandører CLIQ Remote Energileverandører Kombinasjon av forskjellige sikkerhetsnivåer gir en unik form for sikkerhet Energileverandører har ofte mange forskjellige former for bygninger som skal sikres, og dermed

Detaljer

Net2 - Full kontroll. Paxton Access. PC basert adgangskontroll fra Paxton Access. Hvorfor benytte adgangskontroll?

Net2 - Full kontroll. Paxton Access. PC basert adgangskontroll fra Paxton Access. Hvorfor benytte adgangskontroll? Paxton Access Net2 - Full kontroll PC basert adgangskontroll fra Paxton Access. Hvorfor benytte adgangskontroll? Hvorfor kvitte seg med nøklene? Adgangskontroll gir deg kontroll over hvem som har tilgang

Detaljer

CLIQ Remote. Beredskap

CLIQ Remote. Beredskap CLIQ Remote Beredskap Når tiden er en avgjørende faktor Når man har ansvar for innsatsen ved ulykker, branner og naturkatastrofer, er det helt avgjørende at man kommer raskt inn på eiendommen det gjelder.

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

Problem. Det eksisterende markedet er for spesielt teknisk interesserte. Dette fordi: Fragmentert marked. Lite brukervennlige tjenester

Problem. Det eksisterende markedet er for spesielt teknisk interesserte. Dette fordi: Fragmentert marked. Lite brukervennlige tjenester Problem Det eksisterende markedet er for spesielt teknisk interesserte. Dette fordi: Fragmentert marked Lite brukervennlige tjenester Massemarked vekst er nå drevet av stand-alone produkter som Phillips

Detaljer

Boligalarmprosjektet.

Boligalarmprosjektet. Boligalarmprosjektet. Automatiske brannalarmer fra vaktselskap. Avtalen, prosedyrer, brannvesen ansvar. Avtalen med vaktselskapene. ABØ har avtale med alle brannvesen i distriktet ABØ har så tegnet avtale

Detaljer

Tryggere Hjem. høyere livskvalitet, færre bekymringer

Tryggere Hjem. høyere livskvalitet, færre bekymringer Tryggere Hjem høyere livskvalitet, færre bekymringer Mulighet til å bli boende i eget hjem - også i vanskelige faser av livet Tryggere Hjem er et konsept som gjør det mulig å bo lengre, tryggere og bedre

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX +

BRUKSANVISNING. Trådløs boligalarm. Type POWERMAX + BRUKSANVISNING Trådløs boligalarm Type POWERMAX + Ta kontakt med hvis du er usikker på bruken av alarmsystemet. 815 00 060 E-post: post@sectoralarm.no Sector Alarm AS Du har nå fått et nytt alarmsystem

Detaljer

ASCOM NORWAY AS og PHONIRO LOCK imedtech-dagen 05 desember 2013. Rune Løw 2013 Ascom rune.low@ascom.no 1

ASCOM NORWAY AS og PHONIRO LOCK imedtech-dagen 05 desember 2013. Rune Løw 2013 Ascom rune.low@ascom.no 1 ASCOM NORWAY AS og PHONIRO LOCK imedtech-dagen 05 desember 2013 Rune Løw 2013 Ascom rune.low@ascom.no 1 KORT OM ASCOM Vi ønsker å hjelpe kundene våre i velferdssektoren med å forbedre kommunikasjon og

Detaljer

Bilag 1: Kundens spesifikasjon av leveranser på rammeavtalen

Bilag 1: Kundens spesifikasjon av leveranser på rammeavtalen Bilag 1: Kundens spesifikasjon av leveranser på rammeavtalen Dette bilaget skal inneholde Kundens spesifikasjon av hvilke leveranser rammeavtalen skal dekke. De enkelte områdene for leveranse (varer og

