sense.kommunikasjon er kontakt mellom mennesker. Alt det andre skal bare være enkle, elegante, effektive kommunikasjonsløsninger som det er lett å

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "sense.kommunikasjon er kontakt mellom mennesker. Alt det andre skal bare være enkle, elegante, effektive kommunikasjonsløsninger som det er lett å"

Transkript

1 sense.kommunikasjon er kontakt mellom mennesker. Alt det andre skal bare være enkle, elegante, effektive kommunikasjonsløsninger som det er lett å forholde seg til. Mer frihet og enkelhet mindre bryderi for kundene. sense. ÅRSBERETNING 2001

2 Innhold Vår visjon 1 "Enkelhet" 2 Om selskapet 1 0 Milepæler 11 Administrerende direktør har ordet 12 Ledelsen i Sense 14 Marked, produkter, virksomhet 16 Styrets beretning 26 Resultatregnskap 28 Balanse 29 Kontantstrøm 30 Regnskapsprinsipper 31 Noter 33 Revisors beretning 49 Selskapsstruktur 5 0 Nøkkeltall 52 Doing excellent business by making sense in communications: Sense skal være en ledende mobiloperatør som gir brukerne effektive tjenester. Gjennom enkle, elegante kommunikasjonsløsninger, vil vi gi kunden nye muligheter og større frihet basert på uavhengig valg av teknologi og samarbeidspartnere. Vårt utvalg av tjenester og vår offensive innstilling skal vise kundene at vi er en reell utfordrer i mobilmarkedet. 1

3 Enkelhet. For å kommunisere bedre Enklere å bruke, enklere å forstå. Mindre tid og krefter på alt det praktiske rundt. Og mer på å kommunisere med venner, familie, og de du jobber sammen med. -)

4 Enkelhet. For en friere hverdag Enklere å kommunisere, uavhengig av tid og sted. Mobile løsninger som integrerer telefon, internett, de beste innholdstjenestene som kan produseres. Maksimal fleksibilitet på jobben og i fritiden, minimal kompleksitet for brukeren. -)

5 Enkelhet. For kundeforhold Enklere å være kunde. Ringepriser du forstår, automatisk valg av gunstigste abonnement. Brukervennlige tjenester, forståelige regninger, klar kommunikasjon. -)

6 Enkelhet. Basert på kompetanse og spissteknologi Enklere, mer funksjonelle tjenester basert på state-of-the-art teknologi og infrastruktur. En liten og effektiv stab. Målbevisst. Dedikert. Med spisskompetanse, kreativitet og entusiasme. Og sterke partnere. -)

7 Om selskapet. Making sense in business Milepæler 2000/2001 Sense Communications International ASA er et børsnotert selskap med virksomhet innenfor mobiltelefoni og mobilt internett. I nordisk sammenheng var Sense først ute med å etablere seg som rendyrket operatør innenfor mobile tjenester basert på infrastruktur og fysisk nettverk tilhørende andre aktører. I dag er Sense den klart ledende uavhengige operatøren i Norden, og Norges tredje største leverandør av mobiltelefoni og mobilt internett med en markedsandel rundt ti prosent. Sense konsentrerer seg om å levere enkle, elegante og brukervennlige løsninger med en unik tjenesteportefølje, som både i bredde og kvalitet representerer internasjonal toppklasse. Dette kan vi gjøre i kraft av vår uavhengige posisjon som åpner for at vi kan kombinere det beste fra tradisjonelle operatører og frittstående innholdsleverandører. Sense sin suksess i markedet har satt oss i posisjon til å velge partnere, teknologi og løsninger. Slik har våre kunder fått tilgang til det nyeste og beste innenfor teknologi og nettverk. Blant våre viktigste samarbeidspartnere er Telenor Mobil og NetCom i Norge, og Telia Mobile i Sverige. Sense har en liten, kundeorientert organisasjon med sterk vekt på effektivitet og evne til rask omstilling. Dette, sammen med utstrakt outsourcing av praktiske oppgaver, gjør oss i stand til å takle nye utfordringer og utnytte mulighetene som oppstår i et marked i kontinuerlig utvikling samtidig som vi håndterer en voksende kundemasse som nå utgjør ca abonnenter i Norge og ca i Sverige Sense viser for første gang positivt driftsresultat Sense ansetter ny administrerende direktør Sense kjøper kundebasen til Carrot Mobil AS Sense passerer kunder i Norge Sense kjøper mobilkundene til Broadband Mobile Sense kjøper Site Communications AS Sense noteres på hovedlisten til Oslo Børs Sense har passerer mobilkunder i Norge Sense gjør en ny rettet emisjon Sense utvider distribusjon og har inngått strategisk samarbeid med Norkom Sense opplever sterk kundevekst og gjennomfører en rettet emisjon Sense etablerer seg i Sverige Sense lanserer mobile tjenester i Norge Sense lanserer Norges første gratis internettaksess-tjeneste 10 11

