SALGSPROSPEKT. Boligutviklingstomt Holmenkollen Tennisklubb, Bjørnveien 74, Oslo. Selges ved Hadrian Eiendom AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SALGSPROSPEKT. Boligutviklingstomt Holmenkollen Tennisklubb, Bjørnveien 74, Oslo. Selges ved Hadrian Eiendom AS"

Transkript

1 SALGSPROSPEKT Boligutviklingstomt Holmenkollen Tennisklubb, Bjørnveien 74, Oslo Selges ved Hadrian Eiendom AS

2 KONTAKTPERSONER Spørsmål knyttet til salgsobjektet eller salgsprosessen skal stilles til personene under. Vera Kallevig, mobil Årstein D. Holthe, mobil: Hadrian Eiendom AS Postboks 1242 Vika 0110 Oslo Olav Vs. gata 1, Oslo, 7. etasje Telefon:

3 SAMMENDRAG Idrettsforeningen Holmenkollen Tennisklubb skal f lytte sin klubb til Midtstuen og ønsker derfor å selge sitt tennisanlegg ved Holmendammen i Oslo. Potensielle kjøpere inviteres herved til inngivelse av bud i tråd med dette prospekt. Salget av denne eiendommen, er betinget av at Holmenkollen Tennisklubb får godkjent bygging av nytt tennisanlegg på Midtstuen. Salget av denne eiendommen skal finansiere det nye anlegget. Eiendommen ligger i bydel Vinderen i Oslo med adresse Bjørnveien 74. Samlet tomteareal er opplyst å være m2 fordelt på 5 gnr. og bnr. Eiendommen består av 7 utendørs tennisbaner og klubbhus. SALGSOBJEKTET Eiendommen er underlagt midlertidig reguleringsbestemmelse for deler av Oslos ytre sone og regulert til småhusbebyggelse. Selger: Holmenkollen Tennisklubb org. nr MANDAT Hadrian Eiendom AS har et eksklusivt mandat fra Holmenkollen Tennisklubb til å forberede og forestå salg av eiendommen Bjørnveien 74 i Oslo. Hjemmelshaver: Holmenkollen Tennisklubb Salgsobjekt: gnr. 33, bnr. 174 gnr. 33, bnr. 175 gnr. 33, bnr. 739 gnr. 33, bnr. 740 gnr. 33, bnr Megler har ikke anledning til, på egen hånd, å føre forhandlinger eller på annen måte føre samtaler som er forpliktende for oppdragsgiver. Overtakelse av eiendommen vil skje etter nærmere avtale. 3

4 EIENDOMMEN BELIGGENHET/OMRÅDE/OFFENTLIG KOMMUNIKASJON Området består primært av villaer, småhusbebyggelse og grøntareal og er kjent for sin nærhet til marka og samtidig kort vei til byen. Det er turstier som går helt ned til Bygdøy eller opp til Nordmarkas vei- og løypenett. Unik beliggenhet for aktive familier sommer som vinter. Det er lekeplass/akebakke rett i nærhet og kort vei ned til Holmendammen. Holmendammen er et parkområde med store gressplener, lekeplasser, hvileplasser med benker og to brygger ved dammen. Organiserte fritids- og sportsaktiviteter kan utføres på Gressbanen (Ready) eller på Hemingbanen. Heming er Norges største fler-idrettslag med over medlemmer. Joker butikk i umiddelbar nærhet og lite nærsenter på Slemdal med diverse servicetilbud. Vinderen senter i nærheten med et godt utvalg av butikker og treningssenter. Kort vei til Majorstuen og sentrum. Offentlig kommunikasjon buss (45 og 46) med holdeplass v/holmendammen og T-bane på Slemdal. 4

5 ADKOMST Eiendommen har adkomst fra Bjørnveien via Stasjonsveien. Eiendommen ligger på motsatt side av inngangen til Henrik Backersvei. Ca. 2 km. fra Smestadkrysset. TOMT Samlet tomteareal er på kvm. Tomten er selveiet. Tomten er flat og hoveddelen består av tennisbaner med grusbelegg og et klubbhus. Tomt Areal m2 gnr. 33, bnr gnr. 33, bnr gnr. 33, bnr gnr. 33, bnr gnr. 33, bnr Sum REGULERING Området og tomten er underlagt midlertidig reguleringsbestemmelser for deler av Oslo ytre sone S2864 datert og til åpen småhusbebyggelse, herunder eneboliger og tomannsboliger inntil 0,25 eller konsentrert småhusbebyggelse, herunder rekkehus og terrassehus i inntil 3 plan og inntil 0,35. BEBYGGELSEN Det er oppført et klubbhus på eiendommen på ca. 470 kvm. BTA som består av 1. etasje og underetasje. GRUNNFORHOLD/FORURENSNING Selger er ikke kjent med noe forurensning på eiendommen. Det er ikke foretatt særskilte undersøkelser. 5

6 EIENDOMMEN TOMT Samlet tomteareal er på kvm. Tomten er selveiet. Tomten er flat og hoveddelen består av tennisbaner med grusbelegg og et klubbhus. REGULERING Området og tomten er underlagt midlertidig reguleringsbestemmelser for deler av Oslo ytre sone S2864 datert og til åpen småhusbebyggelse, herunder eneboliger og tomannsboliger inntil 0,25 eller konsentrert småhusbebyggelse, herunder rekkehus og terrassehus i inntil 3 plan og inntil 0,35. LEIEFORHOLD - INNTEKT-/ KOSTNADSBILDE GRUNNFORHOLD/FORURENSNING Selger er ikke kjent med noe forurensning på eiendommen. Det er ikke foretatt særskilte undersøkelser. PLANER I NÆROMRÅDET «Naturbetongtomten» Bjørnveien 109 som ligger på den andre siden av Bjørnveien 74 er foreslått regulert til barnehage/ undervisning S-4716 datert Detaljregulering er til behandling. Oslo Kommune ønsker å erverve tomten for utbygging til ungdomsskole. Tomten er på ca m2 og det er opplyst at det er planer om å oppføre en skole på ca m2 BTA over 3 plan og med plass til ca. 850 elever og en flerbrukshall på ca m2 BTA (under bakken). I forslaget ligger også en barnehage på to etasjer på til sammen ca. 950 m2 BTA. BEBYGGELSEN Det er oppført et klubbhus på eiendommen på ca. 470 kvm. BTA som består av 1. etasje og underetasje. 6