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

Ikkevoldelig kommunikasjon Con-flict. Det handler om å være sammen. Arne Næss

Ikkevoldelig kommunikasjon Con-flict. Det handler om å være sammen. Arne Næss 2 Ikkevoldelig kommunikasjon Ikkevoldelig kommunikasjon Con-flict. Det handler om å være sammen. Arne Næss Ikke-voldelig kommunikasjon (IVK) er skapt av den amerikanske psykologen Marshall Rosenberg. Det

Detaljer

Undring provoserer ikke til vold

Undring provoserer ikke til vold Undring provoserer ikke til vold - Det er lett å provosere til vold. Men undring provoserer ikke, og det er med undring vi møter ungdommene som kommer til Hiimsmoen, forteller Ine Gangdal. Side 18 Ine

Detaljer

Innhold DIN VEI TIL EN BEDRE HVERDAG

Innhold DIN VEI TIL EN BEDRE HVERDAG - V E R 1. 2 COACH CAFE 3 P C O A C H R O G E R K V A L Ø Y DIN VEI TIL EN BEDRE HVERDAG Velkommen til Coach Cafe ebok. Coach Cafe AS ved 3P coach Roger Kvaløy hjelper mennesker i alle faser i livet. Brenner

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen!

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Unngå å dille og dalle når du leverer barnet i barnehagen. Er du bestemt og tydelig gjør du dere begge en tjeneste. Illustrasjonsfoto: Shutterstock Synes du det er

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

Vaktbransjens egen skole. Kurs og utdanning KORT OM VEKTERSKOLEN VEKTEROPPLÆRING TRINN 1-3 FAGBREV KORT OM VEKTERYRKET. www.vekterskolen.

Vaktbransjens egen skole. Kurs og utdanning KORT OM VEKTERSKOLEN VEKTEROPPLÆRING TRINN 1-3 FAGBREV KORT OM VEKTERYRKET. www.vekterskolen. Vaktbransjens egen skole Kurs og utdanning 2007 KORT OM VEKTERSKOLEN VEKTEROPPLÆRING TRINN 1-3 FAGBREV KORT OM VEKTERYRKET www.vekterskolen.no Kort om Vekterskolen Vekterskolens oppgave er å sikre en enhetlig

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 11/00262-7 Dato for kontroll: 11.02.2011 Rapportdato: 23.06.2011 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Senterdrift Halden Storsenter Sted: Halden Utarbeidet av: Knut B. Kaspersen Stein Erik

Detaljer

Pepperstad Grendehus, utleiehefte

Pepperstad Grendehus, utleiehefte Pepperstad Grendehus, utleiehefte Pepperstad Grendehus Persontall Hel sal: Uten faste sitteplasser: Maks 330 personer samtidig Med faste sitteplasser: Maks 141 personer samtidig Delt sal: Uten faste sitteplasser:

Detaljer

Vi erstatter den tradisjonelle oppslagstavlen

Vi erstatter den tradisjonelle oppslagstavlen Norges mest moderne og dynamiske oppslagstavle Vi erstatter den tradisjonelle oppslagstavlen Nå kan du kommunisere med beboerne via en digital skjerm i oppgangen hva er engage? Digitalisert oppslagstavle

Detaljer

Intervjuguide brukersamtaler

Intervjuguide brukersamtaler Intervjuguide brukersamtaler SON-DIP Dato: Navn: Alder: Familie: Bosted: Introduksjon Hvordan bor du? Hvem er de viktigste personene i din hverdag? Hva liker du best å gjøre? Hva prioriterer du å bruke

Detaljer

Sikkerhet - Bransjestatistikk 2010

Sikkerhet - Bransjestatistikk 2010 Sikkerhet Bransjestatistikk 2010 NHO Service, Lasse Tenden august 2010 Marked nøkkeltall Samlet var det 243 godkjente sikkerhetsselskaper i Norge ved utgangen av 2009. NHO Service organiserer 193 virksomheter

Detaljer

Husbrannslange åpne vannkranen to ganger i året og sjekk at vanntrykket er tilfredsstillende samt at slangen ikke lekker.