8 Administrerende direktør har ordet For Sense har 2001 først og fremst vært året som markerer overgangen mellom to faser i selskapets historie. Gründertiden ble tilbakelagt, og vi beveget oss inn i det jeg vil kalle selskapets industrialiseringsfase. Driftsåret 2000 var preget av arbeidet med å posisjonere Sense, med å sette selskapet på kartet og få prosesser og systemer til å fungere. I 2001 skiftet fokus mot å få dem til å fungere godt. I løpet av året ble det gjort en betydelig innsats for å optimalisere drift og forretningsmessige prosesser en innsats som blir videreført i år. Parallelt med dette gjennomførte vi omfattende kostnadsnedskjæringer. Det samlede resultatet av disse anstrengelsene er oppmuntrende: I fjerde kvartal nådde vi for første gang i selskapets historie et positivt driftsresultat før engangsposter. Dermed har vi manøvreringsrom til å utnytte de mulighetene vi ser er i ferd med å åpne seg. Vår situasjon må også sees i lys av at bransjen generelt gjennomgikk en konsolidering i året som gikk. Ved årsskiftet var det ca. 15 tjenesteleverandører i det norske mobilmarkedet; ved sist årsskifte var antallet redusert til en håndfull. Sense valgte å ta en aktiv rolle i konsolideringsprosessen, først og fremst gjennom oppkjøp og integrering av tre andre operatører. Kundemassen fra de tre selskapene er integrert i vår kundebase. Denne prosessen har gitt oss en styrket kundeforståelse som vil være til stor nytte i fremtiden. Et annet ledd i vår egen konsolidering er full konsentrasjon om kjerneområdene mobiltelefoni og mobilt internett. Tidligere var også internettaksess via fastnett et viktig forretningsområde. Det viste seg imidlertid å være vanskelig å oppnå tilstrekkelig lønnsomhet, og virksomheten er avhendet til internettaktøren Freewave, som driver tjenesten videre til kundenes beste. Dermed kan Sense rette all oppmerksomhet mot å utvikle mobile tjenester langs de to aksene som vil prege utviklingen. Den ene innebærer kontinuerlig utvikling av nye GSM-baserte tjenester; den andre dreier seg om å utnytte mulighetene som oppstår med de nye generasjonene mobilsystemer GPRS og UMTS, som åpner for store krav til nye innholdstjenester. Her står vi imidlertid overfor et spørsmål i direkte sammenheng med våre rammevilkår og som også berører hvilke tjenester vi kan tilby våre GSM-kunder. For Sense vil det være av vesentlig betydning å få kontroll over tjenesteproduksjonen enten ved å utføre deler av den selv, eller ved fritt valg av tredjepartsleverandører. Dette vil gi flere og mer lønnsomme tjenester, og ikke minst muligheten til å utvikle flere tjenester som er unike for Sense. I dag er imidlertid rammevilkårene for det mobile telekommarkedet slik at nettoperatørene, det vil si duopolet Telenor Mobil/NetCom i Norge, har full kontroll over våre økonomiske rammevilkår, samt hvilke tjenester vi kan tilby våre kunder. Dette hindrer utviklingen av flere og bedre tjenester og det begrenser både våre og de øvrige frittstående operatørenes muligheter til å konkurrere effektivt. Vi opplever dette som en svært urimelig konkurransehindring til skade for duopolets utfordrere, og dermed for mobilbrukerne i Norge. Stortinget vil våren 2002 behandle en mobilmelding som blant annet ser på forholdet mellom nettoperatører på den ene siden og operatører som Sense på den andre. Vi setter vår lit til at Stortinget følger opp Post- og teletilsynets anbefalinger, og at resultatet blir en positiv utvikling for våre rammevilkår. Bjørn Erik Reinseth CEO Med rimelige rammevilkår vil Sense ha store muligheter til å vinne økte markedsandeler i et voksende marked. Den suksess vi allerede har hatt viser at rendyrkede operatørselskaper har livets rett, og at vi med vår konsentrasjon om fleksibilitet, tilpassningsevne og markedsorientering kan konkurrere effektivt mot aktører som også skal drive tung infrastruktur. Vår grunnleggende filosofi er basert på partnerskap med andre aktører for selv å kunne være mest mulig fokuserte. Samtidig har vi hele tiden en åpen holdning til hva vi skal gjøre selv, og hva vi skal outsource til våre partnere. Vi er opptatt av resultater, ikke av prinsipper. Jeg mener dette gir oss et godt utgangspunkt til å lykkes også i årene fremover. Oslo, Bjørn Erik Reinseth 12 13

9 Ledelsen i Sense Bjørn Erik Reinseth Kyrre Grinde Andersen Per A. Berger Kristian Renaas CEO VP/CFO Director Business Operations Sales Director Tore Kristoffersen Halvard Flo Bernd Gutbier Heidi Spjøtvold Director Human Resources Director Product Director Technical Customer Care Manager 14 15