7 7

8 YTTERLIGERE INFORMASJON HEFTELSER Det forutsettes at kjøper setter seg inn i eiendommens heftelsesbilde. Utskrift av grunnboksblad følger som vedlegg 1. Kjøper overtar eiendommen med de heftelser som foreligger med unntak av de tinglyste obligasjoner som gjelder nåværende eiers låneopptak dersom disse forutsettes innfridd ifm. overtakelse. Interessenter oppfordres til å gjøre egen undersøkelse man finner nødvendig knyttet til heftelser/ rettigheter forbundet med eiendommen. Selger fraskriver seg ansvaret for innholdet i servitutter påheftet eiendommen. TINGLYSTE SERVITUTTER Det er tinglyst følgende servitutter på eiendommen; Gnr. 33, bnr. 174 m.fl. Dagboknr dat bestemmelse om bebyggelse m.v. Dagboknr dat bestemmelse om vann/kloakkledning Dagboknr dat bestemmelse om bebyggelse Dagboknr dat erklæring/avtale Dagboknr dat bestemmelse om veg Dagboknr dat bestemmelse om veg Dagboknr. 919 dat bestemmelse om vann/kloakk Dagboknr. 920 dat bestemmelser om vann/kloakk Gnr. 33, bnr. 175 Dagboknr dat bestemmelse om bebyggelse Dagboknr dat bestemmelse om veg Gnr. 33, bnr. 739 Dagboknr dat erklæring/avtale Dagboknr dat bestemmelse om veg Gnr. 33, bnr. 740 Dagboknr dat bestemmelse om bebyggelse Gnr. 33, bnr Dagboknr dat bestemmelse om bebyggelse Vi gjør særskilt oppmerksom på dagboknummer 3223 og dagboknummer KONSESJON Eiendommen er ikke konsesjonspliktig, jf. Konsesjonsloven 4. ANNET Holmenkollen Tennisklubb vil ønske å bruke tennisanlegget i Bjørnveien helt frem til det nye anlegget på Midtstuen kan tas i bruk. Salg av denne eiendommen, er betinget av at Holmenkollen Tennisklubb får godkjent bygging av nytt tennisanlegg på Midtstuen. 8

9 SALGSSTRUKTUR - AVGIVELSE AV BUD OMKOSTNINGER Ved eiendomsoverdragelse påløper følgende kostnader for kjøper: Dokumentavgift til staten: 2,5 % av kjøpesum Tinglysingsgebyr skjøte: NOK 525 Tinglysingsgebyr pantobl. NOK 607,- pr. stk. inkl. panteattester Evt. andre offentlige gebyrer, herunder konsesjonsgebyr BUD Potensielle kjøpere inviteres til inngivelse av bud med basis i dette salgsprospektet med vedlegg og de forutsetninger som legges til grunn her, herunder spesielt kontraktsutkast. Det forutsettes at kjøper har satt seg inn i dokumentasjonen. Dersom bud avgis med andre forhold/ forbehold må dette i budet beskrives eksplisitt. Det legges opp til en åpen budgivning. Bud skal kun avgis skriftlig til megler. Finansiering må dokumenteres som vedlegg til budet. Muntlig bud aksepteres ikke. Budet skal signeres av en person som har prokura eller signaturrett. Kopi av firmaattest og legitimasjon vedlegges. Dokumentasjon som underbygger tilliten til budgivers betalings- og gjennomføringsevne og/eller manglende forespurt dokumentasjon vil bli tillagt vekt. Bud med forbehold vil under ellers like forhold blir rangert lavere enn bud uten forbehold. Det opplyses at selger kan gå i forhandlinger og/eller akseptere bud når som helst, uten å måtte opplyse om dette til evt. andre budgivere og/eller interessenter. Selger forbeholder seg retten til å forkaste samtlige bud, herunder evt. velge å ikke gjennomføre et salg. ANSVAR FOR AVGITT INFORMASJON Informasjonen i dette prospekt er hentet fra selger og fra offentlige kilder. Informasjonen er bearbeidet etter beste skjønn, men megler kan ikke ta ansvar for at informasjonen er riktig eller fullstendig. Hadrian Eiendom AS fraskriver seg ansvaret for ethvert tap som følger av at opplysninger som er gitt er misvisende, feilaktige eller ufullstendige, samt for tap som på annen måte oppstår som følge av investeringer i eiendommen. SALGSFORUTSETNINGER Kjøper oppfordres til å befare eiendommen og gjøre tekniske, juridiske og økonomiske vurderinger ved hjelp av fagfolk før avgivelse av bud. Informasjonen i dette salgsprospekt og fremlagte data er fremskaffet fra kilder som av selger og Hadrian Eiendom AS anses tilforlatelige. Selger svarer kun for de evt. garantier, inneståelser eller lignende som er uttrykkelig avgitt i kjøpekontrakt. Det oppgitte areal er avgitt etter beste skjønn. Selger er ikke ansvarlig for de angitte arealtall og kjøper vil bli gitt tilgang til å foreta egne målinger før avgivelse av bud om ønskelig. Ovennevnte forhold forutsettes hensyntatt ved avgivelse av bud. FORHOLDET TIL AVHENDINGSLOVEN Eiendommen selges som den er, jf. avhendingslovens 3-9. Det presiseres at forhold dekket av avhendingslovens 3-9 annet punktum ikke kan gjøres gjeldende som mangel. Kjøper bærer det fulle ansvar for eventuell forurensning som eksisterer på eiendommen. Selger har gitt kjøper alle opplysninger om eiendommene som er kjent for tennisklubben. Likeledes er kjøper gjort kjent med alle dokumenter som er vedlagt denne kontrakt. Som idrettsforening kan selger ikke garantere at det ikke eksisterer informasjon om eiendommen som ikke er fremkommet. Avhendingslovens 3-9 fravikes derfor slik at manglende opplysninger i henhold til avhendingslovens 3-7 ikke kan utgjøre en mangel. 9