Husbrannslange åpne vannkranen to ganger i året og sjekk at vanntrykket er tilfredsstillende samt at slangen ikke lekker. BRANNSIKKERHET 3 E Seksjonseiers ansvar Hver leilighet skal i henhold til 2-5 i Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn ha minst én godkjent røykvarsler plassert slik at den høres tydelig på alle

Detaljer

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.)

(Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette spillet.) Scener fra en arbeidsplass et spill om konflikt og forsoning for tre spillere av Martin Bull Gudmundsen (Advarsel: Mennesker som allerede er i reell konflikt med hverandre, bør muligens ikke spille dette

Detaljer

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013

Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Teambuilding er lett og enkelt! SD Lynn Åsnes Kick off 5. januar 2013 Når, hvor, hvem og hvordan Når: Begynn å tenke teambuilding med en gang; det er ikke bare for erfarne konsulenter. Det er ikke nødvendig

Detaljer

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Bakgrunnen for møte 13 (I og II) I forbindelse med uønskede hendelser i Statoil, skal det skrives en Rapport Uønsket Hendelse (RUH). Rapporten skal inneholde

Detaljer

Personsikkerhet. Personer har behov for trygghet i en nødsituasjon.

Personsikkerhet. Personer har behov for trygghet i en nødsituasjon. Personsikkerhet Personer har behov for trygghet i en nødsituasjon. Er man ute av syne eller hørselsrekkevidde for andre mennesker krever dette ekstra oppmerksomhet! Hva kan gjøres for å skape trygghet?

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Din komplette sikkerhetsleverandør

Din komplette sikkerhetsleverandør Din komplette sikkerhetsleverandør Sikkerhet for alt du vil beskytte 2 Din kompletta säkerhetsleverantör CERTEGO er din trygge partner i sikkerhet En sikkerhetsløsning er en viktig investering, som omfatter

Detaljer

SERVICEHEFTE for Dagligvarebutikker i Finnøy Kommune

SERVICEHEFTE for Dagligvarebutikker i Finnøy Kommune SERVICEHEFTE for Dagligvarebutikker i Finnøy Kommune 1 Innholdsfortegnelse Heftets hensikt 3 Våre forventninger til deg 4 Turister 5 Lykkes du så lykkes naboen 6 Serviceholdninger internt 7 Våre holdninger

Detaljer

Med litt redigering av dette utdraget, kan man gjennomføre en utrolig morsom arbeidsscene.

Med litt redigering av dette utdraget, kan man gjennomføre en utrolig morsom arbeidsscene. AMATØRENE Av: Pål Sletaune (IVER) Med litt redigering av dette utdraget, kan man gjennomføre en utrolig morsom arbeidsscene. EXT. GATE UTENFOR/INT. GATEKJØKKEN ETTERMIDDAG En litt forhutlet skikkelse kommer

Detaljer

Kommunalkonferransen 2010. Juling på jobben? Om vold og trusler i offentlig sektor. Inger Marie Hagen Fafo

Kommunalkonferransen 2010. Juling på jobben? Om vold og trusler i offentlig sektor. Inger Marie Hagen Fafo 1 Kommunalkonferransen 2010 Juling på jobben? Om vold og trusler i offentlig sektor Inger Marie Hagen Fafo 2 4 prosent utsatt for vold på jobben siste 12 måneder Ca 100.000 arbeidstakere 1/3 av ALL VOLD

Detaljer

redder liv - sikrer verdier

redder liv - sikrer verdier redder liv - sikrer verdier NX-5 En sikkerhetsalarm for bobiler og campingvogner den ultimate sikkerhetsalarm den ultimate redder liv - sikrer verdier På tur med bobil eller campingvogn søker du friheten

Detaljer

Peter Filipov foreslått. Vedtak: Valgt.