10 Marked, produkter, virksomhet Konsolidering Sense har i 2001 befestet posisjonen som den største og ledende uavhengige mobiloperatøren i Norge og Sverige. Samtidig har året vært preget av konsolidering både i markedet for mobile tjenester generelt og for Sense spesielt. Blant annet har Sense kjøpt opp selskapene Site Communications AS og Carrot Mobil AS, og i tillegg overtatt kundemassen fra Broadband Mobile. Sense har dermed styrket sin markedsposisjon, både absolutt og relativt, gjennom en aktiv rolle i konsolideringen av mobilbransjen. Ryddeoppgaver Internt i egen organisasjon har vi arbeidet med forenkling og effektivisering på alle nivåer og i samtlige funksjoner, noe som har gitt utslag i en betydelig kostnadsreduksjon. Parallelt har vi integrert kundene vi har overtatt fra andre selskaper i vår egen kundebase. Dette var en krevende, men lærerik prosess. Alle selskapene var relativt nyetablerte, uten godt innarbeidede rutiner. Det var nødvendig med en omfattende opprydding, og det har ikke vært til å unngå at det har oppstått uheldige situasjoner i forhold til enkelte kunder. Vi har også gjennomført en innstramming med hensyn til betalingskvalitet. Dette var særlig påkrevet i Norge, mens våre svenske kunder gjennomgående har vært mer presise i sine betalinger. Nå er imidlertid ryddeprosessene gjennomført, og Sense gikk inn i 2002 med alle forutsetninger for god kundeoppfølgning på plass. Vi har allerede fått positive tilbakemeldinger fra kundene på bedre kommunikasjon og administrative rutiner som det er enkelt å forholde seg til. Klarere fokus Et annet aspekt ved konsolideringsprosessen er at selskapet har fått et klarere fokus. Virksomheten innenfor fastnettbasert internettaksess (SenseWave) er avhendet. Sense fremstår nå som rendyrket tjenesteleverandør innenfor mobiltelefoni og mobilt internett. Også geografisk har vi vært gjennom en konsolidering, i og med at vi har valgt å konsentrere virksomheten om Norge og Sverige. Prosjektorganisasjonen i Danmark er avviklet, og den videre internasjonaliseringen lagt på is inntil videre. Kunder og marked Ved årsskiftet var det fortsatt privatkundene som dominerte vår kundebase. Dette er et naturlig utslag av konsolideringsprosessen, som tilsa at vi også i 2001 skulle konsentrere oss om privatmarkedet. I år er imidlertid Sense i posisjon til å satse på små og mellomstore bedrifter, og vi regner med å oppnå en betydelig økning i markedsandelen for disse brukergruppene. Både i det norske og det svenske mobilmarkedet er dekningsgraden så høy at vekst i markedsandel i hovedsak oppnås ved å vinne abonnenter fra andre operatører. I privatmarkedet drives operatørskifter først og fremst av butikkampanjer; gode tilbud på nye telefoner er fortsatt den viktigste drivkraften. Derfor har distribusjonsmulighetene avgjørende betydning for konkurranseevnen. Her stiller Sense sterkt, noe vi kommer tilbake til nedenfor. I tillegg har vi lagt forholdene til rette for at det skal være enkelt for kunden å bestemme seg i butikken; vi har lagt stor vekt på å utvikle abonnementer og tjenester som er enkle å forstå og bruke, og derfor lette å velge. CRM og Kundeservice I 2001 la vi ned en betydelig innsats i å utvikle et godt datavarehus. Vi har god oversikt over kundene, og dette vil være særlig verdifullt i året vi er inne i. Integrasjonen av tre nye kundebaser i vår egen base krevde samordning av fire ulike systemer for kundeservice. Dette var en funksjon som Sense i sin helhet hadde outsourcet, mens Site drev funksjonen i egen regi med egne ansatte. Disse fulgte med over i Sense, slik at vi i dag har et system der kundeservice delvis leveres fra eksterne krefter, og delvis internt. Blandingsforholdet mellom egne og eksterne krefter på kundeservice er gjenstand for kontinuerlig vurdering

11 Nummerportabilitet Fra 1. november 2001 har det vært mulig å beholde telefonnummeret ved bytte av mobilleverandør. Dette betyr at en viktig barrière mot å skifte er fjernet, noe som åpner nye og større muligheter for Sense som utfordrer til de to dominerende markedsaktørene i Norge. Markedsaktiviteter I 2001 ble markedsføringsinnsatsen konsentrert om salgsutløsende reklame i aviser, koblet til konkrete tilbud. Dette ga god uttelling, etter at vi året før la et solid grunnlag gjennom innsatsen for å etablere Sense som merkevare, blant annet ved massiv TV-annonsering, reklameboards og avisannonser. Relasjonene til eksisterende kunder er styrket ved en nettbasert nyhetsavis. Denne åpner for interaktivitet og dermed større engasjement fra kundene. Samtidig er det enkelt å holde oversikt over hvilke stoffelementer som faktisk blir lest, sammenlignet med et tradisjonelt trykket vedlegg til kundefakturaene. Operatørtjenester I Norge leverer Sense mobiltelefoni og mobilt internett basert på Telenor Mobil og NetComs infrastruktur. Kunden velger selv hvilket av disse nettverkene han eller hun vil knyttes opp mot, og kan når som helst skifte mot å betale en mindre avgift. I Sverige benytter vi Telia Mobile s nettverk. Kontantkort I løpet av 2001 ble markedsføringen av kontantkort avsluttet, selv om vi fortsatt selger kontantkort til eksisterende kunder. Årsaken er at distribusjonsprosessen var krevende og lønnsomheten lav. Det har også vist seg at kontantkortkundene er mindre trofaste og gir lavere ARPU (average revenue per user) enn kunder med abonnement. Abonnementstyper Sense har lagt stor vekt på at det skal være enkelt å treffe en beslutning om hvilket mobilabonnement man skal velge. Sense Optimal innebærer en ytterligere forenkling ved at abonnementsbetingelsene automatisk justeres etter kundens behov. Sense Optimal +: Abonnement for privatmarkedet med automatisk tilpasning til kundens ringemønster på månedlig basis; det vil si at kunden alltid får rimeligste abonnementstype i forhold til bruken, og samme pris døgnet rundt. Sense Optimal er bestselgeren blant våre abonnementstyper, og var en banebrytende nyhet ved lanseringen rundt forrige årsskifte. Sense er fortsatt alene om å tilby et abonnement med automatisk optimalisering. Sense Optimal Pro: Samme abonnementsprinsipp som Sense Optimal +, men tilpasset bedriftsmarkedet, blant annet med ulike fakturaløsninger. Verdiøkende tjenester Vår tjenesteplattform innenfor mobilt internett, med nettportalen Sense Stuff, har markedets mest omfattende tilbud av tjenester som avtalebok, kalender, adressebok, e-post, PDA/WAP-sider, interessesoner innenfor mobiltelefoni, hjemmesider for eget mobilnummer, meldingsbank for SMS, ringetoner, logoer, avanserte SMS-funksjoner, lenkebibliotek, chat/buddy-funksjon, digitalt fotoalbum og i tillegg en rekke tjenester som tilbys av våre samarbeidspartnere. Fjorårets konsolideringsprosess omfattet imidlertid også innholdstjenestene. Lønnsomheten har vært hemmet av høyt kostnadsnivå, og driften er derfor omstrukturert og antall leverandører redusert. I konsolideringsfasen valgte vi også å være tilbakeholdende med å lansere nye tjenester. I år er vi imidlertid i posisjon til å satse for fullt, slik at vi kan beholde vår ledende posisjon i markedet for verdiøkende tjenester. I mobilbransjen var det ventet at Multimedia Messaging (MMS) skulle bli den nye killer application for GSM i Slik gikk det ikke. Årsaken er at markedet har ventet på at terminalprodusentene skulle komme på 18 19