10 Likeledes fravikes avhendingslovens 3-9 slik at kjøper ikke kan gjøre gjeldende som mangel forhold etter avhendingslovens 3-8 hvor eventuelle uriktige opplysninger om eiendommen er gitt av andre enn selger. Videre fravikes avhendingsloven 3-2 idet kjøper bærer ansvaret for at den påtenkte bruk er egnet på eiendommen og kan tillates. Herunder er det kjøpers ansvar å for egen del verifisere /vurdere evt. Potensial knyttet til videreutvikling av eiendommen. Kjøper er oppfordret til å undersøke eiendommene og forhold knyttet til denne selv og ved bruk av dertil egnede fagpersoner. Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han kjente eller måtte kjenne til ved sin signering av salgskontrakten. Avhendingslovens 4 19 (2) fravikes, slik at den endelige reklamasjonsfrist settes til 1 år etter overtakelse. Kjøper kan ikke fremme noen form for krav overfor selger tilknyttet forhold Kjøper ble kjent med eller burde blitt kjent med i forbindelse med sin gjennomgåelse av eiendommen før signering av avtalen. MELDING Bedrifter og andre næringsdrivende har plikt til å melde fra til konkurransetilsynet om fusjoner, oppkjøp og avtaler som fører til kontroll i andre selskaper. I den nye konkurranseloven kalles slike fusjoner, oppkjøp og avtaler for foretakssammenslutninger. I utgangspunktet er det plikt til å melde foretaks sammenslutninger hvis de involverte foretakene til sammen omsetter for over 1 milliard kroner i Norge årlig. Det er likevel ikke meldeplikt hvis bare ett av foretakene har over 100 millioner i årlig omsetning i Norge. Dersom erverv av eiendommen medfører at det oppstår meldepliktig foretakssammenslutning skal kjøper besørge slik melding. DOKUMENTASJON VEDLAGT 1. Grunnbokutskrifter datert Tinglyste servitutter 3. Reguleringskart m/bestemmelser 4. Arealbekreftelser 10

11 Grunnbokutskrifter 1VEDLEGG 1 GRUNNBOKUTSKRIFTER

12 Navn: Saksbehandler: Hadrian Eiendom AS HADRIAN Utskrift fra Grunnboken Gårdsnummer 33, Bruksnummer 174 i 0301 OSLO kommune Utskrift fra EDR - Eiendomsregisteret Utskriftsdato Kilde: Tinglysningsmyndigheten Statens Kartverk Registrert til og med HJEMMELSOPPLYSNINGER Hjemmelshavere: HJEMMEL TIL GRUNN Kjøpesum: 0 Omsetningstype: Uoppgitt HOLMENKOLLEN TENNISKLUBB ORG.NR: GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE PENGEHEFTELSER PANTEDOKUMENT Beløp: NOK Panthaver: BANK 1 OSLO AKERSHUS AS ORG.NR: GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE SERVITUTTER IKKE OVERFØRTE DOKUMENTER: DEN MANUELLE GRUNNBOKEN HAR DOKUMENTER SOM ANTAS KUN Å HA HISTORISK BETYDNING, ELLER SOM ER TINGLYST VEDRØRENDE MATRIKKELENHETENS GRENSER OG AREAL. Servitutter i grunn: BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE Bestemmelse om deleforbud Bestemmelse om benyttelse Bestemmelse om gjerde Bestemmelse om vann/kloakkledning GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN. Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.v. GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE Utskrift fra EDR foretatt :26 Sist oppdatert :26 Utskriften er levert av: Norsk Eiendomsinformasjon as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr ) Side 1 av 2

13 Gårdsnummer 33, Bruksnummer 174 i 0301 OSLO kommune BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE Bestemmelse om fjerning. GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE ERKLÆRING/AVTALE Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.v. GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE BESTEMMELSE OM VEG BESTEMMELSE OM VEG Bestemmelse om kloakkledning Bestemmelse om gjerde Regulering av areal i forbindelse med veggrunn/jernbanegrunn GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN. Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN. Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE GRUNNDATA FRADELINGSDOKUMENT DENNE EIENDOMMEN ER FRADELT FRA GNR 27 BNR 330 HOVEDBRUKET ER OMMATRIKULERT Utskrift fra EDR foretatt :26 Sist oppdatert :26 Utskriften er levert av: Norsk Eiendomsinformasjon as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr ) Side 2 av 2

14 Navn: Saksbehandler: Hadrian Eiendom AS HADRIAN Utskrift fra Grunnboken Gårdsnummer 33, Bruksnummer 175 i 0301 OSLO kommune Utskrift fra EDR - Eiendomsregisteret Utskriftsdato Kilde: Tinglysningsmyndigheten Statens Kartverk Registrert til og med HJEMMELSOPPLYSNINGER Hjemmelshavere: HJEMMEL TIL GRUNN Kjøpesum: 0 Omsetningstype: Uoppgitt HOLMENKOLLEN TENNISKLUBB ORG.NR: GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE PENGEHEFTELSER PANTEDOKUMENT Beløp: NOK Panthaver: BANK 1 OSLO AKERSHUS AS ORG.NR: GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE SERVITUTTER IKKE OVERFØRTE DOKUMENTER: DEN MANUELLE GRUNNBOKEN HAR DOKUMENTER SOM ANTAS KUN Å HA HISTORISK BETYDNING, ELLER SOM ER TINGLYST VEDRØRENDE MATRIKKELENHETENS GRENSER OG AREAL. Servitutter i grunn: BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE Bestemmelse om deleforbud Bestemmelse om benyttelse Bestemmelse om gjerde Bestemmelse om vann/kloakkledning Med flere bestemmelser BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN. Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.v. GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE Utskrift fra EDR foretatt :26 Sist oppdatert :26 Utskriften er levert av: Norsk Eiendomsinformasjon as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr ) Side 1 av 2

15 Gårdsnummer 33, Bruksnummer 175 i 0301 OSLO kommune BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE Bestemmelse om fjerning. GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE ERKLÆRING/AVTALE Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.v. GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE BESTEMMELSE OM VEG Bestemmelse om kloakkledning Bestemmelse om gjerde Regulering av areal i forbindelse med veggrunn/jernbanegrunn GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE BESTEMMELSE OM VEG GRUNNDATA FRADELINGSDOKUMENT DENNE EIENDOMMEN ER FRADELT FRA GNR 27 BNR 330 HOVEDBRUKET ER OMMATRIKULERT Utskrift fra EDR foretatt :26 Sist oppdatert :26 Utskriften er levert av: Norsk Eiendomsinformasjon as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr ) Side 2 av 2

