SALGSPROSPEKT. For salg Næringsseksjon Jens Bjelkes gate 12, Oslo. Selges ved Hadrian Eiendom AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SALGSPROSPEKT. For salg Næringsseksjon Jens Bjelkes gate 12, Oslo. Selges ved Hadrian Eiendom AS"

Transkript

1 SALGSPROSPEKT For salg Næringsseksjon Jens Bjelkes gate 12, Oslo Selges ved Hadrian Eiendom AS

2 KONTAKTPERSONER Spørsmål knyttet til salgsobjektet eller salgsprosessen skal stilles til personen under. Under ingen omstendighet skal noen av leietakerne i eiendomsmassen kontaktes uten forhåndsklarering fra Hadrian Eiendom AS. Atle Standnes Mobil: Hadrian Eiendom AS Postboks 1242 Vika 0110 Oslo Besøksadresse: Olav Vs. gate 1, Oslo Fax:

3 MANDAT Hadrian Eiendom har eksklusivt mandat til å forberede og forestå salg av næringsseksjon - gnr 229 bnr 53 snr 2, Jens Bjelkes gate 12 i Oslo kommune. Hadrian Eiendom AS har ikke anledning til, på egen hånd, å føre forhandlinger eller på annen måte føre samtaler som er forpliktende for oppdragsgiver. Selger står fritt til på et hvert tidspunkt å anta eller forkaste ethvert bud. Selger forbeholder seg videre retten til å endre tidsplanen for salget eller salgsprosedyren. SALGSOBJEKTET Selger: Monolitten Eiendom AS org. nr.: Hjemmelshaver: Monolitten Eiendom AS org. nr.: Salgsobjekt: Gnr 229 bnr 53 snr 2 i Oslo kommune Grunnbok ligger som vedlegg 1.

4 EIENDOMMEN BELIGGENHET/OMRÅDE/OFFENTLIG KOMMUNIKASJON Eiendommen har sentral beliggenhet i gamle Oslo. Grünerløkka ligger i umiddelbar nærhet med et godt utvalg av forretninger, butikker, kafeer, restauranter og servicetilbud. Jens Bjelkes gate er hovedadkomstveien til eiendommen med bil. Beliggenheten gir kort vei til offentlig kommunikasjon i Thorvald Meyers gate, Sars` gate og på Oslo S. Tomten er avmerket i skravert rød farge. Offentlig kommunikasjon befinner seg i umiddelbar nærhet. TOMT Eiet tomt på m² tilhørende sameiet, jf. arealbekreftelsen. Tomten er flat, topografien for tilgrensende eiendommer er også flat. Arealbekreftelsen ligger som vedlegg 2. Adresse: Jens Bjelkes gate 12, 0562 Oslo 4

5 REGULERING Næringsseksjonen er i reguleringskart / -bestemmelser S3836 datert beskrevet som felt B, se tegning. Reguleringen for felt B tillater byggeområde for bolig, kontor og forretning. I felt B skal første etasje benyttes til forretning eller kontor. For reguleringskart med bestemmelser, se vedlegg 3. Historisk informasjon i fbm søknad om rammetillatelse ligger som vedlegg 4. Felt B 5

6 BEBYGGELSEN / BYGNINGSAREAL / PLANLØSNING / ETASJEHØYDER I hht til søknad om rammetillatelse datert 13. november 2000 kan vi opplyse om følgende forhold. Parkeringskjeller Det er anlagt kjeller under byggene A, B, og D samt under gårdsrommet. Kjellerarealene benyttes til biloppstillingsplasser, teknisk rom og fellesboder med sykkeloppstillingsplasser. Adkomst til parkeringskjeller skjer med rampe fra Jens Bjelkes gate som forutsatt i reguleringen. I reguleringsbestemmelsene 11 forutsettes det som et minimum at det skal anlegges 38 parkeringsplasser, 2 av parkeringsplassene tilhører seksjon nr. 2, plassering er ihht tegning. Fasade / konstruksjoner Bygget er fundamentert til fjell og kjeller er bygd med plaststøpt betong. Prosjektet er basert på konstruksjoner med bærende ytterveggselementer i betong med mellomliggende fritt spennende hulldekke i betong. Konstruksjonsprinsippet gir stor fleksibilitet på de enkelte etasjeplaner og imøtekommer eventuelle framtidige behov for endringer. Adkomsten til leilighetene i borettslaget fra 2. etasje og oppover er via eget trappeløp og heis som også seksjonen deler bruksretten til. Seksjonens areal er på 481 m² BTA og ligger i byggets 1. etasje. Arealene ble noe ombygd for Stiftinga Det Norske Samlaget i 2012/2013, men arealene fremstår i hovedsak slik de ble satt i stand fra byggeåret Seksjonen inneholder en miks mellom cellekontorer og åpent landskap, kjøkkenkrok, møterom, garderober, toalett og lager. Etasjehøyden i inngangspartiet er 2,97 meter fra dekket til systemhimling og mellom 2,4 2,85 meter for kontor- og korridor arealer fra gulv til systemhimling. Fasade- og plantegninger as built ligger som vedlegg 5. Snitt av byggets underetasje, 1. etasje og 2. etasje 6