12 banen med mobiltelefoner som kan utnytte mulighetene. Nå ser det ut til at disse kommer for fullt, og vi har tro på at MMS vil få en viss utvikling inneværende år, og særlig fra I tillegg vil de nye generasjonene av mobilsystemer som nå for alvor tas i bruk gjøre innholdstjenestene enda viktigere. Vi arbeider med å utvikle en rekke nye tilbud som utnytter de nye mulighetene og behovene en prosess som foregår i fruktbart partnerskap med spesialiserte aktører som utvikler og leverer tjenestene. Distribusjon Et velutviklet distribusjonsnett har vært en avgjørende forutsetning for den suksessen Sense har opplevd. Elkjøp, som eies av Dixons Group plc, har med sine 95 utsalgssteder i Norge (Elkjøp og Lefdal) og ca. 30 forretninger i Sverige vært en kraftfull distribusjonskanal som har hatt avgjørende betydning for Sense. En annen viktige kanal er Norkom Gruppen, som er en av Nordens største aktører innen handel på internett, blant annet gjennom og samt vår egen Regulatoriske forhold Rammevilkårene i markedet for mobile tjenester er preget av forhistorien med Telenor Mobil som monopolist og (etter hvert) NetCom som offisielt godkjent utfordrer. Det har tatt tid å få aksept for tanken om at operatørfunksjon og infrastruktur ikke nødvendigvis må ligge i samme selskap like lite i telekommarkedet som innenfor veitrafikk og jernbaner. Og fortsatt er både rammebetingelsene og Post- og teletilsynets (PT) praktisering av dem noe preget av fortiden, selv om PT i en mobilrapport (januar 2002) påpeker nødvendigheten av å forbedre rammevilkårene for uavhengige operatører for å styrke konkurransen i det norske mobilmarkedet. Situasjonen i dag er at Telenor og NetCom (Norge) og Telia (Sverige) har urimelige fordeler i konkurransen med de uavhengige operatørene. Først og fremst gjelder dette de kommersielle innkjøpsvilkårene Sense får hos nettoperatørene, men også våre muligheter til å produsere egne tjenester. Dette reduserer vår lønnsomhet og evne til å levere bedre tjenester noe som igjen går ut over brukerne. Stortinget vil våren 2002 behandle en mobilmelding som blant annet ser på forholdet mellom nettoperatører på den ene siden og operatører som Sense på den andre. Vi setter vår lit til at Stortinget følger opp Post- og teletilsynets anbefalinger, og at resultatet blir en positiv utvikling for våre rammevilkår, noe som igjen vil være til glede for norske mobilbrukere. Nye generasjoner I løpet av inneværende år vil de nye generasjonene av mobilsystemer etter alt å dømme begynne å sette sitt preg på markedet. De første telefonene for GPRS eller 2.5G er allerede tilgjengelige, og tredje generasjons (3G) UMTS-terminaler kommer, men trolig ikke i særlige volumer før Sense er i posisjon som operatør og leverandør av innholdstjenester for de nye systemene. Her ligger et klart potensial for vekst, og den vesentlig større båndbredden i de nye systemene åpner for helt nye bruksområder. Vi regner derfor med en økning i vekstraten for mobilmarkedet totalt både i år og i 2003 samtidig som Sense vil satse aggressivt på å øke sin relative andel av dette markedet både i Norge og Sverige

13 Akkumulert antall kunder 2001 Norge Akkumulert antall kunder 2001 Sverige Antall kunder Antall kunder Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Akk. abo. Akk. kontantkort Akk. totalt Akk. totalt Omsetning Norge Omsetning Sverige MNOK MNOK ,2 15, , , ,5 95, ,1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Omsetning i 2001 i MNOK (kurs 0,85) Omsetning i 2001 i MNOK (kurs 0,85) Inntekter - mobil og internett Inntekter - Norge og Sverige MNOK MNOK ,4 1,7 92,7, 110,5 2,1 108,4 168,7 2,1 161,5 166,6 Q1 Q2 Q3 Q4 0,7 160, ,4 11,6 82,8 110,5 15,2 95,3 168,7 161,5 15,5 153,2 Q1 Q2 Q3 Q4 13,7 147,8 mobil internett Norge Sverige 22 23

14 it makes -)