16 Navn: Saksbehandler: Hadrian Eiendom AS HADRIAN Utskrift fra Grunnboken Gårdsnummer 33, Bruksnummer 739 i 0301 OSLO kommune Utskrift fra EDR - Eiendomsregisteret Utskriftsdato Kilde: Tinglysningsmyndigheten Statens Kartverk Registrert til og med HJEMMELSOPPLYSNINGER Hjemmelshavere: HJEMMEL TIL GRUNN Kjøpesum: 0 Omsetningstype: Uoppgitt HOLMENKOLLEN TENNISKLUBB ORG.NR: GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE PENGEHEFTELSER PANTEDOKUMENT Beløp: NOK Panthaver: BANK 1 OSLO AKERSHUS AS ORG.NR: GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE SERVITUTTER IKKE OVERFØRTE DOKUMENTER: DEN MANUELLE GRUNNBOKEN HAR DOKUMENTER SOM ANTAS KUN Å HA HISTORISK BETYDNING, ELLER SOM ER TINGLYST VEDRØRENDE MATRIKKELENHETENS GRENSER OG AREAL. Servitutter i grunn: BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE Bestemmelse om deleforbud Bestemmelse om benyttelse Bestemmelse om gjerde Bestemmelse om vann/kloakkledning GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE ERKLÆRING/AVTALE Bestemmelse om anlegg og drift av skiløyper/skianlegg BESTEMMELSE OM VEG Utskrift fra EDR foretatt :26 Sist oppdatert :26 Utskriften er levert av: Norsk Eiendomsinformasjon as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr ) Side 1 av 2

17 Gårdsnummer 33, Bruksnummer 739 i 0301 OSLO kommune GRUNNDATA FRADELINGSDOKUMENT DENNE EIENDOMMEN ER FRADELT FRA GNR 33 BNR 70 HOVEDBRUKET ER UTGÅTT Utskrift fra EDR foretatt :26 Sist oppdatert :26 Utskriften er levert av: Norsk Eiendomsinformasjon as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr ) Side 2 av 2

18 Navn: Saksbehandler: Hadrian Eiendom AS HADRIAN Utskrift fra Grunnboken Gårdsnummer 33, Bruksnummer 740 i 0301 OSLO kommune Utskrift fra EDR - Eiendomsregisteret Utskriftsdato Kilde: Tinglysningsmyndigheten Statens Kartverk Registrert til og med HJEMMELSOPPLYSNINGER Hjemmelshavere: HJEMMEL TIL GRUNN Kjøpesum: 0 Omsetningstype: Uoppgitt HOLMENKOLLEN TENNISKLUBB ORG.NR: GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE PENGEHEFTELSER SERVITUTTER Ingen heftelser registrert. IKKE OVERFØRTE DOKUMENTER: DEN MANUELLE GRUNNBOKEN HAR DOKUMENTER SOM ANTAS KUN Å HA HISTORISK BETYDNING, ELLER SOM ER TINGLYST VEDRØRENDE MATRIKKELENHETENS GRENSER OG AREAL. Servitutter i grunn: BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE Bestemmelse om deleforbud Bestemmelse om benyttelse Bestemmelse om gjerde Bestemmelse om vann/kloakkledning GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN. Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN. Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen GJELDER DENNE MATRIKKELENHETEN MED FLERE Utskrift fra EDR foretatt :26 Sist oppdatert :26 Utskriften er levert av: Norsk Eiendomsinformasjon as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr ) Side 1 av 2

19 Gårdsnummer 33, Bruksnummer 740 i 0301 OSLO kommune GRUNNDATA FRADELINGSDOKUMENT DENNE EIENDOMMEN ER FRADELT FRA GNR 33 BNR 70 HOVEDBRUKET ER UTGÅTT Utskrift fra EDR foretatt :26 Sist oppdatert :26 Utskriften er levert av: Norsk Eiendomsinformasjon as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr ) Side 2 av 2

20 Navn: Saksbehandler: Hadrian Eiendom AS HADRIAN Utskrift fra Grunnboken Gårdsnummer 33, Bruksnummer 1289 i 0301 OSLO kommune Utskrift fra EDR - Eiendomsregisteret Utskriftsdato Kilde: Tinglysningsmyndigheten Statens Kartverk Registrert til og med HJEMMELSOPPLYSNINGER Hjemmelshavere: HJEMMEL TIL GRUNN Kjøpesum: 0 Omsetningstype: Uoppgitt HOLMENKOLLEN TENNISKLUBB ORG.NR: PENGEHEFTELSER SERVITUTTER Ingen heftelser registrert. FOR SERVITUTTER ELDRE ENN FRADELINGSDATO OG EVENTUELLE AREALOVERFØRINGER SOM KAN HA BETYDNING FOR DENNE MATRIKKELENHET HENVISES TIL HOVEDBRUKET / AVGIVEREIENDOMMEN. FOR FESTENUMMER GJELDER HENVISNINGEN SERVITUTTER ELDRE ENN FESTEKONTRAKTEN. Servitutter i grunn: BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE Bestemmelse om benyttelse Bestemmelse om veg GRUNNDATA REGISTRERING AV GRUNN Denne matrikkelenhet utskilt fra: 0301 / 33 / 536 / / Utskrift fra EDR foretatt :26 Sist oppdatert :26 Utskriften er levert av: Norsk Eiendomsinformasjon as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr ) Side 1 av 1

21 Utskrift fra Norges Eiendommer (som Tinglyste viser tomteareal) servitutter 2VEDLEGG 2 UTSKRIFT FRA TINGLYSTE NORGES EIENDOMMER SERVITUTTER (SOM VISER TOMTEAREAL)

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43 Reguleringskart m/bestemmelser 3VEDLEGG 3 REGULERINGSKART M/BESTEMMELSER

44 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Vedtaksdato: Vedtatt av: Saken gjelder: Bystyret, egengodkjenning Midlertidig reguleringsbestemmelser for deler av Oslos ytre sone. Merknader: Knytning(er) mot andre planer: V V V V V V V V V V V V V V V V V Saken består av 2 sider inkludert denne. Plan- og bygningsetaten Besøksadresse: Telefon: Organisasjonsnummer: Vahls gate 1, 0187 Oslo Telefaks: MVA Postadresse: Boks 364 Sentrum, E-post: 0102 Oslo Internett:

45 S-2864 MIDLERTIDIGE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DELER AV OSLOS YTRE SONE. Vedtatt av Oslo bystyre 14. mai 1986, med senere korreksjoner av 22.oktober 1986 og 26.august Etter dette er bystyrets vedtak følgende: 1. Disse bestemmelser gjelder for de områder innenfor Oslos ytre sone som på kart datert Oslo byplankontor, 1. oktober 1982, er angitt til boliger med tilhørende anlegg markert som boligformål, og for industrien markert som industriformål. Bestemmelsene gjelder for byggeforetagender på inntil 10 nye boenheter i maks 2 etg., jfr. byggeforskriftenes kap. 26:21, og for anlegg av tilsvarende størrelse, se paragraf 4. I tillegg kan tillates hybel i underetasje hvor terrenget etter bygningsmyndighetenes skjønn ligger til rette for det. Byggetiltak som går ut over denne ramme, kan bare oppføres i henhold til stadfestet reguleringsplan. 2. Der det av hensyn til mulighetene for en regulering at et større område under ett kan være tvil om tomtedeling eller ny bebyggelse skal tillates, skal saken forelegges bygningsrådet. 3. For boligbebyggelse tillates følgende utnyttelsesgrad: a) åpen småhusbebyggelse, herunder eneboliger og tomannsboliger inntil 0,25. b) Konsentrert småhusbebyggelse, herunder rekkehus og terrassehus i inntil 3 plan inntil 0,35. Utnyttelsesgraden beregnes som fastsatt i paragraf 5. Bygningsrådet kan nekte å godkjenne en bebyggelsesplan med uforholdsmessig lav utnyttelse eller med for få boligenheter. Garasje skal vises i byggemeldingen for boligen(e). Ved en utnyttelsesgrad større enn 0,15 for eneboliger, og større enn 0,25 for konsentrert småhusbebyggelse, herunder rekkehus og terrassehus, skal det legges særlig vekt på en utforming og tilpasning til eksisterende bebyggelse og miljø. Hvis en slik utforming og tilpasning ikke er utført tilfredsstillende etter bygningsrådets skjønn kan en byggesøknad avslås. Før byggetillatelse kan gis, kan det kreves at det sendes bebyggelsesplan for hele eiendommen. I bratt terreng med spesielt utsatt vegetasjon søkes u-graden tilpasset slik at mest mulig vegetasjon kan bevares. 4. a) I boligstrøk kan tillates oppført bygninger eller anlegg for etablering og utvidelse av eksisterende forretnings-, kontor- og verkstedvirksomhet så fremt bygningsrådet finner at virksomheten vil tjene boligstrøket og ikke være til ulempe for de omboende. På samme vilkår kan bygningsrådet også tillate plassering av bygninger og anlegg for offentlig eller allmennyttig formål, herunder for leik, idrett og sport. b) I industristrøk skal plassering av bygninger og anlegg vanligvis bare tillates med hjemmel i stadfestet reguleringsplan. Når særlige grunner foreligger kan bygningsrådet samtykke i plassering av bygninger og anlegg uten at slik plan foreligger. Gesimshøyden skal ikke overstige 10 m, største takhøyde skal ikke overstige 13 m og bebyggelsen skal plasseres minimum 10 m fra nabogrense. Utnyttelsesgraden jfr. bestemmelsenes paragraf 5 skal ikke overstige 0,8 og minst 1/3 av nettotomten skal være ubebygget og holdes fri for skur og lagring. 5. I disse reguleringsbestemmelser betyr utnyttelsesgraden det samlede brutto gulvareal, unntatt ubebodd kjeller og loft i et avgrenset område (1 til 10 småhusenheter) dividert med områdets (tomtens eller tomtenes) brutto grunnareal målt til midten av tilstøtende lokal vei eller 10 m inn på tilstøtende større vei eller offentlig friareal og på parkbelte langs industristrøk. Brutto grunnareal skal ikke overstige 5/3 av nettoarealet. Ved beregning av utnyttelsesgraden regnes det med en maksimal etasjehøyde på 3 meter. 6. Det kan kreves biloppstillingsplasser i samsvar med de normer som bygningsrådet til enhver tid vedtar. 7. De tidligere villastrøkbestemmelsene for Oslo og Aker ble opphevet ved stadfesting 6. juni 1973 av de midlertidige reguleringsbestemmelser for uregulerte deler av Oslos ytre sone. De samme bestemmelser opphevet alle reguleringsvedtak fattet av byplanrådet i medhold av den tidligere paragraf 31 for så vidt de ikke er stadfestet av vedkommende departement. De reguleringslinjer som er fastsatt for veier, forhager, turveier, parkarealer og lekeplasser, gjelder imidlertid fortsatt. S-2864.doc Side 2 av 2

46

47

48

49 Plantegninger Arealbekreftelser VEDLEGG 4 4PLANTEGNINGER AREALBEKREFTELSER

50 Hadrian Eiendom AS Postboks 1242 Vika 0110 Oslo Dato: Deres ref: Vår ref (Saksnr): Saksbehandler: Grutle, Svein Bestillingsnr.: AREALBEKREFTELSE FOR GNR.33 BNR. 174 Vi viser til bestilling av for BJØRNVEIEN 74. GNR. 33 BNR. 174 er, ifølge eiendomsregisteret i Oslo, opprettet den Arealet for eiendommen, med til- og framålinger ført i eiendomsregisteret i Oslo, er 3409 m² Eiendommen, i samsvar med oppgitt areal, er vist med gul farge på vedlagte kartutsnitt. Målestokk= 1: Eiendommen består av 1 teig. Plan- og bygningsetaten Avdeling for Geodata Matrikkelenheten Kristin Tveit Enhetsleder

51 Produsert: Målestokk 1: 1000

52 Hadrian Eiendom AS Postboks 1242 Vika 0110 Oslo Dato: Deres ref: Vår ref (Saksnr): Saksbehandler: Grutle, Svein Bestillingsnr.: AREALBEKREFTELSE FOR GNR.33 BNR. 175 Vi viser til bestilling av for. GNR. 33 BNR. 175 er, ifølge eiendomsregisteret i Oslo, opprettet den Arealet for eiendommen, med til- og framålinger ført i eiendomsregisteret i Oslo, er 3152 m² Eiendommen, i samsvar med oppgitt areal, er vist med gul farge på vedlagte kartutsnitt. Målestokk= 1: Eiendommen består av 1 teig. Plan- og bygningsetaten Avdeling for Geodata Matrikkelenheten Kristin Tveit Enhetsleder

53 Produsert: Målestokk 1: 1000

54 Hadrian Eiendom AS Postboks 1242 Vika 0110 Oslo Dato: Deres ref: Vår ref (Saksnr): Saksbehandler: Grutle, Svein Bestillingsnr.: AREALBEKREFTELSE FOR GNR.33 BNR. 739 Vi viser til bestilling av for. GNR. 33 BNR. 739 er, ifølge eiendomsregisteret i Oslo, opprettet den Arealet for eiendommen, med til- og framålinger ført i eiendomsregisteret i Oslo, er 228 m² Eiendommen, i samsvar med oppgitt areal, er vist med gul farge på vedlagte kartutsnitt. Målestokk= 1: Eiendommen består av 1 teig. Plan- og bygningsetaten Avdeling for Geodata Matrikkelenheten Kristin Tveit Enhetsleder