Peter Filipov foreslått. Vedtak: Valgt. 1 Sletteløkka Boligsameie Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sletteløkka Boligsameie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal

David Levithan. En annen dag. Oversatt av Tonje Røed. Gyldendal David Levithan En annen dag Oversatt av Tonje Røed Gyldendal Til nevøen min, Matthew. Måtte du finne lykke hver dag. Kapittel én Jeg ser bilen hans kjøre inn på parkeringsplassen. Jeg ser ham komme ut.

Detaljer

I denne utgaven informerer vi om:

I denne utgaven informerer vi om: Tverrbakken, 16.09.10 Styret informerer I denne utgaven informerer vi om: 1. Innbrudd og hærverk 30.07. og 01.08. 2. Felling av lønnetre 3. Fellesrom oppjustert, også med trådløst nettverk 4. Informasjonshefte

Detaljer

Alarmen er slått av. Easy Series-alarmsystem Sikkerhet på en enkel måte nå med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk

Alarmen er slått av. Easy Series-alarmsystem Sikkerhet på en enkel måte nå med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk Alarmen er slått av Easy Series-alarmsystem Sikkerhet på en enkel måte nå med wlsn* * trådløst lokalt sikkerhetsnettverk Sikkerhet kommer først Du vil selvfølgelig beskytte boligen og bedriften din på

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

FEM REGLER FOR TIDSBRUK

FEM REGLER FOR TIDSBRUK FEM REGLER FOR TIDSBRUK http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Mange av oss syns at tiden ikke strekker til. Med det mener vi at vi har et ønske om å få gjort mer enn det vi faktisk får gjort. I

Detaljer

Brannvern ved Studentersamfundet i Trondhjem

Brannvern ved Studentersamfundet i Trondhjem Brannvern ved Studentersamfundet i Trondhjem Sist oppdatert 23. oktober 2012 Godkjent av Finansstyret 13. desember 2012 Ved Studentersamfundet i Trondheim er Finansstyrets leder, øverste brannansvarlig.

Detaljer

Smart Kommune digitalisering og mobilitet i kommunen. Atea Community, Tromsø 15. september 2015 Egil Bredgaten og Stein C.

Smart Kommune digitalisering og mobilitet i kommunen. Atea Community, Tromsø 15. september 2015 Egil Bredgaten og Stein C. Smart Kommune digitalisering og mobilitet i kommunen Atea Community, Tromsø 15. september 2015 Egil Bredgaten og Stein C. Tømmer Telenor Internett og mobilitet er den viktigste driveren for endring Den

Detaljer

ANSVARS- OG ORDENSREGLER VED BRUK/LEIE AV KOMMUNALE LOKALER

ANSVARS- OG ORDENSREGLER VED BRUK/LEIE AV KOMMUNALE LOKALER ANSVARS- OG ORDENSREGLER VED BRUK/LEIE AV KOMMUNALE LOKALER Generelt: Kontraktskriver skal være over 18 år, og vedkomme er ved underskrift av leiekontrakt ansvarlig for at brukere(trenere, instruktører

Detaljer

Fysisk områdesikring. www.rosing.no

Fysisk områdesikring. www.rosing.no Fysisk områdesikring www.rosing.no Rosing`s Industrier AS har totalløsninger for sikring av personell og verdier. Er bedriften trygg på både dag- og kveldstid? Det er sentrale spørsmål når sikkerheten

Detaljer

Orientering om kamerakontroll av kommunale eiendommer.