15 Styrets beretning for år 2001 Selskapets virksomhet og utvikling Selskapets virksomhet er å involvere seg i tele- og kommunikasjonstjenester og hva derved står i sammenheng, samt involvere seg i andre selskaper og foretak innen samme forretningsområde. Selskapets forretningsadresse var per Munkedamsveien 45, Oslo. I mars 2002 flyttet selskapet til Sørkedalsveien 6, Oslo. Selskapet har hatt kunde- og omsetningsvekst gjennom Sense har aktivt bidratt til en konsolidering av markedet for tjenestetilbydere i Norge gjennom oppkjøp av Site Communication AS og Carrot Mobil AS, samt overtakelse av Broadband Mobiles kunder. Sense har i løpet av 2001 befestet sin posisjon som den definitive utfordrer til de etablerte mobiloperatørene i Norge, og var i 2001 også den største tjenestetilbyder i Sverige. Sense har i år 2001 lagt stor vekt på å gjennomføre en industrialisering av selskapet. Salget av ISP-virksomheten (SenseWave) understreker selskapets fokusering på mobilvirksomheten. Videre har selskapets geografiske fokus i 2001 vært Norge og Sverige. Selskapet har investert store beløp i produktutvikling, kundeakkvisisjon, distribusjon, samt systemer og prosesser for kundeadministrasjon og fakturering. Omsetningen økte fra MNOK 192,0 i 2000 til MNOK 535,1 i 2001, som tilsvarer en økning på 179%. Selskapet viste i fjerde kvartal for første gang et positivt driftsresultat (før engangsposter) på MNOK 4,0. Bruttomarginen fortsatte å øke i 2001 til 39% fjerde kvartal. Sense hadde ved utgangen av fjoråret kunder, som tilsvarer en kundevekst i 2001 på kunder eller 76%. Sense har med dette en antatt markedsandel på 10% i abonnementsmarkedet (post-paid) i Norge. Kombinasjonen av stor kundetilgang, høy omsetningsvekst, positiv utvikling av bruttomarginer og et positivt driftsresultat (før engangsposter) for fjerde kvartal 2001, bekrefter etter styrets oppfatning at selskapets forretningsmodell som virtuell mobiloperatør er riktig og gir et fundament for videre utvikling av selskapet. Marked, produkter og distribusjon Totalmarkedet har økt betydelig, til tross for enkelte indikasjoner på at markedet nærmer seg metning. Elkjøp er fortsatt den største salgskanalen for Sense, men det er også økning i salg over internett. En effektiv distribusjon sammen med riktige produkter har bidratt til den kraftige kundeveksten. Sense tilbyr som eneste mobiloperatør i Norge kunden fritt valg av mobilnett (Telenor eller NetCom). Konkurranse Mobilmarkedet har vært preget av konsolidering blant tjenestetilbyderne, noe som har gitt en reduksjon fra ca. 15 aktører på det meste til ca. 5 ved utgangen av Markedet kjennetegnes nå av et sementert duopol med Sense som den reelle utfordrer til de to dominerende mobiloperatørene. Fortsatt drift Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Til grunn for dette ligger budsjettet for år 2001 og selskapets langsiktige planer. Selskapet er pr i en sunn økonomisk og finansiell stilling, og alle forutsetninger for fortsatt drift er således til stede. Organisasjon, personale og arbeidsmiljø I løpet av året har det ikke forekommet eller blitt rapportert arbeidsuhell eller ulykker som har resultert i personskader eller materielle ødeleggelser. Arbeidsmiljøet betraktes som godt, og sykefraværet har vært minimalt. Selskapet hadde 36 ansatte per Miljø Selskapet forurenser ikke det ytre miljø. Resultat, investeringer, finansiering og likviditet Selskapets totale inntekter i 2001 var MNOK 535,1 sammenlignet med MNOK 192,0 året før (+179%). Veksten skyldes i hovedsak en betydelig økning i antall kunder i mobilvirksomheten i Norge gjennom organisk vekst samt oppkjøp av tre kundebaser (Site Communication, Broadband Mobile og Carrot Mobil). SenseWave, selskapets internett-aktivitet som ble solgt per 1. november i 2001, hadde totale inntekter på MNOK 6,6 MNOK. Mobilaktiviteten i Sverige hadde totale inntekter på MNOK 56,0 sammenlignet med MNOK 19,2 i Bruttomarginen, inkludert internett, økte fra 0% i 2000 til 34,5% i Selskapets driftsunderskudd var MNOK 208,6 som inkluderer nedskriving av aktiverte kundeakkvisisjonskostnader på MNOK 74 i forbindelse med endring av regnskapsprinsipp i løpet av året. Selskapets driftsunderskudd før skatt var MNOK 201,2, mens selskapets ordinære tap etter skatt var MNOK 144,9 inkludert utsatt skattefordel på MNOK 56,2. De samlede investeringer i immaterielle eiendeler i løpet av året var MNOK 59,9, hvorav MNOK 28,4 var applikasjonsutvikling og MNOK 31,5 goodwill. Balanseført goodwill ved årets slutt var MNOK 27,5. Det ble investert MNOK 5,3 i varige driftsmidler, inkludert leasingavtaler. Selskapets likvide beholdning per var MNOK111,7. Selskapets finansielle stilling er tilfredsstillende med en arbeidskapital (omløpsmidler, inklusiv likvider eksklusiv varelager minus kortsiktig gjeld) på MNOK 120,5. Selskapets totalkapital utgjorde per MNOK 484,5 med en egenkapitalandel på 54%. Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter viser bruk av midler som er lavere enn driftsresultatet. Dette skyldes at nedskriving av kapitaliserte kundeakkvisisjonskostnader i forbindelse med endring av regnskapsprinsipp bare delvis ble motvirket av aktiverte utviklingskostnader. I forbindelse med oppkjøpene av Site Communication AS og Carrot Mobil AS ble aksjekapitalen utvidet med totalt aksjer pålydende NOK 0,25. Totalt antall aksjer ved årets slutt var Årsresultat og disponeringer Styret foreslår følgende dekning av årsunderskuddet på NOK i morselskapet Sense Communications International ASA; Dekket Annen Innskutt Egenkapital NOK Total disponert NOK Morselskapets egenkapital per var NOK Konsernets årsunderskudd var NOK og egenkapitalen ved årets slutt NOK Selskapets planer for 2002 I år 2002 vil selskapet søke å balansere vekst og lønnsomhet. Dette vil gi Sense en plattform og handlefrihet til å kunne ta strategiske valg for at selskapet skal kunne utvikle seg videre. Selskapets strategi går langs to akser; den første er økt egenproduksjon av tjenester for å forbedre bruttomargin og tilby flere unike tjenester, mens den andre er å søke inntekter fra nye verdiøkende tjenester for å øke inntekter per kunde. Selskapets fokus vil fortsatt være mobile tjenester i Norge og Sverige. Som Nordens største virtuelle mobiloperatør vil Sense utnytte denne posisjonen for å få bedre betingelser fra nettoperatører. Myndighetene i Norge har satt fokus på vilkår til tjenestetilbydere. I sum gir dette Sense muligheter til å skape verdier for både våre kunder og våre eiere. Oslo,