55 Produsert: Målestokk 1: 1000

56 Hadrian Eiendom AS Postboks 1242 Vika 0110 Oslo Dato: Deres ref: Vår ref (Saksnr): Saksbehandler: Grutle, Svein Bestillingsnr.: AREALBEKREFTELSE FOR GNR.33 BNR. 740 Vi viser til bestilling av for. GNR. 33 BNR. 740 er, ifølge eiendomsregisteret i Oslo, opprettet den Arealet for eiendommen, med til- og framålinger ført i eiendomsregisteret i Oslo, er 303 m² Eiendommen, i samsvar med oppgitt areal, er vist med gul farge på vedlagte kartutsnitt. Målestokk= 1: Eiendommen består av 1 teig. Plan- og bygningsetaten Avdeling for Geodata Matrikkelenheten Kristin Tveit Enhetsleder

57 Produsert: Målestokk 1: 1000

58 Hadrian Eiendom AS Postboks 1242 Vika 0110 Oslo Dato: Deres ref: Vår ref (Saksnr): Saksbehandler: Grutle, Svein Bestillingsnr.: AREALBEKREFTELSE FOR GNR.33 BNR Vi viser til bestilling av for. GNR. 33 BNR er, ifølge eiendomsregisteret i Oslo, opprettet den Arealet for eiendommen, med til- og framålinger ført i eiendomsregisteret i Oslo, er 897 m² Eiendommen, i samsvar med oppgitt areal, er vist med gul farge på vedlagte kartutsnitt. Målestokk= 1: Eiendommen består av 1 teig. Plan- og bygningsetaten Avdeling for Geodata Matrikkelenheten Kristin Tveit Enhetsleder

59 Produsert: Målestokk 1: 1000

60 Hadrian Eiendom AS ble etablert i 1996 og har i dag 7 ansatte. Våre kontorer ligger sentralt i Oslo sentrum. Vårt forretningsområde er næringsmegling og vi tilbyr tjenester innen transaksjon, rådgivning, verdivurdering og utleie av næringseiendom. Hadrian har med tiden opparbeidet omfattende erfaring som rådgiver og megler ved eiendomstransaksjoner. Vi jobber tett med våre oppdragsgivere for å få den beste verdiutviklingen. Vår spisskompetanse er rådgivning og salg av utviklingseiendommer som er opparbeidet gjennom langsiktighet, fokusert og systematisk arbeid. Vårt team har variert bakgrunn og relevant faglig utdannelse samt lang yrkesmessig fartstid Internett: Telefon: Besøksadresse: Olav Vs gate 1, 7. etg. Postadresse: Postboks 1242 Vika, 0110 Oslo

SALGSPROSPEKT. Utviklingstomt Moldegata på Bjølsen i Oslo. Selges for Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus ved Hadrian Eiendom AS

SALGSPROSPEKT. Utviklingstomt Moldegata på Bjølsen i Oslo. Selges for Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus ved Hadrian Eiendom AS SALGSPROSPEKT Utviklingstomt Moldegata på Bjølsen i Oslo Selges for Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus ved Hadrian Eiendom AS KONTAKTPERSONER Spørsmål knyttet til salgsobjektet eller salgsprosessen

Detaljer

SALGSPROSPEKT. Utviklingseiendom / tomt Skjeberg i Sarpsborg. Selges av Tomteutvikling Norge AS ved Hadrian Eiendom AS

SALGSPROSPEKT. Utviklingseiendom / tomt Skjeberg i Sarpsborg. Selges av Tomteutvikling Norge AS ved Hadrian Eiendom AS SALGSPROSPEKT Utviklingseiendom / tomt Skjeberg i Sarpsborg Selges av Tomteutvikling Norge AS ved Hadrian Eiendom AS KONTAKTPERSONER Spørsmål knyttet til salgsobjektet eller salgsprosessen skal stilles

Detaljer

SALGSPROSPEKT. Boligutviklingstomt Skjeberg i Sarpsborg. Selges av Tomteutvikling Norge AS ved Hadrian Eiendom AS

SALGSPROSPEKT. Boligutviklingstomt Skjeberg i Sarpsborg. Selges av Tomteutvikling Norge AS ved Hadrian Eiendom AS SALGSPROSPEKT Boligutviklingstomt Skjeberg i Sarpsborg Selges av Tomteutvikling Norge AS ved Hadrian Eiendom AS KONTAKTPERSONER Spørsmål knyttet til salgsobjektet eller salgsprosessen skal stilles til

Detaljer

SALGSPROSPEKT. Boligutviklingstomt på Bjørnstad/Grålum Sarpsborg. Selges ved Hadrian Eiendom AS

SALGSPROSPEKT. Boligutviklingstomt på Bjørnstad/Grålum Sarpsborg. Selges ved Hadrian Eiendom AS SALGSPROSPEKT Boligutviklingstomt på Bjørnstad/Grålum Sarpsborg Selges ved Hadrian Eiendom AS MANDAT Hadrian Eiendom AS har et eksklusivt mandat til å forberede og forestå salg av eiendommen med gnr 2047

Detaljer

SALGSPROSPEKT. For salg Næringsseksjon Jens Bjelkes gate 12, Oslo. Selges ved Hadrian Eiendom AS

SALGSPROSPEKT. For salg Næringsseksjon Jens Bjelkes gate 12, Oslo. Selges ved Hadrian Eiendom AS SALGSPROSPEKT For salg Næringsseksjon Jens Bjelkes gate 12, Oslo Selges ved Hadrian Eiendom AS KONTAKTPERSONER Spørsmål knyttet til salgsobjektet eller salgsprosessen skal stilles til personen under. Under

Detaljer

S A L G S P R O S P E K T

S A L G S P R O S P E K T N æ r i n g s e i en d o m Hans Møller Gasmanns vei 9 @lfa-bygget selges S A L G S P R O S P E K T Selges av Anthon B Nilsen Investor AS ved Hadrian Eiendom AS 1 SAMMENDRAG Hans Møller Gasmanns vei 9 representerer

Detaljer

S A L G S P R O S P E K T

S A L G S P R O S P E K T Boligutviklingseiendom selges Grenseveien 91 Ensjø/Helsfyr S A L G S P R O S P E K T Selges ved Hadrian Eiendom AS KONTAKTPERSONER Spørsmål knyttet til salgsobjektet eller salgsprosessen skal stilles til

Detaljer

SALGSPROSPEKT. Eiendommer i Hauskvartalet Hausmanns gate 28-32, 40, 42 og Brenneriveien 1 i Oslo kommune