Orientering om kamerakontroll av kommunale eiendommer. Orientering om kamerakontroll av kommunale eiendommer. Stavanger kommune har kamerakontroll på eiendommene sine for å forebygge og verne mot hærverk og innbrudd. Bymiljø og utbygging Stavanger eiendom

Detaljer

Vedlegg 1. Kravspesifikasjon

Vedlegg 1. Kravspesifikasjon Vedlegg 1 Kravspesifikasjon Definisjoner PBE Plan- og bygningsetaten Bygg/Bygget Referer til Plan- og bygningsetatens (heretter: PBE) bygg i Vahls gate 1, Oslo. 1. Mobil vakttjeneste (innvendig vaktrunde)

Detaljer

Elektronisk boliglås. -Yale Doorman. An ASSA ABLOY Group brand

Elektronisk boliglås. -Yale Doorman. An ASSA ABLOY Group brand Elektronisk boliglås -Yale Doorman An ASSA ABLOY Group brand Yale Doorman Har du nøkkelskap i gangen? Nøkkelknippe i lommen? Ekstra nøkkel gjemt under en stein i busken eller hos naboen? Eller enda verre;

Detaljer

LEIKRIT: ONNUR ÚTGÁVA PASSASJEREN SAKARIS STÓRÁ INT. SYKEHUS -KVELD (PROLOG)

LEIKRIT: ONNUR ÚTGÁVA PASSASJEREN SAKARIS STÓRÁ INT. SYKEHUS -KVELD (PROLOG) LEIKRIT: ONNUR ÚTGÁVA PASSASJEREN SAKARIS STÓRÁ INT. SYKEHUS -KVELD (PROLOG) Vage silouetter av et syke-team. Projecteres på en skillevegg. Stemmene til personalet samt lyden av en EKG indikerer at det

Detaljer

KÄRCHER FLEET. Du administrerer virksomheten din, vi gir deg den oversikten du trenger PROFESSIONAL KÄRCHER FLEET

KÄRCHER FLEET. Du administrerer virksomheten din, vi gir deg den oversikten du trenger PROFESSIONAL KÄRCHER FLEET KÄRCHER FLEET Du administrerer virksomheten din, vi gir deg den oversikten du trenger PROFESSIONAL KÄRCHER FLEET FULLSTENDIG OVERSIKT GJØR DET LETTERE Å LYKKES Kärcher Fleet er innovativ profesjonell maskinparkadministrasjon

Detaljer

Klar for eldrebølgen?

Klar for eldrebølgen? Alderdom i 2020 Klar for eldrebølgen? 11. juni 30. august Med støtte fra Helsedirektoratet Alderdom i 2020 Klar for eldrebølgen? 11. juni 30. august Innen 2035 vil Norge ha dobbelt så mange innbyggere

Detaljer

Mariboesgate 13 BRUKERVEILEDNING. Oppdatert: 4 januar 2010. Side 1 av 5

Mariboesgate 13 BRUKERVEILEDNING. Oppdatert: 4 januar 2010. Side 1 av 5 Mariboesgate 13 BRUKERVEILEDNING Oppdatert: 4 januar 2010 Side 1 av 5 1. HENVENDELSE OM UTLEIE, LEIEKONTRAKT, OG DRIFT Kontaktperson utleie og leiekontrakt: First Property Fund Management AS v/ Ole-Jacob

Detaljer

Mor Så hva vil du gjøre? Du kan ikke oppdra en unge med den mannen. Jeg mener, se på deg. Se på hva han har gjort mot deg.

Mor Så hva vil du gjøre? Du kan ikke oppdra en unge med den mannen. Jeg mener, se på deg. Se på hva han har gjort mot deg. Stue, morgen ROBERT, mann i slutten av tjueårene, lener seg mot vinduskarmen og ser utover gata. Han virker svett og sliten, han studerer et par med barnevogn som går forbi under han. Han stryker knoklene

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Orientering om kamerakontroll av kommunale eiendommer.

Orientering om kamerakontroll av kommunale eiendommer. Orientering om kamerakontroll av kommunale eiendommer. Stavanger kommune har kamerakontroll på eiendommene sine for å forebygge og verne mot hærverk og innbrudd. Bymiljø og utbygging Stavanger eiendom,

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Det vises til Datatilsynets kontroll hos virksomheten den 28. september 2011 og Datatilsynets varsel om vedtak av 3.november 2011.