7 Inngangsparti Planløsning av kjeller, p-plassene tilknyttet seksjonen er markert med rødt P-kjeller 7

8 STANDARD / TEKNISK BESKRIVELSE Seksjonen er oppført i år 1999/2000 og ombygd/pusset opp i 2012 og fremstår som moderne og delikate næringsarealer. Seksjonen har oppvarming via panelovner. Ventilasjon for seksjonen går via et separat ventilasjonsanlegg/kjøleanlegg som kun tjener seksjonen og som er plassert i underetasjen. Det er inngått servicekontrakt med Rent inneklima AS som omfatter et besøk i året. Avtalen kan sies opp med 6 mnd skriftlig varsel. FERDIGATTEST Ferdigattest foreligger og ligger som vedlegg 6. BEVARING Det er ikke bevaringshensyn å ta ifht seksjonen. FORURENSNING Selger er ikke kjent med noe forurensning på eiendommen. PARKERING Det medfølger 2 p-plasser til seksjonen i garasjekjeller. ENERGIATTEST Det foreligger ikke energiattest for salgsobjektet. SAMEIET Seksjonen er en del av Sameiet Sofienberg og driftes av OBOS. Sameiet har egen hjemmeside; 8

9 9

10 LEIEFORHOLD - INNTEKT-/ KOSTNADSBILDE LEIEFORHOLD/LEIEINNTEKTER Stiftinga Det Norske Samlaget, org nr er et norsk forlag med formål å utgi bøker på nynorsk. Samlaget ble stiftet i 1868 og ble siden delt i to institusjoner, litteraturselskapet og forlaget. Forlaget er siden 1978 vært en selveiende forretningsgivende stiftelse. Stiftinga Det Norske Samlaget er en sjøleigande, forretningsdrivende forlag som har til oppgave å gi ut skrifter på nynorsk og norske målføre. Stiftelsen skal ytre kunnskapen om norsk mål og odle og styrke nynorsken som kulturmål i litteratur, undervisning og alt samfunnsliv ellers. Skolebøker og undervisningsmateriell skal komme ut på begge de offisielle skriftformene, eller i den skriftformen som svarer til det undervisningsformålet de skal underbygge. Samlaget hadde en omsetning på ca. MNOK 49, 66 og 71 i år 2013, 2012 og Resultatgraden var 1,52 %, 5,08 % og -20,12 % i år 2013, 2012 og Årsleien for kontorene utgjør NOK ,- eks. mva. basert på et leieareal i 1. etasje på 481 kvm BTA*. Årsleien for 2 parkeringsplasser utgjør NOK ,- eks. mva. (2 plasser x NOK pr. mnd eks. mva.)* Samlet leie inkl. parkering er NOK eks. mva.* I tillegg til leien betaler leietaker en forholdsmessig andel av eiendommens felleskostnader. Annualisert leie for år 2015 er etter estimert prisregulering totalt på NOK ,- (KPI justert frem til med 4,4 %). 100 % KPI justering av leien, i henhold til SSB`s statistikker hvert år. Første regulering 1. januar 2014, opprinnelig kontraktsindeks er indeksen for januar Leieforholdet løper fra og frem til , leieforholdet kan ikke sies opp i leieperioden. Leietaker har rett til å forlenge leieforholdet i en periode på 5 år på samme vilkår som i leieavtalen, dog slik at leien skal justeres til markedsleie. Leietaker stiller garanti tilsvarende 6 måneders leie inkludert andel fellesomkostninger. Leiekontrakt med bilag ligger som vedlegg 7. EIERKOSTNADER / SKATTETAKST / LIGNINGSVERDI / FORSIKRING Seksjonen er en del av Sameiet Sofienberg, leietaker betaler en forholdsmessig andel av eiendommens felleskostnader. Det er pt. ikke eiendomsskatt i Oslo kommune. Ligningsverdi for den delen av seksjonen som tilknyttes salgsobjektet var på NOK ,- for Leietaker dekker forsikring av eiendommen gjennom sameiets felleskostnader. Opplysninger fra forretningsfører m/husordensregler, vedtekter, regnskap og årsberetning (2013) ligger som vedlegg 8. *oppgitt leie er ikke indeksregulert. 10

11 YTTERLIGERE INFORMASJON HEFTELSER Det forutsettes at kjøper setter seg inn i seksjonen heftelsesbilde. Utskrift av grunnboksblad følger som vedlegg 1. Kjøper overtar seksjonen med de heftelser som foreligger med unntak av de tinglyste obligasjoner som gjelder nåværende eiers låneopptak dersom disse forutsettes innfridd ifm. overtakelse. Interessenter oppfordres til å gjøre egen undersøkelse man finner nødvendig knyttet til heftelser/rettigheter forbundet med seksjonen. Selger fraskriver seg ansvaret for innholdet i servitutter påheftet seksjonen. TINGLYSTE SERVITUTTER Det er tinglyst en rekke servitutter på seksjonen se vedlagt grunnbok. Tinglyste dokumenter i Oslo før 1952 kan hentes ut via denne linken; primreg=pbok&idx_fylke=3&idx_textsearch=&js=j KONSESJON Eiendommen er ikke konsesjonspliktig, jf. Konsesjonsloven 4. SALGSSTRUKTUR - AVGIVELSE AV BUD PRISANTYDNING/OMKOSTNINGER Gi bud. Ved eiendomsoverdragelse påløper følgende kostnader for kjøper: Dokumentavgift til staten: 2,5 % av kjøpesum Tinglysingsgebyr skjøte: NOK 525,- Tinglysingsgebyr pantobl. NOK 607,- pr. stk. inkl pantattest Evt. andre gebyrer herunder konsesjonsgebyr, eierskiftegebyr sameie. SALGSPROSESSEN Salgsprosessen er planlagt etter følgende fremdriftsplan; Det tas forbehold om evt. endringer. 11