SALGSPROSPEKT. Eiendommer i Hauskvartalet Hausmanns gate 28-32, 40, 42 og Brenneriveien 1 i Oslo kommune SALGSPROSPEKT Eiendommer i Hauskvartalet Hausmanns gate 28-32, 40, 42 og Brenneriveien 1 i Oslo kommune Selges av Eiendoms- og byfornyelsesetaten ved Hadrian Eiendom AS INNLEDNING Fire eiendommer i Hauskvartalet

Detaljer

ULLERN / MONTEBELLO SPENNENDE UTVIKLINGSEIENDOM MED FLOTT UTSIKT

ULLERN / MONTEBELLO SPENNENDE UTVIKLINGSEIENDOM MED FLOTT UTSIKT ULLERN / MONTEBELLO SPENNENDE UTVIKLINGSEIENDOM MED FLOTT UTSIKT SALG AV OFFENTLIG BYGNING Petter W. Christensen Telefon: 23 23 89 65 MONTEBELLO TERRASSE 15 Epost: pc@fcnm.no Foss & Co Næringsmegling AS

Detaljer

JELØY. Reneflotveien164,1514Moss. Høytogsolriktbeliggendehytemedsvømmebasseng Innlagthelårsvannogtoalet bilveiheltfrem. Prisantydning2290000,-+omk.

JELØY. Reneflotveien164,1514Moss. Høytogsolriktbeliggendehytemedsvømmebasseng Innlagthelårsvannogtoalet bilveiheltfrem. Prisantydning2290000,-+omk. JELØY Høytogsolriktbeliggendehytemedsvømmebasseng Innlagthelårsvannogtoalet bilveiheltfrem Reneflotveien164,1514Moss Prisantydning2290000,-+omk. Areal:56kvm BTA,P-rom:49kvm BRAS-rom:3kvm. EndreDahlbotlf.:95915403

Detaljer

Blindernveien 2 og 4 (Eierseksjon) Bra/P-rom: 42,9 / 39,9 kvm

Blindernveien 2 og 4 (Eierseksjon) Bra/P-rom: 42,9 / 39,9 kvm MARIENLYST / BLINDERN 2 fellesvaskerier med godkjent rammetillatelse for ombygging til 2 leiligheter Oppussingsprosjekt Prisantydning 1.300.000,- pr. vaskeri (totalt 2.600.000,-) Blindernveien 2 og 4 (Eierseksjon)

Detaljer

11 FLOTTE ENEBOLIGTOMTER. ATTRAKTIVT OG BARNEVENNLIG.

11 FLOTTE ENEBOLIGTOMTER. ATTRAKTIVT OG BARNEVENNLIG. TOMT HALHJEMSMARKA 3 11 FLOTTE ENEBOLIGTOMTER. ATTRAKTIVT OG BARNEVENNLIG. HALHJEM 3, TRINN 1, ENEBOLIGTOMTER Prisant.: Fra. kr. 900.000,- + 2,5% dok.avg. Tomteareal: Fra ca. 600-1000m² Prospekt på SMS:

Detaljer

Tasta. 3-roms andelsleilighet over 2 etasjer i barnevennlig område. Leilighet, Rekkehus Prisantydning: kr 2 400 000,- BRA: 115 m 2 / P-rom: 106 m 2

Tasta. 3-roms andelsleilighet over 2 etasjer i barnevennlig område. Leilighet, Rekkehus Prisantydning: kr 2 400 000,- BRA: 115 m 2 / P-rom: 106 m 2 Tasta 3-roms andelsleilighet over 2 etasjer i barnevennlig område. Leilighet, Rekkehus Prisantydning: kr 2 400 000,- BRA: 115 m 2 / P-rom: 106 m 2 Fakta om eiendommen Oppdragsansvarlig med kontaktinfo

Detaljer

Flott eiendom ved sjøen til salgs egen strandlinje

Flott eiendom ved sjøen til salgs egen strandlinje Flott eiendom ved sjøen til salgs egen strandlinje Delebukta 53, 1390 Vollen Adresse: Delebukta 53, 1390 Vollen Type eiendom: Fritidshus/enebolig Areal bygninger: Anslått ca. 156 m 2 BRA Tomteareal: Ca.

Detaljer

VIGRESTAD. Vigrestad Stokkelandsmarka felt C - 6 prosjekterte leiligheter. Stokkelandsmarka felt C, 4362 VIGRESTAD. Fast pris, se egen prisliste

VIGRESTAD. Vigrestad Stokkelandsmarka felt C - 6 prosjekterte leiligheter. Stokkelandsmarka felt C, 4362 VIGRESTAD. Fast pris, se egen prisliste Oppdragsnr: 60130534 VIGRESTAD Stokkelandsmarka felt C, 4362 VIGRESTAD Fast pris, se egen prisliste Adresse Stokkelandsmarka felt C Postnr/sted 4362 Vigrestad P-rom/bra ca. 64,6/68 kvm - 72,9/77 kvm Vigrestad

Detaljer

SUNDLAND - STOKKE. www.smartmegling.no

SUNDLAND - STOKKE. www.smartmegling.no SUNDLAND - STOKKE Næringstomt sundland - Stokke kommuen. Prisant.: Åpent for bud Adresse: Sundland Tomteareal: 150 000 kvm Oppdragsnr: 2130059 Adresse Sundland 3160 Stokke Sundland har en fordelaktig beliggenhet,

Detaljer

Torvikbukt. Klokkarbukta hytteområde, 6639 TORVIKBUKT. Prisant.: 450.000-750.000 kr + omk. Tomt: 715-1399 m² Eiendomstype: Tomt

Torvikbukt. Klokkarbukta hytteområde, 6639 TORVIKBUKT. Prisant.: 450.000-750.000 kr + omk. Tomt: 715-1399 m² Eiendomstype: Tomt Torvikbukt Klokkarbukta hytteområde, 6639 TORVIKBUKT Prisant.: 450.000-750.000 kr + omk. Tomt: 715-1399 m² Eiendomstype: Tomt Innhold 04 Kort om eiendommen 08 Informasjon om eiendommen 11 Andre opplysninger

Detaljer

Svorkmo Fiskevald på 1,8 km. i lakseelva Orkla 50 min. fra Trondheim

Svorkmo Fiskevald på 1,8 km. i lakseelva Orkla 50 min. fra Trondheim Svorkmo Fiskevald på 1,8 km. i lakseelva Orkla 50 min. fra Trondheim Adresse: Kanalhølen, 7327 Svorkmo Inneholder: To gapahuker med utedo Totalt areal: 130 660 kvm Prisa 3 50 nt. 00 + om 00 k. Kanalhølen,