16 Resultatregnskap 1. januar 31. desember (Alle beløp i NOK 1000) Balanse MORSELSKAP KONSERN MORSELSKAP KONSERN note RESULTATREGNSKAP note EIENDELER Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekt Produktkostnader ,9,21 Lønnskostnad ,2 Avskrivning på varige driftsmidler og immatrielle eiendeler ,2 Nedskrivning på varige driftsmidler og immatrielle eiendeler Restruktureringskostnader , 22 Annen driftskostnad Sum driftskostnad Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader ,18 Nedskrivning finansielle anleggsmidler Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Årsresultat Minoritetsinteresser Resultat etter minoritetsinteresser Resultat pr. aksje (hele NOK) -2,05-2,28 Opplysninger om disponering: Dekket av overkursfond ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler Egenutviklet programvare Rettigheter Goodwill Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner o.l Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Pensjonsmidler Obligasjoner og andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Varer Fordringer Kundefordringer Konsernfordringer Forskuddsbetalte kostnader Andre fordringer Sum fordringer Investeringer Aksjer Sum investeringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler GJELD OG EGENKAPITAL Øyvind Aasbø Torstein Arendt Terje Rogne Magne Hisdal Styreformann Styremedlem Styremedlem Styremedlem Einar Nistad Bjørn Erik Reinseth Per Bjørgås Styremedlem Administrerende direktør Styremedlem EGENKAPITAL Innskutt egenkapital ,15 Aksjekapital Overkursfond / Fonds i konsern Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital - - Annen egenkapital Minoritetsinteresser Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital GJELD Langsiktig gjeld Konvertibelt lån Langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter ,18,23 Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld

17 Kontantstrøm (Alle beløp i NOK 1000) Regnskapsprinsipper MORSELSKAP KONSERN KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER Årets resultat før skatt Ordinære avskrivninger Nedskrivning anleggsmidler Nedskrivning aksjer og tegningsretter Nedskrivning fordring konsern - - Differanse mellom betalt leasing og kostnadsført leasing Endring pensjonsmidler Endring i varelager Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Utbetalinger på langsiktige lånefordringer Utbetalinger på kortsiktig fordring konsern - - Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer Innbetalinger ved avhendelse av investeringer Kontanter i kjøpte og solgte datterselskaper Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER - - Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Innbetalinger ved opptak av ny kortsiktig gjeld Kontant innbetalinger av egenkapital Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og ekvivalenter ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter periodens slutt Denne består av: Bankinnskudd mv Sense Communications International ASA sitt regnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og grunnleggende regnskapsprinsipper. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder og anbefalinger til god regnskapsskikk. Konsolideringsprinsipper Konsoliderte selskaper Konsernregnskapet omfatter morselskapet og alle datterselskaper hvor Sense Communications International ASA direkte eller indirekte eier mer enn 50 prosent av den stemmeberettigede kapital. Eliminering av interne transaksjoner Alle vesentlige transaksjoner og mellomværende mellom selskaper i konsernet er eliminert. Eliminering av aksjer i datterselskaper Aksjer i datterselskaper er eliminert i konsernregnskapet etter oppkjøpsmetoden. Omregning av utenlandske regnskaper til norske kroner Utenlandske datterselskaper fører sitt regnskap i den valuta enheten primært har sin virksomhet. Ved omregning av regnskap for utenlandske datterselskaper fra lokal valuta til norske kroner, blir eiendeler og gjeld omregnet til balansedagens valutakurs og resultatregnskapet omregnes basert på gjennomsnittkurs. Omregningsdifferanser er regnskapsført som en del av egenkapitalen. Vurderings- og klassifiseringsprinsipper Omløpsmidler og kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller innen ett år etter balansedagen. Aksjer og obligasjoner Investeringer i aksjer og obligasjoner verdsettes samlet til den laveste av anskaffelseskost og markedsverdi Tap på fordringer Forventet tap på utestående fordringer utgiftsføres i resultatregnskapet under andre driftskostnader og avsettes som en motregning mot kundefordringer. Inntekter Innmeldingsavgifter inntektsføres i sin helhet ved salg av abonnementet. Tilsvarende inntektsføres salg av kontantkort og startpakker på leveringstidspunktet. Etterskuddsbetalte samtaleinntekter inntektsføres ved levering. Salgs- og markedsføringskostnader Salgs- og markedsføringskostnader kostnadsføres når utgiften pådras. Leasing Finansielle leasingavtaler der det vesentligste av rettigheter og forpliktelser er overført konsernet, er balanseført som anleggsmiddel. Den tilhørende gjeldsforpliktelse er verdsatt til nåverdien av minimum leasingforpliktelse. Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler / avskrivninger Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler er oppført i balansen til kostpris og med fradrag for ordinære avskrivninger. Ordinære avskrivninger belastes lineært over eiendelens antatte økonomiske levetid. Gevinst og tap ved salg av slike eiendeler føres som ordinær driftsinntekt. Egenutviklet programvare Kostnader knyttet til applikasjonsutvikling er aktivert og avskrives over antatt økonomisk levetid, estimert til 3 år