12 BUD Potensielle kjøpere inviteres til inngivelse av bud med basis i dette salgsprospektet med vedlegg og de forutsetninger som legges til grunn her, herunder spesielt kontraktutkast som ligger som vedlegg 9. Det forutsettes at kjøper har satt seg inn i dokumentasjonen. Dersom bud avgis med andre forhold/forbehold må dette i budet beskrives eksplisitt. Det legges opp til en åpen budgivning. Bud skal kun avgis skriftlig til megler. Finansiering må dokumenteres som vedlegg til budet. Muntlig bud aksepteres ikke. Budet skal signeres av en person som har prokura eller signaturrett. Kopi av firmaattest og legitimasjon vedlegges. Dokumentasjon som underbygger tilliten til budgivers betalings- og gjennomføringsevne og/ eller manglende forespurt dokumentasjon vil bli tillagt vekt. Bud med forbehold vil under ellers like forhold blir rangert lavere enn bud uten forbehold. Det opplyses at selger kan gå i forhandlinger og/eller akseptere bud når som helst, uten å måtte opplyse om dette til evt. andre budgivere og/eller interessenter. Selger forbeholder seg retten til å forkaste samtlige bud, herunder evt. velge å ikke gjennomføre et salg. ANSVAR FOR AVGITT INFORMASJON Informasjonen i dette prospekt er hentet fra selger og fra offentlige kilder. Informasjonen er bearbeidet etter beste skjønn, men megler kan ikke ta ansvar for at informasjonen er riktig eller fullstendig. Hadrian Eiendom AS fraskriver seg ansvaret for ethvert tap som følger av at opplysninger som er gitt er misvisende, feilaktige eller ufullstendige, samt for tap som på annen måte oppstår som følge av investeringer i eiendommen. AS anses tilforlatelige. Selger svarer kun for de evt. garantier, inneståelser eller lignende som er uttrykkelig avgitt i kjøpekontrakt. De angitte arealer er avgitt etter beste skjønn. Selger er ikke ansvarlig for de angitte arealtall og kjøper vil bli gitt tilgang for å foreta egne målinger før avgivelse av bud om ønskelig. Ovennevnte forhold forutsettes hensyntatt ved avgivelse av bud. FORHOLDET TIL AVHENDINGSLOVEN Eiendommen og dets tilbehør selges as is dvs. at avhendingsloven 3-9 fravikes slik at eiendommen ikke skal kunne ha mangel. Kjøper overtar blant annet det fulle ansvar for evt. skjulte feil. Kjøper skal også bære det fulle ansvar for eventuell forurensing som eksisterer på eiendommen. Heller ikke forhold som angitt i avhendingsloven 3-7 og 3-8 skal utgjøre mangel med mindre selger har opptrådt svikaktig. As is forbeholdet over omfatter også forhold knyttet til opprydding, rengjøring og lignende. Likeledes evt. feil og mangler på fastmontert utstyr som f. eks brannmeldere og lignende. Videre fravikes avhendingsloven 3-2 idet kjøper bærer ansvaret for at den påtenkte bruk er egnet i eiendommen og kan tillates. Herunder er det kjøpers ansvar å for egen del verifisere/ vurdere evt. potensial knyttet til eventuell videreutvikling av eiendommen. Avhendingsloven 4-19 (2) fravikes også slik at reklamasjon (dvs. dersom selger hevder at kjøper har opptrådt svikaktig) senest kan finne sted 1 år etter overtakelse. SALGSFORUTSETNINGER Kjøper oppfordres til å befare eiendommen og gjøre tekniske, juridiske og økonomiske vurderinger ved hjelp av fagfolk før avgivelse av bud. Informasjonen i dette salgsprospekt og fremlagte data om leiekontrakter o.a. er fremskaffet fra kilder som av selger og Hadrian Eiendom 12

13 MELDING Bedrifter og andre næringsdrivende har plikt til å melde fra til konkurransetilsynet om fusjoner, oppkjøp og avtaler som fører til kontroll i andre selskaper. I den nye konkurranseloven kalles slike fusjoner, oppkjøp og avtaler for foretakssammenslutninger. I utgangspunktet er det plikt til å melde foretaks sammenslutninger hvis de involverte foretakene til sammen omsetter for over 1 milliard kroner i Norge årlig. Det er likevel ikke meldeplikt hvis bare ett av foretakene har over 100 millioner i årlig omsetning i Norge. Dersom erverv av eiendommen medfører at det oppstår meldepliktig foretakssammenslutning skal kjøper besørge slik melding. DOKUMENTASJON VEDLAGT 1. Grunnbokutskrift, datert Arealbekreftelse, datert Reguleringskart m/bestemmelser 4. Søknad om rammetillatelse 5. Fasade- og plantegninger as built 6. Ferdigattest 7. Leiekontrakt med bilag 8. Opplysninger fra forretningsfører m/ husordensregler, vedtekter, regnskap og årsberetning (2013) 9. Utkast kjøpekontrakt 13