Detaljer

EITERÅ PRISANTYDNING: KR 1.200.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no

EITERÅ PRISANTYDNING: KR 1.200.000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendom.no EITERÅ PRISANTYDNING: KR 1200000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendomno Eiterå Kort sagt - Garasje, oppholdsrom og sandlager - Ca 35 km fra Mo i Rana - Gode eksponeringsmuligheter rett ved

Detaljer

Kombinasjonsbygg - 3-18,5m takhøyde - 45mål Holtermoen 15, 19440 Bjørkelangen

Kombinasjonsbygg - 3-18,5m takhøyde - 45mål Holtermoen 15, 19440 Bjørkelangen - SALG/UTLEIE - Utviklingspotensiale Kombinasjonsbygg - 3-18,5m takhøyde - 45mål Holtermoen 15, 19440 Bjørkelangen HOLTERMOEN 15 / AURSKOG HØLAND Eiendomsmegler MNEF / Fagansvarlig Camilla Haugerudbråten

Detaljer

RØROS. Tre tomter tilgjengelig i nytt hyttefelt - beliggende i Galåen med fin utsikt. Galåen Hyttegrend, 7374 RØROS

RØROS. Tre tomter tilgjengelig i nytt hyttefelt - beliggende i Galåen med fin utsikt. Galåen Hyttegrend, 7374 RØROS Oppdragsnr: 46130033 RØROS Galåen Hyttegrend, 7374 RØROS Prisant.fra kr 350 000 til 450 000 + omk. Totalpris inkl. omk. fra kr 379 800 til kr 481 250 Tomt ca. 1 000 kvm. Tre tomter tilgjengelig i nytt

Detaljer

Foto: Anders Martinsen. Bråvann platå byggeklare tomter til salgs tilrettelagt for 50 boenheter. Adresse Bråvann platå

Foto: Anders Martinsen. Bråvann platå byggeklare tomter til salgs tilrettelagt for 50 boenheter. Adresse Bråvann platå Foto: Anders Martinsen Bråvann platå byggeklare tomter til salgs tilrettelagt for 50 boenheter Adresse Bråvann platå Nøkkelinformasjon Adresse: Matrikkel: Bråvann platå (adresse tildeles etter hvert),

Detaljer

Betegnelse: Gnr. 147 Bnr. 4 i Oslo kommune. Ved ferdigstillelse vil boligene få tilleggsbetegnelse: seksjon 1,2,3 og 4.

Betegnelse: Gnr. 147 Bnr. 4 i Oslo kommune. Ved ferdigstillelse vil boligene få tilleggsbetegnelse: seksjon 1,2,3 og 4. Adresse: Tor Jonssons veg A,B,C og D, 0668 Oslo Betegnelse: Gnr. 47 Bnr. 4 i Oslo kommune. Ved ferdigstillelse vil boligene få tilleggsbetegnelse: seksjon,,3 og 4. Eier: Anders Opsahl Eiendom AS Oppdragsansvarlig:

Detaljer

Langhus/Bøleråsen Grendehuset Haugjordet Utviklingsmulighet boligbebygg. www.askimsparebank.no

Langhus/Bøleråsen Grendehuset Haugjordet Utviklingsmulighet boligbebygg. www.askimsparebank.no Langhus/Bøleråsen Grendehuset Haugjordet Utviklingsmulighet boligbebygg. Omkostninger ca.: Oppdragsnummer: Prisantydning: kr 101 155,- 20120095 kr 3 900 000,- + omk. www.askimsparebank.no 2 Nøkkelinformasjon

Detaljer

STRAND. www.strandbolig.no

STRAND. www.strandbolig.no STRAND Sørvendt boligområde med romslige tomter. Dette er felt beliggende høyere oppe i feltet. Natur på alle kanter og byen som nabo. Nærhet. Trygg skoleveg og et aktivt nærmiljø. Panoramautsikt www.strandbolig.no

Detaljer

NANSET - LARVIK. www.smartmegling.no

NANSET - LARVIK. www.smartmegling.no NANSET - LARVIK Stor utleiebolig på Nanset - Larvik, med et mulig utviklingspotensial! Prisant.: 3 990 000,- Adresse: Jerpeveien 13 BRA/P-rom: 487/385 kvm Tomteareal: 785 kvm Oppdragsnr: 2150014 www.smartmegling.no

Detaljer

Hotellprosjekt kurs/konferanse HORTEN HAVN

Hotellprosjekt kurs/konferanse HORTEN HAVN Hotellprosjekt kurs/konferanse HORTEN HAVN INNLEDNING Malling & Co Næringsmegling AS har fått i oppdrag på vegne av Horten Havnevesen KF å bortfeste tomtearealer i Horten Havn for oppføring av et spa-,

Detaljer

PRISANTYDNING: KR 1.670.000,-

PRISANTYDNING: KR 1.670.000,- MØLNMYRA/MISVÆR PRISANTYDNING: KR 1670000,- Stian Wikstrøm m: 99 54 23 98 e: Stian@aeiendomno Mølnmyra Kort sagt - Innholdsrik næringseiendom - God leieavtale - kontorbygg, verksted, og lager EIENDOMMEN

Detaljer

Lundskogen PROSJEKTERTE BOLIGER MED GARASJE OG UTSIKT SENTRALT I TYDAL! -Gode sol- og utsiktsforhold - Nær fasiliteter. Vi megler frem dine verdier

Lundskogen PROSJEKTERTE BOLIGER MED GARASJE OG UTSIKT SENTRALT I TYDAL! -Gode sol- og utsiktsforhold - Nær fasiliteter. Vi megler frem dine verdier Lundskogen PROSJEKTERTE BOLIGER MED GARASJE OG UTSIKT SENTRALT I TYDAL! -Gode sol- og utsiktsforhold - Nær fasiliteter Vi megler frem dine verdier Velkommen til Aktiv Eiendomsmegling. Vi er en av Norges

Detaljer

SALGSOPPGAVE - FØRSTE BYGGETRINN

SALGSOPPGAVE - FØRSTE BYGGETRINN SALGSOPPGAVE - FØRSTE BYGGETRINN Bo i byen lev i skjærgården Sentrumsnære leiligheter på landfast øy i Farsund, like ved badeplass og båthavn. Moderne leiligheter, for de som ønsker en enkel livsstil,

Detaljer