Det vises til Datatilsynets kontroll hos virksomheten den 28. september 2011 og Datatilsynets varsel om vedtak av 3.november 2011. Sjøsiden v/senterleder Teatergaten 6 3187 HORTEN Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 11/01070-2/SEV 12. mars 2012 Vedtak om pålegg og endelig kontrollrapport Det vises til Datatilsynets

Detaljer

Dilemma. kan delta på de ulike aktivitetene Hvite Due tilbyr.

Dilemma. kan delta på de ulike aktivitetene Hvite Due tilbyr. Ali er ansatt i kommunen. Han har ansvar for utbetaling av økonomisk støtte til brukere med ulik grad av uførhet. En av brukerne han er ansvarlig for, deltar på flere aktiviteter på et aktivitetssenter

Detaljer

BLÅ RESSURS. Det handler om å få muligheten.

BLÅ RESSURS. Det handler om å få muligheten. BLÅ RESSURS Det handler om å få muligheten. Blå Ressurs - Lars Jørgen er utrolig dyktig og vi er veldig fornøyde med ham. Han passer utmerket til den jobben han gjør. Alexander Aas handler om å gi noen

Detaljer

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19 Årgang 13 2011 Nr 1 2 Hva er KIM senteret? 3 Navnekonkurranse 4 Akademiet 5 Latterhjørnet 6 Datadrift 7 Kafé No. 19 M A R S Hva er KIM? Stiftelsen KIM-senteret er en attføringsbedrift i Trondheim sentrum.

Detaljer

DEL 1: VAKTSENTRAL DEL 2: PATRULJE

DEL 1: VAKTSENTRAL DEL 2: PATRULJE Brannmester manus JHV Av Glenn André Viste Bøe (mai 2011) Rollebeskrivelse: En Brannmester er et forbilde. Brannmesteren er sikker i sin sak, og er forberedt på alle situasjoner. Oppstår det et problem,

Detaljer

SIKKERHET I VAREHANDEL. Intelligente kameraløsninger og videoanalyse relevant for både drift og marked. Intelligent kameraovervåking og tåkesikring

SIKKERHET I VAREHANDEL. Intelligente kameraløsninger og videoanalyse relevant for både drift og marked. Intelligent kameraovervåking og tåkesikring lø n n s o m t m e d k a m e r a Intelligente kameraløsninger og videoanalyse relevant for både drift og marked ET MAGASIN OM SIKKERHET FRA SECURITAS n y e s i k k e r h e ts lø s n i n g e r Intelligent

Detaljer

Skjema for egen evaluering

Skjema for egen evaluering Underlagt taushetsplikt etter energiloven 9-3 jf bfe 6-2. Unntatt fra innsyn etter offentleglova 13. (når utfylt) Skjema for egen evaluering Beskyttelse av driftskontrollsystem Dato for gjennomgang: Ansvarlig

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

360 eworker. Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad

360 eworker. Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad 360 eworker Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad 360 eworker - Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 Jobb med saksbehandlingsoppgaver, dokumenter

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live.

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED - basert på en sann historie I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED handler om

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 8. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: HAUGALANDET Alle kopirettigheter på tekst innhold tilhører UE Rogaland og HSA 1 HAUGALANDET

Detaljer

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker.

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker. Snørekjøring Å bli trukket av hunden på ski er noe av det morsomste jeg vet. Når jeg er ute på skitur, blir jeg alltid like overrasket over at det ikke er flere som benytter hunden sin til snørekjøring.

Detaljer

På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik

På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for sykepleierutdanning Postadresse:

Detaljer

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Paula Hawkins Ut i vannet Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Til alle brysomme Jeg var svært ung da jeg ble sprettet Enkelte ting bør man gi slipp på andre ikke Det er delte meninger om hvilke The Numbers

Detaljer