14

15 1 GRUNNBOKUTSKRIFT 1VEDLEGG 1 GRUNNBOKUTSKRIFT datert

16 Navn: Saksbehandler: Hadrian Eiendom AS HADRIAN Utskrift fra Grunnboken Gårdsnummer 229, Bruksnummer 53, Seksjonsnummer 2 i 0301 OSLO kommune Utskrift fra EDR - Eiendomsregisteret Utskriftsdato Kilde: Tinglysningsmyndigheten Statens Kartverk Registrert til og med HJEMMELSOPPLYSNINGER Hjemmelshavere: HJEMMEL TIL GRUNN Kjøpesum: Omsetningstype: Fritt salg MONOLITTEN EIENDOM AS ORG.NR: GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE PENGEHEFTELSER PANTEDOKUMENT Beløp: NOK Panthaver: BOLIG OG NÆRINGSKREDITT AS ORG.NR: GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE SERVITUTTER FOR SERVITUTTER ELDRE ENN FRADELINGSDATO OG EVENTUELLE AREALOVERFØRINGER SOM KAN HA BETYDNING FOR DENNE MATRIKKELENHET HENVISES TIL HOVEDBRUKET / AVGIVEREIENDOMMEN. FOR FESTENUMMER GJELDER HENVISNINGEN SERVITUTTER ELDRE ENN FESTEKONTRAKTEN. Servitutter i grunn: ERKLÆRING/AVTALE Overført fra: 0301 / 229 / 53 / / vedr. tomtens benyttelse. GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE Overført fra: 0301 / 229 / 53 / / Bestemmelse om benyttelse GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE Utskrift fra EDR foretatt :50 Sist oppdatert :50 Utskriften er levert av: Ambita as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr ) Side 1 av 16

17 Gårdsnummer 229, Bruksnummer 53, Seksjonsnummer 2 i 0301 OSLO kommune BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE Overført fra: 0301 / 229 / 53 / / Forbud mot generende bedrift GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE Overført fra: 0301 / 229 / 53 / / Kan ikke slettes uten samtykke fra bygningsrådet GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE Overført fra: 0301 / 229 / 53 / / Kan ikke slettes uten samtykke fra bygningsrådet GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE Overført fra: 0301 / 229 / 53 / / Kan ikke slettes uten samtykke fra bygningsrådet GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE ERKLÆRING/AVTALE Overført fra: 0301 / 229 / 53 / / Vedtak av Oslo kommunes vann- og kloakkreglement Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE ERKLÆRING/AVTALE Overført fra: 0301 / 229 / 53 / / Vedtak av Oslo kommunes vann- og kloakkreglement Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE ERKLÆRING/AVTALE Overført fra: 0301 / 229 / 53 / / Vedtak av Oslo kommunes vann- og kloakkreglement Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE Overført fra: 0301 / 229 / 53 / / Kan ikke slettes uten samtykke fra bygningsrådet GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE ERKLÆRING/AVTALE Overført fra: 0301 / 229 / 53 / / Midlertidig dispensasjon fra Bygningsloven vedr. utsalgskiosk. Kan ikke slettes uten samtykke fra bygningsrådet GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN. Overført fra: 0301 / 229 / 53 / / Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE Utskrift fra EDR foretatt :50 Sist oppdatert :50 Utskriften er levert av: Ambita as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr ) Side 2 av 16

18 Gårdsnummer 229, Bruksnummer 53, Seksjonsnummer 2 i 0301 OSLO kommune BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE Overført fra: 0301 / 229 / 53 / / vedr. innredn. av kantine på loftet. Kan ikke slettes uten samtykke fra bygningsrådet GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE ERKLÆRING/AVTALE Overført fra: 0301 / 229 / 53 / / Bestemmelse om bruksendring Kan ikke slettes uten samtykke fra bygningsrådet GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE Utskrift fra EDR foretatt :50 Sist oppdatert :50 Utskriften er levert av: Ambita as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr ) Side 3 av 16

19 Gårdsnummer 229, Bruksnummer 53, Seksjonsnummer 2 i 0301 OSLO kommune BEST. OM ADKOMSTRETT Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 1 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 2 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 3 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 4 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 5 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 6 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 7 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 8 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 9 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 10 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 11 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 12 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 13 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 14 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 15 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 16 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 17 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 18 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 19 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 20 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 21 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 22 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 23 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 24 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 25 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 26 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 27 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 28 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 29 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 30 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 31 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 32 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 33 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 34 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 35 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 36 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 37 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 38 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 39 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 40 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 41 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 42 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 43 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 44 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 45 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 46 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 47 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 48 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 49 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 50 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 51 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 52 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 53 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 54 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 55 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 56 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 57 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 58 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 59 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 60 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 61 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 62 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 63 Utskrift fra EDR foretatt :50 Sist oppdatert :50 Utskriften er levert av: Ambita as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr ) Side 4 av 16

20 Gårdsnummer 229, Bruksnummer 53, Seksjonsnummer 2 i 0301 OSLO kommune Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 64 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 65 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 66 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 67 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 68 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 69 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 70 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 71 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 72 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 73 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 74 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 75 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 55 / / Rettighetshaver: 0301 / 229 / 75 / / Rettighetshaver: 0301 / 229 / 77 / / Rettighetshaver: 0301 / 229 / 78 / / Rettighetshaver: 0301 / 229 / 78 / / 1 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 78 / / 2 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 78 / / 3 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 78 / / 4 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 78 / / 5 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 78 / / 6 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 78 / / 7 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 78 / / 8 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 78 / / 9 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 78 / / 10 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 78 / / 11 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 78 / / 12 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 78 / / 13 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 78 / / 14 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 78 / / 15 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 78 / / 16 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 78 / / 17 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 78 / / 18 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 78 / / 19 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 78 / / 20 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 78 / / 21 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 78 / / 22 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 78 / / 23 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 78 / / 24 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 78 / / 25 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 78 / / 26 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 78 / / 27 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 78 / / 28 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 78 / / 29 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 78 / / 30 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 78 / / 31 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 78 / / 32 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 78 / / 33 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 157 / / 1 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 157 / / 2 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 157 / / 3 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 157 / / 4 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 157 / / 5 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 158 / / Rettighetshaver: 0301 / 229 / 159 / / Rettighetshaver: 0301 / 229 / 160 / / Rettighetshaver: 0301 / 229 / 160 / / 1 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 160 / / 2 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 160 / / 3 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 160 / / 4 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 160 / / 5 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 160 / / 6 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 160 / / 7 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 160 / / 8 Utskrift fra EDR foretatt :50 Sist oppdatert :50 Utskriften er levert av: Ambita as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr ) Side 5 av 16