18 Regnskapsprinsipper (forts.) Noter til regnskapet (Alle beløp i NOK 1000) Utenlandsk valuta Pengeposter i utenlandsk valuta er omregnet til rapporteringsvaluta etter balansedagens kurs. Transaksjoner i utenlandsk valuta er bokført til valutakurs på transaksjonstidspunktet. Urealisert valutagevinst og -tap er bokført i resultatregnskapet. Opsjonsavtaler og tegningsretter Opsjoner og tegningsretter til de ansatte verdivurderes på tildelingstidspunktet. Dersom tegningsretter inneholder en plikt for selskapet til å utstede aksjer til underkurs, kostnadsføres forskjellen mellom markedspris på tildelingstidspunktet og tegningskursen. For tegningsretter som er ledd i et bonusprogram verdivurderes tegningsrettene på det tidspunkt det er klart hvor mange aksjer som kan kreves utstedt. Den fordelen som fremkommer kostnadsføres i den periode bonusen gjelder. Utsatt skatt Utsatt skatt og utsatt skattefordel er beregnet med utgangspunkt i de midlertidige forskjellene mellom regnskapsmessige og skattemessige balanseverdier. Alle beregninger er basert på nominell skattesats på 28%. Kontantstrøm Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres til kjente kontantbeløp og med forfallsdato kortere enn tre måneder fra anskaffelsesdato. Pensjoner Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening basert på forutsetninger om diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang, osv. Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelser i balansen. Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplaner fordeles over antatt gjenværende opptjeningstid. Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endringer i og avvik i beregningsforutsetningene (estimatendringer) fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid hvis avvikende ved årets begynnelse overstiger 10 % av det største av brutto pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler. Arbeidsgiveravgift kostnadsføres når premie innbetales. Endringer i konsernsammensetningen Selskapet har ervervet 2 selskaper i Site Communication AS, ble anskaffet , mens Carrot Mobil AS ble anskaffet Selskapene inngår i konsolideringen fra oppkjøpstidspunktet. Selskapet har avviklet sin eierandel i selskapet Internett Telehandel AS, og venter på endelig oppgjør på innløsning/tilbakebetaling av aksjekapital. Selskapet inngår i konsolideringen frem til , og netto fordring på oppgjør er oppført i balansen pr Endring i regnskapsprinsipper og estimatendringer Selskapet har i 2001 endret regnskapsestimat for periodiserte salgs- og markedsføringskostnader. Disse var tidligere periodisert over antatt levetid på kundeforholdet, 3 år. Selskapet endret estimatene, og kostnadsfører nå alle salgs- og markedsføringskostnader når utgiften pådras. Endringen i estimatene medførte at periodisert salgs- og markedsføringskostnad som var balanseført er kostnadsført i sin helhet i Beløpsmessig utgjør dette 7 4 mill. Note 1 Immaterielle eiendeler MORSELSKAPET Applikasjonsutvikling Rettigheter Goodwill Sum Anskaffelseskost pr Tilgang immaterielle eiendeler Avgang immaterielle eiendeler - Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Akkumulerte nedskrivninger Reverserte nedskrivninger Bokført verdi pr Årets avskrivninger Årets nedskrivninger - Økonomisk levetid 3 år 5 år 3 år - KONSERNET Applikasjonsutvikling Rettigheter Goodwill Sum Anskaffelseskost pr Tilgang immaterielle eiendeler Avgang immaterielle eiendeler Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Akkumulerte nedskrivninger Reverserte nedskrivninger Bokført verdi pr Periodens avskrivninger Periodens nedskrivninger Økonomisk levetid 3 år 3 år 3-5 år Applikasjonsutvikling inkluderer kostnader forbundet med utvikling av IT-infrastruktur samt applikasjoner for salg, kundeoppfølging og leveranse. Rettigheter inkluderer initielle erverv av forretningsdokumentasjon, firma, IMSI-koder og regulatoriske rettigheter fra tidligere Sense. Videre inkluderer posten kostnader forbundet med erverv av rettigheter til bruk at Telias infrastruktur for mobiltelefoni. Tilgang goodwill i morselskapet gjelder anskaffelsen av kundeporteføljen til Broadband Mobile. Avskrivningene klassifiseres sammen med akkvisisjonskost i resultatregnskapet. Tilgang goodwill i konsernet er, foruten tilgang i morselskapet, knyttet til kjøp av Carrot Mobil AS og Site Communication AS, og utgjør hhv og Avgang goodwill gjelder merverdier knyttet til ervervet av selskapet Internet Telehandel AS. Merverdiene var fullt nedskrevet i

19 Noter til regnskapet (Alle beløp i NOK 1000) Noter til regnskapet (Alle beløp i NOK 1000) Note 2 Varige driftsmidler MORSELSKAPET Varige driftsmidler Anskaffelseskost pr Leaset maskiner og EDB-utstyr Inventar, maskiner og EDB-utstyr Sum varige driftsmidler Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang solgte driftsmidler - - Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Akkumulerte nedskrivninger Reverserte nedskrivninger Bokført verdi pr Periodens avskrivninger Periodens nedskrivninger Økonomisk levetid 3-5 år Opplysninger om forpliktelser knyttet til balanseførte leasingavtaler: Årlig leie Forpliktelse balanseført som langsiktig gjeld Nominell verdi Nåverdi Leiebetaling neste år for avtaler pr Leiebetalinger to til fem år for avtaler Leiebetalinger utover fem år for avtaler Sum leiebetalinger for avtaler pr Nominell verdi gjenspeiler betaling i henhold til avtalens betalingsvilkår.nåverdien er beregnet på basis av årlig rente på 11,6%. Differanse mellom nåverdi og balanseført gjeld skyldes at tidspunkt for leiebetalinger avviker fra den regnskapsmessige periodisering av kostnadene ved leieavtalen. Note 3 Pensjonskostnader KONSERNET Varige driftsmidler Leaset maskiner og EDB-utstyr Inventar, maskiner og EDB-utstyr Sum varige driftsmidler Anskaffelseskost pr Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang solgte driftsmidler Anskaffelseskost Pensjonskostnader Morselskapet har i 2001 etablert pensjonsordninger som omfatter i alt 30 personer. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom et forsikringsselskap. Det er ikke inngått avtaler i de andre selskapene i konsernet. Pensjonskostnad og forpliktelse er derfor lik i morselskap og konsern. Morselskapet Konsernet Akkumulerte avskrivninger Akkumulerte nedskrivninger Reverserte nedskrivninger Bokført verdi pr Periodens avskrivninger Periodens nedskrivninger Økonomisk levetid 3-5 år 3-5 år Både morselskapet og konsernet benytter lineære avskrivninger for alle varige driftsmidler. Årets pensjonskostnad Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler Adm. kostnader Netto pensjonskostnad Netto pensjonsforpliktelse Opptjente pensjonsforpliktelser pr Pensjonsmidler (til markedsverdi) pr Ikke resultatført virkning av estimatavvik 0 0 Netto pensjonsforpliktelse Økonomiske forutsetninger Diskonteringsrente 7,0 % 7,0 % Forventet lønnsregulering 3,0 % 3,0 % Forventet G-regulering 2,7 % 2,7 % Forventet regulering av pensjoner under utbetaling 2,7 % 2,7 % Forventet avkastning på fondsmidler 8,0 % 8,0 % De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring når det gjelder demografiske faktorer

20 Noter til regnskapet (Alle beløp i NOK 1000) Noter til regnskapet (Alle beløp i NOK 1000) Note 4 Datterselskap, tilknyttet selskap m.v. Oversikt over de største aksjonærene pr : Aksjer Stemme/eierandel Datterselskap Firma Sense Comm. Sverige AB (Foco 3 AB) Anskaff. tidspunkt 2000 Forretningskontor Stockholm Kostpris Bokført verdi morselskapet Eierandel ved periodens slutt 100% Stemmeandel 100% Sense Comm. Danmark AS 2000 København % 100% Sense Communications Norge AS 2000 Oslo ,8 % 99,8 % Site Communication AS 2001 Oslo % 100% Carrot Mobil AS 2001 Oslo % 100% SUM Note 5 Fordringer og gjeld Det er ingen fordringer med forfall senere enn ett år fra balansedato. Det er ingen gjeldsposter som har forfall senere enn 5 år etter balansedato. Kundefordringer Morselskapet Konsernet Kundefordringer til pålydende Avsatt til tap på fordringer Fordringer i balansen Note 6 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen består av: Antall Pålydende Bokført Elkjøp ASA ,37% KS Norsk Invest ,44% Crown Hill Chartering AS ,90% SIS Segaintersettle AG 25PCT ,67% Nistad, Einar ,16% Nalbant, Nadir ,13% Firstnordic Norge Vekst ,21% Scandinavia Online AS ,11% JPMorgan Chase Bank ,85% Strata AS ,33% Fredriksen, Hans Petter ,31% Wilh. Wilhelmsen ASA ,96% Dolphin Holding AS ,94% Orkla Enskilda Securities ASA ,87% SR-Bank ,67% Kaupthing RE: ,52% Statoils Pensjonskasse ,50% Norske Liv Aksjer II ,47% Spencer Finance Corporation Inc ,25% Studentsamskipnaden i Oslo ,13% Sum ,78% Øvrige (eierandel < 1%) ,22% Totalt antall aksjer ,00% I tillegg har selskapet utstedt frittstående tegningsretter som totalt gir tett til tegning av aksjer til pris 37,50. Tegningsrettene er børsnoterte og utløper 20. november Selskapet har kjøpt egne tegningsretter, og eier selv tegningsretter. Tegningsrettene er balanseført under omløpsmidler, aksjer. Det vises for øvrig til note 19 og note 21 for ytterligere opplysninger om andre potensielle aksjer. Aksjer , Sum Alle aksjer gir samme rett i selskapet 36 37

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2004 Note 1 Egenkapital et Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Overkursfond Annen egenkapital Sum Egenkapital 31.12.2003 3 487 500 86 025 7 378 491 5

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for Intellisearch AS Foretaksnr. 985 459 142 Regnskapsprinsipper NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2007 INTELLISEARCH AS Generelt Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsregnskap. Eqology AS

Årsregnskap. Eqology AS Årsregnskap Eqology AS 2016 Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Annen driftskostnad 285 043 726 101 Sum driftskostnader 285 043 726 101 Driftsresultat -285 043-726 101 FINANSINNTEKTER

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av overføringstjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter /SIDE 14/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2010 2009 Driftsinntekter 6 94 843 90 748 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (26 239) (24 510) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter Salgsinntekt 4 116 964 1 997 353

Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter Salgsinntekt 4 116 964 1 997 353 Wireless Reading Systems Holding ASA RESULTATREGNSKAP 30.06.04 Note 30.06.2004 31.12.2003 Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter Salgsinntekt 4 116 964 1 997 353 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS:

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS: Vedlegg 1: Proforma resultatregnskap og balanse Proforma tall presentert nedenfor er utarbeidet med utgangspunkt i reviderte årsregnskaper for Catch Communications ASA, BlueCom AS og ID Comnet AS for regnskapsåret

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS

ÅRSREGNSKAP. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS ÅRSREGNSKAP Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS 2007 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 2 51 706 366 44

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2009 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 262 142 4 448 780 Annen driftsinntekt

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2004

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2004 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2004 Inntekter på 383,1 mill. kroner i 1. kvartal (366,3 mill. kroner i 1. kvartal 2003) Driftsresultat i 1. kvartal på 13,7 mill. kroner (6,3 mill. kroner)

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Finnmarkseiendommen Årsregnskap 2015

Finnmarkseiendommen Årsregnskap 2015 Vedlegg 1. Finnmarkseiendommen Resultatregnskap Note 2015 2014 Salgsinntekt 10 52 011 959 52 388 575 Annen driftsinntekt 10 2 253 384 2 648 938 Sum inntekter 54 265 343 55 037 513 Lønnskostnad 2 26 673

Detaljer