21 Gårdsnummer 229, Bruksnummer 53, Seksjonsnummer 2 i 0301 OSLO kommune Rettighetshaver: 0301 / 229 / 160 / / 9 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 160 / / 10 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 160 / / 11 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 161 / / Rettighetshaver: 0301 / 229 / 162 / / Overført fra: 0301 / 229 / 53 / / Div. best. Kan bare slettes av Oslo kommune v/boligdirektøren. GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE Utskrift fra EDR foretatt :50 Sist oppdatert :50 Utskriften er levert av: Ambita as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr ) Side 6 av 16

22 Gårdsnummer 229, Bruksnummer 53, Seksjonsnummer 2 i 0301 OSLO kommune BEST. OM ADKOMSTRETT Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 1 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 2 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 3 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 4 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 5 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 6 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 7 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 8 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 9 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 10 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 11 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 12 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 13 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 14 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 15 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 16 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 17 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 18 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 19 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 20 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 21 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 22 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 23 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 24 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 25 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 26 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 27 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 28 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 29 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 30 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 31 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 32 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 33 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 34 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 35 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 36 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 37 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 38 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 39 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 40 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 41 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 42 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 43 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 44 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 45 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 46 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 47 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 48 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 49 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 50 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 51 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 52 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 53 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 54 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 55 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 56 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 57 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 58 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 59 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 60 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 61 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 62 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 63 Utskrift fra EDR foretatt :50 Sist oppdatert :50 Utskriften er levert av: Ambita as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr ) Side 7 av 16

23 Gårdsnummer 229, Bruksnummer 53, Seksjonsnummer 2 i 0301 OSLO kommune Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 64 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 65 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 66 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 67 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 68 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 69 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 70 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 71 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 72 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 73 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 74 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 75 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 75 / / Rettighetshaver: 0301 / 229 / 77 / / Rettighetshaver: 0301 / 229 / 78 / / Rettighetshaver: 0301 / 229 / 78 / / 1 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 78 / / 2 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 78 / / 3 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 78 / / 4 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 78 / / 5 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 78 / / 6 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 78 / / 7 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 78 / / 8 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 78 / / 9 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 78 / / 10 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 78 / / 11 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 78 / / 12 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 78 / / 13 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 78 / / 14 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 78 / / 15 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 78 / / 16 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 78 / / 17 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 78 / / 18 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 78 / / 19 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 78 / / 20 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 78 / / 21 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 78 / / 22 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 78 / / 23 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 78 / / 24 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 78 / / 25 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 78 / / 26 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 78 / / 27 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 78 / / 28 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 78 / / 29 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 78 / / 30 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 78 / / 31 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 78 / / 32 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 78 / / 33 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 157 / / 1 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 157 / / 2 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 157 / / 3 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 157 / / 4 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 157 / / 5 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 158 / / Rettighetshaver: 0301 / 229 / 159 / / Rettighetshaver: 0301 / 229 / 160 / / Rettighetshaver: 0301 / 229 / 160 / / 1 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 160 / / 2 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 160 / / 3 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 160 / / 4 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 160 / / 5 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 160 / / 6 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 160 / / 7 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 160 / / 8 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 160 / / 9 Utskrift fra EDR foretatt :50 Sist oppdatert :50 Utskriften er levert av: Ambita as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr ) Side 8 av 16

24 Gårdsnummer 229, Bruksnummer 53, Seksjonsnummer 2 i 0301 OSLO kommune Rettighetshaver: 0301 / 229 / 160 / / 10 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 160 / / 11 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 161 / / Rettighetshaver: 0301 / 229 / 162 / / Overført fra: 0301 / 229 / 53 / / Div. best. Kan bare slettes av Oslo kommune v/boligdirektøren. GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE Utskrift fra EDR foretatt :50 Sist oppdatert :50 Utskriften er levert av: Ambita as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr ) Side 9 av 16

25 Gårdsnummer 229, Bruksnummer 53, Seksjonsnummer 2 i 0301 OSLO kommune BEST. OM ADKOMSTRETT Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 1 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 2 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 3 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 4 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 5 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 6 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 7 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 8 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 9 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 10 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 11 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 12 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 13 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 14 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 15 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 16 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 17 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 18 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 19 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 20 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 21 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 22 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 23 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 24 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 25 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 26 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 27 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 28 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 29 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 30 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 31 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 32 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 33 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 34 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 35 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 36 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 37 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 38 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 39 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 40 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 41 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 42 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 43 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 44 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 45 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 46 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 47 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 48 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 49 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 50 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 51 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 52 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 53 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 54 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 55 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 56 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 57 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 58 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 59 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 60 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 61 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 62 Rettighetshaver: 0301 / 229 / 53 / / 63 Utskrift fra EDR foretatt :50 Sist oppdatert :50 Utskriften er levert av: Ambita as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr ) Side 10 av 16

Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie

Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2016. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie

Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie 1 Malmøgata 9 Sameie Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie

Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie 1 St. Halvardsgate 20 Sameie Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Skeiegrenda Panorama

Til seksjonseierne i Sameiet Skeiegrenda Panorama Til seksjonseierne i Sameiet Skeiegrenda Panorama Velkommen til sameiermøte tirsdag 4. april kl. 1800, på Skeie skole. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2016. Styret håper du

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie 1 Solsiden 1 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til beboerne i Kjørbo Vest Eierseksjonssameie

Til beboerne i Kjørbo Vest Eierseksjonssameie 1 Kjørbo Vest Eierseksjonssameie Til beboerne i Kjørbo Vest Eierseksjonssameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 1 Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG 6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 98 Boligsameie

Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 98 Boligsameie Sameiermøte 2014 Hans Nordahls gate 98 Boligsameie 1 Hans Nordahls Gate 98 Boligse. Til seksjonseierne i Hans Nordahls gate 98 Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning

Detaljer

Til beboerne i Rådhusgata 21 Sameie

Til beboerne i Rådhusgata 21 Sameie 1 Rådhusgata 21 Sameie Til beboerne i Rådhusgata 21 Sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie. Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 96 Boligsameie

Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie. Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 96 Boligsameie Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie Sameiermøte 2014 Hans Nordahls gate 96 Boligsameie 1 Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie Til seksjonseierne i Hans Nordahls gate 96 Boligsameie Velkommen til sameiermøte.

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Til seksjonseierne i Skullerudtunet Terrasse Sameie

Til seksjonseierne i Skullerudtunet Terrasse Sameie 1 Skullerudtunet Terrasse Sameie Til seksjonseierne i Skullerudtunet Terrasse Sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013.

Detaljer

Til seksjonseierne i Marienfryd Utomhussameie

Til seksjonseierne i Marienfryd Utomhussameie 1 Marienfryd Utomhussameie Til seksjonseierne i Marienfryd Utomhussameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til seksjonseierne i Bjelketun Boligsameie

Til seksjonseierne i Bjelketun Boligsameie Til seksjonseierne i Bjelketun Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Til seksjonseierne i Tangerudhagen Boligsameie 1

Til seksjonseierne i Tangerudhagen Boligsameie 1 1 Tangerudhagen Boligsameie 1 Til seksjonseierne i Tangerudhagen Boligsameie 1 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Parkgården Sameiet

Til seksjonseierne i Parkgården Sameiet 1 Parkgården Sameiet Til seksjonseierne i Parkgården Sameiet Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Til seksjonseierne i Arnstein Boligsameie

Til seksjonseierne i Arnstein Boligsameie 1 Arnstein Boligsameie Til seksjonseierne i Arnstein Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE

Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE 1 Frydenbergveien 56/58/60 SE Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Innkalling til årsmøte Ordinært årsmøte i Stiftelsen Støttelagets Personalboliger avholdes fredag 29. mai 2015 kl. 13:00 i Kyrre Greppsgt. 11. Til behandling foreligger: 1. ÅRSBERETNING FOR 2014 2. ÅRSREGNSKAP

Detaljer

Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie

Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie 1 Eilif Boligsameie Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Sameiet Waldemars Hage 3 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6

Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 1 AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2013. Styret

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43

Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43 Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Til seksjonseierne i Lommedalstunet Sameie

Til seksjonseierne i Lommedalstunet Sameie 1 Lommedalstunet Sameie Til seksjonseierne i Lommedalstunet Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og

Detaljer

Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE

Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Resultatregnskap 212 Sameiet Lørenplatået Note Regnskap 212 Regnskap 211 Budsjett 212 Budsjett 213 INNTEKTER Salgsinntekter Leieinntekter Innkrevde felleskostnader 1 4 44 516 4 15 152 4 349 4 716 8 Sum

Detaljer

Til beboerne i Arnstein Boligsameie

Til beboerne i Arnstein Boligsameie 1 Arnstein Boligsameie Til beboerne i Arnstein Boligsameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 42-44

Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 42-44 1 Sameiet Kolbotnveien 42-44 Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 42-44 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Schouskvartalet Sameie

Til seksjonseierne i Schouskvartalet Sameie 1 Schouskvartalet Sameie Til seksjonseierne i Schouskvartalet Sameie Velkommen til sameiermøtet 2014. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner du bakerst i heftet

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Til seksjonseierne i Seljeveien 19 og 21 Boligsameie

Til seksjonseierne i Seljeveien 19 og 21 Boligsameie 1 Seljeveien 19 og 21 Boligsameie Til seksjonseierne i Seljeveien 19 og 21 Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Utskrift fra Grunnboken

Utskrift fra Grunnboken Navn: Røisland & Co Prosjektsalg AS Saksbehandler: EF Saksreferanse: 1-0186/13 Utskrift fra Grunnboken Gårdsnummer 227, Bruksnummer 309, Seksjonsnummer 8 i 0301 OSLO kommune Utskrift fra EDR - Eiendomsregisteret

Detaljer

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag Årsberetning for Gladengen Park Borettslag 1. Virksomhetens art og hvor den drives Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom

Detaljer

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14 Borettslaget Parkgata 14 v/ styreleder Jarle Andersen E-post: jarland@online.no Tromsø, 13.3.215. Vår ref.: JB Deres ref.: Utkast til årsregnskap for 214 Vedlagt følger årsregnskap for Borettslaget Parkgata

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43

Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43 1 Sameiet Trondheimsveien 43 Til seksjonseierne i Sameiet Trondheimsveien 43 Velkommen til sameiermøte Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Lillohagen Nedre Sameie

Til seksjonseierne i Lillohagen Nedre Sameie 1 Lillohagen Nedre Sameie Til seksjonseierne i Lillohagen Nedre Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2009

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2009 Borettslaget 4 Blocks BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 29 Ordinær generalforsamling i Borettslaget 4 Blocks avholdes tirsdag 21. april 29 kl. 12: hos BN-megler, Bygdøy Allé 34. TIL

Detaljer

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den Sak 1: Konstituering Innstilling til de respekti

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den Sak 1: Konstituering Innstilling til de respekti 1 Det innkalles til ordinært sameiermøte i Lindeberglia Boligsameie Tid og sted: Tirsdag 14.4.215 kl 17. vaskeriet i Furuset sameie. Saksliste 1. Konstituering 1.1. Valg av møteleder 1.2. Valg av sekretær

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 11 Sletteløkka Boligsameie RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 667 791 20 594 247 20 617 436 20 703 116 Salg anleggsmidler

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 46

Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 46 1 Sameiet Kolbotnveien 46 Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 46 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie Velkommen til sameiermøte 2016. Denne innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2015. I tillegg finner du bakerst i heftet «Orientering om

Detaljer

Til seksjonseierne i Boligsameiet Spinnerikroken

Til seksjonseierne i Boligsameiet Spinnerikroken 1 Til seksjonseierne i Boligsameiet Spinnerikroken 7-9-11 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Til seksjonseierne i Boligsameiet Spinnerikroken

Til seksjonseierne i Boligsameiet Spinnerikroken Til seksjonseierne i Boligsameiet Spinnerikroken 7-9-11 Velkommen til sameiermøte onsdag 1. mars 2017 kl. 18.00 I Trykkeriveien 4 Sellebakk (Glassteam s lokaler) Innkallingen inneholder sameiets årsberetning

Detaljer

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 24 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Tid: Sted: Mandag 28. april kl.7:3 Smestad sykehjem REGISTRERINGSBLANKETT FOR SAMEIERMØTET Fyll ut og lever denne blanketten

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Til seksjonseierne i Parkhuset Sameiet

Til seksjonseierne i Parkhuset Sameiet PARKHUSET SAMEIET SIDE 1 Til seksjonseierne i Parkhuset Sameiet Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til seksjonseierne i Konfektfabrikken 4 Sameie

Til seksjonseierne i Konfektfabrikken 4 Sameie Til seksjonseierne i Konfektfabrikken 4 Sameie Velkommen til sameiermøte: Tirsdag 21. mars 2017 kl. 18:00 i OBOS sine lokaler, Hammersborg Torg 1. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap

Detaljer

Til seksjonseierne i Konows Gate 83 Sameie

Til seksjonseierne i Konows Gate 83 Sameie 1 Konows Gate 83 Sameie Til seksjonseierne i Konows Gate 83 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Tonsenhagen 3

Til seksjonseierne i Sameiet Tonsenhagen 3 1 Sameiet Tonsenhagen 3 Til seksjonseierne i Sameiet Tonsenhagen 3 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og

Detaljer

Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie

Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

Innkalling til sameiermøte

Innkalling til sameiermøte 1 Løvlia Boligsameie Innkalling til sameiermøte Ordinært sameiermøte i Løvlia Boligsameie holdes mandag 4. april 2016 kl. 19.00 i Smestadtoppen barnehage. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

Til aksjonærene i Fagerheimgaten 9 AS

Til aksjonærene i Fagerheimgaten 9 AS 1 Fagerheimgaten 9 AS Til aksjonærene i Fagerheimgaten 9 AS Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Boligsameiet Lunderåsen

Boligsameiet Lunderåsen Ordinært sameiermøte i Boligsameiet Lunderåsen 2013 Tid: Torsdag 25. april 2013, kl 19.00 Sted: Vesterskaun skole www.boligsameiet-lunderasen.no Innkalling til ordinært sameiermøte 2013 i Tid: Torsdag

Detaljer

Til medlemmene i Etterstadkroken Vel

Til medlemmene i Etterstadkroken Vel Til medlemmene i Etterstadkroken Vel Velkommen til årsmøte. Innkallingen inneholder vellets årsberetning og regnskap for 2016. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for vellet ved

Detaljer

SALGSPROSPEKT. Boligutviklingstomt Holmenkollen Tennisklubb, Bjørnveien 74, Oslo. Selges ved Hadrian Eiendom AS

SALGSPROSPEKT. Boligutviklingstomt Holmenkollen Tennisklubb, Bjørnveien 74, Oslo. Selges ved Hadrian Eiendom AS SALGSPROSPEKT Boligutviklingstomt Holmenkollen Tennisklubb, Bjørnveien 74, Oslo Selges ved Hadrian Eiendom AS KONTAKTPERSONER Spørsmål knyttet til salgsobjektet eller salgsprosessen skal stilles til personene

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I INNKALLING TIL ÅRSMØTE I Sameiet Nordviken B5 A/B Det innkalles med dette til ordinært årsmøte i Sameiet Nordviken B5 A/B Sted: Martodden Barnehage, Kvitbekkgata 29, Hamar. Tid: Onsdag 22.04.15 kl. 18.00

Detaljer

Til beboerne i Kolbotn Torg Bs

Til beboerne i Kolbotn Torg Bs 1 Kolbotn Torg Bs Til beboerne i Kolbotn Torg Bs Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter 1 Eierseksjonssameiet Saga Senter Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Saga Senter Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte i Sameiet Møllehagen

Innkalling til ordinært sameiermøte i Sameiet Møllehagen Til seksjonseiere i Sameiet Møllehagen Innkalling til ordinært sameiermøte i Sameiet Møllehagen Dato: Onsdag 10.4.2013 Tidspunkt: Kl. 18.00 Sted: Barkemøllen Beregnet varighet: Ca. 2 timer 1. Valg av møteleder

Detaljer

Til seksjonseierne i Fossumhagen Sameie

Til seksjonseierne i Fossumhagen Sameie 1 Fossumhagen Sameie Til seksjonseierne i Fossumhagen Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og

Detaljer

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS 1 Øvre Foss 6 AS Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder aksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Ridder Flemmings Vei

Til seksjonseierne i Sameiet Ridder Flemmings Vei Til seksjonseierne i Sameiet Ridder Flemmings Vei Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Til seksjonseierne i Ekerud Boligsameie

Til seksjonseierne i Ekerud Boligsameie 1 Ekerud Boligsameie Til seksjonseierne i Ekerud Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Edelgrantunet

Til seksjonseierne i Sameiet Edelgrantunet Til seksjonseierne i Sameiet Edelgrantunet Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011 Draugen Park Borettslag Årsregnskap 011 7 Note 0 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag og god

Detaljer

Til seksjonseierne i Suhmsgate 20 Sameie

Til seksjonseierne i Suhmsgate 20 Sameie 1 Suhmsgate 20 Sameie Til seksjonseierne i Suhmsgate 20 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie

Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie Denne innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2015. I tillegg finner du bakerst i heftet «Orientering om sameiets drift». Denne informasjonen

Detaljer

Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011

Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011 1 Sameiet Kanalveien Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011 Konstituerende sameiermøte i Kanalveien Eierseksjonssameie, avholdes tirsdag, 3. mai 2011, kl. 18.00 i Thon Hotell Arena, Lillestrøm.

Detaljer

Til aksjonærene i Fagerheimgaten 9 AS

Til aksjonærene i Fagerheimgaten 9 AS 1 Fagerheimgaten 9 AS Til aksjonærene i Fagerheimgaten 9 AS Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder aksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2000

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2000 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2000 Ordinært sameiermøte i Solbakken II boligsameie, avholdes tirsdag 4. april 2000 kl. 19.00 i Seterbråten Skole, kantinen v/ gymsalen. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie 1 Solsiden 2 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du

Detaljer

Til seksjonseierne i Rådhusgata 21 Sameie

Til seksjonseierne i Rådhusgata 21 Sameie 1 Rådhusgata 21 Sameie Til seksjonseierne i Rådhusgata 21 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Vulkan Nordre

Til seksjonseierne i Sameiet Vulkan Nordre Til seksjonseierne i Sameiet Vulkan Nordre Velkommen til sameiermøte, torsdag 20. april 2017 kl. 18.00 på PS hotell Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2016. Styret håper du leser

Detaljer

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP 4510 TLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 3000400 3000396 Andre inntekter 3 42082 41664 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Idun Nord

Til seksjonseierne i Sameiet Idun Nord 1 Sameiet Idun Nord Til seksjonseierne i Sameiet Idun Nord Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser

Detaljer

Til seksjonseierne i Solsiden 3 & 5 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 3 & 5 Boligsameie 1 Solsiden 3 & 5 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 3 & 5 Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Parkhaven Boligsameie

Til seksjonseierne i Parkhaven Boligsameie 1 Parkhaven Boligsameie Til seksjonseierne i Parkhaven Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Skeiegrenda Panorama

Til seksjonseierne i Sameiet Skeiegrenda Panorama Til seksjonseierne i Sameiet Skeiegrenda Panorama Velkommen til sameiermøte torsdag 14. april 2016 Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til beboerne i Solsiden 7: Ordinært sameiermøte 2015

Til beboerne i Solsiden 7: Ordinært sameiermøte 2015 1 Solsiden 7 Boligsameie Til beboerne i Solsiden 7: Ordinært sameiermøte 2015 Vi ønsker velkommen til ordinært sameiermøte 2015 og etterfølgende beboermøte i Solsiden 7 Eierseksjonssameie. Ordinært sameiermøte

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Sameiet Kanalveien Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til seksjonseierne i Boligsameiet Edelgranlia

Til seksjonseierne i Boligsameiet Edelgranlia Til seksjonseierne i Boligsameiet Edelgranlia Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2016

BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2016 BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Generalforsamling i Borettslaget Geitmyrsvn 31 avholdes onsdag 8. juni kl. 18:00 hos OBF. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A Valg

Detaljer

Til seksjonseierne i Bjelketun Boligsameie

Til seksjonseierne i Bjelketun Boligsameie Til seksjonseierne i Bjelketun Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Tonsenhagen 3

Til seksjonseierne i Sameiet Tonsenhagen 3 1 Sameiet Tonsenhagen 3 Til seksjonseierne i Sameiet Tonsenhagen 3 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 17 925 999 16 811 540 17 927 504 20 624 507 Andre inntekter 3 324 738 362 598

Detaljer